Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Planeettamerkit ja tietoon käsiksipääsy

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli astrologiaa ja tietoon käsiksi pääsyä. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Pitkän aikaa olen tutkinnut astrologian symboleita.

A: Kyllä.

Q: Ennenkuin tulin aatoksiin että… lähimmäksi ymmärryksessäni pääsin sitä ajatusta että ehkä me loimme yhdessä sen planeettojen kansssa arkkityypeiksi?

A: Tavallaan kyllä.

Q: Mutta nyt olet avannut uudenlaisen polun tutkimukseen. Voitko antaa minulle viitteitä siitä miten…. erityisesti, esimerkiksi, huomaan että monilla ystävistäni, jotka haluavat tulla tänne, on planeettoja 23 Vaa’assa; joka horoskoopissamme olisi se missä Spika ja Arcturus ovat.

A: Aa, tällä tavoin, yksinkertaisesti tunnustakaa että perustavanlaatuinen ymmärryksemme siitä työkalusta jota nimitätte astrologiaksi, teidän aurinkokuntanne näkökulmasta, on että se on, sanokaamme, värähtelyenergiaa esittävä yhtälö joka kuvaa sopimuksia jotka olette tehneet kaikkien henkilöiden kesken yhteiskunnassanne, kollektiivisesti. Pysytkö kärrillä?

Q: Oi, kyllä.

A: Auttaako se sinua?

Q: Kuka auttaa meitä tekemään noita sopimuksia? Vai teemmekö ne kaikki yhdessä?

A: Kyllä.

Q: Onko olemassa ylimmäistä suunnittelijaa?

A: Kyllä, kaikki te yhdessä olette ”YLIMMÄINEN SUUNNITTELIJA” systeemillenne.

Q: Teemmekö näin unitiloissamme?

A: Monta kertaa, monia kertoja teette niin niinkutsutusti elämien välissä, ja teette aina niin koska te kaikki olette olemassa eri tasoilla, yhtä aikaa.

Q: Miksi me kaikki sitten olemme valinneet planeettamme 23 Vaakaan jos me haluamme kokea tämän tyypin kokemuksen?

A: Kyse ei ole siitä että valitsisitte ne sillä tavoin, te yksinkertaisesti olette sitä värähtelyllistä sopimusta. Ja näin fyysinen symboli joka esittää tätä ideaa heijastuu teille ulkoisessa universumissa.

Q: Okei.

A: Oletko mukana?

Q: Kyllä. Voitko kertoa minulle enemmän 23 Vaa’asta, ja miten se liittyy sinuun ja kaikkiin meihin?

A: Se on, josain määrin, idea polariteetin tasapainosta, ja näin erityisesti se mitä te kutstutte Arcturukseksi on myös tunnustus emotionaalisesta balanssista. Se esittää suuren emotionaalisen aktiviteetin potentiaalia, johon littyy erittäin, sanokaamme, harvennettu ja/tai esoteerinen palvelus monin eri tavoin. Pysytkö kärryillä?

Q: Oi, kyllä.

A: Ehkä me voimme puhua enemmän tästä toisena hetkenä.

Q: Toivon niin.

A: Sinä mitä??

Q: Minulla on suuria määriä kysymyksiä; aina kun olet valmis, sano vain minulle.

A: Aina kun sinä olet valmis vastaamaan niihin, ehkä, silloin se keskustelu käydään.

Q: Okei.

A: Älä toivo, ellet sitten valitse niin tekeväsi. Ja muista: jos valitset toivomisen, toivo viittaa epätoivoon; toivo ei ole tietämistä. Oletko mukana?

Q: Aa, kyllä, se on…

A: Oletko varma?

Q: Minun täytyy miettiä mitä sanoit…

A: Jos toivot jonkin asian tapahtuvan, silloin et ole varma. Koet epätoivoa siitä että se ei välttämättä tapahdu… joten ajattelet että sinulla on oltava TOIVOA. Yksinkertaisesti tiedä mikä todellisuus olet, tiedä mikä on totta sinulle, ja et tarvitse toivoa, koska yksinkertaisesti tiedät. Sinulla on kaikki tieto mitä etsit.

Tunnusta että kysymys on vastaus, jonka olet tuominnut pois. Mutta annat itsellesi mahdollisuuden tunnustaa että jos voit kysyä kysymyksen, se on heijastus siitä että sinä jo sisällät vastauksen, tai muutoin kysymyksen käsite ei olisi koskaan tullut mieleesi. Voit käsittää vain sen minkä sisällät. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Näin, jokainen kysymys joka jokaikisellä teistä /on/ on indikaatio siitä että te olette jo vastaus, mutta tuomitsette niin ettette ole sitä. Joten te luotte muistutuksen siitä että olette vastaus, ja voitte kutsua tuota muistutusta /kysymykseksi/.

Q: No, se on totta, joskus tuntuu siltä että me… että tiedän kaiken, mutta että se tuntuu erittäin ylimieliseltä. Tiedäthän?

A: Ei, ei, ei, ei, ei. Tiedät kaiken mikä sinun tarvitsee tietää sen olennon funktiona joka olet valinnut olevasi.

Q: Niin, mutta joskus tunnen tihkuntaa toiselta olennolta joka tietää, ja se on…

A: Aina tulee olemaan tunnustus siitä mitä kutsutte moniksi eri tasoiksi, mutta ymmärtäkää: yksikään olento universumissa ei tiedä enempää kuin se siitä mitä teidän tulee tietää omana itsenänne olemisesta, koska te olette ainoastaan te. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Tässä oli kaikki mikä siihen liittyy.

Q: Mutta mitä…

A: Voi olla että heidän havaintoalansa voi olla laajempi kuin teidän, mutta se ei tarkoita että ette olisi tietoinen kaikista asioista joita teidän tulee tietää jatkaaksenne itsenänne toimimista. Jos ette tienneet edes yhtä hitusta, edes pienintäkään muuttujaa, jos ette kykenisi tietämään edes pienintä muuttujaa siitä ideasta mitä vaatii olla te, silloin ette olisi täällä. Koska te tarvitsette kokonaisyhtälön siinä missä olette. Pysytkö kärryillä?

Q: Kiitti iskä.

A: Kiitos lapseni. (yleisö nauraa) Seuraava!

Q2: Se mitä juuri sanoit on, että minä en tiedä ja minulla ei ole pääsyä kaikkeen tietoon universumissa, että minulla on pääsy vain tietoon joka sallii minun olla minä. Ja minun tulee tehdä ne asiat jotka olen valinnut tekeväni.

A: Yksinkertaisesti, todellisuuden määritelmän mukaan, johon olette itsenne projisoineet. Kyse ei ole siitä että teillä ei ole, sanotaanko, pääsyä Kaikkeen Siihen Mikä On, vaan yksinkertaisesti olette rajanneet pääsyänne niin että voitte itse asiassa toimia olentona joka olette valinneet olla, /tässä/ todellisuudessa.

Q2: Koska toisaalta universumi on holografinen…

A: Kyllä.

Q2: … silloin meillä on kaikki tieto.

A: Voi kyllä. En sanonut etteikö teillä olisi sitä, yksinkertaisesti ehdotin, että monet teistä luovat luoksepääsemättömyyttä suureen määrään sitä, yksinkertaisesti koska se ei palvele teitä olla se mikä olette. Mutta teillä on kokonaissaavutettavuus KAIKKEEN informaatioon joka sallii teidän olla se kuka olette, todellisuudessa jossa valitsette olla.

Q2: Niin.

A: Kiitos.

Kanavointi: Harmaat puhuvat

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Tällä kertaa tietoisuus tuo esiin Harmaiden avaruusolentojen edustajan, jolta yleisö saa esittää kysymyksiä. Tai kyse on pikemminkin eräästä henkilöstä joka kysyy häneltä. Kanavointi on suoritettu 1980-luvulla. Sarjassa on julkaistu myös toinen kanavointi, jossa kanavoidaan Reptiliaanin tietoisuutta. Tämä kanavointi käsitteli Harmaiden avaruusolentojen abduktioagendaa. Abduktioita tehdään hybridirotujen luomiseksi, jotta mutatoituneet Anunnakit voisivat jatkaa omaa elämäänsä inkarnationaalisesti.


 

Q: Hyvää iltaa, kuinka voit?

A: Täydellisesti. Entä sinä?

Q: Voin hyvin.

A: Oi, selvä.

Q: Olen odottanut tätä kommunikaatiota.

A: Olen odottanut myös.

Q: Hyvä, voimme tavata puolessa välissä.

A: Kyllä.

Q: Okei. Kun määrittelit Essassanin viime kerralla…

A: Maailmamme.

Q: …kyllä, maailmanne. Olette yhdistelmä Harmaita ja ihmisiä yhdessä?

A: Kyllä, geneettisesti puhuen, me olemme hybridilaji, siellä mitä te kutsutte tulevaisuudeksenne, tulos geneettisestä yhdistelmästä ihmisiä planeetallanne sekä ulkoavaruuden yhteiskuntaa jota kutsutte Harmaiksi, kyllä.

Q: Selvä. Oletteko yhteydessä Harmaisiin nykyisellä aikajatkumolla tällä hetkellä?

A: Teidän nykyhetken aikajatkumossa, kyllä, ne eivät enää ole olemassa meidän aikajatkumollamme, ne ovat kaikki muuntuneet hybrideiksi.

Q: Meidän omallamme?

A: Teidän omallanne, kyllä.

Q: Onko olemassa tapaa jolla voimme kommunikoida erään Harmaan kanssa sinun kauttasi, tämän prosessin avulla?

A: Kyllä.

Q: Massatietoisuudessa?

A: Kyllä. Haluatko tätä nyt?

Q: Kyllä, haluan.

A: Hetki, me tarkistamme onko tämä sallittua.

Harmaat: Puhu!

Ihminen: Tervehdys, nautimme siitä että olette täällä.

Harmaat: Nautitte?

Ihminen: Nauttia, ette ymmärrä tunnetta, oletan? Me ymmärrämme että teiltä puuttuu tunteet, ja siksi jalostatte rotuanne lisääntymällä kanssamme. Onko tämä totta?

Harmaat: Me sekoitumme…

Ihminen: Sekoitutte

Harmaat: … omalla suoraselkäisellä agendallamme.

Ihminen: Aikooko agendanne olla valmis seuraavan lyhyen ajanjakson aikana?

Harmaat: Teidän vuosikymmenen pituisen jakson aikana.

Ihminen: Vuosikymmen.

Harmaat: Valmis.

Ihminen: Jos sitä ei jatkettaisi, jos se lopetettaisiin lyhyeen seuraavan kuukauden aikana, vaikuttaisiko tämä teidän tulevaisuuden rotuun, Essassani-rotuun?

Harmaat: Lopetus ei ole uhkaava. Siten, tällä hetkellä ei ole tarvetta keskustelulle.

Ihminen: Meidän mielestä meidän /tulee/ keskustella tästä. Tämä abduktioskenaario on…

Harmaat: Saatte tuntea miten haluatte, lopetus ei ole näköpiirissä!

Ihminen: Tämän abduktioskenaarion tulee loppua.

Harmaat: Se loppuu kun agenda päättyy.

Ihminen: Oletteko Reptiliaanirodun orjia, tällä hetkellä?

Harmaat: Ei, tietonne ovat vääriä.

Ihminen: Teette tämän vain itsenne säilyttämiseksi, onko tämä totta?

Harmaat: Meidän lajillamme on tasoja, joita voisitte kutsua ryhmittymiksi. Oma ryhmittymämme on kuolemassa, omalla ryhmittymällämme on tarve, ryhmittymämme myös tunnustaa että te olette kuolemassa; ryhmittymämme on kiinnostunut teidän ryhmittymästänne molempien lajien kuoleman ja ylösnousemuksen kautta, yhtäaikaisten yhteisluotujen sovittujen agendojen kautta.

Ihminen: Tämä on ihmisluonteen vapaata tahtoa vastaan.

Harmaat: Se ei ole. Se on sovittu, olette antaneet sopimuksenne toisilla tasoilla.

Ihminen: Olette teknologisesti manipuloineet vapaata tahtoamme tämän toteuttamiseksi. Se ei ole sallittua!

Harmaat: Te olette emotionaalisesti anastaneet /meidän/ tahtomme.

Ihminen: Se ei ole sallittua!

Harmaat: Tämä on sallittua koska te olette luoneet sen.

Ihminen: Ja te olette myös luoneet kuolemaskenaarionne.

Harmaat: Ja te luotte omanne.

Ihminen: Me olemme ohittaneet sen pisteen.

Harmaat: Te /ette/ /ole/!

Ihminen: Teknologianne on tuonut meidät siihen pisteeseen jossa me selvästi olemme kuolleet sukupuuttoon jo vuosikymmen sitten.

Harmaat: Ette ole, ette edelleenkään ole sallineet maailmallenne sitä tasapainoa jonka se tarvitsee siirtymiseen, niin sujuvasti kuin mahdollista.

Ihminen: Siirtymä tapahtuu juuri nyt.

Harmaat: Se on käynnissä, ja näette mullistuksia ja sitä mitä kutsuisitte vahingolliseksi ympäristövaikutukseksi ympäri planeettaanne.

Ihminen: No, me näemme myös että on olemassa abduktioskenaario jonka tulee loppua ja sitä ei tulisi jatkaa pidempään, se tulisi lopettaa heti tänä aikana. Tämä on vapaan maailmamme planeetan massatietoisuus.

Harmaat: Siihen mihin viittaatte pysäyttämisenä ei ole pysäyttämistä jota te etsitte, se mitä etsitte on transformaatiota ja ehtojen yhdenvertaisuutta. Ette etsi pysäyttämistä; etsitte tietoista osallistumista.

Ihminen: No, neuvottelumme täytyy arvioida uudestaan.

Harmaat: Arvioikaa sitten.

Ihminen: Me arvioimme tällä hetkellä ja tämän tulee loppua.

Harmaat: Teidän ei tarvitse arvioida niitä /meidän/ kanssamme; teidän tulee arvioida ne /keskenänne/.

Ihminen: /Teidän/ kanssanne… koska teknologisesti olette etulyöntiasemassa tällä hetkellä.

Harmaat: Ette ymmärrä teknologian käsitettä siten kuin me sen koemme.

Ihminen: Ja te ette ymmärrä rakkauden tunnetta, energiaa jota tarvitsette olemassaoloon, ja sen takia olette kuolemassa sukupuuttoon.

Harmaat: Nyt hybridisaation kautta me alamme kytkeytyä ymmärrykseen siitä mitä koette ja mitä nimitätte rakkauden energiaksi, mutta te lajina ette esittele rakkauden energiaa niinkuin me teitä pyydämme.

Ihminen: Meitä manipuloidaan tällä hetkellä ja siksi me haluamme vapautemme takaisin, /me haluamme sen takaisin!/

Harmaa: Teillä on vapaa tahtonne; tahtoanne ei manipuloida sen suhteen mikä on kykynne ilmaista, niinkuin sitä kutsutte, emotionaalista kontekstianne.

Ihminen: Me emme halua enää teknologiaanne tänne planeetalle; se on itsetuhoista.

Harmaat: Teillä ei ole enempää teknologiaamme.

Ihminen: Ja siitä sovitaan.

Harmaat*: Teillä ei ole enempää teknologiaamme*. Se mitä koette teknologiamme ideana ei ole enää teknologiaamme. Se on /teidän/ teknologiaa. Teillä on RYHMITTYMÄNNE, teillä on rakenteenne, teillä on armeijanne, teillä on hallituksenne. Nämä ovat vapaan tahtonne hyväksikäyttöä. Me emme osallistu niihin.

Ihminen: Ei tällä hetkellä, mutta kuka on manipuloinut tuota niin että se on saanut alkunsa?

Harmaat: Ajan mittaan, sopimuksia tehtiin tahojen kanssa joita pidettiin maailmanne edustajina. Silti sallitte noiden yksilöiden edustaa, mutta me emme ole enää mukana.

Ihminen: No, me kyllä ymmärrämme mitä sanotte tunteistamme niinkuin te sen näette, vajavaisuutenamme, mutta me, massatietoisuutena, haluamme sen loppuvan.

Harmaat: Se tulee loppumaan, ja siinä koette, niinsanotusti, lopun, mutta teiltä vaaditaan muutosta ennenkuin se voidaan kokea yhtäläisenä siirtymänä.

Ihminen: No me olemme täällä ja me tiedämme mitä on tapahtumassa, ja me kyllä odotamme toimintaa ja me odotamme teidän pitävän oman osanne diilistä.

Ihminen: Meidän osamme on suoritettu; teidän osanne on teidän kanssanne. Lähetyksen loppu.

Ihminen: Kiitos.

A: Hetki vain, hetki vain, hetki vain… oliko teillä tyydyttävä keskustelu olennon kanssa?

Q: Kutakuinkin, hän ei ollut kauhean tunteellinen mutta tiesin sen…

A: Mutta tiesit sen.

Q: Kyllä, tiesin sen. Tiesin että käsittelin konetta joka…

A: No, niin sanoakseni. Olette tekemisissä eräänlaisen ryhmämielen kanssa.

Q: Jahas.

A: Olette tekemisissä olennon kanssa joka ainoastaan kokee, sanotaanko, lähimmän approksimaation siitä mitä voisitte kutsua tunteeksi: ironian.

Q: Selvä.

A: Ja se on ainoa mitä he voivat kokea tuossa tilassa. Nyt ymmärtäkää että se minkä kanssa pyysit saada jutella oli eräs primitiivisemmistä ryhmittymistä. Me ajattelimme että olisi paras yksinkertaisesti aloittaa alusta erään vanhemman ja primitiivisemmän ryhmittymän kanssa. Teidän tulee ymmärtää että on olemassa jo pidemmälle kehittyneitä ryhmittymiä siitä mitä kutsutte Harmaiksi jotka ymmärtävät konreettisemmin emotionaalisen kehon sekoittamisen ja mukaanottamisen.

Q: Ja se on tulevaisuuden itsenne.

A: Kyllä, mutta siinä merkityksessä se on idea jonka me annoimme teille aluksi mahdollisuutena jonka kanssa vuorovaikuttaa, perustana, jotta vuorovaikutus voisi väreillä ylöspäin olentojen ryhmämielen sisällyttämisen kautta ja jotta sillä olisi jonkinlainen vaikutus, kuten sanotte, tulevaisuuteen.

Q: No, tunnetko että minulla oli vaikutus häneen jonka voisit nähdä tai tuntea tällä hetkellä?

A: Tunnen että sinulla oli vaikutus /itseesi/ ja että se on ainoa mikä merkitsee niiden kyvyssä vuorovaikuttaa tai olla vuorovaikuttamatta kanssanne, sillä tavoin kuin ne määrittävät että niiden tulee olla. Se on se ero.

Q: No, minua huolettaa nykyhetki ja se mitä täällä on käynnissä. Siksi olen täällä…

A: Mutta tarkkaile pelkotasojasi, sillä sinä itse koet osaa siitä värähtelystä edelleen. Ja idea on, että miten paljon koet vihan ja pelon värähtelyjä itsessäsi, se vain vahvistaa agendan ideaa jonka sanot tulleesi muuttamaan.

Q: Se on totta…

A: Joten sinun tulee tulla EHDOTTOMASTA RAKKAUDESTA, silloinkin kun ilmaiset sen mitä suosit ja puolustat itseäsi. Se on se mikä luo terminologian tasa-arvon joka sallii tietoisen interaktion ja osallistumisen Harmaiden tasojen kanssa jolla lopulta on se emotionaalisen kehon riittävä mukaanotto jolla ymmärretään se mitä sanot, ja vuorovaikutetaan enemmän yhtäläiseltä pohjalta.

Q: Jos he lopettaisivat agendansa nyt ja ennenaikaisesti kuukausien kuluttua vuosikymmenen sijaan… kuinka se vaikuttaisi Essassani-rotuun?

A: Se ei vaikuttaisi meihin sillä me olemme, niinkutsutussa, rinnakkaistodellisuudessa. Mutta teidän todellisuudessanne, ne lakkaisivat olemasta. Ne kuolisivat.

Q: Ne kuolisivat nykyhetkessä?

A: Kyllä.

Q: Onko olemassa jotain toista tapaa jolla ne voitaisiin säästää jos heidän tulisi lopettaa se tällä hetkellä?

A: Hetki vain…

Q: Kosminen syy?

A: Hetki vain… hetki vain… hetki vain… toinen rotu tarjosi heille toista tapaa jonka he hylkäsivät.

Tämä tarjous, jos se voi olla, mahdollisesti, teidän kielellänne niin ilmaistu, kuuluisi kutakuinkin seuraavasti: sitä pidettiin samanlaisena kuin ideaa jossa tarjotaan niiden olemuksen muuttamista matemaattiseksi konstruktioksi, ja sitten se asetettaisiin keinotekoisesti luotuun matriisiin, kunnes tulisi sellainen aika evoluutiossa joka sallisi olla, inkarnationaalisesti puhuen, automaattisesti kehoja saatavilla joiksi niiden konstruktit kehittyisivät, tai inkarnoituisivat, mikä sallisi niiden ilmaista itseään ja oppia ilmaisemaan itseään tasapainoisemmalla tavalla.

Kuitenkin, he kieltäytyivät tästä tarjouksesta, koska he pelkäsivät, omassa pelkotilassaan, ikäänkuin, niin hyvin kuin he kykenevät ilmaisemaan pelkoa, että se olisi ollut ansa.

Idea on että he /heijastavat/ sitä aspektia /teidän/ sivilisaatiosta joka ei luota itseensä, sillllä heissä on sisällä idea epäluottamuksesta koska he eivät ole tasapainossa itsensä kanssa, ja täten, pitävät vain itseään kykenevinä päättämään siitä miten heidän tulisi sallia tämän agendan tapahtua, ja he eivät salli toisten avustavan heitä siinä.

Q: Onko olemassa tavapaa jolla me voimme saada heidät neuvottelemaan?

A: Jälleen kerran, idea on pysyä kotona. Sallia teidän vahvistaa omaa ehdotonta rakkauttanne itseänne kohtaan, ja sallia itsenne tehdä muutoksia joita teidän tulee tehdä omassa yhteiskunnassanne; sillä ainoastaan oman yhteiskuntanne muutosten kautta yhteiskuntanne sallii sillä olla kollektiivinen kriittinen massa joka kykenee käsittelemään niitä tasapuolisemmin termein ja rakastavammalta kantilta.

Q: No, meillä on myös apuja muista lähteistä….

A: Kyllä, tottakai. Mutta apu ei tee sitä teidän puolestanne. Me emme tee niin. Se on teidän käsissänne. Teillä on ollut, teillä on aina, vapaa tahto. Mutta jälleen kerran, kyse on yhteiskunnassanne olemassaolevasta pelosta, ja se tulee transformoida.

Q: Lisäksi pelko heidän sukupuutostaan.

A: Kyllä. Mutta he heijastavat ja tuntevat vetoa teidän yhteiskuntaanne koska teidän yhteiskunnallanne on myös samanlainen värähtelyllinen resonanssi.

Q: Ymmärsin kyllä tuon.

A: Joten, työskennelkää sen eteen ja se auttaa heitä ja samalla teitä itseänne.

Q: Okei, ja sanokaa heille käsitellä omiaan myös.

A: Meidän ei tarvitse.

Q: Ymmärrän, ookoo. No, kiitos tästä kommunikaatiosta.

A: Kiitos.

Hyväksy kuka ja missä olet

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli hyväksyntää. Q, Q2 on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Tarpeeni repivät minut palasiksi vastoin preferenssejäni. On fyysisiä tarpeita tehdä asioita… Tuppaan ennakoimaan, juoksemaan poispäin noista asioista. Ymmärrän mitä sanot, kun puhut toiminnasta eteenpäinmenemiseksi ja innostavien asioiden tekemiseksi ja ekstaasin tuntemiseksi, jne…

Mutta tarpeeni — tunnen itseni maadoitetuksi, tunnen…

A: Miksi mielestäsi ne ovat tarpeita?

Q: No, minulla on tapana yrittää jättää ne huomiotta. Siksi…

A: Tapana yrittää? Tarkoittaako se yrittää yrittää?

Q: Yritän yrittää jättää ne huomiotta.

A: Kuka sanoo että sinun pitää jättää mitään huomiotta? Asioiden huomiotta jättäminen on se mikä sallii niiden muuttua musertaviksi.

Q: Okei. Anna minun kuvata, tavallaan… niinkuin, en oikeasti halua työskennellä elantoni eteen — olla fyysisessä kehossa, olla fyysisessä ajassa…

A: Nyt, hetki vain. Olet fyysinen keho fyysisessä ajassa, jotta voit sallia yhden asian olla ilmiselvä, sillä jos olet missä olet, olet selkeästi niin valinnut. Siksi, ensinnäkin ja kaikkein olennaisimmin, salli itsesi tunnustaa, niin kauan kuin pysyt fyysisenä, sinä selvästikin edelleen ajattelet että sille on olemassa syy. Sinä hetkenä, mikrosekuntina, kun todella et enää usko että sinulla on tarkoitus fyysisenä olemiselle, sinä et sitä ole. Joten niin kauan kuin jatkat sellaisena oloa, pidä itsestään selvänä että olet sitä mieltä että sinun tarvitsee niin olla jostain syystä.

Q: No… okei, kiitos tuosta. Tunne joka minulla on… tunnen kuin tietoisuus siitä että olen täällä fyysisessä kehossa, tämä tässä… tunnen kipua. Tunnen kuin olisin enemmän energiayksikkö tai jotain — enemmänkin — vain toinen tila; tunnen että olen toinen tila.

A: Sinä olet oma tilasi ja oma aikasi.

Q: Se ei sovi… okei. Se ei sovi tähän… en tunne että sopisin, ja tajuan…

A: Me ymmärrämme mitä sanot; mutta jälleen kerran, määritelmän mukaisesti, jos sinä todella et sopisi tänne, et olisi tällä. Joten pidä itsestään selvänä että sinä selvästikin sovit, muutoin olisit jossain muualla.

Q: Joo. Okei. Arvostan tuota, ja…

A: Idea sopimisesta, kuitenkaan, ei tarvitse tarkoittaa mukautumista.

Q: Voi, kyllä. Hyväksyn tuon. Tuntuu siltä kuin vaimentaisin — lopettaakseni kevyempään huomioon — tuntuu siltä kuin vaimentaisin, kuin jotain… niinkuin sanot, kiihdyttäisin.

A: Kyllä.

Q: Olen pääsemässä kohti viimeistä pientä nousevaa spiraalia — se pieni asia — ennen kuin en enää ole osallisena itseni kahtiajaossa.

A: Selvä. Mutta tunnusta että tilanteen paradoksi on, jotta kokisit sen mistä puhut, ensimmäinen asia joka sinun tarvitsee tehdä on muuttua todella osalliseksi siitä missä olet, tässä hetkessä. Olemalla tässä hetkessä, siinä missä olet, silloin yhdistyt kaikkeen joksi mahdollisesti voit muuttua — ja silloin muutut siksi.

Q: Petraan tuota.

A: Sinä yksinkertaisesti muutut erilaiseksi.

Q: Kiitos. Hetki vain…

Q2: Minulla oli oivallus siitä täydellisen halukkuuden ideasta olla ihminen Maapallolla.

A: Kyllä.

Q: Ja monet meistä, tiedän — että vuosien mittaan — ovat olleet haluttomia… tietämään menneestä ja tulevasta, muista planeetoista, toisista sivilisaatioista…

A: Kyllä, kyllä, kyllä.

Q: …ja haluttomia olla — ja koska me olemme täällä, me olemme erittäin paljon miehiä maapallolla…

A: (Naisen äänellä: ja naisia. *paljon naurua*)

Q: Siksi sanoin ihmisiä maapallolla aluksi. Ja se on täydellinen halukkuus olla yhretdessä hetkeen. Ja tämä on jotain jonka parissa työskentelen.

A: Kyllä! Sillä tämä on yhtä kelpoa kuin missä tahansa muualla missä olet koskaan ollut, tai voisit koskaan olla.

Q: Juuri niin.

A: Jos se ei ole, silloin mitätöit kaiken muun jonka olet koskaan tehnyt myös, sillä he ovat kaikki täällä ja nyt. Kiitos!

Q: Kiitos.

 

Vakaumus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi.

A: Selvä, sanon: kuinka voitte kaikki tänä iltana aikaanne, niinkuin luotte ajan olevaksi?

Yleisö: Hyvin.

A: Ennen keskustelun aloittamista me otamme puheeksi vakaumuksen, kuten olemme puhuneet teidän uuden ymmärryksen ideasta olentoina jotka ovat nyt halukkaita panemaan käytäntöön kaiken sen jonka olette aiemmin vain kuvitellut — aiemmin ajatellen että mielikuvituksenne ei ole todellinen teille. Kuten olemme keskustelleet, olette luoneet tämän idean, ja kaiken symbologian tämän uuden vuoden ideassa, siksi että voisitte tunnustaa että olette uusi sinä, uusi persoona, uusi olento, uusi tietoisuus, uusi idea itsestänne. Tämän idean sisällä voitte myös ymmärtää että ette ole ainoastaan yksilöinä vaan myös yhteiskuntana transformoitumassa, muuttamassa ideaa itsestänne sekä halukkaita tekemään niiden ideoiden eteen ja vakaumuksella; tietäen että voitte ilmaista sitä kuka ja mikä tunnette olevanne tänä aikana.

Nyt, tunnustakaa että mitä enemmän olette halukkaita sallimaan itsellenne tämän toiminnan vapauden, sitä vähemmän luotte itsellenne mahdollisuuksia istua ja valittaa siitä millä tavoin asiat ovat joista ette pidä. Sillä alatte näkemään idean yhteydestä kaikkeen yhteiskunnassanne niinkuin se suhtautuu teihin, ja niinkuin te suhtaudutte siihen. Alatte ymmärtää, että te, jokainen yksilö yhteiskunnassanne, on merkityksellinen siinä yhteiskunnassa.

Tunnustakaa että teillä on valittu tarkoituksenne olla tässä yhteiskunnassa tänä aikana planeetallanne ja sivilisaatiossanne. Tunnustakaa että jos ette olisi merkityksellisiä, ette olisi täällä. Oletteko kaikki mukana?

Yleisö: Kyllä.

A: Jokaisella yksilöllä on väliä tässä yhteiskunnassa yhteensä, kokonaisuutena. Tämä sallii yhteiskunnan tunnustaa, jokaisen sen yksilöllisen jäsenen kautta, yhteiskunnan kyvyn suhtautua jokaiseen yksilöön nimenomaisesti, ja jokaisen yksilön kyvyn tunnustaa hänessä yhteiskunnan kokonaisuus. Tämä näin muodostaa ensimmäisen sillan ja linkin ja yhteyden yksilöllisestä itsestä, persoonasta massatietoisuuteen, sallien teidän tietää että jokainen liike jonka teette, jokainen liike jota kannatatte, jokainen liike jonka luotte, tulee aina — koska olette yhteydessä kaikkeen muuhun — toimimaan vipuna kaikelle muulle, hienovaraisesti siirtäen ideoita yhdestä suunnasta toiseen.

Tiedätte että olette yhteydessä eri tavoin psyykkisten kenttien kautta jotka luotte planeetallanne, fyysisten kenttien joita luotte planeetan itsensä energiakenttiä manipuloimalla.

Kaikki nämä ideat joita kutsutte sivilisaatioksi luodaan fyysisesti, psyykkisesti, emotionaalisesti ja tietoisesti ja henkisesti — kaikki hajauttamiset samasta alkukantaisesta homogeenisesta energiakentästä, alkukantaisesta tietoisuudesta — kaikki ovat hajautuksia siitä. Ja kaikki ovat, kuten olemme sanoneet monta kertaa, erotettujen hyllyjen idea, eri kerrostumien niinsanotusti jotka ovat luotu homogeenisestä ykseydestä energiakentässä joka on alkukantaisena perustana kaikelle luomiselle jota te kutsutte fyysiseksi.

Kun te hajautatte näitä kerrostumia, tunnustakaa että koska luotte tämän eron, olette silti yhteydessä jokaiseen yksittäiseen kerrostumaan. Olette yhteydessä ja kuljette läpi kaikkien kerrostumien ulkona ja sisällä. Kaikki kerrostumat ovat teidän sisällä, ja jokainen liike jonka teette itsessänne on liike joka on tehty ulkoisessa fyysisessä tietoisuudessa — koska ulkoinen fyysinen todellisuus on vain heijastus jokaisesta ideasta jota tutkitte itsessänne. Matkailla, liikkua fyysisessä todellisuudessa — aivan sama mikä liikevoimanne ilmenemismuoto on; aivan sama kävelettekö, aivan sama juoksetteko, aivan sama ajatteko yhdellä autoistanne tai lennättekö yhdellä lentokoneistanne; oletteko avaruusaluksessa — mikä tahansa idea liikkeestä tilassa on idea liikkeestä sisällä, jota ilmentää ja joka heijastetaan teille takaisin symbolina.

Tunnustakaa täten idea, että jokaisella ja kaikilla teistä on vaikutus yhteiskuntaanne kokonaisuutena jokaisella hienovaraisella liikkeellä jonka teette. Sillä jokainen liike — jokainen liike — ei ole merkityksetön millekään muulle liikkeelle. Kaikki liikkeet ovat samanarvoisia, ja mene luomisen kokonaisuuteen yhteiskunnassanne niinkuin sen havaitsette. Nyt kun alatte tunnustaa että ei enää ole olemassa eroa itsenne yksilöinä ja yhteiskunnan välillä, voitte alkaa tunnustaa että liikkuessanne yhteiskunta liikkuu kokonaisuutena. Te olette uppoutuneet nesteeseen.

Jokainen muu olento, jokainen muu yksilö, jokainen toinen itse luotu perspektiivi tuossa nesteessä, tlee aina tuntemaan virtaukset kun te liikutte virrassa. Niillä tulee aina olemaan kyky tuntea teidän virtanne suunnat, liikkeenne suunnat, voima jonka annatte, energian jonka välitätte nesteeseen. Kaikki, tiesittepä sen sitten tietoisesti tai ette, ovat herkkiä tälle aktiviteetille, herkkiä halukkuudellenne olla tasan tarkkaan kuka ja mikä olette, minkä valitsitte olla tässä elämässä. Oletteko mukana?

Yleisö: Kyllä.

Q: Siksi tänä iltana me puhume myöhemmin joistain ideoista jotka tarkemmin liittyvät viittauksiin siitä mitä jokaisessa teissä sisällä voi olla olemassa, mikä liittyy halukkuuteenne kommunikoida näitä ideoita joita haluatte olla. Kykynne olla halukas panemaan käytäntöön näitä ideoita tietyillä tavoilla. Nyt tunnustakaa kaksi asiaa: yksi, meille ei ole mitään väliä teettekö niin vaiko ei. Te teette tämän itsellenne, ette meille.

Siksipä, numero kaksi, tunnustakaa että me emme anna teille tehtävää. Me yksinkertaisesti annamme ehdotuksia. Me olemme havainneet teiltä että monet yksilöt ovat halukkaita tekemän näitä ideoita, mutta yksinkertaisesti ovat edelleen tekemässä eroa vastauksen ja itsensä välillä, luoden kysymyksen, ”Miten teen tämän?”. Siksipä tarjoamme ehdotuksia. Millään muotoa se mitä sanomme — onko se lopullista, ja onko se ainoa tapa? Ei! Jokainen ja kaikki teitä, mielikuvituksellanne, voivat muuttaa sitä mitä me ehdotamme. Ja te tiedätte että tapa jolla mielikuvituksenne valitsee muuttaa sitä, mitä joku ehdottaa, esittää värähtelyä ja menetelmää ja tapaa joka on asiaankuuluva teille. Oletteko mukana?

Yleisö: Kyllä.

A: Me keskustelemme näistä ideoista taukonne jälkeen. Me tulemme myös, siihen aikaan pikkaisen ennenkuin me käymme itse aiheeseen, puhumaan joistain niistä asioista joita te olette meiltä kysyneet — miten me havaitsemme teidät. Tällä tavoin, illan keskustelun toisen osuuden alussa, tulee olemaan luomus jonka Erica sekä fyysinen kanava ovat käynnistäneet, joka tulee olemaan avuksi ilmennettäessä joitain niitä asioita miten havaitsemme teidän yhteiskuntanne joskus, ja miksi monta kertaa te huomaatte että me voimme, yhdessä teidän kanssanne, yhteisluoda idean vaikeudesta kommunikaatiosssa suhteellisista termeistämme niinkuin me ymmärrämme olemassaolon, ja teidän suhteelliset termit niinkuin te olette valinneet luoda ymmärryksenne olemassaolosta.

Siksi, koko tämän idean piirissä me aloitamme nyt keskustelun idean, tunnustaen että olittepa sitten valinneet kysyä kysymyksen tai ette, tai antaa lausunnon itsestänne, kaikkea pidetään samanarvoisena jakamisena ja kaikki tulee olemaan ehdottoman rakkauden lahja, niin että jokaisella olennolla, joka kuulee jokaisen toisen olennon, on halukkuutta olla vakaumus jakaa äänensä avulla kaikille muille olennoille, jotka olette vetäneet puoleenne tänä iltana aikaanne, sekä meidän kanssamme. Opitte silloin että kaikki mitä sanotaan; kaikki mitä kuulette; kaikki mitä vedätte puoleenne kuullaksenne liittyy jollain tavalla osaan teistä. Muutoin ette olisi mukana interaktiossa jonka nyt havaitsette. Muistakaa että kaikki minkä havaitsette, havaitsette sen takia koska se on teidän sisällänne. Että se mikä ei ole sisällänne, idea joka ette ole, sitä ette kohtaa. Oletteko mukana?

Yleisö: Kyllä.

A: Kerro!

Q: Olen kohdannut kuvan — kaksi kertaa matkallani. Ensimmäisen kerran tein videon nimeltään ”Time Traveler”, jossa hypnotisoija vie taaksepäin tiettyihin paikkoihin maapallolla. Kun olin itse mukana, hän pyysi meitä menemään Atlantikselle, ja löysin itseni leijailemasta Biminin saaren yltä, jossa olin ollut kolme vuotta sitten henkilökohtaisesti. Olin erittäin hämmentynyt, ja…

A: Miksi?

Q: No, en odottanut näkeväni Biminiä. Se oli kuin, ”Vau! Se on Bimini!” Olin siellä…

A: Mutta tunnusta että se oli eräs saariketjun, jonka nyt tunnette Atlantiksena, läntisimmistä osista.

Q: Kyllä. Se oli erittäin innostavaa. Koska tajusin että olin itse asiassa ollut Atlantiksella kun olin Biminillä. Se oli erittäin innostavaa.

A: Kyllä!

Q: Joka tapauksessa, hän pyysi leijailemaan Atlantiksen yllä. Ja sitten kuva muuttui ja näin tämän — kutsun sitä kristallitemppeliksi.

A: Kyllä.

Q: Se oli erittäin, erittäin korkea ja kapea. Uskon sen olevan kolmesivuinen pyramidi, joka selvästi symbolisoi minulle jotain.

A: Kyllä. Myös meille.

Q: Oi! Okei.

A: Ymmärrä kolminaisuuden idea josta me olemme puhuneet teille monta kertaa.

Q: Oi, kyllä. Okei, katsonpa muistiinpanojani täältä… Puhuin myös jollekin, ja havaitsin työntövoimajärjestelmän jota he käyttivät tiettyihin siirtoaluksiin. Tämän jälkeen hypnotisoija ehdotti että me leijailisimme Atlantiksen yllä ja katselisimme sen tuhoutumista. Löysin itseni leijailemasta tämän kristallitemppelin yltä, ja näin sokaisevan kirkkaan valkoisen valon ja tunsin värähtelyssäni huminan joka oli epämukavaa — itse asiassa en oikeastaan tuntenut sitä; muistan sen vain itsessäni.

A: Kyllä.

Q: Ja en oikeastaan todella tuntenut sitä; muistan sen vain itsessäni…

A: Erittäin, erittäin syvä rummutus.

Q: Kyllä, se oli järkyttävää.

A: Kyllä. Se järkytti paljon, kyllä. Se aiheutti myötämieliset värähtelyt maankuoren laatoilla jotka aiheuttivat maanalaisten kaasukammioiden romahtamisen, joka aiheutti noiden maamassojen hukkumisen.

Q: Kiinnostavaa. Sitten viikko tai sinnepäin myöhemmin… ystävämme on hypnotisoija, ja hän päätti tehdä hieman tutkimusta. Hän hypnotisoi meidät, ja sitten hän sanoi meille että kävelkää metsän läpi. Sitten hän sanoi, ”Haluan teidän saapuvan temppeliin metsässä.” Heti kun hän oli sanonut sen, näin saman kristallitemppelin. Viime aikoina Atlantiksen aihe on tullut tietoisuuteeni, ja tajuan että mahdollisesti olen elänyt tuolloin, koska…

A: Kaikki teistä on — monia kertoja.

Q: Kyllä. Mutta periaatteessa halusin kysyä että mitä symbologia, tai… temppeli minulle tarkoittaa: oliko se elämä?

A: Ymmärrä, että nuo rakennelmat olivat olemassa monia monien tuolla alueella tuona aikana asuneen elämien ajan. Tunnusta myös, että energia on jotain joka ei ole poikkeuksellista monissa yhteiskunnissa eri sivilisaatioissa planeetallanne ja muualla. Tunnusta myös, että luot mielleyhtymän tietynlaisen energiatyypin idean kanssa jota Liitto käytti. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Mielestäni se on huvittavaa, että tuntuu kuin kaikki jonka tuon esiin liittyy jolla tavalla Liittoon.

A: Ei kaikki; mutta tunnusta, että olet valinnut idean vetääksesi puoleesi muita palasia itsestäsi tänä aikana palvellaksesi tarkoitusta jonka olet järjestänyt niille.

Q: Olinko paikalla tuhon aikaan?

A: Ei. Valitsit viimeisen elämäsi tuona aikakautena ennen sitä aikaa.

Q: Hmmm. Ennen sen tuhoa — voitko kertoa minulle hieman palvelusta jota suoritin. Työskentelinkö…?

A: Olet tehnyt monia eri ideoita. Olet myös tunnustanut tuhon idean syntymisen, ja sinä käytit sitä aloittamaan yhteyden luomisen Liittoon. Oletko mukana?

Q: Kyllä!

A: Tietäen että tulisi olemaan syklin toisinto, kuten nyt todistatte toisintoa planeetallanne. Kuten olemme sanoneet monta kertaa, USA:nne esittää, historiallisesti, Atlantiksen uusintaa. Sillä teillä on paljon samaa teknologian ideaa, sama positio suhteessa maailmanpolitiikkaanne, ja mukana on monia samoista yksilöistä jotka ovat uudelleenstrukturoineet itsensä pisteeseen jossa heidän tulee päättää tuhoavatko he maailman uudelleen vaiko ei.

Tavallaan. Se mitä kutsutte hypnoosiksi oli jotain joka oli, kuten sanotte, varastoa monista koulutusjärjestelmiin liittyvistä ideoista joita Atlantiksella käytettiin. Tuolloin havaittiin rytmi, joka luotiin jotta kehon rytmi noudattaisi synkronisesti harmoniassa tuota ideaa, ja tuossa tilassa olisi avoin omaksumaan kaikki ja minkä tahansa informaation jonka yksilö halusi oppia. Tämän suorittivat pappi-filosofit, joista sinä olit yksi.

Q: Hmmm. Tuo on mielenkiintoista, koska toisella kerralla kun kohtasin temppelin, minulle kerrottiin että voisin mennä sisään. Menin sisään, ja hypnotisoija sanoi, ”Haluaisin sinun odottavan sillä symbolia”. Odotin ja odotin; ja kun tuntui siltä niinkuin mitään ei tapahtuisi, käännyin ympäri ja aloin poistua. Ja sillä hetkellä kultainen malja ilmestyi alttarille, pöydälle. Siinä oli kaunis kristalli ja vettä sen sisällä ja join siitä. Panin maljan alas, ja sitten ilmaantui leipäsiivu, jonka — se ei häirinnyt minua, mutta ajatteli katolista kasvatustani, ja se ei saanut minua tuntemaan oloani hyväksi.

A: Selvä. Mutta tunnusta, että loit vain mielleyhtymän nykyiseen elämään joistain rituaaleista joihin tuolloin osallistuit siinä elämässä. Nyt annat kaikki nämä ideat itsellesi symbolisesti tämän idean, tämän identifikaation kautta hypnoositilassasi. Loit mielleyhtymän että jotkin asiat, jotka olit sallinut tuossa elämässä ymmärtää, palvelisivat edelleen sinua arkketyyppisessä mielessä, sallimalla sinun ammentaa näistä menneistä elämistä kaikki symbolit, joita sinun tarvitsee integroida tässä elämässä, jotta loisit mielleyhtymän joka olisi miellyttävä sinulle, niin että sallisit itsesi olla transformationaalinen olento joka palvelee, niinkuin valitsit olla tässä elämässä.

Yksinkertaisesti suhteutat symbolit jotka ovat identtisiä, ja palvelevat samanlaista tarkoitusta, vaikka ne eivät kanna mukanaan niin suurta painoa kuin sinulle ensin opetettiin että niillä nykyelämässäsi olisi, sillä olet luonut oman interaktiosi niiden kanssa luodaksesi mielleyhtymän entiseen elämään eikä nykyiseen. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Sen jälkeen maistoin leipää, ja sitten halusin tarttua niihin uudelleen. Se oli kuin hologrammi; käteni meni niiden läpi ja ne katosivat.

A: Erittäin hyvä.

Q: Mielestäni todella halusin saada selville enemmän siitä temppelistä, mutta kiitos kun kerroit.

A: Olet aina kykenevä yksinkertaisesti tutkimalla mielikuvituksesi dimensiota. Ymmärrä jälleen, että tämä aina antaa sinulle sen mikä on sinulle pätevää tutkia, ja se tulee aina johtamaan sinut ideaan että olet aina tutkimassa vain omaa totuuttasi — joka on ainoa asia jota te koskaan tulette tutkimaan: omaa totuuttanne. Pysytkö kärryillä?

Q: Kiitos, kyllä.

A: Kiitos.

Yleisö: Haloo?

A: Niin.

Q: Minulla on pari kysymystä. Yksi niistä on: mitä se merkitsisi teille teidän havainnossanne kun avaatte kanavan silmät? Olisiko sillä väliä sen suhteen…?

A: Tämä riippuu useasta ideasta. Pieni ero havaitsemisessa on. Mutta tunnusta, että meille tulee suurimmaksi osaksi olemaan halukkuus tuolloin aloittaa, niinkuin sanoisitte, ”startata”, kielessänne. Idea kanavoitsijan omasta halukkuudesta sallia hänen oma korkeampi tietoisuutensa olla täydellisen läsnä. Se tulee olemaan enemmän idea että me silloin tuemme fyysisen kanavoitsijan kokonaisuutta, pikemminkin kuin oikeasti itse tulisimme läpi vahvemmin.

Q: Oi, selvä. Hmmm. Toinen kysymys oli: En ollut täällä jouluaattona, mutta kuuntelin nauhoitusta siitä…

A: Hetki vain. Tämä ei ole aina asian laita. Se on erilaista jokaiselle yksilölle, ja syistä joista kanavointi on suostuttu suorittamaan. Jatka.

Q: Kyllä, okei. Nauhalla Steve kävi läpi unta joka häneltä pyydettiin, ilmeisesti Essassanista — joko tapaamalla jonkun tai joitakin Essassanin kansalaisia — ja hän sanoi kaiken olevan vihreää.

A: Ymmärrä, että mitä me olimme vakuuttamassa oli idea siitä, että vaikka se on sellainen kuin sinun .. enemmän tai vähemmän vihreä planeetta — meillä on myös, toisin kuin teillä, vihreä tähti. Heijastunut valo monta kertaa antaa kelmeän vihreän heijastuksen maisemalle.

Q: No minä olin todella yllättynyt. Olen tehnyt useita prosesseja viime vuosina, ja niin monella kerralla menin paikkaan jota kutsun vihreäksi paikaksi, tai vihreäksi planeetaksi, omassa mielessäni. Eräällä kerralla erityisesti, elin siellä ystäväni kanssa. Olin saapunut sinne ja siellä oli jättiläismäinen vihreä laaja pinta, ja kaunista kasvillisuutta, ja…

A: Selvä. Kiitos! Tunnusta, että pääosin se mihin samaistuit tässä on ennaltanäkemisen idea samaistumisesta meidän energiaamme, mutta suurimmaksi osaksi se mihin samaistuit oli planeettanne neljännen tiheyden tila, kun alat tunnustaa että kidemuoto jonka olemme kuvanneet, joka määrittää tuon idean, on smaragdinvihreä. Se heijastaa ideaa värähtelystä joksi planeettanne on muuttumassa, ja teille, symbolisessa merkityksessä, se näyttää olevan idea vihreän planeetan ilmentämisestä. Oletko mukana?

Q: Kyllä. Mutta tunsin että se oli eri planeetta, ja se ei ollut maapallo.

A: Se oli eri planeetta. Teidän neljännen tiheyden maapallonne ei tule olemaan planeetta jossa te elätte nyt. Erittäin todellisessa merkityksessä.

Q: Ookoo. Selvä. Kiitos.

A: Mutta ymmärtäkää, kuten olemme sanoneet, kytkeydytte myös jonkin verran ennalta näkemäänne interaktioon meidän kanssa, luoden yhteyden sivilisaationne ja meidän sivilisaatiomme välisen yhteyden, kuten olemme kertoneet teille että teidän sivilisaationne ja meidän, sekä Siriuksen, ovat kolme osaa samasta tietoisuudesta. Näin te tulette aina, kun te tarkastelette minkä tahansa energiatransformaation ideaa maailmassanne, kytkeytymään kaikkien muiden kokonaisuuteen, sekä myös tähän tiettyyn ilmentämiseen ja tietoisuuden ilmaisuun. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Okei. Kiitos.

A: Kiitos.

Reptiliaani puhuu

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Tällä kertaa tietoisuus tuo esiin toisen tietoisuuden, joka on Reptiliaanien tietoisuus. Yleisö pääsee esittämään kysymyksiä. AD on Reptiliaani, Q, Q2 jne ovat kysyjiä, A on tietoisuus itse joka puhuu. Lopuksi käsitellään hieman kanavoinnin taustatietoja sekä ihmisrodun itsensä historiaa galaktisessa kontekstissa.


 

AD: (8-10 kimeää murahdusta)… tarkoitus, rajapinnan tarkoitus on väliensovittelu. (Useita yskäisyjä, yhteys pätkäisee.)

A: Hetki, hetki…

AD: (Yskien) Näin on kommunikaation määrä olla, näin on kommunikaation määrä olla, aaltojen myötä, ensimmäisen ja toisen, ensimmäisen ja toisen installaation välillä, matriisin olemus, tietoisuuden ilmaisuvälineen synnyttämiseksi. Ja tietoisuuden ilmaisuvälineen käyttäminen niiden tarkoituksiin jotka tarkkailevat tehtyjä hienosäätöjä, tehtyjä hienosäätöjä, tehtyjä hienosäätöjä ensimmäisistä.

Ensimmäinen taso, ensimmäinen taso, ensimmäinen taso, ensimmäinen taso… hienosäätö, hetkinen, hetkinen, hienosäätö, tehdään hienosäätö, tehdään hienosäätö, hetkinen…. rajapinta, rajapinta, rajapinta, rajapinta, rajapinta, hienosäätö… hetkinen, hetkinen, hetkinen…. tehdään hienosäätö… kommunikaatio kysymyksen vastaanottamiseksi. Vastaanottaako kommunikaatiota?

Yleisö: Kyllä.

AD: Vastaanotetaan kommunikaatiota.

Yleisö: Kyllä.

AD: Me vastaanotamme kommunikaatiota sitten… vakuuttaa, vakuuttaa yksi, yksi, vakuuttaa…

Q: Voinko kysyä mistä olette kotoisin?

AD: Maapallolta.

Q: Ja sanoit teidän tulleen sovittelemaan välejä, voitko antaa meille yhtään…

AD: Ei, ei, väliensovittelu rajapinnassa, tarvittiin hienosäätöä. hienosäätöä pyydettiin, pyydettiin…

Q: Oletko Marsista?

AD: Ei.

Q2: Oletko tulevaisuudestamme?

AD: Ei.

Q: Mutta olet maapallolta?

AD: Kyllä. Me olemme ensimmäiset, ensimmäiset, ensimmäiset…

Q: Oletko Reptiliaani?

AD: Kyllä.

Q: Ajattelinkin niin.

AD: Ensimmäiset, ensimmäiset… te olette toiset, toiset, toiset…

Q: Kuka on?

AD: Te. Ihmiset ovat toiset. Me olemme ensimmäiset.

Q2: Dinosaurukset?

AD: Otettu geeniperimästä.

Q3: Harmaiden ja dinosaurusten?

AD: Kyllä.

Q: Harmaat ja Reptiliaanit.

AD: Kyllä. Me olimme ensimmäiset. Te, te jäitte. Me olemme poissa, poissa, toisessa maailmassa.

Q: Ah.

AD: Meidät vietiin pois maailmasta, te jäitte.

Q: Jotkut meistä tuntevat vahvan yhteyden tuohon lajiin, onko mahdollista että mahdollisesti meillä oli valinta jossain kohtaa ja…

AD: Yhteys on eri informaation ajoilta…

Q: Mikä on agendanne meidän kanssa vuorovaikuttamiseen?

AD: Minä en ole agendalaisia, minä en ole agendalaisia, minä olen… Pyydän, pyydän lapsianne auttamaan kommunikaation tarjoamisessa jotta sinä ja minä voimme löytää samanlaisen asemoinnin tiettyjen agendojen ulkopuolelta. Mieleni on samanlainen kuin ihmisillä, siinä että en ole matriisista. Ihminen ei tee työtä, ei tee työtä.

Q: En tajua mitä tuo tarkoittaa?

AD: Ihminen ei tee työtä.

Q: Ihmistyötä?

AD: Ihminen ei…

Q: Joten sinä et tee Harmaille työtä? Oletko korkeammassa asemassa?

AD: Erilainen, erilainen. Mielemme.

Q: Joten et ole maan alla nyt.

AD: Ei, aluksella.

Q: Meidän nykyhetkessämme, lineaarisessa ajassamme?

AD: Nyt tämän sillan tarkoituksessa, nyt kyllä, saatavuuden takia.

Q: Tämä on hienoa että puhut meille näin.

Q2: Oletko silta hybridilapsillemme?

AD: Ei, ei. Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Hybridilapsenne ovat silta meistä teihin, kyllä.

Q: Essassanilaiset?

AD: Kyllä. Nuo olennot toimivat ja niillä on kyky sallia tämän tapahtua normaalin agendan ulkopuolella.

Q: Mikä on agendasi?

AD: Agendani on samankaltaisempi kuin ihmisillä. Itseoivallus. Ei osa ensimmäisiä. Ei osa itsetietoisten ilmaisuvälineiden ensimmäistä aaltoa.

Q: Joten minkä olentojen kanssa olemme pääosin vuorovaikutuksessa, kun meillä on vuorovaikutusta Reptiliaanien kanssa?

AD: Ensimmäisen aallon, ensimmäisen aallon.

Q: Ensimmäinen aalto. Ja tiedätkö heidän agendastaan?

AD: Ei heidän agenda, Harmaiden agenda on heidän agenda.

Q: Ai oikeasti. Joten he vain avustavat Harmaita?

AD: Ei avustaa, tukea.

Q: Ovatko he orjia?

AD: Ensimmäinen aalto.

Q: Mutta sinä et ole?

AD: Ei. Ensimmäinen aalto.

Q: Ovatko orjat jotenkin, tarkoitan, tuetut…

AD: Suunniteltu tukemaan, suunniteltu tukemaan.

Q: Hybridisaatioprosessi, niinkö?

AD: Kyllä.

Q3: Kuinka monta siellä on teidän aallostanne jotka avustavat sinua?

AD: Minä olen kolmesta. Minä olen kolmesta.

Q: Yksi kolmesta olennosta?

AD: Minä olen kolmesta.

Q2: Voitko kuvata miltä näytätte?

AD: Kädet, keho, reidet, jalat, pää, silmät, suu, jalat… (naurua) malli yhdestä Harmaan unesta.

Q3: Syöttekö tai nukutteko?

AD: Syön, nukun.

Q: Mitä syötte?

AD: Samaa kuin te… kalaa.

Q3: Tunnetko marsilaiset?

AD: Mars, en tavannut heitä.

Q: Ai, hän ei ole tavannut heitä.

Q2: Syöttekö lihaa?

AD: Kalaa.

Q: Entäpä Reptiliaanit jotka ovat maan alla Harmaiden kanssa, ovatko he…

AD: Tämä on toisessa…

Q4: Ulottuvuudessa?

AD: Kyllä.

Q2: Miksi teitä on vain kolme?

AD: Kolme tunnettu.

Q2: Tunnetko koskaan yksinäisyyttä?

AD: Yksin, yksin.

Q: Vuorovaikutatko joidenkin meidän kanssamme henkilökohtaisesti?

AD: Ensimmäistä kertaa nyt.

Q2: Onko teillä nimet?

AD: Ei mitään.

Q: Ei nimiä.

AD: Ei mitään.

Q2: Eimitään on nimesi?

AD: Ei mitään.

Q: Me haluamme sinun vierailevan uudestaan, meillä on monta kysymystä lajistanne.

Q2: Miltä tuntuu katsoa maapalloa ja nähdä se miten se on muuttunut siitä kun elitte täällä?

AD: Ei lähtenyt maapallolta.

Q3: Kuinka vanha olet?

AD: Kysyy, kysyy… tulevaisuuden lapsi sanoo maapallon aikaa seitsemäntoista.

Q: Olet seitsemäntoista vuotta?

AD: Tulevaisuuden lapsi sanoo.

Q2: Onko sinulla suunnitelmia omien lapsien suhteen?

AD: Ei löytää.

Q2: Joten olet viimeinen kaltaisesi kahden muun kanssa?

AD: Ei viimeinen…

Q: Ensimmäinen?

AD: Ei. Ei suunniteltu lisääntymään.

Q3: Oletko erittäin telepaattinen?

AD: Tietyillä…

Q3: Tasoilla?

AD: Rajatulla kaistalla.

Q3: Oletko kommunikaatiossa delfiinien tai Tau Cetiläisten kanssa?

AD: Ei tietoa.

Q2: Oletteko Liiton jäseniä?

Q3: Federaation?

AD: Ei tietoa. Muut, ensimmäinen aalto.

Q3: Tukevatko he teitä?

AD: Ei minun, ei minun, ei kolmea.

Q3: Pidetäänkö sinua kapinallisena?

AD: Kapinallinen, kapinallinen, samankaltainen, samankaltainen.

Q: Joten kaksi muutakin teistä ovat maapallolta?

AD: Ei…

Q: Tarkoitan täältä nyt.

AD: Sama maa. Esi-isä.

Q4: Joten aluksenne on veden alla, eikö, meren alla?

AD: Tulevaisuuden lapsen luona.

Q5: Onko muita kuin te kolme jotka vastustavat sitä mitä ensimmäinen aalto tekee?

AD: Kyllä.

Q2: Miksi vastustatte?

AD: Värähtely, värähtelyn toimintahäiriö.

Q2: Värähtelyn toimintahäiriö.

AD: Taajuuskaista.

Q4: Olet jumissa tietyllä taajuuskaistalla.

AD: Vuoto, vuoto, vuoto taajuuskaistassa ihmisvärähtelyyn.

Q: Joten tunnet yhteyttä meihin.

AD: Utelias.

Q2: Utelias? (naurua)

AD: Ei perhettä.

Q6: Onko jotain jota haluaisit tietää meistä?

AD: (Huokaus ja raskasta hengitystä)… Tulevaisuuden lapsi, tulevaisuuden lapsi kertoo myöhemmin.

Q: Kiitos paljon kun tulit.

Q2: Aiotko jäädä hetkeksi?

AD: Ei.

Q2: Sinun pitää mennä takaisin?

AD: Kyllä mutta ei ensimmäisen aallon luo… mennä… mennä…

Q: Kiitos kun vierailit, kiitos.

 

Yhteys katkeaa.

———-

A: Me ulotamme teille ja jokaiselle teistä arvonantomme tuon tilaisuuden sallimisesta tuolle olennolle, ajanhetkenänne. Se on ollut hänen pyyntönsä jo pitkän aikaa.

Q: Nauttiko hän olostaan?

A: Kyllä. Sanoisimmeko, että, teidän kielellänne, hän on, jossain määrin, itsensä rinnalla.

Q: (Yleisö nauraa ja kikattaa) Voitko antaa meille idean miksi… miksi hän tuli läpi? Se oli… no… se oli haastavaa kommunikoida, mutta me teimme…

A: On tullut teidän nimittämän ”pimeän kuun” aika, ja kuten olemme sanoneet, on mahdollisuus asioille olla rauhassa, ja noiden ovien kautta asioita voidaan kommunikoida, jotka muuten, siten, ei tulisi niiden kuulemiksi jotka kuuntelevat. Ymmärrätkö tämän?

Q Okei, tajuan. Oliko siinä riski?

A: Tavallaan, siten kuin kutsutte, kyllä, hänelle.

Q: Me olimme valmiita.

Q: Missä hän asuu?

A: Tarkoitatko heitä kolmea?

Q: Kyllä.

A: Kolmikko, tuossa mielessä, on turvapaikassa.

Q: He tuntuivat erittäin yksinäisiltä, eikö? He tuntuivat yksinäisiltä….

A: Heidän omien konseptiensa mukaan, tavallaan, he ovat.

Q: Joten et voi kertoa heille missä he asuvat?

A: En voi.

Q: No, olivatko he vaarassa, ensimmäiseltä aallolta?

A: Ei siinä merkityksessä kuin te ymmärtäisitte, vaaran; vaan siinä mitä te voisitte nimittää musertavaksi haluksi palata takaisin.

Q: Kykeneekö hän?

A: Tekemään mitä?

Q: Palaamaan.

A: He eivät halua.

Q: Ai.

A: Mutta on olemassa musertava halu tehdä niin. Tavallaan, on olemassa magneettinen kaista joka jatkuvasti kutsuu kaikkea samanlaista itseensä. He jatkuvasti, sanotaanko, taistelevat tuota halua vastaan.

Q: Hiukan niinkuin ihmiset. Ja tavallaan, meidän kanssamme ajan vietto, ehkä, auttaa häntä?

A: Sallimalla hänelle oikeasti kokea suoremmin värähtely jonka hän on havainnut, jossain määrin telepaattiseesti, olette auttaneet vahvistamaan värähtelyä joka antaa heille enemmän mahdollisuuksia vastustaa tuota halua, kyllä.

Q: Hyvä, hienoa. Vastustaako hän heidän kanssaan oloa koska hän on sitä agendaa vastaan jossa Reptiliaanit tukevat Harmaita?

A: Se ei ole niinkään että voisit kuvata tätä olevan samaa mieltä tai vastaan, siinä mitä te kutsuisitte poliittiseksi merkitykseksi — kyse on yksinkertaisesti yrityksestä olla totuudenmukainen sille värähtelylle joka hän uskoo olevansa.

Q: Ja kyse ei ole…

A: Se ei yksinkertaisesti ole yksi heistä.

Q: Mutta eikö heidän alkuperäinen agendansa luo teidät? Tarkoitan, eikö se ole suuri osa siitä mitä on käynnissä?

A: Tietyssä mielessä kyllä. Mutta mukana on monia faktioita, ja monia erilaisia asioita joita agendan sisällä tehdään joilla yksinkertaisesti ei ole mitään tekemistä hänen resonanssinsa kanssa.

Täten, kyse ei välttämättä ole siitä että tätä tulee tarkastella niin että tämä tapahtuisi poliittisesti teidän planeetallanne. Tässä ei ole rangaistusta mukana. On yksinkertaisesti idea vastustamisesta ja yrityksestä kääntää itsensä enemmän kohti värähtelyä joka tuntuu olevan todellisempi omalle itselle. Avustus jota annetaan auttaa yksinkertaisesti kiinteyttämään tuon todellisuuden tuolle olennolle.

Q: Aivan kuten Harmaan eivät voi liittyä Liittoon, hänen kääntyessään enemmän teihin päin, hänen on helpompi saavuttaa tuo värähtely?

A: Jossain mielessä, kyllä.

Q: Ja se on enemmän mitä me koemme?

A: Jossain mielessä, kyllä. Ja nyt tulee toinenkin asia, myös, teidän ymmärtää. Keskittykää. Jälleen, kun me annamme tämän teille, jossain määrin se mitä me sanomme teille, eräästä viipaleesta, on lineaarinen, mutta älkää olettako että se mitä me kerromme teille on AINOA asia joka on käynnissä. Jos oletatte että me kerromme teille kaiken sen mikä on käynnissä, ja absoluuttisesti kaiken, kaiken informaation joka tähän liittyy, tekisitte saman oletuksen kuin sanoisin teille: Ihmiset Englannista tulevat Euroopasta, ja näin olettamalla oletatte että ainoastaan ihmiset Englannista ovat Euroopasta. Ja että ainoat eurooppalaiset ovat Englannista. Ymmärrättekö?

Yleisö: Kyllä.

A: Joten pitäkää tuo mielessä kun kerron teille tämän: Siinä mitä kutsuisitte muinaiseksi ajaksi, siellä mitä kutsuisitte Lyran järjestelmäksi, sieltä tulivat olennot jotka kutsutte nimellä Anunnaki. Monet teistä tietävätkin tämän jo. Ja ne, monilla tavoin, ovat jossain määrin mukana niiden olentojen geneettisessä manipulaatiossa jotka lopulta loivat Reptiliaanit Dinosaurusten perimästä. Ja ihmisolennot myös, kuten monet muut, eräistä planeettanne alkuperäisperimistä.

Idea siinä mielessä on, tottakai, että Reptiliaanien laji, joka tuosta perimästä on johdettu, poistettiin planeetaltanne, kun taas ihmisolennot eivät. Johtuen tietyistä muutoksista lyralaisten — Anunnakien — poliittisessa agendassa, kaunistelevasti ilmaistuna.

Sen idean jälkeen, ja tänä aikana, tietyssä määrin, mutta Lyran järjestelmän luonnollisista syistä johtuneen tuhoutumisen jälkeen, kun oli diaspora muihin tähtijärjestelmiin — kuten eräisiin Orionin ja Pleiadeksen järjestelmiin, siinä mitä te kutsuisitte menneisyydeksi, Anunnakit, voidaan myös ymmärtää tietyiksi ryhmittymiksi Anunnakien joukossa — saavuttuaan Orionin järjestelmiin, jatkoivat ideaa, niiden lisäksi jotka maapallolle olivat eristetty, tiettyihin suuntiin menemisestä jotka lopulta johtivat heidät itsetuhoisiin tapoihin.

Joissain näistä ryhmittymistä jotka kokeilivat näitä itsetuhoisia tapoja muinaisissa Lyyran/Anunnakien järjestelmissä, havaitsisitte että tuho jonka he aiheuttivat itselleen oli se mikä lopulta salli heidän muuttua siksi minkä te ymmärrätte heidän olevan nykyään, tämä ryhmittymä nimeltään Harmaat.

Tässä mielessä, täten, Harmaat ja Reptiliaanit pysyvät edelleen koossa, sillä Harmaat, muinaisina Anunnakeina, loivat heidät. Ja Harmaat ja te pysytte edelleen yhdessä, sillä muinaiset Anunnakit, he loivat teidät.

Siinä mielessä he yrittävät saada takaisin sen minkä he ovat menettäneet, siinä mielessä, muinaisina Anunnakeina. Saadakseen itsensä, jossain mielessä, takaisin siihen tilaan käyttämällä genetiikkaa jonka he ovat jo sijoittaneet teihin, perustuen heidän omiin alkuperäisiin geenimalleihin, joka tekee teistä yhteensopivia. Täten, he yrittävät, luomalla hybridirodut, kuten meidän omamme, saada takaisin idean inkarnaation kautta siitä mikä niiden silmissä voisi olla osa heidän entisestä statuksestaan ja/tai kunniastaan. Mutta tämä on vain yksi ryhmittymä.

Jotkut mitä eräät teistä ovat, tietyissä abduktioskenaarioissa, tunnustaneet pitkiksi pohjoismaisen näköisiksi avaruusolennoiksi, ovat itseasiassa joitain uudelleen luotuja mallinteita muinaisesta Anunnakien ruumiista, siinä mitä entisaikojen ihmiset kuvasivat Jumaliksi, tässä mielessä, suurikokoisiksi ja vankkarakenteisiksi. Mutta nämä eivät ole, millään muotoa, idea siitä mitä te kutsuisitte absoluuttisen tietoisia olentoja joilla on vapaat ajatukset. Ne ovat, tietyssä mielessä, idea nukkemallista, jotta sallittaisiin idea tietyn geneettisen resonanssimallinteen luomisesta joka auttaisi niitä täyttämään tietyn agendan tuolla tasolla. Saada takaisin mitä tahansa se onkin mikä niille on mahdollista saada takaisin, vaikka se ei koskaan tule olemaan tasan tarkkaan sama.

Tämä on antannettu /meille/, tänä hetkenä, jotta voimme antaa sen teille. Ja me olemme niin tehneet. Mutta jälleen kerran, muistakaa että tämä on kuvaus yhdestä siivusta lineaarista todellisuutta. Tämä ei ole koko tarina.

Q: Tämä malinne… onko tämä fyysinen asia joka kerää geneettistä materiaalia, eikö?

A: Kyllä. Vaikka se kääntyy ulottuvuudesta toiseen, siitä huolimatta, on olemassa aspekteja ja ajoituksia kun tämä on absoluuttinen fysiologinen interaktio.

Q: Okei, koska ehdottomasti tunsin fyysistä kipua.

A: Kyllä.

Q: Se on varmaa.

A: Kyllä.

Q: Ja onko tämä jotain joka on tapahtunut minulle aiemmin?

A: Tarkoitatko tässä elämässä?

Q: Kyllä.

A: Kyllä, useita kertoja.

Q: Okei, joten saatan….

A: Agenda alkaa ennen syntymää.

Q: Selvä, tiedätkö se on hauskaa. Minulla oli regressio, ja näin itseni siinä tilojen välissä. Tarkoitan, se oli varsin vaikeaa… sillä se oli ensimmäinen hypnoottinen regressioni, todella luottaa häneen, mutta näin erittäin sumean, melkein neuvostotyyppisen järjestelyn, jossa puhuin jollekulle ja minulla oli joku vierelläni joka käyttäytyi kuin vuoteen vierellä, niinkuin tohtori. Luulin että hän oli urhea ja se oli kuin me esittäisimme pakettiamme neuvostolle tai jotain. Tarkoitan, kaikki regressiossa tuntui niin epätodelliselta minulle koska se oli ensimmäiseni. En tiedä onko tällä tietyllä olennolla ja minulla sopimus, vai olimmeko suostuneet vuorovaikuttamaan tässä elämässä?

A: Kyllä.

Q: Kyllä, joten se on omituista kuinka saan noita kuvia. En melkein halua luottaa niihin koska ne tuntuvat niin himmeiltä, tiäkkö.

A: Kyllä. Mutta tulee paljastuksen aika jolloin monet näistä asioista tulevat muistissasi selkeämmiksi.

Q: Selvä, joten tämä mallinne ei aio pysyä ikuisesti, eihän? Se tullaan poistamaan jonkinlaisen geneettisen materiaalin mukana, kuten munat tai….

A: Mallinne, tietyssä mielessä, ei pysy ikuisesti, ainoastaan tunne siitä että se lopulta tulee uuden polkusi absorboimaksi.

Q: Oi, joten se katoaa sitten, omalla tavallaan?

A: Eräällä tapaa.

Q: Fyysisen suhteen…

A: Kun muututte enemmän energian ideaksi, se ei enää tunnu sinusta omituiselta, ja näin, se ei enää tunnu erilaiselta.

Q: Ah, joten se on eräänlainen ”uudelleengenetisoitu” minä, omalla tavallaan?

A: Tietyssä mielessä, mutta sinun oman agendasi mukaan myös. Siinä mielessä voitaisiin sanoa sen, lainausmerkeissä, pakottavan sinut olemaan sinä.

Q: Jos vain olisin enemmän itseni…

A: Voit olla paljon enemmän itsesi.

Q: Kyllä, tiedän että voin. Kyse on vain siitä että joskus minulla on tunne että olen varsin shokissa siitä miten käyttäydyn, koska saatan tuntea itseni itsekkääksi tehden mitä haluan tehdä, ja niiden mukaan, harkitsevana olo…

A: Muista että mallinne tarkoittaa sen kuuntelemista mitä suustaan päästää. Hetki vain…

Olento josta puhuit muutama hetki sitten on, jossain määrin, kiinnittänyt huomiota osaan keskustelusta joka käytiin ennen kommunikaatiota joka teillä oli. Olento on pättänyt auttaa itseään, sanotaanko, hiomaan hieman enemmän ihmisvärähtelyänne ja on päättänyt muuttaa oman nimensä.

Q: Pidän siitä.

A: Olento kiittää sinua avusta uuden nimensä valinnassa.

Muistaminen

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli oman identiteetin muistamista.

Tervehdys teille tänä aikanne hetkenä niinkuin luotte aikanne olevaki. Me kiitämme teitä halukkuudesta yhteisluoda tämä interaktio tänä aikanne hetkenä, niin että teidän maailmanne ja meidän maailmamme välillä voi olla laajentuminen. Yhdessä, lopulta, teidän sivilisaationne ja monet muut sivilisaatiot tämänkaltaisten interaktioiden kautta voivat tulla aikaan ja paikkaan jolloin voimme olla vapaassa kanssakäymisessä ja tutkia luomista yhdessä. Me kiitämme teitä mahdollisuudesta kiihdyttää tätä prosessia yhteisluomalla tämä tietty pyrkimys tänä aikananne. Idea josta haluamme puhua, idea jota haluamme pohdiskella jokaisen ja kaikkien teidän kanssa on nimetty itsensä voimaannuttamiseksi, ja ennen kuin aloitamme tiettyjen työkalujen kanssa joiden avulla voitte sallia itsenne käyttä itsensä voimaannuttamista, me haluaisimme luoda perustukset jotta meillä olisi yhteistä ymmärrystä kaikista asioista joista me aiomme puhua.

Monet yksilöt planeetallanne nyt löytävät ideoita joita te kutsutte teidän New Age -tietoisuudeksi. Olette löytämässä tietoisuutenne laajentumisen, olette löytämässä osia itsestänne joiden tähän asti ette tienneet olleet olemassa. Eikä teille myöskään opetettu että näitä asioita, näitä kykyjä, näitä voimia löytyy sisältänne, paitsi ehkäpä muutamissa eristyneissä tapauksissa. Ehkäpä teille on opetettu että tietyt kyvyt ovat sisällänne, mutta että nämä opetukset ovat rituaaleihin ja moniin muihin muotoihin puettuja, jotka eivät välttämättä sallineet teidän ymmärtää niitä mekanismeja joista teille kerrottiin, selkeään ja ytimekkääseen tapaan. Yksikään näistä ideoista, millään muotoa, ei ole väärin. Se on yksinkertaisesti yhteiskuntanne evoluution mittari ja emme milloinkaan, koskaan luo osoitusta siitä että se mitä olette käyneet läpi on yhtään vähemmän pätevää kuin mikään mikä jokin muu yhteiskunta on kokenut.

Sivilisaatiomme tiettyyn pisteeseen asti pitää edelleen sen evoluutioprosessissaan yhteyden tietyntyyppiseen fyysiseen todellisuuteen. Toisin sanoen me olemme myös fyysisiä olentoja jotka kommunikoivat teille tänä aikana telepaattisen kontaktin kautta. Tietyllä tapaa kuitenkin me emme ole fyysisiä olentoja niinkuin te olette, ei muodon eikä dimensionaalisen kokemuksenkaan suhteen. Meillä on oma evoluutioprosessimme ja me siirrymme siitä mitä te voisitte nimittää kiihtyneeksi fyysiseksi todellisuudeksi kohti ei-fyysistä todellisuutta omassa transformaatiossamme. Kaikki sivilisaatiot käyvät läpi transformaation. Te ette ole ainoita ja kuten on sanottu monta kertaa, millään muotoa sivilisaationne ei ole sivilisaatioiden listan pohjalla. Idea on yksinkertaisesti että eri sivilisaatiot käyvät läpi omia prosessejaan omaan tahtiinsa niiden omana aikanaan. Ja tavallaan, ei ole tarkoitus olla tuomitseva, kenelläkään ei ole mitään asiaa vertailla yhtä sivilisaatiota toiseen suhteellisista ansioista tai kyvykkyyden tasostaan. Siksi yksinkertaisesti kätkekää sydämeenne, että mitä tahansa prosesseja se onkin mitä käytte läpi elämissänne ja monien elämien aikana, ne ovat yksinkertaisesti niitä prosesseja jotka valitsitte. Ei ole olemassa sellaista kuin haaskattu aika, kaikkea voidaan käyttää positiivisesti hyödyksi ja ehdottomasti ei ole mitään jota olette koskaan tajunneet itseenne liittyen, ettekä koskaan löydä itsestänne sellaisia puolia joita ette voisi käyttää positiivisella tavalla omissa elämissänne.

Siksi, jälleen kerran, sallikaa itsenne ymmärtää että näissä kanssakäymisissä, tänä aikanne hetkenä siitä aiheesta mitä nimitätte ”itsenne voimaannuttamisen oppimiseksi”, me emme opeta teille mitään uutta, me emme oikeasti pohdi asioita joita te ette tiedä jo, me yksinkertaisesti muistutamme teitä asioista jotka te, paremman termin puuttuessa, olette unohtaneet. Muistutamme teitä sisäisestä yhteydestänne Luomakuntaan, sillä niinkuin on sanottu monta kertaa omaan tyyliinne ja monin eri tavoin, teidän on luotu sen kuvaksi mitä nimitätte Jumalaksi. Meille termi Jumala kääntyy termiksi Kaikki-Se-Mikä-On, kirjaimellisesti olemassaolon itsensä tietoisuudeksi, kaikkialla, missä tahansa, jossa voitte sen kuvitella olevankin. Olette aspekteja, olette heijastuksia, olette näkökulmia ja sirpaleita Kaikesta Siitä Mikä On. Teidät on tehty sen kuvaksi ja täten myös, jokainen teistä yksilönä ja kaikki te kollektiivina olette myös moniulotteisia, moniluovia olentoja, aivan kuin se idea jota nimitätte Jumalaksi. Tätä tarkoittaa olla luotu hänen kuvakseen, olette, sanoisimmeko, mikrokosminen versio makrokosmisesta todellisuudesta. Jokainen ja kaikki osat sisältävät informaatiota Kokonaisuudesta.

Siksi teillä on käytettävissänne ääretön informaation ja energian lähde jota voitte soveltaa elämäänne millä muotoa hyvänsä haluattekin ja tämä on avain siihen mistä me puhumme tänä päivänä aikaanne. Asiat joita haluatte, mitä ne edustavat ja todellinen kyky joka teillä jo on luoda ne asiat, manifestoida nuo asiat, selkeästi ja täsmällisesti elämässänne. Jälleen kerran sallikaa meidän muotoilla uudelleen selvyyden vuoksi, idea on ymmärtää että itsensä voimaannuttamisen käsite sekä työkalit joita me teille jaamme tänään eivät ole jotain joka teille on uutta. Me ehkä muotoilemme uudestaan asioita nykykielenne mukaisiksi mutta nämä asiat ovat olleet sivilisaationne tiedossa siitä lähtien kuin se sai alkunsa fyysisessä muodossa. Ja täten me yksinkertaisesti muistutamme teitä siitä mikä sisällänne jo on.

Pimeydestä valoon

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli Orionin energiaa ja pimeyden muuttamista valoksi. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Minulla on kysymys liittyen erääseen informaatioon jota tutkin muutama vuosi sitten.

A: Hyvä on. Puhu lujemmin ja ole rohkea.

Q: Okei. No, yritän luoda yhdistelmää ja integroida kaikkia niitä…

A: Yrität! Minä luon yhdistelmän.

Q: Minä luon yhdistelmän.

A: Onko se aikeesi?

Q: On.

A: Sano se sitten niinkuin tekisit sen. Vähän vakaumusta peliin nyt.

Q: Okei, hyvä. Teen niin. Ja ihmettelen voisitko antaa minulle suunnan missä se yhteys on. Tutkin asiaa nimeltä Kosminen Mandaatti, kuolemattomuuden sinikopio.

A: Selvä.

Q: Ja se on kanavoitu Orionin energiasta naisen nimeltä Patricia-Rochelle Diegel kautta.

A: Idea on nyt, että tämä esittää ensimmäisiä asteita, eräitä ensimmäisistä tasoista vanhan Orionin negatiivisen energian muuntamisessa Orionin valoksi, positiiviseksi ideaksi, positiiviselle puolelle. Se laskee kevyemmän perustuksen, kevyemmän rakenteen — sellaisen joka on paljon muokattavampi, paljon keskenään vaihtokelpoisempi, kuin vanhat Orionin rakenteet. (1988)

Idea, tottakai, aina, perusluonteeltaan kaikille ymmärtää on, että jokainen rituaali, jokainen metodologia, on vain yksi työkalu, toinen mahdollinen tapa. Ja jos se toimii sinulle, kaikin mokomin nauti siitä ja käytä sitä, jos se ei enää toimi sinulle, tai jos se muuttuu toiseksi menetelmäksi, silloin mene eteenpäin sillä. Ja älä enää käytä niitä jotka eivät toimi. Se on niin yksinkertaista.

Yhtäkään yhteyttä ei oikeasti tarvitse ymmärtää. Sillä jos se tuottaa sinulle iloa, jos se auttaa sinua kasvamaan, jos se palvelee sinua ja auttaa muita positiivisella tavalla — käytä sitä. Jos se lakkaa tekemästä niin, sinä olet muuttunut. Käytä jotain muuta.

Mutta olet luomassa yhteyksiä ideaan siitä että vanha Orionin valo muuttuu uudeksi Orionin valoksi — pimeydestä valoksi. Tajuatko?

Q: Kyllä.

A: Auttaako tämä sinua? Onko se riittävä?

Q: Kyllä. Se auttaa.

A: Oletko varma?

Q: No, en. En oikeastaan.

A: Selvä, me emme olleetkaan sitä mieltä.

Q: Universaalit periaatteet jotka ovat tuon suunnitelman takana on se jota yritän tässä saada selville.

A: Miten ne sallivat sinun tuntea kun käytät niitä?

Q: Se tuntuu varsin vakaalta perustalta.

A: Selvä. On ainoastaan, tavallaan, muutama asia jotka kuvaavat vakaata perustaa kaikkeudessa — niitä taustaperiaatteita. Yksi: sinä olet olemassa. Se on kaikille yhteistä. Kaksi: mitä annat maailmalle, sitä saat takaisin. Se on kaikille yhteistä. Siinä se.

Q: Kiitos.

A: Auttaako tämä?

Q: Kyllä. Se auttaa. Kiitos.

A: Kiitos paljon.

Jim Morrison ja reptiliaanit

Sanana viikonvaihteeksi julkaisemme Kari Heimosen esseen

Strange Days Have Found Us (Hear me talk of sin and you know this is it)

Suurimalle osalle rock-musiikin harrastajista ja varsinkin kuuntelijoista kappaleiden sanoitusten sisältö on toisarvoista. Tärkeintä on, että kaljankittauksen ja soidinmenojen taustamusiikki svengaa. Suurin osa lauluntekijöistä pukeekin sanoiksi ainoastaan pelkät pinnalliset tunteensa, seksuaalisen puutostilansa ja janonsa, joskus ehkä myös sen mitä ovat kokeneet – konkreettisesti nähneet ja kuulleet, kuten Ray Davies tekee taitavasti muun muassa kappaleissa ”A Well Respected Man” ja ”Dedicated Follower of Fashion”.

Toiset riimin rustaajat, kuten Bono, saarnaavat (mm. ”Pride – in the name of love”) mielellään, mutta on ilmiselvää, että on myös sellaisia sanoittajia, kuten Johnit Lennon (mm. ”All You Need is Love”), Fogerty (mm. ”Bad Moon Risin”) ja Kay (mm. ”Born to be Wild”), jotka kertovat ainakin ajoittain lauluissaan ja usein ehkä vain alitajuisesti siitä, mistä he unelmoivat tai jopa joskus maalaavat unenomaisista näkyjään, kuten Neil Young, joka kertoo ”Sleeps With Angels” levynteon yhteydessä laulun ”My Heart” sanojen vain ”laskeutuneen” taivaasta.

Down in the valley
the shepherd sees
His flock is close at hand
And in the night sky
a star is falling down
From someone’s hand

When dreams come
crashing down like trees
I don’t know what love can do
When life is
hanging in the breeze
I don’t know what love can do

My heart, my heart
I’ve got to keep my heart
It’s not too late,
it’s not too late
I’ve got to keep my heart

My love, I will give
to you, it’s true
Although I’m not sure
what love can do

Somewhere someone
has a dream come true
Somehow someone
has a dream come true

Mutta sitten on tämä huumehörhö, rappioalkoholisti ja äidin nussija Jim Morrison. Mistä hän oikein laulaa? Morrisonin on yleisesti väitetty saaneen idean Doors yhtyeen nimeen William Blaken runon ”The Marriage of Heaven and Hell” (1793) ” rivistä …If the doors of perception were cleansed everything would appear to man as it is, infinite… Koska kapea-alaisen sivistyksen ja näköalattoman asenteen omaamattomat jälkiviisaat ovat yksinkertaisesti päätyneet ensimmäiseksi mieleen tulevaan ratkaisuun, niin he ovat yhdistäneet Morrisonin huumeiden käytön Aldous Huxleyn aistiharhoja aiheuttavien hallusinogeenien, kuten meskaliinin,  käyttökokemuksista  kertovaan kirjaan ”The Doors of Perception” (1954). Eihän jo nuorena muun muassa Baudelairen, Blaken, Rimbaudin, Nietzschen, Poen, Celinen, Castanedan, Kerouacin ja Ginsbergin tuotantoon tutustunut luokkansa häirikkö ole voinut saada vaikutteita mistään muualta!

Mutta kun Jim sanoo ”There Are Things Known, and Things Unknown, and In Between Are the Doors”, hän ei sanallakaan viittaa puhdistamiseen tai ilmestymiseen kuten Blake runossaan. Ei, ovet ovat Jimille vain ovia tunnetun ja tuntemattoman, kahden eri puolen, kahden eri todellisuuden välissä. Totta kait voit väittää, että Jim puhdisti pölyttyneitä aivopoimujaan alkoholilla ja huumeilla, mutta silloin et tiedä, että Jim kirjoitti aivan selvästi runossaan ”Road Days” (Jim Morrison, Wilderness, Penguin books 1988):

Being drunk is a good disguise. I drink so I can talk to assholes.

Tällaisen nenänsä edestä löytyvän aineiston ja Morrisonista aivoihinsa pinttyneiden harhaisen mielikuvien perusteella johtopäätöksensä tekevä unohtaa autuaasti sen, että Jim on saattanut tarkoituksellisesti sumuttaa kuulijoitaan – ja kusipäitä, sillä ”door”-sanaa on käytetty historian saatossa myös aivan eri yhteydessä ja muussa, liskokuninkaan maineelle ja katu-uskottavuudelle vähemmän mairittelevassa merkityksessä:

Niin Jeesus vielä sanoi heille: ”Totisesti, totisesti minä sanon teille: minä olen lammasten oviMinä olen ovi; jos joku minun kauttani menee sisälle, niin hän pelastuu, ja hän on käyvä sisälle ja käyvä ulos ja löytävä laitumen. (John.10:7,9)

No nyt yksi välkky voi huomauttaa, että Jeesus ei sanonut ovet (doors) vaan ovi (door) ja toinen neropatti saattaa murahtaa: ”Mitä horiset? Puhut pehmoisia, Morrison ei ainakaan ollut mikään hihhuli.” No, en kait ole Morrisonia vähä-älyiseksi väittänyt, mutta miten sitten selität tämän:

Persian night, babe
See the light, babe
Save us!
Jesus!
Save us!

Nämä rivit, joissa Jim huutaa Jeesusta pelastamaan meidät, löytyvät Doorsin kappaleesta ”When the Music is Over”. Eikä Jim ollut vielä tuolloin tekstiä väsätessään niin alkoholisoitunut, että olisi nähnyt pieniä vihreitä miehiä ympärillään, vai oliko? Entä keitä Jim oikein tarkoitti sitten niillä, jotka kuiskivat hänen korvaansa ja joista hän kertoo samassa ”When the Music is Over kappaleessa:

Come back, baby
Back into my arm
We’re gettin’ tired of hangin’ around
Waitin’ around with our heads to the ground

I hear a very gentle sound
Very near yet very far
Very soft, yeah, very clear
Come today, come today

What have they done to the earth?
What have they done to our fair sister?
Ravaged and plundered and ripped her and bit her
Stuck her with knives in the side of the dawn
And tied her with fences and dragged her down

I hear a very gentle sound
With your ear down to the ground
We want the world and we want it…
We want the world and we want it…
Now
Now?
Now!

Typerää. Jim Morrison ei huuda että hän, tai hänen ystävänsä, tai seuraava sukupolvi haluaisi maailman, nyt! Ei, Jim yksinkertaisesti kertoo, mitä hän kuulee, kun hän painaa korvansa maata vasten. Onko vaikea ymmärtää? Ja tämä on tärkeää! Kuusikymmenluvulla tämä vieno ”rakkaus” viesti, josta Jim kertoo, oli täysin tuntematon. Sanomaa ei oltu jaettu painetussa tai äänitetyssä muodossa ainakaan suurelle yleisölle. Toisin kuin nykyään, jolloin ”kuiskeesta” vaivatta löytää useita, pääasiassa 1990-luvulla julkaistuja versioita. Näin ollen Jimin on itse täytynyt kuulla tuo kuiske, jota hän kuvaa. Ei Ginsbergiltä, Huxleyta tai keltään Blakelta, ei keneltäkään muulta – kuten jo aiemmin mainittiin – vaan niin kuin hän itse on kuullut – suoraan kuiskaajilta.

Sanomia yhdistävän punaisen langan mukaan ihmiset ovat käyttäneet vapaata tahtoaan väärin ja vahingoittaneet vakavasti Äiti Maata (”Not to touch the earth”). Ihmiskunnan on muutettava käyttäytymistään nyt heti – välittömästi – tai muuten se tuhoutuu. Käyttäytymisen muutoksen, mikä tarkoittaa vapaasta tahdosta luopumista ja kollektiiviseen tahtoon siirtymistä, on oltava vapaaehtoista, siihen ei pakoteta, muuten kuin maalaamalla piruja seinille, maailmalopun katastrofaalisilla uhkakuvilla pelottelemalla. Ja muukalaisilla on joka tapauksessa aikomus tulevaisuudessa elää maapallolla, kuitenkin ilman meitä, jollemme suostu muuttumaan. Esimerkiksi John E. Mackin kirjassa ”Ufosieppaukset, Ihmiset ja avaruusoliot kohtaavat” ( Otava, 1997) voit löytää seuraavat, ensin John E. Mackin, sitten Scottin ja lopulta Saaran huomiot:

Tiibetin johtomiehet, lamat tulkitsivat muukalaiset hengiksi, jotka ovat kauhuissaan nähdessään luonnon eli oman elinympäristönsä tuhotuvan… (sivu 105)

Muukalaisten aikomuksena oli elää täällä (maapallolla) – kuitenkin ilman meitä, jolleivät ihmiset muutu, missä tapauksessa voisimme ehkä elä yhdessäkin. (sivu 159)

Lajien yhteensulautuminen toteutuu valtavan syvän rakkauden merkeissä. (sivu 313)

Oliko Jimbo todellinen bimbo – ufouskovainen? Mutta ennen kuin leimaat Morrisonin kilipääksi, niin kerro, miksi kaikki uskonnot, myös kristinusko, buddishmi, hinduisimi ja islam tyrkyttävät aivan samaa ”luovu vapaasta tahdostasi”-oppia kuin nämä muukalaiset, vain hieman poikkeavien sanakääntein? Esimerkiksi:

Tulkoon sinun valtakuntasi.

Tapahtukoon sinun tahtosi,

myös maan päällä niin kuin taivaassa. (Isä Meidän rukous)

Jumalalle kelpaava uhri on särjetty henki; särjettyä ja murtunutta sydäntä et sinä, Jumala, hylkää. Psalmit 51:19 Sinun tahtosi, minun Jumalani, minä teen mielelläni, ja sinun lakisi on minun sydämessäni.” (Psalmit 40:9)

*

Opi olemaan kuuliainen, sinä tomu. Opi nöyrtymään. sinä maa ja muta… Opi murtamaan oma tahtosi ja antautumaan kaikkeen alamaisuuteen… Älä salli ylpeyden asua itsessäsi, vaan esiinny niin alistuneena ja mitättömän pienenä, että kaikki voivat kävellä päälläsi ja polkea sinua niin kuin katujen lokaa (Tuomas Kempiläinen, Kristuksen seuraamisesta, Kirjaneliö, 1988, sivut 127-128) Uhraudut kaikesta sydämestäsi Jumalan tahdolle etsimättä omaasi pienessä tai suuressa, ajallisessa tai iankaikkisessa. (Tuomas Kempiläinen, Kristuksen seuraamisesta, Kirjaneliö, 1988, sivu 152)

Suostu sydämesi särkymiseen, niin löydät hurskauden. Poikani, jätä itsesi, niin löydät minut. Pidättäydy itse valitsemasta ja ole vailla omaasi, niin voitat aina. Vielä suuremman armon saat heti, kun luovut itsestäsi etkä peruuta. Kuinka voit olla minun ja minä sinun, ellet sinä ole sekä sisäisesti että ulkoisesti vailla kaikkea omaa tahtoa? Mitä nopeammin näin teet, sitä parempi on olosi, ja mitä täydellisemmin ja vilpittömämmin, sitä enemmän olet minulle mieleen ja sitä runsaampi on voittosi. Olen sanonut sinulle sangen usein ja sanon nyt jälleen: jätä itsesi, luovu itsestäsi, niin olet nauttiva suurta sisäistä rauhaa. Anna kaikki kaikesta, älä etsi mitään, älä vaadi mitään takaisin, pysy puhtaasti ja lujasti minussa, niin saat omistaa minut. Sitä tavoittele, sitä rukoile, sitä halua, että voisit kaikesta omasta riisuttuna seurata alastomana alastonta Jeesusta, kuolla itsellesi ja elää minulle iankaikkisesti. Silloin katoavat kaikki turha kuvitellut, haitalliset häiriöt ja joutavat huolet. Silloin myös väistyy liika pelko ja väärä rakkaus saa surmansa. (Tuomas Kempiläinen, Kristuksen seuraamisesta, Kirjaneliö, 1988, sivut 173-174, Raamatun jälkeen todennäköisesti luetuin kristillinen kirja)

*

Meidän sisäisin ja kaikkein syvimmälle kiinnittynyt paholaisemme on erillinen itsen käsitys, minän ahneus… Nämä kaksi peruserehdystä eli itsestä kiinni pitäminen ja itserakkaus ovat pahimpia erehdyksiä, joita voimme tehdä… Siksi todellisen harjoittajan tulee olla kuin sotilas, joka taistelee jatkuvasti sisäisiä vihamiehiä vastaan. Näiden päällikkö on tämä uskomus ’itsen’ olemassaolosta, josta kaikki muut uskomukset välittömästi juontuvat…vain vapaudessa mieli voi tulla kurinalaiseksi. (Dalai Lama: Viisauden opetukset, Biokustannus,1991, sivu 77) Buddhalaiset eivät käytä sanaa vapaatahto, vaan sanoja ’minä’, ’itse’ ’ego’ ja ’mieli’!

Takertuminen häviää, kun sekä sisäiset että ulkoiset eli minä ja minun ovat tuhottuja. Takertumisen hävittyä loppuu syntyminen. Karman ja samentajien tuhoutumisesta vapautuminen. Karma ja samentajat syntyvät kuvitelmista, jotka puolestaan syntyvät ajatusrakennelmista. Ajatusrakennelmat sammuvat tyhjyydessä. (Dalai Lama: Viisauden opetukset, Biokustannus,1991, sivu 116)

*

…se joka antautuu Jumalalle ja tekee hyvää, hänellä on paikkansa Herransa tykönä’ (2:106/112), ’Näin hän tekee täydelliseksi armonsa teitä kohtaan, että antautuisitte hänen valtaansa’ (16:83/81) ja ’Tehkää parannus Herranne edessä ja antautukaa täydellisesti hänelle ennen kuin rangaistus tulee päällenne’. (39:55/54) ’On sellaisiakin ihmisiä, jotka myyvät sielunsa saadakseen Jumalan suosion, sillä Jumala on laupias palvelijoilleen’ (2:203/207) (Koraani)

Ja yhteneväisyydet Herran ja muukalaisten välillä eivät suinkaan lopu tähän. Kun Mooses jakaa ohjeita israelilaisille Siinain erämaassa, hän sanoo heille:

Älkää saastuttako itseänne millään näistä, sillä näillä kaikilla ovat itsensä saastuttaneet ne kansat, jotka minä karkotan teidän tieltänne. Ja maa tuli saastaiseksi, ja minä kostin sille sen pahat teot, niin että maa oksensi ulos asujamensa. (3Moos.18:25-26)

Ja Ed kertoo samaisessa John E. Macin kirjassa:

..ikään kuin meidät oksennettaisiin pois täältä… osasta ihmiskuntaa hankkiudutaan eroon. (sivu 97)

Toistaako historia itseään? Näissä uskonnollisten liikkeiden opetuksissa ja muutamassa ‘’When the Music is Over’’ kappaleen riimissä riittää pohdittavaa yllin kyllin niille, jotka ovat sylivauvasta lähtien tyytyneet vallanpitäjien (politiikka, uskonto, media ja raha) toimesta tuttipullon, kouluopetuksen, vaalilupausten ja tiedotusvälineiden avulla tuputettuun tekototuuteen. Itsensä turruttaneiden lienee paras jatkaa mäyräkoirien taluttamista ja vetää pää turvoksiin. Muut – mitä sanotte seuraavista Strange Days kappaleen riveistä:

Hear me talk of sin
And you know this is it

Mitä helvettiä – synti! Tämä se vielä puuttui. Ei ikimaailmassa – ei kait liskokuningas ole lukenut Raamattua ja sieltä nimen omaan Johanneksen evankeliumia? Morrison lässyttää meille evoluutiouskovaisille synnistä ja tähdentää aivan erityisesti, että sinä tiedät, että tämä on se! Kuka sinä? Mikä se?

Ennen kuin jatkamme, on muistettava, että Jeesus ei ollut suinkaan mikään kristitty. Ja toiseksi, hän ei perustanut ainuttakaan kirkkoa, eikä kerännyt rahaa seurakuntalaisilta. Rukoilemaankin hän neuvoi yksinäisyydessä, ei niin, että joku näkee, saati väkijoukkojen edessä! Juutalaisten uskonnollisille johtajille, fariseuksille, Jeesus tykitti:

Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä. (John 8:44)

Jeesus siis piti juutalaista papistoa Saatanan palvojina! Ja tämä sama Jumala, jota Jeesus kutsui paholaiseksi, on kaikkien kristittyjen Jumala. Lisää mietittävää Mr. Mojo Rising antaa laulaessaan ”Soft Parade” pitkäsoitolla kappaleessa ”Tell all the people”:

Tell all the people that you see 

Follow me
Follow me down
Tell all the people that you see
Set them free
Follow me down

You tell them they don’t have to run
We’re gonna pick up everyone
Come out and take me by my hand
Gonna bury all our troubles in the sand, oh yeah

Tell all the people that you see
We’ll be free

Kuka vapauttaa? Kenen pitää kertoa? Kuka poimii mukaansa? Ei kai Jim elä ympärivuorokautisessa alkoholi- ja huumetokkurassa, vaan viittaa seuraaviin kolmeen jakeeseen:

” Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni.(John.12:32)  ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. (John.8:32)  Jos siis Poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi.” (John.8:36)

Kukaan muu maailmassa ikinä, eivät edes lahopäisimmät beatnik-hörhöt kuvitelleet vapauttavansa kaikki maailman ihmiset? Entä seuraavat mielenkiintoiset riimit ”Five to one” ja ”Land ho” kappaleista, joilla Jim voi viitata yhtä aikaa sekä a) Raamattuun; hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä (John.3:30) että b) Hopi- ja Navajo intiaanien sekä atsteekkien mytologiaan, joiden mukaan neljäs maailma on pian loppumassa ja viides alkamassa.

Five to one, baby
One in five
No one here gets out alive, now

The old get old
And the young get stronger
May take a week
And it may take longer
They got the guns
But we got the numbers
Gonna win, yeah

*

If I get my hands on a number five
Gonna skin that little girl alive.
If I get my hands on a number two
Come back home and marry you
Marry you, marry you. all right!

Viitatessaan intiaanien suusta suuhun sukupolvelta toiselle tuhansia vuosia kulkeneeseen perimätietoon Jim Morrison astuu kuulijan käsittämättä shamaanien maailmaan. Shamaaneille oviaukot tuolle puolen, toinen todellisuus (doorways to an other side, an other reality) ei ole mikään huumehöyryjen aikaansaannos, vaan täyttä todellisuutta, henkimaailma, josta shamaanin varjosielu hakee aina tarvittaessa ylimaallista tietoa.

Made the scene
Week to week
Day to day
Hour to hour
The gate is straight
Deep and wide
Break on through to the other side
Break on through to the other side

Kaikki Doors-yhtyeen historiaa vähänkin tuntevat, tietävät varmaan kappaleen ”Shaman’s Blues”, mutta he eivät ole käsittäneet, että Jim laulaa kyseisessä kappaleessa Maailman Vapahtajasta:

Did you stop to consider? 

How it will feel
Cold, grindin’ grizzly bear jaws
Hot on your heels

Do you often stop and whisper?
In Saturday’s shore
The whole world’s a savior
Who could ever, ever, ever
Ever, ever, ever
Ask for more?

Do you remember?
Will you stop?
Will you stop?
The pain

Jospa kirja ”Doors of perception” ei ollut mitään muuta kuin erinomainen kulissi, savuverho Jimille piilottaa todellinen sanomansa, jonka hän halusi lähettää tulevaisuuteen. Sillä kuka olisi 1960-luvulla kuunnellut ja/tai ostanut sellaisen kapinallisen rock’ roll yhtyeen levyjä, joka lauloi Jeesuksesta. Ja ennen kaikkea koska tarina oli ennen kuulumaton ja nykyäänkään ei juuri kukaan ymmärrä mistä oikein on kysymys. Ja sitten seuraava Jimin lapsuudenkokemuksistaan kertoma tarina (”Peace Frog”, ”Dawn’s Highway”):

Me and my -ah- mother and father – and a
Grandmother and a grandfather – were driving through
The desert, at dawn, and a truck load of Indian
Workers had either hit another car, or just – I don’t
Know what happened – but there were Indians scattered
All over the highway, bleeding to death.

So the car pulls up and stops. That was the first time
I tasted fear. I must a’ been about four – like a child is
Like a flower, his head is just floating in the
Breeze, man.
The reaction I get now thinking about it, looking
Back – is that the souls of the ghosts of those dead
Indians…maybe one or two of ’em…were just
Running around freaking out, and just leaped into my
Soul. And they’re still in there.

Muistellessaan intiaanihenkien hippaa autiomaassa, Jim siis väittää, että on olemassa henkiä. Ja Jimbo toistaa käsityksensä kuolemattomuudesta muun muassa ”An American Prayer” runossa ja ”Waiting for the Sun” sekä ”Riders on the Storm” kappaleissa seuraavasti:

We live, we die & death not ends it

*

This is the strangest life I’ve ever known.

*

Girl ya gotta love your man
Girl ya gotta love your man
Take him by the hand
Make him understand
The world on you depends
Our life will never end
Gotta love your man, yeah

Entä neljännen maailman pikainen loppuminen? Mitä Jim sanookaan esimerkiksi ”The End of the Night”, ”The End”, ”Strange Days”, ”When the Music is Over”, ”Five to One” ja ”Ship of Fools” kappaleissa?

Realms of bliss, realms of light 

Some are born to sweet delight
Some are born to the endless night
End of the night, end of the night

*

This is the end
Beautiful friend
This is the end
My only friend, the end
Of our elaborate plans, the end
Of everything that stands, the end

*

Strange days have found us
Strange days have tracked us down
They’re going to destroy
Our casual joys

*

So when the music’s over
When the music’s over
Turn out the lights
Well the music is your special friend
Dance on fire as it intends
Music is your only friend
Until the end 


*

Your ballroom days are over, baby
Night is drawing near
Shadows of the evening crawl across the years
Ya walk across the floor with a flower in your hand
Trying to tell me no one understands
Trade in your hours for a handful dimes
Gonna’ make it, baby, in our prime

*

The human race was dying out
No one left to scream and shout.
People walking on the moon
Smog will get you pretty soon.


Everyone was hanging out
Hanging up and hanging down
Hanging in and holding fast
Hope our little world will last.

Ja mikä sitten oli se ylimaallinen tieto, jota Jim kylvi runoihinsa, rivin sinne, rivin tänne, “It may have been in pieces, but I gave you the best of me”, kuten hän itse vähän ennen kuolemaansa sanoi? Osoittaako Morrison olemassaolomme arvoituksen ratkaisevaan kysymyksen ytimeen ”Love Hides” runolla?

Love hides in the strangest places.

Love hides in familiar faces.
Love comes when you least expect it.
Love hides in narrow corners.
Love comes to those who seek it.
Love hides inside the rainbow.
Love hides in molecular structures.
Love is the answer. 

Ja jotta pala takertuisi kunnolla kurkkuusi niin runossaan ”L’America” Jim Morrison näyttää suoraan viittaavan arvoituksen ratkaisijoihin ja vesimieheen, joka tulee opettamaan sinulle kuka oikein olet:

I took a trip down to L’America
To trade some beads for a pint of gold

C’mon people, don’t ya look so down
You know the rain man’s comin’ ta town
Change the weather, change your luck
And then he’ll teach ya how to find yourself
L’America

Friendly strangers came to town
All the people put them down
But, the women loved their ways
Come again some other day
Like the gentle rain
Like the gentle rain that falls

Jospa koko Doorsin tuotanto on ymmärrettävä toisin? Vaikuttaa erehdyttävästi sille, että Jim kirjoitti, lauloi ja tulkitsi kappaleita ja jopa yhtä ja samaa kappaletta kahden eri persoonan näkökulmasta (Jim väitti, että hänen sisällään on ollut lapsuudesta lähtien intiaani-henki). Eikä meillä taida olla aavistustakaan siitä, millainen Jeesus todella oli ja millaista kaaosta ja epäjärjestystä hän levitti ympärilleen Juudeassa 2000 vuotta sitten. Ei kai kuolemantuomiota jaella lammasten paimenelle, josta jaetaan lapsille kiiltokuvia pyhäkouluissa, vai? Jeesuksen on täytynyt olla todellinen uhka lailliselle, Jahvea pelkääville pilkunnussijoille, Juudean yläluokalle, aivan kuten Jim oli uhka uskonnollis-vanhoillisille Amerikan valtapitäville, ahneille sotahaukoille. Oletko jäljillä?

Ja huomaa vaikka huviksesi, että myös Neil Young laulaa laulussaan ”My Heart” paimenesta, laumasta ja rakkaudesta, jotka kaikki viittaavat Johanneksen evankeliumista löytyviin nasaretilaisen sanoihin:

Mutta joka menee ovesta sisälle, se on lammasten paimen. (John.10:2)  Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. (John.10:11)  Sen suurempaa rakkautta ei ole kenelläkään, kuin että hän antaa henkensä ystäväinsä edestä. (John 15:13)

Älä kuitenkaan vielä riemuitse. Sidotaan palasia vielä hiukan yhteen, Jim laulaa/puhuu ”Lions in the street”, ”Awake Ghost song”, ”The Celebration of the lizard” ja ”Someday soon” kappaleissa:

He went down South and crossed the border
Left the chaos and disorder
Back there over his shoulder
One morning he awoke in a green hotel
With a strange creature groaning beside him

*

Is everybody in?
Is everybody in?
Is everybody in?
The ceremony is about to begin.
WAKE UP!
You can’t remember where it was
Had this dream stopped?

Awake.
Shake dreams from your hair
My pretty child, my sweet one.
Choose the day and choose the sign of your day
The day’s divinity
First thing you see

A vast radiant beach and cooled jeweled moon
Couples naked race down by its quiet side
And we laugh like soft, mad children
Smug in the wooly cotton brains of infancy
The music and voices are all around us.

Choose they croon the Ancient Ones
The time has come again
Choose now, they croon
Beneath the moon
Beside an ancient lake

Enter again the sweet forest
Enter the hot dream
Come with us
Everything is broken up and dances.

*

Wake up!
You can’t remember where it was.
Had this dream stopped?
The snake was pale gold
Glazed & shrunken.
We were afraid to touch it.
The sheets were hot dead prisons.

And she was beside me.
Old, she’s numb.
Her dark, red hair,
The white soft skin.

*

Someday soon
Familiar faces will fill your living room
Run, slash out their lizard tongues
You’re not getting young

And I hate to remind you but you’re going to die

Morrison maalaa väkevin vedoin silmiisi kalpean kuu-helmen valossa sädehtivän rannan, outoja olentoja, lasisen luistavan liukkaan ihon, kultaisen kelmeän kullanvärisen käärmeen kasihaaraisine kielineen, otuksia, joihin emme uskaltaneet koskea. Ja infernaalisilla kuvilla höystettyjä sanomia maan ihmisten korvaan, kertovat viestin saaneet, kuiskivat muun muassa matelijaa muistuttavat (reptilians) avaruusolennot. John E. Mackin jo aiemmin lainatussa kirjassa ”Ufosieppaukset” ensin Jerry, Sara, Paul ja sitten Carlos kertovat kohtaamisistaan 1990-luvulla:

Ne valehtelivat aina… Olennoilla oli pelottavat kasvot ja paholaismaiset silmät… Niiden silmät, että minä vihaan niitä… En osaa sanoa. Se tuntuu kuin jokin luikertelisi sisääni ja tietäisi minusta ihan kaiken… minä jotenkin kadotan oman itseni, ja se olento tulee sisääni, eikä se tunnu mukavalta (sivut 188, 203, 197, 201 )

Pää oli sen kehon kookkain osa; se hehkui ja oli melko pitkänomainen, niin että näytti matelijan tai melkein käärmeen päältä. (sivu 311)

Nenä oli littana, niin kuin apinalla, ja suun ympärillä näytti olevan jonkinlaisia suomuja… Tämä oli hyvin älykäs matelijalaji – energiamuoto, joka pärjäsi hienosti. (sivu 328, 335)

Niiden silmämunat tai linssit ovat läpinäkyvät, ja pimeässä ne näyttävät ihan mustilta. Näiden suojalasien takaa voi erottaa kissamaiset, pystysuorat, viiltomaiset pupillit ja melko laajat, pyöreät iirikset, joissa liikahtelee ruskean ja punaisen eri sävyjä. (sivut 508-509)

Molemmat Jerry ja Carlos olivat Mackin mukaan kokeneen matelijoiden läsnäolon ja Carlos jopa sen lisäksi oli nähnyt käärmeen silmät, joten kummankin täytyi olla vähintään Doors-yhtyeen musiikin hypnotisoima, vai mitä? Ja kaikki Doors fanit kuvittelevat, että Jim laulaa ”The Endissä” Oidipuksesta:

He took a face from the ancient gallery
And he walked  on down the hall
He went into the room where his sister lived, and…then he
Paid a visit to his brother, and then he
He walked on down the hall, and
And he came to a door…and he looked inside
Father, yes son, I want to kill you
Mother…I want to…fuck you

Näyttääkin sille, että he erehtyvät raskaasti, kuten Ed ja Peter kertovat Mackin kirjassa:

Ne voivat leijua ympäriinsä ja muuttaa luonnonlakeja, millä hän näytti tarkoittavan sitä, että henget pystyivät muuttamaan muotoaan. (sivu 98)

Se on minusta pelottavaa, että ne ottivat ihmishahmon tullessaan katsomaan minua. Ne astelivat suoraan ovelleni… pelottaa ajatellakin, että kuka hyvänsä kadunmies voisi olla joku helvetin muukalainen. (sivu 463)

Jos olennot voivat ottaa minkä muodon haluavat tai tarvitsevat, he voivat ottaa minkä naamion tahansa ja mistä galleriasta tahansa, kuten Jim kuvaa vain muutamaa riviä aiemmin:

Ride the snake, ride the snake
To the lake, the ancient lake, baby
The snake is long, seven miles
Ride the snake…he’s old, and his skin is cold….

The killer awoke before dawn, he put his boots on
He took a face from the ancient gallery

Ja vielä yksi asia; Jim Morrison äänitti seuraavan runon 7.12.1970 (Village tapes):

For those people who died

for Nirvana

for the heavenly creed

for you, for me.

These lines are written

to convey the MESSAGE…

Believe.

Things more horrible

than war

Things out of the tales

Great beasts

Suffering extinction.

Naruttaako Jim meitä vai onko L.A. Woman albumin keltainen sisäkansi, johon on painettu ristiinnaulittu, ei ristille vaan lennätinpylvääseen, kuvitettu viesti?

Älä kuitenkaan innostu liikaa ja tukehdu. Morrisonia ei enää saa hakemallakaan hoitoon ja Heimonenhan on muutenkin hullu. Omia aivosoluja on ihan turha rasittaa tällaisen humpuukin vuoksi. Joku on vain ajankulukseen suunnitellut taitavan maailmanlaajuisen pyramidihuijauksen hyväuskoisten kusettamiseksi. Tai sitten tämä on Opus Dein tai Temppeliherrain ovela juoni juottaa liskokuninkaalle Graalin malja pohjanmaan kautta!

As long as everybody sleeps, the end comes sure by itself

— Yaqui-noita Carlos Castaneda, Matka Ixtlantiin

 

Artikkelin julkaissut Rock and Roll is Dead

 

Mistä me olemme peräisin?

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli ihmisen alkuperää ja ihmisten yhteyksiä elämiin muissa maailmoissa ja ulottuvuuksissa.

Monissa näistä kommunikaatioista, me olemme kuulleet monien teistä kysyvän kysymyksen ”Mistä minä tulen?”… tarkoittaen itseään… ”Mikä on minun alkuperäni?” Liitynkö minä ulkoavaruuden sivilisaatioon, tuohon tiettyyn ulkoavaruuden sivilisaatioon, tai tähän todellisuuden dimensioon? Kerrothan minulle, mistä minä tulen, mikä on alkuperäni? Nyt, me olemme vastanneet tähän kysymykseen monta kertaa, monin eri tavoin monille teistä. Ensinnäkin yleensä selittämällä että koska aika, tavallaan, on oikeasti ainoastaan lineaarisen ulottuuvuutenne tuote, että ette, näin, oikeasti tule mistään tietystä pisteestä ollenkaan, paitsi että tässä ja nyt — kaikki on juuri tässä, juuri nyt, vaikka te ette välttämättä koekaan sitä tällä tavoin. Joten kaikki teistä, kuten olemme sanoneet, tulee kaikkialta ja ei mistään, samaan aikaan. Tai, siinä kuin koette teillä olevan tämä kokemus maapallolla juuri nyt, se voi yhtä helposti olla sanottu että te tulette maapallolta, koska se on se elämä jota elätte juuri nyt, että se on teidän alkuperänne.

Mutta me ymmärrämme miten monet teistä tarkoittavat tuon kysymyksen, koska me ymmärrämme että monet teistä, avaamalla tietoisuutenne tutkimista varten, alkavat päästä kiinni siihen todellisuuteen että olette, itse asiassa, kytkeytyneet moneen eri kokemuksen dimensioon ja itse asiassa teillä on samanaikaisia elämiä, ikään kuin, monissa eri sivilisaatioissa tai todellisuuden dimensioissa. Ja, kun luotte näitä yhteyksiä, saatatte tuntea että johtuen tuon yhteyden energian laadusta, että tuo paikka josta nyt tulette tietoiseksi, että elämä joka teilllä on käynnissä jossain muualla, nyt muuttuu teidän alkuperää edustavaksi, koska tapa jolla teidät on opetettu ajattelemaan lineaarisesti. ”Olen tässä nyt, siksi minun on pakko olla ollut tässä jonkin aikaa, minun on oltava tullut täältä”… on tapa jolla mielenne yleensä tulkitsee tämän yhteyden josta tulette tietoiseksi.

Jälleen, tämä on vain lineaarinen perspektiivi, ja että ainoa syy miksi olitte (kykeneväisiä) tunnustamaan tietyn sivilisaation yhteyden joka teillä itse asiassa saattaa olla, on koska saattaa olla jotain, värähtelyllisesti, siinä sivilisaatiossa joka liittyy sellaiseen elämään jota elätte nyt, ja sellaisiin asioihin joita teidän tulee tietää nyt, ja sellaisiin asioihin joita teidän tulee käyttää jokapäiväisessä todellisuudessanne tällä hetkellä. Ja niin luotte tämän yhteyden tähän elämään, ja tunnustaessanne tuon yhteyden, oletatte että tämä yhteys edustaa alkuperää — vain sen takia että imette energiaa siitä jotta voisitte vakiinnuttaa tietyn idean nykyiseen elämäänne. Mutta eri elämillä voi olla eri kytkeytyneitä tunteita, ja vaikka teillä saattaakin olla yhteys yhteen sivilisaatioon tässä elämässä, koska tunnette että yhteys on tärkeä teidän tiedostaa nyt, toisessa elämässä, se mitä kutsutte menneeksi tai tulevaksi elämäksi, saatatte tuntea että teillä on täysin eri alkuperä, johtuen niistä yhteyksistä jotka luotte tuota elämää varten, jos minkäänlainen yhteys on tarpeellinen yleensäkään.

Nyt, kaikesta tästä huolimatta, moniulotteisesta, ajallisesta fysiikasta huolimatta, haliaisin tässä hetkessä puhua tästä erityisestä kysymyksestä, ”Mikä on alkuperäni, mistä minä tulen?”… aivan täysin eri tavalla. Koska todella, perustavalla tavalla, on olemassa yksi vastaus kaikille teille joka on hieman tarkempi kuin idea alkuperän kiinnittämisestä tiettyyn sivilisaatioon tai todellisuuden ulottuvuuteen. Teillä kaikilla todella on sama perus-alkuperä ja tuo alkuperä ei oikeastaan ole paikka, niin paljon kuin se on olemisen tila. Perus-alkuperänne on tila, värähtely, energia jota kutsutte ehdottomaksi rakkaudeksi, iloksi, ja ekstaasiksi — se on alkuperäinen paikkanne. Se ei ole idea tietystä paikasta, se on olotila.

Idea yhteyden tuntemisesta tiettyyn paikkaan, ulkoavaruuden sivilisaatioon, kokemuksen ulottuuvuuteen, voi yksinkertaisesti johtua siitä että ulottuuvus jossa teillä on samanaikaisia kokemuksia, voi olla, teille, enemmän edustava värähtelyllisesti, todellista ehdottoman rakkauden, ja sallimisen, ja vapauden ja luovuuden alkuperäistä tilaa. Ja niin näette sen alkupisteenä koska se voi värähtelyllisesti olla lähempänä sitä olotilaa — mutta se on alkuperänne, sama alkuperä kaikille teille, sama alkuperä kaikille meille, ja sama kaikille Luomakunnan olennoille. Yksi ääretön tässä ja nyt joka on ehdottoman sallimisen värähtelyn kuvaama, olemassaolon itsensä, johon te alatte herätä, alatte muistaa sen olemassaolon luonnollisena tilana. Ja se on syy miksi monet teistä yhtäkkiä heräävät tuohon ääneen, tuohon tiettyyn värähtelyyn, ja alkavat etsiä sille sijaintia. Osoittakaa se tähän ja nyt missä olette, koska se on se minne se kuuluu, ja se on se missä se voi tehdä teille, tavallaan, eniten hyvää, koska tämä on se elämä josta olette tietoinen juuri nyt.

Ja me emme sano että ette voi olla tietoisia moniulotteisista olemassaoloistanne ja integroida niitä ja tuoda niitä kaikkia yhteen. Ja me emme sano etteikö niiden tutkiminen voisi palvella tuolla tavoin, mutta idea tulee aina pelkistymän sallia tuon tilan, luonnollisen avoimen sallimisen tilanne ja ehdottomuuden palvella teitä nyt, jotta voitte muuttua siksi sinuksi joka haluatte olla nyt, tässä elämässä. Koska elämä johon keskitytte nyt on ainoa elämä, ainoa hetki jolloin koette tämän sinuutenne. Joten, tuomalla tämän tilan esiin, täytätte tarkoituksenne ja tehtävänne tässä ulottuvuudessa, aivan kuin saman tekeminen missä tahansa muussa dimensiossa sallii teidän, täten täyttää tarkoituksenne ja tehtävänne tuossa todellisuudessa, tuossa elämässä, tuona sinuna, tuon todellisuutenne aspektin missä tahansa dimensiossa se sitten saattaakin olla.

Joten, tämä on se mielipide, tämä on se näkökulma, kuten sanotaan, tämä on se tapa käyttää alkuperän ideaa kaikkein perustavanlaatuisimmalla tavalla jokapäiväisessä todellisuudessanne. Kuten sanotte, tuoda se maan päälle, maadoittaa se ja löytää käytännöllisiä ja käytännönäheisiä sovelluksia sallia itsenne tietää että se on teidän tehtävänne olemus, olla niin täydellisesti kuin kykenette, mitä se sitten onkin mikä olette valinneet olla, juuri tässä ja juuri nyt. Miten haluattekin sen tehdä, ei haittaa, niin kauan kun tunnette että se tapa jolla teette sen on tyyli ja metodi joka edustaa teidän luonnollisen itsenne olemassaolon tilaa.

 

Polariteettiaspektit ja itsensä keventäminen

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli polariteettia. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.


 

A: Sivilisaatiossanne on idea jonka olemme kuulleet kerran toisensa jälkeen tulevan ilmaistuksi joidenkin niiden teistä suusta, jotka ovat vakavamielisempiä. Ei sillä että me, millään muotoa, tarjoaisimme ideaa todisteesta siitä keitä me olemme tänä hetkenä, sillä kyse ei ole tuosta. Idea on pysyä huomaamattomana; jakaa informaatiota niin että ideat ovat ne joihin te keskittyisitte sen sijaan että miettisitte sitä kuka näitä ideoita välittää.

Mutta jotkut yksilöt ovat ilmaisseet ajatuksensa ideasta, että interaktio tiedän ja erään toisen sivilisaation välillä tulisi olla hieman enemmän ”kunnianarvoisampi”. (yleisö nauraa) Selvä. Voin olla yhtä melankolinen kuin kuka tahansa teistä (lisää naurua). Kuitenkin! Kukaan ei sanonut että ne, mitä te kutsutte avaruusolennoiksi, eivät osaisi leikkiä! Ja tulette huomaamaan, kaikessa todellisuudessa, että se on leikin ja naurun kautta kun luotte kaikkein lähimmät suhteenne meihin.

Aivan kuin asian laita on delfiinien kanssa planeetallanne. Ne osaavat leikkiä. Ja ne voivat olla hyvin rakastavia oppaita opettaessanne teitä leikkimään, millä tahansa tavalla haluattekin. Ja niin tunnustakaa, että suurimmassa osassa näitä interaktioita, vaikka havaitsisitte meidät melankolisen suhtautumisen kautta, suorassa tiedonvälityksessä, me nauramme aina.

Ja monta kertaa me yksinkertaisesti räätälöimme tavan jolla informaatio tulee teidän luoksenne koska me havaitsemme että te tunnette että teidän tulee kuulla se tuolla tavoin jotta se kuulostaisi uskottavalta, ja niin ette ajattelisi että me nauraisimme teitä. Koskaan emme tee niin. Me arvostamme teitä ja nautimme teistä suunnattomasti. Ja niin me kiitämme teitä koska olette niin suuren ilon lähde.

Ja niin, näillä puheilla, leikkikäämme. Kerro!

Q: Hyää iltaa, miten voit?

A: Täydellisesti, entä sinä?

Q: Erittäin hyvin. Kysymykseni on… no, noin kolme viikkoa sitten olin erään toisen olennon kanavointitilaisuudessa, ja me puhuimme Orionista…

A: Kyllä.

Q: … ja joistain kokemuksista joita minulla on ollut siellä ja Seulasten tähdistössä myös…

A: Kyllä.

Q: … ja joistain parannuskyvyistä joita minulla tuohon aikaan mahdollisesti oli. Ja sitten olento sanoi että sinä halusit puhua minulle, ja nyt kysyn sinulta mitä haluaisit sanoa minulle?

A: Kiitos. Kyse on yksinkertaisesta heijastuksesta jokaisen teistä tunnustaessa yhteytenne tiettyihin värähtelyihin joita kutsutte Seulasten ja Orionin tähtikuvioiksi, jotka ovat toistensa napoja. Taaksepäin sekoittaen, lineaarisena esityksenä, systeemeihin joita kutsutte Lyyraksi, monia, monia, monia, monia vuosianne sitten. Ennen sitä kun ne hajosivat Orioniksi ja Seulasiksi.

Idea on yksinkertaisesti tunnustaa, että se on tietty sopimuksemme, tai että on olemassa tietty sopimus jonka olemme tehneet, olla palvelemassa planeettaanne tänä aikana, heijastaen ja esittäen joitain niistä alkuperäisistä valinnoista ja sopimuksista joita tehtiin erityisesti Orionin järjestelmissä.

Sillä me olemme ”varustettu”, sanotaanko, sallimaan idea alkuperäisestä Orionin energiasta, josta osa on syvän negatiivisuuden vallassa, löytämään sen tukipiste, löytämään sen tasapainopiste kaiken luomakunnan kolmiyhteisen rakenteen ymmärtämisen kautta. Polariteetti ja kolmas neutraali tasapainopiste joka sallii transformaation ja muutoksen.

Koko idea tässä sekoittumisessa ja tasapainottumisessa on yksinkertaisesti, todella varsin yksinkertaisesti, aina ymmärtää että sinä hetkenä kun suoraselkäisesti teette sen asian, joka teitä innostaa eniten, silloin sallitte kaikkein suurimman polariteetin tasapainottumisen tapahtua teissä itsessänne. Nyt, me olemme havainneet aina silloin tällöin että planeetallenne luotujen järjestelmien idea, ja erityisen vahvasti se johon viitataan skientologiana, on ollut, tietyssä mielessä, järjestelmä jonka Orion on luonut, orionilaisille, sallimaan heidän assimiloida idea maapallon värähtelystä. Tavoilla jotka ovat varsin samanlaisia siihen verrattuna kun assimiloitte ja ymmärrätte alkuperäisen Orionin värähtelyn olevan. Tämä ei tarkoita sitä, että toiset yksilöt joilla on muita yhteyksiä eivät voi käyttää tuota järjestelmää, tai että he eivät sitä olisi käyttäneet. Mutta se yksinkertaisesti alunperin luotiin… ja suui osa siitä analyysista planeetallanne on peräisin, joistain alkuperäisen Orionin suodattimen ideoista.

Täten, jonkin verran ne asiat joita monet yksilöt havaitsevat siinä mitä te kutsutte tieteeksi, itsessään, planeetallanne, ovat peräisin jonkin verran alkuperäisten Orionin värähtelyjen valumavaikutuksesta. Analyysi, idea tietoisuuden korkeasta keskittymisestä siihen mitä te kutsutte analyyttiseksi luonteeksi.

Idea jonka me haluamme jakaa on yksinkertaisesti, sekä tunnustaa että palveluksemme automaattisesti houkuttelee, mahdollisuuden heijastaa takaisin jokaselle teistä jotka tämän tietyn yhteyden kanssa painitte, että kontrolli on aina sisällänne — ja jossain määrin olette havainneet tämän jo itse.

Yksinkertaisesti tässä kohtaa vetovoima toimii heijastuksena jostain joka on nyt ”faktan jälkeen”. Jotain joka toimii heijastuksena asioista joita olette jo alkaneet integroida. Niin paljon kuin me voimmekin toimia ”merkkinä”, jos sallitte, yksilöille jotka tietävät pitävänsä heidän solmimat sopimukset. Ja jatkamalla noiden sopimusten kiihdyttämistä tekemällä sitä mikä heitä innostaa, suoraselkäisesti. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Ja toinen kysymys liittyy uneen jonka näin…

A: Kyllä.

Q: … noin kolme tai neljä kuukautta sitten.

A: Selvä.

Q: Kohtasin perheen ja paholainen aikoi ottaa minut valtaansa, a perhe oli jo sen vallassa… ja heräsin ja herätessäni otin huikan vettä ja sytytin savukkeen. Ja edessäni oli parimetrinen eetteriolento, erittäin vanha, ja se ilmestyi tyhjästä. Mikä se oli? Kuka se oli? Olinko se minä?

A: Tavallaan, kyllä. Mutta idea on myös tunnustaa että se mitä tyypillisesti kutsutte, tai mitä voisitte ilmentää ”paholaisena”, on yksinkertaisesti koko rotunne, koko maailmanne — perheesi — yhteenlasketun tietoisuuden negatiivinen polariteetti. Ja näin sallit itsellesi mahdollisuuden tunnustaa että todella ei ole olemassa eroa unen ja todellisuuden ja fyysisen todellisuuden välillä. Ne ovat representaatioita, saman todellisuuden eri representaatioita.

Ja niin se antoi mahdollisuuden nähdä tuon tietoisuutesi eetteriṕrojetkion manifestaation, mahdollisuuden nähdä konkreettisessa manifestaatiossa polariteetin. Tunnustaa että tuot niitä asioita esiin imaateriaalisesta materiaaliseen, täysin perustuen asenteisiin, uskomuksiin joita sinulla on minä tahansa hetkenä.

Joten se oli mahdollisuus nähdä polariteetin idea, nähdä kuinka nuo unitodellisuudet kytkeytyvät fyysiseen todellisuuteen, kuinka fyysinen todellisuus on vain unen jatke. Joten tavallaan se olit sinä, mutta se oli myös tarkemmin arkketyyppinen representaatio tietoisuutenne kollektiivisesta osasta joka esittää tuota ideaa. Se muinainen uskomus, erittäin muinainen ja vanha uskomus.

Joskus se ilmaistaan lohikäärmeen negatiivisena muotona. Joskus se ilmaistaan lohikäärmeen positiivisena muotona. Se on muinainen, lähes kaikkein muinaisin symboli planeetallanne joka esittää yhdistettyä kollektiivista tietoisuutta planeetallanne molemmissa polariteeteissa. Palveleeko tämä sinua?

Q: Erittäin hyvin, kiitos paljon.

A: Kiitos, ja jännittäviä unia sinulle. Kerro!

Q2: Haluan kiittää sinua siitä mitä sanoit leikkimielisyydestä ja nauramisesta.

A: Kyllä!

Q: Se soittaa kieliä syvällä sisimmässäni.

A: Voi, kiitos kun sain soittaa sävelmääsi. (yleisö nauraa)

Q: Ilo on minun puolellani. (nauraen) Puhuin olennon/ystävän kanssa levitaation ideasta.

A: Kyllä.

Q: Ja mieleeni tuli että vakavuus ja melankolia liittyvät painovoimaan.

A: Kyllä.

Q: Ja suureen määrään massaa ja painoa.

A: Kyllä!

Q: Kun taas nauru ja kevytmielisyys liittyvät keveyteen ja ne ovat erittäin henkisiä.

A: Kyllä. Kohottavaa eikö?

Q: Ehdottomasti! Ja löydän itseni lentämästä unissani varsin usein…

A: Kyllä!

Q: … ja nautin siitä paljon. Ja silloin kin löydän itseni lentämästä tiedän että näen unta.

A: Kyllä.

Q: Ja olen alkanut sanoa ”Tiedän että näen unta” ja sitten sanon ”valveuni”.

A: Kyllä. Voisitteko tehdä nyt minulle palveluksen? Kaikki te, kaikki kerralla. Teidän ei tarvitse, mutta se voi olla hauskaa.

Sanokaa perässäni: Oi!

Yleisö: OI!

A: Juuri nyt

Yleisö: JUURI NYT

A: Näen unta.

Yleisö: NÄEN UNTA.

A: Kiitos!

Yleisö: (paljon naurua)

A: Se on erittäin kirjaimellista, erittäin kirjaimellista. Te kaikki näette unta fyysisestä todellisuudesta. JA koko idea, kuten monet alkavat havaita, on herätä siihen uneen, luoda siitä mitä haluatte sen olevan. Koska se on pelkkä uni.

Q: Eräs lempiasioistani joita Bob Dylan on sanonut on: ”Annan sinun olla minun unessani jos annat minun olla sinun.” Joten haluan kiittää sinua ja kaikkia täällä siitä että olette unessani. (Yleisö: naurua)

A: Kiitos. Hetki…

Q: Niin.

A: … hetki. Vaikka emme voi kertoa teille paljoakaan tällä netkellä (1987) siitä mikä tuo yhteys oli, mutta yksilö nimeltään Robert jonka olet maininnut tulee kiihdyttämään mielenkiintoisella tavalla seuraavan 12 vuodetenne aikana.

Q: Robert?

A: Dylan.

Q: Oi! Bob. Selvä. (Yleisö: nauraa)

A: Sillä tällä yksilöllä on ollut jo perustavanlaatuinen vaikutus planeettaanne.

Q: Ehdottomasti.

A: Tällä tavoin tunnustakaa että tämä yksilö seuraavan kolmen vuoden aikana tulee kiihdyttämään; ja siitä seuraavan neljän vuoden aikana varsin erilainen näkökulma, /erittäin/ erilainen näkökulma, kuten me havaitsemme tämän energian nyt. Ja jossain määrin kytkeytyneisyys useisiin asioihin eri tavoin.

Q: Kiitos.

A: Kiitos siitä että avasit oven jotta me voimme havaita tuon osan planeettanne liikemäärästä.

Q: Kuka puhuu?

A: Se on, kuten tunnistat, minä… mutta ylisävel-yhteydellä. Tämä riittäköön nyt. Ookoo?

Q: Kyllä. Erittäin tarkkanäköistä, kiitos paljon. Tunsin vahvan yhteyden tuohon energiaan…

A: Kyllä.

Q: … sen olennon kanssa sekä näkökulmien kanssa joita on jaettu.

A: Joillain niistä tulee olemaan vahvat konnotaatiot delfiinitietoisuuden kanssa.

Q: Rakastan sitä!

A: Uneksi. Uneksi. Uneksi. Uneksi. Uneksi. (yleisö nauraa)

Q: Tuskin maltan odottaa.