Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Kivien ja kristallien kanssa työskentely

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli kristalleja.


Hyvä on, sanomme hyvää päivää tänä teidän aikananne, mitä teille kuuluu? Hyvä on, kiitämme teitä ennen kaikkea jälleen kerran tämän vuorovaikutuksen yhteisestä luomisesta ja tämän lähetyksen sallimisesta tällä tavalla ja tällä kertaa. Syvällä kiitollisuudella ja arvostuksella luomme yhdessä tämän tilaisuuden, jonka jaamme kanssanne. Aloitamme tämän lähetyksen muistutuksella, että olemme nimenneet sen ”Kivipuhujat”. Ja tämä liittyy asioihin, jotka olivat olemassa meidän maailman historiassa, ja myös asioihin, jotka olivat olemassa teidän maailmanne historiassa, ja myös siihen, mihin se voi johtaa.

Aloittakaamme muistuttamalla teitä ensin siitä, että olemme puhuneet ajatuksesta, että maailmamme nimi muinaisella kielellämme on hiljattain siirtynyt todellisuudessamme korkeamman värähtelyn termiin. Mutta sen paikan ja ajan vuoksi, jossa suhteemme teihin on olemassa, viittaamme siihen toistaiseksi edelleen vanhalla kielellämme. Meillä on maailma, joka on samanlainen kuin teidän maailmanne. Se on hyvin vihreä. Ei niin paljon vuodenaikojen muutoksia, kuten te ymmärrätte ne planeetallanne. Enimmäkseen suhteellisen tasainen lämpötila, jota kutsuisitte leudosta trooppiseen ympäristöön. Kuten olemme sanoneet, planeetallamme ei ole varsinaisia rakennettuja kaupunkirakenteita. Useimmiten avaruusaluksemme ovat kaupunkejamme. Vaikka meillä saattaa olla rakennelmia eri syistä, aika ajoin suurin osa planeetasta on jätetty luonnolliseen tilaan. Se, mistä emme ole kuitenkaan keskustelleet aiemmin ja mistä keskustelemme tänä päivänä teidän aikananne, on se, että meillä on planeetallamme myös muutamia muinaisia rakenteita. Teidän aikamäärissänne kansani historia on kestänyt noin 10 tuhatta vuotta teidän vuottanne, enemmän tai vähemmän.

Ajatuksena on, että muinaisina aikoina, kun opimme, kun kehityimme, kun kehitimme ymmärrystämme suhteestamme itseemme ja luomakuntaan, ja samaan tapaan kuin ihmiset teidän planeetallanne tekivät näitä asioita muinaisina aikoina, monet muinaiset planeettamme asukkaat rakensivat planeetalle tietynlaisia rakenteita monista eri syistä. Monet niistä tehtiin kivestä. Erityisesti yksi niistä, jota käsittelemme tänä teidän aikanne päivänä, on jossain mielessä samanlainen kuin se planeetallanne oleva rakenne, jota kutsutte Stone Henge -rakenteeksi, mutta se ei ole pyöreä. Se on spiraali. Ja koska se on spiraali, se ulottuu useiden hehtaarien alueelle.

Näissä minun planeetallani asuvien muinaisten luomissa kivissä ei ole yläreunassa yhdistäviä kivipaasia, kuten Stone Hengessä alun perin oli, ja jossain määrin on vielä nykyäänkin. Ne ovat yksinkertaisesti sarja seisovia suorakulmaisia kiviä, joiden välissä on tietty tila, joka on suunnilleen sen kokoinen, mitä te pitäisitte leveänä oviaukkona. Jälleen kerran, hieman samanlainen kuin Stone Hengen kivien välit, mutta hieman erilainen. Kaikki nämä tilat eivät kuitenkaan ole tyhjiä. Jotkut niistä ovat, mutta monet niistä eivät ole. Ja näissä tiloissa roikkuu kivien välissä toisenlaisia kiviviipaleita, jotka on viipaloitu suhteellisen ohuiksi ja jotka roikkuvat tavallaan kuin tuulikello. Suuri tuulikello suurten seisovien kivien välissä. Kukin näistä ohuemmista, erityyppisistä, erivärisistä ja -lajisista kiviviipaleista on muotoiltu siten, että ne antavat tietyn soinnun, kun niitä lyödään. Aivan kuten tiedätte, että jos teillä on suhteellisen ohut pala läpikuultavaa kiveä ja lyötte sitä, se antaa jonkinlaisen kellon kaltaisen soinnin, kivestä riippuen. Se määrittää, minkä sävyn se antaa.

Jokainen kivi tässä spiraalirakenteessa, johon viittaamme ja jota muinaiskielellämme kutsutaan nimellä Shaddak, on suunniteltu siten, että seisovien kivien välissä on erityyppisiä kiviä, jotka antavat tiettyjä sävyjä. Ja niitä on satoja. Ja kun yksilöt seisovat näiden suurten kivien välissä roikkuvien kivien edessä ja lyövät niitä tietyssä järjestyksessä tai kaikkia kerralla, ne on suunniteltu antamaan tiettyjä sointuja, tiettyjä säveliä, tiettyjä harmonioita, kuten sarja kelloja, joita lyödään kerralla tai peräkkäin, tarkoituksesta riippuen. Mutta nämä värähtelysoinnit on erityisesti kohdistettu ja sovitettu itse kiviin tietyllä tavalla, jotta voimme uppoutua tuohon värähtelyyn. Ja uppoutuessamme noihin taajuuksiin pääsemme oikeaan olotilaan, jotta voimme alkaa kommunikoida noiden kivirakenteiden kanssa. Ymmärtää empaattisesti, alkaa telepaattisesti olla yhteydessä ajatukseen tietoisuudesta, joka ilmaisee itseään kivenä. Koska KAIKKI on tietoisuutta. KAIKKEUDELLA on oma tietoisuusmuotonsa. Se ei ehkä ole kovin samanlainen kuin se tietoisuuden muoto, jota te ilmaisette tai jota me ilmaisemme sellaisina olentoina, joita me satumme olemaan. Mutta kuitenkin sillä on hyvin erilaista tietoisuutta.

Ja kun annatte itsellenne mahdollisuuden vetää esiin noista kivirakenteista, tietyllä tavalla nuo äänensävyt, nuo taajuudet, ja annatte itsenne uppoutua niihin, se voi olla hyvin siirtävää. Ja se voi saattaa teidät eräänlaiseen hypnoottiseen tilaan. Ja tuossa tilassa voitte alkaa vastaanottaa sitä, mitä voisi kutsua informaatiolatauksiksi kivitietoisuudelta, kiviolennoilta, kivikansalta, jos haluatte kutsua heitä niin. Ja olemalla yhteydessä noihin kivivärähtelyihin, noihin kivitaajuuksiin, se luo tietoisuuteenne sarjan harmonioita, mikä sallii teidän alkaa päästä käsiksi niiden ajatusten eri tasoille, joita kivien edustamat taajuudet ja tietoisuus edustavat.

Tämä oli myös ikivanha taito planeetallanne kauan sitten niinkutsuttujen Lemurian ja Atlantiksen aikoina, vaikka taito ja tekniikat tavallaan hävisivät ajan myötä. Olette alkaneet löytää ne uudelleen, ja siksi suuri kiintymys, jota alatte tuntea, ja vetovoima, jota alatte tuntea kristallien ajatusta kohtaan, jotka ovat puhdistettuja kivimuotoja hyvin erityisiä sävyjä varten. Mutta myös uppoutumalla tähän värähtelyenergiaan, näihin sointuihin, näihin harmonioihin, erityisesti siinä mielessä, että Shaddak on suunniteltu nimenomaan tätä tarkoitusta varten planeettamme kivipuhujien toimesta, niiden ihmisten toimesta, jotka huomasivat tuntevansa tätä vetovoimaa ja kiintymystä kivitietoisuuteen ja jotka itse SALLIVAT tuon energian kulkea lävitseen, ja jotka pystyivät puhumaan kivien puolesta ja kivien kautta ja kivien kanssa, he sallivat itsensä luoda tämän Shaddakin tavalla, joka ei ainoastaan luonut värähtelytaajuutta, kuplatodellisuutta, joka sallisi heidän kommunikoida Shaddakissa olevien tiettyjen kivien kanssa, vaan myös kaikkien kivimuotojen kanssa, kaikkien kivien kanssa maailmassamme, maailmamme vuorten kanssa, ja planeetta itsessään on suurimmaksi osaksi tehty tällaisista mineraaleista.

Sillä niinkuin te olette, ja koska olemme geneettisesti sukua teille, myös meidän kehomme, kuten teidänkin, ovat muotoja, jotka sisältävät monia erilaisia mineraaleja. Rautaa veressänne, kuparia soluissanne ja sinkkiä. Kaikki nämä ovat olemassa myös kivitietoisuudessa. Sisällytätte siis niitä värähtelyelementtejä, jotka voivat yhdistää teidät vahvasti kivitietoisuuteen ja sallia teidän, kun uppoudutte näihin erityisiin värähtelyihin, oppia myös osallistumaan, ottamaan osaa yhteyteen ja kommunikaatioon tuon muodon, tuon tietoisuusilmaisun kanssa. Jälleen kerran, ei vain yksittäisten kivien tai yksittäisten kristallien kanssa, vaan KAIKKIEN niiden kanssa. Ei vain niiden kanssa, jotka saattavat seisoa vapaasti maan pinnan yläpuolella, vaan myös maaperänne, maankuorenne ja itse planeetan idean matriisin sisällä. Ja yhdistymällä maailmaan kivitietoisuuden kautta voitte myös alkaa yhdistyä muihin maailmoihin ja sallia itsenne kokea sen energiavaihdon ja tietoisuuden vaihdon suhteen matriisin, joka on olemassa verkostona, verkkona kaikkien tällaisten kiinteiden planeettojen ja minkä tahansa kiinteän tai kivisen materiaalin välillä, joka saattaa olla universuminne idean sisällä.

Kun saavutatte tuon tietyn resonanssitaajuuden, tuon tietyn resonanssikuvion itsessänne ja alatte uppoutua siihen, saatatte tuntea itsenne hieman hidastuvan. Koska kivet eivät tietenkään liiku nopeasti. Mutta se ei haittaa. Se ei tarkoita, että energianne tai värähtelytaajuutenne heikkenee negatiivisella tavalla. Mutta saatatte mennä eräänlaiseen puolimeditatiiviseen, transsin kaltaiseen tilaan, kun alatte samaistua yhä enemmän ja enemmän niihin mineraalitaajuuksiin, jotka muodostavat maailmanne kivien matriisit.

Shaddakin ja Stone Hengen kaltaisilla laitteilla oli myös toinen tarkoitus. Seisovien kivien väliset tilat muistuttavat hyvin paljon oviaukkoja. Ja ne toimivat hyvin paljon kuin oviaukot eri ulottuvuuksiin, eri todellisuuksiin, eri kokemustasoihin. Ja voitte taas oppia käyttämään niitä tällä tavoin, niin kuin niitä käytettiinkin, saadaksenne tietoa, ladataksenne tietoa toisista ulottuvuuksista, muista todellisuuksista luomakunnassa. Shaddak tekee tätä edelleen. Stone Henge tai jokin vastaava rakennelma, jos päätätte luoda sen, missä tahansa mittakaavassa, jatkaa myös tämän tekemistä. Jos sallitte sen olla taas kerran kokonaisuudessaan siinä mallissa, mihin se oli alun perin tarkoitettu, niin että se on täydellinen. Ja alatte sallia itsenne käyttää tätä metodia löytääksenne ne kivet, joihin olette eniten mieltyneet, muotoillaksenne ne sellaisiksi viipaleiksi, jotka ovat läpikuultavia ja tarpeeksi ohuita soimaan kuin kello, kun lyötte niitä, voitte alkaa virittäytyä ja virittää itsenne uudelleen planeettanne eri kivikulttuurien eri kielten erityisiin taajuuksiin.

Sillä jokainen erilainen elementaalimatriisi on tavallaan erilainen kulttuuri ja erilainen kieli kiven kielellä puhuttaessa. Voitte siis alkaa kouluttaa itseänne kuuntelemaan noita ääniä, antaa noiden äänien tarttua teihin ja alkaa tunnistamaan voimakkaammin, kun olette luonnossa, kiviä ympärillänne, kiviä jalkojenne alla ja kivimatriiseja syvällä planeettanne kuoressa, ytimessä ja sieltä käsin myös muissa maailmoissa. Ja erityisesti, jos teette tämän sellaisessa laitteessa, sellaisen menetelmän avulla, kuin kokonainen Stone Henge tai Shaddak, silloin nuo tilat, jotka jätetään auki noiden seisovien kivien väliin, alkavat värähtelemään, alkavat resonoida, niistä tulee kuin resonoivia onteloita, kun näitä kiviä lyödään. peräkkäin tai samanaikaisesti, riippuen siitä, mitä haluatte tehdä. Ja kun noista väleistä tulee resonoivia onteloita, ne edustavat kukin erilaista yhteyttä, erilaista pyörreyhteyttä toiseen ulottuvuuteen, toiseen todellisuuteen, jota tuo taajuus edustaa. Ja seisomalla tuossa oviaukkotilassa ja tuossa resonanssitaajuudessa, kun muita kiviä lyödään, se voi tavallaan kuljettaa tietoisuuttanne tai avata tietoisuuttanne tai avata tietoisuutenne siten, että voitte vastaanottaa hyvin voimakkaita vaikutelmia, näkyjä ja kokemuksia ja informaatiota ja energiaa noista muista ulottuvuuksista, joita tuo resonanssitaajuus edustaa.

Kiven puhujia kutsutaan muinaiskielellämme myös Shaddak Kariniksi. Siinä mielessä, että teillä on myös kivipuhujia planeetallanne, niitä, jotka ovat hyvin puoleensavetäviä kommunikoimaan kiven ja kristallin idean kanssa, olette oma Shaddack Karini -muotonne. Ja sallimalla itsellenne mahdollisuuden muodostaa näitä suhteita näihin kiviolentoihin ja todella hiomalla kykyänne ymmärtää kivipuhetta kaikissa niissä eri kulttuureissa, joissa kiviä on olemassa, alatte kehittää repertuaaria, alatte kehittää sanastoa niin, että mikä tahansa luonnon aspekti alkaa avautua teille. Koska kaikki luonnon osa-alueet, kasvit, eläimet, te itse ja meri, maalla ja ilmassa, KAIKKI sisältävät kivissä olevia mineraaleja. KAIKKI ovat kivien perustan tukemia. Kaikki ovat yhteydessä toisiinsa kivien kautta. Ja kun alatte tutustua tuohon värähtelyyn, maailmanne, maapallonne värähtelyyn, siihen, mitä kutsutte Gaia-tietoisuudeksi, kaikkien planeettanne kiviolentojen kollektiiviseen värähtelyyn, alatte samaistua kasveissa oleviin mineraaleihin, eläimissä oleviin mineraaleihin, itsessänne oleviin mineraaleihin, ilmassa oleviin mineraaleihin. Ja alatte huomata, että yhä enemmän ja enemmän informaatiota tulee sisään, imette sitä, kun kävelette luonnossa, kun leikitte luonnossa, alatte imeä pieniä palasia sieltä ja täältä. Kun kävelette metsässä, saatatte yhtäkkiä kysyä: ”Kuka sanoi tuon? Mitä sanoit?”. Ajan myötä alatte ymmärtää, että alatte puhua puiden kieltä, eläinten kieltä, veden kieltä, taivaan kieltä. Aloittaen perustavista kiviolennoista, alatte luoda perustan kaikille niille eri kielille, jotka ovat peräisin siitä, jotka kasvavat maasta, jotka kehrätään maasta. Sillä teissä kaikissa on mineraaleja, joita kivet itse edustavat. Olette siis kaikki yhteydessä toisiinne sillä tavalla.

Muinaisina aikoina tämä laajensi ja kasvatti, kuten sanoimme, koko maailman ymmärtämistä, yhdessä Shaddakin ja kivipuhujien harjoituksen kanssa. Ja niinpä kivipuhujat itse aloittivat tietyn, erityisen taajuuden maailmassamme, asettaakseen sen harmoniseksi, palautuvaksi harmoniaksi, mikä vahvistui ja suurentui yhä enemmän ja enemmän ja enemmän ajan myötä, mikä alkoi luoda ykseyttä meidän kaikkien välille. Ja se on ensimmäinen värähtelyaspekti yleisessä värähtely-yhtälössä, mikä antoi meille lopulta mahdollisuuden kokea telempaattisen yhteyden toisiimme ja kaikkiin elämänmuotoihin planeetallamme. Kun siis alatte muodostaa suhdetta kiviolentoihin ja opitte kivipuhetta, sallikaa itsenne tietää, että luotte perustan luodaksenne ympäristön ja värähtelyn, mikä auttaa tekemään siitä suotuisamman muillekin liukua tuohon värähtelyyn aina, kun he ovat luonnossa. Aina, kun he valitsevat jonkinlaisen ajatuksen suhteesta vuoreen, kiveen, peltoon, puuhun, eläimeen, taivaaseen, veteen, mihin tahansa mineraaliin. Teette sen paljon helpommaksi, että tuo värähtely vahvistuu ja suurenee myös noissa muissa ihmisissä.

Kuten sanottu, kiteet ovat eräänlainen jalostettu versio. Koska ne koostuvat enimmäkseen tietyntyyppisestä alkuaineesta tai alkuaineiden yhdistelmästä, olematta välttämättä, sanoisimmeko, niiden sekamelskaa. Niissä kiteissä on vähemmän alkuaineita. Ja niinpä kiteet voivat tavallaan toimia hyvin kiihtyneinä informaatiovarastoina, tavallaan varastomatriiseina, jotka voivat säilyttää informaatiota eräänlaisessa järjestyksessä järjestäytyneessä matriisissa. Joiden informaatiota voivat sitten poimia niistä varastoyksikkönä tavallaan ne, jotka päättävät mukautua tuohon tiettyyn matriisiin. Ja taas, jos voitte, eikä sen tarvitse olla kovin suuri, jos voitte sallia itsellenne muovata luonnollisesta kristallista, mahdollisimman vähin liitoksin, mahdollisimman puhtaan version, mikä tahansa tuo kristalli onkaan, kvartsi, rubiini, ei väliä, mikä tahansa, mikä teitä vetää puoleensa, mutta jos voitte muovata pienen siivun, joka on ohut, tarpeeksi ohut, jotta se voidaan saada tuottamaan ääni, tuon äänen puhtaus auttaa kohdistamaan aivojenne sähkökeskukset, kehonne sähkökeskukset, kehonne solurakenteet hyvin nopeasti. Noiden pienten metodien luominen puhtaimmassa mahdollisessa muodossa ja niiden lyöminen soittimen lailla ja tuon äänen vastaanottaminen, uppoutuminen tuohon sävyyn, voi siis kiihdyttää ja auttaa teitä oppimaan tunnistamaan se paljon nopeammin, resonoimaan paljon nopeammin kiviolentojen kanssa yleensä. Siinä mielessä kristallit ovat avaimia muuhun kivitodellisuuteen. Ne ovat tavallaan koko todellisuuden, koko kivitietoisuuden maailman edustajia puhtaassa muodossa. Ne ovat siis lähettiläitä, sitä kristallit ovat. Puhtaampia avaimia, puhtaampia portteja, puhtaampia sävyjä, jotka kutsuvat teidät kivien maailmaan.

Yksi tapa nopeuttaa tätä prosessia menetelmänä on olla itse asiassa upoksissa veteen, kun lyöt tuota pientä kivikelloa. Veden värähtely, koska tekin olette suurimmaksi osaksi tehty vedestä ja vesi on se, mikä pidättää mineraalit sisällänne, luo kehossanne värähtelyresonanssin, joka on hyvin voimakas, todella hyvin syvällinen. Itse asiassa se saattaa hieman huimata teitä. Jos siis voitte ottaa esimerkiksi puhtaan pienen kvartsikiteen, joka on hiottu hyvin litteäksi, tarpeeksi litteäksi ja ohueksi, niin että kun näpäytätte sitä, se soi, ja voitte ripustaa sen johonkin, jotta ette vaimentaisi värähtelyjä, kun näpäytätte sitä, ja laitatte tämän veden alle ja olette uppoutuneena veteen, ainakin jossain määrin, ei tarvitse olla kokonaan pää veden alla, mutta ainakin sydämeen asti, ja lyötte sitä veden alla, tuo värähtely menee kehoonne ja se aiheuttaa resonanssikuvion, joka syntyy kehossanne olevaan veteen, kehossanne oleviin mineraaleihin, tavalla, joka avaa portteja ja johdottaa teidät uudelleen ja sytyttää sisällänne tulen, joka on puhdas. Ja niin, että se nopeuttaa kykyänne harmonisoitua ja resonoida planeettanne kivitietoisuuden kanssa.

Seuraatteko kaikki mukana? Selvä. Halusin vain varmistaa, ettette ole liian kivessä.

Tämä keskustelu voi siis jatkua käynnissä olevassa lähetyksessä. Aloitamme siitä. Ja näin tehdessämme ilmaisemme teille jälleen kerran syvän kiitollisuutemme tämän lähetyksen sallimisesta. Ja vastapalveluksena meille antamastanne lahjasta kysyn, millä tavalla voimme nyt olla teille avuksi. Kysymyksillänne.

 

Kanavointia avaruusroduista: Arcturuslaiset

Tervehdys rakkaat valotyöntekijät.

Me, jotka nyt kommunikoimme nyt Sakarin kautta, edustamme Siriuksen energiaa, Siriuksen Kahdentoista Korkeaa Neuvostoa, jotka työskentelevät hyvin läheisesti ihmiskunnan kanssa. Energiamme on sellainen, että meille on helpompaa olla yhteydessä ihmiskuntaan kuin mitä se mahdollisesti olisi arcturuslaisille. Joten siksi tuomme informaatiota lähteidemme kautta, oman näkökulmamme kautta, oman yhteytemme kautta ihmiskuntaan. Me muistutamme teitä myös, että me aina tarkkailemme teitä taivailtanne, jossa te ette näe meitä, mutta voitte tuntea meitä.

Me olemme täällä auttamassa teitä kaikkina aikoina tänä aikana ja tässä prosessissa. Me olemme siriuslaisia. Me aina palvelemme valolla ja rakkadella. Ja nyt seuraa informaatiota Arcturuksen kollektiivista, Arcturuksen tähtirodusta, Arcturuksen tietoisuudesta, siitä miten se erityisesti esiintyy tänä aikana planeetallanne sekä arcturuslaisen sielun, arcturuslaisen mielen, arcturuslaisen kehon piirteistä. Kaikista näistä kolmesta aspektista me nyt tuomme tietoa teille niin, että voitte paremmin ymmärtää arcturuslaisia ja heidän suhdettaan Maapalloon ja ylösnousemusprosessiin, joka Maapallolla on tällä hetkellä käynnissä.

Nyt me annamme tietoa.

Arcturuslaiset ovat erittäin kehittynyt ihmisenkaltaisten avaruusolentojen rotu, tavallaan ihmisenkaltainen johtuen siitä, että eräät ihmisrodun piirteet on kopioitu Arcuturuksen kollektiivilta. Tällä tavoin arcturuslaiset ovat samankaltaisia kuin ihmiset. Kuten voitte kuvitella, lapsi muistuttaa vanhempaansa. Osa arcturuslaisista, osa heidän geeniperimäänsä, ilmenee myös ihmisten piirteinä, erityisesti ihmismielen rakenteissa, ihmisajattelun rakenteissa ja ihmisen loogisessa mielessä sekä loogisten teknologioiden aspekteissa, joita planeetallenne on tuotu, tälle planeetalle, 50-luvulla, 1950-luvulla, kun UFOja syöksyi maahan Roswelliin ja jotain teknologiaa jätettiin sinne tarkoituksella ihmisten löydettäväksi. Kyllä, tämä ei ollut vahinko, mutta ei syvennytä siihen liikaa.

Nyt me keskitymme arcturuslaisten ominaisuuksiin. Se, miksi me nyt jaamme informaatiota arcturuslaisista, on se, että he ovat Maapallon suojelijoita. Ja tänä aikana, tänä hetkenä on erittäin tärkeää ymmärtää, että meitä suojellaan, että on olemassa myös suojelun pyytämisen ominaisuus ja aspekti. Ja erityisesti jos kuljette valon polkua, valotyöntekijän polkua, sellaista polkua joka kulkee valoon, silloin on myös erityisen tärkeää ymmärtää pitää huolta omasta suojauksestaan. Tässä tapauksessa, esimerkiksi, voitte pyytää apua arcturuslaisilta suojelemaan teitä.

Arcturuslaiset ovat valinneet tämän tehtävän kehittääkseeen myös omaa rotuaan. He ovat kiinnostuneet kehittämään ihmisrotua löytääkseen ominaisuuksia, joita heiltä itseltään puuttuu, kuten myötätunto, rakkaus ja empatia. Nämä ovat joitain ominaisuuksia, jotka ovat vaikeita arcturuslaisille, sillä he ovat niin teknologinen rotu, että heidän tietoisuutensa taso on heidän oman mielensä ja teknologian yhteensulautuminen. Joten heidän piti valita tämä polku, tavallaan ihmisten näkökulmasta erittäin kylmä lähestymistapa universumin ymmärtämiseen, jotteivat he takertuisi liikaa tunteisiin, jotteivat tunteet veisi heitä mukaansa.

Jossain kohtaa evoluutiotaan he huomasivat, että tunteet kontrolloivat joitain olentoja, jotka olivat erittäin emotionaalisia tässä universumissa. He näkivät tämän tunnereaktion eri asioihin, ja he eivät pitäneet sitä omana korkeimpana etunaan. Joten he, arcturuslaiset, päättivät tavallaan irroittautua ja kiinnittää itsensä enemmän fyysisen universumin puhtaan rakenteen suoraan ymmärtämiseen. He yrittivät tarkastella tunteitaan, mutta he huomasivat, että heille oli helpompaa kulkea logiikan polkua.

Ja tämän logiikan polun avulla, erittäin syvällä kiitollisuudella, erittäin syvällä oivalluksella siihen miten Luoja luo maailman, he kykenivät etsimään ja löytämään nykyisen muodon, jossa heillä on täydellinen mestaruus omasta ulottuvuudestaan, omasta ulkomuodostaan, he hallitsevat täysin omia teknologisia sirujaan ja itse asiassa ovat kytkeytyneitä niiden tietoisuuteen, ja he ilmaisevat puhdasta Jumaltietoisuutta, kun he ovat täällä heidän puhtaimmassa muodossaan.

Sanomme teille, että nämä arcturuslaiset puhtaimmassa muodossaan, heillä ei ole fyysistä kehoa. He tarvitsevat kehoa ainoastaan, kun he haluavat kokea asioita, sanoisimmeko, syvemmällä tasolla. Jotta he voisivat valita fyysisen kehon, se on tietoinen valinta syntyä fyysiseen kehoon. Joten he tekevät tämän tietoisesti ja sitten muuttavat itsensä ja sulautuvat fyysiseen kehoon. Äidille tai isälle Arcturuksen tietoisuudessa ei ole olemassa sellaista asiaa kuin sukupuoli. Molemmat sukupuolet voivat sulautua toiseksi tavalla, jossa kumpikin sukupuoli edustaa kumpaakin, sekä maskuliinia että feminiiniä yhtä aikaa. Tämä on teille hämmentävää. Me emme syvenny siihen sen enempää.

Mutta sanotaanko, että meillä on kyky valita mitä sukupuolta me edustamme, mitä polariteettia Jumalan universaalista tietoisuudesta arcturuslaiset edustavat. Me voimme valita vapaasti, koska me emme ole kiinnittyneitä siihen tietoisuuteen sillä tavoin. Ja nyt, kun me puhumme meistä, me puhumme arcturuslaisista, koska näin on helpompaa kommunikoida.

Mutta arcturuslaiset, he ovat valinneet myös auttaa ihmiskuntaa, kun he näkivät, että ihmiskunta kehittyi sellaisella tavalla, että oli olemassa potentiaali Jumalalle tavoittaa heidät erittäin suoralla tavalla. He näkivät, että ihmskunta voisi olla täällä auttamassa yhdistymään moniin eri rotuihin, saamaan yhteys moniin eri galakseihin, saamaan yhteys moniin eri universumeihin. Ihmiskunnalla oli niin suuri potentiaali saavuttaa sekä taivas että helvetin syvimmät tasot, jos niin voi sanoa. Se on pelkkä kielikuva. Meille ei ole olemassa taivasta eikä helvettiä. Kaikki on yhtä. Me näemme kaiken yhtenä, me toimimme siltä tasolta.

Teknologisessa ymmärryksessämme me olemme kehittäneet eri tekniikoita, eri teknologioita, erilaisia avaruusaluksia, erilaisia tapoja matkustaa universumissa. Me ymmärrämme madonreikien rakenteet. Me ymmärrämme miten taivuttaa aikaa. Me ymmärrämme miten matkustaa ajan halki näiden madonreikien avulla ja miten tuoda oma fyysinen aluksemme teidän kiertoradallenne. Kun me sanomme fyysinen, tavallaan meille parempi tapa ilmaista on fyysisesti madaltaa värähtelyä tai lähestyä tiheyttänne. Tällä tavoin meistä tulee fyysisempiä, mutta se ei siltikään ole fyysistä teidän silmillenne. Me olemme silti 5D, 6D tasolla, suurimmaksi osaksi.

Aluksemme ovat tietoisia olentoja, joita jatkuvasti ladataan, vähintään, korjaamme, 13 arcturuslaisen sielun avulla, joilla kaikilla on tärkeä rooli aluksen ja sen ympäristön kontrolloinnissa. Me olemme täällä aluksessa, tarkkailemassa kaikkea sitä mitä ihmiskunta nyt tekee. Me aina suojelemme omilla aluksillamme koko Maapalloa. Me olemme täällä auttaneet suojakilven luomisessa, Maapalloa suojelevan kilven, jonka avulla pimeyden olennot eivät enää pääse planeetallenne vuoden 2012 jälkeen. Tämä suojakilpi suojaa Maapalloa monilta niiltä sieluilta, pimeiltä sieluilta. Me sanomme pimeät sielut, tämä on myös peliä, saatatte tajuta tämän viittauksen. Mutta me sanomme pimeät sielut, he ovat valinneet kehittyä Maapallolla sellaiseen suuntaan, että he tavallaan menivät liian pitkälle sen kanssa. Heistä on tullut tavallaan omia jumaliaan. Ja tavallaan me varmistamme, että näitä voimia ei enää ole olemassa tai että nämä voimat eivät enää ajattele olevansa omia jumaliaan tällä planeetalla, auttaaksemme ihmiskuntaa.

Teknologiamme on sellaista, että me voimme ampua valoa suoraan pimeyteen. Me voimme ampua valoa suoraan pimeyteen. Me voimme projisoida valoa. Meillä on valomiekkoja. Meillä on valoaseita. Meillä on valoaseita. Meillä on valotykkejä, jotka voivat integroida pimeyttä ja lähettää sen takaisin Alkulähteeseen Luojan puhdistettavaksi. Tämä on myös roolimme tänä aikana. Me kerromme teille tämän, koska monet teistä ovat arcturuslaisia sieluja, jotka saattavat olla käymässä henkistä sotaa. Tämä henkinen sota on tavallaan jotain, mihin olette itse suostuneet, olette suostuneet ottamaan soturin roolin, suojelijan roolin. Joten me rohkaisemme teitä olemaan näitä suojelijoita jos olette arcturuslaisia sieluja ja tunnette vetoa tätä kutsumusta kohtaan, ja myös kaikki muut, mutta erityisesti arcturuslaiset sielut.

Teidän kaikkien tulisi nähdä, että ei ole olemassa mitään konfliktia tässä taistelussa, jonka olette nyt valinneet. Toimitte kuten arkkienkeli Mikaelkin toimii, katkoo kaikki siteet kaikkiin valomiekallaan, miekalla joka on nyt käytössä, heiluu täysillä. Arcturuslaiset, heillä on jonkin verran vaikeuksia ilmaista inhimillisiä tunteita, kuten sanoimme aiemmin. Arcturuslaisille voi tästä syystä olla vaikeaa integroitua ihmisten yhteiskuntaan. Mutta jos arcturuslainen niin valitsee, ja kun arcturuslainen valitsee muuttua itsekseen, silloin heitä ei enää voi pysäyttää. Heillä on sellainen energia, sellainen suojelus, sellaiset valon voimat, että kaikki näkevät sen. Kaikki kunnioittavat sitä. Se on puhtaan arcturuslaisen sielun energia.

Emmekä ole täällä millään muotoa sanomassa, että me pyytäisimme, että meitä kunnioitettaisiin. Se on jotain mitä me arcturuslaisina itse, kun me edustamme itseämme, meillä on erittäin tavallaan erittäin tiukka moraalikoodi. Sellainen joka kunnioittaa kunnioitusta. Niinkuin samurait, me myös kunnioitamme, me kunnioitamme rehellisyyttä, me kunnioitamme totuutta. Tämä on Arcturuksen tapa.

Mutä tulee pimeyteen ja valoon, kyllä, on myös arcturuslaisia jotka elävät pimeydessä, mutta se on lähinnä vain siksi että näkisimme mitä siellä on, miten olla osa pimeyttä, miten ratkaista pimeyden sisällä oleva syvä solmu, syvä pimeyden solmu. Joten tavallaan me olemme jo ylittäneet tämän pimeyden tietoisuudessamme. Meillä ei enää ole tarvetta palvella sitä energiaa, mutta osa meistä ja jotkut meistä haluavat kokea tuon energian, jotta voimme oppia siitä. Se on myös hyvä ymmärtää.

Ja arcturuslaiset, kuten reptiliaanitkin, he edustavat erittäin syvää voimaa, erittäin suoraa voimaa pimeyteen, jos he niin valitsevat. Se, miksi me tuomme tämän informaation pimeydestä teille, on että jotkut teistä saattavat pohtia onko tämä kaikki pelkkää valoa? Onko tämä kaikki pelkkää rakkautta? Ei, se ei todellakaan ole kaikki sitä. Me muistutamme teitä siitä, että jos keskitytte vain yhteen puoleen valossa, silloin näette vain yhden puolen tuota valoa, ja sokeudutte ennen pitkää siitä valosta. Joten me yritämme olla tasapainossa, mutta lopulta me käyttäydymme aina valon ja rakkauden voiman mukaan.

Tämä on tehtävämme, edustaa Luojan valoa ja rakkautta. Ja me todella uskomme tapaan olla rehellinen, olla totuudenmukainen, olla rakastava, olla rakastettu, olla rakkautta. Se on lopulta meidän polkumme. Me olemme olleet siellä kun ihmiskunta siemennettiin. Alussa, kun ihmiskunta siemennettiin, osa ihmiskunnasta tuli 26:n eri rodun DNA:n siemenistä. Yksi noista oli oma perimämme, mutta periaatteessa roolimme oli auttaa ihmiskuntaa kasvamaan, auttaa ihmiskuntaa löytämään tiensä.

Me olimme siellä pimeissä luolissa näyttämässä puhdasta rakkautta, näyttämässä sydämen energiaa, tuomassa ihmisille sitä kun he elivät pimeimpiä aikojaan. Sitten me näytimme heille sydämen kirkkaan energian ja miten käyttää sitä. Me olemme täällä suurimmaksi osaksi näyttämässä miten toimia sydänlähtöisesti. Se on ydinolemuksemme, toimia sydänlähtöisesti, toimia siitä mitä te nimitätte sydämeksi ihmiskehossa.

Tämä oli lyhyt johdatus arcturuslaisiin. Me olemme erittäin onnessamme kyetessämme palvelemaan tällä tavoin.

Me olemme siriuslaiset. Me palvelemme aina valolla ja rakkaudella.

Kiitos, kiitos, kiitos.

Kiitos kun kuuntelit tämän videon. Nimeni on Sakari.

Kiitos, kiitos, kiitos.

Kiitos, kiitos, kiitos.

 

Ihmiskunnan historia ja kosminen suunnitelma

IHMISKUNNAN HISTORIA (ja Kosminen Suunnitelma)

On olemassa kolme maailmankaikkeutta, ja nyt odotamme, että tietoisuutemme laajenee. Nämä maailmankaikkeudet läpäisevät toisensa siten, että etäisyys, joka erottaa yhden maailmankaikkeuden toisesta, on lähempänä kuin etäisyys, joka erottaa ihomme ilmakehästä. Nämä universumit koostuvat eri tasoista tai ulottuvuuskaavoista, taivaista, ympyröistä tai voimista. Näiden ulottuvuuksien yhdistelmä antaa meille mahdollisuuden määritellä erilaisia olemuksellisen alkuperän ilmaisuja, jotka eivät ole ihmisen fyysisten aistien näkyvissä tai käsin kosketeltavissa.

HENKISELLÄ UNIVERSUMILLA, Olennaisella tai Sisäisellä (Sisäisellä) on KAKSI DIMENSIOTA, se on Absoluutin asuinpaikka, yksi olemus, ykseys, josta voidaan sanoa vain vähän ja jonka ymmärrystä ei saavuteta rationaalisin keinoin, vain se, joka ajattelee sydämellä ja kykenee antamaan kaiken toisten puolesta, on se, joka voi olla yhteydessä tähän Universumiin ja olla yhtä sen kanssa.

Kuvitelkaamme henkinen maailmankaikkeus luovana olentona, ja kun otetaan huomioon, että kaikki uskontomme osoittavat meidät Jumalan kuvaksi ja kaltaisiksi luoduiksi olennoiksi, ajatelkaamme, että me olemme luova olento (käyttäkäämme rinnastusta vain ajatuksen ymmärtämiseksi, ei vertaamiseksi tällaiseen maailmankaikkeuteen). Tällä olennolla on kaksi kasvia, valkoinen ruusupensas ja violetti kasvi, hänellä on mielessään ajatus sinisten ruusujen saamisesta. Hän ei voi tehdä sitä luonnollisesti, joten hän turvautuu varttamiseen. Hän saa siemenen, jonka hän antaa, kun sininen ruusupensas kasvaa. Tämä on uusi olento, joka ominaisuuksiensa vuoksi voi puolestaan synnyttää muita myöhempiä yhdistelmiä, ei voi luoda jotakin itseään parempaa, mutta voi luoda jotakin omaa luontoaan yksinkertaisempaa; ja näin peräkkäisiä luomuksia voidaan edelleen antaa.

Luoja ei pystynyt luomaan sinisiä ruusuja, mutta hän loi sen, joka pystyi, ja onnistui näin välillisesti toteuttamaan ideansa.

Näissä universumeissa on ja elää suuri määrä erilaisia entiteettejä.

MENTAALISELLA UNIVERSUMILLA, Ikuinen tai Ikuinen, on KOLME DIMENSIOTA, se on Absoluutin luomus, se on peräisin Hengellisestä Universumista, siellä liikkuvat entiteetit ovat sen YKSINÄISEN ilmentymiä, joka ensin loi entiteetin, jonka tunnemme nimellä EMMANUEL, ja tämä puolestaan luo tuossa universumissa muut entiteetit, joille hän olisi Luoja-Isä. Emmanuelin johdolla mentaaliuniversumin entiteetit luovat

MATERIAALISEN UNIVERSUMIN eli Seitsemän ulottuvuuden Seitsemikön, jossa olemme tällä hetkellä kehittymässä.

Henkinen maailmankaikkeus olisi olemus, Isä; Mentaalinen maailmankaikkeus, absoluuttisen Isän emanaatio, olisi Poika, joka olisi myös Aineellisen maailmankaikkeuden luova Isä; Aineellisessa maailmankaikkeudessa, jossa emme voi edes ymmärtää tai nähdä Jumalaa, me vain tunnemme sen, ja se, mitä me tunnemme Jumalasta, on Pyhä Henki.

Kauan ennen sivilisaatiomme ja jopa planeettamme luomista Aineellisessa maailmankaikkeudessa evoluutiotilassa olevia olentoja ovat luoneet ja johtaneet Mentaalisen maailmankaikkeuden entiteetit; ne, jotka myös kehittyvät ja tekevät niin lineaarisesti tuottamansa palveluksen kautta, joka nousee suhteessa heidän suorittamansa työn laatuun. Ne ovat mentaalisia olentoja; ne tietävät, ne tuntevat tulevaisuuden, joten ne tekevät kaikkensa sen toteuttamiseksi.

Tämä aiheuttaa niiden rajoittuneisuuden. Heillä ei myöskään ole vapaata tahtoa. He ovat vastuussa niiden Aineellisen maailmankaikkeuden sivilisaatioiden ja entiteettien luomisesta, muokkaamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta, joihin he ovat vaikuttaneet sillä asenteella, joka heillä oli hallussaan, ollen lineaarisia, tiukkoja ja vailla muunnelmia. Vaikka kaikki Aineellisessa maailmankaikkeudessa onnistuivat saavuttamaan korkeat evoluutiotasot, tapahtui väistämättä pysähtyneisyys, koska he eivät kyenneet jatkamaan yleisesti ottaen neljännen tai viidennen ulottuvuuden yli; siksi pysähtyneisyys saavutti myös opettajat ja luojat, mentaalisen maailmankaikkeuden entiteetit.

Tunnettu aineellinen universumi

Aineellisen maailmankaikkeuden sisällä oleva tunnettu konkreettinen maailmankaikkeus on tutkijoiden mukaan arviolta noin 15 000 miljoonaa vuotta vanha. Vanhemmat veljet (avaruusolennot) ovat arvioineet, että tämän maailmankaikkeuden pulssi tai sykli alkoi noin 25 000 miljoonaa vuotta sitten.

Galaksi, jossa aurinkokuntamme sijaitsee, on nimeltään Carina Signus eli Linnunrata, se on spiraalisumu, jonka halkaisija on yli 100 000 valovuotta ja jossa on 400 000 miljoonaa tähteä. Se pyörii 8 muun galaksin kanssa päägalaksi M 31:n ympärillä, jossa sijaitsee Suuri Andromedan tähtikuvio tai tähtisumu, 2 miljoonan valovuoden päässä Maasta, tätä kutsutaan PAIKALLISRYHMÄKSI tai PAIKALLISUNIVERSUMIKSI.

Andromedassa on neuvosto, YHDEKSÄN NEUVOSTO, jonka muodostavat yhdeksän erittäin korkeaa evoluutiota edustavaa olentoa, ANDROMEDAn yhdeksikkö, jotka ovat peräisin paikallisryhmän muodostavasta galaksijärjestelmästä.

Meidän galaksissamme on neuvosto, joka koostuu 24 vanhimmasta, jotka eivät edusta mitään sivilisaatiota, vaan evoluutiota itseään. He osallistuvat Andromedan neuvostoon, tämä näiden kahden neuvoston välinen suhde muodostaa TÄHDEN SUUREN VALKOISEN VELJESKUNNAN, sitä edustava symboli on kuusisakarainen tähti, kaksi toisiaan leikkaavaa kolmiota.

Heidän alapuolellaan ovat geneettiset insinöörit eli elämän kylväjät, vartijat ja valvojat, opettajat; he kaikki muodostavat sen, mitä kutsutaan GALAKSIN MAAILMOJEN LIITOKSI. Kaikki galaksimme kehittyneimmät maailmat, jotka kykenevät auttamaan itseään ja auttamaan muita evoluutioprosessissa olevia planeettoja, muodostavat tämän suuren maailmojen liiton.

Vaihtoehdon etsintä

Emmanuel yhdessä muiden mentaalimaailman entiteettien kanssa, heidän joukossaan valo-olento, arkkienkeli LUCIFER, korkean evoluutioasteen ULTRATERRESTRIAALI, alkavat etsiä vaihtoehtoja, jotka auttaisivat poistamaan eri universumeissa ja tasoilla olevien olentojen evolutiivisen pysähtyneisyyden tilan.

Lucifer ehdottaa Dissosiatiivista suunnitelmaa, suunnitelmaa, joka estäisi näitä olentoja kehittymästä, ja tällä tavoin ne suuntautuisivat voittamaan ne ja ohjaamaan evoluutionsa uudelleen, mikä antaisi niille laajan vapaan tahdon.

Isäluoja Emmanuel hyväksyy sen ja ehdottaa, että luodaan uusi sivilisaatio, joka luotaisiin näitä tarkoituksia varten, uusi evoluutiokokemus, joka alkaisi tyhjästä. Olisi vaarallista, jos Mentaalisen universumin entiteetit, joilla ei ollut vapaata tahtoa ja jotka tiesivät, mitä tehdä, saisivat lopettaa sen tekemisen, mikä vaarantaisi universaalin kosmisen järjestyksen; monet, ellei kaikki luodut entiteetit olivat riippuvaisia heistä, ja olisi epäreilua Aineellisen universumin evoluutio-olentoja kohtaan muuttaa pelisääntöjä.

Lucifer perusti ehdotuksensa mentaalisiin kriteereihin, koska hän ei pysty hyväksymään Henkisen maailmankaikkeuden olemassaoloa, laajempaa olentoa kuin se, joka tunnetaan nimellä Emmanuel; hän ei kuvittele Absoluuttia, yhtä olemusta, hän ei ymmärrä ykseyden käsitettä, koska hän on mentaalinen entiteetti, jolta puuttuu usko, joka antaisi hänelle mahdollisuuden lähestyä Henkistä maailmankaikkeutta. Hän tunnustaa Emmanuelin Luoja-isäksi, mutta hänelle ei ole mitään tämän yläpuolella. Siksi hän ehdottaa, että suunnitelma alkaisi itsestään, Mentaalisen universumin entiteeteistä.

Tämä osoittaa Luciferin rajoitukset korkeammilla tasoilla, mutta ei alemmilla tasoilla, mikä luo itselleen rajoitetumpia olentoja. Koska uudet olennot ovat yhä epätäydellisempiä, ne estävät toisiaan ja niiden kehitys pysähtyy.

Emmanuel nostaa esiin täysin uusien sivilisaatioiden vaihtoehdon, sellaisten sivilisaatioiden, jotka eivät kärsi niin paljon häiriöistä kehittyneimpien maailmojen taholta; ja joissa kriteeri olisi hengellinen; että ihmiskunnalla olisi lahja uskoa olemukseen, alkuperäiseen kokonaisuuteen, emanaation universumiin.

Henkisen maailmankaikkeuden todellisuuteen pääseminen edellyttää USKONTAA, jota mentaalisen maailmankaikkeuden entiteeteiltä puuttuu; ajatuksena oli siis inspiroida uskoon perustuvia sivilisaatioita, joissa vain tämä USKON voima yhdessä mentaalisen maailmankaikkeuden entiteettejäkin paremman psyykkisen superpotentiaalin kanssa voisi avata ulottuvuuksienvälisiä ovia ja luoda sillan, joka yhdistäisi kolme maailmankaikkeutta; tämä olisi Emmanuelin Henkinen projekti.

Nämä sivilisaatiot kehittyisivät nopeasti seitsemänulotteisessa maailmankaikkeudessa ja valtaisivat paikan, johon muut sivilisaatiot tuskin yltäisivät, koska niiden pysähtyneisyys esti niitä pääsemästä seitsemänteen ulottuvuuteen, jonne pääsee vain kristillistymällä, mikä tarkoittaa kykyä kuolla toisten puolesta, kykyä antaa anteeksi, opastaa tai inspiroida uskon kautta.

Usko on uskomisen ja luomisen tosiasia, se on syvyyden inspiraatio, Jumalan osa, joka alkaa saada meissä jalansijaa.

Nämä ihmistieteet voisivat muuttaa asenteita ja herättää tunteita, uusia tunteita, joista opittaisiin.

Sivilisaatioiden, joissa se koettaisiin, täytyisi kehittyä ja sitten opettaa tietä muille, mikä takaisi kaikkien kiinnostuksen kaikkia kohtaan.

Ihmiskunnallamme on kyky tuon psyykkisen voiman potentiaalin, rakkauden, uskon ja vapaan tahdon potentiaalin avulla avata ulottuvuuksien ovia ja astua tietoisesti neljänteen ulottuvuuteen; lyhyissä ajanjaksoissa se antaisi hänelle mahdollisuuden hallita aikaa, tulevaisuutta, muuttaa tulevaisuutta tahdon prosessin perusteella; se on jotakin sellaista, mitä mentaalisen maailmankaikkeuden entiteetit eivät pysty saavuttamaan, koska ne työskentelevät ohjelmoitua tulevaisuutta toteuttaen.

Mentaaliuniversumin olennot tietävät tulevaisuuden ja työskentelevät sen toteuttamiseksi. Ihmiskunta voi tuntea tulevaisuuden ja muuttaa sitä mielensä mukaan. Jotta ihminen voisi tehdä tämän, hänen on oltava neljännessä ulottuvuudessa (siksi hänet erotettiin tästä ulottuvuudesta, kunnes hän oli valmis, eikä hän ole enää vaaraksi).

Fyysisiä olosuhteita voi uudistaa vain mielen voimalla. Aineellisen maailmankaikkeuden aine on mentaalisen maailmankaikkeuden emanaatio tai luomus, mieli voi uudistaa aineen. Mentaalisesti voitte luoda sen, mihin uskotte. Ihminen luotaisiin henkisesti ja älyllisesti, kykenisi saavuttamaan korkeimman evoluutioasteen omien kriteeriensä ja etujensa mukaisesti, absoluuttisen ja jatkuvan vapauden järjestelmässä.

Toisinajattelu

Ajatus uuden evolutionaarisen elämänkokemuksen luomisesta oli jo tosiasia mentaalisessa universumissa, uuden sivilisaation arkkityypit oli jo luotu, ja nyt se heijastuisi aineelliseen universumiin.

Samaan aikaan Lucifer, joka halusi kokeilla suunnitelmaa luomuksissaan, alkaa kokea uutta ja outoa tunnetta; hän on kateellinen, ei itselleen vaan luomustensa syrjimisestä. Hän ei luota luojaansa, hän alkaa järjestää itse tilanteiden ja olosuhteiden muuttamista ja julistaa itseään Isän aikomuksia vastaan.

Hän hakee tukea ensin ruumiillistamalla Aineellisen maailmankaikkeuden, galakseissa ja maailmoissa, joissa osa tämän ja hänen liittolaistensa johtamista olennoista viettelee ehdotuksen Mentaaliseen maailmankaikkeuteen ja laskeutuu sitten siitä, että koe on suoritettu heihin itseensä, kuten Orionin järjestelmän olentoihin, joita ultraterrestriaalit olivat johtaneet suoraan, tiukasti, lokeroituna, liian ohjatusti. Ehdotetut muutokset olivat innostaneet joitakin heistä; toiset uskoivat, että jos heitä oli johdettu tällä tavalla, se johtui siitä, että he uskoivat sen olevan oikein.

Tässä uhkaa jo erimielisyys, olisi alkanut luoja-isä Emmanuelin ehdottaman suunnitelman vastustaminen, joka yrittää löytää vaihtoehtoja sen estämiseksi.

Maallinen ihmiskunta

Ihmiskuntamme oli olemassa arkkityyppisen mentaaliprojektiomme muodossa, ja ainoa tarkoitus oli luoda se, mutta se oli jo vaikuttamassa. Jo pelkkä ajatus olisi herättänyt eri entiteeteissä Vapaan tahdon vastustamaan, hylkäämään ja ottamaan väkivaltaisen ja aggressiivisen asenteen.

Ihmiskuntamme projekti herätti heti ensi hetkestä lähtien niin uusia asenteita tai tilanteita, että useimmat maailmaamme puuttuneet sivilisaatiot lipsuivat nopeasti käsistä.

Ensimmäinen avaruusolentojen joukko-osasto

Kauan ennen kuin mentaalimaailman entiteetit laativat vaihtoehtoisen suunnitelman, JOUTSENEN TÄHTIKUVIOSTA tulleet olennot olivat vierailleet Maapallollamme, ja aineellisessa maailmankaikkeudessamme meret ja valtameret olivat edelleen happamia. Yritettiin luoda elämälle suotuisa ilmapiiri. He perustivat siirtokuntia meriin ja mantereelle, joka nousee pikkuhiljaa esiin siinä, mikä olisi nykyinen Etelämanner, joka noihin aikoihin sijaitsi planeetan päiväntasaajalla.

He alkavat auttaa luontoa nopeuttamalla prosessia niin, että tulevaisuudessa meret ovat emäksisiä, mutta ajatus ihmiskunnan luomisesta ei ollut vielä syntynyt.

VANHEMMAT ISÄT eivät voineet pysyä pitkään planeetalla ja muuttivat aina pois maailmamme suuren epävakauden vuoksi, joka on edelleen syntymässä ja aina vaarallinen jopa korkeamman teknologian sivilisaatioille.

Joka tapauksessa elämä kehittyisi planeetalla nopeasti ja luonnollisesti, ollen edistyksen ja takaiskujen uhri sellaisen järjestelmän epävakauden vuoksi, jossa on vain yksi aurinko.

Toinen avaruusolentojen joukko-osasto

Ajan kuluessa, ajanjaksolla, jonka tunnemme mesotsooisena, tertiäärikaudella, saapuu muita ALPHA CENTAURISTA peräisin olevia olentoja, jotka asettuvat alueelle, jota kutsutaan Hyperboreaksi, nykyiseen Grönlantiin, Suomeen, Norjaan, Ruotsiin, Pohjois-Eurooppaan. He asuvat kaupungeissa, joista yksi olisi myyttinen ja legendaarinen pääkaupunki Thule tai Tollán, joka mainitaan skandinaavisissa ja germaanisissa taruissa. He olivat valkoista rotua olevia ja suurikokoisia olentoja. Tähän aikaan planeettaa kansoittivat dinosaurukset.

Planeetan epävakauden ja meteorisateen vuoksi ne kaivavat käytäviä maanpinnan alle, jonne ne myös asettuivat.

Lopulta ne eivät enää kestäneet, ja ne päätyvät lähtemään pois aluksilla tai avaamalla kehittyneen teknologiansa avulla ulottuvuusoven, jonka ne jättävät auki ja joka on nähty vahingossa useita kertoja historiassa.

Jotkut selviytyjät, jotka eivät lähteneet, ovat yhä täällä, ja heidät on yhdistetty eri sivilisaatioihin.

Koe alkaa

Kun ajatus uuden ihmiskunnan luomisesta ruumiillistuu aineellisessa maailmankaikkeudessa, sivilisaatiot, jotka tukisivat suunnitelmaa, alkavat toimia. Paikallisuniversumissamme valitaan kahdeksan UR-luokan planeettaa, ja Maa on yksi niistä, jotka on valittu sen jo näkyvissä olevien tulevaisuuden ennusteiden vuoksi.

UR-luokan planeetat ovat niitä, joilla on yksi ainoa Aurinko, johon kaikki elämänmuodot voivat sopeutua, niiden sinertävä taivaallinen aura paljastaa niiden lähettäjän henkisen tilan ja erottaa ne muista.

Näille planeetoille saapuu aineellisesta maailmankaikkeudesta olentoja, joilla on Elohimin arvo, geneettisiä insinöörejä, jotka kylvävät elämää.

Ajatukset suunnitelman kyseenalaistamisesta ilmenivät tällä hetkellä voimakkaimmin Orionin tähdistöjärjestelmissä.

Kolmas avaruusolentojen joukko-osasto

Seitsemän geeni-insinööriä valitaan 24 vanhimman toimesta luomaan ihmiskunta planeetalle.

Maapallolla tertiäärikaudella tapahtuneen katastrofin jälkeen planeetalla on jo oma elämänsä ja protominidit (ihmisen suorassa polvessa olevat esi-isät) ovat kehittyneet, mutta niillä on minimaaliset selviytymismahdollisuudet, ja ne on tuomittu katoamaan.

Hankkeesta alkaen nämä Elohimit on asetettu Afrikan, Madagaskarin ja Mesopotamian väliseen paikkaan, nyt kadonneeseen maanosaan nimeltä LEMURIA. Yli 50 kilometrin kokoisella aluksella he toivat eri hyönteis- ja kasvilajeja muilta planeetoilta asentaakseen ja laajentaakseen tämän maailman laajaa lajivalikoimaa.

Heillä oli jopa kasveja, joilla oli hallusinogeenisia ominaisuuksia, joita vain he käyttivät, mikä viivästytti ikääntymisprosessia, josta planeettamme ilmakehä sai heidät kärsimään; heille tämä kulutus oli suotuisaa, mutta he tiesivät, että vaikutus, joka sillä olisi luotuihin olentoihin, oli haitallinen, ja jos sitä käytettäisiin, se aiheuttaisi pitkän viiveen niiden kehityksessä, joten he pitivät nämä kasvit muiden ulottumattomissa ja kielsivät niiden käytön.

He tekevät geneettisiä kokeiluja, kunnes he saavat aikaan androgyynisiä olentoja, jotka ovat lopulta liian heikkoja ympäristöön, johon he joutuivat, joten he menehtyvät.

Tämän epäonnistumisen edessä he päättivät kokeilla itse planeetalta peräisin olevien hominidien kanssa ja syntetisoivat näin ympäristöolosuhteita hyvin kestävän elämäntavan, ensimmäisen ihmisrodun maapallolla, mustan rodun.

Eräs Luciferian toisinajattelua myötämielisesti suhtautunut Elohim suorittaa suunnitelman ulkopuolisen ja kielletyn muunnelman; se rohkaisee joitakin luotuja olentoja nauttimaan hallusinogeenisistä kasveista.

Se oli ohjelmoitu annostelemaan tiedon toimittamista, ei piilottamaan sitä.

Muut Elohimit, jotka eivät olleet tietoisia petoksesta, pelkäsivät Ihmistä hänen käyttäytymisensä arvaamattomuuden ja liiallisen uteliaisuutensa vuoksi.

Tämä ihmiskunta luotiin kyvyllä avata ulottuvuuksien välisiä ovia tietoisesti tai tiedostamatta, vapaaehtoisesti tai tahattomasti; avaruusolennot voivat paikantaa ovet tai avata ne teknologiallaan, mutta vain tällä tavoin.

Ihmiskunta ohjelmoitiin paitsi palauttamaan valon silta henkisen maailmankaikkeuden ja aineellisen maailmankaikkeuden välille täällä meidän maailmassamme, myös avaamaan ulottuvuusovi, joka salli kaikkien aineellisen maailmankaikkeuden olentojen olla suoraan yhteydessä henkiseen maailmankaikkeuteen, Äitiuniversumiin.

Tämän ihmisen kyvyn vuoksi, jota Elohimilla ei ole, he pelkäävät ihmistä. Ei ollut tahtoa jatkaa koetta, koska miestä pidettiin syyllisenä ja hallitsemattomana. He karkottivat hänet aluksesta, jättäen ihmisen pois tietoisuuden neljännestä ulottuvuudesta, neljännestä psyykkisestä ulottuvuudesta, jossa on kykyjen voimaantuminen, muutettuaan hänen fyysistä orgaanista koostumustaan. Lähtiessään he huomaavat, etteivät he ole ainutlaatuisia Maassa, jossa vaeltaa protominidilaumoja, ja he sekoittuvat.

Kun Elohimit saivat tietää totuuden siitä, mitä oli tapahtunut, kokeilu oli jo huonosti onnistunut, vaikka he ymmärtävätkin, että se ei ole kaukana siitä, mitä oli suunniteltu.

Sieltä käsin he pystyivät toimimaan vain epäsuorasti, tarkkailemalla ja ohjaamalla hienovaraisemmilla tavoilla ihmiskuntaa, joka jatkaisi kehittymistään villimmällä tavalla. Gadriel, toisinajattelija-Elohim jätetään planeetalle rangaistukseksi ja keinona hyvittää rikoksensa.

Planeetan ihmiskuntaa tarkkaili, ohjasi ja suojeli 200 vartijan ja tarkkailijan joukko, joka koostuisi muista kehittyneemmistä maailmoista tulleista olennoista, jotka voisivat auttaa muita heidän kehityksessään. Tuolloin kyseessä olisivat SIRIUSTA ja SEULASISTA tulevat olennot.

Tässä vaiheessa ne entiteetit, jotka liittyivät Luciferin lähestymistapaan, tiesivät, että hanke oli alkanut. Vaihtoehdoista, joita hallittiin, yksi oli antaa hanke Luciferin ja hänen liittolaistensa käsiin sekä Mentaaliuniversumista että Aineuniversumista, osoittaa toiminnalla, mutta panemalla ponnistelut suosiolla, jos suunnitelma ei olisi riittävä. Väite siitä, että he ovat kannustaneet muita sivilisaatioita kielteisellä tavalla, johtaa epäluottamuksen lankeamiseen heihin, ja tapa koota tämä uudelleen olisi tehdä yhteistyötä, tulla Maahan ja varmistaa, että tämän uuden ihmiskunnan kokeilu päättyy onnistuneesti; he hyväksyvät sen, mutta pikemminkin yrittäisivät aina boikotoida sitä.

Jännitys lisääntyy, ja erimielisyys oli lopulta väistämätöntä, ja se johti eräänlaiseen tähtien väliseen sotaan niiden välillä, jotka kannattivat suunnitelmaa, ja niiden välillä, jotka kannattivat erimielisyyttä, mukaan luettuna Satanel eli Saatana (Aineellisen maailmankaikkeuden muukalainen, alun perin Orionilta).

Jotkin sivilisaatiot, jotka suhtautuivat myötämielisesti Luciferin erimielisyyteen, olisivat odottaneet, että se tapahtuisi ottamatta kantaa tai puolta, pysyisivät puolueettomina. Toisinajattelu keskittyi pääasiassa Orionin tähtikuvion alueelle.

Kansannousu lopulta neutralisoitiin, toisinajattelijoita nuhdeltiin ja jotkut heistä suljettiin Maahan karkotetuiksi. Tämä tapahtui noin 25 000 vuotta sitten.

Planeetta asetettiin karanteeniin ja sitä vartioidaan, jotta estetään sekä heidän pakenemisensa että muiden kuin liittoutuneiden sivilisaatioiden lähestyminen pelastussuunnitelmien kanssa ja suunnitelman boikotoiminen.

Ollakseen täällä, erityisesti Luciferin, heidän on saatava kehollisuus, sopeuduttava värähtelyyn ja hankittava ajoneuvoja, jotka sallivat heidän olla maailmassamme. Näiden olentojen ponnistelu ja energian tuhlaus on hyvin suurta; ne eivät voi vapautua tältä planeetalta, koska niiden tarvitsemia energialähteitä ei ole saatavilla täältä.

Ihmiskunnan itsensä kollektiivisen psyykkisen energian saaminen olisi niiden tie ulos. Tätä energiaa he yrittävät herättää, hallita ja manipuloida. Tätä varten he ovat myös luoneet entiteettejä, matalan hierarkkisen järjestyksen, matalia astraalisia olentoja, jotka ovat kuin energeettisiä eläimiä, jotka palvelevat energian ravinnoksi. He värväävät myös fyysisiä ihmisolentoja rappeutuneista ja epätasapainoisista elämistä, he kaikki integroivat tuon aggressiivisuuden raivokkaan voiman, energiavarkauden ihmiskunnalta.

Siitä lähtien tämän maailman herra on ollut Lucifer (Valonkantaja) ja ruhtinas on Satanel, ja he käyvät psyykkistä sotaa ihmiskuntaa vastaan.

Planeetan elinolosuhteet mahdollistavat lyhyemmän eliniän kaikille avaruusolennoille, jotka ovat tottuneet elämään satoja vuosia. Heillä ei ole mahdollisuutta reinkarnaatioon, kun otetaan huomioon planeetalla tällä hetkellä olevien kehojen alhainen värähtelytaso. He eivät myöskään voi reinkarnoitua alkuperäplaneetoilleen, jotka universaalin lain mukaan vastaisivat niitä, koska luotiin pyramidit, jotka säilyttivät heidän olemuksensa tällä planeetalla.

Lisätään tähän kaikkeen vielä se, että jotkut planeetalle jätetyistä vartijoista ja vartijoista, jotka estävät prosessiin puuttumisen, ovat juuri niitä, jotka puuttuvat prosessiin, planeetan omien energioiden vaikutuksesta, ylittävät vastuunsa, sekoittuvat vastuuttomasti ihmiskunnan kanssa.

Näin tapahtuu SEULASTEN olentojen kanssa, joita johtaa komentaja SENIASAS. Tämän vuoksi heidän on pakko jäädä planeetalle opastamaan ja huolehtimaan ihmisistä, joiden kanssa heillä oli suhteita, joiden kanssa he olivat saaneet jälkeläisiä ja heidän jälkeläisiään. Tätä varten eristäydytään eräille Atlantiksen mantereen saarille, jotka sijaitsevat nykyisellä Atlantin valtamerellä.

Atlantis

Atlantis oli avaruusolentojen siirtokunta, läpikulkupaikka, jossa negatiiviset voimat olivat hieman hallinnassa, ja muinaisilla papeilla oli teknologiaa, kapasiteettia, tietoa ja valtaa, ja he pystyivät helposti neutraloimaan negatiivisen vaikutuksen. Mutta ei omilla ansioillaan, vaan suoraan vanhempiensa muukalaisten johdolla.

Rodut, joiden on saavutettava muutokset, ovat alkuperältään Maapallolta, joiden on karman kautta toteutettava tuo korkeamman tietoisuuden tila. Rodut, jotka eivät olleet vielä sekoittuneet muiden avaruusolentojen kanssa.

Atlantis oli saari, joka oli erillään muun planeetan kehityksestä, ja heillä oli hyvin vähän yhteyksiä muihin olemassa oleviin sivilisaatioihin.

Maailmankaikkeuden negatiivisia voimia neutraloitiin ja estettiin, joten maailmaamme loukkuun jääneet entiteetit eivät voineet kommunikoida yhteistyökumppaneidensa kanssa. Oli maan ulkopuolisia sivilisaatioita, joilla tiedettiin olevan selkeä suosio, jolla ne toteuttivat kapinan. Esim: Otavasta tulleet olennot.

Vuosituhannen lopussa he tulisivat pelastamaan Luciferin, Saatanan ja heidän joukkonsa, jolloin tapahtuisi raamatullinen Harmageddonin taistelu.

Jos ihmiskunta ei tarjoa riittävästi energiaa, jotta nämä muut olennot voisivat vapautua, ne yrittävät tarjota sitä, aloittaen eräänlaisen galaksisodan, mutta tällä kertaa pikemminkin psyykkisen, joka kykenee saavuttamaan fyysisen, toimimaan aineellisella tasolla.

Kaikki tämä, jos ihmiskunta ei käännä vaakakuppia ja asetu maailmojen liiton ja kosmisen järjestyksen puolelle ja ota vastaan meille annettu vastuu ja tehtävä.

Ihmisellä on todellinen mahdollisuus, että hän voi korkeimmalla rakkauden teollaan paitsi korjata suuntaa, myös selviytyä omasta vääryydestään ja itsekkyydestään. Saattakaa yhdessä kokemuksessa liiallinen rakkaus itämään, kristillistäkää itsenne, lähtekää polulle tai nouskaa suoraan kolmannesta ulottuvuudesta seitsemänteen ulottuvuuteen; antakaa sitten anteeksi vanginvartijoille tai sellitovereille. Hän ei ainoastaan asettaisi itseään heidän yläpuolelleen kehittämänsä tietoisuustilan kautta, jolloin hän vapautuisi heidän vaikutuksestaan, vaan anteeksiannon avulla hän voisi neutralisoida tai vapauttaa vangitut olennot negatiivisesta asenteestaan; ne eivät vastustaisi ihmisyyden positiivista reaktiota. Jos siis avaruusolentojen joukko tulisi pelastamaan heitä, he eivät saavuttaisi mitään ja tekisivät vain itsensä naurunalaiseksi, koska he eivät voi taistella ihmistä vastaan, vaan he olisivat mukana tuossa rakkauden teossa, tuossa planeetalta säteilevässä energiassa. Sen sijaan, että ne jatkaisivat putoamistaan, ne palautuisivat siihen paikkaan, jossa ne olivat, ja kaikki palaisi takaisin kosmiselle järjestykselle, se olisi kosminen lunastus, ei vain planeetan.

Atlantislaisten väärin suunnattu voima vetää negatiivisen voiman heidän sivilisaationsa puoleensa ja johtaa heidät nopeaan ja täydelliseen tuhoon.

He saivat luvan pitää siirtokuntia aurinkokuntamme sisällä olevalla planeetalla, Marsin ja Jupiterin välissä kiertävällä keltaisella planeetalla, MALDEKILLA tai MAYONALLA tai TIR:llä; sinne he saapuivat kulkien MARSin kautta, jossa heillä oli myös siirtokuntia.

Atlantislaiset alkoivat ajautua konflikteihin keskenään ja myös marsilaisten kanssa, jotka joutuivat elämään planeetan pinnan alla sen jälkeen, kun heidän sivilisaationsa oli tuhoutunut.

Suuri asteroidi vetää puoleensa Maldekin täysin tuhoten ja meteorisade putoaa Marsiin vahingoittaen kaikkea sen pinnalla olevaa. Joitakin pieniä meteoriitteja saapuu myös Maahan, mutta kaksi valtavaa meteoriittia lähestyy, mutta atlantislaiset pysäyttävät ne ennen törmäystä ja estävät teknologiallaan niiden putoamisen luomalla pyramideja, joiden kärjissä on vuorikristalleja, ja palloja, jotka pitivät nämä asteroidit energeettisesti kiertoradalla.

Mutta konfliktit jatkoivat kiihtymistään, ja negatiivisuus teki tyhjäksi energian, jota pyramidit tarvitsivat tehdäkseen työnsä. Lopulta ne putoavat, toinen nykyiseen Atlantin valtamereen tuhoten Atlantiksen saaren, jonne jää energeettinen pyörre, joka tunnetaan nimellä BERMUDAN KOLMIO; toinen putoaa Tyyneen valtamereen tuhoten MU:n mantereen, jättäen sinne toisen energeettisen pyörteen, LOHIKÄÄRMEKOLMIO. Noin 10 000 tai 12 000 vuotta sitten.

Lucifer, Saatana ja heidän isäntänsä jäävät planeetalle ja perustavat negatiivisen sisäisen hallinnon.

Sekundääriprojektien aloittaminen

Ryhmät avaruusolentoja, vartijoita ja suojelijoita tulevat edelleen maailmaan auttamaan ihmiskuntaa, suorittamalla useita kokeita ja toteuttamalla interventiohankkeita ”suuren Maapalloprojektin” puitteissa, joka oli tärkein, muokkaamalla evoluutiomuotoja ja kosmisen henkisen kehityksen muotoja.

Tulevissa sivilisaatioissa on neljännen ulottuvuuden VENUS-olentoja, jotka kuitenkin toimivat kolmannen ulottuvuuden fyysisessä ulottuvuudessa, kuten meilläkin. Hankkeet alkoivat tapahtua paikallisesti sumerilaisten aikana, noin 7000 vuotta sitten. 144:n neuvonantajan ryhmä, jotka tulevat galaksin keskipisteestä, asettuivat Mesopotamiaan ja ryhmittivät yhteen ihmisiä, jotka asuivat tällä Kaukasuksen alueella ja työskentelivät pienissä yhteisöissä. Aluksi he olivat moraalisia, hengellisiä ja poliittisia oppaita (Patheses), sitten heidän oli jätettävä heidät seuraamaan itseään. Vaikka tämä oli millään tavoin myönteistä, se rohkaisi riippuvuuksia, jopa nämä olennot tunsivat samaistuvansa holhoavaan asenteeseen, joka vahingoitti hanketta ja päätyi jäämään tänne. Sivilisaatio ei voinut edetä yksinään, ja koska Pathesit olivat häviämässä luonnollisen kulumisen vuoksi meidän kaltaisessamme maailmassa, nämä ihmiset olivat muiden armoilla. Heillä oli puolustuskriteerinä sota, joka heikensi heitä; kykenemättä vastarintaan akkadilaiset ja muut alueella jo olemassa olevat sivilisaatiot imivät heidät sisäänsä, ollen kulttuurinen panos maapallon sivilisaatioille.

Sumerilaisen sivilisaation nousun aikana 6000 vuotta sitten, 4000 vuotta eKr., järjestettiin mahdollisuus perustaa maailmaamme toissijaisia tehtäviä, jotka pyrkisivät kouluttamaan ihmiskunnan itsensä ohjaajia erilaisten inkarnaatioiden seurannan kautta. Henkiä, jotka ovat alttiita inkarnaatiokierroksille planeetallamme ja joilla on opetusjaksoja kehittyneimpien sivilisaatioiden alkuperäplaneetoilla ja jotka ovat karmisesti sitoutuneet Maahan, Alfa Kentauriin, Orioniin jne. Kyse olisi sellaisten ohjaajien koulutuksesta, jotka pitkällä aikavälillä vähentäisivät riippuvuutta ja joiden kanssa yhteydenpito olisi satunnaisempaa.

Tehtäviä järjestetään, ja alalle alkaa ilmaantua entiteettejä, kuten esimerkiksi Krishna, joka ilmestyy yhä pinnalla olevien atlantislaisten jäänteiden joukosta. Hyvin tärkeitä atlantislaisia eloonjääneitä, kuten Nooa, joka ilmaantuu aikana, jolloin muukalaisten ja ihmisten väliset hybridi- tai sekasikiöt olivat Atlantiksessa hyvin yleisiä.

Näiden olentojen eloonjääminen määrää atlantislaisten ryhmien asettumisen planeetan eri osiin; yksi niistä synnyttää egyptiläisen sivilisaation, toinen Intian.

Myös Mentaaliuniversumin Kristuksen henki tai entiteetit, jotka on projisoitu meidän maailmaamme, ilmestyvät, heidän joukossaan nimenomaan KRISHNA.

Suuri Valkoinen Veljeskunta

Sumerien kanssa tapahtuneen epäonnistumisen jälkeen negatiivisten voimien tasapainottamiseksi muodostettiin vapaaehtoisista koostuva ryhmä, joka pystyi torjumaan näiden voimien vaikutusta ja muodostamaan positiivisen väliaikaisen sisäisen hallituksen. Suuri Valkoinen Veljeskunta tai Positiivinen Piilohierarkia rakentuu sitten tälle maan ulkopuolisista vapaaehtoisista koostuvalle perustalle.

32 olentoa eri konfederaatiomaailmoista asettuu Mongolian Gobin autiomaahan, josta tulisi Agartan kuningaskunta ja sen pääkaupunki Shambala. He ovat neljännessä ulottuvuudessa, heillä ei ole fyysisiä kulkuneuvoja; toimiakseen aineellisella tasolla he tarvitsevat aineellisia entiteettejä. Tässä on ”valon silta” Kosmoksen Valkoisen Veljeskunnan välillä, vapaaehtoisesti meidän maailmaamme, pysyen neljännessä ulottuvuudessa ja hyvin rajoitetuin toimintamahdollisuuksin. Tuon sillan muodostaisivat olennot, jotka kolmannesta ulottuvuudesta nostavat värähtelyjään niin, että ne pääsevät toimimaan aineellisessa maailmankaikkeudessa, ja ne, jotka tulivat tietoisesti neljännen ulottuvuuden tiloihin, ainakin ohimeneviin, tilapäisiin, ja hetkinä, jolloin he tekevät niin, he voivat olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Sillä on myös mahdollisuus yhdistää kaksi veljeskuntaa, Kosmoksen ja Maan veljeskunnat. Se on meidän yksilöllinen henkilökohtainen työmme, pitkällä aikavälillä kollektiivinen voima, jota voimme kehittää ja lopulta kanavoida ryhmän kautta, joka koostuu monien yksilöiden summasta. Ennen kuin saavutamme samankaltaisen tietoisuustason, ennen kuin tietoisuuteen sitoutuminen ja luovuttaminen on samanlaista, ette pysty työskentelemään kollektiivisella tasolla. Tulee aika, jolloin olemme valmiita ja ponnistelemme joukolla.

Sekundääriprojektit jatkuvat

Egyptin projekti

Egyptin projekti alkaa avaruusolentojen saapumisella, jotka laskeutuvat nykypäivän Egyptin alueelle. OSIRIS ja ISIS löysivät tämän sivilisaation, oleskelevat lyhyen aikaa. He poistuvat pian, kun he oppivat kokemuksesta aiemmissa projekteissa. He elävät korvaavina ryhminä Atlantiksen tuhoutumisesta selviytyneiden Atlantiksen jäänteiden ryhminä tukeakseen tehtyä työtä. Näin ilmestyy HERMES TRISMEGISTO eli TOTH atlantislainen.

Kun he katoavat, koska he kuolevat, sivilisaatio sortuu jälleen taikauskoon, taikuutta ja psyykkisiä voimia käytetään väärin. He luovat yhteyksiä alempaan astraalitasoon avaamalla ulottuvuusovia, jotka ovat olleet pitkään auki.

Tämän ongelman korjaamiseksi egyptiläisten keskuudesta valitaan ryhmiä, jotka muodostaisivat pappeja johtamaan kansaansa. He eivät myöskään osaa toimia, he manipuloivat ja monopolisoivat tietoa. He luovat valtarakenteita, etäännyttävät ihmisiä yhä enemmän tiedosta, jopa menettävät tiedon ja tehtävänsä mystiikan, heidän vastuistaan, jolloin hanke lopulta epäonnistuu.

Heprealainen projekti

Tämä jatkuu toisessa projektissa, HEPREALAISET. Pyrkimyksenä on luoda geneettisesti ohjelmoitujen pappien ihmisryhmä. Siinä käytetään erittäin älykästä ja fyysisesti vahvaa Maan olentoa, ABRAHAMIA. Hän olisi lähtökohta rodulle, jonka oli määrä yhdistää kehittyvät kansat.

Veren sekoittamatta jättämistä suositeltiin, jotta ohjelma ei muuttuisi. Israelin kansa ei kuitenkaan lopulta kunnioittanut sopimusta ja veren sekoittumisen myötä ohjelma laimeni, se sortui liialliseen itsekkyyteen, mikä sai tämän kansan luulemaan, että he olivat valittu kansa, vaikka se oli ollut kansa, joka oli ohjelmoitu palvelemaan ihmiskuntaa, kansa joka oli pappien kansa ihmiskunnan palveluksessa, jota ei saanut palvella kukaan.

Hanke epäonnistuu surkeasti, ja ihmiskunta vaipuu epätoivoon ja kaaokseen. Kun hanke epäonnistuu, vaihdetaan paikkaa ja siirrytään AMERIKAN kaupunkeihin.

Amerikka

Viimeisimmissä MAYA-, TOLTEC- ja ATSTEEKKI-sivilisaatioiden kanssa tehdyissä interventioissa, kun nämä sivilisaatiot olivat jo kehittyneitä, avaruusolennot eivät enää puuttuneet asioihin tai niiden puuttuminen oli epäsuoraa neljännen ulottuvuuden olentojen, kuten venuslaisten, avulla.

Atlantislaisten, ihmisten ja avaruusolentojen hybridimestitsien, jotka asuivat maanalaisen maailman suurissa luolastoissa ja joiden kanssa ihmiskunta asui yhdessä, läsnäoloa käytetään enemmän.

INCA-sivilisaatiossa pari inkalasta tuodaan, koulutetaan ja lopulta palautetaan; heitä tukee ryhmä atlantislaisia, jotka lähtevät PAUCARTAMBOn luolista, AYAR-veljesten neljästä klaanista. Lapset Manco Cápac ja Mama Ocllo aikuisina, yhdessä maansisäisten kanssa antavat rakenteen siitä, mitä INCA-sivilisaatio oli. Lopulta se kaatuu myös taikauskoon ja taikuuteen, ennen espanjalaisten valloittajien tuloa.

Kaikki hankkeet toteutettiin valmistellakseen maapallon ryhmiä, jotta ne voisivat jossain vaiheessa historiaansa vastaanottaa sellaisen korkeamman olennon läsnäolon, joka toimisi eräänlaisena esittelynä planeetan kaikissa osissa; tämä hahmo liittyisi QUETZALCOATL:n, WIRACOCHA:n ja muiden, kuten KRISHNA:n, ilmestymiseen Intiassa.

He työskentelivät samanaikaisesti useissa paikoissa, mutta aina tietyssä paikassa intensiivisemmin. Monet sivilisaatiot ovat puuttuneet planeetan toimintaan aikomuksenaan auttaa, mutta lopulta ne ovat päätyneet monimutkaistamaan tilannetta.

Kaikki oli niin tiheästi muuttunut, että ainoa taho, joka pystyi luomaan järjestyksen, oli Luoja-isä Emmanuel itse. Hän päättää tulla merkitsemään polkua, projisoiden itsensä henkisesti eräänlaisena kosmisena kaksoiskulkeutumisena Aineelliseen maailmankaikkeuteen, jossa hän ruumiillistuu ja hankkii kulkuneuvot, joiden avulla hän voisi liikkua tässä maailmankaikkeudessa.

Jotta se olisi mahdollista, tarvittiin toinen entiteetti, joka tässä universumissa oli nousemassa ylöspäin. Tämä meidän maailmamme aineelliseen universumiin kuuluva tai kuulumaton olento uppoutuisi ihmisyydellemme ominaiseen jälleensyntymisprosessiin ja tarjoaisi Fyysiset, Astraaliset ja Alemmat Mentaaliset kulkuneuvot, joita Plejadien olennot avustaisivat Fyysisen kehon geneettisessä ohjelmoinnissa, täyttääkseen tässä inkarnaatiossa tuon fuusion.

Juuri heprealaisessa kaupungissa löydetään edellytykset hallita Emmanuelin tuloa suhteellisen lähitulevaisuudessa, hänen projisoitumistaan kohti Aineellista maailmankaikkeutta. Ihmisen Poika (Jeesus) ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Plejadissa inkarnoituvan olennon fyysinen ruumis istutetaan geneettisesti istuttamalla se puhtaan ja poikkeuksellisen olennon, kuten Jeesuksen äidin MARIAN, kohtuun. Jumalan pojan, luovan isän Emmanuelin, absoluutin, ykseyden pojan, oli tarjottava ylivertaiset kulkuneuvot; korkeampi mentaalinen, sielu, henki ja olennainen ruumis.

Juuri heprealaisessa kaupungissa löydetään edellytykset hallita Emmanuelin tuloa suhteellisen lähitulevaisuudessa, hänen projisoitumistaan kohti Aineellista maailmankaikkeutta. Ihmisen Poika (Jeesus) ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Plejadissa inkarnoituvan olennon fyysinen ruumis istutetaan geneettisesti istuttamalla se puhtaan ja poikkeuksellisen olennon, kuten Jeesuksen äidin MARIAN, kohtuun. Jumalan pojan, luovan isän Emmanuelin, absoluutin, ykseyden pojan, oli tarjottava ylivertaiset kulkuneuvot; korkeampi mentaalinen, sielu, henki ja olennainen ruumis.

Molemmat sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, PELASTAJAKSI (kreikaksi: pelastaja = Kristus. Hepreaksi: pelastaja = Messias).

Lopulta, kun ylösnousemus tapahtuu, Emmanuel palaa mentaaliseen universumiin, mutta välittynyt energia, tietoisuus, joka on luotu kristillisen entiteetin kautta, sallii ihmisen pojan (Mestari Jeesuksen) tuon kirkastetun, atomisoituneen ruumiin kanssa jatkaa oleskelua aineellisessa universumissa, koska hän on kristillistynyt ja päässyt tietoisuuden seitsemänteen ulottuvuuteen.

Nyt JEESUS on MORLENISSA (Ganymedessa, Jupiterin kuussa) ja työskentelee yhdessä kaikkien valon hierarkioiden kanssa, jotta suunnitelma toteutuisi. Mestari JEESUS on jäänyt Aineelliseen maailmankaikkeuteen miehittämään seitsemättä ulottuvuutta, mentaalisen maailmankaikkeuden rajaa, odottaen, että koko transsendoitunut ihmiskunta miehittää tuon paikan; ei ainoastaan meidän maailmamme ihmiskunta, vaan myös tämän Aineellisen maailmankaikkeuden muiden maailmojen ihmiskunta, joka tulee tänne käyttämään hyväkseen olosuhteita, kehittymään ja tukemaan maailmamme prosessia. Voimat täällä ovat hyvin voimakkaita ja pakottavat ihmisen kehittämään kykyä kohdata ne.

Ihmiskunta voi korjata ja mitätöidä kielteisiä ennustuksia, mutta meidän on tehtävä työtä, jotta myönteiset ennustukset toteutuisivat, esimerkiksi se, että Jeesus ei palaa tuomitsemaan, vaan, kuten hän itse sanoi, osallistumaan lopulliseen arviointiin, joka vastaa ihmiskunnasta itsestään. Kaikki riippuu hengellisestä työstämme, kehityksestämme, kaikki, mitä teemme suunnitelman hyväksi myönteisellä tavalla, helpottaa ja luo suotuisat olosuhteet.

Hänen läsnäolonsa täällä merkitsee ihmiskunnan hyväksyntää ja liittymistä siihen järjestykseen, joka jo toimii universumin tässä osassa.

Maan siirtyminen neljänteen ulottuvuuteen on ennakoitu tavalla tai toisella, kosminen onnettomuus vältetään, jos ihmiskunta onnistuu voimia tasapainottaen ja korkealla värähtelemällä nostamaan planeetan neljänteen ulottuvuuteen.

Meidän tulee jatkaa uskoa sen olevan mahdollista ja haluta sen olevan mahdollista

Tämä kertomus kosmisesta suunnitelmasta ja ihmiskunnan historiasta on kooste, joka on tehty eri lähteistä, ja kuten tiedämme, paljon on vielä tuntematta; siksi siihen on tehtävä muutoksia, siihen on tehtävä korjauksia ja siihen on saatava uutta tietoa kaikilta ilman poissulkemisia. Ihminen saa sen työkalun, joka on välttämätön sen hetken ja evoluutiotilan kannalta, jossa hän on, sen lisäksi, että tulkinta ja ymmärtäminen tottelevat kunkin yksilöllistä tilaa.

RAHMA ON RAKKAUTTA,
JUMALA ON RAKKAUS,
KRISTUS ON HERRA JA
MISSIO ON IHMISKUNTAA VARTEN”

Lähde:

Misión Rahma. Artículos Rahma. Historia de la humanidad:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcnRpY3Vsb3NyYWhtYXxneDoyNDJhNjgyYzI0ZTg3NzU4

 

Artikkelin julkaissut Cosmic Song

Tarina Kuusta ja sen historiasta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli Kuuta ja sen historiaa.


Sanon hyvää päivää tänä teidän aikananne, mitä teille kuuluu?

Jälleen kerran käytämme tilaisuutta hyväksemme kiittääksemme jokaista teistä siitä, että sallitte sivilisaatiomme kommunikoida sivilisaatiollenne tämän tietyn ikkunan kautta ja tällä tavalla tähän aikaan. Jälleen kerran, joka kerta, TE autatte meitä luomaan yhdessä tämän erityisen lähetyksen. Meille on annettu lahja laajentaa tietoisuutta Äärettömyydestä, kun näemme teidän jokaisen kautta, että Äärettömyys ilmaisee itseään luomakunnassa monilla eri tavoilla, ja kiitämme teitä tästä lahjasta.

Tämä lähetys alkaa hieman eri tavalla kuin tavallisesti. Tässä NYT-hetkessä planeetallanne on alkanut syntyä tietty ymmärrys tietyistä aiheista, jotka liittyvät historiaanne, ja enemmän ymmärrystä niistä eroista, joita monet teistä ovat nyt löytämässä historiastanne, toisin kuin mitä monille teistä on pitkään opetettu uskomaan historianne tiettyihin puoliin. Tänä teidän aikananne tänä päivänä keskustellaan nyt jossain määrin siitä, että jotkin näistä näkökohdista, jotka nyt paljastetaan, tuovat tarkennusta, asettavat perspektiiviin tiettyjä mysteerejä, tiettyjä agendoja, tiettyjä tiedonpalasia, jotka tähän asti eivät ehkä ole tuntuneet sopivan yhteen. Mutta tämän tietyn informaation välittämistä varten sallimme epätyypilliseen tapaan yhteyden luomisen tämän informaation välittämiseksi toiselle tietoisuustasolle. Ja tämän informaation välittämistä varten tapahtuu energioiden sekoittuminen siihen asti, kunnes tämä alkuperäinen monologi on päättynyt.

Tämä saattaa kääntyä kielellenne epätavallisella tavalla, koska se tulee epätavallisesta lähteestä, mutta me teemme parhaamme, jotta käännös olisi teille järkevä, kun muokkaamme ja säädämme tätä tietoa kielellenne. Sillä se ei tule kielen muodossa, vaan ainoastaan energian muodossa, ainoastaan ajatusten muodossa, ainoastaan ideoiden ja käsitteiden muodossa, ja sen täytyy vaatia kääntämistä fyysisen laitteen, biologisen laitteen kautta, jota kutsutaan kanavaksi ja joka istuu edessänne. Jos siis suvaitsette hetkeksi eron, sellaisena kuin sen ehkä havaitsette, ja aloitamme tällä vakuuttelulla.

Hetkonen.

Tämä on siis tarina ”Ylösnousemuksen moottori”.

Ja tapahtui, että sen jälkeen, kun monta ihmissukupolvea oli ollut olemassa Maapallolla ja oli saavuttanut laajentumisen ymmärryksessään ja sivilisaationsa suuruudessa, kollektiivisen ihmiskunnan tietoisuuteen tuli eripuraa ja erimielisyyttä ja polarisaation voimistumista ja jakautumista siihen, mitä kutsutaan Pimeydeksi ja Valoksi. Ja kun tämä kahtiajakautuneisuuden kokemus laajeni, niin silloin tuli silloisen Maan sivilisaation keskelle suurta tuhoa. Ja tämä sivilisaatio oli vanhalla kielellänne, sellaisena kuin olette sen tunteneet, Atalanti, tai nykykielellänne Atlantis. Ja ne, jotka olivat mukana ihmiskunnan alkuperäisessä konseptoinnissa, jotka kulkevat nimellä Perustajat, näkivät, että eripuraisuus ja erimielisyys ja tuho, joka oli luotu Maapallolle, kestäisi hyvin pitkään. Ja Perustajat näkivät, että tästä tuhosta ei ehkä koskaan voitaisi toipua. Näin ollen päätettiin ja ymmärrettiin, että apua tarvittiin. Ja päätettiin ja ymmärrettiin, että avun oli tultava, teidän kielellänne, VÄRÄHTELYN, energian muodossa, edistämään paranemisen, tasapainottamisen ja ylösnousemuksen käsitteitä.

Koska tuho oli suuri ja laajalle levinnyt, katsottiin, että vain jokin monumentaalinen asia voisi korjata repeämän, tasapainottaa aiheutuneen vahingon, tuoda polariteetin takaisin tasapainoon Maapallolla. Ja niin luotiin suuri suunnitelma. Ja tässä suunnitelmassa ymmärrettiin, että sen oli koskettava koko Maapalloa. Ja tässä suunnitelmassa ymmärrettiin, että sen oli yhdistettävä inkarnaationaalisesti karma, ei ainoastaan niiden elämien, jotka oli eletty Maassa, vaan myös niiden menneisyyden inkarnaationaalisten elämien, jotka olivat liittyneet järjestelmän muihin planeettoihin. Sillä tiedettiin ja ymmärrettiin, että se, josta lopulta tuli ihmisyhteisö Maapallolla, oli muinoin inkarnoitunut myös planeetalle, jonka tunnette nimellä Mars, joka oli asutettu. Ja näin nähtiin ja ymmärrettiin, että Marsissa alkaneet karmasyklit ja Maassa jatkuneet karmasyklit olivat jatkumoita, ja ne on otettava huomioon. Ja niin päätettiin tehdä. Ja tuolloin ymmärrettiin, kun Pimeyttä luotiin Valosta, että pimeydessä ei ollut valoa. Ja ymmärrettiin, että valon oli tultava pimeyteen, jotta tasapaino saavutettaisiin. Ja nähtiin, että oli olemassa suuri Valo, joka loi päivän, se, jota te kutsutte Auringoksi. Ja ymmärrettiin, että oli oltava vastapuoli, joka tasapainotti tätä energiaa. Jotta intuition värähtelyä ja oivalluksen ja inspiraation värähtelyä kutsuttaisiin esiin, tuotaisiin esiin, vahvistettaisiin. Ja näin aloitettiin suuri tehtävä.

Ymmärrettiin, että Valon tuomisen Yöhön oli oltava vastine Maalle kaikilla tasoilla, myös fysiologisesti. Ja niinpä tällainen vastine etsittiin, ja vastinkappale löydettiin. Ja tämä kappale, tämä planetaarinen keho, oli vailla elämää. Ja tämän kappaleen löytämiseksi tehtiin pitkä etsintä. Ja se vei paljon aikaa. Mutta kun tämä kappale oli löydetty ja sen katsottiin sopivan tehtävään, se sitten suunniteltiin tarkoitukseensa sopivaksi ja muotoiltiin tarkoitukseensa sopivaksi ja muutettiin tarkoitukseensa sopivaksi. Ja tämä kappale tuotiin kaukaa ja kiinnitettiin Maapallon ympärille. Ja tämän kappaleen te tunnette nimellä Kuu. Sillä se ei ole peräisin teidän lähistöltänne. Ja tämä kappale tuotiin järjestelmään sen jälkeen, kun luonnollinen kappale oli muokattu, kun luonnollinen kappale oli muutettu, ja se asetettiin kiertoradalle Maan ympärille. Ja ymmärrettiin, että suhteen ja perspektiivin ja värähtelyn on perustuttava kasvun moottoreihin ja laajentumisen moottoreihin ja Äärettömän luonnolliseen matematiikkaan. Ja näin ymmärrettiin, että kappale oli sijoitettava suorassa suhteessa Maahan, joka kuvaa kasvun suhdetta, sitä, minkä te nykyaikana olette oppineet tuntemaan kultaisena leikkauksena, PHI-suhdelukuna 1:1,618. Se on kaikkien elävien olentojen kasvusuhde koko luonnossa sillä planeetalla, jonka tunnette kotinanne, Maapallona.

Niinpä se kiinnitettiin kiertoradalleen sellaiselle etäisyydelle, että se edustaa tätä suhdetta. Ja nähtiin, että sen täytyi myös esimerkillisesti ja täsmällisesti heijastaa valon värähtelyä, sitä jota te kutsutte Auringoksi. Ja niin se kiinnitettiin kiertoradalle siten, että se edustaisi visuaalisesti täsmälleen samaa ulottuvuutta kuin Aurinko. Näin selittyy se, että Kuunne pimennys Auringon yllä on niin tarkka. Se sopii tarkasti ja näyttää teille olevan visuaalisesti samankokoinen taivaalla. Ja se on näin ollen sitten yön aurinko, joka heijastaa Auringon valoa, niin että pimeydessä on nyt valoa. Ja ymmärrettiin, että näiden pyhien geometrioiden mukaan se edustaa itseään myös niissä rakenteissa, jotka liittyvät ajatukseen karmasta, jota edustaa Marsin inkarnaatiomenneisyys, johon myös te sivilisaationne koki itsensä menneinä aikoina. Maanne, Kuunne ja Marsinne välillä on siis matemaattinen suhde geometrisessa muodossa, mikä edustaa myös sitä, että Mars on puolet Maanne koosta, mikä edustaa myös sitä, että Kuu on puolet Marsinne koosta, mikä edustaa myös sitä, että Maan ja Kuun välistä suhdetta PHI-suhde-esityksessä edustaa täsmälleen se muoto planeetallanne, jota kutsutte Gizan suureksi pyramidiksi.

Tämä luotiin sitten Maapallolla. Tämä luotiin sitten Mars-planeetalla. Tämä luotiin sitten Kuussa. Ja jokaisella näistä kolmesta kappaleesta on näitä rakenteita, joita te kutsutte pyramidimaisiksi. Ja jokainen sisältää pyhien geometrioiden ideoita. Ja jokainen liittyy toisiinsa värähtelyllisesti. Ja kukin on yhteydessä toisiinsa värähtelevästi ja synkronisesti, jotta ne yhdistyvät ja vahvistavat ja kiihdyttävät toisiaan tuoden karman tasapainoon ja sallien Kuun olevan ylösnousemuksen moottori, jonka tarkoituksena on säädellä syklejä Maaplaneetalla, jonka sen polariteetti heitti kaaokseen. Ja näin suunniteltiin, että Kuun säännöllisyys ja Kuun syklit olisivat sellaisia, että ne yhdistyisivät tietoisuuden sykleihin Maapallolla. Niin että kaikki osuisi kohdalleen ja että kaikki vahvistuisi syklisesti. Niin että kaikki kehittyisi ylöspäin suunnitelman mukaisesti. Niin että kaikki tulisi synkronisoitumaan ja harmoniaan kultaisen mittasuhteen ja pyhien geometrioiden mukaisesti. Siksi siis täysikuun aikaan havaitsette tietoisuuden horjumista, mihin viitataan hulluutena. Ja tällä tavalla se on tietoisuutenne uudelleenkalibrointia ja persoonallisuuskomponentin uudelleenrakentamisen kykyä, jotta mahdollistetaan uuden kynnyksen ylittäminen ja sallitaan ylösnousemus ja värähtelyjenne tehostaminen ja persoonallisuuskomponentin uudelleenrakentamisen salliminen. Jotta teistä voi tulla uusia ihmisiä jokaisessa kulkevassa vaiheessa.

Ja kaikki tämä otettiin käyttöön. Ja sitä pidettiin hyvänä. Ja se oli hyvä. Ja ymmärrettiin, että ajan myötä se heijastaisi tietoisuuden laajentumista ja tietoisuuden tasapainottumista ja niiden ihmisten kollektiivisen tietoisuuden karmallisen ajatuksen tasapainottamista, jotka nyt kutsuvat itseään ihmisiksi maapallolla. Mutta muistaen nyt, että he ovat henki, ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan, kokien itsensä ihmismuotona. Ja nähtiin, että kaikki oli oikein. Ja nähtiin, että kaikki heräisi eloon. Nyt, kun pimeydessä on valoa. Ja nyt, kun on inspiraatiota, ja nyt, kun on syklistä tasapainottamista. Ja nyt on intuitio. Ja nyt, kun pimeydessä on valoa. Ja nyt on näiden syklien huipentuma. Ja tämä on planeettanne transformaation aikakausi, joka on linjassa ja yhdistyy geometrisesti Kuuhun, Marsin menneisyyteenne ja tulevaisuuden potentiaaliinne. Ja tämä tehtiin menneisyydessänne noin 11 tuhatta vuotta sitten. Ja ennen tuota aikaa ei ollut Kuuta.

Ja ennen tuota aikaa ei ole mitään merkintöjä siitä, että pimeydessä asuneet ihmiset eivät olisi valaisseet pimeyttä. Ja ennen tuota aikaa oli sitten kasvua, joka johti kaaokseen, ja tuosta ajasta pimeydestä ja kaaoksesta tulee valoa pimeyteen, joka tuo teidät takaisin heijastukseen sekä Maskuliinin ja Feminiinin liittoon sekä kaikkien polariteettien liittoon itsessänne. Jotta voitte tulla jälleen kerran heijastavaksi Valoksi, ettekä mene kaaokseen tällä kertaa. Ja niin oli. Niin se oli.

Ja tämä on tarina ylösnousemuksen moottorista, jota te kutsutte Kuuksi.

Kiitämme teitä siitä, että annatte meidän tuoda tämän tarinan tänne tänä teidän aikanne päivänä. On ajankohtaista, että ymmärrätte nyt nämä asiat. Yhä enemmän ja enemmän ja enemmän tietoa virtaa nyt siihen, mitä kutsuisitte tieteellisiksi piireiksenne, tähtitieteellisiksi piireiksenne. Ja nyt ymmärretään entistä paremmin, että Kuu on tietty keinotekoinen, ei niin, että se olisi itsessään keinotekoinen kappale, vaan että se on luonnollinen kappale, joka on muunnettu keinotekoisesti tiettyihin tarkoituksiin, jotka ovat vielä tuntemattomia suurimmalle osalle planeetastanne. Mutta monet tiedemiehistänne alkavat ymmärtää, että se ei ole siellä luonnostaan vaan tarkoituksellisesti. Tarkoituksena on tasapainottaa planeettanne kiertokulkuja. Tämä on siis ymmärrys, jota he eivät ole vielä oppineet tuntemaan, mutta kun kammiot avataan pyramideissa ja sfinkseissä planeetallanne tulevina vuosina lähitulevaisuudessanne, tämä tullaan ymmärtämään. Ja kun löydätte myös Kuustanne samat rakenteet ja Marsistanne samat rakenteet, kun siirrytte avaruudessa oleville planeetoille, ymmärrätte historianne ja tunnette nykyhetkenne ja näette tulevaisuutenne.

Kiitämme teitä jälleen kerran tästä mahdollisuudesta jakaa tietoa ja siitä suuresta lahjasta sivilisaatiollemme, että saamme kommunikoida kanssanne. Vastineeksi tästä lahjasta tällä hetkellä kysyn teiltä, millä tavalla minä ja maailmani voimme olla teille avuksi?

Kuinka selviytyä moniulotteisena olentona rajoittuneessa tietoisuudessa

kirjoittanut Michelle Walling

Ei ole olemassa mitään käsikirjaa, jossa selitettäisiin, miten meidän pitäisi käsitellä ilmiöitä, joita tapahtuu, kun planeetan ihmisolennot alkavat värähtelemään paljon eri tavalla kuin muut. Syvemmällä tasolla tiedämme, että olemme kaikki yhteydessä toisiimme. Kunnes tapahtuu suuri käännekohta, joka siirtää meidät mukavampaan tilanteeseen, miten voimme jatkaa elämistä yhdessä tällä planeetalla tulematta hulluiksi tai aiheuttamatta vahinkoa toisillemme?

Kognitiivinen dissonanssi

Sivustot kuten In5d, eri chat-sivustot ja Facebook ovat muuttuneet ylösnousemuksen henkilökohtaisten kokemusten jakamisen työkaluiksi. Jos olet koskaan käyttänyt näitä alustoja tai lukenut kommentteja, silloin tunnistat varmastikin joitain näistä mitä seuraavassa saat lukea.

Kirjoittajana ja bloggaajana olen jakanut artikkeleita matkoistani Universumiin ja monille muille planeetoille ja aurinkokuntiin valmistellessani tätä inkarnaatiota varten. Olen myös jakanut syvällisiä artikkeleita henkisestä persoonastani, joka yrittää integroida ja parantaa näitä inkarnaatioita ollakseen parempi “versio” ihmisolennosta. Minussa on myös palanen, joka istuu Kosmoksen keskipisteessä sen olennon vierellä, joka on luonut tämän koko kokemuksen jota voisin kutsua “enkeli-itsekseni”. Minulla on myös monia muita palasia; näin olen monta eri olentoa yhdessä paketissa.

Havaintoni ovat hämmästyttäviä niiden kommenteista ja vastustuksesta, jotka “kyseenalaistavat kaiken” negatiivisella tavalla, erityisesti mitä tulee toisten ihmisten kokemuksiin. Käytän näitä esimerkkejä selittämään minkälaisia reaktioita olen saanut.

Reaktio #1: Dualistinen ohjelmointi, joka hajoittaa jonkin asian mustavalkoisiksi joko/tai -päätöksiksi. Yhtenä hetkenä puhut avaruusolentona olemisesta ja seuraavana sanot olevasi henkinen opettaja. No, oletko nyt avaruusolento vai henkinen opettaja? Minä olen ihminen, eli voin koskettaa kättäni ja olen ihmiskehossa, käyttäydy sinä kuten avaruusolento, niin minä voin käsitellä todellisuuttani kuten älykäs ihminen.

Reaktio #2: Ego reagoi johonkuhun toiseen, joka on suunnannäyttäjä. Kun joku nousee seisomaan muiden eteen kertomaan kokemuksistaan tai asioista, joita he ovat oppineet, joskus heitä kritisoidaan siitä, että he haluavat ryhtyä guruksi tai että he haluavat toisilta rahaa tai että he ovat feikkejä ja esittävät. Mielestäni jotkut näistä ihmisistä syvällä sisimmässään saattavat saada yhteyden näihin suunnannäyttäjiin ja itse asiassa olla samaa mieltä heidän kanssaan, mutta heidän tietoinen itsensä tai ego lähettää itsepuolustussignaaleja ja sanoo “miksi minä en keksinyt kertoa omasta kokemuksestani ensin” tai “jos me olemme kaikki yhtä niin mikä sinusta tekee niin erityisen”. Toinen tilanne, joka voi syntyä, on esimerkiksi kun joku, joka ei erityisemmin halua olla guru tai käyttädy gurumaisesti, saa paljon seuraajia taakseeen (perustuen pelkästään siihen seikkaan, että heillä on seuraajia, joita he eivät tarkoittaneet hankkivansa).

Reaktio #3: Kokemuksesi ei voi olla totta koska se ei ole minun kokemukseni. Vaikka informaatio esitetään muille selvästi sellaisena, joka on syvältä sisimmästä tullutta näkemystä tai henkilökohtainen kokemus, informaatiota pidetään “vääränä”. Joskus tämän negatiivisuuden voi tulkita uhkana henkilön egolle. Puolustusmekanismit iskevät jarrut päälle sanoen “en todellakaan anna jonkun toisen rikkoa luomaani todellisuutta”.

Reaktio #4: Minä olen enkeli ja en ole samaa mieltä tai värähtele kanssasi, siksi olet varmasti pimeä olento tai pimeän olennon vaikutuksen alainen. Mielestäni varsin harvat olennot ovat perua tämän planeetan ytimestä. Useimmat meistä täällä ovat “enkeleitä” (Maan ulkopuolisia sanansaattajia), olimmepa sitten valon enkeleitä tai langenneita pimeyden enkeleitä, tai neutraaleja olentoja auttamassa Maapalloa tehtävässään. Termi enkeli yksinkertaisesti tarkoittaa Jumalan tai Alkulähteen sanansaattajaa, joka on lähetetty kokemaan energian aspekti tiheämmässä fyysisessä energiamuodossa. Kun viesti tai värähtely palaa takaisin Alkulähteeseen, se auttaa Alkulähdettä tuntemaan itsensä heijastuksen kautta. Tämän esimerkin avulla voit nähdä miten asioita voi tulkita eri tavoin.

Reaktio #5: Olet New Age -uskonnon fanaatikko tai disinformaation levittäjä. Valitettavasti on ihmisiä, jotka pyrkivät lokeroimaan asioita New Ageksi tai ei-New Ageksi silloinkin, kun niitä ei voi lokeroida, koska kielissämme on monia termejä, joilla on ihmisille monia eri merkityksiä. Esimerkiksi, joku joka seuraa Jeesusta/Kristustietoisuutta saa kuulla pilkkaa New Ageen uskovilta tai astroteologeilta. Toisaalta jotkut ihmiset pitävät Jeesuksen tarinaa osana väärän valon archon-matriisia. Vaikka selvästi onkin olemassa disinformaatiota, jonka tarkoitus on aiheuttaa hämmennystä, eripuraa ja pettymystä, on tuomitsevvaa asettaa jonkun toisen kokemukset tai henkiset harjoitukset New Agen joko/tai -kategoriaan.

Parempi tapa kuvata jotain olisi moniulotteinen (valon ja pimeyden hierarkiat, kuinka lähellä ne ovat Alkulähdettä) ja neutraali. Sitä kuitenkin tajuaa, että jopa uskontoa itsessään ei tulisi tuomita, sillä se voi hyvin olla polku, jota joku seuraa koko elämänsä, joka hänelle on työkalu ja suuri haaste, jonka avulla herätä siihen kuka hän todella on.

Jokaisella on tapansa nähdä asiat

Joidenkin ihmisten mielestä kaikki pitäisi antaa ilmaiseksi henkiselle ja metafyysiselle maailmalle palvellakseen ihmiskunnan korkeinta hyvää. On sellaisia kuten minä,, jotka tarjoavat kokemuksia ilmaiseksi, jotka eivät ole vielä keksineet miten selvitä tässä hullujenhuoneessa. Minun ja monien muiden samassa tilanteessa olevien show saattaa päättyä siihen, kun pankkitili kuivuu tyhjäksi. Tämä johtuu lähinnä niistä, joiden mielestä henkisen informaation saamiseksi ei tulisi tehdä minkäänlaista vaihdantaa, mutta he varjelevat vain omia intressejään huonossa taloustilanteessa.

Toki tämä jättää oven auki huijareille, jotka ovat tahkonneet rahaa kasvavalla henkisellä liikkeellä ja yhden maailmanuskonnon pimeällä agendalla. Minun tulee kuitenkin pohtia sitä, että he ovat olleet onnekkaita, kun heidän ei ole tarvinnut istua toimistolla 8 tuntia päivässä tekemässä työtä jonkun toisen leipiin tai haaskaamassa tunteja aikaa pendelöimässä. Mielestäni jokainen hetki, jonka voit viettää pohtien omaa elämääsi ja kasvuasi tyydyttää paljon enemmän pitkässä juoksussa, ja tällä tavoin energia palautuu itselle muitakin kanavia pitkin kuin pelkästään rahana.

Johtopäätökset

Suuremmassa kuvassa minä olen sinä ja sinä olet minä. Mutta tällä hetkellä me olemme tietoisuuden yksittäisiä aspekteja, jotka ovat ajautuneet tämän ohjelman sakeimpaan päätyyn ja joilla on ainutkertainen kokemus ihmiskehossa. Sellainen on fyysisen elämän ironia. Tämä maallinen olemassaolo tarjoaa kaikkein haastavimpia ja palkitsevimpia kokemuksia henkiselle kasvulle missään päin Kosmosta.

Keskeisin päätelmäni on, että jokainen joutuu oppimaan vastuunottoa omista teoistaan. Koska ajatukset ovat energiaa, negatiivisten ajatusten luominen vain lisää negatiivista energiaa ihmisten kollektiivitietoisuuteen, jota Pierre Teilhard de Chardin kutsui nimellä Noosphere. Vähentämällä negatiivisia ajatuksia tietoisuus voidaan kääntää positiivisen enemmistön puolelle. Kun tämä tapahtuu, me emme enää kärsi negatiivisuudesta todellisuudessamme. Me olemme päässeet sen yli. Kultainen sääntö tässä, kuten Cameron Day sanoo, voi olla se ainoa Universaali Laki, johon meidän kannattaa keskittyä tänä aikana.

Olen myös oppinut jakamaan kokemuksiani ja havainnoimaan ilman, että kuulostan kuin opettajalta tai yrittäisin kyseenalaistaa kaiken tuomitsemalla tai muiden kokemuksia vähättelemällä. Näihin kuuluu myös, että muistaa aloittaa sanomalla “omasta mielestäni”, “minusta tuntuu siltä, että” tai “minun kokemus on”. Tällä tavoin aloittamalla helpottaa jonkun toisen osaa, joka haluaisi automaattisesti painaa villasella sanomisesi.

Yritän myös tukea muita, jotka kertovat kokemuksiaan “laittamalla kiertoon”. Useimmat tätä artikkelia lukevat ovat saaneet jonkinlaista energeettistä tukea elämänsä aikana päästäkseen sinne missä he ovat nyt, oli se sitten emotionaalista tai rahallista tai mitä vain. Laittamalla energian kiertoon tukemalla muita takaa sen, että energian sykli palaa omalle kohdalle.

Robert Stanley ehdottaa, että tämä kokemus, joka meillä nyt on, on äärimmäinen koetus sille olemmeko valmiita siirtymään eteenpäin seuraavalle tasolle. Jos ihmiset eivät tule toimeen keskenään ja kunnioita toisiaan chateissa ja foorumeilla, miten he voisivat vastuullisesti käyttää Universumilta saatua voimaa? Minusta tämä tuntuu eräältä kaikkein tärkeimmältä tällä hetkellä pohdittavalta asialta. Jotkut sanovat, että he eivät halua mitään sääntöjä, mutta toisaalta ilman sääntöjä sallii vastuuttomien ihmisten olla olemassa omassa kuplassa ja värähtelyt eivät sovi yhteen. Tämä luo dissonanssia, mikä käy ilmi värähtelytason saavuttamisen universaalista laista.

“Me emme voi ratkaista ongelmiamme samalla ajattelun tasolla, jolla ongelmat on luotu.” ~ Albert Einstein

En ole mikään Einstein, mutta olen tajunnut, että avain selviytymiseen on tietoisuus. Omasta mielestäni ihmiskunnalle esitetään tänä aikana kaksi vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1: Tee “sisäinen työsi” ja nostata tietoisuutta, pysy maadoittuneena. Ole vastuullinen itsellesi käyttäen myötätunnon, anteeksiannon, kiitollisuuden ja rakkauden työkaluja. Opi minimoimaan egosi ja tasapainota tunnekehosi.

Vaihtoehto 2: Muutu energiaimuriksi ja jatka samalla tietoisuuden tasolla seuraavat 26000 vuotta kunnes saat toisen tilaisuuden nousta ylöspäin. Kuitenkin jotkut näistä ihmisistä eivät kykene selviämään energiaa imuroimalla ja heistä tulee “avaruuspölyä”.

Miten me olemme olemassa erillisyyden illuusiossa? Olen havainnut, että auttaa kun aina tekee parhaansa ja menee korkeampaa polkua. Korkeammasta perspektiivistä ei ole oikeaa tai väärää, on ainoastaan kokemusta. Voit kuitenkin kokeilla erilaisia asioita ja selvittää mikä toimii ja ei toimi sinulle. Ole näytelmän seuraaja parvelta äläkä tuomari nuijan kanssa; tee muutoksia elämässäsi, jotka tukevat kasvua, ei kutistumista, rakkautta, ei pelkoa.

Jos yhtään mitään, minun havaintoni ovat antaneet minulle paljon materiaalia mistä kirjoittaa, ja ne ovat antaneet ihania kasvun oppitunteja sellaiselle, joka on kohdannut naurunalaiseksi joutumisen pelkonsa kertoakseen omista kokemuksistaan. Vaikka auttaisin vain yhtä ihmistä, mielestäni se on jo ihmiskunnan hyväksi tekemistä. Monet astrologiset ja psyykkiset tulkinnat ovat täydellisen linjassa ja selittävät kiinnostukseni kohteet tässä elämässä, jotka kaikki johtavat siihen mitä teen tässä kohdassa elämääni. Kannustan kaikkia jatkamaan eteenpäin monien syklien ja syklien päättymisen siirtymävaiheessa.

Voi olla, että on vain yksi iso pyörä, joka lopulta naksahtaa ja avaa uuden olemassaolon niille, jotka sen valitsevat. Siihen asti tajutkaa, että me olemme yksilöitä syystä, ja kuitenkin samaan aikaan olemme yhteydessä toisiimme kokeaksemme suuren kaksinaisuuden ja polarisaation tässä kokemuksessa, sen miten me käsittelemme sitä yksilötasolla kertoo omasta ymmärryksestämme siitä keitä me olemme laajemmalla tasolla.

 

Artikkelin julkaissut Rise Earth

Jos etsit elämän tarkoitusta, kysy itseltäsi näitä kysymyksiä

kirjoittanut Mark Manson

Eräänä päivänä 18-vuotias veljeni paukki olohuoneeseen ja ylpeästi ilmoitti äidilleni ja minulle, että hänestä tulisi senaattori. Äitini vastasi “sepä kivaa, kulta”, kun taas minä keskityin muroihini.

Mutta 15 vuoden ajan tämä tarkoitus ohjasi veljeni päätöksiä: sitä mitä hän opiskeli koulussa, missä hän valitsi asua, kenen kanssa hän vietti aikaa ja jopa mitä hän teki lomillaan ja viikonloppuina.

Melkein elämänpuolikas myöhemmin, hän on suuren poliittisen puolueen johtaja ja tuomari. Hän myös haki kongressiin kolmekymppisenä ja hävisi niukasti.

Useimmat meistä eivät tiedä mitä haluamme elämältä. Senkään jälkeen kun valmistumme koulusta. Senkään jälkeen kun pääsemme töihin. Senkään jälkeen kun alamme tienata. 18-25 ikävuosina vaihdoin uratavoitettani useammin kuin vaihdoin alushousuja. Ja senkin jälkeen kun olin perustanut yrityksen, minulta kesti neljä vuotta määritellä tarkasti mitä halusin elämältäni.

On todennäköistä, että olet kuten minä eikä sinulla ole hajuakaan mitä haluat tehdä. Se on kamppailua, jota melkein jokainen aikuinen käy. “Mitä haluan tehdä elämälläni?” “Mikä on  intohimoni?” “Missä en ole huono?” Usein saan sähköposteja ihmisiltä, jotka ovat neljä-viisissäkymmenissä,  jotka edelleenkään eivät tiedä mitä he haluavat tehdä.

Osa ongelmaa on “elämän tarkoituksen” käsite itsessään. Idea siitä, että me synnymme kaikki jotain suurempa tarkoitusta varten, ja nyt se on meidän kosminen tehtävämme löytää se. Tämä on huonoa logiikkaa, jolla oikeutetaan asioita kuten henkikristallit tai onnennumero 34 (mutta vain tiistaisin tai täyden kuun aikaan).

Tässä on totuus. Me olemme olemassa Maassa jonkin epämääräisen ajan. Sinä aikana me teemme juttuja. Jotkut näistä jutuista ovat tärkeitä. Jotkut niistä eivät ole tärkeitä. Ja tärkeät asiat tuovat elämäämme merkitystä ja onnellisuutta. Ei-tärkeät ovat ajanhaaskausta.

Kun ihmiset sanovat  “Mitä minun pitäisi tehdä elämälläni?” tai “Mikä on elämäni tarkoitus?”, se mitä he oikeasti kysyvät on:

Mitä tärkeää voin tehdä ajallani?

Tämä on niin paljon parempi kysymys. Sillä ei ole naurettavana painolastinaan “elämän tarkoitusta”. Ei ole mitään syytä pohtia elämäsi kosmista merkitystä, kun istut sohvalla kaiket päivät syömässä sipsiä. Sinun pitäisi nousta perseeltäsi ja etsiä sinulle tärkeitä asioita.

Eräs kaikkein yleisin kysymys minulle lähetetyissä sähköposteissa on se mikä on ihmisten “elämän tarkoitus”. Tämä on mahdoton kysymys vastata. Mistä minä tiedän tykkääkö kyseinen henkilö neulomisesta tai vaikka kotipornon kuvaamisesta. Minulla ei ole hajuakaan. Kuka minä olen sanomaan mikä hänelle on tärkeää?

Mutta tutkimusten jälkeen, olen kerännyt sarjan kysymyksiä joihin vastata itse, jotka voivat lisätä elämäsi merkitystä.

Nämä kysymykset eivät ole tyhjentäviä tai määritelmällisiä. Ne ovat itse asiassa hieman naurettavia. Mutta keksin ne, koska oman elämän tarkoituksen löytäminen tulisi olla kivaa ja kiinnostavaa, ei mikään suuri päänvaiva.

Vastaa näihin:

1. Mikä on paskan lempimakusi?

Minkä makuista paskaa haluat syödä? Koska jossain kohtaa elämä tarjoilee meille sitä.

Kaikkein tärkein kysymys. Minkä makuista paskaa haluat syödä? Koska kova totuus elämässä on:

Kaikki on perseestä, ainakin joskus ja jonkin aikaa.

Tämä voi kuulostaa pessimistiseltä. Ja ajattelet ehkä “Hei Manson, käännä tuo toisinpäin.” Mutta mielestäni se on vapauttava idea.

Kaikkiin asioihin liittyy jonkinlainen kustannus. Mikään ei ole miellyttävää kaiken aikaa. Kysymys kuuluu lopulta: minkälaisia kamppailuja tai uhrauksia olet valmis sietämään? Se mikä määrittää kykymme pysyä jonkin meitä kiinnostavan parissa on kykymme sietää kolhuja ja  väistämättömän huonoja päiviä.

Jos haluat olla loistava teknologiayrittäjä, mutta et voi sietää häviämistä, silloin et pääse kauhean pitkälle. Jos haluat olla ammattilaismainen taiteilija, mutta et suostu katsomaan, kun sadat ellei tuhannet ihmiset hylkäävät tuotoksesi, silloin voit lopettaa heti kättelyssä. Jos haluat olla huippujuristi, mutta et voi sietää 80-tuntista työviikkoa, silloin minulla on sinulle huonoja uutisia.

Mitä epämiellyttäviä kokemuksia et kykene sietämään? Kykenetkö valvomaan koko yön koodaten? Kykenetkö siirtämään perheen perustamista 10 vuodella? Saatko ihmiset nauramaan sinut pois näyttämöltä, kunnes onnistut siinä?

Mitä paskaa haluat syödä? Koska meille kaikille tarjoillaan sitä jossain kohtaa.

Paskan lempimakusi on sinun kilpailuetusi. Määritelmän mukaisesti kaikki se, mitä olet halukas tekemään (tai mitä olet), jota muut ihmiset eivät ole, se antaa sinulle suuren etumatkan.

Vastaus tähän kysymykseen kertoo sinulle:

 • Mitä kamppailuja olet valmis sietämään saadaksesi sen mitä haluat
 • Missä todennäköisesti olet parempi kuin muut

2. Mikä on totta nykyään elämässäsi, mistä 8-vuotias itsesi rupeaisi itkemään?

Kun olin lapsi, minulla oli tapana kirjoittaa tarinoita. Istuin huoneessani tuntikausia yksin ja kirjoitin avaruusolennoista, supersankareista, suurista sotureista, ystävistäni ja perheestäni. En siksi, että halusin kenenkään lukevan niitä. En siksi, että halusin tehdä vaikutuksen vanhempiini tai opettajiini. Vaan pelkästä ilosta.

Ja sitten jostain syystä lopetin. Enkä muista miksi.

Meillä kaikilla on taipumus menettää yhteys siihen, mitä rakastimme lapsena. Nuoruuden sosiaaliset paineet ja nuoren aikuisuuden ammatilliset paineet puristavat intohimon meistä pois. Meille opetetaan, että ainoa syy tehdä jotain on se, että siitä jotenkin palkitaan. Ja maailman transaktionaalinen luonne tukahduttaa meidät väistämättä ja saa meidät tuntemaan itsemme eksyneiksi tai jumiin jääneiksi.

Vasta parikymppisenä löysin uudelleen, miten paljon rakastin kirjoittamista. Ja vasta kun perustin yritykseni, muistin, miten paljon nautin verkkosivujen rakentamisesta – jotain, mitä tein teini-ikäisenä ihan vain huvin vuoksi.

Hassua on kuitenkin se, että jos 8-vuotias minäni olisi kysynyt 20-vuotiaalta itseltäni: ”Miksi et enää kirjoita?” ja vastannut: ”Koska en ole hyvä siinä” tai ”Koska kukaan ei lue sitä, mitä kirjoitan” tai ”Koska sillä ei voi tienata rahaa”, en olisi ollut täysin väärässä, vaan se kahdeksanvuotias poikaversioni olisi luultavasti alkanut itkeä. Tuo kahdeksanvuotias poika ei välittänyt Google-liikenteestä tai sosiaalisen median viraliteetista tai kirjojen ennakkomyynnistä. Hän halusi vain leikkiä. Ja siitä intohimo aina alkaa: leikkimielisyydestä.

Vastaus tähän kysymykseen kertoo sinulle:

 • Minkä lapsuuden ajan intohimon olet menettänyt aikuisuudelle
 • Mitä tekemistä sinun kannattaisi huviksesi kokeilla

3. Mikä saa sinut unohtamaan ajan kulumisen?

Meillä kaikilla on ollut se kokemus, että olemme niin syventyneet johonkin asiaan, että minuutit muuttuvat tunneiksi ja tunnit muuttuvat ”Voi paska, unohdin syödä päivällistä”.

Väitetään, että parhaassa iässään Isaac Newtonin äidin täytyi säännöllisesti tulla muistuttamaan häntä syömisestä, koska hän vietti kokonaisia päiviä niin uppoutuneena työhönsä, että hän unohti sen.

Olin ennen samanlainen videopelien kanssa. Tämä ei luultavasti ollut hyvä asia. Itse asiassa monien vuosien ajan se oli tavallaan ongelma. Istuin ja pelasin videopelejä sen sijaan, että olisin tehnyt tärkeämpiä asioita, kuten opiskellut tenttiin, käynyt säännöllisesti suihkussa tai puhunut kasvotusten muiden ihmisten kanssa.

Vasta kun luovuin peleistä, tajusin, että intohimoni ei liittynyt itse peleihin (vaikka rakastankin niitä). Intohimoni on kehittyminen, se, että olen hyvä jossakin ja yritän sitten kehittyä paremmaksi. Itse pelit – grafiikat, tarinat – olivat hienoja, mutta voin helposti elää ilman niitä. Kilpailu muiden ja itseni kanssa on se, mistä nautin.

Ja kun sovelsin tätä pakkomielteistä halua parantaa itseäni ja kilpailla omassa liiketoiminnassani ja kirjoittamisessani, asiat lähtivät hyvin nopeasti liikkeelle.

Ehkä se on sinulle jotain muuta. Ehkä se on asioiden järjestämistä tehokkaasti, fantasiamaailmaan eksymistä, jonkun opettamista tai teknisten ongelmien ratkaisemista. Mitä se sitten onkaan, älä katso vain niitä toimintoja, jotka pitävät sinut hereillä koko yön, vaan tarkastele kognitiivisia periaatteita niiden toimintojen taustalla, jotka kiehtovat sinua. Niitä voidaan nimittäin helposti soveltaa muualla.

Vastaus tähän kysymykseen kertoo sinulle:

 • Mitä todella tykkäät tehdä
 • Mitä muuta voisit kokeilla tehdä

4. Kuinka voisit nöyryyttää itseäsi paremmin?

Ennen kuin voit olla hyvä jossakin ja tehdä jotain tärkeää, sinun on ensin oltava surkea jossakin eikä sinulla ole hajuakaan siitä, mitä teet. Se on melko selvää. Ja jotta voi olla surkea jossakin eikä tiedä yhtään, mitä tekee, on nolattava itsensä jossain muodossa, usein toistuvasti. Ja useimmat ihmiset yrittävät välttää itsensä nolaamista, koska se on perseestä.

Ergo, mahtavuuden transitiivisen ominaisuuden vuoksi, jos vältät kaikkea, mikä voisi nolata sinut, et koskaan päädy tekemään mitään, mikä tuntuu tärkeältä.

Kyllä, näyttää siltä, että jälleen kerran kaikki palautuu haavoittuvuuteen.

Juuri nyt on jotain, mitä haluat tehdä, mitä ajattelet tekeväsi, mistä haaveilet, mutta et tee sitä. Sinulla on epäilemättä syysi. Ja toistelet näitä syitä itsellesi loputtomiin.

Mutta mitä nämä syyt ovat? Voin nimittäin kertoa sinulle nyt heti, että jos nuo syyt perustuvat siihen, mitä muut ajattelisivat, petät itsesi pahasti.

Jos syitäsi ovat esimerkiksi: ”En voi aloittaa yritystoimintaa, koska ajan viettäminen lasteni kanssa on minulle tärkeämpää” tai ”Starcraftin pelaaminen koko päivän häiritsisi luultavasti musiikkiani, ja musiikki on minulle tärkeämpää”, niin hyvä on. Kuulostaa hyvältä.

Mutta jos syysi ovat: ”Vanhempani vihaisivat sitä”, ”Ystäväni pilkkaisivat minua” tai ”Jos epäonnistun, näyttäisin idiootilta”, on mahdollista, että vältät jotakin, josta todella välität, koska se, että välität siitä asiasta, pelottaa sinua, ei se, mitä äiti ajattelee tai mitä naapurin Timmy sanoo.

Suuret asiat ovat luonteeltaan ainutlaatuisia ja epäsovinnaisia. Siksi niiden saavuttamiseksi on mentävä laumamentaliteettia vastaan. Ja se on pelottavaa.

Hyväksy nolostuminen. Hölmöily on osa tietä, jonka varrella voi saavuttaa jotain tärkeää, jotain merkityksellistä. Mitä enemmän jokin tärkeä elämänpäätös pelottaa sinua, sitä todennäköisemmin sinun on tehtävä se.

Vastaus tähän kysymykseen kertoo sinulle:

 • Mikä pelottaa sinua tosi pajon… hyvästä syystä
 • Että sinun pitäisi lopettaa huonojen tekosyiden keksiminen ja alkaa tehdä jotain

5. Miten aiot pelastaa maailman?

Jos et ole nähnyt uutisia viime aikoina, maailmalla on muutamia ongelmia. Ja ”muutamalla ongelmalla” tarkoitan oikeastaan sitä, että kaikki on päin vittua ja me kaikki kuolemme.”

Olen puhunut tästä aiemminkin, ja myös tutkimus tukee sitä, mutta elääksemme onnellista ja tervettä elämää meidän on pidettävä kiinni arvoista, jotka ovat suurempia kuin oma nautintomme tai tyydytyksemme.1

Valitse siis jokin ongelma ja ala pelastaa maailmaa. Valittavana on paljon. Mokattu koulutusjärjestelmämme, talouskehitys, perheväkivalta, mielenterveyshuolto, hallituksen korruptio… Helvetti, näin juuri tänä aamuna artikkelin seksikaupasta Yhdysvalloissa, ja se sai minut raivostumaan ja toivomaan, että voisin tehdä jotain. Se pilasi myös aamiaiseni.

Etsi ongelma, josta välität, ja aloita sen ratkaiseminen. Et tietenkään ratkaise maailman ongelmia yksin. Mutta voit osallistua ja vaikuttaa asioihin. Ja tuo tunne siitä, että olet vaikuttanut asioihin, on viime kädessä tärkeintä oman onnellisuutesi ja täyttymyksesi kannalta. Ja tärkeys on yhtä kuin tarkoitus.

Tiedän mitä ajattelet nyt. “Juku Mark, luen kaikki nämä kauheat jutut ja minäkin suutun, mutta se ei johda mihinkään toimintaan, saati sitten uuteen urapolkuun.”

Hyvä että kysyit….

Vastaus tähän kysymykseen kertoo sinulle:

 • Mikä on sinua itseäsi suurempi sinulle tärkeä ongelma
 • Miten voit vaikuttaa

6. Jos sinun pitäisi aseella uhaten poistua kämpästäsi, minne menisit ja mitä tekisit?

Monille meistä vihollinen on vain vanhanaikainen itsetyytyväisyys. Joudumme rutiineihimme. Häiritsemme itseämme. Sohva on mukava. Doritot ovat juustoisia. Eikä mitään uutta tapahdu.

Tämä on ongelma.

Useimmat ihmiset eivät ymmärrä, että intohimo on toiminnan tulos, ei sen syy.2, 3

Sen selvittäminen, mikä on intohimosi elämässä ja mikä on sinulle tärkeää, on täyskontaktiurheilua, kokeilu tulelta. Kukaan meistä ei tiedä tarkalleen, mitä mieltä on jostakin toiminnasta, ennen kuin todella tekee sitä.

Kysy siis itseltäsi: jos joku painaisi aseen päähäsi ja pakottaisi sinut lähtemään kotoa joka päivä kaiken muun paitsi nukkumisen ajaksi, miten valitsisit itsellesi ajanvietettä? Ja ei, et voi vain istua kahvilassa ja selata Facebookia. Teet luultavasti jo niin. Kuvitellaan, ettei ole olemassa turhia verkkosivustoja, videopelejä tai televisiota. Palaa 90-luvulle, jolloin Facebookia, Instagramia ja kaikkea tätä sosiaalisen median sekamelskaa, jonka parissa useimmat meistä viettävät puolet elämästään, ei ollut vielä keksitty. Sinun on oltava kodin ulkopuolella koko päivän joka päivä tekemässä aktiivisesti jotain, kunnes on aika mennä nukkumaan — minne menisit ja mitä tekisit?

Ilmoittaudutko tanssikurssille? Liity kirjakerhoon? Hanki toinen tutkinto? Keksiä uudenlainen kastelujärjestelmä, joka voi pelastaa tuhansien lasten hengen Afrikan maaseudulla? Opetella riippuliitoa?

Mitä tekisit kaikella sillä ajalla? Minkä toiminnan valitsisit ylitse muiden? Meillä kaikilla on vain 24 tuntia vuorokaudessa, joten olemme taas siinä tärkeässä kysymyksessä, joka meidän kaikkien pitäisi esittää itsellemme:

“Mitä sellaista voin tehdä ajallani, mikä on tärkeää?”

Jos mieleesi juolahtaa, kirjoita ylös muutama vastaus ja mene sitten tekemään niitä. Bonuspisteitä, jos siihen liittyy itsensä nolaaminen.

Vastaus tähän kysymykseen kertoo sinulle:

 • Mikä oli koko ajan ollut intohimosi
 • Miten sinun tulisi käyttää aikaasi

7. Jos tietäisit kuolevasi vuoden päästä tästä päivästä, mitä tekisit ja miten haluaisit, että sinut muistetaan?

Useimmat meistä eivät pidä kuoleman ajattelemisesta. Se pelottaa meitä. Oman kuoleman ajattelemisesta on kuitenkin yllättäen paljon käytännön hyötyä. Yksi näistä eduista on se, että se pakottaa meidät keskittymään siihen, mikä elämässämme on todella tärkeää ja mikä on vain kevytmielistä ja häiritsevää.

Kun olin yliopistossa, kävelin ympäriinsä ja kysyin ihmisiltä: ”Jos sinulla olisi vuosi aikaa elää, mitä tekisit?”. Kuten voitte kuvitella, olin suuri hitti juhlissa. Monet ihmiset antoivat epämääräisiä ja tylsiä vastauksia. Muutama drinkki melkein syljettiin päälleni. Mutta se sai ihmiset todella miettimään elämäänsä eri tavalla ja arvioimaan uudelleen, mitkä olivat heidän prioriteettinsa.

Viime kädessä kuolema on ainoa asia, joka antaa meille perspektiiviä elämämme arvosta. Koska vain kuvittelemalla olemattomuutesi voit saada käsityksen siitä, mikä on tärkeintä olemassaolossasi. Mikä on sinun perintösi? Mitä tarinoita ihmiset tulevat kertomaan, kun olet poissa? Mitä muistokirjoituksessasi sanotaan? Onko siinä mitään sanottavaa? Jos ei, mitä haluaisit sen sanovan? Miten voit aloittaa työskentelyn sen eteen jo tänään?

Ja vielä kerran, jos fantasioit siitä, että muistokirjoituksessasi lukee paljon kovaa paskaa, joka tekee vaikutuksen satunnaisiin muihin ihmisiin, epäonnistut tässäkin.

Kun ihmiset tuntevat, ettei heillä ole suuntaa, ei tarkoitusta elämälleen, se johtuu siitä, etteivät he tiedä mikä on heille tärkeää, eivät tiedä mitkä ovat heidän arvonsa.

Ja kun et tiedä, mitkä ovat omat arvosi, omaksut muiden ihmisten arvot ja elät muiden ihmisten prioriteettien mukaan omien prioriteettiesi sijasta. Tämä on yksisuuntainen lippu epäterveisiin  ihmissuhteisiin ja lopulta kurjuuteen.

Oman ”tarkoituksen” löytäminen elämässä on pohjimmiltaan sitä, että löytää ne yksi tai kaksi asiaa, jotka ovat suurempia kuin sinä itse, ja suurempia kuin ympärilläsi olevat ihmiset, arvot, jotka määrittävät prioriteettisi ja ohjaavat toimintaasi. Kyse ei ole mistään suuresta saavutuksesta, vaan ainoastaan siitä, että löydät tavan käyttää rajallisen aikasi hyvin. Ja sitä varten sinun on noustava sohvalta ja toimittava ja otettava aikaa ajatellaksesi itseäsi pidemmälle, ajatellaksesi itseäsi suurempaa ja paradoksaalisesti kuvitellaksesi maailman ilman itseäsi.

Vastaus tähän kysymykseen kertoo sinulle:

 • Mikä sinulle on tärkeintä
 • Mitkä arvot ohjaavat toimintaasi

 

Artikkelin julkaissut markmanson.net

Kortti maaliskuulle 2024: Maskuliiniperiaate

Kuukauden kortti – maaliskuu 2024

Kortti #12 | Lyra (mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Maskuliiniperiaate

Me olemme puhuneet monta kertaa 26 000 -vuotisesta syklistä ja sen kahdesta 13 000 -vuotisesta päähaarasta. Viimeisin 13 000 -vuotinen aikakausi on päättynyt, ja olette nyt aloittamassa uutta. Tämä ei ole pelkkä abstraktio tai metaforinen idea. Fyysisen universumin kaksinainen luonne ilmaistaan niinkutsutun tietoisuuden aikakausien läpi. Jokaisella aikakaudella on tiettyjä energeettisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sillä hetkellä inkarnoituneisiin olentoihin, perustuen siihen miten energia virtaa donitsin muotoisessa kentässä (kuten galaksissa).

Aikakausi, josta olette nyt siirtymässä pois on sellainen, jonka ominaisuudet ovat luonteeltaan maskuliinisia. Niihin kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Positiivisiin piirteisiin kuuluu keksimisen ja löytämisen intohimo, tahto tehdä kovasti töitä tuloksien saavuttamiseksi sekä syvä tarve suojella rakkaita. Negatiivisiin piirteisiin kuuluu ne, jotka todennäköisesti tunnette varsin hyvin — jäykkyys, järjen asettaminen etusijalle tunteista, muutosvastaisuus ja aggressio, vain muuta mainitaksemme. Aikakausi, johon olette nyt siirtymässä on luonteeltaan feminiinisempi ja se sisältää enemmän virtaavuutta, järjen ja tunteiden tasapainon, vähemmän vastustusta ja enemmän hyväksyntää ja myötätuntoa, ja paljon muuta.

Älkää ymmärtäkö väärin, kun puhumme näistä dualistisista sykleistä. Me emme tarkoita, että teidän tulisi pomppia edestakaisin näiden välillä loputtomasti. Evoluutio on enemmänkin spiraali, ja joka syklin aikana integroitte dualistisia energioita enemmän ja enemmän kunnes ne on molemmat tasapainossa olemuksessanne. Tämä evoluutiopolku tarkoittaa, että on olennaista, että syleilette molempia puolia dualistisessa luonteessanne. Maskuliini- ja feminiinienergiat muuttuvat toksisiksi vain, kun niiden olemassaolo kiistetään tai vastustatte niitä.

Tämä kortti tulee esiin nykyisessä evoluution syklissänne muistuttamaan teitä tästä totuudesta. Teidän siirtyessänne arkketyyppisempään feminiiniseen sykliin seuraavaksi 13 000 vuodeksi, on olennaista, että ette tuomitse tai kiistä tervettä maskuliinienergiaa menneisyyden traumojen verukkeella. Me näemme tämänkaltaista tuomitsemista tapahtuvan maailmassanne. Kyllä, on totta, että epätasapainoinen maskuliinienergia on aiheuttanut paljon tuskaa maailmassanne, mutta se kokemus ei syntynyt maskuliinienergiasta itsestään; se syntyi terveen ja tasapainoisen maskuliinienergian väärinkäytöstä ja/tai väärinymmärtämisestä. Maskuliinienergia on osa itse luomakuntaa. Väärinkäyttö ja väärinymmärtäminen syntyy pääosin pelon seurauksena.

Siksi tämän kortin energia tänä aikana pyytää teitä katsomaan sisään itseenne ja etsimään alueita, joissa tuomitsette maskunliinisen energian itsessänne. Ehkäpä teillä on ollut traumaattinen tai epämiellytävä kokemus maskuliinista menneisyydessänne, ja sitten projisoitte tuskaa omaan sisäiseen mies/naismaailmaanne. Kun näin tapahtuu, silloin yleensä vastustaa ja demonisoi omaa sisäistä maskuliiniuttaan, mikä luo energeettisen epätasapainon. Tämän sisäisen dynamiikan näkeminen ja rakkauden ja myötätunnon oppiminen omaa sisäistä haavoittunutta miestä kohtaan on jättiharppaus parantamisessa. (Sama pätee koskien suhdettanne sisäiseen haavoittuneeseen naiseen.) Planeettanne siirtyessä feminiinisempään energiaan tulee olennaiseksi alkaa parantaa tämä haavoittuneen maskuliinin dynamiikka henkilökohtaisella tasolla. Parantamisen alettua sisältäpäin tulee kollektiiviselle maskuliinienergialle paljon helpommaksi parantua.

Galaktinen perheenne on matkannut maskuliinin ja feminiinin integroinnin polkua. Jokainen sivilisaatio on joutunut oppimaan oman sisäisen maskuliinin rakastamisen ja kunnioittamisen. Jotkut sivilisaatiot ovat (kuten Plejadit) pitäneet sitä helpompana, kun taas toisilla on ollut suuria vaikeuksia (kuten Orionissa ja Zeta Reticulissa). Lopulta jokainen sivilisaatio integroi nämä energiat, koska integraatio on tietoisuuden luonnontila. Jos tunnette tarvetta energia-avulle, tietäkää, että esi-isänne tähdistä ovat halukkaita auttamaan, vaikka he eivät voikaan tehdä työtä puolestanne. Tämä on pyhää aikaa Maapallolla, silloinkin vaikka se ei siltä tunnu. Tämä pyhä aika on täynnä valtavaa muutosvoimaa. Joskus tämän muutoksen laukaisee yksinkertainen sisällä tekemänne työ itsenne parissa. Älkää pelätkö sisäistä arkketyyppistä maastoanne. Lopulta kun päästätte irti vastarinnasta, kaikki on olemassa sisällänne vastustamattomina virtauksina, jotka palauttavat teidät todelliseen luontoonne — puhtaaseen rakkauteen.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Käpylisäkkeen ja rauhasjärjestelmän palauttaminen sungazingilla

Voisiko tämä olla yksi syy siihen, että meille sädetetään lisää aurinkoenergiaa vuonna 2012 ja meille kerrotaan, että henkiset lahjamme heräävät ylösnousemuksen myötä?

Olen aina palvonut aurinkoa, ja kesä on lempivuodenaikani, vaikka pakkasta olisi 116 astetta. Se lataa akkuni. Tämä on todella kiehtovaa luettavaa!

Endokriinieritteet sungazingin aikana

The Sun Gazetten viimeisimmässä numerossa julkaistussa artikkelissa ”Imbibe Sunshine for a Natural High” tarkasteltiin, miten auringonotto ja sungazing (auringon katselu) aiheuttavat ”hyvän olon” hormonien serotoniinin, beeta-endorfiinien ja dopamiinin eritystä. Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten hormonitoimintaa harjoittavat rauhaset erittävät sungazingin aikana muitakin hormoneja, jotka aiheuttavat paitsi huumaa, myös enemmän energiaa, pitkäikäisyyttä ja samadhi- eli korkeamman tietoisuuden kokemuksia.

Käpyrauhasessa on enemmän kuin mitä paljaalla silmällä näkee, tai pitäisikö sanoa, näköhermolla. Auringonvalon vaikutusta käpyrauhaseen on tutkittava enemmän. Se on jo nyt yksi eniten tutkituista rauhasista. Tiedämme, että kirkas valo stimuloi seratoniinin ja melatoniinin tuotantoa käpylisäkkeessä, mutta käpylisäkkeessä tuotetaan muitakin neurokemikaaleja, joilla on syvällisempiä vaikutuksia kuin vain serotoniinin ja melatoniinin vaikutukset mielialaan, uneen, lisääntymiseen ja ruumiinlämpöön.

Pennsylvanian yliopiston tutkijat, mukaan lukien tohtori George C. Brenard, käpyrauhasen johtava asiantuntija, tarkkailivat aurinkojoogi HRM:ää 130 päivän ajan vuonna 2002. He havaitsivat, että hänen käpylisäkkeensä kasvoi ja aktivoitui uudelleen. Käpylisäkkeen keskikoko on 6×6 mm, mutta HRM:n tapauksessa se oli 8×11 mm.

Tutkijat kutsuvat käpyrauhasta ”surkastuneeksi kolmanneksi silmäksi”. Todellakin se on aivolisäkkeen ohella kolmannen silmän chakra eli energiakeskus, mutta ne ovat vain lepotilassa, eivät surkastuneet. Max Heindelin ruusuristiläisten kirjoitusten mukaan kaukaisessa menneisyydessä ihminen oli yhteydessä sisäisiin maailmoihin aktivoituneen käpy- ja aivolisäkkeen kautta. Koska kolmatta silmää pidetään voimakkaimpana ja korkeimpana ihmisen käytettävissä olevana eteerisen energian lähteenä, se on aina ollut tärkeä psyykkisten voimien (esim. selvänäköisyyden ja aurojen näkemisen) käynnistämisessä.

Kolmannen silmän aktivoimiseksi ja korkeampien ulottuvuuksien havaitsemiseksi käpy- ja aivolisäkkeen on värähdeltävä yhdessä, mikä saavutetaan meditaation tai auringonpaisteen avulla. Kun aivolisäkkeen kautta toimivan persoonallisuuden ja käpylisäkkeen kautta toimivan sielun välille syntyy oikea suhde, syntyy magneettikenttä. Käpylisäke voi luoda oman magneettikenttänsä, koska se sisältää magnetiittia. Tämä kenttä voi olla vuorovaikutuksessa Maan magneettikentän kanssa. Aurinkotuuli aamunkoitteessa, joka lataa Maan magneettikenttää, stimuloi käpyrauhasta. Tämän vuoksi aamuneljän ja kuuden välinen aika on parasta aikaa meditoida ja auringonnousu on parasta aikaa auringon katseluun. Näinä aikoina käpylisäke stimuloi aivolisäkettä erittämään ihmisen kasvuhormonia. Siksi aurinkoa katsovat kokevat nopeaa kynsien ja hiusten kasvua, hiusten värin palautumista ja yleistä nuorentumista. Kleopatra asetti magneetin otsalleen stimuloimaan aivolisäkettä ja palauttamaan nuoruutensa ja ulkonäkönsä. Hän ei tiennyt, että hänellä oli jo magneetti päässään. Myös aamunkoitteessa negatiivisesti varautunut käpyrauhanen ja positiivisesti varautunut aivolisäke yhdistävät olemuksensa luodakseen ”valoa päähän” meditoinnin aikana.

Mystikot, vihityt, profeetat ja shamaanit ovat nähneet tämän valon kautta aikojen. He kutsuvat sitä Jumalan tai universaalin älykkyyden kokemukseksi. Monet kulttuurit ja mystikot ovat saaneet tämän kokemuksen aikaan hallusinogeenisten aineiden, kuten soman, sienien, meskaliinin ja LSD:n, avulla. Nämä kokemukset ovat kuitenkin yleensä lyhytaikaisia, ja ne vaativat toistuvaa käyttöä, jotta kokemuksen voi kokea uudelleen. Useimmat mystikot ovat yhtä mieltä siitä, että luonnolliset menetelmät, kuten intensiivinen meditaatio, visualisointi, syvään hengittäminen, laulaminen ja auringon katselu yhdistettynä puhdistukseen, ovat parhaita tapoja saada aikaan kolmannen silmän aktivoituminen, ja niillä voi olla elämää muuttavia vaikutuksia.

Huumeet ja tietyt joogatekniikat voivat pakottaa käpylisäkkeen avautumaan ennenaikaisesti ennen kuin mieli on valmis psyykkisiin voimiin, ja tämä voi johtaa psykoosiin. Oikein tehtynä sungazing herättää käpylisäkkeen vähitellen yhdessä aivolisäkkeen kanssa niin, että korkeamman tietoisuuden kokemukset eivät järkytä ihmistä, eivätkä negatiiviset mielikuvat väritä näitä kokemuksia.

Mantrojen ja laulujen käyttö voi myös vähitellen herättää käpylisäkkeen, koska se istuu suun yläpuolella kolmannessa kammiossa, joka on aivo-selkäydinnesteellä täytetty kammio, jota jotkut esoteerikot ovat kutsuneet ”Graalin maljaksi”. Koska käpyrauhanen sijaitsee suun yläpuolella nestekammiossa, se on aivan ainutlaatuisessa asemassa reagoimaan äänivärähtelyihin. Manly P. Hall totesi tekstissään The Opening of the Third Eye, että käpyrauhanen ”värähtelee hyvin suurella nopeudella ja on todellinen syy todelliseen henkiseen valaistumiseen”. Käpyrauhanen säätelee energiatasoa. Näin ollen mitä enemmän sitä stimuloidaan, sitä korkeampi on ihmisen energiataso.

Uusi apotti käski ranskalaisen luostarin munkkeja lopettamaan laulamisen. He huomasivat, etteivät he enää pystyneet nousemaan ennen aamunkoittoa peltotöihin vain muutaman tunnin unen jälkeen. Kun laulaminen palautui, myös heidän energiansa palautui. Monista kulttuureista löytyy laulu- ja lauluharjoituksia, jotka aktivoivat kolmatta silmää. Otetaan esimerkiksi tämä lainaus Kabirin dialogeista: ”Kahden silmän välissä on ikuisen musiikin, sfäärien musiikin, keskus. Se, joka harjoittaa tätä ääniperiaatetta, saa pääsyn tähän valtakuntaan.” Ja uudemmassa Sri Chinmoyn opetuksessa todetaan, että ”On olemassa melkoinen määrä mantroja, jotka auttavat myös kolmannen silmän avaamisessa. Esimerkiksi Gayatri-mantra auttaa kolmannen silmän avaamisessa, sillä se kutsuu ääretöntä tietoa, viisautta ja valoa.” Aurinkojoogit lausuvat Gayatri-mantran yleensä auringonoton aikana. Tämän mantran viimeinen rivi voidaan kääntää seuraavasti: ”Aktivoi se [aurinko] aivot.” Jonathan Goldman kirjoitti Tantra of Sound -teoksessa, että ”ääni voi toimia kuin psykoaktiivinen aine, joka muuttaa ja parantaa tietoisuutta”. Ehkä tämä johtuu siitä, että tietyt äänet voivat stimuloida psykoaktiivisten aineiden tuotantoa käpyluussa.

Tohtori Rick Strassman, joka tutki New Mexicon yliopistossa vuosina 1990-1995 psykoaktiivisen aineen dimetyylitryptamiinin (DMT) vaikutuksia, ehdotti, että käpylisäke osallistuu DMT:n tuotantoon, koska käpylisäkkeessä on melko paljon sen muodostumiseen tarvittavia esiasteita ja entsyymejä. Hänen mukaansa DMT:tä voi vapautua käpylisäkkeestä unien, kuoleman läheisyyden, kuoleman, syntymän, meditaation ja mystisten kokemusten aikana. Kuolemanrajakokemukset ovat identtisiä DMT-matkojen kanssa. HRM sanoo, että kuoleman hetkellä käpyrauhanen romahtaa ja vapauttaa kaiken sisältämänsä. Ehdotan, että auringonoton, meditaation tai laulun aikana käpylisäke erittää DMT:n lisäksi myös muita peptidejä, joilla on psykoaktiivisia vaikutuksia. Näiden eritteiden sekoitusta on kutsuttu eri nimillä: jumalten nektari, ambrosia, elävä vesi ja amrita. Sanotaan, että amritan kokeminen merkitsee kuolemattomuuden saamista, eli vapautumista syntymän ja kuoleman kiertokulusta… siis vapautumista. Termi amrita on sanskriitiksi ”kuolemattomuuden eliksiiri”, se tarkoittaa kirjaimellisesti ”kuolemattomuutta”. Tällä on selviä yhtäläisyyksiä ”ambrosian” kanssa, joka on klassisen kreikkalaisen ”jumalten ruoan” nimi ja joka tarkoittaa ”ei kuolemaa”.

Sungazingin tai syvän meditaation aikana syntyy amritaa, joka täyttää maljan ja valuu kurkun takaosaan. Daavidin on täytynyt kokea tämä, kun hän kirjoitti Psalmissa 23:5: ”sinä voitelet minun pääni öljyllä, ja minun maljani on ylitsevuotavainen”. Amritalla on intensiivisen makea maku, jota kuvataan nektariksi, hunajaksi, kultapölyksi, euforiseksi, ekstaattiseksi, huumaavaksi ja joka antaa tunteen pyhyyden läpäisemästä. Ihmiset kertovat, että sitä erittyy yleensä harjoiteltaessa Khechari-mudraa (kieli ylöspäin kitalakea vasten). Seuraavassa on kertomus ensimmäisestä amrita-kokemuksesta, jonka on tehnyt aurinkoa katsova Lillie, joka on aurinkoa katsovan foorumin jäsen osoitteessa http://forums.lifemysteries.com: ”Minulla on ollut mahtava kokemus 10 tai 12 kertaa, josta en ole vielä lukenut. Tämä tapahtuu useimmiten aamulla. Saan suuhuni maun, joka kestää 45 minuutista 2 tuntiin. Se on ihanin maku, jonka olen koskaan kokenut! Voin vakuuttaa teille, ettei ole MITÄÄN, mikä voisi olla samanlaista, tai ainakaan mitään, mitä olen koskaan maistanut. Se on vain niin jumalallinen, että huomaan eksyväni siihen ja toivon, ettei se koskaan katoa. En tiedä, onko sillä mitään yhteyttä, mutta minulla on nyt vähemmän ahdistusta ja paljon paremmat ruokailutottumukset. Lisäksi pystyn voimakkaasti tuntemaan toisten tunteet ennen kuin he edes katsovat minua ja olen alkanut nähdä värillisiä auroja ihmisissä ja eläimissä.”

Luettuaan amritasta ja jatkettuaan auringonottoa vielä kolme kuukautta Lillien päivitys: ”Amrita ei ole tullut useammin, mutta se kestää pidempään (pisin on nyt lähes kolme tuntia). Tunteeni amritan aikana ovat äärimmäistä iloa ja onnellisuutta. Maku on edelleen niin uskomaton, että henkeäni salpaa. Ainoa tapa, jolla voin kuvailla edes aavistuksen makua, on kuin maito-sokeri-pähkinäinen, eikä se ole vieläkään edes lähellä! Jos en ole töissä tai julkisella paikalla ja löydän rauhallisen paikan, maku tuntuu paljon voimakkaammalta.”

“Minulla on energia-aaltoja, jotka vaikuttavat melko voimakkailta. Ei hermostunutta energiaa, vaan autuaaksi tekevää energiaa. Vähän niin kuin silloin, kun olin onnellinen lapsi. Uskon sen johtuvan auringonpaisteesta ja meditaatiosta. Meditoin kahdesti päivässä. Auringonpaisteessa teen kevyen meditaation, joka koostuu kiitollisuuden ilmaisemisesta kaikesta. Yöllä meditoin värillisiä valopalloja ennen nukkumaanmenoa.

Hengitän syvään ennen sungazingia ja kävelen paljain jaloin 15 minuuttia sen jälkeen. Kun syön vain vähän hedelmiä tai en mitään päivässä, huomaan yleensä autuaallisen energian. Olen todella rakastavampi ja kiitollisempi sen jälkeen, kun aloitin sungazingin. Nyt tulen toimeen viidellä tunnilla unta kahdeksan tunnin sijaan. Olin ennen kevyt tupakoitsija. Himoni katosi jo 7 minuutin sungazingilla [noin kahden kuukauden kuluttua]. Tarkoitan, että ne katosivat kokonaan. On kuin en olisi koskaan polttanut, ja olen hämmästynyt, että olen koskaan tehnyt niin. Aurojen näkeminen on edelleen melko lievää. Näen sen yleensä vihaisella ihmisellä, ja se on ikään kuin sykkiviä punaisen ja oranssin sävyjä pään ja rintakehän alueelta. Näen toisinaan muitakin värejä, kun olen hyvin tarkkaavainen. (Näen myös koirissani enimmäkseen sinistä ja valkoista). Mitä tulee muiden tunteiden tuntemiseen ja tietämiseen, tästä on tullut hyvin voimakasta, melkein niin voimakasta, että se pelottaa minua toisinaan. Joskus luulen voivani melkein fyysisesti tuntea toisten tunteet.”

En ole ollut yhtä autuas kuin Lillie, enkä ole kokenut mitään sanoinkuvaamatonta makua suussani. Olen kuitenkin kokenut autuuden tunteita auringonoton aikana ja sen jälkeen, tunnen myös enemmän rakkautta ja kiitollisuutta ja olen herkempi toisten tunteille. Oletan, että sungazingin aikana syntyy amritaa, mutta ei siinä määrin, että se valuu kurkkuuni. Se kuitenkin kulkeutuu rauhasten kautta vereen ja imusolmukkeisiin ja koko kehooni. Tunnen, kuinka se kutittaa ja lämmittää sydäntäni toisinaan.

Palatakseni amritan biokemiaan, DMT lisää kaikkia aivolisäkkeen hormoneja ja beeta-endorfiineja, vasopressiinia, prolaktiinia, kasvuhormonia ja kortisolia. On mahdollista, että DMT:n aiheuttama beeta-endorfiinien nousu luo amritakokemuksen euforian. DMT aktivoi serotoniinireseptoreita, ja serotoniinireseptorit säätelevät sydämen sykettä, verenpainetta, ruumiinlämpöä ja pupillien läpimittaa. Ilmeisesti DMT on pieni molekyyli, joka ei ole paljon suurempi kuin glukoosi, ja Strassman sanoo, että se on kuin aivoruokaa, joka kulkeutuu nopeasti veriaivoesteen läpi.

Mitä tulee amritan ensisijaiseen vaikuttavaan aineosaan, syvää kipua lievittävän vaikutuksen antavien opiaattien lisäksi ”herätyskemikaali” on luultavasti meskaliinin kaltainen fenetyyliamiini (3,4,5-trimetoksifenetyyliamiinia). Kehomme voi muuntaa aminohappo fenyylialaniinia tyrosiiniksi ja fenetyyliamiiniksi. Peyote-kaktuksesta valmistettu meskaliini on yksi vanhimmista tunnetuista psykedeeleistä, ja sitä käytetään hengellisissä seremonioissa. Kummallista kyllä, se voi tuottaa kirkasta sisäistä valoa. Tyrosiini on myös kiihottavien välittäjäaineiden noradrenaliinin ja dopamiinin esiaste. ”Heräämisen” kemikaali voisi olla myös kehon tuottama tryptamiini, ehkä samanlainen kuin 5-MeO/DMT. Välttämätön aminohappo tryptofaani on tryptamiinin esiaste, joka on lievästi psykedeelinen. Tryptamiini on luonnossa esiintyvä yhdiste, jota esiintyy sekä eläin- että kasvikunnassa. Tryptamiinilla ja LSD:llä on yhteinen vaikutustapa.

Tutkimuksissa todennäköisesti havaitaan, että noin viiden eri rauhasen, kuten käpyrauhasen ja aivolisäkkeen, eritteet voivat vaikuttaa seokseen. Näin ollen amritan tuottaminen voi olla niiden aivoja ympäröivien elinten yhteinen ponnistus, jotka erittävät eritteitä graalin aivo-selkäydinnesteeseen. Korkeat opiaatti-, oksitosiini-, vasopressiini-, fenetyyliamiini- ja tryptamiinipitoisuudet saattaisivat yksilön äärimmäiseen, sydäntä laajentavaan yhdistävään kokemukseen, joka on samadhi tai kosminen tietoisuus.

Seuraava on pätkä kanavoitua viestiä Trasorimilta, auringon enkeleiltä. En yleensä anna paljon uskoa kanavoituihin viesteihin, koska ne saattavat sisältää vääristymiä ja lisäyksiä kanavoijan tietoisuudesta. Sisällytin sen kuitenkin tähän artikkeliin, koska se osoittaa, että auringonpaisteessa ja kolmannen silmän heräämisessä on muutakin kuin psykoaktiivista aivokemiaa ja subjektiivisia kokemuksia. Lisäksi se tukee Descartesin hypoteesia, jonka mukaan käpyrauhanen on jumalallisen ja inhimillisen välisen viestinnän venttiili.

“Auringon säteet välittävät tietoa. Aurinkoaurinko on korkeammalta auringolta, jota kutsutaan Keskusauringoksi tai muinaisessa kirjallisuudessa Buddhan silmäksi, peräisin olevan energian ja informaation alaspäin muuntaminen. Tämä energia tulee silmään, joka on ihmiskehon temppelin ainoa altistuva hermo. Auringonvalo kulkee näköhermoa pitkin käpyrauhaseen. Käpyrauhasta käytetään muinaisessa kirjallisuudessa myös nimitystä ”Buddhan silmä”. Käpyrauhanen reagoi erittämällä neuropeptidejä, rauhaskemikaaleja, jotka ovat luonnollisia tietoisuutta lisääviä aineita. Nämä luonnollisesti tuotetut psykoaktiiviset kemikaalit tiedottavat valon ja rakkauden lapsille jumalallisesta tietoisuudesta ja elämästä solutasolla.

Ihmisen silmä on ainoa nisäkkäiden silmä, jolla on ”silmänvalkuaiset”. Tämä johtuu siitä, että valo lähtee valon ja rakkauden lasten silmistä sekä ulos että sisään. Silmän kautta lähetetään tietoa muille. Tämä on ”darshanin, mestarin katseen” merkitys. Kun katsotte suoraan auringon säteisiin, lähettäkää näköhermon kautta auringon säteisiin aikomuksia, visualisointeja, ajatuksia, tunteita ja tuntemuksia jumalallisista hyveistä ja tilanteista siunaamaan kaikkia ja lähettämään mitä tahansa pyyntöä. On tärkeää, että valon lapset lähettävät meditaatioita ja rukouksia katsoessaan aurinkoon. Näin siunaukset kulkevat valonsäteitä pitkin aurinkoon ja aurinko lähettää tämän kaikille. Tämä on muinainen tapa.”

“Koska tietoisuutta ja todellisuutta voidaan muuttaa poikkeuksellisen voimakkaasti kommunikoimalla auringon kanssa silmien kautta, itsekkäät hallitsijat levittivät sortoaikoina syitä, jotka estivät Valon lapsia katsomasta suoraan aurinkoon yrittäessään pitää heidät hallinnassaan, koska heillä on poikkeuksellinen voima muuttaa tietoisuutta ja todellisuutta kommunikoimalla auringon kanssa silmien kautta.”

“Auringon katsominen auringonnousun tai auringonlaskun aikaan on turvallista silmälle, ja ajan myötä silmä kykenee katsomaan pidempiä aikoja kirkkaampaa valoa… Muistakaa lähettää siunauksia ja rukouksia sekä vastaanottaa, kun katsotte valoa.”

 

Artikkelin julkaissut The Sun Gazette

Tätä me näemme ihmiskunnan tekevän useilla aikalinjoilla

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin onnekkaita siellä, missä me olemme olemassa juuri nyt, ja me tunnustamme sen. Me tunnustamme sekä oman olemassaolomme kauneuden että oman asemamme etuoikeuden tässä universumissa. Kuten olemme sanoneet, me saamme vastaanottaa apua ja saamme antaa apua muille. Se tuo meille valtavan paljon iloa. Me tiedämme, että monet teistä ovat avautuneet vastaanottamaan enemmän luoksenne lähetettyä apua, ja me myös tiedämme, että monet teistä ovat astumassa esiin ja muuttumassa niiksi auttajiksi, joita te todella olette.

Se tapa, jolla me ylösnousemme universumina, on tulla yhteen. Niinpä kaikki mikä tuntuu teistä liikkeeltä kohti yhteentuloa muiden kanssa tuntuu hyvältä, ja kaikki mikä on liikettä kohti erillisyyttä, erkaantumista, eriytymistä, tuntuu pahalta. Menisitte vastakarvaan mikäli valitsisitte erillisyyden polun, erityisesti tänä aikana, mutta jos valitsette integraation polun, yhteentulemisen, se tuntuu erittäin hyvältä. Yhteentulo tarkoittaa, että asetatte erimielisyydet sivuun. Se tarkoittaa, että näette toisissa itsenne, ja se tarkoittaa myös, että tunnette enemmän myötätuntoa toisia kohtaan. Nämä ovat kaikki hyviä asioita.

Jos me olisimme fyysisiä ihmisolentoja Maapallolla tänä aikana, me tekisimme listan kaikista niistä tavoista, joilla voisimme tulla yhteen kanssaihmistemme kanssa. Me haluaisimme myös etsiä tapoja, joilla antaa anteeksi, päästää irti vastustamisesta, ja asettaa sivuun erimielisyytemme niin, että meillä olisi keino tulla yhteen ihmisten tai ryhmien kanssa, joita ennen pidimme vihamiehinämme. Me olemme tässä todellakin kaikki samassa veneessä. Tämä on ryhmätilanne, kollektiivinen kokemus joka kaikilla on. Ja siksi oman itsen näkeminen kollektiivin jäseninä yksilöiden sijaan auttaa suunnattomasti.

Jos haluatte mennä virran mukana ja kulkea helpompaa polkua, etsikää ja jopa luokaa mahdollisuuksia auttaa toisia ihmisiä, tulla yhteen toisten kanssa, yhdistyä ja nähdä erojen tuolle puolen. Voitte kaikki tehdä tämän, ja me olemme nähneet sen. Me olemme katsoneet aikalinjoja, ja nähneet tasan tarkkaan sen mitä kuvaamme tässä. Me tiedämme myös, että kenenkään teistä joka näitä viestejä lukee ei tarvitse vakuuttaa ketään muuta ihmistä siitä, että tekisi samoin. Kun teette niin, silloin linjaudutte maailman ja ihmiskollektiivin kanssa siinä maailmassa, joka myös tekee samoin. Ja niin ei tarvitse saarnata mistään, eikä ole tarvetta käännyttää ketään. Niinkuin tapana on sanoa, hakkaa päälle, ja huomaatte tulokset maailmassanne ja elämässänne, me takaamme sen.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

MKULTRA

NSA:n salaiset operaatiot Amerikassa

kirjoittanut John St Clair Akwei
artikkeli Nexus Magazinen huhti/toukokuun ’96 numerossa

alunperin julkaistu  MindControlForums sivustolla

Amerikkalaista National Security Agencya vastaan käyty oikeusjuttu paljastaa pelottavan määrän teknologioita ja ohjelmia, jotka on suunniteltu valvomaan henkilöitä
.John St Clair Akwei
vs
National Security Agency
Ft George G. Meade, MD, USA
(siviilioikeusjuttu 92-0449)
.Seuraava dokumentti sisältää todisteita oikeusjutusta, jonka John St Clair Akwei oli jättänyt oikeusistuimeen Washington DC:ssa Ft George G. Meadessa, Marylandissa sijaitsevaa NSA:ta vastaan (siviilioikeusjuttu 92-0449). Siinä kerrotaan hänen tietonsa NSA:n rakenteesta, kansallisen turvallisuuden toiminnoista ja kansalaisia valvovista salaisista operaatioista.

 

1. NSA:n missio ja kotimaan tiedusteluoperaatiot

 • Viestintätiedustelu (COMINT):
  Yläkäsite kaikelle sähköiselle tiedustelulle USA:ssa ja maailmassa, jolla varmistetaan kansallinen turvallisuus. Ft George G. Meadessa, Marylandissa sijaitsevalla NSA:lla on ollut kaikkein edistyneimmät tietokoneet maailmassa 1960-luvulta lähtien.NSA:n teknologiaa kehitetään ja otetaan käyttöön salassa yksityisiltä yrityksiltä, akatemialta ja kansalta.
 • Signaalitiedustelu (SIGINT):
  NSA:n signaalitiedustelutehtävä on kehittynyt ohjelmaksi, jossa puretaan ympäristössä olevia sähkömagneettisia aaltoja, jotta voidaan langattomasti päästä tietokoneisiin ja seurata henkilöitä heidän kehossaan olevien sähkövirtojen avulla. Signaalitiedustelu perustuu siihen tosiasiaan, että kaikella ympäristössä, jossa on sähkövirtaa, on ympärillään magneettivuo, joka synnyttää sähkömagneettisia aaltoja. NSA/DoD on kehittänyt omia kehittyneitä digitaalisia laitteita, joilla voidaan etäanalysoida kaikkia esineitä, olivatpa ne sitten ihmisen valmistamia tai orgaanisia, joissa on sähköistä toimintaa.
 • Kotimaantiedustelu (DOMINT):
  NSA:lla on tietoja kaikista Yhdysvaltain kansalaisista. NSA kerää tietoja Yhdysvaltain kansalaisista, jotka saattavat olla kiinnostavia jollekin NSA:n yli 50 000 agentista (HUMINT). Näillä agenteilla on toimeenpanomääräyksellä lupa vakoilla ketä tahansa. NSA:lla on käytössä pysyvä kansallisen turvallisuuden ja terrorismin vastainen valvontaverkosto. Tämä valvontaverkosto on täysin naamioitu ja piilotettu yleisöltä. Yksilöiden jäljittäminen Yhdysvalloissa on helposti ja kustannustehokkaasti toteutettavissa NSA:n sähköisen valvontaverkoston avulla. Tämä verkko (DOMINT) kattaa koko Yhdysvallat, siihen osallistuu kymmeniä tuhansia NSA:n työntekijöitä ja se seuraa samanaikaisesti miljoonia henkilöitä. Toiminnan kustannustehokas toteuttaminen varmistetaan NSA:n tietotekniikalla, joka on suunniteltu minimoimaan toimintakustannukset. NSA:n henkilökunta toimii lähes julkisissa tehtävissä yhteisöissään ja johtaa peiteyrityksiä ja laillisia yrityksiä, jotka voivat ilmoittaa tiedusteluyhteisölle henkilöistä, joita se haluaa seurata.NSA:n henkilökunnalla on yhteisössä yleensä peiteidentiteetti, kuten sosiaalityöntekijät, lakimiehet ja yritysten omistajat.
 • Itsenäisesti toimiva NSA:n henkilöstö valvoo toisinaan yksittäisiä kansalaisia:
  NSA:n henkilökunta voi valvoa satojentuhansien yksityishenkilöiden elämää Yhdysvalloissa käyttämällä NSA:n kotimaan tiedusteluverkostoa ja peiteyrityksiä. Heidän itsenäisesti johtamansa operaatiot voivat joskus ylittää lain rajat. On todennäköistä, että NSA:n toimijat valvovat ja sabotoivat pitkällä aikavälillä kymmeniä tuhansia pahaa-aavistamattomia kansalaisia.
  NSA DOMINT kykenee salamurhaamaan Yhdysvaltojen kansalaisia tai suorittamaan salaisia psykologisia valvontaoperaatioita, joiden avulla voidaan aiheuttaa mielenterveysdiagnoosin saaminen.

Edellä mainitut oireet kuvaavat vain murto-osaa laajasta valikoimasta — lähtien neuro-elektromagneettisista taajuushyökkäyksistä, joita poliisi- ja sotilastiedustelupalvelut harjoittavat, aina mielen etähallintakokeisiin, käyttäytymisen manipulointiin ja murhiin.

2. NSA:n kotimaan sähköinen valvontaverkko

1960-luvun alussa maailman kehittyneimmät tietokoneet olivat NSA:lla Fort Meadessa. NSA piti omana tietonaan näillä tietokoneilla tehdyt tutkimusläpimurrot.

Tällä hetkellä NSA:lla on nanoteknologiaa hyödyntäviä tietokoneita, jotka ovat 15 vuotta nykyistä tietokoneteknologiaa edellä. NSA saa kattavan tietopeiton Yhdysvalloissa käyttämällä kehittyneitä tietokoneita, jotka käyttävät tekoälyä seuloakseen kaiken viestinnän välineestä riippumatta sellaisten avainsanojen varalta, jotka olisi saatettava NSA:n agenttien/kryptologien tietoon.

Nämä tietokoneet valvovat kaikkea viestintää lähetys- ja vastaanottopäässä.

Tämä Yhdysvaltojen kattava kattavuus on seurausta NSA:n signaalitiedustelun (SIGINT) tehtävästä. NSA:n elektroninen valvontaverkko perustuu laitteiden solumaiseen toimintaan, jolla voidaan valvoa koko sähkömagneettisen taajuuden spektriä.

Nämä laitteet kehitettiin, toteutettiin ja pidettiin salassa samalla tavalla kuin muutkin elektronisen sodankäynnin ohjelmat.

 • Signaalitiedustelun tietokoneen etätekninen peukalointi:
  NSA pitää kirjaa kaikista Yhdysvalloissa myydyistä tietokoneista ja muista tietokoneista. Tämä on olennainen osa kotimaan tiedusteluverkkoa. NSA:n sähkömagneettisen kentän laitteet voivat virittää henkilökohtaisten tietokoneiden piirilevyjen RF- (etataajuus-) päästöt (samalla kun ne suodattavat monitorien ja virtalähteiden päästöt pois). PC:n piirilevyjen RF-päästöt sisältävät PC:ssä olevaa digitaalista tietoa. NSA:n laitteiden koodatut RF-aallot voivat resonoida tietokoneen piirien kanssa ja muuttaa tietokoneen tietoja. Näin NSA voi päästä langattomalla modeemityyppisellä tavalla mihin tahansa tietokoneeseen maassa tarkkailua tai terrorismin vastaista elektronista sodankäyntiä varten.
 • EMF-kenttien havaitseminen ihmisissä valvontaa varten:
  Kohteen biosähkökenttä voidaan havaita etänä, joten kohteita voidaan valvoa missä tahansa. Erityisten EMF-laitteiden avulla NSA:n kryptologit voivat lukea etänä herätettyjä potentiaaleja (EEG:stä). Niistä voidaan purkaa henkilön aivotilat ja ajatukset. Kohde on sitten täydellisesti tarkkailtavissa etäältä. NSA:n henkilökunta voi valita minkä tahansa maan henkilön Signaalitiedustelun EMF-skannausverkkoon, ja NSA:n tietokoneet paikallistavat ja seuraavat kyseistä henkilöä 24 tuntia vuorokaudessa. NSA voi poimia ja seurata ketä tahansa Yhdysvalloissa.

3. NSA:n signaalitiedustelu käyttää aivostimulaatiota

NSA:n signaalitiedustelu käyttää EMF-aivostimulaatiota hermoston etäseurantaan (RNM) ja elektroniseen aivolinkkiin (EBL).

EMF-aivostimulaatiota on kehitetty 1950-luvun alun MKULTRA-ohjelmasta lähtien, johon kuului säteilyn (ei-ionisoivan EMF:n) ja biosähköisen tutkimuksen ja kehittämisen neurologista tutkimusta.

EMF-aivostimulaatiota on kehitetty 1950-luvun alun MKULTRA-ohjelmasta lähtien, johon kuului säteilyn (ei-ionisoivan EMF:n) ja biosähköisen tutkimuksen ja kehittämisen neurologista tutkimusta.

Tuloksena syntynyt salainen teknologia luokitellaan kansallisessa turvallisuusarkistossa ”säteilytiedusteluksi”, joka määritellään seuraavasti,

”tietoa ympäristöön tahattomasti säteilevistä sähkömagneettisista aalloista, lukuun ottamatta radioaktiivisuutta tai ydinräjähdyksiä”.

Signaalitiedustelu toteutti ja piti tämän teknologian salassa samalla tavalla kuin muutkin Yhdysvaltain hallituksen elektronisen sodankäynnin ohjelmat.

NSA valvoo tätä teknologiaa koskevaa saatavilla olevaa tietoa ja salaa tieteellistä tutkimusta julkisuudelta. Lisäksi on olemassa kansainvälisiä tiedustelusopimuksia tämän teknologian pitämiseksi salassa.

NSA:lla on patentoituja elektronisia laitteita, jotka analysoivat ihmisten sähköistä toimintaa etäältä. NSA:n tietokoneella luotu aivokartoitus voi jatkuvasti seurata aivojen kaikkea sähköistä toimintaa jatkuvasti. NSA tallentaa ja purkaa yksittäisiä aivokarttoja (satojen tuhansien henkilöiden aivokarttoja) kansallista turvallisuutta varten. Sähkömagneettista aivostimulaatiota käytetään salaa myös armeijassa aivojen ja tietokoneen väliseen yhteyteen (esimerkiksi sotilashävittäjissä).

Sähköistä valvontaa varten aivojen puhekeskuksen sähköinen aktiivisuus voidaan muuntaa kohteen sanallisiksi ajatuksiksi. RNM voi lähettää koodattuja signaaleja aivojen kuuloaivokuoreen, jolloin ääniviestintä voidaan välittää suoraan aivoihin (korvien ohi). NSA:n agentit voivat käyttää tätä salaa heikentääkseen koehenkilöiden toimintakykyä simuloimalla vainoharhaiselle skitsofrenialle ominaisia kuuloharhoja.

Neuraalisen etäseurannan avulla voidaan kartoittaa koehenkilön aivojen näköaivokuoren sähköinen aktiivisuus ilman kontaktia koehenkilöön ja näyttää kuvia koehenkilön aivoista videomonitorilla. NSA:n agentit näkevät, mitä tarkkailun kohteen silmät näkevät. Myös visuaalinen muisti voidaan nähdä. RNM voi lähettää kuvia suoraan näköaivokuoreen ohittaen silmät ja näköhermot.

NSA:n agentit voivat käyttää tätä salaa siirtääkseen kuvia tarkkailtavien aivoihin, kun he ovat REM-unessa, aivojen ohjelmointia varten.

 • RNM:ää käyttävien valtioista riippumattomien toimijoiden kyvyt:
  Yhdysvalloissa on ollut signaalitiedusteluverkosto 1940-luvulta lähtien. NSA:lla, Fort Meadessa, on käytössä laaja kaksisuuntainen langaton RNM-järjestelmä, jota käytetään koehenkilöiden seuraamiseen ja heidän aivojensa audiovisuaalisen informaation ei-häiritsevään seurantaan. Tämä kaikki tehdään ilman fyysistä kontaktia koehenkilöön. RNM on äärimmäinen valvonta- ja kotimaantiedustelumenetelmä. Puhe, 3D-ääni ja alitajuinen ääni voidaan lähettää kohteen aivojen kuuloaivokuoreen (korvien ohi), ja kuvia voidaan lähettää näköaivokuoreen. RNM voi muuttaa kohteen havaintoja, mielialoja ja motorista kontrollia. Puhe-aivokuoren ja kuuloaivokuoren välisestä yhteydestä on tullut tiedusteluyhteisön äärimmäinen viestintäjärjestelmä. RNM mahdollistaa täydellisen audiovisuaalisen aivojen ja aivojen välisen yhteyden tai aivojen ja tietokoneen välisen yhteyden.

Yllä on yksinkertainen vuokaavio Nuero-sähkömagneettisista taajuushyökkäyksistä, joka osoittaa menetelmät, joita poliisi ja sotilastiedustelupalvelut voivat käyttää mielen etähallintakokeisiin, käyttäytymisen manipulointiin ja murhiin.

4. NSA:n signaalitiedustelun aivolinkkiteknologia

NSA:n SIGINT voi etänä havaita, tunnistaa ja valvoa henkilön biosähköisiä kenttiä.

NSA:n signaalitiedustelulla on patentoitu kyky seurata etänä ja ei-invasiivisesti ihmisen aivoissa olevaa tietoa purkamalla digitaalisesti aivojen 30-50 Hz:n ja 5 milliwatin sähkömagneettisten päästöjen herättämät potentiaalit.

Aivojen hermosolujen toiminta luo muuttuvan sähköisen kuvion, jolla on muuttuva magneettivuo. Tämä magneettivuo lähettää jatkuvaa 30-50 Hz:n, 5 milliwatin sähkömagneettista (EMF) aaltoa.

Aivojen sähkömagneettiseen säteilyyn sisältyy piikkejä ja kuvioita, joita kutsutaan ”herätetyiksi potentiaaleiksi”. Jokaisella ajatuksella, reaktiolla, motorisella käskyllä, äänitapahtumalla ja visuaalisella kuvalla aivoissa on vastaava ”herätetty potentiaali” tai joukko ”herätettyjä potentiaaleja”. Aivojen EMF-päästöt voidaan purkaa koehenkilön aivoissa oleviksi ajatuksiksi, kuviksi ja ääniksi.

NSA SIGINT käyttää sähkömagneettista aivostimulaatiota viestintäjärjestelmänä tietojen (sekä hermoston viestien) välittämiseen tiedusteluagenteille ja myös peitetoiminnan kohteiden aivoihin (ei-havaittavalla tasolla).

EMF-aivostimulaatio toimii lähettämällä monimutkaisesti koodattua ja pulssitettua sähkömagneettista signaalia, joka laukaisee aivoissa herätettyjä potentiaaleja (tapahtumia) ja muodostaa siten ääni- ja visuaalisia kuvia aivojen hermopiireissä. EMF-aivostimulaatio voi myös muuttaa henkilön aivotiloja ja vaikuttaa motoriseen kontrolliin.

Kaksisuuntainen elektroninen Brain Link -tekniikka toteutetaan valvomalla etäyhteydellä neuraalista audiovisuaalista informaatiota ja lähettämällä ääntä kuuloaivokuoreen (korvien ohi) ja välittämällä heikkoja kuvia näköaivokuoreen (näköhermojen ja silmien ohi). Kuvat näkyvät aivoissa kelluvina 2D-näytöinä.

Kaksisuuntaisesta elektronisesta Brain Linkistä on tullut CIA:n ja NSA:n henkilöstön äärimmäinen viestintäjärjestelmä. Neuraalisen etäseurannan (RNM, ihmisen aivojen biosähköisen informaation etäseuranta) avulla on luotu äärimmäinen valvontajärjestelmä.

Sitä käyttää rajoitettu määrä Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön agentteja.

Yllä on yksinkertainen neuro-elektromagneettisten taajuushyökkäysten vuokaavio, joka osoittaa menetelmät, joita poliisi- ja sotilastiedustelupalvelut voivat käyttää mielen etähallintakokeisiin, käyttäytymisen manipulointiin ja murhiin.

5. [Ei otsikkoa alkuperäisessä dokumentissa]

RNM edellyttää kunkin tietyn aivoalueen resonanssitaajuuden purkamista. Taajuus moduloidaan sitten, jotta tieto saadaan siirrettyä kyseiselle aivoalueelle. Taajuus, johon eri aivoalueet reagoivat, vaihtelee 3 Hz:stä 50 Hz:iin. Vain NSA Signals Intelligence moduloi signaaleja tällä taajuusalueella (ks. taulukkoa).

Tätä moduloitua tietoa voidaan siirtää aivoihin eri voimakkuudella alitajuisesta havaittavaan. Jokaisen ihmisen aivoissa on ainutlaatuinen joukko biosähköisen resonanssin/entrainment-taajuuksia. Äänitiedon lähettäminen henkilön aivoihin toisen henkilön kuuloaivokuoren taajuudella johtaisi siihen, että äänitietoa ei havaittaisi.

Kantaja sai tietää RNM:stä olemalla kaksisuuntaisessa RNM-yhteydessä Kinnecome-ryhmän kanssa NSA:lla Ft Meadessa.

He lähettivät RNM:n 3D-ääntä suoraan aivoihin ahdistellakseen oikeusjutun kantajaa lokakuusta 1990 toukokuuhun 1991.

Vuodesta 5/91 lähtien heillä on ollut kaksisuuntainen RNM-viestintä kantajan kanssa ja he ovat käyttäneet RNM:ää yrittäessään tehdä kantajan toimintakyvyttömäksi ja estääkseen kantajaa menemästä viranomaisten puheille kantajaan kohdistuneesta toiminnastaan viimeisten 12 vuoden aikana. Kinnecome-ryhmällä on noin 100 henkilöä, jotka työskentelevät 24 tuntia vuorokaudessa Ft Meadessa.

He ovat myös salakuunnelleet henkilöitä, joihin kantaja on yhteydessä, pitääkseen oikeusjutun kantajan eristyksissä.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun yksityistä kansalaista on häiritty RNM:llä ja hän on voinut nostaa kanteen NSA:n henkilöstöä vastaan, joka on käyttänyt tätä tiedustelumenetelmää väärin.

klikkaa kuvaa

6. NSA:n tekniikat ja resurssit

Henkilöiden etävalvonta/seuranta missä tahansa paikassa, missä tahansa rakennuksessa, jatkuvasti, missä tahansa maassa.

Järjestelmä, jolla nämä operaatiot voidaan toteuttaa edullisesti, mahdollistaa sen, että NSA voi vakoilla jatkuvasti tuhansia henkilöitä jokaisessa yhteisössä.

RNM-etälaitteet:

 • NSA:n RNM-laitteisto lukee etäyhteydellä ihmisen aivojen herätettyjä potentiaaleja (EEG) yksilöiden seuraamiseksi ja voi lähettää viestejä hermoston kautta vaikuttaakseen heidän suorituskykyynsä. RNM-laitteisto on verkossa, ja sitä käytetään kotimaan tiedusteluoperaatioihin, hallituksen ja sotilastukikohtien turvallisuuteen sekä biosähköisen sodankäynnin yhteydessä.
 • Tarkkailijat ja kävelijät suurkaupunkialueilla:
  Kymmenettuhannet henkilöt kullakin alueella työskentelevät tähystäjinä ja naapurusto- ja liikepaikkavakoilijoina (joskus tietämättään) seuraten ja tarkastaen kohteita, jotka NSA:n henkilöstö on tunnistanut valvottaviksi. Toimistoissa työskentelevät agentit voivat olla jatkuvassa yhteydessä tähystäjiin, jotka seuraavat NSA:n tuhansia kohteita julkisuudessa. Etätoimistoissa työskentelevät NSA:n agentit voivat välittömästi tunnistaa (RNM:n avulla) kaikki julkisuudessa havaitut henkilöt, jotka ovat yhteydessä tarkkailukohteeseen.
 • Kemikaalien ja huumeiden ujuttaminen asuinrakennuksiin piilotetuilla NSA:n asentamilla ja huoltamilla muoviputkilla:
  NSA:lla on varusteita, joiden avulla johdetaan putkia asuinrakennusten vesijohtoveteen ja kohteiden ilmastointikanaviin lääkkeiden (kuten unikaasun tai aivopesua helpottavien lääkkeiden) toimittamista varten. Tämä on CIA:n psykofarmakologian kehityksen tulos.
 • Lyhyt yleiskatsaus Yhdysvaltojen omaan tiedustelulaitteistoon/terrorisminvastaiseen laitteistoon:
  Kiinteä sähkömagneettisen kentän erikoislaitteiden verkko, jolla voidaan lukea ihmisten aivojen EEG-signaaleja ja tunnistaa/seurata henkilöitä digitaalisten tietokoneiden avulla. ESB (aivojen sähköstimulaatio), jota käytetään NSA:n signaalitiedustelun EMF-signaalin kautta koehenkilöiden hallintaan. EMF-laitteisto, joka kerää tietoja tietokoneiden piirilevyiltä tulkitsemalla RF-säteilyä, jolloin se pääsee langattomasti modeemin tapaan mihin tahansa maan henkilökohtaiseen tietokoneeseen. Kaikki laitteet ovat piilossa, kaikki teknologia on salaista, kaikkea tieteellistä tutkimusta ei raportoida (kuten elektronista sodankäyntiä koskevassa tutkimuksessa). Yleisö ei ole lainkaan tietoinen, mutta tämän kotimaan tiedustelumenetelmän täydellinen ja perusteellinen toteuttaminen on ollut käytössä 1980-luvun alusta lähtien.

Huomautus

Yritin soittaa Akweille selvittääkseni, mikä oli hänen oikeusjuttunsa mahdollinen lopputulos. Hän sanoi minulle tiukasti mutta ystävällisesti, että hän ei voi puhua puhelimessa mistään tapaukseen liittyvästä ja löi luurin korvaan. Myöhemmässä samanpituisessa keskustelussa sain tietää, ettei hän halua, että hänen osoitettaan tai puhelinnumeroaan julkaistaan tämän artikkelin yhteydessä.

Kerromme teille, jos tilanne kehittyy.

Yllä olevasta artikkelista käy täysin ilmi, että NSA ei ole mikään muu kuin salaisesti johdettu terroristijärjestö.

Sen erittäin kehittynyt teknologia, jota käytetään miljoonien viattomien ihmisten mielen tarkkailuun ja manipulointiin päivittäin, on räikeä osoitus hallitsevasta ja autoritaarisesta mentaliteetista, joka on olemassa niin sanotun demokraattisen yhteiskuntamme julkisivun takana.

George Orwellin ”Ajatuspoliisi” on ehdotonta todellisuutta nykymaailmassa.

Ymmärsimme sitä tai emme, tämä diktatuuriasenne vaikuttaa kielteisesti jokaiseen yksilöön yhteiskunnassamme.

Sen on muututtava — se tulee muuttumaan — se alkaa teistä!

George Farquhar

Project Freedom

 

Taulukko 1: Esimerkki aivojen sähköisestä stimulaatiosta

Aivoalue Bioelektrinen resonanssitaajuus Modulaatiolla välitetty informaatio
Motorinen aivokuori 10 Hz Liikeimpulssien koordinaatio
Kuuloaivokuori 15 Hz Korvan kuuloelimen ohittava ääni
Näköaivokuori 25 Hz Silmät ohittavat kuvahavainnot aivoissa
Somatosensorinen aivokuori 9 Hz Haamuskosketusaistimus
Ajatuskeskus 20 Hz Pakotetut alitajuiset ajatukset

 

Lähdemateriaalia

These publications have only been discovered since December 1991, after Plaintiff had already notified authorities (Dept of Justice, etc.) of Public Corruption by named NSA employees.

When no action was taken against the NSA employees, I researched the Intelligence Community electronic surveillance technology involved and discovered the following publications.

 • The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life, by Robert Becker, M.D. Monitoring neuroelectric information in the brain ESB. (p. 265,313,318)
 • Cross currents, by Robert Becker. Simulating auditory hallucinations. Remote computer tampering using RF emissions from the logic board. (p. 70,78,105,174,210,216,220,242,299,303)
 • Currents of Death, by Paul Brodeur. Driving brain electrical activity with external EM; magnetophosphenes; Delgado. (p. 27,93)
 • The Zapping of America, by Paul Brodeur. DoD EM ESB research; simulating auditory hallucinations.
 • Of Mice, Men and Molecules, by John H. Heller 1963 Bioelectricity; probing the brain with EM waves. (p, 110)
 • The Three-Pound Universe, by Judith Hooper. CIA EEG research; EEGs for surveillance. (p.29,132,137)
 • In the Palaces of Memory, by George Johnson. EM emissions from the brain; the brain as an open electromagnetic circuit.
 • The Puzzle Palace, by James Bamford. Signals Intelligence; most advanced computers in the early ‘sixties.
 • The US Intelligence Community. Glossary terms at National Security Archives; Radiation Intelligence (information from unintentionally emanated electromagnetic energy, excluding radioactive sources).
 • The Search for the “Manchurian Candidate“, by John Marks. Electrical or radio stimulation to the brain; CIA R&D in bioelectrics. (p.227)
 • Secret Agenda, by Jim Hougan. National security cult groups.
 • Crimes of the Intelligence Community, by Morton Halperin. Surreptitious entries; intelligence agents running operations against government workers.
 • War in the Age of Intelligent Machines, NSA computer supremacy, complete control of information.
 • Alternate Computers, by Time-Life Books. Molecule computers.
 • The Mind, by Richard Restak, M.D. EEG Systems inc.; decoding brain EM emanations, tracking thoughts on a computer. (p. 258)
 • MedTech, by Lawrence Galton. Triggering events in the brain, direct to auditory cortex signals.
 • Cyborg, by D.S. Halacy, Jr, 1965. Brain-to-computer link research contracts given out by the US government.
 • Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Control, by Harvey M. Weinstein M.D. Dr. Cameron; psychic driving; ultraconceptual communications.
 • Journey Into Madness: The True Story of Secret CIA Mind Control and Medical Abuse, by Gordon Thomas, Intelligence R&D; Delgado; psychic driving with radio telemetry. (p. 127,276,116,168,169)
 • Mind Manipulators, by Alan Scheflin and Edward M. Opton. MKULTRA brain research for information-gathering.
 • The Brain Changers, by Maya Pines. Listening to brain EM emissions. (p.19)
 • Modern Bioelectricity. Inducing audio in the brain with EM waves; DoD cover-up; EM wave ESB; remote EEGs
 • Magnetic Stimulation in Clinical Neurophysiology, by Sudhansu Chokroverty. Magnetophosphenes; images direct to the visual cortex.
 • The Mind of Man, by Nigel Calder. US intelligence brain research.
 • Neuroelectric Society Conference, 1971. Audio direct to the brain with EM waves; 2-way remote EEGs.
 • Brain Control, by Elliot S. Valenstein. ESB., control of individuals.
 • Towards Century 21, by C.S. Wallia. Brain Stimulation for direct-to-brain communications (p21)
 • Mind Wars, by Ron McRae (associate of Jack Anderson). Research into brain-to-brain electronic communications., remote neural EM detection (PP. 62 106, 136).
 • Mind Tools, by Rudy Rucker. Brain tapping; communications with varying biomagnetic fields (p82).
 • US News and World report, January 2nd 1984. EM wave brain stimulation; intelligence community hi-tech (p38).
 • Ear Magazine. Article on extremely low frequencies radio emissions in the natural environment; radio emissions from the human body.
 • City Paper, Washington DC January 17, 1992. Article FCC and NSA “complete radio spectrum” listening posts.
 • Frontiers in Science, by Edward Hutchings Jr 1958 (p48).
 • Beyond Bio Feedback, by Elmer and Alyce Green, 1977 (p118)
 • The Body Quantum, by Fred Alan Wolf
 • Cloning; A Biologist Reports, by Robert Gillmore McKinnell. Ethical review of cloning humans.
 • Hoovers’ FBI, by Former agent William Turner. Routines of electronic surveillance work. (p280).
 • July 20th 2019, by Arthur C. Clarke LIDA; Neurophonics; Brain-computer link.
 • MegaBrain, by Michael Hutchison. Brain stimulation with EM waves; CIA research and information control. (pp.107,108,117,120,123).
 • The Cult of Information, by Theodore Rosnak, 1986. NSA Directive #145; personal files in computers; computer automated telephone tapping.
 • The Body Shop, 1986 implantation of an electrode array on the visual cortex for video direct to the brain; other 1960’s research into electronically triggering Phosphenes in the brain, thus bypassing the eyes.
 • Evoked Potentials, by David Regan. Decoding neuroelectric information in the brain.

 

Artikkelin julkaissut wemustknow.wordpress.com