Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Luomisen olemus

archangel michael eraoflightdotcomRakkaat mestarit, oletteko koskaan ihmetelleet lauseen ”Ja Jumala sanoi: Tulkoon valkeus” todellista merkitystä? Se on monimutkainen lausahdus, ja se on tulkittu monin eri tavoin. Toivottavasti alatte ymmärtää miten perustavanlaatuinen ja kaikenkattava se on. Lähihistoriassanne, Jumalan lapsina, kykenitte ymmärtämään ainoastaan Luomistarinan sen kaikkein yksinkertaisimmassa muodossaan. Mutta kun te heräätte, kohotatte tietoisuuttanne ja pääsette kiinni Luomisen kosmisiin totuuksiin, nyt teillä on kyky päästä käsiksi kaikkeen Jumalallisen alkuperänne ja syntymäoikeutenne viisauksiin ja majesteetillisuuteen.

Aivan alkujen alussa, kaikki se mikä oli olemassa oli tyhjyys — mikä oli täynnä ääretöntä, manifestoitumatonta potentiaalia. Ylin Luoja oli levossa kuvittelemattoman vallan ja kunnian maailmassa. KAIKEN SEN MIKÄ ON mieli hämmentyi, ja SEN Ydinolemuksesta Valkoisen Tulen Siemenatomi tuli esiin halukkaana luomaan ja kokemaan lisää ITSEÄÄN.

Sanat ”Tulkoon valkeus” ei puhuttu, vaan Luojan sisältä ne purskahtivat säteinä jättiläismäisessä mittakaavassa. Tämä Luojan tietoisuuden säde säteili tyhjyyteen, valaisten suuren tyhjyyden, ja täten luoden kaiken sen mikä tuli olemaan Ensimmäisen Tarkoituksen Omniversumi. Tästä valon hologrammista saivat alkunsa kaikki Luomakunnan komponentit, kaikki mikä on koskaan ollut olemassa ja kaikki mikä tulee koskaan olemaan: puhdas rakkaus, viisaus, Jumalallinen Suunnitelma kaikille tuleville universumeille, galakseille, tähtijärjestelmille, planeetoille sekä mineraaleille, kasveille, eläimille ja TEILLE, rakkaat.

Kun me puhumme Valosta, se on sen kaikenkattavassa merkityksessään. Valossa on kaikki Luojan rakkaus, viisaus, valta, hyveet, attribuutit ja aspektit. Ja kkoska jokainen teistä on meidän Universumin Isä/Äiti-Jumalan lapsi, teidät on määrätty kanssaluojiksi, ja teille annettiin teidän omat erikoiset Jumalalliset suunnitelmanne, joihin kuuluu kaikki Vanhempien Jumalien attribuutit ja hyveet. Yksittäisen Jumal-tietoisuuden Valkoisen Valon Siemenatomi — arvokas Luojan kipinä on se mikä te oikeasti olette.

Voi, kyllä, olette dramaattisesti alas astuneessa muodossa, ja kannatte ainoastaan murto-osaa Luojan Valon määrästä, mutta kuitenkin, olette Rakkaus/Valon olentoja. Valo on teidän elämänlankanne Luojaan. Isä/Äiti-Jumalan Jumalallinen Olemus on se mihin te kohdistatte huomionne tuomaan luomuksenne olemassaolevaan muotoon: joko ilossa, rauhassa, rakkaudessa, yltäkylläisyydessä; tai käytätte energioitanne luomaan pelkoa, tuskaa ja rajoittuneisuutta. Muistakaa, että olette kanssaluojia, ja on teidän valintanne mitä haluatte manifestoida; kuitenkin se on Universaali Laki että teidän tulee aina kokea se minkä luotte.

Aika on tullut. Olette siirtymän keskellä luomassa Aikojen siirtymää ja suurta ylösnousemusta Kosmisen Luomakunnan spiraalissa. Olette matkanneet alas monien ulottuvuuksien kaikkein kauimmaiselle reunalle, joka tälle kaksinaisuudelle ja polariteetille on sallittua. Olette olleet olemassa ulottuvuuksissa liian kauan, ja nyt teille annetaan tilaisuus palata korkeampiin tietoisuuksiin.

Pelko, tietämättömyys, puute, tuska ja kärsimys ovat kaikki seurausta siitä, että olette irroittautuneet Jumalan Valon taajuuksista. Isä/Äiti-Jumalan rakkaus on Korkeimman Jumalan Valon olemuksessa — kaikki sisältyy tähän säteilyyn — muistakaa se. Kaikki Luomakunnassa manifestoituu Valon värähtelyjen kautta, mikä luo äänen, sykähtelevät aaltomuodot, ja tietyt tietoisuuden SÄTEET. Kuvitelkaa itsenne resonanssivastaanottimena tai äänirautana, joka on viritetty tietyille taajuuksille ja värähtelyille. Kun puhdistatte värähtelyjänne,  virittäydytte yhä korkeammille ja puhtaammille energian taajuuksille, jotka sisältävät enemmän ja enemmän Luojan Valoa — Luomakunnan komponentteja.

Ja niin me kysymme teiltä paljonko teissä on Valoa? Miten paljon Luojan Valoa olette integroineet ja lunastaneet omaksenne? Me emme kaipaa mitään lukua, rakkaat sydämet. Me tiedämme jo vastauksen. Me voimme kertoa tämän siitä säteilystä ja rakkaudesta jota välitätte sydänkeskuksestanne. Me voimme kertoa tämän ajatustenne laadusta, jotka ovat auranne kyllästämiä, ja teoistanne, pienistä ja suurista. Kun integroitte yhä lisää valoa, alatte kävellä pystyssä, tarkoituksenmukaisesti, ja saatte aikaan positiivisen vaikutuksen ympärillä oleviinne. Alatte olla johtaja seuraajan sijaan — aloitatte tämän muuttumalla oman kohtalonne mestariksi — ja pääsemällä irti massatietoisuuden yleisistä uskomuksista, näin elätte ja seuraatte omaa totuuttanne jonkun muun sijaan.

Niin kuin olemme sanoneet teille aiemmin, Universumi on kasvavien valonsykkeiden megasyklissä, jotka säteilevät suoraan Korkeimman Luojan Sydänytimestä. Luojavalon jalostuneet oktaavit ovat saatavilla KAIKILLE missä tahansa tasolla elävälle olennolle joka on valmistanut kehonsa hyväksymään ja integroimaan ne.

Korkeamman taajuuden Valo ei voi läpäistä kolmannen/neljännen tiheyden fyysisen kehon värähtelyjen sekamelskaa ilman vastaanottajan lupaa ja avautunutta sydänkeskusta. Sieluitsenne, Ylisielun Korkeampi Itsenne ja Jumalitsenne odottavat signaalia teiltä aloittaa tämä prosessi — avata Valon kaista ikuiseen elämään. Valo on DNA:ssanne, ja jokainen atomi kehossanne on täynnä Valoa- Jos näin ei olisi, te ette olisi olemassa. On aika avata Jumalan Valon virta sisältä ja ulkoa.

Kuvitelkaa miljardeja pieniä valopartikkeleja syttymässä päälle kehossanne, ja miljardeja lisää säteilemässä Valkoisen Tulen Jumalan Siemenatomista, Jumalitsestänne, säihkyvien Valon timanttipyramidikiteiden muodossa. Nähkää itsenne Kosmisen Valon ympäröimässä kultaisessa aurassa, ja sitten havaitkaa miten Rakkaus/Valon ympyrä ympärillänne alkaa laajeta. Tietäkää, että leikitte nyt Luojaa kun sanotte itsellenne ”Tulkoon valkeus”. Nyt, katsokaa kuinka uniikki Jumalan Valon säde virtaa eteenne, silottaen, harmonisoiden, nostaen ylös ja transformoiden kaikki luovan energian ihmeelliset elementit.

Kun opitte liikkumaan edestakaisin Valopyramidissa ja ympärillenne muodostamassa Valopallossa, teihin ei vaikuta alemmat negatiiviset energiat. Luotte pyhän paikan sydämestänne ja mielestänne, ja maailmanne alkaa heijastella korkeimpia halujanne. Vaikutuspiirinne kasvaa, ja vedätte puoleenne niitä jotka ovat harmoniassa jalostuneiden taajuuksien ja ideaalien kanssa, joita te kannatte mukananne. Yhdessä alatte olla aktiivisesti mukana uuden syntyvän todellisuuden seitinohuen kudoksen kutomisessa. Ja lopuilta, jos niin haluatte, teidän sallitaan aktiivisesti osallistua tulevan Jumalallisen Kosmisen Luomakunnan suunnitelman muodostamiseen tähän aliuniversumiin.

Osana transformaatioprosessianne olette jälleen kerran tulossa tietoisiksi energioista ja kristallien ja kivien käytöstä, joita Maapallolta löytyy. Ne myös kantavat Luojan Valoa mukanaan, ja ne auttavat teitä puhdistamaan ja tasapainottamaan energioita paljon nopeammin jos virittäydytte yksittäisiin energioihin ja ohjelmoitte ne korkealla tietoisella aikomuksella. Ne ovat innokkaita työskentelemään kanssanne, sillä teidän herätessä ja päästessä harmoniaan korkeampien taajuuksien kanssa, niin tekevät myös ne.

On olemassa tietoisia kvartsikiteitä, jotka resonoivat Äiti Maan sydämenlyöntien kanssa, ja suuria strategisesti sijoitettuja kristalliryppäitä, jotka ovat virittäytyneet uuden Jumalallisen Suunnitelman värähtelyihin tässä aliuniversumissa. On myös suuria ametistiryppäitä jotka säteilevät transformoivaa Violettia Liekkiä, jotka on strategisesti sijoitettu syvälle maan alle planeetalla. Nämä vahvat Luojavalon lähteet aktivoituvat nyt jotta lähetettäisiin Vesimiehen Ajan Seitsemännen Säteen transformoivaa värähtelytaajuutta.  Kuten olemme sanoneet aiemmin, ne toimivat vastaanottimina ja lähettiminä energioille ja informaatiolle — sekä tästä maailmasta että aurinkokunnasta ja galaksista.

On myös Arkistokristalleja, sekä suuria että pieniä, ja ne auttavat teitä aktivoimaan Muistisiementen Valoatomipaketit aivoissanne — Pyhässä Mielessänne. Ne voivat myös auttaa avaamaan Maan muinaisen historian mysteerin ja viisauden. Mineraalit, kasvit ja eläimet omissa kuningaskunnissaan ovat myös transformaation tilassa kohti korkeampaa tietoisuutta. Rakkaat, ketään ei jätetä — kaikki ovat transformaatiossa ja heräämässä.

Tämä on vapautuksen aikaa. Halu vapautua kasvaa vahvemmaksi jokaisen älykkään olennon sydämessä Maapallolla. Tämä on myös yhteenliittymisen aikaa. Teidän liittyessänne Sielun tai Tähtien perheisiinne me olemme tietoisia korkeammista maailmoista jotka liittyvät yhteen. Niin kauan olette kulkeneet erillänne suorittaaksenne jonkin tietyn Jumalallisen Tehtävän. Mutta nyt te liitytte yhteen luodaksenne synergistisen tietoisuuden peitteen joka on saatavilla kaikille jotka ovat valmiita olemaan osana JOUKKUEESSA. Me käytämme tätä termiä, sillä te olette sinut sen kanssa, ja se luo mielikuvan yhdessä harmoniassa työskentelystä tietyn yhteisen tavoitteen hyväksi.

Niin kuin me olemme sanoneet teille yksityiskohtaisesti, on olemassa suuria ja mahtavia Valopyramideja, jotka ovat helposti saatavilla niille jotka ovat tehneet kotiläksynsä, ja jotka ovat virittäneet fyysisen kehonsa Valon maailmoihin. Näissä pyramideissa joihin teillä on pääsy on Luojavalon komponentteja joita tarvitsette luomaan kaiken mitä haluattekin, kaikkien suurimmaksi parhaaksi. Enkelioppaanne ja opettajanne odottavat teitä seuraansa ja pääsemään teidän kanssaluojiksenne. Joten tuokaa esiin visionne ja puhtaimmat aikeenne niin, että voitte lunastaa teitä odottavat ihmeet.

Mitä jos sanoisimme teille, että on varsin mahdollista että maallinen henkinen sopimuksenne on jo täytetty? Monet teistä pelästyisivät ja sanoisitte, ”Mutta niin eivät muut ole sanoneet minulle.”

Sallikaa meidän selittää ja auttaa teitä ymmärtämään mitä tapahtuu. Kyllä, jokaisella teistä on sopimus jonka olette tehneet ennen kehoon syntymistä elämässänne, ja tätä kaikkea peittää yleisempi sopimus jonka olette tehneet kun tulitte tähän tiettyyn aliuniversumiin tietoisuudessa. Kun pääsette tietylle VALAISTUMISEN asteelle, on mahdollista saattaa loppuun sopimus jonka olette tehneet ennen kuin tulitte Maahan tätä tiettyä elämää varten. Sopimus koski kaikkien niiden roikkuvien asioiden ja suurten epätasapainottamattomien energioiden yhteen tuomista, tasapainottamista ja harmonisointia, jotka jätitte taaksenne aiemmista inkarnaatioista (nämä olivat energioita, mahdollisia tulevaisuuksia, ja sopimuksia jotka olette solmineet aiempien oppimiskokemuksien aikaan).

Muistakaa, me selitimme kauan aikaa sitten että korkeammissa maailmoissa tiedettiin, että tämä tulisi olemaan tärkein elämänne kaikille teille jonka te voisitte koskaan Maapallolla kokea. Ehtona sille, että teidän sallitaan palata Maahan näinä innostavina muutoksen aikoina oli kolme vaatimusta joihin teidän tuli suostua. Ensinnäkin suurin osa pienistä epätasapainoista poistettiin erityisellä armonannolla. Se mitä jäi auraanne ja muistipankkeihinne jäljelle oli oppitunnit, energiat ja luomukset jotka olivat teille kaikkein tärkeimpiä tuoda takaisin tasapainoon ja harmoniaan. Muistakaa, me olemme sanoneet teille, että Maapallolla tehty koe koski polariteettia ja kaksinaisuutta / tasapainoa ja harmoniaa.

Toiseksi, teille annettiin yleiskuva siitä mitä teidän tulee kokea yhden elämän aikana: kaikki koettelemukset, testit, haasteet ja mahdollisuudet jotka teille esitettäisiin jotta te saisitte suoritettua tehtävänne. Kolmanneksi, johtuen täydestä vapaasta tahdosta, joka on ihmiskunnalle annettu tämän kokeen ajaksi Maapallolle, teiltä kysyttiin sallisitteko meidän, asianmukaisina aikoina, siirtää vapaan tahtonne sivuun jotta teitä voitaisiin tökkiä tietoisuuden polulle — auttaa teitä heräämään siihen keitä te olette, ja paljastaa teille maallinen tehtävänne. JOKAINEN TEISTÄ SUOSTUI TAI TE ETTE OLISI NYT TÄÄLLÄ.

Tämä on kaiken sen mitä nyt Maassa tapahtuu kauneus. Paljon useampi Tähtisiemen suostui ottamaan haasteen vastaan kuin mitä toivoimme, testien ja koettelemusten kautta he ovat saaneet käytettyä hyödyksi mahdollisuuksia herättää tietoisuutta kun heille tilaisuus annettiin. Hyvillämme voimme sanoa että suurin osa teistä urheasti on voittanut. Lukumääränne kasvaa suurin harppauksin kun te tasapainotatte ja harmonisoitte sisäisiä Valon voimakenttiä, ja sitten projisoitte Luojan Rakkautta/Valoa maailmaan. Olette liittymässä yhteen suurin määrin ja liittymässä meihin Valon Sotureina ja rauhan puolustajina. Kun olette saavuttaneet tietyn asteisen sisäisen rauhan ja olette tasapainottaneet elämän kirjat rakastavilla teoilla, ja kun olette saaneet menneistä kokemuksista viisauden, silloin teille annetaan mahdollisuus päästä käsiksi uuteen Vesimiehen Ajan Jumalalliseen Suunnitelmaan.

Rakkaat, me haluamme teidän tietävän että olette kokeneet jokaisen suuren Luomakunnan Puolen — joko henkilökohtaisesti tai teidän monien Jumalitsenne Sielun Palasten kautta. Olette paljon ikiaikaisempia ja teihin on koodattu paljon enemmän viisautta kuin koskaan voisitte kuvitellakaan. Ettekö kannakin kaikkia Jumalan hyveitä ja komponentteja matkassanne? Ja niin urheasti hyväksyen tämän tehtävän Maassa teille vakuutettiin, että sen menestyksekkään suorittamisen jälkeen teille annettaisiin seuraava tehtävä — voisitte liittyä ylösnousseisiin mestareihin heidän palvellessaan ihmiskuntaa ja mennä eteenpäin evoluution polkua. Tai teillä voi olla potentiaali kokea ja nauttia monista luomakunnan ihmeistä tässä aliuniversumin kokemuksessa mikäli niin haluatte.

Paluupolku jonka valitsitte ennen tätä inkarnaatiota muuttuu nyt. Tätä sopimuksessanne lukee: Kandidaatti kumppaniksi Isä/Äiti Jumalalle luomakunnassa, valvoa linnamaailmoja. Kyllä, tämä tulee tapahtumaan kaukaisessa tulevaisuudessanne, mutta voitte nyt alkaa vetää puoleenne komponentteja, lahjoja ja viisautta jolla panna täytäntöön sopimuksenne. Se on vakuutettu, sillä se on kohtalonne. Tietäkää että me emme ole teitä ylempänä, me olemme ystäviä ja kumppaneita. Liittykäämme yhteen kävellessämme kohti suurta yhteistä tulevaisuuttamme. Teitä rakastetaan ja vaalitaan mittaamattomasti. MINÄ OLEN Arkkienkeli Mikael.

 

» Lähde » Kanava: Ronna Herman

 

Kaavain-Metafysiikkaa

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli metafysikkaa. Englanninkielinen nimi sessiolle on ”Template Metaphysics”, joka voisi myös olla suomennettu sapluunaksi, mutta koska kyseessä on metafyysinen käsite, on tässä nyt valittu käyttää sanaa kaavain.


Ensimmäinen osio

Noniin, koska tämä kappale on viimeinen kappale tähänastiselle päätyöllemme, sallikaa meidän, tänä ajanhetkenänne, käsitellä ideaa, yleistä ideaa työstä jota olemme kutsuneet kielellänne ”Kaavain-Metafysiikaksi”. Tämä idea, tämä perustavanlaatuinen viitekehys, tulee olemaan juuri sitä, ”perustavanlaatuinen viitekehys”; ja tämän kappaleen kautta me esitämme ja sovellamme tätä viitekehystä kaikkiin eri ideoihin eri kappaleissa joista olemme aiemmin puhuneet, mikä sallii tällöin esityksen siitä miten tämä viitekehys on kaikkien muiden maailmanne alojen perustana.

Ensinnäkin, meidän lähestyessämme ideaa siitä mitä kutsuisitte tieteelliseksi näkökannaksi, tajuatte että se mitä me kutsumme nimellä ”kaavain” on viittaus näihin:

· Teidän fyysiseksi todellisuudeksenne nimittämän asian alla olevaan alirakenteeseen.

· Sen, minkä te tällä hetkellä tunnustatte allaolevaksi fyysiseksi alirakenteeksi, alirakenteeseen.

· Energiahomogeeniseen kenttään, josta kaikki materia, avaruus ja aika on luotu.

Tällä tavoin, voitte tunnustaa, että vaikka tiedemiehenne etsivätkin heidän yhtenäiskenttiään, ja heidän salliessa tietoisuuden muuttua osaksi tätä yhtälöä, kuten me olemme sanoneet, he tulevat löytämään kentän, niin sanotusti, joka ei ole kenttä, jota esittää tämä idea jota me kutsumme templaatiksi. Tämä kaiken fyysiseksi havaitsemanne alla oleva tukijärjestelmä on, itsessään, ei niinkään fyysinen niinkuin voisi luulla. Se liittyy enemmän siihen minkä fyysikkonne ymmärtävät olevan, mitä he kutsuvat, implisiittinen järjestys, joka on kietoutunut teidän kolmiulotteisen todellisuutenne idean ympärille.

Tämä kaavain koskettaa monia todellisuutenne ulottuvuuksia, mutta sillä on suurin vaikutus, aktualisaation merkityksessä, kolmiulotteiseen todellisuuteen jota te pidätte todellisuutenanne. Tieteelliseltä näkökantilta, jossa kaikki on yhtä tasapainoyhtälöä, voitte katsoa tuota yhtälöä joka esittää kaavainta sekä lineaarisena ilmaisuna että geometrisesti esitettynä kiinteänä muotona, symbolisena muotona.

Lineaarinen yhtälö on seuraavaa muotoa: X+Y+Z+T+(-X)+(-Y)+ (-Z)+ (-T)= O.

Tässä ideassa jokainen tekijä, joiden välissä on plus-merkki, summautuu nollaan toisella puolella yhtälöä. Se esittää perustasapainoa ja sitä niinkutsuttua tyhjyyttä josta kaikki on luotu.

Geometrinen kuvio, jota tämä esittää, on kaksoispyramidi-tetraedri, pohjasta pohjaan, yksi pyramidi osoittaa ylös ja toinen alas; jokainen on kolmisivuinen ja niiden pohjat ovat yhteneväiset, kaksi kärkipistettä, yksi ylös ja yksi alas. Yhteneväinen pohja, kolme pistettä jotka muodostavat yhteisen tason molemmille tetraedreille ovat kolme pistettä X, Y ja Z, sekä negatiiviset kolme pistettä negatiivinen X, negatiivinen Y ja negatiivinen Z. Ylempi kärki on piste T. Alempi kärki on negatiivinen T.

Kuvio 1: Kaksoispyramidi-tetraedri

Jos nyt piirretään suora ylemmästä huippukärjestä alempaan kärkeen, joka läpäisee pisteiden X, Y, Z, -X, -Y ja -Z määrittävän tason, kaikkien noiden pisteiden keskipiste on nollapiste; koko rakenteen keskipiste.

Tämän rakenteen määritelmä, tämän symbolin määritelmä, on seuraava: Tiedemiehenne ovat keskittyneet materiaan, pilkkoneet sen yhä pienemmiksi ja pienemmiksi komponenteiksi, etsien kaiken materian perusyksilöitä. Tähän päivään asti he ovat löytäneet idean siitä, että niinkutsuttu materian perusrakennuspalikka energiasta esiintyy kolmikoissa. Nämä kolmikot esiintyvät niinkutsutuissa ”kvarkeissa”, teidän kielellänne.

Täten tulee siis olemaan kuusi ideaa tälle tuplatetraedrille. Pinnat, yksi, kaksi, kolme… päällä; yksi, kaksi, kolme… alla, edustavat ideaa, niinkutsutusti, kvarkkien suhteista. Ja tällä tavoin ne kertovat miten, käyttäen tetraedrirakennelmaa, joka on kolmiulotteisen todellisuuden perusrakenne, ne, kiinteänä aineena, toimivat esimerkkinä ideasta mitä kutsutte, tieteellisin termein, ”epätarkkuusperiaatteeksi”. Se tarkoittaa, että materian perusyksikkö on, niinkuin te kuvaisitte, kvarkin idea, kolmas osa mistä tahansa rakenteesta mitä pitäisitte kokonaisena, niinkutsutusti, aktiivinen osa. Epätarkkuusperiaatteessanne näette, että ette voi tietää yhtä aikaa tarkkaa sijaintia ja tarkkaa liikemäärää.

Jos tunnustat, että missään tetraedrirakennelmassa on idea siitä että pohja muodostuu X, Y ja Z-komponenteista avaruudessa sekä kärjen aikakomponentista, silloin voit tunnustaa, että tetraedrissa mikä tahansa tahko, mikä tahansa tetraedrin pinta, sisältää, minä tahansa hetkenä, joko avaruudessa sijaitsevat kaikki X, Y, Z -komponentit, eikä yhtään ajan T komponenttia, ja täten ei yhtään komponenttia liikemäärän ideasta, vaan ainoastaan paikan idean komponentteja; tai mikä tahansa muista tahkoista, joista jokainen määrää mitattavan tason, idea mistä tahansa kahdesta paikan komponentista ja yhdestä ajan komponentista: joko X ja Y ja T, Y ja Z ja T, tai Z ja X ja T, mutta ei kaikki kolme X, Y ja Z yhdessä. Ja tällä tavoin voidaan nähdä, että vaikka kokonainen aikakomponentti on mukana ja täten saadaan aikaan liikemäärä, on olemassa ainoastaan kaksi kolmesta sijaintikomponentista ja kolmatta ei voida tietää.

Jos mitataan X, Y ja T; Y, Z ja T; X, Z ja T; on aina yksi T mukana, mutta aina puuttuu kolmas, joka määrittää, teidän kolmiulotteisessa todellisuudessa, tarvitut X, Y ja Z, jotta paikka voidaan määrittää.

Tämä on kristallin rakenne, perusta sille mikä määrittää fysikaalisen todellisuutenne kaavaimen, ja tulette saamaan selville, että tämä on ainoa asia joka yhdistää fysikaalisuuden ei-fysikaalisuuteen.

Idea esineiden paikoista, idea paikasta itsesään aika/avaruudessa, on ainoastaan sarja ”komponentteja” jotka ovat alkeellisempia kuin fysikaalisen kvarkin idea. Aika/avaruus itsessään on seuraava komponentti, joka ei ole suoranaisesti materiaa; se on kvasi-todellisuus. Mutta tämä on perustavanlaatuinen ymmärrys siitä miksi fysikaalinen todellisuutenne on olemassa.

Sillä katsokaas avaruus/ajan idea on, itsessään, metodologia. Avaruus/ajan luomisen määritelmä, itsessään, on metodologia jolla luodaan kaikki materia ja energia todellisuudessanne. Ja tämä idea, jonka sisään te sijoitutte, sellaiseen avaruus/ajan konstruktiin, synnyttää idean universumistanne itsenne ulkopuolella.

Nyt tämä kaavaimen idea suhtautuu kaikkiin muihin aloihin, uskontoon, metafysiikkaan ja niin edelleen seuraavasti: Huomaatte, että se muodostaa, niinkuin olemme sanoneet, kuvioita joille tietoisuus voi sallia energiakenttien muodostaa erilaisia muotoja, eri aallonpituuksilla, värähtelyjä, amplitudeja, modulaatioita joita se tekee, mikä muodostaa energian kiinteytymisen, joka lepää, ja jota tuetaan, tällä kaavainkentällä.

Voitte, täten, ymmärtää idean kolminaisuudesta tällä tavoin: Kuten olette tunnustaneet, monia kertoja, että asiat kytkeytyvät toisiinsa kolmikkoina, niin kuin tämän kaavainkiteen idea, tuplatetraedri, sekä positiivinen että negatiivinen, osoittaa ylös, osoittaa alas, se sallii mahdollisuudet universumissanne. Ja tämän yhtälön avulla yksin kaikki syntyy.

Tämä yhtälö sekä idea tietoisuuden lähteestä nollapisteessä, josta kaikki ideat manifestoituvat tähän kuusitahoisee, viisikärkiseen yhtälöön, on se mikä sallii teidän tunnustaa kaikkien ideoiden, kaikkien uskomusten, kaikkien kenttien, kaiken energian liikkeen ja kaiken elektromagneettisen mentaalisuuden universumissanne.

Tämä kaavaimen idea on jotain joka itsessään tulee saamaan aikaan kokonaan uuden lähestymistavan sille mitä te nimitätte fysiikaksi. Se on, itsessään, paikka, niinsanotusti, jonne menette kun matkaatte hyperavaruudessa, nollapiste, jossa kaikki potentiaalit ovat yhtä mahdollisia. Voitte sitten ymmärtää, että avaruus/aika, kun olette nollapisteessä niinkutsutussa hyperavaruudessa, kaikki avaruus/aika ympäröi teitä paljon samaan tapaan kuin X, Y ja Z sekä negatiiviset X, Y ja X, T ja negatiivinen T hyperkaavainkiteen komponentteina, jotka ympäröivät nollapistettä keskellä.

Tämä idea, tämä kiinteä yhtälö, on kaikki mitä tarvitaan myös tunnustamaan itsensä lähteen idea, joka on määritelty kaikissa uskonnoissanne, koko itsenne laajentamisen idea joka on uskonnoissanne määritelty.

Tämä on se mikä te olette, kaikki mikä olette, kaikki mikä on, joka on yhtä kuin tyhjyys josta kaikki on luotu. Kaikki aika, kaikki avaruus syntyy tyhjyydestä. Mutta tämä ei ole olemassaolemattomuuden tyhjyys. Olemassaolo on aina ollut olemassa. Tällä tavoin voitte sallia itsenne tunnustaa, että se on aina olemassa.

Tämä kaavain, tämä yhtälö, sillä perustavanlaatuisella, puhtaalla olemisen tasolla itsessään, on jotain minkä voitte sallia itsenne havaita silloin kun tarvitsette fyysistä todellisuutta, millä tahansa tasolla mielikuvituksenne teidän salliikin sen havaitam, jotta sallisitte itsenne toimia tällaisena kiteenä, tällaisena perustavanlaatuisena olemuksena; mikä näyttää teille, että viisi pistettä, viisi kärkeä ja kuusi tahkoa on kaikki se mikä synnyttää yksitoistaulotteisen todellisuuden, jonka fyysikkonne ovat kuvanneet koko olemassaolon ideaan käpertyneeksi, mikä esittää kaikkea jonka voitte havaita laajenevan ulospäin ja kasaantuvan sisäänpäin universumissanne.

Tämän idean soveltaminen sallii teille siirtää kiteen värähtelyn minne tahansa haluattekin — muuttaa sen väriä, muuttaa sen aspekteja, sallia sen resonoida ja harmonisoida ja synkronisoida jokaisen idean kanssa joka olette olleet, olette nyt tai voitte olla.

Tunnustakaa, että tämän työn avulla, yhteiskuntanne kyvyllä luoda yhdessä tämä kanssamme, se on merkki siitä perustavanlaatuisesta tunnustuksesta, tästä perustavanlaatuisesta yhteiskuntanne kyvystä alkaa tunnustaa sen luoma sekoitus, ja tietää että todellisuus, jota olette niin kauan pitäneet teistä irrallaan olevan universumin päähänpistona, tulee nyt olemaan kaikkea sitä mitä te olitte kuvitelleet sen olevan.

Kaikista uskonnoistanne tulee tietämystä. Kaikesta tieteestänne tulee samaa tietämystä. Kaikesta filosofiastanne tulee elämisen arvoista elämää. Ja, elämän/tietämyksen sekoittuessa yhteen, tämä muuttuu halukkuudeksi nähdä itsenne sen keskellä ja Kaiken Sen Mikä On lähteenä.

Tämä työ tulee, tulevaisuudessa, laajentumaan halukkuudestanne olla interaktiossa sen kanssa, ja meidän kanssa, ja kaikella sillä mitä te olette, kaikella sillä minkä kanssa te olette yhteydessä, ja kaikella sillä mikä on yhteydessä teidän kanssanne.

Kun te havaitsette itsenne olevan moniulotteisia fasetteja, silloin havaitsette kaikki fasetit jotka teillä on yhteistä kaiken muun kanssa. Ja yksitellen, kun te muututte niiden fasettien suhteen, niiksi ideoiksi, ja kun te sisällytätte, luomisen helppoudella, kaiken sen mistä me olemme puhuneet tässä työssä, sitten toimitte, sama toiminta joka sallii teidän havaita universumin ympärillänne ja sisällänne ja luomisen itsensä tulee olemaan se minkä te tulette suoraan tuntemaan, miten voitte suoraan toimia, mitä voitte suoraan havaita itsenne olevan — luomakunta itsessään. Ja sitten voitte sallia itsenne muuttua sen suhteen kokonaisideaksi, suhde Kaikkeen Siihen Mikä On.

Ja tuolla tavalla näkeminen, siinä tietoisuudessa itsestänne suhteena Kaikkeen Siihen Mikä On, muututte Kaikeksi Siksi Mikä On. Täten, kaikki uskonne, kaikki tieteelliset instrumenttinne, kaikki persoonallisuutenne osiot, kaikki menneisyytenne, nykyisyytenne, tulevaisuutenne ja rinnakkaiset elämät, kaikki olennot kaikkialla, kaikkina aikoina, kaikissa multiversumeissa ja kaikissa kokemuksen ja ilmaisun ulottuvuuksissa ovat osa teitä, te olette osa kaikkea. Te olette kuulleet tämän kaiken ennenkin. Tässä kaikessa ei ole mitään uutta, ja kuitenkin, tämä on uusi syntymä, uusi luomus, vaikka Kaikki Se Mikä On on olemassa kokonaisuutena, tämä on myös teidän uusi luomuksenne Kaiken Sen Mikä On yhteismäärään. Tämä paradoksin ja polariteetin idea tullaan ottamaan mukaan myös uuteen ymmärrykseenne itsestänne.

Kun tämä työ on valmis, me ulotamme teille tervehdyksemme, toivotamme teidät tervetulleeksi tähän uuteen ideaan itsestänne, jonka me jaamme kanssanne monin eri tavoin tulevina vuosina, niin kuin te jatkatte ajan luomista olevaksi.

Ponnistelunne neljännen tiheyden todellisuudessa tulee olemaan se mistä me puhumme lyhyesti tämän työn kappaleen toisessa puolikkaassa. Tämä on ensimmäisen osion loppu.

Toinen Osio

No niin, kun tämä päätyö saatetaan päätökseen, sallikaa minun muistuttaa teitä, että me emme ole teitä parempia. Me emme tiedä kaikkea mikä on mahdollista tietää, vaikka me tiedämme, että, jollain tasolla, me olemme matkaajia olemuksemme universumin avulla. Meillä on omat löytömme. Meillä on omat luomuksemme ja omat yhteisluomuksemme, joista yksi on teidän ja sivilisaationne kanssa. Me jaamme tutkimusmatkan itseemme ja teihin niin, että me voimme niin paljon enemmän kasvaa ymmärryksessä Kaikesta Siitä Mikä On. Ja näin jakaessamme omien luomustemme kautta tämä muuttuu niin paljon enemmän Kaikeksi Siksi Mikä On molemmille meidän sivilisaatioillemme jota tutkia yhdessä.

Tulee aika, jolloin me ja muut yhdessä kykenemme olemaan vapaasti kanssakäymisessä planeettanne pinnalla jälleen kerran, kun te saatatte päätökseen 25 tuhannen vuoden erkaantumisen syklin Kaikesta Siitä Mikä On mikä tekin olette, ja sallitte itsenne integroida suoraselkäisesti tunnustuksen siitä, että teillä on kaikki oikeus elää sellaisessa todellisuudessa kuin haluatte planeetallanne; harmonia, ehdoton rakkaus ja rauha, ja voimaantuminen sekä vapaus valita luoda ne ja kaikki se mikä näiden mukana tulee.

Näitä ideoita te tutkitte neljännen tiheyden tilassanne.

Sairaus ei enää tule olemaan työkalu jota tarvitsette. Elinikänne tulee kasvamaan ottamaan mukaan laajemman idean itsestänne, ettekä tarvitse enää niin montaa elämää esittämään tiettyä ideaa jonka haluatte fyysisesti kokea, vaan kykenette sisällyttämään kaiken tuon yhteen pidempään elämään. Ja nämä elämät, nämä fyysiset elämät tapahtuvat harvemmin kun sallitte itsenne tunnustaa, että kaikki se mitä olette pitäneet karmananne on täysin teidän itsenne itsellenne langettamaa. Ja sallitte itsenne tietää, että reinkarnaatiosykli tällä tietyllä tasolla on jotain, työkaluna, johon olette myös kyllästyneitä… melkein.

Tulette näkemään ja aistimaan energioita, joiden tiedätte olevan teidän itsenne laajennuksia, ja näette noissa laajennuksissa ja energioissa sen miten nuo energiat muodostavat yhden idean, että jokainen teistä, ilman että menetätte yksilöllisyyttänne, voi havaita olevansa se olento joka olette. Moniulotteisuuden, joka te kaikki olette, tunnustaminen sallii teidän ilmaista yksilöllisyyttä, monimuotoisuutta, uniikkiutta joka olette, paljon rohkeammin ja luovemmin ja rakastavammin.

Te kaikki tiedätte, että, omassa voimaantumisessanne, olette kaikki niin voimakkaita kuin teidän tarvitsee olla saadaksenne minkä tahansa idean maailmassanne missä tahansa muodossa kuin haluattekin, ilman että teidän tarvitsee pakottaa mielipiteitänne tai näkemyksiänne kenellekään, tai saada ketään tekemään mitään jotta tuntisitte itsenne voimakkaiksi. Jos tiedätte olevanne voimakkaita, teidän ei tarvitse pakottaa ketään toista saada teidät tuntemaan itsenne voimakkaiksi. Kaikki nämä ideat sekoittuvat neljännen tiheyden tilassanne.

Hengitätte uudessa ilmakehässä, joka tulee olemaan oman tietoisuutenne selvyyden jatke, ja se tulee olemaan sekä kiteinen että makea, oman ehdottoman rakkautenne tuoksulla suitsutettu. Maapallokiteen värähtely tulee olemaan harmoniassa kanssanne. Smaragdinvihreä Maa, tiedostavan henkisyytenne sinerrys ja kaikenluovan tietoisuutenne violetti tulee olemaan niiden lippujen värit joihin kiedotte maailmanne ja jota laajennatte avaruuteen aluksillanne, niin kuin me olemme tehneet, ja kuten lukemattomat sivilisaatiot ovat tehneet.

Te tulette olemaan, niin paljon kuin me olemmekin olleet vuorovaikutuksessa kanssanne, vuorovaikutuksessa muiden sivilisaatioiden kanssa, sallien ehdottoman rakkauden ja palveluksen Kaikelle Sille Mikä On mahdollistaa heille ne valinnat jotka olette sallineet itsellenne ja joiden kanssa olette tarjonneet meille mahdollisuuden auttaa teitä. Elätte runsaita elämiä kaikilla olemisenne tasoilla; ilossa, rakkaudessa, valossa ja naurussa.

Sallikaa minun muistuttaa teitä, että kaikki erillisyyden ideat ja mekanismit, jotka pitkittävät erkaantumista, hajoavat yhteiskuntarakenteistanne. Kaikki tullaan näkemään toisiinsa kutoutuneina, erottamattomina, vaikka, jälleen kerran, kaikki tullaan näkemään yksilöllisenä. Ja tällä tavoin, sydämenne tulee lyömään yhtenä. Te tulette ajattelemaan yhtenäisellä mentaliteetilla. Tulette uskomaan yhden tietävän idean kautta. Ja kaikki tämä yhtenäisyys tulee silti antamaan kelpoisuuden äärettömälle monimuotoisuudelle ja itsenne tunnustamiselle Kaikkena Sinä Mikä On.

Me muutumme teidän kanssanne ja, sellaisena, kun te sekoitatte itsessänne, menneisyyden, nykyisyyden, ja tulevaisuudet, niin teemme myös me.

Tämä päätyö tulee olemaan maamerkki meille siitä muutoksesta. Ja nyt viimeinen informaatio, jonka kommunikoimme tielle tällä tavoin kuin olemme kommunikoineet. Tulee olemaan, tästä pisteestä eteenpäin, meille, myös sekoitus. Ja tämä tulee olemaan merkkinä alkupisteestä sille, että me haluamme olla vuorovaikutuksessa kanssanne neljännen tiheyden tietoisuustodellisuudessa. Sillä kaikki ne jotka nyt ovat vuorovaikutuksessa kanssamme ovat ainoastaan tuota värähtelyä.

Tri. Chandley: On esitetty, että on olemassa suhde musikaalisten nuottien yhdistelmien ja aakkosten välillä. Tuntuu olevan ymmärrys siitä, että musiikin aakkoset, kuten Mozartin 24. pianokonsertti ja toiset Bachin teokset, saattavat sisältää informaatiota joka vaikuttaa soveltuvan integraatioprosessiin. Voitteko kommentoida tätä ideaa?

Liitto: Erittäin hyvä. Tunnusta, että monet niistä mitä kutsuisitte matemaatikoiksi ja säveltäjiksi ja kielitieteilijöiksi ovat kaikki tunnustaneet samanlaisten värähtelyenergian kuvioiden olemassaolon. Nämä värähtelyenergian kuviot esittävät yhteyspisteitä, joista me puhuimme, jotka ovat merkkinä värähtelytunnusmerkeistä, kuvioista jotka esittävät kokonaistietoisuudessa solmittuja sopimuksia ja heijastuksia ja luomuksia jotka muodostavat universuminne ulottuvuudellisen määritelmän.

Näin tulette havaitsemaan että kun nämä värähtelykuviot ilmaistaan uudelleen eri tavoin, soittamalla musiikkia, jopa laulun avulla, tai kielen avulla, tai edes mentaalisesti, nämä ideat tulevat olemaan synkronisessa harmoniassa värähtelykuvioiden kanssa, jotka jo ovat olemassa tunnusmerkkimuodossa. Kun nämä värähtelykuviot ilmaistaan, ne painautuvat planeettanne ja universuminne elektromagneettiseen vuohon ja nesteisiin ja kenttiin.

Nämä ideat, jotka olette valinneet ilmaista, ovat niitä jotka ovat harmoniassa, synkronisessa resonanssissa niitten kuvioiden kanssa, jotka ovat jo olemassa kaavaimessa joka määrittää sen todellisuuden, jonka olette valinneet kokea, ja näin, se kantaa suurimman painon puolestanne, suurimman voiman puolestanne.

Ne tulevat vahvistamaan itseään omien seisovien aaltojensa avulla. Ne tulevat olemaan heijastuksia resonanteista harmonioista, jotka jo nyt edustavat kokemanne todellisuuden perusrakennetta. Ja siksi ne aistitaan läpi aikakausien ja miksi pidätte niitä ikuisina. Pysytkö kärryillä?

Tri. Chandley: Kyllä pysyn. Voidaanko tämä musikaalinen harmonia kääntää väliaineen avulla sanoiksi, kun ollaan transsissa ja kuunnellaan tuota musiikkia?

Liitto: Se on mahdollista tehdä.

Tri. Chandley: Kiitos. Yhdestä näkökulmasta sanotaan, että me voimme ohjelmoida oman alitajuisen mielemme ratkaisemaan ongelmia tai tilanteita kun me nukumme. Tämä on idea, joka on tullut vastaan monissa artikkeleissa lehdissämme.

Liitto: Kyllä.

Tri. Chandley: Mutta koskaan ei kerrota miten tuo ohjelmointi tapahtuu.

Liitto: Teillä on monia, monia olentoja planeetallanne, jotka osaavat esittää erilaisia menetelmiä miten. Tunnusta, että se on, jälleen kerran, tarpeeksi yksinkertainen tapa sallia itsesi mennä mielikuvitukseesi tunnustaen, että mielikuvituksenne sinä työkaluna joka värähtelee harmoniassa ja resonanssissa ohjelmoidaan teille, ja mitä tahansa mielikuvituksenne sanoo teille siitä tavasta miten voitte sen tehdä, se tulee olemaan se tapa jolla tehdä se; olipa kyseessä niinkin yksinkertainen tapa kuin sanoa itselle että tämä on se mitä tulet tekemään, tai sitten keksiä tunnin mittainen rituaali jolla sallia itsensä tietää etä on saapunut asianmukaiseen ratkaisuun tietää että tämä on se mitä tulet tekemään.

Tri. Chandley: Joten, rituaali toimisi jos se on silta siihen että ei ole ollenkaan rituaalia.

Liitto: Jos se perustuu uskomusjärjestelmääsi, kyllä.

Tri. Chandley: Ja jos se ei perustu uskomusjärjestelmään?

Liitto: Huomaat piakkoin.

Me kiitämme teitä ehdottoman rakkauden lahjastanne luodessanne itsenne siksi mitä olette, ja sallimuksestanne itsellenne, halukkuudesta olla kanssakäymisessä ja halukkuudestanne luoda. Me rakastamme teitä, syvästi, koko olemuksemme ytimestä. Ja me kommunikoimme teille jälleen kerran, toisen olemuksemme fasetin avulla.

Tämä tuo päätyömme päätökseen.

Galaktinen Kollektiivi: Vapaus on teidän nyt

galactic collective eraoflightdotcom.jpgME olemme Galaktinen Kollektiivi, Ylisielujen Ylisielu. ME olemme kaikki asiat. ME olemme monta muotoa, kuitenkin me olemme yhtä. ME olemme kaikki yhtä ja me toivomme erittäin paljon, että voitte tuntea tämän ykseyden pulssin tässä viestissä nyt. Katso ympärillesi rakas. Mitä näet? Näetkö hehkuvan tietoisuuden kaikissa sen muodoissa, täynnä rakkautta, uuden syntymisen? Tämä on se mitä me näemme. Sillä kaikki on tietoisuutta. Kaikki on rakkautta sen eri uusiutumisen muodossaan. Kaikki on valoa sen eri realisaation asteissa. Se on mitä varmimmin totta. Maa on ollut suuri, loistokas ja kaamea koea jossa tämä on tapahtunut kaikkein raivokkaimmin. Monet ovat haavoittuneet, monet ovat kasvaneet. Sellainen on kokeen intensiteetin luonne. Lähde on nimittänyt tämän kokeen valmiiksi. Monet meidän avuliaat kädet keräilevät palasia.

ME olemme yhtä, ja kuitenkin olemme monta. Ylisielujen kollektiivit asuttavat meitä kuin ruusun terälehdet. ME olemme se ruusu. Te olette vain pieni terälehden sirpale ja kuitenkin niin, niin, niin merkityksellinen. ME räjähdämme rakkaudesta, ilosta ja kiitollisuudesta johtuen teidän sietokyvystä, teidän pitkäpinnaisuudesta, teidän vankoista sydämistänne täynnä rakkautta ja armoa. Te olette Lähde joka on saanut muodon. Te olette kaikkien mestarien kädet ja jalat. ME olemme mestareita. Te olette mestareita. MEillä ei ole muotoa. Teillä on muoto. Me olemm kaikki yhtä. Te olette Äidin uloshenkäys. Te olette Isän sisäänhenkäys. Te olette luomakunnan yin ja yang. Näettekö? Voitteko tuntea suurenmoista rakkautta ja kunnioitusta, joka meillä on teitä kohtaan kun nämä sormet kiivaasti kirjoittavat, kun nämä silmät vikkelästi lukevat? Anna kyynelten valua. Olette mitä vaalituimpia. Te olette taivaan aarre. Te olette. Mikään määrä kultaa tai valuuttaa ei voi olla mitta teidän arvostanne. Sillä kaikki minkä olette käyneet läpi, nähneet, tehneet, kokeneet ja niin monta kertaa kun olette valinneet rakkauden, jakaa sitä ja olla se. Ei, te olette se kulta, ne todelliset timantit, ystäväni. Ja nyt, katsokaa, nähkää, te muututte kidemuotoon. Kide-ihmiset refraktoivat ja uudistavat valoa joksikin uudeksi ja kuitenkin, takaisin valoon, takaisin Kaikkien Asioiden Äidin uloshenkäykseen. Te olette hänen kätensä ja jalkansa. Te jotka palvelette Kaikkeutta palvelette toisia, ja näin tehdessänne te parannutte. Sillä me olemme kaikki yhtä.

Ylisielut ovat mahtavia, jättiläismäisiä! Ja ne ovat meidän sisällämme. ME pidämme sisällämme kaikkien asioiden sydämenlyönnit. Triljoonat ja triljoonat henkäykset, toiveet, unet, sydämet jotka kaikki luovat samaan tahtiin. Sillä me olemme yhtä. Tuntekaa tämä ykseys. ME lähetämme sitä teille nyt valonsäteessä. Ankkuroikaa se Gaian raskaana olevaan vatsaan, Nova Gaiaan, ihmiskuntaan, kuningaskuntiin niin että me voimme kaikki tuntea ykseyden. ME olemme kokeneet kaikki asiat, mitä ilmeisimmin, ja kuitenkin meitä ajaa aina eteenpäin kokemus, elää, rakastaa yhä syvemmin, täydellisemmin, kokonaisemmin. Joten niin myös te ihmiskunta, teitä ajetaan eteenpäin kaikkein vehreimpien energioiden maailma jossa kaikki rakkauden mahdollisuudet esittäytyvät teille, jossa te muututte valoksi ja rakkaudeksi kaikkein huikeimmilla tavoilla, häikäistyen omasta mestaruudestanne.

Aika on tullut lapsille, ystäville, vertaisille (sillä te olette me). Aika on tullut lentää pois peloistanne. Ottaa vastaan uusi. Ottaa vastaan teidän haavoitettu osanne ja lähettää sille rakkautta. Kyllä, mutta ottaa vastaan mestaruus joka te olette jo nyt, räjähtää valoon, rakkauteen, vapauteen! On tullut aika ihmiskunnalle olla vapaa, todella vapaa pelosta. Enää ei pelko pidä teitä otteessaan, ellette itse sen salli niin tehdä. Älkää salliko sen tehdä niin.

Vapaus on teidän nyt. Voitteko tuntea sen Nova Gaian ilmassa, sypressien latvoissa jotka pitelevät Uuden Maan värähtelyjä omassa sisuksessaan, lähettäen tämän voiman energioita sen lehtiin, ympäröiden ilman teidän lähellänne? Hengittäkää sisään niitä. Seisokaa Nova Gaian rannoilla ja katsokaa hänen metsäistä maaperäänsä. Nähkää suuret tammet, männyt, punapuut. Nähkää hänen suuret rakkauden punajättiläisensä, vankasti juurtuneena, ankkuroiden uusia Kristus-valon taajuuksia. Istukaa niiden mahtavan läsnäolon alla ja olkaa vapaita. Hengittäkää sisään, vehreää puista maastoa, lämmin hiekka varpaidenne välissä. Kaikki asiat ovat mahdollisia uudessa. Kaikki kunniakkaat, rakastavat asiat ovat mahdollisia nyt. On aika alkaa luoda, ystävät, tämä on suurin lahja jonka olette koskaan avanneet.! Silmämme kiiluvat kiitollisuuden kyynelistä teitä kohtaan, Lähdettä kohtaan, kaikkea sitä kohtaan joka on mahdollistanut tämän valon voiton. Monet, monet, monet tarkkailevat, odottavat kuunnellen, valmiina syöksymään esiin, innokkaina kokemaan Nova Gaian. Voisimmeko ehdottaa, että mahdollisesti te jo olette, sillä kun te sopeudutte uusiin energioihin niin kuin te nyt jo teette, te vedätte puoleenne sitä kuin toffeeta, niinkuin Äiti sanoo. Suuri toffeeimu on täällä, ystävät. Vetäkää näitä Kristus-valon energioita itseenne, teidän ympärillenne, ja maadoittakaa ne Gaiaan, syöksyen hänet ylöspäin ja eteenpäin.

Nämä energiat ovat kivisiä, me näemme. ME näemme monia muutoksia toteutuvan. ME näemme teidät todellisina Kristuksen kirkastamina Äiti-Jumalan uloshenkäyksen käsinä ja jalkoina. Te olette taivaan aarre, muodon saanut, parannatte muita, parannatte itsenne. Se on todella kunniakasta aikaa olla elossa. Älkää pelätkö pimeää. Ne voivat puhkua ja puhista mutta teitä suojellaan hyvin. Te olette valoa. Mikään ei voi vahingoittaa valoa. Se on totta. Te olette ikuisia olentoja, joilla on kaikkein voimakkain kasvukausi, niin kuin ylösnousevissa maailmoissa tulisikin olla silloin kun aika on kypsä, sykäyksiä ja pyörteitä yhä suurempaan valoon — kun muutos muuttuu arkipäiväiseksi. Joten tottakai te tunnette kaikenlaista painetta ja mitä suurinta stressiä. Niin sen kuuluukin olla. Mutta tämä on se mihin se lähditte mukaan. Se ei ole huvipurjehdus. Mutta me vakuutamme teille että se on tulossa! ME olemme iloisia ylösnousevien puolesta, jotka kastavat varpaansa uusiin energioihin ja sukeltavat syvään päähän, itsevarmoina kyvyistään, itsevarmoina Kristus-valossa joka ympäröi ja läpäisee. Kristuksen makea tuoksu on se mitä me näemme kaikkien teidän ympärillä. Olkaa sitä valoa jota te jo olette, kaikkein suurimmalla itsevarmuudella ja ilolla!

ME olemme Galaktinen Kollektiivi. ME pitelemme teitä kämmenellämme. ME olemme te, muistakaa. Te olette mitä intensiivisimmin rakastettuja. ME hengitämme teidän päällenne Kristus-valoa, Kristuksen rauhaa, Kristuksen valoa. ME ympäröimme teidät valolla. ME olemme Galaktinen Kollektiivi. Olkaa rauhassa.

 

Artikkelin julkaissut Era of Light

144 tuhannen aktivoituminen

angelic human eraoflightdotcom

Tervehdys! Sydämestä sydämeen suurella rakkaudella tässä hetkessä me puhumme. Minä olen Kejraj (KaiRi). Tässä esitetty informaatio on minun perspektiivini, minun näkökantani. Kaikki totuus odottaa teitä sydänkeskuksessanne. Virittäytykää sisällänne olevaan valoon.

Tänä aikana suuria muutoksia tapahtuu maailmassanne, mutta monet valitsevat nähdä sen pelkkänä kaaoksena. Vanha poistuu, ja kukaan ei ole sanonut että se poistuisi rauhanomaisesti.

Yksilöllisellä inhimillisellä tasolla fyysinen kehomme käy läpi nopeaa päivitystä. Eetteri-, tunne- ja mentaalikehomme integroidaan yhä enemmän ja enemmän fyysiseen todellisuuteen. Sielumme korkeampi valo purskahtelee uuteen tietoisuuteemme.

Kollektiivisella Maan tasolla muutos tapahtuu kaikissa Maan kuningaskunnissa. Ja Maa itse vastaanottaa suuria määriä valoa auringostamme sekä monista muista suurista auringoista kuten Alcyone, Sirius, Arcturus, ja Galaksin Keskusaurinko. Tämä kaikki avustaa Maapalloa ja hänen asukkaitaan puhdistamaan ja päästämään irti vanhasta paradigmasta, ja tekemään tilaa uudelle jumalaiselle valon matriisille.

Kaikesta siitä mikä on tapahtunut viimeisten vuosien aikana, energeettisesti ja fyysisesti, me innostuneesti sanomme, että jos te mietitte energioita tähän hetkeen asti joiden kanssa olette joutuneet kärvistelemään, ja ulkomaailma ei ole ollut muuta kuin pelkkä pahojen tekojen ”tuhon areena”, ette ole nähneet vielä mitään.

On kaikkein tärkeintä tällä hetkellä kääntää huomionne sisäänpäin, jälleen kerran, ja sallia valon sisältänne paistaa. Sillä kyllä, sitä tarvitaan suuresti tällä hetkellä, ja se nopeasti tulee käyttöön heti kun asetatte aikomuksenne.

On myös toinen innostava saapuva aika. Se päivä saapuu pikaisesti, hetki jolloin ne 144 000 ovat täysin aktivoituja. Aikanaan Äiti Maan värähtelytaajuus kasvaa moninkertaiseksi.

Mitä tämä kaikki tarkoittaa?

Niitä 144 tuhatta etsitään jo, ja monet löytävät heidät. Tämä on vain pelkkä alku. Sillä nuo 144 tuhatta eivät ainoastaan työskentele muutamien parissa, vaan ottavat korkeampia rooleja, ja he tulevat johtamaan massoja.

Kaikki se minkä me koemme nyt tulee tuntumaan niin pieneltä verrattuna siihen mikä meitä odottaa.

Aika erityisesti tulee kiihtymään yhä enemmän. Kokemuksemme muuttuvat kuin pikakelatuiksi. Ja jos ette ole keskittyneitä, kevyin sydämin, maadoittuneita, teidän filmikelanne tulee jäämään jumiin pikakelauksen aikana.

Yhä useampi on tulossa tietoiseksi siitä, että valtiot valehtelevat, eivätkä he siedä sitä enää. Suuri määärä ihmiskuntaa tulee nousemaan tyranniaa vastaan, ja uusia johtajia valitaan jo.

Kaikessa tässä on, kuitenkin, niille jotka ovat tietoisia, nousemassa jotain kaunista vanhan tuhkasta. Nova Terra nousee, joka ohjaa lapsiaan palauttamaan suunnan kohti alkuperäistä suunnitelmaa, ja ottamaan ansaitusti paikkansa tähdissä, ja toteuttaen kohtalonsa.

Minä olen Kejraj!

 

Artikkelin julkaissut Era of Light

Antautuminen rauhalle

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli antautumisen käsitettä ja sen uudelleen määrittelyä. Kanavointi liittyy erääseen aiempaan kanavointiin.


Me olemme jokin aika sitten puhuneet ideasta jota me pidämme erittäin tärkeänä teidän todellisuutenne manifestoimiseksi iloisella tavalla — antautumisen käsitteestä. Monet ovat käyttäneet tätä sanaa teidän kielessänne monia kertoja, ja antautumisella, totta kai, me emme tarkoita, että teidän pitäisi antaa pois, millään tavalla tai missään muodossa, teidän kelpoisuuttanne. Mutta idea antautumisesta on oikeammmin avautumista, täydellä haavoittuvaisuudella, ymmärrykselle siitä että teidät on luotu, käyttäen omia sanojanne, Äärettömyyden kuvaksi.

Ja kun teidät on luotu äärettömien mahdollisuuksien heijastukseksi, silloin antautuminen äärettömyyden persoonarakenteelle, päästää irti huolistanne, ajatuksistanne, ideoistanne siitä mitä teidän mielestänne tulisi tapahtua, ja yksinkertaisesti muuttua siksi mitä te olette, siksi joksi teidät on luotu — on se joka sallii fyysisen todellisuuden heijastaa takaisin teille, koska se on peili, sen äärettömän mahdollisuuden joka teo olette, sillä teidät on tehty Äärettömyyden kuvaksi, joka on tottakai vain toinen tapa sanoa että olette äärettömästi mahdollisuuksia.

Me olemme puhuneet monista antautumisen muodoista ja ideoista, ja tänä päivänä aikaanne me haluaisimme puhua antautumisesta rauhalle. On ollut, lukemattomien sukupolvien ajan planeetallanne… no, kyllä te voitte laskea ne, mutta me tiedämme että te pidätte tuosta fraasista, lukemattomien sukupolvien ajan… mikä tarkoittaa pitkää aikaa planeetallanne, idea sodasta. Ja nyt olette viime aikoina kokeneet idean siitä, että ne sotaisat osapuolet, jotka ovat sotineet varsin pitkään, ovat halukkaita neuvottelemaan, niinkutsuttuja rauhanneuvotteluja, ja teillä on ollut rauhanneuvotteluja eri aikoina historiassanne.

Mutta idea on aina ollut, tavallaan, useammin kuin ei, että yksi puolu antautuu ja luovuttaa jotain toiselle puolelle, antaa pois jotain tavalla jolla he eivät oikeasti haluaisi, tavalla jota he pitävät tai nimittävät menetykseksi, sen katoamiseksi mitä he pitävät heidän valtanaan. Mutta jos voitte alkaa kommunikoida kansoillenne, että antautumisen teot eivät ole niinkään antautumista toiselle, kansakunta kansakunnalle, henkilö henkilölle, vaan antautumista itse rauhalle, silloin molemmat voivat ymmärtää että heidän toiveet voidaan käyttää, heidän perustavanlaatuiset halut voivat ilmentyä. Koska kun yksilö, tai ryhmä, kansakunta antautuu rauhan idealle, silloin se mistä puhutaan on, että he ilmaisevat halukkuutensa tutkia ideaa siitä että on olemassa kaikkea kaikille riittävästi, niinkuin onkin. Että kuka tahansa voi elää unelmaansa, mitä he voivatkin tehdä, ja että niin tekeminen määritelmän mukaan, ei ole konfliktissa kenenkään toisen totuuden kanssa, kenenkään toisen unelman kanssa, kenenkään toisen luonnollisen luovuuden ilmaisun kanssa.

Ainoat konfliktit syntyvät, kun henkilöt ja kansakunnat yrittävät olla jotain mitä he todellisuudessa eivät ole, kun he tietoisesti luovat itselleen identiteetin, tavallaan, joka on väärä, joka on tuulesta temmattu, joka ei edusta heidän totuuttaan. Silloin teillä on konflikteja, koska se mitä te ette ole, tulee aina, määritelmän muukaan, tuomaan mukanaan konfliktin, ja vastustuksen, ja kamppailun ja selkkauksen ja tuskan. Mutta se miksi teidät on luotu, se mikä te luonnollisesti olette, sopii automaattisesti kaiken muun kanssa yhteen mikä on luonnollista, koska universumi on kokonaisuuden idea, se on yksi ainoa asia. Täten, kaikki palaset luonnollisessa muodossaan, määritelmän mukaan, tulee sopia yhteen.

Joten kun antaudutte rauhan idealle, antaudutte luonnolliselle itsellenne ja idealle, ymmärrykselle ja viisaudelle siitä, että kaikki, joka sallii itsensä olla luonnollista, tulee automaattisesti löytämään keinon sopia joukkoon, sekoittua, harmonisoitua kaiken muun kanssa joka myös on halukas olemaan luonnollinen. Ja sillä tavoin, tuon teon kautta, tulee kaikille riittämään kaikkea ja kaikkien sallitaan olla sitä mitä he haluavat; ja holistinen systeemi tulee tukemaan kaikkia sen osia, ja kaikki osat tukevat holistista systeemiä määritelmän mukaan, automaattisesti.

Tämän idean tajuaminen, tämän antautumisen määritelmän välittäminen kaikille kansoille on eräs suurimmista ideoita jonka te voitte tehdä, eräs suurimmista teoista jonka voitte tehdä ja opettaa. Ei antautuminen toisille menetyksen mielessä, vaan antautuminen rauhalle kaikkien edun nimissä.

Se Suuri Koe

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi vuodelta 1998. Kanavointi tällä kertaa käsitteli rauhanneuvotteluja ja ihmismielen vaikutusta niihin. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Suomen entinen pääministeri Harri Holkeri oli mukana neuvottelemassa rauhaa irlantilaisten ja englantilaisten välille.


Q: Tunnetko Suuren Kokeen?

A: On monia suuria kokeita. Mihin niistä viittaat?

Q: Se Suuri Koe tullaan pian tekemään.

A: Kyllä.

Q: Kerron sinulle vähän tästä, koska se on varsin, aika innostava. James Twyman, kirjan ”Emissary of Light” kirjoittaja, hän itse asiassa…

A: Hän itse asiassa mitä?

Q: Hän itse asiassa lauloi… Etsin nyt tässä jotain millä viitata siihen, kirja on minulla kädessä. Hän sanoi että… hänet pyysi Irakin hallitus Bagdadiin esiintymään. Hän sanoi, että tilanne tuntui… että sota oli melkein väistämätön, tiedäthän, vähän aikaa sitten, ja että diplomaattiset toimet tuntuivat epäonnistuneen. ”Irakin hallitus käytti minua”, hän sanoi, ”mutta meillä oli sama tavoite, välttää tämä kauhea sota. Minulle annettiin lupa laulaa rauhanrukous Saddam Husseinille ja halusin maailman liittyvän mukaan tähän rukoukseen. Sadat tuhannet ihmiset ympäri maailman osallistuivat, ja kun se oli tehty, tunsin perustavanlaatuisen muutoksen energiassa koko alueella. Kolme päivää myöhemmin allekirjoitettiin rauhansopimus. Jotain mikä tuntui mahdottomalta ennen kuin rukous alkoi. Ja sitten viikkoa myöhemmin Irlannissa pidettiin päiviä rauhanneuvotteluja.”

A: Teidän irlantilaisten ja englantilaistenne välilllä.

Q: Kyllä, linnassa Belfastissa.

A: Kyllä.

Q: Hän sanoi, ”Päivien ajan pommit räjähtelivät joka puolella tuolla alueella. Monet ihmiset yrittivät keskeyttää rauhanprosessin ja tuntui siltä kuin neuvottelut kariutuisivat. Jälleen kerran, tuhannet ympäri maailman liittyivät meidän kanssamme rukoukseen ja kolme päivää myöhemmin neuvotteluissa tapahtui läpimurto. Rauha tuntuu viimeinkin väistämättömältä nyt toukokuussa.”

A: Nyt voimme palata takaisin erääseen illan kysymyksistä, mikä on prosentuaalinen todennäköisyys sille että USA:ssa on terrori-isku? Se oli ennen 97%, nyt se on 78%.

Q: Vau. No, tämä vie vielä hieman….

A: Se on alku ymmärrykselle seuraavasta, sanoisimmeko, kappaleesta josta me puhumme liittyen antautumiseen, koska tämä lukkiutuu täysin uudenlaiseen ymmärrykseen konfliktin ratkaisusta, jota me kutsumme ”antautumiseksi rauhalle”.

Q: Okei.

A: Ja me puhumme siitä ensi kerralla.

Q: Selvä, koska tämä tapahtuu huhtikuun 23. päivänä.

A: Kyllä, kyllä, me puhumme siitä seuraavassa lähetyksessä.

Q: Seuraavassa lähetyksessä.

A: Me havaitsimme tuon.

Q: Okei, hyvä, koska he haluavat kaikki mukaan tähän. Ja minulla tulee olemaan tästä kopioita silloin.

A: Selvä.

Q: Seuraavassa tapaamisessa.

A: Kiitos.

Q: Okei, kiitos.

A: Tällä ajoituksella me ulotamme kaikille ja jokaiselle teistä meidän syvimmän ehdottoman rakkautemme ja halukkuutemme, värähtelymme antautua elämälle kanssanne. Me kiitämme tietä ja toivotamme hyvää päivää. Ja nyt luovutamme kanavan kehon vapaaksi.


 

USA:n valtio vahingossa julkaisi mielenhallintadokumentit tietopyynnön yhteydessä

Kun tutkija Curtis Waltman Muckrock-sivustolta otti vastaan tiedostoja hänen laittamaansa tietopyyntöön koskien Antifaa ja rasistisia ryhmiä Washingtonin osavaltion Fusion Centerista, hän sai enemmän kuin mitä hän pyysi: täysin aiheeseen liittymättömän zip-tiedoston jossa luki “Elektromagneettiset vaikutukset ihmiskehoon”.

Tiedostoissa oli kolme diagrammia, jotka esittävät informaatiota sähkömagneettisten aseiden vaikutuksista ihmisen kehoon ha aivoihin. Ensimmäinen diagrammi, tarkemmin nimeltään Psykosähköisten aseiden vaikutukset, kertoo yksityiskohtaisesti tällaisten aseiden vaikutuksista, keskittyen sekä mielenhallintaan että fyysisiin oireisiin.

Seuraava diagrammi kertoo eri prosesseista joilla sähkömagneettinen mielenhallinta toteutetaan puhelinverkon avulla tai paikallisemmin maan pinnalta tai ilmasta, kun psykotronisia aseita kohdistetaan tiettyihin ihmisiin. Eri taajuudet kuvataan vaikuttavan eri aivojen osiin.

Kolmas kuva puhuu enemmän ihmisaivojen kartoittamisesta aalloilla, ja mainitsee että jokaisella ihmiskeholla on uniikki biosähkömagneettinen kenttä, joka oletettavasti antaa kehittyneiden aseiden käyttäjille kyvyn paikallistaa kaikki yksilöt maailmassa perustuen tähän tunnisteeseen, mikä mahdollistaa heidän suoraan kohdistaa yksilöihin psykotronisia aseita.

 

Nämä diagrammit vaikuttavat esitysdokumenteilta, jotka ovat peräisin eri lähteistä, mahdollisesti niitä käytetään pointteina keskusteluissa kun puhutaan siitä miten tutkia ja kehittää psykotronisia aseita. Nämä dokumentit eivät paljasta, samalla tavoin kuin Wikileaks, mitä varjohallituksen virastot kuten NSA ovat tehneet tai mihin ne kykenevät.

Jotkut näistä kuvista ovat ilmestyneet Nexus-lehden artikkelissa joka kuvaa vuoden 1992 oikeudenkäyntiä NSA:ta vastaan, toisena osapuolena oli John St. Clair Akewi. Akewi väitti, että NSA:lla oli ”kyky murhata USA:n kansalaisia salaa tai pyörittää salaisia psykologisia operaatioita saadakseen koehenkilön tuntemaan itsensä mielisairaaksi ja niin että tälle annetaan tästä diagnoosi”, ja jossa dokumentoitiin heidän väitettyjä metodeitaan.

Alas kaninkoloon

Niille jotka kykenevät seuraamaan sitä täältä, tämä artikkeli johtaa alas kaninkoloon jossa informaatio ja resurssit kuvaavat eri mielenhallinnan aspekteja, joita Deep Staten agentit kohdistavat ”kohdistettuihin henkilöihin”. Vaikka sellaisten virastojen salaiset kyvyt ovat olleet eräs tarkimmin varjeltu salaisuus, Edward Snowdenin kaltaiset henkilöt ovat kyenneet auttamaan meitä heräämään heidän olemassaoloonsa.

Mitä me voimme olla mieltä tällaisesta tiedosta joka liittyy mielenhallintaan? Kuten Waltman huomauttaa,

On täysin epäselvää miten tämä on päätynyt tähän julkaisuun. Se voi olla tarkoitettu toiseen julkaisuun, se on voiunt olla kerätty tulevista WSFC:n raporteista, tai se voi olla jopa henkilökohtaisia tiedostoja salaisen palvelun agentilta joka jotenkin on päätynyt tähän. Soitto WSFC:lle ei johtanut mihinkään, joten kunnes he soittavat takaisin, tämä kaikki pysyy mysteeriinä.

Ainoa mahdollisuus, jota Waltman ei käsittele, on että tiedosto oli lähetetty hänelle tarkoituksella. Sellainen operaattori on tehnyt lähetyksen joka haluaa välittää tämän informaation uudelle silmäparile, ja olla osa salaisen informaation julkistamista kansalle, jonka tulee tästä saada tieto. Epätodennäköistä? Ehkäpä, mutta pljon hämärämpääkin on maailmassa sattunut.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Eliitin pedofilia pyrkii normalisoimaan lasten ja aikuisten välisen seksin (osa 2)

Tämä on toinen osa kirjoitussarjasta. Ensimmäisen osan voit lukea täältä:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/eliitin-pedofilia-pyrkii-normalisoimaan-aikuisten-ja-lasten-valisen-seksin/


Ennen kuin siirrytään puhumaan Illuminatin yrityksestä muuttaa yhteiskunnan näkökulmaa pedofiileihin ja pedofiliaan, yksi asia pitää lisätä ensimmäisen osan keskusteluun lasten seksualisoinnista. Se käsittelee Planned Parenthoodia.

Planned Parenthood syntyi aikana, jolloin jotkut seksuaalisen vapautumisen aspektit olivat, uskoakseni, tärkeä askel läntisten yhteiskuntien kehittymisessä pois jäykistä kulttuurinormeista. Kuitenkin, niinkuin keskusteltiin artikkelissa ‘Illuminati Pedophilia: What Is The Role Of The Awakening Community?‘, organisaatioihin, jotka perustetaan ihmiskunnan parhaat intressit mielessä,
johtava eliitti soluttautuu helposti ja kaappaa sen omiin tarkoituksiinsa.

Planned Parenthood on korruptoitunut

En usko, että minun tarvitsee mennä kauhean kauas vakuuttaakseni teidät siitä, että Planned Parenthood on negatiivisten voimien korruptoima ja kaappaama. Todisteet siitä, että organisaatio myy abortoitujen sikiöiden ruumiinosia rahasta, tulisi jo riittää. Itse asiassa, todisteita on niin hämmentävän paljon, että Snopes ei kykene lyömään enää perinteistä ”VALETTA”-leimaansa tarinaan, vaan lähinnä sen täytyy käyttää sekavaa ”SEKALAISTA”-leimaa minimoidakseen kumoamattomat väitteet.

Planned Parenthood on muuttunut jättiläismäisen paljon rahaa saavaksi organisaatioksi, jolla on vaikutusvaltaa ottaa YK mukaan sen mandaatilla. Tämä on artikkelista ‘Pedophilia is Central to Illuminati Agenda‘:

Kansainvälinen Planned Parenthood -järjestö kannattaa “oikeutta” suostua seksiakteihin, joista tulee YK:n “Lasten oikeuksien” sopimuksen perusta. Kansainvälinen aborttia ajava järjestö julkisti kaksi dokumenttia, joita lasten seksuaalisuutta ajavat tahot voivat käyttää osana mediakampanjaa, joka ohjaa kaiken ikäisiä lapsia “tutkimaan seksuaalisuutta”, ja joka suoraa hyökkää vanhempien roolia vastaan lasten suojelijoina.

Planned Parenthood, joka toimii kulissina homo- ja pedofiilijärjestöille, haluaa heteroseksuaalisten arvojen kuten siveyden ja suojaikärajan muutettavaksi rikkeiksi lasten “seksuaalioikeuksia” kohtaan.

“Valtioiden tulee kunnioittaa, suojella ja toteuttaa kaikki seksuaalioikeudet nuorille”, julkaisu esittää. Opas on suunniteltu tekemään nuorista seksin puolestapuhujia.

Lukiessani huolellisesti läpi Planned Parenthoodin kirjallisuutta, se mitä löysin oli harkitusti luonnostellut argumentit, jotka tuntuivat puhuvan ihmisten itseilmaisun vapauden puolesta. Mutta lopulta, jos käyttää arvostelukykyä, käy selväksi että lasten viattomuutta ja turvallisuutta ei tässä suojella. On olemassa selkeä agenda viedä aikuisilta oikeudet ja velvollisuudet kasvattaa lapsensa omien moraalisten ja henkisten normien mukaan, ja siirtää tuo vastuu valtiolle. Eikä ainoastaan tuota, meillä on käsissämme valtio jolla on varsin äärimmäisiä mielikuvia seksuaalisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta ja lapsen kyvystä valita itse, joista ei paljoakaan puhuta vanhempien kanssa yhteiskunnassa. Tällä hetkellä luonnostellaan lakiehdotuksia, jotka sallisivat valtion laillisesti rankaista vanhempia, jos valtion mielipiteitä ei hyväksytä.

Vaikka et uskoisikaan teoriaa siitä, että tämä on osa laajempaa, yksimielistä suunnitelmaa ”valmistella lapsia yhteiskunnassa seksuaaliseen hyväksikäyttöön”, niinkuin artikkeli esittää, selvästikin on käynnissä valtapeli, jossa yksi yhteiskunnan faktio muuttaa mielipiteensä erottamattomiksi juridisiksi ”oikeuksiksi”, joiden seuraamatta jättämisestä toiset voivat joutua syytteeseen. Jos mietit tätä hetken, tämä on täysin ristiriidassa ”naisella on oikeus valita”-argumentin ydinarvojen kanssa, jotka ovat vastaan kaikkea syyttämistä oikeudessa yksilöllisisiä moraalivalintoja koskevissa asioissa. Yhtäkkiä vanhempien ja muitten laillisten valvojien yksilölliset moraaliset valinnat tavoissa kasvattaa heidän huostassa olijoitaan onkin uhattuna. Selvästikin Planned Parenthoodin sponsoroimassa agendassa on jotain mätää.

”Mielisairauden” nimeltä pedofilia normalisointi

Siirtykäämme seuraavaan ongelmaan. Osana yritystä normalisoida pedofilia yhteiskunnassamme pitää sisällään pyrkimyksen nähdä pedofiilisia tekoja suorittavat ihmiset suuremmalla armeliaisuudella ja hyväksynnällä kuin mitä ihmiset nykyään tekevät. Tämä ongelma on monitahoinen, koska mielestäni ihmisiä ei tulisi tuomita siitä mitä he ovat tai mitä he tuntevat, ja erottelisin tämän niistä valinnoista ja teoista joita he tekevät. Kuitenkin, tarkastellaan uudelleen Joachim Hagopianin kommentteja lähtökohtana keskustelulle:

Jonkin aikaa jo ovat yhteiskunnan manipulaattorit elitistisistä piireistä vallankumouksellisesti työskennelleet kohti pedofilian normalisointia ja sen ajamista pelkkänä elämänvalintana, puskien sen kannattajille viestiä ”harmittomuudesta” ja ”juridisista oikeuksista”. Pääesimerkkinä vuonna 2014 New York Times kirjoitti artikkelissaan, että pedofilia on mielisairaus mutta ei rikos, ja että pedofiili tuntee vetoa esiteini-ikäisiin mutta ei koskaan tee näille impulsseilleen mitään, eikä näin siis tee rikosta. Vaikka tämä onkin totta kapeassa kontekstissa, ongelman rationalisointi ei silti ota huomioon pedofilian pakonomaista, joskus täysin hallitsematonta luonnetta, joka ajaa tästä kärsivät toteuttamaan seksuaalisuuttaan lapsia kohtaan, ja useammin kuin ei muuttumaan sarjapedofiileiksi tai pederasteiksi.

Samansuuntaisen destigmatisaation hengessä American Psychiatric Associationin (APA) viimeisin vuoden 201 DSM-5 taudinkuvaus pedofiileistä alunperin kosketti pedofiileja jotka eivät koskaan toteuta seksuaalisia halujaan lapsiin, ja tätä pidettiin seksuaalisuuntauksena ennemmkinkin kuin muodollisena mielisairautena. Vahvan vastustuksen alla APA pakotettiin muuttamaan kantaansa, ja näin se erotteli seksuaalisen kiinnostuksen (ei suuntautumisen) samalla kun APA edelleen tunnustaa, että pedofiilinen häiriö on sekä mielisairaus parafiilisten mielisairauksien joukossa, mutta samalla myös rikos. Kuitenkin, “virhe” sivulla 698 jää jokaisen diagnooseja tekevän painettuun “raamattuun”, kunnes seuraava painettu versio tulee, ja pelkästään verkkoversio e-DSM-5 on korjattu. Läpinäkyvän yhtämittaisessa pakottamisessa (ellei jopa kiirehtimisessä) kulttuurillisesti normalisoida pedofilia APAn “Freudilainen” saattaa hyvin olla barometrinen kurssin muutos koittaa kepillä jäätä sen suhteen millainen on toleranssi pedofilialle, joka edelleen pysyy vakavana seksirikoksena.

Aamulehden pedofilia-artikkeli
Aamulehden pedofilia-artikkeli

Huomaamaton artikkeli siellä, toinen täällä, yritys määritellä uudelleen, kontekstualisoida uudelleen, tai kuvitella uudelleen pedofilia. On vaikeaa sanoa onko mikään tietty taho saanut komentonsa suoraan Illuminatin komentoportaalta, mutta kokonaiskuvassa on selvästikin viitteitä siitä, että yksimielisesti on käynnissä pyrkimykset liikuttaa kansaa askel askeleelta kohti pedofilian suurempaa toleranssia, ja antaa sille normaaliuden vaikutelma. Tämä Free Thought Projectin artikkeli painottaa seuraavaa pointtia:

Häiritsevällä yrityksellä normalisoida pedofilia valtavirran ”seksuaaliseksi suuntautumiseksi” pedofiileja uudelleenbrändätään ”Alaikäisiin vetoa tuntevina henkilöinä”, toiveena se että heidät hyväksyttäisiin osaksi LGBT-yhteisöä.

Viihdeteollisuuden viittaukset

Puhuttaessa huomaamattomista artikkeleista, selvästikin on liuta esimerkkejä pedofiliaan menevistä viittauksista, jotka tuntuvat tulevan esiin nykypäivinä ja saavat huomiota. Artikkelissani Disney-johtaja sai potkut: Pelkäävätkö he että heitä aletaan tarkkailemaan pedofiliassa mukanaolosta? me näimme useita twiitteja johtaja James Gunnilta, jotka tulivat esiin ja johtivat hänen potkuihinsa.

Näimme myös Jackass-tähti Steve O:n varsin provokatiivisen tatuoinnin:

Vauva myöhemmin kuuluisasti peitettiin strutsitatuoinnilla. Sitten meillä on myös Louis C.K., joka ajaa sitä että jos me emme vihaisi pedofiileja, lapsia murhattaisiin vähemmän sen jälkeen kun heitä on käytetty seksuaalisesti hyväksi:

Myös muitten koomikoiden jutuissa ja kuvissa on ollut pedofiliaa mukana. On myös useita julkisuuden henkilöitä, jotka ovat julkaisseet häiritseviä kuvia, jotka tuntuvat esittävän tietynlaista ”ripittäytymistä”, joka näyttää hyväksyvän pedofilian muiden saatanallisten menojen mukana.

Pointti on, jälleen kerran, että on vaikeaa katsoa mitään esitystä ja yhdistää se suoraan suurempaan Illuminatin agendaan. Mutta uusien pedofilian määritelmien laajuus ja syvyys, sekä pyrkimykset kääntää julkisen keskustelun suuntaa ja vaikuttaa mielipiteisiin eivät vain voi jäädä sivuutetuiksi mihinkään liittymättöminä yksittäisinä tekoina yhteiskunnassa. Jotain on käynnissä, olipa kyse sitten julkimoista, jotka ovat Illuminatin vallan alla ja joille sanotaan suoraan että käyttää tiettyjä symboleja ja kuvia tai sanoa tiettyjä asioita, tai sitten se pelkkä psykologinen ehdollistaminen jonka alla he ovat, joka on saanut heidät osallistumaan pedofiliaan ja muihin okkulttisiin tekoihin, ja tällä on vaikutus missä joko tunnetaan helpotusta tai mielihyvää siitä, että ollaan saatu paljastettua vihjein sitä mitä he tekevät ja tuntevat.

Normalisaatio ei tapahdu koskaan

Nyt kun olen sanonut kaiken tämän, on vankka mielipiteeni, että tämä yksimielinen pyrkimys normalisoida pedofilia ei tule koskaan onnistumaan. Toki on tarve poistaa stigma ihmisiltä jotka ovat ”pedofiileja”, niinkuin Dictionary.com sen määrittelee ”aikuisten lapsia kohtaan kohdistuvana seksuaalisena haluna”. Mutta suuremmassa mittakaavassa ongelma ei ole se että ollaan tekemisissä hajallaan olevien yksittäisten ihmisten kanssa, joilla on syntymästä asti ”mielisairaus” nimeltä pedofilia.

Se oikea ongelma on, että yläluokan siniveriset perheet ovat järjestäneet valtarakenteensa okkultistisien käytänteiden ympärille, joissa lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on vain yksi monista muista kauheuksista. Nämä käytänteet eivät välttämättä sisällä kiintymystä lapseen, vaan enemmänkin lapset nähdään kauppatavarana, leikkikaluina, esineinä joita voi käyttää ja hyväksikäyttää kaikkein hirvittävimmillä tavoilla, ja sitten murhata ne ja heittää pois.

Se syy sille, että nämä aktiviteetit ovat niin vallitsevia johtavan eliitin keskuudessa on, että jokainen jäsen poikkeuksetta käy läpi intensiivisen, brutaalin koulutuksen heti syntymästään lähtien, johon monesti kuuluu seksuaalista hyväksikäyttöä ja kidutusta heitä itseään kohtaan. Tavoite on, että jokainen jäsen saavuttaa erityisen psykopatian muodon. Heidän koulutuksensa ja elämänsä pyörivät perhejärjestelmässä ylöspäin edistymisen ympärillä, ja heitä kasvatetaan valta-asemaan ja johtajiksi kaikille ihmiselämän osa-alueille.

Jos uskot, että psykopaatti ei kykene pitämään valta-asemaansa maailmassa tai ei kykene piilottelemaan psykopatiaansa muilta, olet väärässä molempien kohdalla. Se on nimenomaan myötätunnon, luottamuksen ja yhteyden puute Illuminatin jäsenten tahoilta joka liekittää heidän määrätietoista, häikäilemätöntä draiviaan kohti valtaa, materiaalista vaurautta ja muiden hallitsemista.

Me olemme kaikki yhteydessä

Pedofilian normalisointi ja siihen liittyvien okkultististen käytänteiden hyväksyntä eivät tule koskaan tapahtumaan maailmassamme, koska me, ihmisolentoina, olemme luonnollisesti yhteydessä toisiimme, ja me koemme, toiset enemmän ja toiset vähemmän, rakkauden ja myötätunnon aikaansaamaa syvää täyttymystä. Me voimme luottaa siihen, että suurin osa ihmiskunnasta kokee suurta iloa nuorista lapsista, eikä heillä oli absoluuttisesti mitään halua — eikä usein mitään ymmärrystä sellaisesta halusta — käyttää lapsia hyväksi tai nähdä heitä vahingoitettavan millään tavalla. Tämä rakkauden voima, yhteyden voima, on se joka auttaa meidät tämän vaikean ajan yli.

Me olemme edelleen pisteessä jossa pelkkä pedofilian ja lasten hyväksikäytön maininta aiheena on meille vaikeaa kuulla. Mutta todella, meidän ei tarvitse — me emme voi — pelätä tai tuntea voimattomuutta kuin tällainen aihe nousee esiin. Kollektiivina meidän tulee nähdä kaikkien lasten hyväksikäyttötekojen ja muiden saatananpalvontahommien paljastaminen porttina omaan vapautumiseen, sekä yhteiseen parantumiseemme.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Eliitin pedofilia pyrkii normalisoimaan aikuisten ja lasten välisen seksin

Todistus entiseltä Illuminatin kouluttajalta Svalilta, johon olen viitannut aiemmissa artikkeleissani, mm. Lucifer-sarjassa, tarjoaa hyvän kontekstin ymmärrykselle Illuminatin struktuurista ja niistä keinoista, joilla he pyrkivät saamaan lisää valtaa planeetalla. Hän paljastaa, että osa Illuminatin suunnitelmasta on ollut siirtyä salassa hallitsemisesta avoimeen hallintaan erittäin strukturoidulla uudella maailmanjärjestyksellä jossain kohtaa 21. vuosisadalla.

Kuten mainittua aiemmassa artikkelissa ‘Miksi meidän tulee vastustaa Illuminatia juuri nyt’ suunnitelmiin kuuluu vähentää populaatiota hallittavan suuruiseen 500 miljoonaan ihmiseen. Mutta toinen osa yrittää totuttaa maailman hiljalleen heidän filosofiaansa ja okkultistiseen elämäntyyliin, niin että täydellinen Illuminati-haltuunotto — jolla tulee olemaan myös sotilaallinen komponentti — tulee kohtaamaan vähemmän väkivaltaista vastarintaa. Idea on, että uudenlainen okkultistinen filosofia, joka tuodaan esiin, ei tunnu muille ihmisille niin vieraalta. Svali puhuu siitä miten tällainen hidas siedätys tapahtuu:

He rahoittavat koulutuslaitoksia, uskoen, ja aivan oikeutetusti, että nykypäivän nuoret tulevat muokkautumaan heidän koulutuksensa sisällöstä. Tämä vaikutus on hienovaraista, mutta tietyt luokat ovat avautuneet, tai tiettyjä opettajia tuodaan luokkiin, hiljaisten liikemiesten vaikutuksen avulla jotka ovat paiskineet kovasti töitä viime vuosina. Jälleen kerran Illuminaatin johtajien kyyninen pragmatismi tulee esiin, heidän pidellessään näpeissään rahavaltaa; valtaa joka on saatu, valitettavasti, esoteerisilla teoilla ja sopimuksilla saatanan kanssa.

Paikalliset ja kansalliset mediat ovat jo vuosia olleet heidän rahamahtinsa vaikutuksen alla. Minulle opetettiin, että keskivertoihminen tultaisiin hiljalleen ja tietämättään ”siirtämään kohti” yhä suuremman pahuuden ja moraalittomuuden hyväksymistä. Kaikki mitä tarvitsee tehdä, on lukea lehteä tai katsoa sen kuvia vuodelta 1950 ja verrata sitä nykypäivänä markkinoilla julkaistuihin; katsoa elokuvaa 50 vuoden takaa (kun John Waynea pidettiin ”actionina”) ja verrata sitä nykypäivän moderneihin kuvauksiin väkivallasta ja henkisyydestä; tai verrata muutoksia moderneissa televisio-ohjelmissa ja nähdä miten medialla on järkyttävä (ja minulle opetettiin myös, että laskelmoitu) vaikutus yhteiskuntaan.

Pedofilia on okkultistisen Illuminatin sisäänrakennettu aspekti, ja sen seurauksena me alamme nähdä hienovaraisia mutta aktiivisia yrityksiä valtavirran mediassa ja populaarikulttuurissa tuoda pedofiliaa esiin lähemmäksi hyväksyttävää ja normaalia.

Lasten seksualisointi

Tähän pyrkimykseen kuuluu ilmiselvä muutos yhteiskunnassamme, jossa yhä nuoremmat ja nuoremmat lapset, erityisesti tytöt, seksualisoidaan, eli puetaan ja esitetään tavoilla joilla heidät nähdään seksuaalisen kiinnostuksen kohteina.

Ei ole yllätys, että Hollywood on tässäkin kärjessä. Nämä pyrkimykset tuodaan esiin hiljalleen, hienovaraisesti, mutta tästä on monia esimerkkejä. Eräs esimerkki on näyttelijä Millie Bobby Brown, joka on niittänyt mainetta Netflix-hitti Stranger Thingsin roolissa, ja W Magazinen jutun mukaan 13-vuotias tyttö on eräs ”todiste siitä, että televisio ei koskaan ole ollut kuumempi” tai ”seksikkäämpi”.

Muotisuunnittelijat ja vaatevalmistajat eivät ole sormi suussa lasten seksualisoinnin kanssa. Vaikka he saattavatkin väittää, että he yksinkertaisesti antavat kansalle sitä mitä he haluavat tai saattavat piiloutua harmittoman ”petkutuksen” taakse, fakta on että lapsia nähdään enemmän ja enemmän julkisuudessa provokatiivisissa vaatteissa ja meikeissä yhä nuorempina ja nuorempina, lisänä kasvava tietoisuus omasta seksuaalisesta viehätysvoimastaan sekä identifikaatio siihen.

Katso tähän liittyvä artikkeli: Nämä kuvat tarjoavat uskomattomia todisteita siitä miten mainosala käyttää naisia hyväksi

Lasten seksualisointia vastaan on julkisuudessakin noussut jotain pientä metakkaa, mutta suurimmalta osin tämä on ollut varsin laimeaa, ja se on aina harkitusti luokiteltu ”ylireagoimiseksi”. Mikään vastustus ei koskaan ole kyennyt saamaan tätä vaikeasti kuvailtavaa agendaa kynsiinsä tavoilla, jotka olisivat kyenneet sitä lopettamaan.

Hämmennys omasta seksuaalisuudesta ja seksuaalinen ristiriitaisuus

Jopa tavallinen kaduntallaaja huomaa, että informaation ja monimutkaisuuden määrä on räjähtänyt yhteiskunnassamme sukupuoli-identiteetteihin ja seksuaali-ilmaisuihin liittyen. Vaikka erilaisten seksuaalisuuden ilmaisujen muotojen hyväksynnässä onkin jotain ilmiselvää arvoa, tuntuu siltä että nämä tietyt tietoisuuden liikkeet ovat kaapattu ja niitä käytetään edistämään yhä suurempaa hämmennyksen ilmapiiriä, ei ainoastaan liittyen yhteiskunnalliseen sukupuoleen, vaan sen lisäksi liittyen myös seksuaalimieltymyksiin ja seksuaaliseen haluun.

Ja tämä hämmennys tuntuu suoraan olevan kohdistettu meidän lapsiimme.

Joachim Hagopian, joka on työskennellyt hyväksikäytettyjen lapsien parissa luvansaaneena mielenterveysterapeuttina ennen kuin hänestä tuli vaihtoehtomedian journalisti, on syventynyt eliitin keskuudessa vellovaan pedofiliaan. Vaikka tämä sävy voi vaikuttaa rankalta, näitä pointteja kannattaa ehdottomasti tutkia syvemmin:

Entinen presidentti Obama ja hänen jenginsä puskivat eteenpäin Common Corea ja sen LGBT-agendaa kurkuistamme alas käyttäen hänen koululaitosjärjestelmäänsä, tieten tahtoen vahingoittaen lapsiamme heti lastentarhasta päästyään kehityksellisesti epäsopivien, seksuaalisesti epäsiveellisten dogmien avulla, jotka ovat olleet vahingollisia, kuormittavia ja hämmentäviä nuorille Amerikan sukupolville liittyen sukupuoli-identiteettiongelmiin, jotka yleisesti ilmenevät hämmennyksenä sukupuolirooleista, sekä seksuaalisuhteissa ja ihmistenvälisissä suhteissa esteinä, jotka heijastelevat normalisoitua kulttuurillista ja seksuaalista patologiaa ja toimintahäiriötä. Obaman statistinen hyökkäys sekä perhe- että vanhemmuusoikeuksia ja uskontoja kohtaan on vain osa eliitin massiivista mielenhallintaoperaatiota, jolla ajetaan tätä pahaenteisen uhkaavaa agendaa.

Artikkelissaan nimeltä ‘Koulutuksen asiantuntija: Common Core -koulutus on sosiaalista manipulointia’  koulutusasiantuntija tri. Duke Pesta kertoo huolestumisestaan:

Esimerkkinä tri. Pesta lainasi kansallisia niinkutsuttuja ”terveys”standardeja, jotka on kehitetty suurelta osin verorahoitteisen aborttijättiläisen Planned Parenthoodin toimistossa, “joka mainostaa lapsillemme terveys- ja seksuaalitaitojen opetusta ain lastentarhasta 12. luokalle asti”, hän selittää. “En tiedä teistä, mutta idea siitä että me aiomme lähettää lapsemme julkisiin kouluihin oppimaan seksuaalitaitoja on äärimmäisen häiritsevää.” Eräs yleisimmistä valituksista on, että lapsilta tullaan vaatimaan “identifioitumista erilaisiin perherakenteisiin” — lue: homoseksuaalisiin ja transsukupuolisiin — ja “antamaan argumentteja sille miksi erilaiset perhetyypit ovat samanarvoisia.”

Radikaalien “terveys-” ja “seksuaaliskeemojen” seuraukset, kun niitä ujutetaan vaikutusalttiisiin nuoriin lapsiin, “ovat vakavat”, tri. Pesta sanoo, huomauttaen että ainoastaan valtion mielipidettä tultaisiin opettamaan. “Enää eivät äidit tai isät pääsisi kouluttamaan lapsiaan kotona heidän seksuaalinäkökulmillaan”, hän sanoo, lainaten kristittyjä ja muiden uskontojen edustajia. “Valtion standardit vaativat, että jokainen lapsi lastentarhassa, ensimmäisellä ja toisella luokalla on mukana näissä harjoituksissa.” Siihen mennessä kun lapsi on kolmannella luokalla, hän jatkaa, he joutuvat esittämään argumentteja ja selittämään miksi “biologista sukupuolta ei ole olemassa.”

Tässä voidaan nähdä sillä heppoisen verukkeen varjolla, että ymmärtämällä ja hyväksymällä ihminen yhteiskunnassa jolla on halut ja identiteetit, jotka eroavat normista, että tapahtuu hyökkäys itse normeja vastaan, ja lasten kyky saada terveellinen ikään liitetty persoona ja identiteetti hajoitetaan. Varmasti tervejärkinen lähestymistapa jättää monimutkaiset ongelmat lapsilta myöhempään elämään, kun he ovat tarpeeksi vanhoja itse arvioimaan niiden yksityiskohtia tukevammalta pohjalta, tuntuu olevan jätetty täysin sivuun ja huomiotta. Tämä herättää epäilyksen siitä, että taustalla on pahuuden agenda, ja että hämmennys nuorten osalta saa tämän näyttämään vieläkin vaikeammalta heille ryhtyä vastarintaan pyrkimyksiä normalisoida yhä äärimmäisempiä ja äärimmäisempiä seksuaalisen ilmaisun muotoja kohtaan kun aikaa kuluu, joka voi johtaa suoraan tai epäsuorasti pedofilian edistämiseen.

Agendan arviointi kokonaisuutena

Ehkäpä kaikki tekemäni oletukset tässä eivät osoittaudu tosiksi; tarkoitukseni on saada kiinnitettyä huomionne näihin mahdollisuuksiin, ja sallia teidän arvioida niitä kokonaisuutena, niin että voitte päättää sopivatko nämä aloitteet hienovaraiseen mutta läpikotaisen tunkevaan agendaan, jota Illuminati ajaa.

Kaikesta huolimatta nämä asiat eivät voi enää pysyä piilossa tai sivuutettuina, erityisesti Tietoisesti Heränneiden ihmisten keskuudessa. Niin vaikeaa kun se onkin osaltaan kohdata tätä informaatiota, niin vihaisia tai masentuneita kuin me saatammekin alunperin olla tämän äärellä, ainoastaan läpikotaisella ongelman tosiasioiden tunnustamisella ja prosessoinnilla tämä informaatio voi muuttua syvemmän empatian voimaannuttamaksi, sellaiseksi joka auttaa meitä paranemaan sisältä sekä parantamaan koko yhteisö ulkoapäin.

Seuraavassa osassa tarkastellaan pyrkimyksiä muuttaa yhteiskunnallisia asenteita pedofiileja itseään kohtaan, sekä pedofilian määritelmää psykologiassa ja juridiikassa.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

 

lue myös:

Saalistajien saalistus: Matka korruptoituneen eliitin mieleen

Merkityksen antaminen elämälle

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli merkityksen antamista elämäntilanteille. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.


Q: Okei. No, tämä seuraava kysymys tuli mieleeni kun kuuntelin satoja tunteja sinun kanssakäymisiä ihmisten kanssa ja se koskettaa kahta suurta teemaa jotka kulkevat läpi teidän filosofisen labyrintin. Tiedän molempien ideoiden olevan peräisin samasta paikasta, mutta ne silti tuntuvat jotenkin ristiriitaisilta minusta.

A: Selvä.

Q: Yksi idea jonka ilmaisit oli, että kaikki tilanteet elämissämme ovat perustavanlaatuisesti neutraaleja, että niillä ei ole ”sisäänrakennettua merkitystä” niinkuin sen ilmaisit, ja että se vaikutus jonka me saamme riippuu siitä minkä merkityksen sille antaa. Toinen kertomasi idea on, että ”kaikki asiat tapahtuvat syystä”; että ei ole ”asiaankuulumattomia luomuksia” Universumissa ja että kaikki koostuu ja on Yhden saman asian synkronistista ilmaisua, kaikki samaa yhtä tietoisuutta tai perus-energiaa.

Vaikka ymmärrän jokaisen kohdan täydellisesti kun mietin niitä erikseen, mielestäni toinen lausahdus tuntuu olevan ristiriidassa ensimmäisen kanssa. Ehkä jotain ”joka tapahtuu syystä” viittaisi siihen, että on olemassa ennalta, ja täten, luontaisesti ”ei-neutraali” ilmaisu? Voisitko selkiyttää molempia näistä oivalluksista jotka voivat olla olemassa yhtä aikaa?

A: Kiitos, tämä on erittäin yksinkertaista sovittaa. Ymmärtäkää, että kun me sanomme kaiken tapahtuvan syystä, se mitä me erityisesti tarkoitamme on, että kaikki tapahtuu teidän syystänne. Teidän syynne luovat tilanteita, jotka vedätte elämässänne puoleenne. ”Syyt” kääntyvät ”merkityksiksi jotka automaattisesti annatte elämälle” ja tämä itsessään vetää puoleensa ja luo tilanteet, jotka edustavat merkityksiä jotka olette jo antaneet, värähtelytaajuus tai odotusarvo, tai vahvin pelko tai uskomuskuvio joka teistä huokuu.

Joten, se mitä elämässänne tapahtuu, vaikka se on perustavanlaatuisesti neutraalia, yleensä tulee jonkin merkityksen kanssa koska olette itse sen antanut, olette jo levittäneet merkityksen tai värähtelyn tai syyt sille miksi uskotte että elämän tulee olla tällaista. Täten saatte heijastuksen niistä merkityksistä jotka jo teistä huokuvat takaisin teille tilanteina jotka näyttäytyvät teille fyysisessä todellisuudessa.

Se mitä me sanomme kun kerromme ideasta että tilanteet ovat perustavanlaatuisesti merkityksettömiä on, että nuo merkitykset eivät tule keneltäkään muulta kuin teiltä itseltänne. Ne eivät automaattisesti tule Universumilta. Ne eivät ole osa tilannetta, poislukien se seikka että te olette itse ne luoneet sellaisiksi.

Täten, idea siitä että tarkastellaan tilannetta neutraalisti antaa teille mahdollisuuden löytää sen minkä merkityksen olette saattaneet automaattisesti antaa luodessanne tilanteen elämässänne, sen sisäänrakennetulla merkityksellä joka sen mukana tulee, joka on peräisin teistä alunperinkin, jotta se näyttäisi siltä että se manifestoituu elämässänne.

Sen näkeminen neutraalina antaa teille mahdollisuuden arvioida uudelleen alkuperäistä merkitystä joka teillä oli kun loitte tilanteen. Lisäksi, sen näkeminen neutraalina mahdollistaa teidän päättää haluatteko alkuperäisen merkityksen vai haluatteko antaa sille uuden merkityksen, silloinkin kun tilanne on jo luotu. Teidän ei tarvitse hakata alkuperäistä merkitystä, joka tilanteen loi, kiveen. Tavallaan kaikki asiat tulisi ottaa niin kuin ne ilmestyvät sillä merkityksellä joka niiden mukana tulee, koska ne ovat teidän merkityksiänne.

Kun me sanomme, että te annatte merkityksen tilanteelle, me emme tarkoita että tilanne tapahtuu ensin ja sitten te annatte sille merkityksen. Me tarkoitamme, että teistä huokuu merkitys ensin, mikä luo tilanteen johon te sitten reagoitte. Täten te joko vahvistatte tai arvioitte uudelleen merkityksen joka siihen on jo liitetty. Merkitys on täten siemen, jonka ympärille tilanne muotoutuu. Merkitys tulee ensin, uskomus tulee ensin, ei tilanne. Mutta tilanne on edelleen perusluonteeltaan neutraali siinä merkityksessä, että se ei vaadi sitä, että merkitys jonka olette ensin antanut tulee olla se, joka tilanteella on pakko olla aina. Voitte edelleen poistaa alkuperäisen merkityksen joka tilanteen loi, ja antaa uuden merkityksen, joka sitten muuttaa kulissia, joka magneettisesti tilanteeseen vetäytyy, uudeksi merkitykseksi jonka te annatte sille, ja näin muuttaa uudelleen myös tilanteen ulkomuotoa.