Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Viesti valonkantajille

Tervehdys, rakkaat! Olemme onnellisia saadessamme tämän mahdollisuuden puhua kanssanne tänään.

Me näemme, että monet teistä työskentelevät täydellisemmin ja voimakkaammin nyt galaktisten tehtävienne parissa.

Työnne vaikutukset tuntuvat ympäri maailman, sekä myös ympäri galaksin, ja intergalaktisesti.

Ette ainoastaan ankkuroi korkeampaa Valoa tälle planeetalle, vaan myös lukemattomille muille planeetoille, tähdille ja tähtijärjestelmille.

Tämä on merkittävää, koska ihmiskunta ja Maa kohtaa aivan erityisiä haasteita tällä hetkellä, ja ensi vuosi tulee vaatimaan korkeampaa panostusta kuin mitä 3D-suuntautunut, varsin passiivinen ja heikoksi itsensä tunteva tietoisuus kykenee antamaan.

Kun näette asioiden tapahtuvan tietyille Maan kansoille, tai tietyille geografisille alueille, olivatpa ne sitten myrskyjä, tulipaloja, vankeutta, korruptiota, kemiallisia kontaminaatioita — ihmisaspektinne, kuten olemme sanoneet monta kertaa, reagoi suurella tunteella, pelosta ja ahdistuksesta vihaan ja kostonhaluun.

Tämä on ymmärrettävää, mutta se ei auta näitä tilanteita korkeammalle energeettiselle tasolle, niin että sinä ja miljardit muut voisitte kokea Maan elämän korkeammalta, hienovaraisemmalta, rauhallisemmalta hyvinvoinnin tasolta.

Kuva: Lynne Newman

Se mikä luo ylöspäin suuntautuneen energeettisen liikkeen on keskittynyt fokusoituminen Ykseystietoisuuteen kohti hyvinvointia, Rauhaa, kokonaisuutta ja tyyneyttä.

Jonain hetkinä tunnette itsenne voimaantuneeksi, kyllä.

Mutta suurimman osan aikaa olette hienovaraisesti koulutettu matkaamaan elämän läpi ajatellen niitä haasteita joita kohtaatte, yksilöllisesti ja maana, tai maanosana, tai planeettana, ja näkemään näiden epätoivoisten asioiden tiheys, ihmetellen voidaanko näistä koskaan päästä yli.

Se mitä saatte aikaan eetterikehossanne, kun matkaatte unitilassanne, ja korkeammassa tietoisuudessanne aina kaikkina aikoina, ylittää suuresti sen kapean fokuksen joka teille on opetettu matalamman tietoisuuden Maan asukkaana — tietoisuus joka perustuu selviytymiseen, kun kamppailette puutetta, tuskaa ja vastustusta vastaan.

Me olemme tietoisia siitä, että suurin osa teistä on edelleen jonkin ”odottamisen” prosessissa — NESARAn täysi voimaansaattaminen, alusten massalaskeutuminen Maahan, ei-maallisten olentojen läsnäolon paljastaminen, jonkinlaisen pelastajan odottaminen, Ylösnousemuksenne johtaminen jonnekin mistä elämän tuskat ja shokit eivät voi teitä enää koskaan tavoittaa, ja muita samanlaisia skenaarioita.

Ne ovat kauniita visioita.

Kuitenkin me haluaisimme kannustaa teitä vapauttamaan ja päästämään irti jopa kaikkein toiveikkaimmista pelastuksen visioista, sillä te jo pidätte sisällänne kyvyn luoda kaiken Uuden Maan uusiutumisen ja täyttymyksen.

Se mitä etsit ei voi tulla luoksesi ”ulkoa”.

Se etsii sinua kun sinä vapautat sen. Kun se on OK että se ei ole siinä vielä.

Ja kun tajuat että sinun tulee syleillä sen mitä haluat energiaa ennen kuin voit kokea sen ulkoisesti.

Tämä pätee kaikkeen siihen mitä toivot manifestoivasi, oli kyseessä sitten parempi terveydentila, uusi rakkaus, uusi tarkoituksen tunne päivittäisessä työssäsi, tietty rahasumma, tai mikä tahansa visio joka sinulla saattaa olla yhteisöllesi tai maailmallesi.

Et tarvitse pelastusta. Et tarvitse ”pelastajaa”.

Pelastaja-ohjelmointi liittyy passiivisuusohjelmointiin ja uhriohjelmointiin. Se ei ole avuksi Ylösnousemuksessasi tai päivittäisessä elämässäsi tai hyväksi minäkuvallesi.

Kuvat joita teillä on uudesta elämästä, Uudesta Maasta, uudesta Oikeudenmukaisuudesta, Tasa-arvosta, Reiluudesta ja Yltäkylläisyydestä kaikille Maassa eivät liity mitenkään siihen mitä joku muu saa aikaan teidän puolestanne.

Varmastikin saatte jatkuvasti apua korkeammilta tasoilta ja Universumilta, kuten myös niiltä ei-Maan olennoilta jotka ovat teidän ja muiden sieluperheissä, jotka ovat luvanneet auttaa suojelemaan Maan olentoja teidän matkatessanne tämän muuoksen ajan halki.

Nämä rakastavat olennot auttavat teitä suojelemaan ja ylläpitämään Maan hyvinvointia kaikilla fyysisillä ja eteerisillä tavoilla.

Kuva: Jen Scalia

Ei ole tarvetta pelastukselle, sillä te olette, korkeammassa itsessänne ja Maan itsenne muodoissa, työskentelemässä voimakkaasti muiden rinnalla.

Ette ole passiivisia ”avunsaajia”, niinkuin olisitte lähes voimattomia vaikuttamaan, ottamaan osaa, tai siirtämään Maan elämän energioita tai jopa Maan itsensä taajuuksia, joissa tämä on olemassa.

Olette jatkuvasti kontribuoimassa, vaikuttamassa, siirtämässä kaikkea sitä mikä tapahtuu Maapallolla omalla värähtelyllänne — omien näkökulmienne, ideoidenne, tunteidenne, ajatustenne ja odotustenne avulla.

Juhlahetkinänne te nostatte painoa, joka painaa Maan harteita tällä hetkellä.

Ilonne ja odotuksenne vain hyvien asioiden tapahtumisesta parantavat Hänen olemustaan, ja kaikkea tietoisuutta, joka on luovuttanut sen suhteen että Uusi Päivä koskaan koittaisi.

Ja teidän tuntonne omasta tarkoituksestanne, teidän voimakkaasti ylläpitämänne aikomus auttaa synnyttämään uusia Maan muotoja — korkeampi sivilisaation muoto planeetallenne, lähtien rahasta parantamismuotoihin, ja koulutuksesta taidemuotoihin — on se mikä luo juuri nuo asiat itsessään.

Ei joku joka kelluu alas pilvestä tai aluksesta, niinkuin teidät on ohjelmoitu uskomaan.

Ymmärtäkää, että te ette olisi Maapallolla nyt, tekemässä sitä mitä teette, ellette olisi saaneet aikaan samanlaisia todellisuuksia toisina aikoina toisissa paikoissa, tällä tai muulla aikalinjalla.

Elätte täällä ja löydätte uudelleen viisautenne, parantavat elementit, ja transformatiivisen kirkkauden, ettekä ainoastaan havaitse niitä elementtejä joissain toisissa.

Se on tottakai innostavaa ja kiinnostavaa miettiä tapaavansa henkilöitä toiselta puolelta tätä tai jotain muuta galaksia.

Me emme mitään varten haluaisi lannistaa teitä luomasta uudelleen yhteyksiä niihin teidän sielunne perheenjäseniin jotka ovat tulleet muualta, tai jotka ovat eläneet Sisä-Maassa niin pitkään.

Me pyydämme ainaoastaan, että päästätte irti siitä ideasta, että teitä odottaa suuri pelastus; suuri hetki jolloin ovi viimein avautuu selkosen selälleen ja puhdas kultainen Korkeampi Valo sataa päällenne.

Te olette Valoa, ystäväni! Miten voisitte olla mitään muuta?

Kuva: Michelle Kidd

Miksi olisitte täällä tänä aikana, vaikkakin haavoittuvaisessa muodossa, ellei sitten todellinen voimanne ole tarkoitus loistaa teistä enemmän kuin koskaan aiemmin?

Ja näin me kiitämme teitä visioistanne, unelmistanne, Jumalallisen Oikeudenmukaisuuden ja Jumalallisen Rakkauden muistoistanne, jotka voimaannuttavat niin monia miljoonia, läpi koko planeetan ja aurinkokunnan.

Me yksinkertaisesti pyydämme teitä muistuttamaan itseänne ajoittain, että te olette niitä joita te olette odottaneet, kuten Hopien viisaus on huomauttanut.

Ja että teidän ei tarvitse odottaa enää juhliaksenne sitä — ja että kun juhlitte, avaatte oven juuri siihen uusiutumiseen ja uudelleensymtymiseen mitä olette odottaneet niin pitkään.

Namaste, rakkaat! Me olemme kanssanne, joka hetki.

 

Artikkelin julkaissut Ascension Times

Mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan ”Minä olen Tie, Totuus ja Elämä”?

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Sunnuntain meditaatio

Elokuu 5, 1990

Kysymys ryhmältä: Tämän iltainen kysymys liittyy siihen mitä Jeesus tarkoitti kun hänen on sanottu sanoneen “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö, vaan minun kauttani.” Meidän tulee yrittää tasapainottaa tuo sen seikan kanssa, että kun ihmiset tavoittelevat jotain tiettyä henkistä polkua, tämä ihminen rakentaa itselleen uniikin polun joka voi tai sitten ei olla mukana tässä konseptissa josta Jeesus puhui, “Tie, Totuus ja Elämä.”

(Carla kanavoi)

Tervehdys teille yhden Luojan rakkaudessa ja valossa. Olen Q’uo ja on todellakin etuoikeus olla samassa meditaatiossa kanssanne tänä hetkenä. Me siunaamme teitä teidän anteliaisuudestanne, ja teidän halustanne tietää totuus. Meidän nöyrien mielipiteidemme kuuntelu on todellakin ystävällistä teiltä, ja me olemme mitä kiitollisimpia ja kunnioitetuimpia saada pyyntö tulla keskuuteenne tänä hetkenä. Kuten aina, muistattehan että ne asiat joita tarjoamme teille ovat meidän ajatuksiamme, ne eivät ole erehtymätön totuus, vaan totuus jota olemme saaneet nimittää omaksemme, siinä sijassa jossa olemme nyt oman oppimme kanssa.

Kysymänne kysymys tänä iltana tarvitsee vastauksen kahdella tapaa. Me siirrymme ensimmäiseen vähäisempänä kahdesta ymmärryksestä, jotka voivat auttaa teitä suodattamaan sen suuren vahingon jonka sanat “Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kenkään tule Isän tykö, vaan minun kauttani.” ovat saaneet aikaan.

Tämä instrumentti ei ole tietoinen siitä päivittäisestä elämästä, jumalanpalveluksen tavasta, eikä sen ajan sosiologisesta kuvauksesta jolloin opettaja, jonka tunnette nimellä Jeesus, eli. Riittäköön sanoa, että kuten nykyään, niin myös tuolloin mitä oppineempi opettaja oli, sitä monimutkaisempia ja sofistikoituneempia hänen rationalisointinsa ovat saattaneet olla. Opettaja, joka tunnetaan nimellä Jeesus, halusi palata yksinkertaisuuteen, palata siihen tietoisuuteen kaikkien asioiden ykseydestä, kutsua kaikkia Luojan lapsia.

Tämä olento ei ollut samaa mieltä, eikä hyväksynyt, niitä pluralistisia tapoja, niitä negatiivisia vihjeitä jotka määrittivät hänen oman uskontonsa opettaneiden teologiaa ja opetuksia, joka oli juutalaisuus. Tämä olento ei koskaan pyrkinyt olemaan eliittiä; hän pyysi olla palvelija, ja hän suhtautui muihin opettajana ja palvelijana, ei auktoriteettina, poislukien auktoriteetti joka kuului hänen äänensävystään, ilmaisustaan, ja tiedoistaan niistä profeetallisista kirjoituksista, pyhistä teoksista ja sofistien kommentaareista jotka hänen elinaikanaan olivat levinneet hänen uskontoonsa.

Kuten melkein aina on asian laita, tämä johtui intensiivisestä hänen oman uskontonsa uskomuksien tarkastelusta, aktiivisella päivittäisellä uppoutumisella tuon uskonnon uskomusjärjestelmiin, kaikkine epäkohtineen, kaikkine ominaispiirteineen, ja kaikkine asioineen joita voitaisiin pitää väärinä, joista hän tuli tietoiseksi, niin että hän tajusi että hän oli syntynyt kanavoimaan, oppiakseen miten palvella syvimmällä mahdollisella tavalla, joka on avoinna hänelle henkilökohtaisesti. Hänelle annettiin visio ja syvempää ymmärrystä hänen yhteyden kautta hänen Isäänsä. Tämä nöyrä palvelija kutsui itseään ihmisen pojaksi, ei Jumalan pojaksi. Hän toistuvasti sanoi, “Ne sanat, jotka minä teille puhun, en minä itsestäni puhu: mutta Isä, joka minussa on, hän tekee työt.” Hän sanoi tämän paljon useammin kuin mitä pyhissä teksteissänne kerrotaan. Hän sanoi tämän jokaiselle jolle hän puhui, aivan kuten me sanomme teille olevamme teidän palvelijoitanne, me olemme teidän opettajianne, mikä tahansa totuus joka tulee, tulee kauttamme, ja tämän instrumentin kautta. Me emme ole viisaita, me olemme suuren mysteerin opiskelijoita. Niin myös oli opettaja, jonka tunnette nimellä Jeesus.

Luojan nimi, hänen uskonnossa, oli erittäin samankuuloinen kuin se sana jota me käytämme usein, eli tietoisuus. Luojan nimi, jota ei koskaan sanottu ääneen, yksinkertaisesti tarkoittaa “MINÄ OLEN MINÄ OLEN”, tai, “MINÄ OLEN koska MINÄ OLEN”, tai, “MINÄ OLEN mikä MINÄ OLEN”. MINÄ OLEN. Tämä on Vanhan Testamentin Luoja. Tämä on suuren lupauksen, suuren auktoriteetin konsepti, täynnä nyansseja ja mysteereja, ja tuolloin oli todellakin suuri määrä juutalaisia mystikoita, perimyslinja joka on olemassa tähän päivään asti. Mystikkona Jeesus yritti ilmaista pelastuksen luonnetta olemalla tietoisuuden takaaja, side siihen Luojaan joka kykenee kestämään kuoleman uhkaa, sillä ikuisuus oli tärkeämpi opettaja opettajalle, joka tunnetaan nimellä Jeesus, kuin tämä pieni elämä, mutta hän tiesi mitä vaadittiin ikuisuuden omaksumiselta, ja kuten opettajat tekevät, hän yritti käyttää sitä mitä hänelle oli annettu, yhden äärettömän Luojan nimeä, joka oli kaikkein tunnetuin niiden keskuudessa joita hän opetti. MINÄ OLEN, MINÄ OLEN. MINÄ OLEN Tie. Identifikaatio Luojan kanssa, Tie. MINÄ OLEN, Luoja, Totuus. MINÄ OLEN, Luoja, Elämä. Nouse ylös ja tule joukkoon, sillä ennen kuin tiedät että MINÄ OLEN, sinä et pääse MINÄ OLEN luokse. Usko tulee ensin. Jos ajattelee niin, että tämä opettaja olisi tarkoittanut sitä, että hän piti itseään ihmisporttina, se on potentiaalisesti täysin tuhoisa vääristymä siitä mitä tämä opettaja, joka tunnetaan nimellä Jeesus, oikeasti tarkoitti.

Huomaatte, että me emme kiistä sitä että Jeesus oli Äärettömän Poika. Me emme kiellä Jeesus Kristusta. Me vastaamme haasteeseen jonka tämä instrumentti tarjoaa. Hänelle Jeesus on Herra, ja Jeesuksella hän tarkoittaa sitä mistä ei voida puhua, joka on sanojemme tavoittamattomissa, mutta se on se yksi ääretön Luoja. Kutsukaamme sitä rakkaudeksi. Sanokaamme, että rakkaus on Tie, Totuus ja Elämä. Ei kenkään tule Isän tykö kuin rakkauden kautta. Tämä on Uuden Testamentin muutos, joka olisi ollut hyväksyttävää hänelle, joka tunnetaan nimellä Jeesus, sillä Jeesukselle hänen kokemuksensa hänen rakkaasta Isästään oli rakkaus jota annetaan ja rakkaus jota vastaanotetaan. Vaikeita asioita pyydettiin tältä mieheltä, mutta tämä mies oli kanava suurella määrätietoisuudella ja vielä suuremmalla uskolla. Hän puhui olennoille jotka olivat yksinkertaisia ihmisiä. Hän puhui heille sanoilla jotka jättivät nyansseja, aromeja, kysymyksiä pohdittavaksi, mutta yksinkertaisia slelaisia. Hänen oman aikansa ihmiset tiesivät nimen jota ei voinut sanoa ääneen. Jeesus (teksiä puuttuu) puhui puolet siitä.

Tämä on tämän lausahduksen ensimmäinen ymmärrys. Se oli yksinkertainen opetus. Se oli saarna uskosta, joka johtaa meidät näiden sanojen merkityksen toiseen osioon, ja siihen miksi ne eivät ole ainoita sanoja jotka johtavat ikuisuuteen, vaan pelkkiä sanoja jotka näyttävät sen intensiteetin, hartauden, palvonnan, antautumisen; sen rakkauden ja halun palvella Luojaa palvelemalla toisia.

Kaikki palveluksen polut, jos ne ovat positiivisia, täynnä rakkautta ja valoa, harmittomia kaikille, ovat avuksi niille jotka ovat sopeutuneet siihen tiettyyn tarinaan tai tapaan yhdistää nykyhetki ja äärettömyys. Tämä olento antoi ymmärtää sen intensiteetin kuinka vahvasti piti olla uskossa, jotta menestyksekkäästi liikutaan maallisesta maailmasta kaarevan sillan kautta ikuisuuteen. Ne jotka kutsuvat itseään kristityiksi ja jotka menevät kirkkoon kerran viikossa ovat yhtä vähän todennäköisesti kykeneviä valmistumaan seuraavaan tiheyteen kuin ne, joilla ei ole minkäänlaista polkua, vaan jotka etsivät ja kokeilevat, ja ajattelevat, ja ihmettelevät, ja kieltäytyvät tekemästä sitoutumista, joka johtaa pienemmän itsen antautumiselle, jotta tehtäisiin tilaa maalliselle astialle, joka kehonne on, sille laajentuvalle ja rakastavalle itselle joka todella olette, sille itselle joka on Kristus.

Se mitä nimitätte uskonnoksi toimii työkaluna polarisoimaan, puhdistamaan ja kurittamaan etsijää, ei ainoastaan yhtenä päivänä viikossa, vaan joka päivä. Sellainen polku on parempi, joka on elossa uskosta ja palveluksesta ja palvonnasta, joka on olennon itsensä luoma, mutta jossa on mukana omalle itselleen anteeksi antaminen, kaikille muille anteeksi antaminen, Luojan jumalointi ja palvonta, sekä sisäinen antautuminen Luoja-itselle, itselle joka on sinä mutta joka on syvempi ja tuntemattomampi osa sinua, tietoisesta mielestä.

Miten päästä tietoisesta mielestä tähän äärimmäisen syvään realisaatioon joka mahdollistaa turvallisen ja rauhallisen itsen antautumisen, luottavaisen antautumisen, turvallisen antautumisen? Se on usko joka syntyy sinnikkäästä, päivittäisestä yrittämisestä meditoida, ei arvioimalla meditointia, ei mittaamalla henkistä lämpötilaa, vaan aina etsimällä tapoja nähdä Luoja, tapoja tunnustaa se nälkä ja jano sille mitä Luoja voi ainoastaan antaa niille, jotka ovat antautuneet Korkeammalle Itselleen.

Mikä tahansa polku, oli se sitten puhdasoppinen tai henkilökohtainen, tulee sisältää monia asioita. Täydellinen ja lausumaton usko siihen että Luoja rakastaa sinua, että Luoja on luonut sinut koska Hän rakastaa sinua, ja että se on ainoastaan asianmukaista että rakastat tätä Luojaa takaisin. On tarpeen että käsittelet jollain tavalla menestyksekkäästi ymmärrystä omasta ikuisesta lunastuksestasi. Miten niin epätäydelliset olennot kuin me voisimme olla ikuisesti saaneet anteeksiannon ja ikuisesti saaneet toisen mahdollisuuden, aina vaan ja uudestaan, niin että me emme koskaan menetä rohkeutta, vaan yksinkertaisesti noukimme itsemme ylös ja yritämme uudelleen? On olemassa vaatimus että seisomme omilla jaloillamme, niin rehellisesti, aidosti, innokkaina ja täysin tämän rakkauden valossa ja uskossa, tässä uskossa että me tajuamme sen olevan identiteettimme, jotain jota me emme mitenkään voi kieltää, että me kieltäytyisimme kieltämästä edes tuskan, tai kuoleman edessä sitä, sillä me olemme tajunneet keitä me olemme, ja me emme kiellä sitä.

Tämä asenne, kun se omaksutaan, sanoisimmeko, saa meidät tajuamaan jokaisen hetken äärimmäisen kallisarvoisuuden, josta me olemme tietoisia tässä ympäristössä jota te nimitätte kolmanneksi tiheydeksi. Täällä, ja ainoastaan täällä, voitte osoittaa uskonne, sillä olette unohtaneet ja ette näe valo-olemuksenne todellisuutta, maallisen itsenne illuusio, ja se suuri kauneus jonka voitte saada aikaan uskossa eletystä eletystä elämästä, kaunis lahja, huomattava, ihana lahjam rikas ja hunajainen lahja, Äärettömälle.

Me puhumme ryhmälle, joka on kristittyjä kulttuuriltaan. Jokainen teistä tietää, että se ei ole tarpeellista jotta voisi löytää Luojan yhdestä tai toisesta paikasta. Luoja ei tarvinnut taloja rakennettavan hänen kunniakseen, sillä Luojan koti on sydämesi, se tila jonne voit mennä ja sulkea oven perässäsi. Kaikkein henkilökohtaisin ja intiimein osa itseäsi on se osa jolla on uskoa. Jos sinulla ei ole uskoa, sinulla ei ole tietä, et tiedä totuutta, ja et tiedä miten elää elämääsi. Etkä tiedä miksi olet elossa, etkä voi iloita kuolemasi hetkestä, olipa se sitten luonnollinen taikka yllesi pakotettu uskomustesi takia, niin että olet marttyyri. Kaikkein epätavallisin tapahtuma — harvoin kenenkään tarvitsee kuolla sen takia mihin hän uskoo — mutta tuo konsepti tulee asettaa syvälle itseesi, koska se on osa sen varmasti tietämistä, varmoin termein, että mikä sinä olet metafyysisesti.

Me hyväksymme eräänlaisen värähtelyn, jota voitte kutsua Kristus-tietoisuudeksi, tai millä tahansa muulla nimellä jota haluatte käyttää, kuvauksena siitä joka on omistautunut, sekä toive(emme) kun puhutaan niille jotka ovat kolmannessa tiheydessä, joka on suurelta osin auttaa ihmisiä muistamaan se keitä he ovat, että he ovat yhtä korkeita, ja yhtä syviä kuin ikuisuus itse, että heillä on olemus, että he ovat ja he tulevat aina olemaan, mutta että tämä on se hetki — ja kosmisella ajalla mitattuna 75 tuhatta vuotta on hetki — jolloin pitää tehdä päätös. Se on päätös joka pitää tehdä varauksetta ja väistelyä. Et voi sanoa ”Tiedän että minun tulisi uskoa johonkin, joten valitsen tämän polun, ja uskon sitten siihen.” Sen sijaan sinun tulee muuttua siksi mihin uskot, omien kykyjesi mukaan. Sinun tulee alkaa tajuta, että elämä jota kanavoit on rakkauden elämä.

Sinä itse elämän pinnalla olet myrskyssä yksi toisensa jälkeen, ja pieni veneesi usein hukkaa ruorinsa, mutta uskossa tuo hauras pursi tulee aina pysymään pinnalla, ja tulee aina liikkumaan kohti paratiisin määränpäätä, sillä te jotka elätte uskon elämää, te jotka tajuatte tarpeen omistautua jokapäiväiselle Luojan tunnustamiselle, tulette aina löytämään itsenne hyvistä vesistä ja kaikkein kauniimmasta paikasta sinä hetkenä, jolloin irtaannutte kömpelöstä, kemiallisesta kuorestanne jota nyt käytätte kannattelemaan henkeänne. Jos sinä et tiedä, jos et elä valo-olentona tai, ja tämä on lopulta sama asia, joka päivä yritä muuttua tietoiseksi siitä että olet valo-olento, silloin tunnet itsesi epämukavaksi metafyysisen maailman tarpeen kanssa absoluuttisesti se kuka sinä olet.

Se paratiisi, mistä me puhumme, on se osa kun inkarnaation päätteeksi jokainen sielu paranee, jokainen kipu helpottaa, jokainen kyynel pyyhitään. Ei ole tarpeen olla menestynyt, onnellinen, vauras tai mitään muita niistä niin pinnallisista arvoista kulttuurissanne. On tarpeen etsiä, pyytää, kääntyä, antaa anteeksi. Miten vaikeaa onkaan luottaa Luojaan, ja miten paljon helpompaa on luottaa siihen Luojaan kun olette tietoisia siitä kuka todella olette, ja siihen että ne asiat, jotka saattavat tuntua julmilta, jotka tapahtuvat elämänkokemuksenne aikana, ovat niitä jotka tarjotaan teille todellisesta hyväntahtoisuudesta jotta voisi oppia enemmän ja enemmän olemaan autenttinen, aito, parantunut kaikesta itselleen anteeksiannon puutteesta sekä muille anteeksiannon puutteesta, niin että kaikki annetaan anteeksi, kaikki hyväksytään, eikä ole mitään mikä voi erottaa teidät uskostanne, ei mitään tragediaa, ei mitään kauhua joka voisi poistaa teiltä tiedon siitä kuka olette: absoluuttinen ja eksplisiittinen osa Luojaa, rakkauden olento.

Me emme aikaile vastata tämän olennon haasteeseen, että Jeesus on Herra. Tämä instrumentti on investoinut suuren määrän intohimoa ja intensiteettiä saadakseen tietää, tuntea, ajatella, toimia tietoisuudessa siitä miten opettaja nimeltä Jeesus saattaisi reagoida. Tämä olento on aktiivinen uskossaan. Jokainen teistä voi olla aktiivinen uskossa, mutta sitä ei voi tehdä kerran viikossa, tai aina silloin kun kaipaa lohdutusta. Siitä pitää tulla osa jokaista teitä, että mietitte, juhlitte, iloitsette ja sallitte oman absoluuttisen luontonne tulla paljastetuksi teille. Olette tuhoutumaton valo-olento. Olette valinneet palvella Luojaa yrittämällä rakastaa toisia kuten itseänne. Oletteko jo elämänne kanava, tie, elävä totuus, hiljainen todistaja, esimerkki elämästä joka pääsee kaiken fyysisen tuolle puolen, pölyhiukkasten tuolle puolen, ja katoaa tästä illuusiosta? Yksi päätös siirtyä kulkemaan palveluksen polulla on hyvä, mutta teidän tulee jatkaa sen päätöksen tekemistä, sillä elämänkokemuksenne on suunniteltu sallimaan teille rehellinen epäilys, selkeä todiste siitä että Luoja ei ole kiltti.

Ei ole helppoa elää elämää uskossa. Todellakin, mitä intensiivisemmäksi usko muuttuu, mitä keskeisemmäksi ja tärkeämmäksi, sitä enemmän sitä koetellaan kokemuksen tulessa, sillä usko ei ole jäykkä, se on joustava, sopeutuva, hyväksyvä. Se sallii ihmisille omat polkunsa. Se sallii ihmisille sen, että he eivät löydä tietä ikuisuuteen. Se sallii ihmisille olla siinä missä he ovat ilman katumusta, johtuen varmasta tiedosta että joku päivä he heräävät todelliseen itseensä, siihen että MINÄ OLEN, ja he alkavat etsiä Tietä, ja Totuutta, ja Elämää joka on teidän ikuisuudessa.

Eikä teidän tarvitse odottaa tätä kokemusta, sillä ikuisuus lepää jokaisessa nykyhetkessä, ja kun palveluksen polkunne liikkuu eteenpäin, me rukoilemme teille armoa, valppautta, ja kykyä soljua ja mukautua, joka tuo teidät teidän itsenne MINÄ OLEN luo, teidän omaan antautumiseenne, ja teidän oma kokemuksenne itsestänne on absoluuttinen ja ideaali olento. Suurin este tälle ajattelutavalle, olemisen tavalle ja ilmentämisen tavalle on anteeksiannon puute omaa itseään kohtaan, itsensä huonona pitäminen, taipumus luokitella itsensä arvottomaksi.

Miten pitkään sallimme hyväksyä illuusion ulkomuodon? Työskennelkää miten haluatte niiden asioiden parissa, jotka pitävät teitä poissa siitä tietoisuudesta kuka olette. Älkää lannistuko jos loppuelämänne kuluu ensimmäiseen askeleeseen, itsellenne anteeksi antamiseen ja muille anteeksi antamiseen. Teillä on kaikki aika maailmassa muuttua siksi joka MINÄ OLEN. Rohkeutta, lapseni.

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo, ja tervehdin teitä jokaista tämän instrumentin kautta rakkaudessa ja valossa. Me tajuamme, että me olemme puhuneet pitkän pätkän teidän aikaanne tänä iltana, ja jälleen kerran me pyydämme anteeksi sitä sanaisuutta, jota me pidämme tarpeellisena niiden konseptien ilmaisussa jotka ovat vastauksemme teidän mitä mielekkäimpään kysymykseenne. Me kysyisimme nyt onko lisää kysymyksiä tänä aikana?

C: Minulla on yksi, mutta hiukan eri aiheesta. Opiskelen karatea. Siinä on sellainen konsepti kuin “chi,” joka (ääni katoaa) että voima sijaitsee sillä alueella (ääni katoaa) noin kolme tuumaa navan alapuolella. Mietin voisitko kertoa minulle mitään tästä chi-konseptista, ja sen suhteesta (ääni katoaa) energiachakroihin, mitä sijaintiin tulee?

Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me teemme parhaamme puhuaksemme tästä kysymyksestä, se on sellainen mikä johtaa meidät aiheeseen mikä on kiinnostava ja monimutkainen. Keskus, fyysisesti, joka suurimmalla osalla fyysisiä olentoja on, on se sijainti mistä puhut, ja kenelle tahansa olennolle, joka haluaa liikuttaa fyysistä kehoaan sulavaliikkeisesti, voimantäyteisesti ja kontrolloidusti, tekee hyvää liikkua tästä keskuksesta, pitää tämä keskus kiinteänä mielessä, sillä tästä keskuksesta, tai mistä tahansa keskuksesta joka voidaan mitata gravitaatiolla, löytyy vipuvaikutus joka ei ole mahdollista missään muussa fyysisen kehon pisteessä. Se on niinkutsutun mekaanisen fysiikan funktio. Koska olento on hyvin maadoittunut, tai hyvällä perustalla tässä pisteessä, se voi käyttää voimaa mihin tahansa suuntaan tehokkaammin muistamalla tämän pisteen, ja liikkumalla harmoniassa tämän pisteen kanssa. On myös totta, että tästä pisteestä virtaa tietynlainen voima, joka on myös, sanoisimmeko, moniulotteinen luonteeltaan.

Tämä on piste mikä on erittäin lähellä sitä fyysistä kohtaa jota nimitätte navaksi, josta jokainen olento syntyessään on kytkeytynyt äitiinsä napanuoralla. Vaikka tämä nuora katkaistaan, niinkuin jokaisen olennon tapauksessa illuusiossanne, silti jää yhteys jota ei nähdä fyysisesti ja joka harvoin tunnetaan, mutta joka on varsin voimakas, jokaiselle olennolle. Tämä yhteys on siihen mitä kutsutte nimellä prana, tai universumin luova energia. Se on kuin tämä energia kanavoitaisiin jokaisen olennon fyysiseen ja metafyysiseen kehoon tämän yhteyden avulla.

Kun olento on tietoinen tästä keskipisteestä sen fyysisissä sekä metafyysisissä aspekteissa, silloin olennolla on käytössään paljon energiaa jota hän voi käyttää tehokkaasti tavalla, joka on suoraan verrannollinen olennon mielen kurinalaisuuteen. Karaten harjoitus, kuten tiedätte, on harjoitus joka harjoittaa sekä fyysistä kehoa, että myös mieltä. Todellakin, fyysinen keho on vain mielen työkalu eikä sillä ole paljoakaan käyttöä ilman mielen ohjausta. Puhumasi lajin harjoituksessa tämä on kaikkein selkeintä niille, jotka pyrkivät tämän lajin mestareiksi.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

C: Mikä energiakeskus olisi (ääni katoaa), mikä väri olisi (ääni katoaa) sillä alueella?

Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Energiakeskus, joka on kaikkein läheisimmin linjassa tämän tietyn alueen kanssa on keltainen säde, ja monissa egyptiläisen kulttuurin piirroksissa voitte havaita, että olento joka etsii valtaa tässä maailmassa ja maallisessa mielessä, hänellä kuvataan olevan energiakeskus, joka virtaa ulospäin tältä alueelta. Kuitenkin, olento joka pyrkii sekoittamaan tämän maallisemman tyypin valtaa hänen omiin henkisiin oppeihinsa alkaa muuttamaan tämän vallan metafyysistä luonnetta sellaiseksi mikä virtaa kolmannen silmän chakrastam eli indigo-säteestä. Täten sen yksinkertaisessa ja koristelemattomassa energiatilassaan se on keltaisesta säteestä, kuitenkin sitä voidaan jalostaa kunnes se on myös indigo-säteestä.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

C: (Ääni katoaa) toimii hyvin, tunnen virtauksen (ääni katoaa) yllä, paljon samallsa tavalla kuin alkuvirtaukset joita minulla oli kun olin (ääni katoaa) kanava, siihen kuului (ääni katoaa) jota minä (ääni katoaa) tänä iltana (ääni katoaa).

Olen Q’uo, ja me emme ole varmoja löydämmekö kysymykselle fokusta, mutta me kommentoimme kuitenkin, sillä meidän mielestämme olemme tajunneet lausumasi. Hyvinvoinnin tunne, virtaamisen tunne, kuten sitä kuvasit, energiakeskusten läpi, sekä kanavoinnissa, kanavointiin ehdollistamisessa, ja karaten harjoittamisessa jota nyt teet, ovat keinoja joilla olet kyennyt tuomaan energiakeskuksesi hetkelliseen linjaan ja tasapainoon, mikä sallii kaikkien ilmaista yhtenäisellä tavalla energiaa, joka on kaikille uniikki.

Täten, hyvinvoinnin tunne esiintyy näinä aikoina. Näinä hetkinä kykenet siirtämään tietoisuuden fokuksesi lineaarisen tyyppisestä toiminnasta siihen mikä, vaikka se voikin olla fyysistä aktiviteettia, on vastaanottavaisempaa, ottaen prana-energiaa sisään, tai sitä mitä lajissasi kutsutaan nimellä chi, ja liikuttaen sitä energiaa tasapainotetulla tavalla, niin että saat suoritettua jonkin tavoitteen, oli se tavoite sitten yksinkertaisesti tuntea energia sen liikkeissään ja säteilyssä liikuttaa fyysistä kehoa tietyillä ennalta määrätyillä liikeradoilla tai palvella instrumenttina kontaktille kuten Yhden Luojan Palveluksessa Olevien Planeettojen Liitto.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

C: (Ääni katoaa) ensimmäistä kertaa pitkään aikaan tunsin todella intensiivistä ehdollistamista. Tiedän että (ääni katoaa) yrittää, mielestäni se mitä minun tulee tehdä (ääni katoaa) valitessani olla olematta kanava, mutta ehdollistaminen tänä iltana oli erittäin intensiivistä. Tunsin, että (ääni katoaa)?

Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Meidän tulee pyytää anteeksi sitä että olemme liiallisen innokkaita tervehtiessämme sinua, veljeni, sillä me haluamme auttaa meditatiivisen tilasi syventämistä. On myös harkinta jonka olemme toivoneet ottavamme huomioon, ja se on että lähelläsi oli kaksi instrumenttia, jotka kykenivät aistimaan ehdollistamisen näiden instrumenttien lähelläolon sekä oman herkkyytesi seurauksena. Täten tuntemasi ehdollistamisen vaikutus tuplaantui. Me pyydämme anteeksi jos yhtään epämukavuutta esiintyi. Se ei ollut tarkoituksemme.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

C: Ei, kiitos.

Olen Q’uo, ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä?

Carla: Kiitos, Q’uo.

Olen Q’uo, ja kem kiitämme jokaista mitä sydämellisimmin, sillä me olemme nauttineet tästä illastä jälleen kerran…

(Nauha päättyy.)

 

Artikkelin julkaissut L/L Research

Metafysiikan mekaniikka

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi vuodelta 1992. Kanavointi tällä kertaa käsitteli negatiivista ja positiivista ilmentämistä. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.


Q: Mitä tarkoitat kun sanot, että valitsen kaiken mikä tapahtuu todellisuudessani? En olisi tarkoituksella valinnut joitain niistä asioista jotka ovat tapahtuneet minulle!

A: Jollain tasolla olette jokaisen kokemanne skenaarion ohjaksissa. Esimerkiksi, saatatte sanoa, ”En valinnut autokolaria, miksi valitsisin tuon tietyn asian?” Kun me sanomme teidän valitsevan todellisuutenne, me emm kirjaimellisesti tarkoita sitä, että valitsette sen tietyllä tavalla ja se manifestoituu. Se mistä me puhumme on, että uskomusjärjestelmät ja teidän kaikkein vahvimmat motiivit vetävät puoleensa tietyn tyyppisen fyysisen kokemuksen, joka kaikkein tarkimmin esittää perusideaa tai kuvaa tai uskomusta joka teillä on teistä itsestänne, jota pidätte kaikkein eniten totena. Teillä saattaa olla yleinen kuvaus itsestänne ja yksinkertaisesti vedätte puoleenne tietyin fyysisin ehdoin, tietyissä fyysisissä kokemuksissa, sen kokemuksen joka esittää pienintä vastarintaa joka kykenee täyttämään tai ilmentämään tai heijastamaan teille sen yleisen uskomuksen, joka teillä on itsestänne. Ei sillä, että me sanoisimme että teillä olisi ehdottomasti, tarkasti ja erityisesti halu jäädä auton alle. Mutta jos henkilö käsittelee näitä turvallisuuden ja turvattomuuden, uhriuden ja ei-uhriuden ideoita ja ongelmia, pelkoja monilla eri tasoilla siitä, että se missä he ovat ei ole turvallinen paikka olla, silloin tuo pelko itsessään on se mikä houkuttelee heille todennäköisimmin tämän heijastuksen ja näyttää, ei mitenkään epävarmasti tuolle henkilölle, että heillä on itsellään, että he hautovat mielessään tuon tyyppisiä negatiivisia uskomuksia.

Elämässänne sattuvat tilanteet, olosuhteet jotka ovat heijastusta fyysisestä todellisuudesta; ne eivät tapahdu näyttääkseen teille sitä että te olisitte jumissa; ne eivät tapahdu teille näyttääkseen teille että olette epäonnistuneet elämässä; elämässänne tapahtuvat olosuhteet, fyysiset kokemukset joita teillä on, ne tapahtuvat teille näyttääkseen teille sen mihin te uskotte, niin että jos ette tykkää siitä, voitte aina muuttaa sen. Fyysinen todellisuutenne on teidän takaisinsyöttömekanisminne, niin että jokaisena yksittäisenä fyysisenä olentona olemisen hetkenänne annatte jatkuvasti itsellenne mahdollisuuden mitata mihin uskomusjärjestelmiin uskotte, hetki hetkeltä. Ette ole hukuksissa elämässänne, ette ole irti kontrollista. Ne asiat, jotka tapahtuvat todellisuudessanne, ovat heijastuksia siitä mitä uskotte elämästä, siitä mitä uskotte elämän olevan, niin että teille aina annetaan mahdollisuus, itse annatte itsellenne, elämässänne tapahtuvien tilanteiden kautta, mahdollisuus määrittää ovatko ne uskomukset, jotka teillä on, sellaisia johon haluatte oikeasti uskoa. Ne eivät ole siellä näyttämässä teille, että olisitte jumissa sen kanssa mitä teillä on; eivätkä ne näytä että olisitte epäonnistuneet elämässänne; vaan ne näyttävät teille miten vapaita te oikeasti olette. Koska jokaisena hetkenä teillä on mahdollisuus tietää tasan tarkkaan se mikä on vahvin uskomuksenne, koska vahvimman uskomuksen tulee aina olla se miten fyysinen todellisuutenne ilmenee. Se on varsin yksinkertainen asia; olette erittäin, erittäin läpinäkyviä itsellenne jos vain sallitte elämän määritelmienne olla selkeitä.

Sallikaa itsenne tietää, että ei ole mitään mitä ette voisi kokea, mitään mitä ette voisi koskaan tajuta itsestänne jota ei voisi soveltaa positiivisesti — ei mitään. Jokainen olosuhde, jokainen tilanne, ne ovat kaikki perustaltaan neutraaleja, täysin vailla minkäänlaista merkitystä. Millään olosuhteella tai tilanteella ei ole sisäänrakennettua merkitystä. Ne ovat kulisseja, tavallaan, pinnallisia yksityiskohtia. Teille opetetaan antamaan merkitys niille. Tämä prosessi on muuttunut niin automaattiseksi, että automaattisesti uskotte että kun jotain tapahtuu, se merkitys minkä automaattisesti havaitsette on se merkitys joka tapahtumassa tulee mukana sisäisesti — mutta se ei tule! Se on neutraali, kun tapahtuma tapahtuu ja automaattisesti annatte merkityksen joka teidän on opetettu antamaan. Antamanne merkitys neutraalille tilanteelle on absoluuttisesti, täydellisesti, ja kertakaikkisesti se mikä määrittää siitä saamanne vaikutuksen. Positiivinen merkitys sisään… positiivinen vaikutus ulos. Negatiivinen merkitys sisään… negatiivinen vaikutus ulos.

Tämän idean havainnollistamiseksi käytämme analogiaa, jota kutsumme ”Juna-aseman analogiaksi”. Kaikille teille on tuttu planeetallanne oleva junaksi kutsuttu laite, kyllä? Sanokaamme, että olette parhaan kykynne mukaan ja täysin aikeissa kiireellisesti menossa erääseenh junaan, koska teillä on tärkeä kokous. Kokous tulee muuttamaan elämänne suunnan siihen suuntaan johon todella haluatte mennä, joten ette todellakaan halua missata tuota kokousta. Joten teette kaikkenne varmistaaksenne sen että menette ajoissa tuohon junaan. Saavutte juna-asemalle ja olette laiturilla. Katsotte raidetta ja… siellä se juna menee ilman teitä. Automaattisesti annetaan merkitys #1: Negatiivinen merkitys: ”Olen myöhästynyt junastani, voi ei! Tämä on kauhea, hirvittävä katastrofi! Voi epäonnen päivää! Nyt en koskaan ehdi siihen kokoukseen ja voi tehdä sitä mitä haluan tehdä. Tuo kokous on tärkeä. Nyt suutun että jäin junasta, nyt tuomitsen koko tilanteen.” Olette onnettomia, tai raivoissanne (riippuen siitä minkä tyyppinen persoona olette) ja joko pidätte sen itsellänne ja sallitte negatiivisuuden idean omassa elämässänne, tai jos tykkäätte olla ihmisten ilmoilla, hypitte tasajalkaa asemalla ja valitatte, ja teette kaikkien muiden päivästä yhtä onnettoman kuin omanne on. Ja niinpä hypitte, hypitte, hypitte!

Skenaario #2: Saavutte laiturille ja siellä se juna menee ettekä ole sen kyydissä. Neutraali tilanne. Nyt sanotte itsellenne (valitsette positiivisen itsesuggestion): ”Tiedän, koska olen valinnut tietää, että olen positiivisuutta ilmentävä ihminen. Tiedän myös, että ei ole olemassa sellaista asiaa kuin keskeytys sillä polulla jolla olen, että kaikki mitä elämässäni tapahtuu, johtuen valinnoista siitä kuka olen ja mitä olen, täytyy täten olla osa sitä polkua jolla olen valinnut olla, se ei ole keskeytys — täten, tämä tilanne nyt jotenkin, vaikka en intellektuaalisesti tiedäkään miten, sen täytyy palvella minua positiivisella tavalla. Voi, ilo! Voi, ilo! Odottamaton asia on tapahtunut. Nyt annan itselleni ihanan yllätyksen, mikäköhän se saattaisi olla?” Ja nyt ehkäpä käyttäytymisesi voi olla hieman rauhallisempi ja hieman ekstaattisempia ja alat miettiä kaikkia positiivisia syitä sille miksi olet jäänyt junasta tietäen että teit parhaasi keretäksesi siihen. Ja kun mietit siinä, seisot laiturilla pidempään kuin mitä olisit tehnyt jos olisit alkanut hyppiä tasajalkaa vihaisena. Yhtäkkiä tunnet kosketuksen olkapäälläsi ja käännyt ympäri. Ja katso, ystäväsi jota et ole nähnyt 10 vuoteen on siinä ja hän on juuri tullut pois junasta jonka missasit. Hän kertoo sinulle että hän oli juuri tulossa kaupunkiin yllättämään sinut. Ja hän osoittautuu olevan joku joka oikeasti avuliaammaksi kuin ne ihmiset joita olit tuolla junalla menossa tapaamaan. ”Nyt ymmärrän miksi jäin junasta, jotta voisin tava sinut! Koska, ystäväni, itse asiassa esität paremmin ja realistisemmin sitä polkua jolla olen valinnut olla ja palvelusta jota voin tuottaa elämässäni.”

Liian hyvää ollakseen totta? ”Voi, se on vain sattumaa, mikä satu — elämä ei ole tuollaista.” Voi kyllä se on! Elämä toimii juuri tasan tarkkaan tuola tavalla kun sen annat niin tehdä! Koska kaikki on kytköksissä kaikkeen muuhun. Synkronisiteetti — yhteensattuma — ei vahinko. Yhteensattuma on itse asiassa samanaikaisesti ilmentyvä sattumus. Se ei tarkoita sitä, että se on vahinko; se yksinkertaisesti tarkoittaa että se tapahtuu samaan aikaan , rinnakkain, interaktiivsesti. Teillä on sisällänne kaikki ne mahdolliset ja todennäköiset todellisuudet joita voitte koskaan kokea elämässänne. Värähtely, emotionaalinen värähtely joka olette kaikkina ajanhetkinä kertakaikkisesti määrittää sen minkä noista mahdollisista todellisuuksista ilmennätte fyysiseksi kokemukseksi. Olette holografinen luonteeltanne, holografinen rakenne, mikä yksinkertaisesti tarkoittaa, että jokainen piste ja jokainen paikka sisältää kyvyn ilmentää minkä tahansa muun kokonaisuuden osan, minä tahansa ajan hetkenä, kaikkialla. Värähtely joka olette kertakaikkisesti määrittää minkä holografisen kokonaisuuden aspektin koette fyysisessä todellisuudessanne. Positiivinen sisään… positiivinen ulos. Negatiivinen sisään… negatiivinen ulos.

Mielikuvituksenne on se kirjasto kaikille niille asioille joita voisitte olla, ja se on samanaikaisesti olemassa kaikkien teidän sisällä. Mielikuvituksenne on se kaavain, se suunnitelma kaikille todennäköisille todellisuuksille, jotka voivat manifestoitua. Tunteet ovat aktivaatiokytkin mielikuvituksenne suunnitelmalle. Tunteenne määrittävät mikä noista suunnitelmista, mitkä noista tietyistä kaavaimista tulevat manifestoitumaan. Jos teillä on positiivinen tunne, iloa, innostusta, vahva halu ja ekstaasi, aktivoitte positiivisen suunnitelman. Jos teillä on pelkoa, epäilystä, syyllisyydentuntoa, tuomitsemista, se aktivoi negatiiviset suunnitelmat. Se on niin yksinkertaista. Se on yksinkertaista fysiikkaa, yksinkertaista mekaniikkaa.

Ulottuvuuksien sulauttaminen

Tämä on ensimmäinen kappale Lyssa Royalin kirjasta The Prism of Lyra


Kaikki tietoisuus ja energia oli joskus sulautunut yhdeksi integroiduksi kokonaisuudeksi.

Tämä Kokonaisuus oli tietoinen itsensä aspekteista, mutta eri tavalla kuin yksilöllinen tietoisuus. Maapallon nykykehityksessä oma itse tunnustetaan ensin, sitten yhteiskunta, ja lopulta Kokonaisuus, Kaikki Se Mikä On tai Jumala. Erillisyyttä luodaan edelleen. Tämä erillisyys Lähteestä on illuusio. Tämä erillisyys on työkalu, joka tarjoaa Kokonaisuudelle kaikki tarpeelliset oppitunnit ja haasteet joita sen tulee kokea integroituakseen takaisin Lähteeseen.

Ennen tätä sirpaloitumista Lähteestä, Kokonaisuus oli olemassa toisessa ulottuvuustodellisuuden oktaavissa. Tästä yhdistymisen maailmasta Kaiken Sen Mikä On osat miettivät sitä miltä tuntuisi erkaantua toisistaan ja hetkellisesti unohtaa se miltä tuntuu integroitunut olemassaolo. Tämän suuren tason ajatuksen voima alkoi luoda sirpaloitumista. Tästä sirpaloitumisesta syntynyt illuusio olisi haastava unohdus, jossa tietoisuuden tulisi luoda (sen omasta jumalallisesta luonteestaan) muisto miten jälleen kerran yhdistyä.

Se mitä kutsutaan ”luomakunnaksi” on todellakin tätä sirpaloitumista, tai kuvaavammin, ulottuvuuksien sulauttamista. Kokonaisuuden alkuperäinen uteliaisuus sirpaloitunutta olemassaoloa kohtaan itse asiassa loi koko todellisuuden. Vaadittiin muutos perspektiivissä, fokus, tai taajuus. Osana Kokonaisuutta Galaktisen Perheen aspektit olivat osittain vastuussa sen suunnitelman luomisesta joka tulisi ohjaamaan kehitystä. Täten toteamuksella ”me olemme Jumala” on itseasiassa kelpoinen merkitys.

Suunnitelma, joka luotiin, sisälsi monia erilaisia ideoita. Se aluksi piti sisällään idean siitä, että polariteetti ja sirpaloituminen olisivat normi. Suunnitelman enkoodaus tarjosi option Vapaaseen Tahtoon jokaisen sirpaleen, tai sielun, osalta. Haasteena oli muistaa, että se oli annettu jokaiselle tietoisuudelle. Mitä enemmän Vapaata Tahtoa käytettäisiin, sitä enemmän päästäisiin käsiksi jumalalliseen muistiin. Kun polarisoitunut todellisuus tuli vastaan, Vapaa Tahto muuttuu vapahtajaksi. Kun sielu unohtaa, että sillä on Vapaa Tahto, oppitunneista tulee vieläkin haastavampia, vaikkakin varsin palkitsevia.

Toinen idea, joka esitettiin tässä valitussa suunnitelmassa, oli että Kokonaisuuden sirpaleet olisivat täysin vastuussa omista teoistaan tänä unohduksen aikana. Muistettiinpa ne tai sitten ei, jokainen teko loisi vasteen universumissa. Jotkut ovat kutsuneet tätä karmaksi; kuitenkin se on paljon enemmän kuin ”silmä silmästä”.

Negatiivisesta käytöksestä rankaisemisen sijaan on aina mahdollisuus kasvattaa tietoisuuttaan.

Täten, tietyssä mielessä, viisaus pyyhkii karman.

Vaikka tämä voikin kuulostaa jonkin julman kosmisen pelin säännöiltä, lopputulos on jo päätetty. Pitäen tämän mielessä se ei välttämättä ole matkan pää mikä merkitsee, vaan matka itsessään. Kirjaimellisesti se miten peliä pelataan.

Toinen suunnitelma josta sovittiin oli eteerisesti generoitu koodi, joka on rakennettu universumin kudokseen.

Tämä koodi sallisi kaksijalkaisen, hiilipohjaisen humanoidin olla normaali, luonnollisesti kehittyvä kulkuneuvo ihmistyypin tietoisuuden inkarnaatiolle planeettojen pinnoilla. Tämä koodi on olemassa meta-atomitasolla josta tiede alkaa vasta nyt ottaa selkoa. Polariteetin symbologia eletään todeksi ihmismuodossa.

Maapallon ihminen on symmetrinen, sillä on kaksi kättä, kaksi jalkaa, kaksi silmää, kaksi korvaa jne. Keho liittyy yhdeksi kokonaisuudeksi keskiruumiin ja pään avulla.

Päätettiin myös, että humanoidimuotojen evoluution aikana (Maapallon galaktisessa perheessä) mies- ja naispolariteetti ilmentyisivät erillisinä, mutta toisiaan täydentävinä kehotyyppeinä. Tämä muistuttaa meitä, että jotta voisimme luoda, polariteettien tulee aina olla yhteydessä tai integroituina. Tämä käsitys on laajalti tiedossa, että yksilöllä on taipumus tuntea kaikkein eniten olevansa ”Yhtä” kun hän on liittynyt toisen kanssa rakkaudessa.

Mikä oli ulottuvuuksien sulauttamisen varsinainen prosessi? Lyyran tähdistön aika/avaruuskudoksessa on olemassa niinkutsuttu valkoinen aukko.1 Voit verrata tätä valkoista aukkoa prismaan.

[1] Intensiivisen valon ja energian keskittymä. Tässä tapauksessa, syntypaikka.

Valonsäteen läpimeno prismasta synnyttää valospektrin, joka on dispersoitunut seitsemän näkyvän valon värin taajuuksiksi.

Kun osa Kokonaisuudesta kulki Lyyran Prisman (valkoinen aukko) läpi, tietoisuus dispersoitui seitsemäksi värähtelytaajuuskaistaksi, jotka esittävät Maapallon galaktisen perheen massatietoisuutta. Jokainen sirpale tuli tietoiseksi kaikista näistä eri taajuuksista tai tiheyksistä. Taajuudet oltiin aiemmin koettu integroituneena Kokonaisuutena (kuten valkoinen valo).

Kun tämä osio Kokonaisuudesta meni prisman läpi, se manifestoitui seitsemänä tietoisuuden tasona. Tietoisuus myös sirpaloitui, ja sirpaleet liikkuivat ”poispäin” toisistaan, niinkuin ”Alkuräjähdys” meille kertoo. Näin syntyi illuusio siitä, että jokainen sirpale olisi erittäin, erittäin yksinäinen.

Kokonaisuus ymmärsi, että tämän kokeen tarkoitus oli oppia integroitumaan takaisin erillisyyden pisteistä. Mutta miten?

Yksittäiset sielut tai sirpaleryhmät etsivät juuri luotua universumia. Ulottuvuuksien sulauttaminen loi tietoisuuden fragmentaation, mutta se loi myös tähdet, planeetat, kaasut ja molekyylit joista fyysinen todellisuus koostuu. Kuitenkin fyysinen todellisuus edustaa vain muutamaa energian taajuutta, jotka sirpaloitumisessa syntyivät.

Kuten tiede on havainnut, materia on tiivistynyttä energiaa, joka värähtelee tietyllä taajuudella. Jokainen universumin aspekti on energiaa.

Maapallon teknologia ei ole vielä saanut selville miten mitata tiettyjä todellisuuden osia. Jos teknologialla olisi tämä kyky, voitaisiin havaita ääretön määrä portteja aikaan, avaruuteen ja ulottuvuuteen. Tämän hetkiset seitsemän värähtelytasoa, joiksi Maapallon galaktinen perhe on dispersoitunut menemällä Lyyran Prismasta läpi, käydään läpi alla.

Tästä hetkestä eteenpäin termi ”tiheys” viittaa värähtelytasoihin.2

[2] Katso Asiasanasto jossa määritellään käsitteitä.

 • ENSIMMÄINEN TIHEYS: Tietoisuus pisteenä; Fyysinen materia.
  Tämä on kaikkein alkeellisin värähtelytaso. Se tarjoaa materian ja energian atomien ja molekyylien luomiseen. Alkeelliset mineraalielämänmuodot ja vesi, esimerkiksi, kaikki toimivat ensimmäisen tiheyden tasolla. Ihmisillä on tämä taajuus itsessään myös. Alkeelliset geneettiset koodit koostuvat siitä.

 • TOINEN TIHEYS: Tietoisuus viivana; Biologinen materia; Laji- ja ryhmäidentiteetin kehittyminen.
  Toisen tiheyden värähtelytason tietoisuus ei omaa itsetietoisuutta (ego). Suurin osa lajeista kasvi- ja eläinkunnissa on tällä tasolla; kuitenkin niiden sijainti tällä tasolla riippuu monista muista tekijöistä, mm. egon olemassaolosta.

 • KOLMAS TIHEYS: Volumetrinen tietoisuus; Ego; Ryhmäidentiteetin menetys; Kyky muistaa mennyt aika ja olla tietoinen tulevaisuudesta samalla kun eletään nykyhetkessä.

  Tämä on se tiheys jossa ihmisolennot syntyvät. Se on värähtely, joka luo erillisyyden illuusion ja näin haasteen heräämiselle. Tällä hetkellä ihmiskunta on käymässä läpi siirtymäperiodia kohti neljännen tiheyden todellisuutta, joka selittää monet ihmisrodun kokemat monet muutokset. Tämä on se taajuus joka ilmaisee kaikkein eniten erillisyyttä Kokonaisuudesta. Tästä eteenpäin alkavat monet integraation oppitunnit. Se on kaikkein intensiivisin kaikista tasoista sen Itsessä tapahtuvan kasvun harjaannuttamisessa.

  Valaat ja delfiinit tällä hetkellä ovat olemassa kolmannessa ja neljännessä tiheydessä ja ovat siirtymässä pois kolmannesta ihmiskunnan mukana. Kädellisten tietoisuus elää myös kolmannessa tiheydessä.

  Kädellisten kehittyminen on muuttumassa koko ajan selvemmäksi, kun alkaa havainnoimaan niiden esittävän monia tunnusmerkkejä, joita me pidimme joskus pelkästään ihmisten kykeneväisinä esittämään (kuten puhumaan oppiminen ja patologinen käyttäytyminen).

 • NELJÄS TIHEYS: Volumetrisen tietoisuuden hallinta; Supra-tietoisuus; Ryhmäidentiteetin integrointi ilman egoidentiteetin kadottamista; Värähtelyn kasvaessa havainnot menneestä, nykyisestä ja tulevasta muuttuvat soljuvimmiksi, kuten myös kyky olla yhteydessä moniulotteisiin ja monitiheyksisiin todellisuuksiiin: Negatiivisesti orientoituneesta tietoisuudesta tulee vaikeampaa ylläpitää.

  Tällä hetkellä Maassa neljännen tiheyden todellisuus on limittäin kolmannen kanssa. Ihmiskunnan tapauksessa tämä tarkoittaa kasvanutta kaipuuta ykseyteen, rauhaan ja ehdottomaan rakkauteen toisin kuin kolmannen tiheyden erillisyyden illuusio. Todellisuuden värähtelyaste kiihtyy, ja näin voi tulla vastaan henkilökohtaisia ongelmia paljon nopeammalla ja intensiivisemmällä tavalla.

  On helppoa nähdä miten tämä tapahtuu kun tuhannet ihmiset Maapallolla ovat terapiassa, AA-kerhoissa ja vieroitusryhmissä ja monet haluavat parantaa ihmisten oloa planeetallamme. Tämä on vastuunottamisen värähtelytaajuus. Tämä on se taajuus kun alkaa muistaa Vapaan Tahdon enkoodauksen.

  Tämä on viimeinen taajuus jossa fyysiset kehot ovat tietoisuuden ilmaisun käytössä. Monet sivilisaatiot valitsevat sen takia käyttää pitkiä aikoja tässä tiheydessä.

 • VIIDES TIHEYS: ”Minuuden” kokemuksellinen tietoisuus ryhmäidentiteettinä; Ei enää lineaarisen ajan rajoittama.
  Tässä tiheydessä ajattelevat tietoiset olennot alkavat herätä perintöönsä. Tämä on viisauden tiheys. Kun herää sisällä olevaan viisauteen, sitä usein haluaa jakaa niiden kanssa jotka ovat edelleen keskittyneet alempiin tiheyksiin

  Monet tässä maailmassa valitsevat ryhtyä toisten oppaiksi. Viidennen tiheyden olento sulautuu perhetietoisuutensa kanssa (”ylisielu” tai ”korkeampi itse”, jos käsite sallitaan) ja alkaa muistaa. Tämä on ensimmäinen tiheys, jonka kokemus on immateriaalinen.

  (Huom: Ei ole selvää määritelmää sille kun siirrytään viidennestä kuudenteen ja seitsemänteen tiheyteen. Koska nämä tiheydet eivät ole fyysisiä, näissä siirtymissä on paljon sekoittumista.)

 • KUUDES TIHEYS: Tietoisuus ulottuvuutena itsenään.
  Tätä on usein kutsuttu termillä ”Kristus-tietoisuus, siinä mielessä että se esittää värähtelytasoa joka on Kristuksen tai Buddhan tasolla. Tästä värähtelystä syntyy täysi muistaminen, ja voi alkaa ottaa vastuuta Kokonaisuudesta oman itsen sijaan.

  Itsen edistämisen prosessi ja Kokonaisuuden edistämisen prosessi muuttuvat yhdeksi ja samaksi.

 • SEITSEMÄS TIHEYS: Tietoisuus moniulotteisena kokemuksena; Ryhmä-matrix -identiteetti (Sosiaalinen muistikompleksi).

  Tämä on koko Ykseyden, tai integraation, värähtelytaajuus. Ne jotka värähtelevät tällä taajuudella ovat sulautuneet identiteetissä ja muuttuneet kokonaisuuden massatietoisuudeksi. He magnetoivat muissa taajuuksissa olevia ja tarjoavat luonnollisen virran kohti integraatiota.

  Kun seitsemännen tiheyden olennot saavuttavat kriittisen massan, ne edistyvät Lyyran Prisman läpi (meidän kannaltamme nähtynä se on vain mustan aukon poistumispaikka) ja saavuttavat seuraavan oktaavin, jossa toinen seikkailu odottaa.

On tärkeää huomata, että kun Kokonaisuuden osat työntyivät Lyyran Prisman läpi, jokainen tietoisuus säilytti tajunnan kaikilla tiheyden tasoilla.

Kuitenkin, unohdus säilyi osittain. Kaikkein tiheimmin keskittyneillä tasoilla (kuten kolmas ja osittain neljäs tiheys) voi syntyä tietämättömyys muista olemassaolon tasoista. Kun integraatio tapahtuu, tullaan taas tietoisiksi näistä aspekteista.

Mikrokosmos aina heijastelee makrokosmosta. Tämä näkyy ”sattumina” siitä miten atomirakenne heijastelee aurinkokunnan rakennetta. Sama tapahtuu kun Kokonaisuuden osat sirpaloituvat yksittäisiksi olennoiksi tai sielujen ryhmiksi. Kun inkarnoidutaan fyysiseen kehoon, sitä voidaan pitää samana kuin minisiirtymää Lyyran Prisman läpi.

Sielun sirpaloituminen inkarnaation aikana voidaan tulkita jonkin verran samaksi kuin Freudin id, ego ja superego hänen teorioissaan. Sikiövaiheessa sielu on ensimmäisen tiheyden tietoisuudessa. Tuolloin ollaan tietoisia itsestään monimutkaisesti ympäristöön kytkeytyneenä.

Fyysisesti ollaan DNA-koodien massa, jolla on potentiaalia muuttua tietoiseksi ihmisolennoksi. Koska Freud ei vienyt hypoteesiaan syntymistä ennen tapahtuneeseen kehitykseen, silloin ei ole korrelaatiota. Jos hän olisi luonut kuvauksen joka kuvaa ”sikiön” suhdetta ympäristöönsä, silloin se kuvaus olisi ollut ensimmäisestä tiheydestä.

Kun lapsi on alle kaksivuotias, hän alkaa näyttää toisen tiheyden tietoisuuden kykyjä. Voidaan alkaa havaita erkaantumista itsen ja ympäristön välillä, ja sen halut muuttuvat ulkoisiksi. Jonkin verran egosentristä näkökulmaa on edelleen, mikä korreloi id:n kanssa. Se mikä erottaa lapsen toisen tiheyden orientaation kolmannen tiheyden orientaatiosta on kyvyttömyys erottaa oma itsensä ympäristöstä.

Arviolta toisesta vuodesta eteenpäin kolmannen tiheyden tietoisuus muuttuu pääasialliseksi viitekehykseksi. Tällöin ego alkaa kehittyä, lapsen tietoisuus itsestään erillisenä yksilönä. Nämä ovat kriittisiä kehitysvuosia; voidaan nähdä että jos kehitys häiriintyy (esim. hyväksikäytön takia), persoonallisuus voi sirpaloitua ja mahdollisesti luoda toimintahäiriön myöhemmässä elämässä.

Monet yksilöt säilyttävät egon kautta tapahtuvan kolmannen tiheyden tietoisuuden orientaation koko elämänsä ajan. Superegon, tai korkeamman tietoisuuden, kehittyminen on tyypillinen neljännen tiheyden piirre. Ihmisillä on mahdollisuus kehittää tätä aspektia itsessään. Tämä on syntymässä tapahtuneen persoonan sirpaloitumisen integrointia, sekä integraatiota henkisellä tasolla.

Ihmisrodun alkaessa liikkua kiinteästi neljännen tiheyden tietoisuuteen, epäillään että tämä persoonallisuuden sirpaloitumisprosessi muuttuu vähemmän näkyväksi, ja mahdollisesti lapset alkavat näyttää neljännen tiheyden ominaisuuksia aikaisemmin kehityksessään ja säilyttää ne koko elämänsä ajan.

Lapsuudessa pitää oppia miten selviytyä ja integroitua toimivaan viitekehykseen. Jos tätä ei voi tehdä (kuten hyväksikäytön tapauksessa), psykologisia häiriöitä esiintyy usein kun päästään aikuiseen ikään. Patologiat kuten dissosiatiivinen identiteettihäiriö voivat syntyä koska luonnollinen kolmannen tiheyden persoonan integraatioprosessi ei tapahtunutkaan lapsuudessa. Jotkut avaruusolentojen sivilisaatiot ovat oppineet havaitsemaan ja transmutoimaan patologisten häiriöiden siemenet lapsuudessa, ja näin niillä ei ole patologioita aikuisina.

Jos ymmärretään, että huolimatta siitä miten pitkälle yksittäiset sirpaleet (joko sielun tasolla tai persoonina) ovatkaan menneet, ja että tie takaisin on aina integraation kautta, kukaan ei koskaan menetä tavoitetta silmistään.

Silloin me voimme palata kotiin jälleen kerran.

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Totuuden etsijän haasteista

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantain meditaatio

Toukokuu 25, 2019

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja olen tämän instrumentin ja ryhmän luona, ja me tulemme luoksenne rakkaudessa ja valossa. On kunniamme, kuten aina, kyetä liittymään teihin pyynnöstänne, ja tarjota teille rakkauden, inspiraation, vakuuttamisen ja lohdutuksen sanoja, jotka voivat auttaa teitä etsinnän matkallanne. Me tiedämme, että kulkemanne polku on vaikea, ja että tämänlaiset kokoontumiset ovat mitä avuliaimpia sen polun etsimisessä ja jakamisessa niiden kanssa, joiden mukana kuljette tällä viikolla, tänä päivänä, ja siellä mitä nimitätte tulevaisuudeksenne.

Me pyytäisimme, kuten aina, että tekisitte meille palveluksen ottamalla mitkä tahansa sanat ja ajatukset, jotka teille tänään kerrommekin, ja käyttäisitte niitä siten kuin se teistä tuntuu hyvälle, ja jättäen taaksenne kaikki ne jotka eivät tunnu asianmukaisilta teille tänä hetkenä. Jos teette tämän palveluksen, me puhumme niinkuin haluamme, ilman pelkoa siitä että tukkisimme polkuanne millään esteillä.

Joten, juuri nyt, me kysymme teiltä onko teillä kysymystä millä voisimme aloittaa?

Fox: Q’uo, käyttävätkö Liiton tahot joskus sanoja tai käsitteitä jotka ovat mahdollisesti vähemmän henkisesti kehittyneitä, teidän näkökulmastanne, sovittamaan ne omiin kulttuurillisiin odotuksiimme ja uskomuksiimme, tai mahdollisesti johtuen Hämmennyksen Laista?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Kun me vastaamme kysymyksiin kuten sinun nyt, tai mihin tahansa kysymykseen, me yritämme löytää sanat ja konseptit, jotka ovat kaikkein asianmukaisimpia siihen hetkeen ja siihen kysymykseen ja ryhmään, joka on kokoontunut etsimään Yhtä. On täten paljon, mitä yritämme mahdollistaa, sanoisimmeko, sillä on olemassa sanoja jotka ovat mitä asianmukaisimpia jokaiseen tilanteeseen ja kaikkiin konsepteihin. On olemassa sanoja, jotka voivat olla jonkin verran vaikeaselkoisia tai vaikeita ymmärtää, jotka voivat olla valaisevampia toiselle olennolle tai ryhmälle.

Kuitenkin, yleisesti ottaen, meidän mielestämme kielellänne on tarpeeksi laaja sanojen ja käsitteiden varasto, jotta tarpeemme tulevat tyydytetyiksi suurimmassa osassa tapauksia. Täten, meillä ei ole vaikeuksia valita asianmukaisia sanoja, sillä jokainen teistä ryhmässä kuten tämä on tarpeeksi kokenut etsinnän prosessissa, että on monia potentiaalisia konsepteja ja sanoja, jotka riittävät mihin tahansa kysymykseen. Siispä ei siis ole niin että pyrkisimme käyttämään sanoja jotka ovat vähemmän henkisiä, vaan että me pyrimme käyttämään sanoja jotka ovat informatiivisempia jokaiselle kysymykselle ja kysyjälle.

Onko vielä toista kysymystä, sisareni?

Fox: Luulen että osittain pyrin siihen, että mietin oletteko joutuneet tulemaan alaspäin meidän tasollemme vastataksenne meidän kysymyksiin. Onko tässä järkeä?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Me emme sanoisi tuota tasan tuohon tapaan, sillä me emme ajattele tuolla tavoin rakkauden käsitteestä puhumisesta, joka on konsepti joka suurimmalle osalle teistä on yhteinen, ja siitä lisäinformaation etsimisestä, sillä jokainen näistä kysymyksistä on kriittinen osa jokaisen etsijän matkaa. [1] Ei ole totuudenetsijää missään kokemuksen tiheydessä, joka tuntisi että tietoisuuden, itsetietoisuuden, universaalin rakkauden ja niin edelleen kuvaaminen olisi alaspäin tulemista, tai selityksen yksinkertaistamista siitä miten sellainen sana tai käsite on perustavanlaatuinen osa ääretöntä luomakuntaa, Ääretöntä Luojaa, ja jokainen etsijä on matkalla ykseyteen Yhden Luojan kanssa.

Joten, me puhumme siten kuin kykenemme, antaaksemme kaikkein korkeimman asteen valaistusta mistä tahansa sanasta tai konseptista mitä meitä pyydetään kommentoimaan.

Onko vielä toista kysymystä, sisareni?

Fox: Ei, kiitos, kiitos erittäin paljon.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

A: Q’uo, ovatko sattumat, ne monet yhteensattumat jotka olen havainnut omassa elämässäni viime aikoina, onko keinoa valaista sitä onko tämä viittaus… haluaisin vahvistaa uskomukseni siitä, että tämä tarkoittaa sitä että olen oikealla polulla. Voisitko valaista tätä minulle?

Q’uo: Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Mikä tahansa yhteensattuma jonka voit havaita päivittäisten rutiinien aikana, pitäen mielessä matkasi luonteen, matkasi tarkoituksen, matkasi määränpään, sen miten löydät matkasi täyteläisyyden, on keino jolla alitajuntasi antaa sinulle viitteitä ajatustesi, tekojesi ja polkusi suunnanpaikkansapitävyydestä.

Nämä yhteensattumat ovat keino jolla tietoista mieltä voidaan onnitella, sanoisimmeko, kun sille annetaan viite siitä että polku jota matkaat on kaikkein asianmukaisin sinulle tällä hetkellä, että et välttämättä ymmärrä kaikkia seurauksia sille miten tämä matkasi tällä hetkellä on sinun ja miten se paljastetaan sinulle yhä uusien yhteensattumien ja valaistumisten kautta, kun jatkat sen tekemistä mitä teet; ja että se mitä teet tällä hetkellä on totuuden etsiminen sellaisena kuin se voidaan tuntea kaikkein selkeimmin jokaisen elämän kokemuksen puolissa. Löydät, jokaisena hetkenä kun ihmettelet sitä mikä polkusi on, uuden askeleen sillä polulla. Vaikka et ymmärtäisi sitä tässä hetkessä, se on se mikä on asianmukaista sinulle.

Sinun tulee tajuta, sisareni, että se matka jolla olet ollut on se jolla olet ollut erittäin pitkän aikaa, monissa inkarnaatioissa tätä ennen, ja kun jatkat kulkemista tällä polulla, tulee olemaan yhä enemmän ja enemmän viitteitä siitä miten tämä polku avaa mahdollisuuksia sinulle oppia ja palvella sitä Yhtä joka on kaikki. Jatkat eri viitteiden, synkronisiteettien ja yhteensattumien löytämistä, jotka muodostavat, sanoisimmeko, reitin jolla on muruja, niin että voit huomata jokaisen uuden askeleen polullasi paljastettavan sinulle joka päivä kun elät, joka päivä kun etsit, olevan joka päivä kun huomaat enemmän ja enemmän siitä polusta avautuvan edessäsi, niin että olet kaikkein kykeneväisin tietoisesti osallistumaan tuohon matkaan.

Jokainen matka alkaa sillä kun alitajunta näyttää joitain vihjeitä siitä, että nyt voi tarttua tiettyyn mahdollisuuteen, voi lukea tiettyä kirjaa, voi käydä tietyn keskustelun, voi huomata tietyn yhteensattuman. Pysy hereillä, sisareni, avaa mielesi ja sydämesi ja sielusi ja ne tulevat täyttymään elämäsi tarkoituksella.

Onko vielä toista kysymystä, sisareni?

A: Ei, kiitos. Tuo oli ihanaa.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Gary: Q’uo, Ra sanoo: “Teidän avaruus/ajassanne, te ja teidän kansat ovat vanhempia sille joka on kohdussa. Maapallo, niinkuin sitä nimitätte, on valmis syntymään ja synnytys ei mene jouhevasti.” Ensimmäinen nopea kysymykseni tuosta lainauksesta — ketkä ovat vanhempia illuusiossamme? Onko se jokainen tällä planeetalla? Vai ovatko se ne jotka ovat sadonkorjuukelpoisia positiivisella polulla? Vai onko vielä jokin muu kategoria?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Jokainen tietoinen totuuden etsijä, joka yrittää avata sydäntään ehdottomalle rakkaudelle, ja täten muuttua siksi mitä nimitätte sadonkorjuukelpoiseksi, on potentiaalisesti vanhempi sille mikä on nyt syntymässä tähän aikaan teidän planeetallenne, ja jokaisen totuuden etsijän sydämeen. Neljännen tiheyden värähtelyt ovat ympäröineet planeettaanne jo jonkin aikaa — niinkutsuttuja vuosia, sanoisimmeko, niin että tämän tyylinen planeetan olentojen ja sen populaation valaistuminen on se joka ruokkii jokaisen tietoisen totuuden etsijän sielua. [Todellakin tämä] ruokkii planeetan itsensä sielua sen alkaessa olla interaktiossa niiden sielujen kanssa, jotka ovat tietoisia siitä että on siirtymä, sekä heille itselleen olentoina, että populaatiolle ryhmänä, ja planeetalle itselleen olentona.

Täten on paljon yhtenäisempi kokemus käynnissä tällä hetkellä. Planeettaolento neljännessä tiheydessä on tämä lapsi mielen, kehon ja sielun seimessä joka etsii neljännen tiheyden rakkauden ja ymmärryksen kokemusta. Tämä interaktio neljännen tiheyden planeetan ja uuden neljännen tiheyden populaation, joka tulee asumaan tällä pallolla, välillä on kuin vanhemman ja lapsen välinen, sanoisimmeko, molempiin suuntiin […] joka on inspiraatiolla sähköistynyt niin, että on paljon enemmän energiaa käytettävissä kasvun kokemukseen, etsimisen kokemukseen, Yhden Luojan rakkauden ja valon hyödyntämisen kokemukseen. Tämä kasvu ja etsintä on yhteistä planeetalle syntyville olennoille, ja neljännen tiheyden populaatiolle joka tulee asumaan tällä neljännen tiheyden planeetalla.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Kiitos, kyllä. Lapsen synnyttävän äidin tapauksessa, ja kun synnytys ei mene jouhevasti, kokemus voi olla tuskaisa äidille, jopa hänen henkeään uhkaava — suuri stressi, suuri pakotus. Kun tämän planeetan neljännen tiheyden synnyttäminen ei suju jouhevasti, ja kun ne sadonkorjuukelpoiset, joiden sydän on avoinna, ovat vanhempia, liittyykö tämä tilanne meihin? Eli saako se aikaan suuren kuormituksen niiden päälle jotka ovat synnyttämässä tätä uutta planeettaa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Vaikeus uuden neljännen tiheyden planeetan ja sen populaation synnyttämisessä ei johdu planeetasta tai neljännen tiheyden potentiaalisesta planeetasta, vaan niistä olennoista jotka ovat epäharmonisia ja sotaisia, siitä että luodaan epäharmoniaa, sairauksia, sekaannusta ja levottomuutta. Eri kulttuurien välillä, näissä kulttuureissa elävien olentojen välillä, ja perheiden sisällä elävien olentojen välillä on paljon erimielisyyttä, niin että on mahdollisuus jopa sille että epäharmoninen suhde korostuu yhä entisestään, niin että sotaisat osapuolet yhdestä ryhmästä mittelevät toista vastaan, ja tääm voi mahdollisesti aiheuttaa mentaalisen, psyykkisen ja fyysisen luontoisten vaikeuksien lisäksi mahdollisesti planetaarisia katastrofeja, joita on hyvin dokumentoitu historiankirjoissanne. Sillä tuhansien vuosien ajan ovat monet kansat sotineet, ja se on upottanut erillisyyden vihaa planeetan kuoreen, niin että tänä aikana on tarve päästää kontrolloidusti irti tästä vihan lämmöstä, niin että pakostakin on tietty määrä lämpöä joka vapautuu, ja näin pienennetään mahdollisuutta planeetan tuhoutumiselle.

Tänä aikana on paljon vaikeuksia, kuten olette tietoisia, eri jaostoissa jotka ovat olemassa planeettanne kulttuureissa, niin että tämä syntymä tapahtuu suuren ahdistuksen ja vihamielisyyden ympäristössä, mikä sellaista epäharmoniaa kokevien olentojen tulee käsitellä tavalla tai toisella.

Toiveena on, että adeptienne, vaeltajienne ja Liiton olentojen ponnistelut lähettää rakkautta ja valoa planeetallenne, nämä ponnistelut vähentää epäharmoniaa todellakin tekisivät niin, ja mahdollistaisivat tämän planeetan ja sen populaation syntymisen tapahtua vähemmän vaikeassa tilanteessa, sanoisimmeko.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Kyllä, vielä yksi ja sitten annan mikrofonin takaisin rinkiin jos jollain muulla on kysymyksiä. Tämä on henkilökohtainen, ja mietin littyykö se neljänteen tiheyteen. Minulle on tapahtunut tämä ilmiö meditaatiossa. Aina silloin tällöin ja ilman syytä tunnen energiakehoni laajenevan. On tunne tiheydestä, painosta, kuin pitäisin raskasta pukua päälläni, ja se läpäisee fyysisen kehoni. Tämä on vain tunne, sille ei ole muuta merkitystä tai narratiivia, se on vain tunne tiheästä energiasta joka tuntuu raskaalta, aivan kuin sillä olisi massa. Voitko puhua siitä aistinko neljännen tiheyden sähkökentän, vai onko tälle jotain toista selitystä?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me huomaamme että on joitain osioita kokemuksessanne jota me voimme kommentoida, ja toisia taas emme. Me ehdottaisimme, että heti kun olet meditatiivisessa tilassasi ja koet oman energiakehosi ekspansiivisia ominaisuuksia kun siirryt yhä enemmän ja enemmän taajuuksille, jotka ovat yli normaalista itsestäsi, että on sellainen, sanoisimmeko, yhteys energiakehosi ja planeettasi värähtelykuvioiden välillä, joita ilmaistaan tällä tavalla jota kuvasimme aiemmassa vastauksessa kysymykseesi vaikeasta sadonkorjuusta, sillä kun laajennat kykyjäsi kokea ja arvostaa henkisen etsinnän laajuutta jonka energiakehosi sallii sinulle, koet myös joitain vaikeita värähtelyjä jotka ovat aina läsnä, ja jotka tunkeutuvat yhtenäistävään kokemukseen joka yrittää ilmentää itseään meditatiivisen tilasi kautta.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Ei, kiitos Q’uo.

Q’uo: Olen Q’uo me kiitämme sinua, jälleen kerran, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Fox: Minulla on yksi ja se tavallaan liittyy tuohon. Kun me tulemme täysin tietoisiksi neljännestä tiheydestä, mietin sitä että muuttuvatko auramme yhdeksi planeetan auran kanssa? Ihmiset — mieli/keho/sielu-aurat?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Osa jokaisen etsijän kokemusta, joka kykenee valmistumaan rakkauden ja ymmärryksen neljänteen tiheyteen, on se että aura, niinkuin sitä kutsutte, laajenee tavalla joka liittyy yhteen saman värähtelytason muiden aurojen kanssa, ja muodostaa auravaipan, sanoisimmeko, mitä voisitte nimittää sosiaaliseksi muistikompleksiksi. Näin jokainen olento sosiaalisessa muistikompleksissa antaa omastaan tämän kompleksin kokonaisvärähtelyyn, sen omasta kokemuksestaan jokaisesta elämästä, mukaanlukien tästä elämästä, niin että syntyy kaikkien Yhden Äärettömän Luojan etsintäponnistelujen värähtelyesitys, joka on harmoninen sekoitus, joka mahdollistaa sosiaaliselle muistikompleksille niinkutsutun ”datapankin” informaatiota jossa se voi kutsua milloin tahansa sosiaalisen muistikompleksin kokemuksessan, aina kun on halu palvella tietyllä tavalla, toisia itsejään jotka pyytävät palveluja joita on mahdollista tarjota sosiaalisen muistikompleksin rakenteen mukaisesti.

Onko vielä toista kysymystä, sisareni?

Fox: Ei, kiitos.

Q’uo: Me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Gary: Q’uo, minulla on kysymys henkilöltä L, joka kirjoittaa: “Jos tavoittelee adeptin polkua, etsii löytääkseen ja kyetäkseen pitämään ykseyttä sisällään, onko silloin suositeltua maksimoida se aika, jonka käyttää tietoisuudessa Luojasta meditatiivisessa tilassa, vai onko suositeltua tietoisesti pitää taukoja tästä tilasta usein niin, että saa työstettyä aina ympärillämme läsnäolevaa katalyyttiä, vai esittäytyykö polku itse ja tällöin ei ole tarvetta kummallekaan?” [2]

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Etsinnän polulla edistyttäessä usein havaitaan, että meditatiivinen tila tarjoaa sekä suunnan että mahdollisuuden parantaa omaa arvonantoaan sen polun eri näkökulmille jolla sillä hetkellä ollaan. Pääosin suhteessa muitten olentojen kanssa, joka tarjoaa tietynlaista katalyyttia joka voi parantaa matkaa, sillä matkaaja voi tutkia jokaista katalyyttia, sekä tietoisesti, kun katalyytti ensin koetaan, että sitten alitajuisesti, tai jopa, sanoisimmeko, ylitajuisesti, kun katalyytti viedään meditatiiviseen tilaan jotta sen tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin käyttää oppimiseen ja kasvuun.

Tämä on sen tyyppistä molempien arvonannon tasojen, sekä tietoisen että alitajuisen, sekoittamista ja katalyytin käyttöä jonka löytää päivittäisistä askareista. Näin on jokaisen totuuden etsijän asia määrittää meditatiivisen ajan suhde mietiskelyaikaan, tietoiseen kanssakäymiseen muiden olentojen kanssa ystävien piirissä, sanoisimmeko. Joten ei ole olemassa niinkutsuttua yhtälöä tai määrättyä kuvausta siitä ajankäytön suhteesta, jota minkään tietyn tyypin tietoisuuteen tulee panostaa. Se on uniikki jokaiselle olennolle, niin että jokainen olento voi käyttää omia taitojaan kyetäkseen arvostamaan sitä kokemusta joka sen kohtalo on, sanoisimmeko, sen ennen inkarnaatiota valittu kuvio, joka alkaa saada yhä kirkkaammin ja selkeämmin ja perustavanlaatuisemmin muotoa kun jokainen totuuden etsijä liikkuu omalla etsinnän polullaan.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Ei jatkoa tuolle kysymykselle. Kiitos, Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Fox: Jos ei ole muuta tästä ryhmästä tänään, niin minulla on yksi eräältä etsijältä Nairobista, Keniasta. Hän kysyy tätä kysymystä, ja se on kahdessa osassa. Ensimmäinen osa liittyy siihen mistä me puhuimme aiemmassa sessiossa. ”Miten me voisimme päästä yli identifikaatiosta illusionääriseen ego-itseemme, erityisesti kun se liittyy ahdistuksen ja pelon tunteisiin.”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestä, sisareni. Ylitse pääseminen on käänteentekevä termi tässä mielessä. Me ehdottaisimme, että tietoinen itse, se jota olette kutsuneet ego-itseksi, on se itse joka kokee ahdistusta, tai mitä tahansa katalyyttia, joka voidaan esittää totuuden etsijälle. Tämän tietoisen itsen, sitten, tulee pyytää apua itsen suuremmalta osiolta, jota voisitte kutsua transkendenttiseksi itseksi, siltä jonka löytää meditatiivisessa tilassa, mikäli kykenee vain sivuuttamaan ne äänet, jotka tekevät itsensä tunnetuiksi päässä meditaation alkuvaiheissa.

Kun löytää tuon hiljaisuuden, tyynen pisteen oman olemuksen sydämessä, transkendenttinen itse, todistaja joka on aina läsnä jokaisen totuuden etsijän luona, tuona hetkenä kykenee tarjoamaan laajemman näkökulman tai perspektiivin, sanoisimmeko, etsijälle, niin että se mikä vaikuttaa ahdistusta tuottavalta tietoiselle itsen mielelle voidaan nähdä suhteessa etsijän suurempaan tarkoitukseen tai perspektiiviin, joka kykenee hyödyntämään henkisiä periaatteita jotka ovat enemmän näkyvillä meditatiivisessa tilassa, ja näkemään, että se mikä on tuottanut ahdistusta tietoisessa tilassa on pelkkä, sanoisimmeko, agent provocateur jonka tarkoitus on keskittää huomio kokemuksen tiettyyn piirteeseen jotta tuo tietty oppitunti voitaisiin oppia, joka on, jossain mielessä, tarjonnut haasteita aiemmin. Meditatiivisessa tilassa haasteen tavoitteet voidaan nähdä laajemman näkökulman täyttäminä, joka näyttää sen minkälainen oppitunti, tai loppupäätelmä, voidaan saada aikaan kun tarkastellaan ahdistusta tuottavaa tilannetta tästä laajemmasta perspektiivistä. Laajempi perspektiivi syntyy alitajuisesta mielestä, joka on varsin tietoinen ennen inkarnaatiota tehdyistä valinnoista, joita on ilmaistu tietyllä tavalla joka on aiheuttanut ahdistusta tietoiselle mielelle sekä kasvupotentiaalia sielulle itselleen.

Onko vielä toista kysymystä, sisareni?

Fox: No, vastasit osittain hänen kysymyksensä toiseen osioon, mutta luen sen, enkä yritä selvitellä sitä. Hän kysyy: “Voisiko Q’uo myös käsitellä meditaation käyttöä (tätä juuri äsken teit) mutta myös mitä tahansa keho- tai hengitysharjoituksia jotka voisivat auttaa tasapainottamaan energiakehoa ja auttaa tässä transkendenssissa.”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestä, sisareni. Kuten aiemmin puhuimme, meditatiivinen tila on se joka sallii tietoisuuden siirtyä laajennetun tajunnan maailmaan, jossa on mahdollisuuksia ja resursseja, jotka voivat ratkaista minkä tahansa ulkomaailman tilanteen joka tietoiselle mielelle saattaakin tulla vastaan. Se tapa jolla nämä resurssit käytetään on, tottakai, etsijän valittavissa, joka hyödyntää katalyyttia meditaation keinoin.

Hengityksen käyttäminen syvemmän tietoisuuden tason löytämiseen voi usein mahdollistaa näiden resurssien käytön tehokkaammalla tavalla niin, että syvään hengittämällä, rytmikkäästi, uloshengittämällä, hengitystä pidättämällä, sisäänhengittämällä, hengitystä pidättämällä, tietyn aikaa mikä meditoijalle tuntuu hyvältä, voi sallia erilaisten ulkoisten häiriötekijöiden poismenon, jotka estävät meditoijaa käyttämästä näitä syvän mielen resursseja.

Täten on mahdollisuus, sellaisella syvähengittämisellä, löytää syvempi kokemuksen taso ja enemmän resursseja joita käyttää päivän katalyyttiä prosessoidessa.

Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Fox: Ei, paljon kiitoksia sinulle.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni.

Onko vielä viimeistä kysymystä tähän hetkeen?

Gary: Q’uo, niille jotka surevat ja tuntevat syvää huolta instituutioidemme ja yhteiskuntamme epäharmonian ja epäjärjestyksen puolesta, ja mahdollisesti itse sivilisaation puolesta, olisiko sinulla tarjota joitain rohkaisun tai inspiraation tai valaistumisen sanoja?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Kuten mainitsimme tämän session alussa, se on aina inspiroivaa meille liittyä etsijöiden piiriinne, koska me tiedämme millaisia haasteita kohtaatte päivittäin, sekä yksittäisinä totuuden etsijöinä että ryhmissä, jotka yrittävät työskennellä yhdessä saadakseen aikaan positiivisia muutoksia ympäröivässä yhteiskunnassanne. On niin paljon vihaa, niin paljon hämmennystä, niin paljon kateutta, niin paljon kostoa, niin paljon tuhoa, että se on musertavaa mille tahansa herkälle sielulle, joka pyrkii saamaan selkoa ympäröivästä maailmasta meditatiivisessa tilassa, tietoisessa tilassa, unitilassa, eikä epäharmonisia interaktioita pääse pakoon joita päivittäin suurin osa planeettanne pinnalla elävistä olennoista kokevat. Jokaista olentoa pommitetaan kaikenlaisilla raporteilla tappamisista, vihasta, haasteista, uhkauksista, rajoitteista, yhden- ja toisenlaisista massamurhista, olivatpa ne mentaalisia, fyysisiä, psykologisia tai emotionaalisia. On niin paljon erimielisyyttä että se on normaali asiaintila kolmannen tiheyden illuusiossanne.

Me kannustaisimme jokaista totuuden etsijää, joka toivoo tekevänsä selkoa tästä kaikesta, katsomaan sisään sydämeensä ja näkemään sen, että jokainen olento joka huutaa apua, huutaa vihassa tai turhaantuneisuudessa, on Yksi Luoja joka on antanut itselleen lukemattomia haasteita löytääkseen syyn avata sydämensä rakkaudessa kaikkea kohtaan. Jossain kohtaa jokaisen olennon matkaa tulee aika, jolloin heitetään pois intellektuaaliset suojat, intellektuaaliset hyökkäykset, emotionaalinen kostaminen, ja silloin sanotaan sisäisesti, “Tämän täytyy loppua. Lopetan nyt vihani ja avaan sydämeni rakkaudelle.”

Tietäkää siis, että kun kuka tahansa sielu tekee näin, kun yhä useampi ja useampi niin on planeettanne pinnalla tekemässä, tämän tyyppisellä etsinnällä ja Yhden Luojan rakkauden ja valon jakamisella jokaiseen yksittäiseen sydämeen on kaikuva ja resonoiva vaikutus, joka vaikuttaa jokaiseen muuhun etsijään planeetalla, jokaiseen muuhun sieluun planeetalla jolla on vähänkään herkkyyttä rakkauden ja hyväksynnän värähtelyille, että kun voitte löytää vähänkään rakkautta omasta sydämestänne ja jakaa sen meditoimalla, mietiskelemällä, tietoisessa kanssakäymisessä toisten kanssa, sen rakkauden tuntevat kaikki muut sielut planeetalla, sillä todellakin, jokainen olento on Yhden Äärettömän Luojan osa, meidät kaikki luoneen Yhden kehossa olevia soluja, ja kun rakkautenne ilmaistaan kellekään muulle, jokainen solu Yhden Luojan kehossa resonoi tämän rakkauden ja valon kanssa, ja silloin on, ainakin hetken ajan, eräänlainen parannus vihasta, kostosta, epäilyksen ja hämmennyksen häiriöistä.

Te, yhtenä yksittäisenä etsijänä voitte vaikuttaa tässä maailmassa löytäessänne rakkauden itsestänne ja jakaessanne sen muiden kanssa, ja kun useampi ja useampi olento kykenee tekemään tämän, yhä enemmän ja enemmän rakkautta syntyy niin, että kasvaa tietynlainen voima, jota on toivottu, joka jossain vaiheessa kohtaa, sanoisimmeko, sisäänkäyntikynnyksen jokaikisen sieluun planeetalla, niin että jossain vaiheessa on mahdollista että planeettanne voisi, todellakin, harmonisoitua yhdeksi kauniiksi, vahvaksi inspiraation hetkeksi, niinkuin Ra sen niin hyvin ilmaisi.

Me rohkaisemme jokaista teistä pitämään kiinni uskosta, jatkaa eteenpäin menemistä, jatkaa sen tekemistä mitä kukin tekee, koska olette polulla etsimässä Yhden Luojan rakkautta ja valoa, ja kun te etsitte, niin te myös löydätte; kun kolkutatte, ovi avataan teille. Iloitkaa siis, että olette osa Yhtä Luojaa, ja tietäkää siis, että kaikki muut ovat samaa perua, ja jälleen kerran jossain kohtaa te tulette yhdistymään ykseydessä, rauhassa ja rakkaudessa ja ymmärryksessä.

Nyt me poistumme tämän ryhmän keskuudesta, jättäen jokaisen, kuten aina, Yhden Äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Adonai vasu borragus.

[1] Joskus Q’uo, tai instrumentti jonka kautta Q’uo puhuu, ei vain yksinkertaisesti vie loppuun aloittamansa lauseen ajatusta.

[2] Tämä kysymys henkilöltä L vahingossa kysyttiin kahdesti, aiemmin sessiossa toukokuun 11. päivältä 2019.

Artikkelin julkaissut L/L Research

Homoseksuaalisuudesta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Tällä kertaa kanavointi käsitteli uravalintoja sekä homoseksuaalisuutta. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.


Q: Huumorisi on loistavaa.

A: Kuten myös.

Q: Kiitos. Minulla on kaksi kysymystä. Ensimmäinen on, että olen kokenut huomattavia vaikeuksia urani selkiyttämisessä. Haluaisin saada jotain opastusta tässä asiassa.

A: Mikä innostaa sinua kaikkein eniten?

Q: Se on se ongelma; en ole löytänyt sitä.

A: Ongelma! Selvä. Anna kun kysyn kysymyksen. Miksi olet täällä tänä iltana aikaanne? Innostiko se sinua tulla tänne?

Q: Kyllä.

A: Silloin se on yhtä yksinkertaista. Mitä teet kun tämä keskustelu on ohi? Mikä on kaikkein innostavin asia joka tulee mieleesi tehdä, jonka kykenet tekemään sen jälkeen kun jätät tämän kanssakäymisen tänä iltana aikaanne? Ota yksi askel kerrallaan.

Ura voi olla monia eri asioita; sen ei tarvitse olla yksi ainoa asia. Olet niin mukautuva olento. Muutos on ainoa vakio luomakunnassa, ehkäpä sen tyyppinen ura, joka sinulla tulee olemaan, on monitahoinen, monta kertaa muuttuva.

Jos keskityt ideaan — vain siksi koska yhteiskuntanne sanoo niin, että sinun tulisi keskittyä — yhdestä ainoasta asiasta, ja vain yhdestä, jota voit pitää ja kutsua elämäsi työuraksi, silloin et välttämättä salli itsellesi sitä määrää joustavuutta joka todella sallisi sinun tietää, että, mahdollisesti, yksinkertaisesti, elämä itsessään on urasi.

Q: Hyväksyn tuon. Toinen kysymys: puhuttaessa yhteiskunnastamme, yhteiskunnassamme järjestäytynyt uskonto pyrkii tuomitsemaan homoseksuaalisuuden. Mitkä ovat kommenttisi koskien henkilöä, joka on homoseksuaali, sekä tämän suhdetta henkiseen kasvuun?

A: Selvä. Me pidämme tämän lyhyenä, sillä meidän näkökulmastamme aiheeseen on jo olemassa kirjallisuutta. Mikään ei ole, teidän termein, oikein tai väärin. Mutta idea on puhjennut yhteiskunnassanne kukkaan aivan erityisestä syystä. Ja se on se, että kymmenien tuhansien vuosien ajan se mitä voisitte kutsua yhteiskuntanne valtavirraksi on kieltäytynyt hyväksymästä ja tunnustamasta, että jokaisella yksilöllä on kyky sekoittaa maskuliininen ja feminiininen energia yhdeksi ideaksi.

Kieltäytymällä sekoittamasta näitä ideoita, ja pitämällä ne erillisinä toisistaan, monet yksilöt yksinkertaisesti ottivat osakseen, syntymällä yhteiskuntaanne, houkutella elämäntyylin joka loisi heidän sisäänsä ilmiselvän ilmentymän vastakkaisista energian ääripäistä sisällään, huolimatta heidän psykologiasta.

Tämä oli aluksi tarkoitettu heijastukseksi yhteiskuntanne valtavirralle, että jokainen yksilö pitää sisällään potentiaalin molemmille energioille, ja että jokainen yksilö — jos he vain ovat halukkaita sekoittamaan nämä energiat keskenään — toimii silloin tasapainoisella tavalla.

Ei pidetä erillään ideaa, ”tämä on maskuliinista, tämä on feminiinistä; ja ne ovat ikuisesti erillään”. Mutta sitä ideaa ei ymmärretty. Sen päälle lyötiin yhä enemmän ja enemmän mitätöintia, siihen pisteeseen asti että se on nyt puhjennut kukkaan sen idean levittämisenä, jota te nimitätte taudeiksi, jotka nyt romuttavat ne vallit jotka te olette rakentaneet näiden ympärille — pakottaen yhteiskuntanne valtavirran olemaan tekemisissä ja kohtaamaan itsessään kaikki ne eri tasot, joita he ovat ajan mittaan kieltäytyneet kohtaamasta.

Kun henkilöt vihkivät sisällään avioliittoon itsessään maskuliinisen ja feminiinisen energian, ja sekoittavat nämä ideat — ei siksi että se on oikein tai väärin, vaan yksinkertaisesti siksi, että sitä ei enää tarvita — homoseksuaalisuutta ei yksinkertaisesti enää ole yhteiskunnassanne. Tulee olemaan ainoastaan rakkautta kaikkia kohtaan tasa-arvoiseen tapaan.

Mutta idea henkilöstä, joka valitsee syntyä yhden tietyn seksuaalisuuden ilmaisun kanssa, yksinkertaisesti ilmentää tasapainoa tuolla tavoin — ilmentämällä miehen ja naisen miehenä, tai ilmentämällä miehen ja naisen sekoituksen naisena. Ja ei tarvitse heijastella enää kahtiajakoa, koska sille työkalulle ei enää ole tarvetta. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Auttaako tämä sinua?

Q: Kyllä. Paljon kiitoksia.

Q: Kiitos! Seuraava!

Rakastumisesta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli rakastumista ja avioliittoa. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: On monia asioita, joita haluan tehdä elämässäni, ja paljon ihmisiä, joiden kanssa haluan olla tekemisissä, mutta perustavanlaatuisesti uskon ettei se toimisi minun tapauksessani.

A: Ja miksi tykkäät perustavanlaatuisesti uskoa, ettei se toimisi?

Q: Kaipa se on miellyttääkseni vanhempiani.

A: Miellyttääksesi vanhempiasi, selvä. Sitten, tee palvelus. Pyydä heitä elämään elämäsi sinun puolestasi. Koska selvästikään sinä et halua elää sitä itse; haluat elää sitä heidän puolestaan.

Q: Totta, joo-o.

A: Kyllä. Etkö tiedä, että voit todella tarkoittaa sitä kun sano, ”Todella rakastan teitä isä ja äiti — JA minä aion tehdä sitä mikä tuottaa iloa minulle.” Voit oikeasti tarkoittaa sitä. Eikä sinun tarvitse tuntea ettet rakastaisi heitä, ettet kunnioittaisi heitä, vain sen takia että haluat olla se kuka olet.

Q: Tämä on totta.

A: Kyllä. Se on totta. Mikä sitten on kaikkein innostavin versio siitä mikä innostaa sinua eniten, jonka haluat tehdä?

Q: No, halusin kysyä sinulta, tutkin kiitollisuutta elämässäni.

A: Kyllä.

Q: Haluan tuntea sen syvällisesti; se on hämmentävää mutta ei pahalla tavalla. Ja haluan tutkia sitä ”mille” olen kiitollinen.

A: Kaikelle Sille Mikä On.

Q: Kyllä, olen.

A: Ja itsellesi, joka on toki Kaikki Se Mikä On. Yksi on Kaikki, Kaikki on Yksi. Kiitollisuus siinä mielessä, että se on yksinkertaisesti värähtelyä. Se on eräs tavoista ilmaista innostuksen käsite. Muista jälleen kerran, innostus on yksinkertaisesti heijastusta siitä, että olet linjassa Kaiken Sen Mikä On kanssa ja se voidaan ilmaista ja tuntea monilla tavoin.

Käsite jota nimitätte kiitollisuudeksi on vain Kaiken Sen Mikä On kanssa linjassaolon yksi ilmentymistä, sekä sen että sallii itsensä todella tuntea Ehdotonta Rakkautta, jossa teidät kaikki on luotu, josta teidät kaikki on luotu — Ehdotonta Rakkautta joka jatkuvasti virtaa Kaikesta Siitä Mikä On. Kun linjaudutte tuon kanssa, se on tunne jota nimitätte kiitollisuudeksi. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä.

A: Se että heijastelee tuota rakkautta — on kiitollisuuden ilmaisu.

Q: Okei, sanotteko henkilökohtaisesti ”Kiitos Kaikki Se Mikä On”? Vai hajotatteko sen eri osiin? Tunnetteko itsenne yhtäkkiä kiitollisiksi? Vai onko se jotain mitä tunnette koko ajan?

A: On olemassa monia ilmaisuja, mutta me tunnustamme että kaikki ilmaisut ovat eri muotoja samasta asiasta.

Q: Okei tuo tavallaan johtaa minut jälkimmäiseen kysymykseen. Mietin romanssia. Oletteko pihkassa tai romanttisia vai oletteko kaikki vain yleisesti rakastuneita?

A: Pihkassa?

Q: Niin.

A: Voi olla niinkutsuttuja yhtäkkisiä tunnistamisia tietystä suuntautumisesta tai yhteydestä toiseen olentoon. Ja jos haluatte sanoa, että se tarkoittaa pihkassa olemista, silloin kyllä. Kaipa se on mahdollista. Mutta yksinkertaisesti, Kaikki Se Mikä On on välitön tunnistaminen värähtelyjen suuntautumisesta. Ymmärrätkö?

Q: Tiedän että rakastatte ehdottomasti, mutta mietin että erkaneeko se romanttiseksi rakkaudeksi niinkuin meillä?

A: Tavallaan, se voi olla ilmaisu. Me emme oikeastaan näe sitä niin paljoakaan erkanemisena, vaan yksinkertaisesti toisena luovana tapana ilmaista ehdotonta rakkautta.

Q: Joten te teette sen… miten?

A: Jälleen kerran, se mitä saattaisitte nimittää romanttiseksi rakkaudeksi kohdallanne voi olla äärimmäisen erilainen konsepti siitä mitä tunnistatte tapahtuvan maailmassanne.

Q: Joo, mietin sitä, jos olisi romanssi… että, no, tiedättekö mitä romanssi on täällä? Mietin sitä että jos teillä olisi siitä oma muotonne? Romanttinen rakkaus?

A: Määrittelisitkö minulle ilmaisun, johon viittaat ”romanttisena rakkautena”?

Q: No, luulen että se on kun täysin unohtaa itsensä ja jatkuvasti miettii vaan toista ihmistä.

A: Se on romanttista?

Q: Sitä tekee hulluja juttuja. Tämä on vaikea kysymys. Luulen ettei ollut reilua kysyä sinulta tuosta.

A: Oi, se on aina reilua kysyä mitä tahansa. Luulen että esitän asian näin. Alan ymmärtää hieman sitä mitä tarkoitat tuolla. Jälleen kerran, muistakaa, vaikka olisimme romanttisia, olemme silti lapsia. Ja näin, tavallaan, me rakastamme aina. Jos haluat kutsua sitä romanttisuudeksi, silloin ole hyvä vain. Mutta se ei välttämättä mielestäni ole tasan tarkkaan samanlainen ilmaisu mitä te kutsuisitte Maapallolla romanttiseksi rakkaudeksi, paitsi tietyissä tapauksissa. Ei kaikki se mitä te pitäisitte romanttisena rakkautena tarkoita oikeasti rakkautta.

Kuitenkin, me elämme jatkuvasti rakkaudessa. Me olemme erittäin spontaaneja sen suhteen. Me voimme palvella toista ehdottomasti ja täydellisesti. Mitä itsemme unohtamisen käsitteeseen tulee, me emme voi oikeastaan koskaan tehdä sitä, mutta ymmärrän sen mitä tarkoitat. Koska meillä on absoluuttinen luottamus, implisiittisesti ja ehdottomasti, siinä mielessä, kyllä, meidän ei tarvitse miettiä sitä. Me yksinkertaisesti teemme niin. Me emme ole itsetietoisia siinä mielessä mitä te usein tarkoitatte. Joten kyllä, kaipa sitä voisi sanoa, että se on vapaasti virtaavaa spontaania romanttista rakkautta. Jatkuvasti. Auttaako tämä?

Q: Kyllä. Kiitos.

A: Sallikaa itsenne rentoutua tämän tunnustamiseen, tunnustukseen synkronisiteetista. Ei kukaan, kukaan ei tule elämäänne ennen tai jälkeen sen kun he ovat valmiita. Te ette astu toisen elämään väärällä hetkellä. Kaikki ajoitus on saumatonta, täydellistä ja absoluuttisesti edustaa sitä mitä kaikki yksilöt tuossa tapaamisessa ovat kunakin hetkenä. Joten teidän ei tarvitse kiirehtiä mitään. Teidän ei tarvitse yrittää vakuuttaa ketään mistään. Te ette olisi yhdessä ellei teillä olisi jotain opittavaa toisistanne.

Sallikaa itsenne astua taaksepäin. Tässä on meditaationne: todella havainnoikaa niitä heijastuksia, jotka liikkuvat edestakaisin. Tarkastelkaa sitä mitä teette palveluksena toisillenne. Mikä on se asia mitä he oppivat teiltä? Mikä on se asia minkä he näkevät itsessään katsomalla teitä, mikä heidän tarvitsee nähdä? Minkä asian näette itsestänne heissä, joka teidän tulee nähdä oppiaksenne mitä haluatte olla? Astukaa taaksepäin kommunikaation ideasta tavoilla, joilla olette tottuneet tarkastelemaan sitä, ja ymmärtäkää että ihmissuhde teidän ja kenen tahansa muun välillä eivät ole kaksi erillistä ideaa. Se on yksi tapahtuma jossa te ja joku muu ovat toistensa heijastuksia. Antakaa itsenne nähdä koko tapahtuma ja sallikaa suhteen olla sitä mitä se on; ei sitä mitä te luulette että sen tulisi olla.

Sallikaa itsenne muistaa, että ette ole sama ihminen kuin olitte ennen kuin me aloitimme tämän tänään. Te olette nyt valmiita luomaan luovia ihmissuhteita. Ei sillä, etteivätkö ihmissuhteenne olisi jo olleet luovia, mutta nyt ne voivat olla luovalla tavalla positiivisia, ja voitte soveltaa tätä mihin tahansa ihmissuhteeseen elämässänne; voitte soveltaa tätä ymmärrystä mihin tahansa. Jos teillä on jo ekstaattinen ihmissuhde, silloin yksinkertaisesti leikkikäämme yhdessä. On aina enemmän opittavaa, ja se tarkoittaa että me voimme leikkiä yhdessä ikuisesti. En tiedä teistä, mutta sen kaltainen suhde tekee meidät erittäin onnellisiksi.

Q: Itseni mukaanlukien, monet ovat saavuttaneet naimisiinmenoiän, mutta monet heistä eivät ole naimisissa vielä. Se on melkein trendi jo.

A: Kyllä. Ja mitä sitten? Mitä luulet sen trendin olevan?

Q: Minussa on pelko siitä että avioliittoni ei toimikaan. Ja en halua erota heti kun olen mennyt naimisiin; näen niin monen tekevän sitä nykypäivänä.

A: On totta, että jotkut henkilöt ovat vetäneet puoleensa tietynlaisen suhteen jota he tarvitsevat, mutta he saattavat vain olettaa, että se rituaali tulee tulla homman mukana. Jokainen yhteiskuntani jäsen on naimisissa jokaisen toisen yhteiskuntani jäsenen kanssa. Me olemme kaikki avioliitossa. Jos me sitten olemme tekemisissä toisten henkilöiden kanssa koko elämämme aikana, kaikki nuo muut interaktiot tapahtuvat kokonaisavioliiton tilasta. Jotkut henkilöt saattavat tavata ja olla tekemisissä tietyllä tavalla ainoastaan keskenään koko elämänsä ajan. Monet muut voivat olla tekemisissä usean yksilön kanssa samalla tavoin elämänsä ajan.

Mutta ei ole oikeaa tai väärää tapaa miten tuon ”tulisi” tapahtua. En sano että yhteiskuntanne tulee ottaa käyttöön systeemi, joka omassa yhteiskunnassamme on käytössä, mutta että on aspekteja yhteiskuntanne energioista jotka ovat suuntaamassa sitä kohden. Se on koko ihmissuhteen idean uudelleenarviointi siitä mitä käsitteen tulisi merkitä. Vaikka me käymme nyt tätä keskustelua, sinä ja minä, tämän keskustelun ajan sinä ja minä olemme naimisissa. Tavallaan voisi sanoa, että sinä ja minä ja kaikki me olemme aina naimisissa, vaikka suhteen määritelmä voi muuttua. Jos — JOS — se on luonnollista että tuon suhteen muodon tulisi muuttaa muotoaan, on ainoastaan viisasta sallia se ja tehdä niin rakkaudessa. Me emme aseta yhteiskunnassamme minkään suhteen pituudelle tai tyylille minkäännököisiä odotuksia, sillä kaikkia arvostetaan ja kaikki luodaan ehdottomasta rakkaudesta.

Paradoksi kuitenkin on, että kun sallitte suhteen olla olemassa ehdottomasta rakkaudesta ilman odotuksia, silloin se pyrkii muuttumaan ja kestämään pitkän aikaa. Mutta jos huolestut muutoksen konseptista ennen kuin edes olet vetänyt sellaista suhdetta puoleesi, silloin ajaudut avioeroon jo ennen kuin olet päätynyt avioon. Joten tavallaan olet jo nyt ”avioerossa”, koska huolestuit avioerosta; olet avioerossa ennen kuin menit naimisiin. Höllennä määritelmääsi jatkuvuudesta tässä asiassa. Yhden ei tarvitse tulla toista ennen. Suhteet ovat toisten palvelun tarkoitusta varten, sen sallimista varten että kukin olla täydellisin persoona joka on. Jos tämä tehdään todella toisia kohtaan osoitetulla ehdottomalla rakkaudella, silloin mikä tahansa muutos joka tapahtuu tulee olemaan tehty rakkaudessa eikä se millään muotoa voi vaikuttaa elämässänne negatiivisesti. Ymmärrätkö tämän konseptin?

Q: Kyllä.

A: Sano, ”Minä ymmärrän.” Sano se.

Q: Kyllä. Minä ymmärrän.

A: Julistan sinut nyt avioon itsesi kanssa. Joka on ensimmäinen ja pääasiallinen avioliitto, joka tulee tapahtua, ennen kuin voit tuntea että olet naimisissa kenenkään muun kanssa. Teidän tulee rakastaa itseänne ehdottomasti ja luottaa siihen mitä vedätte elämäänne, niin että voitte jakaa sen keskenänne tasaveroisina. Samaan aikaan, julistan teidät kaikki keskenänne aviopuolisoiksi jokaisen muun yhteiskuntanne ihmisen kanssa. Kuitenkin, suhteet jotka elämässänne esiintyvät, olivatpa ne sitten yksittäisiä tai niitä on monta, ovat kaikki Sen Avioliiton määritelmän mukaisia joka yhteiskunnallanne on yhdessä. Voitte suosia jotain tiettyä tyyliä toisen yli, mutta jos te niin teette — suosikaa sitä luonnollisesta itsestänne, ei siitä rituaalista jonka yhteiskunta sanoo, että sinulta sellaista odotetaan. Loppujen lopuksi, ette halua normaalia avioliittoa. Haluatte luonnollisen avioliiton. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä.

A: Paljon kiitoksia.

Q: Minunkin mielestä on kiva olla naimisissa kanssasi, mutta silti haluaisin houkutella edes yhden ihmisolennon tällä planeetalla.

A: Jos tuo sitten on preferenssisi, niinkuin me olemme jo sanoneet, se voi tapahtua tuolla tavoin. Mutta aivan ensiksi — sinun tulee ehdottomasti rakastaa sitä kuka olet. Ymmärrätkö?

 

Kaikki on kusetusta: Lääketiede, tiede, vaalit, media, raha, hakukoneet, SoMe

On aika kertoa jotain teille, jonka mahdollisesti moni muukin on vihdoin valmis kuulemaan:

KAIKKI ON KUSETUSTA.

Jokainen instituutio Amerikassa on myyty, korruptoitu ja poliittisesti kusetettu suurvaltion ja suurbisneksen taskuun.

Amerikka on menetetty maa,” selittää Paul Craig Roberts.

”Jokaisen julkisen ja yksityisen instituution korruption määrä on täydellinen. Ei ole enää mitään muuta jäljellä kuin tyrannia. Ja valheet. Loputtomat valheet.”

 

CNN, Reuters ja AP ovat kaikki nyt häpeämättömiä jokaisen suuren valeen tarinoitsijoita jokaisesta yhteiskunnan aiheesta, lähtien rokotteista ja geenimanipulaatiosta vaaleihin ja politiikkaan.

Liittovaltion hallitus itse on kykenemätön tekemään yhtään mitään muuta kuin valehtelemaan, ja se on täysin korruptoinut kaiken tieteen, vetelee rahoituksen avulla naruista paikallisen terveydenhuoltojärjestön National Institutes of Healthin kautta.

Elintarvikevalvontaviranomainen FDA on täysin korruptoitunut, niinkuin myös USDA. Molemmat eivät toimi enää muuna kuin markkinointipropagandan puskijoina Big Pharmalle ja Big Biotechille.

Samalla tavoin Google, Facebook ja Twitter ovat kaikki kusetusta. Ne sensuroivat äänet joita he eivät halua kenenkään kuulevan, samalla kun ne itse pakottavat systeemin valheita muiden korviin.

Tätä ”kusetus” oikeasti tarkoittaa… tyrannian työkaluja.

Kun sanon ”kaikki on kusetusta”, mitä se tarkkaan ottaen tarkoittaakaan?

• Kaikkia ”virallisia lähteitä” käsketään jatkuvasti valehtelemaan kaikesta, luomaan illuusioita joilla pusketaan valittua fiktioon perustuvaa narratiivia (lähtien ”ei ole olemassa islamistiterroristeja” -tarinoista juttuihin kuten ”hiilidioksidi on myrkkyä planeetalle”).

• Kaikki järjen äänet hiljennetään. Ainoastaan kaikkein sekavimmat, älyttömimmät, irrationaalisimmat äänet annetaan kuulua kovaan ääneen kaikissa medioissa (mukaanlukien sosiaalisessa mediassa). Tämä on myös totta tieteissä, joissa todellinen tiede on kaikki poliittisten agendojen avulla ajettu pihalle (biopaskaa, geenimanipulaatiota, glyfosaattia, elohopeaa hammaslääketieteessä, jne.).

• Kaikki faktat pilataan propagandalla. Faktoilla ei ole enää mitään sijaa debatissa, ja ne jotka lyövät faktoja pöytään häpäistään ja hiljennetään (tai jopa potkitaan duuneistaan, kouluistaan tai kiusataan itsemurhan partaalle sosiaalisessa mediassa).

Kaikille, jotka lyövät faktoja pöytään asioista kuten poliisien väkivalta, sanotaan olevan ”osa ongelmaa” koska heillä on ”väärä asenne” yhteiskunnalliseen oikeudenmukaisuuteen.

• Jokainen valtion osa aseistetaan kansaa vastaan ja sitä käytetään hyökkäystyökaluna poliittisia vihollisia vastaan, jotka uhkaavat status quoa (laitoksia kuten IRS, FDA, FTC, DEA, EPA, USDA, jne).

• Kaikki tiede vääristellään absurdiksi, poliittisesti motivoituneeksi päättelyksi kaikesta siitä mitä valtio haluaa käyttää kontrolloimaan massoja: rokotteetilmastonmuutosgeenimanipulointifluori, flunssarokotteet, kemiallinen maataloushiilidioksidi ja niin edelleen.

• Jokainen lääketieteen ala kaapataan globalistien agendoja palvelemaan, millä varmistetaan se ettei lääketiede koskaan paranna ketään tai tee kenestäkään skarpimpaa tai kognitiivisesti kyvykkäämpää ajattelemaan itse.

• Jokainen ”uutisartikkeli”, jota virallisista lähteistä tuutataan, on tahallaan vääristelty hulluuden rajoille asti, ja niin monta faktaa on ohitettu samalla kun hyökätään kaikkien niiden kimppuun, jotka saattaisivat tarjota jotain todella rakentavaa maailmalle.

(Kuten raportoida vaikka, että Clinton sai ”puhtaat paperit” FBI:ltä vaikka, itse asiassa, häntä syytettiin samoilla faktoilla jotka FBI esitti!)

• Kaikki totuuden äänet hiljennetään, ja sitten korvataan merkityksettömällä, harhauttavalla mölinällä (julkkiksista) tai merkityksettömillä, heimohenkisillä urheilukisoilla (olympialaiset). Pointti on typerryttää koko kansa kulttuurillisen hulluuden partaalle.

”Elokuvat, jalkapallo ja olut, sekä erityisesti uhkapelit täyttivät heidän mielensä horisontin. 
Heidän hallitsemisensa ei ollut vaikeaa.” — George Orwell, 1984

 

• Kaikki todelliset raportit, jotka ovat ristiriidassa minkään virallisen narratiivin kanssa, sensuroidaan välittömästi. Esimerkiksi radiojuontaja Michael Savage juuri sai blokin Facebookista postattuaan todellisen kertomuksen laittomasta siirtolaisesta, joka teki murhan Amerikassa.

• Emootioita käytetään massojen manipuloinnin aseena. Esimerkiksi, kun Benghazin uhrin äiti kertoi surustaan maailmalle, häntä pilkattiin ja häpäistiin.

Mutta kun radikaalimuslimin isä, joka yrittää tuoda Sharia-lakia Amerikkaan, hyökkää Trumpin kimppuun kertoen sotilaspoikansa kuolemasta, media tekee hänestä välittömästi julkkiksen, ylistäen hänen ”rohkeaa ääntään” siitä että hän uskalsi puhua. Median tekopyhyys on iljettävää…

Mikä kaikki onkaan kusetusta ja pilalla?

Koko valtavirran media
• Google-hakukone  & Google News
• Facebook ja Twitter
• Demokraatti- ja republikaanipuolueet (molemmat 100% globalistien kusetusta)

• Jokaikinen valtion laitos (EPA, FDA, jne.)
• Koko oikeuslaitos (tekee aidosta oikeudesta totaalisen farssin)
• Korot ja rahavarantojen arvo (keskuspankkiirit)
• Academia (kaikki yliopistot)

• Ympäristöviraston ”turvalliset” rajat kasvimyrkyille (kaikki Big Biotechin kusetusta)
Ruoka ja ruokamerkinnät (kaikki korruptoituneiden elintarvikefirmojen pyörittämiä)
• Julkinen koulutus (Common Core anti-tietokusetusta)
• Pankit ja rahoitus (kaikki globalistien hallussa)

• Valtion talousluvut ja tilastot
• Lääketiede ja lääkkeet (kusetettu maksimoimaan voitot firmoille)
• Big Science (täyttä valtion agendojen kusetusta)
• Musiikkiteollisuus (suurin osa laulajista ei edes osaa laulaa)

• Aseiden valmistajat ja sotakorporaatiot
• Laiton huumekauppa (valtio pyörittää sitä, Aarniot sun muut)
• Poliittiset vaalit (kaikki 100% kusetusta)
• Poliittiset gallupit (nyt myös Reutersin kusetusta)

• Terveydenhuolto ja vakuutusteollisuus (Jenkeissä Obamacare, Suomessa SOTE)
• Yliopiston sisäänpääsy (diskriminoi niitä jotka menestyvät parhaiten)
• 9/11 ja kotimaan terrorismi (kaikki ”viralliset tarinat” kusetusta)
• Öljy- ja energiateollisuus

• Lainvalvonta (kusetusta rikkaiden hyväksi)
• Tartuntataudit ja CDC (jatkuvaa valheiden virtaa)
• Hollywood (kaikki globalistien pyörittämää)
• Ilmastonmuutostiede (kaikki suurta tiedekusetusta)

• Lehdistötiedotepalvelut (ne sallivat vain viralliset narratiivit)
• Historia (sinulle opetetaan suurimmaksi osaksi pelkkiä valheita)
• Valtion stipendit (annetaan vain niille jotka edistävät agendaa)

• Tietoisuus ja vapaa tahto (meille opetetaan että tietoisuutta ei ole olemassa)
• Etnobotania (lääkekasvit ja parantavien kasvien henkinen käyttö)
• Elämä muilla planeetoilla (ilmiselvä totuus salataan meiltä)
• Universumin alkuperä (virallinen narratiivi on naurettava satu)

 

Artikkelin julkaissut Humans Are Free

Henkisestä elämästä

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Aaron/Q’uo-dialogit, Istunto 27

Marraskuu 17, 1995

(Tätä istuntoa edelsi hiljentyminen ja meditaatio.)

Ryhmäkeskustelu: (Ryhmä pääsi yksimielisyyteen hengellisen elämän elämisestä kaikissa muodoissaan ja ulottuvuuksissaan. Tämän ryhmän ajatuksia esitellään alla.)

Alunperin me ajattelimme, että me puhuisimme hengellisen elämän elämisestä.

R sanoo, että hän ajattelee sitä että hän ottaa itsensä liian tosissaan.

G miettii kaiken ykseyttä ja sitä että kuitenkin tuntee itsensä erilaiseksi.

Barbara sanoo, että monet hänen ryhmässään tunsivat tulleensa ”klapilla päähän lyödyksi” oppiessaan oppitunteja. I sanoo, että tämä ei aina ole ollut niin.

Carla sanoo, että pitää vain päättää elävänsä hengellisesti ja se on ainoa tapa tehdä niin.

Inkarnaatio hengelliseen ruumiiseen se mistä I. haluaisi joko Aaronin tai Q’uon puhuvan. Tämä elämä, tämä työ, on hengellistä, huolimatta siitä mitä me teemme. Onko meillä informaatiota siitä että olemme liian ankaria itsellemme, voisimmeko me keskittyä enemmän myös siihen? Hengellinen elämä ei liity niinkään siihen mitä yrittää tehdä kuin siihen mitä kykenee tekemään; ja me suutumme itsellemme kun epäonnistumme kerta toisensa jälkeen.

G nauttii lukea sitä mitä Barbaralla on sanottavaa normaalin elämän elämisestä, koska se on käytännöllistä.

Q’uo: Me olemme Q’uo. Terveiset yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Tämä on sekä siunaus että suuri etuoikeus tervehtiä teitä tänä iltana. Me olemme nöyrän etuoikeutettuja saadessamme kertoa mielipiteitämme ja ajatuksiamme teille. Me pyytäisimme, niinkuin aina, että käyttäisitte arviointikykyänne siinä mitä kuulette meidän kertovan. Jos ajatukset soivat resonantissa sydämessänne, silloin me tarjoamme ne vapaasti. Jos ne eivät ole teille totta, silloin yksinkertaisesti jättäkää ne, pankaa ne sivuun ja menkää eteenpäin; sillä totuus on henkilökohtaista ja intiimi asia. Ja jokainen tunnistaa hänen oman totuutensa.

Me sekoitamme värähtelymme teidän kanssanne; ja kun me kudomme polkumme teidän ajatusten kaistojen läpi, me aistimme syntymän ja transformaation energian jokaisessa teissä joka istuu tässä etsijöiden piirissä. Jokainen etsijä aidosti toivoo pelkästään löytävänsä totuuden itsestään, ympäristöstä, ajatuksista ja toisistaan. Jokaisella on taakka jota kannetaan jollain hinnalla, ja jokaisella on kaipuu joka huutaa itsestään ja kuitenkin se on syvempää kuin mitä kyyneleet voivat ilmaista: rakastaa, olla rakastettu, ja olla todella palveluksessa.

Jokainen voi yhtä hyvin ja oikeutetusti pitää itseään hengellisenä, sen ihailijana joka on äärimmäinen totuus. Ahdistuksen määrä, jota koetaan kun kuljetaan etsinnän polkua, on joskus erittäin suuri. Ja kun me puhumme uskossa eläjän elämän elämisestä — eli siis hengellisestä elämästä — me emme voi luvata, että kukaan teistä löytää sitä sanoissamme tai missään muissa tavoitteissa joita kohti pyritte. Maallisen elämän luokkahuoneissa kysymykset ovat paljon, paljon tärkeämpiä kuin vastaukset. Ja tahto, kaipauksen tunne ja toivo, ovat itsessään paljon enemmän arvossa pidettyjä kuin mikään tieto, mikä voidaan etsijän elämästä sanoin ilmaista teidän tiheytenne matkalla päästä sydämeen, tiedosta rakkauteen; kuitenkin, paljon voidaan ilmaista työkaluilla ja resursseilla, jotka voivat auttaa tässä etsinnässä. Mutta meidän siirtyessämme monien tutkailujen ja yksityiskohtien läpi, pyydämme että muistaisitte, että teidän voimakas jano sisäistä todellisuutta kohtaan, joka läpäisee maallisen elämän illuusiot, pitää sisällään niiden näkymättömät voiman ja totuuden kentät, jotka tulevat, jotain päivänä, olemaan ilmestys. Ja sinä päivänä, jolloin ette tiedä sen enempää kuin nytkään, tulette kuitenkin olemaan tyytyväisiä.

Tässä hetkessä me käännämme mikrofonin rakkaalle veljellemme Aaronille. Me jätämme instrumentin rakkauteen ja valoon. Me olemme Q’uon periaate.

Aaron: Minä olen Aaron. Tervehdys kaikille teille. Pyydän anteeksiantoanne teiltä johtuen väliintulostani istuntoonne. Totta kai, tämä on teidän inhimillinen valintanne, koska tämä koskettaa ihmiskokemustanne johon me asianmukaisesti vastaamme.

Teillä monilla on hieman eri tarpeet. Yritän poimia niistä ilmaistuista tarpeista niiden yhteisiä ominaisuuksia. Te kaikki toivotte elävänne elämäänne rakkaudessa; ja kuitenkin joskus teidän ymmärtämättänne, te päädytte elämään osia siitä pelossa. Joskus tuomitsette sen pelon ja sanotte “En enää elä henkistä elämää. Miten pääsen irti pelostani ja palaan takaisin rakkauteen?” Toiset teistä ymmärtävät, että sekä rakkaus että pelko ovat hengellisyyden ilmaisuja. Mutta silti teidän vahva valintanne on elää elämäänne rakkaudessa, ja saattaa olla tai sitten ei hienovaraista pelon tuomitsemista.

En halua mennä tässä liian syvälle, ainoastaan ilmaistakseni, että perspektiivini on se, että yksinkertaisesti pelkkä inkarnaatio on hengellinen teko. Se vaatii erityisen suurta rakkautta ja rohkeutta siirtyä inkarnaatioon. Hengellisen elämän eläminen ei tarkoita elämää ilman pelkoa; vaan jopa tarjota sille pelolle osa hengellisyydestä — oppia että kaikki on Jumalan ilmaisua niin, että rakkaus löytyy pelon sisältä, sillä pelko on pelkästään rakkauden vääristymä.

Veljeni ja siskoni, jos se tuntuu teille asianmukaiselta, veli/sisareni Q’uo ja minä haluaisimme keskittyä tähän kysymykseen: “Mitä tarkoittaa hengellisen elämän eläminen?” Ja miten kieroudutte tuon määritelmän kanssa kun pelko estää teitä näkemästä pelon totuuden ja löydätte itsenne halveksumasta itseänne pelkoon pohjautuneista teoistanne tai siitä, että haluaisitte päästä irti pelosta?

Sanon tämän pyrkiessäni kasaamaan kaikki nuo yhteiset langat yhteen, ei pelkästään ääneen lausutuista kysymyksistänne vaan myös ajatuksistanne. Olkaa ystävälliset ja määritelkää kysymyksenne uudelleen ja asettakaa sivuun ehdotukseni mikäli ne eivät tunnu asianmukaisilta. Kiitos. Siinä kaikki.

Aaron: Minä olen Aaron. Pyydän että ottaisitte sanomiseni ja tarkastelisitte niitä sydämissänne. En ole kaikkitietävä. Voin puhua vain omasta perspektiivistäni, jonka tarjoan teille rakkaudella. Jos sanani ovat teille todenmukaisia, käyttäkää niitä. Jos ne eivät ole teille totta, pankaa ne pois. Jos mitkään sanat, joita teille tarjotaan, eivät auta teitä elämään elämäänne enemmän uskossa, paremmilla taidoilla, suuremmalla rakkaudella, teidän tulee aina heittää ne menemään.

Haluan puhua teille hengellisen elämän elämisestä. Ensinnäkin meidän tulee kysyä teiltä kuka haluaa elää hengellistä elämää, koska teidän itsessänne on monia aspekteja. Sielu tietää, että se aina elää hengellistä elämää. Se ei elä verhon takana, se näkee selvästi. Mutta kun pääset ihmistietoisuuteen, se on kamppailua elää hengellisesti. Kamppailette sen kanssa joka tuntuu epäjohdonmukaiselta tuon elämän suhteen.

Haluan tarjota teille esimerkin. Olkaa kala kanssani, parikymmentä metriä vedenpinnan alla. Tuntekaa veden paino, pimeys allanne. Katsokaa ylöspäin ja nähkää valo. Veden tiheyden läpi ja sitten ilmakehän läpi näkyy aurinko. On vaikeaa nähdä tätä valopalloa. Tottakai on olemassa jotain mitä kutsutaan valoksi, mutta ei ole selkeää havaintoa valon lähteestä. Nyt nouskaa vedestä; ja kun saavutte noiden viimeisten tuumien kohdalle, yhtäkkiä, “Aa! Siinä se on! Aurinko! Tämä on ollut valonlähteeni.”

Tämä pinnan läpi katsomisen teko, tässä hetkessä, on verrattavissa henkiseen herätykseen, jonka jokainen teistä on kokenut elämässänne. Jotkut teistä selvästi havaitsitte henkimaailman lapsina, joten ei ollut mitään totuuteen heräämiseen hetkeä. Mutta vaikka olisittekin kokenut tämän maailman lapsina, oli hetki jolloin yhtäkkiä ymmärsitte. “Tämä ei ole käsite; tämä on todellista. Tämä on olemukseni syvin kanta.” Jotkut teistä olivat syvemmällä vedessä ja teillä oli täsmällinen kokemus siitä kun katsotaan pinnan läpi, nähdään aurinko, ja tullaan uskoon. “Nyt näen kaiken kirkkaasti.”

Mutta rakkaani, entäpä Maan ilmakehä? Teillä ei edelleenkään ole suoraa kokemusta auringosta. Meditaationne ja muu sisäinen työnne tuovat teidät tuohon tilaan, jossa lopulta ei ole mitään mikä vääristäisi suoraa kokemusta auringosta; mutta silti näette sen etäältä. Silloin teidän tulee mennä auringon sydämeen. “Minä palan, tuhoudun”, sanotte. Kyllä, “Minä” tulee tuhoutumaan. Itse ei voi olla olemassa muuten kuin konseptina tuon auringon kirkkaudessa. Itse voidaan tulkita vain työkaluksi, jolla ei ole muuta olemassaoloa kuin työkalu; ja kuitenkin sitä tulee helliä koska se on inkarnaation työkalu ja te tarvitsette sitä. Mutta teillä on se vain viittana; siinä ei ole mitään identiteettiä. Se on työkalu!

Kun olette valmiita päästämään ego-itsestänne, silloin olette valmiita sukeltamaan auringon sydämeen — ei vettä, ei ilmakehää, ei etäisyyttä. Täällä, viimeinkin, on suora kokemus auringosta. Ja mitä löydätte sieltä? Silloin täytyy nauraa kun siihen hetkeen astuu, koska havaitsette että olette aina olleet siellä, että ette koskaan ole lähteneet sieltä pois, että kaikki muu oli pelkkää illuusiota.

Sielu tietää, että se elää aina henkistä elämää, koska se tietää, että itsen todellisuus on aina henkeä. Ne, jotka elävät Maan ilmaston raskaudessa (ei nyt puhuta niistä jotka elävät veden alla jotka eivät ole vielä tietoisia auringosta), jäävät ajattelemaan että on jotain jota heidän tarvitsee tehdä kokeakseen aurinko. Ja siitä suhteellisesta kokemuksesta, todellakin, asia on niin. Tässä on hämmennyksen lähde.

Tekeminen ei ole sotaa egon kanssa, mikä kiinteyttää suhteellisen todellisuuden illuusion. Työ on tasapainottaa ego-itse Jumalallisuuden kanssa, jumalallisen Itsen kanssa. Ette voi päästä egosta yli ennen kuin hyväksytte egon. Työ ei ole sotia egoa vastaan ennen kuin Korkeampi Itse voittaa, sillä se on mahdoton tehtävä, epäonnistumaan tuomittu alusta alkaen. Työ on syleillä ego-itseä niin, että se muuttuu läpinäkyväksi, muuttuu inkarnaatiota auttavaksi työkaluksi.

Teillä, ihmisenä, on haaste, joka on siirtyä molempiin paikkoihin yhtä aikaa: suhteellisessa rakenteessa jossa ego tuntuu kiinteältä; ja äärimmäisessä rakenteessa, joka näkee absoluuttisen kirkkaasti. Suhteellinen todellisuus sijaitsee äärimmäisen todellisuuden sisällä.

Ystäväni, miettikää pahvilaatikkoa. Asettakaa itsenne siihen. Kansi on suljettu. Tässä on suhteellinen todellisuutenne. Luulette että siinä on kaikki se mikä on. Pyytäisin teitä sormella koettamaan kantta. Hitaasti nostakaa päällistä niin, että näette ulos. Ahaa! Siellä on tuhat; ei, miljoona; ei, kymmenen miljoonaa tai paljon enemmän pahvilaatikoita joissa olentoja elää. Ja niiden ympärillä on äärettömästi tilaa jota me nimitämme äärimmäiseksi todellisuudeksi.

Ette voi koskaan poistua äärimmäisestä todellisuudesta, ja niin ette voi koskaan lakata elämästä henkistä elämää. Ja kuitenkin suhteellisen ihmisen tulee, osittain, tehdä työtä henkisen elämän eteen, ei siksi että vaivannäköä tarvitaan henkisen elämän elämiseen, vaan koska vaivannäkö on inkarnaation opetustyökalu. Haluan antaa mikrofonin takaisin rakkaalle veljelle/sisarelle/ystävälleni Q’uolle. Siinä kaikki.

Q’uo: Me olemme Q’uo. Me halusimme odottaa kunnes ääni muuttuisi meille suotuisammaksi, sillä sireenien ääni jonkin verran on ihmisäänen päällä.

Juuri sellaisina hetkinä kun pyhiinvaeltajasielu identifioituu ohikulkevan sireenin ääneen ja miettii “Mikä rauhaani sekaantuminen” ja kuitenkin elätte sen sireenin ulinassa. Olette se olento ambulanssissa. Olette se lapsi, joka on tulipalon vankina. Ja sireeni voi olla yhtä hyvin, oikeutetusti, avun merkki, kellonsoitto joka muistuttaa sydämelle siitä rakkaudesta tuskan vankina olevaa itsen osiota kohtaan, liekeissä, tai loppumattomassa alkemistin sulatusuunissa.

“Kuka etsii hengellistä elämää?” kysyi veljemme Aaron. Kuka, todellakin, nousisi seisomaan ja sanoisi “Minä olen aito persoona”? Mikä osio itsestä voi esittää sellaista etsijää? Me pyydämme teitä katsomaan sisäänpäin ja arvioimaan miten paljon itsestä on otettu mukaan arvoisenaan hengellisyyden kohteena. Ne, jotka etsivät toisia palvelevalla polulla, voivat helpommin nähdä ja tunnustaa sen vaivannäön, joka ystävälle tai tuntemattomalle annetaan paljon helpommin niin, että he voivat katsoa sisään ja nähdä sinne, ne osiot itsestä jotka tarvitsevat tukea, lohdutusta, vakuuttelua ja sitä sanoinkuvaamatonta ominaisuutta jota usein nimitätte armeliaisuudeksi.

Miksi itse ei ole niin usein hengellisyyden kohteena? Ehkäpä osittain johtuen siitä, että etsijä kuulee omat ajatuksensa ja haistaa oman pimeän puolensa mitä pimeät ajatukset ehdottelevat, tai jopa paljastavat. Ja miten hurskas on itse tuomitessaan tuon pimeän puolen, sen “inhimillisyyden”? No, se on meidän havaintomme että se on täysin asianmukaista itselle olla enemmän ja enemmän tietoinen kun se kulkee läpi inkarnaatiokokemuksen, jossa tämä pimeä puoli on olemassa. Me pyydämme, ettette kavahtaisi tuota ihmisluonteenne osaa, jota pidätte pimeänä.

Olette kokonainen ja monimutkainen olento, jolla on kaikki se tietoisuuden mysteeri sisällänne. Nauttimanne illuusio tuo teille yön ja päivän, pimeän puolen ja valoisan puolen, kun koko Maapallonne pyörii ja pyörii… valo seuraa pimeyttä… Tämä on sen tanssin luonne josta nautitte enemmän tai vähemmän.

Ehkäpä suurin kompastuskivi itsen havaintoon siitä miten elää hengellisesti on tämä tuomitsemisen juonne joka ihmisyyden suonissa virtaa. Niin kuin kaiken malmin kanssa, se olette kaivosmiehiä kaivamassa läpi tarpeettoman kiven, sekä myös arvokaan malmin. Tuomitsetteko arvometallin suonen ympärillä olevaa materiaalia koska se ei ole käyttökelpoista ainesta? Vai prosessoitteko vain malmia rikastaaksenne sen ja puhdistaaksenne sen?

Todellakin, niin kuin tuo arvometalli sisällänne — se puhdas tietoisuus — rikastetaan inkarnaation tulipesässä, on erittäin avuliasta itselle oppia hallitsemaan itseä kun se käy läpi muutosta. Minkä ikäinen olet sisäisesti? Minkä ikäinen on varjoitsesi? Eikö se ole sinun eristyneisyytesi — vieraantumisen tunteesi, tämä koko tuskallisten puutteiden ja havaittujen vajavaisuuksien joukko — nuoren lapsen tuskien tuote sen yrittäessä kasvaa siksi mitä se ei ollut? Me ehdotamme teille, että kun alatte keskittyä itsenne tuomitsemiseen, että mahdollisesti keskittyisitte uudelleen siihen itseenne, jota pidätte huonosti käyttäytyvänä ja syleilisitte sitä olentoa, antaisitte sille myötätuntoa, sillä se ei tee muuta kuin ilmaisee vain luontoaan.

Te ette tuomitse kuonaa. Se ei vain yksinkertaisesti pääse mukaan areenalle, ornamenttiin, kolikkoon… Rakastakaa siis itseänne kokonaan. Tämä epätäydelliseltä näyttävä instrumentti on itse asiassa täydellisesti luotu antamaan etsijälle maksimimäärä potentiaalia oppimiseen. Joskus oppitunnit ovat vaikeita, mutta se on juurikin teidän hämmennyksenne ja havaitsemanne ymmärryksen puute, jotka asettavat teidät niin ainutlaatuisella oikeudella paikkaan jossa tavata ja oppia syleilemään ja toimimaan yhteistyössä sen kohtalon kanssa, jonka olette suunnitelleet itsellenne tälle inkarnaatiokokemukselle.

Me haluaisimme nyt antaa mikrofonin takaisin rakkaalle veljellemme. Me jätämme tämän instrumentin rakkauteen ja valoon. Me olemme Q’uo.

Aaron: Minä olen Aaron. Q’uo bongasi sanat “Mikä itsen aspekti on todellinen itse?” Oletko nähnyt pientä lasta leikkivän naamiaisasuissa? Ehkäpä hän ottaa äitinsä matkalaukun ja leikkii olevansa bisneshenkilö, tai ottaa kauhan ja essun ja leikkii olevansa kokki. On varsin helppoa nähdä, että jokainen asu johon lapsi pukeutuu, on hänen todellisen Itsensä ilmaisu.

Ja juuri näin inkarnaation aikana teillä on monia naamioita. Onko se todellinen Itsenne? Ne ovat kaikki todellisen Itsen ilmaisuja. Mikä todellinen Itsenne on se joka ei ole itse ollenkaan, vain pelkkä tyhjä egon ilmaisu, se ylitse päästy Ise joka lepää täysin omassa tietoisuudessaan, omassa jumalallisuudessaan?

Tunnette totta kai, oman raamatuksi kutsumanne pyhän kirjan sivuilta, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Pyydän anteeksi. Pyydän että tarkastelette hetken tuota lausetta. Tämä jota voisimme nimittää Jumalaksi on ääretöntä rakkautta, ääretöntä viisautta ja älyä, joka aina miettii miten laajentaa itseään ja ilmaista itseään. Yksilöitynyt tietoisuus on Jumalallisuuden ilmaisu ja edistys. Se myös liikkuu monenmoisiin kokemuksiin niin kuin lapsi eri naamiaisasuihin. Kaikki tämä on osa sitä, että oppii tuntemaan itsensä.

Veljeni/sisareni/ystäväni Q’uo joka on kaunopuheisesti puhunut siitä mitä tapahtuu kun itsessä ilmaistua asiaa tuomitaan. Esimerkiksi, kun esiin nousee vihaa tai pelkoa tai ahneutta, Q’uo on ehdottanut, että te poistutte hengellisen elämän kokemuksesta. Kun pelko kiinteytyy tuomitsemiseksi ja itse asiassa se sulkee teidät aiemmin kuvaamaani laatikkoon, paikkaan josta menetätte havaintonne jumalallisuudestanne, silloin lakkaatte näkemästä suuremman Itsen joka ei ole kukaan itse ja sen miten itselle tarjotaan näitä moninaisia ilmaisuja mahdollisuuksina oppia. Ja sen sijaan te takerrutte siihen mikä syntyi kokemuksessa ja takerrutte suhteeseen siihen ilmaisuus jossa teidän on pakko nimittää sitä joko hyväksi tai pahaksi, sellaiseksi joka pidetään tai josta pitää päästä eroon.

Arvostelukykyisessä mielessä ei ole mitään vikaa. Itse asiassa, tarvitsette sellaista mieltä inkarnaatiossanne. Tuomitseminen joka ruoskii itseä on tarpeetonta arvostelukykyiselle mielelle. Arvostelukykyinen mieli voi yksinkertaisesti havainnoida “Tämä on kokemattomuutta”. Mutta energiakenttien ei tarvitse puristua tuon arvioinnin ympärille. Se on tehty Puhtaan Tietoisuuden paikasta, joka näkee ihmisen kääntyvän pelon puolelle. Mikä kääntyy pelon puolelle? Pelko kääntyy pelon puolelle. Älkää menkö sinne! Se on ongelma ainoastaan kun ei ole tietoisuutta siitä, että ollaan kääntymässä pelon puolelle. Silloin energiakenttä puristuu ja on kuin laatikon kansi suljettaisiin. Silloin unohdatte kuka olette. Alatte uskoa naamiaisasuja, uskoa “Minä olen se paha joka tuntee itsensä halvaksi, joka on ollut julma”, tai mitä tahansa sitten ajatellaankin. Unohdatte, että on olemassa sielu, että tämä pelon tuntemisen hetki on yksinkertaisesti vain yksi ilmaisu.

Pelon ei pitäisi sulkea teitä vihan laatikkoon. Pelon pitäisi opettaa teille myötätuntoa. Se on koko syy teidän inkarnaatiollenne: mennä tilanteeseen jossa löydätte katalyytteja joilla avata sydämenne. Teidän ei pidä päästä eroon mistään. Kun ette tarvitse sitä, se menee pois. Niin kauan kun sitä vastaan, mikä ihmisitsessänne on herännyt, hyökätään, on olemassa ero itsestä ja siitä Jumalallisuudesta minkä ilmaisu itse on.

Haluan pyytää teitä alkaa havainnoida tätä energiakentän puristusta. Kun pelko ilmestyy — viha, halu, kärsimättömyys, ylpeys — silloin, kuten Q’uo on huomauttanut, tuomitseminen ilmaantuu joka sanoo “Minun ei pitäisi tuntea näin”, ja sen tuomitsemisen kanssa liikutte vahvaan itsensä tuomitsemisen tilaan: “Korjaa se. Heitä menemään se mikä on rikki.” Mutta, rakkaani, mikään ei koskaan ollut rikki.

Kirjoittaako matematiikan opettaja vaikean tehtävän taululle vakuuttaakseen sinut siitä, että olet riittämätön vaiko auttaakseen sinua oppimaan miten ratkaista tehtävä? Antaako inkarnaatio sinulle vahvoja tunteita, jotka synnyttävät tuomitsemista jotka joko vahvistavat riittämättömyyden tunnetta tai opettavat sinulle myötätuntoa? Kysymys ei ole siinä syntyykö näitä tunteita, vaan lähinnä siinä missä sijaitsee identifikaatio.

Tunteet ja se selkeys, joka voi auttaa havainnoimaan tunteita ilman että omistetaan niitä, ovat laatikon läpi pistetty reikä, niin että voit nähdä sen tilan, sen mikä enkeli olet. “Aa kyllä. Olen täällä kokemassa tätä raskautta syystä. Minun ei tarvitse vihata itseäni sen vuoksi, että olen kokenut sen, ainoastaan rakastaa ja kunnioittaa sen kokijaa. Vastenmielisyyteni, siis, on itse kokemuksen epämiellyttävyyttä kohtaan; mutta minun ei tarvitse hyökätä itseäni vastaan siitä, että se tuli minuun. Sen sijaan voisiko olla suurempi myötätunto tätä kohtaan?” Tämä selkeys on henkisen elämän elämisen yksi olemus.

Lopullisella tasolla elät aina henkistä elämää; muutta suhteellisella tasolla, elääksesi sitä elämää sinun tulee ensin olla halukas pysymään kontaktissa itsesi jumalallisen aspektin kanssa, jotta loisit tilaa jossa todellinen Itse voidaan nähdä petkutuksen pilvien läpi.

Henkisen elämän eläminen tarkoittaa olla halukas olla kiinnittymättä itseen, vaan sen sijaan, pyrkiä rakastamaan itseä. Tämä vaatii vaivannäköä. Vaatii vaivannäköä oppia, että laatikko on läpinäkyvä. Niin kauan kun laatikko tuntuu kiinteältä, se tarjoaa sekä rajan että turvarajan jolla suojella pientä itseä, ja turvaa siltä mikä on “ulkopuolella” ja jota ego-itsen negatiiviset ajatukset uhkaavat. Ja niin piiloudutte laatikkoon.

Henkisen elämän eläminen tarkoittaa rakastaa Jumaluutta niin paljon, että olette valmiita tekemään reikiä tuohon panssariin, antamaan pois pelkonne tai vähintäänkin omistusoikeutenne tuohon pelkoon. Kun rei’itätte laatikkoa ette voi tehdä muuta kuin nähdä toiselta puolelta paistavan valon kirkkauden, joka paistaa läpi jopa tähän ilmaisuun mitä nimitämme pieneksi itseksi. Voitteko rakastaa tätä pientä itseä joka kaatuilee mutakuoppiin? On helppoa rakastaa Jumalaa; mutta voitteko rakastaa tätä joka vapisee pelosta, joka joskus valehtelee, tajuaa tai väärinkäyttää tuota pelon ilmaisua?

Q’uo: Me olemme Q’uo ja olemme jälleen kerran tämän instrumentin kanssa.

Lopuksi me haluaisimme pyytää teitä, että kun te laskette hauraan lihaköntin pehmeille, viileille petinne lakanoille, miettikää kaikkia attribuuttejanne ja antakaa niille runsaasti huomiota. “Ah, ihanat jalat jotka ovat kantaneet minua sinne minne olen valinnut mennä tänään… ah, ihana selkäni, vahva, päivän taakkojen painama… ystävällinen vatsani, kovasti työtä tekevä sydämeni, ihana kieleni joka sylkee sellaisia hulluuksia… ah, rakas, rakas ylpeyteni, ihana turhuuteni, elegantti laiskuuteni…” Älkää pelätkö näitä attribuutteja. Ne ovat teidän hallittavissa, käytettävissä suurempaan ymmärrykseen. Ne ovat kaikki teidän — arvokkaita, arvokkaita lahjoja. Ilman kaikkia attribuuttejanne te ette uisi niin hyvin hämmennyksen meressä, joka synnyttää teissä uutta elämää.

Peiteltkää itsenne rakkaudella tänä iltana, ja heittäkää syrjään taakkanne Luojan voimakkaisiin ja myötätuntoisiin hoiviin, jonka luonto on rakkaus ja jonka rakkaus on lähempänä kuin hengityksenne. Luojaa ei kiinnosta näettekö itsenne epätäydellisenä, sillä Luoja tuntee sydämenne ja asuu siellä täydellisessä tyytyväisyydessä.

Hyvää yötä, jokainen väsynyt sielu. Ilomme, että meille on annettu tämä mahdollisuus kertoa teille tänä viikonloppuna, on liian suuri ilmaistavaksi. Me rakastamme ja siunaamme jokaista teistä, ja nyt jätämme tämän instrumentin ja teidät äärettömän Luojan sanoinkuvaamattomaan rakkauden ja valon mysteeriin. Adonai. Me olemme Q’uo.

Aaron: Minä olen Aaron. Te olette uupuneita ja pidän tämän lyhyenä. Ei enempää sanoja tai ajatuksia; mutta haluan tuoda kehonne tähän mukaan koska te opitte näiden kehojen avulla. Sekä Q’uo että minä olemme kysyneet “Mitä teette tällä tuomitsemisella? Entäpä mitä näille itseinhon tai raskaiden tunteiden purkauksille?”

On olemassa harjoitus, joka on johdettu Tai Chista, nimeltään “käsillä työntäminen.” Tässä harjoituksessa kaksi ihmistä seisovat kasvokkain, toinen jalka toisen takana ja käsivarret levossa, kyynärät toisiaan vastakkain. A työntää kovaa. B:n reaktio normaalisti työntöön on, että sen kehon energia puristuu. Jos se on tarpeeksi tietoinen, se voi mennä vain siihen asti kuin tuo puristus tapahtuu; muutoin se työntää takaisin tai vastustelee.[1]

A ei ole ainoastaan toinen persoona. A on kaikki nuo elämäntilanteet jotka puskevat vastaan. Kun elämä puskee vastaan, sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Perinteinen valinta on puskea takaisin, mutta voit myös oppia tanssimaan tuon voiman kanssa, absorboimaan sen; ja kun voima päästää itsestään, ottaa sen takaisin. Tätä on varsin voimakasta harjoitella ja katsoa sitä mikä haluaa puskea vastaan, ja nähdä että “En voi vain haluta, että tuo vastustus menee pois. Voin toivoa että se menee pois, mutta en saa sitä menemään pois. Voin leikkiä ettei se ole siinä, mutta se ei tarkoita sitä että se ei olisi olemassa. Mutta kun muutun pehmeämmäksi tuon vastustuksen ympäriltä, enkä yritä saada sitä menemään pois enkä tee sille mitään, vaan ainoastaan teen sille tilaa, silloin kykenen tanssimaan sen kanssa joka puskee vastaan, olipa se sitten sisäistä tai ulkoista. Ja kaikkein pahin raekuuro, joka iskee päähäni tai tunne joka tulee pintaan, annan sille enemmän tilaa ja kykenen tanssimaan sen kanssa.”

Haluan Barbaran näyttävän teille tämän, niin että voisitte harjoittaa sitä tänä iltana ja aamulla, niin että me voisimme puhua hieman siitä harjoituksesta ja siitä mitä tarkoittaa tanssia elämän kanssa.

On niin suuri ilo levätä tässä vilpittömien ja rakastavien etsijöiden piirissä. Ilmaisen kiitollisuuttani siitä, että olette kutsuneet minut keskuuteenne. Rakastan teitä kaikkia ja toivotan teille hyvää yötä. Barbara näyttää teille tämän harjoituksen kun sanottavani on sanottu. Siinä kaikki.

[1] Aaron käyttää kirjaimia A ja B viittaamaan kahteen henkilöön ihmissuhteessa.

Ahdistus henkisellä polulla ja oman tarkoituksen löytäminen

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Lauantain meditaatio, toukokuun 18. 2019

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja olen tämän instrumentin luona. Me tervehdimme jokaista teitä rakkaudessa ja valossa tänä päivänä, kuten aina. Me olemme mitä onnellisimpia saada tulla kutsutuksi teidän ryhmäänne jälleen kerran, sillä se on aina kunnia liittää yhteen värähtelymme teidän kanssanne. Te etsitte niin urhoollisesti tässä illuusion ja epäharmonian maailmassa toisianne. Me tiedämme teidän omasta kokemuksestanne, että tämä ei ole helppo tehtävä. Täten, kun pyydätte meiltä apua, informaatiota ja läsnäoloa, me olemme mitä siunatuimpia päästessämme vastaamaan avunpyyntöönne.

Kuten aina, me pohjustamme puhettamme ja ajatuksiamme pyynnöllä, että te tutkisitte mitä me tarjoamme teille, ottaisitte ne ajatukset ja sanat jotka teille merkitsevät jotain tänä aikana, ja käyttäisitte niitä niinkuin haluatte, ja jättäisitte taaksenne ne joilla ei ole teille merkitystä nyt. Tämä sallii meidän puhua niin kuin teemme, ja kertoa avoimemmin sen mikä meillä on teille tarjota.

Tänä hetkenä me kysymme onko jotain askarruttavia asioita joilla aloittaa?

Fox: Q’uo, puhuisitko meille siitä miten voisimme työskennellä sen ahdistuksen ja stressin kanssa, joka johtuu tuntemattoman pelosta, päivittäisessä elämässämme?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Ahdistus, joka saa aikaan stressiä, on osa jokaisen etsijän metodologiaa, sanoisimmeko, tai tekniikkaa, jolla valmistellaan itseä kasvuun. Paljon samalla tavoin kuin juoksija ennen suoritustaan tuntee adrenaliinin pumppaavan suonissaan, niin myös totuuden etsijä tekee ennen suurta mahdollisuutta liikkua täydellisemmin ehdottomaan rakkauteen tuntee ahdistusta, jota sellaisen suuren tuntemattoman äärellä oleminen tuottaa.

Jokainen teistä on hyvin tietoinen, että elätte nyt neliulotteisen planeettavaikutuksen alla — neljäs tiheys on se joka on näytetty toteen teidän illuusiossanne yhä enemmän ja enemmän kun vuodet ovat kuluneet. Nyt on, jokaiselle totuuden etsijälle, suuri määrä mahdollisuuksia jokapäiväisessä kokemuksessa, jotka avaavat itsen suuremmille ja suuremmille haasteille, valmistellakseen itseä, sielun tasolla, vastaanottamaan nämä neliulotteisten värähtelyjen sisäänvirtaukset. Jokainen teistä yrittää hioa kykyänne erotella ja työskennellä näiden energioiden kanssa, jotka yhä vain kasvavat kolmiulotteisen planeettavaikutuksen kanssa.

Tämä on prosessi, josta jokainen teistä on tietoinen, sekä päivätajuisesti (tiettyyn pisteeseen asti) että alitajuisesti, täydellisyydessään, niin että olette tietoisia siitä, että mahdollisuus tajuta ehdottoman rakkauden virtaavan vapaasti vihreän säteen energiakeskuksesta korostuu kun kohtaatte jokaisen uuden päivän elämänkokemuksessanne. Jokainen päivä, jolloin olette tietoisia, antaa teille enemmän ja enemmän mahdollisuuksia ilmaista ehdotonta rakkautta ja hyväksyntää niitä asioita kohtaan, joita ette juuri nyt kykene tervehtimään rakkaudella, sillä maailmassanne on niin paljon kaikkea joka tuntuu olevan muutakin kuin osallisuutta rakkaudesta, osallisuutta ykseydestä, osallisuutta valosta, osallisuutta paranemisesta, osallisuutta kaiken epäharmoniassa olevan harmonisoimisesta.

Näin me sanomme teille, että kun olette tietoisia, sekä päivätajunnassa että alitajunnassa, näistä mahdollisuuksistanne meditatiivisessa tilassanne, yrittäkää visualisoida se miten nämä sisään virtaavat kosmiset energiat ympäröivät planeettaanne ja kyllästävät teidän koko olemuksenne suuremmalla energialla, paremmalla kyvyllä nähdä syvemmälle läpi tämän illuusion se Yksi joka asuu meissä kaikissa.

Tällä hetkellä Yhdellä on niin paljon todelliselta näyttäviä valepukuja, ja niin ilmeisiä, ja niin läpitunkeutuvia, että on vaikeaa kyetä näkemään muuta kuin kulissi. Kuitenkin, jokainen teistä kykenee tekemään tämän. Tämän takia olette täällä. Tämä on se suuri haaste. Tämä on se suuri tehtävä. Tämä on se suuri toivo.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Selvennykseksi, onko ahdistus ja siitä johtuva stressi… onko meillä jotain yhteistä että kaikki me tunnemme tätä enemmän koska neljännen tiheyden värähtelyjä nostetaan nyt?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Olet varsin oikeassa siinä, että jokainen olento, joka on herännyt tietoisella tavalla henkiselle polulle, on nyt varsin tietoinen siitä, että nämä ajat, todellakin, muuttuvat värähtelytaajuudeltaan, ja tilaisuus kasvaa korostuu. Alkuvaste useimmilta tällaisilta etsijöiltä on tunne “Kykenenkö minä tähän? Onko se mahdollista?” Tämä on stressaavaa, mutta jos panet ylös ne kerrat menneisyydessäsi kun olet tuntenut samaa stressiä ja ahdistusta ja siitä huolimatta mennyt eteenpäin, ja olet tehnyt sen mikä oli musertavaa alunalkaenkin, ja olet pärjännyt hyvin siitä huolimatta, tiedä siis, että pystyt tähän nytkin.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Tämä on tavallaan eri lähestymiskulma, mutta mietin että ovatko toisen tiheyden kasvit ja eläimet — tuntevatko ne mitään tästä, vai ovatko ne eri tietoisuuden tasolla.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Jokainen tietoinen olento, joka on olemassa illuusiossanne kolmannessa tiheydessä, sekä myös toisessa, ja jopa ensimmäisessä, on tietoinen jossain määrin siitä, että on olemassa enemmän, sanoisimmeko, ruokaa tai ravintoa, joka virtaa jokaisen tietoisuuden muodon kokemukseen käytettäväksi millä tavalla tahansa, jokaiselle oman tietoisuuden tasonsa mukaisesti.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: No, jos tämä on ookoo, en panisi pahakseni kysyä. Sanoit, että on olemassa tämä informaation virtaus — antaako se meille tuntemattoman tunteen? Tuntuuko se siltä kuin — niinkuin se olisi suuri tuntematon. Johtuuko se siitä koska me olemme niin erilaisia siihen verrattuna mihin me olemme tottuneet?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Tuntematon on aina saatavilla kaikille totuuden etsijöille jotka toivovat kulkevansa eteenpäin henkisellä polulla. Tämä on etsimisen prosessin luonne. Kuitenkin, tiettyinä planeettojen ja syklien evoluutioprosessin hetkinä se vahvistuu mikä on aina käynnissä — kyky vastaanottaa ja nauttia enemmän ja enemmän Yhden Äärettömän Luojan puhtaasta rakkauden ja valon virtauksesta. Tällä kerralla tämä käännekohta jolloin on paljon suuremmat mahdollisuudet tarjolla jokaiselle etsijälle, tämä kasvun ja syklisen muutoksen aika, on paljon kuin vuori joka tuntuu korkealta, meri joka tuntuu syvältä, haaste joka tuntuu pelottavalta. Jokainen etsijä on elänyt elämänsä valmistellen tätä aikaa varten, ja tämä on aikaa jolloin jokainen teistä on tietoinen siitä, että se mikä on inkarnaationne tarkoitus on mahdollista tulla täytetyksi.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Okei, nopea. Olen pahoillani, tuntevatko Q’uon porukat pelkoa? Kun me pääsemme neljänteen tiheyteen, tunnemmeko me edelleen pelkoa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Unohduksen verho on se ominaisuus joka vahvistaa sitä tunnetta, jota te nimitätte peloksi, tai kun tunnette sen haasteen joka on tuleva, jonka voi tai ei välttämättä kykene itse kohtaamaan menestyksekkäästi. Näin meillä, jotka elämme verhon tuolla puolen, ei ole tätä ominaisuutta joka meille antaa pelon, sillä me näemme selkeästi käsillä olevat energiat ja olemme tietoisia että me olemme monta kertaa käyttäneet hyväksi näitä energioita, jotka ovat ainoastaan osa suurempaa itseämme ja osa teidän suurempaa itseänne. Kuitenkin, teidän kolmannen tiheyden illuusiossa unohduksen verho tarjoaa paljon tehokkaamman keinon löytää sellaisia energioita ja sellaisia tilaisuuksia, jotka ovat merkityksellisiä totuuden etsijälle. Täten ahdistus on vain merkki syvemmälle itsellesi, vai sanoisimmeko merkki syvemmältä itseltäsi, että olet tekemässä jotain mikä on sinun polkusi ytimessä, inkarnaatiosi tarkoitus, lopullinen kohde jota jokainen etsii.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

Fox: Ei, paljon kiitoksia Q’uo.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toinen kysymys?

A: Q’uo, miten etsijä identifioi tai löytää elämän tarkoituksensa, hänen tarkoituksensa tälle inkarnaatiolle?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Teidän raamatuksi nimittämässänne pyhässä kirjassa sanotaan, että etsikää niin te löydätte. Jos kolkutatte tuntemattoman ovelle, se avataan teille. Kun toivotte ja etsitte ja haluatte tuntea sen mikä on teidän tarkoituksenne, se on paljon kuin magneettinen puoleensavetävä voima raudan ja magneetin välillä.

Jos etsitte puhtaasti, jos etsitte tietoisesti, jos etsitte meditaatiossa, jos etsitte koko kehonne kaikilla soluilla, vedätte puoleenne sen mikä on teidän, sen minkä olette valinneet ennen tätä inkarnaatiota kokea, kasvaaksenne siitä ja jakaaksenne sen muiden kanssa, kun te liikutte inkarnaatiokaavanne läpi. Jokainen teistä on tehnyt nämä valinnat ennen tätä inkarnaatiota. Jokainen teistä on valmistautunut suurella määrällä rikkauksia, jotka voidaan nähdä mahdollisuuksina kasvaa tavalla joka teille on asianmukainen.

Elämänkuvio on se mikä voidaan erottaa yleisluontoisesti intuitiolla, voidaan muokata älyllä, voidaan vahvistaa hengellä, voidaan tajuta meditaatiossa niin kuin te olette kykeneväisiä saattamaan itsenne meditatiiviseen yksisuuntaisen etsinnän tilaan, niin että tahtonne vetää puoleensa sen mikä on teidän.

Onko vielä toinen kysymys, sisareni?

A: Ei, paljon kiitoksia.

Q’uo: Olen Q’uo ja kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toinen kysymys tällä kertaa?

K: Kyllä, Q’uo, minulla on kysymys sinulle. Koskien näkemistä… erityisesti itsensä näkemistä Luojana, ja lisäksi toisten näkemistä ja maailman näkemistä luomakuntana, mutta itsensä näkemisessä Luojana on usein, riippuen taustasta, jonkinlaista syyllisyyttä joka siitä syntyy, koska sitä pidetään jonkin verran pyhäinhäväistyksenä ja muuna sellaisena. Ja erityisesti, kun yrittää ajatella tätä visualisaatiota tai havaita sen, onko mitään neuvoa tai voisitko puhua siitä miten voi kyetä tasapainottamaan tuon nöyryydellä niin että se ei näytä tuolta, niin että voi astua omaan tilaansa, mutta tehdä kaikki tuo tasapainoisella tavalla.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Kun kykenee näkemään itsensä Luojana, tavalla tai toisella, aina otetaan suuri harppaus eteenpäin henkisellä polulla, sillä suurin osa olennoista ei kykene tajuamaan, että he, itsessään, sisältävät Yhden Luojan sisällään, täytenä ja kokonaisena, joka vain odottaa itsen löytävän sen. Tämä on suuri polku josta totuuden etsijä löytää itsensä kaikkina aikoina joko teidän illuusiossanne, tai meidän, tai niiden jotka ovat meitä pidemmällä. Ja on aina vain suurempi ja suurempi kyky havaita Ykseys sen täydellisyydessään, sen äärettömyydessään, sen ikuisuudessaan, jonka kuka tahansa etsijä voi havaita tai tehostaa.

Kun etsijä kykenee tekemään tämän löydöksen ja havainnon, se kykenee myös mahdollisesti näkemään että kaikki muut totuuden etsijät, kaikki muut olennot, kaikki muut asiat, ovat myös samaa Luojaa — että me, todellakin, olemme kaikki Yhtä. Jos voit katsoa toisia jotka tapaat päivittäin askareissasi, ja näet niin paljon Luojaa heissä kuin näet itsessäsi, silloin näet yhä vain enemmän ja enemmän täydellisemmän tyypin totuutta, joka on saatavilla kaikille olennoille kaikkina aikoina. Luomakunnan täydellisyys on se ykseys meidän kaikkien sisällä. Kun jokainen olento kykenee löytämään tämän ykseyden, tämän Luojan, tämän alkuperäisen ajatuksen kaikissa olennoissa, silloin voidaan nähdä tasavertaisuus kaikkien olentojen, kaikkien asioiden kesken, niin että Yksi Luoja joka kaikissa asuu näyttäytyy kaikille totuuden etsijöille.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

K: Ei, paljon kiitoksia.

Q’uo: Olen Q’uo ja kiitän sinua, veljeni. Onko vielä toinen kysymys tällä kertaa?

Gary: Q’uo, jos meillä on epäharmoniaa itsessämme, tai rakkauden tukos, tai jonkinlainen integroimaton olemuksemme aspekti, vaikeuttaako tai kärjistääkö kasvu neljännen tiheyden energioissa noita olosuhteita?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Oikealla tavalla havaitsit prosessin jolla kosmiset energiat, jotka nyt ympäröivät planeettaanne, palvelevat eräänlaisena suurennuslasina, joka antaa jokaiselle totuuden etsijälle nyt suuremman mahdollisuuden liikkua suurempaan ja suurempaan ykseyden harmoniaan itsensä ja kaikkien muiden olentojen kanssa, johtuen tarpeesta käsitellä korostuneita epäharmonian tunteita, tai väärinymmärryksiä, tai epäilyä, tai mitä tahansa tukosta vapaalle älykkään energian virtaukselle, joka etsijään vaikuttaa. Ne, jotka eivät kykene tapaamaan itseään, sanoisimmeko, tänä aikana, ovat niitä jotka eivät kykene hyödyntämään tätä suurempaa psyykkistä, kosmista energiaa joka kaikille on saatavilla.

Tänä aikana, täten, on tietynlainen jakautuminen tapahtumassa planeetallanne asuvien olentojen kesken. Kasvaneet energiat, jotka liikkuvat yhä täydemmin ja vapaammin kokemusmaailmaanne, saavat aikaan niille jotka kykenevät ja haluavat näitä energioita käyttää sen, että he luovat harmoniaa sinne missä oli epäharmoniaa, jotta tehtäisiin ehjäksi se mikä oli rikki, ja heidän kykynsä ja halunsa näin tehdä vahvistuu.

Ne, jotka eivät tietoisesti ole tietoisia henkisen polun prosessista, mikä on syy sille että he ovat olemassa tässä illuusiossa, saattavat havaita enemmän ja enemmän vaikeuksia jos he ovat jollain tavalla herkkiä näille vahvistuneille energioille, ja heillä olisi kyky hyödyntää niitä, jos he vain kääntäisivät mielensä niitä kohti ja avaisivat niille sydämensä.

Suurin osa olennoista, kuitenkin, jotka eivät ole tietoisia etsimisen prosessista henkisessä mielessä, saattavat jättää huomiotta ne ja olla sellaisten energioiden vaikutuspiirin ulkopuolella, poislukien laajemmassa mielessä kulttuurillinen miljöö joka ilmaisee sellaista epäharmoniaa, että on mahdotonta jättää huomiotta niitä. Kuitenkin, henkilökohtaisessa elämässä, sellaiset olennot jotka eivät ole tietoisia henkisestä etsinnästä heidän olemassaolon tarkoituksenaan saattavat myös kyetä jättämään huomiotta nämä kasvaneet energiat.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

Gary: Tuntuu siltä kuin olisi kolme perustietä niille, jotka ovat tällä planeetalla: olennot voivat täysin varustaa itsensä kasvaneita energioita varten, ja olla kuuroja niille sillä tavoin, tai he voivat tuntea niitä vähän vahvemmin ja päättää, yhdellä tai toisella tasolla, joko olla mukana tai olla vastaan näitä energioita. Jos se pitää paikkansa, mitä tarkoittaa olla neljännen tiheyden rakkauden ja hyväksynnän energioiden mukana?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Kyky olla mukana, tai käyttää näitä ehostuneita energioita, jotka ovat saatavilla jokaiselle olennolle teidän planeetallanne, tarkoittaa että tulee kyetä hyväksymään se mahdollisuus, että sydäntä voi avata nykyisestä tilastaan vielä enemmän, ja olla halukas astumaan kallionjyrkänteeltä, sanoisimmeko, sillä Narri teidän tarot-arkketyypeissänne liikkuu typeryydeltä näyttävään asemaan, avautuakseen siinä määrin kun halutaan jakaa rakkautta niiden kanssa, jotka eivät välttämättä tunne yhtään rakkautta sinua kohtaan, jotka ovat, itse asiassa, epäharmoniassa siinä määrin että rakkauden jakamista estää puolustusmekanismi.

Kuitenkin, jos kykenette, oman itsenne merkityksessä, avaamaan sydämenne, mielenne, olemuksenne, rehellisesti ja vapaasti vastaanottaen rakkautta ja valoa, ja tekemään itsenne haavoittuvaisiksi epäharmonian vastaanottamiselle, saatatte huomata että saatte mahdollisuuden korjata sen mikä oli vahingollista, tehdä kokonaiseksi sen mikä oli rikki, ja täyttää rakkaudella sen tyhjiön joka ei yhtään rakkautta aiemmin sisällään pitänyt.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

Gary: Vielä yksi, paljon kiitoksia. Yhteensopivuuden vaikeus itsen ja neljännen tiheyden välillä luo tilanteen, joita kuvasimme ahdistuksella ja stressillä, sekä myös paineella. Elämä tällä hetkellä voi olla eräänlainen painekattila, ja se voimistuu entisestään kun se tapahtuu suuressa mittakaavassa, kun se kaikuu takaisin kollektiivista. Joten, onko sinulla mitään vinkkiä koskien sitä miten etsijä voi erottaa sen mikä on hänen ja mikä on kollektiivin, ja miten uida kollektiivin vesissä?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Jokainen etsijä aloittaa päivänsä tietäen, että on paljon tehtävää, kuten kutsuisitte sitä, fyysisessä mielessä, tai mentaalisessa mielessä, ja henkisessä mielessä, joka odottaa häntä, on hyvä vetäytyä meditatiiviseen tilaan ja avata sydämensä siinä tilassa Yhdelle Luoalle; liikkua etsijän olemuksen ytimessä, niin että Luojan tahto tulee tehdyksi tuona päivänä etsijän kautta kaikissa hänen teoissaan, ajatuksissaan ja sanoissaan; että etsijä muuttuisi astiaksi Yhdelle Luojalle liikkua tietoisuuden vesien päällä, sekä alitajuisen että tietoisen maailman, niin että olisi polttoainetta, sanoisimmeko, etsijälle joka antaa voimaa etsijälle, tietäen että hän on antanut itsensä siihen peruskäyttöön joka hänen olemassaolon tarkoituksensa on. Inkarnaation tarkoitus, jokaisen totuudenetsijän kohtalo, [on] avata sydän ehdottomalle rakkaudelle kaikkia kohtaan ja auttaa tätä prosessia kutsumalla Yksi Luoja liikkumaan sydämessä, mielessä, kehossa, päivän kokemuksissa, niin että tämä apu annetaan etsijälle jaettavaksi kaiken kanssa, joka tulee häntä vastaan. Tällä tavoin paranee jokaisen etsijän kyky löytää tapa antaa rakkautta silloin kun rakkaudella ei tunnu olevan kotia.

Todellakin, jokaisella olennolla on kyky tehdä tämä, sillä jokainen teistä on ohjelmoinut oman inkarnaatiokokemuksensa sisältämään kyvyn parantaa oman sydämenne avaamista, rakkautenne jakamista, teihin liittyvien haavoittuvaisuuksien paljastamista muille, kun tajuatte että Narrina olo tarkoittaa viisaana oloa, sillä ei ole olemassa tietoa intellektuaalisessa mielessä, tai emotionaalista reaktiota joka voisi ymmärtää rakkauden voiman suuruuden parantaa se mikä on rikki.

Onko viimeistä kysymystä tällä kertaa?

(Paussi.)

Minä olen Q’uo. Kun ei tunnu olevan enää kysymyksiä, me poistumme tämän instrumentin ja ryhmän luota. Me olemme olleet mitä ilahtuneimpia ja riemastuneimpia ollessamme kanssanne tänä päivänä. MOlette aina inspiraatio meille, kun te urheasti liikutte eteenpäin tässä tiheässä erottelun illuusiossa, tietäen, että totta puhuen mitään todellista erillisyyttä ei ole olemassa. Te tunnette meidät Q’uona. Me sanomme teille hyvästi. Adonai vasu borragus.

 

Artikkelin julkaissut L/L Research