Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG)

Kirjoittanut Keith Basterfield

Taustaa

Kesäkuun 25. päivänä 2021 apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks julkaisi muistion, osittain puolustusvoimain tiedustelun ja turvallisuuden apulaisministerin ohjauksessa ”…kehittämään suunnitelma jolla muodollistetaan UAPTF:n nykyiset tehtävät”.   Päivämäärällä 23. marraskuuta 2021 löytyy Yhdysvaltain puolustusministeriön lehdistötiedote, joka kertoo yksityiskohtia uudesta UFO-tahosta. Tässä on lehdistötiedotteen tekstisisältö.

Lehdistötiedote

”DoD ilmoittaa Airborne Object Identification and Management Synchronization Groupin (AOIMSG) perustamisesta.

Tänään apulaispuolustusministeri Kathleen Hicks, läheisessä yhteistyössä kansallisen turvallisuuden johtajan kanssa, ohjeistivat puolustusvoimain tiedustelun ja turvallisuuden apulaisministeriä perustamaan Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisen Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnoinnin Synkronisaatioryhmän ( Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG) jatkajaksi Yhdysvaltain laivaston UAP-toimikunnalle (Unidentified Aerial phenomena Task Force).

AOIMSG synkronoi puolustusministeriön ja laajemmalti Yhdysvaltain hallinnon pyrkimykset havaita, identifioida ja määrittää kiinnostuksen kohteita Erikoiskäyttöilmatilassa (Special Use Airspace, SUA), ja arvioida ja lieventää kaikkia mahdollisia lentämiselle ja kansalliselle turvallisuudelle niistä aiheutuvia uhkia.

AOIMSG:n valvovaksi elimeksi puolustusministeriö on myös ohjeistanut puolustusvoimia perustamaan Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnointineuvoston (Airborne Object Identification and Management Executive Council, AOIMEXEC), joka koostuu puolustusministeriön ja tiedusteluyhteisön jäsenistä, ja joka tarjoaa keinon Yhdysvaltain hallitukselle toimia eri virastojen kesken.

Kaikkien lentävien esineiden tunkeutumiset ilmatilaamme ovat turvallisuusriski lennoille ja operaatioiden turvallisuudelle, ja ne voivat olla myös haaste kansalliselle turvallisuudelle. DoD ottaa raportit — minkä tahansa lentävän esineen, tunnistamattoman tai tunnistetun — erittäin vakavasti ja tutkii jokaisen. Tämä päätös on suoraa seurausta OUSD:n ja muiden DoD-elementtien suunnittelutoimista ja yhteistyöstä apulaispuolustusministeri Hicksin valvonnan alaisuudessa, jolla vastataan UAP:den arvioinnin haasteisiin, joita esiintyy DoD-harjoitusalueilla tai niiden lähellä sekä DNI:n alustavan raportin kuvaamissa paikoissa, joka annettiin kongressille luettavaksi kesäkuussa 2021. Raportti identifoi myös tarpeen tehdä parannuksia prosesseihin, käytänteisiin, teknologioihin ja koulutukseen, joilla parannetaan kykyämme ymmärtää UAP-ilmiötä.

Tulevina viikkoina ministeriö tulee antamaan toteutukseen ohjeistusta, joka tulee sisältämään lisää yksityiskohtia AOIMSG:n johdosta, organisaatiorakenteesta, viranomaisista ja resursseista.”

Direktiivi

Laitan tähän kaksi sivua ohjeistusta, joka on julkaistu päivämäärällä 23. marraskuuta 2021.

Direktiivin koko teksti:

”Tunnistamattomien ilmailmiöiden (unidentified aerial phenomena, UAP) ollessa läsnä Erikoiskäyttöilmatilassa (Special Use Airspace, SUA), joka on määritelty 14CFR:n osassa 73, on potentiaalisesti lentoturvariski lennon miehistölle ja se herättää myös kansallisen turvallisuuden huolia. Tämän myötä minä ohjeistan puolustustusvoimain tiedustelun ja turvallisuuden apulaisministeriä (Under Secretary of Defense for Intelligence and Security, USD(I&S)) perustamaan Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnoinnin Synkronisaatioryhmän ( Airborne Object Identification and Management Synchronization Group, AOIMSG) synkronoimaan pyrkimykset koko ministeriön alalla ja muiden liittovaltion laitosten ja virastojen kanssa havaitsemaan, identifioimaan ja määrittämään kiinnostuksen kohteita Erikoiskäyttöilmatilassa, sekä arvioimaan, sekä silloin kun asianmukaista, lieventämään kaikkia turvallisuutta ja kansallista turvallisuutta uhkaavia turvallisuusuhkia. AOIMSG:n ohjaavaksi ja valvovaksi elimeksi perustan Lentävien Esineiden Tunnistus- ja Hallinnointineuvoston (Airborne Object Identification and Management Executive Council, AOIMEXEC). Yhdysvaltain puolustusministeriö tulee toimimaan DoD:n virallisena vastuutahona tässä prosessissa, tulee toimimaan AOIMEXECin johdossa yhdessä operaatiojohdon ja pääesikunnan kanssa, ja tulee kutsumaan johtajatason osallistujia ODNIsta. Resurssit tälle vaatimukselle tullaan määrittämään ohjelman budjettia läpikäytäessä.

Johtaja. AOIMSG (tästä eteenpäin ”Johtaja”) tulee synkronoimaan toiminnan puolustusministerin kanslian (OSD) ja puolustusministeriön komponenttien välillä, sekä muiden Yhdysvaltain hallinnon laitosten ja virastojen välillä, jolla minimoidaan UAP:ien ja muiden Erikoiskäyttöilmatilassa lentävien esineiden lentoturvallisuudelle ja kansalliselle turvallisuudelle aiheuttavat turvallisuushuolet. Johtaja, OSD:n ja DoD:n komponenttien johdon tuella, tulee puuttumaan tähän ongelmaan standardoimalla UAP-tapausraportoinnin eri ministeriöiden välillä; identifioimalla ja kuromalla umpeen aukkoja operationaalisen ja tiedusteluhavaitsemisen kyvykkyyksien välillä; keräämällä ja analysoimalla operationaalista, tiedustelu- ja vastatiedusteludataa; suosittelemalla muutoksia käytänteisiin, lainsäädäntöön tai asetuksiin, kun tämä on asianmukaista; identifioimalla lähestymistapoja, joilla ehkäistään tai lievennetään kaikkia  kiinostuksen kohteina olevienlentävien esineiden aiheuttamia riskejä; sekä muita aktiviteetteja joita Johtaja katsoo tarpeellisiksi. Lisäksi Johtaja, yhdessä OSD:n ja DoD:n johdon komponenttien kanssa, identifioi vaatimukset ja suosittelee muutoksia doktriineihin, organisaatioon, koulutukseen, materiaaleihin, johtoon, henkilöstöön, työvoimaan, laitoksiin ja resursseihin joita DoD:n asianmukaisen komponentin johtaja tuo AOIMEXECille arvioitavaksi, tarkasteltavaksi ja toteutettavaksi, tarpeen vaatiessa.

Tästä hetkestä eteenpäin AOIMEXEC, yhdessä OSD:n ja DoD:n johdon komponenttien kanssa tulee johtamaan siirtymää UAP-toimikunnasta AOIMSG:n. AOIMEXEC tulee nimittämään vastaavan johtajan AOIMSG:lle, ja tulee antamaan toteutusohjeet minun käskystäni. Tämä ohjeistus tulee määrittelemään organisaation jäsenet, roolit, vastuut ja viranomaiset AOIMSG:ssa, AOIMEXEC:ssa sekä OSD:n ja DoD:n komponenteissa.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.