Kaikki kirjoittajan paatoimittaja artikkelit

Keskitysleiriltä selvinneiden vetoomus: Lopettakaa koronarokotukset

We For Humanity

Me olemme kansainvälinen juristien, lääkärien, tieteentekijöiden, journalistien sekä muiden alojen edustajien järjestö. Me edustamme niiden ihmisten intressejä koko maailmassa, jotka haluavat elää vapaudessa, itsemääräämisoikeudessa, kunniassa ja totuudessa.

We For Humanity, trust-in-humanity@pm.me 
The International Criminal Court 
Office of the Prosecutor 
Post Office Box 19519 2500CM 
The Hague 
The Netherlands 
E-mail: otp.informationdesk@icc-cpi.int

syyskuun 20. päivä 2021

Tukea osoittava kirje Britannian, Slovakian, Ranskan ja Tsekin esittämälle tutkintapyynnölle

Parahin kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjä Karim Khan,

Me allekirjoittaneet, natsien keskitysleirit toisessa maailmansodassa ihmiskuntaa vastaan tekemien epäinhimillisyyksien kokeneina, tunnemme olevamme velvoitettuja toimimaan omantuntomme mukaan ja kirjoittamaan tämän kirjeen UK:n (143.21), Slovakian (133.21), Ranskan (271/21) ja Tsekin (326/21) 12. elokuuta 2021 kansainväliselle rikostuomioistuimelle esittämän tutkintapyynnön tukemiseksi. Pyyntö sisältää asiantuntijatodistajien tri. Richard Fleming, professori Luc Montagnier ja tri. Kevin McCairn valaehtoiset todistukset.

Meille on ilmiselvää, että jälleen kammottavien tapahtumien sarja, joka tällä kertaa vaikuttaa kaikkiin ihmisiin ympäri maailman, on käynnissä silmiemme alla. Kuitenkin suurin osa maailman kansasta ei vielä tajua mitä on tapahtumassa, sillä tämän tyylisen järjestäytyneen rikollisuuden laajuus on heidän kokemusmaailmansa tuolla puolen. Me, kuitenkin, tiedämme. Me muistamme Josef Mengelen nimen. Joillain meistä on henkilökohtaisia muistoja. Me koimme déjà vun joka on niin kammottava, että me nousemme suojaamaan kanssaihmisiämme. Viattomiin uhan alla oleviin kuuluu lapsia ja jopa vauvoja.

Vain neljässä kuukaudessa COVID-19 ’rokotteet’ ovat tappaneet enemmän ihmisiä kuin kaikki rokotteet yhteensä vuodesta 1997 vuoden 2013 loppuun — 15.5 vuoden pituinen aika. Ja 18-64 ikäiset ihmiset, joille tuskin koituu riskiä COVID-19:sta, ja tämän johdosta tuskin näkyvät COVID-kuolleisuustilastoissa, ovat 80% näiden ’rokotusten’ uhreista. EudraVigilance-tietokanta raportoi, että syyskuun 18. päivään mennessä 2021 on ollut 14,863 kuolemantapausta ja 3,691,366 rokotevammaa neljästä kokeellisesta COVID-19 injektiosta, niinkutsutusta rokotteesta. Todelliset luvut ovat kuuluisan vuoden 2009 Harvard Pilgrim Health Care inc.:n Lazarus-raportin mukaan ainoastaan 1% kaikista raportoiduista negatiivisista haitoista:

“Negatiiviset vaikutukset lääkkeistä ja rokotteista ovat yleisiä, mutta niitä aliraportoidaan. Vaikka 25% polikliinisistä potilaista kokee haittavaikutuksen lääkkeistä, alle 0.3% kaikista lääkkeiden haittavaikutuksista ja 1-13% vakavista haittavaikutuksista raportoidaan Food and Drug Administrationille (FDA). Samoin, alle 1% rokotteiden haittavaikutuksista raportoidaan.”

Me pyydämme teitä auttamaan tämän ihmiskuntaa uhkaavan jumalattoman ja rikollisen lääketieteellisen kokeen pysäyttämisessä välittömästi.

Se mitä kutsutaan ’rokotteeksi’ SARS-Cov-2 -virusta vastaan on luonnonvastaista totuuden pilkkaa. Koskaan aikaisemmin koko planeetan immunisaatiota ei ole saavutettu kehoon tungetulla synteettisellä mRNA:lla. Se on lääketieteellinen koe, johon tulee soveltaa Nürnbergin säännöksiä. Tuon dokumentin 10 eettistä periaatetta esittävät sen perustan, jolle lääketieteen etiikka on laskettu Nürnbergin lääkärioikeudenkäyntien jälkeen, jolla varmistetaan se että ihmisolennot eivät enää koskaan joutuisi painostetuiksi vasten tahtoaan lääketieteellisiin kokeisiin ja proseduureihin, mutta kuitenkin tämä on juuri se mitä tällä hetkellä ympäri maailmaa tapahtuu.

Me muistutamme teitä seuraavista Nürnbergin säännöstön periaatteista:

(a) Koehenkilön vapaaehtoinen suostumus on olennainen. Tämä tarkoittaa, että kyseisellä henkilöllä tulee olla lain mukainen kelpoisuus suostumuksen antamiseen; hänen asemansa tulee olla sellainen, että hänellä on vapaa valintavalta, minkäänlaisen väkivallan, vilpin, petoksen, uhan, harhaanjohtamisen tai muun ulkoisen pakon tai painostuksen puuttumatta päätöksentekoon. Hänellä tulee olla riittävästi tietoa ja käsitystä kyseisestä tutkimuskohteesta, niin että hän kykenee ymmärtäen ja asiasta perillä ollen tekemään päätöksensä. Tämä ehto edellyttää, että koehenkilön myönteinen ratkaisu hyväksytään vasta kun hänelle on selvitetty kokeen luonne, kesto ja tarkoitus; sen menetelmä ja suoritustapa; kaikki sen aiheuttamat epämukavuudet ja vaarat, joita kohtuuden mukaan on pidettävä odotettavissa olevina ja kokeeseen osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvat vaikutukset hänen terveyteensä ja henkilöönsä.

(c) Jokainen, joka suunnittelee tutkimusta, johtaa sitä tai on sitä suorittamassa, on velvollinen varmistautumaan suostumuksen pätevyydestä ja on vastuussa siitä. Tämä velvollisuus ja vastuu on henkilökohtainen eikä sitä voi seuraamuksetta siirtää toiselle.”

Vs. (a): Vapaassa päätöksessä ei ole mitään epäselvää. Valtiot ja valtamedia levittävät pelkoa ja paniikkia ja käyttävät Göbbelsin propagandan sääntöä: epätotuuksien toistamista niin kauan kunnes ne uskotaan. Viikkojen ajan he ovat suitsuttaneet rokottamattomien ulos sulkemisen puolesta. Jos 80 vuotta sitten se oli juutalaiset, joita demonisoitiin infektiotautien levittäjiksi, nykyään se on rokottamattomat joita syytetään viruksen levittämisestä. Fyysinen koskemattomuus, vapaus matkustaa, vapaus tehdä töitä, kaikki nämä ovat vaarassa kadota pakon uhalla ihmisiltä, jotka eivät ole ottaneet ’rokotetta’. Lapsia houkutellaan rokottautumaan vastoin heidän vanhempiensa tahtoa.

Vs (b): FDA:n jo nyt hätäkäyttöluvassa listaamat 22 kaameaa sivuvaikutusta jäivät paljastamatta koehenkilöille ennen kokeeseen ryhtymistä. Ne ovat seuraavat:

 1. Guillain-Barré -syndrooma
 2. Akuutti aivokalvontulehdus
 3. Poikittaismyeliitti
 4. Aivokuume/meningiitti
 5. Kouristelut
 6. Infarkti
 7. Narkolepsia ja katapleksia
 8. Anafylaksia
 9. Akuutti sydänlihasrepeämä
 10. Myokardiitti/perikardiitti
 11. Autoimmuunisairaus
 12. Kuolema
 13. Vaikutukset raskauteen ja sikiöön
 14. Muut akuutit aivokudossairaudet
 15. Ei-akuutti allerginen reaktio
 16. Trobosytopenia
 17. Vaskulaarinen koagulaatio
 18. Veritulppa
 19. Niveltulehdus, nivelkipu
 20. Kawasakin tauti
 21. LASTEN monielintulehdussairaus
 22. Rokotteen pahentama tauti

Määritelmän mukaisesti ei ole koskaan ollut tietoista suostumusta. Sillä aikaa tuhansia negatiivisia vaikutuksia on kirjattu eri tietokantoihin ympäri maailman. Vaikka niinkutsutut tapausluvut onkin valtamediassa päivitetty 30 minuutin välein, vakavista sivuvaikutuksista tai siitä miten ja missä raportoida sivuvaikutuksista ei ole ollut mainintaa. Sikäli kun tiedämme, jopa kuolemantapauksia ja negatiivisia vaikutuksia on poistettu joistain tietokannoista rankalla kädellä.

Nürnbergin säännöstön 6. periaate sanoo: ”Kokeesta aiheutuva riski ei koskaan saa olla suurempi kuin kokeella ratkaistavan ongelman humanitaarinen merkitys.”

COVID-19:a vastaan annettava ’rokote’ on osoittautunut vaarallisemmaksi kuin COVID-19 tauti arviolta 99% kaikkien ihmisten tapauksista. Kuten Johns Hopkins on dokumentoinut 48 tuhannen lapsen tutkimuksessa, lapsille viruksesta ei aiheudu mitään riskiä. Data näyttää, että lapset jotka eivät ole viruksen riskin uhan alaisia ovat kuitenkin saaneet sydänkohtauksia ’rokotteista’. Päivitys elokuulta 2021 kertoo, että yli 15 tuhatta haittavaikutusta on esiintynyt — mm. yli 900 vakavaa tapausta. Ainakin 16 nuorta on kuollut ’rokotteeseen’ USA:ssa. Ja numerot kasvavat nopeasti tätä kirjoitettaessa.

Kuitenkin säännöstön 10. periaate sanoo: ”Kokeesta vastaavan tutkijan tulee kokeen aikana olla valmis keskeyttämään koe missä vaiheessa tahansa, jos hänellä on riittävät perusteet arvella – hyvässä uskossa, parasta mahdollista taitoa soveltaen ja huolellisesti harkiten kuten häneltä edellytetään – että kokeen jatkaminen todennäköisesti johtaa koehenkilön vahingoittumiseen, vammautumiseen tai kuolemaan.”

Väitetysti arviolta 52% maailman populaatiosta on saanut ainakin yhden injektion. Rehellinen todellisten haittavaikutusten, kuolettavasti vammautuneiden sekä kuolleiden lukumäärien paljastaminen on antanut odottaa itseään liian kauan. Me pelkäämme, että lukemat ovat jo nyt miljoonissa.

Me keskitysleirien selviytyjinä todistimme monia hirmutekoja, joita toisen maailmansodan aikaan tehtiin, ja meille sanottiin ettei tätä tapahtuisi enää koskaan uudestaan, mutta kuitenkin se on nyt tapahtumassa taas.

Mikä helvetillinen asia tajuta: Kuinka monta vanhusta on uhiteltu pelolla ottamaan ’rokote’ ja josta tämä ei ole selvinnyt? Kuinka moni selvisi holokaustista mutta ei selvinnyt COVID-19 injektiosta? Kuinka moni selvisi Auschwitzhin ja Birkenaun lääketieteellisistä kokeista, mutta ei selvinnyt nykyajan lääketieteellisistä kokeista?

Me täten vetoamme teihin, että hyväksyisitte UK:n, Slovakian, Ranskan ja Tsekin tutkintapyynnön ja välittömästi ilman viivyttelyä avaisitte tutkinnan useiden rikollisten tekemistä rikoksista ihmiskuntaa vastaan, massamurhasta sekä Nürnbergin säännöstön rikkeistä, mikä on johtanut niin moneen tarpeettomaan menehtymiseen ja vakavaan sairauteen ja jatkaa sen tekemistä päivittäin. Kansainvälinen rikostuomioistuin viimeisenä vaihtoehtona tuomioistuimelle on velvoitettu tutkimaan näitä mitä hirvittävimpiä rikoksia ja tuomaan rikolliset oikeuden eteen.

Teillä on valta pelastaa ihmishenkiä. Me olemme tietoisia useista rikosnimikkeistä, joita olette sivuuttaneet muodollisin perustein. Huolimatta teknisistä yksityiskohdista, te olette kuitenkin ne lukeneet. Me tiedämme, että te olette tietoisia tästä, että miljoonia ihmisiä satutetaan ja tapetaan niinkutsutuilla rokotteilla. Esimerkiksi Israelissa juristit ovat esittäneet kuolleisuuslukuja ja pääsyn EMA-sivuvaikutustietokantoihin. Tämä oli yli 3kk sitten. Sen jälkeen vieläkin useampi on kuollut, sairastunut kuolettavasti tai vammautunut (kts. yllä). Ja te ette ole tehneet mitään. Te painatte villasella sen seikan, että lapset ovat nyt enemmän ja enemmän ’rokotusten’ uhreja. On teidän tehtäväänne rankaista ihmisvihamielisiä tekoja, eikä tarkoituksella hyväksyä hyökkäyksiä ihmiselämää vastaan.

Jokainen päivä jolloin ette tee mitään, ihmiselämiä tuhoutuu, lasten elämiä. Me vaadimme välitöntä loppua rokotuskampanjalle ja välitöntä teille saatavilla olevien todisteiden tutkimista. Ihmiset antavat kyllä virheen anteeksi. Tarkoituksellista heidän lastensa murhaa he eivät anna anteeksi. Tehkää oikea valinta.

Historia ei tule katsomaan hyvällä teitä jos epäonnistutte velvollisuuksienne hoitamisessa. Tietäkää, että meidän ja koko muun maailman silmät katselevat teitä, vastuu on teidän. Te tiedätte mitä on tapahtumassa, teillä on todisteet ja nyt teidän tulee toimia.

Vilpittömästi,

  Artikkelin julkaissut Viruswaarheid

Koirat haukkuvat valoja Puerto Ricossa

Havaintopäivämäärä: 12. maaliskuuta2021

Havaintopaikka: Ponce, Puerto Rico

Lähde: MUFON 114177

Silminnäkijä Puerto Ricossa huomasi omituisia valoja liikkumassa taivaalla. Sitten koirat alkoivat haukkua syyttä suotta. Aivan kuten monissa muissakin UFO-raporteissa, eläimet usein aistivat avaruusolentojen läsnäolon ja alkavat panikoida.

Tässä me kuulemme koirien haukkuvan hullun tavalla. Se on merkki… siitä että havainto on aito. Jotkut ihmiset pitävät näitä etsintävaloina, mutta ne eivät ole. Kyseessä on avaruusolennot, jotka ovat puhdasta energiaa.

Scott C. Waring

Silminnäkijä kertoo:

Minä ja perheeni näimme sen taivaalla ja jotkut ystävät näkivät sen muutaman mailin päässä toisessa kaupungissa.

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Neljä UFOa avaruusasemalla

Havaintopäivämäärä: 13. maaliskuuta 2021
Havaintopaikka: kansainvälinen avaruusasema
Lähde: MUFON

Tämä silminnäkijä tallensi usean UFOn esiintymisen lähellä kansainvälistä avaruusasemaa sen livelähetyksessä. Mutta niitä voi olla enemmänkin. ISS:n livekamera on suunnattu kohti Maata, joten kappaleet lentävät avaruusaseman ja Maan kiertoradan välissä. Yksi kappaleista tulee erittäin lähelle avaruusasemaa ja sen pitäisi herättää asemalla olevien astronauttien huomio.

NASA ei kerro meille mitä nämä ovat, mutta ne voivat olla UFOja. Ne voivat olla myös satelliitteja. Tänä vuonna on tuotu satoja satelliitteja kiertämään Maata. On vaikeaa sanoa mitä nämä oikeasti ovat. Mutta yksi asia on varmaa…  ne ovat tunnistamattomia, ne lentävät ja ne ovat esineitä… UFOja.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Silminnäkijä kertoo:

Tämä on parempilaatuista kuvaa kuin tapauksessa 114150, orbiaktiviteettia joka näkyy ISS:ltä Tyynen valtameren pohjoispuolelta Japanin itäpuolella, 13.3.2021.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Julkistiko Galaktinen Liitto päädirektiivinsä?

Star Trekin fiktionaalisessa maailmassa, Päädirektiivi (engl. Prime Directive, myös tunnetaan nimellä ”Tähtilaivaston Yleiskäsky 1″, ”Yleiskäsky 1”, sekä ”koskemattomuusdirektiivi”) on Tähtilaivaston toimintaa ohjaava direktiivi, joka kieltää sen jäseniä puuttumasta muiden sivilisaatioiden luonnolliseen kehitykseen. Päädirektiivi suojelee vähemmän kehittyneitä, (henkisesti) valmistautumattomia sivilisaatioita hyväaikeisten laivaston miehistön jäsenten pyrkimyksiltä antaa heille kehittynyttä teknologiaa, tietoa ja arvoja. Alkuperäisen Star Trek -sarjan myötä tutuksi tullut Päädirektiivi on ollut keskeinen juonielementti monissa sarjan jaksoissa.

Exopolitics Todayn haastattelussa Elena Danaan, ranskalainen arkeologi, puhuu hänen vastaanottamastaan kommunikaatiosta, jossa puhutaan Galaktisen Maailmojen Liiton päädirektiivistä.

Elena on julkaissut useita artikkeleita päädirektiivistä, mm. hänen keskeisimmän avaruusolentokontakti Thor Han Eredyonin lausuman kommentaarin.

Päädirektiivin sisältö on Galaktisen Liiton tapaamisiin osaa ottaneiden avaruusohjelmien johtajien ja suurimpien ilmailualan korporaatioiden johtajien tiedossa.

Sen sisältö ei ole tullut julki kuin vasta nyt. Tri. Michael Salla keskustelee aiheesta Danaanin kanssa. Keskustelussa käydään läpi päädirektiivin sisältö ja sen vaikutukset yhteiskuntaan.

Linkki: The Galactic Federation of Worlds Prime Directive

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Alberto Mayerin huikea UFO-video Kuusta

Latasin uudelleen tämän videon mikäli joku ei ole nähnyt sitä. Alkuperäinen on vuodelta 2007, se löytyy osoitteesta https://youtu.be/4Wg0lR0FIoM

Huhtikuun 29. päivänä 2007 Alberto Mayer, joka asuu Busto Arisiziossa, Italiassa, ja joka on amatööriastronomi, teki uskomattoman löydön teleskoopillaan illalla kello 23:52. Hän havaitsi ja seurasi UFOa sen lentäessä Kuun pinnan ohi. Lyhyt hänen tekemänsä kahden minuutin video vaikuttaa enemmän ammattimaiselta kuin harrastelijan tekeleeltä, mutta hän haluaa tulla kutsutuksi amatööriksi.

 

Video näyttää osia Kuusta, joihin hän keskittyi zoomaamaan, hänen seuraillessaan kiinteää mustaa kappaletta sen lentäessä Kuun pinnan yli arviolta 214 metrin korkeudella kuunpinnasta. Tämä video on absoluuttisen huikea, sekä siinä miten hän on sen koostanut että sen järjestelyissä. Pyöreä musta kappale on seurannassa ja sen ohittaessa Wallacen kraaterin ja Wallacen Alpit, se kiitää näiden kraaterien ohi: Egede, Eudoxus, Plana. Sen ohittaessa Planan kraaterin ja lähestyessä Daniell & Grace -kraateria, se leijailee ja epäröi noin 15 sekunnin ajan ennen yhtäkkistä tasan 45 asteen suunnanmuutosta.

Huomaa myös, että ennen sen kääntymistä 32 sekunnin kohdalla video yhtäkkiä hidastuu puoleen sen alkuperäisestä nopeudesta ennen epäröinnin alkamista, ja sitten se lähtee ylöspäin 45 asteen kulmassa. Sen liikkuessa ylöspäin, näet sen ohittavan Kuun kraaterit järjestyksessä: Grace, Plana, Borg, Bally A, Bally, Gartner, Democritus, Moigno A, Baillaud, ja De sitter. Sitten se katoaa Kuun reunojen taa pimeälle puolelle, pois teleskoopin näkyviltä. Mustan UFOn ohittaessa Gracen kraaterin se alkaa kiihdyttää kunnes se on 1.75-2.0 kertaa niin nopea kuin Wallacen Alppien kohdalla! Tämä videon löytyy Alberto MAyerin kotisivuilta: http://www.makina.it/SAA/Home.html

Scott C. Waring, Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Kaksi pitkulaista alusta Kaliforniassa

Havaintopäivämäärä: 10. maaliskuuta 2021
Havaintopaikka: Clovis, Kalifornia, USA
Lähde: MUFON

Kävin tämän videon läpi ja näin jonkin liikkuvan linssin ohi… sitten tajusin että se onkin sadetta. Tämä on lisänäyttöä siitä, että silminnäkijän sanomiset ovat totta. Hän sanoi, että hän näki UFOn myrskyn aikaan. Ja itse asiassa niitä oli kaksi. Minun on myönnettävä, olen hieman hämmentynyt tästä. Hän sanoi, ettei hän nähnyt UFOa ennen kuin myöhemmin kun hän kävi läpi videota. Mutta digitaalinen silmä on täydellisempi ja voi joskus tallentaa verhoutuneita kappaleita, joita ihmissilmä ei näe. Hienoa näyttöä avaruusolennoista Kalifornian yllä.

Scott C. Waring, Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

En nähnyt esinettä kun kuvasin tätä, sillä katselin oikean yläreunan myrskyrajoja, kun etsin rotaatiota. Siksi paneerasin alaspäin. Vasta sen jälkeen kun olin katsonut videon, näin esineen ilmestyvän siihen, leijailevan, jsitten vilkkuvan ja katoavan. Välittömästi yritin selittää sen joksikin. Kuvasin porstuan oven läpi, suoraan kohti, eikä valoja tai telkkaria ollut takanani. Olin laittanut ne pois päältä salamoinnin takia ennen kuin menin etsimään pilviä. Tämä video on ainoa mikä minulla on.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Otitko rokotteen? Puhdista grafeenit kehosta näillä

Tällä hetkellä on monia, jotka kokevat katumusta rokotteen ottamisesta ja haluavat tietää mitä he voivat tehdä puhdistaakseen kehonsa Grafeenioksidinanopartikkeleista ja piikkiproteiineista, joita heihin on piikitetty. Sillä aikaa rokottamattomat kokevat heihin rokotetuista välittyviä negatiivisia oloja (piikkiproteiinien tms. leviämisen takia).

Tämä artikkeli sisältää useamman detox-puhdistusprotokollan sekä rokotetuille että rokottamattomille, joita voit käyttää kehon puhdistamiseen.

Tri. Zelenkon protokolla

Tri. Vladimir (Zev) Zelenko on perhelääkäri. Hän oli ensimmäinen Amerikassa (maaliskuu 2020), joka innovoi toimivan hoidon COVID-19:n.

Nobelin palkinnon saajaehdokas tri. Zelenko sensuroitiin ja deplatformoitiin hänen tiedoistaan koskien tätä elämää pelastavaa hoitoa sekä puheistaan siitä, että COVID-19 oli “massamurhabioase”.

“COVID-19 myrkkypiikit luovat tappajavasta-aineita ja tappajavasta-aineet ovat tikittäviä aikapommeja, jotka kytkeytyvät päälle sopiville virusinfektioille altistumisesta”, Zelenko sanoo. “NANA-ME voi pysäyttää tämän kaiken. N-Asetyylineuramiinihapon metyyliesteri (N-Acethyle Neuraminic Acid Methyl Ester, NANA-ME)”. Lisäksi hän sanoo, että “NANE-ME voi ehkäistä vasta-ainevahvistusta (Antibody-Dependent Enhancement, ADE) ja potentiaalisesti miljardeja kuolemantapauksia”.

Tri. Zelenko selittää täällä mitä voit tehdä jos olet ottanut COVID-rokotteen.

Tri. Zelenkon protokollaan kuuluu ivermektiini, hydroksiklorokiini (HCQ), sinkki, D3-vitamiini ja kversetiini. Katso tri. Zelenkon protokolla täältä. Lue lisää protokollasta ja katso hänen haastattelunsa täältä.

Zelenko myy myös tuotteita täällä.

America’s Frontline Doctors auttavat ihmisiä saamaan käsiinsä ivermektiiniä täällä.

Sairaalat voivat ostaa tehohoitoon ivermektiiniä täältä.

Tieteellisiä tutkimuksia:

Yli 100 tutkimusta osoittaa, että D3-vitamiini on olennainen COVID-19:n hoidossa: linkki.

Katso patologisten vasta-aineiden hoidosta ja rokotteista lisää täältä.

Slovakialainen tutkimusryhmä sai selville mikroskoopilla, että ivermektiini pysäyttää grafeenioksidihydrogeelin kiteytymisen kehossa, katso tämä.

C-vitamiini

Tämä tutkimus näyttää, että askorbiinihappo (C-vitamiini) on erittäin tehokas grafeenioksiditoksisuuden vähentäjä kehossa: linkki.

Ja tämä tutkimus taas näyttää, että suuri C-vitamiiniannos voi olla myös tehokas hoito COVID-19:n, jopa kriittisesti sairaille: linkki.

Suonensisäinen C-vitamiini on ollut onnistuneessa COVID-hoitokäytössä: linkki. Tärkeä huomautus:

Jos otat enemmän kuin 10 tuhatta yksikköä D3-vitamiinia päivittäin, sinun tulee lopettaa maitotuotteiden ja C-vitamiinin käyttö kalsiumtukkeumien välttämiseksi.

N-asetyylikysteiini (NAC)

Ricardo Delgadon johtama La Quinta Columna kokeili huokeaa tapaa poistaa magneettiset grafeenioksidipartikkelit ihmiskehosta rokottamisen jälkeen N-asetyylikysteiinillä (NAC) ja sinkillä.

“Nämä kaksi antioksidanttia olivat olennaisia grafeenioksidin hajottamisessa”, sanoo Delgardo. NAC aiheuttaa kehossa glutationin eritystä sisäsyntyisesti ja glutationi voi vähentää grafeenioksiditoksisuuden lähelle nollaa. Artikkeli ja video jolla Delgado kuvaa mitä tehdä: linkki.

Tieteelliset tutkimukset:

PubMedin tutkimus pajlastaa, että bioyhteensopiva NAC vähentää grafeenioksidia: linkki.

Eläinkokeissa piikkiproteiinin havaittiin aiheuttavan keuhkovauriota eläimillä sitoutumalla ACE2-reseptoreihin, ja eläimet parannettiin NAC:n avulla: linkki.

Lue lisää NACista täältä.

Ohjeet:

La Quinta Columna suosittelee NACin ottamista 600-750mg, aivan ensimmäisenä aamulla tyhjään mahaan. Lisäksi myös 2kpl 25mg:n sinkkitablettia.

Sekundäärihoito: Astaxanthin 5mg, kversetiini, maarianohdake, D3-vitamiini.

Tri Riman protokolla

Tri. Rima Laibow suosittaa ottaa 900mg NACia päivittäin. Jotkut ovat ottaneet jopa 1400mg. Koska NAC on aminohappo, sitä on turvallista syödä luonnollisessa muodossa. Jos käyttää synteettistä lääke-NAC:ia, kannattaa konsultoida lääkäriä annostuksesta.

Lisäksi tri. Rima suosittelee seuraavaa:

Dr. Rima’s Protocol

10 tuhatta IU D3-vitamiinia, 400mg ubikinonia, 10mg biotiiniä, B-complex vitamiinivalmiste, 1000mg L-glutamiinia, 60mg hyaluronaani, 1 ruokalusikallinen DHEA-kalaöljyä ja 1000 IU E-vitamiinia jossa tokotrienolia ja tokoferolia.

Voit ostaa tri. Riman tuotteita täältä.

Vaikka NAC onkin tehokas solujen glutationin tuotannon vahvistaja, sillä on rajoitteensa. Sen tehokkuus alkaa laskea noin 3 kuukauden päästä, joten pitkäaikainen hoito vaatii omaa konsultaatiota.

ASEA REDOX -solusignalointimolekyylit

On osoitettu että grafeenioksiditoksisuus aiheuttaa oksidatiivista stressiä solussa, mikä johtaa sytotoksisuuteen ja solun elintoimintojen heikkenemiseen. Glutationi on kehon mestariantioksidantti, joka poistaa vapaita radikaaleja ja myrkkyjä kehosta. Kehon solut tuottavat glutationia. Glutationi on elintärkeää oksidatiivisen stressin tasapainottamisessa ja solun normaalissa toiminnassa. Iän myötä sen konsentraatio laskee ja ihmisillä esiintyy glutationivajetta.

ASEA Redox -signalointimolekyylejä on kuvattu ‘elämän vedeksi’ , sillä ASEA tarjoaa sääntelypolkujen geeniaktivointia, jotka signaloivat kymmenille tärkeille biologisille funktioille. Grafeenioksiditoksisuus tukkii geenisignaalipolkuja.

ASEA Redox antaa solujen kasvattaa solunsisäisen glutationin tuotantoa huikealla 500-800%:lla. Tämä mahdollistaa kehon puhdistamisen grafeenioksidinanopartikkeleista ja piikkiproteiineista optimaalisesti.

ASEA Redox -signalointimolekyylit voivat kasvattaa solun kykyä puhdistautua nelinkertaisesti, mikä voi lisätä mitokondrioiden tuotantoa 30 prosenttia. Tämä ikääntymistä ehkäisevä antioksidantti esiintyy kehossa luonnostaan. Ihmiset ovat raportoineet, että ASEA on hyväksi ikenille ja hampaille.

ASEA alunperin löydettiin ja sen on kehittänyt bioteknoalan yritys. Nanoteknologiaan erikoistuneet tieteentekijät saivat selville miten tasapainottaa molekyyli ihmiskäyttöä varten. Viiden vuoden tutkimus ja Nobelin palkinnon saajat ovat näiden elämän molekyylien taustalla. Vaikka lääketeollisuus on yrittänyt tulla väliin, ASEAn perustajien missio on ollut tuoda tuote laajemmin ihmisten käyttöön markkinoille.

ASEA on mahdollisesti kaikkein vahvin yksittäinen hoitokeino, joka tässä artikkelissa on mainittu. Lisätietoja ASEAsta ja jos haluat alkaa jälleenmyyjäksi, ota yhteyttä metanutrients@mailfence.com.

TILAA Asea’s Redox Signaling -molekyylejä täältä.

Tieteellinen tutkimus:

Tämä alkuvaiheen geenitutkimus näytti, että ASEA Redox vaikutti tärkeisiin geenien signaalipolkuihin: linkki.

Suramiini

Tietovuotaja tri. Judy Mikovitz sanoi, että suramiini on COVID-19 -bioaseen vastainen ‘vastalääke’ täällä. Suramiini on lääke, joka on valmistettu männyn neulasista. Tri. Mikovits sanoi, että pieni määrä suramiinia injektoituna kehoon on riittävä. Kannattaa varmistua asiasta oman lääkärin kanssa.

Männynneulastee

Männyn neulaset, kuusenkerkkä, seetripuu ja jalokuusi sisältävän sikimihappoa sekä joukon muita meta-ravinteita, jotka parantavat immuniteettia, kosteuttavat ja auttavat poistamaan grafeenioksidinanopartikkeleita kehosta solutasolla.

Havupuiden neulasista keitetty tee ehkäisee grafeenioksidin ja piikkiproteiinien välittymisen aiheuttamia negatiivisia reaktioita ja suojaavat koagulaatiolta; mahdollisesti suojaavat myös verenhyytymiltä. Männynneulastee ehkäisee myös RNA:n ja DNA:n epäasianmukaista replikaatiota ja sen muokkausta.

Havupuiden neulasten öljy ja neulastee elävöittävät soluja ja toimivat luonnollisena stressinpoistajana, kivunlievittäjänä ja antibioottina. Se hoitaa kaikenlaista kipua, stressiä ja traumaa sekä PTSD:a, koska se toimii suoraan hermosoluihin, ohittaen hermojärjestelmän. Se on yksi harvoista metaravinteista, joka pyyhkii muistot solutasolla traumasta. Kaikkien pitäisi juoda männynneulasteetä tai käyttää mäntyöljyä.

Tilaa männynneulasia täältä.

Sikimi

Sikimi on ollut kiinalaisessa lääketieteessä käytössä ruton ja muiden epidemioiden pysäyttämisessä. Sikimi pysäyttää hengitystieinfektiot ja viruksen replikaation. Sitä löytyy suurissa määrin männynneulasteestä. Sitä löytyy myös suurissa määrin tähtianiksesta, fenkolista ja voikukasta.

Natural Newsin perustaja Mike Adams selittää miten helposti voi saada sikimiekstraktia espressokeittimen avulla täällä. Adams puhuu siitä miten rokotetut myös saattavat auttaa omaa tilaansa täällä.

David Wolfin protokolla

On tärkeää syödä superfoodeja, yrttejä, mausteita ja luonnonlääkkeitä joissa on sikimiä. David Avocado Wolf on parinkymmenen vuoden ajan toiminut terveysguruna.

David Avocado Wolfin protokolla luettavissa otsikon “Summary of the Spike Protein Protocol” alta täältä.

Tärkeä huomio:

Syöthän ainoastaan luonnollista C60:a. C60ta sen lääkemuodossa tulee välttää, koska sillä on toksisia ominaisuuksia. Samalla tavoin pöytäsuolan jodi on myrkkyä ja sitä tulee välttää. Kehosi ei saa siitä mitään.

Luonnollisen muodon jodi imeytyy kehoon paremmin, kuten jodi jota löytyy kasviksista ja yrteistä.

David Wolfin kauppa löytyy täältä.

Nesteytys

Nesteytys on avain terveyteen, myrkkyjen poistoon ja kaikkiin näihin protokolliin. KAIKKIIN NÄIHIN. Jos kehosi on nestehukassa, se ei absorboi ravinnehiukkasia, ja ne tulevat ulos kehosta.

Juuri nyt 97% maailman ihmisistä on nestehukassa ja 76% kroonisesti nestehukassa. Tämä johtuu siitä, että juomavetemme on hapanta ja molekyylit ovat yksinkertaisesti liian suuria absorboituakseen soluihin.

Nestehukka haittaa solukommunikaatiota. Vesi se ei kuitenkaan kosteuta kehoa ellei siinä ole elektrolyyttejä.

 • Täytä 2 litran pulloa tuoreella vedellä (tyhjät ASEA-pullot ovat hyviä)
 • Lisää pikkiriikkisen merisuolaa tai Himalajan intiaanisuolaa kumpaankin pulloon
 • Purista tuoretta sitruunaa kumpaankin pulloon
 • Juo puolikas pullo ennen aamiaista
 • Juo pullot tyhjiksi pitkin päivää
 • Pane muistiin päivän lopulla paljonko joit vettä
ACEA distributor Dr. Ariyana Love, ND Email: metanutrients@protonmail.com

On tärkeää pitää kehon pH-tasapainoa yllä. Haluat olla aina emäksisessä tilassa. Hapan tila luo pohjan sairaudelle. Elektrolyytit auttavat pitämään pH:n tasapainossa ja kehon nesteytettynä.

Männynneulastee on luonnollinen elektrolyytti ja erittäin hyvä solujen nesteytykseen. Merisuola on myös luonnollinen elektrolyytti. Normaali merisuola sisältää arviolta 16-24 mineraalia, mutta Himalajan suolassa on 87 mineraalia, mikä on sama kuin veressä. Joten heitä pöytäsuola menemään ja korvaa se Himalajan suolalla.

Nesteytysvinkki:

Lisää Himalajan suolaa litraan vettä. Purista sitruunan mehua lasilliseen Himalajan suolattua vettä joka kerta kun juot. Tämä luo täydellisen kosteuttavan eletrolyyttikaavan.

Antioksidantit ja rooibostee

Käytä ruokia, yrttejä ja lääkkeitä joissa on paljon antioksidantteja, jotka auttavat kehoa puhdistautumaan myrkyiltä. Afrikkalainen rooibos on meta-antioksidantti ja erittäin laajalti saatavilla kaupoissa ympäri maailman.

Aasiassa sanotaan olevan matalimmat syövän esiintymislukemat heidän vihreän teen kulutuksen takia. Yksi kuppi rooibosta vastaa 50 kuppia vihreää teetä antioksidanttivaikutuksessa. Rooibos myös nesteyttää kehoa.

Metsässä liikkuminen

45 minuuttia metsässä hengittämässä elämää auttaa kehon immuunipuolustusjärjestelmää.

Lisätietoja

Journalisti Ramola D. antaa omat detox-vinkkinsä täällä.

Tri. Carrie Madej ehdottaa toistuvia detox-kylpyjä Bentonite-savella nanopartikkelien puhdistamiseen.

CBD-öljy ja kannabis auttavat grafeenioksidipuhdistuksessa.

MSM parantaa glutationitasoja.

Ruokasooda auttaa pitämään pH-tasot emäksisen puolella.

Vihreä levä auttaa puhdistamaan verestä raskasmetalleja: linkki.

Saladmaster keittiövälineet auttavat pitämään 98% ravinteista kokatessa. Pannut on tehty titaanista ja lääketieteellisestä teräksestä, eikä niistä jää metalleja ruokaan.

Piikkiproteiinien ja nanopartikkelien välittymisen ehkäisemiseksi käy suihkussa oltuasi ihmisten ilmoilla. Pese vaatteesi heti tai pidä niitä muovipussissa pyykkihetkeen asti.

  Artikkelin julkaissut Ariyana Love

Tutkimus: rokotetuilla edessään ADE-vammat ja kuolemat

Yli vuoden ajan asiantuntijoiden kuten tri. Sherri Tenpenny tekemä tutkimus on tuonut päivänvaloon yhä kasvavan huolen vasta-ainevaikutuksesta (“Antibody Dependent Enhancement”, ADE), ilmiöstä jossa rokote tekee taudista paljon pahemman virittämällä immuunijärjestelmän potentiaalisesti kuolettavaan ylireaktioon. Ilmiö tunnetaan myös nimellä “hypertulehdusvaste” tämän jälkeen esiintyvistä infektioista. ADE on hyvin tunnettu ilmiö koronavirusrokotteilla, joita on testattu eläinkokeissa. Iso kysymys on: esiintyykö sitä ympäri maailmaa rokotetulla 2.4 miljardilla ihmisellä.

OurWorldInData.orgin mukaan 31.7% maailman populaatiosta on saanut yhden tai useamman rokotteen. Se on arviolta 2.4 miljardia ihmistä.

USA:ssa, CDC:n mukaan, 199 miljoonaa ihmistä on saanut ainakin yhden rokotteen.

Kaikki 2.4 miljardia ihmistä, jotka ottivat rokotteen, ottivat kuolettavan, turvalliseksi osoittamattoman kokeellisen hoidon, joka tarkoituksella on suunniteltu sisältämään piikkiproteiinibioaseita, tai mRNA-rokotteiden tapauksessa, ohjeita keholle jolla valmistaa noita piikkiproteiinibioaseita.

Näin globalistien pakottama rokotekansanmurha on onnistunut piikittämään arviolta kolmanneksen maailman ihmisistä biologisella aseella, jonka tiedetään hyvin aiheuttavan vahinkoa ja kuolemaa.

Ja kuitenkin kysymys on edelleen: miten moni näistä ihmisistä kuolee rokotehaittoihin kuten ADEen?

Uusi tieteellinen tutkimus, joka on julkaistu Journal of Infectionissa, vaikuttaa tarjoavan selkeää näyttöä siitä, että ympäri maailmaa annetut rokotteet tulevat, epäilemättä, aiheuttamaan ADE-vaikutuksia ihmisille, kun he altistuvat deltavariantille ja muille koronavirusvarianteille. Tutkimuksen otsikko on Infektiota pahentavat anti-SARS-CoV-2 vasta-aineet tunnistavat sekä alkuperäisen Wuhan/D614G variantin että Deltavariantin. Potentiaalinen riski massarokotuksille?

Perinteisen virologian ja epidemiologian kantilta kirjoitettu tutkimus selittää, että vaikka tämänhetkiset rokotteet (jotka perustuvat alkuperäiseen Wuhanin D615G-varianttiin) tarjoavat jonkinlaista immuniteettia alkuperäistä virusta vastaan, niillä on valitettava sivuvaikutus: “infektiota pahentavien vasta-aineiden” kiihdytys, jotka ylireagoivat deltavariantin tartuntoihin. Se mitä paperi kuvaa on klassinen ADE, eli hypertulehdusreaktio joka tappaa henkilön heidän “viritetyn” immuunijärjestelmänsä ylireagoidessaan uusiin tartuntoihin.

Tutkimus toteaa, “deltavarianttien ADE on nykyisten rokotteiden potentiaalinen riski” ja jatkaa sen mekanismin kuvaamista millä ADE syntyy:

Molekyylimalleja käyttämällä me näytämme, että vahvistavilla vasta-aineilla on suurempi affiniteetti deltavarianttiin kuin Wuhan/D614G variantille. Me näytämme, että vahvistavat vasta-aineet vahvistavat piikkiproteiinin kiinnittymistä isäntäsolun solukalvoon kiinnittämällä N-terminaalialueen (NTD) rasvakuljettimen mikroalueisiin… mikä edistää sitä, että vasta-aineiden affiniteetti näyttää selvästi lisääntyneen. Näin ADE voi olla huolenaiheena ihmisille, jotka saavat alkuperäisen Wuhanin varianttiin perustuvan rokotteen piikkisekvenssin (joko mRNA tai virusvektori).

Tutkimus jatkaa sanomalla, että alkuperäiset rokotteet tulisi hylätä ja korvata uusilla “toisen sukupolven” rokotteilla, jotka on suunniteltu hyökkäämään deltavariantin antigeenejä vastaan.

Tottakai siihen mennessä kun tämä on tapahtunut, uusia variantteja kiertää jo ympäriinsä jotka uhkaavat samoja ihmisiä, kun otetaan huomioon että laajalti ympäriinsä kiertävän viruksen aikaan ihmisten rokottaminen käytännössä antaa virukselle evolutionaarista painetta luoda uusia rokoteresistenttejä muotoja, joita rokotetut tuottavat kehoissaan (kuten Geert van den Bossche on toistuvasti varoittanut). Huolimatta siitä miten monta rokotetta maailman populaatiolle on annettu, virus tulee aina mutatoitumaan uudenlaiseen muotoon, mikä heikentää rokotesuojaa.

Ainoastaan luonnollinen immuniteetti — laajan spektrin “yleinen” immuniteetti — voi pysäyttää pandemian. Rokotteet eivät koskaan voi pysäyttää COVID-mutaatioita, -infektioita tai -tartuntoja siitä yksinkertaisesta syystä, että rokotteet eivät näe tulevaisuuteen. Jopa CDC myöntää, että he eivät voi ehkäistä infektiota tai tartuntaa.

Vaikka rokottaminen lopetettaisiin nyt, miljardia ihmistä voi kuolla seuraavan 36 kuukauden aikana rokotteiden aiheuttamiin haittoihin

On kriittistä ymmärtää, että vaikka COVID-rokottaminen pysäytettäisiin tykkänään nyt, 2.4 miljardia ihmistä on jo saanut rokotteen, ja on aivan mahdollista että miljardi ihmistä tai suurempikin määrä voi kuolla ADEen, piikkiproteiinin aiheuttamiin sydänvaurioihin, piikkiproteiinin aivoissa aiheuttamaan “hullun lehmän tautiin” tai johonkin muuhun COVID-rokotteen tuhoisaan vaikutukseen.

Yksistään USA:ssa 20%:n kuolleisuus rokotetuilla tekisi 40 miljoonaa kuolemaa, joita tapahtuu eniten sinisissä kaupungeissa ja osavaltioissa, joissa vasemmalle nojaavat tottelevat kovasti auktoriteetteja heidän antaessa vapaaehtoisesti kehonsa kuolettavaan lääketieteelliseen kokeeseen “tieteen” nimissä. Et välttämättä ole tajunnut, että käytännössä koko demokraattipuolue USA:ssa on olennaisesti lupautunut rokotteenjälkeiseen elintenluovutukseen, ja samaan aikaan heidän elimensä täyttyvät piikkiproteiininanopartikkeleista, niin että kukaan ei kaipaa muutenkaan heidän elimiään.

brighteon.com/12909292-5cde-4416-a067-09137bf4700b

https://www.brighteon.com/channels/hrreport

  Artikkelin julkaissut Natural News

Puolustusministeriön sisäinen powerpoint UFOista tuli julki

Syyskuun 16. päivä 2021 The Black Vault sai FOIA-tietopyynnöllä tapauksen DODOIG-2021-001399, puolustusministeriön / sisäisen tarkastuksen powerpoint-esityksen koskien aiemmin ilmoitettua DOD/OIG:n Unidentified Aerial Phenomena (UAP) -arviota. Dokumenteissa, joiden luokitus oli “Controlled Unclassified Information” eli CUI, tuli ilmi lisätietoa DoD/OIG:n “arvioinnista” koskien DoD:n UFO-toimia.

Esitys vaikuttaa olevan kesäkuun 30. päivä 2021 luoduista slaideista, “Management Entrance Conference”, joka keskittyi puhumaan DoD/OIG:n UFO-toimien “arvioinnista”. Yksi osuus puhuu arvioinnin “soveltuvuusalueesta ja metodologiasta”. DoD/OIG tulee “…ottamaan mukaan puolustusministeriön, Yhdysvaltain erikoisjoukkojen komennon, Yhdysvaltain keskuskomennon, varuskunnat, taistelutuen ja muut maanpuolustusvirastot siten kuin ne liittyvät toimiin havaita, kerätä, analysoida, hyväksikäyttää ja valmistautua UAP:hin.

Vaikuttaa myös siltä, että toimijoiden luona käydään paikan päällä puhumassa “…käytänteistä, proseduureista, ohjeistuksesta ja toimista joilla havaitaan, kerätään, analysoidaan, hyväksikäytetään ja valmistaudutaan UAP-aktiviteettiin.”

Tätä artikkelia kirjoitettaessa ei ole selvää miten DoD on “hyväksikäyttänyt” UAP:ta, mutta se saattanee vielä selkiytyä, sillä The Black Vaultin FOIA-tapauksia prosessoidaan ja mahdollisesti dokumentteja tehdään julkisiksi.

Alta näet dokumentit sellaisina kuin ne annettiin The Black Vaultille.

https://documents2.theblackvault.com/documents/dod/DODOIG-2021-001399.pdf

  Artikkelin julkaissut The Black Vault

UFO Britannian TV-uutislähetyksessä

Havaintopäivämäärä: 1. helmikuuta 2021
Havaintopaikka: Lontoo, Englanti

Tämän UFOn näki ja tallensi Youtube-käyttäjä UFO London. Hän kuvasi tunnistamattoman lentävän esineen kiitämässä brittiläisen uutisankkurin takaa.

Tämä video on hidastettu ja siinä näkyy zoomaus jotta esine näkyy paremmin. Se näyttää siltä kuin niitä olisi kaksi! UFOt lentävät vierekkäin. Tämä on samanlainen kuin USA:n ilmavoimien hävittäjämuodostelma, jossa toinen hävittäjä lentää ensimmäisen vieressä. Siipimies on kakkoshävittäjä, joka seuraa mukana ja katsoo perään. Selvä UFO Lontoon yllä!

Scott C. Waring, Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily