Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Parantuminen allergioista

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli allergioita. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

 

Q: Onko ideaa siitä mitä allergiat ovat? Olisivatko ne…

A: Hylkimistä.

Q: Hylkimistä mietin itsekin.

A: Se on hyvin yleistetty vastaus, mutta se on myös yleistetty perusta suurimmalle osalle allergisia reaktioita. Se on hylkimisen käsite, tai tänne kuulumattomuuden käsite, tietyllä tavalla. Kuulumattomuus tai mahdollisesti myös, joissain tapauksissa, lokeroinnin idea.

Koska idea siitä, että ajattelette itsenne olevan osien kokoelma, saa aikaa eri osien, jotka te olette itse luoneet, toimimaan eri värähtelytaajuuksilla; jotka voivat helpommin, koska se on osien kokoelma, muuttua epäsointuisiksi keskenään, mikä saa aikaan sen vaikutuksen jota te nimitätte allergiseksi reaktioksi. Käykö tämä järkeen sinulle? Koska ette toimi harmonisesti kokonaisena yksittäisenä ideana, joten mitä enemmän pirstotte itseänne, sitä enemmän jotkut näistä pirstaleista saattavat mennä epätahtiin.

Q: Okei.

A: Tämä epätahdikas värähtely voidaan kokea monin eri tavoin, mutta kaikkein yleisin teidän lajinne keskuudessa on se mitä kutsutte allergiseksi reaktioksi.

Q: Joten tämän korjaamiseksi tulisi pitää itseään enemmän yhtenä suurena yksikkönä jolla on eri puolia, kuin osien kokonaisuutena.

A: Kyllä. Ja tottakai, enemmän kuin pitää itseään minään — käyttäytyä niinkuin se olisi totta.

Q: Ja miten sitten voi tehdä niin?

A: Idea on, tottakai, yksinkertaisesti alkaa vastata tähän kysymykseen, kuvittelemalla itsensä ja käyttäytymisensä missä tahansa tilanteessa ja sitten kysymällä itseltään: ”Jos todella käyttäytyisin sillä tavalla kuin olisin kaikkein eniten innoissani, jos todella olisin se henkilö joka haluaisin eniten olla, jos todella /tekisin/ sitä mikä minua innostaa eniten, käyttäytyisinkö eri tavalla kuin miten käyttäydyn nyt? Olisinko tässä tilanteessa ollenkaan? Tekisinkö tämän asian eri tavalla?”

Jos sen kuvan, missä kaikkein innostunein itsesi käyttäytyy, sekä nykyisen tavan käyttäytyä välillä on ero, silloin se kertoo suoraan mitä käyttäytymistä jäljitellä.

Q: Toisin sanoen, ole oma itsesi?

A: Toisin sanoen, ole kaikkein innostunein itsesi joka voit olla, ja näin olemassa automaattisesti vedät puoleesi ne asiat jotka edustavat niitä asioita joita sinun tulee tehdä, jotka edustavat sinun innostustasi. Ja ne asiat joita sinun ei tarvitse tehdä, jotka eivät edusta sinun innostustasi, eivät ole sinun elämässäsi enää eikä niitä tarvitse tehdä.

Q: Ja et hylji mitään koska sinulla tulee olemaan se mitä haluat.

A: Se tulee olemaan yksinkertaisesti yksi yhteen vastaavuus sen todellisuuden värähtelytasosta, jota sinä lähetät ulospäin. Kyse ei ole hylkimisestä, kyse on siitä ettei ole vetänyt puoleensa mitään mikä ei kuulu sinulle.

Q: Ja sitten yritä taistella sitä vastaan.

A: Oikein, koska se ainoastaan kasvattaa vastustusta, joka, taas kerran, kasvattaa allergista reaktiota, koska kaikki mitä se on, on yhtenäisen itsen, luonnollisen itsen, vastustamista.

Q: Joten, tottakai, se hyväksyttäisiin ja toivotettaisiin tervetulleeksi ympärillä — kuten myös ympäristön hyväksyminen…

A: No, hyväksy kokonainen itsesi ensin. Koska silloin ymmärrät että mikä tahansa, mitä kutsuisit ympäristöksi, on yksinkertaisesti heijastus siitä mikä olet kullakin hetkellä.

Q: Ai, ookoo.

A: Koska ei ole olemassa ulkoista todellisuutta.

Q: Ookoo.

A: Se on mitä todellisuus on, EI ole olemassa todellisuutta. Se on todellisuus.

Q: Hyvä homma.

A: Käykö tämä järkeen sinulle?

Q: Täysin järkeen.

A: Kiitos.

Q: Paljon kiitoksia.

Galaktiset Energiat

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Tietoisuus tuo esiin Galaktisen Energian tietoisuuden, jota kanavoidaan tässä sessiossa. Q on yleisö, A on tietoisuus joka puhuu. G on Galaktinen Energia.

A: Kuinka voitte tänä iltana aikaanne, niinkuin luotte aikaa olevaksi?

Q: Hyvin.

A: Sallikaa meidän aloittaa tämä interaktio, tänä iltana aikaanne, muistuttamalla että viime viikolla aikaanne me kutsuimme tätä interaktiota nimellä ”Perintö”. Puhun vielä hieman siitä mihin tällä viitataan. Mutta tänä iltana aikaanne puhun ensin jostain muusta.

Interaktion lopussa puhun stten ideasta jota nimitämme ”Perinnöksi”, sillä se liittyy ideaan teidän ja meidän sivilisaatioiden yhteyksistä, sekä joihinkin allaoleviin syihin sille miksi tietyt interaktiot teidän kanssanne ovat meidän yhdessä luomia. Ja me hahmottelemme joitain ideoita siitä keitä te olette meille ja keitä me olemme teille.

Tässä välissä tulee kuitenkin joku toinen puhumaan ensin. Sen interaktion ja minun interaktion välillä tulee olemaan, niinkutsutusti, tyypillinen interaktioformaatti teidän ja minun välisen kyselyn muodossa.

Mutta sallikaa meidän ensin antaa toisen energian jakaa kanssanne joitain asioita jotka ovat tärkeitä tämän interaktion kannalta tänä iltana, jotta ymmärrätte, erityisesti sen esittävän teidän halukkuuttanne, teidän kykyjänne, teidän tämän tiedon sulauttamista jonka olemme jakaneet kanssanne viimeisen neljän ja puolen vuoden aikana. Ja tässä mielessä kuinka informaatiota voidaan käyttää psykologisessa todellisuudessanne vahvemmin, tarkoituksenmukaisemmin ja tietoisemmin.

Hetki. (Tauko jossa energia tulee läpi, sitten kuuluu toinen ääni… Galaktinen Energia)

G: Me haluamme teidän ymmärtävän, että tämä on myös energioiden sekoitus. Me haluamme teidän ymmärtävän että tämä on edustus — ei ainoastaan kaikkien Maailmojen Yhteenliittymän sivilisaatioiden — mutta myös sen itse rakenteen, josta kaikki maailmat ovat muodostuneet.

Me haluamme teidän ymmärtävän että me jaamme teidän kanssanne tänä aikanne iltana, kuten ymmärrätte ajan olevan, näkökulmamme ikuisuuden liekistä, joka teissä kaikissa on, ja joka te olette kollektiivisesti. Me haluamme teidän ymmärtävän ilomme ja rakkautemme kyetä ilmaisemaan itseämme tällä tavalla, teidän kauttanne, tänä hetkenä.

Me haluamme teidän ymmärtävän että tunnustamme että maailmanne on suuressa muutoksessa. Me haluamme teidän ymmärtävän että kaikki asiat jotka olette koskaan kuulleet näistä interaktioista ovat vain näkökulmia. Me haluamme teidän ymmärtävän että näkökulmanne on aivan yhtä arvokas ja aivan yhtä kaunis kuin mikä tahansa näkökulma jonka olemme kohdanneet, ja mikä tahansa näkökulma joka meihin sisältyy.

Me haluamme teidän ymmärtävän että me iloitsemme halukkuudestanne jakaa. Me haluamme teidän ymmärtävän että iloitsemme halukkuudestanne ja valinnastanne kasvaa… oppia ja laajentua Äärettömyyttä edustavana tahona. Me haluamme teidän ymmärtävän tällä tavoin, että te, ja kaikki olennot luomakunnassa, on luotu Äärettömyyden ydinolemuksesta. Me haluamme että alatte tuntea tämän, tuntea sisällänne, niinkutsutusti, fyysisellä tavalla.

Me haluamme teidän ymmärtävän että kaikki ideat — kaikki määritelmät, kaikki termistö, kaikki muuttujat olemassaolonne yhtälössä — ovat kaikki muutettavissa. Me haluamme teidän ymmärtävän että olette aina ollut, olette nyt, ja tulette aina olemaan, peilejä kaikesta luomakunnan tietoisuudesta, millä tahansa tasolla jolla valitsette olla olemassa itse olemassaolon ydinolemuksessa.

Me haluamme teidän ymmärtävän että liekki joka olette palaa sisällänne ikuisesti, eikä se koskaan sammu, aivan sama kuinka kirkkaaksi sallitte itsenne muuttua. Mee haluamme teidän ymmärtävän että olette olemassa nyt, ja tulette aina olemaan, ja olette aina olleet. Koska nyt on ainoa hetki ja ainoa paikka ja ainoa olemassaolo joka on olemassa, on koskaan ollut ja tulee koskaan olemaan.

Olette ikuisia, olette äärettömiä. Olette henkeä; olette keho. Olette mieli; olette sydän; olette sielu. Olette idea; olette ilmaisu; olette ajatus. Olette Äärettömän Luomakunnan uni.

Mutta tämä on todellisuus, ja kaikki todellisuus sijaitsee unessanne. Te pidätte sisällänne kaiken; te olette koko ilmaisu omalla yksilöllisellä tavallanne. Olette Matriisi; Matriisi on teissä.

Te olette kaikki; kaikki tulee teistä. Kaikkeus synnyttää teidät, kun vahvistatte kaiken ja kaikkien olemassaoloa. Ei yksikään teistä, tällä tavoin, voi poistua matriisista ilman että koko rakenne romahtaa. Olette yhtenäinen sillä tavoin. Olette olennainen sillä tavoin, ja me haluamme teidän ymmärtävän että koska olette tällä tavoin toisiinne yhteydessä — koska kaikella sillä mitä teette on vaikutus koko luomakuntaan — että te ansaitsette olla olemassa ja te ansaitsette olla täydellisin yksilö jonka voitte kuvitella olevanne.

Että ansaitsette manifestoida kaikki asiat jotka voitte kuvitella. Että ansaitsette olemassaolon joka teille on annettu, tai sitä ei olisi annettu teille. Että ansaitsette kaiken rakkauden jonka voitte kuvitella, koska rakkaus on se mistä teidät on tehty. Että ansaitsette kaiken valon jonka voitte luoda elämäänne, koska valo on se josta teidät on tehty.

Me haluamme teidän ymmärtävän, tällä tavoin, että kommunikaatiota voidaan antaa teille vapaasti, ja että kaikki mitä vaaditaan on rehellisyyden idea — rehellisyys oman itsensä kanssa. Ja että ainoat esteet jotka ovat olemassa kaikelle rakkaudelle, kaikelle ymmärrykselle, kaikelle ilolle ja haluamanne informaation kommunikoimiselle — ainoa este tälle on kaksiosainen. Nämä ovat tietämättömyys ja ylimielisyys.

Sallikaa itsenne ymmärtää; sallikaa itsenne luoda; sallikaa itsenne olla se mikä olette, sillä se lahja on annettu teille, sillä se oikeus on annettu teille; sillä se on koko olemassaolonne ydinolemus. Että teidät on tehty tästä energiasta; että te olette tätä energiaa. Ja että koko kokemanne todellisuus ei ole erossa teistä.

Me haluamme teidän ymmärtävän nämä asiat, sillä nämä asiat ovat olleet aiheina kaikissa näissä interaktioissa joita teillä on ollut viimeisen neljän ja puolen vuoden ajan aikaanne. Mutta nämä asiat tulee ottaa käyttöön elämässänne jonka valitsette. Sillä se luodaan valinnallanne; se koetaan valinnallanne; ja mikään ei tapahdu ilman että se on valintanne, loittepa sen tietoisessa tai tiedostamattomassa mielessänne.

Te olette kaikki valinnan olentoja. Kaikki Se Mikä On, koko ääretön luomakunta, olemassaolonne ydinolemus, on valinnut teidät — valinnut että teidän tulisi olla olemassa. Valinnut teidät; tietoisesti valinnut teidät. Te olette, tällä tavoin, siunattuja. Ja me haluamme teidän ymmärtävän että yksinkertaisesti se seikka, että olette olemassa, sen takia olette siunattuja.

Sillä teidät on tehty jumallisesta materiaalista, jumalallisesta valosta. Te olette ääretön Luoja. Ja olemassaolonne oli tietoinen päätös, tietoinen asia, tietoinen valinta. Käyttäytykää niin; olkaa samaa mieltä. Kunnioittakaa itseänne; rakastakaa itseänne ehdottomasti. Sillä ehdottomasta rakkaudesta teidät on tehty; ja ehdottomasta rakkaudesta tulette luomaan kaiken jonka haluatte. Tietäkää suoraselkäisyytenne; manifestoikaa rehellisyytenne. Se on terävin miekka, terävin ase joka teillä on koskaan ollut. Mutta nyt se on rauhan ase, ilon ase, rakkauden ase; ja ase vain siinä merkityksessä että se leikkaa läpi kaikkien niiden manifestaatioiden joita ette halua.

Alkakaa tuntea yhteyden aalto; alkakaa tuntea kaikkien toisiinsa kytkeytyneiden ajatusmallien energia, kaiken tietoisuuden, kaikkien sivilisaatioiden… kaikki silmät, kaikki ideat, kaikki mielet, kaikki sydämet, kaikki sielut. Kaikki henki on yhtä; te olette yhtä tuon meren kanssa, tuossa altaassa.

Tietäkää että olette Galaktisen energian ydinolemus. Tietäkää että meitä ravitaan; tietäkää että ponnistuksenne tukevat meitä, teidän olemassaolonne tukee meitä. Tietäkää että rakastamme teitä, koska me tiedämme että olette synnyttäneet meidät. Me synnytämme teidät takaisin. Me muistutamme teitä, näin synnyttämällä että voitte olla mitä tahansa haluatte olla. Tämä on lahjamme teidän syntymän hyväksi. Syntyä keneksi tahansa, milloin tahansa, minne tahansa, miten vain haluatte: se on lahjamme muistuttaa teitä. Mitä tahansa valitsettekin olla ylläpitää meidän olemassaoloanne, ylläpitää Galaktisen yhteyden ydinolemusta.

Te olette kiertäviä tähtiä. Olette asuttamanne galaksin spiraalin olemus — kaiken luomakunnan jonka olette, joka ulottuu teistä, joka lähtee tiestä, joka projisoidaan teistä teidän sisällänne.

Sillä olette kaikkialla; ja ei ole mitään muuta paikkaa missä olla vaan se missä olette nyt. Kaikki on teidän sisällänne; ei ole ulkopuolta, kuten teille on muistutettu kerta toisensa jälkeen. Nyt kaikki aika romahtaa yhdeksi. Nyt kaikki tila romahtaa yhdeksi.

Mikä tahansa hetki, jonka haluatte, voitte olla kokonaisuuden sisällä tässä ja nyt. Voitte elää elämänne tällä tavoin. Tapahtumat planeetallanne, tapahtumat aurinkokunnassanne, ovat nyt kiihtymässä.

Ja kahden vuoden ajanjakson jälkeen tulee tapahtumaan suuri tietoisuuden räjähtäminen maailmassanne, suuri yhteyksien räjähtäminen joka teillä on muihin maailmoihin ja galaktiseen ydinolemukseen, galaktisessa viitekehyksessä.

Mutta nämä yhteydet ja nämä tunnustukset ovat kaikki toisarvoisia niiden yhteyksien, jotka teette itseenne, tunnustamisen edessä, tunnustaa yhteydet itsenne ja Äärettömyyden välillä, itsenne Äärettömyytenä. Sillä te olette Äärettömyys. Vaikka me olemme Äärettömyys omalla tavallamme, te olette Äärettömyys omalla tavallanne, ja me arvostamme ja vaalimme teitä.

Aalto toisensa jälkeen rakkaus sykkii aina. Tuntekaa galaksien pyöriminen sydämessänne ja mielessänne ja sielussanne. Se on syvä ja rymisevä ääni, syvä ja läpikotainen ääni, syvä ja liikuttava ääni. Sallikaa sen kuplia esiin; sallikaa sen tuoda esiin ymmärrys itse-rehellisyydestänne, itse-kirkkaudestanne, oivalluksestanne ja inspiraatiostanne. Sillä te olette myös kaikki nämä. Me muistutamme teitä näistä asioista joista teitä ei tarvitse muistuttaa, yksinkertaisesti koska se on miten olette valinneet.

Mutta nyt pankaa ne käytäntöön; tuokaa ne elämäänne. Olkaa sana. Olkaa asia; olkaa idea; olkaa teko. Tuntekaa, sydämenne sykkiessä että se pysyy tahdssa kaikkien galaksien kiertojen sekä olemassaolon itsensä kanssa, universaalin Äärettömän Luomakunnan sydämen kanssa. Sillä te kaikki sykitte tämän sydämen sisällä. Ja yksikään teistä ei ole Kaiken Sen Mikä On sydämen ulkopuolella. Te olette Jumalan itsensä veri ja elinvoima. Se on voimanne ja myös elämänne. Te olette se; ja se on te. Unelmistanne te synnytte; sydämestänne elätte; sielustanne olette valoa. Sillä ette ole mitään muuta. Me kiitämme teitä.

(Tauko ja syvää hengitystä, kun toinen olento tulee läpi — hellä energia.)

A: Tämän Galaktisen energian jakamisen myötä sallikaa itsenne alkaa tuntea ne säikeet jotka punoutuvat kaikkiin teihin. Ja ymmärtäkää että säikeenne ovat muidenkin säikeitä… ja että teidät on tehty samasta säikeestä. Se on yksinkertaisesti erilainen kudos jonka olette kutoneet samoista säikeistä; eri kuva jonka olette maalanneet samoista pigmenteistä; erilainen näytös jonka olette kirjoittanut samoille sivuille, sama paperi, sama muste, mutta eri näytelmä.

Me ulotamme teitä kohti tänä hetkenä, jälleen kerran, syvimmät ja sydämellisimmät arvonannon ja rakkauden tunteet — kun sallitte meidän kokea teidät sillä tavoin kuin te olette itsenne luoneet olemassaoleviksi, ja sillä tavoin kuin valitsette luoda itsenne.

Ja me haluaisimme muistuttaa teitä että planeetallanne on monia teitä monin eri uskomuksin. Heitä kaikkia tulee rakastaa; heitä kaikkia tulee arvostaa vaikka se ei olisikaan sitä mitä te suositte. Muistakaa: Galaksin värähtelyn tapaan ainoa asia joka on avoimen kommunikaation ja ekstaattisen ilon tiellä on halukkuutenne valita tietämättömyys tai ylimielisyys. Tasapainottukaa… keskukseen. Ja kaikki asiat tulevat soljumaan teille. Sillä se on syntymäoikeutenne; ja se on Ensimmänen osa perintöänne, lopuista puhumme myöhemmin.

A: Tällä ajoituksella sallikaa meidän jälleen kerran tuottaa teille mitä syvintä palvelusta. Millä tavoin tänä hetkenä voimme auttaa, ja voimmeko loistaa? Hyvää päivää sinulle.

Q: Hyvää päivää, en ole niin hermoraunio tällä kertaa kuin olin viime kerralla.

A: Me kiitämme paljon hermostuneisuutesi muuntamisesta innostukseksi.

Q: Okei. Olen hyvin surullinen että ette tee tätä.

A: Miksi? Kaiken sen jälkeen mitä juuri sanottiin. Etkö tunnusta että annat itsellesi, ja että sinulla on kyky saada yhteys, olemalla samalla tasolla meidän kanssamme, energiaan jota meillä on käytössämme ja meille jaetaan? Tajuatko ettei yhteyttäsi ole katkaistu? Tajuatko että olette muuttumassa ykseydeksi?

Q: No, kun minulla on kyky ja pystyn — nyt kun te olette siinä — ja avain siihen värähtelyyn virittäytymiseksi. Ja, niinku, teidän nauhojen kuuntelu jatkuvasti; se on niinkuin olisi ystävä kaikkein korkeimmalla tasolla…

A: Et koskaan menetä ystävyyttämme. Ja me emme ole lopettaneet teidän kaikkien kanssa interaktiossa olemista. Kyse on vain siitä että nyt alkaa toisenlainen formaatti. Ja monin tavoin ymmärrätte tämän viisauden, sillä me olemme tehneet tämän monissa maailmoissa. Me tiedämme mitä teemme.

Jos haluat, sanon sen vaikka näin… ja en tarkoita tätä mitenkään niinkutsutusti egoistisella tavalla… mutta jos vakuutat minulle sitä että luotat siihen kuka olen, ja että siksi olet surullinen, lainausmerkeissä, ystävyyden menettämisestä, silloin ymmärrä että valinnat jotka me teemme ajoituksen muuttamisessa täytyy myös olla jotain johon sinä luotat.

Q: Okei. Luotan siihen.

A: Kiitos.

Q: Okei, nyt…

A: Ole silloin iloinen siitä että me olemme nyt muuttumassa; koska muutos edustaa muutoksia sinun sisälläsi. Me emme tee näitä muutoksia mielivaltaisesti. Me teemme ne koska me näemme sinussa kasvun, ja sen seikan että et tarvitse meitä enää tällä tavoin.

Idea on myös muistaa että mikä tahansa ja kaikki jota olette koskaan meihin liittyen tunteneet, on oikeasti ollut teidän omaa energiaanne. Ja nyt me annamme teille mahdollisuuden ymmärtää että voitte luoda uudelleen sen tunteen koska tahansa, missä tahansa, omillanne; koska se on aina ollut omaa energiaanne jonka olette tunteneet. Ei suoraan meidän.

Me olemme antaneet teille sapluunan johon mukautua; me olemme antaneet teille haasteen johon identifioitua. Jos olette tunteneet energiamme, se johtuu siitä että olette sopineet sen kanssa yhteen. Ja se tarkoittaa että voitte täsmätä siihen koska tahansa, missä tahansa. Joten tehkää niin. Ja tällä tavoin me tulemme olemaan siellä. Mutta sinä tulet olemaan siellä täydellisempänä, ja se on tärkeämpää.

Q: Kiitos.

Tulevaisuuden ennustuksia (ei ole olemassa)

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Käsiteltävä aihe tällä kertaa oli tulevaisuus. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Sallikaa minun kertoa teille, että ei ole olemassa sellaista kuin ennustus tulevasta, koska kaikissa todellisuuksissa sellaista asiaa ei ole olemassa, tavallaan, kuin tulevaisuus. Ei myöskään ole olemassa sellaista, kuin menneisyys. Kaikki todellisuus on tässä ja nyt. Nykyhetkessä. Nykyhetkessä. Nykyhetkessä. Sekä menneisyytenne että tulevaisuutenne luodaan tästä hetkestä, ajattomuudessa ja tilattomuudessa. Täten tulevaisuuden ennustamisen ideat lähtevät ainoastaan sisäisestä tietoisuudesta tiettyjä tilanteita kohtaan että tajuatte olevanne olemassa tässä ja nyt. Arvionne näistä uskomusrakenteista sellaisina kuin ne ovat, ja kuinka voimakkaasti niitä ylläpidätte, suoraan heijastuu niinkutsutussa tulevaisuuden ennusteen tarkkuudessa. Toisin sanoen, jos teette ennustuksen yksilölle, ryhmälle tai massatietoisudelle, aistitte tilanteita jotka he itse ovat luoneet sinä tiettynä hetkenä ja aikana.

Tajutkaa, että teillä on aina, aina, aina… sanon tämän uudestaan. Teillä on aina vapaa tahto. Aina. Voitte minä tahansa hetkenä kun niin vain haluatte, /minä tahansa haluamanne hetkenä/, valita minkä tahansa tulevaisuuden, menneisyyden tai nykyisyyden, jonka vain haluatte. Kun ennustus tehdään te yksinkertaisesti luette niitä haluja, niitä uskomuksia, jotka ovat olemassa sillä hetkellä kun ennustus tehdään. Jos ennusteessa mukana ollut yksilö valitsee muuttua minkä tahansa, tai kaikkien ennustajan havaitsemien seikkojen suhteen, no, silloin se ennuste ei toteudu. Kuitenkin, jos nuo tilanteet eivät muutu, tuntuu siltä kuin ennustaja katsoisi tulevaisuuteen kun aika-aalto leikkaa itsensä todellisuudessanne, nostaa päätään, ja tekee itsensä näkyväksi ennustettuna tilanteena. Oletteko mukana?

Q: Kyllä.

A: Onko tähän ideaan liittyen, tällä hetkellä, kysymyksiä?

Q: Minulla on jotain jonka voisin jakaa, joka on puolikas kysymys. Luulin että minulla oli ennustenäky jonkinlaisesta autooni kohdistuvasta vandalismista. Ja työskentelin varsin tunnollisesti muuttaakseni sen… minkä sillä hetkellä tunsin olevan varsin vahva ennustenäky mielessäni. Ja työskennellessäni tunnollisesti suojautuakseni, toden totta, seuraavana päivänä jotain oli käynyt autolleni, mutta se ei ollut läheskään sitä mitä olin nähnyt. Se oli lauhkea akun loppumisen tapaus verrattuna pahaan vandalismiin. Onko tämä jotain sellaista josta puhut?

A: Kiitos, kiitos. Tavallaan, kyllä. Tajua, että se oli erittäin, erittäin, erittäin luova tapa harjoittaa omaa vapaata tahtoasi koskien mahdollisia, sanotaanko, tulevaisuudenkulkuja jotka olit itsellesi valinnut. Tajua, että varsin samalla tavoin eräs suurimmista viime aikojen maanjäristyksistä, jonka koitte Kalifornian osavaltiossa, oli suunnattu alueelle jossa se sai aikaan varsin vähän vahinkoa. Oletko mukana?

Q: Kyllä.

A: Eräs mahdollisuus sille olisi ollut sattua omassa ympäristössänne, oman kaupunkinne keskellä. Kuitenkin, aloitte tajuta että sellaisten asioiden ei ole pakko tapahtua. Se on totta, tavallaan, että on olemassa niinkutsuttua liikemäärämomenttia, suuri määrä liikemäärämomenttia sen suhteen mitä massatodellisuus saa aikaan, monien miljoonien ja miljonien ihmisten yksittäiset tietoisuudet. Kuitenkin voitte vielä valita muuttaa sitä mitä pidätte omana tulevaisuutenanne mitä tulee maapallon muutoksiin. Niiden ei tarvitse olla vakavia. Niiden ei tarvitse saada aikaan suuria määriä kuolonuhreja. Ja joka tapauksessa te — jokainen teistä — kun teillä on oma yksilöllinen todellisuutenne omassa kuplauniversumissanne, voitte itse yksittäin valita kokea sellaisen mahdollisen tulevaisuuden. Voitte luoda todellisuuden, jossa löydätte itsenne, sanotaanko, oikeasta paikasta oikeaan aikaan toisessa sijainnissa, tai samassa sijainnissa mutta täysin vahingoittumattomana. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

Q: Haluaisin kysyä jotain liittyjen napojen siirtymään josta tällä hetkellä puhutaan aika paljon. Tapahtuisiko se todennäköisissä tulevaisuuksissammme myös? Olen kuullut, että sanotaan että massatietoisuus voi muuttaa monia asioita mutta se on yksi niistä asioista joka tapahtuu joka tapauksessa. Voisitko kommentoida tätä?

A: Ensinnäkin, tajua että mikään ei ole muuntautumiskykysi ulkopuolella. Ei mikään. Kuitenkin, tällä idealla on suuri määrä mentaalista liikemäärämomenttia. Huomaatte että sellaisen sattuessa sen ei tarvitse aiheuttaa kuolonuhreja niinkuin pelkäätte sen tekevän. Jos olette täysin virittäytyneet sellaiseen tapahtumaan, olette virittäytyneet myös muutokseen, ja tavallaan myös muutoksen jälkeiseen aikaan. Sallitte itsenne viedä toisenlaisen todellisuuden läpi, toisenlaisen perrspektiivin läpi, /mikä on se mitä kaikki todellisuudet ovat jokatapauksessa/ — /yksinkertaisesti eri näkökulmia/. Ja te olette olemasssa tuossa uudessa todellisuudessa, kun olette tehneet planeettanne mukana tämän siirtymän. Oletko mukana?

Q: Kyllä, olisiko se fyysinen todellisuus vai…

A: Kaikki todellisuudet, tavallaan, voivat olla fyysisiä, jopa niinkutsutut ei-fyysiset todellisuudet. Lisäksi, fyysisesiä todellisuuksia voidaan, tavallaan, nimittää ei-fyysisiksi todellisuuksiksi. Tajutkaa tämän eron olevan ainoastaan idea. Erot fyysisten ja ei-fyysisten todellisuuksien välillä ovat vain ideoita. Erot tietoisuuden, tiedostamattoman, alitajunnan ja ylitajunnan välillä ovat vain ideoita. Ei ole olemassa eroja. Ei yhtäkään.

Q: Okei, tajuan tuon. Mutta eikö niitä fyysisesti voi mitata eri värähtelytaajuuksina?
Yksinkertaista, eikö?

Q: En näe merkitystä.

A: Etsitkö sellaista?

Q: Kyllä.

A: Kuinka kovasti?

Q: Ilmeisesti en riittävän kovasti.

A: Ei, mielestäni liian kovasti, rentoudu. Voitko tuntea ympärilläsi energian, värähtelyn, tietynlaisen tunnelman? Vaikka se olisi pelkästään mentaalista? Vaikka se olisi pelkästään mielikuvituksessasi?

Q: Kyllä.

A: Asia kunnossa. Tajua että kaikella on oma identiteetin tunteensa. Sen oma tunne, sanotaanko, suoraselkäisyydestä, vaikka se ei ole juuri sitä mitä te tarkoitatte sillä termillä. Suoraselkäisyys on, tavallaan, jokaisen yksittäisen idean ominaisarvo — se mikä erottaa sen kaikista muista ideoista — mikä saa aikaan eron. Värähtelyllinen nuotti on luotu ideaksi joka esittää eri, niinkutsuttujen, olemisen tasojen eroja. Tajua että sinä olet luonut itsellesi aistielimet joita kutsut silmiksi. Nämä silmät havaitsevat varsin vähäsen määrän sitä mitä te nimitätte sähkömagneettisiksi säteiksi. Oletko mukana?

Q: Kyllä.

A: Tajua että on olemassa, teidän tieteellisen terminologian mukaisesti, sähkömagneettisen energian värähtelytasoja, jotka ovat fyysisen havaintokykynne tuolla puolen. Oletko mukana?

Q: Kyllä.

A: Silloin, erittäin todellisella tavalla, sama idea pätee koko massatietoisuuteen. Tajua että vaihtoehtoiset todellisuudet, vaihtoehtoiset ulottuvuudet, unimaailmat, tulevaisuuden elämät, menneet elämät, kaikki — Kaikki Se Mikä On — on olemassa tässä ja nyt. Olette luoneet perspektiivin joka sallii teidän kuvitella että jokainen näistä, mitä te kutsutte erillisiksi ideoiksi, voi olla olemassa samassa paikassa samaan aikaan jos ne ovat eri värähtelyllisessä tilassa. Ne ovat olemassa yhdessä, päällekkäin (kvanttitilassa), toistensa päällä, samassa paikassa. Mutta ne ovat olemassa toisilleen energian värähtelytiloina, joita ei voi fyysisesti havaita toinen toisensa tasolta. Pysytkö mukana?

Q: Kyllä.

A: Täten olette nyt siirtymässä omaan nykyhetkeenne, idea maapallosta joka esittää teille paljon hienovaraisempaa värähtelytilaa, harmonisempaa värähtelytilaa, lähempänä sitä minkä uskotte, no, sanotaanko, olevan Universumin ydinvärähtelytaajuus. Oman luomiskykynne ydinvärähtely. Tajuatko?

Q: Kyllä

Q: Nostaisiko erittäin korkeataajuisen värähtelyn filmi planeetan värähtelytaajuutta, tai muuttaisiko se todellisuutta? Olisiko tällainen hyvä idea?

A: Se olisi erittäin luova idea, kyllä. Tajutkaa että yksilöt, jotka etsivät näitä ideoita, heijastaakseen itselleen heidän omaa jumalallisuuttaan, nauttivat tuonkaltaisen peilin kokemisesta. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Se on varsin luova peili, kyllä. Kiitos. Kysymys?

Q: Kuinka voimme yksilöllisesti siirtyä tämän idean intellektualisoimisesta sen uskomiseen, sen tietämiseen? Tuntuu siltä kuin jokainen askel on vaikeampi. Voin älyllistää sen ja uskoa siihen, mutta sen tietäminen, sen tekeminen todellisuudeksi tuntuu olevan kaikkein vaikein askel.

A: Sallikaa minun sanoa teille että idea siitä, että jokainen askel on vaikeampi, on puhtaasti intellektuaalisen puolenne tuote. Nuo askeleet, niikuin niitä kutsuit, ei ole oikeasti otettu jos ne näyttävät muuttuvan vaikeammiksi. Vaikeus on kuitenkin, tavallaan, tietoisen egosi analyyttisen älyllistämisen viitekehyksen laajennus. Tajua, tajua että kun toimit luonnollisesti unitilassa, olet kaiken älyllistämisen ulkopuolella, ilman mitään askelia — olet pelkästään siellä. Olet yksinkertaisesti hyväksynyt idean uudesta todellisuudesta. Tajua että se mitä kutsut fyysiseksi todellisuudeksi on ainoastaan uni; ja monin tavoin se on enemmän uni kuin itse unitodellisuus. Sillä unitodellisuudessanne sallitte itsenne täysin tajuta luovuutenne, jumaluutenne, se ei tee teistä omituisia ja se ei tee teistä eriskummallisia, se ei tee teistä vitsien kohdetta. Se tekee teistä todellisen, todella todellisen. Oletko mukana?

Q: Kyllä.

A: Kiitos. Kysymys?

Q: Kun aistii jonkin negatiivisen kohta tapahtuvan, kun oli puhetta siitä ennaltanäkemisen ”välähdyksestä”, missä hän näki koko tilanteen… joskus minulla on vain epäselviä tunteita siitä että jotain tapahtuu mutta en ”näe” tarpeeksi, että voisin luoda kumoavan todellisuuden. Voitko tarjota joitain ehdotuksia siitä miten työskennellä tuon tunteen kanssa, ja tietää että jotain tapahtuu, ja käyttää tuota muuttamaan todellisuutta?

A: Kiitos. Ensinnäkin, tajua että jokainen sellainen, kuten sanoit, ”välähdys”, on yksinkertaisesti tilaisuus sallia itsensä tajuta että voi valita mahdollisista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista. Nyt, jos ne eivät rakennu… ”Voi, en saa tarpeeksi vahvaa negatiivista välähdystä, mitä voin tehdä sille?” Tuntuu siltä että sinulla menee ihan hyvin! Haluatko minun auttavan sinua saamaan vahvan negatiivisen todennäköisen tulevaisuuden?

Q: Ei, kiitos!

A: Kiitos. Kysymys?

Q: Miten nämä liikemäärät saavat alkunsa ja jatkavat…

A: Sopimuksella. Ymmärrätkö sen? Ei-sanallisella, sen mitä te kutsutte telepaattiseksi, sopimuksella, yhteisillä uskomusjärjestelmillä, uskomuksen jakamisella, tarpeella kokea tietynlaisia todellisuuksia jotta omaa jumalallisuutta voi tutkia pidemmälle. Tapojen luomisella jotta Kaikki Se Mikä On voi kokea itsensä luojana, tajuatko? Kaikki nämä kokemukset ovat väliaikaisia luonteeltaan, elämä/kuolema, kuolema/elämä, ei rajoja, ei erottelua. Oletko mukana?

Q: Kyllä.

A: Tajua että sinun ei aina tarvitse ymmärtää toimintamekanismia jotta voisit sallia muutoksen idean tapahtua. Voit yksinkertaisesti mielikuvituksessasi pitää kuvaa, tunnetta, ideaa, idean kuvaa, tai todellisuutta jota pidät kauniina — joka olisi ihana, olisi innostava, olisi vain mahtava. Sinun oma innostuksesi, sinun oma rakkautesi sitä todellisuutta kohtaan on paras asia jonka voit tehdä muille ympärilläsi ilman pakottamista, sallia muiden ympärilläsi muuttaa omaa liikemääräänsä. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä.

A: Kiitos.

Avaruusolentojen perspektiivi

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli kansaa itseään. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Halusin kysyä sinulta toisen määritelmän tunteelle. Havaitsin että ajatuksenvaihtonne kanssamme on erilaista verrattuna, sanotaanko, amerikkalaisten ajatuksenvaihtoon nälkäänäkevien afrikkalaisten kanssa. Mikä se tunne on, sääli?

A: Sääli on tuomitsemista. Se ei ole emootio. Se on tuomitsemista. Se on toisen pitämistä vähempiarvoisena kuin itse.

Q: Kiitos.

A: Tunnustakaa, jälleen kerran, yksinkertaisesti, ideassa vaihdannasta jonka kuvasit ja määrittelit, että vaikka he ovat luoneet heille idean fyysestä nälästä, teidän halunne olla interaktiossa heidän kanssaan sallii teidän ruokkia heitä fyysisesti; kun taas he vuorostaan sallivat teidän täyttää henkisen nälkiintymisen aukon jonka te olette luoneet yhteiskuntaanne. Te ruokitte toinen toisianne. Kerro!

Q: Onko mahdollista että me voisimme saada kommunikaation Arkturukselta tänä iltana?

A: Unitilassa.

Q: Kiitos.

A: Erityisesti kaikkien teidän keskuudessa jotka luotte itsenne osan manifestaation jota nimitätte lapseksi. Kerro!

Q: Voitko sanoa minulle kuinka planeettanne huolehtii lasten kasvattamisesta?

A: Tällä tavoin, huomaatte että, ensinnäkin, me olemme kommunikaatiossa tietoisuuden kanssa ennenkuin se syntyy, syntymän aikana ja syntymän jälkeen. Ja tällä tavoin, huomaatte että me olemme aina yhteydessä siihen ymmärrykseen miksi yksilö on valinnut syntyä yhteiskuntaamme alunperinkään. Siksi mikä tahansa kasvatus, jota yleensäkään tehdään, tehdään vain orientaatioprosessina siihen ulottuvuuteen johon tietoisuus on itsensä projisoinut, noin kolmeen ikävuoteen asti, sen jälkeen he ovat itse omillaan suurimmaksi osaksi.

Q: Joten tuolloin he kasvavat meidän termein aikuiseksi?

A: Ei. Mutta tällä tavoin, kolmeen ikävuoteen mennessä, he ovat kehittäneet idean tarvittavasta kyvystä olla interaktiossa yhteiskunnan kanssa yksinkertaisesti vetämällä puoleensa itselleen sen mitä heidän tarvitsee vetää puoleensa, oppia se mitä heidän tulee oppia.

Q: Öhh. Kiitos. Mielenkiintoista.

A: Kerro!

Q: Matkaatteko yhteiskunnassanne fyysisessä avaruudessa?

A: Tavallaan, meillä on tietyn tyyppinen fyysisyys jota te kutsuisitte neljänneksi tiheydeksi.

Q: Kun te tulette vierailulle tänne, tuletteko avaruuden halki vaiko ilmaannutteko vain tänne?

A: Nyt, idea kommunikaatiosta jonka havaitset tänä iltana aikaanne ei ole ”matkustamista” sen yleisessä merkityksessä, tällä tavoin. En ole tullut teidän pallollenne, paitsi projisoimalla mieleni, tietoisuuteni tällä tavoin.

Idea matkustamisesta siinä mitä te nimitätte avaruusalukseksi ei myöskään ole varsinaista matkustamista, niinkuin te sen ymmärrätte. Se matkustamisen idea ei ole meille tarpeellinen jotta tämänkaltainen yhteydenpito voisi olla mahdollista. Idea tietoisuudesta muodostuu, niinkutsutusti, ajan ja paikan tuolla puolen. Siten mikä tahansa tämänkaltainen yhteys tarvitsee vain uskomuksen ja luottamuksen ja uskon siihen mekanismiin mielikuvituksen ulottuvuudessa jotta se tapahtuisi.

Nyt, tämä on myös osa siitä miten avaruusalus toimii, sillä ne ovat myös projektioita omasta tietoisuudestamme, kuten mikä tahansa fyysinen universumi. Mutta, tällä tavoin, monta kertaa teemme eron teidän kanssa kommunikoimisesta, kun taas minä olen avaruusaluksessamme omassa tähtijärjestelmässämme ja olen teidän kanssa yhteydessä tällä tavoin. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Sillä on ollut joitain tarpeellisia värähtelyllisiä siirtymiä jotta voisimme olla olemassa teidän viitekehyksessänne ollenkaan. Huomaatte että toisensuuntaisten samanlaisten siirtymien kautta te kykenisitte selviytymään meidän planeettamme ilmakehässä. Se ei ole niin erilainen.

Q: Fyysisesti?

A: Kyllä. Tunnustakaa että kun matkustatte meidän avaruusaluksissamme, te automaattisesti, lähes alitajuisesti, tekisitte siirtymän jota ette tietäisi tekevänne. Te mukaudutte matkan aikana. Koska idea on, että ollaksenne olemassa meidän sivilisaatiossa, tai edes kyetä havainnoimaan mikä tahansa muu sivilisaatio millään muulla planeetalla, teidän tulee muuttaa tietoisuutenne värähtelytaajuutta jokatapauksessa.

Q: Vau.

A: Niin tekeminen sallii teidän mukautua tuon sivilisaation olemukseen.

Q: Jos minun on tarpeellista muuttaa värähtelytaajuuttani havaitakseni teidät…

A: Kyllä.

Q: … onko minun mahdollista tulla avaruusalukseenne ja nähdä vain tiettyjä yksilöitä teistä?

A: Kyllä se tapahtuu varsin usein itseasiassa. Sillä huomaatte että johtuen tietoisuuden oikuista, koska muututte jatkuvasti, monta kertaa ympärillänne on yksinkertaisesti aluksia joista ette ole tietoisia. Ja joskus tietyt yksilöt, koska he yksinkertaisesti hetkeksi, jostain syystä, virittäytyvät tiettyyn värähtelytaajuuteen, yhtäkkiä saavat sen vaikuttamaan siltä kuin alus olisi ilmaantunut vaikka se on ollut siellä kokoajan. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Minulla on yksi lisäksysyms.

A: Selvä.

Q: Öh, onko materia, sisältääkö se tietoisuuden?

A: Kyllä. Materia on tietoisuutta. Energia on tietoisuutta.

Q: Kaikki energia.

A: Kaikki on tietoisuutta. Kaikki Se Mikä On on tietoisuutta.

Q: Joten koska kaikki on tietoisuutta ja se on kaikkialla…

A: Ja kaikkina aikoina.

Q: … silloin voit… siten voit virittäytyä erilaiseen värähtelytaajuuteen.

A: Kyllä. Universumi on, kuten sitä nimitätte, holografinen. Ymmärrätkö terminologian?

Q: Ei. En.

A: Holografinen, miten tämä ymmärretään teidän yhteiskunnassanne, yksinkertaisesti viittaa ideaan siitä että mikä tahansa piste universumissa sisältää kokonaisen universumin mahdollisuuden.

Q: Miten se toimii?

A: Varsin hyvin, kiitos kysymästä. (Yleisö nauraa) Idea voidaan ilmaista tällä tavoin: on olemassa, jälleen kerran, siinä mitä te kutsutte maapallon mytologiaksi, idea nimeltä Indran verkko, joka on yksinkertaisesti helminauhojen verkko. Nyt, jokainen helmi on pyöreä ja heijastava ja silllä on kyky heijastaa jokaista muuta helmeä verkossa. Täten voidaan sanoa että jokainen helmi sisältää informaatiota kokonaisverkosta. Tämä on tapa jolla universumi on rakennettu niinkutsutusti.

Tämän takia me matkaamme tavallamme. Koska idea on yksinkertaisesti se, että me emme ajattele avaruusaluksen tai minkään muun esineen olevan jotain joka on olemassa ajassa ja avaruudessa, vaan me pidämme avaruus/aikaa esineen itsensä ominaisuutena. Täten, kun me muutamme avaruus/ajan värähtelyjälkiominaisuutta esineessä ja korvaamme sen toisella värähtelyllä, silloin, määritelmän mukaisesti, esineen täytyy lakata olemasta entisessä sijainnissaan ja siirtyä jälkimmäiseen — aivan sama kuinka kaukana ajassa tai avaruudessa se on.

Q: Ilman että matkustetaan välimatkaa, aivan automaattisesti?

A: Oikein. Kyllä. Ymmärtäkää nyt, tämä on se jota tekin teette, silloinkin kun liikutte huoneen läpi. Sillä jokainen hetki on oma uniikki hetkensä, ja se ei ole kytkeytynyt seuraavaan hetkeen ennenkuin muodostatte jatkumon mielessänne. Joten olette jatkuvasti uudelleenmäärittelemässä ajan ja avaruuden ominaisuuksia, niin että luotte illuusion liikkeestä. Mikään oikeasti ei liiku minnekään. (Yleisö nauraa) Se on kaikki täällä. Oletko mukana?

Q: Kyllä. Joten se tarkoittaa että voisin lakata luomasta tuota…

A: Jatkumoa.

Q: Kyllä.

A: Kyllä. Voit tehdä niin. Innostaako tämä sinua?

Q: Luulen niin.

A: Kiitos. Silloin voitte havaita luovanne vähemmän aikaa, mikä tuntuu kiihtyvyydeltä. Mutta se on se mitä te kirjaimellisesti teette kun olette kiihdyttämässä. Hetkessä eläminen luo vähemmän aikaa, joten asiat tuntuvat nopeutuvan.

Q: Kiitos.

 

Spirituaalinen elementti UFO-kontakti-ilmiössä

Jon Kelly vastaa hänelle esitettyihin kysymyksiin hänen läpikäymästään selkounesta joka paljasti yhteyden Brittiläisen Kolumbian öljyputkimielenosoitusten ja avaruusolentojen välillä, jotka vierailevat useasti Vancouverin taivaalla.

Elements of Spirituality in UFO Contact Phenomena” kuvattiin viikonloppuna liveyleisön edessä. Mukana oli Starrlight-ryhmittymä, jonka jäsenet keskittyivät UFO-ilmiöön samalla kun yritettiin erotella faktaa fiktiosta.

Käsiteltäviä aiheita tässä esityksessä ovat visuaalinen Apollo-avaruussukkulan kieli, veedinen kirjallisuus, Yoga Samadhi ja Mudrat, Tantra-kosmologia, Jumalattaren projektiot avaruusolentokontaktissa, biopsykologia tietoisuuden välineenä vapautumiselle, UFO-kontaktin odottaminen, veediset avatarat valokuvina, luonnon kanssa kommunikointi ja paljon muuta. ”Elements” on saatavilla on-demand videostreamina .

Alla on joitain huippukohtia kyselytunnista.

 

 

Artikkelin julkaissut News Inside Out

Ylisielu, korkeampi itse ja sielunkumppani

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli ylisielua, sielunkumppania ja korkeampaa itseä. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q:  Haluaisin tietää eron näiden termien välillä: ylisielu, sielu, olento, korkeampi itse ja sielunkumppani.

A:  Kiitos. Tällä tavoin ylisielu voi, yksinkertaisesti olla polku, idea kaikista yksilöllisistä sieluista jotka ovat koskaan olleet, tai tulevat koskaan olemaan. Kaikki, kaikkialla, milloin tahansa, missä tahansa, nämä kaikki yhdistettynä yhdeksi ovat ylisielu.

Sielu voidaan nähdä ylisielun osana, jonka voitte tunnistaa elämänä tai kokemuksena millä tahansa tasolla tai ulottuvuudessa.

Korkeampi itse voi myös olla viittaus ylisieluun, mutta se voi olla tietty viittaus siihen ylisielun osaan jota kutsutte sieluksi. Se, tavallaan, valvoo fyysisen elämän pääasiallista tarkoitusta, mikäli sielun osa muuttuu sen tyyppiseksi todellisuudeksi joka luo tarpeen muistaa sen, tietyssä merkityksessä, suurempi itseytensä. Pysyitkö kärryillä?

Q: En, voitko selittää hieman lisää?

A:  Sallikaa meidän sanoa että sinulla on ylisielu, sinä olet kaikki se mitä voit koskaan olla, päätät että eräs kaikkeuksista joita voit koskaan olla haluaa projisoida itsensä tiettyyn kokemukseen. Tuo sirpale ylisielusta, edelleen ei-fyysisessä tilassa, päättää että itsensä sirpale haluaa kokea idean fyysisestä todellisuudesta. Fyysiseen tietoisuuteen, tuo osa sielusta se voi viitata lopulla itsellään, ylisielun sirpaleella, korkeammalla itsellä, tai jopa ylisielulla joka on korkeampi itse. Riippuen siitä minkä tyyppisiä yhteyksiä luodaan niitä tarkoituksia varten joita fyysisessä elämässä halutaan tutkia. Suurimmaksi osaksi korkeampi itse on ainoastaan näkökulma joka ilmaantuu fyysiseen todellisuuteen. Pysyitkö kärryillä?

Q:  Kyllä.

A:  Ylisielu voi kuitenkin nähdä korkeamman itsen käsitteen kuvittelemalla itsensä olevan sulautunut kaikkien ylisielujen kanssa Kaiken Sen Mikä On Ykseydessä. Tuo ylisielulle voidaan nähdä myös niinkutsuttuna korkeampana itsenä. Se on vain määritelmä yleisestä termistä joka sanoo, tavallaan, että on olemassa toinen osa sinusta, että kun suostuit tarkastelemaan itseäsi siitä perspektiivistä, se on perspektiivi joka sallii sinun olla enemmän tietoinen itsestäsi kuin tietty osio sinua joka mietiskelee sitä missä tämä sijaitsee.

Q:  Entäpä sielunkumppani?

A:  Idea on yksinkertaisesti se, että kyseessä on yksilöt jotka solmivat sopimuksia jakaa tarkoituksia elämässään, heijastella toisilleen ideoita joita he ovat suostuneet tutkimaan — tietoisuus itsestä, idea siitä että toimitte tasapainossa ja synkronisessa harmoniassa minkä tahansa, niinkutsutun, itsenne tason kanssa jonka olette luoneet. Tämä idea planeetallanne on, kuten monesti käy, kuitenkin, tavallaan, nurinperin. Monet yksilöt tuntevat että jos he vain löytäisivät sielunkumppaninsa, kaikki olisi ihanaa. Oikeasti niinkutsuttu sielunkumppani on heijaste siitä minkä jo tiedätte olevan ihanaa. Siksi kykenette vetämään sellaisen puoleenne, koska teistä tulee täydellisyyden värähtelytaajuus.  Teistä tulee ekstaasin värähtelytaajuus, ja vain olemalla tuo värähtelytaajuus sallitte vetää puoleenne yksilön jonka tarkoitus on jakaa kanssanne täydellisyyden heijaste, jonka olette luoneet itsenne olevaksi. Niin että voisitte heijastella tätä myös heille. Se on sielunkumppanin idea.

Q:  Miten sielu kommunikoi korkeamman itsen kanssa ylisielun suhteen?

A:  Mielikuvituksen ulottuvuuden kautta. Suoremmin sanottuna ei-fyysisessä tilassa muuttumalla ideaksi, identifikaation avulla, suoralla identifikaatiolla. Yksinkertaisesti muutumalla tietoisuudeksi joka muodostaa tuon yhteyden. Kaikissa todellisuuksissa se on aina olemassa. Mutta jos valitsette nähdä, että voi olla hetkiä jolloin se ei ole olemassa, silloin yksinkertaisesti olemalla tietoinen ideasta että on olemassa yhteys, se yhteys muodostuu. Tuolla tavalla se toimii myös fyysisessä todellisuudessa. Heti kun sallitte mielikuvituksenne idean olla yhtä todellinen kuin fyysinen todellisuus, yksinkertainen oman sielun kaikkien tasojen kanssa kommunikoinnin idea saattaa teidät välittömästi tietoiseen yhteyteen sen kanssa.

Q:  Kommunikoiko ylisielu sitten Kaiken Sen Mikä On kanssa?

A:  Kyllä, vaikka niin myös tekin teette. Jokainen taso on mielivaltainen luomus, mutta se on luonteeltaan holografinen. Jokainen taso on yhteyksissä jokaiseen toiseen tasoon. Pysytkö kärryillä?

Q:  Kyllä.

A:  Teidän ei välttämättä tarvitse mennä näitten kaikkien kanavien läpi, mutta voitte sallia itsenne tunnistaa että te itse, aivan sama millä tasolla tunnustatte itsenne olevan, olette aina SUORAAN yhteydessä Kaikkeen Siihen Mikä On. Ja se on jopa enemmän kuin tuo, yhteyden idea tarkoittaa, että olette alunalkujaankin jotain joka on erossa. Tavallaan olette luoneet itsenne ollaksenne eroteltuja, mutta myös on totta että olette myös Kaikki Se Mikä On, ja täten ette koskaan ole erossa mistään, edes siihen pisteeseen asti jossa joutuisitte uudelleenmuodostamaan yhteyden. Olette yksinkertaisesti sama asia, yksi ja sama asia. Kaikkeudelle puhuminen on omalle itselle puhumista. Omalle itselle puhuminen tarkoittaa puhumista Kaikelle Sille Mikä On. Pysyitkö kärryillä?

Q:  Kyllä, olen pahoillani.

A:  Kiitos. Hetkinen, älä ole pahoillasi, ei ole mitään miksi pyytää anteeki. LUOTTAMUS on kaikki mitä tarvitaan mekanismina, tavallaan, joka sallii teidän tietää että olette yhteydessä, tasan tarkkaan, siten kuin teidän tulee olla.

Q:  Kiitos.

Kvanttikoe osoittaa että aikaa ei ole olemassa

“Teemme valinnan tarkastella ilmiötä joka on mahdotonta, absoluuttisen mahdotonta, selittää millään klassisella tavalla, ja jonka ytimessä on kvanttimekaniikka. Todellisuudessa se pitää sisällään ainoan mysteerin.” — Richard Feynman, nobel-palkittu fyysikko (Radin, Dean. Entangled Minds: Extrasensory Experiences in a Quantum RealityNew York, Paraview Pocket Books, 2006)

”Ajan” käsite on omituinen, ja kvanttifysiikan maailma on vielä omituisempi. Havaituista ilmiöistä, jotka uhmaavat logiikan ymmärrystämme, ei ole puutetta, nämä tuovat mukanaan ajatuksia ja tunteita — itse tietoisuuden, ja  post-materialistisen maailmankuvan universumista. Tämä ei ole sen paremmin esitetty klassisen kaksoisrakokokeen avulla, jota fyysikot ovat (toistuvasti) käyttäneet tutkimaan tietoisuuden roolia fyysisen todellisuuden muokkaamisessa ja siihen vaikuttamisessa. (lähde) Fyysisen materiaalisen universumin dominantti rooli jätettiin taakse heti kun kvanttimekaniikka astui mukaan kuvioon. Se järisytti koko tieteen perustuksia, ja se jatkaa sen tekemistä tänäänkin.

“Pidän tietoisuutta perustavanlaatuisena. Pidän materiaa tietoisuudesta johdettuna. Me emme pääse tietoisuuden taakse. Kaikki mistä me puhumme, kaikki mitä me pidämme olemassaolevana, olettaa tietoisuuden olemassaolon.” — Max Planck, kvanttiteorian alkuunpanija, nobelin fysiikanpalkinnon voittaja vuonna 1918

On olemassa myös toinen uraauurtava, omituinen koe joka on syvästi vaikuttanut ymmärrykseemme todellisuuden luonteesta, erityisesti, sen luonteeseen mitä kutsumme ”ajaksi”.

Koe tunnetaan nimellä ”viivästetyn valinnan” koe, tai ”kvanttipartaveitsi”, ja sitä voidaan pitää kaksoisrakokokeen muokattuna versiona.

Ymmärtääksemme viivästetyn valinnan koetta, täytyy ymmärtää kaksoisrakokokeen kvanttiluonnetta.

Tässä kokeessa pieniä materian hiukkasia (fotoneja, elektroneja tai mitä tahansa atomin kokoisia kappaleita) ammutaan kohti sermiä jossa on kaksi rakoa. Toisella puolella sermiä videokamera tallentaa sen minne mikäkin fotoni osuu. Kun tiedemiehet sulkevat yhden raon, kamera näyttää meille odotetun kuvion, kuten allaolevassa videossa. Mutta kun molemmat raot avataan, syntyy interferenssikuvio — ne alkavat käyttäytyä kuin aallot. Tämä ei tarkoita että atomikappaleet havaitaan aaltona (vaikka viimeaikoina on tällainen havainto onkin tehty), ne vain käyttäytyvät tuolla tavalla. Se tarkoittaa, että jokainen fotoni yksilöllisesti käy läpi molemmat raot samaan aikaan ja interferoi itsensä kanssa, mutta se käy myös läpi yhden raon, sekä toisen erikseen. Lisäksi se välttää käymästä kummankaan raon läpi. Yksittäinen materian hiukkanen muuttuu potentiaalien ”aalloksi”, joka ilmaisee itsensä useana todennäköisyytenä. Tämän takia näemme interferenssikuvion.

Kuinka yksittäinen materiahiukkanen voi olla olemassa ja ilmaista itseään useassa tilassa, ilman minkäänlaisia fysikaalisia ominaisuuksia, kunnes se ”mitataan” tai ”havaitaan”? Lisäksi, miten se valitsee polkunsa, kaikista mahdollisista poluista?

Kun ”havaitsija” päättää mitata ja katsoa minkä raon läpi materiahiukkanen menee, potentiaali”aallon” polut romahtavat yhdeksi ainoaksi poluksi. Hiukkanen muuttuu potentiaali”aallosta” jälleen hiukkaseksi ja saa näin yhden ainoan polun. Se on aivan kuin hiukkanen tietäisi että sitä seurataan. Havaitsijalla on tietynlainen efekti hiukkasen käyttäytymiseen.

Voit katsoa visuaalisen esityksen kaksoisrakokokeesta täältä.

Kvanttiepävarmuus määritellään kykynä, “subatomaaristen kvanttimekaanisten lakien mukaan hiukkanen kuten elektroni on olemassa hämäräperäisessä mahdollisuuksien tilassa — ollakseen missä tahansa, kaikkialla tai ei missään — kunnes se napautetaan todelliseksi laboratorion havainnointilaitteella tai silmällä.” (New York Times)

Fyysikko Andrew Truscottin, Australian kansallisyliopiston julkaiseman tutkimuksen johtavan tutkijan mukaan, koe tarkoittaa, että  “todellisuutta ei ole olemassa ennekuin me sen havaitsemme.” Se viittaa siihen, että elämme holografisen tyyppisessä universumissa. (lähde)

Viivästetty valinta, kvanttipartaveitsi, aika

Joten miten kaikki tämä informaatio liittyy ajan käsitteeseen? Aivan kuten kaksoisrakokoe esittää meille miten tietoisuuteen liittyvät tekijät romauttavat kvanttiaaltofunktion (materiahiukkanen joka on olemassa useassa potentiaalisessa tilassa) yksittäiseksi hiukkaseksi jolla on määritellyt fyysiset ominaisuudet (ei enää aalto, kaikki nuo potentiaaliset tilat ovat nyt yksi), viivästetty valintakoe esittää kuinka nykyhetkessä tapahtuvat asiat voivat muuttaa menneisyyttä. Se näyttää myös kuinka aika voi mennä taaksepäin, kuinka syy ja seuraus voidaan kääntää, ja kuinka tulevaisuus saa aikaan menneisyyden.

Kuten kvanttikaksoisrakokoe, viivästetty valinta on osoitettu ja toistettu useita kertoja. Esimerkiksi fyysikot Australian kansallisesta yliopistosta (The Australian National University, ANU) ovat suorittaneet John Wheelerin viivästetyn valinnan ajatuskokeen,  jonka löydökset on julkaistu hetki sitten Nature Physics -journalissa. (lähde)

Vuonna 2007 (Science 315, 966, 2007), tiedemiehet Ranskassa ampuivat fotoneja laitteeseen ja näyttivät, että heidän toimensa voisivat retroaktiivisesti muuttaa jotain joka oli jo tapahtunut.

“Jos me yritämme antaa objektiivista merkitystä yksittäisen systeemin kvanttitilalle, syntyy mielenkiintoinen paradoksi: kvanttiefektit sekä mukailevat välitöntä toimintaa-tietyllä-etäisyydellä, että, kuten tässä nähdään, vaikuttavat tuleviin menneisyyden tapahtumiin, jopa senkin jälkeen kun nämä tapahtumat ovat peruuttamattomasti kirjattu ylös.” – Asher Peres, kvantti-informaatioteorian pioneeri (lähde)(lähde)(lähde)

Lista jatkuu ja jatkuu, ja sen ensimmäisenä julkisti John Wheeler vuonna 1978, minkä takia tätä artikkelia ei päätetä hänen slityksellään viivästetyn valinnan kokeesta. Hän uskoi, että koe selittyi parhaiten kosmisessa mittakaavassa.

Kosmisen mittakaavan selitys

Hän pyytää meitä kuvittelemaan tähden, joka emittoi fotonin miljardi vuotta sitten, joka on matkalla kohti maapalloa. Siinä välissä on galaksi. Niinkutsutun gravitaatiolinssi-ilmiön johdosta valon tulee taipua galaksin ympäri päästäkseen maapallolle, joten sen täytyy valita kahdesta polusta, mennä vasemmalle tai oikealle. Miljardeja vuosia myöhemmin, mikäli joku päättää laittaa pystyyn laitteen jolla ”kaapata” fotoni, tämän seurauksena syntyvä kuvio olisi (kuten selitetty yllä kaksoisrakokokeesta) interferenssikuvio. Tämä kertoo sen, että fotoni meni yhtä polkua, ja sitten se meni toista polkua.

Voitaisiin myös ”kurkkia” tulevaa fotonia, pystyttää teleskooppi kummallekin puolelle galaksia määrittämään kumman suunnan fotoni otti päästäkseen maapallolle. Pelkkä mittaamisen teko itsessään tarkoittaa jo, että se voi tulla vain yhdeltä puolelta. Kuvio ei enää ole interferenssikuvio joka esittää useita mahdollisuuksia, vaan yksittäinen kasaumakuvio jossa näkyy ”yksi” polku.

Mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa, että valintamme miten mitata ”nykyisyyttä” vaikuttaa siihen, minkä suunnan fotoni otti miljardia vuosia sitten. Valintamme nykyhetkessä vaikuttivat siihen mitä menneisyydessä oli jo tapahtunut….

Tässä ei ole mitään järkeä, joka on yleinen ilmiö silloin kun puhutaan kvanttifysiikasta. Huolimatta kyvystämme tehdä siitä selkoa, se on totta.

Tämä koe myös viittaa siihen, että kvanttilomittuminen (joka on myös todistettu, lue aiheesta lisää täältä) on olemassa huolimatta ajasta. Mikä tarkoittaa, että kaksi materiabittiä voivat itse asiassa olla lomittuneita, ajassa.

Aika siten kun me sitä mittaamme ja sellaisena kuin me sen tunnemme, ei ole olemassa.

 

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

Positiivinen ja negatiivinen – hyvä ja paha

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli hyvää ja pahaa. Q on yleisö joka esittää kysymyksiä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Uskotko, että on olemassa pimeä puoli, pahan voima, ja jos niin on, minkä muodon uskot sen saavan?

A: Voi, kiitos erittäin paljon. On aina olemassa positiivinen ja negatiivinen energia.

Meille määritelmän mukaisesti, mekaniikasta puhuttaessa, positiivinen energia on se joka integroi, se joka yhdistää, se joka yhtenäistää ja toimii kokonaisuutena, joka sulautuu, joka harmonisoi.

Negatiivinen energia on se joka erottaa, eristää, se joka on, teidän termeillänne, eripurainen. Se etsii ulkoista kontrollia koska se ei usko siihen että kontrolli tulee sisältä. Se pyrkii manipuloimaan, dominoimaan, koska se havaitsee vallan vain ulkoisten termien avulla. Nuo ovat positiivinen ja negatiivinen energia.

Syy miksi emme halua käyttää terminologiaanne oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, ei ole koska emme ymmärrä sitä mitä ne tarkoittavat, emmekä sano että terminne eivät osaisi kuvata negatiivista ja positiivista, yleensä ne osaavat. Yleensä kun me havaitsemme teidän käyttävän termejä oikea ja väärä, hyvä ja paha, yleensä te tarkoitatte sillä positiivista ja negatiivista energiaa. Kuitenkin, termit hyvä ja paha, oikea ja väärä, ovat äärimmäisen subjektiivisia leimoja, jotka eivät aina kerro onko energia mekaanisesti positiivista vai negatiivista.

Kaikki ne jotka pysähtyvät miettimään sitä hetkeksi, tajuavat että voi olla yksilöitä jotka tekevät jotain positiivista, yhtenäistävää ja kuitenkin on ihmisiä jotka sanovat: Se on väärin! Se on saatanasta! Ja voi olla yksilöitä jotka tekevät jotain todella negatiivista, jotain todella erottelevaa, erittäin dominoivaa ja joku voi sanoa: Se on hyvä! Se on oikein!

Joten hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä puhuminen ei oikeastaan kerro paljoakaan mitä fyysisellä tasolla tapahtuu.

Kuitenkin, kyllä, on olemassa tietoisuus monilla tasoilla joka ilmaisee sekä positiivisen että negatiivisen aikeen ideaa. Negatiivisen aikeen idea voidaan suurimmaksi osaksi ilmaista alemmilla värähtelytasoilla, kuten fyysisellä tasolla tai muutamalla astraalitasolla sen yläpuolella. Tuon kauempana on, teidän termienne avulla ilmaistuna, mahdotonta, ilmaista negatiivista energiaa koska määritelmän mukaan ne tasot ovat itsessään integroitua energiaa. Ja sillä tasolla tietoisesti integroituneena olo vaatii sitä että olet integroitunut olento. Joka tarkoittaa ettet yleensä ilmaise itseäsi negatiivisessa merkityksessä.

Nyt, se mitä yleisesti kutsutte suoran pahuuden manifestaatioksi, tai paholaiseksi, tai saatanaksi, maailmassanne, on kollektiivisen tietoisuutenne polarisoitu idea. Sitä tukee pelkonne ja epäilynne, ja nykyinen elämänne. Se on, tavallaan, tietoisuus itsessään, mutta se saa voimansa teiltä, siinä merkityksessä. Voitte heikentää sitä olemalla uskomatta siihen, olemalla pelkäämättä sitä. Pelon värähtely itsessään on se mitä tuo tietoisuus haluaa teillä olevan.  Koska pelko on se mikä antaa sille elinvoimaa olentona.

Raamatullisessa mielessä koko planeettanne yhdistetty negatiivinen tietoisuus on se mitä kutsutte nimellä Lusifer. Se on Kristus-tietoisuuden negatiivinen polariteetti. Siksi idea skenaariosta ”saatana viekoittelee Kristusta” on yksinkertaisesti metafora, analogia Kristus-tietoisuudesta joka tunnustaa itsessään potentiaalin antautua negatiiviselle puolelle, mutta tunnustaa että se ei ole se positiivinen idea joka se on, tai jonka se on valinnut olla.

Ja näin tunnustamalla, että on olemassa positiivinen puoli ja negatiivinen puoli — ja sitten se mitä kutsutte välitilaksi, tasapainopisteeksi — voitte ymmärtää että luomakunta, tietyssä mielessä, on itseasiassa hieman kallellaan positiiviselle puolellee, koska keskipiste on tasapainopiste ja se itsessään on positiivinen. Ymmärrättekö?

Q: Kyllä.

A: Joten idea periaatteessa, on jälleen kerran muistaa, että olette Äärettömän aspekteja. Sen, minkä kuvittelette todeksi, sille annatte elämän. Joten idea siitä mitä saattaisitte kutsua negatiiviseksi olennoksi — niillä voi olla oma elämänsä, ne niillä voi olla olemassaolo ja tietoisuus itsestään — mutta ainoa tapa, jolla voitte olla yhteydessä minkään negatiivisen tietoisuuden kanssa, on olla samaa värähtelytasoa kuin ne ja vetää niitä puoleensa. Ja eräs helpoin tapa olla sitä värähtelytasoa on uskoa ideaa siitä että teillä on pelkiä, koska teidän todella täytyy uskoa että se on voimakkaampi kuin te olette. Se ei ole. Se haluaisi teidän niin uskovan, koska se on se mikä saa aikaan sen ravinnoksi tarvitsemaa pelkoa. Mutta ette ole voimattomampia.

Mitä tahansa päätettekin olla on se mitä te olette; ja mitä tahansa olette, se on se mitä vedätte puoleenne. Ja jos päätätte olla positiivisen manifestaation peilikuva, silloin teillä on kyky olla tietoinen siitä seikasta, että negatiivisia manifestaatioita saattaa olla olemassa, mutta ne eivät koskaan voi olla teidän kanssa tekemisissä pätevällä tavalla. Teistä tulee käytännössä näkymättömiä niille. Ymmärrättekö?

Q:  Kyllä.

A: Auttaako tämä teitä?

Q:  Kyllä, kiitos.

A:  No sitten, paljon kiitoksia!

Miten negatiiviset uskomukset neutraloidaan

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe käsittelee negatiivisten uskomusten neutralointia. Tämä on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle.

Käydäänkö nyt läpi lista neutralisoijista? Niistä ensimmäinen oli se jonka jo kerroin yllä listan ulkopuolella, koska se on pääperiaate neutralisoijien taustalla. Eli ymmärtää illuusio ja valheet negatiivisten uskomusten taustalla, koska niinkuin sanoimme alussa, idea on että negatiivisten uskomusten on työskenneltävä erittäin kovasti vakuuttaakseen teille että ette ole arvollisia koska TIEDÄTTE ETTÄ OLETTE ARVOLLISIA. Ja täten tämä kaikki on pelkkä sumuverho. Ja näyttämällä idea siirtymästä yksinkertaisesta tunnustuksesta monimutkaiseen ja ”pelottavaan” arkketyyppiseen esitykseen mytologiassanne, näette kuinka negatiiviset uskomukset joutuvat työskentelemään paljon luodakseen illuusioita, kun se mitä ne oikeasti tekevät on seisovat verhojen takana ja vetävät vivuista ja sanoavt ”voi, ne uskovat tämän, tämä on paras temppuni tähän mennessä, minä olen Mahtava Oz”. Te ymmärrätte.

Ja nyt, kurkatkaamme verhon taakse.

Muistaa että negatiiviset tunteet syntyvät negatiivisista uskomuksista

Kun ymmärrätte että tämä on jatkumoa siitä, että teillä täytyy ensin olla uskomus jotta teillä voisi olla minkäänlaista tunnetta, koska teillä täytyy olla määritelmä jotta voisitte tietää mitä te tunnette. Sitten heti kun teillä on negatiivinen tunne tai tunteita jotka ovat epämukavia, omistakaa ne, älkää yrittäkö päästä niistä eroon. Älkää yrittäkö sivuuttaa niitä. Omistakaa ne, teidän tulee tunnustaa tunteenne ja että ne ovat siinä koska ette voi muuttaa mitään mitä ette omista. Mutta tajutkaa, että heti kun teillä on tunne, voitte KÄYTTÄÄ SITÄ TUNNETTA. Muistakaa että tunteen TÄYTYY lähteä ensin määritelmästä. Heti kun tunnette tunteen, se voi olla ensimmäinen A-HAA -tunteenne: ”jos tunnen tämän, täytyy olla määritelmä joka sen saa aikaan, selvitetäämpä mikä se on. Mitä minun tulisi uskoa todeksi jotta tuntisin tällä tavalla?” Ja se voi auttaa avaamaan pelkolukon ja pääsemään uteliaisuuteen ja löytämään sen mikä negatiivinen uskomus oikeasti on. Ja heti kun sen tunnistatte, se katoaa automaattisesti epäloogisena ja potaskana, ja tajuatte että olette uskonut niihin jossain kohtaa matkan varrella. Vanhempienne, yhteiskunnan, ystävienne, koulunne kautta. Ja tajuatte että se on painolastia teille ja että voitte jättää ne taaksenne. Mennä eteenpäin.

Muistaa että negatiiviset uskomukset ovat ainoastaan uskomuksia eivätkä ne oikeasti ole totta

Kaikki on vain uskomuksia mitä fyysisen maailmanne kokemukseen tulee. Ainoat asiat jotka ovat absoluuttisia ovat viisi lakia joista olemme puhuneet. Kaikki muu on ainoastaan yhdistelmä näistä laeista, ja kokemus polariteettiprojektioiden ideasta, uskomusjärjestelmistä fyysiseksi olennoksi. Koska se on se mistä teidät on tehty. Fyysinen mielenne on tehty näistä uskomusjärjestelmistä. Se on kaikki se mitä on. Ne ovat vain filttereitä jotka sallivat teidän kokea idean itsestänne projektiona fyysiseen todellisuuteen. Mutta fyysinen todellisuus on vain uni. Todellisuudessa olette edelleen sielun hengessä. Uneksitte vain että ette ole! Niin se on. Ette koskaan poistu hengestä. Se on luonnollinen tila! Se on se mitä olette. Joten verhoatte nyt henkenne päälle tietoisen unen jonka koette tässä fyysisessä todellisuudessa. Ja se on kaikki mikä on. Mutta olette silti hengessä. Juuri nyt. Joten HERÄTÄÄN! Ja muistetaan tämä.

Muistaa että uskomukset on aina mahdollista muuttaa

Uskomus on olennaisesti muutettavissa kun uskoo niin. Joten tämä on Luurankoavain joka avaa teidät miltä tahansa uskomukselta. Aivan sama kuinka kovasti negatiivinen uskomus työskentelee vakuuttaakseen teidät siitä että teidän tulisi uskoa siihen, jos vain sallitte itsellenne tilaisuuden aina ottaa pieni paussi ja muistaa että se ON vain uskomus, silloin teillä on aina avain muuttaa se jos todella niin haluatte. Se on Luurankoavain joka avaa minkä tahansa uskomuksen, kyse on siitä että muistatte että se ei ole mitään muuta kuin uskomus.

Muistaa että kaikki tilanteet ovat olennaisesti neutraaleja

Jälleen kerran, huomaattehan miten suurin osa näistä neutraloijista liittyvät pelkkään näiden ideoiden MUISTAMISEEN. Siinä kaikki. Ja jälleen, muistattehan että negatiiviset uskomukset tekevät kaikkensa jotta UNOHTAISITTE. Jotta ette tajuaisi että sellaisia käsitteitä on. Muistakaa, me sanoimme niiden maalaavan nämä asiat kuin ne olisivat jotain jotka pitää jättää huomiotta. Joten itse asiassa idea pelkästä näiden ideoiden muistamisesta monessa tapauksessa riittää neutralisoimaan ne vain sen takia että murtauduitte negatiivisen uskomuksen unohduksen läpi jonka se pyrki asettamaan tietoisuudellenne. Pelkästään muistamine voi pyyhkiä pois monia näistä uskomuksista. Pelkästään muistamalla nämä asiat. Ja se saa teidät takaisin neutraaliuden tilaan. Joka, kuten jo olemme sanoneet, on itse asiassa hieman positiivisuuden puolella. Koska neutraalius on tila jossa olette vapaita valitsemaan, ja se on itsessään positiivista. Joten, tavallaan voisi sanoa että Luomakunta on itseasiassa hieman enemmän positiivinen kuin negatiivinen, koska on olemassa neutraaliuden keskitila joka sallii teidän vaivattomammin valita positiivisuus. Ja jos vain ajelehditte neutraaliudessa, jos teette vain sen, Luomisen virta lopulta kääntää teidät positiiviseen suuntaan jos ette tee muuta kuin mene virran mukana. Se on voimakasta, eikö niin? Hyvä.

Muistaa että olemassaolonne ja arvonne ovat perustavanlaatuisempia kuin mikään uskomus

Uskomukset ovat pelkkä fyysisen mielen idean luomus. Olemassaolonne on paljon perustavanlaatuisempaa. Se, tietyllä tavoin, tulisi olla itsestäänselvää. Ja jos olette olemassa, se tarkoittaa että TEIDÄN TÄYTYY OLLA ARVOLLISIA. Koska Luomakunta ei tee virheitä. Ja jos olette olemassa, se tarkoittaa että olemassaolo TARVITSEE TEIDÄN OLEMASSAOLOANNE tai olemassaolo ei olisi täydellinen. Joten olette NIIN ARVOLLISIA. Koska, jälleen kerran, asiat, joita olemassaolo ei tarvitse, eivät ole olemassa. Joten arvollisuutenne ja olemassaolonne ovat paljon perustavanlaatuisempia kuin mikään uskomus, ja jos vain menette takaisin SIIHEN ydinmuisteluun, silloin uskomus tuntuu toisen asteen illuusiolta ja ei-todelliselta perustavanlaatuiselta totuudelta tai todellisuudelta.

Muistaa että negatiiviset uskomukset tekevät positiivisista uskomuksista helpompia nähdä niitä vastoin

Voitte käyttää negatiivisuuden ideaa positiivisella tavalla. Se on periaatteessa se mitä tämä tarkoittaa. Vaikka ette mitätöikään negatiivista uskomusta, mutta kääntämällä sen itseään kohti ja sanomalla ”kiitos negatiivinen uskomus siitä että olet NIIN pimeä, koska olemalla niin pimeä itseasiassa helpotat sitä että valo näkyy kauempaa. Jota, jos asiat olisivat kirkkaampia, en välttämättä olisi huomannut.” Avaruuden suuressa tyhjyydessä pieni valonkipinä on paljon helpompi nähdä kaiken pimeyden keskellä. Joten voitte käyttää negatiivisuutta hyödyksenne ja kääntää tempun toisinpäin sanoen ”kiitos kun näytit kontrastin”. Koska monta kertaa on monille teistä helpompi ymmärtää se mitä suositte kun teille näytetään selkeä esimerkki siitä mitä ette suosi. Tällöin tiedätte mihin suuntaan mennä helposti.

Muistaa että negatiiviset uskomukset ovat omaa luomustanne ja että olette aina hallinnassa, aina voimaantuneita, ja vaikka käytättekin sitä voimaa saamaan näyttämään siltä että ette olisi hallinnassa

Tässä, jälleen kerran, on ymmärrettävä olemassaolon luonne ja olemassaolonne myös, että ei voi olla sellaista asiaa kuin poikki oleva yhteys Jumalaan. Mutta Jumala tukee teitä niin ehdottomasti valinnoissanne että voitte valita esittävänne että yhteys on poikki. Mutta paradoksi on, että ainoa tapa oikeasti saada kokemus poikki menneestä yhteydestä on käyttää yhteyttänne luomaan se! Joten jos muistatte että olette aina voimaantuneita, aina voimaantuneita, silloin tajuatte ja muistatte että ainoa mahdollinen tapa kokea voimattomuutta on jos käytätte voimaanne luomaan kokemuksen voimattomuudesta. Ja heti kun muistatte että ei ole mahdollista olla voimaton, jälleen, neutraloitte negatiivisen uskomuksen vaatimuksen siitä että olette voimaton.

Muistaa että positiiviset uskomukset eivät koskaan käytä negatiivista vahvistusta, mutta että negatiiviset uskomukset käyttävät aina positiivista vahvistusta koska ne ovat suunniteltu petollisiksi

Aivan. Joten aina muistakaa kiinnittää huomiota siihen, kun ne johtavat teidät helppoon elämään ja maalaavat ruusunvärisen kuvan jostain, jonka TIEDÄTTE olevan oikeasti negatiivista. Koska niiden tulee työskennellä todella kovaa saadakseen sen näyttämään positiiviselta niin että seuraisitte sitä. Mutta voitte tunnustaa että ne ovat vilpillisiä koska se on niiden luonne olla niin jotta ne jatkaisivat olemassaoloaan. Koska TIEDÄTTE TOTUUDEN itsestänne ja niiden täytyy valehdella teille saadakseen teidät uskomaan siihen mitä ne sanovat esittämällä, että ne tietävät asian paremmin. Esittämällä että ne haluavat parastanne ja näin värittävät asiat saadakseen asian näyttämään siltä että se on oikea valinta, kun oikeasti vain jos ottaisitte etäisyyttä ja tarkastelisitte sitä mitä teette, tajuaisitte että se on vain kivinen tie jolle ne haluavat teidän astuvan.

Muistaa Yin-Yang -konsepti, että miten pimeältä tahansa asiat näyttävätkään, teillä on aina kyky päästä kohti valoa

Olemassaolon polariteetin idean sisällä on aina mahdollisuus käyttää Yin-Yang -symbolia tunnustamaan että pimeällä puolella on aina valkoinen piste ja valkoisella puolella musta piste. Joten että tiedätte että polkuja on olemassa molempiin suuntiin ja voitte aina vlita, miten pimeältä asiat näyttävätkään, silti tiedätte että on olemassa portti valoon. Aina. Mutta samaan aikaan tiedätte että miten valoisalta asiat voivat näyttää, teillä on aina valta valita pimeys. Tämä, jälleen kerran, tuo teidät takaisin tasapainoon, tuo teidät takaisin keskipisteeseen jossa voitte neutraloida kaiken ja tajuta että kaikki valinnat ovat yhtä päteviä ja sitten valita sen suositte hyvällä omatunnolla ja tasapainon tilasta. Joten muistakaa tuo symboli.

RMuistaa olla ookoo löytämisen prosessissa sen kanssa mitä negatiiviset uskomukset ovat jotta niistä voisi päästää irti

Monet ihmiset, jälleen kerran, ovat negatiivisten uskomusten vakuuttamia siitä että heidän tulisi olla absoluuttisen täydellisiä henkisiä olentoja nyt. Miksi nämä asiat tapahtuvat minulle? Mikä minussa on vikana? Minun pitäisi olla yli niistä jo tässä kohtaa. Mutta kun prosessi ON koko pointti. Siirrytte jossain kohtaa negatiivisten uskomusten irtipäästämisen ideasta johonkin muuhun. Mutta se tulee aina olemaan prosessi, joten ole sinut prosessin kanssa. Koska prosessi on koko fyysisen lämän pointti. Koska ei ole mahdollista muuttua ilman prosessin ideaa. Ajattomassa tilassa ei ole muutosta. Vain luomalla illuusio ajasta ja tilasta on mahdollista käydä läpi itsensä löytämisen idea uudesta näkökulmasta. Joten ole onnellinen prosessin kanssa. Rakasta prosessia. Ole innostunut löytämään prosessin kautta. Koska prosessi on yhtä kuin elämä. Elätte elämää joka on, luonteeltaan löytämisprosessi. Se on se mitä se on. Matka on päämäärä. Prosessi on koko pointti. Joten eläkää prosessia, eläkää nykyhetkessä prosessin kanssa, ja se tulee aina palvelemaan positiivisin tavoin. Antakaa olla ookoo käydä läpi nuo prosessit.

Ero tulee tällä tavoin: jossain kohtaa, kun olette viimein valmiita tutkimaan kaikkia negatiivisia uskomuksia, tuomaan ne tietoiseen päivänvaloon ja päästämään niistä irti, irtipäästäminen tulee edelleen jatkumaan, mutta prosessi silloin ilmaisee itsensä niin että se muuttuu negatiivisten uskomusten irtipäästämisestä yleisesti kaikkien uskomusten irtipäästämiseksi jotka eivät ole relevantteja elämänne kanssa enää. Tämä voi olla positiivisia asioita, mutta lopulta tulette virtaviivaistamaan, virtaviivaistamaan, virtaviivaistamaan itsenne päästämällä irti jopa positiivisista asioista jotka eivät enää ole relevantteja sen kanssa minkä tiedätte itsenne olevaksi ja haluatte itsenne olla. Joten proessi ei lakkaa kun päästätte irti kaikista negatiivisista ideoista. Pyydämme ettette käännä prosessia itsessään yhdeksi negatiiviseksi ideaksi koska se ei ole sitä. Tai sen ei tarvitse olla.

Muistaa että negatiiviset uskomukset kuuluvat jollekin muulle ja teidän ei tarvitse kantaa niitä mukananne

Kyllä. Kuten olemme sanoneet, asiat jotka ovat todella poissa linjasta sen kanssa kuka olette eivät kuulu teille. Mahdollisesti olette poimineet ne matkalla. Mutta ne ovat toisten ihmisten painolastia joka teidän on vain uskoteltu joutuvan kantamaan. Mutta koska ne kuuluvat muille, siksi ne ovat niin painavia. Siksi ne painavat teitä. Uskomukset jotka ovat totta ja linjassa kanssanne eivät paina mitään! Ne tuntuvat vaivattomilta. Tunnette olonne höyhenenkevyeksi. Kun alkaa tuntua painavalta, se on yksi vihjeistä että kannatte jotain joka ei kuulu teille. Joten tutkikaa sitä. Jättäkää painolasti. Kuten olemme sanoneet, älkää varastako toisten uskomuksia ja olko uskomus-rosvoja. Ette halua varastaa toisten ihmisten uskomuksia. Jättäkää ne ja keventäkää taakkaanne. Muistakaa että ensimmäinen askel valaistumiseen on keventää taakkaanne.

Muistaa että ette ole koskaan yksin ja teillä on aina apua

Teillä on aina kyky kokea yksinolo positiivisella tavalla. Mutta ETTE IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ OLE TODELLA YKSIN. Ette voi olla. Koska olette yhteydessä kaikkeen. Olette kaikkeus joka ilmaisee itsensä kaikkena mahdollisena. Kokemassa itsensä kaikkina itsensä aspekteina. Ja näin olette kaikki heijastuksia ja ne ovat te. Ette koskaan ole yksin. Teillä on apua, teillä on oppaanne, teillä on ystäviä, teillä on perhe monilla eri tasoilla, ja yhteyksiä enemmän kuin tästä perspektiivistä voitte kuvitellakaan.

Voitte aina luoda kokemuksen yksinolosta ja se yksinolo tulee aina olemaan kunnioitettu siitä, että se antaa teille tilaa jota tarvitsette sinä yksilönä toimimiseen joka te olette, mutta te ette ikinä koskaan ole yksin. Ja sinä hetkenä, SINÄ HETKENÄ kun KUKAAN SAA TIETÄÄ että tarvitaan apua, apua annetaan aina. Olette aina, itse asiassa, pommitettuja kaikella avulla jonka me, teidän oppaanne ja monet muut olennot ja Lähde kykenee antamaan. Jos tunnette että apua ei ole, se ei johdu siitä että sitä ei anneta, se johtuu siitä että blokkaatte vastaanoton negatiivisilla uskomuksilla ja uskomalla niihin. Joten heti kun päästätte irti, tajuatte heti, ja itse asiassa, olette melkein SOKAISTUNEITA siitä avusta joka on AINA virrannut suuntaanne ilman minkäänlaista penikointia. Joten hypätkää virtaan ja antakaa sen virrata lävitsenne. Koska se on aina tulossa. Se ei voi pysähtyä.

Muistaa että teitä rakastetaan ja tuetaan aina, ihan sama mitä tapahtuu

Jälleen kerran tämä liittyy arvollisuuteenne. Jos ette olisi arvollisia, ette olisi olemassa. Joten jos olette olemassa, olette arvolisia. Ja idea on, täten, että teillä on absoluuttinen, ABSOLUUTTINEN oikeus kaikkeen energiaan, kaikkeen tukeen, kaikkeen rakkauteen niinkuin sitä kutsutte. Kaikkeen Mikä On. Koska se ON itse olemassaolon energia. Ja jos olette osa olemassaoloa, silloin se on LUONTONNE kokea ideoita jotka sovitatte todellisuuteenne ehdottomana rakkautena ja tukena. Se on luontonne silloin kun koette noita energioita. Se on olemassaolon itsensä luonne joka sovittuu fyysisiin termeihin, se miksi kutsutte sitä ehdottoman rakkauden ja ehdottoman avun tunnetta. Se on luontonne.

Muistaa antaa itsellenne ja muille anteeksi

Anteeksianto on suunnattoman tehokas työkalu. Tässä on syy siihen miksi, värähtelyllisesti. Anteeksianto on olemisen tila joka kykenee lievittämään negatiivisten tekojen seurausten vaikutuksia. Te olette, ainakin monet ovat, kuulleet ideasta että kun kuolette, koette niinkutsutun Elämän Läpikäynnin. Eikö? Ja siinä Elämän Läpikäynnin kokemuksessa on raportoitu tapahtuvan, koska teidän ja muiden ihmisten välillä ei enää ole samoja esteitä, että yhtäkkiä alatte kokea, sekä asioita jotka teille tapahtuivat visuaalisesti sekä itse asiassa kokea kaiken sen seuraamukset minkä olette valinneet tehdä ja tavalla jolla toiset ovat sen saattaneet kokea perustuen teidän aikeisiin, aivan kuin kokisitte sen HEIDÄN katsantokannaltaan. Ymmärrättehän?

Joten jos teillä on millään muotoa ollut tarkoitus satuttaa jotain, elämän läpikäynnissä tunnette tasan tarkkaan sen mitä he ovat tunteneet kun teitte sen, aivan kuin olisitte he. Anteeksi antaminen itsellenne, anteeksi saaminen toisilta, anteeksi antaminen toisille on itseasiassa värähtelyllinen tila joka lieventää negatiivisesti aiottua tekoa. Joten mitä enemmän annatte anteeksi itsellenne, sitä enemmän voitte antaa anteeksi muille, mitä enemmän tasoitatte pelikenttää, sitä vähemmän teillä on tarvetta kokea negatiivisen energian ideaa joka alunperin sai alkunsa negatiivisesta teosta. Se on niin yksinkertaista. Se on lievennys-peruutus-järjestelmä. Anteeksianto on sitä energiana. Se tuo kaiken takaisin nollaan.

Muistaa että voitte valita mitä suositte ilman että mitätöitte sen mitä ette suosi

Ainoa syy miksi valitsisitte mitätöidä jotain jota ette suosi on jos teillä on uskomus että se on jollain tavalla voimakkaampi kuin te päättämään sen mitä suositte. Koska jos teidän tulee mitätöidä se, silloin sanotte, että saadaksenne ylimääräistä suojausta, teidän tulee jollain tavalla tukahduttaa se ja työntää se pois luotanne. Mutta ei ole mitään minne voisitte sen pois luotanne työntää. Kuvitelkaa, että koska kaikki on oikeasti tässä ja nyt, että olemassaolon seinämät ovat juuri nyt tässä, ja että on olemassa suuri jousi seinämässä, ja jos työnnätte tuota jousta, ainoa asia mitä se tekee on varaa energiaa siitä kun kiellätte ja työnnätte asioita pois. Jossain kohtaa energia kasvaa niin suureksi että se pomppaa takaisin teitä kohti. Sillä ei ole valintaa, sillä ei ole mitään minne mennä. Tämä on se mitä mitätöinti tekee.

Mutta jos yksinkertaisesti vahvistatte kaiken, silloin jousi vain on siinä. Ja te sanotte ”no ookoo, tuossa on negatiivinen jousi, tuossa on positiivinen jousi, ne vain ovat tuossa. En aio antaa teille kohtuutonta energiaa, aion vain valita mitä suosin ja tämä on se mitä suosin”. Siinä se. Se on yksinkertaisesti tunnustus siitä mitä suosin. Siinä se. Ja sitten käyttäydytte valintanne mukaisesti. Ja se on kaikki mitä siitä tulee tietää. Mitätöinti antaa voimaa sille mitä ette suosi. Koska se on negatiivista energiaa. Joten jos ette suosi negatiivista asiaa, miksi ruokkisitte sitä lisää negatiivisella energialla mitätöimällä sitä? Ruokitte sitä, ja kun ruokitte jotain, se kasvaa. Älkää ruokkiko sitä.

Olla halukkaita olemaan rehellisiä itsellenne uskomuksistanne

Ehdottomasti. Älkää antautuko tutkimuksissanne negatiivisten uskomusten vakuuttelulle mikä saa teidät menemään kieltäymykseen siitä että teillä on negatiivisia uskomuksia. Ne tulevat olemaan siinä jonkin aikaa, ja innostuksenne, kun seuraatte sitä, paljastaa teille minkä tahansa negatiivisen uskomuksen joka teillä onkin saattanut olla persoonarakenteessanne. Ja se on kaikki ookoo. Löytäkää ne vain. Älkää menkö kieltäymykseen niistä. Jos menette ideaan siitä, että ”minun tulisi olla tämä täydellinen hengellinen olento jolla ei ole yhtäkään negatiivista uskomusta”, no, silloin se on negatiivinen uskomus. Jälleen kerran, negatiivinen uskomus vakuuttelee teille että koska olette täydellisiä, teidän ei tarvitse tarkastella asioita. Mutta olette täydellisiä jokatapauksessa. Olette täydellisiä sellaisena kuin oletet. Mikä tahansa versio itsestänne, joka olette, on absoluuttise täydelinen versio siitä mitä olette sillä hetkellä. Seuraaavana hetkenä saatatte olla erilainen, mutta tulette olemaan erilainen, täydellinen versio siitä. Joten olette jo valmiiksi täydellisiä, vaikka tulette aina jatkuvasti muuttumaan.

Muistaa: Älkää antako pelon hidastaa vauhtianne. Jos aiotte pelätä jokatapauksessa, silloin menkää ja puskekaa sen läpi ja tehkää mitä rakastatte tästä huolimatta

Tämä on vain looginen argumentti. Jos aiotte olla peloissanne, miksei sitten samalla pelätä kun teette sitä mitä rakastatte sen sijaan että istuisitte tekemättä mitään ja olisitte peloissanne? Se on niin yksinkertaista! Saattaisitte aivan yhtä hyvin, jos aiotte olla peloissanne, jatkaa sen tekemistä mitä rakastatte samalla kun pelkäätte. Ja piakkoin kun aloitatte liikkumisen siihen suuntaan mitä rakastatte tehdä, huomaatte pian että olette vähemmän peloissanne. Erittäin yksinkertainen itsensä kumoava mekanismi.

Jos havaitsette että koette pelkoa, puskekaa pelon läpi vaikka huomaisitte että siitä tulee yhä kovempi ja voimakkaampi, se tarkoittaa sitä että se on saavutamassa päätepisteensä ja lopulta liukenee

Kuten olemme sanoneet, negatiivisten uskomusten tulee työskennellä erittäin kovasti saadaksenne huomionne siirtymään pois totuudesta että olette absoluuttisen arvollisia. Joten heti kun alatte liikkumaan positiiviseen suuntaan, ne alkavat huutaa niin kovaa kuin pystyvät, ne alkavat paukuttaa rumpuja, niillä on 76 soittajan orkesteri yrittämässä saada huomiosi niin että palaisitte takaisin niiden suuntaan. Joten mitä kovemmaksi niiden ääni muuttuu, mitä vahvemmalta pelko tuntuu, se on erkki teille että olette todella lähellä rahan ylittämistä ja siitä irti päästämistä, koska niiden ei muuten tarvitsisi työskennellä niin kovasti saadakseen teidän huomiota.

Jos olette negatiivisen uskomuksen luoja, silloin olette voimakkaampi kuin negatiivinen uskomus

Jos te olette se joka on sen luonut, aivan sama yrittääkö se vakuuttaa teille että sillä on valtaa teidän yli, se tietää aina että te olette negatiivisen uskomuksen luoja, ja totta kai, jos tajuatte sen, silloin negatiivinen uskomus neutralisoituu. Joten se tekee kaikkensa sen vallassa vakuuttaakseen teille että ette ole niin voimakkaita kuin olette. Mutta jos te sen loitte, teidän täytyy olla. Voimakkaampia kuin se on.

Muistaa: Positiiviset uskomukset sallivat teidän tuntea itsenne kevyiksi ja vapaiksi, se on negatiiviset uskomukset jotka saavat teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi ja raskaiksi

Jälleen kerran, tämä on se missä me tulemme takaisin porsaanreiän ideaan. Vaikka kykenette keventämään lastianne matkatessanne, jos jostain syystä pidätte ja pidätte ja pidätte ja pidätte kiinni ja muututte väsyneemmäksi ja väsyneemmäksi ja väsyneemmäksi ja ihmettelette miksi teillä ei ole elämänhalua, silloin ideaa voidaan käyttää kääntämään asia voitoksi tunnustamalla, että lopulta, lopulta jos teillä on yhtään halua päästä positiiviseen suuntaan, että jonain päivänä tulette niin lopen uupuneiksi siitä että olette jatkuvasti lopen uupuneita, päästätte viimeinkin irti siitä joka tekee teistä lopen uupuneita.

Päästää irti siitä mitä egonne haluaa

Kyllä. Tietäkää ero sen kanssa mitä suositte ja mitä egonne kertoo teille teidän haluavan. Koska useammmin kuin ei, ego haluaa sitä mitä negatiivinen ego yrittää vakuuttaa teidän tarvitseman, ja harhauttaa teidät siitä mikä todella palvelisi teitä, mikä todella edustaisi sitä mitä tarvitsette, mikä olisi todella iloanne edustavaa. Se vakuuttaa teille että teidän tulee haluta tätä ja teidän tulee haluta sitä jotta olisitte onnellisia. Ja jälleen kerran, monesti se vain yrittää johtaa teidät harhaan hyvillä aikeilla kivetylle polulle.

Päästää irti kaikista oletuksistanne ja päästä nollaan

Kyllä, ja me jatkamme, koska tämä kulminoituu viimeiseen.

Älkää vastustako muutosta, menkää virran mukana

Sekä…

Muistakaa tunnettu lainaus: ”Tietämättömyytenne ei aja teitä ongelmiin. Se on se minkä tiedätte joka ei oikeasti ole niin.”

Oletukset. Negatiiviset uskomukset vakuuttelevat teille että tiedätte mistä puhutte kun ette oikeasti tiedä. Joten sallikaa aina itsenne tietäää että monenlaiset eri väittämät, jotka voivat kuulostaa faktoilta, voivatkin oikeasti olla vain pelkkiä oletuksia joita negatiiviset uskomukset vahvistavat vakuuttaakseen teille että tiedätte sen mistä puhutte ja että tiedätte paremmin kuin mitä joku toinen voi yrittää kertoa teille joka saattaisi auttaa teitä. Joten teistä tulee ÄÄRIMMÄINEN AUKTORITEETTI, tiedän tämän kaiken, et voi kertoa minulle mitään uutta. Mutta siinä on juuri ansa. Kyse ei ole siitä että ajaudutte ongelmiin sen kanssa mita ette tiedä, kyse on sitä minkä tiedätte joka ei pidä paikkaansa. Koska teille on uskoteltu että se on totta ja asia ei voi olla niin. Joten aina tarkkailkaa asioita jotka suustanne tulevat ulos ja keskittykää siihen ovatko ne vain oletuksia vai tosi väittämiä omasta olemuksestanne. Koska negatiiviset uskomukset saavat oletukset näyttämään faktoilta. Ja ne eivät ole taaskaan mitään muuta kuin sumuverho.

Taas kerran, nämä ovat vain muutama idea sekä negatiivisesta että positiivisesta. On teidän mielikuvituksestanne kiinni mikä teille toimii. Mutta mitä enemmän annatte itsenne tarkastella tätä listaa ja tutkia tätä listaa, sitä enemmän se ravistelee teistä sitä tapaa jolla negatiiviset uskomukset toimivat. Alatte todella nähdä verhon taakse ja ymmärtää niiden illuusioita ja temppuja, ja sitten alkaa saada niitä kiinni housut kintuissa. Ja sitten ymmärrätte kuinka voimaantuneita olette. Ja tällöin voitte liikkua siihen suuntaan jota suositte.

Koska oikeasti ette ole jumissa. Se on vain negatiivisen uskomuksen idea. Kiitos.

Negatiivisten uskomusten temput ja työkalut

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli negatiivisia uskomuksia, sitä miten ne toimivat.

Sanon hyvää päivää tänä päivänne aikana, miten voitte?

Selvä, kiitos. Kuka pitää elokuvista? Hyvä. Kun menette elokuviin, tiedätte että he kertovat tarinan joka ei välttämättä ole totta. Mutta antamalla teille mitä tarvitsette tuossa tarinassa, luomalla uskottavat hahmot ja kiinnostavat juonenkäänteet ja niin edelleen, he sallivat teidän tehdä sen mitä monet ihmiset elokuva-alalla kutsuvat tahdonvaraiseksi avoimeksi mieleksi. Joten mennessänne tarinan mukana kuin se olisi totta, suhteuttaessanne itsenne hahmoihin kuin ne olisivat oikeita ihmisiä sen sijaan että joku esittää heitä.

Tämä konsepti, tahdonvarainen avoin mieli, on myös mekanismi jota käytetään uskomusjärjestelmissä, omituista kyllä. Idea, josta olemme usein puhuneet, on että kun synnytte inkarnaatioon, kun muodostatte persoonallisuuden, egorakenteen, kokeaksenne fysikaalisen todellisuuden, se yleensä koostuu määritelmistä, uskomuksista, tunteista, ajatusmalleista, käyttäytymismalleista, jotka muodostavat sen mitä pidätte omana persoonanananne, fyysisenä identiteettinänne. Nämä määritelmät ovat sinikopiotasolla joka määrittelee sen mitä olette kykeneväisiä kokemaan fyysisen maailman olevan. Uskomusten, jo pelkän luonteensa ja määritelmänsä mukaan, täytyy sisältää resonanssi ja värähtelytaajuudet jotta niihin voisi uskoa vahvemmin, tai teillä ei olisi vaadittavaa fokusta uskoa siihen mitä ne sanovat teille ja olla fyysinen kokemus joka edustaa tuota tiettyä uskomusta. Joten kaikki uskomukset saavat itsensä näyttäämään jollain tavalla ainoilta mahdollisilta ja olemassaolevilta uskomuksilta tuolla hetkellä.

Koska olette olentoja joilla on sekä positiivisia että negatiivisia uskomuksia, kun teillä on positiivinen uskomus mielessänne, teidän taivuttelunne ei ole niin iso juttu tai sen ei tarvitse suostutuella teitä uskomaan että teillä on kivaa. Hyvät tunteet jotka koette. Mutta koska todella syvällä sisällänne sekä samalla myös yliminässänne todella TIEDÄTTE sen totuuden että olette rajattomia, ikuisia ja tuhoutumattomia olentoja jotka ovat ABSOLUUTTISESTI EHDOTTOMAN RAKKAUDEN sekä Luomakunnan tuen ARVOISIA, koska TODELLA TIEDÄTTE tämän sydänten sydämissänne, negatiivisten uskomusten täytyy työskennellä todella kovaa ja todella erityisellä tavalla jotta teidän sallittaisiin uskoa tahdonvaraisen avoimen mielen avulla tuo totuus, jotta kokisitte polariteetin käsitteen. Se on itseasiassa erittäin vaikeaa sisäisesti uskoa jotain negatiivista todellisesta olemuksestanne. Joten negatiiviset uskomukset joutuvat luottamaan sarjaan temppuja ja työkaluja, niiden täytyy erityisesti osoittaa tiettyjä ideoita ja kokemuksia ja tehostaa ja paisuttaa niitä jotta fokusoituisitte aivan erityisellä tavalla jotta oikeasti päästäisitte irti ajatuksesta että olette näin ARVOKKAITA OLENTOJA ja oikeasti vakuutella että ette ole sen arvoisia. Vakuutella että elämä on taistelua, vakuutella että asiat eivät ole helppoja. Koska syvällä sisimmässänne tiedätte että ne oikeasti ovat. Tiedätte syvällä luonnollisessa Itsessänne että asiat ovat erittäin yksinkertaisia.

Ja niin jotta kokisitte polariteetin idean, jotta kokisitte idean fyysisestä todellisuudesta, kokemuksena jossa käytte läpi unohtamisprosessin siitä kuka olette jotta muistaisitte itsenne uudelta kantilta, jotta voisitte laajentaa ymmärrystänne itsestänne, tehdäksenne itsenne, sanoisimmeko, kaikkien eri ajatusten ja negatiivisten uskomusten saataville jotka ovat olemassa unohduksen maailmassa. Näin käymällä läpi näitä negatiivisia uskomuksia, niitä muuntamalla positiivisiksi, muuntamalla pimeyttä valoksi, muuntamalla rajoitteita vapaudeksi on koko homman nimi. Ja niin yleensä aloitatte jostain negatiivisesta uskomuksesta joka esittää teemaa jota olette suostuneet tutkimaan tässä elämässänne, joka nostaa päätään, ja kaikki haasteet tulevat tiellenne jotka esittävät tuota teemaa elämässänne. Mutta jälleen kerran, koska suuri osa siitä että kykenette löytämään itsenne uudelta kantilta johtuu itseasiassa siitä että käytätte unohtamista tapana tehdä sen, tällöin negatiiviset uskomukset voivat joskus tuntua erittäin vahvoilta, erittäin voimakkailta, erittäin perustavanlaatuisilta.

Tottakai ne saavat voimansa vain TEILTÄ. Mutta ne antavat teille mahdollisuuden tutkia tietynlaisia skenaarioita joita rajoittamaton olento ei muuten kykenisi tutkimaan. Jokatapauksessa nyt kun saavutte negatiivisuuden syklin loppua kohden ja siirrytte positiivisempaan tietoisuuteen ja heräämiseen, tietoisuuden laajentumiseen, nyt on aika alkaa todella muistaa se, että kaikki negatiiviset uskomukset, joiden kanssa olette olleet tekemisissä, ja jotkut joiden kanssa jatkatte vielä jonkin aikaa elämässänne, ovat todella vain pelkkiä ideoita, tietyllä tavalla savuverho, ja että niiden täytyy tehdä todella kovaa töitä ja keskittyä todella kovaa tiettyyn asiaan teidän sisällänne jotta ne saavat teidät uskomaan sitä että ettette ole arvokkaita, jotta ne saisivat teidät uskomaan idean että teidän ei tulisi tutkia niitä. Koska ne ovat, jälleen kerran, suunniteltu niin, että ne pyrkivät jatkamaan itseään, pyrkivät jatkamaan itsensä vahvistamista ja näyttämään siltä kuin ne olisivat ainoa mahdollinen todellisuus. Ja kun tämä idea tulee negatiiviselta puolelta, niillä on monia työkaluja ja temppuja käytettävissään jotta te uskoisitte tuon skenaarion.

Aloittakaamme tutkailemalla joitakin noista työkaluista ja tempuista ja laajentaen siitä pikkuhiljaa, jotta voitte todella lukkiutua tähän ideaan. Voitte kaikki seurata myös listaa joka teille on jaettu, mikäli haluatte. Listassa jonka näette, etu- ja takapuolella, on sekä negatiivisten uskomusten työkaluja että myös työkaluja niiden neutralisoimiseen, johon pääsemme hetken päästä. Listan ei ole tarkoitus olla täydellinen. Se voisi olla useita sivuja pitkä, koska negatiiviset uskomukset ovat erittäin hyviä ja välkyjä siinä mitä ne tekevät. Jokatapauksessa, tämä kattaa suurimmat ja alkaa todella antaa teille idean siitä mitä etsiä kun käsittelette negatiivisten uskomusten työkaluja ja tekniikoita. Kun asenteenne on neutraali näitä ideoita kohtaan, voitte alkaa tarkastella näitä ideoita, voitte todella alkaa nähdä ne neutraalimmasta paikasta, ja todella alkaa päästä irti niiden kyvystä taivutella teidät, niiden kyvystä saada teidät vapaaehtoisesti avaamaan mielenne itsellenne ja niille, ja lopulta tulla täyteen ymmärrykseen ja täyteen tietoisuuteen siitä että nämä ovat vain ideoita joita vahvistetaan ja paisutellaan, jotka filtteröidään uskomusjärjestelmienne läpi jotka eivät ole empiirisesti totta teistä, mutta antaa teille tilaisuus tutkia iteänne paikasta joka ei olisi ajattomassa hengen tilassa mahdollista.

Vakuuttaa teille että mikään muu uskomus ei ole yhtä todellinen

Noniin, olemme jo käsitelleet tätä hieman. Eräs ensimmäisistä asioista, joka negatiivisten asioiden tulee tehdä, kun ne haluavat saada teidät lakkaamaan etsimästä ideaa, on vakuuttaa teille että ne todella edustavat todellisuutta, ja että kaikki on fantasiaa.

Vakuuttaa teille mikään muu uskomus ei ole mahdollinen

Jos, silloin kun ne yrittävät taivutella teitä uskomaan että vain ja ainoastaan ne ovat todellisia, ja kuitenkin saatatte olla sen verran voimaantuneuta jotta etsitte muualta ja louhitte itsellenne jotain siitä uskomuksesta, ne tulevat, niinkuin sanoin, tehostamaan voimaansa, ja yrittämään vakuuttaa teidät että mikään muu uskomus ei ole mahdollinen.

Vakuuttaa teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia

Tämä on erittäin ovelaa. Koska, jälleen kerran, se mitä ne yrittävät vakuuttaa teille että pysytte tasan siinä missä ne haluavat teidän olevan, on että ne värittävät ja filtteröivät idean joka saattaa edustaa totuuttanne, innostustanne ja saada se näyttämään joltain jota se ei ole, itse asiassa saada se näyttämään varsin pelottavalta ja josta pysyisitte poissa. Se on toinen temppu jolla ne saavat teidät pysymään tasan siinä missä ne haluavat teidän pysyvän.

Vakuuttaa teille että negatiiviset uskomukset ovat positiivisia

Tämä on kolikon kääntöpuoli. Eivät ainoastaan ne uskottele teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia, mutta ne uskottelevat teille että NIILLÄ on teidän paras etu mielessään, niin että etsitte niitä silloin kun kohtaatte todella positiivisen uskomuksen todellisuudesta jonka ne ovat saaneet teidät mieltämään pelottavaksi. Tätä ne myös kasvattavat sanomalla ”voi voi, tule tänne, ymmärrän sinua, täällä olet turvassa, suojelen sinua tästä suurelta pahalta positiiviselta uskomukselta.” Ne saavat itsensä näyttämään sankareilta joiden luokse liikutte.

Vakuuttaa teille että ottaisitte negatiiviset asiat henkilökohtaisesti

Monta kertaa idea on, että kun näette toisia ihmisiä, jotka käyvät läpi negatiivisia asioita, ymmärrätte että ihmiset jotka pelkäävät syventyä itseensä ja tutkia näitä ilmiöitä usein projisoivat omat ongelmansa muihin, kuten teihin. Ja jos teillä ei ole keinoja neutraloida ideaa ja tunnustaa eroa jonkin kanssa joka todella on teidän omanne ja jonkin joka on heidän ongelmansa, negatiivinen uskomus saattaa vakuuttaa teille että se mitä kerrotte itsellenne itsestänne onkin totta, vaikka itseasiassa se mitä ne tekevät on puhuvat itsestään. Monet ihmiset paheksuvat olla esimerkkinä, ja uskovat että he ovat epäonnistuneet jos he näkevät jonkun onnistuvan asioissa joita he pitävät saavuttamattomina ja projisoivat oman paheksuntansa muihin syytösten muodossa, tai sanoen toisilla olevan joitain todella negatiivisia ominaisuuksia jotka ovat oikeasti heillä, tai että he kieltävät itsensä koska pelkäävät tarkastella sitä perustuen siitä mitä heidän negatiiviset uskomuksensa ovat sanoneet heille että heidän ei tulisi tehdä. ”Sinun ei pidä tutkia tätä.”

Joten tämän neutralisoiminen tarkoittaa ettei ota asioita henkilökohtaisesti. On aina viisasta kuunnella jotain ja tarkastella voidaanko heidän neuvoaansa käyttää tai olisiko heidän näkökulmansa jotain sellaista jota tulisi tarkastella. Mutta jos tajuat että tämä on yksinkertaisesti heidän ongelmansa, tällöin negatiivinen uskomus tekee kaikkensa jotta pysyisitte negatiivisina, vakuutellen että se mitä ne sanovat teistä, eli negatiivinen idea, on itseasiassa totta. Teidän tulee opetella tekemään ero heidän ongelmillaan ja teidän ongelmillanne.

Vakuuttaa teille syyttää toisia omasta negatiivisesta kokemuksestanne

Kyllä, tämä on jälleen kerran kolikon toinen puoli henkilöltä joka syyttää ja projisoi. Negatiivinen uskomus haluaa teidän kieltävän sen seikan että TE OLETTE käsittelemässä negatiivista uskomusta, koska se saa näyttämään itsensä varsin pelottavalta, ja tämän takia emme voi tarkastella sitä koska se muuttuu yhä pelottavammaksi, se muuttuu yhä suuremmaksi ja se murisee teille jos tulette lähelle. Joten säilyttääksenne itsenne se aktivoi idean selviytymismekanismista ja sanoo ”tämä ei liity sinuun, sen täytyy olla jonkun muun aiheuttama, syytä jotain toista, projisoi toisen päälle ne asiat joita pelkäät itsessäsi jotta sinun ei tarvitse tarkastella niitä, voit vain jättää ne jonkun muun huoleksi ja se ei ole oma ongelmasi enää.”

Vakuuttaa että kärsitte jos muutatte uskomuksianne

Kyllä, tämä on todella iso. Idea helvetissä kärsijöistä. Sallia teidän tietää että olette turvassa siinä missä olette ja että tämä on toinen tapa maalata kuva positiivisesta todellisuudesta äärimmäisen negatiivisessa valossa kun sanoo ”katso, vaikka et välttämättä olekaan absoluuttisen onnellinen, olet kuitenkin mukavasti siinä turvassa ja jos lähdet siitä liikkeelle olipa se sitten kuinka negatiivista tahansa, vakuutan sinulle että se minne haluat mennä tulee olemaan paljon vaikeampaa, paljon pelottavampaa, että haluat pysyä tutussa ja turvallisessa, koska tulet todella kärsimään jos oikeasti yrität saada sen mitä oikeasti haluat ja itse asiassa saatat jopa EPÄONNISTUA siinä joka tekee sinusta vieläkin masentuneemman, joten miksi et vain pysyisi täällä jossa on mukavaa ja turvallista, huomassani.”

Vakuuttaa teille että tunnette itsenne vähemmän yksinäisiksi jos toiset vahvistavat negatiivista uskomusta

Tämä on jälleen kerran ”kaksin aina kaunihimpi”-idea. Jos tunnette että olette negatiivisuuden tilassa, kurjuuden tilassa, mutta haluatte tuntea idean siitä että ette ole yksin, jotta teidän ei tarvitsisi tuntea näin yksinään, silloin voitte kutsua muita jotka ovat yhtä kurjia, ja kutsutte heitä jotta he tuntevat itsensä vielä kurjemmiksi ja myös te, jotta voitte pysyä tilassa joka tuntuu yhteiseltä tilalta, ja täten koska kaikki tekevät niin, minun ei tarvitse muuttua. Tuo on se idea. ”Katso nyt, kaikkihan näin tekevät, miksi sinun tulisi olla erilainen, me olemme kaikki kurjia, pysy vain sellaisena.”

Vakuuttaa teille että muutos on liian vaikeaa

Jälleen kerran tämä kulkee käsi kädessä joidenkin jo mainittujen asioiden kanssa, mutta tämä voidaan tehdä usein eri tavoin, ja jälleen kerran ne osoittavat uskomuksistanne joihin jo uskotte, ja ne vahvistavat ja suurentavat niitä tiettyjä asioita joita olette aina pitäneet vaikeina, ja saavat ne näyttämään vielä vaikeammilta jos olette menossa eri suuntaan.

Vakuuttaa teille että on mahdotonta muuttua

Jälleen kerran, sama idea. Se on yksinkertaisesti luonnonlakeja vastoin. ”Olet se mitä olet, olet kuka olet, älä keinuta venettä, et voi tehdä asialle mitään.”

Vakuuttaa teidät antamaan negatiivinen merkitys kaikille tilanteille

Tottakai. Koska jos yhtäkkiä tajuaisitte että kaikki on itseasiassa neutraalia ja että voitte itseasiassa VALITA merkityksen ja saada sen vaikutuksen joka merkitykseen perustuu, silloin negatiiviset uskomukset ovat menettäneet valtansa koska yhtäkkiä olette neutraloineet ne aivan kuin minkä tahansa muun uskomuksen. Joten se taas vakuuttaa teille että ainoa realistinen asia tehdä on antaa negatiivinen merkitys jokaiselle tilanteelle joka näyttää, millään muotoa, siltä jota teille on koskaan opetettu määrittämään negatiivisesti ja ei sallia edes mahdollisuutta ajatella että sitä voitaisiin koskaan määritellä toisin tavoin. ”Tämä on se mitä kaikki muut sanovat tämän tarkoittavan, miksi siis uida vastavirtaan? Tiedät että se on paha asia, jokainen sanoo tämän olevan paha asia, joten selvästi sen täytyy olla oikeasti paha asia, joten älä yritä määritellä sitä uudelleen koska silloin näytät vain typerältä. Näytät yksisarvisella ratsastajalta, kaikki tietää että todellisuus on se mitä se todella on.”

Vakuuttaa teidät tuntemaan voimattomuutta muutosta kohtaan pienentämällä kykyä

Jälleen kerran, jos sallitte itsenne antaa tiettyjen negatiivisten uskomusten pysyä teissä kiinni tarpeeksi kauan, ne saavat teidät tuntemaan että energianne imetään pois joka kerta kun muutatte suuntaa jonkin positiivisen suuntaan vakuuttaakseen teille että todella teillä ei ole kykyä tehdä näin. Tämä saa teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi, ne saavat teidät tuntemaan niinkuin se ei olisi sen arvoista, ne saavat teidät tuntemaan kuin tämä tulisi olemaan todellista kamppailua, todellista vääntöä, ne saavat teidät tuntemaan itsenne heikommaksi, koska ne antavat lisää voimaa teille kun ne saavat teidät pysymään negatiivisuuden puolella, ja ne ottavat energiaa pois kun liikutte positiivisen puolelle. Ei sillä että oikeasti OLISITTE heikompia, kyse on siitä että vertailussa ne saavat asian näyttämään siltä kuin olisitte heikompia koska ne liottavat teitä niin suuressa määrässä valtaa kun palaatte takaisin niiden suuntaan.

Vakuuttaa teidät tuntemaan avuttomuutta muutoksen edessä vahvistamalla pelkoa

Jälleen kerran ne väijyvät sitä ideaa mistä tahansa muusta negatiivisesta uskomuksesta joka saattaisi luoda oikean pelon kokemuksen, ja ne pumppaavat valtaa ja energiaa siihen pelkoon. Ne vahvistavat sitä niin paljon että sinusta tulee niin pelon valtaama, niin lamaantunut ettet voi tehdä mitään positiiviseen suuntaan liikkumiselle. Tai ainakin niin ne haluavat saada asian näyttämään.

Vakuuttaa teille että on omien etujenne mukaista kuvitella kaikkein pahin lopputulema

Tämä kulkee käsi kädessä sen konseptin kanssa jossa olette realistisempia jos aina kuvittelette pahinta. Koska, jälleen kerran, muutoin se vahvistaa ideaa että jos ette aina ajattele elämästä niin, ihmiset kuvittelevat että olette jonkinlainen hörhö, että ette ole realistisia, että teillä ei ole jalat maassa, että teihin ei voida luottaa tärkeissä asioissa koska mielikuvituksenne on liian vilkas. Ja niiin edelleen ja niin poispäin. Että elät vain fantasiamaailmassa. Joten kuvittelemalla pahimman mahdollisen ihmiset näkevät että ”kyllä, seon varsin realistinen arvio, koska tuo on tapa miten kaikki tietävät maailman makaavan, ja sitten sinut otetaan vakavasti.” Mutta jälleen kerran tämä on ansa. Koska kaikki haluavat tulla otetuksi vakavasti, negatiiviset uskomukset vetävät yhtäsuuruusmerkit vakavasti otettavuuden idean ja aina pahimman skenaarion projisoinnin kanssa. Ja pian siitä tulee tapa.

Vakuuttaa teidät siitä että ne ajattelevat parastanne

Ehdottomasti. Kuten olemme jo maininneet, idea siitä että ”katso, katso, pidän sinusta huolta, en aio satuttaa sinua, tiedän että maailma tuolla on iso ja paha ja jos antaisin sinun elää unelmiasi siinä SUURESSA MUSTASSA TUNTEMATTOMAN TYHJYYDESSÄ, silloin joutuisin etsimään sinut, suojelemaan sinua, pitää sinut poissa suuresta pahasta tyhjyydestä kaikilta niiltä hirvioiltä jotka siellä piileskelevät, minä todella todella olen se joka olen selkäsi takana, minä pidän sinusta huolta, minä ajattelen parastasi, joten pysy vain tässä värähtelyssä, koska muuten jos en ole kanssasi kuka tietää mitä voisi sattua sinulle ja se olisi pelottavampaa kuin mikään mitä voisit kuvitellakaan.”

Vakuuttaa teille että tarkoitus pyhittää keinot

Tämä on iso asia yhteiskunnassanne. Koska negatiiviset uskomukset vakuuttavat teille, jälleen, kääntämällä idean positiivisesta negatiiviseksi ja negatiivisen positiiviseksi, saa teidät käyttäytymään negatiivisilla tavoilla ajatellen että se oikeasti ratkeaa positiivisella tavalla, joka ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Tarkoitus ja keinot OVAT YHTÄ. Joten negatiivinen käyttäytyminen muuttuu normiksi, ja negatiiviset uskomukset jatkuvasti vahvistavat tuota negatiivista käytöstä keinona positiivisen tuloksen saamiseksi, mitä ei tapahdu koskaan. Koska se saa teidät etsimään ja ajattelemaan ”kyllä, tämä tulee toimimaan” vaikka lähestytte asioita negatiivisella tavalla, tarvitaan vain negatiivisen vahvistusta, mikä on juuri se mitä negatiivinen uskomus haluaa tapahtuvan.

Negatiivisen todellisuuden vahvistaminen negatiivisella synkronisiteetilla

Synkronisiteetteja tapahtuu kaiken aikaa. Mutta tottakai, idea on että kun olette negatiivisessa tilassa, synkronistiset heijastukset tulevat myös heijastelemaan tuota negatiivisuutta. Tätä te kutsutte ”pahaksi onneksi” kielessänne. Tuolloin ihmiset sanovat ”jos ei olisi pahaa onnea, ei olisi onnea ollenkaan”. Idea jälleen kerran on, että kun olette negatiivisessa tilassa, tottakai sitä vahvistetaan synkronisiteetilla, koska synkronisiteetti on vain esitys mekanismista joka on neutraali, eikä sillä ole omaa mieltä. Sitä ei kiinnosta minkälaista energiaa siihen laitetaan. Joten negatiiviset uskomukset tietävät tämän, ja ne käyttävät hyväksi negatiivista synkronisiteettia kun olette negatiivisessa tilassa. Ne ovat saaneet teidät negatiiviseen tilaan ja negatiivinen synkronisiteetti ilmaantuu sanomaan ”hei! sanoinhan niin! maailma on iso ja paha paikka. katso tätä. sinun tulee seurata sitä mitä sanon sinulle ja parempia asioita tapahtuu.”

Tässä kohtaa ne käyttävät toista ideaa että jatka vain negatiivisten asioiden tekemistä ja jotain hyvää tapahtuu. Ja negatiivinen synkronisiteetti vain kasautuu ja kasautuu ja kasautuu ja niiden tulee työskennellä kovempaa ja kovempaa ja kovempaa saadakseen teidät vakuutetuiksi siitä että tämä on tie jota tulee kulkea. Tämän takia niin monet ihmiset ovat niin lopen uupuneita olemaan siinä tilassa ja viimein sallivat itselleen muutoksen. Mutta syy miksi teistä tulee niin uupuneita siihen tilaan on että kun olette olleet siinä tilassa niin kauan, koska negatiiviset uskomukset ovat saaneet teidät vakuutetuiksi pysymään siinä tilassa paljon pidempään kuin teidän todella olisi tarvinnut. Ja sen takia olette väsyneitä, ja lopulta sallitte itsenne muuttua. Tämä on yksi porsaanrei’istä negatiivisen uskomuksen ideassa, että se kuluttaa teidät niin pitkälle että TAVALLA TAI TOISELLA pääsette lopulta pois siitä negatiivisen olemuksen tilasta. Mutta siitä voi päästä pois positiivisella tavalla tai siitä voi päästä pois negatiivisella tavalla. Joskus negatiiviseen poistumiseen viitataan itsemurhan nimellä.

Estää teitä näkemästä positiivisia mahdollisuuksia

Kuten olemme usein sanoneet, ette voi havaita sitä minkä värähtelytaajuudella ette ole ensin. Jos olette tiettyä negatiivista värähtelyä, olette yksinkertaisesti kyvyttömiä kuvittelemaan positiivisia mahdollisuuksia. Ne ovat näkymättömiä teille. Ette vain ajattele sillä tavoin, negatiivisessa tilassa. Mutta kun olette positiivisessa tilassa, tällöin kaikki mahdollisuudet jotka voivat olla positiivisia ilmestyvät eteenne positiivisen synkronisiteetin avulla. Ja teillä on KYKY kuvitella mitä ne voisivat olla, ja jopa luoda joitain omia tilaisuuksianne. Mutta jälleen kerran, negatiivinen uskomus haluaa varmistaa, tehdä parhaansa pitääkseen teidän siinä tilassa missä ette voi edes kuvitella positiivisten mahdollisuuksien olemassaoloa. Ette van ymmärrä positiivisen todellisuuden kieltä pitämällä itseänne negatiivisessa energiassa.

Estää teitä löytämästä ydinuskomusta suuntaamalla huomionne sekundäärisiin uskomuksiin

Tämä on syvän negatiivisen uskomuksen lempitemppu. Että se ympäröi itsensä kaikenlaisilla sekundääristen ja tertiääristen uskomusten kuorilla ja kerroksilla, sallien teidän ajatella ”jos ne aikovat tulla etsimään, teen kaikkeni että ne löytävät nämä”. Harhaanjohtavat vihjeet ja sumuverhot ovat joka puolellaniin että ajattelette ”voi olen löytänyt negatiivisen uskomuksen, kiva, se on nyt kadonnut.” Ja jatkatte elämäänne ja huomaatte ett käyttäytymisenne on sama ja tunteenne ovat samat. Ja ihmettelette ”mitä hittoa tapahtui, luulin päästäneeni sen menemään?” No, negatiivinen uskomus on syvällä kuorensa alla ja se sanoo ”hah hah haa ne eivät ole löytäneet minua”. Ja se jatkaa sen tekemistä ja jatkaa ja jatkaa kunnes lopulta saavutatte sentasoisen halun joka vaaditaan päästä irti KAIKISTA niistä eri tasoista ja todella katsoa syvällä olevaa määritelmää. Joka, kun löydätte sen ja päästätte irti siitä sallii sekundääristen ja tertiääristen uskomusten vain romahtaa koska niillä ei ole nyt enää perustaa.

Harhauttaa teitä tutkimasta uskomuksianne

Tämä on myös iso. ”Kyllä, kyllä, lähden nyt tutkimaan niitä negat… ooh, kiiltävää. Mitä minä olin tekemässä? Ai niin, aion päästä niiden negatiivisten usko… tuo näyttää kivalta.” Negatiiviset uskomukset tekevät tuota myös. ”Katso tuota, katso nyt tuota. Olet halunnut sitä jo hetken. Olen kaverisi, olen ystäväsi, tehdään se. Se näyttää paljon kivemmalta kuin etsiä minua.” Se tekee kaikkensa pitkittääkseen prosessia. Toisin sanoen…

Vakuuttaa teidät uskomaan ettette tee mitään näistä

Aivan! Kuten joku sanoi, puhekielisesti ilmaistuna, eräs suurimmista paholaisen tempuista on vakuuttaa teidät siitä ettei hän ole olemassa. Idea on että tämä on se mitä oikeasti tapahtuu ja tämä on se mistä tuo ilmaisu juontaa juurensa. Negatiiviset uskomukset myös saavat aikaan tahdonvaraisen avoimen mielen että ettette ole edes kykeneväisiä näkemään että sellaista uskomusta olisi edes olemassa. Luulette että tämä tulee ulkopuolelta. Tämä on nyt todellinen uhrimentaliteetti, jossa ajattelette ”kaikki ovat minua vastaa” Tämä on paranoiaa. Tämä on sama kuin syyttäisi maailmaa. Tämä on sama kuin sanoisi ”olen uhri ja kaikki tapahtuu minulle, sen sijaan että ne tapahtuisivat minun kauttani elämässä.” Tässä negatiiviset uskomukset todella saavat teidät uskomaan että ”jotain ei tapahdu omassa tietoisuudessa, että kaikki on jossain tuolla ja että kaikki tulee jostain tuolta ja ei ole negatiivista uskomusta. Se on vain se miten maailma makaa. Se on julma, paha paikka. Tästä tulee päästä yli.”

Vakuuttaa teidät kieltämään että teillä olisi mitään negatiivisia uskomuksia

Sama asia.

Vakuuttaa teidät uskomaan että olette poikkeus kyvyssä muuttua

Todellakin. Tämä on, jälleen kerran, ylimielisyyden ja uhriutumisen vahvistamista, jossa sanotaan ”kyllä, tiedän että on mahdollista muuttua jos todella haluaa, tiedän että se on mahdollista, kaikki voivat tehdä niin mutta jostain syystä minä en voi. Minä olen poikkeus sääntöön.” Se on itse asiassa, vaikka se tuntuu uhriutumiselta, se on itse asiassa suuren ylimielisyyden tila. Että ajattelette että kaikista Luomakunnan olennoista te olette ainoita jotka eivät kykene muutokseen. Tämä antaa teille huomiota erittäin negatiivisella tavalla, joka vahvistaa sisällänne olevaa negatiivista energiaa.

Vakuuttaa teidät tuntemaan itsenne mukavaksi negatiivisuuden kanssa

Voi kyllä. Jos elätte sen kanssa tarpeeksi kauan ja se on tehnyt tehtävänsä pelotellakseen että kaikki muut suunnat muuttuvat vain huonommaksi, silloin jämähdätte siihen sohvalle ja se alkaa syödä ja syödä ja syödä ja syödä teitä hitaasti ajan kanssa. Kunnes huomaatte että te ja sohva olette fuusioituneet yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ja nyt jos haluatte tehdä jotain, se on nyt vakuuttanut teidät siitä että odella ette voi edes liikkua koska nyt te joudutte liikuttamaan itsenne lisäksi koko sohvaa. Ja nyt koska ette voi todella tehdä mitään asialle, voitte pysyä siinä ja nauttia siitä. Nauttia omassa surkeudessanne piehtaroinnista. Tämä tapahtuu kun piehtaroitte omassa surkeudessanne. Yksinkertaisesti luovutatte, annatte kaiken valtanne pois ja asia nyt vain on niin.

Vakuuttaa teidät uskomaan että positiiviset työkalut eivät toimi

Tämä on myös iso. Koska, jälleen kerran, idea on että ne maalaavat kaikki positiiviset ideat negatiivisessa valossa. Ja kun altistatte itsenne, teillä on jopa mahdollisuus tai todennäköisyys altistua työkaluille jotka voisivat auttaa tietä, ne työskentelevät todella kovaa vakuuttaakseen että nuo asiat ovat vain typeryyttä, pelkkää toiveajattelua, nuo asiat eivät koskaan toimi kunnolla, älä edes yritä mennä sinne suuntaan, se on todella vain fantasiaa, elät fantasiamaailmassa. Ymmärrättekö?

Vakuuttaa teidät vääristämään ja näkemään positiivinen informaatio negatiivisena

Tämä on jälleen kerran variaatio positiivisten uskomusten ideasta, jossa jälleen se ei salli teille oikeasti ymmärtää jotain saamaanne informaatiota joka voisi auttaa teitä liikkumaan positiiviseen suuntaan. Se vääristää sitä, filtteröi sitä, vääntelee sitä sillä tavoin että se mitä näette on jotain muuta kuin mitä se oikeasti on. Ja jälleen kerran ette ole kykeneväisiä käyttämään hyödyksi positiivista informaatiota. Se saa näyttämään asian ristiriitaiselta. Koska olette negatiivisessa tilassa, pois linhasta, poissa todellisen värähtelytaajuutenne vaiheesta, se saa korvanne vuotamaan verta kun kuuntelette sitä niin liikutte pois positiivisesta informaatiosta. Se saa näyttämään asian siltä ettette ole värähtelyllisesti yhteensopivia sen kanssa ja niin sen täytyy olla paha asia. Koska olette ihania ja olette hyviä ja mikä tahansa mikä luoksenne tulee joka saa teidät tuntemaan näin täytyy olla pahaa. Joten jättäkää se välistä. Juoskaa sitä karkuun niin nopeasti kuin kykenette takaisin syliini jossa on mukavaa ja turvallista ikuisesti.

Vakuuttaa teidät oikeuttamaan negatiivisista uskomuksista kiinnipitäminen

Kun negatiivinen uskomus on todella tehnyt hommansa hyvin ja todella vakuuttanut teidät siitä että se on turvallisin paikka, mitä tahansa ja kaikkea käytetään oikeutuksena sen ylläpitämiseen. Kaikkiin negatiivisiin tuntemuksiin joita teillä on tullaan keskittymään niin että ette keskity itse uskomukseen. Kaikkiin negatiivisiin ajatuksiin tullaan keskittymään niin että voitte oikeuttaa idean. Katsotte menneisyyteen ja kaikki negatiivinen jota teille onkin saattanut tapahtua menneisyydessänne saa teidät sanomaan ”mutta katso, tämä tapahtui minulle joten se varmasti tapahtuu uudestaan”, ”mutta katso, pidän kiinni tavoista ja kuvioista jotka minulle on opetettu”, ”mutta aktso, näin maailma makaa, joten mikä minä olen sanomaan mitään erilaista”. Löydätte minkä tahansa syyn oikeuttaaksenne kaikki nämä työkalut ja temput ja pitääkseenne negatiivisen uskomuksen vallassa siitä mitä ajattelette, mitä tunnette, mitä sanotte ja miten käyttäydytte. Teistä tulee negatiivisen uskomuksen agentti sen puolesta, ja todella olette sen alainen, teette sen työtä sen kanssa jatkaaksenne itsenne uskottelua siitä että negatiivinen uskomus on paras mahdollinen tila teille. Ja sitten negatiivinen uskomus voi alkaa rentoutua, koska se on vakuuttanut teidät siitä että teidän tulee tehdä sen hommat. Teette nyt työtä sille eikä toisinpäin. Kiinnostavaa eikö?

Noniin. eli ennenkuin voimme mennä neutralisoijien ideaan, ymmärtäkää että nämä asiat ovat olleet, niinkuin olemme sanoneet, teille annettuja ja opetettuja. Mutta se ei ole syy miksi näin tulisi jatkua. Tämä on vain idea. Jate olette suojelleet näitä asioita, ja negatiiviset uskomukset ovat projisoineet itsensä kaiken tyyppisiin arketyyppisiin ikoneihin ja kuviin jotta varmistettaisiin se että ne ovat tietoisuutenne eturintamassa ja että ne ovat naamanne edessä jatkuvasti. Ja se on ookoo, koska polariteetti tulee olemaan joka puolella kun katsotte ympärillenne. Mutta avain on tunnistaa että kaikki negatiivisten uskomusten tekemät esitykset ovat vain sitä, ne ovat vain esityksiä. Ne ovat vain symboleja. Ne ovat vain representaatioita, ja niiden ei tarvitse sisältää mitään kiinteyttä, mitään kelpoisuutta, siinä mielessä että uskoisitte ne todeksi. Ne ovat yhtä KELPOJA uskomuksina, mutta teidän ei tarvitse suosia niitä. Ja teidän ei tarvitse mitätöidä niitä. Teidän tulee vain sallia niiden olla neutraaleja.

Mutta ennenkuin käymme neutralisoijien listan läpi, me haluaisimme tehdä pienen esityksen ja TEHDÄ YMMÄRRETTÄVÄKSI jotain teille joka voi toimia ensimmäisenä neutralisoijana salliessanne nähdä hieman selvemmin kuinka nämä negatiiviset uskomukset puskevat itsensä yhteiskuntanne tarinoihin ja historiaanne ja kulttuuriinne tavoilla jotka saavat ne kasvattamaa niitä. Ja tekemällä ymmärrettäväksi joitain näistä arkketyyppisistä kuvista voitte alkaa nähdä että ne eivät ole paljon mitään, muuten kuin representaatioita siitä seikasta että todellisuus sisältää aina positiivista energiaa ja negatiivista energiaa. Joka on vain toinen tapa sanoa että on olemassa positiivinen idea joka on integroiva, yhdistävä, laajentava mekanismina. Tämä ei ole arvottamista. Ja negatiivinen energia joka on vain idea yhteyden katkaisemisesta, eristävästä ja vetäytyvästä. Kun teette näistä asioista yksinkertaisia mekanismeja itsessään joiden täytyy olla olemassa jotta teillä yleensäkään voisi olla fyysistä kokemusta, silloin niistä tulee pelkkiä mekanismeja eikä mitään muuta. Niistä ei tule muuta ja ette näe niissä mitään muuta kuin mekanismin. Tällöin idea olemassaolon luonteesta ja rakenteesta itsessään joka sallii aina tilaisuuden tehdä valinta, ja sallii tilaisuuden käyttää pimeyttä ja valoa kuin taiteilija, kuin maalari, aina luoda yksityiskohtia ja varjoja kun tarpeellista. Mutta ei koskaan alentua idealle että olisitte vankina maalauksessa.

Joten, antakaamme nyt yksi kuvaus siitä kuinka tämä idea positiivisesta ja negatiivisesta, yksinkertaisella tavalla, on, sanotaanko, filtteröitynyt joihinkin mytologioihinne ja tarinoihinne ja kulttuurillisiin ideoihinne yhteiskunnassanne. Me kysymme teiltä auringosta ja kuusta.

Noniin, me kiitämme teitä. Kauan aikaa sitten, suurin osa ihmisistä planeetallanne yksinkertaisesti yhdisti auringon valoon, päivään ja positiiviseen energiaan. Eikö? Ja suurin osa ihmisistä yhdisti kuun yöhön, tottakai, planeetallanne, ja täten pimeyteen, joka pitkän aikaa oli pelottava asia, koska pimeässä saattaisi olla asioita joita ette näkisi tulevan ja jotka voisivat tappaa teidät. Joten se liittyi selviytymisvietin ideaan. Ja täten, koska fyysinen mielenne kehitti kuvion, siitä tuli assosiaatio negatiivisen energian idean kanssa. Se joka voisi irroittaa teidät maailmasta. Erittäin yksinkertaista, eikö?

Se on vain havainto positiivisen ja negatiivisen energian mekaniikan ideasta. Kun asiat kehittyivät ja kun alkoi esiintyä kulttuuria ja sivilisaatiota, asetitte nämä symbolit tietyillä tavoilla tarinoihinne ja mytologioihinne esittämään tätä positiivisen ja negatiivisen energian, valon ja pimeyden ideaa. Jälleen kerran emme tarkoita että pimeän tarvitsee olla olennaisesti negatiivista, se ei ole mitä tässä nyt halutaan sanoa, vaan että sivuamme mekaanista kuvausta joka sai alkunsa kauan sitten. Emme tuomitse tätä ideaa millään tavalla, että päivä olisi parempi kuin yö. Molemmat ovat yhtä hyviä eri syistä. Mutta me puhumme tässä vain mekanismeista ja niistä itse olemisen tiloista jotka assosioitiin erilaisiin arkketyyppisiin kulttuurinne representaatioihin. Kaikilla kulttuureilla planeetallanne ei ole samoja, mutta me tiedämme käsittelevämme niitä joita tyypillisesti kutsutaan länsimaiseksi kulttuuriksi, ja tämä on se missä ne ovat eniten läsnä. Ja kun aloitte projisoimaan negatiivisen ja positiivisen energian ideaa arkketyyppisiin muotoihin jotka olivat samankaltaisia omien muotojenne kanssa jotta voisitte niihin jotenkin suhtautua, mutta silti tunnustaa että ne olivat representaatioita energioista ja voimista jotka ovat useiden ulottuvuuksien tuolla puolen, aloitte näkemään niitä ja esittämään niitä todellisuudessanne olentoina, voimakkaina arkketyyppisinä olentoina. Ja lopulta, kun aloitte kietoa näitä ideoita konseptiin jota kutsutte uskonnoksi, ne alkoivat näyttäytyä teille tällä tavoin. Eikö?

Pyhimysten ja enkelien halo, positiivinen. Pimeyden sarvet, paholainen. Se kaikki juontaa juurensa tästä. JA SE ON KAIKKI MITÄ SE ON! Kaikki mitä se on. Voitte jäljittää tämän kaiken aurinkoon ja kuuhun, päivään ja yöhön, positiiviseen ja negatiiviseen energiaan. Se on kaikki mitä se on. Ja nyt pitäen nämä mielessä, ymmärtäkää: ei sillä että ei olisi olemassa enkelien energioita ja että enkelien energioilla ei olisi negatiivista vastapuolta, mutta useammin te havaitsette että kun ihmiset planeetallanne uskovat että heidän päälleen hyökkää demonit ja että heitä viettelykset houkuttelevat heitä, he itseasiassa kokevat negatiivisten uskomusten temppuja ja työkaluja. He arkketyypillistävät ne oikeiden olentojen ideaksi ja tuntevat että heidän päälleen hyökätään, tuntien että heillä ei ole valtaa, tuntien että demoniset olennot hyökkäävät heidän päälleen, vetäen heitä ympäriinsä, pitäen heitä vallassaan ja tehden mitä sattuu. Kaikki nämä energiat tulevat negatiivisista uskomuksista, koska se on se mitä ne on suunniteltu tekemään, ja jälleen kerran se on niiden temput ja työkalut jotka saavat teidät uskomaan että niiden työ on muiden olentojen kuten demonien ja pirujen työtä joiden yli teillä ei ole mitään valtaa. Ja sen takia ette katso sisällenne. Ymmärrättekö?

Noniin. Joskus aurinko on vain aurinko, ja joskus kuu on vain kuu.