Jumalan Ilmestys: Sisään Suurempaan Yhteisöön

Jumalan uusi Ilmestys avaa ovensa älykkään elämän universumiin, tarjoaa perspektiiviä, näkemystä ja ymmärrystä jonkalaista ei ole koskaan aikaisemmin ollut tarjolla.

Ihmisperhe ei tajua haavoittuvaisuuttaan Suuressa Yhteisössä tai sen suhdetta Suureen Yhteisöön.

Elämä eristyksissä niin pitkään, koko käsitys omasta itsestä, käsitys Luomakunnasta ja Jumalallisesta on erittäin paljon liitoksissa vain tähän maailmaan. Kuitenkin niin monella ihmisellä maailmassa nykypäivänä on juuret Suureen Yhteisöön, sillä monet heidän aikaisemmista kokemuksistaan tapahtuivat siellä ennen tähän elämään syntymistä.

On kuin olisitte eristäytynyt heimo joka ei ole löytänyt ulkomaailmaa, joka ei tiedä suurempien voimien olemassaolosta ympärillä, ja joka on täysin valmistautumaton siihen päivään jolloin elämää löydetään muualta.

Ihmiskunta on lähettänyt viestejä avaruuteen, varsin typeränä tietenkin, ja niinpä olemassaolonne on hyvin naapurienne ja muiden teitä vartioivien ryhmien tiedossa, jotka seuraavat tietä suurella mielenkiinnolla.

Jotkut ovat tutkineet teitä jo erittäin pitkän aikaa. Vaikka ne saattavatkin tulkita syvemmän luontonne olevan täysin käsittämätön, ulkoinen käytöksenne on helposti tunnistettavissa ja varsin ennustettavissa.

Seisotte täysin toisenlaisen todellisuuden reunalla, ei-inhimillisen todellisuuden — universumin jossa moraalit ja pyrkimykset eivät ole universaalisti samoja, universumi jossa olemassaolollanne ja tärkeydellänne on vähän tai ei yhtään merkitystä, paitsi niille roduille jotka haluavat tukea ihmisten vapautta maailmassa, tai niille roduille jotka haluavat ottaa sen teiltä pois.

Suuri Yhteisö tulee muuttamaan sen kuinka näette oman itsenne, kuinka valtiot ovat kanssakäymisessä keskenään, koko ihmiskunnan prioriteettijärjestyksen. Sen vaikutukset voivat olla erittäin hyödylliset jos osaatte ymmärtää ne oikein.

Sillä Suuri Yhteisö on se joka viimeinkin tulee saamaan valtionne tekemään yhteistyötä keskenään, yhdistymään maailmanne säilyttämiseksi ja ihmisperheen suojelemiseksi.

Se on Suuri Yhteisö joka tulee näyttämään teille että teillä ei ole varaa loppumattomiin konflikteihin maapallolla, ja että resurssinne ovat arvokkaat, ja että omavaraisuus on kaikkein tärkeintä.

Tämä mielessä pitäen ette voi jatkaa kinastelua maailmassa sillä tahdilla mitä teette nyt. Ette voi typerästi ajatella universumin olevan teitä varten sen jälkeen kun olette käyttäneet oman maailmanne luonnonvarat loppuun. Teidän on ymmärrettävä, että maailmanne on ainoa mitä teillä on. Tämä maailma, tämä aurinkokunta on kaikki mitä teillä on.

Tämän ulkopuolella astutte alueille joita hallitsevat muut, ja ette voi ottaa niitä muilta. Ette tiedä universumin voimankäytön sääntöjä tai maailmojen välisiä suhteita tai mikä on sallittua ja mikä ei ole sallittua tässä Suuremmassa elämän Yhteisössä.

Olette metropoliin astumassa olevia lapsia — viattomia, olettavaisia, tietämättömiä.

Ihmiset haluavat monia asioita täällä vierailevilta. He olettavat monia asioita. Ihmiset tuntevat olevansa erittäin tärkeitä universumissa ja että muut luonnollisesti tulevat auttamaan teitä ja antavat teille sen mitä haluatte ja tarvitsette. Ihmiset luulevat Kontaktin olevan jonkinlainen kihelmöivä seikkailu, loma arkisesta ihmiselämästä. He haluavat ajatella Kontaktin olevan erittäin positiivinen ja hyödyllinen, sillä heillä ei ole voimaa, rohkeutta tai valmiuksia ajatella siitä toisella tavalla.

Jumalan Ilmestys tarjoaa teille ikkunan Suurempaan elämän Yhteisöön, ikkunan jonka vain Jumala voi tarjota. Sillä universumissa ei ole mitään mistä Jumala ei olisi tietoinen. Yksikään rotu ei voi väittää toisin. Yhdelläkään rodulla ei ole ymmärrystä edes yhdestä galaksista. Yhdelläkään rodulla ei ole ymmärrystä ihmisyyden syvemmästä luonteesta.

Jopa nuo vähäiset mutta määrätietoiset rodut avaruuden reunalla, edes ne eivät voi täydellisesti ymmärtää ihmisluonteen todellista merkitystä.

Jokainen universumissa etsii resursseja, ja teknologisesti kehittyneemmät rodut ovat erittäin riippuvaisia tästä. Ette voi päästä sellaiseen pisteeseen jossa tämä tarve lakkaisi siksi että kehitytte teknologisesti, tuo tarve kasvaa kehityksen edetessä.

Ihmiskunta ei tiedä tämän olevan suuri rajapyykki, suuri käännepiste joka luo tulevaisuuden aivan erilaiseksi kuin mitä menneisyys on ollut. Eläminen tuhoutuvalla planeetalla, hupenevien resurssien ja kutistuvien mahdollisuuksien keskellä, ette näe suurta haavoittuvaisuuttanne avaruudessa. Rajanne ovat vartioimattomat. Ihmiset eivät tiedä. Hallituksenne ovat sisäisten vaikeuksien ja toistensa riivaamia.

Tämä maailma on niin kaunis paikka, niin rikas biologisesti, niin monia resursseja sisältävä, että on vaikeaa löytää samanlaista universumin autioiden maailmojen keskeltä.

Jumalan Ilmestyskirjan täytyy herättää teidät todellisuuksiin, vaikeuksiin ja mahdollisuuksiin astuttaessa sisään älykkään elämän Suurempaan Yhteisöön. Yhdenkään Jumalan aiemmista Ilmestyksistä ei ole tarvinnut tehdä tuota herätystä sillä siihen ei ollut tarvetta. Ihmiskunta ei ollut edistynyt tarpeeksi pitkälle.

Mutta nyt te olette globaali sivilisaatio — sirpaloitunut, tuhoisa, riitaisa, piittaamaton ja vastuuton, mutta se on maailmanlaajuinen yhteisö jokatapauksessa. Teillä on globaali viestintä. Teillä on globaali kaupankäynti. Ja monilla ihmisillä on kasvava globaali tietoisuus. Se on tässä kohtaa kun Väliintuloa yritetään. Se on tässä kohtaa kun ihmiskunnasta tulee palkinto.

Ne jotka tulevat tänne ja jotka ovat täällä jo nyt eivät voi elää biologisesti näin monimutkaisessa maailmassa, jossa te asutte ja johon te olette sopeutuneet. Ne tarvitsevat ihmisapua. Ne tarvitsevat ihmisten uskollisuutta. Ne tarvitsevat ihmisten yhteistyötä saadakseen täällä valtaa. Ja ne tulevat käyttämään odotuksianne, toiveitanne, fantasioitanne ja surujanne hyväksi saadakseen tämän aseman itselleen.

Katsokaa väliintulojen historiaa maailmassanne. Katsokaa kuinka helposti alkuperäiskansat alistettiin ulkopuolisten alaisuuteen. Tämä ei saa olla teidän kohtalonne.

Jos alatte ajatella tätä suuremmassa mittakaavassa, alatte nähdä asioita joita ette ole aiemmin nähnyt, ja näette ihmiskunnan yhtenäisyyden ja yhteistyön ei ainoastaan haluttavana tulevaisuuden tavoitteena, vaan perusedellytyksenä ihmisperheen tulevaisuudelle ja vapaudelle.

Väliintulo ei halua tuhota teitä, vaan käyttää teitä hyväkseen omiin tarkoituksiinsa. Se on todellisuus jota ette pääse pakoon, ja se huijaus, joka koko ihmisperheen päälle lankeaa saadakseen sen alistumaan ja rauhoittumaan, tulee olemaan voimakas ja puoleensavetävä.

Kun ihmiset ovat menettäneet uskonsa johtajuuteen ja instituutioihin, ihmiset alkavat etsiä muualta universumista voimia heitä johtaakseen, kiihkeästi uskoen että hyväntahtoiset voimat tulevat tänne palauttamaan ja pelastamaan ihmiskunnan itse itseltään. Tämä oletus, tämä toive, olkoon se kuinka alitajuinen tahansa, on se mitä Väliintulo tulee käyttämään hyväksi omiin tarkoituksiinsa.

Vapautenne on arvokas, mihin tahansa asti sitä maailmassanne riittääkin. Se on saatu suurella vaivalla ja ihmishenkien uhrauksella. Sitä täytyy suojella suurella valppaudella.

Olette joutuneet olemaan tekemisissä vain toistenne kanssa, mutta nyt teillä on suurempia huolia, ja ne huolet ovat suuri tarve tulla koulutetuksi elämästä universumissa ja valmistautua vaikeaan ja vaaralliseen yhteenottoon.

Ne jotka ovat ihmiskunnan kanssa liitossa, vapaat rodut, eivät tule väliin täällä, sillä väliintulo merkitsee rikkomusta niille. Ne tajuavat että vaikka ne voisivatkin voittaa luottamuksenne, ne saattaisivat joutua olemaan hallitsevana läsnä jotta teidät voitaisiin ohjata Suurempaan Yhteisöön. Ja tätä ne eivät voi tehdä. Ne tajuavat että ihmiskunnan on taisteltava, ja jopa kärsittävä, tullakseen siihen pisteeseen jossa se tajuaa vastuunsa omasta tulevaisuudestaan ja kohtalostaan.

Ne voivat vain ohjeistaa. Ne lähettävät Selontekonsa, Selonteon Ihmiskunnan Liittolaisilta. Tämän ne ovat tehneet osana Jumalan Uutta Ilmestystä, sillä Luoja tietää että teidän täytyy tajuta ettette ole aivan yksin universumissa ja että vapaus ja itsenäisyys ovat myös muiden saavuttamia. Mutta se ei ole helppo saavutus, ja sillä on perusvaatimuksensa.

Ihmiset menevät shokkiin näistä asioista, ei siksi että ne eivät olisi tosia tai edes sensaatiomaisia, vaan koska he eivät ole ajatelleet niitä ollenkaan, ja he eivät edes halua ajatella koska ne ovat niin suuria ja monimutkaisia ja haasteellisia.

Mutta tämä on teidän maailmanne. Tämä on se miksi olette tulleet. Ette tulleet nukkumaan kauniilla planeetalla, vaan auttamaan sen säilyttämisessä ja ihmisperheen suojelemisessa tuholta ja alistamiselta.

Ihmiskonflikti jäytää teitä. Tietämättöminä ja typerinä siitä mitä rajojen tuolla puolen on, ihmiskonflikti jäytää teitä.

Nyt on tullut aika ihmiskunnan kasvaa aikuiseksi, tajuta että olette osa elämän Suurempaa Yhteisöä — Suurempaa Yhteisöä jota ette voi hallita, Suurempaa Yhteisöä joka on ponnistelujenne, teknologianne ja jopa ymmärryskykynne tuolla puolen.

Tämä on se miksi kaiken elämän Luoja tekee Ilmestyksensä Suuremmasta Yhteisöstä tiettäväksi maailmalle. Sen aika on nyt — kun ihmiskunta seisoo tuhoutuvan maailman reunalla, hupenevien resurssien ja kasvavien taloudellisten ja poliittisten mullistusten ja epätasapainon reunalla; aikana jolloin maailmanuskonnoista on tullut partisaaneja jatkuvassa konfliktissa ja kilpailussa ihmiskunnan hyväksynnästä ja johtajuudesta; aikana jolloin köyhempien valtioiden resurssit ovat loppumassa ja rikkaat valtiot ovat vajoamassa velkaloukkuun.

Se on täydellinen hetki väliintulolle. Se on täydellinen hetki suuremman tietoisuuden ja vastuuntunnon nousulle maailmassa — ei ainoastaan yhden valtion tai ryhmittymän tai uskonnollisen järjestön, vaan koko ihmiskunnan. Sillä jos valtiot hajoavat, koko maailma voi hajota. Jos väliintulo on onnistunut yhdessä osassa maailmaa, se uhkaa kaikkien ihmisten tulevaisuutta.

Ihmiset ovat täynnä surua. He ovat täynnä tarpeita. He ovat täynnä, joskus, epätoivoisia tarpeita — köyhyyttä ja sortoa. Maailman johtajat ovat joko sokeita tai eivät voi kommunikoida sitä mitä heille on kerrottu, mitä he näkevät ja tietävät. Joten ihmiset jäävät tietämättömiksi ihmiskunnan suurimmasta tapahtumasta, suurimmasta haasteesta ihmiskunnan vapaudelle ja suvereeniudelle, ja suurimmasta mahdollisuudesta ihmiskunnan yhtenäisyydelle ja yhteistyölle.

Sillä te ette pysty astumaan Suurempaan Yhteisöön sotaisana heimojen ja valtioiden joukkona. Teillä ei ole voimaa eikä tehokkuuttä siellä, ja teidän heikkoutenne ovat niin ilmiselviä muille.

Ihmiskunta tuhoaa maailman vaurauden, ja myös tämä seikka kehottaa tulemaan väliin.

Teillä on niin paljon opittavaa. Sitä ei voi kommunikoida teille muutamalla sanalla, vaan sarjana suuria opetuksia, jotka ovat osa Jumalan Ilmestystä.

Tällöin kristitystä pitää tulla kristitty tietoisena Suuremmasta Yhteisöstä. Muslimista pitää tulla muslimi tietoisena Suuremmasta Yhteisöstä. Buddhalaisen ja juutalaisen pitää saada laajempi kuva elämästä jotta heidän uskonnolliset opetuksensa olisivat relevantteja. Jos maailmanuskonnot aikovat opettaa ja valaista, niiden täytyy tehdä se suuremmalla tehokkuudella ja tietoisuudella.

Ette voi jatkaa pelleilyä Suuremman Yhteisön tai maailmassa jo esiintyvien muutosten Suurten Tuulten edessä. On aika kasvaa aikuiseksi.

Ihmiskunnalla on suuria voimia. Ette ole kadottanut yhteyttänne syvempään Tietoon joka on sisällä jokaisessa ihmisessä. Teistä ei ole tullut systemaattista, maallistunutta, teknologista yhteiskuntaa, jotka ovat niin tavallisia universumissa. Ette ole menettänyt vapauttanne tai kokonaan suurempaa vastuuntuntoanne vaikka se uhkaakin teitä joka päivä.

Elämän perustarpeet ovat samat kaikkialla. Kehittynyt teknologia ei päästä teitä näistä tarpeista kokonaan ja itseasiassa voi kärjistää niitä suuresti. Luuletteko etteivät universumissa pitkälle edistyneet yhteiskunnat ole epätoivoisesti resurssien puutteessa, resurssien joita ne eivät voi itse tuottaa, mutta joita joutuvat neuvottelemaan ja hankkimaan vaihtokaupalla kaukaa? Ne ovat menettäneet itsemääräämisoikeutensa. Niitä kontrolloivat nyt ne kaupankäyntien reitit joista ne ovat riippuvaisia.

Jotta voisitte olla vapaita universumissa, teidän täytyy olla omavaraisia, teidän täytyy olla yhtenäisiä ja teidän täytyy olla erittäin huomaamattomia. Nämä ovat ne vaatimukset jokaiselle valtiolle, jokaselle maailmalle, jokaiselle rodulle elämän Suuremmassa Yhteisössä.

Tässä voitte havaita vaarat ja viettelykset ihmiskunnan saadessa teknologiaa ja resursseja maapallon ulkopuolelta. Mikä suuri houkutus se onkaan. Mikä suuri viettelys se onkaan.

Kun menetätte omavaraisuuden, kaikki arvostamanne on menetetty, sillä ette pysty määräämään ehtoja niiden asioiden hankkimiseksi joista olette nyt tullut riippuvaisiksi. Muut valtiot määrittelevät käyttäytymisenne ja osallistumisenne. Se on elämän tosiasia.

Ette voi ottaa paikallisuniversumia väkisin, sillä teitä vastustetaan joka puolelta. Tämä on varsin erilainen kuva kuin mitä elokuvat ja scifikirjat antavat, toiveistanne ja odotuksistanne. Tämä antaa varsin erilaisen kuvan ihmiskunnan yhtenäisyyden ja yhteistyön tarpeellisuudesta maapallolla, tarpeesta turvata ja rakentaa vapaus ihmisille, ja se tieto jonka Jumala on asettanut jokaiseen ihmiseen.

Täällä vapaus ei ainoastaan tarkoita suopeaksi ja vastuuntuntoiseksi muuttumista. Siitä tulee oleellinen elementti elämään. Täällä suurimmat lahjanne voidaan tuoda esiin, kun tajuatte että olette täällä palvelemassa ihmiskunnan suuria tarpeita. Täällä kaikki sisällänne oleva aitous ja totuus voidaan aktivoida ja kutsua. Täällä valtiot lopettavat ikuiset konfliktinsa ja yrittävät luoda tasapainoa itselleen ja naapureilleen varmistaakseen tulevan hyvinvointinsa ja ehkäistäkseen ulkopuolisen väliintulon.

Maailmaa ei voida ottaa väkisin, sillä se ei ole sallittua täälläpäin universumia. Se otetaan viettelemällä ja ympäripuhumalla, käyttämällä hyväksi ihmisten heikkouksia, yhteenottoja, taikauskoa ja tyydyttämättömiä tarpeita.

Raakaa voimaa harvoin käytetään täälläpäin universumia. Suurempia, hienovaraisempia keinnoja käytetään suojaamaan maailman resursseja ja saavuttamaan etuja suostuttelemalla, huijaamalla ja salailemalla. Ihmiskunta on edelleen kömpelö, väkivaltainen rotu tässä mielessä, mutta jopa se on muuttumassa maapallolla.

Me annamme teille nämä perspektiivit, koska se osoittaa rakkautemme Luojaa kohtaan. Vaikka se voikin olla pelottavaa ja hämmentävää aluksi, se on todellisuus josta joudutte tulemaan tietoisiksi ja johon joudutte tottumaan. Teidän täytyy ajatella ei ainoastaan itseänne, yhteisöänne tai valtiotanne, vaan koko maailmaa, sillä se on se mikä määrittelee kohtalonne ja hyvinvointinne lapsillenne ja lapsenlapsillenne.

Tietoisuudessa tapahtuu suuri muutos, suuri ja tarpeellinen muutos juuri nyt. Ihmiset tulevat vastustelemaan tätä, tietenkin. He tulevat etsimään turvaa uskonnoista. He tulevat etsimään turvaa poliittisista ideologioista. He tulevat etsimään turvaa rationaalisuudesta. Mutta elämä universumissa ei riipu näistä asioista. Elämä on riippumatta siitä oletteko tietoisia siitä vaiko ei, riippumatta siitä oletteko valmistautuneita vaiko ei. Kyse ei ole perspektiivistä. Kyse on ideologisesta suuntautumisesta. Kyse on todellakin asioihin keskittymisestä, havainnoimisesta, objektiivisuudesta ja rehellisyydestä itsensä suhteen.

Se on suuri haaste, mutta tarpeellinen haaste, ja uusiutuva haaste mikäli sitä ei kohdata rehellisyydellä ja avoimuudella. Teillä on silmät nähdäksenne ja korvat kuullaksenne, mutta ette katso ettekä kuuntele. Kaikki ympärillänne tuntuvat olevan pakkomielteisiä, ajatusten valtaamia tai sorrettuja. Kuka puhuu heidän puolestaan? Kuka heitä opettaa? He eivät välttämättä kuule maailmojamme. Kuka puhuu heille?

Teidän täytyy ainoastaan osoittaa Ilmestykseen, sillä te itse ette voi selittää elämää universumissa. Te ette voi selittää muutoksen Suuria Tuulia jotka saapuvat tähän maailmaan. Te ette voi selittää ihmisen henkisyyttä pelkällä Tiedolla. Te ette voi selittää universumin Viisautta ja Tietoa. Te ette voi selittää ihmiskunnan suurta kohtaloa ja mitä sen saavuttamiseksi on tehtävä.

Tätä varten teidän on käännyttävä Ilmestyksen puoleen, sillä Ilmestys on suurempi kuin mikään mitä yksittäinen ihminen voi ymmärtää. Osoittakaa Ilmestykseen, sillä yksin se sisältää tiedon ihmiskunnan tulevaisuuteen valmistautumisesta ja kohtalosta nousevassa maailmassa.

Jumala antaa ihmiskunnalle mitä se ei pysty itselleen antamaan. Jumala varoittaa ihmiskuntaa vaaroista ja mahdollisuuksista kun ne odottavat avaruuden rajalla. Jumala varoittaa ihmiskuntaa tuhoutuvassa maailmassa elämisen vaaroista ja mahdollisuuksista. Jumala tuo maailmaan selvyyden ihmisen henkisyyden luonteesta ja tarkoituksesta, luonteesta ja tarkoituksesta joka on kadonnut Jumalan aiemmista Ilmestyksistä.

Ilmestys on laaja. Se puhuu monista asioista. Te ette voi käsitellä sitä kokonaan, ja teidän täytyy käyttää ja soveltaa sitä ja jakaa sen todellisuus muiden kanssa. Vain silloin voitte nähdä mitä se todella tarkoittaa ja miksi se on tarpeellinen ja miksi se pitää sisällään suuren lupauksen ihmiskunnan tulevaisuudesta ja vapaudesta.

Onnistuminen ei ole mitenkään taattu. Monet kansat universumissa ovat joutuneet viettelyksen ja alistuksen uhreiksi. Se on tapahtunut lukemattomia kertoja. Se on väistämätön lopputulos siitä kun kansa ei ole valppaana ja valmiina kohtaamaan älykkästä elämää suuremmalla näyttämöllä.

Varokaa omia fantasioitanne ja odotuksianne. Kyseenalaistakaa ne. Tutkikaa niitä todellisuuden luonteen ja ihmiskunnan historian valossa.

Jos olette rehellinen itsellenne, teidän täytyy nähdä ettette tiedä mitä maailman tuolla puolen on, ja että toiveikkaat odotukset voivat olla erittäin sokaisevia. Teidän täytyy olla valmiita mihin tahansa ja kaikkeen mahdolliseen, aivan kuten varautuisitte tässäkin maailmassa — ihmissuhteissa ja elämän eri tilanteissa.

Ollaksene vapaita teidän täytyy olla vahvoja. Ollaksenne vahvoja mielenne tulee olla selviä. Teidän täytyy nähdä selvästi. Teidän täytyy kuulla totuus. Teidän täytyy tarkastella omaa elämäänne ja olosuhteitanne objektiivisesti. Teidän täytyy katsoa maailmaa ei surren tai vältellen, vaan myötätuntoisesti, kärsivällisesti ja määrätietoisesti. Jos aiotte tehdä pohjatyön uudelle tulevaisuudelle täällä, esittääksenne pientä mutta tärkeää roolia täällä, silloin teillä tulee olla tämä asenne.

Hyväksykää tämä rakkauden ja ilmestyksen lahja. Se tuo mukanaan suuren vastuun, mutta myös suuren voiman ja lupauksen.

Ette elä vielä sitä elämää jota teidän on tarkoitettu, sillä elämänne ei ole kiinni vielä Suuremmassa Todellisuudessa joka on sisällänne ja kaikkialla ympärillänne. Ihmiskunnalle tämä on suuri käännekohta. Ja teille tämä on suuri käännekohta.

Maailman ihmisten on havahduttava Suurempaan Yhteisöön ja niihin olosuhteisiin joissa he elävät. Teidän täytyy oppia tuntemaan suurempi voima ja suurempi viisaus jotka Jumala on teihin asettanut teitä ohjatakseen, valmistaakseen ja suojellakseen.

Jumala on puhunut jälleen. Suurimpien tarpeiden tyydyttäminen palvelee suurinta tarkoitusta.

Artikkelin julkaissut The New Message from God

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.