NSA:n asiakirja tukee ideaa viestintäohjelmasta avaruusolennoille

Kirjoittanut Michael Salla

Lokakuun 10. päivänä 2014, Peter Maass ja Laura Poitras kirjoittivat The Interceptiin ja julkaisivat lisää powerpoint-kalvoja vuodetusta NSA-asiakirjasta, joka kertoi kansan silmiltä poissa pidetyistä erittäin salaisista ohjelmista. Paperit on alunperin vuotanut Edward Snowden. Niissä paljastettiin “Sentry Eagle”, jota käytetään sateenvarjoterminä jonka alle on piilotettu eräitä NSA:n kaikkein arkaluontoisimpia ohjelmia, jotka on luokiteltu “Poikkeuksellisen valvotuksi informaatioksi” (Exceptionally Controlled Information, ECI).

Useista powerpoint-kalvoista näkyy miten ECIn ohjelmat on piilotettu vähemmän salaisten ohjelmien taakse. Vuodetut dokumentit tukevat väitteitä, jotka toinen NSA-tietovuotaja Dan Sherman esitti 16 vuotta aiemmin, joka paljasti että hän työskenteli salaisessa kommunikaatio-ohjelmassa avaruusolentojen kanssa, joka oli piilotettu vähemmän salaisten NSA-ohjelmien joukkoon.

NSA leaked slide showing SENTRY EAGLE program where different DHS, DOD, and NSA clasified programs are hidden within less classified national programs. (NSA)

NSA:n vuotama kalvo näyttää SENTRY EAGLE -ohjelman, jolle muut vähemmän salaiset DHS:n, DOD:n ja NSA:n ohjelmat toimivat peitteinä. (NSA)

Interceptin artikkeli  käsittelee 13-sivuista “briiffaustaulukkoa” jossa puhutaan “Sentry Eaglesta”:

“Sinut indoktrinoidaan Sentry Eaglella”, vuoden 2004 dokumentti sanoo heti ensimmäisenä, ennen kuin se listaa kaikkein salaisimpia ohjelmia. Siinä varoitetaan, että Sentry Eaglen ohjelmista saa puhua vain “rajoitetun määrän” ihmisiä kanssa, ja silloinkin vain erään vanhemman tiedustelu-upseerin, joita on vain kourallinen, joihin lukeutuu mm. NSA:n johtaja.

Vuodetussa powerpoint-esityksessä on muutama kalvo, joita kutsuttiin termillä “Core Secrets Slide Slices.” Nämä kalvot paljastavat miten ECI-ohjelmiin on pääsy vain muutamalla valitulla tiedusteluyhteisön taholla, joilla on tarve tietää asiasta. Kahdessa kavlossa näkyy miten Sentry Eagle toimii sateenvarjona, jonka alle piilotetaan kaikkein arkaluonteisimmat ECI-ohjelmat vähemmän salaisia ohjelmia peitteenä käyttäen. Tämä tukee Dan Shermanin väitteitä, joka on työskennellyt kolmen vuoden ajan NSA:lla elektronisessa tiedustelussa.

Dan Sherman palveli ilmavoimissa 12 vuoden ajan (1982-1994), ja sai useita palkintoja, mm. Commendation Medalin ja Achievement Medalin. Hän paljasti, että that hänet erkrytoitiin salaiseen ohjelmaan nimeltä “Project Preserve Destiny” (PPD), jota pyöritettiin National Security Agencyn (NSA) alaisuudessa. Shermanin koulutus tähtäsi siihen, että hänestä piti tulla “intuitiivinen viestijä” Maan ulkopuolisille biologisille olennoille (extraterrestrial biological entities, EBE:t).

Käytännössä Shermanin oli tarkoitus oppia telepaattisesti toimimaan EBEjen kanssa ja välittämään heidän informaationsa turvalliseen tietokonejärjestelmään hänen NSA-handlereilleen. Shermanin PPD-koulutus oli samaan aikaan kun hän sai koulutusta sähköisessä tiedustelussa (electronic intelligence, ELINT), joka jo itsessään oli turvaluokiteltu.

Sherman NSA Certificate

Dan Shermanin NSA-sertifikaatti. Kuva kirjasta Above Black: Project Preserve Destiny, s. 69. (Dan Sherman)

Sherman kuvaa ELINT-koulutusta peitetoimintana hänen PPD-osallistumiselleen, joka kesti kolmen vuoden ajan (1991-1994). Hänen kirjassaan Above Black: Project Preserve Destiny – Insider Account of Alien Contact and Government Cover-Up (1998), Sherman paljastaa miten hänet rekrytoitiin ja koulutettiin tavalla, josta hänen ELINT-kouluttajansa eivät tienneet mitään. Koulutus tapahtui samaan aikaan kun hänen normaali ELINT-koulutuksensa. Kun hänet tämän jälkeen siirrettiin NSA:lle, Sherman työskenteli intuitiivisena viestijänä EBEjen kanssa.

Näin Sherman kuvaa hänen vuoden 1998 kirjassaan syvälle piilotettujen avaruusolentoihin liittyvien pimeiden projektien logiikkaa, jotka piilotetaan vähemmän salaisten ohjelmien alle:

Kun joku siirretään avaruusolentoihin liittyvään projektiin, hänet samalla siirretään tämän kollateraalina toimivaan mustaan tehtävään (peitetehtävä). Yksi syy tälle on, että jos joku paljastaa vähänkään avaruusolentoihin liittyvää informaatiota, hän todennäköisesti paljastaisi jotain peiteprojektista ja tämän perusteella häntä syytettäisiin salaisen informaation vuotamisesta (s. IX).

Shermanin väite syvälle piilotettujen mustien projektien parissa työskentelemisestä, joita on peitelty vähemmän salaisilla NSA-projekteilla, on saanut tukea NSA-dokumenteista. “Sentry Eagle” toimii tarkalleen tällä tavoin kuin Sherman kertoo hänen työskentelystään kahden salaisen ohjelman parissa NSA:lle vuosina 1991-1994.

Vuodetuista NSA-dokumenteista käy ilmi, että Sentry Eaglella on kuusi ohjelmaa:

  • Sentry Hawk (tietokoneverkkojen vakoiluun),
  • Sentry Falcon (tietokoneverkkojen puolustamiseen),
  • Sentry Osprey (CIA:n ja muiden tiedustelupalvelujen kanssa tehtävään yhteistyöhön),
  • Sentry Raven (kryptausjärjestelmien purkamiseen),
  • Sentry Condor (tietokoneverkoissa tehtäviin operaatioihin ja hyökkäyksiin),
  • Sentry Owl (yhteistyöhön yksityisen sektorin firmojen kanssa).

Sherman väittää, että hänet rekryttiin ilmavoimista NSA:n avaruusolento-ohjelmiin hänen saadessaan ELINT-asiantuntijakoulutusta ilmavoimilta, mikä viittaisi siihen, että Project Preserve Destiny oli todennäköisesti Sentry Osprey -ohjelma, johon liittyi yhteistyötä NSA:n ja muiden tiedustelupalvelujen välillä.

Virallisesti lähdettyään eläkkeelle ilmavoimista ja lopetettuaan NSA:lle tehtävän turvaluokitellun työn, Sherman paljasti vuoden 1998 kirjassaan hänen saamansa koulutuksen ja NSA:lle tehtävän työn elektronisen tiedustelun asiantuntijana dokumenttien kera. Shermanin 16 vuotta sitten esitetyt väitteet  siitä, että hän on työskennellyt erittäin korkean turvaluokituksen (“above black”) -ohjelmassa, joka on piilotettu vähemmän luokiteltujen “mustien” ohjelmien joukkoon NSA:lla eivät ole saaneet tukea kuin vasta nyt, kun Snowden on vuotanut dokumentteja. Shermanin väitteet viittaavat siihen, että yhdessä tai useammassa NSA:n kuudesta Sentry Eagle -osastosta on käynnissä avaruusolentoihin liittyviä projekteja, jotka on piilotettu syvälle vähemmän luokiteltujen NSA-peiteohjelmien joukkoon.

 

Artikkelin julkaissut exopolitics.org

Vuodettuja NSA-dokumentteja:

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.