Aihearkisto: Tietoisuus

Artikkeleja tietoisuudesta: jooga, esoteria, jne.

Tulisiko meidän auttaa vähempiosaisia?

Tämä on lainaus Neale Donald Walshin kirjasta Conversations with God 2.

Kirjassa kirjoittaja keskustelee Jumalan kanssa hänen saatua Luojaan suoran yhteyden.

Mitä mieltä Jumala on kommunismista? Entä tulonsiirroista? Millainen on ideaalinen hallinto- ja talousjärjestelmä maailmassa Jumalan mielestä? Mitä meidän tulee tehdä tilanteen korjaamiseksi?

Lue eteenpäin.


 

Käytännöllisesti katsottuna, mitä se merkitsee meidän kannaltamme? Tulisiko meidän tarjota apua ”vähempiosaisille”, vaiko yksinkertaisesti nähdä, että todellisuudessa he ovat vain siellä missä he haluavat olla ja näin sallivat heidän itsensä ”maksaa omat velkansa”?

Tämä on erittäin hyvä — ja erittäin tärkeä — kysymys.

Muistakaa ensinnäkin että kaikki se mitä ajattelette, sanotte ja teette on heijastusta siitä mitä olette päättäneet itsestänne; lausunto siitä Kuka Sinä Olet; luomisen teko kun päätätte kuka haluatte olla. Palaan tuohon jatkuvasti, koska se on ainoa asia jota teette täällä; se on se mihin te pyritte. Ei ole mitään muuta, ei muuta agendaa sielulle. Pyritte olemaan ja kokemaan sen Kuka Sinä Todella Olet — ja luomaan sen. Luotte itsenne uusiksi jokaisessa Nykyhetkessä. Tuossa kontekstissa, kun teidän vastaanne tulee ihminen joka vaikuttaa olevan, suhteellisesti havaittuna maailmassanne, vähempiosainen, ensimmäinen kysymys joka tulee kysyä on: Kuka Minä Olen ja Kuka Minä Päätän Olevani, suhteessa tuohon?

Toisin sanoen, ensimmäinen kysymys kun kohtaatte toisen jossain tilanteessa tulisi aina olla: Mitä Minä Haluan Tältä?

Kuulitteko tuon? Ensimmäinen kysymyksenne, aina, tulee olla: Mitä Minä Haluan Tältä — ei: Mitä tuo toinen haluaa tältä?

 

Se on kaikkein kiinnostavin oivallus jonka olen koskaan saanut tavasta edistyä ihmissuhteissa. Se menee myös vastakarvaan kaikkea sitä mitä minulle on opetettu.

Tiedän. Mutta syy sille, miksi ihmissuhteenne ovat sellainen sekasotku, on, että olette aina yrittäneet saada selville mitä toinen ihminen haluaa ja mitä muut ihmiset haluavat — sen sijaan mitä te itse todella haluatte. Silloin teidän täytyy päättää aiotteko antaa sen heille.

Ja tällä tavoin päätätte: Teette päätöksen tarkastelemalla sitä mitä te saatatte haluta heiltä. Jos mielestänne ei löydy mitään mitä saattaisitte haluta heiltä, ensimmäinen syynne antaa sen, mitä he haluavat, heille katoaa, ja niin myös harvoin annatte. Jos, toisaalta, näette että on jotain jota saattaisitte haluta heiltä, silloin itsesuojeluvaistonne iskee peliin, ja yritätte antaa heille sen mitä he haluavat.

Sitten vastustatte sitä — erityisesti jos toinen ihminen ei lopulta anna teille mitä te haluatte.

Tässä Vaihtokauppapelissä te luotte erittäin herkän tasapainon. Sinä tyydytät minun tarpeeni ja minä sinun. Kuitenkin tarkoitus kaikille ihmissuhteille — sekä suhteille valtioiden välillä että yksilöiden välillä — ei liity mitenkään mihinkään tähän. Tarkoitus Pyhälle Suhteelle kuhunkin toiseen ihmiseen, paikkaan tai asiaan ei ole selvittää mitä he haluavat tai tarvitsevat, vaan mitä te vaaditte tai kaipaatte nyt jotta kasvaisitte, jotta voisitte olla Kuka Sinä Todella Haluat Olla.

Siksi minä loin Suhteet toisiin asioihin. Jos tätä ei olisi olemassa, voisitte jatkaa elämistä tyhjiössä, vakuumissa, Ikuisessa Kaikkeudessa josta tulitte. Kuitenkin Kaikkeudessa yksinkertaisesti olette, ja ette voi kokea omaa ”tietoisuuttanne” minään erityisenä, koska Kaikkeudessa ei ole mitään mitä te ette ole.

Joten kehitin tavan teille luoda itsenne uusiksi, ja Tietää Kuka Sinä Olet omassa kokemuksessasi. Tein sen tarjoamalla teille:

1. Suhteellisuus — järjestelmä jossa voisitte olla olemassa asiana suhteessa johonkin muuhun.

2. Unohdus — prosessi jossa haluatte altistua täydelle unohdukselle, jotta ette voisi tietää suhteellisuuden olevan pelkkä temppu, ja että te olette Kaikki Se.

3. Tietoisuus — Olemisen tila jossa kasvatte kunnes saavutatte täyden tietoisuuden, ja näin muututte Todelliseksi ja Eläväksi Jumalaksi, luoden ja kokien oman todellisuutenne, laajentamalla ja tutkimalla sitä todellisuutta, muuttaen ja luoden uudelleen todellisuuden kun puskette tietoisuutenne rajoja — tai sanoisimmeko, rajattomuutta.

Tässä paradigmassa Tietoisuus on kaikki.

Tietoisuus — kaikki se josta olette todella tietoisia — on perusta kaikelle totuudelle ja näin myös kaikelle todelliselle henkisyydelle.

 

Mutta mikä on kaiken pointti? Ensin saat meidät unohtamaan sen Kuka Minä Todella Olen, jotta me voisimme muistaa Kuka Minä Olen?

Ei aivan. Niin että voisitte luoda sen Kuka Sinä Olet ja Kuka Sinä Haluat Olla.

Se on Jumalana olemista. Se on olemista Minuna — teidän kauttanne!

Se on kaiken elämän pointti.

Teidän kauttanne koen sen Kuka ja Mikä Minä Olen. Ilman teitä voisin tietää sen, mutta en kokea sitä. Tietää ja kokea ovat kaksi eri asiaa. Valitsen kokemuksen joka kerta.

Todellakin teen niin. Teidän kauttanne.

 

Tuntuu että alkuperäinen kysymys on kadonut jonnekin.

No, on vaikea pitää Jumalaa yhdessä asiassa. Olen tavallaan laajentuva. Katsotaan jos voisimme päästä takaisin.

Niin tosiaan — mitä niistä vähempiosaisista.

Ensin, päätä Kuka ja Mikä Olet Suhteessa Heihin.

Toiseksi, jos päätät kokea itsesi Lievityksenä, Apuna, Rakkautena, Myötätuntona ja Välittämisenä, silloin mieti miten voisit parhaiten olla noita asioita.

Ja pane merkille että kykysi olla nuo asiat ei liity mitenkään siihen mitä muut ovat tai tekevät.

Joskus paras tapa rakastaa jotain, ja paras apu jonka voit tarjota, on jättää heidät yksin tai voimaannuttaa heitä auttamaan itseään.

Se on kuin juhlat. Elämä on piknik, ja voit auttaa heitä auttamaan itseään.

Muista, että suurin apu jonka voit antaa jollekulle on herättää heidät, muistuttaa heitä siitä Kuka Hän Todella On. On monia tapoja tehdä tämä. Joskus tarvitaan hieman apua; töytäisy, tuuppaus… ja joskus päätös jättää heidät omalle radalleen, seuraamaan polkuaan, menemään menojaan, ilman minkäänlaista väliintuloa sinulta.

(Kaikki vanhemmat tietävät tästä valinnasta ja kärvistelevät sen kanssa päivittäin.)

Se mikä mahdollisuus teillä on tehdä jotain vähempiosaisille on muistuttaa heitä. Eli saada aikaan muutos heidän Mielipiteessään omasta itsestään.

Ja te, myös, voitte valita uuden Mielipiteen heistä, sillä jos näette heidät vähempiosaisina, he näkevät myös itsensä niin.

Jeesuksen suuri lahja oli, että hän näki kaikki ihmiset sellaisina kuin he todella olivat. Hän kieltäytyi katsomasta koiraa karvoihin; hän kieltäytyi uskomasta sitä mitä toiset uskoivat itsestään. Hänellä oli aina korkeampi ajatus, ha hän aina kutsui toiset sen äärelle.

Kuitenkin hän kunnioitti toisia siinä missä he valitsivat olla. Hän ei vaatinut heitä hyväksymään hänen korkeampaa ideaansa, ainoastaan piti sitä kutsuna.

Hän käsitteli heitä myötätunnolla — ja jos toiset valitsivat nähdä itsensä Olentoina jotka kaipasivat apua, hän ei hylännyt heitä heidän arvionsa takia, vaan salli heidän rakastaa omaa Todellisuuttaan — ja rakastaen avusti heitä kulkemaan valintansa loppuun.

Sillä Jeesus tiesi että joillekin nopein polku kohti sitä Kuka Hän On oli polku läpi sen Kuka Hän Ei Ole. Hän ei kutsunut tätä epätäydelliseksi poluksi ja näin tuominnut sitä. Sen sijaan hän näki sen ”täydellisenä” — ja näin auttoi kaikkia olentoja olemaan sitä mitä he haluavat olla. Kuka tahansa, täten, joka pyysi Jeesukselta apua sai sitä. Hän ei kieltänyt keneltäkään apua — vaan varmisti aina että hänen antamansa apu tuki ihmisen täyttä ja rehellistä halua. Jos toiset aidosti etsivät valaistusta, aidosti ilmaisten halunsa siirtyä seuraavalle tasolle, Jeesus antoi heille voimaa, rohkeutta, viisautta tehdä niin. Hän piti itseään — ja ihan oikein pitikin — esimerkkinä ja rohkaisi ihmisiä, jos he eivät voineet tehdä muuta, uskomaan häneen. Hän sanoi ettei johtaisi heitä harhaan.

Monet uskoivat häneen — ja vielä tähänkin päivään asti hän auttaa niitä jotka hänen nimeään kutsuvat. Hänen sielunsa on omistautunut herättämään ne jotka pyrkivät olemaan täysin hereillä ja elämään täysin Minussa.

Kuitenkin Kristuksella oli armoa niitä kohtaan jotka näin eivät tehneet. Hän täten hylkäsi itseriittoisuuden ja — niinkuin hänen Isänsä taivaassa — ei koskaan tuominnut ketään, koskaan.

Jeesuksen idea Täydellisestä Rakkaudesta oli sallia kaikille ihmisille juuri se apu jota he pyysivät, sen jälkeen kun hän oli kertonut heille sellaisesta avusta jota he voisivat saada.

Hän ei koskaan kieltäytynyt avusta, ja kaikkein vähiten hän teki niin ajatuksesta ”olet pedannut petisi, nyt makaa siinä”.

Jeesus tiesi että jos hän antaisi ihmisille sen avun jota he pyysivät, sen sijaan että antaisi heille sen avun jonka hän itse olisi halunnut antaa, hän voimaannuttaisi heitä tavalla jolla he itse olivat valmiita vastaanottamaan voimaantumista.

Tämä on kaikkien suurten mestarien tapa. Ne jotka ovat käyneet planeetallanne menneisyydessä, ja ne jotka käyvät siellä nyt.

 

No nyt minä olen hämmentynyt. Milloin ei ole voimaannuttavaa tarjota apua? Milloin se on vastoin jonkun toisen kasvua?

Kun apunne tarjotaan sellaisella tavalla, että se luo jatkuvan riippuvuuden, sen sijaan että se loisi nopean riippumattomuuden. Kun sallitte toisen, myötätunnon nimissä, alkaa luottaa teihin sen sijaan, että he luottaisivat itseensä.

Tuo ei ole myötätuntoa, se on pakonomaisuutta. Teillä on pakonomainen tarve valtaan. Koska sen sorttinen apu on oikeasti valtatrippailua. Tämä ero voi olla hienovarainen, ja joskus ette edes tiedä olevanne valtatripillä.

Kun todella uskotte tekevänne parhaanne auttaaksenne toista… ollen kuitenkin varovaisia, että ette yksinkertaisesti pyri luomaan omaa omanarvontuntoanne. Sillä niin paljon kun sallitte muiden tehdä teistä vastuullisia heille, niin paljon olette sallineet valtaa heidän ylitseen. Ja se, tottakai, saa teidät tuntemaan itsenne arvokkaaksi. Kuitenkin tällainen apu on heikkoja viekoitteleva afrodisiakki.

Tavoite on auttaa heikkoja kasvamaan vahvoiksi, ei auttaa heikkoja muuttumaan heikommiksi. Tämä jälkimmäinen on ongelma hallituksen tukiohjelmissa, sillä usein ne tekevät jälkimmäistä ensimmäisen sijaan. Tulonsiirrot voivat olla itseään ruokkivia. Niiden tavoite voi olla yhtä paljon oikeuttaa niiden olemassaolo kuin auttaa niitä joita niiden on tarkoitus auttaa.

Jos olisi olemassa jokin raja tulonsiirroille, ihmiset saisivat apua kun he aidosti tarvitsevat apua, mutta he eivät addiktoituisi siihen apuun, korvaten sillä heidän oman selviytymiskykynsä.

Hallitukset ymmärtävät että apu on valtaa. Tämän takia hallitukset usein tarjoavat niin paljon apua niin monelle ihmiselle kuin mahdollista — sillä mitä useampi on hallituksen avun piirissä, sitä useampi ihminen auttaa hallitusta.

Se ketä hallitus tukee, tukee hallitusta.

 

 

Ei siis tulisi olla tulonsiirtoja. Kommunistinen manifesti on saatanasta.

Tottakai, saatanaa ei ole olemassa, mutta ymmärrän merkityksen.

Idea lauseen ”Kaikilta kykynsä mukaan, kaikille tarpeensa mukaan” ei ole paha, se on kaunis. Se on yksinkertaisesti toinen tapa sanoa että sinä olet veljesi vartija. Se on tämän kauniin idean toteutustapa joka voi muuttua rumaksi.

Jakamisen tulee olla Elämäntapa, ei hallituksen pakottama käytäntö. Jakamisen tulisi olla voluntaarista, ei pakotettua.

 

 

 

Parhaimmillaankin, hallitus on yhtä kuin kansa, ja sen ohjelmat ovat yksinkertaisesti mekanismeja joilla ihmiset jakavat omastaan muiden kanssa, eräänlaisena ”elämäntapana”. Ja väittäisin, että ihmiset, kollektiivisesti poliittisten järjestelmiensä kautta, ovat valinneet tehdä niin koska ihmiset ovat havainneet, ja historia on näyttänyt, että ne joilla on eivät jaa omastaan niille joilla ei ole.

Venäjän maanviljelijät olisivat voineet odottaa helvetin jäätymiseen asti Venäjän jalosukuisten omastaan jakamista — joka yleensä saatiin ja jota kasvatettiin niska limassa työskentelevien maalaisten osuudesta. Maanviljelijöille annettiin juuri ja juuri sen verran että he selvisivät, ”insentiivinä” jatkaa maalla työskentelyä ja tehdä maaherroista rikkaampia. Todellinen riippuvuussuhde! Tämä oli autan-sinua-vain-jos-autat-minua -järjestely joka oli alistavampi ja ruokottomampi kuin mikään hallituksen keksintö!

Tuota ruokottomuutta vastaan Venäjän maanviljelijät nousivat kapinaan. Hallitus, joka takasi että kaikkia ihmisiä kohdellaan samalla tavoin, syntyi ihmisten turhautuneisuudesta sitä kohtaan että hyväosaiset eivät antaneet osuuttaan huono-osaisille.

Niinkuin Marie Antoinette sanoi nälkiintyvistä massoista, jotka väijyivät hänen ikkunansa takana, kun hän lepäsi kultaan puettuna jalokivin koristellulla pedestaalilla, mussuttaen maahantuotuja rypäleitä: ”Antakaa heidän syödä kakkua!”

Tämä oli asenne jota vastaan hyljeksityt ovat taistelleet. Tämä oli vallankumouksen aikaansaanut olosuhde, joka loi niinkutsutut alistavat hallitukset.

Hallituksia, jotka ottaisivat rikkailta ja antaisivat köyhille, nimitettäisiin alistaviksi, kun taas hallituksia, jotka eivät tee mitään kun rikkaat hyväksikäyttävät köyhiä, kutsuttaisiin repressiivisiksi. Kysy vaikka Meksikon maanviljelijöiltä nykypäivänä. Sanotaan että 20-30 perhettä — rikas eliitti — kirjaimellisesti pyörittää Meksikoa (mahdollisesti siksi koska he omistavat sen!), kun taas 20-30 miljoonaa elää täydellisessä köyhyydessä. Joten maanviljelijät vuonna 1993-94 ryhtyivät kapinaan, pakottaakseen elitistisen hallituksen tunnustamaan oman osuutensa ihmisten auttamisessa ja edes vähimmäismäärän tarjoamisessa kunniakkaalle elämälle. On vissi ero elitististen hallitusten ja ”kansalta kansalle”-typpisten hallitusten välillä.

Eivätkö kansanhallitukset ole vihaisten ihmisten luomia, jotka ovat turhautuneita ihmisluonteen perus-itsekkyyteen? Eivätkö hallitusten tulonsiirrot ole luotu lääkkeeksi ihmisen haluttomuuteen tarjota itselleen ratkaisuja?

Eikö tämä olekin alkupiste reiluille asumislaeille, lapsityövoima-asetuksille, riippuvien lasten äitien tukiohjelmille? Eikö sosiaaliturva ollutkin hallituksen yritys tarjota vanhemmille ihmisille jotain jota heidän omat perheensä eivät kyenneet tai halunneet tarjota? Miten me voimme sovitella vihamme hallituksen kontrollia kohtaan kun haluttomuutemme tehdä mitään mitä emme halua kun ei ole olemassa mitään kontrollia?

On sanottu, että jotkut hiilikaivostyöntekijät työskentelivät kaameissa olosuhteissa ennen kuin hallitukset vaativat sikarikkaita kaivosomistajia siivoamaan paskaiset kaivoksensa. Mikseivät omistajat tehneet niin itse? Koska se olisi leikannut liikevoittoa! Ja rikkaita ei kiinnostanut miten moni köyhä kuoli turvattomissa kaivoksissa kassavirran ylläpitämiseksi.

Yritykset maksoivat orjapalkkaa alkuvaiheen työntekijöille ennen hallitusten minimipalkkavaatimuksia. Ne jotka haluavat päästä takaisin ”vanhoihin hyviin aikoihin” sanovat, ”Mitä sitten? He tarjosivat työpaikat, eikö niin? Ja kuka ottaa riskit? Työntekijä? Ei! Sijoittaja, omistaja, he ottavat kaikki riskit! Joten heille kuuluisi suurin palkkio!” Kuka tahansa, joka ajattelee että työntekijät, joiden työstä omistajat riippuvat, tulisi saada kunniakasta kohtelua saa kommunistin leiman.

Kuka tahansa, joka ajattelee että ihmiseltä ei tulisi kieltää asuntoa hänen ihonvärinsä takia, saa sosialistin leiman. Kuka tahansa, joka ajattelee että naiselta ei tulisi kieltää työpaikkamahdollisuutta tai ylennystä yksinkertaisesti sen takia että hän on väärää sukupuolta, saa radikaalifeministin leiman. Ja kun hallitukset, heidän valittujen edustajiensa kautta, alkavat ratkoa näitä ongelmia joita vallassaolijat päättäväisesti kieltäytyvät ratkaisemasta itse, niitä hallituksia kutsutaan riistäjiksi! (Ei koskaan heidän auttamiensa ihmisten taholta, sattuneesta syystä. Ainoastaan niiden jotka kieltäytyvät tarjoamasta apua itse.)

Missään tämä ei näy yhtä ilmiselvästi kuin terveydenhuollossa. Vuonna 1992 Amerikan presidentti ja hänen vaimonsa päättivät, että olisi epäreilua ja epäsovinnaista miljoonille amerikkalaisille olla saamatta ehkäisevää terveydenhuoltoa; tuo ajatus aloitti terveydenhuoltokeskustelun joka sitten sai jopa lääkärien ammattikunnan ja vakuutusteollisuuden tolaltaan.

Todellinen kysymys ei ole kenen ratkaisu on parempi: hallituksen ehdottama suunnitelma vaiko yksityisen puolen ehdottama suunnitelma. Todellinen kysymys on: miksei yksityinen puoli ehdottanut omaa ratkaisuaan jo kauan aikaa sitten?

Kerron miksei. Koska sen ei tarvinnut. Kukaan ei valittanut. Ja teollisuus on liikevoiton ajama. Voiton, voiton, voiton.

Pointtini on siis tämä. Me voimme vaahdota ja itkeä ja valittaa minkä haluamme. Totuus on, hallitukset tarjoavat ratkaisuja silloin kun yksityinen sektori ei halua.

Me voimme myös väittää että hallitukset tekevät mitä tekevät kansan tahtoa vastaan, mutta niin kauan kun kansa hallitsee hallitusta — niinkuin ne tekevät suurimmaksi osaksi USA:ssa — hallitukset jatkavat ratkaisujen tuottamista ja vaatimista yhteiskunnallisiin epäkohtiin, koska suurin osa kansasta ei ole rikasta, ja siksi he eivät luo sääntöjä itselleen silloin kun yhteiskunta ei niitä vapaaehtoisesti tarjoa.

Vain maissa, joissa suurin osa kansasta ei kontrolloi hallitusta, hallitus tekee vähän tai ei mitään eriarvoisuuden eteen.

Joten, se ongelma: Miten paljon hallintoa on liian paljon hallintoa? Ja miten paljon on liian vähän? Ja missä kohtaa on tasapaino?

Huh! Enpä ole nähnyt sinun vaahtoavan näin! Siis ainakaan näiden kahden kirjan aikana.

 

No, sinä sanoit että toisessa kirjassa otettaisiin kantaa suurempiin, globaaleihin ongelmiin joita ihmisperhe kohtaa. Mielestäni olemme kuvailleet varsin suuren.

Kaunopuheisesti, kyllä. Kaikki Toynbeesta Jeffersoniin ja Marxiin ovat yrittäneet ratkaista sitä satoja vuosia.

 

Okei — mikä on ratkaisusi?

Me joudumme ottamaan askeleen taaksepäin tässä; me joudumme käsittelemään vanhaa tietoa.

 

Anna mennä. Ehkä minun pitää kuulla se kahdesti.

Sitten aloitamme sillä faktalla, että minulla ei ole ”ratkaisua”. Ja se johtuu siitä, että en näe mitään tästä ongelmallisena. Se on vain sitä mitä se on, ja minulla ei ole mitään preferenssejä siihen liittyen. Ainoastaan kuvaan sitä mikä on havaittavissa; sen mitä kaikki voivat nähdä paljaalla silmällään.

 

Okei. Sinulla ei ole ratkaisua eikä sinulla ole preferenssiä. Voitko tarjota minulle havainnon?

Havaitsen, että maailma ei ole vielä kehittänyt hallintojärjestelmää joka tarjoaa täydellisen ratkaisun — vaikka USA:n hallitus on päässyt kaikkein lähimmäksi tähän mennessä.

Ongelma on siinä, että hyvyys ja reiluus ovat moraalisia ongelmia, ei poliittisia. Hallinto on ihmisten yritys antaa mandaatti hyvyydelle ja taata reiluus. Kuitenkin on vain yksi paikka missä hyvyys syntyy, ja se on ihmisen sydämessä. On vain yksi paikka missä reiluus voidaan käsittää, ja se on ihmisen mielessä. On vain yksi paikka missä rakkaus voidaan kokea todella, ja se on ihmisen sielussa. Koska ihmisen sielu on rakkaus.

Et voi säätää moraalista lakia. Et voi säätää lakia joka sanoo ”rakasta lähimmäistäsi”.

Me pyörimme nyt kehää, sillä olemme käsitelleet tämän kaiken aiemmin. Silti, keskustelu on hyvää, joten jatketaan sillä. Vaikka käsittelisimme saman asian kahdesti tai kolmesti, se on ookoo. Yritys tässä on päästä jutun juureen käsiksi; nähdä miten haluatte luoda sen nyt.

 

No, sitten kysyn saman kysymyksen uudelleen. Eivätkö kaikki lait ole yksinkertaisesti ihmisen pyrkimyksiä koota moraalisia konsepteja lakikirjoihin? Eikö ”lainsäädäntö” ole yksinkertaisesti yhteinen sopimuksemme siitä mikä on ”oikein” ja mikä ”väärin”?

Kyllä. Ja tietyt siviililait — säännöt ja määräykset — ovat tarpeellisia primitiivisessä yhteiskunnassanne. (Ymmärrätte, että ei-primitiivisissä yhteiskunnissa lait eivät ole tarpeellisia. Kaikki ihmiset sääntelevät itse itseään.) Teidän yhteiskunnassanne kohtaatte silti näitä erittäin perustason kysymyksiä.

Pysähdyttekö kadunkulmaan ennen jatkamista? Ostatteko ja myyttekö tietyin ehdoin? Onko mitään rajoitteita sille miten käyttäydytte toistenne kanssa?

Mutta todella, jopa nämä peruslait — säädökset murhaamista, vahingoittamista, huijaamista ja jopa punaisia päin ajamista vastaan — eivät ole tarpeellisia eikä niitä tarvittaisi jos kaikki yksinkertaisesti noudattaisivat Rakkauden Lakeja.

Eli siis, Jumalan Lakia.

Se mitä tarvitaan on tietoisuuden kasvattaminen, ei hallinnon kasvattaminen.

 

Tarkoitat, että jos me vain noudattaisimme Kymmentä Käskyä, kaikki olisi hyvin!

Ei ole olemassa sellaista kuin Kymmenen Käskyä. (Lue Kirja 1 jossa aihetta käsitellään.)

Jumalan Laki on Laittomuus. Se on jotain jota ette voi ymmärtää.

En vaadi mitään.

 

Monet ihmiset eivät voi uskoa viimeisintä lausuntoasi.

Anna heidän lukea Kirja 1. Se selittää tämän täydellisesti.

 

Onko tuo se mitä ehdotat tälle maailmalle? Täydellistä anarkiaa?

En ehdota mitään. Ainoastaan havainnoin sen mikä toimii. Kerron teille miten asian laita on havaittuna. Ja ei, en havaitse että anarkia — hallinnon, sääntöjen, asetusten tai minkäänlaisten rajoitteiden puuttuminen — toimisi. Sellainen järjestely on käytännöllinen ainoastaan kehittyneiden olentojen keskuudessa, jollaisia en havaitse ihmisolentojen olevan. Joten jonkin verran hallintoa vaaditaan kunnes rotunne on kehittynyt siihen pisteeeseen että luonnollsesti teette sen mikä on luonnollisesti oikein.

Olette viisaita hallitessanne itseänne sillä välin. Hetki sitten ilmaisemasi pointit ovat keskeisiä, kiistämättömiä. Ihmiset usein eivät tee sitä mikä on ”oikein” kun heidät jätetään omilleen.

Todellinen kysymys ei ole miksi hallitukset asettavat niin monia sääntöjä kansalaisille, vaan miksi hallitusten tarvitsee niin tehdä?

Vastaus liittyy Erottelutietoisuuteenne.

 

Siihen, että näemme itsemme erillään muista.

Kyllä.

 

Mutta jos me emme ole erillämme muista, silloin me olemme Yhtä. Ja eikö tarkoita että olisimme vastuussa toisistamme?

Kyllä.

 

Mutta eikö se riistä meiltä voiman saavuttaa yksilöllisen suuruutemme? Jos minä olen vastuussa kaikista muista, silloin Kommunistinen Manifesti oli oikeassa! ”Kaikilta kykyjensä mukaan, kaikille tarpeensa mukaan.”

Se on, kuten olen jo sanonut, erittäin ylväs idea. Mutta siltä on riistetty ylväytensä kun sitä pakotetaan väkivalloin. Se oli kommunismin vaikeus. Ei konsepti, vaan sen toteutus.

 

On olemassa niitä jotka sanovat, että konseptia oli pakko pakottaa, koska konsepti rikkoo ihmisluonteen ideaa.

Löit naulan naamaan. Se minkä tulee muuttua on ihmisluonne. Se on se missä työ on tehtävä.

 

Luoda siirtymä tietoisuudessa josta olet puhunut.

Kyllä.

 

Mutta me pyörimme taas ympyrää. Eikö ryhmätietoisuus riistäisi jälleen yksilöltä vallan?

Tarkastellaanpa tätä. Jos jokainen ihminen planeetalla saisi perustarpeensa tyydytettyä — jos suurin osa ihmisistä voisi elää kunniakkaasti ja päästä yksinkertaisen selviytymisen taistelusta — eikö tämä avaisi tien ihmiskunnalle jalompien päämäärien tavoittelulle? Tulisiko yksilöllinen suuruus todella tukahdutetuksi jos yksilön selviytyminen olisi taattu?

Onko universaalin arvokkuuden tultava uhratuksi yksilön kunnian edessä? Minkälainen kunnia saavutetaan toisen ihmisen kustannuksella?

Olen asettanut enemmän kuin riittävästi resursseja planeetallenne takaamaan riittävät tarpeet kaikille. Kuinka voi olla, että tuhannet nälkiintyvät kuoliaaksi joka vuosi? Että sadat joutuvat kodittomiksi? Että miljoonat itkevät yksinkertaista arvokkuutta?

Sellainen apu joka lopettaisi tämän ei ole apua joka riistää vallan. Jos teidän hyväosaisenne sanovat että eivät halua auttaa nälkiintyvää ja asunnotonta, koska he eivät halua riistää heiltä valtaansa, silloin hyväosaisenne ovat tekopyhiä. Sillä kukaan ei ole todella ”hyväosainen”, jos heillä on asiat hyvin kun toiset kuolevat.

Yhteiskunnan evoluutio mitataan sillä miten hyvin se kohtelee kaikkein huono-osaisimpia jäseniään. Kuten olen sanonut, haaste on löytää tasapaino muiden auttamisen ja muiden satuttamisen välillä.

 

Onko jotain vinkkejä tarjota?

Yleispätevä vinkki voi olla tämä: kun epäilyttää, silloin kallistu aina myötätunnon puolelle.

Koettelemus on autatteko vai satutatteko: ovatko kanssaihmisenne apunne kasvattamia vai kutistamia? Oletteko tehneet heistä kykenevämpiä vai vähemmän kykeneviä?

 

On sanottu, että jos yksilölle annettaisiin kaikki, silloin he ovat vähemmän halukkaita työskentelemään sen eteen itse.

Ja kuitenkin tulisiko heidän työskennellä yksinkertaisimman arvokkuuden eteen? Eikö kaikille ole riittävästi? Miksi ”työntekeminen sen eteen” tulisi liittyä yhtään mihinkään?

Eikö ihmisen perusarvokkuus ole kaikkien syntymäoikeus? Eikö sen tulisi olla?

Jos pyritään minimitason yläpuolelle — enemmän ruokaa, surempia suojia, hienompia vaatteita — sitä voi pyrkiä saavuttamaan nuo tavoitteet. Mutta täytyykö kenenkään kamppailla edes selviytyäkseen — planeetalla jossa kaikille on enemmän kuin tarpeeksi?

Tämä on keskeinen kysymys jonka ihmiskunta kohtaa.

Haaste ei ole tehdä kaikista tasa-arvoisia, vaan taata kaikille vähintään perusselviytyminen arvokkuudella, niin että jokaisella voi olla sen jälkeen mahdollisuus valita mitä muuta he haluavat sen lisäksi.

 

On niitä joiden mielestä jotkut eivät tartu tilaisuuteen edes silloin kun se heille annetaan.

Ja he havaitsevat oikein. Tämä nostaa esiin toisen kysymyksen: olemmeko velkaa niille, jotka eivät käytä saamaansa tilaisuutta hyväkseen, toisen tilaisuuden, ja vielä seuraavan?

 

Ei.

Jos minä ottaisin tuollaisen asenteen, olisitte kadonneet helvettiin ikuisuudeksi.

Sanon teille tämän: Myötätunto ei lopu koskaan, rakkaus ei lopu koskaan, kärsivällisyys ei lopu koskaan Jumalan Valtakunnassa. Ainoastaan ihmisen maailmassa on hyvyys rajallista.

Minun maailmassani hyvyys on rajatonta.

 

Vaikka emme ansaitsisi sitä.

Te ansaitsette sen aina!

 

Vaikka me heittäisimme hyvyyden vasten Kasvojasi?

Erityisesti jos niin teette. (”Älkäät olko pahaa vastaan; vaan joka sinua lyö oikialle poskelle, niin käännä myös hänelle toinen. Ja joka sinua vaatii peninkulman, mene hänen kanssansa kaksi.”) Kun heitätte hyvyyteni takaisin vasten Kasvojani (jota, muuten, ihmiskunta on tehnyt jo vuosituhannen verran), näen että olette yksinkertaisesti erehtyneet. Ette tiedä mikä on parhaaksenne. Minulla on myötätuntoa koska erheenne ei perustu pahaan, vaan tietämättömyyteen.

 

Mutta jotkut ihmiset ovat pohjimmiltaan pahoja. Jotkut ihmiset ovat luonnollisesti pahoja.

Kuka sanoi sinulle niin?

 

Se on minun havaintoni.

Silloin et näe selkeästi. Olen sanonut sen aiemmin: Kukaan ei tee mitään pahaa, kun otetaan hänen maailmankuvansa huomioon. Toisin sanoen, kaikki tekevät parhaansa minkä kykenevät joka ikinen hetki.

Kaikki teot riippuvat sillä hetkellä saatavilla olevasta datasta.

Olen sanonut aiemmin — tietoisuus on kaikki kaikessa. Mistä sinä olet tietoinen? Mitä sinä tiedät?

 

Mutta ihmiset hyökkäävät kimppuumme, satuttavat meitä, vahingoittavat meitä, jopa tappavat meitä omiin tarkoituksiinsa, eikö se ole pahasta?

Olen sanonut aiemmin: kaikki hyökkääminen on avunhuuto.

Kukaan ei todellisuudessa halua satuttaa ketään. Ne jotka niin tekevät — mukaanlukien omat hallituksenne — tekevät niin epämukavasta ideasta, että se on ainoa tapa saada se minkä he haluavat.

Olen jo luonnostellut tässä kirjassa korkeamman ratkaisun tähän ongelmaan. Älä halua mitään, yksinkertaisesti. Pidä preferenssejä, mutta ei mitään tarpeita.

Kuitenkin tämä on erittäin korkea olemisen tila; se on Mestarien paikka.

Geopoliittisessa mielessä, miksei voisi työskennellä yhtenä maailmana tyydyttäen kaikkien perustarpeet?

 

Me teemme niin — tai yritämme.

Kaikkien näiden tuhansien ihmishistorian vuosien jälkeen, se on paras mitä voit sanoa? Fakta on, että olette tuskin kehittyneet juuri yhtään. Toimitte silti primitiivisellä ”jokainen on oman onnensa seppä”-mentaliteetilla. Raiskaatte maapallon ja riistätte sen resurssit, käytätte hyväksi ihmisiä, ja systemaattisesti riistätte niitä jotka ovat eri mieltä kaikesta tästä, kutsuen heitä ”radikaaleiksi”.

Teette tämän kaiken omien itsekkäitten syittenne tähden, koska olette kehittäneet elämäntyylin jota ette voi ylläpitää muulla tavoin.

Teidän tulee hakata miljoonia eekkereitä puita vuosittain tai ette kykene saamaan sunnuntailehteä pöydällenne. Teidän tulee tuhota maileja suojaavaa otsonikerrosta joka peittää planeettanne, tai muuten ette voi saada hiussuihketta. Teidän tulee saastuttaa jokia ja virtoja kunnostamiskelvottomiksi tai teillä ei voi olla teollisuudenaloja jotka antavat teille Suuremman, Paremman ja Lisää. Ja teidän täytyy hyväksikäyttää huonompiosaisianne — vähiten koulutettuja, vähiten tajuavia — tai ette voi elää ihmismittapuun huipulla ennennäkemättömässä (tai tarpeettomassa) ylellisyydessä. Viimeisenä, teidän tulee kieltää se että teette tämän, tai ette voi elää itsenne kanssa.

Ette voi löytää sydämestänne viestiä ”elä yksinkertaisesti, niin että muutkin voivat elää yksinkertaisesti”. Se puskuritarraviisaus on liian yksinkertaista teille. Se on liian paljon pyydetty. Liian paljon annettavaksi. Loppujen lopuksi, olette työskennelleet niin kovasti saadaksenne sen minkä olette saaneet! Ette voi antaa siitä pois mitään!

Ja jos loppu ihmiskunta — puhumattakaan omista lapsistanne tai lastenlapsistanne — täytyy kärsiä sen vuoksi, paska homma, eiksniin? Teitte mitä pitikin selvitäksenne, ”pärjätäksenne” — he voivat tehdä samoin! Loppujen lopuksi, ”jokainen on oman onnensa seppä”, eikö niin?

 

Onko tästä sopasta tietä ulos?

Kyllä. Sanonko sen uudestaan? Muutos tietoisuudessa.

Et voi ratkaista ihmiskuntaa piinanneita ongelmia hallituksen toimilla tai poliittisin keinoin. Olette yrittäneet tehdä niin tuhansia vuosia.

Muutos tulee tehdä ja voidaan tehdä vain ihmisten sydämissä.

 

Voitko ilmaista yhdellä lauseella sen mitä meidän tulee tehdä?

Olen jo useita kertoja.

Teidän tulee lopettaa Jumalan näkeminen teistä irrallaan, ja toistenne näkeminen teistä irrallaan.

Ainoa ratkaisu on Äärimmäinen Totuus: mikään ei ole olemassa universumissa irrallaan mistään muusta. Kaikki on olennaisesti yhteydessä kaikkeen, peruuttamattomasti toisistaan riippuvainen, interaktiivinen, punoutunut kaiken elämän kudokseen.

Kaikki hallinto, kaikki politiikka täytyy korvata tällä totuudella. Kaikkien lakien tulee perustua siihem.

Tämä on tulevaisuuden toivo rodullenne; ainoa toivo planeetallenne.

 

Miten Rakkauden Laki toimii, josta puhuit aiemmin?

Rakkaus antaa kaiken eikä vaadi mitään.

 

Miten voimme olla vaatimatta mitään?

Jos rotunne kaikki edustajat antaisivat kaikkensa, mitä voisit vaatia?

Ainoa syy vaatia mitään on koska joku muu panttaa jotain.

Lakkaa pidättäytymästä!

 

Tämä ei toimisi ellemme me tekisi sitä kaikki kerralla.

Todellakin, vaaditaan globaali tietoisuus.

Miten sellainen aikaansaadaan? Jonkun tarvitsee aloittaa. Mahdollisuus on täällä sinulle.

Voit olla Uuden Tietoisuuden lähde. Voit olla inspiraatio.

Todellakin, sinun tulee olla.

 

Minun?

Keitä muita täällä on?

Positiivinen ja negatiivinen yhtenäisyys

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli positiivisuutta ja negatiivisuutta sekä karmaa. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Koskien niitä lakeja joita me suostumme noudattamaan universumissamme: tarkoittaako yhtenäisyydessä eläminen näiden sopimusten noudattamista?

A: Se riippuu. Yleisten sopimusten ei välttämättä tarvitse olla rajoittavia, jos jokin jonka tiedät edustavan innostustasi ja yhtenäisyyttäsi voi itse asiassa muuttaa niitä monin tavoin. Jos ne ovat näin muutettavissa — ne mihin viittaat ”laeilla” — silloin se, itsessään, voi olla merkki kyvystäsi ilmaista yhtenäisyyttäsi olemalla kykeneväinen sallimaan niiden muuttua joksikin muuksi.

Koska, kun olet totaalisen integroitu kokonaisuutena, silloin on vähemmän ja vähemmän rajoittavia yksityiskohtia. Pysytkö kärryillä? Joten, niinkutsuttujen lakien muuttaminen voi itse asiassa olla ilmaisu yhtenäisyydestäsi, tietyissä tilanteissa.

Q: Oletetaan että yksilö aikoo mennä ja tappaa sata ihmistä koska se on se mikä häntä innostaa? Oletetaan…

A: Mutta ymmärrä, idea, jälleen kerran, on että ”yhtenäisyydessä” tarkoittaa että toimit yhtenäisenä olentona. Yhtenäisyys tarkoittaa kokonaisena toimimista, joka tarkoittaa että sinun ja tappamasi muiden olentojen välillä ei ole eroa, toisin sanoen, tunnustus siitä että kaikki murhaaminen on itsemurhaa. Ja jos haluat olla todella voimaantunut, silloin noiden olentojen tappaminen on kuin hakkaisit omat kädet ja jalat irti. Ja se ei ole yhtenäisyyden tai voiman tunnustus.

Ja lisäksi, kun käytät termiä innostus tuossa merkityksessä, yleensä tajuat että se ei ole tarkalleen innostusta joka motivoi yksilöitä tuohon suuntaa. Se on saman energian negatiivinen polariteetti joka luo innostusta, mutta negatiivinen polariteetti yleensä ilmaistaan ahdistuksena. Ymmärrätkö?

Q: Kyllä. Oletetaan että uhrit suostuvat olemaan uhreja?

A: Se ei ole tekosyy syylliselle siitä että hän ei ole tarpeeksi vahva ettei hän lankeaisi uhrin peliin.

Q: Mitkä olisivat seuraukset tuolloin, yhtenäisyyden rikkomisesta tuolla tavoin?

A: Ehkä luotte toisen skenaarion missä olet oppineet, että yhtenäisyyden rikkominen, siinä merkityksessä, ei palvele teidän voimaannuttamistanne. Ja silloin ilmaisette mahdollisesti kokonaisen elämän, tai kokemuksen jossa olette yhtenäisyyden ilmentymä.

Jotkut yksilöt voivat valita niin että toiset yksilöt yrittävät loukata heitä jonkinlaisena /vaihtokauppana/. Se ei ole tarpeellista aina. Yksilön, joka murhaa toisen yhdessä elämässä, ei välttämättä tarvitse tulla murhatuksi toisessa elämässä, vaikka monet ovat pyrkineet tasapainottamaan sitä tuolla tavoin.

Yksilö voi, mahdollisesti, saada jonkun puhutuksi niin ettei hän murhaisi toista, ja toteuttaa saman tasapainon. Pysytkö mukana? Mutta kokonaisidea on, tottakai, perustavanlaatuisella tasolla, että ylisielulle kaikki kokemukset ovat oppimiskokemuksia.

Ja koska todella olette äärettömiä ja tuhoutumattomia, aivan sama mitä olette tehneet, oli kyseessä sitten positiivinen tai negatiivinen, olipa se sitten ilmaisu yhtenäisyydestä tai sen puutteesta; opitte silti; kasvatte silti; muututte silti; teillä on silti uusia kokemuksia.

Joten kaikenkattavassa merkityksessä ei ole paljoakaan väliä mitä olette tehnyt. Mutta se on yksinkertaisesti teistä kiinni ymmärtää, että oma elämänne, yhtenäisyyden ilmaisuna, tulee olemaan paljon iloisempi, paljon sosiaalisempi, paljon vaivattomampi. Ja olette kykeneväisiä luomaan, ilman minkäänlaista kamppailua, kaiken minkä haluatte.

Yhtenäisyyden puutetta ilmaistessanne, huomaatte että yksilö joka tekee niin kamppailee, kärsii, tuntee itsensä voimattomaksi, tuntee ettei ole ohjaksissa, ja luo monia, monia, monia versioita sisällään olevasta negatiivisuutensa ilmaisusta, eivätkä salli itsensä nauttia elämästä. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Onko vapaaehtoinen karma, silloin, tapa tasapainottaa yhtenäisyyssopimuksia?

A: Joskus, vaikkakin karman, joka on täysin vapaaehtoista, ei tarvitse ilmetä kostonkaltaisena. Jälleen kerran, analogia siitä että karma on yksinkertaisesti liikemäärän täytäntöönpano jolla luodaan tasapainotettu kokemus.

Jälleen kerran, jos olet ollut murhaaja yhdessä elämässä, vapaaehtoisen karman ei tarvitse edellyttää että sinut tulee murhata seuraavassa elämässä tuon sovittamiseksi. Saatat avustaa jotakuta, joko jotain jonka lähimmäinen on murhattu, tai jotain joka haluaa murhata ja sinä voit puhua hänet ympäri siitä. Ja se tulee olemaan yhtä paljon tasapainon ilmaisu ja karman maksu kuin murhatuksi tuleminen. Ja monta kertaa pelkkä murhatuksi tuleminen ei ole edes tarpeellista todellisen tasapainon saavuttamiseksi.

Q: Tasapaino on jotain joka on kuin absoluutti joka tulee säilyttää, mutta karmaa ei. Se on jotain jota ei ole tarvis olla jos ei ole sitä uskomusta? Olenko oikeassa?

A: Tavallaan, oikein. Mutta idea yksinkertaisesti on, karman perustavanlaatuisessa merkityksessä, että te yleensä — koska olette kollektiivinen tapahtuma — tasapainotatte idean jossain kokemuksenne piirissä jollain tasolla. Ja se on se mitä karma oikeasti on — yksinkertainen kokonaisvaltainen tunnustus kaikesta tasapainosta joka olette, kaikki polariteetit jotka olette.

Q: Mistä kukaan sellainen kuin Adolf Hitler tuli? En ymmärrä…

A: Hän tuli yhteiskunnastanne; hän tuli kollektiivisten ja yhdistettyjen pelkojen ilmaisuna, ja ehkäpä, jonkin verran vapaaehtoisina karmisina tasapainoina, negatiivisella tavalla, jotka yhteiskuntanne on asettanut itselleen.

Kyseessä oli yksilö joka ei tuntenut omaa itsevoimaantumistaan, ja niin, teidän termein, lankesi negatiivisuuden omaksumiseen joka yhteiskunnassanne aistittiin, ja ilmaisi sitä peilinä takaisin yhteiskuntaan — näyttääkseen yhteiskunnalle minkä sen pelkojen ja negatiivisten asenteiden yhdistetyt ideat ovat kyenneet luomaan.

Q: Se ei ollut yhtenäisyydessä toimimista.

A: Ei. Koska se oli eristämistä, erottelua, sortoa. Se millä on tarve sortaa ei usko että se on jo ohjaksissa.

Q: Okei. Kiitos erittäin paljon.

A: Auttaako tämä sinua?

Q: Kyllä, erittäin paljon.

A: Kiitos!

Tietoisuus ja kuolema

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli kuoleman hetkeä. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Haluaisin puhua siitä mitä tunteita sielu tuntee ruumiin kuoleman yhteydessä, ja odottaako se monia…

A: Voi, monia eri asioita, riippuen niistä uskomuksista jotka olivat läsnä kyseisen elämän aikana. Onko sinulla jotain tiettyä ideaa mielessä?

Q: Mikä on tietoisuutemme kuoleman hetkellä?

A: Se voi olla, jälleen kerran, monia eri asioita; lähtien siitä ettei tiedä olevansa kuollut, aina siihen että juhlii ekstaasissa täydellistä itsensä kuolleeksi tunnustamista! Ja kaikki siltä väliltä on mahdollista. (yleisö nauraa)

Q: No, tuo jättää paljon toivomisen varaa.

A: Paljon toivomisen varaa?

Q: Ehkäpä minun tulee paremmin yrittää suhteuttaa itseni siihen.

A: Erittäin hyvä. Se on ainoa tapa jolla voit suhtautua siihen muutenkaan. (yleisö nauraa) Mistä luulet olevasi tietoinen sitten kun siirryt ei-fyysisyyteen?

Q: Aa…

A: Selvästikin koska kysyit kysymyksen, se on erittäin mahdollista että tulet tietämään että olet kuollut, ensinnäkin. Ja saatat jopa sallia itsellesi mahdollisuuden tunnustaa, että kaikki mitä fyysisessä elämässäsi on tapahtunut meni niin kuin tarkoituksesi sen saneli. Sen että se on palvellut sinua. Ja se sallii sinun sen jälkeen päättää puolestasi haluatko toisen fyysisen elämän vai haluatko kokea todellisuuden jollain todella tasolla.

Q: Kuinka kauan tämä valintaprosessi kestää?

A: Mitä tahansa yhdestä mikrosekunnista miljooniin vuosiin, (yleisö nauraa) jälleen kerran, riippuen suunnitelmistasi.

Q: No, tässä kohtaa, olenko täydellisen tietoinen Ylisielustani ja Korkeammasta Itsestäni?

A: Jälleen kerran, et välttämättä. Jos et edes tiedä olevasi kuollut, miten voisit olla tietoinen niistä tasoista?

Q: (Nauraa) No, Jos voit olla tietoinen noista tasoista elossa ollessasi, tässä elämässä…

A: Kyllä, sitten se on kaiken kaikkiaan todennäköistä että tulet olemaan tietoinen niistä kuoleman hetkellä.

Q: Kuinka niistä voi tulla tietoiseksi kuoleman hetkellä? Miten te tulitte tietoisiksi niistä kuoleman hetkellä kun siirryitte tuolle puolen?

A: Olin niistä tietoinen jo elämässäni.

Q: Miten niistä voi tulla tietoiseksi elämässä?

A: Sallimalla. Luottamalla. Elämällä.

Q: Luottamalla. Selvä. Oletko myös taipuvainen sanomaan ”me” kun vastaatte kysymykseen?

A: Kyllä.

Q: Kuka on ”me”?

A: Kaikki meistä. (yleisö nauraa) Se on sivilisaationi idea ajoittain. Joskus se on idea kaikista niistä sivilisaatioista joiden kanssa me olemme kontaktissa, joka muodostaa sen mitä me kutsumme Liitoksi. Joskus se on teidän ja meidän maailmojemme, sekä monien muiden maailmojen, kollektiivinen tietoisuus yhdessä. Se yksinkertaisesti riippuu käynnissä olevasta interaktiosta.

Joskus sanon ”minä” aivan kuin nyt. Joskus sanon ”me”. Ja joskus sanomme ”me”. Sillä tällä tavoin muodostaessani yhteyden edessänne olevaan fyysiseen kanavaan, monesti tällä tavoin, minä ja me sallimme tuolloin olla, ajoittain, minulla aina yhteiskuntaani olevan yhteyden olla tärkein asia informaatiossa; koska se merkitsee eniten läpi tulevan informaation laadun ja kontekstin kannalta. Onko siinä kaikki?

Q: Kyllä, kiitos.

A: Kiitos.

Työttömyydestä ja uskomuksista

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli työttömyyttä. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Olen asteittain tullut yhä masentuneemmaksi työttömyydestä. Mitä pidempään olen työttömänä, sitä vähemmän luotan itseeni ja kykyyni löytää töitä sellaisen aiheen piiristä joka innostaisi minua.

A: Luo sitten sitä mikä innostaa sinua työpaikaksesi; se on koko idea. Idea ei ole etsiä ympäriltäsi; välttämättä; asioita jotka innostavat sinua jotka ovat jo olemassa. Jos et löydä mitään, silloin salli sen mikä innostaa sinua muuttua työksesi. Jonkun piti perustaa ne työpaikat jotka ovat jo olemassa yhteiskunnassanne. Ne eivät aina olleet olemassa siinä muodossa kuin ne ovat nyt. Jonkun piti sanoa ”Hei, hetkinen! Katso ympärillesi; asiassa joka minua todella innostaa eniten ei ole olemassa työpaikkaa. Luulen että minun olisi paras luoda sellainen.” Ja nyt, tässä ajan hetkessä, luulet että se on tyypillinen työpaikka.

Mutta jos todella katselet ympärillesi ja et löydä jotain joka innostaa sinua; jos todella katselet ja havaitset että polkusi ei yksinkertaisesti johda mihinkään näistä asioista, silloin salli itsesi todella tarkastella kaikessa rehellisyydessä mitä se on mikä olisi todella innostavaa. Pidä itsestäänselvyytenä silloin, jos se asia todella innostaa sinua, ja kukaan muu ei tällä hetkellä tee sitä, tai sinä et vedä puoleesi elämääsi tilaisuutta tehdä sitä missä se jo on olemassa, silloin pidä itsestäänselvyytenä että kykysi kuvitella se mikä todella innostaa sinua eniten esittää myös kykyäsi luoda siitä työpaikka joka elättää sinut — automaattisesti.

Jälleen kerran, kysymys on oikeasti luottamisesta siihen mitä keksit, minkä todella tiedät innostavan sinua elämässäsi, mitä todella kykenet tekemään, olipa sitä varten sitten olemassa jonkinlainen eakenne tai ei. Jos sellaista rakennetta ei ole olemassa, silloin se tarkoittaa sitä että koska ajattelit sitä, sinulla on rakenne sisälläsi, ja kaikki mitä sinun tulee tehdä on päästää se ulos. Anna sen tapahtua omalla painollaan, ja sitten todellisuus tulee olemaan kykenevä rakentamaan itsensä tuolle mallirakenteelle. Mutta sinä et päästä sitä ulos.

Q: Tunnen itseni niin epäpäteväksi…

A: Se tarkoittaa että uskot niin olevasi. Yksikään tunne ei esiinny ilman sinun sinuun iskostettua uskomusta. Ei ole olemassa sellaista kuin yksinkertaisesti jonkin asian tunteminen ilman syytä, kuin salama kirkkaalta taivaalta. Tunteita ei luoda tyhjästä, tyhjiöstä. Jos tunnet jotain, se johtuu siitä että sinä uskot jo jonkin olevan totta.

Tunteet ovat reaktioita uskomuksiin; ne tulevat uskomusten jälkeen. Tunteet eivät ole todellisuuden primäärikokemus; uskomukset ovat pääasiallinen rajapinta. Ensin sinun tulee uskoa jotain todeksi; sitten saan tunteen; sitten sinulla on sitä vahvistavia ajatuksia — jotka voivat vahvistaa uudelleen tuota uskomusta; sitten luot lisää samoja tunteita. Mutta tunne siitä että olet epäpätevä tulee siitä että yksinkertaisesti valitset uskoa että olet epäpätevä. Se on sinun valintasi uskoa niin, mutta sinun ei tarvitse uskoa niin.

Q: Haluan päästää irti siitä, ja joka kerta kun yritän, kuulen näitä ääniä jotka sanovat, ”Muistatko sen kerran; muistatko sen kerran kun sitä ja tätä tapahtui…”

A: Anna niiden tulla esiin! Mitä sitten? Katsos, sinä yrität sulkea osia itsestäsi pois. Luulet että kun integroit, et enää koskaan kuule niitä ääniä enää. Ja se ei ole totta; sinä tulet aina kuulemaan niitä aääniä. Itse asiassa, mitä enemmän integroit, sitä enemmän niitä ääniä kuulet koska hyväksyt kaiken, kaikki tavat jolla olet, elämässäsi. Ja ne ovat vain joitain tapoja joilla voit olla olemassa. Ne tulevat pintaan ei siksi että ne näyttäisivät sinulle että olet epäonnistunut, ei siksi että ne näyttäisivät että olet jumissa, ne tulevat pintaan antaakseen sinulle tilaisuuden tajuta miten paljon olet muuttunut. Sinä et suhtaudu niihin samalla tavalla kuin ennen, ellet sitten, tottakai, valitse tehdä niin.

Kun sanot, ”No voi että, katso, nämä äänet tulevat edelleen pintaan. Sen täytyy tarkoittaa että olen epäonnistunut; sen täytyy tarkoittaa että en tee asioita oikein oikeilla tavoilla”, valitset pitää yllä samaa suhdetta noihin ääniin; mutta sinun ei tarvitse. Äänet ovat siellä mahdollisuutena tajuta että voit muodostaa eri suhteen niihin. Selvä, tässä tulee ääni: ”No, muistatko kun se tapahtui tuolla tavoin. No kyllä, mutta mitä sitten? Se oli silloin; olen oppinut siitä tuon jälkeen. Ja koska sinä, oi ihana ääni, olet muistuttanut minua siitä tavasta miten toimin tuolloin, minulla on suuri ja positiivinen mahdollisuus nähdä miten eri tavalla tulen toimimaan nyt.”

Sinä annat itsellesi mittatikun. Se on tapa sallia itsesi tunnustaa että käyt läpi evolutionaarista prosessia, jos se on jotain jonka uskot että sinun on pakko käydä läpi. Aika ajoin saatat tajuta, että ääni tulee esiin: ”Katso, tämä on se miten silloin kävi.” Ja sitten voit sanoa, ”Selvä, tällä kertaa se tapahtui melkein samalla tavoin.”

Mutta siinä on avainsana. Jos olet positiivinen yksilö, kiinnityt tuohon ”melkein samalla tavoin.” Se oli hieman eri tavoin, ja se riittää sinulle, koska jos se voi olla hieman eri tavalla, se voi olla myös paljon eri tavalla. Ensi kerralla ääni sanoo, ”No joo, mutta muistatko kun se tapahtui tällä tavalla”, silloin voit tunnustaa että viime kerralla se oli eri tavalla, ja ensi kerralla se tulee olemaan vielä ”enemmän eri tavalla”. ”Joten jatka vain muistuttamistani, pikku ääni, siitä tavasta miten se oli, koska kun jatkat minun muistuttamistani siitä miten se meni, se antaa minulle mahdollisuuden nähdä kuinka paljon enemmän erilaiseksi se muuttuu jatkuvasti.”

Kaikkea elämässäsi voidaan käyttää positiivisella tavalla — jopa samoja vanhoja pikku ääniä. Se on kiinni sinun halukkuudestasi sallia mielikuvituksesi toimia hyväksesi. Luota siihen; pidä positiivinen asenne, ja se tulee määrittämään kaiken. Jos se on siellä, käytä sitä työkaluna. Älä mieti että vain sen takia koska se on siinä, se tarkoittaa että olet epäonnistunut. Se on sinun vanha asenteesi; se on sinun vanha uskomuksesi.

Q: Minä saan vain vahvistusta toisilta ihmisiltä elämässäni jotka sanovat minulle…

A: Kukaan ei voi antaa sinulle vahvistusta; sinun täytyy hyväksyä vahvistus.

Q: No, ne sanovat samaa kuin äänet…

A: Mitä sitten? Sisäinen todellisuutesi on ulkoinen todellisuutesi; se on yksi ja sama. Jos sinulla on sisällä ääniä, tottakai sinulla tulee olemaan samat äänet ulkopuolellasi myös. Mutta kun alat käyttää noita pikku ääniä sillä tavalla kuin juuri kuvasimme, silloin ulkoiset äänet muuttuvat myös. Ymmärrätkö? Sisäinen todellisuutesi on ulkoinen todellisuutesi; ulkoinen on myös sisäinen todellisuus. Ne eivät ole kaksi eri asiaa. Ne ovat yksi ja sama.

Niinkuin uskot sisälläsi, niin näet ulkopuolellasi. Se mitä kylvät, niin myös niität. Tämä on se mitä se tarkoittaa. Siemenet jotka istutat sisällesi ovat ne joiden näet kasvavan ympärilläsi olevassa puutarhassa. Jos et pidä kukista joita näet kasvavan, vaihda silloin siemenet. Istuta jotain erilaista, ja sitten jotain uutta kasvaa. Sisäinen on ulkoinen. Jos ulkoinen ei ole se miten haluat sen olevan, muuta sisäinen ja ulkoinen seuraa perässä.

Q: Olen työstänyt noita asioita. Luulen että uskomus oli silti se sama vanha; en päässyt vanhasta uskomuksesta eroon.

A: Et pääse eroon mistään.

Q: Se mitä sanoin oli, ”Okei, pystyn tähän, ja kykenen hanskaamaan homman.” Mutta se uskomus silti roikkui siellä…

A: Kuuntele tapaa jolla joskus ilmaiset asioita, myös. Monta kertaa tapa jolla ilmaiset asioita on indikaattori siitä mitä todella uskot. ”Okei, hanskaan tämän!” Heti tuossa kohtaa se sallii sinun tietää, että tapa, jolla sanot sen, tarkoittaa että se on musertavaa heti alunalkaenkin. Ja se on se todellinen uskomus. Uskomus ei, siis, ole oikeasti se että kykenet ”hanskaamaan sen”, koska jos olisit tiennyt, vailla epäilyksen häivääkään, että kykenisit, sinun ei tarvitsisi vakuutella itseäsi. Jos löydät itsesi käyttämästä fraaseja jotka viittaavat siihen, että yrität vakuutella itsellesi, silloin et usko siihen luonnollisesti.

Salli itsesi tietää, että sinun ei tarvitse ajatella kahdesti jotain asiaa jonka jo myönnät. Kun ilmaiset asiat tällä tavoin, kun sanot ”Ookoo, hanskaan tämän”, silloin annat ymmärtää että et todella usko että se on hanskattavissa. Sinun ei tarvitse ”hanskata” asioita tuolla tavoin. Olet jo kaikesta kontrollissa. Siksi, jos elämässäsi esiintyy tilanteita jotka tuntuvat olevan ei-haluttuja ilmentymiä, kontrolloit sitä jostain syystä, positiivisesta syystä, tuohon muotoon.

Q: Vaikka en näekään mikä se positiivinen syy on?

A: Anna sen positiivisen syyn olla vähintäänkin perustavanlaatuinen syy, että annat itsellesi mahdollisuuden tajuta että sinun ei tarvitse suhtautua skenaarioon niinkuin ennen teit. Ja saatat katsastaa että vieläkö niin teet.

Q: Mitä lauseita voisin käyttää jotka olisivat kaikkein eniten hyödyksi minulle?

A: ”Kuinka tämä palvelee minua — juuri sellaisena kuin se on? Juuri sillä tavalla kuin se on, miten se palvelee minua? Mitä voin oppia? Miten voin positiivisesti oppia jotain tästä?” Kun sallit sen olla sillä tavalla kuin se on, silloin sillä on suurin mahdollisuus muuttua joksikin muuksi. Jos kiellät sen missä muodssa se tulee, silloin et salli itsesi nähdä sitä mikä siinän on luontaista. Et salli sen esittää itseään sillä tavalla kuin olet sen luonut itsensä esitettäväksi. Kiellät oman luomuksesi, oman formaattisi. Vain kun tunnustat oman tapasi toimittaa viestejä itsellesi, tasan tarkkaan ja täysin sillä tavalla kuin se tulee sinulle, luot tietoisen vapauden muuntaa sen välitysjärjestelmän sellaiseksi kuin haluaisit sen olevan.

Jos jatkuvasti kohtelet välitysjärjestelmää niinkuin se ei toimisi, silloin et kuuntele sitä. Ajattelet että jotain sinussa menee pieleen, ja siksi, se on uskomus jota vahvistat. Ja siksi, se on sykli jonka toistat. ”Jotain on vialla; jotain on pielessä!” Joten tottakai todellisuus jatkuvasti heijastelee takaisin sinulle, ”Jotain on vialla; jotain on pielessä.”

Kaikki on hyvin. Sellaisissa olosuhteissa joita pitäisitte kaikkein kamalimpina, sallikaa itsenne tajuta että kaikki on hyvin. ”Olen tämän ohjaksissa; katso kuinka paljon kontrollia minulla on, kun olen luonut tällaisen absoluuttisen jännittävän skenaarion. Kaikki tuntuu olevan hajallaan, ja näyttää villiltä ja ei-mihinkään liittyvältä. Mutta koska tiedän että se on hallinnassani, katso miten paljon valtaa minulla on.” Alatko saada idean päästä kiinni?

Q: Kyllä.

A: Sillä ainoa asia jonka koette on idea siitä että teillä on vanhoja tapoja jotka ovat vaikea muuttaa. Jos se on se mitä ajattelette, selvä: ”Minulla on tapoja joiden uskon olevan vaikea muuttaa. Joten jos uskon tapojen ideaan, silloin kykenen käyttämään tapojen ideaa positiivisella tavalla ja luomaan positiivisia tapoja. Kaikki on hallinnassani. Silloinkin kun se näyttää siltä että se ei ole hallinnassani, silloinkin se on hallinnassani.” Totutelkaa tietämään ja uskomaan että on olemassa positiivinen ilmentymä joka voi tulla joka ikisestä skenaariosta. Poikkeuksetta! Ei yhtäkään.

Q: Tuntui siltä, mutta kun menetin työpaikkani, tulin alas…

A: Mutta näethän, oletat että siinä työssä on jostain syystä olemattomuus on jostain syystä luonnostaan negatiivinen skenaario. Miksi tehdä sellaista oletusta? Se on vain oletus. Mistä tiedät että sen työpaikan menettäminen tekee tilaa jollekin — ehkä jotain jonka vastaanottamisesta räjähtäisit ilosta ja onnesta — niin että sinulla ei olisi tilaa vastaanottaa sitä jos sinulla olisi edelleen vanha työpaikkasi? Luota että kun tuollaisia asioita ilmenee elämässäsi, jos tiedät että teet parhaasi minkä voit siinä hetkessä, ja nuo asiat silti tapahtuvat, silloin luota että se on hyvästä syystä, ja salli itsesi nähdä että se on hyvästä syystä.

Vain kun intät että nuo asiat eivät tapahdu positiivisesta syystä, silloin panttaat syytä tulemiselle joka sallisi sinun nähdä miksi menetit työpaikkasi positiivisesta syystä. Koska istut siellä mököttämässä ideaa, ”Hitsi, ainoa asia jonka voin kuvitella on, että työpaikkani menettäminen tarkoittaa että sen täytyy olla negatiivinen asia. Jokin on pielessä.” Ja kun keskityt siihen tuolla tavoin, et voi nähdä kolikon positiivista kääntöpuolta. Et voi nähdä sitä ennenkuin suostut tarkastelemaan sitä. Sinun täytyy tietoisesti päättää, että aiot tarkastella kolikon positiivista puolta jokaisessa tilanteessa, tai et kykene näkemään positiivista ilmentymää. Jos jatkuvasti intät että olosuhteet ovat luonnostaan negatiivisia, silloin, ”Työpaikan menettäminen täytyy olla paha asia. Sen täytyy; kaikki tietävät niin.”

Jos se on se miten valitset nähdä sen, silloin se on tapa jolla koet todellisuutesi. Kun intät yhtä vankasti että työpaikan menettämisen on pakko johtaa laajentuneempaan ja leveämpään positiiviseen kokemukseen, se on se mitä saat elämässäsi. Se on siinä; se on niin yksinkertaista. Rehellisesti!

Q: Ehkä muutuin kärsimättömäksi, koska sanoin niin. Sanoin sen suoraan. Ja mitä tapahtui oli, että sain haastattelun työpaikkaan joka maksoi paremmin…

A: Kyllä? Entä sitten? Toitko takaisin odotuksen, ”Jos en saa tätä, epäonnistun?”

Q: Kyllä. Sitten kun tyrin haastattelun ja en saanut paikkaa, tiedätkö, silloin aloin palata takaisin vanhoihin…

A: Oletukset pois! Sen ei tarvitse ilmentyä tasan tarkkaan niinkuin egosi tai tapasi ajattelevat että sen tulee. Sen ei tarvitse! Anna sen ilmentyä pienimmän vastarinnan polkua. Lakkaa taistelemasta itseäsi vastaan. Sinun ei tarvitse puskea itseäsi muottiin; sovit juuri siihen missä olet. Sinun ei tarvitse mukautua tiettyyn ideaan siitä mitä menestys tarkoittaa. Olet menestynyt juuri sellaisena kuin olet.

Q: Kiitos erittäin paljon.

A: Kiitos.

 

Kaiken Sen Mikä On rakkauden hyväksyminen

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli ehdotonta rakkautta. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

A: Sallikaa minun sanoa että kaikissa ideoissa jotka olemme jakaneet kanssanne, monta kertaa me oletamme, sanokaamme, että toisella tasolla tunnette että sallitte meidän avustaa teitä tulemaan tietoisiksi omasta itsevoimaannuttamisestanne. Kyllä… ei? Ehkä?

Yleisö: Kyllä.

A: Selvä. Tällä tavoin, täten — jälleen kerran, ei sillä että mikään mitä sanomme olisi enemmän kuin mitä voitte sanoa itsestänne — mutta voinko kysyä teiltä kysymyksen?

Yleisö: Kaikin mokomin. Selvä. Kyllä! (naurua)

A: Oi! Kiitos. Tiedätteko että me, itse asiassa, rakastamme teitä?

Yleisö: Kyllä.

A: Luuletteko että me, millään muotoa, olisimme sen tyypin yhteiskunta joka valitsisi rakastaa teitä jos me emme tuntisi että sille olisi olemassa syytä?

Yleisö: Ei… Kyllä. Mahdollisesti. Kyllä.

A: Ai niinkö?

Q: Mielestäni rakastaisitte meitä ilman syytä.

A: Selvä. Miksi?

Q: Miksi ei? (naurua)

A: Onko tuo tarpeeksi hyvä syy? Kyllä? Ei? Miksi se ei ole tarpeeksi hyvä syy?

Q: Täytyykö teillä olla mitään syytä?

A: Kiitos. Se pointti…

Q: Täytyykö teillä?

A: Ei. (Yleisö: naurua) Pointti, periaatteessa, on sallia itsenne ymmärtää että, monta kertaa, vaikka olette varsin halukkaita tunnustamaan, kuten olemme ehdottaneet, että olette samanarvoisia kanssamme, te silti, monta kertaa, luotatte meidän teitä kohtaan tuntemaamme rakkauteen enemmän kuin omaan rakkauteenne itseänne kohtaan.

Siksi, nähkää paradoksi tuossa, ja sallikaa paradoksin avustaa teitä. Sillä jos olette halukkaita luottamaan meihin enemmän kuin luotatte itseenne — ja tiedätte että me rakastamme teitä ehdottomasti — silloin ainakin jos aiotte luottaa meihin, luottakaa siihen että meillä on hyvä syy rakastaa teitä ehdottomasti. Ja siten, luottakaa meidän teitä kohtaan tuntemaamme luottamukseen. Ja tietäkää että jos me tunnemme että te ansaitsette ehdotonta rakkautta, silloin miksi ette luottaisi että te ansaitsette? Psystkö kärryillä?

Yleisö: Kyllä.

A: Nyt, me yksinkertaisesti sanomme että — jälleen kerran, ei siksi että mielipiteemme tiestä on parempi kuin omanne — mutta yksinkertaisesti että jos aiotte sallia itsenne luottaa siihen että me rakastamme teitä, silloin vähintäänkin luottakaa että me tiedämme mitä me teemme silloin kun me teemme. (Yleisö: naurua) Ja että ansaitsette kaiken rakkauden jonka voitte saada.

Tuntekaa kaikki se rakkaus joka teille annetaan kaikista sivilisaatioista ja kaikilta tietoisuuden tasoilta jotka vuorovaikuttavat kanssanne tänä aikana. Me kaikki rakastamme teitä erittäin paljon. Ja me uskomme että te ansaitsette tuon rakkauden.

Nyt se on teistä kiinni päätättekö uskovanne siihen että ansaitsette tuon rakkauden. Mutta me uskomme teidän ansaitsevan tuon rakkauden. Joten tunnustakaa että, aivan sama mitä päätättekin tuntea itseenne liittyen minä tahansa hetkenä, teille lähetetään aina ehdotonta rakkautta, huolimatta siitä mitä päätätte tehdä sillä, tai mitä mieltä olette itsestänne. Pysyttekö kärryillä?

Yleisö: Kyllä.

A: Me tulemme aina kiittämään teitä siitä että sallitte meidän kokea lahjan jonka olette antaneet meille sallimalla rakkautemme tulla teidän tuntemaksi.

 

4D-maapallo, luonnonhenget ja Kristus-tietoisuus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli 4D-maapalloa, luonnonhenkiä ja Kristus-tietoisuutta. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Mietin josko ihmisillä jotka valitsevat rakkauden ja valon ja positiiviset kokemukset…

A: Kyllä?

Q: … on vastapuoli, niinsanotusti, pimeydessä ja negatiivisissa kokemuksissa?

A: Te itse tulette aina sisältämään nämä /potentiaalit/, mutta niiden ei tarvitse manifestoitua fyysisesti fyysisessä todellisuudessanne. Se on salliminen, että tuo puoli on samanarvoinen toisen puolen kanssa, positiivisen puolen; ja yhtä kelpo itsessään. Se on tuon samanarvoisuuden salliminen joka sallii teidän jatkuvasti valita positiivisen manifestaation. Vain kun pyritte /tuomitsemaan/ negatiivisen puolen annatte sille itse asiassa enemmän voimaa ja energiaa kohti negatiivisen puolen ilmentymistä.

Q: Se miten ymmärrän tuon, kuitenkin, on että oli oikeasti olemassa ihmisiä jotka kantoivat negatiivista värähtelyä. Ja mahdollisesti positiivisen ja negatiivisen ei ole tarkoitus…

A: Jokainen olento, jokainen olento tässä universumissa on sekä positiivinen että negatiivinen; kukaan ei ole joko tai. Tällä tavoin, yksinkertaisesti se mitä he valitsevat /ilmaista/ joka saattaa tulla havaituksi ylitsepääsemättömän negatiivisesti. Mutta he /kyllä/ sisältävät syvemmän positiivisen ilmentymän, jos he päättävät sitä ilmentää. Jos he päättävät valita integraation eristäytymisen sijaan, ja tuntea itsensä olevan osa Kaikkea Se Mikä On, sen sijaan että he olisivat sen ulkopuolella, sen sijaan että Kaikki Se Mikä On olisi heidän ulkopuolellaan.

Q: Onko olemassa ihmisiä jotka valitsevat olla jälkimmäistä?

A: Negatiivista?

Q: Kyllä.

A: Selvästikin.

Q: Tarkoitan… kyllä, ymmärrän, mutta luin jotain, näethän, ja tämä on se mistä kysyn.

A: Selvä, jatka.

Q: Kirjassa jota luen sanotaan, että tulee olemaan ero niiden välillä jotka valitsevat täysin negatiivisen…

A: Aa! Selvä. Se on yksinkertaisesti esimerkki. Se voi tapahtua tuolla tavoin mutta yksinkertaisesti mitä siinä sanotaan on, että kun planeettanne jatkaa sen transformaatiota neljänteen tiheyteen, ne jotka valitsevat kokea neljännen tiheyden, luovat sen kokemuksen itselleen, ja ne jotka eivät, luovat rinnakkaistodellisuuden jossa he ovat olemassa tuolla tavoin.

Yksinkertaisesti, tulette havaitsemaan että tulee olemaan monia tapoja joilla he, ja te tulette, katoamaan toistenne todellisuuksista. Joko he näyttävät kuolevan teille, tai te tunnutte kuolevan heille. Tai ajan mittaan, kun kiihtyminen jatkuu, voitte yksinkertaisesti havaita että nuo yksilöt eivät enää ole teidän todellisuudessanne. He tulevat yksinkertaisesti katoamaan.

Se on, tavallaan, tietynlaisen rinnakkaismaapallon muodostaminen. Sellaisen joka kokee neljännen tiheyden todellisuuden ja sellaisen joka saattaa valita kokevansa toisen variaation kolmannesta tiheydestä ja eristäytymisestä, tuolla tavoin. Se riippuu heistä. He eivät ole kadonneet. Lopulta, tavallaan, he voivat valita menevänsä eteenpäin.

Q2: Tähän aiheeseen liittyen, onko tuo se mitä tapahtui maapallolle eräänä aikana… kun täällä oli keijuja ja sen kaltaisia olentoja?

A: Oi, siinä mielessä, mutta ymmärtäkää että ne ovat edelleen olemassa. Tunnustakaa idea sen tyypin tietoisuudesta olevan yhteiskuntanne kokonaismassatietoisuuden sirpaleen ruumiillistuma tiedostamattoman, alitajuisen merkityksessä.

Te puhutte osalle omaa massatietoisuuttanne, joka on verhottu tavoin jotka esittävät symbolista yhteyttä luontoon jonka läpi tuota tietoisuutenne osaa projisoitte, ja /josta/ annatte sen puhua teille. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Se on symbolinen ruumiillistuma. Nuo olennot ovat — en sano että niillä ei ole omaa itsetietoisuutta, mutta tavallaan — laajennus tiedostamattomasta osasta massatietoisuutta joka te kaikki olette yhdessä. Se on eräs tapa kommunikoida itsenne osan kanssa jota pidetään luonnollisemmin yhteydessä olevana.

Q: Joten se selittää miksi ne olivat vallitsevampia entisaikoihin…

A: Kyllä.

Q: … koska ihmiset uskoivat niihin.

A: Koska tuolloin oli, teidän termeillänne, toteutuneempi yhteys.

Q: Luontoon.

A: Kyllä.

Q: Haluan myös kysyä pakanuudesta. Oliko pakanuus…?

A: Se on, jossain määrin, se mistä me puhumme. Sen juuret löytyvät ymmärryksessä kyvystä kommunikoida toisten luonnossa olevien tietoisuuden osienne kanssa, ja antaa esittää symbolinen esitys teille ilmeisen fyysisin termein.

Q: Pakanuus?

A: Kyllä. Se on se mistä se tulee, alun alkaenkin.

Q: Miki me loimme Kristuksen tuona aikana ja sitten erotimme Kristinuskon pakanuudesta?

A: Ymmärrä nyt…

Q: Mikä oli se tarve?

A: Oi, selvä. No, ymmärrä tällä tavoin, se oli yksinkertaisesti että jopa niinkutsutun pakanuuden sisällä — ei sillä että mikään olisi oikein tai väärin — mutta silti oli jäänyt jäljelle eristäytyneisyyden idea Kaikesta Siitä Mitä On. Ja idea Kristus-tietoisuudesta oli antaa teidän tietää että kaikki nuo ideat ovat myös te itse; että teidän ei tarvinnut erottaa niitä, tuolla tavoin. Että se on kaikki yhtä; ja että olette, tällä tavoin, myös itse Kristus-tietoisuus; olette Luoja, siinä merkityksessä. Se oli yhdistämisen periaate.

Q: Joten ihmiset, vaikka he olivat enemmän yhteydessä luontoon, silti eivät tajunneet yhteyttään Kaikkeen Siihen Mikä On?

A: Siinä mielessä, kyllä. He havaitsivat idean yhteydestä poispyyhityillä tavoilla, sen sijaan että yhteys olisi ollut heidän sisässään. Näin he olettivat että voima itse asiassa kuului noille olennoille, sen sijaan että se olisi ollut heidän sisässään, heidän omassa Jumaluudessaan. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Ja tämä on idea Kristus-tietoisuudesta. Yksinkertaisesti, sekaannus aiheutui ideasta, että se mitä he sanoivat ei ollut että pakanuus olisi ollut väärin, vaan että ihannointi, tuolla tavoin, oli vallan ottamista pois itseltä ja vastuun asettamista jollekin muulle kuin omalle itselle oman todellisuuden luomisesta ja sen tuomasta vastuusta.

Q: Siltikin, me emme tajunneet vihjettä, emmehän?

A: Jotkut tajusivat, jotkut eivät.

Q: Me silti teemme siirtoja ”muille”.

A: Te olette tavanmukaisesti siirtäneet ja niin monet teistä yksinkertaisesti siirsivät Kristus-tietoisuudelle saman idean joka tehtiin pakanuuden idean kanssa. Olette ihannoineet Kristus-tietoisuutta sen sijaan että käyttäytyisitte kuin se. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Tämä on uskonnon idean alku.

Q: Kyllä, ymmärrän. Nyt, haluaisin puhua siitä ideasta kuinka me luomme oman todellisuutemme… se tuntuu erittäin vaikealta.

A: Selvä.

Q: Jokin minussa… edelleen huomaan että epäilen kaikkea tuota. Jokin minussa haluaa tarttua seikkaan että valitsen oman todellisuuteni, mutta siltikin sisälläni on taisteli… se pieni epäilys.

A: Selvä, selvä. Ymmärrä jotain: on monia yksilöitä jotka elävät täysin ja täydellisesti neljännen tiheyden tyyppistä elämää ilman että he koskaan tietävät että heidän tulisi tehdä mitään valintoja sen välillä tietävätkö he luovansa oman todellisuutensa vaiko ei.

Q: Tiedän tuon, mutta silti minua repii nuo kaksi napaa.

A: Selvä, sitten se palvelee sinua.

Q: Mutta haluaisin olla joku niistä ihmisistä jotka vain…

A: Ymmärrä ristiriita jonka olet juuri saanut aikaan — paradoksi. Jos haluaisit olla ”yksi niistä ihmisistä”, sinulla tulee olla jokin idea siitä mitä yksi niistä ihmisistä olo tarkoittaa. Ja jos sinulla on jokin idea siitä mitä yksi niistä ihmisistä olo tarkoittaa, silloin sinun tulee olla yksi niistä ihmisistä joka kykenee kuvittelemaan sen.

Q: Sen näkeminen, tarkoittaa sinä olemista — niinkö?

A: Yksinkertaisesti, määritelmän mukaan, voit ainoastaan kuvitella mitä pidät sisälläsi. Voit havaita ainoastaan sitä mikä on värähtelysi.

Q: Luulen että se mitä se on… on vain luottamista tarpeeksi.

A: Kyllä.

Q: Luottamus.

A: Kyllä!

Q: Mielestäni en luota tarpeeksi siihen.

A: Jos niin sanot. Ymmärrä, että pohjimmiltaan, kyllä luotat. Sllä aina toimit tässä hetkessä; jopa silloinkin kun käytät tätä hetkeä luomaan näennäisen skenaarion siitä että et toimi. Et voi tehdä mitään muuta kuin toimia tässä hetkessä. Koska nyt-hetki on ainoa hetki jossa koskaan kokemuksellisesti olet olemassa. Täten, piditpä sitten itseäsi nyt-hetkessä ja luottavaisena tai et, tämä on mekanismi jota käytät luomaan todellisuutesi joka tapauksessa.

Kaikki mitä sanomme liittyy muistamiseen siitä että teet niin. Me emme sano että sinun tulisi oppia jotain jota et jo tee. Sen tähden, rentoudu. Luot todellisuutesi tässä hetkessä. Saatat myös luoda todellisuutesi sellaiseksi jossa et tiedä niin tekeväsi, mutta se ei tarkoita ettetkö tekisi niin.

Q: Selvä.

A: Joten rentoudu.

Q: Okei.

A: Kysy vain itseltäsi minä tahansa hetkenä? Missä olet? Vastaus voi aina ja ainoastaan olla: Tässä ja nyt.

Q: Kyllä.

A: Selvä. Hellitä itsestäsi. Ota rennommin..

Q: Kiitos paljon. (syvä huokaus ja naurahdus)

A: Oi! Kiitos paljon sinulle.

 

Kuolemanjälkeiset tilat ja Kristus-tietoisuus

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli kuoleman jälkeisiä tiloja ja Kristus-tietoisuutta. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Se valkoinen valo jonka ihmiset näkevät tai kokevat kun joku kuolee, ja heidät voi nähdä liikkuvan kohti tuota valkoista valoa…

A: Niin?

Q: … mikä se on, missä…?

A: Jossain määrin, se voi olla monia asioita. Se voi olla kollektiivinen oman korkeamman tietoisuutesi energia. Yleensä, yksinkertaisesti johtuen sivilisaatiosta jossa olette nyt ja uskomuksista joita teillä on, yleensä tulee jälki oman jumaluutenne tunnustamisesta kokoelman pinnan päälle, jokin symboli johon voitte välittömästi suhtautua. Kristus, Buddha, minkä vain haluatkin, mahdollisesti kauan kadoksissa ollut setäsi. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Nyt ymmärrä, se on ainoastaan tuolla tavoin jolla itsenne energia toimii lähteenä. Puhutte yksinkertaisesti, jos haluat tehdä mitään eroa yksinkertaisella tasolla, idean, jota kutsutte Luojaksi, kollektiiviselle tietoisuudelle — mutta ainoastaan symbolisesti. Pysytkö kärryillä?

Q: Ei, en pysy.

A: Katselette, sanoisimmeko, tietoisuuden rakennetta liikkumattomassa ja jossain määrin symbolisessa muodossa, valon muodossa. Katselette, niinsanotusti, luomisen lähdettä, mutta kun alatte kommunikoida sen kanssa, huomaatte että se heijastaa takaisin itsenne. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä, toisin sanoen, sanotko sitä että me olemme valinneet Kristuksen symboliksi johon suhtautua?

A: Jotkut yksilöt valitsevat tuon symbolin, jotkut valitsevat toisia symboleita heidän omien uskomusjärjestelmiensä mukaan fyysisellä planeetallanne. Nopeasti he ymmärtävät että he yksinkertaisesti luovat symbolin ja yksinkertaisesti näkevät valon sinä minä se on: heijastuksena heidän kokonaistietoisuutensa joukkokollektiivista; se mitä nimittäisitte Kaikeksi Siksi Mikä On. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Oletko varma?

Q: Kyllä, se toi mieleeni toisen kysymyksen.

A: Oi, hyvä on, jatka.

Q: No, Kristus-tietoisuus.

A: Niin.

Q: Kristus oli täällä Maassa.

A: Nyt tajua, että terminologia, Kristus, tarkoittaa monia asioita. Se mitä kutsutte Jeesukseksi oli Maassanne. Oli myös toinen yhteys ideaan, energia, siinä mielessä, joka sivilisaatiossanne on nimetty Kristus-tietoisuudeksi. Mutta ymmärtäkää, että Kristus-tietoisuus tai sen tyypin tietoisuus, edustaa sitä mikä tulee olemaan, lainausmerkeissä, aspekti jota kutsutte ”Kristukseksi”, tulee leviämään koko todellisuuden ulottuvuuteen, ja tulee olemaan monissa paikoissa yhtä aikaa. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Ja kun valitsette käyttää tuota symbolia, sallitte yksinkertaisesti itellenne pohtia ideaa, joka esitettiin tavalla joka ei ollut täysin ymmärretty siinä mielessä jolla se yksilö jota nimitätte Jeesukseksi sen loi, hänen omaksi tunnustukseksi itsestään värähtelemässä korkeammalla tasolla — niinsanotusti, korkeammalla tietoisuuden tasolla. Mutta idea ehdotettiin kaikille muille tietoisuuksille sivilisaatiossanne niin että tuo värähtely oli myös heidän, jonka mukaan värähdellä, jos he niin halusivat.

Ymmärtäkää että tuo yksilö ei koskaan etsinyt, eikä edellyttänyt, seuraajia; mutta ainoastaan ehdotti että jokainen yksilö voisi olla niinkuin hän oli. Kokien värähtelyn täydessä kommunikaatiossa idean kanssa jota nimitätte Kristus-tietoisuudeksi. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Silloin, johtuen yhteiskunnassanne tuolloin olleesta eristyneisyydestä, jota edelleenkin jossain määrin on, yksinkertaista tunnustusta tuon todellisuuden ulottuvuuden energiasta jota kutsutte Kristus-tietoisuudeksi sitten sovellettiin erääseen olentoon joka yksinkertaisesti tiesi että hän kykenisi olemaan esimerkki siitä.

Q: Joten, me loimme ”Kristuksen”.

A: Erittäin hyvä; erittäin, erittäin, erittäin hyvä. Täten ymmärtäkää että tuo energia on peräisin teistä, te olette myös Kristus-tietoisuus, niinsanotusti, olette Luoja. Olette oma Isänne, Äitinne, Poikanne, Tyttärenne. Kiitos.

Q: Kiitos.

Kuoleman hyväksyminen

YOLO – termi jota usein käytetään näinä päivinä, ja vaikka tajuan ajatuksen jonka se yrittää välittää, silti sanon: ”Sanoo kuka?”

Millaista elämä olisi tai miten se muuttuisi jos tietäisi varmaksi että reinkarnoituisi toiseksi älykkääksi olennoksi joko tälle planeetalle tai seuraavalle?

Reinkarnaatio on kiistelty aihe ja ymmärrettävästä syystä, kuinka voimme olla VARMOJA materialistisesti siitä että se on totta? Meillä ei ole kiistämätöntä todistusaineistoa, mutta meillä on kiinnostavia anekdootteja jotka varmasti voivat saada kenen tahansa kysymään onko reinkarnaatio mahdollinen. (Oikeastihan Kuolemaa ei ole. toim.huom)

Virginian yliopiston psykiatsi Jim Tucker on varmaankin maailman johtava reinkarnaatiotutkija. Vuonna 2008 hän julkaisi tutkimuksen tapauksista jotka viittasivat reinkarnaatioon Explore-lehdessä.

Jim kuvaa tyypillistä reinkarnaatiotapausta jossa koehenkilö raportoi kokeneensa menneen elämän. Kiinnostavaa kyllä, 100 prosenttia koehenkilöistä, jotka sanovat muistavansa menneen elämän, ovat lapsia ja keskimäärin alkavat muistaa menneet elämänsä 35 kuukautta vanhoina. Lapset voivat muistaa kuvauksia tapahtumista ja kokemuksista heidän menneistä elämistään uskomattoman tarkasti. Tucker on huomauttanut, että nämä lapset näyttävät varsin vahvaa emotionaalista läsnäoloa kun he puhuvat näistä kokemuksista; jotkut oikeasti itkevät ja pyytävät vanhempiaan viemään heidät heidän aikaisemman perheensä luokse.

Tuckerin mukaan:

Koehenkilöt yleenä lakkaavat tekemästä viittauksia menneisiin elämiin kuuden tai seitsemän vanhoina, ja suurin osa tuntuu menettävän kyseiset muistot. Tämä on ikä jolloin lapset aloittavat koulun ja alkavat kokea enemmän nykyistä elämäänsä, kuten myös ikä jolloin he kadottavat lapsuusaikaiset muistonsa.

Voit lukea lisää 6:sta hämmästyttävästä reinkarnaatiotapauksesta täältä.

Mitä jos reinkarnaatio olisi fakta?

Palaten takaisin aiempaan kysymykseen siitä millaista elämä olisi jos me tietäisimme reinkarnaation olevan todellinen, haluaisin meidän todella ajattelevan sitä miten elämämme ja maailmamme olisi erilainen. Ottaisimmeko pikkuasiat, jotka aiheuttavat niin paljon kärsimystä, niin vakavasti? Saako se, että me luulemme tämän olevan ainoa elämämme, meidät ottamaan asiat niin vakavasti? Vai onko se jotain muuta? Kysyn koka tämä kysymys auttaa meitä löytämään juurisyyn niin suurelle määrälle itseaiheutettua kärsimystä, jonka elämässämme itsellemme annamme.

Mielestäni tätä on tärkeää mietiskellä koska lopulta uskon, että meillä on valta elää elämämme rauhan tilassa. Ehkä ei 100% ajasta nykymaailmassamme, mutta suurimman osan ajasta. Uskon että se on ymmärryksen puute itsestämme, ajatuksistamme ja egostamme joka estää meitä siirtymästä kärsimyksen ulkopuolelle. Tarinat, jotka itsellemme kerromme siitä, miksi me teemme asioita joita teemme, ovat myös suuressa roolissa.

Lopulta olen sitä mieltä, että jos me tietäisimme reinkarnoituvamme, me voisimme silti saada eniten kokemuksestamme irti täällä. Lopulta kysymys on siitä miten linjassa olemme sielumme tarkoituksen kanssa, verrattuna siihen mitä mielemme ovat ohjelmoitu tekemään. Niin usein me jahtaamme asioita tai teemme asioita perustuen siihen mitä mielemme on vakuuttunut tekemään yhteiskunnan paineiden, vanhempien ehdollistamisen, materiaalisten asioiden pohjalle rakennettujen asioiden haluamisen ja muiden syiden takia. Kun me emme ole linjassa sen kanssa kuka me todella olemme ja mitä me olemme tulleet tänne tekemään, me emme useinkaan tunne oloamme hyväksi.  Tämä saa aikaan suurta kamppailua, eri valintojen tekemistä, ja lopulta sen ettemme tunne itseämme tyytyväisiksi. Tämä on missä tarkoituksen puute, se mitä me kutsumme ”laiskuudeksi” ja muut vastaavanlaiset asiat saavat alkunsa. Se itse asia, jota pelkäämme, saatta tapahtua meille jos me tietäisimme reinkarnaation olevan olemassa ja yhtäkkiä me kaikki istuisimme persiillämme eikä kukaan tekisi mitään.

Tätä on mielestäni tärkeää pohdiskella. Linjassa olemita ja itsetietoisuutta…

Alan Watts kuolemasta

Ehkäpä yksi kaikkein voimakkaammista Wattsin ajatuksista tällä videolla on: ”Me uskomme kulttuuriin, jossa se on hierottu naamaamme joka ikisellä käsitettävällä tavalla, että kuolema on kauhea asia. Ja se on järkyttävä tauti josta kulttuurimme erityisesti kärsii.”

Artikkelin julkaissut Collective Evolution

 

Opas Yhden Lakiin

Oppaan koostanut Bob Childers, verkkoon tuottanut David Wilcock

Omistettu Carla Rueckertille, jonka tuottama iloinen palvelus on sallinut Ra:n puhua ihmiskunnalle, huolimatta lähes kuolettavista vastoinkäymisistä, joita hänen fyysinen kehonsa joutui kärsimään.

Ra tuotiin tietoisuuteemme vuonna 1981, ja se on epäilemättä tarkinta tietoa avaruusolennoista, joita modernin historian aikana ihmiskunnalle on annettu. Tämä opas käy läpi Yhden Lain pääfilosofiat, -konseptit ja –käytännöt, pääosin lainausten kautta. Sanotaanko vaikka niin, että tämä on AINOA teos joka on yrittänyt tiivistää Ra:n maailmankuvan yhdeksi tiiviiksi paketiksi. Se on arvokas kaikille etsijöille, jotka etsivät Totuutta, Viisautta ja Myötätuntoa.

Opas luettavissa englanniksi osoitteessa https://divinecosmos.com/start-here/books-free-online/23-the-law-of-one-study-guide


The Divine Cosmos

OPAS YHDEN LAKIIN

Don Elkins, Ph.D., Carla Rueckert, Jim McCarty

http://www.llresearch.org


 

ENSIMMÄINEN OSIO

JOHDANTO: L/L RESEARCH KANAVOI RA:TA

I. TIETOINEN KANAVOINTI

(Carla:) Kaikkien näitten vuosien aikana joina olen kanavoinut, olen tehnyt sen aina tietoisesti, käyttäen vapaata tahtoani pukemaan telepaattiset käsitteet omalle kielelleni.

 

II. ENSIMMÄINEN TRANSSIKANAVOINTI

Kun Elaine, eräs meditaatioryhmämme jäsen, kuoli, joku ehdotti että yrittäisin ottaa häneen yhteyden. En voinut vastustaa. Jonkin ajan päästä kun olin tarjoutunut ottamaan yhteyttä tietoisesti Elaineen, en enää havainnut ajan kulumista, ja kun heräsin, Tomilla oli Elainelta kuulostava ääni tallessa nauhalla, joka puhui minun kauttani. Se oli ensimmäinen kokemukseni transsista. [Huom: Carla oli aiemmin ollut mukana tieteellisessä kanavointitutkimuksessa tri. Don Elkinsin kanssa yli 20 vuotta jo tässä kohtaa. Mutta ennen tätä hän oli aina ollut aina hereillä.]

 

III. SEURAAVA KONTAKTI OLI RA

Tämä työ oli äärimmäisen raskasta minulle, ja en halunnut jatkaa. Kuitenkin pari päivää myöhemmin vastaanotin toisen kontaktin jota minulla ei ollut aiemmin ollut. Kuten teen aina kaikissa tapauksissa, haastoin tätä olentoa Kristuksen nimessä, vaatien sitä jättämään minut jos se ei tullut Kristus-tietoisuuden viestintuojana. Se jäi, joten avasin itseni kanavalle. Menin transsiin melkein välittömästi, ja olento joka kutsui itseään nimellä Ra aloitti sarjan kontakteja kanssamme. Tämä kontakti oli jatkuva, minusta kiehtova, levottomuuden lähde joillekin. (B1, 48-49)

[Huom: Kaikki kolme osanottajaa tarvittiin siihen, että Ra:n sanat tulivat läpi… tri. Don Elkins ”kuulustelijana”, Carla Rueckert ”instrumenttina” ja Jim McCarty ”kirjurina.” Kun tri. Don Elkins kuoli, tämä kontakti lakkasi.]

 

IV. PROSEDUURI

James antoi Carlalle puolen tunnin selkähieronna nenne jokaisen session alkua koska hänen on pysyttävä täysin liikkumattomana tunnista vajaaseen kahteen tuntiin. Sitten meditoimme niin että harmonia, jonka yritämme tuottaa jokapäiväiseen elämäämme, vahvistuisi, ja niin halumme yhdistyisivät yksittäiseksi haluksi saada kontakti Ra:han. Me suoritimme suojausrituaalin ja Carla käy makuulle, valkoisen lakanan alle. Hän mielessään lausuu Pyhän Fransiscuksen rukouksen. Jossain kohtaa hän poistuu kehostaan ja Ra alkaa käyttää sitä muodostaakseen sanoja jotka ovat vastauksia Donin kysymyksiin. James meditoi ja lähettää valoa Carlalle session ajan. (B1, 50-51)

 

V. VÄSYMYS

RA: Ymmärrätkö miten huoltaa tätä instrumenttia (Carla)? Tällä hetkellä hän on varsin väsynyt.

1. Käsien asettaminen niskan alueelle hetkeksi aikaa.

2. Veden lahja, jolle kaiken läsnäolevan rakkaus on annettu. Veden lataaminen tapahtuu läsnäolevien käsien kautta, he asettavat kätensä vesilasin ylle ja visualisoivat rakkauden voiman siirtyvän veteen. Tämä varaa tuon erittäin tehokkaan väliaineen niillä värähtelyillä. (B1, S1, 69)

 

RA:N VIESTI

Kuka on Ra?

Sessiot alkoivat tammikuun 15. päivä 1981.

(Kirjat I-IV julkaistiin 1982-1984; Kirja V julkaistiin 1998)

 

MÄÄRITELMIÄ

1. Sosiaalinen muistikompleksi = suuri joukko täysin integroituneita sieluja — toisin sanoen ”ryhmäsielu”

2. Mieli/keho/henki-kompleksi = henkilö, ihminen tai olento jolla on vapaa tahto

3. Katalyytti = ärsyke kasvulle, jotain joka on haaste ja mahdollisuus oppia läksy

4. Tiheys = tietoisuuden tiheys — tai värähtelytiheys (B4, S78, 28). Ra käyttää tätä usein analogiana sille mitä me nyt ajattelemme ”ulottuvuuksina” universumissa. Tiheydet ovat järjestäytyneet kahdeksanosaiseksi ”oktaavi”järjestelmäksi, joa on analoginen musikaalisen oktaavin ja näkyvän valon spektrin kanssa. Täten mitä korkeampi tiheys, sitä korkeampi tietoisuuden taso.

5. Vaeltaja = korkeamman tiheyden sielu, joka on vapaaehtoisesti inkarnoitunut ihmiseksi, jolla on sopimus siitä että hän unohtaa todellisen sielunsa luonteen koko ihmiselämänsä ajaksi, ellei tämä tietoisesti halua etsiä informaatiota.

6. Sadonkorjuu = tunnetaan myös terminä ”Ylösnousemus”- Prosessi jossa sielu ja/tai planeetta ”pääsee luokalta” yhdestä tiheydestä seuraavaan. Tapahtuu luonnollisesti planeettajärjestelmän siirtyessä energiatiheyksien läpi galaksissa, ja näin syntyy ulottuvuudellisia siirtymiä. Nämä siirtymät tapahtuvat tarkkoina, mitattavina aikajaksoina. Maapallo on erittäin pian suorittamassa sellaisen siirtymän, ja tähän liittyvästä tieteellisestä todistusaineistosta puhutaan Wilcockin Convergence-sarjassa hänen verkkosivuillaan.

7. Vääristymä = mikä tahansa mikä voidaan virheellisesti nähdä olevan erossa tai yksilöllisenä yksikkönä (koska kaikki on Yhtä), johon kuuluu filosofiset ideat, opetukset ja konseptit jotka viittaavat Ykseyteen, sekä sellaiset asiat kuten valon luonne eri tiheyksissä… sillä kaikki on Yhtä Valoa joka on ”vääristänyt” itsensä Oktaaviksi.

Sanan ”vääristymä” toistuva käyttö on ollut monelle Ra:n lukijalle kompastuskivi, sillä sitä voidaan käyttää lähes mihin tahansa ja sitä yleisesti ei pidetä negatiivisena terminä. Joskus Ra viittaa heidän omiin opetuksiinsa vääristyminä, sillä he itse eivät myöskään ole täysin päässeet läpi Oktaavista ja palanneet Ykseyteen.

8. Kohdistus = silloin kun ryhmä kysyi kysymyksiään, ”kohdistus” viittasi siihen olivatko kysymykset positiivisia (toisia palveleva, service-to-others) vaiko negatiivisia (itseä palvelelvia, service-to-self). Toinen ”ratkaistu mysteeri” Yhden Laki -tekstejä luettaessa on miksi Ra jatkuvasti pyysi että rituaaliesineet käännettäisiin toiseen asentoon.

[Esimerkki: ”Saatatte havaita hienoisen väärinkohdistumisen kirjan, kynttilän ja suitsukkeen kohtisuoruuden välillä. Tämä ei ole merkittävä, mutta kuten olemme sanoneet, kumulatiiviset vaikutukset tähän instrumenttiin (Carla) eivät ole terveellisiä.” (B1, S21, 196)]

Ryhmä havaitsi että nämä lausunnot eivät mitenkään liittyneet esineiden sijoitteluun; pikemminkin se oli ”koodattu” tapa arvioida miten positiivisia (service-to-others) tuon session kysymykset olivat olleet… eli miten paljon he olivat keskittyneet Yhden Lakiin.

9. Tämä oli se mitä Ra kykeni tekemään, vapaan tahdon säilyttämisen suhteen, koodaamalla varoituksia symbolismin kielellä, jotta ryhmä pidettäisiin oikeilla raiteilla.

Jos ryhmä kysyi liian monta ”epäkohdistettua” kysymystä, ja ei kuunnellut symbolisia varoituksia sellaisten kysymysten kysymisen lopettamiseksi, (eli kysynyt mistään mikä ei suoraan liittynyt mielen, kehon tai hengen evoluutioon) silloin Ra:lla ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin asteittain sallia itsensä tulla negatiivisen olennon korvaamaksi.

Tämä olento naamioituisi positiiviseksi, ja yrittäisi pilkata ryhmää antamalla epätarkkaa informaatiota… useimmiten tiettyjen aikakoodattujen tuomionpäivän ennustusten muodossa jotka tulisivat väistämättä tapahtumaan. Moderni kanavointi on täynnään esimerkkejä tästä.

10. Tämä taivaallinen vastaus ”epäkohdistettuihin kysymyksiin”… eli negatiivisten olentojen sekoittuminen oletettavasti positiivisen kanavan viestiin… sanotaan olevan rikkomaton universaali laki. Ei ole olemassa muuta suojausta tälle kuin kohdistaa kysyttävät kysymykset, ja miten hyvin osallistujien elämät suuntautuivat annettuun opetukseen: ”Pitäkää hyvää huolta kohdistuksestanne.” (B3, S53, 23)

Tämä on pääsyy siihen miksi lähes kaikki nykypäivän kanavoitu materiaali on vahvasti vääristynyttä, ja joka ei ole samaa mieltä monista Yhden Lain pointeista, tai minkään muunkaan materiaalin kanssa. Ryhmä tajusi tämän potentiaalisen ongelman pian ensimmäisen kirjan jälkeen, ja alkoi varoa kysymästä ”transientteja” tai ei-tärkeitä kysymyksiä, niinkuin niitä kutsuttiin.

Tämä opas dokumentoi kaikki suurimmat vastaukset jotka Ra antoi, mukaanlukien vastaukset kysymyksiin joita he eivät pitäneet kohdistettuina. Me teemme tämän esittääksemme hyvin tiivistetyn kuvan siitä informaatiosta joka tuli läpi, auttaaksemme teitä opinnoissanne.

 

ALKU- JA LOPPULAUSEET

Jokaisen session alussa Ra aloitti näin:

RA: Minä olen Ra. Tervehdin teitä Yhden Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa. Me kommunikoimme nyt.

Jokaisen session lopuksi Ra lopetti sen näin:

Ra: Minä olen Ra. Jätän teidät Yhden Äärettömän Luojan valoon ja rakkauteen. Menkää siis, iloitessanne Yhden Äärettömän Luojan voimasta ja rauhasta. Adonai.

HUOM: Poislukien muuutama kerta joissa tri. Elkins kysyi kysymyksen jota Ra ei hyväksynyt, Ra aina pohjusti minkä tahansa uuden toteamuksen jonka he tekivät sanoilla ”Minä olen Ra.” (Tämän toteamuksen poisjättäminen oli toinen, vieläkin vahvempi ”symbolinen” keino varoittaa että kysymyksen kohdistus oli todella ohi.)

Lukijan tulisi tietää, että Ra pohjusti jokaisen tässä kirjassa esitetyn lainauksen sanoilla ”Minä olen Ra”, ja että tämä toteamus ei sisälly tähän tekstiin jotta parannettaisiin sen luettavuutta. Siksi kun lukija näkee ”RA:” tekstissä, se pitää ymmärtää, että toteamus alkaa sanoilla ”Minä olen Ra” alkuperäisessä dokumentissa.

LISÄHUOM: Jälleen, parantaaksemme luettavuutta suurelle määrälle sieluja, joitain pieniä muutoksia Ra:n toteamuksien syntaksiin on tehty. Vaivaa on nähty jotta näiden viestien ydinsisältö ei olisi muuttunut millään tavoin — mutta voit myös klikata linkkiä ja palata lähteeseen.

Jotta varmistuisimme siitä että luet lähdettä oikein, palaa takaisin alkuperäisiin teksteihin, jotka ovat jokaisen lainauksen lopussa linkitetty sivulle http://wiki.lawofone.info tai saatavilla olevaan kirjallisuuteen L/L Research Groupilta osoitteessa www.llresearch.org. Jos lainaat tätä dokumenttia ilman että viittaat lähdekirjoihin, teethän sen niin että tämän lähteen nimi näkyy, että vältyttäisiin vääristymiltä.

LAINAUKSET: Jokainen lainaus oppaassa loppuu kolmiosaiseen tietoon (B#, S#, ##). B on kirjan numero, S on session numero ja viimeinen numero on sivu jolla lainaus esiintyy, joten voit tarkistaa lähdemateriaalista mikäli omistat kirjat. Maaliskuusta 2005 eteenpäin jokainen kappale on myös hyperlinkitetty verkkolähteeseen jossa alkuperäistä, editoimatonta ja uudelleen puhtaaksikirjoitettua tekstiä voi lukea vapaasti.

Alkuperäisessä puhtaaksikirjoituksessa tehtiin joitain virheitä, ja tiettyjä transientteja ja henkilökohtaisia kysymyksiä otettiin pois mutta jotka myöhemmin julkaistiin vuonna 1998 kirjassa V. Verkkomateriaalissa kaikki lukee niinkuin ne sanottiin ilman muutoksia. Hyperlinkit menevät jokaisen session alkuun, joten voit käyttää selainta löytämään sen sanan jota etsit. Nauti!

 

1. JOHDATUS RA-MATERIAALIIN

I. ENSIMMÄINEN TOTEAMUS

RA: Minä olen Ra. En ole puhunut tämän instrumentin kautta aiemmin. Meidän piti odottaa kunnes hän oli tarkasti viritetty, sillä me lähetämme kapeakaistaista värähtelyä. Me tervehdimme teitä Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa. Ryhmänne on kutsunut meitä koska teillä on tarve kehittyneemmälle lähestymistavalle siihen mitä kutsutte totuuden etsimiseksi. Me toivomme tarjoavamme jonkin verran erilaisen kulman informaatiolle joka on aina ja ikuisesti sama. (B1, S1, 65)

 

II. KUKA ON RA?

RA: Me olemme ne jotka ovat Yhden Laista, Ykseydestä. Värähtelyssämme polariteetit ovat harmonisoituja; paradokseilla on ratkaisu. Me olemme yhtä. Me olemme kävelleet planeettanne pinnalla ja nähneet kansojenne kasvot.

Me tunnemme suurta vastuuta auttaa poistamaan tiettyjä vääristymiä jotka Yhden laille on annettu. (B1, S1, 65)

Me, sosiaalisena muistikompleksina tai ryhmäsieluna, olemme olleet yhteydessä rotuun planeetallanne jota nimitätte egyptiläisiksi. Me puhuimme eräälle joka kuuli ja ymmärsi, ja oli asemassa julistaa Yhden lain. (Huom: Perustuen selkeään korrelaatioon tämän ja muiden toteamusten välillä joita Edgar Cayce on esittänyt, me voimme nähdä että olento oli Ra-Ta, joka auttoi Ra:ta suunnittelemaan Suuren Pyramidin Hermeksen kanssa ja paljon myöhemmin inkarnoitui Caycena itsenään).

Kuitenkin, papit ja kansa tuona aikana nopeasti vääristivät viestimme, ja riistivät siltä myötätunnon jonka avulla ykseys tiedotetaan. (B1, S1, 66)

 

III. RA EDELLEEN PYRKII TULEMAAN KAIKEKSI SIKSI MIKÄ ON

RA: Me edelleen pyrimme tulemaan kaikeksi siksi mikä on, ja edelleen me olemme Ra. Näin polkumme etenee. (B1, S3, 78)

 

IV. ONKO RA YKSI MONESTA?

KYSYMYS: Kun kommunikoin teidän kanssanne Ra:na, oletteko tuolloin yksilöitä vai puhunko koko sosiaaliselle muistikompleksille?

RA: Puhut Ra:n kanssa. Ei ole eroa. Kutsuisitte sitä sosiaaliseksi muistikompleksiksi joka näin viittaa moninaisuuteen. Meidän ymmärryksemme mukaan puhutte yksilöidylle tietoisuuden osalle. (B1, S17, 162)

[Huom: Toisin sanoen, Ra esittää koko planeetallista olentoja jotka ovat kaikki sulautuneet yhdeksi tietoisuudeksi. Jokainen tiheys oktaavissa siirtyy lähemmäksi ja lähemmäksi täysin yhtenäistä Luomakunnan Yhtä Mieltä, mielen rakenteet ja kyvyt muuttuvat yhä vaikeammiksi ihmisolennolle käsittää.]

 

2. RA:N HISTORIA

I. KOLMANNESSA TIHEYDESSÄ RA:TA AUTTOIVAT KUUDENNEN TIHEYDEN OLENNOT

RA: Meitä auttoivat kuudennen tiheyden olennot meidän oman kolmannen tiheyden kokemustemme aikana. Me pidimme tätä suurena apuna koska olimme äärimmäisen paljon rauhallisempia kuin ihmiset. Me emme olleet kehittäneet rahajärjestelmää tai sen suhdetta valtaan. Me olimme enemmän filosofinen kolmannen tiheyden planeetta kuin omanne, ja valintamme polariteetista oli paljon enemmän keskittynyt seksuaalienergian vaihdantaan ja oman itsen ja toisten välisiin suhteisiin. (B3, S60, 66)

KYSYMYS: Mikä sivilisaatio oli se joka auttoi Ra:ta kolmannessa tiheydessä pyramidimuotoa käyttäen?

RA: Kansallanne on kiintymys nimiin. Nämä olennot ovat aloittaneet matkansa takaisin Luojaan eivätkä he enää elä ajassa. (B3, S60, 71)

 

II RA OLI LIIAN MYÖTÄTUNTOINEN NELJÄNNESSÄ TIHEYDESSÄ

RA: Neljännen tiheyden ryhmäsieluna meillä oli taipumus myötätuntoon, jopa marttyyriuteen, auttaessamme muita. Kun viidennen tiheyden sadonkorjuu saavutettiin, me havaitsimme että tässä värähtelytasossa voitaisiin nähdä virheitä sellaisen helpottamattoman myötätunnon hyödyllisyydessä. Me käytimme paljon aikaa pohtiessamme niitä tapoja joilla Luoja täyttää rakkauden viisaudella. (B2, S42, 95)

 

III. RA OLI KONTAKTISSA MAAPALLON IHMISIIN

A. RA OLI KUUDENNESSA ULOTTUVUUDESSA KUN VIERAILU MAAPALLOLLA TAPAHTUI

RA: Olen osa sosiaalista muistikompleksia joka matkasi pois planeetalta aurinkokunnassanne, siltä jolle olette antaneet nimen Venus. Me olemme teidän mittapuun mukaan vanha rotu. Kun me olimme kuudennessa ulottuvuudessa, fyysinen kehokompleksimme oli kultaa. Me olimme pitkiä ja jossain määrin siroja. Fyysisen kehokompleksimme peitteellä oli kultainen hohde. Tässä muodossa me päätimme tulla keskuuteenne. Väestönne oli kovin erilainen ulkonäöltään meihin verrattuna. Näin me emme sopeutuneet hyvin joukkoonne ja olimme selkeästi erilaisia. Vierailumme oli suhteellisen lyhyt. Tämä tapahtui kun rakensimme pyramidit. (B1, S6, 90)

Kun me valitsimme tämän tehtävän kansanne keskuuteen, meidät oltaisiin havaittu niinkuin valo olisi saapunut maan päälle luonnollisessa muodossaan. (B1, S8, 103)

 

B. MITEN TE MATKASITTE VENUKSESTA MAAPALLOLLE?

Me käytimme ajatusta. (B1, S6, 90)

 

C. JOUDUITTEKO MUUTTAMAAN ULOTTUVUUTTANNE OLLAKSENNE MAAPALLOLLA?

Kuudennesta ulottuvuudesta me olimme kykeneväisiä manipuloimaan energiaa ajatuksen avulla, joka on jokaisessa valohiukkasessa oleva älykäs äärettömyys, tai valovääristymä, niin että me kykenimme pukemaan itsemme kuudennen tiheyden mieli/keho/henki-kompleksiemme jäljennöksiin — jotka olivat näkyvillä kolmannessa tiheydessä. Meille tämän kokeen salli neuvosto joka suojelee tätä planeettaa. (B1, S6, 91)

 

D. MISSÄ NEUVOSTO SIJAITSEE?

RA: Tämä Neuvosto sijaitsee kahdeksannessa ulottuvuudessa Saturnus-planeetalla, sijoittuen, kolmannen ulottuvuuden termein, Saturnuksen renkaisiin. (B1, S6, 91)

 

E. HEIDÄN LAHJOJAAN KÄYTETTIIN VÄÄRIN

RA: Me olemme niitä Liitosta, jotka, yksitoista tuhatta vuotta sitten, ilmestyivät kahdelle planeettanne kulttuurille jotka olivat tuolloin läheisessä yhteydessä Yhden Luojan Luomakuntaan. Naiivi uskomuksemme oli, että me olisimme kyenneet opettamaan suoralla kontaktilla.

Nämä kulttuurit olivat jo valmiiksi läheisesti asettuneet linjaan kaiken kattavan uskomuksen kanssa kaikkeuden tietoisuudesta tai eläväisyystä. Me tulimme ja meidät toivotti tervetulleeksi ne ihmiset joita me halusimme palvella. Me yritimme auttaa heitä teknisin keinoin, jotka liittyvät mieli/keho/henki-kompleksien parantamiseen käyttämällä kristalleja. Siksi pyramidit rakennettiin.

Kuitenkin osoittautui, että vallassaolijat varasivat tämän teknologian itselleen. Tämä ei ollut Yhden Lain tarkoitus. Me lähdimme keskuudestamme.

Kuitenkin me emme koskaan poistuneet värähtelystänne johtuen velvoitteistamme niistä muutoksista tietoisuudessa jotka me olimme ensin saaneet aikaan, jotka sitten vääristyivät tavoilla joita Yhden Laki ei halunnut jättää teidän haltuun.

Me yritimme ottaa yhteyden (mentaalisesti) tämän maan johtajiin (Egypti). Kahdeksannentoista dynastian aikaan me kykenimme saamaan yhteyden faaraoon, Aten tai Ikhnaton. Hän oli vaeltaja. [Huom: Enkelimäinen/avaruusolennon sielu ihmisen ruumiissa.]

Tämä olento tuli vakuuttuneeksi siitä, että Ykseyden värähtely oli todellinen henkinen värähtely, ja näin määräsi Yhden Lain. Mutta hänen uskomuksensa hyväksyi vain muutama. Kun hän kuoli, polarisoidut uskomukset moniin jumaliin kukoistivat. (B1, S2, 70-71)

RA: Me tulimme keskuuteenne antaaksemme Yhden Lain. Me toivoimme tekevämme vaikutuksen niihin jotka toivoivat oppivansa ykseydestä, että ykseydessä kaikki paradoksit ratkeavat; kaikki se mikä on rikki parantuu; kaikki se mikä on unohtunut tuodaan valoon. (B4, S90, 142)

 

F. AJAT JOLLOIN RA OLI YHTEYDESSÄ MAAPALLOON

RA: [75,000 vuotta sitten:] Ensimmäinen yritys auttaa väestöänne oli noin 75 tuhatta vuotta sitten. [He auttoivat marsilaisia saapumaan maapallolle.]

[58,000 vuotta sitten:] Seuraavaksi apua tarjottiin Mu:n asukeille noin 58 tuhatta vuotta sitten.

[13,000 vuotta sitten:] Seuraavaksi apua tarjottiin Atlantikselle noin 13 tuhatta vuotta sitten.

[11,000 vuotta sitten:] Seuraava yritys oli auttaa egyptiläisiä [ja joitain Etelä-Amerikassa] noin 11 tuhatta vuotta sitten.

[7,500 vuotta sitten:] Noin 3500 vuotta myöhemmin [7500 vuotta sitten] apua tarjottiin jälleen kerran joillekin Etelä-Amerikassa.

[2,300 vuotta sitten:] Eräät muut Liitosta yrittivät auttaa egyptiläisiä noin 2300 vuotta sitten.

Loppuaikana syklistä emme poistuneet teidän viidennestä ulottuvuudestanne ja olemme työskennelleet sadonkorjuun valmistelun eteen (Ylösnousemus). (B1, S14, 135-136) [Huom: Ra nyt hetkellisesti sanoo viides tiheys kuudennen sijaan kyetäkseen työskentelemään Maapallon ja sen asukkien kanssa tehokkaammin.]

 

F. OLISIKO VENUKSELLA VOINUT OLLA ELÄMÄÄ TUOLLOIN?

RA: Kolmannen tiheyden olosuhteet eivät ole vieraanvaraisia teidän kansanne elämänmuodoille. Mutta tuon planeetan viides ja kuudes ulottuvuus ovat varsin edistäviä kasvulle / oppimiselle. (B1, S6, 90)

RA: Venuksella asuvat olennot tällä hetkellä ovat viidennen tiheyden olentoja. (B4, S89, 124)

 

G. RA TARJOAA EDELLEEN VALAISTUMISTA

[Huom: Kolmannen kirjan loppupuolella kuulustelija kysyy onko tarpeeksi materiaalia käyty läpi siihen mennessä jotta, jos se julkaistaan, voidaan tehdä tarpeelliset korjaukset Ra:n aiempiin naiiveihin tekoihin.]

RA: Me emme halua epäkunnioittaa palvelustanne, mutta me emme odota tekevämme täyttä korjausta näihin vääristymiin. Kielenne luonne on sellainen, että sitä mikä vääristyy, ei voida, tietojemme mukaan, täysin korjata… mutta vain hieman valaista. (B3, S72, 162)

[Huom: Yhden Lain tekstien täysi tutkimus paljastaa, että suurin osa tieteellisestä ja hengellisestä informaatiosta, jonka Ra antoi 11 tuhatta vuotta sitten on sen jälkeen vääristynyt ja kirjoitettu uusiksi negatiivisesti suuntautuneeksi materiaaliksi… joka nyt muodostaa perustan uskomusrakenteelle jota monet maailman mahtavimmista ihmisistä noudattavat, (tarkastele vaikka USA:n Suuren Sinetin pyramidimuotoa dollarin setelin takana, esimerkiksi), mikä tuntuu sisällyttävän mukaansa ryhmän joka yleisesti tunnetaan nimellä ”Illuminati”.

(Tästä saattaa olla viittaus ylläolevassa lainauksessa koska Ra sanoi, ”mutta vain hieman VALAISTA”) Eli Ra:lle on vaikeaa täysin tasapainottaa karma joka luotiin kun heidän viestinsä turmeltiin. ”Illuminatin” ja muiden sellaisten ryhmien politiikka ja käytänteet ovat täysin vastakkaisia Ra:n opetuksille, sillä Ra sanoo että toisten vapaan tahdon kunnioittaminen on Universumin tärkein periaate.]

 

V. SYKLIT JOTKA RA ON JO SAANUT VALMIIKSI

RA: Polku oppimiseemme on hakattu nykyhetkeen. Ei ole olemassa historiaa niinkuin te ymmärtäisitte tuon käsitteen. Kuvittele olemassaolon kehä. Me tunnemme alfan ja omegan äärettömänä älykkyytenä. Kehä ei lakkaa koskaan. Se on nykyhetki. Matkaamamme tiheydet tai syklit ovat:

ENSIMMÄINEN TIHEYS: Tietoisuuden sykli

TOINEN TIHEYS: Kasvu

KOLMAS TIHEYS: Itsetietoisuus

NELJÄS TIHEYS: Rakkaus tai ymmärrys [Rakkauden Laki]

VIIDES TIHEYS: Valo tai viisaus [Valon Laki]

RA: Me käytimme paljon aikaa/tilaa viidennessä tiheydessä tasapainottamaan äärimmäisen myötätunnon jonka olimme hankkineet neljännessä tiheydessä. (B2, S41, 93)

KUUDES TIHEYS: Valo/rakkaus, rakkaus/valo tai ykseys [Yhden Laki]

(usein tunnetaan myös nimellä myötätuntoinen viisaus)

SEITSEMÄS TIHEYS: Porttisykli [Ikuisuuden Laki]

(usein tunnetaan myös tiheytenä jossa havaitaan kaikkien asioiden sakramentaalinen luonne)

RA: Seitsemännellä tasolla tai ulottuvuudessa, me tulemme, mikäli nöyrä ponnistelumme on riittävä, muuttumaan yhdeksi kaikkeuden kanssa, ja näin meillä ei ole muistia, ei identiteettiä, ei menneisyyttä, ei tulevaisuutta, vaan olemme olemassa kaikkeudessa. (B1, S16, 153)

KAHDEKSAS TIHEYS: Oktaavia, joka muuttuu mysteeriksi, emme käy läpi. (B1, S16, 153)

KYSYMYS: Tarkoittaako tämä, että kahdeksannessa tiheydessä teillä olisi tietoisuus kaikesta siitä mikä on?

RA: Tämä on osittain oikein. Ymmärryksemme on, että se ei olisi meidän tietoisuutemme, vaan Luojan tietoisuus. Luojassa on kaikki se mikä on. (B1, S16, 153)

 

3. MITEN PYRAMIDIT RAKENNETTIIN?

I. NE RAKENNETTIIN YKSEYDEN VOIMALLA

RA: Suurempi pyramidi rakennettiin kyvyllämme käyttää Ykseyden voimaa.

KIVET OVAT ELOSSA. TÄTÄ KULTTUURINNE EI YMMÄRRÄ. (B1, S2, 72-73) [Huom: Ra viittaa siihen, että kivet ovat olemassa ensimmäisen tiheyden tietoisuudessa, tietoisuuden tiheydessä. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen tiheyden tietoiset elämänmuodot ovat kaikki näkyvillä kolmannen tiheyden olennoille kuten meille.

 

II. MITEN PYRAMIDIN KIVIPAASEJA LIIKUTELTIIN?

RA: Kuvittele kaiken luomakunnan sisällä oleva toiminta. Energia, vaikka se onkin rajallinen, on varsin suuri. Tämä energia on älykäs. Se on hierarkkinen. Aivan kuten teillä on hierarkia kulkuvälineille, tai kappaleille, niin on sellainen myös jokaisessa materiaalin atomissa kuten kivessä.

Kun voi puhua tuolle älylle, rajallinen fyysinen energia kivikappaleessa pääsee kontaktiin äärettömän energian kanssa joka sijaitsee korkeamman virityksen kehoissa, olipa kyseessä sitten kivi tai ihminen.

Tämän kontaktin luonnin yhteydessä voidaan tehdä pyyntö. Äärettömän kivisyyden äly kommunikoi sen fyysiselle keholle, ja silloin tuo haluttu halkaisu ja liikkuminen tapahtuu. (B1, S3, 77)

 

III. OLIKO TÄMÄ KAIKKI YHDEN YKSILÖN MENTAALISTA AIKAANSAANNOSTA?

RA: On olemassa ero yksilön Yhden Lain voimalla ja voimalla joka on käytettävissä ryhmäsielun yhteiselle Yhden Lain ymmärrykselle.

Yksi yksilö, kaikista virheistään puhdistettu, voi todellakin siirtää vuoria. Kuitenkin, ykseyden massaymmärryksen tapauksessa, jokainen yksilö voi pitää sisällään hyväksyttävän määrän vääristymiä ja kuitenkin massamieli voi siirtää vuoria. (B1, S3, 78)

Teidän keskuudessanne tällä hetkellä on niitä joiden puhtaus on jo nyt yhtä älykkään äärettömyyden kanssa. (B1, S4, 82)

 

IV. MIKSEI LUODA SITÄ KOKONAISUUDEKSI PALIKOIDEN SIJAAN?

Me emme halunneet tulla palvotuiksi ihmeellisen pyramidin rakentajina. Niinpä se näyttää rakennetulta, ei ajatellulta. (B1, S3, 79)

 

V. KUOLLEISTA NOUSEMINEN KUNINGATTAREN KAMMION INITIAATION SEURAUKSENA

RA: Initiaation käsite vaatii olemuksen keskittämistä Luojan etsimiseen.

Kuningattaren kammiossa tapahtuvaan initiaatioon kuului minuuden taaksensa jättäminen sellaisella halulla tuntea Luoja täydellisyydessään, että puhdistetut valon sisäänvirtaukset laskevat tasapainossa kaikkien energiakeskusten, tai chakrojen, läpi, kohdaten kolmannen silmän chakrassa ja avaten portin älykkääseen äärettömyyteen. Näin olento kokee todellisen elämän, tai, niinkuin teidän kansanne sitä kutsuisi, kuolleista nousemisen. (B3, S57, 49)

 

VI. RESONOIVAN KAMMION KÄYTTÖ

KYSYMYS: Sanoit että resonoivaa kammiota käytettiin niin, että adepti voisi kohdata itsensä. Voisitko selittää tämän?

RA: Itsensä kohtaaminen tapahtuu olemuksen keskuksessa tai syvyyksissä. Se on analoginen ruumiin hautaamiselle ja kuolleista nousemiselle, jossa olennon minuus kuolee, ja tämän havaitun menetyksen kohtaamisen ja siitä seuranneen olennaisen hyödyn tajuamisen kautta hän muuttuu uudeksi ja ylösnousseeksi olennoksi.

Kammio työsti mieltä ja kehoa. Aistiärsykkeiden lakkaamisen ja elävältä hautaamisen, ilman mahdollisuutta päästä pois, arkketyyppiset reaktiot vaikuttavat mieleen. Mielen kokoonpano sekä käytettyjen materiaalien sähköiset (pietsoelektriset) ominaisuudet vaikuttavat kehoon. (B3, S65, 112)

 

VI. VOIKO PYRAMIDIA EDELLEEN KÄYTTÄÄ PARANTAMISEEN JA INITIAATIOON?

RA: Se on kuin epävireessä oleva piano. Se soittaa äänen, mutta, ah, niin huonosti. Virtauksista on jäljellä vain haamu. Pyramidien aika on mennyt. (B1, S4, 81-82)

 

VII. PYRAMIDITIETEEN LISÄTUTKIMUKSET

Huom: Kappaleessa yhdeksän David Wilcockin kolmannessa Konvergenssikirjassa, Divine Cosmos esitetään suuri määrä kovaa tieteellistä dataa jolla todistetaan, että pyramidin muoto todellakin kerää ei-elektromagneettista lähde-energiaa jota venäläiset ovat nimittäneet ”vääntökentiksi” (torsion fields).

Toisin kuin elektromagneettinen energia, vääntökentillä on suora vaikutus fyysiseen materiaan sekä biologisiin järjestelmiin ja tietoisuuteen itseensä. Kun tämä energia saadaan käyttöön, monet Ra:n Yhden Laki -sarjassa mainitsemista vaikutuksista voidaan suoraa esittää ja tutkia laboratorioissa. LINKKI: DIVINE COSMOS, KAPPALE YHDEKSÄN: THE SCIENCE OF THE PYRAMIDS

 

KEITÄ ME OLEMME?

4. MAAPALLON KOLMANNEN TIHEYDEN OLENTOJEN ERI SYNTYPERÄT

I. ENSIMMÄINEN RYHMÄ TULI MARSISTA

A. MARSIN PLANEETTA MUUTTUI ELINKELVOTTOMAKSI ENNEN SEN SYKLIN PÄÄTTYMISTÄ

RA: Ensimmäiset kolmannen tiheyden olennot tuotiin tänne Marsista. Tämän planeetan ympäristö [muuttui] elinkelvottomaksi kolmannen tiheyden olennoille.

RA: Näiden olentojen sotaisat toimet saivat aikaan niin suuria vaikeuksia ilmakehän ympäristöön planeetallaan että se muuttui elinkelvottomaksi kolmannen tiheyden kokemuksessa ennen sen syklin loppua. Niinpä Punaisen Planeetan olennot eivät päässeet Sadonkorjuuseen mukaan ja jatkoivat planeetallenne yrittäessään oppia Yhden Lakia. (B1, S9, 107)

KYSYMYS: Kuinka kauan sitten [tuotiin nämä olennot Maapallolle aloittamaan uusi elämä]?

RA: Noin 75,000 vuotta sitten. Planeettanne ei ollut kolmannessa tiheyden ympäristössä ennen tuota aikaa. (B1, S9, 107)

 

B. MITEN HEIDÄT SIIRRETTIIN TÄNNE?

RA: Nämä [Marsista kotoisin olevat] olennot … säilytettiin planeettanne pinnalla tapahtuvaa kokemusta varten [juuri ennen heidän planeettansa tuhoutumista] ei-lisääntymiskykyisellä synnyttämisen tavalla, mutta joka koostui geneettisen materiaalin valmistelusta Punaisen Planeetan olentojen mieli/keho/henki-kompleksien inkarnoitumista varten.

TOTEAMUS: Oletan… että vartijat siirsivät rodun tänne sen jälkeen kun rotu oli kuollut tuntemastamme fyysisyydestä Marsissa.

RA: Tämä pitää paikkansa.

 

C. VARTIJAT SAAVAT ”PAHAA KARMAA” JA MAAPALLO LAITETAAN KARANTEENIIN

RA: [Tämä toiminta, joka vaati geenimuuntelua, ja hetkellisesti sulautti Punaisen Planeetan rodun ryhmämielen vartijarotuun] vaati yhä suurempia vääristymiä Yhden Lain soveltamisen muiden vartijoiden näkökulmasta.

Tästä alkutapahtumasta on peräisin [teidän] planeetan karanteeni, sillä oltiin sitä mieltä, että Punaisen Planeetan asukkien vapaaseen tahtoon oltiin kajottu. (B1, S9, 106-107)

 

D. VAIN TOISEN TIHEYDEN OLENTOJA OLI MAAPALLOLLA SITÄ ENNEN

RA: Toisen tiheyden olennot. Toinen tiheys on korkeamman kasvi- ja eläinkunnan elämän tiheys joka on olemassa ilman ylöspäin äärettömyyttä kohti puskevaa pyrkimystä. (B1, S9, 107)

KYSYMYS: Viimeaikainen tutkimus on osoittanut, että normaali unisykli tämän planeetan olennoilla on 25 tuntia 24 tunnin sijaan. Pitääkö tämä paikkansa, ja jos kyllä, miksi?

RA: Tämä pitää paikkansa joissain tapauksissa. Niiden, jotka ovat peräisin Marsista, muistissa kokemat planeetan vaikutteet vaikuttavat jossain määrin kolmannen tiheyden kehokomplekseihin. Marsin rotu on antanut geneettsen mateeriaalin monille kehoille tasollanne. (B3, S64, 100)

 

II. YLI 65 MILJOONAA ON VAELTAJIA

A. KEITÄ OVAT VAELTAJAT?

RA: Kuvittele, jos mielit, rantojenne hiekat. Niin lukemattomia määriä kuin hiekanjyviä on älykkään äärettömyyden lähteitä. Kun sosiaalinen muistikompleksi on saavuttanut täydellisen ymmärryksen tahdostaan, se saattaa päättää, että sen tahto on palvella ketä tahansa olentoa joka pyytää apua. Nämä olennot, joita saattaisitte kutsua Surun Veljiksi ja Sisariksi, liikkuvat kohti tätä surun kutsumusta. He tulevat joka puolelta ääretöntä Luomakuntaa.

He eivät itsessään ole suruisia, mutta ovat tulleet auttamaan niitä jotka ovat surullisia. He ovat Vaeltajia. Maapallolla heitä on noin 65 miljoonaa [Huom: Tämä, tottakai, oli vuonna 1981 — ja nykyisten lukujen arvellaan ylittävän 100 miljoonaa, tai 1/60 ihmisestä tällä hetkellä Maapallolla.] (B1, S12, 127)

 

B. SUURIN OSA HEISTÄ ON KUUDENNESTA TIHEYDESTÄ

RA: Harva on neljännestä tiheydestä. Suurin osa on kuudennesta tiheydestä.

Halu palvella täytyy olla vääristynyt kohti suurta mielen puhtautta sekä sitä mitä voitaisiin kutsua rämäpäisyydeksi tai urheudeksi. Haaste ja vaara Vaeltajalle on, että hän unohtaa tehtävänsä, tulee karmisesti osalliseksi, ja näin hänet vedetään mukaan turbulenssiin ja kurimukseen jota hän pyrki välttämään. (B1, S12, 127)

 

C. MISTÄ SUURIN OSA KUUDENNEN TIHEYDEN VAELTAJISTA MAAPALLOLLA OVAT TULLEET?

RA: Merkittävä osa kuudennen tiheyden Vaeltajista on niitä jotka ovat sosiaalisesta muistikompleksistamme [Ra].

Eräs suuri osa koostuu niistä jotka auttoivat Etelä-Amerikkaa;

toinen osa niistä, jotka auttoivat Atlantista.

Kaikki ovat kuudennesta tiheydestä ja kaikki veljien ja sisarien ryhmiä johtuen yhtenäisestä tunteesta niinkuin meitä [aiemmin] oli auttaneet muodot kuten pyramidi, jotta me voisimme auttaa väestöänne. (B5, S45, 79)

 

D. ONKO VAELTAJILLA TAIPUMUS OLLA SAIRAS?

KYSYMYS: Onko Vaeltajilla fyysisiä oireita tässä kolmannen tiheyden tilanteessa?

RA: Johtuen äärimmäisistä eroista värähtelyvääristymissä kolmannessa tiheydessä ja siitä ylöspäin, heillä yleensä on jonkinlainen vamma tai tunne vieraantumisesta joka on vakava, esimerkiksi, allergioita. (B1, S12, 127-128)

 

E. MIKSI HE INKARNOITUVAT TIHEYTEEN (KOLMAS) JOKA ON HEIDÄN OMAANSA MATALAMPI?

RA: Vaeltajalla on potentiaalia suuresti kiihdyttää tietoisuuden tiheyttä sieltä mistä hän tulee. Tämä johtuu elämänkokemuksien intensiivisyydestä ja mahdollisuuksista kolmannessa tiheydessä.

Näin positiivisesti polarisoitunut Vaeltaja suostuu hyväksymään vaaran unohdukselle siitä mikä on on, palvellakseen muita säteilemällä rakkautta muita kohtaan.

Jos unohduksen läpi päästään, kolmannen tiheyden katalyytin määrä polarisoi Vaeltajan paljon tehokkaammin kuin voitaisiin odottaa korkeammissa ja harmonisemmissa tiheyksissä. [eli kasvutyö joka kestäisi satojatuhansia vuosia korkeammissa maailmoissa voidaan puskea läpi paljon nopeammin Maapallolla.] (B2, S36, 67)

 

F. PELKO ON ETTÄ HE EIVÄT HERÄÄ

Carla Rueckert: “It is no wander that Wanderers have some difficulty waking up within the illusion we call consensus reality. There is always the fear, as one enters incarnation, that one will not awaken at all, but be lost for the whole life experience. ” (B5, 58)

 

III. KOLMANNEN TIHEYDEN OLENNOT MALDEKILTA INKARNOITUIVAT TOISEN TIHEYDEN OLENNOIKSI MAAPALLOLLE

A. HE TULIVAT MAAPALLOLLE TUHOTTUAAN OMAN PLANEETTANSA (MALDEK)

RA: Sitten on maldekilaiset. Hamassa menneisyydessänne oli kolmannen tiheyden populaatio planeetalla joka oli aurinkokunnassanne. Heillä oli sivilisaatio, joka oli jonkin verran samanlainen kuin Atlantis. (B1, S10, 109).

Tuhottuaan heidän planeettansa, he tulivat Maapallolle. Se oli ainoa planeetta aurinkokunnassanne joka oli elinkelpoinen ja joka kykeni tarjoamaan tarpeelliset opetukset, jotta he voisivat pienentää vääristymiään Yhden Lain suhteen. (B1, S6, 91)

 

B. OLIKO KAIKILLA MALDEKILAISILLA PELKO-ONGELMA?

RA: Planeetan tuhoutumista ei päässyt kukaan pakoon. (B1, S10, 111-112)

 

C. ALUKSI HE OLIVAT NIIN TRAUMATISOITUNEITA ETTÄ UNOHTIVAT OLEVANSA TIETOISIA

RA: Sota aiheutti biologisen elämän verkon, eli heidän biosfäärinsä, tuhoutumisen. Nämä olennot olivat niin traumatisoituneita tästä tapahtumasta, että he olivat siinä mitä voisitte kutsua pelon solmuksi tai vyyhdiksi. Ketkään olennot eivät voineet auttaa heitä. Kukaan ei kyennyt saavuttamaan heitä. Lopulta noin 500 tai 600 tuhatta vuotta sitten Liitto onnistui saavuttamaan heidät ja avaamaan pelon solmun. Olennot silloin kykenivät muistamaan että he olivat tietoisia. (B1, S10, 110)

 

D. TIETOISUUDEN SAAMISEN JÄLKEEN HE MENIVÄT ALEMMILLE ASTRAALITASOILLE

Tämä tietoisuus toi heidät sinne mitä voisitte nimittää matalammiksi astraalitasoiksi, jossa heitä voitiin hoivata kunnes he kaikki olivat parantuneet tästä traumasta. Ryhmän päätös oli asettaa itselleen karman tila. (B1, S10, 110)

 

E. SITTEN HE INKARNOITUIVAT ENEMMÄN ELÄINMUOTOON (NEANDERTHAL)

RA: Tätä tarkoitusta varten he tulivat inkarnaatioihin planeetallenne toisen tiheyden muodoissa, eli muodoissa jotka eivät olleet ihmisen muotoja. He kokivat tämän kunnes tuhon vääristymät korvautuivat vääristymillä kohti halua vähemmän vääristyneelle visiolle palvella toisia. (B1, S10, 110)

KYSYMYS: Oliko tuohon aikaan saatavilla kehokompleksi jota me kutsumme apinan kehoksi?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, S10, 110) Monet ovat poistaneet karman ja menneet kolmannen tiheyden kokemukseen kolmannen tiheyden kehossa. (B1, S10, 111)

[Huom: Ra yksityiskohtaisesti selittää, että tämä karman lieventäminen, ei evoluutio, selittää Neanderthalin ihmisen synnyn planeettamme historiassa.]
F. MITEN HE TULIVAT TÄNNE?

RA: He tulivat sadonkorjuun prosessin avulla ja he inkarnoituivat inkarnaatioprosessin avulla korkeammasta ulottuuvuudestanne tähän tiheyteen. (B1, S6, 91)

RA: Monet inkarnoituivat planeetan pinnan alle sen sijaan että olisivat syntyneet kävelemään planeetalla. (B1, S6, 92)

 

G. ONKO TOISEN TIHEYDEN TIETOISUUKSIA TOISILTA PLANEETOILTA INKARNOITUNUT MAAPALLOLLE?

RA: Tällä hetkellä toisen tiheyden tietoisuuskomplekseja ei ole planeetallanne. (B1, S9, 108)

[Huom: Tietoisuuskompleksi on eri asia kuin toisen tiheyden olento. Kompleksi viittaa ihmisenkaltaiseen tietoisuuteen joka on jäänyt toisen tiheyden muotoon.]

 

H. MAAPALLOLLA ON KAKSI ROTUA TOISEN TIHEYDEN MUODOSSA

RA: Kuitenkin on kaksi rotua jotka käyttävät toisen tiheyden muotoa. Toinen on Maldekilta. He asuvat syvällä maanalaisissa käytävissä ja te tunnette nämä nimellä ’Isojalka’ (Bigfoot). Ne työskentelevät niinkutsutun karman korjaamisen parissa.

Toinen rotu täällä toisen tiheyden muodossa on se jonka kehokompleksit kykenevät suuresti kestämään ydinsäteilyn kuolettavaa vaikutusta, mitä teidän käyttämänne kehokompleksit eivät tee — siinä tapauksessa että planeetallanne syttyy ydinsota. Ne asuvat asumattomissa metsissä eri puolilla planeettaanne. Ne ovat harvassa ja erittäin kykeneviä pakenemaan havaintoja. Nämä kiiluvasilmäiset olennot ovat kaikkein tunnetuimpia väestönne keskuudessa. (B1, S9, 108)

 

I. ELI ON KAHDEN TYYPPISTÄ ISOJALKAA?

RA: On kolmen tyyppistä isojalkaa, samaa nimeä käytetään kolmelle eri rodulle. Kolmas on ajatusmuoto. (B1, S9, 109)

 

J. MIKSI ISOJALOISTA EI LÖYDY JÄÄNNÖKSIÄ?

RA: Joidenkin teidän mantereen länsirannikon vuorten alla olevien luolien tutkiminen tulee eräänä päivänä paljastamaan sellaisia jäänteitä. (B3, S64, 102)

 

IV. MITKÄ OVAT PROSENTTIOSUUDET JA MITEN NE MENEVÄT?

RA: Noin 1/2 kolmannen tiheyden olennoista [planeetallanne] ovat Marsista; noin 1/4 ovat toisesta tiheydestä omalta planeetaltanne [eli Maapallon natiiveja]; loput 1/4 ovat muualta. (B1, S20, 187)

KYSYMYS: Kun he inkarnoituivat tänne, sekoittuivatko kaikki nämä tyypit sekaisin yhteiskunnissa tai ryhmissä vai olivatko ne erillään?

RA: Ne pysyivät suurelta osin sekoittumattomina.

KYSYMYS: Saiko tämä sekoittumattomuus aikaan sodankaltaisen energian mahdollisuuden ryhmien välille?

RA: Pitää paikkansa. (B1, S20, 187)

 

5. YHTÄAIKAINEN AIKA

I. ELÄMMEKÖ ME MONIA ELÄMIÄ SAMANAIKAISESTI?

KYSYMYS: Seth-materiaali sanoo, että jokainen meistä on osa Ylisielua tai Korkeampaa Itseä jolla on useita osia eri ulottuvuuksissa. Tarkoittaako tämä että meillä on useita kokemuksia, tai elämiä, samanaikaisesti? (B2, S36, 63)

RA: Lausuntojen oikeellisuus vaihtelee. Mitä tasapainoisemmaksi olento muuttuu, sitä vähemmän hänellä on tarvetta yhtäaikaisille kokemuksille.

RA: TODELLINEN SAMANAIKAISUUS ON TARJOLLA VAIN KUN KAIKKI ASIAT NÄHDÄÄN TAPAHTUVAN YHTÄ AIKAA.

II. RINNAKKAISUNIVERSUMIT

RA: Yhtäaikaisesti tapahtuvien eri luonteisten elämänkokemusten käsite ei ole tarkka ilmaisu — johtuen ymmärryksestänne, että tämä tapahtuisi todellisen samanaikaisuuden tapaan. Asia ei ole näin.

Asia on, pikemminkin, yhdestä universumista toiseen universumiin. Samanaikainen olemassaolo näissä eri universumeissa voi olla Korkeamman Itsen ohjelmoimaa, käyttäen mieli/keho/henki-kompleksille saatavilla olevaa informaatiota. (B2, S36, 63)

 

III. ONKO KOKO LUOMAKUNTA SAMANAIKAINEN?

RA: Todellisen samanaikaisuuden luonne on sellainen, todellakin, että kaikki on samanaikaista. Kuitenkin, teidän näkökulmastanne mahdollisesti saattaisitte asianmukaisemmin nähdä luomisen kylvön kasvuna keskuksesta tai ytimestä ulospäin.

Äärettömyydellä on keskipiste. Tästä keskipisteestä kaikkeus leviää. Täten on olemassa keskipisteitä luomiselle, galakseille, tähtijärjestelmille, planeettajärjestelmille ja tietoisuudelle. (B4, S82, 63)

[Huom: Kun yhdistetään Kimballine Symmetrinen Teoria ja ”Anisotrooppisen Universumin” teoria, molemmat kertovat meille että koko Universumi rakentuu juuri niinkuin giganttinen pyörivä galaksi, joka koostuu monista pienemmista galakseista.

Wilcockin ilmaisessa kolmiosaisessa Convergence-sarjassa puhutaan tästä. Se on saatavilla @ /. Tässä voimme nähdä Ra:n selkeästi mainitsevan tästä jo vuonna 1981, paljon ennenkuin nämä löydökset tehtiin. Vasta vuonna 2000 julkaistiin löydökset jotka todistavat näkyvän universumin olevan ”litteä”.]

 

6. KORKEAMPI ITSE

I. SE TIETÄÄ MITÄ OPPITUNTEJA EI VIELÄ OLE OPITTU KUNNOLLA

KYSYMYS: Mikä on Korkeampi Itse?

RA: Korkeampi Itse, niinkuin sitä nimitätte, on itse joka on olemassa täyden ymmärryksen kanssa kokemuksien karttumisesta, jotka eivät vielä ole tietoisen itsen ymmärtämiä. Se auttaa olentoa parantumaan, ja auttaa ohjelmoimaan tulevia elämänkokemuksia. (B2, S36, 62)

RA: Korkeampi Itse voi kommunikoida olennolle elämien välissä — tai [fyysisen] inkanaation [itsensä] aikana, mikäli oikeat kanavat mielen juurien kautta on avattu. (B2, S36, 65)

 

II. MIELI/KEHO/HENKI -KOKONAISUUS = OLENNON RINNAKKAISET KOMPONENTIT

RA: Mieli/keho/henki -kokonaisuus on epäselvä tai sumea kokonaisuus kaikkea sitä mikä voi tapahtua, kaikkia sitä mitä säilytetään mielen ymmärryksessä itsestä; se on kuin hiekka tiimalasissa, ja se on joillain osa saman olennon rinnakkaisten kehitysten kokoelmaa.

Tämä informaatio on tuotu saataville Korkeamman Itsen aspektille. Korkeampi ITse voi sitten käyttää näitä projisoituja mahdollisuus/todennäköisyyspyörteitä, jotta se voisi paremmin auttaa sen ohjelmoinnissa mitä te kutsutte tulevaisuuden elämäksi. (B2, S36, 62/65) [Huom: Seth puhuu paljon näistä rinnakkaisista oman itsen kehityksistä eri rinnakkaisuniversumeissa.]

 

III. KORKEAMPI ITSE: SINUN OMA ITSESI OMASTA TULEVAISUUDESTASI

RA: Korkeampi Itse vaikuttaa olevan olemassa samanaikaisesti mieli/keho/henki-kompleksin kanssa jota se auttaa. Tämä ei itse asiassa ole samanaikaista, sillä Korkeampi Itse liikkuu kohti mieli/keho/henki-kompleksia tarvittaessa olennon kehityspositiosta jota voitaisiin pitää olennon tulevaisuutena. (B2, S36, 63-64)

KYSYMYS: Silloin Korkeampi Itse toimii tulevaisuudesta, niinkuin me ymmärrämme asiat, ja tietäisikö se, mitä minuun tulee, mitä seuraavaksi tapahtuu? Pitääkö tämä paikkansa? (B2, S36, 64)

RA: Tämä ei pidä paikkaansa, sillä se olisi vapaan tahdon rikkomista. Korkeampi Itse on tietoinen opituista läksyistä kuudenteen tiheyteen asti. Valinnat, jotka tulee saavuttaa, jotta Korkeampi Itse saavutetaan, niinkuin se on nyt, tulee mieli/keho/henki-kompleksin tehdä itse.

Täten Korkeampi Itse on kuin kartta jolla tunnettu kohde ja polut näkyvät, ja matkaaja on jo päässyt kohteeseen jossain universumissa… mahdollisesti tässä. Korkeampi Itse, määränpäässä, katsoo takaisin sitä reittiä jota on kuljettu… ja avustaa matkaajaa saapumaan perille helpommin.

Joten Korkeampi Itse voi ohjelmoida olennolle tiettyjä oppitunteja ja altistaa rajoitteille, mutta loppu on olennon vapaasta valinnasta kiinni. (B2, S36, 64)

 

IV. KORKEAMPI ITSE ON LAHJA OMALTA SEITSEMÄNNEN TIHEYDEN PUOLIVÄLISSÄ OLEVALTA ITSELTÄ

KYSYMYS: Onko jokaisen olennon Korkeampi Itse kuudennen tiheyden luonteinen?

RA: Kyllä. Se on kunnia/velvollisuus itseltä itselle kun lähestytään seitsemättä tiheyttä. (B2, S36, 64-65)

KYSYMYS: Onko Korkeammalla Itsellä jonkinlaista kehoa tai kulkuneuvoa? (B2, S36, 64)

RA: Pitää paikkansa.

RA: Korkeampi Itse on manifestaatio jonka myöhemmän kuudennen tiheyden olento on saanut lahjaksi tulevaisuuden itseltään. Seitsemännen tiheyden puolessa välissä viimeinen teko, ennen kuin käännytään kohti Luojan kaikkeutta ja hankitaan henkistä massaa, on antaa Korkeamman Itsen resurssi kuudennen tiheyden itselle.

Tämä kuudennen tiheyden itse tarjoaa elämänkokemuksien muistiåankkinsa Korkeammalle Itselle. Pitäen tämän mielessä, saatatte nähdä itsenne, Korkeamman Itsenne ja mieli/keho/henki -kokonaisuuden yhtenä. Ne ovat sama olio. (B2, S37, 69)

 

V. TODELLINEN SAMANAIKAISUUS POISTAA KAIKKI NÄENNÄISET RISTIRIITAISUUDET

RA: Korkeampi Itse suojelee silloin kun mahdollista ja ohjaa kun siltä kysytään, mutta vapaan tahdon voima on tärkein. Näennäiset ristiriitaisuudet determinismin ja vapaan tahdon välillä sulavat pois kun hyväksytään, että sellainen asia on olemassa kuin todellinen samanaikaisuus. Korkeampi Itse on lopputulosta kaikesta mieli/keho/henki-kompleksin kehityksestä jonka se on kokenut tuohon pisteeseen asti (eli kuudennen tiheyden loppuun). (B3, S70, 150)

 

VI. KORKEAMPAA ITSEÄ KUTSUTAAN MYÖS MAAGISEKSI PERSOONALLISUUDEKSI

RA: Kun maagista persoonallisuutta kutsutaan asianmukaisesti, itse on kutsunut sen Korkeampaa Itseä. Niin syntyy silta avaruus/ajan ja aika/avaruuden välillä, ja kuudennen tiheyden maaginen persoonallisuus kokee suoraan kolmannen tiheyden katalyytin rituaalitoiminnan ajan.

On kaikkein keskeisintä tarkoituksella ottaa pois maaginen persoonallisuus rituaalityöskentelyn jälkeen, jotta Korkeampi Itse voi palata takaisin tehtäväänsä Korkeampana Itsenä monissa muissa maailmoissa, ei ainoastaan kolmannessa tiheydessä. (B3, S75, 192)

KYSYMYS: Maagisen persoonallisuuden kolme aspektia ovat valta, rakkaus ja viisaus. Ovatko nämä sen ainoat pääasialliset aspektit? (B3, S75, 192)

RA: Maaginen persoonallisuus on ykseyden olento, kuudennen tiheyden olento, ja vastaa sitä mitä kutsutte Korkeammaksi Itseksenne, ja samaan aikaan sillä on kokemuksen äärimmäinen rikkaus ja tunteiden hienovaraisuus. (B3, S75, 192)

TOINEN OSIO

KOKONAISKUVA: PELIN ASETUKSET

7. KAIKEN ALKU

I. ÄÄRETÖN YKSI = LÄHDE = ÄLYKÄS ÄÄRETTÖMYYS

A. ÄÄRETÖN YKSI ON KESKITTYMÄTÖN JA ERILAISTUMATON

KYSYMYS: Voitko kertoa minulle ensimmäisen tunnetun asian luomakunnassa?

RA: Ensimmäinen tunnettu asia luomakunnassa on äärettömyys. (B1, S13, 129)

 

B. TIETOISUUS SARASTAA

KYSYMYS: Mikä on seuraava askel?

RA: Äärettömyys tuli tietoiseksi. (B1, S13, 129)

 

II. ÄÄRETTÖMÄSTÄ YHDESTÄ JOKA HALUAA KOKEA ITSENSÄ NOUSEE LUOJA

A. LUOJA LUO (ULKOISEN) AVARUUDEN

RA: Luojan päättäessä kokea Itsensä Se kehittyy tuohon tilaan (olemattomuudeksi jolla on potentiaalia olla olemassa) täynnä Yhden Äärettömän Luojan kunniaa ja valtaa, mikä ilmenee teidän havainnossanne avaruutena tai ulkoavaruutena. (B4, S82, 65)

B. LUOJA JAKAUTUU (TAI LUO) ITSENSÄ YKSILÖITYNEISIIN OSIIN

RA: Askel askeleelta, luoja muuttuu siksi mikä voi tuntea (tai kokea) Itsensä, ja osat Luojasta osallistuvat vähemmän puhtaasti alkuperäisen sanan tai ajatuksen voimaan. Luomakunta itsessään on tietoisuuden muoto joka on yhtenäinen.

LUOJA EI NIINKÄÄN LUO VAAN KOKEE ITSE ITSENSÄ. (B1, S1, 65)

 

III. LUOJA = ÄLYKKÄÄN ÄÄRETTÖMYYDEN KESKITTYMINEN ÄLYKKÄÄKSI ENERGIAKSI

RA: Tietoisuus johti äärettömyyden keskittymiseen äärettömäksi energiaksi. Olette kutsuneet tätä eri nimin, yleisin on ’logos’ tai ’rakkaus’. [Huom: Toisaalla rakkaus määritellään myös käsitteenä ”toinen Yhden Lain vääristymä”.]. (B1, S13, 129)

RA: Luoja on äärettömyyden keskittymä tietoiseksi periaatteeksi nimeltä älykäs äärettömyys. (B1, S13, 129) (Huom: Kun äärettömyys keskittää itsensä, silloin luominen tapahtuu.)

RA: Rakkaus voidaan nähdä äärimmäisen korkean energian tyyppinä joka saa älykkään energian muodostumaan älykkään äärettömyyden potentiaalista tietyllä tavalla. Kaikki rakkaus huokuu Ykseydestä. (B2, S27, 8)

 

IV. ÄLYKÄS ÄÄRETTÖMYYS JA ÄLYKÄS ENERGIA

RA: On olemassa ykseys. Tämä ykseys on kaikki mitä on. Tällä ykseydellä on potentiaali ja kinetiikka. Potentiaali on älykäs äärettömyys. Tämän potentiaalin [tai kinetiikan] hyödyntäminen saa aikaan työtä. Tätä työtä [tai kinetiikkaa] me nimitämme älykkääksi energiaksi. [Kuitenkaan] ei ole eroa, potentiaalilla ja kinetiikalla, ykseydessä.

Älykkään äärettömyyden perusrytmit ovat täysin ilman minkäänlaista vääristymää. Rytmit on puettu mysteeriin, ja sillä ne ovat olemusta itsessään. Sen ykseys on vääristymätön. Kuitenkin, on valtava potentiaali jota voi hydöyntää energiaa keskittämällä, mitä me kutsumme älykkääksi energiaksi.

[Tri. Childersin huomio: Joten, tietyssä merkityksessä sillä on potentiaali — kuten nähdään siitä joka hyödyntää sitä, mutta ei siten nähtynä mikä se on.] (B2, S27, 7) [Tri. Childersin huomio: Muistakaa myösTillichin syy olemukselle.]

 

V. SUURI KESKUSAURINKO JA ÄLYKKÄÄN ÄÄRETTÖMYYDEN RYTMI

RA: Älykkäällä äärettömyydellä on rytmi tai virtaus jättiläismäisenä sydämenä, joka alkaa keskusauringosta niinkuin te tämän tajuaisitte … virtauksen läsnäolo on yhtä väistämätön kuin olemisen aalto ilman polariteettia, ilman rajallisuutta, mahtava ja hiljainen joka kaikki sykkii ulospäin, ulospäin ja sisäänpäin kunnes kaikki keskittymät ovat valmiita. Sitten niiden henkinen luonne tai massa kutsuu niitä sisäänpäin, sisäänpäin kunnes kaikki on tiivistynyt. Tämä on todellisuuden rytmi. (B2, S27, 6)

[Huom: ”Sydämenlyönti” tai ”rytmi” tapahtuu tietyn ympyrämuotoisen energiajärjestelmän keskuksessa, ja sitä on kutsuttu nimellä ”keskusoskillaattori” julkaistuissa tieteellisissä teoksissa. Jälleen kerran Ra:n materiaali on uskomattoman hyvin korreloivaa fysiikan mallien kanssa, jonka Wilcock on saattanut loppuunsa hänen kolmannessa kirjassa, Divine Cosmos.

(Konseptuaaliseen malliin pääsy alkaa kohdasta Chapter Six: The Universal Heartbeat.) Erityisen relevanttia on tohtori Oliver Cranen uraauurtava lähdeteksti ”Central Oscillator and the Space-Time Quanta Medium,” June 2000, ISBN 3-9520261-0-7, jota on yksinkertaistettu, tiivistetty ja ehostettu Divine Cosmoksessa.

Tiivistäen, Ra:n sanat helmikuun 21. päivästä 1981 edelsivät Cranen läpimurtoja 11 vuodella, kun ne julkaistiin ensimmäisen kerran saksaksi vuonna 1992. Suuri määrä tieteellistä aineistoa viittaa Ra:n vuoden 1981 väitteiden olevan oikeassa tässä ja monessa muussa asiassa.]

 

8. JÄRJEN TYÖKALUT = 3 PERUS YKSEYDEN VÄÄRISTYMÄÄ

I. ENSIMMÄINEN VÄÄRISTYMÄ = VAPAA TAHTO

KYSYMYS: Ensimmäinen älykkään äärettömyyden vääristymä on vapaa tahto. Voitko antaa tämän vääristymän määritelmän?

RA: Tässä vääristymässä Yhden Lakia tunnustetaan, että Luoja haluaa tuntea Itsensä (tai kokea Itsensä). (B2, S27, 7) Päävääristymä on vapaa tahto. (B2, S27, 8)

KYSYMYS: Luoja sitten antaa täyden valinnanvapauden tuntemisen tavoille. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää varsin paikkansa. (B2, S27, 7)

KYSYMYS: Sitten kaikki muut vääristymät saavat alkunsa tästä ensimmäisestä vääristymästä, pitääkö tämä paikkansa?

RA: Se sekä pitää että ei pidä paikkansa.

Fyysisen olemassaolon illuusiossanne kaikki kokemus saa alkunsa Vapaan tahdon Laista tai Hämmennyksen Tiestä.

Toisessa merkityksessä, se mitä opimme, kokemukset ovat tämä vääristymä. (B2, S27, 7)

 

II. TOINEN VÄÄRISTYMÄ = RAKKAUS

A. VAPAAN TAHDON KESKITTÄMISESTÄ SYNTYY RAKKAUS

RA: Ensimmäinen vääristymä, vapaa tahto, löytää polttopisteensä siitä minkä te tunnette logoksena, Luovana Periaatteena tai rakkautena. Tätä polttopistettä voidaan nimittää toiseksi vääristymäksi. (B1, S16, 148)

RA: Toinen vääristymä on rakkauden vääristymä. (B2, S27, 7-8)

 

B. RAKKAUS HALUAA TUNTEA ITSENSÄ

RA: Rakkauden vääristymä on suuri aktivaattori tai pääasiallinen kanssa-Luoja eri luomuksille käyttäen älykästä äärettömyyttä. (B2, S27, 8)… Rakkaus käyttää Sen älykästä energiaa luomaan tiettyjä illuusiokuvioita tai tiheyksiä jotta se tyydyttäisi oman älykkään estimaattinsa itsensä tuntemisen metodista. (B2, S27, 9)

 

III. KOLMAS VÄÄRISTYMÄ = VALO

(Tri. Childersin huomio: Valo, tai valoenergia, on transformatiivista: se saattaa tai sitten ei olla yhteydessä rakkauteen.)

RA: Tämä älykäs energia näin luo Valona tunnetun vääristymän. Näistä kolmesta vääristymästä syntyy monia, monia vääristymien hierarkioita, joilla jokaisella on omat syntetisoitavat paradoksinsa, eikä yksikään ole toista tärkeämpi. (B1, S16, 148)

RA: Kaiken energian alkuperä on vapaan tahdon soveltaminen rakkauteen. Kaiken energian luonne on valo, mukaanlukien sisäinen valo joka on oman itsen johtotähti. Tämä on kaikkien olentojen todellinen luonne. (B3, S54, 30)

RA: SISÄINEN VALO ON OLEMUKSESI SYDÄN. SEN VAHVUUS ON YHTÄ KUIN TAHDONVOIMASI ETSIÄ VALOA. (B3, S57, 46)

RA: Tietty määrä tietämystä sisäisestä valosta on tarpeen jotta saadaan houkutetuksi olemuksen eteläisestä magneettinavasta (juurichakrasta) ylöspäin virtaava valovirta. (B3, S57, 46)

 

9. LUOMAKUNTA

A. LUOJA TUTKII MONINAISUUDEN KÄSITETTÄ (YKSITTÄISET OLENNOT)

RA: Se mikä on ääretöntä ei voi olla monta, sillä moninaisuus on äärellinen käsite. Äärettömässä Luojassa on ainoastaan ykseys. (B1, S1, 66-67)

RA: Älykäs äärettömyys havaitsi käsitteen; nimittäin tietoisuuden vapaan tahdon.

Tämä käsite oli rajallisuus. Tämä on ensimmäinen ja pääasiallinen paradoksi tai Yhden Lain vääristymä. Täten yhtenäinen älykäs äärettömyys verhosi itsensä moninaisuuden tutkimiseen.

Johtuen älykkään äärettömyyden äärettömistä mahdollisuuksista (tai Ykseydestä), moninaisuudelle ei ole loppua. Tutkiminen on täten vapaata jatkumaan loputtomasti ikuisessa nykyhetkessä. (B1, S13, 130-131)

RA: JOKAINEN OLENTO (MIELI/KEHO/HENKI -KOMPLEKSI) ON UNIIKKI YHDEN LUOJAN OSA. (B2, S29, 22)

 

II. LUOJALLA ON ÄÄRETÖN MÄÄRÄ OKTAAVIMUOTOISIA ULOTTUVUUKSIA

RA: Seuraava askel on ääretön rekatio luovaan periaatteeseen (älykäs energia), joka seuraa Yhden Lain perusvääristymästä; nimittäin vapaasta tahdosta. Täten monet, monet ulottuvuudet, äärettömät lukumäärältään, ovat mahdollisia.

Energia liikkuu älykkäästä äärettömyydestä johtuen ulospäin virtaavasta satunnaisesta luovasta voimasta, joka näin luo kuvioita. Nämä energiakuviot alkavat vakinaistaa niiden omia rytmejä ja energiakenttiä, näin luoden ulottuvuuksia ja universumeja. Tässä kohtaa fyysiset universumit eivät vielä ole syntyneet.

Askeleet ovat yhtäaikaisia ja äärettömiä. (B1, S13, 129-130)

RA: Universumi on ääretön. Tätä ei vielä ole osoitettu oikeaksi tai vääräksi, mutta voimme vakuuttaa teille että ei ole loppua teille, teidän etsimisen matkalle tai havainnoillenne luomuksistanne. (B1, S1, 66)

 

III. JUMALAN YKSILÖLLINEN OSA LOI GALAKSIMME (MILJARDIT TÄHDET)

KYSYMYS: Loiko älykäs äärettömyys tai sen osa galaksimme?

RA: Galaksi ja kaikki muut materiaaliset asiat ovat yksilöllistettyjen älykkään äärettömyyden osien tuotteita. Kun jokainen tutkimusmatka alkoi, yksilöllistetty Ykseyden osa, vuorollaan, löysi polttopisteensä ja muuttui kanssaluojaksi. Jokainen osa loi universumin käyttäen älykästä äärettömyyttä.

Sallien vapaan valinnan rytmin soljua ja leikkiä äärettömässä mahdollisuuksien spektrissä, jokainen yksilöllistynyt osa kanavoi valo/rakkautta älykkääseen energiaan, ja näin loi niinkutsutut Luonnonlait jokaiseen tiettyyn universumiin. Jokaisella on omat lokaalit versionsa illusionaarisista Luonnonlaeista.

TEHTÄKÖÖN YMMÄRRETTÄVÄKSI ETTÄ MIKÄ TAHANSA OSA, KUINKA PIENI TAHANSA, MISSÄ TAHANSA TIHEYDESSÄ TAI ILLUSIONAARISESSA KUVIOSSA, SISÄLTÄÄ, NIINKUIN HOLOGRAFINEN KUVA, YHDEN LUOJAN JOKA ON ÄÄRETTÖMYYS. NÄIN KAIKKI ALKAA JA LOPPUU MYSTEERIIN. (B1, S13, 131)

RA: Valkoinen valo joka huokuu ja muodostaa edellämainitun ali-logoksen saa alkunsa siinä, mikä metafyysisesti voitaisiin nähdä pimeytenä. Valo tulee pimeyteen ja ylentää sen, saa aikaan kaaoksen järjestäytymisen ja sen muuttumisen heijastavaksi tai säteileväksi. Näin syntyvät ulottuvuudet. (B2, S40, 78-79)

KYSYMYS: Ottaen huomioon ainoastaan Linnunradan galaksimme ja sen alkuvaiheet, oletan että ensimmäinen tapaus jonka kykenimme näkemään teleskoopeillamme on oman aurinkomme kaltaisen tähden ilmestyminen.

Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S82, 64)

RA: Luojan tai Logoksen ensimmäinen manifestaatio galaksin luomisessa on ulospäin pyörivien energioiden klusterin ilmaantuminen jotka tuottavat uusia energiakeskuksia Logokselle. Näitä energiakeskuksia kutsutaan tähdiksi.

Mitä lähempänä tähteä on, sanotaanko, logoksen manifestaation alku, sitä enemmän se ottaa osaa alkuperäiseen ajatukseen. (B4, S82, 64)

 

IV. GALAKSIMME LOGOS LOI AURINGON ENNEN PLANEETTOJA

RA: Yhteisluoja, joka yksilöllisti galaksin, loi energiakuviot jotka keskittyivät moniin älykkään äärettömyyden tietoisuuden keskuksiin.

Kehitys kulkee galaksista spiraalienergiana auringon spiraalienergiaan ja siitä planeetan spiraalienergiaan ja siitä spiraalienergiaan joka aloittaa ensimmäisen tiheyden tietoisuuden planeetan olennoilla. (B1, S13, 131-132)

[Huomaa että kaikki hypoteettiset vakaat perushiukkaset (elektroni, protoni, ja neutroni — sekä myös kvarkit) eivät voi olla olemassa ilman että ne pyörivät (spiraali). Lisäksi kolmannessa osassa Divine Cosmosta me opimme ”torsiokentistä”, jotka matkaavat spiraaliliikkeessä.

Convergence-sarjassa Wilcock puhuu siitä kuinka tämä spiraalimainen, laajeneva kasvun periaate soveltuu kaikkiin universumin tasoihin, mikrosta maksoon, ja kuinka kaikki ovat täydellisen harmonisesti ositettu toisistaan tekijällä 34560 (katso Ray Tomes’n teokset.) Vaikka Ra ei suoraan viittaa siihen että tämä partitiointi olisi ylläolevan lainauksen harmoninen luku, se voi olla päätelty kontekstista; vuonna 1981 Ra oli paljon aikaansa edellä.]

 

V. OLENTOJEN TIETOISUUDEN LUONTI TIIVISTYY YKSILÖLLISEKSI TIETOISUUDEKSI

A. ENSIMMÄISEN TIHEYDEN OLENNOT ILMAANTUVAT MAAPALLOLLE

RA: JOKAINEN VAIHE TOTEUTTAA UUDELLEEN ÄLYKKÄÄN ÄÄRETTÖMYYDEN TIETOISUUDEN LÖYTÄMISEN. PLANETAARISESSA YMPÄRISTÖSSÄ KAIKKI ALKAA SIITÄ MITÄ KUTSUTTE KAAOKSEKSI, SATUNNAISESTA JA OHJAAMATTOMASTA ENERGIASTA. HITAASTI MUODOSTUU ITSETIETOISUUDEN KESKITTYMIÄ. NÄIN LOGOS LIIKKUU. VALO SAAPUU MUOTOILEMAAN PIMEYTTÄ, luojan kuvioiden ja värähtelyrytmien mukaan. Tämä alkaa ensimmäisestä tiheydestä joka on tietoisuuden tiheys, mineraali- ja vesielämä planeetalla joka oppii tulelta ja tuulelta olemisen tietoisuuden. Tämä on ensimmäinen tiheys. (B1, S13, 132)

 

B. TIETOISUUDEN EVOLUUTIO TIHEYKSIEN LÄPI

(1) TOISEN TIHEYDEN OLENNOT KEHITTYVÄT ENSIMMÄISESTÄ TIHEYDESTÄ

RA: Planeetalla alkavat liikkua toisen tiheyden olennot sen sisällä ja pinnalla. (B1, S13, 132)

(2) KOLMANNEN TIHEYDEN OLENNOT KEHITTYVÄT TOISESTA TIHEYDESTÄ

RA: Toinen tiheys pyrkii kohti kolmatta tiheyttä joka on minätietoisuuden tai itsetajunnan tiheys. (B1, S13, 133)

 

10. YHDEN LAKI

RA: YHDEN LAKI YKSINKERTAISESTI SANOO, ETTÄ KAIKKI ASIAT OVAT YHTÄ, ETTÄ KAIKKI OLENNOT OVAT YHTÄ. (B1, S6, 92)

 

I. EI OLE OLEMASSA TODELLISTA (TAI IKUISTA) POLARITEETTIA

RA: Totuudenmukaisesti ei ole olemassa oikeaa tai väärää. Ei ole polariteettia, sillä kaikki tulee täsmäytymään jossain kohtaa tanssissanne läpi mieli/keho/henki -kompleksinne jolla te viihdytätte itseänne. Tämä uskomus polariteettiin on valinta, sen sijaan että ymmärtäisitte täyden ajatuksen ykseyden joka sitoo kaikki asiat yhteen.

Te olette jokainen asia, jokainen olento, jokainen tunne, jokainen tilanne.

Te olette ykseys. Te olette äärettömyys.

Te olette valo/rakkaus, rakkaus/valo.

Te olette.

Tämä on Yhden Laki. (B1, S1, 67)

Yhden Lakia, vaikka se on kaikkien sanojen ulkopuolella, voidaan approksimoida sanomalla että kaikki asiat ovat yhtä; ei ole polariteettia, ei oikeaa tai väärää, ei epäharmoniaa, vaan ainoastaan yksi identiteetti. KAikki on yhtä; ja se yksi on rakkaus/valo, valo/rakkaus, Ääretön Luoja. (B1, S4, 85)

YHDEN LAKI SANOO ETTÄ KAIKKI ASIAT OVAT YHTÄ LUOJAA. TÄTEN LUOJAN ETSIMINEN TAPAHTUU EI AINOASTAAN MEDITAATIOSSA JA ADEPTIN TYÖSSÄ, VAAN JOKAISEN HETKEN KOKEMUKSESSA. (B3, S57, 49)

SINUN JOKAISESSA INFINITESIMAALISEN PIENESSÄ OSASESSA ASUU YKSEYS KAIKESSA SEN VOIMASSAAN. (B1, S15, 146)

RA: Luojan ykseys on olemassa, ei ainoastaan itsetietoisissa olennoissa, vaan myös kaikkein pienimmissä materiaalisissa osissa jotka Rakkaus on luonut. (B2, S47, 111)

RA: Jokainen mieli/keho/henki -kompleksi on uniikki Yhden Luojan osa. (B2, S29, 22)

JIM MCCARTY: “Kaikki tapahtumat ovat illuusioita tai mysteerejä koska jokainen esittää Yhtä Luojaa yksissä tai toisissa vaatteissa, tarjoten meille enemmän tai vähemmän mahdollisuuksia löytää rakkautta, iloa, tasapainoa ja täydellisyyttä joka hetki.” (B5, 56)

 

II. EDISTYS TIHEYKSIEN LÄPI TAPAHTUU KAIKISSA GALAKSEISSA

KYSYMYS: Onko elämän kehittyminen toisissa galakseissa samanlaista meidän omaamme verrattuna? (B1, S16, 156)

RA: Kehittyminen on lähellä samaa, ainoastaan pienillä variaatioilla.

KYSYMYS: Silloin Yhden Laki on todella universaali kun se luo kehityksen kohti kahdeksatta tiheyttä kaikissa galakseissa. Pitääkö tämä paikkansa? (B1, S16, 156)

RA: Tämä pitää paikkansa.

RA: Tämä Yhden Äärettömän Luojan Äärettömän tiedon oktaavi on sellainen läpi Yhden Äärettömän Luomakunnan, joissa esiintyy ali-logosten ohjelmoimaa vaihtelua siellä mitä kutsutte suuriksi galakseiksi sekä pieniksi galakseiksi. Nämä vaihtelut eivät ole merkittäviä, mutta niitä voidaan verrata eri alueisiin joissa käytetään saman äänen värähtelyjä eri ääntämistavoilla. (B3, S71, 159)

 

11. ENSIMÄISEN TIHEYDEN LAAJENNUS:

UNOHDUKSEN HUNTU JA HÄMMENNYKSEN TIE

 

I. UNOHDUKSEN HUNTU

A. HUNTU SAA SINUT UNOHTAMAAN TODELLISEN IDENTITEETTISI JA TARKOITUKSESI

RA: Tämä on ainoa unohduksen paikka. On tarpeellista kolmannen tiheyden olennolle unohtaa mikä hän todella on, niin että hämmennyksen tai vapaan tahdon mekanismit voivat toimia juuri yksilöllistetyn tietoisuuskompleksin parissa. (B1, S21, 193)

RA: Hunnutusprosessi on tila/ajan ilmiö; se ei ole läsnä metafyysisessa maailmassa (aika/tila). (B4, S83, 73)

RA: Ilman huntua mieli ei jää kiinni ajan illuusioon. (B4, S85, 94)

KYSYMYS: Miksi olennon täytyy tulla inkarnaatioon ja menettää tietoinen muistinsa siitä mitä hän haluaa tehdä? Miksei hän voi saavuttaa samaa asiaa inkarnaatioiden välillä kun olento on tietoinen siitä mitä hän haluaa tehdä? (B2, S50, 132)

RA: JOS EI OLISI VÄÄRINYMMÄRRYKSEN POTENTIAALIA… EI OLISI KOKEMUSTA. (B3, S54, 24)

KYSYMYS: Ensimmäinen muutos, joka tehtiin vapaan tahdon laajentamiseksi, oli tehdä tietoisen mielen ja alitajuisen mielen välinen kommunikaatio suhteellisen ei-saatavillaolevaksi toinen toiselleen inkarnaation aikana. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S79, 40)

RA: Me kutsuisimme olosuhdetta mieluummin suhteellisen mysteerintäyteiseksi kuin suhteellisen ei-saatavillaolevaksi. (B4, S79, 41)

[Huom: Unet ovat selvästikin erittäin yleinen keino jonka avulla tämä ”mysteerintäyteinen” kommunikaatio tapahtuu, niin kuin on myös standardi visionäärinen kokemus.]

 

B. HUNTU JAKAA MIELEN TIETOISEEN JA TIEDOSTAMATTOMAAN OSAAN

KYSYMYS: Idea oli luoda jonkin tyyppinen huntu tietoisen ja alitajuisen mielen välillä. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Se on mahdollisesti Logoksen suunnitelma sallia tietoiselle mielelle suurempi vapaus ensimmäisen vääristymän alla osittamalla se alitajuisesta mielestä, jolla oli suurempi kommunikaatio koko mielen kanssa… mikä täten salli tietoisuuden ”sivistymättömien” osien syntymisen. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää karkeasti paikkansa. (B4, S79, 41)

 

II. HÄMMENNYKSEN LAKI

A. RA EI ANNA INFORMAATIOTA JOKA RIKKOISI HÄMMENNYKSEN LAKIA

RA: On olemassa raja jonka yli informaatio (jos Ra antaisi sellaista) olisi hämmennyksen lain rikkomista. (B3, S58, 53)

RA: Ei ole ymmärryksemme, että meillä olisi oikeus tai velvollisuus jakaa käsityksiämme mistään aiheesta, paitsi filosofiasta, ilman suoraa kysymystä. (B1, S2, 73)

RA: Ellei kysymys pidä sisällään potentiaalia rikkoa vapaata tahtoa vastauksen muodossa, me tarjoamme vastauksemme — jopa silloinkin jos kysymys on vähämerkityksellinen. (B1, S6, 95)

KYSYMYS: Auttaisiko jos Ra kuvaisi tekniikoita joita Ra käytti kun Ra oli kolmannessa tiheydessä kehittymässä henkisesti? (B3, S64, 98)

RA: Tuo kysymys on Hämmennyksen Lain tuolla puolen. (B3, S64, 98)

 

B. OTTAAKO RA MUKAAN VÄÄRÄÄ DATAA?

KYSYMYS: Jos minä olisin Ra:n paikalla nyt, ensimmäinen Yhden Lain vääristymä saattaisi saada minut sekoittamaan väärää dataa todellisen informaation kanssa jota olisin välittämässä tälle ryhmälle. Teettekö te niin?

RA: Me emme tee tarkoituksellisesti niin. Kuitenkin, tulee aina olemaan jonkin verran hämmennystä. Ei ole aikeemme luoda väärää informaatiota, vaan ilmaista Yhden Luomakunnan Äärettömän Mysteerin tunnetta sen äärettömässä ja älykkäässä ykseydessä. (B1, S18, 170)

 

III. ”YHTÄLÄISEN AJAN” SÄÄNTÖ:

MAHDOLLISUUS, MOLEMMILLE POLARISAATIOILLE, TULEE TASAPAINOTTAA

(1) ESIMERKKI MALDEKISTA

KYSYMYS: Miten Liitto lähetti tämän rakkauden ja valon maldekilaisille sen jälkeen kun he olivat tuhonneet planeettansa?

RA: Liiton planetaaristen olentojen keskuudessa oli niitä, jotka omien planeettojensa piirissä, eivät tehneet muuta kuin lähettivät valoa ja rakkautta — puhtaina virtauksina — niille jotka kutsuivat. Tämä ei ole konseptuaalisen ajattelun muoto, vaan puhdasta ja erilaistumatonta rakkautta. (B1, S21, 195)

KYSYMYS: Vaatiko Yhden Lain ensimmäinen vääristymä että yhtä paljon aikaa annettiin itseään palvelevalle ryhmälle?

RA: Tässä tapauksessa se ei ollut tarpeellista tiettyä aikaa, sillä näiden Maldekin olentojen suuntautuminen oli sellainen, että Liiton antamaa apua ei havaittu. (B1, S21, 195)

KYSYMYS: Koska sitä ei havaittu, sitä ei ollut tarpeellista tasapainottaa. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. Se mikä on tarpeellista tasapainottaa on tilaisuus. Kun on tietämättömyyttä, ei ole tilaisuutta. (B1, S21, 195)

 

(2) ESIMERKKI KAHDEN AKTIIVISEN KEHON LAPSISTA

TOTEAMUS: On monia lapsia jotka nyt ovat näyttäneet kyvyn taivuttaa metallia ajatuksen voimalla, mikä on neljännen tiheyden ilmiö. (B3, S63, 91)

RA: Nämä olennot ovat niitä jotka inkarnoituvat kaksi kehoa aktiivisena. Tämä siirtymäkeho on sellainen joka kykenee ymmärtämään neljännen tiheyden värähtelykomplekseja kun sisäänvirtaukset kasvavat ilman samanaikaista häiriötä kolmannen tiheyden keholle. Jos kolmannen tiheyden olento olisi sähköisesti tietoinen täydellisesti neljännestä tiheydestä, kolmannen tiheyden kentät hajoaisivat, johtuen epäyhteensopivuudesta. (B3, S63, 90)

KYSYMYS: Onko syy se, että he voivat taivuttaa metallia mielellään, ja viidennen tiheyden Vaeltajat eivät voi, se että näillä lapsilla on neljännen tiheyden keho aktivoituneena?

RA: Tämä pitää paikkansa. Vaeltajien mieli/keho/henki on aktivoitunut vain kolmannen tiheyden tasolla ja se altistuu unohdukselle, joka voidaan läpäistä kurinalaisella meditaatiolla ja työskentelyllä. (B3, S63, 92)

KYSYMYS: Nämä lapset eivät riko ensimmäistä vääristymää koska he ovat lapsia nyt ja he eivät tule olemaan tarpeeksi vanhoja todella vaikuttaakseen ihmisten polarisaatiovalintaan ennen kuin siirtymä sadonkorjuun aikaan on jo huomattavan pitkällä. Kuitenkin, Vaeltajat, jotka ovat tulleet tänne, ovat vanhempia ja heillä on suurempi kyky vaikuttaa ihmisten polarisaatioon. Heidän tulee toteuttaa vaikuttamisensa heidän unohdusprosessin läpäisykykynsä funktiona jotta he toimisivat ensimmäisen vääristymän piirissä. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, S63, 92)

RA: Tämä pitää varsin paikkansa.

RA: Se olisi ensimmäisen vääristymän (vapaa tahto) loukkaamista jos Vaeltajat läpäisisivät unohduksen niin pitkälle, että he aktivoisivat tiheämmät korkeamman tiheyden kehonsa ja näin kykenisivät elämään jumalan kaltaisella tavalla. (B3, S65, 111)

 

12. VAPAAN TAHDON LOUKKAAMINEN

I. JEESUS EI LOUKANNUT VAPAATA TAHTOA

KYSYMYS: Mikä oli Jeesuksen suuntautuminen tämän tyyppisen kommunikaation suhteen (evankelistojen käyttämä kommunikaatiotyyli)? (B3, S73, 173)

RA: Jeesus tarjoutui olemaan opettaja niille jotka kokoontuivat kuulemaan, ja jopa silloin hän puhui kuin hunnun läpi, jotta hän jättäisi tilaa niille jotka eivät halunneet kuulla. (B3, S73, 173) [Huom: Tämä tarkoitti että Jeesus puhui vertauskuvin, eli symbolismin ja metaforien avulla, säilyttääkseen Vapaan Tahdon Lain.]

 

II. MIKSI HÄNEN MAAGISET TEKONSA EIVÄT LOUKANNEET VAPAATA TAHTOA?

KYSYMYS: Vaikuttaisi siltä, että Jeesuksen tekemien ihmeiden näkeminen kaventaisi vapaata tahtoa jossain määrin, kun ilmeisen maaginen sattuma tapahtui adeptin työn tuloksena. Voisitko puhua tästä paradoksista joka on välittömästi ongelma kenelle tahansa joka tekee parannustyötä. (B3, S73, 173)

RA: Me olemme Yhden lain nöyriä viestintuojia. Meille ei ole olemassa paradokseja. Teot jotka vaikuttavat maagisilta ja näin tuntuvat loukkaavan vapaata tahtoa eivät, itsessään, tee niin, sillä jokainen silminnäkijä näkee sen minkä haluaa nähdä. (B3, S73, 173)

 

III. VAPAASEEN TAHTOON VAIKUTTAMINEN TAPAHTUU JOS VÄITTÄÄ PARANEMISEN LÄHTEVÄN PARANTAJASTA

RA: Vapaan tahdon häiintä tapahtuu maagisessa parannuksessa vain jos niin tekevä olento ottaa kunnian paranemisesta itselleen, ja väittää sen johtuvan hänen taidoistaan. Hän joka sanoo, että parannusteko ei ole peräisin niistä, vaan ainoastaan niiden kautta, ei riko vapaata tahtoa. (B3, S73, 173)

 

13. ÄÄRETTÖMYYDEN MYSTEERI

I. ÄÄRETTÖMYYDEN KÄSITTÄMINEN MYSTEERIN KAUTTA

RA: Tapahtumilla, jotka meidän sallitaan tarjota, mysteeri ja tuntemattomat ominaisuudet on toivottu aie ajatella että te ihmiset tajuaisitte äärettömyyden, ja silloin ja vain silloin, on mahdollista avata portti Yhden Lakiin. (B1, S7, 99)

RA: Olento, joka saavuttaa älykkään äärettömyyden, kaikkein useimmin havaitsee tämän kokemuksen olevan sanomattoman perustavaa laatua. Ei ole tavatonta, että olento välittömästi haluaa inkarnaationsa loppuvan.

Kuitenkin, halu kommunikoida tai käyttää tätä kokemusta muiden auttamiseksi on äärimmäisen vahva. (B2, S34, 51)

 

II. MYSTEERIIN VERHOTTU

KYSYMYS: Älykkään äärettömyyden käsite on se joka laajenee ulospäin kaikkiin suuntiin kaikkialla. Se laajenee ulospäin tasaisesti jokaisesta pisteestä kaikkialle valon nopeudella. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä käsite ei pidä paikkaansa niinkuin ei mikään älykkään äärettömyyden käsite. Kuitenkin käsite pitää paikkansa yhden tietyn Logoksen kontekstissa, tai Rakkauden, tai tämän Luojan keskittymässä. Se yksi erottamaton älykäs äärettömyys, polarisoimaton, täydellinen ja kokonainen, on mysteeriin verhotun olemuksen makrokosmos. (B2, S28, 10-11)

[Huom: Tri. Elkinsin kysymys pohjaa Dewey Larsonin fysiikan käsitteisiin. Ra:n vastaus antaa ymmärtää, että fysiikan lait tässä tietyssä galaksissa eivät välttämättä ole samat kuin muissa galakseissa, sillä galaksi/Logos itse luo viitekehyksen tiheyksien Oktaaville sen omalla uniikilla tavalla.]

Kuolemasta ja kuolemisesta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli kuolemaa. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Eräs, jonka kanssa työskentelin, soitti joku aika sitten sairaslomaa. Ja sitten sain myöhemmin kuulla että he olivat jos sairaalassa, että hänellä oli ollut valtimonpullistuma, sydänkohtaus. Ja ilmeisesti lääkärit eivät antaneet hänelle mitään toivoa…

A: No, se on hyvä, toivo ei auttaisi häntä paljoakaan.

Q: Kyllä, se on totta. Ja kun kuulin siitä, halusin mennä sinne ja parantaa kaikkeni ja niin edelleen. Ja sitten pysähdyin, ja sanoin, ”odota nyt; anna minun päästä kiinni siitä mitä on tapahtumassa”. Ja sitten istuin alas itsekseni ja uskoin häneen. Ja sen sijaan että olisin mennyt häsläämään sinne ja tuonut nauhoja ja kaikkea tätä, sanoin, ”odota nyt. Ehkä hän on käymässä läpi jotain jota joudun kunnioittamaan”. Ja, tuota…

A: On myös monia asioita jotka voit itse oppia siitä kun tuo henkilö oppii siitä.

Q: Kyllä. Siksi kuvaan tätä ja kysyn kysymyksen. Sitten menin sinne, ja hänen perheensä oli siellä, ja me kaikki autoimme häntä paranemaan. Ja olen meditoinut jonkin verran, ja hän voi nyt hyvin, ja hän oli koomassa kolme päivää, ja hän selviää nyt.

A: Erittäin hyvä. Me kiitämme sinua siitä että käytit hänen valitsemansa tavan sallia jokaisen teistä kukoistaa, houkutella teidät Korkeampaan Itseenne. Tämä on myös idea sopimuksesta joka shokeeraa teitä, tavallaan, eri tilaan. Saada teidät keskittymään sydänenergian ideaan, tietää että ehdoton rakkaus on se joka teitä kaikkia yhdistää, ja sallia kaikkien elämän tarkoitus tulla paljastetuksi. Me kiitämme sinua siitä että käytit tätä skenaariota positiivisella tavalla ja näin loit positiivisen lopputuloksen.

Q: Kiitos kertomuksestasi ja havainnoistasi.

A: Kiitos! Seuraava!

Q2: Minun erittäin rakas ystävä kuoli syöpään viime viikolla. Hän oli 32 ja häneltä jäi aviomies ja kaksi lasta…. Haluan tietää missä hänen sielunsa on nyt, miten hän pärjää siirtymässään toiseen maailmaan.

A: Aina on olemassa apua jota tarvitaan olennon mukauttamiseksi uuden ymmärryksen ilmanalaan. Se on uusi perspektiivi, mitä te nimitätte astraalitasoksi. Käynnissä on sopeutuminen; nyt on ymmärrys siitä mitä taudin luominen on. Tälle yksilölle tarjotaan myös mahdollisuus että hän voisi toimia jonkin aikaa henkioppaina omille lapsilleen.

Saattaa myös olla, voi olla, voi olla — sillä tämä ei vielä ole päätetty — mutta voi olla myös mahdollisuus tälle yksilölle inkarnoitua yhdeksi hänen lapsensa lapsista. Voi olla. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Se oli minkä todella halusin tietää. Hän oli erittäin valaistunut olento, ja hän jakoi paljon ihanaa valoa ja rakkautta monien kanssa…

A: Kyllä.

Q: Ja hänellä oli yli 500 ihmistä hänen hautajaisissaan. Ja minulle tuli tämä idea, että en halua jatkaa luomista, ja heti kun siihen pääsee, ei enää ole tarvetta olla elossa tällä tasolla, ja niin sitä kuolee. Ja hän pääsi sinne erittäin nuorella iällä.

Ja niin se oli kuin… minä itse olisin sanonut, ”sinun ei tarvitse ponnistella enää täydellisyyteen pyrkiäksesi, koska jos teet niin, sitten käy näin.”

A: Selvä. Me ymmärrämme mitä sanot. Kuitenkin, tunnusta että et koskaan saavuta täydellisyyttä, aivan sama miten paljon ponnistelisit. Sillä olet jo täydellinen nyt. Voit muuttua moneksi eri täydelliseksi ideaksi mikä haluat olla. Voit muuttua laajennetummaksi täydelliseksi ideaksi, mutta tulet aina olemaan yhtä täydellinen. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Ehkä hänellä oli kaikki muu kunnossa paitsi hänen terveytensä.

A: Ymmärrä, että on olemassa syy ajoitukselle.Tämä ei ole osoitus epätäydellisyydestä; se on osoitus ajoituksesta joka oli tarpeellinen että hän voi nyt olla avuksi toisella tapaa. Idea oli että hän oli kiihtynyt siihen pisteeseen asti jossa hän kykeni kiihdyttämään itsensä toiselle tasolle, olla avuksi toisella tapaa — tavalla jolla hän oli suostunut olemaan avuksi niille yksilöille jotka ovat edelleen fyysisiä. Hän voi nyt, monilla tavoin, itse asiassa tehdä ne asiat jotka hän on suostunut tekemään. Jos hän olisi pysynyt fyysisenä, hän ei välttämättä olisi kyennyt tekemään niin. Hän aikoo nyt houkutella heitä enemmän omaan itseensä, koska he ovat ulottautumassa kohti häntä. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Kaikki toimii täydellisellä ajoituksella — kaikki. Se oli yksinkertaisesti kätevä tapa kiihdyttää hänen fyysisen kuolemansa ideaa. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä. Ja se auttaa minua omassa surussani hänen menettämisen puolesta. Sillä niin paljon kuin tiedän että hän on nyt vapaa fyysisestä kivusta joka piinasi hänen kehoaan niin kauan, minulla on oma suruni siitä että kaipaan häntä.

A: Selvä. Totta kai, tunnusta että ei ole mitään menetetty, sillä hän on edelleen olemassa; ja hän on edelleen täällä ja nyt, hänen omalla ulottuuvuudellisella tavallaan. Ja idea on, että monet yksilöt, teidän termein, jotka suostuvat kiihdyttämään itsensä elämässään — ei sillä että heidän tarvii, mutta yksinkertaisesti monet heistä ovat valinneet — että jos olisi negatiivisuuden tai kivun tutkimista, silloin monet heistä ovat valinneet kiihdyttää itsensä nopeasti, jotta he saavat sen kaiken pois alta.

Seuraava elämä tälle yksilölle — jos hän suostuu elämään uudestaan — tulee olemaan täydellistä ekstaasia, sillä aikaikkuna johon hän syntyy tulee olemaan kiinteästi seuraavan muutosaikakauden puolella. Pysytkö kärryillä?

Q: Kyllä.

A: Hän on, siinä lyhyessä pyrähdyksessä, niinsanotusti, täydellisesti kiihdyttänyt itsensä yli vanhan kokonaisen karmisen syklin. Hän on elänyt, siinä lyhyessä pyrähdyksessä, sen verran kuin mitä toiset yksilöt ovat saattaneet suostua kokemaan vähempänä negatiivisuutena usean elämän ajan. Ja se oli, hänelle, mittari siitä miten voimakas hän tiesi olevansa.

Hän on edelleen yhtä voimakas, ja enemmänkin. Tunne hänen voimansa, ei menetystä — koska ei ole olemassa menetystä. Tunne se voima jonka hän tiesi että hänellä on pakko olla kun hän on luonut skenaarion tuolla tavoin, ja tulette kylpemään tuon olennon ideassa. Ja silloin sallitte tuon olennon sallia teille olla hänen oman itsevoimaantumisen energian kylvyssä. Identifioitukaa tuon voiman kanssa joka hän on. Pysyttekö kärryillä?

Q: Tunsin tuon kovasti hänen hautajaisissaan.

A: Kyllä.

Q: Onko hän nyt neljännessä vai viidennessä ulottuvuudessa?

A: Sanoisimmeko neljännessä, periaatteessa — neljännessä ei-fyysisessä. Sillä tavoin, neljäs ei-fyysinen on se taso joka ylläpitää yhteyttä Maahan, joten se voi edelleen olla avuksi monin eri tavoin.

Viides tiheys veisi tuon olennon yleensä pois maapallon ideasta. Sillä nyt, hän on, teidän termein, jäänyt tänne avuksi ja oppaaksi. Kiitos.

Q: Paljon kiitoksia.