Kvanttikoe osoittaa että aikaa ei ole olemassa

“Teemme valinnan tarkastella ilmiötä joka on mahdotonta, absoluuttisen mahdotonta, selittää millään klassisella tavalla, ja jonka ytimessä on kvanttimekaniikka. Todellisuudessa se pitää sisällään ainoan mysteerin.” — Richard Feynman, nobel-palkittu fyysikko (Radin, Dean. Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum RealityNew York, Paraview Pocket Books, 2006)

”Ajan” käsite on omituinen, ja kvanttifysiikan maailma on vielä omituisempi. Havaituista ilmiöistä, jotka uhmaavat logiikan ymmärrystämme, ei ole puutetta, nämä tuovat mukanaan ajatuksia ja tunteita — itse tietoisuuden, ja  post-materialistisen maailmankuvan universumista. Tämä ei ole sen paremmin esitetty klassisen kaksoisrakokokeen avulla, jota fyysikot ovat (toistuvasti) käyttäneet tutkimaan tietoisuuden roolia fyysisen todellisuuden muokkaamisessa ja siihen vaikuttamisessa. (lähde) Fyysisen materiaalisen universumin dominantti rooli jätettiin taakse heti kun kvanttimekaniikka astui mukaan kuvioon. Se järisytti koko tieteen perustuksia, ja se jatkaa sen tekemistä tänäänkin.

“Pidän tietoisuutta perustavanlaatuisena. Pidän materiaa tietoisuudesta johdettuna. Me emme pääse tietoisuuden taakse. Kaikki mistä me puhumme, kaikki mitä me pidämme olemassaolevana, olettaa tietoisuuden olemassaolon.” — Max Planck, kvanttiteorian alkuunpanija, nobelin fysiikanpalkinnon voittaja vuonna 1918

On olemassa myös toinen uraauurtava, omituinen koe joka on syvästi vaikuttanut ymmärrykseemme todellisuuden luonteesta, erityisesti, sen luonteeseen mitä kutsumme ”ajaksi”.

Koe tunnetaan nimellä ”viivästetyn valinnan” koe, tai ”kvanttipartaveitsi”, ja sitä voidaan pitää kaksoisrakokokeen muokattuna versiona.

Ymmärtääksemme viivästetyn valinnan koetta, täytyy ymmärtää kaksoisrakokokeen kvanttiluonnetta.

Tässä kokeessa pieniä materian hiukkasia (fotoneja, elektroneja tai mitä tahansa atomin kokoisia kappaleita) ammutaan kohti sermiä jossa on kaksi rakoa. Toisella puolella sermiä videokamera tallentaa sen minne mikäkin fotoni osuu. Kun tiedemiehet sulkevat yhden raon, kamera näyttää meille odotetun kuvion, kuten allaolevassa videossa. Mutta kun molemmat raot avataan, syntyy interferenssikuvio — ne alkavat käyttäytyä kuin aallot. Tämä ei tarkoita että atomikappaleet havaitaan aaltona (vaikka viimeaikoina on tällainen havainto onkin tehty), ne vain käyttäytyvät tuolla tavalla. Se tarkoittaa, että jokainen fotoni yksilöllisesti käy läpi molemmat raot samaan aikaan ja interferoi itsensä kanssa, mutta se käy myös läpi yhden raon, sekä toisen erikseen. Lisäksi se välttää käymästä kummankaan raon läpi. Yksittäinen materian hiukkanen muuttuu potentiaalien ”aalloksi”, joka ilmaisee itsensä useana todennäköisyytenä. Tämän takia näemme interferenssikuvion.

Kuinka yksittäinen materiahiukkanen voi olla olemassa ja ilmaista itseään useassa tilassa, ilman minkäänlaisia fysikaalisia ominaisuuksia, kunnes se ”mitataan” tai ”havaitaan”? Lisäksi, miten se valitsee polkunsa, kaikista mahdollisista poluista?

Kun ”havaitsija” päättää mitata ja katsoa minkä raon läpi materiahiukkanen menee, potentiaali”aallon” polut romahtavat yhdeksi ainoaksi poluksi. Hiukkanen muuttuu potentiaali”aallosta” jälleen hiukkaseksi ja saa näin yhden ainoan polun. Se on aivan kuin hiukkanen tietäisi että sitä seurataan. Havaitsijalla on tietynlainen efekti hiukkasen käyttäytymiseen.

Voit katsoa visuaalisen esityksen kaksoisrakokokeesta täältä.

Kvanttiepävarmuus määritellään kykynä, “subatomaaristen kvanttimekaanisten lakien mukaan hiukkanen kuten elektroni on olemassa hämäräperäisessä mahdollisuuksien tilassa — ollakseen missä tahansa, kaikkialla tai ei missään — kunnes se napautetaan todelliseksi laboratorion havainnointilaitteella tai silmällä.” (New York Times)

Fyysikko Andrew Truscottin, Australian kansallisyliopiston julkaiseman tutkimuksen johtavan tutkijan mukaan, koe tarkoittaa, että  “todellisuutta ei ole olemassa ennekuin me sen havaitsemme.” Se viittaa siihen, että elämme holografisen tyyppisessä universumissa. (lähde)

Viivästetty valinta, kvanttipartaveitsi, aika

Joten miten kaikki tämä informaatio liittyy ajan käsitteeseen? Aivan kuten kaksoisrakokoe esittää meille miten tietoisuuteen liittyvät tekijät romauttavat kvanttiaaltofunktion (materiahiukkanen joka on olemassa useassa potentiaalisessa tilassa) yksittäiseksi hiukkaseksi jolla on määritellyt fyysiset ominaisuudet (ei enää aalto, kaikki nuo potentiaaliset tilat ovat nyt yksi), viivästetty valintakoe esittää kuinka nykyhetkessä tapahtuvat asiat voivat muuttaa menneisyyttä. Se näyttää myös kuinka aika voi mennä taaksepäin, kuinka syy ja seuraus voidaan kääntää, ja kuinka tulevaisuus saa aikaan menneisyyden.

Kuten kvanttikaksoisrakokoe, viivästetty valinta on osoitettu ja toistettu useita kertoja. Esimerkiksi fyysikot Australian kansallisesta yliopistosta (The Australian National University, ANU) ovat suorittaneet John Wheelerin viivästetyn valinnan ajatuskokeen,  jonka löydökset on julkaistu hetki sitten Nature Physics -journalissa. (lähde)

Vuonna 2007 (Science 315, 966, 2007), tiedemiehet Ranskassa ampuivat fotoneja laitteeseen ja näyttivät, että heidän toimensa voisivat retroaktiivisesti muuttaa jotain joka oli jo tapahtunut.

“Jos me yritämme antaa objektiivista merkitystä yksittäisen systeemin kvanttitilalle, syntyy mielenkiintoinen paradoksi: kvanttiefektit sekä mukailevat välitöntä toimintaa-tietyllä-etäisyydellä, että, kuten tässä nähdään, vaikuttavat tuleviin menneisyyden tapahtumiin, jopa senkin jälkeen kun nämä tapahtumat ovat peruuttamattomasti kirjattu ylös.” – Asher Peres, kvantti-informaatioteorian pioneeri (lähde)(lähde)(lähde)

Lista jatkuu ja jatkuu, ja sen ensimmäisenä julkisti John Wheeler vuonna 1978, minkä takia tätä artikkelia ei päätetä hänen slityksellään viivästetyn valinnan kokeesta. Hän uskoi, että koe selittyi parhaiten kosmisessa mittakaavassa.

Kosmisen mittakaavan selitys

Hän pyytää meitä kuvittelemaan tähden, joka emittoi fotonin miljardi vuotta sitten, joka on matkalla kohti maapalloa. Siinä välissä on galaksi. Niinkutsutun gravitaatiolinssi-ilmiön johdosta valon tulee taipua galaksin ympäri päästäkseen maapallolle, joten sen täytyy valita kahdesta polusta, mennä vasemmalle tai oikealle. Miljardeja vuosia myöhemmin, mikäli joku päättää laittaa pystyyn laitteen jolla ”kaapata” fotoni, tämän seurauksena syntyvä kuvio olisi (kuten selitetty yllä kaksoisrakokokeesta) interferenssikuvio. Tämä kertoo sen, että fotoni meni yhtä polkua, ja sitten se meni toista polkua.

Voitaisiin myös ”kurkkia” tulevaa fotonia, pystyttää teleskooppi kummallekin puolelle galaksia määrittämään kumman suunnan fotoni otti päästäkseen maapallolle. Pelkkä mittaamisen teko itsessään tarkoittaa jo, että se voi tulla vain yhdeltä puolelta. Kuvio ei enää ole interferenssikuvio joka esittää useita mahdollisuuksia, vaan yksittäinen kasaumakuvio jossa näkyy ”yksi” polku.

Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että valintamme miten mitata ”nykyisyyttä” vaikuttaa siihen, minkä suunnan fotoni otti miljardia vuosia sitten. Valintamme nykyhetkessä vaikuttivat siihen mitä menneisyydessä oli jo tapahtunut….

Tässä ei ole mitään järkeä, joka on yleinen ilmiö silloin kun puhutaan kvanttifysiikasta. Huolimatta kyvystämme tehdä siitä selkoa, se on totta.

Tämä koe myös viittaa siihen, että kvanttilomittuminen (joka on myös todistettu, lue aiheesta lisää täältä) on olemassa huolimatta ajasta. Mikä tarkoittaa, että kaksi materiabittiä voivat itse asiassa olla lomittuneita, ajassa.

Aika siten kun me sitä mittaamme ja sellaisena kuin me sen tunnemme, ei ole olemassa.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Neljä astronauttia jotka sanovat nähneensä UFOja

Edgar Mitchell — kuudes ihminen kuussa — uskoi avaruusolentoihin

Astronautti Edgar Mitchell oli kuudes ihminen kuussa vuonna 1971 Apollo 14 -mission mukana. Kun hän tuli takaisin tehtävältään, Mitchell väitti kokeneensä väkevän henkisen kokemuuksen. Hän sen jälkeen omisti elämänsä maan ulkopuolisen elämän olemassaolon todeksi osoittamiselle. Mitchell väitti myös, että avaruusolennot ovat pelastaneet ihmiskunnan aikaisemmin tuhoisalta ydinsodalta. Astronautti esitti että Vatikaani piilotti tietoja avaruusolennoista, jotka yrittivät saada yhteyden ihmiskuntaan. Mitchell kuoli helmikuun neljäntenä päivänä 2016, juuri ennen kuulaskeutumisen 45-vuotispäivää.

Gordon Cooper väitti nähneensä UFOn

Gordon Cooper oli yksi seitsemästä astronautista jotka oli valittu ensimmäiselle NASAn missiolle  nimeltään ”Mercury Project.” ”Mercury Project” oli käynnissä vuodesta 1958 vuoteen 1963. Sen tarkoitus oli lähettää ihminen maapallon kiertoradalle. Treenaamisen aikana Cooper väitti nähneensä UFOn lentävän amerikkalaisen tukikohdan yllä Saksassa. Astronautti väitti, että ihmiskunnan tulee osoittaa ratkaisevansa globaalit ongelmat rauhanomaisin keinoin ennenkuin avaruusolennot hyväksyvät meidät universaalina joukkona mukaan riveihinsä. Cooper sairasti Parkinsonin tautia ja hän kuoli lokakuun neljäntenä päivänä 2004.

Deke Slayton väitti myös nähneensä UFOn

Kuten Cooper, Deke Slayton, joka oli myös saman projektin jäsen, väitti nähneensä UFOn vuonna 1951. Hän kuvasi alusta lentäväksi lautaseksi joka oli 45 asteen kulmassa. Hän sanoi, että olisi ottanut kuvia mikäli hänellä olisi ollut kamera. Slaytonilla diagnosoitiin aivokasvain vuonna 1992 ja hän kuoli vuonna 1993 69-vuotiaana.

Brian O’Leary uskoi myös avaruusolentoihin

Astronautti Brian O’Leary valittiin Mars-tehtävään vuonna 1967, mutta missio ei koskaan toteutunut.  O’Leary koki jotain joka muutti hänen mielipiteensä avaruusolennoista. Jätettyään NASAn hänestä tuli fysiikan professori Princetonin yliopistossa.

Tänä aikana hän väitti, että oli olemassa paljon todistusaineistoa avaruusolentojen kontaktista meidän kanssamme. O’Learyn lausuntojen mukaan avaruusolentojen sivilisaatiot ovat monitoroineet maapalloa jo pitkän aikaa. O’Leary kuoli sisäelinsyöpään heinäkuun 28. päivä 2011.

 

Artikkelin julkaissut Educating Humanity

Omituisia valoja Filippiineillä

Vaikuttava näky havaittiin Filippiinien taivaalla huhtikuun 23. päivänä 2017. Se melkein muistuttaa jonkinlaista jättiläisalusta jolla on useita eri väritasoja.

Tällaisen harvinaisen ilmiön sanotaan olevan niinkutsuttu tulisateenkaari, joka syntyy kun auringonvalo heijastuu jääkristallien läpi. Voisiko tämä ilmiö johtua elektromagneettisesta plasman ionisaatiosta, häiriöstä maapallon magneettikentässä ja/tai ionosfäärissä mannerlaattojen paineen takia, joka johtaa havaittuun efektiin joko ionosfäärin säteilyrekombinaatiosta alemmilla korkeuksilla tai suuremmasta ilmakehän paineesta?

Ehkäpä tämä ilmiö on niinkutsuttu maanjäristysvalo? Efekti ei ole selkeä tai täysin havaittu kaikkien maanjäristystapauksien yhteydessä ja sitä ei vielä täysin ymmärretä, mutta 105 maanjäristyksen yhteydessä viimeisen 30 päivän aikana Chilen länsirannikolla, mukaanlukien voimakas M7.1 maanjäristys, joka osui Valparaison rannikkoalueen lähelle noin 60 mailin päähän Santiagosta, näitä ilmiöitä on havaittu.

Harvinainen ilmiö saattaa olla merkki tulevasta luonnontapahtumasta Filippiineillä.

http://youtu.be/6aKwLOkBfDM

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Salainen muumio löydetty Perusta

Salassa pidetystä paikasta Perussa L.A. Marzulli on löytänyt ehjänä pysyneen pitkäkalloisen muumion.

L.A. Marzulli kykeni ottamaan vain valokuvia muumiosta, sillä paikallisilla oli sopimus tietyn instituution kanssa.

Pitkän kallon lisäksi nikamien välissä tuntuu olevan paljon tilaa, ja on mahdollista nähdä viisi uskomattoman pitkää sormea/rystystä joihin ei kuulu peukalo. Enkäpä käden kulman takia peukalo ei ole näkyvissä ja olennolla onkin kuusi sormea?

Instituutioiden mukanaolo saattaa viitata siihen, että muumio on muutakin kuin muumioitunut ihmisolento, ja he haluavat pitää salassa tämän kansalta. Esim. Smithsonian-instituutin tiedetään keränneen luurankoja ja muita muinaisia esineitä aiemminkin.

Peru on nähtävästi ollut jättiläisten ja omituisten olentojen ruutitynnyri.

Blogger Tricks

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Orbi Espanjassa

Havaintopäivämäärä: huhtikuu 2017
Havaintopaikka: Zargoza, Espanja

 

Tässä on loistoesimerkki hehkuvasta orbista joka useasti sekoitetaan tähteen. Liike aina hälventää kaiken epäilyksen, kuten nähdään videolta. UFO likkuu ympäriinsä pellon yllä. Espanjassa on paljon muinaisia kulttuuripaikkoja nähtäväksi, myös avaruusolennoille tutkittavaksi. Tmä hehkuva valo on myös samanlainen kuin Denverin, Coloradon vuorten sekä Jerusalemin Kalliomoskeijan yllä on nähty.

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

UFOja Britannian Exmouthissa

Havaintopäivämäärä: huhtikuu 2017
Havaintopaikka: Exmouth, UK

Tässä on hieno löytö parkkipaikan yläpuolelta Exmouthista tältä viikolta. UFO näyttää pyörivältä kolmiolta, mutta se on vaikea nähdä, joten kannattaa laittaa video koko ruudun mittaiseksi ja HD-kuvanlaadulle. UFOja nähdään Englannin yllä uesasti. Myös monet amerikkalaiset dokumentit raportoivat salaisista lentolaitteiden testaamisista (Aurora Project) Britannian yllä 80- ja 90-luvuilla. On vaikea sanoa kumpi tässä on kyseessä, ilmavoimien alus vaiko UFO, mutta yksi asia on varmaa: kansan ei haluta tietävän tästä mitään. Kyseessä ei ole yksittäinen UFO vaan kolme eri UFOa jotka liikkuvat yhdessä, kuin hävittäjien muodostelma.

Scott C. Waring

 

Silminnäkijä kertoo:

Huhtikuun 17. päivänä kello 21.41 odotin bussin tuloa taukoni jälkeen (olen bussikuski) ja odotin tulevien häideni bestmanille puhumaan pääsyä puhelimessa. Normaalisti olisin taukotilassamme, mutta koska taukotilan kello on epätarkka, minun tarvitsi mennä ulos jo etukäteen samalla kun puhuin ystävälleni. Puhuessani kävelin bussipysäkille ja katsoin satunnaisesti joen suuntaan, jolloin näin valot kolmionmuodostelmassa.

UFO-havainto Australiasta

Havaintopäivämäärä: huhtikuu 2017
Havaintopaikka: Sydney, Australia

Ylläolevaa kuvaa tummennettu yksityiskohtien esiintuomiseksi

 

Tämä UFO tallennettiin käyttäen infrapunakameraa joka sallii nähdä ihmissilmän taajuuksien ulkopuolelle. Mikä tahansa verhoutunut UFO tulee näkyviin. Tämä on hieno ColourUFO:n video. Hän on alan asiantuntija, tallentaen ilmiöitä Australiassa infrapunakameroilla. Tätä työkalua tarvitaan hänen alueellaan. UFO itseasiassa muuttaa sen muotoa 50 sekunnin kohdalla videossa.

Scott C. Waring

Aarteenetsijän metallinpaljastinlöytö: aikakapseli jonka sisällä UFO-viesti!

Metallinpaljastinta käyttelevä aarteenetsijä löysi pieneltä metsäalueelta useita säiliöitä; lasipurkkeja, suolasirottimia, rasioita… Eräs lasipurkki oli kolikoineen ja/tai helyineen tiukkaan suljettu. Se näytti aikakapselilta.

Purkin avaamisen jälkeen hän omituisia asioita, mutta niistä eniten silmiin pisti jonkinlainen UFO-käsikirjoitus. Siinä on mukana kuvaus, päivämäärä ja erittäin tarkka sijainti ja suunta suhteessa taivaankappaleisiin.

Eräs kommentoija tutki asiaa hieman ja tämän hän sai selville:

Ensivilkaisulla lasipurkin sisältö menee noin 30-40 vuoden taakse, ja se tuntuu olevan Hoodoo-tradition tai wiccalaisen rakkausloitsun mukaan rakennettu, jota joskus nimitetään myös pulloloitsuksi. Hoodoota ei tule sekoittaa voodooseen.

Purkkiin tulee laittaa rakkauden kohteeseen (Grace Kelly?) liittyvä jokin esine ja päivämäärä joka liittyy johonkin tapahtumaan. Kolikot ilmeisesti ovat näitä esineitä. Jokaisen kolikon arvo voi liittyä myös johonkin merkitykseen mutta koska tätä ei voi saada selville ilman loitsun merkityksen tietämistä.

Grace Kelly (marraskuun 12, 1929 – syyskuun 14, 1982) oli amerikkalainen näyttelijätär josta tuli Monacon prinsessa hänen mentyään naimisiin prinssi Rainier III:n kanssa huhtikuussa 1956.Hän kuoli syyskuun 14. päivänä 1982, päivän sen jälkeen kun hän sai sydänkohtauksen ajaessaan autoa, mistä aiheutui autokolari. Tähän päivään mennessä hänen kuolemaanssa on ympäröinyt mysteeri.

UFO-osio lasipurkin sisällössä on kokonaan toinen asia.

Koska Grace Kelly on kuollut, oliko UFO-tapaus liitetty mukaan purkkiin koska haluttiin kuvata hänen kuolemaansa? Niinkuin avaruusolentojen abduktio?

Lasipurkki tuntuu liittävän yhteen kaksi tapausta — rakkauden ja mahdollisen avaruusolentojen abduktion.

Lasipurkin sisältö esittää seuraavaa:

Henkilökohtainen esine: Valokuva, hiuksia, kynnenpala, verta tai jokin muu esine loitsun kohteelta.

Rukous: Symbolisoi suurta voimaa. Rukous voi pitää sisällään myös viestin.

Nesteitä: Yleensä pullossa on jotain nestettä, ja valittu neste riippuu halutusta aikaansaatavasta lopputuloksesta.

Kivi tai kristalleja: Näillä saadaan aikaan voima.

Höyheniä: tarkoittavat Herran siunausta.

Ensimmäisellä videolla aarteenetsijä löytää purkin sekä muut esineet.

Toisella videolla näytetään purkin avaus ensimmäistä kertaa sen jälkeen kun purkki suljettiin.

Four pillars

Tutkijat löysivät viitteitä komeetan iskusta maapallolle Atlantiksen aikoihin

Edinburghin yliopiston tutkijaryhmä on löytänyt viitteitä komeetan osumasta maapallolle suurinpiirtein samoihin aikoihin kuin planeetalla on eletty nuorempaa Dryas-aikaa eteläisessä Turkissa.

Ryhmä on julkaissut löydöksensä journaissa Mediterranean Archaeology and Archaeometry otsikolla ”DECODING GÖBEKLI TEPE WITH ARCHAEOASTRONOMY: WHAT DOES THE FOX SAY?”

Aikaisempi todistusaineisto Grönlannista kerätyistä jääytimistä viittaa siihen, että komeetan isku on voinut johtaa nuoremman Dryas-kauden alkamiseen — maapallon kylmempään aikakauteen joka kesti noin 1000 vuotta.

Toinen evidenssi viittaisi myös siihen, että kylmempi aikakausi sai aikaan ihmisryhmien yhteenliittymisen viljan kasvattamiseksi, joka johti maanviljelyn kehittymiseen, mikä taas sitten johti suuriin harppauksiin teknologisissa ja yhteiskunnallisissa innovaatioissa, esim. neoliitiseen sivilisaatioon. Tutkijat kuvaavat julkaisussaan sitä kuinka he löysivät Göbekli Tepen, vanhimman tunnetuimman temppelipaikan, kivipaadesta todistusaineistoa joka viittaisi samoihin havaintoihin kuin jääytimien havainnot — että komeetta osui maapallolle suurinpiirtein 10,950 e.Kr.

UFOja NASAn Cassini-kuvissa

NASAn Cassini-avaruusalus on ohittanut Saturnuksen kuun Titanin viimeisimmän kerran ja lähettänyt kuvia omituisen näköisistä esineistä Titanin utuisella pinnalla ennen sen viimeistä 22 kierrosta Saturnuksen ympäri.

Avaruusalus teki sen 127:nnen ja viimeisen lähestymisen kohti Titania huhtikuun 21. päivänä kello 11.08 länsirannikon aikaa, ohittaessaan sen 979 kilometrin etäisyydellä kuun pinnasta.

Ohilento pani Cassinin kurssille kohti sen viimeistä dramaattista tehtävän osiota nimeltään Grande Finale. Satelliitin tehtävä loppuu uppoamalla Saturnuksen ilmakehään syyskuun 15. päivänä 2017.