Aihearkisto: Tiede

Tiedeartikkelit: astrofysiikka, astrobiologia, eksobiologia, jne.

Virukset ovat herkkiä alkalitasapainolle

On tiettyjä tärkeitä aihepiirejä, joista lääkärit ja maailman terveysviranomaiset eivät halua sinun olevan tietoinen.

Se seikka, että useimmat virukset ja kaikki fysiologiset prosessit kehossa ovat pH-herkkiä, on yksi näistä.

Huolimatta siitä, että pH-lääketiede tarjoaa meille keinon käsitellä virusinfektioita helposti, turvallisesti ja halvalla, viranomaiset ja jopa vaihtoehtolääketieteen tahot eivät vain kykene käsittämään sitä miten ruokasooda on yksi tärkeimmistä hoitokeinoista joilla me voimme taistella koronavirusta vastaan.

Tutkijat Massachusetts General Hospitalissa (MGH) USA:ssa ovat löytäneet useimpien ihmiskuntaa piinaavien tartuntatautien ’Akilleen kantapään’ ja on totta, että on olemassa heikkouksia joita voidaan hyödyntää. Mutta he eivät ole tarkastelemassa käytännöllistä tai hyödyllistä keinoa taistelussamme viruksia vastaan.

Useimpien virusten ’Akilleen kantapää’ (tai heikko kohta) on vetää niiden jalkojen alta alkalitasapainon matto.

Influenssaviruksen kyky vapauttaa sen genomi eri happamuusolosuhteissa kytkeytyy koko influenssaviruksen leviämiseen.

pH:n raja jolloin havaitaan fuusio ensi kerran voi vaihdella riippuen eri kalvoproteiini hemagglutiinin (HA) serotyypeista, ja se voi korreloida virulenssin kanssa.

HA:n happoemästasapaino kytkeytyy viruksen onnistuneeseen leviämiseen linnusta ihmiseen.

Koronaviruksen leviävyys on erittäin herkkä pH-tasapainolle.

Esimerkiksi koronaviruksen MHV-A59 -lajike on varsin vakaa pH-arvolla 6.0 (hapan) mutta muuttuu nopeasti ja peruuttamattomasti inaktivoiduksi lyhyesti hoitamalla pH:lla 8.0 (emäksinen). Ihmisen koronaviruslajike 229E on maksimaalisen infektiivinen pH-arvolla 6.0. Solujen infektoiminen koronaviruslajilla A59 pH-arvolla 6.0 (hapan) pH-arvon 7.0 sijaan (neutraali) lisää viruksen tartuttavuutta kymmenkertaisesti.

Data viittaa siihen, että koronavirus IBV käyttää suoraa, matalasta pH-arvosta riippuvaa viruksen ja solun fuusion aktivaatioreaktiota.

”Koronavirus IBV:n fuusio isäntäsoluun ei tapahdu neutraalissa pH:ssa ja tuo fuusion aktivaatio riippuu prosessin matalasta pH-arvosta, puolimaksimaalinen fuusionopeus on pH-arvolla 5.5. Fuusiota ei tapahtunut paljoakaan tai melkein yhtään yli 6.0:n pH-arvoilla.”

pH:n nostaminen (emäksiseen tilaan) kasvattaa immuunijärjestelmän kykyä tappaa bakteereja, sanoo The Royal Free Hospital and School of Medicine in London.

Virukset ja bakteerit, jotka aiheuttavat nuhakuumetta menestyvät happamissa olosuhteissa. Jos pidämme pH:mme hieman liian emäksisenä välillä 6.8-7.2, voimme vähentää riskiä ja pienentää flunssan, kurkkukivun ja nuhakuumeen vakavuutta.

Emäksisyyttä kasvattamalla meillä kyllä on laimeita virusinfektioita ja sama pätee myös bakteeri- ja sieni-infektioihin.

Bakteerien ja sienien etäpesäkkeiden muodostus keuhkoissa keuhkokuumepotilailla vähenee merkittävästi kun natriumbikarbonaatin toimivuutta verrataan suolaveteen.

Lääketieteen tutkijat ovat jo tullet tulokseen, että 8.4%:n liuos natriumbikarbonaattia on turvallinen ehkäisevä hoito hengitysteiden bakteeri-, sieni- ja mykobakteeri-infektioille.

Hitaasti liuottamalla NaHCO3 (bikarbonaattia) voidaan myös hoitaa aineenvaihdunnan metabolista ei-anionivälihappamuutta sekä joitain kasvaneen anionivälihappamuuden muotoja, jotka ovat yleinen ongelma teho-osastoilla vakavissa keuhkoinfektiotapauksissa.

Virukset tartuttavat isäntäsoluja fuusioitumalla solukalvoille matalassa pH:ssa. Näin ne luokitellaan ”pH-riippuviksi viruksiksi.”

Lääkkeiden, jotka kasvattavat solujen välistä pH:ta (emäksisyyttä solujen välillä), on näytetty vähentävän pH-riippuvien virusten tartuttavuutta. Koska sellaiset lääkkeet voivat saada aikaan negatiivisia sivuvaikutuksia, selvä vastaus tähän on luonnolliset tekniikat jotka voivat saada aikaan samoja tuloksia.

Ei ole olemassa teollisuuslääkettä, joka voisi kilpailla natriumbikarbonaatin kanssa kehon nesteiden pH:n muuttamisessa.

Virus- ja solukalvojen fuusio riippuu pH:sta.

Fuusio riippuu tumansisäisestä happamuudesta. Tumansisäinen fuusio käynnistyy viruksen glykoproteiinien rakennemuutoksista, jonka saa aikaan tämän solun osan matala pH.” [1]

Solubiologiassa fuusio on prosessi, jolla alunperin kaksi erillistä lipidikerrosta sulauttavat yhteen hydrofobiset ytimensä, minkä seurauksena syntyy yksi eheä rakenne.

On ehdotettu, että hepatiitti C -virus (HCV) infektoi isäntäsolut pH:sta riippuvalla sisäistysmekanismilla. Tämä HCVpp:n avulla tapahtuva fuusio on riippuvainen matalasta pH-tasosta, jonka raja-arvo on 6.3, ja optimitaso noin 5.5. [2]

Kun pH putoaa tasolle 6 tai alle, tapahtuu viruksen kalvojen ja liposomien välinen nopea fuusio. Takeda Pharmaceutical on tekemässä yhteistyötä Gilead Sciencesin ja AbbVien kanssa koronavirusrokotteen kehittämiseksi.

Kokeellinen lääke tuotettaisiin koronaviruksen saaneiden potilaiden verestä, jotka ovat selvinneet taudista.

”Vaikka me emme tiedä varmaksi tuleeko se toimimaan, meidän mielestämme tämä on varmasti relevantti asia joka voi olla avuksi,” sanoo tri. Rajeev Venkayya, Takeda rokotebisneksen johtaja.

pH-hoito tulee varmasti toimimaan, koska virukset ovat pH-riippuvaisia ja natriumbikarbonaattia on saatavilla kaikkialla ja se ei maksa käytännössä mitään. Sairaaloissa bikarbonaattia on helposti annettavissa suonensisäisesti.

Vesicular stomatitis -viruksen (VSV) replikaation estäminen LB-soluissa interferonilla (IFN) on herkkä pH:lle.

Käyttäen herkkiä solujenvälisiä pH-indikaattoreita (pHi), tutkijat ovat havainneet, että IFN-hoito merkittävästi nosti pHi:tä. pHi:n nousu korreloi IFN:n primääriamiinien antivirustoiminnan kanssa.

Nämä tulokset indikoivat, että IFN:n aikaansaama pHi:n kasvu voi olla tekijä, joka akkumuloi TGN:n G:tä, ja näin tuottaa viruspartikkeleita ilman G:tä, joiden tarttuvuus on heikompi. [3]

Auringonvalo

on toinen tärkeä tekijä

joka kytkee virukset pois päältä

UV-säteilyn avulla.

Virukset selviävät paremmin pimeässä

kuin auringonvalolle altistuneena.

Suu- ja sorkkatautiviruksen (FMDV) kuori on erittäin happolabiili ja hajoaa pentameerisiksi aliyksiköiksi happamissa olosuhteissa vapauttaakseen virus-RNA:ta viruksen replikoinnin aloittamiseksi..

Solujännite, pH ja happitasot

Aina kun kehon jännite on matala, soluilla alkaa esiintyä ongelmia, jotka vain pahenevat mitä matalammaksi solujännite (pH) laskee.

Mitä matalammaksi solujännite laskee, sitä matalammaksi pH laskee, ja sitä matalammaksi hapen määrä kehossa laskee, mikä tarkoittaa CO2 -tasojen madaltumista. Krooniset sairaudet liittyvät jännitteen laskemiseen, matalampiin pH-tasoihin (happamat olosuhteet) sekä mataliin O2 ja CO2 tasoihin. Tämä tarkoittaa, että emäksisissä kudoksissa on enemmän happea. Aina kun keho muuttuu happamaksi, jännite putoaa ja niin tekee myös kudoksen happitasot. Mikä pH on? Se on mitta kehon hapetuspotentiaalista. Hapetuspotentiaali on sen mittari onko elektroneja ylijäämäisesti (ja näin ne ovat ”elektronin luovuttajia”) vai onko elektroneista vajausta (ja näin ne ovat ”elektronin ottajia”).

Elektronit ovat elämälle välttämättömiä ja tarpeellisia terveyden ylläpidossa ja parantamisessa ja uusien solujen kasvattamisessa.

Tri. David Brownstein kirjoittaa,

”Ihmiskeho jatkuvasti poistaa vanhoja ja vahingoittuneita soluja ja korvaa ne uusilla terveillä soluilla. Tämä prosessi tapahtuu vain jos solujännitettä pidetään optimaalisella tasolla. Tämä prosessi toimii tehokkaammin kun me olemme nuoria verrattuna siihen kun olemme vanhoja. Kehossa (tai liuoksessa), jännite on suora kuvaus pH:sta, joka on suora mittari liuoksen happamuudelle tai emäksisyydelle, mitattuna asteikolla 1:stä 14:n. Ihmiskehon pH-arvo on suora heijastus sen jännitteestä. Matala pH (erittäin hapan) kertoo matalasta jännitteestä. Korkea pH (erittäin emäksinen) tarkoittaa korkeaa jännitettä.”

Se miten paljon happea solut saavat määrittyy jännitteestä.

Jos solulla on riittävästi jännitettä, se tulee myös saamaan riittävästi happea. Jos solun jännite on matala, se määrä happea mikä imeytyy kudoksiin tulee olemaan matala. Tämä pätee myös aineenvaihduntaan.

Kun jännite ja happitasot ovat matalat, aineenvaihdunta muuttuu anaerobikseksi, mikä tarkoittaa ettei happea ole saatavilla…

Viitteet

 1. Viral membrane fusion: is glycoprotein G of rhabdoviruses a representative of a new class of viral fusion proteins? – Braz J Med Biol Res ;vol.38 no.6; Ribeirão Preto June 2005; http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-879X2005000600002
 2. Hepatitis C virus glycoproteins mediate low pH-dependent membrane fusion with liposomes – Lavillette D et al; J Biol Chem. 2006 Feb 17;281(7):3909-17. Epub 2005 Dec 15; http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16356932
 3. Primary amines enhance the antiviral activity of interferon against a membrane virus: role of intracellular pH – Maheshwari RK et al; J Gen Virol.; 1991 Sep;72 ( Pt 9):2143-52. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1654374

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Miksei muinaisista ihmisistä ole mitään tallenteita?

Randall Carlson on geologi, suunnittelija, antropologi ja historioitsija. Hän on erikoistunut pyhään geometriaan, muinaisiin sivilisaatioihin, ilmastoon ja ympäristön muutokseen, myytteihin, legendoihin, kosmisiin sykleihin ja katastrofeihin.

Hän on Nuoremman dryaskauden hypoteesin kannattaja, ja hän on teoretisoinut muinaisten kehittyneiden ihmissivilisaatioiden sukupuutosta.

Dailygrail selittää että allaoleva video ottaa ääniraidan (ja jotain videopätkiä) eräästä Randallin luennosta, ja yhdistää sen piirroksiin ja leikevideoihin elävöittämään hänen sanomaansa.

Luennossa Randall puhuu siitä miten Maapallolla on ollut useita apokalyptisiä tapahtumia viimeisen 150 tuhannen vuoden aikana — aika jonka ’modernit ihmiset’ ovat olleet olemassa — ja ne näyttävät tapahtuvan tasaisin, syklisin väliajoin.

Me olemme kirjaimellisesti rakentaneet oman maailmamme omassa yhteiskuntajärjestyksessämme entisten maailmojen raunioiden päälle.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

SARS: Globaali KUSETUS

Tämä artikkeli on kirjoitettu aiemman SARS-epidemian aikaan 2000-luvun alussa.

Johdanto

Kansanterveyskriisin sijaan ”Severe Acute Respiratory Syndrome,” yleisesti tunnetaan nimellä SARS, on paremminkin ”Sairas ja Raivostuttava kusetuS.”

Tämä artikkeli esittää, että ennennäkemätön virushyökkäys on, vaihtoehtoisesti, yhteiskunnallinen kokeilu, jossa institutionaalinen bioterrorismi on käytössä psykososiaalisessa kontrollissa.

Tämän kokeilun lopputulos, johtipa se sitten populaation vähenemiseen tai ei, riippuu sinusta.

Taustaa

Saat lukea paljon sivuutettuja totuuksia tästä uudesta keuhkokuumeen kaltaisesta sairaudesta nimeltä SARS.

Viranomaiset selittävät tämän akronyymin, Severe Acute Respiratory Syndrome (suom. vakava akuutti hengitystiesyndrooma) yksinkertaisesti viimeisimmäksi uhaksi käynnissä olevien hyökkäysten sarjassa, jotka on suunnattu ihmiskuntaa vastaan mystisesti mutatoituvilla ”superpöpöillä”. Kuitenkin harkittu syventyminen tähän monialaiseen aiheeseen paljastaa jotain, mikä on paljon enemmän päin persettä, paljon pahempaa ja kuolettavampaa kuin SARS.

SARSin nykyinen vaiva, joka on lähtenyt Aasiasta ja levinnyt Pohjois-Amerikkaan, on selvästi kaikkine merkkeineen suuri yhteiskuntakokeilu populaation manipuloinnissa, joka on tähdätty ehdollistamaan massamieli ”Sen Ison Jutun” saapumiselle — biologinen agentti joka auttaa tuhoamaan arviolta kolmanneksesta puoleen maailman populaatiosta, mikäli uskoo nykyisiä virallisia populaation harvennuksen tavoitteita.

Luonnollisesti olet valmis kiistämään yllä esitetyt asiat.

Avomielisyys tällä alueella uhkaa altistaa tiedon ”Hämärille Rajamaille”, joilla todellisuus on paljon hämärämpää kuin fiktio. Vaistosi, täten, voi olla sulkea tämä sivu ja mennä mieluummin seuraavalle SARS-sivustolle joka lupaa kaikille enemmän sitä standardihoitoa, mitä hehkutetaan jokaisella uutissivustolla ja valtion raporteissa tästä aiheesta.

Mutta jos valitset hajoittaa maailmankuvasi miettimällä sitä miten vähän tiedämmekään SARSista, jatka siis vain lukemista…

”Yksikään suuri epidemia ei ole koskaan kehittynyt ilman sen mukana seuraavaa yhteiskuntapoliittista sekasortoa” Leonard G. Horowitz, D.M.D., M.A., M.P.H. Emerging Viruses -esitys, 1996

Johdanto

Minun nimeni on tri. Leonard Horowitz, ja minä olen SARS-oppaanne tämän raportin ajan.

Harvardista valmistuneena julkisen terveydenhuollon ja lääketieteellisen sosiologian, käyttäytymistieteen ja tautiepidemioiden ammattilaisena minut parhaiten tunnetaan työstäni HIV/AIDSin ihmisen tekosia olevan alkuperän paljastamisessa kirjassani Emerging Viruses: AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional?

Tämä oli kymmenes kirjani, jonka amerikkalaiset ruohonjuuritason aktivistit, lääkärit ja tieteentekijät muuttivat menestykseksi. USA:n valtion dokumentit, jotka olen uudelleenprintannut kirjaan ensi kertaa maailmalle nähtäviksi, olivat vahva todiste tästä työstä.

Tässä on mukana huikeita ja traagisia sopimuksia, joiden alaisuudessa useita AIDSin ja Ebolan kaltaisia viruksia manipuloitiin geneettisesti USA:n armeijan kuudenneksi suurimman biologisten aseiden alihankkijan laitoksissa — Litton Bionetics — jättiläis-asetehdas Litton Industriesin tytärytiö. Voit saada ilmaista tietoa teoriasta koskien ihmisten luomaa ja rokotteiden avulla levitettyä AIDSia osoitteessa http://www.originofAIDS.com.

Tässä minä suuntaan huomionne SARSiin, ja siihen mitä valtavirran informaatiolähteet jättävät kertomatta tästä uudesta pandemiasta.

Tämä narratiivi on kirjoitettu välittömästi sen jälkeen kun palasin Total Health 2003:sta — vaihtoehtoisen lääketieteen konferenssista Kanadan Torontossa, joka pidettiin maaliskuun 27-30. päivänä 2003. Laskeuduin Torontoon sinä päivänä kun SARS alkoi dominoida uutisotsikoita jokaisessa suuressa uutislähteessä tässä maassa.

Viiden peräkkäisen päivän kestäneen ennennäkemättömän mediavouhkauksen jälkeen Kanadan suurimmassa kaupungissa SARS oli jättänyt kaikki asukkaat pelon ja hämmennyksen valtaan.

Koska minut on hyvin koulutettu median käsittelyyn terveystiedossa ja propagandamenetelmissä käyttäytymistieteen tutkimuksissani Harvardin yliopistossa, tulin siihen johtopäätelmään että jonkinlainen yhteiskunnallinen kokeilu oli käynnissä. SARSin myötä ihmisiä pelotti aivan turhan paljon, tajusin. Klassinen fobian määritelmä ilmeni yhteiskunnallisella, jos nyt ei globaalilla, skaalalla.

SARSin 3%:n kuolettavuus oli riittämätön aikaansaamaan sellaista laajamittaista paniikkia. Media menestyksekkäästi ruoski kanadalaisia vapisevaksi naamioitujen ja karanteeniin suljettujen ”lampaiden” massaksi. Viranomaiset pakotettiin johtamaan sairaaloiden, ravintoloiden, koulujen ja työpaikkojen sulkemista, vaikka ainoastaan kaksi kuolonuhria oli raportoitu mediassa.

Muutaman päivän sisään useat tuhannet terveysalan työntekijät suostuivat vapaaehtoisina kotikaranteeniin SARSin johdosta. Muutoin he olisivat joutuneet pidätetyiksi ja vangituiksi, kuten WHO oli ehdottanut.

Tulette lukemaan monista näistä raporteista Kanadan päivittäisissä sanomalehdissä, jotka dokumentoivat nämä faktat, sekä myös tulevista Amerikan lehdistötiedotteista, tämän verkkosivun arkisto-osiosta.

Missio

Olen omistanut tämän raportin tutkiakseni tämän uuden SARS-epidemian yhteiskunnallisia ja poliittisia vaikutuksia, sekä korrelaatteja (eli siihen liittyviä asioita) että sitä edeltäneitä tekijöitä.

Tutkimalla tämän sairauden etiologiaa, joka sijaitsee enemmän globaalin politiikan, korporaatioiden liikevoiton ja populaation kontrolloinnin maailmassa kuin missään muualla, tämä informaatio tarjoaa korkeastikoulutetulle ihmiselle vaihtoehdon kaikkeen pelon täyttämään ja irrationaaliseen käytökseen, joita ”valtavirran” propagandistit ajavat, mm. uutislähteet ja terveysviranomaiset, joita paremmin voitaisiin nimittää ”spin doctoreiksi”.

Kaikkein älykkäimmät ihmiset tulevat päätelmään seuraavasta informaatiosta, että tällä uudella mikrobihyökkäyksellä on edeltäjänsä ja alkuolosuhteensa. Toisin sanoen, SARS on hyvin järjestetty ihmiskoe.

Mutta kuka tämän SARS-hulluuden taustalla on?

Hyväksyn sen riskin, että painelen ”salaliittoteoria”-nappejanne identifioimalla laajalti tunnustetun ”globaalin sotateollisen-lääketieteellisen-petrokemiallisen-terveysalan kartellin” ainoaksi syylliseksi, jolla on tarpeeksi valtaa saada aikaan tällaisia ilmiöitä.

Vaikka saatat pitää lohduttavana yksinkertaisesti miettiä tätä salaliittoteoriaa, minusta SARS on yksi iso salaliitto, jossa on muutama pääpiru taustalla.

Selvästikin se mitä näet on hyvin organisoitu terroristikampanja, jonka on toteuttanut kaikkein hyvää tarkoittavimmat, ja kuitenkin räikeän asioista tietämättömät ”viranomaiset” — lääketieteellisesti indoktrinoidut ja käytännössä hypnotisoidut ”Mantsurian kandidaatit”, mikäli sallitte minun näin postuloida.

Todellakin ihmisiä kuolee SARSiin. Kuitenkin minä diagnosoin tämän sairauden lääketieteellis-sosiologisin parametrein groteskiksi kusetukseksi jota ajetaan suuremman tarkoituksen nimissä kuin pelkkä monen miljardin dollarin ”terveysala”, niinkuin jotkut analyytikot ovat kirjoittaneet.

Vaihtoehtoisesti esitän, että vakava akuutti hengitystiesyndrooma voidaan parhaiten diagnosoida SARSin riippuvuudesta siihen propagandaan jolla sitä ajetaan, avoimesta hysteriasta, sekä myös sen yhteiskunnallisten ja taloudellisten resurssien vaatimuksista. Sotilastiedustelussa tällaista nimitetään standardiksi ”psykologiseksi operaatioksi” (PSYOP).

Lisäksi esitän, että tämän pelon todennäköisin tarkoitus on avittaa edistämään taloudellisia ja poliittisia agendoja, jotka lopulta johtavat arviolta puolen maailman nykyisen populaation eliminointipyrkimyksiin.

Paljon tästä tullaan saavuttamaan, jos nyt ei SARSilla, niin varsin tehokkaasti laajalti odotetulla ”Sillä Isolla Jutulla”, josta puhutaan myöhemmin tämän verkkosivun artikkelissa, jonka AP:lle on kirjoittanut Emma Ross.

”[P]aljon mainetta, kunniaa ja isoja budjetteja on siinä kun soittaa ’syntyvän infektion’ hälytyskelloja ja varoittelee kauheasta sekamelskasta, joka seuraa siitä ettei ole valmistautunut.” Michael Fumento National Post, March 28, 2003

Tämä mikrobiologisen Armageddonin konsepti ei ole uusi suurimmalle osalle lukijoista.

”Asiantuntijat” ovat odottaneet superruton saapumista vuosikymmeniä. Se mikä oli ERITTÄIN EPÄILYTTÄVÄÄ mystisessä ja kammottavassa SARSin saapumisessa oli sen ajoitus. Se saapui käytännössä samaan aikaan globaalin terrorismin vastaisen sodan ja Irakin sodan kanssa.

Tämä on patognomonista (eli ominaista ja sen piirteisiin kuuluvaa) sille mikä ennustetaan ja selitetään kirjassa Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare, profeetallisesti otsikoidussa tekstissä joka edelsi 9-11 -hyökkäyksiä Amerikkaan useilla kuukausilla, ja se tarjoaa kontekstuaalisen analyysin nykytilasta ja fobiakusetuksen ruton levityksestä.

Tämä teos, ja tämä SARS-verkkosivu, tarjoavat oivalluksia niihin laajoihin uudenlaisiin institutionalisoidun ”bioterrorsimin” muotoihin, jotka ovat yhdenmukaisia valtion sponsoroiman biologisen sodankäynnin kanssa.

Saddam Husseinin on sanottu altistaneen kansansa hänen maillaan ja ympäröivillä mailla biologisille ja kemiallisille massatuhoaseille. Nämä infektiotautien iskut Pohjois-Amerikkaan ovat lääketieteellis-terveysalan ja heidän kanssa liitossa olevien sotateollisuuden edustajien käynnistämiä.

He täydentävät globaalia ”Terrorisminvastaista Sotaa” ja bioterrorin manipuloimaa kulttuuria mahdollisesti tuottoisina populaatiokontrolliuhkina.

Kovan todellisuuden havainnointi vs. yleisesti levitetyt myytit

Maallikkojen näkökylma yhä lisääntyvään hulluuteen maailmassa heidän ympärillään on hämärän yhdenmukainen varhaisten globalistithinktankkien suosituksiin kehittää ja ottaa käyttöön ”konfliktit ilman sotaa” ja ”standardimilitarisaation taloudelliset korvikkeet” uudella vuosituhannella.

Nämä kehityskulut on riittävän yksityiskohtaisesti kuvattu kirjassa Death in the Air: Globalism, Terrorism, and Toxic Warfare.

Verrattuna ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan nämä pienemmät, paljon hallittavammat konfliktit, järjestetyt tapahtumat ja valtion sponsoroimat uhat ovat johdonmukaisesti toteutettuja vaihtoehtoja ulkopolitiikan toteuttajille ja valtion viranomaisille 1960-luvun lopulta eteenpäin.

Henry Kissinger esimerkiksi Nixonin kansallisen turvallisuuden neuvonantajana valvoi ulkopolitiikkaa samalla kun hän piti kolmannen maailman populaation vähentämistä ”tarpeellisena” USA:lle, Briannialle, Saksalle ja muille liittolaisille.

Tämä Bushin nimittämä 9-11 salaliittotutkimuksen vetäjä, tunnettu sotarikollinen, sitten valitsi antaa Central Intelligence Agencyn (CIA) kehittää biologisia aseita, mikä käy ilmi kongressin pöytäkirjoista vuodelta 1975.

Näiden biologisten aseiden joukossa oli bakteereja, jotka ovat paljon tappavampia kuin SARS (joka välittyy koronaviruksen avulla). Kissingerin valvonnan alaisena influenssa ja parainfluenssa yhdistettiin nopeasti toimiviin leukemiaviruksiin (akuutti lymfosyyttinen leukemia) kehittämään ase joka potentiaalisesti levittäisi syöpää niinkuin flunssaa (tästä lisää myöhemmin).

Nämä uskomattomat realiteetit on yleisesti sivuutettu, vaikkakaan ei virallisesti salattu.

Tällaiset asevalikoimat nykyään ovat radikaaliterroristien ryhmittymien lisäksi myös kourallisella sotateollisen kartellin jäseniä, jotka jatkavat massatuhoaseiden myymistä niille joilla niitä on varaa ostaa.

Nämä konfliktit ilman sotia, ja sotatalouden korvikkeet kuten ”AIDSin vastainen sota”, ”rikollisuuden vastainen sota”, ”huumeiden vastainen sota”, ”terrorismin vastainen sota”, ”syövän vastainen sota”, ympäristönsuojeluliike ja ”Tähtien Sota” Strategic Defense Initiative, kaikki vaativat sofistikoituneita propagandaohjelmia, jotka käyttävät hyväkseen pelkoa kampanjoissaan saadakseen yhteiskunnan hyväksynnän ja julkisen tuen.

Nämä komentosodankäynnin (command and control warfare, C2W) PSYOPit, niinkuin sotilas- ja käyttäytymisasiantuntijat aivan oikein ohjeistavat, parhaiten tukevat hyvin määriteltyä ”sotilasasioiden vallankumousta” (Revolution in Military Affairs, RMA), joka on synonyymi ”ihmisorjuuden” muodon kehittämiselle jossa siepatut — koko maailman populaatio, sinä ja minä ja kaikki rakkaamme — eivät näe tätä orjuuttamista.

RMA:han kuulu lamaannuttavien biologisten aseiden ja kemikaalien käyttö, samanlaisten kuin toksiset, karsinogeeniset organofosfaattimyrkyt, joita käytetään hyttysiä vastaan ”sodassa Länsi-Niilin virusta vastaan”.

Näitä usein nimitetään ”ei-tappavan sodankäynnin” agenteiksi, ja kuitenkin ne ovat tappavia.

Kuolema seuraa hitaasti ja kuolleisuus kasvaa sellaiselle myrkylle altistumisesta. Lisää rahaa voidaan tehdä lääketeollisuudelle, kun ”ei-tappaville” asioille altistuneet kuolevat hitaasti, jotka monesti ovat kalliissa sairaaloissa ja pitkäaikaisen hoidon laitoksissa kroonisen lamaannuttavan taudin johdosta. Useimmat näistä sairauksista sisältävät monenlaisia sairauksia, mm. liudan autoimmuunisairauksia ja uudempia syöpiä, joita ei käytännössä ollut olemassa vielä 50 vuotta sitten.

Yksistään tämä seikka vahvasti viittaa moderniin sosioekonomiseen ja poliittiseen salaliittoon. Ellet yksinkertaisesti halua uskoa, että Jumalan tahto ja ihmisen ahneus ovat synnyttäeet nämä olosuhteet meidän niskoillemme.

”Ihmiset ovat liian valmiita luopumaan siviilioikeuksistaan ja henkilökohtaisista vapauksistaan sellaisten tekaistujen pelkojen läsnäollessa.”

Viime vuosikymmeninä sotilasthinktankit ovat kuvailleet vaihtoehtoja ”konflikteille ilman sotaa”, joihin kuului uudenlaisia populaationkontrollin käytänteitä ja metodologioita.

Nämä mahdollistavat:

1. uudenlaisten liikevoiton tuottamisen keskusten perustamisen perinteisen ison mittakaavan sodankäynnin vanhentuessa uudella vuosituhannella. Esimerkkeihin kuuluu monen miljardin dollarin ”kansallisen turvallisuuden” ohjelmat, jotka syntyivät 9/11-iskujen jälkeisellä lainsäädännöllä, kuten lentomatkailun ja postinkuljetuksen turvallisuuden varmistaminen. Nämä ovat vain pari esimerkkiä useista kehityvistä liikevoiton keskuksista, joita pelko ja institutionalisoidut terrorikampanjat ruokkivat.

2. kehittyneiden mielenhallinta- ja populaation kontrolliohjelmien kehittämisen, joita tuetaan korkean teknologian menetelmin, joilla fasilitoidaan ”orjuuden muotoa”, jossa ihmiskunta ei tajuaisi sen tulleen ehdollistetuksi lakkauttamaan omat henkilökohtaiset ja yhteiskunnalliset vapautensa terveyden ja turvallisuuden nimissä. Nämä ovat tarjonneet muita liikevoiton keskittämisen ja populaation kontrollin mahdollisuuksia. Kun ihmiset totutetaan modernin elämäntyylin rajoitteisiin, kuten pakollisiin terveyden ja matkailun rajoitteisiin, populaatio suuressa mittakaavassa voi muuttua käytännössä ”orjiksi” vähäisellä vastarinnalla, laajamitaisella lääkeriippuvuudella (erityisesti masennuslääkkeitä käyttämällä), PSYOPeja käyttämällä. Median harhautukset ja manipulaatiot ovat olennaisia tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

3. tuottoisien populaation vähentämisen metodien käyttämisen, joihin kuuluu olosuhteet ja resurssit, joita tarvitaan ”ylijäämäpopulaatioiden” harventamiseksi.

SARS, kun sitä tarkastellaan näiden yhteiskunnallisten ja poliittisten pakotteiden kautta, voidaan ymmärtää selkeästi.

SARSia rahasta

Maaliskuun 28. päivään 2003 mennessä vanhempi Hudson Instituten mies Michael Fumento julkaisi teesinsä Torontossa, joka on samanlainen kuin mitä olen tässä edistänyt.

Tämä tunnettu kirjan The Myth of Heterosexual AIDS – How a Tragedy Has Been Distorted by the Media and Partisan Politics (1990) kirjoittaja julkaisi pääkirjoituksen otsikolla ”Superpöpö vai Superpelote” National Postissa (s. A16.).

Siinä luki:

Se on ”ennennäkemättömän laajuinen ja vakava tapaus”, sanovat Toronton terveysviranomaiset, jotka kehottavat kanadalaisia ”menemään karanteeniin”, pitämään maskeja ja joissain tapauksissa pysymään kotona. Ontarion terveysministeri Tony Clement on julistanut ”terveyshätätilan”. Media on kutsunut sitä ”mystiseksi tappajakeuhkokuumeeksi” tai ”superkeuhkokuumeeksi”.

Mutta pienellä määrällä tietoa ja perspektiiviä tämä paniikki kuolee.

Aloitetaan noista pelottavista nimikkeistä. ”Mystinen” modernin lääketieteen kannalta usein tarkoittaa sitä, että me emme vielä ole identifioineet syytä, vaikkakin me olemme jo tässä tehneet niin. Se mitä virallisesti on nimitetty akuutiksi vakavaksi hengitysoireyhtymäksi (SARS) on vain yksi tai useampi koronaviruslaji, joka liittyy normaaliin nuhakuumeeseen.

”Tappajakeuhkokuume” on käytännöllisesti katsoen redundanssi, koska niin monen tyyppiset keuhkokuumeet (niitä on yli 50 erilaista) tappavat oikeasti.

Todelliset kysymykset ovat:

Miten tappava, miten helposti leviävä, ja miten helppohoitoinen tämä laatu on?

Vastaus ei jätä paljoakaan sijaa innostukselle, eikä varsinkaan paniikille.

Super? Tätä kirjoitettaessa SARS on ilmeisesti tappanut 54 ihmistä 1400 tartunnan saaneesta, kerto WHO. Tappavuus on alle 4%. Mutta koska täm huomioi ainoastaan ne, jotka hakeutuvat hoitoon, oikea kuolemien määrä infektioista on vieläkin pienempi. (Tämä on ilmaistu todella alakanttiin.) Sitä vastoin vuoden 1918-1919 flunssapandemia tappoi arviolta kolmanneksen 60 miljonasta tartunnan saaneesta. Lisäksi käytännössä kaikki kuolonuhrit ovat olleet maissa, joiden terveydenhoito on todella retuperällä, erityisesti manner-Kiinassa. Tässä maassa kolme ihmstä on kuollut 28 tartunnan saaneesta Health Canadan mukaan, mutta se voi kertoa enemmän Kanadan terveydenhuoltojärjestelmästä kuin SARSista. USA:ssa 40 ihmistä on sairaalassa SARSin takia eikä kukaan ole kuollut. Sitä vastoin muut keuhkokuumeen lajit tappavat yli 40 tuhatta pohjoisamerikkalaista vuosittain. Leviävyys? Joka vuosi miljoonat pohjoisamerikkalaiset saavat flunssan. Vertaa sitä niihin 64 SARS-tapaukseen, jotka tähän asti on todettu, ja, no, et voi verrata niitä. Lisätodisteita siitä, että SARS on vaikeaa saada, on että terveydenhuollon työntekijät ja uhrien perheenjäsenet ovat kaikkein todennäköisimmin tartunnan saajia. Hoidettavuus? ”On vain vähän lääkkeitä eikä minkäänlaisia rokotteita tätä patogeenia vastaan”, eräs tietopalvelu puuskutti lakkaamatta. Mutta on myös vain vähän lääkkeitä joilla taistella yhtään minkään tyypin keuhkokuumetta vastaan, koska viruksia vastaan on olemassa todella vähän lääkkeitä… Mieti, että arviolta 97% tapauksista luonnollisesti taistelee tätä ruttoa vastaan menestyksellä. Mitä he, tai heidän immuunijärjestelmänsä tekivät oikein? Miksi tämä on harvoin, tai jos koskaan, mainittu tai tutkittu missään valtavirran lähteessä? Vaihtoehtona Fumento mainitsee, että ”Ribovirin” … ”vaikuttaa olevan tehokas SARSia vastaan.”

(Onko tämä jälleen yhden tyyppinen lääketieteellisesti aiheutettu vinouma, jonka hyvää tarkoittava Fumento ilmaisee?

Mieti stä, että SARS on ollut olemassa vain muutaman viikon ajan ennen Fumenton tekstiä. Itse asiassa, koronavirus on kyseenalaisesti saatu määritettyä SARS-potilailta ainoastan muutama päivä ennen Fumenton kirjoittamaa tekstiä.

Yhtään kliinistä koetta, jossa Ribovirin on yhdistetty SARSiin, ei ole koskaan tehty. Parhaimmillaankin tämä lausunto kertoo joko lääkeyhtiön propagandasta ja/tai terveysviranomaisten spekulaatioista.)

Fumento jatkaa:

”Joten mistä tämä yhtäkkinen vouhkaus keuhkokuumeesta? Ensinnäkin, älä ummista silmiä kaikkein ilmiselvimmälle asialle: Sillä myydään otsikoita. Mutta lisäominaisuutena tähän pelotteeseen on teollisuudenala, joka on kasvanut niin paljon niinkutsuttujen ”tartuntatautien” ympärille. Jotkut taudit oikeasti muuttuvat kassamagneeteiksi, niinkuin esimerkiksi AIDS. Muut, kuten Länsi-Niilin virus Pohjois-Amerikassa, ovat uusia tuolla alueella. Mutta paljon mainetta, kunniaa ja isoja budjetteja on siinä kun soittaa ’syntyvän infektion’ hälytyskelloja ja varoittelee kauheasta sekamelskasta, joka seuraa siitä ettei ole valmistautunut. Klassinen esimerkki on Ebola… (Fumento laimentaa Ebolan uhkaa tässä.) Kuitenkin voisi vaikka vannoa, että jokainen Ebola-epidemia on itse asiassa sattunut Torontossa tai New Yorkissa… …USA:n valtio ja eri Pohjois-Amerikan yliopistot ovat myös nähneet nämä feikkirutot kassamagneetteina. USA:n tartuntatautien virasto julkaisee lehteä nimeltä Emerging Infectious Diseases, vaikka yhdestäkään numerosta on vaikeaa löytää sairautta, joka oikeasti sopisi tähän määritelmään. U.S. Institute of Medicine juuri julkaisi raportin, joka varoitti että USA on suuresti alivarautunut patogeenien uhkaan. Lohduttaen hän kuitenkin lisää, että ei ole mitään mitä verorahojen pöytään lyöminen ei korjaisi. Samaan aikaan ikuisuuksia sitten ilmaantunut tauti nimeltä malaria tappaa jopa 2.7 miljoonaa ihmistä vuosittain. Toinen nimeltä tuberkuloosi tappaa ehkä kolme miljonaa lisää. Molemmat vaikuttavat Pohjois-Amerikassa, vaikkakin varsin vähän. Niinkutsutuissa ’nousevissa taudeissa’ voi olla isot rahat ja otsikot, mutta katastrofaaliset sairaudet ovat silti samoja vanhoja tylsiä tappajia. Itse asiasa ei välttämättä ole mitään tappava tautia, joka aiheuttaa vähemmän kuolemia Pohjois-Amerikassa kuin SARS.”

Michael Fumento lopettaa kysymällä ja haastaa pohtimaan:

”Miten prioriteettimme menivät niin vinoon? Missä mysteeri on?”

SARSin ja muiden KUSETUSTEN talousuhrit RMA:ssa

Vastoin Fumenton hyvin mietittyä johtopäätöstä siitä, että SARS buustaa niiden budjettia, jotka varoittelevat suurimpaan ääneen, valtavirran media on jatkuvasti yrittänyt saada ihmisiä miettimään toisin.

Yksi artikeli Kanadan suurimmista talouslehdistä, Financial Post, maaliskuun 31. päivänä 2003 ilmoittaa,

”SARS-virus tulee rasittamaan globaalia taloutta.”

Ilman minkäänlaista mainintaa paljon suuremmasta määrästä ihmisiä ja teollisuudenaloja, jotka hyötyvät sellaisista taudeista ja sen ympärillä pyörivästä pelosta, toimittaja Jacqueline Thorpen pomo antoi hänelle tehtäväksi keskittyä ilmailu- ja matkailuteollisuuteen, jotka ”erityisesti kokevat kolhuja”.

Hän kirjoittaa:

”Firmat Singaporessa ovat sulkeneet ovensa, lentokoneet Hong Kongin yllä ovat tyhjiä ja tuhannet ihmiset Torontossa ovat pakotettuja karanteniin tappavan keuhkokuumeviruksen lisätessä jällen yhden variaation piestyyn globaaliin talouteen. Vaikka SARS ei vältämättä olekaan niin lamaannuttava kuin Irakin sota, romahtavat osakemarkkinat tai heikot USA:n työllisyysmarkkinat, se alkaa jo rasittaa joitain Aasian talouksia ja pitkään kärvistellyttä matkailualaa.. Hong Kongissa, jossa infektiot hyppäsivät 60:sta 530:n viikonlopun yli ja 13 on kuollut, ekonomistit JPMorgan Chasella arvioivat bruttokansantuotteen menettävän 0.2-0.5% joka kuukausi turismin ja yksityisen kulutuksen laantumisen johdosta… Monien kiinalaisten shoppailualueiden yritykset (Torontossa) ovat raportoineet huomattavaa laskua liiketoiminnassa. Dennis Yuent, kauppias Toronton Pacific Mallissa — Pohjois-Amerikan suurimmassa kauppakeskuksessa — sanoi hänen myyntinsä pudonneen arviolta 70% SARS-kuumotuksen alkamisen jälkeen.”

Huomaa miten ammttilaspankkiirit JPMorgan Chasella ja Thorpe jättävät mainitsematta sen huikean kasvun lääketieteen/turvallisuuden aloilla ja sen suuren lisäyksen BKT:n johtuen SARSista ja samanlaisista kusetuksista.

9/11-hyökkäysten jälkeisinä viikkoina ja kuukausina minä jäljitin laajalti julkiseksi tehdyn pernaruttolähetysten ”mysteerin” USA:n Central Intelligence Agencyn (CIA) biologisten aseiden alihankkijoihin, joilla on yhteyksiä Britannian MI6:n, Porton Downiin, anglamerikkalaiseen lääkeyritysten kartelliin (mm. Bayer, Hoecsht, Baxter ja Merck) ja lopulta George Sorokseen — globaalin pankkialan ja sijoittamisen pohattaan ja eurooppalaisten oligarkkien omistamaan Genomic Instituteen, joka suorittaa DNA-sekvensointia pernarutorokotteen valmistajan Porton Downin tytäryhtiön Bioportin puolesta.

Tästä aihesta täydellinen selvitys TÄÄLLÄ.

Kiinan uhka ja angloamerikkalainen RMA

On epäilyttävän kätevää, että matkailuala ja Aasian matkailu erityisesti olisivat suurimpia uhreja kun globalistit (eli globaalit teollisuuspohatat ja ultrarikkaat) ovat suunnanneet sotilaalliset ja poliittiset linjaukset yhdenmukaisiksi RMA:n ja ”konfliktit ilman sotaa”-agendan kanssa.

Matkailun vähentäminen auttaa turvaamaan laaja-alaisesti RMA:n (Revolution in Military Affairs) tavoiteet.

Mieti sitä.

Vähemmän liikkuvat populaatiot, ja vähemmän populaatiota yleisestikin, on helpompa kontrolloida, erityisesti kun heidät altistetaan televisiolle kun heidän on pakko haaskata aikaa kotonaan. Tämä on täysin yhdenmukaista Willis Harmonin ajaman ”Changing Images of Mankind”-touhun kanssa, jota hän tekee angloamerikkalaisten sotilas- ja bisnesetujen hyväksi. Tämän vaikutus on samanlainen kuin pakotettu ”karanteeni”.

Eikö tämä ole myös yhdenmukaista ”orjuuden muodon kanssa jossa ihmiskunta ei tiedä tulleensa orjuutetuksi?”

Ihmiset ovat liian halukkaita luopumaan kansalaisoikeuksistaan ja henkilökohtaisista vapauksistaan sellaisten tekaistujen pelkojen edessä. Kuuluisan ”Homeland Security Actin” läpimeno Amerikassa, ja sen vastinpari Kanadassa, ovat klassisia esimerkkejä tällaisesta yhteiskunnallisesta ohjailusta, pakotetusta lainsäädännöstä ja ruokottamasta manipuloinnista.

Miten kätevää, että Aasian, ja erityisesti Kiinan, sanotaan olevan tämän pohjoisamerikkalaisen vaivan lähde aikana, jolloin kiinalais-angloamerikkalaiset suhteet ovat vähintäänkin koetuksella.

Ensimmäisiä SARS-tapauksia edeltävinä päivinä amerikkalaiset riensivät Tyynen valtameren alueelle eskaloimaan aggressioita Korean niemimaalla. Kommunistinen Kiina, Amerikan ”kaikkein suosituin” kauppakumppani, on poliittisessa liitossa useiden Amerikan vihollisten kanssa, mukaanlukien niiden joiden sanotaan piilottelevan massatuhoaseita, mm. Irak.

Yhteensattumaa? Ei todennäköisesti kun suurempaa poliittista kuvaa katsoo angloamerikkalaisen oligarkian RMA:n ja heidän ajamiensa ”konfliktien ilman sotaa” näkökulmasta.

Loppujen lopuksi ”We the People” on muuttunut tämän pelotteen suurimmaksi uhriksi, ja sitä palvelevien suurempien poliittisten agendojen uhriksi.

Median rooli SARSissa — Ennakkotapaus

Mieti, että valtavirran mediaan on rankasti vaikuttanut, jos ei kokonaan haltuun ottanut, monikansalliset korporaatiosponsorit, jotka suojelevat ja ajavat suhteellisen pienen ja globaalin teollisuuspohattojen joukon etuja (olen kutsunut heitä ”globalisteiksi”; toiset puhuvat ”johtavasta eliitistä” tai ”eurooppalaisesta oligarkiasta”).

Muista myös, että uutislafkojen fokus, minä tahansa päivänä tai hetkenä, syntyy tiedustelupalveluiden direktiiveistä. Tästä ovat puhuneet monet kunnioitettavat auktoriteetit, mm. monet eläkkeelle lähteneet uutispäälliköt ja tiedusteluviranomaiset.

Joten kysy ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

 • Miksi amerikkalaiset sotilasviranomaiset, lähtien puolustusministeri William Cohenista Clintonin vuosina, ovat levitelleet Amerikan suurimman haavoittuvuuden valeita terroristien biologisten aseiden muodossa? Eikö tämä ole maanpetturuutta Yhdysvaltoja vastaan kertoa niin arkaluonteista tiedustelutietoa potentialisille vihollisille valtavirran lehdistössä? McCarthyn aikaan Hollywoodin tuottajat saivat syytteitä jos heillä oli vähänkään liberaaleja tai kommunistisympatioita. Mikä on muuttunut että sallitaan ”Black Hawk Down”-hollywoodtuotannon olla Saddamin ja hänen tiedustelu-upseeriensa käytössä kouluttamaan ja inspiroimaan hänen joukkojaan?
 • Miksi valtavirran media jatkaa sen ennustamista, että tulee ”Se Iso Juttu” — influenssavirus joka tuottaa miljardeja tappavan superflunssan, niinkuin ”Espanjantauti” teki vuosina 1918-19, vaikka täysin sivuutetaan henkilöt, organisaatiot ja laboratoriot, jotka ovat nähneet vaivaa tuottaakseen näitä massatuhoaseita? Jopa tuhoisa Espanjantauti oli, kirjaimellisesti, kaivettu lisätutkimuksia varten (sekä levittämistä?).
 •  Miksi ”Espanjantauti”-virus on nimeltään ”Espanjantauti”, vaikka se syntyi, historiallisten lähteiden mukaan, Tiibetissä vuonna 1917? Sanottiin, että espanjalaiset lehdet olivat ainoita, jotka raportoivat suuresta rutosta johtuen heidän neutraaliudestaan ensimmäisen maailmansodan politiikkaa koskien. Kuitenkin Espanja oli yhtä tärkeä amerikkalaisille silloin kuin kommunistinen Kiina on USA:lle nykyään. ”Espanjantauti” sai nimensä Amerikan ja Espanjan välisen kahden vuosikymmenen kiistan jälkeen koskien Karibian saaria, Hawaijia ja Filippiinejä, mikä alkoi Espanjan ja Amerikan välisellä sodalla, joka loppui Filippiineillä vuonna 1902. Toistaako historia itseään SARSin syntyessä, jonka väitetään olevan peräisin Kiinasta?
 • Jos tunnustettujen auktoriteettien legioona odottaa ”Sen Ison Jutun” saapumista, miksi samat henkilöt sivuuttavat tämän kirjoittajan julkistamat USA:n valtion, National Institutes of Healthin, sekä National Cancer Instituten dokumentit, joista käy ilmi, että USA:n armeijan kuudenneksi suurin bioaseiden alihankkija vuosina 1969-1970 valmisteli mutantti-influenssaa yhdistämällä sitä akuuttiin lymfosyyttiseen leukemiaan? Toisin sanoen, miltä sinusta tuntuisi saada flunssa, joka levittää syöpää aivastamalla? Voitko edes ajatellakaan kehittäväsi sellaista virusperäistä leukemiaa, joka tappaa suurimman osan tartunnan saaneista muutamassa viikossa pisaratartunnan saamisesta? Nämä on kaikki näytetty kirjassa Emerging Viruses – AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional vuodesta 1996 eteenpäin. Tämän tarttuvien asioiden, potentiaalisesti biologisten aseiden listan kopio, joka listaa useita flunssavirusmutanttirekombinantteja, on postattu alle tarkasteltavaksesi.
 • Miksi et ole aiemmin kuullut näistä kehityskuluista? Erityisesti kun nämä dokumentit ovat kiertäneet uutishuoneissa ja valtion virastoissa, varsinkin niiden jotka ovat mukana julkisessa terveydenhuollossa, vuodesta 1996 lähtien?
 • Viimeisenä, jos julkaisisin tämän informaation, ja sen vahvistavan dokumentaation, ja lähettäisin tämän kriittisen tiedon kiireellisten pyyntöjen liitteinä arviolta 8500 valtavirran median edustajalle (kuten olen tehnyt tällä viikolla ja kymmeninä kertoina aiemmin viimeisen seitsemän vuoden ajan), voitko laittaa telkkarin päälle ja saada jotain muutakin nähtäväksesi kuin ”sitä samaa ohjelmaa”?

Jos olet miettinyt ja vastannut ylläoleviin kysymyksiin, eikö ole selvää, että Amerikkaa manipuloidaan globaalin populaationharvennusagendan edistämiseksi?

Se Iso Juttu on tulossa

USA:n armeijan kuudenneksi tärkein biologisten aseiden alihankkija 1969-1970 valmisteli mutanttiviruksia influenssasta ja parainfluenssasta, joita oli yhdistelty akuuttiin lymfosyyttiseen leukemiaan. Miltä sinusta tuntuisi saada flunssa, joka levittää tappavaa syöpää pelkästään aivastamalla?

Epidemia-asiantuntijoiden ja valtion viranomaisten mukaan ”Se Iso Juttu” voi saapua koska tahansa.

Emma Ross Associated Pressista raportoi SARSista WHO:n julkistaessa sen SARS-kriisisuunnitelman.

WHO, kuten saatat muistaa, on YK:n sponsoroima organisaatio, jonka huhutaan auttaneen AIDSin levittämisessä Afrikkaan kontaminoitujen B-hepatiitti ja/tai poliorokotteiden avulla. Tätä väitettä tukee kohtuullinen määrä todisteita.

Vielä huolestuttavammin YK:n tiedetään olevan vahvasti Rockefeller-perheen jäsenten ja korporaatiointressien talutusnuorassa. Historia kertoo miten Rockefellerin fyrkat rakensivat YK:n päärakennuksen New York Cityyn. Toisen maailmansodan aikaan Rockefellerin perhe ja heidän Standard Oil Company tukivat Hitleriä enemmän kuin he tukivat liittoutuneita, oikeuden kirjanpidosta käy ilmi.

Eräs liittovaltion tuomari tuomitsi Rockefellerin syyllistyneen ”maanpetturuuteen” Yhdysvaltoja vastaan.

Toisen maailmansodan jälkeen, asianajaja John Loftusin mukaan — natsien sotarikostutkija — Nelson Rockefeller taivutteli YK:n Etelä-Amerikan äänestysblokin suosimaan Israelin luomista ainoastaan varmistamaan ettei hänen natsisympatiansa koskaan paljastuisi.

Aiemmin tuona vuosisatana John D. Rockefeller yhdessä Prescott Bushin ja Britannian kuningasperheen kanssa tukivat eugeniikka-aloitteita, jotka synnyttivät Hitlerin rotupuhtausohjelmat. Samaan aikaan Rockefellerin perhe käytännössä monopolisoi Amerikan lääketeollisuuden ja syöpä- sekä geeniteollisuuden.

Nykyään Rockefellerin perheen säätiö, YK ja WHO ovat ”populaatio-ohjelmien” eturintamassa, jotka on suunniteltu pienentämään maailman populaatiota hallittavammalle tasolle.

Foreign Affairs -lehden mainoksessa — lehti jota David Rockefellerin johtama Council on Foreign Relations julkaisee – USA:n populaatiota aiotaan vähentää puolella.

”Meillä ei ole koskaan ollut vastassamme tämän skaalan ongelmia globaalisti” sanoo tri. David Heymann WHO:sta koskien SARSia. ”Tämä on ensimmäinen kerta kun globaali laboratorioverkosto jakaa informaatiota, näytteitä, verta ja kuvia”, lisää tri. Klaus Stohr, WHO:n virologi, joka koordinoi laboratoriota kansainvälisesti. ”Periaatteessa yhdessä yössä kaikki salaisuudet, kaikki kateus, kaikki kilpailu ovat väistyneet globaalin terveyshätätilan tieltä. Tämä on ilmiömäinen verkosto.” AP raportoi, että yhdessä viikossa koko WHO:n laboratorioverkosto oli ”eristänyt SARS-viruksen, tuottanut alkuvaiheen diagnostiset testit, ja rajannut viruksen identiteetin kahteen kandidaattiin — joista kumpikaan ei ole uusi influenssan muoto. Seuraavalla viikolla antiviruslääkkeitä testattiin mahdollisina hoitoina. ”Samaan aikaan lääkärit jakoivat myös informaatiota… WHO koordinoi oireiden, tapauskuvausten ja mahdollisten hoitojen vaihdantaa… aasialaiset lääkärit puhuivat eri hoidoista, joita he kokeilivat; myöhemmin eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset tulivat mukaan. ”Itäisessä Aasiassa — valtion kutsusta — WHO:n asiantuntijatiimi lähetettiin Vietnamiin, Hong Kongiin ja Kiinaan selvittämään miten tauti leviää, ja auttamaan potilaiden hoidossa sekä taudin kontrolloinnin neuvonnassa. ”Aileen Plant, tartuntatautiepidemiologi Curtinin yliopistosta Australiasta, johti kymmeniä asiantuntijoita Hanoissa, joka on eräs pahiten kärsineistä alueista. Hänen kansainvälinen tiiminsä Hanoissa keskittyi ranskalaiseen sairaalaan, joka sulki ovaensa uusilta potilailta ja laittoi karanteeniin sisälläolijat. Monet sairastuneista olivat hoitajia ja lääkäreitä…. ”Kiinan uusien tartuntalukujen myötä on ollut yli 1500 tapausta ja hieman yli 50 kuolonuhria maailmanlaajuisesti, mukaanlukien kolme kanadalaista. WHO uskoo, etä tauti on yleisesti hallinnassa, mutta Hong Kong pysyy haasteena. Manner-Kiinassa kuva on hieman synkkä… ”Monet WHO:n sisällä, jotka pitävät SARS-operaatiota eräänlaisena kenraaliharjoituksena — ”hyvä käytäyntö”, Heymann sanoi — Sitä Isoa Juttua odotellen, väistämätöntä tappajaflunssapandemiaa, jonka asiantuntijat ennustavat tulevan milloin tahansa. ”’Tämä ei ole Se Iso Juttu, koska mielestäni tämä on halinnassa.'”

Mitä sinun tulisi tehdä

Ylläoleva informaatio on yksityiskohtaisesti dokumentoitu ja viitattu kirjoittajan aiemmissa kahdessa teoksessa, Emerging Viruses: AIDS & Ebola-Nature, Accident or Intentional? sekä Death in the Air – Globalism, Terrorism and Toxic Warfare.

Herää kysymys mitä pitäisi tehdä? On henkilökohtaisia ja sosiopoliittisia suuntia rationaaliselle reaktiolle.

Tässä ovat minun suositukseni.

 1. Henkilökohtaisesti sinua ja rakkaitasi rohkaistaan tekemään kaikkenne kohottamaan luonnollista immuniteettia yli sen 3:nen persentiilin joka ilmeisesti on tarpeen SARS-kuoleman tai muiden patogeenisten agenttien ehkäisemiseksi. Suositan opiskelemaan vaihtoehtoisen lääketieteen verkkosivuja, mm. www.healingcelebrations.com.  Nämä ovat omistautuneet parantamaan terveyttä luonnollisesti.
 2. On viisi käytännön asiaa jotka voi tehdä, jotka on kuvattu kirjassani Healing Celebrations – Miraculous Recoveries Through Ancient Scripture, Natural Medicine and Modern Science (Tetrahedron Publishing Group, 2000). Nämä ovat:
  1. detox/paasto,
  2. alkalisointi/happamuuden vähentäminen,
  3. immunitetin parantaminen,
  4. hapettaminen,
  5. biosähköiset/energeettiset menetelmät.
 3. Sosiaalisesti sinun tulisi kertoa perheellesi ja ystävillesi näistä asioista heidän uhriutumisen, median manipulaation ja jatkuvan sekaannuksen vähentämiseksi.
 4. Poliittisesti saatat haluta aktivoitua tuomaan kansalle enemmän tietoa näistä asioista. Me kansalaiset voimme saada aikaan paljon lääketieteen alaisuudessa tehtävien kansanmurhien pyäsyttämiseksi. Tämä osoitettiin viimeksi kun paljastimme riskit ja myytit vaaralliseen isorokkorokotteeseen liittyen. Ruohonjuuritason julkaisut kuten Smallpox Alert, jota Idaho Observer julkaisee, ja verkkosivu www.allaboutsmallpox.com, saivat aikaan koko ohjelman lopettamisen. Lähettämällä tätä artikkelia eteenpäin sekä tähän liittyvän nettisivun www.SARSscam.com osoitetta niin monelle ihmiselle kuin mahdollista, me voimme saada aikaan saman onnistuneen tuloksen.

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Tuikkivat tähdet voivat olla avaruusolentojen kommunikointia valolla

Jos totuus on tuolla jossain, se voi olla sellainen mitä me emme osaa selittää. Tutkijoilla on vaikeuksia selittää miten identifioida useita vilkkuvia valoja, joita on havaittu taivaalla usean vuosikymmenen ajan.

Astronomical Journalissa julkaistun tutkimuksen mukaan valot voisivat olla kehittyneen sivilisaation kommunikaatiota käyttäen ”tähtienvälisiä kommunikaatiolasereita”.

Yli 150 tuhatta omituista valoa on tutkittu, joista ainakin 100 on havaittu käyttäytyvän epävakaasti ja syttyvän yli tuhansia kertoja kirkkaammaksi.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

2600 vuotta vanhat bunkkerit ja ydinsuojat löydetty Intiasta

Intia on yksi maailman vanhimmista kulttuureista. Viime aikoina Intian maine on vahvistunut joistain huikaisevista löydöistä, joita on tehty useissa Biharin alueen luolissa.

Intia on maa, jossa voi löytää joka päivä temppeleitä ja artefakteja, jotka ovat niin kehittyneitä löydöksen ikään nähden että tiedemiehet eivät voi niitä selittää.

Muistatko Padmanabhaswamin temppelin tai Weerahhadran temppelin, joissa lähes 2000 vuotta vanha kuva polkupyöräilijästä näkyy kaiverrettuna eräälle temppelin seinistä?

Barabarista ja Nagarjunasta on löydetty kaksi keinotekoista bunkkeria, jotka molemmat sijaitsevat Biharin alueella.

Tutkijoiden mukaan nämä bunkkerit on rakennettu 2600 vuotta sitten.

Sisältä löytyneiden kirjoitusten mukaan vaikuttaa siltä, kuin täällä olisi asunut jonkin sortin askeettinen buddhalainen tai hindulainen.

Bunkkerien rakennusta koskevat yksityiskohdat ovat äärimmäisen kiinnostavia. Viimeistelyt ovat täydellisiä. Täydelliset leikkaukset ja kulmat kivissä.

Ottaen huomioon sen miten jättiläismäisiä nämä bunkkerit ovat, ne on ollut lähes mahdoton valmistaa tuon ajan teknologialla.

Nämä yksityiskohdat viittaavat tuntemattomaan kansaan tuohon aikaan. Mahdollisesti  voi myös olettaa, että nämä bunkkerit on voitu rakentaa avaruusolentojen avustuksella.

Tutkijat kiistelevät bunkkerien tarkoituksesta, mutta kysymykseni on enemmänkin kuka ne on rakentanut?

Katso allaolevalla videolla lisää näistä suojista:

 

 

Artikkelin julkaissut True Blog

Kuka omistaa nämä rakennukset Kuun pimeällä puolella?

Vuonna 2017 raportoitiin kahdesta omituisesta löydöstä Kuun pimeällä puolella Paracelsus C -kraaterissa. Kaksi rakennusta ovat itse asiassa kaivinkoneita, joita käytetään kaivausoperaatioihin.

Nyt vaikuttaa siltä, että lisää omituisia rakenteita on löytynyt Kuun pimeältä puolelta.

Analysoituaan lisää kuvia noin 500 neliökilometrin alueelta tutkijat esittävät, että paikallinen voimaspektri eroaa huomattavasti siitä mikä Kuun taustalla on.

Voit lukea tutkimuksen kuvineen the Journal of Space Explorationista.

Kuva yllä – Kaivinkoneet

Kuva alla – Rakennuksia ja kulkuvälineitä

 

Pitkään liikkeellä ollut salaliittoteoria siitä, että Kuussa on rakennuksia, joita avaruusolennot käyttävät, muuttuu varsin uskottavaksi jos katsoo yllä olevia kuvia. Niistä näkyy, että Kuun pimeällä puolella on rakennuksia ja aluksia.

Kysymys kuuluu: keiden rakennukset ja alukset siellä ovat?

Kuka hyötyy kun kristityt kieltävät avaruusolennot?

alienangel

Se vain hajottaa miten paljon ihmiset sekoittavat keskenään modernin UFO-ilmiön täysin erilliseen kysymykseen siitä onko Maan ulkopuolella elämää ollenkaan.

Pari viikkoa sitten näin hieman vaivaa vastata kreationistiastronomi tri. Danny Faulknerin artikkeliin “Onko usko Maan ulkopuoliseen elämään harmitonta?” loka/joulukuun 2015 Answers-lehden numerossa. Artikkelissa Faulknerin teesi oli:

Jesaja 45:18 tekee eron Jumalan roolissa maan ja taivaiden (koko loppu universumi) välillä. Se sanoo, että Jumala ei luonut maata turhaan, vaan että Hän teki siitä asutun. Vaikka Raamattu ei ole geosentrinen (aseta Maata kaiken keskipisteeksi), maa on Jumalan huomion keskipiste. Ihmiset — ei siis avaruusolennot — ovat Jumalan pääasiallinen projekti universumissa.”

Ongelma oli, että hän otti antroposentrisen fokuksen Raamattuun, minkä voidaan tulkita vihjaavan että avaruusolentoja ei ole olemassa ja vielä eteenpäin vietynä esittävän dogmaattisen lauseen että avaruusolentoja ei ole olemassa. Mikä vielä pahempaa, hän teki olemattomasta Maan ulkopuolisesta elämästä Raamatun “ennusteen” vastalauseeksi evolutionaariselle maailmankuvalle. Yksinkertaisesti ilmaistuna, hän esitti dogmaattisia väitteitä jostain mistä Raamattu on täysin hiljaa, perustuen “raamatullisiin periaatteisiin” jotka osoittautuvat pohjautuvan loogisille ristiriidoille. Faulknerin artikkeli sitten vetoaa seuramuksiin, mitkä liitetään vetoomukseen tasa-arvosta: nuo avaruusolento-poloiset olisivat kirouksen alaisia, ilman mahdollisuutta päästä pois langenneesta tilastaan, ja miten reilua sellainen olisi? … joten tämän takia avaruusolennot ovat mahdottomia, eiks niin?. Ongelma on, että tämä ei todellisuudessa pidä paikkaansa; kuten olen verkkosivuillani osoittanut, jos Aatamin perisynti voitaisiin jyvittää hänen verenperillisilleen, silloin Viimeinen Aatamin vanhurskaus voitaisiin samalla tavoin jyvittää uskon avulla pois tuosta verenperinnöstä. Jos vain Aatamin perilliset olivat alennustilan vaikutuksen alaisia (esim. vakavat synnit), silloin kuka tahansa älykäs avaruusolento, jonka kohtaamme, olisi joko lankeamaton (mutta lankeemuksen universaalin vaivannäön vaikutuksen alla kuten koko muukin luomakunta) tai langennut itsekseen (mikä tarkoittaa sitä, että heidän pelastuksensa on Jumalan ja heidän välinen asia).

Tämän postauksen otsikko jättää pois mahdollisuuden avaruusolennoille luomiskertomuksessa, mutta mainitsen tämän nimeltä, koska luomiskertomustyypit ovat niitä jotka ajavat anti-alien -agendaa vahvasti tällä hetkellä. Olen ollut luomiskertomuksessa esiintyvien avaruusolentojen ystävä ja todennäköisesti olen niin jatkossakin; en vain tykkää siitä paisuttelusta kun tämän teorian avulla tehdään väitteitä Raamatun sanomasta perustuen todennäköisyyksiin, jotka saattavat olla vahingollisia Raamatun auktoriteetille ja sitten muuttua kompastuskiveksi Evankeliumille jos tämä uhkapeli ei onnistukaan! Vastaukset luomiskertomuksessa yksistään eivät ole tekemässä tätä mahdollisesti vahingollista virhettä. Jokainen suuri kreationistijärjestö, jolta olen asiasta kysynyt, esittää samoja väitteitä. Kukaan ei esitä faktoja oikein sanomalla, että Raamattu vahvasti sanoo Maapallon yksistään olevan asuttu, vaan sen sijaan he dogmaattisesti inttävät, että Raamattu sanoo ettei avaruusolentoja ole olemassa perustuen “raamatullisiin periaatteisiin” jotka rakentuvat loogisten päättelyvirheiden päälle.

Esimerkiksi hänen käännöksensä jakeesta Jesaja 45:18 kertoo enemmän kuin mitä teksti oikeasti sanoo.

Kristityt uskovat, että Maa on erityinen ja että Jumala aktiivisesti on mukana sen asukkaiden toimissa. Se voi olla totta että Maa on Jumalan huomion keskipiste. Hän loi ihmiskunnan Omaksi kuvakseen. En kiistä sitä.

Minä voin esittää ja esitän sen idean, että vaikka Raamattu sanoo, että Jumala ei luonut Maata turhaan (tyhjäksi) että tämä tarkoittaisi täyttä vastakohtaa taivaille. Meillä on kolme väitettä: Jumala loi taivaat. Jumala loi maan. Jumala ei luonut sitä turhaan vaan asutuksi. Tämä ei tarkoita väistämättä, että hän jätti taivaan asumattomaksi. Ja kuitenkin meillä on kreationistijärjestöjä, jotka esittävät absurdeja väitteitä, kuten esimerkiksi tämä kappale 18 kirjassa New Answers Book:

 “Mutta mitä Raamattu sanoo elämän luomisesta “valoihin taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle”? Sellaista kuvausta ei ole, koska valot taivaanvahvuudella ei oltu suunniteltu elämää varten.”

Ystäväni, tämä on bona fide -argumentti hiljaisuudesta, heikoin ja kaikkein vähiten suositeltava kaikista argumenteista. Raamattu on yhtä hiljaa mikrobeista ja mustista aukoista. Me emme voi sanoa, että taivaat ei ole suunniteltu elämää varten yksinkertaisesti siksi, että Raamattu ei mainitse että asia on näin. Se voi olla, että Raamatun ilmestys on, tuota, geosentrinen ja ei lotkauta korviaan Jumalan luomusten asioille “galaksissa kaukana, kaukana muualla”. Se on varmasti totta, että maallisesta näkökulmasta tähdet tarjoavat valoa ja merkkejä vuodenajoista ja tietynlaista ihmetyksen aihetta Jumalan luomisvoimasta, mutta voi olla myös että Raamattu ei mainitse mitään muuta tarkoitusta taivaille yksinkertaisesti siksi koska se ei ole meidän asiamme. Raamatun hiljaisuus koskien Maan ulkopuoleisia elämänmuotoja ei osoittaisi tätä virheellisyyttä vääräksi. Me voisimme yhtä hyvin sanoa, että Maan ulkopuolinen elämä ei ole tämän keskustelun aihe.

Konteksti jakeelle Jesaja 45:18 on, että Jumala vakuuttaa Israelille, että Hän on ohjaksissa ja että kaikella Hänen tekemällään on tarkoituksensa; on olemassa suunnitelma. Hän sanoo, “Minä loin taivaan. Minä loin Maan. Minä loin Maan tarkoituksenani luoda ihminen. Minulla oli suunnitelma kun loin universumin, aivan kuten minulla on suunnitelma Israelia varten ja en tehnyt lupaustani Jaakobille turhaan.” Jos sanoo jakeen Jesaja 45:18 sulkevan pois mahdollisuuden Maan ulkopuoliselle elämälle, silloin liioittelee, koska niin tehdäkseen on täytynyt pakottaa ristiriita jota ei löydy tekstistä. Teksti kyllä sanoo, että Jumala loi maan asutuksi; se ei sano, että Hän loi taivaat asumattomaksi.

Jopa silloinkin UFOjen identiteetin ongelma ja uskomus Maan ulkopuolisten tahojen vierailuihin planeetallamme on varsin riippumaton kysymyksestä ovatko avaruusolennot olemassa ja olisiko se ristiriidassa Raamatun ilmoituksen kanssa. Me voimme olla yhtä mieltä siitä, että raportit väitetyistä avaruusolentojen vierailuista ovat epätodennäköisesti totta, mutta entäpä avaruusolennot joita emme ole koskaan kohdanneet, jotka elävät jossain tuolla taivaissa? Varoittaisin kristillisiä johtajia vetoamasta tunteisiin perustuen ensimmäiseen jolla tuomita jälkimmäisen tarkastelu, koska tämä on sama kuin vertaisi omenoita appelsiineihin. On pelleilyä sanoa “Avaruusolennot eivät koskaan vierailleet Maassa; siksi avaruusolentoja ei voi olla olemassa avaruudessa.”

Kysykäämme itseltämme: Kuka hyötyy siitä, kun kunnianarvoisa kristitty organisaatio esittää dogmaattisesti, että avaruusolentoja ei ole olemassa Raamatun ennustuksena, jos avaruusolentoja todella on olemassa? Vaikka minä uskon, että he tarkoittavat hyvää, dogmaattisten väitteiden esittäminen asioista, joista Raamattu on hiljaa, tekee potentiaalisesti huonoa Raamatun auktoriteetille ja vie kaiken uskottavuuden Evankeliumin sisältämältä viestiltä. Ainoa mitä vaaditaan on, että löydetään yksi avaruusolento, ja tämä huonosti muotoiltu argumentti kumoutuu. Miettikää sitä.

Pienen harkinnan jälkeen olen päättänyt julkaista kirjan UFOista, Raamatusta ja avaruusolennoista: Strangers and Aliens: A Christian Sci-fi Author Explores the Argument for Extraterrestrial Life Amazon.comissa.

strangersimg

  Artikkelin julkaissut exotheology.org

Entomologisti väittää: Nämä ovat merkkejä elämästä Marsissa

Mitä NASA aikoo tehdä entomologistin väitteille elämästä Marsissa?

Tiedemiesten pyrkiessä määrittämään onko Marsissa elämää, Ohion yliopiston emeritusprofessori William Romoserin tutkimus näyttää, että meillä on jo evidenssiä Mars-mönkijöiden valokuvissa.

Kuvat: tri. Romoser (Phys.org).

Phys.orgin uutisten mukaan tri. Romoser, joka on erikoistunut arbovirologiaan (hyttysviruksiin) ja yleiseen/lääketieteelliseen entomologiaan (hyönteistiede), on käyttänyt useita vuosia tutkiessaan valokuvia punaisesta planeetasta, joita verkossa on saatavilla. Hän on löytänyt useita esimerkkejä hyönteisten kaltaisesta muodoista, jotka ovat rakentuneet samalla tavoin kuin mehiläiset, kuten myös liskomuotoja, sekä fossiileja että eläviä olentoja. Hän esitti löydöksensä marraskuun 19. päivänä 2019 Entomological Society of Americalle St. Louissa, Missourissa.

“Marsissa on ollut ja on edelleen elämää”, Romoser sanoi, huomauttaen että kuvat näyttävät fossiloituneita ja eläviä olentoja. ”Siellä on ilmeisesti diversiteettiä marsilaisten hyönteisten kaltaisten olentojen keskuudessa, joista näkyy monia yhtäläisyyksiä Maan hyönteisiin, ja niitä voidaan pitää kehittyneinä — esimerkiksi siipien olemassaolo, siipien taipuvaisuus, ketterä lentokyky ja jalkojen rakenne.”

Insect Mars Rover Photo

Ohion yliopiston emeritusprofessori William Romoser analysoi Mars-mönkijän kuvia ja löysi hyönteisten ja liskojen kaltaisia muotoja. Kuvan analyysi: tri. William Romoser

Romoser sanoi, että vaikka Mars-mönkijät, erityisesti Curiosity, ovat etsineet indikaattoreita orgaaniselle aktiviteetille, on olemassa useita valokuvia jotka selvästi näyttävät hyönteis- ja liskomuotoja. Useissa kuvissa näkyy niveljalkaisia kehon kappaleita, jalkoja, tuntosarvia ja siipiä, jotka voidaan havaita ympäröivästä alueesta.

“Kolme ruumiinosaa, yksittäinen tuntosarvipari, ja kuusi jalkaa ovat perinteisesti riittäviä yhdistämään olento hyönteiseen Maapallolla. Nämä ominaisuudet tulisi samaan tapaan olla valideja Marsissa yhdistää hyönteisen kaltaiseen olentoon.” — Tri. William Romoser

Yksittäiset kuvat on harkitusti tutkittu muuttaen kuvan parametreja kuten kirkkautta, kontrastia, saturaatiota, inversiota ja niin edelleen. Mitään ei ole lisätty tai poistettu kuvasta. Romoserin käyttämiä kriteerejä ovat mm.: dramaattinen erottautuminen ympäristöstä, muodon selkeys, kehon symmetria, kehon osien segmentaatio, toistuvat muodot, selkärangan jäänteet ja muodon havaitseminen jonkin toisen vieressä. Tietyt asennot, todisteet liikkeestä, lentäminen, suhteellisen sijainnin vihjaama interaktio ja kirkkaat silmät ovat yhdenmukaisia elämänmuotojen olemassaolon kanssa.

“Kun selkeä kuva tietystä muodosta on identifioitu ja kuvattu, se on ollut käyttökelpoinen toisen, vähemmän selkeän muodon tunnistamisessa”, Romoser sanoi. “Ulkoinen tukiranka ja kiinnitetyt ulokkeet ovat riittäviä tunnistamaan niveljalkaiseksi. Kolme kehon aluetta, yksittäinen tuntosarvi, kuusi jalkaa ovat perinteisesti riittäneet ’hyönteisen’ tuntomerkeiksi Maapallolla. Nämä ominaisuudet tulisi samoin olla validejaNämä ominaisuudet tulisi samaan tapaan olla valideja Marsissa yhdistää hyönteisen kaltaiseen olentoon. Näiden perusteella niveljalkainen hyönteisen kaltainen muoto voidaan nähdä Marsin mönkijäkuvista.”

Fossil Image from Mars Rover

Oletettu fossiilihyönteinen sen selkäpuolen alueen ja pään kanssa, josta valitut rakenteet on nimetty. Kuvan analyysi: tri. William Romoser

Lentokäyttäytyminen oli selvää monissa kuvissa, Romoser sanoo. Nämä olennot löyhästi musituttavat kimalaisia tai kuhnurimehiläisiä Maapallolla. Toiset kuvat näyttävät nämä ”mehiläiset” suojautuvan tai pesivän luolissa. Ja toiset taas näyttävät fossiloidun olennon, joka muistuttaa käärmettä.

Romoser, joka on 45 vuoden ajan ollut hyönteistieteen professori Ohion yliopistossa ja perustanut trooppisten tautien instituutin, on myös käyttänyt lähes 20 vuotta USA:n armeijan infektiotautien tutkimukseen. Vuosien 1973 ja 1998 välillä hän on kirjoittanut neljä painosta kirjasta “The Science of Entomology.”

Romoser huomauttaa, että hänen kuvaamiensa hyönteisten ja liskojen kaltaisten olentojen tulkinnat voivat muuttua tulevaisuudessa kun Marsin elämää koskeva tieto muuttuu, mutta että todisteita on huomattavan paljon.

“Korkeamman eläinkunnan organismien läsnäolo Marsissa viittaa ravinteiden ja energian sekä prosessien, ruokaketjujen, verkostojen, ja vesielementin läsnäoloon, jotka toimivat kelpoisena, joskin äärimmäisenä, elämän ylläpidolle riittävänä ekologisena näyttämönä”, hän sanoo. ”Olen havainnut tapauksia, jotka viittaavat veteen ja pienten vajonneiden kivien, suurten emergenttien kivien sumenemiseen ilmakehän/veden reunalla, kosteaan ranta-alueeseen ja kuivaan alueeseen kosteikon vierellä. Vettä on raportoitu Marsissa useita kertoja, mm. pintavetenä, jota Viking, Pathfinder, Phoenix ja Curiosity ovat löytäneet.

”Nämä todisteet elämästä Marsissa tässä tarjoavat vahvan pohjan monille tärkeille biologisille sekä yhteiskunnallisille että poliittisille kysymyksille”, hän lisää. Se on myös vahva oikeutus jatkotutkimuksille.

[Päivitys 29.11.2019: Ohion yliopisto on vetänyt tämän artikkelin pois sivuiltaan.]

 

Artikkelin julkaissut Sci Tech Daily

Nazcan linjat lisääntyivät 143 uudella löydöksellä

Professori Masato Sakain johtama tutkimusryhmä  Yamagatan yliopistosta yhdessä Japanin IBM:n kanssa on löytänyt 143 uutta geoglyfiä, jotka kuvaavat ihmisiä, eläimiä ja muita omituisia olentoja kuten reptiliaanin näköisiä otuksia, jotka on kaiverrettu eteläisen Perun autiomaahan Nazcan linjojen vierelle.

Geoglyfeissä on kuvia ihmisistä, monenlaisia eläimiä (mm. lintoja, apinoita, kaloja, käärmeitä, kettuja, kissoja ja kameleita) ja omituisia olentoja. Kaikki nämä kuviot on luotu poistamalla mustaa kiveä, joka peittää maan, ja näin paljastaa valkoisen hiekan alta. Ne on löydetty vuosien 2016 ja 2018 välillä.

Ne on identifioitu kenttätyönä ja analysoitu korkean resoluution 3D-datan ja ilmakuvauksen avulla. Uskomatonta kyllä, yksi geoglyfi erityisesti löytyi ainoastaan keinoaälyn avulla, ilman ihmistyötä, mikä tekee siitä ensimmäisen tekoälyn löytämän geoglyfin. Teknologia avustaa arkeologeja, ja löydökset varmistetaan sen jälkeen käymällä paikan päällä tutkimassa.

Biomorfisten geoglyfien ajatellaan olevan vuosilta 100 eKr. – 300 jKr.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Nibiru saattaa olla löydetty, astronomit sanovat

Uusi tutkimus sanoo NASAn Transiting Exoplanet Survey Satelliten (TESS) kykenevän havaitsemaan mystisen yhdeksännen planeetan (Nibiru), ja se on saattanut jo havaita Nibirun. Tieteilijöiden pitää vain käydä data läpi.

Yhdeksännen planeetan tapauksessa sen siirtymän havaitseminen olisi mahdotonta, koska se ei kulkisi TESS:n ja Auringon välistä. Ja yksittäinen näkymä ei riittäisi paljastamaan niin himmeää taivaankappaletta kuin Nibiru.

Kuitenkin, tapa jolla TESS tuijottaa taivaan eri osiin pitkiä aikoja voidaan yhdistää digitaalisen seurannan astronomisen tekniikan kanssa.

Jos laitat kuvia päällekkäin, himmeät kappaleet muuttuvat paljon kirkkaammiksi, mikä paljastaa kappaleita jotka muuten olisivat piilossa.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot