Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Positiivinen ja negatiivinen – hyvä ja paha

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli hyvää ja pahaa. Q on yleisö joka esittää kysymyksiä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Uskotko, että on olemassa pimeä puoli, pahan voima, ja jos niin on, minkä muodon uskot sen saavan?

A: Voi, kiitos erittäin paljon. On aina olemassa positiivinen ja negatiivinen energia.

Meille määritelmän mukaisesti, mekaniikasta puhuttaessa, positiivinen energia on se joka integroi, se joka yhdistää, se joka yhtenäistää ja toimii kokonaisuutena, joka sulautuu, joka harmonisoi.

Negatiivinen energia on se joka erottaa, eristää, se joka on, teidän termeillänne, eripurainen. Se etsii ulkoista kontrollia koska se ei usko siihen että kontrolli tulee sisältä. Se pyrkii manipuloimaan, dominoimaan, koska se havaitsee vallan vain ulkoisten termien avulla. Nuo ovat positiivinen ja negatiivinen energia.

Syy miksi emme halua käyttää terminologiaanne oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta, ei ole koska emme ymmärrä sitä mitä ne tarkoittavat, emmekä sano että terminne eivät osaisi kuvata negatiivista ja positiivista, yleensä ne osaavat. Yleensä kun me havaitsemme teidän käyttävän termejä oikea ja väärä, hyvä ja paha, yleensä te tarkoitatte sillä positiivista ja negatiivista energiaa. Kuitenkin, termit hyvä ja paha, oikea ja väärä, ovat äärimmäisen subjektiivisia leimoja, jotka eivät aina kerro onko energia mekaanisesti positiivista vai negatiivista.

Kaikki ne jotka pysähtyvät miettimään sitä hetkeksi, tajuavat että voi olla yksilöitä jotka tekevät jotain positiivista, yhtenäistävää ja kuitenkin on ihmisiä jotka sanovat: Se on väärin! Se on saatanasta! Ja voi olla yksilöitä jotka tekevät jotain todella negatiivista, jotain todella erottelevaa, erittäin dominoivaa ja joku voi sanoa: Se on hyvä! Se on oikein!

Joten hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä puhuminen ei oikeastaan kerro paljoakaan mitä fyysisellä tasolla tapahtuu.

Kuitenkin, kyllä, on olemassa tietoisuus monilla tasoilla joka ilmaisee sekä positiivisen että negatiivisen aikeen ideaa. Negatiivisen aikeen idea voidaan suurimmaksi osaksi ilmaista alemmilla värähtelytasoilla, kuten fyysisellä tasolla tai muutamalla astraalitasolla sen yläpuolella. Tuon kauempana on, teidän termienne avulla ilmaistuna, mahdotonta, ilmaista negatiivista energiaa koska määritelmän mukaan ne tasot ovat itsessään integroitua energiaa. Ja sillä tasolla tietoisesti integroituneena olo vaatii sitä että olet integroitunut olento. Joka tarkoittaa ettet yleensä ilmaise itseäsi negatiivisessa merkityksessä.

Nyt, se mitä yleisesti kutsutte suoran pahuuden manifestaatioksi, tai paholaiseksi, tai saatanaksi, maailmassanne, on kollektiivisen tietoisuutenne polarisoitu idea. Sitä tukee pelkonne ja epäilynne, ja nykyinen elämänne. Se on, tavallaan, tietoisuus itsessään, mutta se saa voimansa teiltä, siinä merkityksessä. Voitte heikentää sitä olemalla uskomatta siihen, olemalla pelkäämättä sitä. Pelon värähtely itsessään on se mitä tuo tietoisuus haluaa teillä olevan.  Koska pelko on se mikä antaa sille elinvoimaa olentona.

Raamatullisessa mielessä koko planeettanne yhdistetty negatiivinen tietoisuus on se mitä kutsutte nimellä Lusifer. Se on Kristus-tietoisuuden negatiivinen polariteetti. Siksi idea skenaariosta ”saatana viekoittelee Kristusta” on yksinkertaisesti metafora, analogia Kristus-tietoisuudesta joka tunnustaa itsessään potentiaalin antautua negatiiviselle puolelle, mutta tunnustaa että se ei ole se positiivinen idea joka se on, tai jonka se on valinnut olla.

Ja näin tunnustamalla, että on olemassa positiivinen puoli ja negatiivinen puoli — ja sitten se mitä kutsutte välitilaksi, tasapainopisteeksi — voitte ymmärtää että luomakunta, tietyssä mielessä, on itseasiassa hieman kallellaan positiiviselle puolellee, koska keskipiste on tasapainopiste ja se itsessään on positiivinen. Ymmärrättekö?

Q: Kyllä.

A: Joten idea periaatteessa, on jälleen kerran muistaa, että olette Äärettömän aspekteja. Sen, minkä kuvittelette todeksi, sille annatte elämän. Joten idea siitä mitä saattaisitte kutsua negatiiviseksi olennoksi — niillä voi olla oma elämänsä, ne niillä voi olla olemassaolo ja tietoisuus itsestään — mutta ainoa tapa, jolla voitte olla yhteydessä minkään negatiivisen tietoisuuden kanssa, on olla samaa värähtelytasoa kuin ne ja vetää niitä puoleensa. Ja eräs helpoin tapa olla sitä värähtelytasoa on uskoa ideaa siitä että teillä on pelkiä, koska teidän todella täytyy uskoa että se on voimakkaampi kuin te olette. Se ei ole. Se haluaisi teidän niin uskovan, koska se on se mikä saa aikaan sen ravinnoksi tarvitsemaa pelkoa. Mutta ette ole voimattomampia.

Mitä tahansa päätettekin olla on se mitä te olette; ja mitä tahansa olette, se on se mitä vedätte puoleenne. Ja jos päätätte olla positiivisen manifestaation peilikuva, silloin teillä on kyky olla tietoinen siitä seikasta, että negatiivisia manifestaatioita saattaa olla olemassa, mutta ne eivät koskaan voi olla teidän kanssa tekemisissä pätevällä tavalla. Teistä tulee käytännössä näkymättömiä niille. Ymmärrättekö?

Q:  Kyllä.

A: Auttaako tämä teitä?

Q:  Kyllä, kiitos.

A:  No sitten, paljon kiitoksia!

Miten negatiiviset uskomukset neutraloidaan

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe käsittelee negatiivisten uskomusten neutralointia. Tämä on jatkoa sarjan ensimmäiselle osalle.

Käydäänkö nyt läpi lista neutralisoijista? Niistä ensimmäinen oli se jonka jo kerroin yllä listan ulkopuolella, koska se on pääperiaate neutralisoijien taustalla. Eli ymmärtää illuusio ja valheet negatiivisten uskomusten taustalla, koska niinkuin sanoimme alussa, idea on että negatiivisten uskomusten on työskenneltävä erittäin kovasti vakuuttaakseen teille että ette ole arvollisia koska TIEDÄTTE ETTÄ OLETTE ARVOLLISIA. Ja täten tämä kaikki on pelkkä sumuverho. Ja näyttämällä idea siirtymästä yksinkertaisesta tunnustuksesta monimutkaiseen ja ”pelottavaan” arkketyyppiseen esitykseen mytologiassanne, näette kuinka negatiiviset uskomukset joutuvat työskentelemään paljon luodakseen illuusioita, kun se mitä ne oikeasti tekevät on seisovat verhojen takana ja vetävät vivuista ja sanoavt ”voi, ne uskovat tämän, tämä on paras temppuni tähän mennessä, minä olen Mahtava Oz”. Te ymmärrätte.

Ja nyt, kurkatkaamme verhon taakse.

Muistaa että negatiiviset tunteet syntyvät negatiivisista uskomuksista

Kun ymmärrätte että tämä on jatkumoa siitä, että teillä täytyy ensin olla uskomus jotta teillä voisi olla minkäänlaista tunnetta, koska teillä täytyy olla määritelmä jotta voisitte tietää mitä te tunnette. Sitten heti kun teillä on negatiivinen tunne tai tunteita jotka ovat epämukavia, omistakaa ne, älkää yrittäkö päästä niistä eroon. Älkää yrittäkö sivuuttaa niitä. Omistakaa ne, teidän tulee tunnustaa tunteenne ja että ne ovat siinä koska ette voi muuttaa mitään mitä ette omista. Mutta tajutkaa, että heti kun teillä on tunne, voitte KÄYTTÄÄ SITÄ TUNNETTA. Muistakaa että tunteen TÄYTYY lähteä ensin määritelmästä. Heti kun tunnette tunteen, se voi olla ensimmäinen A-HAA -tunteenne: ”jos tunnen tämän, täytyy olla määritelmä joka sen saa aikaan, selvitetäämpä mikä se on. Mitä minun tulisi uskoa todeksi jotta tuntisin tällä tavalla?” Ja se voi auttaa avaamaan pelkolukon ja pääsemään uteliaisuuteen ja löytämään sen mikä negatiivinen uskomus oikeasti on. Ja heti kun sen tunnistatte, se katoaa automaattisesti epäloogisena ja potaskana, ja tajuatte että olette uskonut niihin jossain kohtaa matkan varrella. Vanhempienne, yhteiskunnan, ystävienne, koulunne kautta. Ja tajuatte että se on painolastia teille ja että voitte jättää ne taaksenne. Mennä eteenpäin.

Muistaa että negatiiviset uskomukset ovat ainoastaan uskomuksia eivätkä ne oikeasti ole totta

Kaikki on vain uskomuksia mitä fyysisen maailmanne kokemukseen tulee. Ainoat asiat jotka ovat absoluuttisia ovat viisi lakia joista olemme puhuneet. Kaikki muu on ainoastaan yhdistelmä näistä laeista, ja kokemus polariteettiprojektioiden ideasta, uskomusjärjestelmistä fyysiseksi olennoksi. Koska se on se mistä teidät on tehty. Fyysinen mielenne on tehty näistä uskomusjärjestelmistä. Se on kaikki se mitä on. Ne ovat vain filttereitä jotka sallivat teidän kokea idean itsestänne projektiona fyysiseen todellisuuteen. Mutta fyysinen todellisuus on vain uni. Todellisuudessa olette edelleen sielun hengessä. Uneksitte vain että ette ole! Niin se on. Ette koskaan poistu hengestä. Se on luonnollinen tila! Se on se mitä olette. Joten verhoatte nyt henkenne päälle tietoisen unen jonka koette tässä fyysisessä todellisuudessa. Ja se on kaikki mikä on. Mutta olette silti hengessä. Juuri nyt. Joten HERÄTÄÄN! Ja muistetaan tämä.

Muistaa että uskomukset on aina mahdollista muuttaa

Uskomus on olennaisesti muutettavissa kun uskoo niin. Joten tämä on Luurankoavain joka avaa teidät miltä tahansa uskomukselta. Aivan sama kuinka kovasti negatiivinen uskomus työskentelee vakuuttaakseen teidät siitä että teidän tulisi uskoa siihen, jos vain sallitte itsellenne tilaisuuden aina ottaa pieni paussi ja muistaa että se ON vain uskomus, silloin teillä on aina avain muuttaa se jos todella niin haluatte. Se on Luurankoavain joka avaa minkä tahansa uskomuksen, kyse on siitä että muistatte että se ei ole mitään muuta kuin uskomus.

Muistaa että kaikki tilanteet ovat olennaisesti neutraaleja

Jälleen kerran, huomaattehan miten suurin osa näistä neutraloijista liittyvät pelkkään näiden ideoiden MUISTAMISEEN. Siinä kaikki. Ja jälleen, muistattehan että negatiiviset uskomukset tekevät kaikkensa jotta UNOHTAISITTE. Jotta ette tajuaisi että sellaisia käsitteitä on. Muistakaa, me sanoimme niiden maalaavan nämä asiat kuin ne olisivat jotain jotka pitää jättää huomiotta. Joten itse asiassa idea pelkästä näiden ideoiden muistamisesta monessa tapauksessa riittää neutralisoimaan ne vain sen takia että murtauduitte negatiivisen uskomuksen unohduksen läpi jonka se pyrki asettamaan tietoisuudellenne. Pelkästään muistamine voi pyyhkiä pois monia näistä uskomuksista. Pelkästään muistamalla nämä asiat. Ja se saa teidät takaisin neutraaliuden tilaan. Joka, kuten jo olemme sanoneet, on itse asiassa hieman positiivisuuden puolella. Koska neutraalius on tila jossa olette vapaita valitsemaan, ja se on itsessään positiivista. Joten, tavallaan voisi sanoa että Luomakunta on itseasiassa hieman enemmän positiivinen kuin negatiivinen, koska on olemassa neutraaliuden keskitila joka sallii teidän vaivattomammin valita positiivisuus. Ja jos vain ajelehditte neutraaliudessa, jos teette vain sen, Luomisen virta lopulta kääntää teidät positiiviseen suuntaan jos ette tee muuta kuin mene virran mukana. Se on voimakasta, eikö niin? Hyvä.

Muistaa että olemassaolonne ja arvonne ovat perustavanlaatuisempia kuin mikään uskomus

Uskomukset ovat pelkkä fyysisen mielen idean luomus. Olemassaolonne on paljon perustavanlaatuisempaa. Se, tietyllä tavoin, tulisi olla itsestäänselvää. Ja jos olette olemassa, se tarkoittaa että TEIDÄN TÄYTYY OLLA ARVOLLISIA. Koska Luomakunta ei tee virheitä. Ja jos olette olemassa, se tarkoittaa että olemassaolo TARVITSEE TEIDÄN OLEMASSAOLOANNE tai olemassaolo ei olisi täydellinen. Joten olette NIIN ARVOLLISIA. Koska, jälleen kerran, asiat, joita olemassaolo ei tarvitse, eivät ole olemassa. Joten arvollisuutenne ja olemassaolonne ovat paljon perustavanlaatuisempia kuin mikään uskomus, ja jos vain menette takaisin SIIHEN ydinmuisteluun, silloin uskomus tuntuu toisen asteen illuusiolta ja ei-todelliselta perustavanlaatuiselta totuudelta tai todellisuudelta.

Muistaa että negatiiviset uskomukset tekevät positiivisista uskomuksista helpompia nähdä niitä vastoin

Voitte käyttää negatiivisuuden ideaa positiivisella tavalla. Se on periaatteessa se mitä tämä tarkoittaa. Vaikka ette mitätöikään negatiivista uskomusta, mutta kääntämällä sen itseään kohti ja sanomalla ”kiitos negatiivinen uskomus siitä että olet NIIN pimeä, koska olemalla niin pimeä itseasiassa helpotat sitä että valo näkyy kauempaa. Jota, jos asiat olisivat kirkkaampia, en välttämättä olisi huomannut.” Avaruuden suuressa tyhjyydessä pieni valonkipinä on paljon helpompi nähdä kaiken pimeyden keskellä. Joten voitte käyttää negatiivisuutta hyödyksenne ja kääntää tempun toisinpäin sanoen ”kiitos kun näytit kontrastin”. Koska monta kertaa on monille teistä helpompi ymmärtää se mitä suositte kun teille näytetään selkeä esimerkki siitä mitä ette suosi. Tällöin tiedätte mihin suuntaan mennä helposti.

Muistaa että negatiiviset uskomukset ovat omaa luomustanne ja että olette aina hallinnassa, aina voimaantuneita, ja vaikka käytättekin sitä voimaa saamaan näyttämään siltä että ette olisi hallinnassa

Tässä, jälleen kerran, on ymmärrettävä olemassaolon luonne ja olemassaolonne myös, että ei voi olla sellaista asiaa kuin poikki oleva yhteys Jumalaan. Mutta Jumala tukee teitä niin ehdottomasti valinnoissanne että voitte valita esittävänne että yhteys on poikki. Mutta paradoksi on, että ainoa tapa oikeasti saada kokemus poikki menneestä yhteydestä on käyttää yhteyttänne luomaan se! Joten jos muistatte että olette aina voimaantuneita, aina voimaantuneita, silloin tajuatte ja muistatte että ainoa mahdollinen tapa kokea voimattomuutta on jos käytätte voimaanne luomaan kokemuksen voimattomuudesta. Ja heti kun muistatte että ei ole mahdollista olla voimaton, jälleen, neutraloitte negatiivisen uskomuksen vaatimuksen siitä että olette voimaton.

Muistaa että positiiviset uskomukset eivät koskaan käytä negatiivista vahvistusta, mutta että negatiiviset uskomukset käyttävät aina positiivista vahvistusta koska ne ovat suunniteltu petollisiksi

Aivan. Joten aina muistakaa kiinnittää huomiota siihen, kun ne johtavat teidät helppoon elämään ja maalaavat ruusunvärisen kuvan jostain, jonka TIEDÄTTE olevan oikeasti negatiivista. Koska niiden tulee työskennellä todella kovaa saadakseen sen näyttämään positiiviselta niin että seuraisitte sitä. Mutta voitte tunnustaa että ne ovat vilpillisiä koska se on niiden luonne olla niin jotta ne jatkaisivat olemassaoloaan. Koska TIEDÄTTE TOTUUDEN itsestänne ja niiden täytyy valehdella teille saadakseen teidät uskomaan siihen mitä ne sanovat esittämällä, että ne tietävät asian paremmin. Esittämällä että ne haluavat parastanne ja näin värittävät asiat saadakseen asian näyttämään siltä että se on oikea valinta, kun oikeasti vain jos ottaisitte etäisyyttä ja tarkastelisitte sitä mitä teette, tajuaisitte että se on vain kivinen tie jolle ne haluavat teidän astuvan.

Muistaa Yin-Yang -konsepti, että miten pimeältä tahansa asiat näyttävätkään, teillä on aina kyky päästä kohti valoa

Olemassaolon polariteetin idean sisällä on aina mahdollisuus käyttää Yin-Yang -symbolia tunnustamaan että pimeällä puolella on aina valkoinen piste ja valkoisella puolella musta piste. Joten että tiedätte että polkuja on olemassa molempiin suuntiin ja voitte aina vlita, miten pimeältä asiat näyttävätkään, silti tiedätte että on olemassa portti valoon. Aina. Mutta samaan aikaan tiedätte että miten valoisalta asiat voivat näyttää, teillä on aina valta valita pimeys. Tämä, jälleen kerran, tuo teidät takaisin tasapainoon, tuo teidät takaisin keskipisteeseen jossa voitte neutraloida kaiken ja tajuta että kaikki valinnat ovat yhtä päteviä ja sitten valita sen suositte hyvällä omatunnolla ja tasapainon tilasta. Joten muistakaa tuo symboli.

RMuistaa olla ookoo löytämisen prosessissa sen kanssa mitä negatiiviset uskomukset ovat jotta niistä voisi päästää irti

Monet ihmiset, jälleen kerran, ovat negatiivisten uskomusten vakuuttamia siitä että heidän tulisi olla absoluuttisen täydellisiä henkisiä olentoja nyt. Miksi nämä asiat tapahtuvat minulle? Mikä minussa on vikana? Minun pitäisi olla yli niistä jo tässä kohtaa. Mutta kun prosessi ON koko pointti. Siirrytte jossain kohtaa negatiivisten uskomusten irtipäästämisen ideasta johonkin muuhun. Mutta se tulee aina olemaan prosessi, joten ole sinut prosessin kanssa. Koska prosessi on koko fyysisen lämän pointti. Koska ei ole mahdollista muuttua ilman prosessin ideaa. Ajattomassa tilassa ei ole muutosta. Vain luomalla illuusio ajasta ja tilasta on mahdollista käydä läpi itsensä löytämisen idea uudesta näkökulmasta. Joten ole onnellinen prosessin kanssa. Rakasta prosessia. Ole innostunut löytämään prosessin kautta. Koska prosessi on yhtä kuin elämä. Elätte elämää joka on, luonteeltaan löytämisprosessi. Se on se mitä se on. Matka on päämäärä. Prosessi on koko pointti. Joten eläkää prosessia, eläkää nykyhetkessä prosessin kanssa, ja se tulee aina palvelemaan positiivisin tavoin. Antakaa olla ookoo käydä läpi nuo prosessit.

Ero tulee tällä tavoin: jossain kohtaa, kun olette viimein valmiita tutkimaan kaikkia negatiivisia uskomuksia, tuomaan ne tietoiseen päivänvaloon ja päästämään niistä irti, irtipäästäminen tulee edelleen jatkumaan, mutta prosessi silloin ilmaisee itsensä niin että se muuttuu negatiivisten uskomusten irtipäästämisestä yleisesti kaikkien uskomusten irtipäästämiseksi jotka eivät ole relevantteja elämänne kanssa enää. Tämä voi olla positiivisia asioita, mutta lopulta tulette virtaviivaistamaan, virtaviivaistamaan, virtaviivaistamaan itsenne päästämällä irti jopa positiivisista asioista jotka eivät enää ole relevantteja sen kanssa minkä tiedätte itsenne olevaksi ja haluatte itsenne olla. Joten proessi ei lakkaa kun päästätte irti kaikista negatiivisista ideoista. Pyydämme ettette käännä prosessia itsessään yhdeksi negatiiviseksi ideaksi koska se ei ole sitä. Tai sen ei tarvitse olla.

Muistaa että negatiiviset uskomukset kuuluvat jollekin muulle ja teidän ei tarvitse kantaa niitä mukananne

Kyllä. Kuten olemme sanoneet, asiat jotka ovat todella poissa linjasta sen kanssa kuka olette eivät kuulu teille. Mahdollisesti olette poimineet ne matkalla. Mutta ne ovat toisten ihmisten painolastia joka teidän on vain uskoteltu joutuvan kantamaan. Mutta koska ne kuuluvat muille, siksi ne ovat niin painavia. Siksi ne painavat teitä. Uskomukset jotka ovat totta ja linjassa kanssanne eivät paina mitään! Ne tuntuvat vaivattomilta. Tunnette olonne höyhenenkevyeksi. Kun alkaa tuntua painavalta, se on yksi vihjeistä että kannatte jotain joka ei kuulu teille. Joten tutkikaa sitä. Jättäkää painolasti. Kuten olemme sanoneet, älkää varastako toisten uskomuksia ja olko uskomus-rosvoja. Ette halua varastaa toisten ihmisten uskomuksia. Jättäkää ne ja keventäkää taakkaanne. Muistakaa että ensimmäinen askel valaistumiseen on keventää taakkaanne.

Muistaa että ette ole koskaan yksin ja teillä on aina apua

Teillä on aina kyky kokea yksinolo positiivisella tavalla. Mutta ETTE IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ IKINÄ OLE TODELLA YKSIN. Ette voi olla. Koska olette yhteydessä kaikkeen. Olette kaikkeus joka ilmaisee itsensä kaikkena mahdollisena. Kokemassa itsensä kaikkina itsensä aspekteina. Ja näin olette kaikki heijastuksia ja ne ovat te. Ette koskaan ole yksin. Teillä on apua, teillä on oppaanne, teillä on ystäviä, teillä on perhe monilla eri tasoilla, ja yhteyksiä enemmän kuin tästä perspektiivistä voitte kuvitellakaan.

Voitte aina luoda kokemuksen yksinolosta ja se yksinolo tulee aina olemaan kunnioitettu siitä, että se antaa teille tilaa jota tarvitsette sinä yksilönä toimimiseen joka te olette, mutta te ette ikinä koskaan ole yksin. Ja sinä hetkenä, SINÄ HETKENÄ kun KUKAAN SAA TIETÄÄ että tarvitaan apua, apua annetaan aina. Olette aina, itse asiassa, pommitettuja kaikella avulla jonka me, teidän oppaanne ja monet muut olennot ja Lähde kykenee antamaan. Jos tunnette että apua ei ole, se ei johdu siitä että sitä ei anneta, se johtuu siitä että blokkaatte vastaanoton negatiivisilla uskomuksilla ja uskomalla niihin. Joten heti kun päästätte irti, tajuatte heti, ja itse asiassa, olette melkein SOKAISTUNEITA siitä avusta joka on AINA virrannut suuntaanne ilman minkäänlaista penikointia. Joten hypätkää virtaan ja antakaa sen virrata lävitsenne. Koska se on aina tulossa. Se ei voi pysähtyä.

Muistaa että teitä rakastetaan ja tuetaan aina, ihan sama mitä tapahtuu

Jälleen kerran tämä liittyy arvollisuuteenne. Jos ette olisi arvollisia, ette olisi olemassa. Joten jos olette olemassa, olette arvolisia. Ja idea on, täten, että teillä on absoluuttinen, ABSOLUUTTINEN oikeus kaikkeen energiaan, kaikkeen tukeen, kaikkeen rakkauteen niinkuin sitä kutsutte. Kaikkeen Mikä On. Koska se ON itse olemassaolon energia. Ja jos olette osa olemassaoloa, silloin se on LUONTONNE kokea ideoita jotka sovitatte todellisuuteenne ehdottomana rakkautena ja tukena. Se on luontonne silloin kun koette noita energioita. Se on olemassaolon itsensä luonne joka sovittuu fyysisiin termeihin, se miksi kutsutte sitä ehdottoman rakkauden ja ehdottoman avun tunnetta. Se on luontonne.

Muistaa antaa itsellenne ja muille anteeksi

Anteeksianto on suunnattoman tehokas työkalu. Tässä on syy siihen miksi, värähtelyllisesti. Anteeksianto on olemisen tila joka kykenee lievittämään negatiivisten tekojen seurausten vaikutuksia. Te olette, ainakin monet ovat, kuulleet ideasta että kun kuolette, koette niinkutsutun Elämän Läpikäynnin. Eikö? Ja siinä Elämän Läpikäynnin kokemuksessa on raportoitu tapahtuvan, koska teidän ja muiden ihmisten välillä ei enää ole samoja esteitä, että yhtäkkiä alatte kokea, sekä asioita jotka teille tapahtuivat visuaalisesti sekä itse asiassa kokea kaiken sen seuraamukset minkä olette valinneet tehdä ja tavalla jolla toiset ovat sen saattaneet kokea perustuen teidän aikeisiin, aivan kuin kokisitte sen HEIDÄN katsantokannaltaan. Ymmärrättehän?

Joten jos teillä on millään muotoa ollut tarkoitus satuttaa jotain, elämän läpikäynnissä tunnette tasan tarkkaan sen mitä he ovat tunteneet kun teitte sen, aivan kuin olisitte he. Anteeksi antaminen itsellenne, anteeksi saaminen toisilta, anteeksi antaminen toisille on itseasiassa värähtelyllinen tila joka lieventää negatiivisesti aiottua tekoa. Joten mitä enemmän annatte anteeksi itsellenne, sitä enemmän voitte antaa anteeksi muille, mitä enemmän tasoitatte pelikenttää, sitä vähemmän teillä on tarvetta kokea negatiivisen energian ideaa joka alunperin sai alkunsa negatiivisesta teosta. Se on niin yksinkertaista. Se on lievennys-peruutus-järjestelmä. Anteeksianto on sitä energiana. Se tuo kaiken takaisin nollaan.

Muistaa että voitte valita mitä suositte ilman että mitätöitte sen mitä ette suosi

Ainoa syy miksi valitsisitte mitätöidä jotain jota ette suosi on jos teillä on uskomus että se on jollain tavalla voimakkaampi kuin te päättämään sen mitä suositte. Koska jos teidän tulee mitätöidä se, silloin sanotte, että saadaksenne ylimääräistä suojausta, teidän tulee jollain tavalla tukahduttaa se ja työntää se pois luotanne. Mutta ei ole mitään minne voisitte sen pois luotanne työntää. Kuvitelkaa, että koska kaikki on oikeasti tässä ja nyt, että olemassaolon seinämät ovat juuri nyt tässä, ja että on olemassa suuri jousi seinämässä, ja jos työnnätte tuota jousta, ainoa asia mitä se tekee on varaa energiaa siitä kun kiellätte ja työnnätte asioita pois. Jossain kohtaa energia kasvaa niin suureksi että se pomppaa takaisin teitä kohti. Sillä ei ole valintaa, sillä ei ole mitään minne mennä. Tämä on se mitä mitätöinti tekee.

Mutta jos yksinkertaisesti vahvistatte kaiken, silloin jousi vain on siinä. Ja te sanotte ”no ookoo, tuossa on negatiivinen jousi, tuossa on positiivinen jousi, ne vain ovat tuossa. En aio antaa teille kohtuutonta energiaa, aion vain valita mitä suosin ja tämä on se mitä suosin”. Siinä se. Se on yksinkertaisesti tunnustus siitä mitä suosin. Siinä se. Ja sitten käyttäydytte valintanne mukaisesti. Ja se on kaikki mitä siitä tulee tietää. Mitätöinti antaa voimaa sille mitä ette suosi. Koska se on negatiivista energiaa. Joten jos ette suosi negatiivista asiaa, miksi ruokkisitte sitä lisää negatiivisella energialla mitätöimällä sitä? Ruokitte sitä, ja kun ruokitte jotain, se kasvaa. Älkää ruokkiko sitä.

Olla halukkaita olemaan rehellisiä itsellenne uskomuksistanne

Ehdottomasti. Älkää antautuko tutkimuksissanne negatiivisten uskomusten vakuuttelulle mikä saa teidät menemään kieltäymykseen siitä että teillä on negatiivisia uskomuksia. Ne tulevat olemaan siinä jonkin aikaa, ja innostuksenne, kun seuraatte sitä, paljastaa teille minkä tahansa negatiivisen uskomuksen joka teillä onkin saattanut olla persoonarakenteessanne. Ja se on kaikki ookoo. Löytäkää ne vain. Älkää menkö kieltäymykseen niistä. Jos menette ideaan siitä, että ”minun tulisi olla tämä täydellinen hengellinen olento jolla ei ole yhtäkään negatiivista uskomusta”, no, silloin se on negatiivinen uskomus. Jälleen kerran, negatiivinen uskomus vakuuttelee teille että koska olette täydellisiä, teidän ei tarvitse tarkastella asioita. Mutta olette täydellisiä jokatapauksessa. Olette täydellisiä sellaisena kuin oletet. Mikä tahansa versio itsestänne, joka olette, on absoluuttise täydelinen versio siitä mitä olette sillä hetkellä. Seuraaavana hetkenä saatatte olla erilainen, mutta tulette olemaan erilainen, täydellinen versio siitä. Joten olette jo valmiiksi täydellisiä, vaikka tulette aina jatkuvasti muuttumaan.

Muistaa: Älkää antako pelon hidastaa vauhtianne. Jos aiotte pelätä jokatapauksessa, silloin menkää ja puskekaa sen läpi ja tehkää mitä rakastatte tästä huolimatta

Tämä on vain looginen argumentti. Jos aiotte olla peloissanne, miksei sitten samalla pelätä kun teette sitä mitä rakastatte sen sijaan että istuisitte tekemättä mitään ja olisitte peloissanne? Se on niin yksinkertaista! Saattaisitte aivan yhtä hyvin, jos aiotte olla peloissanne, jatkaa sen tekemistä mitä rakastatte samalla kun pelkäätte. Ja piakkoin kun aloitatte liikkumisen siihen suuntaan mitä rakastatte tehdä, huomaatte pian että olette vähemmän peloissanne. Erittäin yksinkertainen itsensä kumoava mekanismi.

Jos havaitsette että koette pelkoa, puskekaa pelon läpi vaikka huomaisitte että siitä tulee yhä kovempi ja voimakkaampi, se tarkoittaa sitä että se on saavutamassa päätepisteensä ja lopulta liukenee

Kuten olemme sanoneet, negatiivisten uskomusten tulee työskennellä erittäin kovasti saadaksenne huomionne siirtymään pois totuudesta että olette absoluuttisen arvollisia. Joten heti kun alatte liikkumaan positiiviseen suuntaan, ne alkavat huutaa niin kovaa kuin pystyvät, ne alkavat paukuttaa rumpuja, niillä on 76 soittajan orkesteri yrittämässä saada huomiosi niin että palaisitte takaisin niiden suuntaan. Joten mitä kovemmaksi niiden ääni muuttuu, mitä vahvemmalta pelko tuntuu, se on erkki teille että olette todella lähellä rahan ylittämistä ja siitä irti päästämistä, koska niiden ei muuten tarvitsisi työskennellä niin kovasti saadakseen teidän huomiota.

Jos olette negatiivisen uskomuksen luoja, silloin olette voimakkaampi kuin negatiivinen uskomus

Jos te olette se joka on sen luonut, aivan sama yrittääkö se vakuuttaa teille että sillä on valtaa teidän yli, se tietää aina että te olette negatiivisen uskomuksen luoja, ja totta kai, jos tajuatte sen, silloin negatiivinen uskomus neutralisoituu. Joten se tekee kaikkensa sen vallassa vakuuttaakseen teille että ette ole niin voimakkaita kuin olette. Mutta jos te sen loitte, teidän täytyy olla. Voimakkaampia kuin se on.

Muistaa: Positiiviset uskomukset sallivat teidän tuntea itsenne kevyiksi ja vapaiksi, se on negatiiviset uskomukset jotka saavat teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi ja raskaiksi

Jälleen kerran, tämä on se missä me tulemme takaisin porsaanreiän ideaan. Vaikka kykenette keventämään lastianne matkatessanne, jos jostain syystä pidätte ja pidätte ja pidätte ja pidätte kiinni ja muututte väsyneemmäksi ja väsyneemmäksi ja väsyneemmäksi ja ihmettelette miksi teillä ei ole elämänhalua, silloin ideaa voidaan käyttää kääntämään asia voitoksi tunnustamalla, että lopulta, lopulta jos teillä on yhtään halua päästä positiiviseen suuntaan, että jonain päivänä tulette niin lopen uupuneiksi siitä että olette jatkuvasti lopen uupuneita, päästätte viimeinkin irti siitä joka tekee teistä lopen uupuneita.

Päästää irti siitä mitä egonne haluaa

Kyllä. Tietäkää ero sen kanssa mitä suositte ja mitä egonne kertoo teille teidän haluavan. Koska useammmin kuin ei, ego haluaa sitä mitä negatiivinen ego yrittää vakuuttaa teidän tarvitseman, ja harhauttaa teidät siitä mikä todella palvelisi teitä, mikä todella edustaisi sitä mitä tarvitsette, mikä olisi todella iloanne edustavaa. Se vakuuttaa teille että teidän tulee haluta tätä ja teidän tulee haluta sitä jotta olisitte onnellisia. Ja jälleen kerran, monesti se vain yrittää johtaa teidät harhaan hyvillä aikeilla kivetylle polulle.

Päästää irti kaikista oletuksistanne ja päästä nollaan

Kyllä, ja me jatkamme, koska tämä kulminoituu viimeiseen.

Älkää vastustako muutosta, menkää virran mukana

Sekä…

Muistakaa tunnettu lainaus: ”Tietämättömyytenne ei aja teitä ongelmiin. Se on se minkä tiedätte joka ei oikeasti ole niin.”

Oletukset. Negatiiviset uskomukset vakuuttelevat teille että tiedätte mistä puhutte kun ette oikeasti tiedä. Joten sallikaa aina itsenne tietäää että monenlaiset eri väittämät, jotka voivat kuulostaa faktoilta, voivatkin oikeasti olla vain pelkkiä oletuksia joita negatiiviset uskomukset vahvistavat vakuuttaakseen teille että tiedätte sen mistä puhutte ja että tiedätte paremmin kuin mitä joku toinen voi yrittää kertoa teille joka saattaisi auttaa teitä. Joten teistä tulee ÄÄRIMMÄINEN AUKTORITEETTI, tiedän tämän kaiken, et voi kertoa minulle mitään uutta. Mutta siinä on juuri ansa. Kyse ei ole siitä että ajaudutte ongelmiin sen kanssa mita ette tiedä, kyse on sitä minkä tiedätte joka ei pidä paikkaansa. Koska teille on uskoteltu että se on totta ja asia ei voi olla niin. Joten aina tarkkailkaa asioita jotka suustanne tulevat ulos ja keskittykää siihen ovatko ne vain oletuksia vai tosi väittämiä omasta olemuksestanne. Koska negatiiviset uskomukset saavat oletukset näyttämään faktoilta. Ja ne eivät ole taaskaan mitään muuta kuin sumuverho.

Taas kerran, nämä ovat vain muutama idea sekä negatiivisesta että positiivisesta. On teidän mielikuvituksestanne kiinni mikä teille toimii. Mutta mitä enemmän annatte itsenne tarkastella tätä listaa ja tutkia tätä listaa, sitä enemmän se ravistelee teistä sitä tapaa jolla negatiiviset uskomukset toimivat. Alatte todella nähdä verhon taakse ja ymmärtää niiden illuusioita ja temppuja, ja sitten alkaa saada niitä kiinni housut kintuissa. Ja sitten ymmärrätte kuinka voimaantuneita olette. Ja tällöin voitte liikkua siihen suuntaan jota suositte.

Koska oikeasti ette ole jumissa. Se on vain negatiivisen uskomuksen idea. Kiitos.

Negatiivisten uskomusten temput ja työkalut

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli negatiivisia uskomuksia, sitä miten ne toimivat.

Sanon hyvää päivää tänä päivänne aikana, miten voitte?

Selvä, kiitos. Kuka pitää elokuvista? Hyvä. Kun menette elokuviin, tiedätte että he kertovat tarinan joka ei välttämättä ole totta. Mutta antamalla teille mitä tarvitsette tuossa tarinassa, luomalla uskottavat hahmot ja kiinnostavat juonenkäänteet ja niin edelleen, he sallivat teidän tehdä sen mitä monet ihmiset elokuva-alalla kutsuvat tahdonvaraiseksi avoimeksi mieleksi. Joten mennessänne tarinan mukana kuin se olisi totta, suhteuttaessanne itsenne hahmoihin kuin ne olisivat oikeita ihmisiä sen sijaan että joku esittää heitä.

Tämä konsepti, tahdonvarainen avoin mieli, on myös mekanismi jota käytetään uskomusjärjestelmissä, omituista kyllä. Idea, josta olemme usein puhuneet, on että kun synnytte inkarnaatioon, kun muodostatte persoonallisuuden, egorakenteen, kokeaksenne fysikaalisen todellisuuden, se yleensä koostuu määritelmistä, uskomuksista, tunteista, ajatusmalleista, käyttäytymismalleista, jotka muodostavat sen mitä pidätte omana persoonanananne, fyysisenä identiteettinänne. Nämä määritelmät ovat sinikopiotasolla joka määrittelee sen mitä olette kykeneväisiä kokemaan fyysisen maailman olevan. Uskomusten, jo pelkän luonteensa ja määritelmänsä mukaan, täytyy sisältää resonanssi ja värähtelytaajuudet jotta niihin voisi uskoa vahvemmin, tai teillä ei olisi vaadittavaa fokusta uskoa siihen mitä ne sanovat teille ja olla fyysinen kokemus joka edustaa tuota tiettyä uskomusta. Joten kaikki uskomukset saavat itsensä näyttäämään jollain tavalla ainoilta mahdollisilta ja olemassaolevilta uskomuksilta tuolla hetkellä.

Koska olette olentoja joilla on sekä positiivisia että negatiivisia uskomuksia, kun teillä on positiivinen uskomus mielessänne, teidän taivuttelunne ei ole niin iso juttu tai sen ei tarvitse suostutuella teitä uskomaan että teillä on kivaa. Hyvät tunteet jotka koette. Mutta koska todella syvällä sisällänne sekä samalla myös yliminässänne todella TIEDÄTTE sen totuuden että olette rajattomia, ikuisia ja tuhoutumattomia olentoja jotka ovat ABSOLUUTTISESTI EHDOTTOMAN RAKKAUDEN sekä Luomakunnan tuen ARVOISIA, koska TODELLA TIEDÄTTE tämän sydänten sydämissänne, negatiivisten uskomusten täytyy työskennellä todella kovaa ja todella erityisellä tavalla jotta teidän sallittaisiin uskoa tahdonvaraisen avoimen mielen avulla tuo totuus, jotta kokisitte polariteetin käsitteen. Se on itseasiassa erittäin vaikeaa sisäisesti uskoa jotain negatiivista todellisesta olemuksestanne. Joten negatiiviset uskomukset joutuvat luottamaan sarjaan temppuja ja työkaluja, niiden täytyy erityisesti osoittaa tiettyjä ideoita ja kokemuksia ja tehostaa ja paisuttaa niitä jotta fokusoituisitte aivan erityisellä tavalla jotta oikeasti päästäisitte irti ajatuksesta että olette näin ARVOKKAITA OLENTOJA ja oikeasti vakuutella että ette ole sen arvoisia. Vakuutella että elämä on taistelua, vakuutella että asiat eivät ole helppoja. Koska syvällä sisimmässänne tiedätte että ne oikeasti ovat. Tiedätte syvällä luonnollisessa Itsessänne että asiat ovat erittäin yksinkertaisia.

Ja niin jotta kokisitte polariteetin idean, jotta kokisitte idean fyysisestä todellisuudesta, kokemuksena jossa käytte läpi unohtamisprosessin siitä kuka olette jotta muistaisitte itsenne uudelta kantilta, jotta voisitte laajentaa ymmärrystänne itsestänne, tehdäksenne itsenne, sanoisimmeko, kaikkien eri ajatusten ja negatiivisten uskomusten saataville jotka ovat olemassa unohduksen maailmassa. Näin käymällä läpi näitä negatiivisia uskomuksia, niitä muuntamalla positiivisiksi, muuntamalla pimeyttä valoksi, muuntamalla rajoitteita vapaudeksi on koko homman nimi. Ja niin yleensä aloitatte jostain negatiivisesta uskomuksesta joka esittää teemaa jota olette suostuneet tutkimaan tässä elämässänne, joka nostaa päätään, ja kaikki haasteet tulevat tiellenne jotka esittävät tuota teemaa elämässänne. Mutta jälleen kerran, koska suuri osa siitä että kykenette löytämään itsenne uudelta kantilta johtuu itseasiassa siitä että käytätte unohtamista tapana tehdä sen, tällöin negatiiviset uskomukset voivat joskus tuntua erittäin vahvoilta, erittäin voimakkailta, erittäin perustavanlaatuisilta.

Tottakai ne saavat voimansa vain TEILTÄ. Mutta ne antavat teille mahdollisuuden tutkia tietynlaisia skenaarioita joita rajoittamaton olento ei muuten kykenisi tutkimaan. Jokatapauksessa nyt kun saavutte negatiivisuuden syklin loppua kohden ja siirrytte positiivisempaan tietoisuuteen ja heräämiseen, tietoisuuden laajentumiseen, nyt on aika alkaa todella muistaa se, että kaikki negatiiviset uskomukset, joiden kanssa olette olleet tekemisissä, ja jotkut joiden kanssa jatkatte vielä jonkin aikaa elämässänne, ovat todella vain pelkkiä ideoita, tietyllä tavalla savuverho, ja että niiden täytyy tehdä todella kovaa töitä ja keskittyä todella kovaa tiettyyn asiaan teidän sisällänne jotta ne saavat teidät uskomaan sitä että ettette ole arvokkaita, jotta ne saisivat teidät uskomaan idean että teidän ei tulisi tutkia niitä. Koska ne ovat, jälleen kerran, suunniteltu niin, että ne pyrkivät jatkamaan itseään, pyrkivät jatkamaan itsensä vahvistamista ja näyttämään siltä kuin ne olisivat ainoa mahdollinen todellisuus. Ja kun tämä idea tulee negatiiviselta puolelta, niillä on monia työkaluja ja temppuja käytettävissään jotta te uskoisitte tuon skenaarion.

Aloittakaamme tutkailemalla joitakin noista työkaluista ja tempuista ja laajentaen siitä pikkuhiljaa, jotta voitte todella lukkiutua tähän ideaan. Voitte kaikki seurata myös listaa joka teille on jaettu, mikäli haluatte. Listassa jonka näette, etu- ja takapuolella, on sekä negatiivisten uskomusten työkaluja että myös työkaluja niiden neutralisoimiseen, johon pääsemme hetken päästä. Listan ei ole tarkoitus olla täydellinen. Se voisi olla useita sivuja pitkä, koska negatiiviset uskomukset ovat erittäin hyviä ja välkyjä siinä mitä ne tekevät. Jokatapauksessa, tämä kattaa suurimmat ja alkaa todella antaa teille idean siitä mitä etsiä kun käsittelette negatiivisten uskomusten työkaluja ja tekniikoita. Kun asenteenne on neutraali näitä ideoita kohtaan, voitte alkaa tarkastella näitä ideoita, voitte todella alkaa nähdä ne neutraalimmasta paikasta, ja todella alkaa päästä irti niiden kyvystä taivutella teidät, niiden kyvystä saada teidät vapaaehtoisesti avaamaan mielenne itsellenne ja niille, ja lopulta tulla täyteen ymmärrykseen ja täyteen tietoisuuteen siitä että nämä ovat vain ideoita joita vahvistetaan ja paisutellaan, jotka filtteröidään uskomusjärjestelmienne läpi jotka eivät ole empiirisesti totta teistä, mutta antaa teille tilaisuus tutkia iteänne paikasta joka ei olisi ajattomassa hengen tilassa mahdollista.

Vakuuttaa teille että mikään muu uskomus ei ole yhtä todellinen

Noniin, olemme jo käsitelleet tätä hieman. Eräs ensimmäisistä asioista, joka negatiivisten asioiden tulee tehdä, kun ne haluavat saada teidät lakkaamaan etsimästä ideaa, on vakuuttaa teille että ne todella edustavat todellisuutta, ja että kaikki on fantasiaa.

Vakuuttaa teille mikään muu uskomus ei ole mahdollinen

Jos, silloin kun ne yrittävät taivutella teitä uskomaan että vain ja ainoastaan ne ovat todellisia, ja kuitenkin saatatte olla sen verran voimaantuneuta jotta etsitte muualta ja louhitte itsellenne jotain siitä uskomuksesta, ne tulevat, niinkuin sanoin, tehostamaan voimaansa, ja yrittämään vakuuttaa teidät että mikään muu uskomus ei ole mahdollinen.

Vakuuttaa teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia

Tämä on erittäin ovelaa. Koska, jälleen kerran, se mitä ne yrittävät vakuuttaa teille että pysytte tasan siinä missä ne haluavat teidän olevan, on että ne värittävät ja filtteröivät idean joka saattaa edustaa totuuttanne, innostustanne ja saada se näyttämään joltain jota se ei ole, itse asiassa saada se näyttämään varsin pelottavalta ja josta pysyisitte poissa. Se on toinen temppu jolla ne saavat teidät pysymään tasan siinä missä ne haluavat teidän pysyvän.

Vakuuttaa teille että negatiiviset uskomukset ovat positiivisia

Tämä on kolikon kääntöpuoli. Eivät ainoastaan ne uskottele teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia, mutta ne uskottelevat teille että NIILLÄ on teidän paras etu mielessään, niin että etsitte niitä silloin kun kohtaatte todella positiivisen uskomuksen todellisuudesta jonka ne ovat saaneet teidät mieltämään pelottavaksi. Tätä ne myös kasvattavat sanomalla ”voi voi, tule tänne, ymmärrän sinua, täällä olet turvassa, suojelen sinua tästä suurelta pahalta positiiviselta uskomukselta.” Ne saavat itsensä näyttämään sankareilta joiden luokse liikutte.

Vakuuttaa teille että ottaisitte negatiiviset asiat henkilökohtaisesti

Monta kertaa idea on, että kun näette toisia ihmisiä, jotka käyvät läpi negatiivisia asioita, ymmärrätte että ihmiset jotka pelkäävät syventyä itseensä ja tutkia näitä ilmiöitä usein projisoivat omat ongelmansa muihin, kuten teihin. Ja jos teillä ei ole keinoja neutraloida ideaa ja tunnustaa eroa jonkin kanssa joka todella on teidän omanne ja jonkin joka on heidän ongelmansa, negatiivinen uskomus saattaa vakuuttaa teille että se mitä kerrotte itsellenne itsestänne onkin totta, vaikka itseasiassa se mitä ne tekevät on puhuvat itsestään. Monet ihmiset paheksuvat olla esimerkkinä, ja uskovat että he ovat epäonnistuneet jos he näkevät jonkun onnistuvan asioissa joita he pitävät saavuttamattomina ja projisoivat oman paheksuntansa muihin syytösten muodossa, tai sanoen toisilla olevan joitain todella negatiivisia ominaisuuksia jotka ovat oikeasti heillä, tai että he kieltävät itsensä koska pelkäävät tarkastella sitä perustuen siitä mitä heidän negatiiviset uskomuksensa ovat sanoneet heille että heidän ei tulisi tehdä. ”Sinun ei pidä tutkia tätä.”

Joten tämän neutralisoiminen tarkoittaa ettei ota asioita henkilökohtaisesti. On aina viisasta kuunnella jotain ja tarkastella voidaanko heidän neuvoaansa käyttää tai olisiko heidän näkökulmansa jotain sellaista jota tulisi tarkastella. Mutta jos tajuat että tämä on yksinkertaisesti heidän ongelmansa, tällöin negatiivinen uskomus tekee kaikkensa jotta pysyisitte negatiivisina, vakuutellen että se mitä ne sanovat teistä, eli negatiivinen idea, on itseasiassa totta. Teidän tulee opetella tekemään ero heidän ongelmillaan ja teidän ongelmillanne.

Vakuuttaa teille syyttää toisia omasta negatiivisesta kokemuksestanne

Kyllä, tämä on jälleen kerran kolikon toinen puoli henkilöltä joka syyttää ja projisoi. Negatiivinen uskomus haluaa teidän kieltävän sen seikan että TE OLETTE käsittelemässä negatiivista uskomusta, koska se saa näyttämään itsensä varsin pelottavalta, ja tämän takia emme voi tarkastella sitä koska se muuttuu yhä pelottavammaksi, se muuttuu yhä suuremmaksi ja se murisee teille jos tulette lähelle. Joten säilyttääksenne itsenne se aktivoi idean selviytymismekanismista ja sanoo ”tämä ei liity sinuun, sen täytyy olla jonkun muun aiheuttama, syytä jotain toista, projisoi toisen päälle ne asiat joita pelkäät itsessäsi jotta sinun ei tarvitse tarkastella niitä, voit vain jättää ne jonkun muun huoleksi ja se ei ole oma ongelmasi enää.”

Vakuuttaa että kärsitte jos muutatte uskomuksianne

Kyllä, tämä on todella iso. Idea helvetissä kärsijöistä. Sallia teidän tietää että olette turvassa siinä missä olette ja että tämä on toinen tapa maalata kuva positiivisesta todellisuudesta äärimmäisen negatiivisessa valossa kun sanoo ”katso, vaikka et välttämättä olekaan absoluuttisen onnellinen, olet kuitenkin mukavasti siinä turvassa ja jos lähdet siitä liikkeelle olipa se sitten kuinka negatiivista tahansa, vakuutan sinulle että se minne haluat mennä tulee olemaan paljon vaikeampaa, paljon pelottavampaa, että haluat pysyä tutussa ja turvallisessa, koska tulet todella kärsimään jos oikeasti yrität saada sen mitä oikeasti haluat ja itse asiassa saatat jopa EPÄONNISTUA siinä joka tekee sinusta vieläkin masentuneemman, joten miksi et vain pysyisi täällä jossa on mukavaa ja turvallista, huomassani.”

Vakuuttaa teille että tunnette itsenne vähemmän yksinäisiksi jos toiset vahvistavat negatiivista uskomusta

Tämä on jälleen kerran ”kaksin aina kaunihimpi”-idea. Jos tunnette että olette negatiivisuuden tilassa, kurjuuden tilassa, mutta haluatte tuntea idean siitä että ette ole yksin, jotta teidän ei tarvitsisi tuntea näin yksinään, silloin voitte kutsua muita jotka ovat yhtä kurjia, ja kutsutte heitä jotta he tuntevat itsensä vielä kurjemmiksi ja myös te, jotta voitte pysyä tilassa joka tuntuu yhteiseltä tilalta, ja täten koska kaikki tekevät niin, minun ei tarvitse muuttua. Tuo on se idea. ”Katso nyt, kaikkihan näin tekevät, miksi sinun tulisi olla erilainen, me olemme kaikki kurjia, pysy vain sellaisena.”

Vakuuttaa teille että muutos on liian vaikeaa

Jälleen kerran tämä kulkee käsi kädessä joidenkin jo mainittujen asioiden kanssa, mutta tämä voidaan tehdä usein eri tavoin, ja jälleen kerran ne osoittavat uskomuksistanne joihin jo uskotte, ja ne vahvistavat ja suurentavat niitä tiettyjä asioita joita olette aina pitäneet vaikeina, ja saavat ne näyttämään vielä vaikeammilta jos olette menossa eri suuntaan.

Vakuuttaa teille että on mahdotonta muuttua

Jälleen kerran, sama idea. Se on yksinkertaisesti luonnonlakeja vastoin. ”Olet se mitä olet, olet kuka olet, älä keinuta venettä, et voi tehdä asialle mitään.”

Vakuuttaa teidät antamaan negatiivinen merkitys kaikille tilanteille

Tottakai. Koska jos yhtäkkiä tajuaisitte että kaikki on itseasiassa neutraalia ja että voitte itseasiassa VALITA merkityksen ja saada sen vaikutuksen joka merkitykseen perustuu, silloin negatiiviset uskomukset ovat menettäneet valtansa koska yhtäkkiä olette neutraloineet ne aivan kuin minkä tahansa muun uskomuksen. Joten se taas vakuuttaa teille että ainoa realistinen asia tehdä on antaa negatiivinen merkitys jokaiselle tilanteelle joka näyttää, millään muotoa, siltä jota teille on koskaan opetettu määrittämään negatiivisesti ja ei sallia edes mahdollisuutta ajatella että sitä voitaisiin koskaan määritellä toisin tavoin. ”Tämä on se mitä kaikki muut sanovat tämän tarkoittavan, miksi siis uida vastavirtaan? Tiedät että se on paha asia, jokainen sanoo tämän olevan paha asia, joten selvästi sen täytyy olla oikeasti paha asia, joten älä yritä määritellä sitä uudelleen koska silloin näytät vain typerältä. Näytät yksisarvisella ratsastajalta, kaikki tietää että todellisuus on se mitä se todella on.”

Vakuuttaa teidät tuntemaan voimattomuutta muutosta kohtaan pienentämällä kykyä

Jälleen kerran, jos sallitte itsenne antaa tiettyjen negatiivisten uskomusten pysyä teissä kiinni tarpeeksi kauan, ne saavat teidät tuntemaan että energianne imetään pois joka kerta kun muutatte suuntaa jonkin positiivisen suuntaan vakuuttaakseen teille että todella teillä ei ole kykyä tehdä näin. Tämä saa teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi, ne saavat teidät tuntemaan niinkuin se ei olisi sen arvoista, ne saavat teidät tuntemaan kuin tämä tulisi olemaan todellista kamppailua, todellista vääntöä, ne saavat teidät tuntemaan itsenne heikommaksi, koska ne antavat lisää voimaa teille kun ne saavat teidät pysymään negatiivisuuden puolella, ja ne ottavat energiaa pois kun liikutte positiivisen puolelle. Ei sillä että oikeasti OLISITTE heikompia, kyse on siitä että vertailussa ne saavat asian näyttämään siltä kuin olisitte heikompia koska ne liottavat teitä niin suuressa määrässä valtaa kun palaatte takaisin niiden suuntaan.

Vakuuttaa teidät tuntemaan avuttomuutta muutoksen edessä vahvistamalla pelkoa

Jälleen kerran ne väijyvät sitä ideaa mistä tahansa muusta negatiivisesta uskomuksesta joka saattaisi luoda oikean pelon kokemuksen, ja ne pumppaavat valtaa ja energiaa siihen pelkoon. Ne vahvistavat sitä niin paljon että sinusta tulee niin pelon valtaama, niin lamaantunut ettet voi tehdä mitään positiiviseen suuntaan liikkumiselle. Tai ainakin niin ne haluavat saada asian näyttämään.

Vakuuttaa teille että on omien etujenne mukaista kuvitella kaikkein pahin lopputulema

Tämä kulkee käsi kädessä sen konseptin kanssa jossa olette realistisempia jos aina kuvittelette pahinta. Koska, jälleen kerran, muutoin se vahvistaa ideaa että jos ette aina ajattele elämästä niin, ihmiset kuvittelevat että olette jonkinlainen hörhö, että ette ole realistisia, että teillä ei ole jalat maassa, että teihin ei voida luottaa tärkeissä asioissa koska mielikuvituksenne on liian vilkas. Ja niiin edelleen ja niin poispäin. Että elät vain fantasiamaailmassa. Joten kuvittelemalla pahimman mahdollisen ihmiset näkevät että ”kyllä, seon varsin realistinen arvio, koska tuo on tapa miten kaikki tietävät maailman makaavan, ja sitten sinut otetaan vakavasti.” Mutta jälleen kerran tämä on ansa. Koska kaikki haluavat tulla otetuksi vakavasti, negatiiviset uskomukset vetävät yhtäsuuruusmerkit vakavasti otettavuuden idean ja aina pahimman skenaarion projisoinnin kanssa. Ja pian siitä tulee tapa.

Vakuuttaa teidät siitä että ne ajattelevat parastanne

Ehdottomasti. Kuten olemme jo maininneet, idea siitä että ”katso, katso, pidän sinusta huolta, en aio satuttaa sinua, tiedän että maailma tuolla on iso ja paha ja jos antaisin sinun elää unelmiasi siinä SUURESSA MUSTASSA TUNTEMATTOMAN TYHJYYDESSÄ, silloin joutuisin etsimään sinut, suojelemaan sinua, pitää sinut poissa suuresta pahasta tyhjyydestä kaikilta niiltä hirvioiltä jotka siellä piileskelevät, minä todella todella olen se joka olen selkäsi takana, minä pidän sinusta huolta, minä ajattelen parastasi, joten pysy vain tässä värähtelyssä, koska muuten jos en ole kanssasi kuka tietää mitä voisi sattua sinulle ja se olisi pelottavampaa kuin mikään mitä voisit kuvitellakaan.”

Vakuuttaa teille että tarkoitus pyhittää keinot

Tämä on iso asia yhteiskunnassanne. Koska negatiiviset uskomukset vakuuttavat teille, jälleen, kääntämällä idean positiivisesta negatiiviseksi ja negatiivisen positiiviseksi, saa teidät käyttäytymään negatiivisilla tavoilla ajatellen että se oikeasti ratkeaa positiivisella tavalla, joka ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Tarkoitus ja keinot OVAT YHTÄ. Joten negatiivinen käyttäytyminen muuttuu normiksi, ja negatiiviset uskomukset jatkuvasti vahvistavat tuota negatiivista käytöstä keinona positiivisen tuloksen saamiseksi, mitä ei tapahdu koskaan. Koska se saa teidät etsimään ja ajattelemaan ”kyllä, tämä tulee toimimaan” vaikka lähestytte asioita negatiivisella tavalla, tarvitaan vain negatiivisen vahvistusta, mikä on juuri se mitä negatiivinen uskomus haluaa tapahtuvan.

Negatiivisen todellisuuden vahvistaminen negatiivisella synkronisiteetilla

Synkronisiteetteja tapahtuu kaiken aikaa. Mutta tottakai, idea on että kun olette negatiivisessa tilassa, synkronistiset heijastukset tulevat myös heijastelemaan tuota negatiivisuutta. Tätä te kutsutte ”pahaksi onneksi” kielessänne. Tuolloin ihmiset sanovat ”jos ei olisi pahaa onnea, ei olisi onnea ollenkaan”. Idea jälleen kerran on, että kun olette negatiivisessa tilassa, tottakai sitä vahvistetaan synkronisiteetilla, koska synkronisiteetti on vain esitys mekanismista joka on neutraali, eikä sillä ole omaa mieltä. Sitä ei kiinnosta minkälaista energiaa siihen laitetaan. Joten negatiiviset uskomukset tietävät tämän, ja ne käyttävät hyväksi negatiivista synkronisiteettia kun olette negatiivisessa tilassa. Ne ovat saaneet teidät negatiiviseen tilaan ja negatiivinen synkronisiteetti ilmaantuu sanomaan ”hei! sanoinhan niin! maailma on iso ja paha paikka. katso tätä. sinun tulee seurata sitä mitä sanon sinulle ja parempia asioita tapahtuu.”

Tässä kohtaa ne käyttävät toista ideaa että jatka vain negatiivisten asioiden tekemistä ja jotain hyvää tapahtuu. Ja negatiivinen synkronisiteetti vain kasautuu ja kasautuu ja kasautuu ja niiden tulee työskennellä kovempaa ja kovempaa ja kovempaa saadakseen teidät vakuutetuiksi siitä että tämä on tie jota tulee kulkea. Tämän takia niin monet ihmiset ovat niin lopen uupuneita olemaan siinä tilassa ja viimein sallivat itselleen muutoksen. Mutta syy miksi teistä tulee niin uupuneita siihen tilaan on että kun olette olleet siinä tilassa niin kauan, koska negatiiviset uskomukset ovat saaneet teidät vakuutetuiksi pysymään siinä tilassa paljon pidempään kuin teidän todella olisi tarvinnut. Ja sen takia olette väsyneitä, ja lopulta sallitte itsenne muuttua. Tämä on yksi porsaanrei’istä negatiivisen uskomuksen ideassa, että se kuluttaa teidät niin pitkälle että TAVALLA TAI TOISELLA pääsette lopulta pois siitä negatiivisen olemuksen tilasta. Mutta siitä voi päästä pois positiivisella tavalla tai siitä voi päästä pois negatiivisella tavalla. Joskus negatiiviseen poistumiseen viitataan itsemurhan nimellä.

Estää teitä näkemästä positiivisia mahdollisuuksia

Kuten olemme usein sanoneet, ette voi havaita sitä minkä värähtelytaajuudella ette ole ensin. Jos olette tiettyä negatiivista värähtelyä, olette yksinkertaisesti kyvyttömiä kuvittelemaan positiivisia mahdollisuuksia. Ne ovat näkymättömiä teille. Ette vain ajattele sillä tavoin, negatiivisessa tilassa. Mutta kun olette positiivisessa tilassa, tällöin kaikki mahdollisuudet jotka voivat olla positiivisia ilmestyvät eteenne positiivisen synkronisiteetin avulla. Ja teillä on KYKY kuvitella mitä ne voisivat olla, ja jopa luoda joitain omia tilaisuuksianne. Mutta jälleen kerran, negatiivinen uskomus haluaa varmistaa, tehdä parhaansa pitääkseen teidän siinä tilassa missä ette voi edes kuvitella positiivisten mahdollisuuksien olemassaoloa. Ette van ymmärrä positiivisen todellisuuden kieltä pitämällä itseänne negatiivisessa energiassa.

Estää teitä löytämästä ydinuskomusta suuntaamalla huomionne sekundäärisiin uskomuksiin

Tämä on syvän negatiivisen uskomuksen lempitemppu. Että se ympäröi itsensä kaikenlaisilla sekundääristen ja tertiääristen uskomusten kuorilla ja kerroksilla, sallien teidän ajatella ”jos ne aikovat tulla etsimään, teen kaikkeni että ne löytävät nämä”. Harhaanjohtavat vihjeet ja sumuverhot ovat joka puolellaniin että ajattelette ”voi olen löytänyt negatiivisen uskomuksen, kiva, se on nyt kadonnut.” Ja jatkatte elämäänne ja huomaatte ett käyttäytymisenne on sama ja tunteenne ovat samat. Ja ihmettelette ”mitä hittoa tapahtui, luulin päästäneeni sen menemään?” No, negatiivinen uskomus on syvällä kuorensa alla ja se sanoo ”hah hah haa ne eivät ole löytäneet minua”. Ja se jatkaa sen tekemistä ja jatkaa ja jatkaa kunnes lopulta saavutatte sentasoisen halun joka vaaditaan päästä irti KAIKISTA niistä eri tasoista ja todella katsoa syvällä olevaa määritelmää. Joka, kun löydätte sen ja päästätte irti siitä sallii sekundääristen ja tertiääristen uskomusten vain romahtaa koska niillä ei ole nyt enää perustaa.

Harhauttaa teitä tutkimasta uskomuksianne

Tämä on myös iso. ”Kyllä, kyllä, lähden nyt tutkimaan niitä negat… ooh, kiiltävää. Mitä minä olin tekemässä? Ai niin, aion päästä niiden negatiivisten usko… tuo näyttää kivalta.” Negatiiviset uskomukset tekevät tuota myös. ”Katso tuota, katso nyt tuota. Olet halunnut sitä jo hetken. Olen kaverisi, olen ystäväsi, tehdään se. Se näyttää paljon kivemmalta kuin etsiä minua.” Se tekee kaikkensa pitkittääkseen prosessia. Toisin sanoen…

Vakuuttaa teidät uskomaan ettette tee mitään näistä

Aivan! Kuten joku sanoi, puhekielisesti ilmaistuna, eräs suurimmista paholaisen tempuista on vakuuttaa teidät siitä ettei hän ole olemassa. Idea on että tämä on se mitä oikeasti tapahtuu ja tämä on se mistä tuo ilmaisu juontaa juurensa. Negatiiviset uskomukset myös saavat aikaan tahdonvaraisen avoimen mielen että ettette ole edes kykeneväisiä näkemään että sellaista uskomusta olisi edes olemassa. Luulette että tämä tulee ulkopuolelta. Tämä on nyt todellinen uhrimentaliteetti, jossa ajattelette ”kaikki ovat minua vastaa” Tämä on paranoiaa. Tämä on sama kuin syyttäisi maailmaa. Tämä on sama kuin sanoisi ”olen uhri ja kaikki tapahtuu minulle, sen sijaan että ne tapahtuisivat minun kauttani elämässä.” Tässä negatiiviset uskomukset todella saavat teidät uskomaan että ”jotain ei tapahdu omassa tietoisuudessa, että kaikki on jossain tuolla ja että kaikki tulee jostain tuolta ja ei ole negatiivista uskomusta. Se on vain se miten maailma makaa. Se on julma, paha paikka. Tästä tulee päästä yli.”

Vakuuttaa teidät kieltämään että teillä olisi mitään negatiivisia uskomuksia

Sama asia.

Vakuuttaa teidät uskomaan että olette poikkeus kyvyssä muuttua

Todellakin. Tämä on, jälleen kerran, ylimielisyyden ja uhriutumisen vahvistamista, jossa sanotaan ”kyllä, tiedän että on mahdollista muuttua jos todella haluaa, tiedän että se on mahdollista, kaikki voivat tehdä niin mutta jostain syystä minä en voi. Minä olen poikkeus sääntöön.” Se on itse asiassa, vaikka se tuntuu uhriutumiselta, se on itse asiassa suuren ylimielisyyden tila. Että ajattelette että kaikista Luomakunnan olennoista te olette ainoita jotka eivät kykene muutokseen. Tämä antaa teille huomiota erittäin negatiivisella tavalla, joka vahvistaa sisällänne olevaa negatiivista energiaa.

Vakuuttaa teidät tuntemaan itsenne mukavaksi negatiivisuuden kanssa

Voi kyllä. Jos elätte sen kanssa tarpeeksi kauan ja se on tehnyt tehtävänsä pelotellakseen että kaikki muut suunnat muuttuvat vain huonommaksi, silloin jämähdätte siihen sohvalle ja se alkaa syödä ja syödä ja syödä ja syödä teitä hitaasti ajan kanssa. Kunnes huomaatte että te ja sohva olette fuusioituneet yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ja nyt jos haluatte tehdä jotain, se on nyt vakuuttanut teidät siitä että odella ette voi edes liikkua koska nyt te joudutte liikuttamaan itsenne lisäksi koko sohvaa. Ja nyt koska ette voi todella tehdä mitään asialle, voitte pysyä siinä ja nauttia siitä. Nauttia omassa surkeudessanne piehtaroinnista. Tämä tapahtuu kun piehtaroitte omassa surkeudessanne. Yksinkertaisesti luovutatte, annatte kaiken valtanne pois ja asia nyt vain on niin.

Vakuuttaa teidät uskomaan että positiiviset työkalut eivät toimi

Tämä on myös iso. Koska, jälleen kerran, idea on että ne maalaavat kaikki positiiviset ideat negatiivisessa valossa. Ja kun altistatte itsenne, teillä on jopa mahdollisuus tai todennäköisyys altistua työkaluille jotka voisivat auttaa tietä, ne työskentelevät todella kovaa vakuuttaakseen että nuo asiat ovat vain typeryyttä, pelkkää toiveajattelua, nuo asiat eivät koskaan toimi kunnolla, älä edes yritä mennä sinne suuntaan, se on todella vain fantasiaa, elät fantasiamaailmassa. Ymmärrättekö?

Vakuuttaa teidät vääristämään ja näkemään positiivinen informaatio negatiivisena

Tämä on jälleen kerran variaatio positiivisten uskomusten ideasta, jossa jälleen se ei salli teille oikeasti ymmärtää jotain saamaanne informaatiota joka voisi auttaa teitä liikkumaan positiiviseen suuntaan. Se vääristää sitä, filtteröi sitä, vääntelee sitä sillä tavoin että se mitä näette on jotain muuta kuin mitä se oikeasti on. Ja jälleen kerran ette ole kykeneväisiä käyttämään hyödyksi positiivista informaatiota. Se saa näyttämään asian ristiriitaiselta. Koska olette negatiivisessa tilassa, pois linhasta, poissa todellisen värähtelytaajuutenne vaiheesta, se saa korvanne vuotamaan verta kun kuuntelette sitä niin liikutte pois positiivisesta informaatiosta. Se saa näyttämään asian siltä ettette ole värähtelyllisesti yhteensopivia sen kanssa ja niin sen täytyy olla paha asia. Koska olette ihania ja olette hyviä ja mikä tahansa mikä luoksenne tulee joka saa teidät tuntemaan näin täytyy olla pahaa. Joten jättäkää se välistä. Juoskaa sitä karkuun niin nopeasti kuin kykenette takaisin syliini jossa on mukavaa ja turvallista ikuisesti.

Vakuuttaa teidät oikeuttamaan negatiivisista uskomuksista kiinnipitäminen

Kun negatiivinen uskomus on todella tehnyt hommansa hyvin ja todella vakuuttanut teidät siitä että se on turvallisin paikka, mitä tahansa ja kaikkea käytetään oikeutuksena sen ylläpitämiseen. Kaikkiin negatiivisiin tuntemuksiin joita teillä on tullaan keskittymään niin että ette keskity itse uskomukseen. Kaikkiin negatiivisiin ajatuksiin tullaan keskittymään niin että voitte oikeuttaa idean. Katsotte menneisyyteen ja kaikki negatiivinen jota teille onkin saattanut tapahtua menneisyydessänne saa teidät sanomaan ”mutta katso, tämä tapahtui minulle joten se varmasti tapahtuu uudestaan”, ”mutta katso, pidän kiinni tavoista ja kuvioista jotka minulle on opetettu”, ”mutta aktso, näin maailma makaa, joten mikä minä olen sanomaan mitään erilaista”. Löydätte minkä tahansa syyn oikeuttaaksenne kaikki nämä työkalut ja temput ja pitääkseenne negatiivisen uskomuksen vallassa siitä mitä ajattelette, mitä tunnette, mitä sanotte ja miten käyttäydytte. Teistä tulee negatiivisen uskomuksen agentti sen puolesta, ja todella olette sen alainen, teette sen työtä sen kanssa jatkaaksenne itsenne uskottelua siitä että negatiivinen uskomus on paras mahdollinen tila teille. Ja sitten negatiivinen uskomus voi alkaa rentoutua, koska se on vakuuttanut teidät siitä että teidän tulee tehdä sen hommat. Teette nyt työtä sille eikä toisinpäin. Kiinnostavaa eikö?

Noniin. eli ennenkuin voimme mennä neutralisoijien ideaan, ymmärtäkää että nämä asiat ovat olleet, niinkuin olemme sanoneet, teille annettuja ja opetettuja. Mutta se ei ole syy miksi näin tulisi jatkua. Tämä on vain idea. Jate olette suojelleet näitä asioita, ja negatiiviset uskomukset ovat projisoineet itsensä kaiken tyyppisiin arketyyppisiin ikoneihin ja kuviin jotta varmistettaisiin se että ne ovat tietoisuutenne eturintamassa ja että ne ovat naamanne edessä jatkuvasti. Ja se on ookoo, koska polariteetti tulee olemaan joka puolella kun katsotte ympärillenne. Mutta avain on tunnistaa että kaikki negatiivisten uskomusten tekemät esitykset ovat vain sitä, ne ovat vain esityksiä. Ne ovat vain symboleja. Ne ovat vain representaatioita, ja niiden ei tarvitse sisältää mitään kiinteyttä, mitään kelpoisuutta, siinä mielessä että uskoisitte ne todeksi. Ne ovat yhtä KELPOJA uskomuksina, mutta teidän ei tarvitse suosia niitä. Ja teidän ei tarvitse mitätöidä niitä. Teidän tulee vain sallia niiden olla neutraaleja.

Mutta ennenkuin käymme neutralisoijien listan läpi, me haluaisimme tehdä pienen esityksen ja TEHDÄ YMMÄRRETTÄVÄKSI jotain teille joka voi toimia ensimmäisenä neutralisoijana salliessanne nähdä hieman selvemmin kuinka nämä negatiiviset uskomukset puskevat itsensä yhteiskuntanne tarinoihin ja historiaanne ja kulttuuriinne tavoilla jotka saavat ne kasvattamaa niitä. Ja tekemällä ymmärrettäväksi joitain näistä arkketyyppisistä kuvista voitte alkaa nähdä että ne eivät ole paljon mitään, muuten kuin representaatioita siitä seikasta että todellisuus sisältää aina positiivista energiaa ja negatiivista energiaa. Joka on vain toinen tapa sanoa että on olemassa positiivinen idea joka on integroiva, yhdistävä, laajentava mekanismina. Tämä ei ole arvottamista. Ja negatiivinen energia joka on vain idea yhteyden katkaisemisesta, eristävästä ja vetäytyvästä. Kun teette näistä asioista yksinkertaisia mekanismeja itsessään joiden täytyy olla olemassa jotta teillä yleensäkään voisi olla fyysistä kokemusta, silloin niistä tulee pelkkiä mekanismeja eikä mitään muuta. Niistä ei tule muuta ja ette näe niissä mitään muuta kuin mekanismin. Tällöin idea olemassaolon luonteesta ja rakenteesta itsessään joka sallii aina tilaisuuden tehdä valinta, ja sallii tilaisuuden käyttää pimeyttä ja valoa kuin taiteilija, kuin maalari, aina luoda yksityiskohtia ja varjoja kun tarpeellista. Mutta ei koskaan alentua idealle että olisitte vankina maalauksessa.

Joten, antakaamme nyt yksi kuvaus siitä kuinka tämä idea positiivisesta ja negatiivisesta, yksinkertaisella tavalla, on, sanotaanko, filtteröitynyt joihinkin mytologioihinne ja tarinoihinne ja kulttuurillisiin ideoihinne yhteiskunnassanne. Me kysymme teiltä auringosta ja kuusta.

Noniin, me kiitämme teitä. Kauan aikaa sitten, suurin osa ihmisistä planeetallanne yksinkertaisesti yhdisti auringon valoon, päivään ja positiiviseen energiaan. Eikö? Ja suurin osa ihmisistä yhdisti kuun yöhön, tottakai, planeetallanne, ja täten pimeyteen, joka pitkän aikaa oli pelottava asia, koska pimeässä saattaisi olla asioita joita ette näkisi tulevan ja jotka voisivat tappaa teidät. Joten se liittyi selviytymisvietin ideaan. Ja täten, koska fyysinen mielenne kehitti kuvion, siitä tuli assosiaatio negatiivisen energian idean kanssa. Se joka voisi irroittaa teidät maailmasta. Erittäin yksinkertaista, eikö?

Se on vain havainto positiivisen ja negatiivisen energian mekaniikan ideasta. Kun asiat kehittyivät ja kun alkoi esiintyä kulttuuria ja sivilisaatiota, asetitte nämä symbolit tietyillä tavoilla tarinoihinne ja mytologioihinne esittämään tätä positiivisen ja negatiivisen energian, valon ja pimeyden ideaa. Jälleen kerran emme tarkoita että pimeän tarvitsee olla olennaisesti negatiivista, se ei ole mitä tässä nyt halutaan sanoa, vaan että sivuamme mekaanista kuvausta joka sai alkunsa kauan sitten. Emme tuomitse tätä ideaa millään tavalla, että päivä olisi parempi kuin yö. Molemmat ovat yhtä hyviä eri syistä. Mutta me puhumme tässä vain mekanismeista ja niistä itse olemisen tiloista jotka assosioitiin erilaisiin arkketyyppisiin kulttuurinne representaatioihin. Kaikilla kulttuureilla planeetallanne ei ole samoja, mutta me tiedämme käsittelevämme niitä joita tyypillisesti kutsutaan länsimaiseksi kulttuuriksi, ja tämä on se missä ne ovat eniten läsnä. Ja kun aloitte projisoimaan negatiivisen ja positiivisen energian ideaa arkketyyppisiin muotoihin jotka olivat samankaltaisia omien muotojenne kanssa jotta voisitte niihin jotenkin suhtautua, mutta silti tunnustaa että ne olivat representaatioita energioista ja voimista jotka ovat useiden ulottuvuuksien tuolla puolen, aloitte näkemään niitä ja esittämään niitä todellisuudessanne olentoina, voimakkaina arkketyyppisinä olentoina. Ja lopulta, kun aloitte kietoa näitä ideoita konseptiin jota kutsutte uskonnoksi, ne alkoivat näyttäytyä teille tällä tavoin. Eikö?

Pyhimysten ja enkelien halo, positiivinen. Pimeyden sarvet, paholainen. Se kaikki juontaa juurensa tästä. JA SE ON KAIKKI MITÄ SE ON! Kaikki mitä se on. Voitte jäljittää tämän kaiken aurinkoon ja kuuhun, päivään ja yöhön, positiiviseen ja negatiiviseen energiaan. Se on kaikki mitä se on. Ja nyt pitäen nämä mielessä, ymmärtäkää: ei sillä että ei olisi olemassa enkelien energioita ja että enkelien energioilla ei olisi negatiivista vastapuolta, mutta useammin te havaitsette että kun ihmiset planeetallanne uskovat että heidän päälleen hyökkää demonit ja että heitä viettelykset houkuttelevat heitä, he itseasiassa kokevat negatiivisten uskomusten temppuja ja työkaluja. He arkketyypillistävät ne oikeiden olentojen ideaksi ja tuntevat että heidän päälleen hyökätään, tuntien että heillä ei ole valtaa, tuntien että demoniset olennot hyökkäävät heidän päälleen, vetäen heitä ympäriinsä, pitäen heitä vallassaan ja tehden mitä sattuu. Kaikki nämä energiat tulevat negatiivisista uskomuksista, koska se on se mitä ne on suunniteltu tekemään, ja jälleen kerran se on niiden temput ja työkalut jotka saavat teidät uskomaan että niiden työ on muiden olentojen kuten demonien ja pirujen työtä joiden yli teillä ei ole mitään valtaa. Ja sen takia ette katso sisällenne. Ymmärrättekö?

Noniin. Joskus aurinko on vain aurinko, ja joskus kuu on vain kuu.

Yksilölliset ja globaalit valinnat

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli valintoja.

Sallikaa minun sanoa teidän kokoontuessanne mihinkä tahansa paikkaan, minä tahansa aikana niinkuin te aikaa luotte, että sallitte itsenne tunnustaa kasvun omassa liikevoimanne sekä monien muiden eri ideoiden kiihtyvyydessä. Sillä te tulette kokemaan tunteiden vyöryn jos sallitte itsenne tuntea, että olette samassa tahdissa monien muiden ihmisten kanssa tällä hetkellä. Koette erittäin paljon liikevoimaa ja kiihtyvyyttä ja muutosta elämässänne.

Tunnustakaa, että tänä aikana massatietoisuus — eli jokaisen yhteiskunnassanne olevan yksilön kollektiivinen tietoisuus tällä hetkellä — alkaa tunnustaa, että kyseessä on jotain joka on yhteydessä kaikkiin muihin tietoisuuksiin. Ja tunnustakaa, että on olemassa massatietoisuuden keskittymiä, jotka kaikki tuntevat että on olemassa liikevoimaa ja kiihtyvyyttä, tällä tavoin, uudelle alulle antaa teidän sisäisen olemuksenne olla ulkoinen olemuksenne. Sallia unienne olla todellisuuttanne. Sallia mielikuvituksenne olla todellisuutta, tällä tavoin.

Sallikaa minun sanoa tänä hetkenä, että saatatte tietää että voitte nyt alkaa ymmärtää sitä, että siinä mitä kutsutte päivästä päivään -kokemukseksi yhteiskunnassanne, sivilisaationa, olette alkaneet ja lähitulevaisuudessa jatkatte tiettyjen tapahtumien todistamista, jotka tulevat tapahtumaan globaalilla skaalalla, niinkuin te sanotte.

Ja se sallii jokaisen teistä tunnustaa, että JOKAIKINEN YKSILÖ sivilisaatiossanne, jota kutsutte Maapalloksi, tulee ottamaan osaa päätöksentekoon siinä pisteessä, missä he tällä hetkellä ovat suhteessa mihin tahansa ongelmaan, joka koskettaa planeettaanne.

Tunnustakaa, että vetäydytte lähemmäksi ja lähemmäksi toisianne kohti, joten huolimatta siitä mitä päätätte omalta kohdaltanne, jokaikinen yksilö tulee silti olemaan mukana asennoitumisessa, valinnan tekemisessä, ja valinnan tekeminen jokaisessa ongelmatilanteessa jotka koskettavat KOKO GLOBAALIA YHTEISKUNTAANNE.

Tällä tavoin, kuten olemme kertoneet, voitte tunnustaa että tämä energian liikevoima, kuten me nyt havaitsemme massatietoisuudessanne tänä aikana, tulee luomaan itselleen monia eri ideoita… sivilisaationne tulee antamaan itselleen mahdollisuuden tehdä valinnan tietää tasan tarkkaan minkä tyyppisen todellisuuden se haluaa kokea, sen sisällä mitä te nimitätte Uuden Ajan tietoisuudeksi. Joka on transformaatio kolmannesta tiheydestä neljänteen — idea liikevoimanne kiihtyvyydestä kohti hienostuneempaa tilaa, jossa annatte itsellenne, yhteiskunnassanne, tilaisuuksia valita tasan tarkkaan sen todellisuuden, jonka haluatte kokea tämän transformationaalisen tilan sisällä.

Ja te annatte itsellenne tämän tilaisuuden, tunnustamalla tämän idean, tietää tietoisesti tiedostamattoman sijaan — kuten on ollut asian laita historiassanne — olla TIETOISESTI selvillä siitä, että tekemänne valinnat LUOVAT kokemanne todellisuuden.

 

Asioita joita narsistit tekevät

1. He kieltäytyvät vastuusta

Se ei ole heidän vikansa. Ei KOSKAAN. Se on aina sinun vika. Jonkun toisen vika. Narsistille ei ole hänen vikansa hän loukkaa sinua, se on sinun vikasi koska loukkaannut. Jos tunteitasi on loukattu, se ei ole heidän vikansa; se on sinun vikasi koska sinulla on tunteet. (Sinulle saatetaan sanoa että ”valitset” sen että löykkaannut niistä asioista joita hän on tehnyt, ja että se on väärä ”valinta”.) Jos heidät saadaan kiinni tekemästä jotain tunteetonta tai itsekästä, he sanovat että heidän oli ”pakko” tehdä niin jonkun toisen takia. Jos viittaat vähänkään siihen että mikään on heidän vastuullaan, he antavat tekosyitä ja valheita, ja usein, jos ne eivät toimi, he lopulta tekevät selväksi että heitä ei yksinkertaisesti kiinnosta koska heidän ei ole pakko, ja se että sinua kiinnostaa on tarpeetonta tai väärin. Heidän perspektiivistään sinun ei tulisi välittää — sinun tulisi tehdä se oikein ja olla enemmän kuin he. Välittämättä.

2. He valehtelevat

Narsistit valehtelevat saadakseen näyttämään itsensä hyvältä. He valehtelevat päästäkseen emotionaalisesta vastuusta. He valehtelevat tavanmukaisesti. Elämä on peliä narsisteille — peliä joka heidän on voitettava — ja totuus on yksi uhri heidän pelisuunnitelmassaan. Ainoa kerta kun narsistilla on yhtään kiinnostusta puhua totta on silloin kun se palvelee heitä tai silloin kun niin tekeminen ei maksa heille mitään. Lopun aikaa he eivät pidä tarpeellisena tai tärkeänä olla ollenkaan rehellinen. Rehellisyys voi haitata heidän itse omaa mielihyvänsä ja vaarantaa heidän voimakkaan persoonansa, ja he eivät pidä siitä. Narsisteille totuus on monesti ”taipuvainen” ja vapaaehtoinen. Ei ole sellaista kuin rehellinen narsisti.

3. He halveksivat sinua

Narsisteilla on tarve tehdä itsestään suurempia tekemällä itsensä vakuuttuneiksi siitä että muut ovat vertailussa alempana. Heille tuttua on olla ylimielinen, snobi, klikkiytynyt, elitisti ja muiden yläpuolella; kuitenkin he saattavat olla hyviä piilottamaan ylenkatsontansa estääkseen julkisuuden menetyksen, josta narsistit saavat voimansa. Narsistit joilla on rahaa halveksuvat työväenluokkaa. Narsistit jotka ovat työväenluokkaisia halveksuvat niitä joilla on rahaa. Koulutetut narsistit halveksuvat kouluttamattomia. Narsistit joilla ei ole koulutusta väittävät koulutettujen ihmisten olevan mistään mitään tietämättömiä. Mitä tahansa narsisteilla on (tai he luulevat että heillä on) on se jota he käyttävät muitten halveksumiseen. Kenenkään tausta, ulkonäkö, arvot, poliittinen suuntautuminen, koulutus, preferenssit, uskonto, elämäntyyli, ammatti tai mielipiteet ole koskaan hyviä tai arvokkaita heidän silmissään elleivät he itse arvosta tai omista samoja. Jos ajattelet tai valitset toisin kuin narsisti, olet ”väärässä” ja he ovat ”oikeassa”.

4. He ovat kaksinaamaisia

Narsisteilla on kirjaimellisesti kaksi naamaa — heidän todelliset kasvonsa ja heidän esityskasvot. Kumpikaan ei muistuta mitenkään toista. Se minkä näet riippuu siitä kuinka kauan olet tuntenut heidät. Narsistit voivat olla erittäin charmikkaita ja tietää sen miten saavat heidät puolelleen. Kukaan joka ei tunne narsistia hyvin voi sanoa sinulle narsistin olevan yksi hienoimmista tapaamistaan ihmisistä. He uskovat tämän olevan älykkäin, kiltein, kiinnostavin, mukavin, kyvykkäin tai menestynein ihminen. He saattavat toivoa olevansa itse samassa asemassa. Kuitenkin kuka tahansa joka tuntee narsistin paremmin (perheenjäsenet, pitkäaikaiset työntekijät jne) voivat kertoa sinulle kuinka he ovat turhauttavimpia ja toksisimpia tuntemiaan ihmisiä, ja pelkkä heidän nimen mainitseminen saa heidät tuntemaan itsensä vihaiseksi, turhautuneeksi, surulliseksi tai ahdistuneeksi. Ollen ainoa joka on kokenut narsistin todelliset kasvot, samalla kun kaikki muut näkevät narsistin esityskasvot voi olla yksinäinen, tuskallinen ja turhauttava tilanne. Kiitos kuitenkin sille että niiden ihmisten määrä joka show’n läpi näkee kasvaa ajan myötä.

5. He ovat kostonhimoisia

Jos koskaan kehtaat kyseenalaistaa narsistia tai pyytää asioita kuten terveitä rajoja ja rehellisyyttä, heistä tulee sinun julkinen vihollinen numero yksi. ”Herra/Rouva Ihana”-naamio välittömästi katoaa, ja ei ole mitään mikä ei saisi heitä ”rankaisemaan” sinua. Heillä voi olla monia tapoja yrittää tätä; jotkut ovat salaperäisiä, ja jotkut ovat avoimia ja ilmiselviä. Narsistilla on näennäisen loppumaton obsessio saada ihmiset, jotka hänen vastaansa tulevat, ”maksamaan”. Kun he ovat iskeneet silmänsä sinuun, olet ikuinen vihollinen, ja heidän kiehuva vihansa tuntuu yhtä vahvalta kuin vuosia sitten kun se ensimmäisen kerran alkoi. He kostokampanjansa on absoluuttisen mykistävä ei-narsisteille.

6. He käyttävät psykologista projisointia

Monet henkisesti sairaat yksilöt usein projisoivat psykologisesti. Narsistit, kuitenkin, ovat eräitä kaikkein aktiivisimpia ja vakavimmin projisoivimpia ihmisiä. Aina täynnä syytöksiä ja kritisismiä, kaikkein eniten hulluksi saava asia suurimman osan narsistien väitteissä on, että SINÄ teet juuri sitä mitä HE tekevät. (Projektio) Eivätkö he juuri valehdelleet sinulle? No, sinua tullaan kohta haukkumaan epärehelliseksi. Ovatko he luikkimassa pakoon ensimmäisen tilaisuuden tultua? Sinua osoitetaa sormella siitä että olet viekas. Ja et voi sanoa sanaakaan heille jostain heidän tekemästään asiasta joka on satuttanut, koska se tekee sinusta hyväksikäyttäjän — heidän pahoinpitelijänsä. Et voi antaa heille muuta kuin hehkuvaa palautetta ilman että he raivoavat sinulle, mutta sinua kritisoidaan jatkuvasti ja sitten sinua kutsutaan omituisen yliherkäksi jos näytät yhtäkään tunnetta aiheesta. Ja heidän sanansa on laki — sinä et tiedä mistä puhut.

7. He mustamaalaavat heitä vastustavia ihmisiä

Narsistit ovat allergisia terveille rajoille ja reiluudelle. Jos kyseenalaistat heidän tekemänsä tunteettomat asiat tai asetat minkäänlaisia rajoja heidän pahalle käyttäytymiselleen, sinut koitetaan tuhota sosiaalisesti, ammatillisesti tai henkilökohtaisesti. Mitä tahansa narsistit havaitsevan olevan sinun psykologisia tai tilannekohtaisia ”heikkoja kohtia”, ne ovat heidän pääkohteitaan. Esimerkiksi, jos narsisti tietää että sinun suurin pelkosi on julkinen pilkka, se tulee olemaan heidän suurin tavoitteensa mustamaalaamiskampanjassa. Jos hän tietää että hetki sitten olet tehnyt virheen josta tunnet syyllisyyttä, se tullaan kääntämään sinua vastaan. Narsisti tietää että mitä tehokkaammin he voivat osoittaa epävarmuudet tai virheet sinussa, sitä tehokkaampia he tulevat olemaan itseluottamuksesi ja vaikutusvaltasi rapauttamisessa. Ja jos he onnistuvat sen tekemään, heillä on hyvä mahdollisuus saada takaisin valta jonka he aikoivat alunperinkin saada itselleen ennenkuin ”sinä tulit väliin”.

 

Artikkelin julkaissut After Narcissistic Abuse

 

Yltäkylläisyydestä ja vauraudesta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli yltäkylläisyyttä.

Noniin, kuinka voitte tänä iltana teidän aikaanne, niinkuin luotte ajan olevaksi?

Sallikaa meidän aloittaa tämä kanssakäyminen yltäkylläisyyden idealla. Kutsumme tätä nauhoitusta nimellä ”Kaikki mitä on”.

Tiedostakaa, että olemme keskustelleet monista erilaisista ideoista ja aspekteista ja katsantokannoista ja lähestymistavoista yltäkylläisyyden toteuttamiseksi elämässänne, joka on luonnollista — luonnollinen olemisen tila. Olette luonnostaan yltäkylläisiä; ja jos sallitte itsenne havaita tämän luonnollisen yltäkylläisyyden, voitte silloin avata portteja joiden läpi yltäkylläisyys voi saapua luoksenne missä tahansa muodossa, missa muodossa sen on mahdollista tulla. Ettekä aseta sille, kuten olemme keskustelleet aiemmin, mitään tiettyjä odotuksia siitä miten te luulette sen tulevan, koska silloin saatatte itseasiassa rajoittaa sen kykyä tulla luoksenne nopeinta mahdollista tietä.

Olemme keskustelleet monta kertaa materian omistamisen ideasta, materiaalisista esineistä, mitä kutsutte omaisuudeksi planeetallanne. Ja on ollut eri koulukuntia tähän ideaan liittyen, tulisiko vaiko ei sinun ”omistaa” mitään. Yleensä ne arvelevat tämän asian suhteen, jotka kuvittelevat lähestyvänsä tätä holistisesti, luonnollisesti, että ette todellisuudessa ”omista” yhtään mitään. Ja tavallaan tämä onkin totta. Mutta idea voidaan myös kertoa sen  vastakohdan tavoin, ja silti tarkoittaa samaa asiaa, omistatte kaiken, ihan kaiken, kaiken mitä on.

Kaikki, tavallaan, mitä omistatte, ei tarkoita että omistatte sen niin että teillä on tarve hamstrata sitä. Monet yksilöt, jotka ajattelevat yltäkylläisyyden ideaa, joskus yhteiskuntaanne luomien tapojen kautta tuppaavat ajattelemaan yltäkylläisyyttä vaurauden pitämisenä, omistamisena, ylläpitona, eristämisenä, lukitsemisena, poissulkemisena.

Mutta tiedostakaa, kuten olemme keskustelleet, että yksilöt jotka todella toimivat rikkaina, käyttäen teidän terminologiaa, voitte helposti havaita että he eivät niin paljoa omista asioita, vaan käyttävät niitä. Asiat soljuvat heidän persoonansa lävitse, elämäntyylin lävitse, elämäntilanteiden lävitse missä he ovat. Yksilöt, jotka ilmaisevat suurta yltäkylläisyyttä ja vaurautta, ovat yleensä yksilöitä jotka saavat asiat soljumaan, jotka ovat energian vaihtajia, jotka helpottavat sen liikettä — vaihtaen tämän tuohon, käyden vaihtokauppaa. Antaen yksilöiden vastaanottaa tiettyjä ideoita, että he tarvitsevat vastalahjaksi jotain jota joku toinen tarvitsee.

Koko idea, jopa rahallisen yltäkylläisyyden kanssa, on edelleen vaihtokauppa, eikä niinkään jostain asiasta kiinnipitäminen. Loppujenlopuksi vaikka sattuisitkin pitämään jostain kiinni, se mistä pitäisit kiinni fyysisesti on paperia ja metallia. Rahan idea on se mitä yltäkylläisyys symboloi: asioiden keskinäistä vaihtoa.

Monet yksilöt, jotka tunnustamme planeetallanne tällä hetkellä, käsittelevät tiettyjä vanhoja idoita yltäkylläisyydestä, ja minkä he kuvittelevat estävän heitä saamasta sitä mitä he haluavat. Muttä tämä este, niinkutsuttu este yltäkylläisyydelle, johtuu yksinkertaisesti siitä miten tarkastelette yltäkylläisyyttä, ei siitä että teiltä olennaisesti puuttuisi kyky olla yltäkylläinen — sillä sitä kaikki ovat, täydessä luonnollisessa tilassaan.

Mikäli sallitte tarkastella asiaa tältä kantilta, oman luonnollisen yltäkylläisyytenne tunnustaminen on kaikki mitä on, kaikki kuuluu teille. Kaikille teille. Käytätte tiettyä yltäkylläisyyden muotoa aika ajoin, ja kun olette lakanneet käyttämästä tätä muotoa, joku toinen käyttää sitä — samalla tavoin kuin lakkaatte pitämästä euroseteliä käsissänne ja käytätte sen, jolloin joku muu pääsee käyttämään sitä. Koko idea on luoda flow, tällä tavoin.

Joten tunnustakaa että olette valmiita omistamaan kaiken, ja että jokaisella teistä on luonnollinen pääsy kaikkiin yltäkylläisyyden muotoihin ja edustuksellisiin symboleihin jotka ovat olemassa yhteiskunnassanne. Koko idea on höllätä sen suhteen miten näette itsenne, sen suhteen ansaitsetteko sen oikeasti vai ei, ja sen suhteen kykenettekö kestämään flow’ta vai ei. Sillä nämä ovat ideoita jotka monet teistä ovat luoneet jotka tuntuvat estävän teitä käyttämästä tietoisella tavalla yltäkylläisyyttä joka on teidän luonnostaan.

Jos tiedätte omistavanne kaiken jo valmiiksi, silloin tajuatte että ei ole yhtäkään syytä — ainakaan mitä universumiin tulee — miksi ette voisi antaa yltäkylläisyyden soljua sillä tasolla millä olette valmiita uskomaan olevanne. Ja kaikki mitä teidän todellisuudessa tarvitsee tehdä tuon jo omistamienne asioiden soljuvuuden aktivoimiseksi on luottaa siihen että se mitä haluatte edustaa rehellisesti aikeitanne, teille tullaan antamaan mahdollisuus. Se on ainoa mikä teidän tulee määrittää tietoisesti, tietoisella päätöksentekokyvyllänne: että se mitä haluatte tehdä on rehellisyyden soljuvuuden rajoissa, ja että se edustaa ideoita jotka innostavat teitä.

Nuo asiat, mikäli sallitte itsenne täysin uskoa ja luottaa että kykenette käsittelemään mitä tahansa tilaisuuksia teille esitetäänkin, kun sallitte teidän olla se mikä todella olette, silloin mikään ei voi estää luonnollisen yltäkylläisyyden soljumista millä tahansa tavoin, missä tahansa muodossa sen tarvitsee tulla luoksenne. Joten muistakaa: omistatte jo kaiken — kirjaimellisesti! Omistatte kaiken jo valmiiksi.

Voitte käyttää mitä tahansa. Ja kaikki mitä teidän tarvitsee tehdä vetääksenne luoksenne mahdollisuuden ja käyttääksenne sitä on tehdä tietoinen päätös että se mitä haluatte on absoluuttisesti rehellinen aikeenne, sillä rehellisyys luo positiivisen flow’n. Jos teette sitä mikä teitä innostaa eniten, se luo aktivaation, tunnemekanismin, jotta voisitte saattaa elämäänne mahdollisuuden johon voitte tarttua, kiihdyttääksenne ja stimuloidaksenne flow’ta jossa olette. Se on todella ainoa mitä teidän tarvitsee tehdä.

Me ymmärrämme kyllä että maailmanne tällä hetkellä, koska se miten olette luoneet itsenne olevaksi, ja vuosituhantiset tapanne joskus näyttävät vievän teidät pisteeseen, jossa sallitte itsenne havaita olevanne rehellisiä olentoja. Monet teistä eivät usko että olette rehellisiä olentoja. Teille opetetaan opetetaan nuoresta pitäen että rehellisyys ei ole helppoa, että se vaatii kovuutta, että se vaatii voimia olla rehellinen.

Kuten olemme jo keskustelleet, monet teistä sallivat tulla pyörretyiksi siitä mikä teitä innostaa jo varsin nuorena, ette luota siihen että elämä voisi olla haltioitunutta ja yksinkertaista. Sallimalla itsenne itsellenne viimeinkin lupa tietää että olette rehellisiä olentoja, sillä enää tämän monimutkaisempia syitä ei tarvita kuin että sanotte asian olevan niin. Se riittää. Teillä on valta siihen.

Kun päätätte olevanne positiivisen rehellisyyden olentoja, elämänne heijastaa tätä positiivisella tavalla. Ja ainoa asia joka teidän tarvitsee tehdä määrittääksenne itsenne positiivisesti rehellisiksi on päättää niin ja käyttäytyä niin. Se on siinä; se on ainoa mitä vaaditaan. Se on oikeasti niin yksinkertaista. Muistutamme teille, taas kerran, että se on niin yksinkertaista.

Tällä ajanhetkellä, sallikaa meidän taas kerran ilossa ja hurmiossa ulottaa teille syvin arvonantomme teidän toimiessa yhteiskuntanne suurlähettiläine, ja sallien minun toimia yhteiskuntani suurlähettiläänä, tuomaan sivilisaatiomme lähemmäksi ja lähemmäksi ja lähemmäksi toisiaan samassa unessa, samassa jakamisessa, samassa luovassa ilossa ja hurmiossa. Me kiitämme teitä tietoisuutenne ja jakamisen lahjasta. Ja me kysymme nyt, kuinka voimme palvella teitä?

Kristus-tietoisuus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli Kristus-tietoisuutta. Q on yleisö, A on tietoisuus joka puhuu.

A:  Selvä, sanon hyvää päivää teille, tänä hetkenä. Miten voitte?

Q:  Hyvin, hyvä, ok.

A:  Aloitamme tämän interaktion, tämän kommunikaation, tänä aikanne hetkenä, kiittämällä, jälleen kerran, jokaista teistä, yksilöllisesti ja kaikkia teitä kollektiivisesti, tämän mahdollisuuden sallimisesta kommunikoida sivilisaationne kansssa tällä tavoin, tässä hetkessä. Nämä kommunikaatiot ovat aina tietoisuutemme laajentuma universumista, jossa pääsemme näkemään, teidän kauttanne, monia eri tapoja joilla universumi ilmaisee itseään, johtuen teidän uniikeista ominaisuuksistanne. Tämä on meille lahja.

Me kiitämme teitä tästä jakamisesta ja haluaisimme aloittaa tämän kommunikaation, tänä hetkenänne, seuraavalla konseptilla. Me tunnustamme, että kanavoimme ja kommunikoimme tietyn planeettanne sijainnin kautta, tällä hetkellä, tällä tietyllä mukavuudella jolla teette tämän, pidätte tätä tilaisuutta, on tekemistä olevaisuuden konseptien kanssa, planeettanne tietoisuuden kanssa jota nimitätte Kristus-tietoisuudeksi. Ja näin me haluaisimme kommentoida hieman tätä ideaa, tänä hetkenä, pitäen kiinni ajan ja paikan ja energian hengestä jossa olette. Millään muotoa tai tavoin, ensinnäkään, emme halua vihjata puhumalla Kristus-tietoisuudesta, niinkuin sitä kutsutte, että se tulisi jollain tavoin nähdä parempana kuin mikään muu tapa ajatella, mikään muu näkökulma.

Sillä havaitsette, meidän perspektiivistämme, että sillä mitä kutsutte Kristus-tietoisuudeksi on ollut ja tulee olemaan monia erilaisia manifestaatioita planeetallanne. Kristus-tietoisuus, Buddha-luonne, nämä ovat samoja energioita, sama tietoisuus. Itse asiassa, se mitä pidätte Kristus-tietoisuutena on manifestoitunut ja inkarnoitunut planeetallenne monta kertaa ja monilla tavoin ja monissa muodoissa. Ja pohjimmiltaan, sen perustavanlaatuisessa määritelmässä, se mitä kutsutte Kristus-tietoisuudeksi tai Buddha-luonteeksi on yksinkertaisesti kollektiivinen Maailman Henki joka on teidän kaikkien yhdistetty tietoisuutenne.

Joten te olette kaikki myös Kristus-tietoisuus, Buddha-luonne, Suuri Henki, siinä mielessä. Kaikki teistä, jokainen, ja koko tuo konsepti, kuten monet teidän planeetallanne ovat alkaneet tajuta, ei ole niinkään, lainausmerkeissä, kuten sanotte, Kristus-tietoisuuden uskonnollinen konsepti vaan Ykseyden Hengen, Rakastavaisuuden Hengen, Luovuuden Hengen herääminen kaikissa teissä. Mutta tämä on enemmänkin todellinen representaatio, niinkutsutusta, ”toisesta tulemisesta”… eikä sillä että se olisi keskittynyt vain yhteen tiettyyn yksilöön joka palaisi planeetallenne, vaan se on tuon energian, tuon tietoisuuden herääminen jokaisessa teissä. Tämä on, niinkutsutusti, ”Toinen Tuleminen”.

Tietenkään se ei ole toinen, se on tapahtunut monta kertaa. Se on esitetty teille ja heijastettu teille monin tavoin, monilla tyyleillä siitä mitä kutsutte uskontojen syntyperäksi planeetallanne. Vaikka se mitä kutsutte uskonnoksi planeetallanne ei koskaan ole ollut kenenkään niiden tarkoitus joihin nämä uskonnot perustuvat. Teidän Jeesuksenne, teidän Buddhanne, teidän Krishnanne, teidän Wahocanne, teidän Muhammedinne ja kaikki muutkin jotka haluatte nimetä, ei koskaan ollut heidän aikomuksensa aloittaa planeetallanne sitä mikä on nyt uskonnon muodossa. Koskaan he eivät odottaneet seuraajia, he kertoivat jokaiselle teistä että te voisitte olla aivan samanlaisia kuin he, yksinkertaisesti olla kuten he, käyttäytyä kuten he sillä tavoin. Lausahdus ”Minä olen tie” yksinkertaisesti tarkoittaa ”ole tällä tavoin” ja tuolloin heijastat samaa energiaa, samaa tietoisuutta, samaa ideaa. Se ei tarkoita seuraamista; se ei tarkoita rituaalien luomista niiden ympärille. Se tarkoittaa että te olette yhtä; että voitte tehdä samoja asioita… ja että tämä on monta kertaa itse asiassa, kirjaimellisesti sanottu monien opettajien suulla planeetallanne.

Mutta, totta kai, johtien tietynlaisista erottelun ja rajoitteiden ja negatiivisten uskomusten ajatuksista, monet teistä tuntevat että todella ette ansaitse tunnustaa tätä liekkiä sisällänne, tätä energiaa sisällänne, tätä valoa sisällänne. Ja niin erottelette itsenne niistä opetuksista… asetatte ne jalustalle korkeammalle kuin asetatte itsenne, ette tee itsestänne samanveroisia niiden kanssa, ja näin luotte rituaaleja niiden ympärille, ja yksinkertaisesti käyttäydytte kuin seuraajat, sen sijaan että olisitte tekijöitä. Mikä on se mikä oli tarkoitus jakaa kannsanne, se mitä he pyrkivät saamaan läpi teille — että te olette kaikki, siinä mielessä, kykeneväisiä manifestoimaan kaiken ja vieläkin enemmän mitä he ovat koskaan manifestoineet planeetallanne. Joka ikinen teistä.

Oletteko mukana tähän asti? Kääntyykö tämä kielellenne asiaankuuluvasti?

Q:  Kyllä, kyllä, kyllä….

A:  Joten tunnustakaa että yksi niistä syistä miksi tiellä on nyt planeetallanne niinkutsuttu ”transformationaalinen aika”, ”uusi aika”, miksi ikinä haluattekaan sitä kutsua, on että tämä uusi tunnustus, tämä uusi heräämisenne ymmärrykseen siitä että koko hommassa ei ole kyse seuraamisesta, ei ole kyse rituaaleista, siinä mielessä. Siinä on kyse yhtenä olemisesta, siinä on kyse toimimisesta niin kuin tietäisitte olevanne Kristus-tietoisuus, Buddha-luonne, Krishna-henki, miksi ikinä haluatte sitä kutsua, ei ole väliä. Se mitä nimitätte Jumalaksi, mitä me kutsumme nimellä Kaikki Mitä On, Äärettömyys, millä tavoin tahansa, jälleen kerran, haluatte sitä nimittää… ei oel väliä… koska kaikki niistä on totta. Muistakaa että silloin kun sanotte jonkin olevan kaikkivoipa, silloin se on kaikki mikä on mahdollista olla ja se on kaikki mikä on mahdollista kuvitella olla olemassa — kaikki representaatiot ovat totta. Mikään vähäisempi ei olisi Kaikki Mitä On, määritelmänsä mukaan.

Täten voitte lähestyä sitä millä tahansa tavoin, mutta yksinkertaisesti tunnustaa olevanne osa sitä; se on osa teitä. Te olette yksinkertaisesti sen eri ilmaisu. Ette ole irti siitä; se ei ole irti teistä. Se on kaikki yksi homogeeninen energiatapahtuma, vaikka voikin olla eroja sen sisällä, monipuolistamista sen sisällä, joka itsessään on kaunista. Ja yksilöllisyyden vahvistaminen jonka kautta havaitsette planeetallanne olevan eniten harmoniaa ja ykseyttä. Sillä ette voi elää todellisessa harmoniassa jos teilllä ei ole voimaa jokaisessa teistä yksittäisinä komponentteina, niin että jokainen esittää itseään niinkuin he todella ovat. Sillä se on miksi heidät on luotu.

Jokainen on uniikki omasta syystään. Ykseys ei tarkoita että teidän tulisi muuttua homogeeniseksi ja menettää samastumisen piirteet, ei. Se tarkoittaa että jokainen teistä on tarpeeksi vahva sisältäpäin kunnioittamaan yksilöllisyyttä täysin, ja kunnioittamaan toista Äärettömyyden heijastumaa, koska he kaikki ovat Äärettömän heijastumia. Ja jos ne ovat olemassa, niillä on syynsä olla olemassa ja jos ei olisi syytä olla olemassa, ja jos ne eivät olisi Äärettömän aspekteja ne eivät voisi, määritelmänsä mukaisesti, olla olemassa.

Joten koko idea kaikesta, todellakin, perustavanlaatuisesti, josta puhumme kanssanne tänä iltana, aivan sama minkälaisia kysymyksiä esitätte, aivan sama mitä asioita haluatte käsitellä, on olennaisesti teidän kykynne tunnustaa ja tulla enemmän tietoiseksi siitä mitä olette… itsevaltiaita olentoja joille on annettu uniikki idea, kuten kaikille olennoille on, vapaasta tahdosta ja valinnasta olla todellinen, kokonainen itsensä. Ei se mitä muut sanovat sinun tulisi olla, vaan sinun todellinen kokonainen itsesi, innostuneesti, tinkimättömästi, suuntauksessa, pyrkimyksessä ja toiminnassa. Ja näint tekemällä teistä tulee uniikki palapelin osa, joka yhdessä muiden palapelin osien kanssa muodostaa kokonaiskuvan, virheettömästi, äärettömästä Kaikesta Mikä On.

Vain olemalla tuo palapelin osa voit täten täyttää aukon joka on tietyn palapelin osasesi muotoinen. Jos yrität olla palapelin osa joka et ole, et täytä koko aukkoa ja jos et täytä aukkoa, et auta luomaan kokonaiskuvaa. Yrittämällä olla joku joka et ole, vain koska joku on sanonut sinulle että sinun tulee olla sitä tai tätä, on kaikkein vaikein asia minkä voit tehdä. Ja kaikki tuska, kärsimys ja vastustus jonka koet elämässäsi, kaikki tulee siitä että yrität olla joku muu kuin oikeasti olet.

Olemalla se mikä todella olet, seuraamalla iloasi, innostustasi, rakkauttasi, tinkimttömästi, suuntauksessa, pyrkimyksessä ja toiminnassa, osoittautuu itse asiassa olevan kaikkein helpoin asia jonka voit tehdä. Koska tuolloin kaikki se mitä universumin tulee tehdä on tukea ideaa sinusta sellaisena kuin sinut luotiin, sen sijaan että tukisi ideaa sinusta jonain jota oikeasti et ole. Olennaisesti kaikki se mitä koet itsessäsi, jollain tavoin, johtuu siiitä että olet Äärettömän aspekti. Mutta jokaisella teistä on resonanssi, jokaisella teistä on värähtelytaajuus, jokaisella teistä on tietty värähtely joka on sinun uniikki viisusi. Ole totuudenmukainen sille viisulle. Veisaa sitä viisua ja planeetallenne syntyy suuri kertosäe ja harmonia. Asia on oikeasti noin yksinkertainen, jos vain sallitte sen olla.

Kiitämme teitä siitä että sallitte meidän jakaa, tänä hetkenä, nämä ajatukseet, nämä ideat, nämä tutkiskelut ja me yksinkertaisesti muistutamme teitä, että nämä ovat yksinkertaisesti meidän perspektiivejämme, miten me näemme teidän maailmanne, un me havainnoimme teitä, että voitte tehdä näitä asioita jos te vain niin valitsette. Mutta me emme koskaan sano teille mitä teidän tulisi tehdä. Se on teidän planeettanne kuitenkin, meillä on meidän omakin elämämme elettävänä, oma planeettamme josta pitää huolta, me emme tarvitse teidän — kiitos paljon. Mutta vastineeksi tästä lahjasta jonka annatte meille tänä iltana, salliessanne meidän kommunikoida tällä tavoin, tänä hetkenä… kysyn teiltä nyt, millä tavoin voimme palvella teitä? Voitte aloittaa.

Arcturuksen energia

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavoinnissa kyselijät saivat kysellä tietoisuudelta kysymyksiä. Aihe tällä kertaa käsitteli Arcturusta. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka vastaa.

 

Q:  Haluan ottaa esiin ja, toivottavasti, päästä keskustelemaan tällä kertaa Bootes:sta.

A:  On olemassa tähti, teidän terminologiassanne, jota kutsutten nimellä Bootes.

Q:  Se on tähtijärjestelmä, eikö niin?

A:  Kyllä.

Q:  Kyllä, ok, no, olen havainnut että Arcturus on tähti tässä järjestelmässä.

A:  Ah, mikä yllätys!

Q:  Se oli minulle.

A:  Ymmärrän.

Q:  Jokatapauksessa, pari viikonloppua sitten kanavoin jotain energiaa, joka oli pienoinen yllätys minulle, tuolta alueelta. Ja minulla on joitain kysymyksiä: olen hieman hämmentynyt asiasta, koska en ole varma mistä energia tuli. Ja se tuntui tulevan Booteksesta, Arcturuksen läpi, ja minulle. Ja se puhui lapsista, ja se sanoi että minulla on paljon sanottavaa, että näin oli ollut jo pitkän aikaa, ja…

A:  Ja?

Q:  Ja, vaikutti että…

A:  Ja?

Q:  Hämmästyttävän paljon tunnetta siinä.

A:  Kyllä.

Q:  Okei, kyllä, hämmästyttävä määrä.

A:  Ja se on ydinvärähtely joka sallii sinun tietää että olet kytkeytynyt siihen enrgiaan, erityisesti tämän hetken todellisuutesi tunne-energia. Sillä se on avaus ja kristallisaatio, samaan aikaan, sinun sisälläsi sijaitsevista tiettyistä kulkuovista jotka ovat kytkeytyneitä sydänenergiaasi sekä solar plexus -chakrasi aikomusten energiaan. Ja se luo nostatuksen, ja vapautuksen, ja assimilaation, ja energian sekoittumisen, kaikki samaan aikaan.

Sillä tuo on se ilmapiiri johon lapset syntyvät. Tunnusta se, että he eivät ainoastaan ole uusi sukupolvi; he ovat kokonaan uusi kulttuuri.

Q:  Selvä. Ok.  Ymmärrän tämän. Se mikä tuli lävitseni silloin kun tämä tapahtui oli, että kaikki nämä lapset — kaikki tämän planeetan olennot ovat lapsia.

A:  Kyllä.

Q:  Ei ainoastaan nuo lapset.

A:  Tottakai.

Q:  Ja että oli vain paljon juttuja joista tullaan puhumaan. Ja minusta tuntui että tulen olemaan kanava joka tulee puhumaan näistä asioista. Tarkoitan, että en ole vielä, vaan että tulen olemaan — miksi sitä kutsutaan? Ai niin, sinä kutsuit sitä sillaksi; silta. Sitä sinä sanoit.

A:  Se ei tarkoita että sinä et tule tekemään mitään.

Q:  No, tottakai minä teen sen.

A:  Ai, hyvä on.

Q:  Tarkoitan, en… se mikä tuli lävitseni, en tiennyt että se sanoisi niin.

A:  Kiitos että olit halukas palvelemaan kristallisoinnissa.

Q:  Nyt, voinko kysyä samasta aiheesta jotain muuta?

A:  Jatka vain. Sinun ei tarvitse kysyä lupaa kysyäksesi.

Q:  Ok, se mikä oli todella kiinnostavaa tuossa oli että se energia tuntui olevan tämän planeetan tietoisuus.

A:  Kyllä!

Q:  Se on kollektiivi. Ja se kävi läpi… se oli kuin välittäisi tuon tähtikuvion alueen, Arcturuksen energian ennenkuin se saavutti minut.

A:  Kyllä.

Q:  Ihmettelen miksi niin tapahtui. Ainoa syy joka tulee mieleeni on että se oli niin intensiivistä että minä en olisi kyennyt käsittelemään sitä.

A:  Kyllä.  Koska se on, tavallaan, monilla eri tasoilla, sanotaanko, käyttääksemme puhekieltänne — fysiologisen universumin kokemuksen tuolla puolen. Silloin, jotta sinä kykenisit sisäistämään sen miellyttävällä tavalla, sen tulee tulla fysiologisen venttiilin läpi — tai edustuksellisen symbolin — johon kykenet suhtautumaan, johon olet jo muodostanut jonkinlaisen suhteen, jotta se voisi kantaa mukanaan tietynlaisen tunnettuuden silloin kun vastaanotat sen.

Q:  Jep, totta, tiedän että se tuntui tunteellisemmalta skuin mitä olen kyennyt käsittelemään pitkään aikaan. Mutta myösm toinen kiinnostava sekka oli että… niinkuin, tiedän… olin havainnut että Arcturus on tähti. Mutta näin ikäänkuin vision tai mielessäni, luulen, kirkkaan, kirkkaan tähden, joka oli kaiken tämän takana, ja uskon sen olevan opettaja.

A:  Tämä esittää toista tasoa josta me puhumme. Idea on että se mitä Arcturus esittää, tavallaan, on yhdistetty kolminaisuutemme — maapallo, Essassani ja Sirius — kokonaan toisella tasolla.

Q:  Tuntuuko tuo tähti, tai sen energia, kirkkaus tai sen tietoisuus, olevan se mitä me tulemme olemaan, mitä tämä sivilisaatio, planeetta, tietoisuus tulee olemaan?

A:  Tavallaan, kyllä. Käsittelette sitä sillä tavoin, ja uppoudutte sen hellivään ja tukevaan ja rakastavaan värähtelyyn. Kiitos kun jaoit tämän. Kyllä.

Q2:  On olemassa paljon, luulen, huomiota, ainakin minun näkökulmastani, Arcturuksen asukkeja, kokemusta kohtaan. Voisitko kuvata sitä… jotta voisin saada inspiraatiota muille asioille… voisitko kuvata Arcuturusta ja sen kokemuksia ja niin edespäin?

A:  Se taso jonka kanssa tällä hetkellä työskentelemme, ainoa kuvaus jonka voimme jakaa kanssanne on se minkä olemme jo jakaneet, että kyseessä on kollektiivinen energiatietoisuus. Ei ole mitään, tavallaan, joka sallisi meitä erotella niitä yksilöinä, kuten ymmärtäisitte asian. Me voimme antaa kuitenkin symbolin. Se on vain symboli, johon ei tavallaan pidä takertua, mutta se voi toimia kiintopisteenä.

Se on kaksitoistakärkinen valkoinen tähti taustalla olevan oranssin ympyrän päällä, jonka tausta on musta. Tämä symboli esittää niiden energiaa, ja toimii kommunikaatiolinkkinä — tai tunnistelinkkinä — heidän energiansa värähtelyyn millä tahansa tasolla jolla teidän tarvitsee niiden kanssa samaistua.

Q:  Onko Arcturus… olen hämmentynyt… fyysisesti, havaitaanko sitä tähtenä?

A:  Kyllä.

Q:  Okei, mutta toisella tasolla?

A:  Tuohon energiailmiöön liittyy energia, tietoisuus fysiologissa todellisuudessanne. Se on energia ja tietoisuus joka liittyy tiettyyn tähteen johon me viittaamme Arcturuksen energiana, Arcturuksen tietoisuutena.

Q:  Tapasin arcturuslaiset henkilökohtaisesti, ja he olivat… se oli tuttua minulle. Se oli suurta minulle.

A:  Kyllä.  Tunnusta ihmeessä, ei minkään mitätöintinä, vaan meidän näkökulmastamme, että nuo yksilöt esittävät vahvaa samaistumista sen energian värähtelyn kanssa. Koska tuolla tasolla josta sinä puhut, liittyen Arcturuksen energiaan, ei niinkään energia itsessään ole kirjaimellisesti ruumiillistunut. Mutta se muodostaa samaistumisen projektion. Me voimme puhua tästä ideasta toisena hetkenä.

Q:  Onko tämä se tapa jolla se yleensä toimii?

A:  Kyllä.

Q:  Ok.

A:  Me yksinkertaisesti uudelleenjärjestelemme symboleita joilla yhteiskuntanne yleisesti siihen viittaa.

Q:  Okei, joten walk-in… voisitko määritellä sen minulle, mitä se tarkoittaa tuosta perspektiivistä, koska en usko….

A:  Arkipäiväisillä termeillänne, se voidaan esittää ideana sielun energiasta, sanotaanko, sijaitsee kehossa ja toinen tulee ja ottaa sen haltuun siinä kohtaa missä yksi jättää sen.

Mutta meidän katsantokannaltamme, mikään ei oikeasti sijaitse kehossa, koska keho on sielun fyysinen projektio. Mikään ei voi olla sen sisällä; se on täysin itsenäinen konsepti — eikä siinä ole tilaa millekään muulle. Se on oma konseptinsa.

Samaistumisia voidaan muodostaa sen energiavärähtelykuvioihin. Ja se, kun ajatellaan asioita toistensa sisällä, voidaan nähdä kuin jokin olisi toisen sisällä. Mutta kyseessä on illuusio; se on kätevä symboli johon suhtautua.

Q:  Selvä.

A:  Mutta se ei tarkoita että rinnastusta ei tapahtuisi. Ja, kuten olemme sanoneet, tuo rinnastaminen on se joka tekee todellisuudesta sinulle todellisen, todellisen heille.

Q:  Kyllä.

Q:  Oletko mukana?

Q:  Mmhmm.

A:  Ja kenelle tahansa joka haluaa jakaa tuon todellisuuden. Kiitos!

Q:  Kiitos.

Q3:  Sanoit että Arcturuksen symboli voisi muuttua… kaksitoistakärkisen tähden uvauksesta? Sanoitko niin? Kuulinko niin?

A:  Idea on, tottakai, että jos mielikuvituksesi tahtoo sitä muuttaa, silloin sinulla on jokin syy niin tehdä, perustuen siihen värähtelyyn joka on sinulle kaikkein tutuin. Se mistä me puhumme, kuitenkin, on idea keskittymisestä tuohon kaksitoistakärkisen symboliin oranssin ympyrän päällä mustalla taustalla, joka saa aikaan, tai mahdollisesti saa sinut kosketuksiin Arcturuksen energian kanssa sillä tasolla jolla sinun tulee olla sen kanssa yhteydessä. Se voi olla mitä tahansa erittäin hienovaraisestä äärimmäisen perustavanlaatuiseen.

Q:  Koska muutama viiko sitten, kun kuvasit tähtisymbolia, minulla oli erittäin vahva tunne että löytäisin sellaisen symbolin, joko jalokivestä tai jostain muusta. Ja olin jalokiviliikkeessä jossa käyn useasti katselemassa kristalleja. Ja jokin sai minut menemään sinne yhtenä iltana, vaikka minä…

A:  Kyllä, jokin sai.

Q:  Jokin.  Koska se vain tapahtui…

A:  Voi, Kyllä.  Mikä yhteensattuma.

Q:  Niin.  Ja siellä hyllyllä oli sormus jonka tunsin olevan se. Ja minulla on se sormessa… se tuntuu erittäin arcturuslaiselta. Onko se…

A:  Selvä.

Q:  Näetkö… pystytkö… tiedätkö mistä puhun?

A:  Voimme aistia idean suhteesta jonka muodostat. Kyllä. Tällä tavoin, täten, aina luota siihen että symbolit mielikuvituksessasi houkuttelevat interaktion joka on paras sinulle, sinun todellisuudessasi. Se on sinun versiosi, ja se on totta sinulle.

Q:  Kiitos.

A:  Kiitämme halustasi sallia olemassaolosi synkronisiteetin manifestoitua elämässäsi, sujuvasti ja helposti. Kiitos. Sinä!

Q4: Kiitos. Minulla on jotain jonka haluaisin jakaa kanssanne ja jotain josta haluaisin kysyä. Harrastan astrologiaa, ja astrologian kantilta planeetta Pluto on linjassa Arcturuksen tähden kanssa, antaen erään viitteen siitä miksi tämä energia, tai kokemus tästä energiaasta, on sopiva tähän aikaan ja paikkaan.

A:  Kyllä.

Q:  Joten haluan jakaa tämän. Ja kysymys jonka aion kysyä on, että kun sanoit Arcturuksen energian olevan, tai symbolisoivan, eri tasolla kolminaisuutta josta puhuit. Mietin voisitko kertoa vähän enemmän siitä mitä sillä tarkoitit, tai millä tasolla…

A:  Me voimme yksinkertaisesti sanoa, että teidän planeettanne, meidän sivilisaatiomme ja Siriuksen sivilisaatio yhdessä muodostavat yhden tietoisuuden, sekä kolme erillistä sivilisaatiota sen sisällä. Oletko mukana tähän mennessä?

Q:  Kyllä.

A:  Ja että tämän yhtenäinen tietoisuus on osa koko kolminaisuutta, jonka osa myös Arcturus on. Kolmas on Pohjantähti. Kiitos.

Q:  Pohjantähti ja mikä muu?

A:  Arcturus ja yhdistetty idea Siriuksesta, Esassanista ja maapallosta.

Q:  Mikä meidän nimemme on — sen yhdistetyn idean?

A:  Siihen voidaan yleisesti viitata kaikilla niistä nimistä jotka viittaavat koko kollektiivitietoisuutta jokasessa sivilisaatiossa. Joten, Siriukselle se olisi Sistene, meille se olisi Shakana, teille Kristus-tietoisuus. Sinä!

Q5:  Mikä on maapallon merkitys… tarkoitan maapallon energiapisteiden suuntautuminen Arcturuksen kanssa nyt? Mikä on meneillään?

A:  Tunnusta, että idea mistään suuntautumisesta Arcturukseen yleisesti on yksinkertaisesti esitys toisen rajatason ja kulkuoven ideasta jonka läpi olette käymässä. Ja tulette huomaamaan että liikkeenne esittää, kosmologiassanne, monia ideoita alitajunnasta ja tiedostamattomasta tietoisuudesta jotka ovat nyt tulossa pintaan. Idea Pluton suuntautumisesta yleiseti esittää transformaatiota yli sen rajan jota ennen olisitte pitänyt kuolemana, mutta nyt yksinkertaisesti pidätte transformaationa uudentyyppiseen elämään. Oletko mukana?

Q:  Olen.  Ymmärrän konseptit, mutta voisitko antaa minulle esimerkin rajasta?

A:  Rajan idea, johon viittaamme, on yksinkertaisesti transformaatio joka planeetallanne tällä tapahtuu kolmannesta neljänteen tiheyteen. Oletko mukana?

Q:  Kyllä.

A:  Se on yleisraja. Jokainen yksittäinen symboli todellisuudessanne jolla on suhde transformaatioon on yleisesti osa tuota transformaatiota. Yksityiskohdat jätetään teidän itsenne selvitettäväksi. Kuten olemme sanoneet, idea siirtymästänne esittää, jonkin verran, ideaa alitajunnan ja tiedostamattoman tietoisuudesta joka on nousemassa pintaan. Pluton idea on konkreettinen, sanoisimmeko, matka itse rajan yli, samaan arkketyyppiseen tapaan kuin olemme kuvanneet myyttiä Styx-joen ylittämisestä. Oletko mukana?

Q:  Kyllä.

A:  Tämä tuo teidät kosketuksiin sen kanssa mitä aiemmin oletitte olevan tietoisuudenne pimeämpiä alueita. Joten se on tapa sanoa että olette astumassa negatiivisen ja positiivisen sulautumiseen. Ja täten sallitte itsellenne, ylittämällä tämän rajan, saada ainoastaan positiivisen vaikutuksen negatiivisen ja positiivisen sulautumisesta.

Siksi olette intuitiivisesti nimenneet Pluton kuun samalla nimellä kuin lautturin joka ajaa lauttaa myytissänne Styx-joen yli.

Q:  Kun puhut tästä kolminaisuudesta, et mainitse (Spikaa?). Ja aina oletan että Spika on liittyy äärimmäisen paljon Arcturukseen, mutta…

A: Se on toisilla tavoin. Mutta idea on että aivan kuten tämä kolminaisuus on itsessään kolminaisuus, ja sen koko energia esittää yhtä kolmasosaa suhteessa Arcturukseen ja Pohjantähteen, idea jota kutsutte Spikaksi tai Speikaksi, tällä tavoin, on eräs palanen joka sallii Arcturuksen itsensä olla kokonaisuus. Oletko mukana?

Q:  Miten?

A:  Samalla tavoin kuin Sirius, meidän sivilisaatiomme ja teidän sivilisaationne muodostavat kollektiivisen kokonaisuuden, Arcturus on yhdistelmä Spikan ja erään toisen tietoisuuden ideasta jotka muodostavat kokonaisuuden. Oletko mukana?

Q:  Yritän.

A:  Se on erittäin yksinkertaista. Tällä tavoin, meillä on, sanotaanko, Sirius, maapallo ja Esassani. Oletko mukana?

Q:  Kyllä.

A:  Nämä kolme muodostavat kolminaisuuden. Oletko mukana?

Q:  Kyllä.

A:  Selvä. Energia jonka havaitsette Arcturuksesta on myös eräs kolminaisuus ja Pohjantähti on toinen kolminaisuus. Joten jokaisella näistä on omat kolme komponenttia, ja yhdessä kolme kolminaisuutta muodostavat yhden kokonaisen tietoisuuden joka on taas itse osa suurempaa kolminaisuutta. Ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Selventääkö tämä asiaa jonkin verran?

Q:  Kyllä.  Olen kuullut jotain siitä että olemme liikkumassa Pohjantähden suuntaan.

A:  Kyllä.

Q:  Piankin, myös.

A:  Kyllä. Tämä siksi koska, edelleen, kuten Arcturus, se on yksi pääosista suuremmassa tietoisuudessa jota tämä pääryhmä esittää. Ja, tällä tavoin, se mitä se esittää, niinkuin Arcturus esittää tunnemaailmaa, ja maapallo, Esassani ja Sirius esittävät kollektiivista mielen ideaa, tietyllä tavalla, Pohjantähti esittää, latinankielisen nimensä mukaisesti, polariteetin ideaa, siinä mielessä että olette nyt sekoittamassa nämä yhteen — positiivisen energian ja negatiivisen energian.

Joten teidän muodostaessa integraatiota, tehden positiivisesta ja negatiivisesta yksi todellisuus, silloin muodostatte psykologisesti hengenheimolaisuuden Pohjantähden suuntaan, koska se on teidän merkkipaalunne. Se on merkkipaalu integraation teemastanne. Se on positiivisen ja negatiivisen seos. Oletko mukana?

Q:  Pidän siitä. Kiitos.

A:  Kiitos.

Sir Edmund Halley ja Seulasten anomalia

Vähän yli 200 vuotta sitten Sir Edmund Halley löysi anomalian avaruudessa Seulasten tähdistön ympärillä.

Sata vuotta myöhemmin Friedrich Wilhelm Bessel vahvisti Halleyn löydökset. Vuonna 1961  Paul Otto Hesse määritteli ja mittasi tämän anomalian. Se on uskomattoman kokoinen energiarengas, 760 tuhatta miljardia mailia leveä, ja sen on määrä leikata maapallon kanssa piakkoin (suom. huom. jotkut lähteet sanovat tämän jo tapahtuneen vuonna 2012). Hän myös laski että tämä on osana 25 tuhatta vuotta kestävää sykliä jonka aurinkokunta käy läpi.

On odotettavaa, että kun olemme fotonivyöhykkeellä, sähköt eivät toimi kunnolla ja tuolloin pimeys kestää kolmesta viiteen päivään.

Sähköjen ollessa täysin pimeänä, julkiset palvelut romahtavat — viestintä, puhelimet, vesi ja voimansiirto ovat riippuvaisia sähköstä — kuten myös bensapumput, julkinen valaistus, radio ja TV. Kaikki alkuperäiskansat ja uskonnot ovat profetoineet kolmen päivän pimeydestä ”lopun aikoina”.

Fotonivyöhyke on massiivinen alue avaruudessa, joka säteilee voimakasta sähkömagneettista säteilyä näkyvän valon alueella ja siitä yli korkea-energiseen valoon; jopa osa röntgensäteiden spektristä on mukana. Se on osa valon magneettivuota joka virtaa läpi galaksin.

Viitteitä on jo mediassa siitä että ”vaarallisen” säteilyn määrä kasvaa otsonikerroksen aukoissa.

 


Aurinkokunta

Aurinkokuntamme matkaa avaruuden läpi 26200 vuoden sykleissä, sen kohdatessa Linnunradan oikeassa kulmassa kaksi kertaa tuona aikana.

Aina noin 13000 vuoden välein maapallo tulee aika-avaruudessa tyhjään kohtaan, NOLLA-AIKAAN, joka on hetki jolloin on sähkömagneettinen taikka energinen tyhjiö josta puuttuu täysin sähkömagneettiset kentät ja planetaarinen verkkojärjestelmä on hetkellisesti matalana. Kun heiluri saavuttaa tuhoisan paussin sen liikeradan päätepisteessä, tämä on yksi lopputulema.

Kosminen pilvi on nimeltään manaasinen rengas, ja se tuo paljon kaivatun valon aikakauden (2000 vuotta valistusta) pitkän [raamatullisen] pimeyden ajan jälkeen.

Me olemme nyt astumassa tälle fotonivyöhykkeelle, ja siksi me emme voi tehdä asialle mitään. Se on erään aikakaudenloppu.

Ymmärrä tämä ilman että pelkäät sitä.

Fotonivyöhykkeen löytäminen

Elektronit neutralisoituvat tänä aikana ja täten sähkömagnetiikan lait eivät päde — tuona hetkenä ei tule olemaan MITÄÄN sähkötoimintaa, edes patterit eivät toimi.

Vaikutukset olemaan kauaskantoiset.

Fotonivyöhykkeen löytäminen johtui sarjasta Seulasten tähdistön tutkimuksia jotka alkoivat kuuluisan brittiläisen astronomin Sir Edmund Halleyn (1656-1742) aikana. Halley havaitsi että ainakin kolme tähdistä tässä tähdistössä eivät olleet siinä paikassa missä kreikkalaiset olivat niiden kuvanneet olevan. Ero oli niin suuri että oli mahdotonta että sekä kreikkalaiset että Halley olisi oikeassa.

Halley tuli siihen tulokseen, että Seulasten tähdistö on liikkunut tietyn liikeradan mukaan.

Tämän käsitteen todisti  Fredrick Wilhelm Bessel kun hän havaitsi, että Seulasten tähdistön tähdet liikkuivat 5.5 kaarisekuntia vuosisadassa.  Jose Comas Sola myöhemmin lisäksi oletti, että Seulaset ja useat muut tähdet muodostivat erillisen systeemin, ja että kaikilla ilmeisesti oli omat tähtijärjestelmänsä.

Mikäli Jose Comas Solan ja Paul Otto Hessen havainnot Seulasten tähdistöstä ovat oikeita, oma aurinkomme on 24-tuhatvuotisessa syklissä Seulasten fotonivyöhykkeen kanssa. Tällä hetkellä olemme astumassa vyöhykkeeseen ja ohitamme 2000-valovuotisen manaasisen renkaan ennen vuosisadan loppua.

Kysymys joka pitää kysyä on, mikä on tämän tapahtuman merkitys planeettamme sivilisaatiolle?

Ennen kuin vastaamme kysymykseen, kuvatkaamme joitain asioita joita tapahtuu ennen vyöhykkeeseen astumista. Vyöhykkeen reunalla on nolla-alue. Kun olemme päässeet lähemmäksi, planeettaan kohdistuu yhä suurempi seismisen ja volkaanisen aktiivisuuden aalto.

Lisäksi olemme nähneet perinteisten sääilmiöiden muutoksen joka mahdollistaa äärimmäisen vaaralliset taifuunit, hurrikaanit ja tornadot. Lisäksi yläilmakehää painaa ylimääräinen kuormitus joka on saattanut vaikuttaa otsonireikien muodostukseen.

Aurinko on vastannut kasvaneella auringonpurkaustoiminnalla.

Täytyy muistaa että nolla-alue on paikka jossa fotonienergia syntyy vyöhykkeellä. Se on paikka jossa kaikki aineen ja antiaineen hiukkaset tuhoutuvat. Tämän takia aurinkokuntaamme kohdistuu suuret paineet. Tämä paine kasvaa vähitellen eikä eksponentiaalisesti ennenkuin me pääsemme alueelle.

Fotonivyöhykkeelle astumisen merkit

Jos maapallo pääsee tähän vyöhykkeeseen ennen aurinkoa, taivas tulee olemaan liekeissä ja meillä olisi kolme päivää ja kolme yötä sokaisevaa valoa.

Tarvittaisiin hitsauslasit suojaamaan silmiä valolta sillä se polttaa verkkokalvon hermot, ja tämä jatkuu noin 110-120 tuntia. Tämä on kylmää valoa, ja siksi ei olisi lämmintä. Mutta johtuen säteilystä kannattaa olla tuolloin sisällä.

Jos aurinko saavuttaa vyöhykkeen ennen maapalloa, tulee kolmen päivän välitön ja täydellinen pimeys, ilman että aurinko nousee. Kaikki molekyylit muuttuvat virittyneiksi ja atomirakenteet muuttuvat. Kaikki elämänmuodot saavat tietynlaisen valonhehkun, he muodostavat oman valaistusjärjestelmänsä.

Fotonivyöhykkeen lähestymisen viitteiden sanotaan olevan omituiset valoefektit tai värit taivaalla, havainto siitä että valoa on vähemmän — jopa keskikesällä, ja asteittainen planeetan itsensä pimeneminen, ja lopullinen pimeyteen astuminen joka kestää 15-20 minuuttia.

Pyörteiset energiat

Tämän paljon odotetun kohtaamisen mekaniikka on seuraava.

Koko universumia pitää kasassa sisäkkäiset keskipakoisvoiman pyörteet — niihin liittyvät elektromagneettisen säteilyn kentät — kuin vesipyörteet, jotka ovat suurempien pyörteiden sisässä (tämä on Einsteinin aika-avaruus -topologia yleisessä suhteellisuusteoriassa).

Nämä pyörivät energiat synnyttävät luonnollisia avaruus-aika -kiertoratoja: satelliitit planeettojen ympäri, planeetat tähtien ympäri, aurinkokunnat suurempien keskusten ympäri ja niin edelleen. Planeettamme kiertää auringon kerran vuodessa, mutta aurinkokunta itsessään kiertää galaksia noin 25 tuhannen vuoden kierroajalla.

On olemassa monia tähtijärjelmiä syklisessä liikkeessä (aivan kuten on useita planeettoja auringon ympärillä). Seulasten tähdistö, jota fotonivyöhyke kiertää, on noin 400 valovuoden päässä meistä (~123 parsekkia), ja se on osa tätä järjestelmää. Meidän aurinkokuntamme kiertää Alcyonea, Seulasten keskusaurinkoa.

Vyöhyke koostuu monista fotonikaistoista jotka säteilevät galaksin keskuksesta ja jotka liittyvät galaksin spiraalihäntiin.

 

Alcyone – Seulasten tähdistön keskusaurinko

Fotonivyöhyke ja manaasinen säteily on tehokkaampaa kuin saattaisi kuvitella.

Tieteelliseltä näkökannalta kyse on aurinokuntamme kierrosta keskusauringon, nimeltään Alcyone, ympäri. Keskusaurinko sijaitsee Seulasten tähtijärjestelmässä. Tämän vastapäivään syklinen kiertoaika Alcyonen ympäri on 25,860 vuotta.

Nykyhetken aurinko, kuu ja planeetat joutuvat ohittamaan fotonivyöhykkeen kaksi kertaa tänä aikana, kerran pohjoisessa ja kerran etelässä (katso kuvaaja alla).

Tämän sylkin aikana on kaksi pimeää aikaa ja kaksi valon aikaa.

Pimeän aika, joka kestää suurimman osan ajasta keskusauringon ympäri, koostuu kahdesta 10500 vuoden jaksosta, sekä lisäksi 430 vuoden ajanjaksosta molemmille kausille (eli, 10,500 + 430 = 10,930 vuotta, kertaa 2 = 21,860 vuotta).

Jokaista 10500 vuoden pimeyden ajanjaksoa seuraa 2000 vuotta täydellistä valoa, joka on itse asiassa fotonivyöhyke.

Meillä on tällöin yhteensä 21,860 vuotta pimeyttä ja 4000 vuotta valoa (21,860 + 4,000 = 25,860 vuotta, eli yksi täysi kierros).

Harmoninen konvergenssi

Vuonna 1961 tiede havaitsi satelliittien avulla, että fotonivyöhyke kiertää Seulasten tähtijärjestelmää.

Aurinkomme (ja maapallon sen mukana) kiertäessä Seulasia joka 25,860. vuosi, se saavuttaa keskipisteen fotonivyöhykkeessä 12500 vuoden välein. Kestää noin 2000 vuotta matkata sen läpi, eli sen jälkeen kun tästä vyöhykkeestä irtaudutaan, kestää taas uudet 10500 vuotta ennenkuin aurinkokuntamme saapuu siihen uudestaan.

Ennenkuin jatkamme, meidän tulisi olla tietoisia siitä että tämä tietty sykli on osa useita pidempiä syklejä.

Se mikä erottaa tämän tietyn syklin kaikista aikaisemmista on se, että se kulminoituu, yhdessä kaikkien muiden syklien kanssa joihin se kuuluu, mukaanlukien suuren 206 miljoonan vuoden syklin, yhteen pisteeseen. Tätä pistettä kutsutaan nimellä Harmoninen Konvergenssi.

Vuonna 1962 me tulimme osaksi tämän fotonivyöhykkeen vaikutusta. Laskelmat arvioivat varsinaisen vuoden, jolloin saavumme vyöhykkeelle, vuodeksi 2011. Tämä korreloi sen ajan kanssa jolloin universumi saavuttaa maksimilaajentumisensa. Idän kulttuurit tutustuttavat meidät universumin laajentumisen ja kutistumisen rytmiin nimillä Jumalan sisään- ja uloshengitys. Jokainen henkäys kestää noin 11 tuhatta vuotta.

Ei siis ole yhteensattumaa, että tämä aikaväli vastaa suuria syklejä, kiertoamme Alcyonen keskusauringon ympäri.

 

Merkitykset

Fotoni (tulee kreikankielen sanasta joka tarkoittaa valoa) on sähkömagneettisen kentän, esimerkiksi valon, kvantti.

Fotoni on yksi alkeishiukkasista. Yhdessä ytimen alkeishiukkasten kanssa niiden yhteisvaikutukset saavat aikaan suuren osan kiinteän aineen ominaisuuksista, kuten atomien ja moleykyylien olemassaolo ja vakaus. Nämä interaktiot ovat tutkimuskohteena kvanttielektrodynamiikassa (QED), joka on vanhin hiukkasfysiikan standardimallin osa.

Fotonipartikkeli on seurausta positronin (anti-elektroni) ja elektronin yhteentörmäyksestä. Sekunnin murto-osan kestävät törmäykset aiheuttavat hiukkasten varauksen kumoutumisen ja tästä aiheutuva massa muuntuu energiaksi fotonien muodossa.

Manaasinen (sanskriitin sanasta manas, mieli) on perua sanskriitin sanasta manasika (mentaalinen, älykäs).

 

Kreikkalainen mytologia

Jos katsot idän suuntaan taivaalle kun taivas on pimeä syksyn kuukausina, näet kaikkein kauneimpia tähtikuvioita taivaalla.

Se näyttää himmeältä kysymysmerkiltä, joka koostuu tähdistä. Tämä tähtirykelmä, tai klusteri, on Seulaset, tai Seitsemän Siskoa. Seulaset sijaitsee Härän tähtikuviossa, ja edustaa härän olkapäätä.

 

Kreikkalaisessa mytologiassa Härkä edusti jumalten kuningasta, Zeusia, joka naamioitui kultasarviseksi valkoiseksi häräksi houkutellakseen kauniin neidon, Europan.

Kun Europa istuutui härän selkään, hän ui pois hänen kanssaan Kreetalle, jonka takia me näemme ainoastaan eläimen pään ja etujalat tässä tähtikuviossa.

 

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Kirja: Kuolemaa ei ole

Mikäli et vielä ole kerennyt lukea Rauni-Leena Luukasen merkkipaaluteosta ”Kuolemaa ei ole”, voit sen nyt tehdä:

http://eksopolitiikka.fi/wp-content/uploads/2016/09/kuolemaa_ei_ole.pdf

Rauni-Leena syntyi marraskuussa 1939 Pohjois-Karjalan Värtsilässä Valveen perheeseen. Lapsuus ja nuoruus menivät mm. Helsingissä ja vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa. Jo 6-vuotiaasta lähtien Rauni-Leena oli tiennyt, että hänestä tulee lääkäri ja tämä toteutui vuonna 1967. Ensimmäinen työ löytyi Kittilästä, ja Lappiin hän palasi uransa aikana useamman kerran päätyen Lapin lääninlääkäriksi vuosille 1975-1987. Sen ohella hän keräsi kansainvälistä kokemusta mm. Pakistanissa, Malesiassa ja Indonesiassa.

Rajatiedon ystävien – ja koko kansan – tietoisuuteen Rauni-Leena tuli syksyllä 1982 julkaistun Kuolemaa ei ole –kirjan myötä, joka on edelleen kaikkien aikojen myydyin suomalainen rajatietokirja yli 70 000 suomenkielisellä ja yli 100 000 muunkielisellä kappaleella. Rajatieto oli kiinnostanut häntä 50-luvulta lähtien, mutta bestsellerin kirjoittamiseen johtanut automaattikirjoitus alkoi 1979.

1980-luvun loppu toi Rauni-Leenan elämään suuria muutoksia. Melkein hengen vienyt auto-onnettomuus 1985 lopetti työuran, hän meni naimisiin norjalaisen diplomaatin Sverre Kilden kanssa 1987 ja samoihin aikoihin alkoi hänen uransa Suomen tunnetuimpana – ja ehkä myös kiistellyimpänä – ufologina.

Ufot eivät olleet juurikaan kiinnostaneet Rauni-Leenaa, mutta omakohtaisten kokemusten myötä hän alkoi kiertämään kansainvälisissä ufokonferensseissa, eikä aikaakaan, kun hän jo itse piti luentoja aiheesta. Varsinkin hänen ensimmäinen ufokirjansa – Tähtien lähettiläs vuodelta 1991 – aiheutti mediamylläkän ja teki hänestä koko kansan tunteman ”ufolääkärin”. Ufoaiheiset kirjat eivät kuitenkaan yltäneet samanlaisiin jättipainoksiin kuin Kuolemaa ei ole.

Merkittävä saavutus oli Rauni-Leenan itse kustantama Hanasaaren ufokonferenssi 10. marraskuuta 1996. Tuolloin Suomessa nähtiin kerralla enemmän kansainvälisesti merkittäviä tutkijoita – mm. Harvardin psykiatrian professori John Mack – kuin koskaan sitä ennen tai sen jälkeen.

Kuolemaa ei ole.