Lordi Melchizedek: Kosmisen leijonan herääminen

Kanavoinut Natalie Glasson

Tervehdys, minä olen Melchizedekin tietoisuus ja kollektiivinen energia, joka tunnetaan nimellä Lordi Melchizedek. Minä olen universaalin tason valvoja. Tällä Luojan Universumin tasolla näen koko universumin, ymmärrän kaikki tapahtuvat ylösnousemuksen siirtymät ja miten ne vaikuttavat planeetan tasolla, galaktisella tasolla, universumin tasolla, multiversumin tasolla ja kosmisella tasolla. Minä, Lordi Melchizedek, toivon tekeväni sinut tietoiseksi energiasta joka on saapumassa, se on herättävää energiaa kosmisella tasolla, kaunis valon ilmentymä joka näyttää mitä majesteettisimmalta leijonalta. Se tunnetaan Heräävänä Kosmisena Leijonana. Tämä energia kulkee koko Luojan universumin läpi ja myös maallisten tasojen läpi. Heräävän Kosmisen Leijonan tarkoitus on koskettaa sieluja kosmisella valolla, joka saa aikaan heräämisen. Kun me ajattelemme leijonaa, me saatamme ajatella rohkeutta, itseluottamusta, urheutta, joukon johtajana olemista. On monia ominaisuuksia joita saatamme tunnistaa leijonassa, ja saapuvalla energialla on näitä ominaisuuksia, rohkeasti eteenpäin meno, rentous ja luottamus omassa kehossa, luottamus ylösnousemusprosessiin sekä voima. Nämä ominaisuudet aktivoituvat sielussa niin, että ne voivat rohkaista meitä menemään eteenpäin ylösnousemuspolulla.

Toinen Heräävän Leijonan Aspekti on parannus. Leijona kulkee Luojan universumissa ja parantaa monia sieluja, erityisesti sieluja jotka kokevat erillisyyttä omasta olemuksestaan tai omassa todellisuudessaan. Se voi olla erillisyyttä Luojasta.

Kun kutsut leijonaa, se tulee luoksesi. Se saattaa käpertyä viereesi, maata vierelläsi tai istua ja tuijottaa sinua silmiin. Leijona voi alkaa itkeä, nämä kyyneleet ovat parantavia sillä leijona vapauttaa erillisyyden energiaa niitä puolestasi. Kyyneleet sulavat energiakenttääsi ja tarjoavat suurta parannusta. Leijona tulee istumaan, on läsnä kanssasi, voit puhua sille, pyytää sitä parantamaan tiettyjä aspekteja itsessäsi tai todellisuudessasi. Leijona ottaa nämä itseensä ja tulee yhdeksi kanssasi. Voit tuntea sen voiman, rakkauden, urheuden ja tuen sen auttaessa sinua vapauttamaan energioita. Sen kyyneleet osuvat energiakenttääsi kuin parantava salva, auttaen parannuksessa ja herättäen olemuksesi.

Leijona on erittäin fyysinen näkemys energian välittämisestä ja heräämisestä, joka sisäisillä tasoilla ja maallisessa todellisuudessa tapahtuu. Kuitenkin leijonana ilmentyvä energia on kanssasi ja auttaa sinua pääsemään käsiksi energiaan. Se on kuin ankkuri joka saavuttaa Luojalta välitetyn energian. Kosminen leijona palvelee olemuksesi heräämistä, luo ja edistää parannusta, rohkaisee voimaan ja urheuteen kulkea omaa ylösnousemuspolkua. Kosminen leijona tarjoaa työkaluja joita tarvitset tai herättää sinussa ne työkalut joita kaipaat tukemaan ylösnousemustasi tänä aikan. Syvempi yhteys Luojaan tuntuu syvempänä yhteytenä kosmisiin tasoihin. Olemuksesi täyttyy koskemattomalla valolla.

Leijona on sateenkaaren värinen, täynnä kaikkia Luojan valon aspekteja. Minä, Lordi Melchizedek, tarkkailen leijonan kulkiessa koko Luojan universumin läpi ja koskettaessa kaikkia sieluja, se on todella mahtava kokemus.

Pyydän teitä kutsumaan Heräävää Kosmista Leijonaa meditaatioihinne ja tulemaan istumaan kanssanne.

Voitte kommunikoida siitä mitä haluatte herättä ja siitä mikä vielä tarvitsee parannusta.

Sitten yksinkertaisesti hengittäkää syvään ja sallikaa leijonan olla läsnä kanssanne tavalla joka tuntuu kaikkein asianmukaisimmalta.

Voitte kutsua leijonaa niin monta kertaa kuin haluatte.

Leijona tulee vain kaikkein jumalallisimman johdatuksen myötä. Jos leijona ei ilmesty teille, silloin yksinkertaisesti pyytäkää joku toinen kerta, koska jumalallinen ajoitus ei ole juuri tuo hetki.

Tämä on ihana lahja kokea ja tutkia.

Minä kiitän teitä,

Minä olen Lordi Melchizedek

 

 

 

Artikkelin julkaissut Sacred School of OmNa

Orbi Montanassa

Havaintopäivämäärä: 26.6.2021
Havaintopaikka: Missoula, Montana, USA
Lähde: MUFON 115753

Silminnäkijä kuvasi hehkuvan orbin Missoulan yllä. Hehkuva orbi matkasi taivaalla, ja se nähtiin vilkkuvan aina välillä, mutta ei mitenkään tasaisin väliajoin, vaan arvaamattomasti. UFO ei ole tähti, koska se on pilvikerrostuman alla ja liikkuu nopeasti. En näe lentokoneen valoja enkä kuule mitään ääniä, mikä kertoisi lentokoneesta. Kappaleella on kaikki avaruusolioiden aluksen merkit.

Scott C. Waring, Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Entä jos maailma muuttuisi kokonaan?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me jatkuvasti kutsumme kaikkia teitä tulemaan tänne korkeammille taajuuksille, koska me tiedämme että se on se mitä te loppujen lopuksi haluatte, vaikka luulisittekin haluavanne jotain muuta. Te luulette haluavanne asioiden muutosta Maapallolla, ja mitä sitten jos ne muuttuisivat? Mitä jos kaikki muuttuisi, mutta kukaan ihmiskehossa elävä ei haluaisi muuttua itse? Teillä lopulta olisi samat ongelmat kuin aina ennenkin. Tämän takia teidän muuttuminen syvältä sisimmästä on ainoa tapa muuttaa ulkoinen todellisuus ja saada nuo muutokset pysyviksi ja sellaisiksi joita te haluatte myös sielutasolta.

Ego ei pidä haasteista, koska ego vain haluaa tietää että kaikki tulee olemaan hyvin, että kaikki ovat turvassa, mukavasti, että kaikista huolehditaan ja niin edelleen. Mutta sielu kaipaa noita muutoksia, koska sielu tietää että sen matka on kasvua ja kehitystä, laajentua ja muuttua yhä enemmän Alkulähteen Energiaksi kokemustasolla. Tietäkää, että te olette Alkulähteen Energiaolentoja, mutta sen tietämyksen kokeminen jonkin oman tekemisen kautta, tai ajatuksen tai puheen, tai edes tuntemisen, on täysin eri kokemus.

Kun autatte jotakuta toista koska tunnustatte että hän on osa teitä, se on Alkulähteen Energian kokemus. Kun rakastatte jotain toista, huolimatta siitä että tämä ei ole tehnyt mitään ansaitakseen tuota rakkautta, se on Alkulähteen Energian kokemus. Kun kuuntelette jotakuta, vaikka tiedätte että hän valittaa ja pitkittää samaa todellisuutta, ja sitten sanotte jotain kilttiä hänelle, jotain kannustavaa, se on Alkulähteen Energian kokemus. Kun tunnette olevanne yhtä kaikkeuden kanssa, kun olette siinä ykseystietoisuuden tilassa, se on Alkulähteen Energian kokemus. Ja kun kaikki ja jokainen teidän ulkopuolella on yhtäkkiä erilainen koska joku henkilö tai ryhmä tuli ja teki kaikki muutokset puolestanne, silloin ette saa niitä kokemuksia joista me juuri puhuimme.

Te haluatte niitä kokemuksia; te olette tulleet etsimään niitä kokemuksia. Te tulitte etsimään liikettä, ja ette tulleet etsimään liikettä pisteestä A pisteeseen B. Etsitte sielun liikettä yhdeltä tietoisuuden tasolta toiselle, siirtymistä toimimaan korkeamman itsen tasolle egon tasolta. Se on se mitä halusitte, ja sitä tulette saamaan. Jos tietäisitte miten hyvältä teistä tuntuisi kehossa tuollaisen kokemuksen jälkeen, silloin ette haluaisi sitä ennen kaikkia niitä muutoksia tapahtuvan ulkopuolellanne. Koska vaikka nuo muutokset rauhoittaisivatkin mieltänne hetkellisesti, loisitte vain uusia haasteita, uusia ongelmia, uusia esteitä.

Joten siunatkaa maailmaa sellaisena kuin se tällä hetkellä on; kiittäkää kaikesta kokemastanne, koska ne antavat teille mahdollisuuksia tuntea jotain mitä ette ole kokeneet aiemmin. Teidän ei ole pakko olla kiitollisia vain siksi että Jumala arvostaa kiitollista alamaista. Jumala ei ole kuningas ja te ette ole torppareita. Te kaikki luotte yhdessä tämän Alkulähteen kanssa, ja Alkulähde kasvaa kanssanne, ja on kiitollinen teistä ja halukkuudestanne kulkea luomakunnan eturintamassa.

Ja me haluamme teidän tietävän, että te saatte myös apua. Voitte pyytää apua, voitte saada apua, ja te saattekin apua. Ja pyytämällä te itse asiassa luotte pyytämänne, joten kaikki on hyvin. Me haluamme teidän muistavan miten voimakkaita olette ja tuntevan voiman liikkuvan sisällänne, koska se on yksi niistä kokemuksista jota olette tulleet Maapallolle hakemaan.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Päivämääriä ensi vuoden budjetin UAP-osuudelle

Kirjoittanut Keith Basterfield

Nyt kun Yhdysvaltain senaatti sai hyväksyttyä NDAA:n fiskaaliselle vuodelle 2022, haluan käydä läpi päivämääriä tuossa laissa.

Salaiset briiffaukset

”Viimeistään 90 päivää tämän lakiesityksen hyväksymisestä eikä harvemmin kuin puolivuosittain, tästä eteenpäin joulukuun 31. päivään 2026 asti, alakohdan (a) mukaisesti perustettu virasto tulee antamaan kongressin komiteoille… salaisia briiffauksia tunnistamattomista ilmailmiöistä.”

Joten, arviolta maaliskuun lopusta 2022 joulukuun loppuun 2026 tullaan pitämään salainen briiffaus kerran kuudessa kuukaudessa. Tämä, tottakai, riippuu siitä onko uusi virasto perustettu siihen mennessä (katso aikataulu perustamiselle alta).

Viraston perustaminen

”Viimeistään 180 päivän sisään tämän lakiesityksen hyväksymisestä, puolustusministeri yhdessä kansallisen tiedustelun johtajan kanssa, tulee perustamaan viraston… suorittamaan UATP:n tehtäviä…”

Joten, viimeistään kesäkuun 2022 loppuun mennessä on perustettava uusi UAP-virasto.

Raportointi

”Viimeistään lokakuun 31. päivään 2022 mennessä ja vuosittain siitä eteenpäin lokakuun 31. päivään 2026 asti Johtaja yhdessä Ministerin kanssa jättävät asianmukaiselle kongressin komitealle raportin tunnistamattomista ilmailmiöistä… Jokainen raportti tulaan jättämään julkisena, muttta niihin voi kuulua salainen liite.”

Vaadittu sisältö tälle raportille kerrotaan laissa.

Joten viimeistään lokakuun 31. päivään 2022 mennessä kongressin komiteat saavat ensimmäisen julkisen raporttinsa.

Deadlinet

The Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG)

Kuten lukijat tietävät, kesäkuun 25. päivänä 2021 apulaispuolustusministeri antoi muistion, jossa ohjeistettiin puolustusasioiden alivaltiosihteeriä ”…kehittämään suunnitelma jolla muodollistetaan UAPTF:n nykyiset tehtävät”.

Marraskuun 23. päivänä 2021 AOIMSG perustettiin UAPTF:n seuraajaksi. Valvova komitea tulee välittömästi ”…johtamaan siirtymää UAP-toimikunnasta AOIMSG:n”. Lisätietoja tästä ryhmästä tulee antamaan puolustusministeriö.

Seuraava vaihe

Puolustusministerin pitää nyt tarkastella NDAA:n UAP-kohdan sisältöä ja päättää aikooko se mennä eteenpäin AOIMSG:n kanssa kuten on ilmoitettu, vai aikooko se muuttaa ajatteluaan ottamaan mukaan lain kohdan 1683 paljon laajemmat vaatimukset UAP:ta koskien.

Odotan suurella mielenkiinnolla Yhdysvaltain puolustusministeriön ilmoituksia.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

NASA palkkasi 24 teologia pohtimaan ensikontaktia

Maan ja taivaan välillä, minne mahtuvat avaruusolennot?

Se on kysymys johon NASA toivoo saavansa vastauksen Center for Theological Inquiryn (CTI) teologien avulla Princetonissa, New Jerseyssa. He ovat laittaneet pystyyn projektin, jonka avulla toivovat saavansa vastauksen siihen miten ihmiset reagoivat uutisiin älykkään elämän olemassaolosta muilla planeetoilla.

Cambridgen yliopiston uskontojen tutkija, pastori tri. Andrew Davison, jolla on myös biokemian tohtorintutkinto Oxfordista, on yksi 24:sta teologista, jotka on otettu mukaan auttmaan projektissa, Times raportoi.

Cambridgen yliopiston Faculty of Divinity -blogissa esitetyssä lausunnossa Davison sanoo, että hänen tutkimuksensa tähän mennessä on jo nähnyt “miten suosittu teologian ja astrobiologian aihe on ollut julkisuudessa” viimeisten 150 vuoden ajan.

Davisonin julkaisussa oleva kirja “Astrobiology and Christian Doctrine” tulee ulos vuonna 20221. Timesin mukaan siinä käsitellään osittain CTI:n ja NASAn ekumeenista tarkastelua, jossa teologit odottavat vastaavansa “kaikkein merkittävimpään kysymykseen” siitä “onko universumissa ollut monia [Kristuksen] inkarnaatioita”, hän kertoo blogipostauksessa.

Rev Dr Andrew Davison.

Pastori tri. Andrew Davison on myös biokemian tohtori Oxfordista.Kuva: University of Cambridge Corpus Christi College

Tämä on viimeisin yhdysvaltalaisen avaruusjärjestön ja uskonnollisen instituutin välinen projekti. Vuonna 2014 NASA antoi CTI:lle $1.1 miljoonan apurahan, jolla tutkia uskovaisten intressejä ja avoimuutta tiedettä kohtaan heidän Societal Implications of Astrobiology -tutkimuksessa.

Tutkimukset ovat näyttäneet kytköksiä uskonnollisuuden ja Maan ulkopuolisen älyn olemassaoloon uskomisen välillä. Vuonna 2017 julkaistussa tutkimuksessa saatiin selville, että ihmiset, joilla on vahva halu etsiä merkitystä, mutta jotka eivät halua kuulua oikein mihinkään uskontokuntaan, uskoivat todennäköisemmin avaruusolentojen olemassaoloon — mikä kertoo siitä, että usko jompaan kumpaan teoriaan saattaa olla peräisin samasta inhimillisestä taipumuksesta.

In 2014, NASA awarded the Center for Theological Inquiry at Princeton University with a $1.1 million grant to study worshippers' interest and openness to the notion of alien life, in a program of research called The Societal Implications of Astrobiology.

Vuonna 2014 NASA antoi Princetonin Center for Theological Inquirylle $1.1 miljoonan apurahan Maan ulkopuolisen elämän tutkimukseen uskovaisten intressien ja avoimuuden näkökulmasta ohjelmassa nimeltä Societal Implications of Astrobiology. kuva: AP

NASAn tuella CTI:n johtaja Will Storrar sanoo, että he toivovat näkevänsä “vakavaa tutkimusta jota julkaistaan kirjoissa ja tiedelehdissä” tästä aiheesta, ja että he vastavat “toiselta planeetalta löytyvän mikrobielämän aiheuttamaan syvään ihmetykseen ja mysteeriin”.

Timesin mukaan Davisonin kirja huomauttaa, että “suuri osa ihmisistä etsisi opastusta uskonnollisilta traditioilta” jos avaruusolentoja löydettäisiin, joilta he kysyisivät mitä se tarkoittaa “ihmiselämän asemalle ja arvokkuudelle”.

NASA palkkasi 24 teologia tutkimaan sitä miten ihmiset reagoivat uutisiin elämän löytymisestä ulkoavaruudesta. kuva: Xinhua News Agency/Getty Images

“[Maan ulkopuolisen elämän] löytyminen voi tapahtua hamassa tulevaisuudessa tai ei koskaan, mutta jos ja kun se tapahtuu, olisi hyödyllistä olla pohtinut tämän löydöksen merkityksiä etukäteen”, Davison kirjoittaa.

Artikkelin julkaissut New York Post
Four pillars

Lokakuun 2022 yllätys

Kirjoittanut Bryce Zabel

2022 tulee näkemään suurimman poliittisen Lokakuun yllätyksen Yhdysvaltain vaalien historiassa.

Tunnistamattomat lentävät esineet tökätään keskelle puolivälivaalien humua. UFOt ovat poliittinen aihe. Kandidaateilta kysytään mikä heidän kantansa asiaan on.

Kuulostaa hullulta. Ei sellaista tapahdu. Eihän?

USA:n politiikassa “Lokakuun yllätys” on uutistapahtuma, joka voi vaikuttaa tuleviin marraskuun vaaleihin ja niiden lopputulokseen, oli kyseessä sitten suunniteltu tai spontaani tapahtuma. Koska vaalien ajankohta on marraskuun alussa, lokakuussa tapahtuvalla tapahtumalla on suurin potentiaali vaikuttaa äänestäjien käyttäytymiseen; näin suhteellisen viime hetkellä uutistarinat voivat joko muuttaa vaalitulosta tai vahvistaa väistämätöntä.

Mitä me jo tiedämme

“Alustava raportti tunnistamattomista ilmailmiöistä” julkaistiin kesäkuun 25. päivä  2021.

Tämä ei ole välttämättä mikään iso juttu, paitsi se että kun kongressi hyväksyi lain vaatien raporttia 180 päivän sisään kansallisen tiedustelun johtajalta, kello lähti tikittämään siitä kun presidentti Trump allekirjoitti lain voimaan.

Tuona päivänä otin kalenterin, laskin 180 päivää käsin ja saavuin maagisen päivän kohdalle. Kesäkuun 25. Monet muut uutisorganisaatiot raportoivat päivämäärän tahallaan väärin ”kesäkuuksi” tai ”kesäkuun aluksi” tai jopa ”kesäkuun lopuksi”, ja suurin osa mediasta jätti mainitsematta kesäkuun 25. päivää ennen kuin raportti oli jo tuona päivänä julkaistu.

Johtaja Avril Haines ja hänen tiiminsä ODNIssa seuraavat lakia sen kirjaimen mukaan, eivätkä he julkaisseet raporttia ennen kuin viime minuutilla.

Vuoden 2022 kalenterin logiikka

Tämänhetkisen NDAAn eli National Defense Authorization Actin lainsäädäntö on, tätä kirjoitettaessa, presidentti Bidenin työpöydällä odottelemassa sen tultua kierrokselta edustajainhuoneesta ja senaatista. Hänen odotetaan allekirjoittavan sen ennen vuoden loppua.

NDAA sisältää pitkän lisäyksen senaattori Kirsten Gillibrandilta ja Marco Rubiolta. Siitä vaaditaan kaikenlaisia uusia suunnitelmia UAP-tutkimuksille lähtien vuosittaisesta salatusta ja julkisesta raportista aina uuden viraston tutkijoiden rahoittamiseen ja vastausten vaatimiseen sille kuka tekee UAP:ta, miksi ne aiheuttavat terveysvaikutuksia ja onko meillä sellaista yhtään hallussa. Tiedän mitä ajattelet. Voi hitsi.

Kuitenkin kaikkein huomionarvoisimpana NDAA:n Gillibrand-Rubio -lisäys asettaa päivämäärän ensimmäiselle vuosiraportille. Tällä kertaa ei ole väliä sillä milloin Biden allekirjoittaa lain, päivämäärä on sama.

Seuraava kongressin vaatima UAP-raportti halutaan ensi vuoden Halloweeniksi — lokakuun 31. päivään 2022 mennessä.

Kuten kuka tahansa politiikkaa seurannut tietää, puolivälivaalit tullaan pitämään ensi vuonna. Ne eivät ole presidentinvaalit, mutta ovat tärkeät, sillä edustajainhuoneen edustajat ovat vaaleissa ehdolla ja kolmasosa senaatista, sekä enemmistö kuvernööreistä. Kun ottaa huomioon senaatin tasapelin demokraattien ja republikaanien välillä, sekä demokraattien edustajainhuoneen hienoisen etumatkan, on reilua sanoa että kansakunnan kohtalo on kiinni tuosta päivästä.

Vaalipäivä USA:ssa on lain määräämä päivä. Liittovaltio asettaa sen asetuksella ”marraskuun ensimmäisen maanantain jälkeiseksi tiistaiksi”, joka tarkoittaa marraskuun kahdeksatta.

Otin kalenterini esiin ja käsin laskin jälleen.

Seuraava kansallinen UAP-raportti, jonka puolustusministeriö ja kansallisen tiedustelun kanslia tuottavat, tulee ulos tasan kahdeksan päivää ennen vaaleja.

Hyvät naiset ja herrat, esitän että jos jokin on lokakuun yllätys, joka vaikuttaa 2022 vaaleihin, tämä on se.

Adria Fruitos w/ Saucer by Canva, Stellar Alt

Mitä se voisi tarkoittaa?

Tässä pitää tarkastella historiaa. Vaikka UFO/UAP-aktiivit ovatkin jossain määrin pettyneitä kesäkuun 25. päivän raporttiin, minä en ollut yksi heistä. Sen sijaan että olisin nähnyt sen “nothingburgerina” niinkuin joku sitä sellaiseksi kutsui, minä näin sen potenttina käännepisteenä, jolla Amerikan kansa ja muukin maailma valmistellaan tulevaa varten (joka voi olla tämä 2022 raportti ja sen mukanaan tuomat muutokset).

Aiempi kesäkuun 25. päivän raportti, vaikka se olikin “alustava” ja vain yhdeksän sivua pitkä sen julkisessa versiossaan, se onnistui silti sanomaan seuraavaa:

  • UAP:ta on nähty ja kuvattu 2000-luvulla ja ne ovat todellisia. Ne eivät ole kenenkään mielikuvituksen tuotetta ja ne ovat bona fide oikea mysteeri, josta maan tulisi olla huolissaan. Raportti kutsuu niitä vaaraksi ilmaturvallisuudelle ja huomauttaa, että niitä kovasti kiinnostaa ydinlaitoksemme.
  • On erittäin epätodennäköistä, että UAP:t ovat amerikkalaisten tekemiä, sillä niiden kyvykkyydet ylittävät omamme.
  • On yhtä epätodennäköistä, että nämä UAP:t ovat vihollisen kuten Kiina tai Venäjä valmistamia.

Kun tuon lukee painettuna, on pakko sanoa että “revi siitä”. Jos ne ovat todellisia, eivätkä ne ole meidän omiamme, eivätkä vihollisten, silloin ne on pakko olla jonkun tekemiä. Käytännössä kaikissa tilanteissa ollaan tultu päätelmään siitä, että ne ovat älykkäässä ohjauksessa.

Vuoden 2022 kampanjan viimeiset päivät

Kun kansa on ollut koronaviruksen, rotumellakoiden, hintojen nousun, toimitusketjuongelmien, Valkoisen talon hyökkäysten, Britney Spearsin vankeuden ja Jumala tietää minkä muun ongelman piestävänä, voisi sanoa että UAP tässä listassa on vähän liikaa jo. Se voi olla totta, mutta yhden tahon suuttumus voi olla toisen rukous.

On totta, että kesäkuun raportti, joka julkaistiin perjantai-iltapäivänä, sai viikonlopun yli mediahuomiota, mutta se oli jo seuraavana maanantaina pikkujuttu. Silti olisi harhaanjohtavaa sanoa, että kansan uutisotsikot oli ainoa vaikutus, joka sillä oli.

Totuus on, että raportti, erityisesti sen salainen versio, todellakin herätteli monia kongressissa. Se innoitti Gillibrandia kirjoittamaan lisäyksen lakiin. Se sai Marco Rubion ja Mitt Romneyn puhumaan siitä kansan kielellä, että ne eivät olisikaan välttämättä peräisin omalta planeetaltamme. Se sain NASAn uudelta johtajalta Bill Nelsonilta saman vastauksen. Jopa Avril Haines, jonka kanslia raportin pukkasi ulos, puhui siitä avoimemmin jälkeenpäin. Lisäksi viime vuonnaentiset CIA-johtajat puhuivat radiossa siitä miten suuressa universumissa me elämme, aivan kuin kaikki olisi mahdollista.

Joten lokakuun 31. päivä 2022 tulee menemään pidemmälle kuin kesäkuun 25. 2021. Nämä asiat kehittyvät nykyään nopeasti.

Pointti on, että seuraava raportti on pakko perustua siihen mitä sitä ennen on tullut. Se tullaan myös kirjoittamaan aikana, jolloin sen kirjoittajat varsin hyvin tietävät, että jos he yrittävät salailla tai teeskennellä sitä, Valkoisen talon edustajat antavat runtua.

Muistetaan, että senaattorit Gillibrand, Rubio ja Romney ovat kaikki olleet presidenttiehdokkaita aiemmin. Gillibrand ja Rubio erityisesti ovat nykyään yhtä kunnianhimoisia kuin he ovat olleet aiemminkin. Selvästikään he eivät ajattele, että UAP-asiasta puhuminen tai siihen liittyvien lakien luonti haittaisi heidän ambitioitaan. He tulevat seisomaan kameroiden edessä nopeammin kuin kerkeät sanomaan “Tic Tac”.

Tuleva raportti saattaa hämmentää päiväpolitiikkaa ja läikytellä sitä vaatteille.

Tällä kertaa, riippuen siitä mitä sanotaan ja kuka sanoo, kaapeliuutiset saattavat täyttyä tieteentekijöistä, siepatuista julkkiksista, sisäpiiriläisistä, silminnäkijöistä, piloteista ja Jumala tietää keistä muista, jotka kaikki yrittävät selittää sitä mitä raportti oli sanonut ja kertoa omasta asiantuntemuksestaan ja siitä mikä on totta ja mitä asialle tehdään.

Muutama asia on varmaa. Kampanjan viimeisinä päivinä tullaan tykittelemään kaasu pohjassa. Tapaamisia pidetään ympäri Amerikkaa. Monet äänestäjät tulevat esiin ja oikeita kysymyksiä tullaan kysymään edustajilta.

Poliittinen dynamiikka kun on mitä on, yksi puolue on paremmassa asemassa kuin toinen, ja tarjoaa insentiivin narratiiivin murtamiselle. Nykypäivänä on helppoa sanoa republikaanien olevan korkeammalla kuin demokraatit, mutta kaikki politiikassa mukana olevat tietävät, että kymmenen kuukautta on yksi elinikä politiikassa. Asioilla saattaa olla aivan toisenlainen suunta tulevaisuudessa. Mutta eipä siinä. UAP-todellisuuden dynamiikka ja sen kyky ravistella kaikkea tulee vetoamaan ihmisiin.

Kansallisen turvallisuuden vaalit

On helppoa nähdä, että yksi tapa tarkastella UAP-asiaa on pitää sitä kansallisen turvallisuuden ongelmana. Tämä kanta mahdollistaa kandidaattien sanoa, että he eivät tiedä kuka UAP:den taustalla on, mutta että parasta valmistautua. Jo nyt on poliitikkoja kuultu sanovan, että heidän mielestään avaruusolennot olisivat parempi selitys UAP:lle kuin Kiina tai Venäjä, koska silloin ollaan ongelmissa. Gillibrand, Rubio ja Romney ovat kaikki esittäneet tämän saman seikan.

Muut kandidaatit saattavat koittaa luovia näiden mielipiteiden keskellä, mutta hekin joutuvat pitämään kiinni Ronald Reaganin maksiimista Trust but Verify.

Lopulta UFO-paljastuksen varjoissa ainakin yksi poliittinen puolue tulee kysymään kenen sormen haluat ohjusten napille jos avaruusolennot pörräävät lentotukialusten ja ohjussiilojen yläpuolella? Itse asiassa, se on niin hyvä argumentti että molemmat saattavat käyttää sitä.

Kuka tietää mikä tulee toimimaan?

Biden tulee ottamaan käyttöön politiikan tai muuten hänet maalataan vaaralliseksi pasifistiksi. Bidenin kampanja tulee puhumaan mielen avoimena pitämisestä kunnes meillä on enemmän faktoja, ja jos koskaan on ollut mahdollisuus kirjoittaa historiaa uusiksi, niin se on nyt. Jossain kohtaa Joe tulee mahdollisesti sanomaan jotain ikimuistoista.

Ja luotettavan epäluotettava Donald Trump ei kykene välttelemään mikrofoneja ja hän sanoo meille jotain sellaista mitä kukaan muu ei ole koskaan aikaisemmin sanonut. Jopa pieni palanen UFO-paljastuksen todellisuutta on niin disruptiivista, että se voi toimia Trumpille kissanmintun tavoin. Hän soittaa poskeaan muutenkin jatkuvasti, nyt kun ei ole enää Valkoisessa talossa, mikä mahdollistaa sen että hän saa paljon mediahuomiota. Loka/marraskuussa hän saattaa etsiä harhautustapahtumaa.

Vuosina 1976 ja 1980 molempien suurien puolueiden kandidaatit (Ford halusi kuulemiset, sekä Carter että Reagan olivat nähneet UFOja) liittyivät UFOihin jollain tapaa, mutta kummallisesti asia ei koskaan noussut esiin toimittajien kysymyksissä tai missään muissakaan debateissa.

2022 tulee olemaan erilainen.

Poliittinen sirkus

Myönnetään, tämä ei todennäköisesti tule olemaan kenenkään ykkösvalinta siitä miten maailman tulisi hanskata tärkeitä ongelmia, kuten vaikka se että saamme kuulla ettemme ole yksin universumissa, mutta olemmehan kuitenkin ihmisiä. Kaaos ja sekasotku ovat tavallaan se miten me hoidamme asiat, eikä ole syytä uskoa että tilanne paranee ensi vuonna.

Se tarkoittaa, että 2022 päätyy historiankirjoihin ensimmäisenä vaalivuotena, jossa UFOt olivat selvästi mukana asialistalla.

 

Artikkelin julkaissut medium.com

Siivetön kappale Michiganissa

Havaintopäivämäärä: 19.5.2021
Havaintopaikka: Auburn Hills, Michigan, USA
Lähde: MUFON

 

Tämän videon katsominen jättää hiljaiseksi siitä miten lähelle jotkut UFOt pääsevät kansaa. Tämä pastilli-UFO on siivetön, äänetön eikä siitä jää jälkeä taivaalle, mutta kuten me tiedämme valtion UFO-videoista, UFOt voivat jättää jäljen jos haluavat.

Tässä näkyy UFO Michiganin yllä, ja uskon sen tulleen vedenalaisesta tukikohdasta, joka on Michigan-järven pohjassa itsessään. Tämä järvi tunnetaan sen syvyydestä ja mysteereistä, armeijan lentokoneista, jotka katoavat tutkasta eikä niitä löydetä. Michigan-järvellä sijaitsee avaruusolentojen tukikohta.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Pentagonin John F. Kirbyltä kysyttiin taas UFOista

Kirjoittanut Keith Basterfield

Taustaa

Pentagonin lehdistösihteeri John F. Kirby pitää toistuvia tiedotustilaisuuksia. Kesäkuun 1. ja sen jälkeen 4. päivä 2021, Kirbyltä kysyttiin kysymyksiä UAP:sta, joihin hän vastasi.


29. marraskuuta 2021

Hänen marraskuun 29. päivänä pitämässään briiffauksesssa Kirbylta kysyttiin seuraavat kysymykset:

K: Kiitos John. Haluan kysyä tästä uudesta UAP-toimistosta jonka olette luoneet apulaisministeri Hicksin kanssa ja josta ilmoititte viime viikolla. Aerial Object Identification and Management Synchronization Group oli…

Kirby: Hyvin ilmaistu.

Q: Se oli aikamoinen. Konsultoitiinko lainsäätäjiä Valkoisessa Talossa, jotka ehdottavat vastaavaa lainsäädäntöä, kuten edustaja Gallego ja senaattori Gillibrand? Ja toiseksi, jotkut entiset Pentagonin viranomaiset, jotka olivat työskennelleet tämän aiheen parissa, Chris Mellon ja Lou Elizondo sanoivat, että tämä on Pentagonin pyrkimys olla vähemmän läpinäkyvä UAP-asiassa. Mietin vain mitäs tähän sanot?

Kirby: Ensimmäiseen, en voi puhua kesken olevasta lain valmistelusta, selvästikään. Ohjeistan puhumaan heille. Mutta me olemme todellakin pitäneet kongressiedustajat informoituina, kun me kasasimme tätä ryhmää ja ilmoitimme siitä. Ja se on, toiseen kysymykseesi mentäessä, on todellakin suunniteltu auttamaan meitä paremmin koordinoimaan raportoinriprosessia. Itse raportit, ja niiden raporttien analyysi. Joten sen sijaan, että saisimme niistä vain palasia ja hetken mielijohteesta, niinkuin me olemme saaneet niitä eri aselajeilta, tämä on tapa koordinoida syötettä — on olemassa tietyt yhteiset parametrit sille miten raportoida niistä ja analysoida niitä. Ja sitten arvioida sitä mitä meillä on käsillämme, eivätkä kaikki raportit tule olemaan asioista joita me pidämme turvallisuusuhkina. Joten on mahdollista, että me olisimme paljon organisoidumpia siinä tavassa miten me prosessoimme näitä raportteja.

Ja niinkuin me olemme tehneet, me varmastikin pysymme niin läpinäkyvinä kuin mahdollista näistä ilmiöistä. Ja siitä vaikutuksesta joita näillä voi olla tai sitten ei ole meidän kykyymme toimia.

K:  Oletteko sitoutuneet mitenkään erityisesti julkistamaan jotain dataa tai informaatiota näistä jossain kohtaa? Ja kongressin briiffausten lisäksi…

Kirby: Kyllä, minulla ei ole mitään erityistä raporttia ilmoitettavaksi tänään, tiedäthän, tai mitenkään toistuvasti meidän tekemisistä. Mutta voin vakuuttaa, että aikeemme on olla niin läpinäkyviä tästä ilmiöstä kuin suinkin voimme. Ja jälleen kerran, Travis, siinä ymmärryksessä että kansallista turvallisuutta tullaan tarkastelemaan, me joudumme pitämään tämän mielessämme, mutta me olemme niin läpinäkyviä kuin voimme. Mutta ei, en halua jättää teille kuvaa siitä että tulee olemaan jonkinlainen toistuva rummutus, tiedäthän, jostain raportista joka tullaan julkaisemaan verkkosivuille, niinkuin, joka toinen kuukausi.”

Päivitys: 7. joulukuuta  2021

Travis Tritten, military.comista, oli se journalisti joka kysyi Kirbyltä kysymyksiä. Tritten on julkaissut artikkelin päivämäärällä 7. joulukuuta 2021. 

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

2022: Duaalisuus vahvistuu

kanavoinut Penni Moore

Tervehdys rakkaat valo-olennot! Saanemme suunnata huomionne numeroihin 2022. Numer 2 kuvaa duaalisuutta. Se on jakautunut kahteen yhtä suureen osioon, 1+1=2. Vuosi 2022 symboloi uutta alkua duaalisuuden mielessä, sekä polariteettien yhteistyön perustana. Lisätään tuohon vielä 0, joka symboloi äärettömyyttä, kaikkea sitä mikä on. Toisin sanoen, Jumalallisuuden koko spektri. Se esittää täyttä kierrosta, jolla ei ole alkua eikä loppua. Koita seurata ajatuksenkulkuamme, sillä tämä voi vaikuttaa sekavalta. Laske 2+0 sekä tuplakakkoset. Näetkö mihin tämä johtaa? Kaksinaisuus vahvistaa planeettaanne enkelien johdatuksella sekä kaikkinaisella rakkaudella ja yltäkylläisyydellä.

Vuosi 2022 tulee olemaan “vuoristorata”, joten “pitäkää kiinni hatuistanne!” Vuosi 2022 tulee olemaan voimakas vuosi ihmiskunnalle sekä muodon tasolla että ihmiskunnan ylösnousemuspolulla. Jos ette vielä ole tehneet sisäistä työtänne tunteidenne selkiyttämiseksi, triggereiden ja sielun haavojen siivoamiseksi, nämä aspektit elämässänne tulevat vahvistumaan kovasti ja kirjaimellisesti pakottamaan teidän tietoisuutenne joko parantamaan kipukehonne tai pysymään sen kaiken “paskan” keskellä. Tässä kohtaa ihmiset Maapallolla joko tekevät työnsä tai päättävät lähteä planeetalta siirtymällä henkimaailmaan. Monet sielut päättävät siirtyä tuonpuoleiseen vuosina 2022-2025.

Toisaalta jos olet tehnyt työsi ja parantanut kipukehosi suurimmaksi osaksi, Maapallon tapahtumat ja tilanteet eivät vaikuta ollenkaan niin traumaattisilta. Kyllä, aina on työtä tehtävänä, mutta jos olette nousseet ylöspäin siitä mikä teissä on laukaissut emotionaalista ja fyysistä tuskaa, te tulette olemaan värähtelyllisessä mielessä tasapainossa, ja tapahtumat ja tilanteet ovat teistä vähemmän traumaattisia. Lisää tähän suurempi yhteys henkimaailmaan, enemmän iloa, yltäkylläisyyttä ja rakkautta elämässänne. Käytännössä tulette kulkemaan flow’n mukana paljon enemmän ja sallimaan matkanne jatkua ja kehittyä edessänne.

Kun teidän kanssaveljillänne ja -sisarillanne on vaikeaa vuonna 2022, muistakaa olla myötätuntoisia ja avustaa heitä kun teistä tuntuu siltä. On perustettu niin monia yhteisöohjelmia avustamaan ihmiskuntaa. Tarjotkaa kykyjänne, osaamistanne ja asiantuntijuuttanne milloin vain voitte. Apu ihmiskunnalle on tarjolla monessa muodossa, esim. velallisen tukena. Ehdottaisimme, että katselisitte mitä tällä hetkellä tapahtuu eri maissa ympäri maailman, jossa avustetaan ihmisiä hoitamaan velkoja ja ostamaan ruokaa ja päivittäistavaroita niitä kaipaaville tovereille. On niin monia ihmisiä, jotka toimivat kulisseissa avustustyöntekijöinä ja vapaaehtoisina, ja he keksivät niin monia uskomattomia ideoita ja saavat ne myös aikaan oikeassa elämässä. Tämä on se mikä on elinyhteisön ytimessä. Ja kaikki voivat palvella jollain tavalla, sillä teillä kaikilla on lahjoja, kykyjä ja asiantuntemusta niin monella eri alalla. Vaihtokauppa voi ja onkin otettu jo käyttöön tuotteiden ja palvelujen kaupassa. Ihmiset matkaavat toisiin maihin, jossa on suuri tarve puhtaasta vedestä, terveellisestä ruoasta ja suojasta, ja he parantavat näiden ihmisten elämää näissä maissa. Useimmat ovat avustaneet tällä tavoin jo vuosikymmenten ajan, mutta sanoisimmeko että tämäntyyppistä apua virtaa nyt korkeammalla tietoisuudella värähtelevien ihmisten kautta.

Sallikaa meidän sanoa, että vuonna 2022 tulee olemaan enemmän pimeyden agendoja planeetallanne, ja tapahtumia ja tilanteita jotka saattavat näyttää äärimmäisiltä. “Kolikon” toisella puolella (kaksinaisuus) on niin paljon valoa, rakkautta ja yltäkylläisyyttä. Näin vahvistettu 2+0+2+2 kaksinaisuusvaikutus tapahtuu valon ja pimeyden välisen kanssakäymisen kautta.

Jatkakaa värähtelytasonne nostamista

Me pyydämme, että kaikissa tilanteissa pysyisitte neutraaleina ja pitäisitte yllä korkeaa värähtelytasoa. Tilanteet kulkevat eri suuntaan korkean värähtelyn henkilölle. Muistakaa, että eri ulottuvuuksissa on jatkuvasti käynnissä eri aikalinjoja. Minkä aikalinjan valitsette vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin? Se on teidän valintanne. Aikalinjat tapahtuvat sen perusteella mikä värähtelytasonne on.

Työskennelkää sillä aikaa oman itsenne parissa. Parantakaa emootionne ja triggerinne antamalla niille anteeksi ja päästämällä ne irti Pyhään Henkeen transformoitavaksi koko ihmiskunnan parhaaksi. Me olemme sanoneet useasti muissa lähetyksissä, että oman itsenne parantaminen tulee takaisin teidän koko sukulinjanne hyväksi. Olennaisesti oman itsenne parantaminen vaikuttaai ihmiskuntaan ja koko planeettaan. Teidän parantuessanne myös Gaia paranee. Me sanomme teille paranemisen olevan “win – win” lopputulos koko ihmiskunnalle ja koko planeetalle. Mainitkaamme vielä, että ihmiskunnan paraneminen auttaa myös muita maailmoja laajentumaan ja nostamaan värähtelytasoaan. Muistakaa, että olennot korkeammissa ulottuvuuksissa ovat teidän tulevaisuuden itsejänne. He luottavat ihmiskuntaan oman kipukehon parantamisessa — niin että he myös voivat nostaa taajuuttaan. Muistakaa, että on olemassa monia ulottuvuustasoja. Teidän kohotessanne tasoja pitkin ylösnousemuksessa, niin tekee myös tulevaisuuden itsenne. Näettekö mihin me tällä pyrimme? Joten olennaisesti sekä ihmiskunta että Maapallo hyötyvät paranemisestanne — kaikki olennot korkeammissa ulottuvuuksissa nostavat myös värähtelytasoaan.

Kiihtyvään vaiheeseen omalla ylösnousemuksen polulla

Me ehdottaisimme, että meditoisitte päivittäin ja asettaisitte aikeeksenne valon kasvattamisen sisällänne. Jos todella haluatte kiihdyttää ylösnousemuksen prosessia, syökää ainoastaan kevyttä ruokaa, jonka Äiti Maa on teille tarjonnut. Nämä ruoat ovat hedelmiä ja vihanneksi, puhdasta elossa olevaa juomavettä, pähkinöitä ja siemeniä. Nämä ruoka-aineet ovat kaikki mitä tarvitsette terveellisen, eloisan elämän elämiseen. Teidän fyysinen kehonne on muuttumassa yhä vain kiteisemmäksi, ja teidän ylösnoustessa teillä ei ole tarve syödä niin paljoa ruokaa verrattuna hiilipohjaiseen kehon, joka on paljon tiheämpi. Raakaruoka auttaa teitä kiihdyttämään ja nostamaan värähtelytasoanne. Päinvastoin kuin mitä teille on neuvottu, auringonvalo on teille äärimmäisen hyödyllistä. Itse asiassa, ette voi olla täydellisessä homeostaattisessa tasapainossa ilman runsasta auringonvaloa. Sun gazing on myös hyödyksi. Joten me ehdotamme, että ottaisitte aurinkolasit pois ja katselisitte aurinkoa. Silmien suojaaminen auringonvalolta aurinkolaseilla on myytti, jota on pitkitetty vuosikymmenet. Ihonne ja silmänne absorboivat Auringon parantavaa valoa. Käytä joka päivä hetki auringossa olemiseen. Ole myös aktiivisempi pidempiä aikoja ulkona joka päivä.

Työpaikkojen vaihtuessa ja kehittyessä vuosien mittaan jokaisella teistä on enemmän aikaa ulkoilla. Nämä aktiviteetit ovat hyödyllisiä niin monilla eri tasoilla, eivät ainoastaan kunnon puolesta. Dopamiini- ja serotoniinitasonne nousevat, mikä antaa teille tunteen hyvinvoinnista ja tuottavat iloa. Tehkää ulkoilusta jokapäiväinen tarve.

Vuosi 2022 tulee olemaan välillä myllerryksien täyttämä, kuitenkin se tasapainottuu ilolla, rakkaudella ja yltäkylläisyydellä. On teistä kiinni millä värähtelytasolla haluatte pysyä. Me olemme kanssanne aina. Olkaa se valo, joka te olette, henkinen olento kokemassa ihmiselämää.

Me olemme Valon korkein neuvosto.

 

Artikkelin julkaissut Into The Light

Kahdentyyppiset ihmiset planeetallanne

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme vaikuttuneita siitä miten teillä hoituu kaikki tragedian ja trauman aikoina. Aivan kuin te olisitte saaneet paljon harjoitusta sellaisessa, mikä tietysti onkin totta. Olette kokeneet kaiken kuviteltavissa olevan ja enemmänkin sen jälkeen kun aloitte inkarnoitua fyysisiin kehoihin, ja ne teistä joilla on nyt vaikeinta kanssaihmisten kanssa ovat niitä, jotka ovat suostuneet ottamaan suurimman osan kollektiivin puolesta, koska te rakastatte palvella muita.

Te olette niin valmiita, niin hommaan kykeneviä, mutta ette aina tajua sitä. Te ette aina näe itseänne vahvoina ja voimakkaina valon ja rakkauden olentoina, joita te todella olette, koska niin harva ihminen näkee itsensä ja muut sillä tavoin. Ja kuten tiedätte, auttaa kun on roolimalleja; auttaa kun on esimerkkejä siitä mitä voi saavuttaa, miksi on mahdollista tulla.

Joten jos olette niitä joilla ei ole vaikeaa tänä aikana Maapallolla, me ehdotamme että etsisitte mahdollisuuksia mentoroida ja johtaa muita. Etsikää tapoja joilla voitte toimia esimerkkeinä ja olla muille malli, jonka jalanjälkiä seurata, tehkää niin samalla kun kunnioitatte sitä missä muut ovat. Tietäkää, että monet jotka kärsivät tällä hetkellä, joutuvat kulkemaan pitkän matkan päästäkseen sinne missä te jo olette. Se ei tule olemaan niin helppoa että vain napsautetaan sormia tai ravistellaan hereille.

Teidän tulee olla kärsivällisiä kanssaihmisiänne kohtaan ja muistaa, että ne jotka kamppailevat kovimmin, myös kehittyvät eniten, tai he ovat ottaneet niin paljon muiden edestä. Te kaikki voitte palvella muita eri tavoin, ja eri aikoina elämässänne tulette palvelemaan muita tavoin, jotka eroavat huomattavasti siitä miten te olette muita ennen palvelleet. Mutta aina on olemassa tapa jolla auttaa; aina on olemassa tapa nostaa joku toinen ylös siitä kuopasta minkä he ovat itselleen kaivaneet.

Me tiedämme, että jos resonoitte meidän ja viestiemme kanssa, silloin se tarkoittaa, että te haluatte palvella muita. Palvelkaa muita loistamalla valoanne niin kirkkaasti, että muut huomaavat ja kysyvät teiltä miten te sen teette, miten pidätte yllä korkeaa värähtelytasoa huolimatta kaikesta siitä mitä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu. Olkaa sitä mitä te todella olette, ja samaan aikaan olkaa nöyriä.

Etsikää mahdollisuuksia palvella toisia, mutta olkaa myös kärsivällisiä niiden kanssa joita palvelette, ja päästäkää irti ideoistanne, mielikuvistanne, odotuksistanne ja kiintymyksistänne siihen miten tämän kaiken pitäisi mennä tästä eteenpäin, koska tulette yllättymään siitä mitä on tulossa. Ja halusitte sitä sillä tavoin; ette koskaan halunneet että kaikki on selvää tässä kohtaa evoluutiotanne, tässä kohtaa matkaanne neljänteen tiheyteen. Tämä on paras tapa käyttää aikanne teidän odottaessanne kanssaihmistenne valmistautumista ottamaan seuraavaa askelta ihmistietoisuuden evoluutiossa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”