Tietopyyntö paljastaa AAROn yrittäneen toistuvasti tavoittaa David Gruschia

Tunnistamattomien poikkeavien ilmiöiden (UAP, Unidentified Anomaly Resolution Office) tutkimisesta vastaava AARO (All-domain Anomaly Resolution Office) yritti useaan otteeseen haastatella UFO-ilmiantaja David Gruschia hänen väitteistään, joiden mukaan Yhdysvaltain hallitus on ollut tekemisissä Maan ulkopuolisten materiaalien ja teknologioiden kanssa. Nämä uudet asiakirjat julkaistiin juuri The Black Vaultille FOIA-asiassa 24-F-0266, joka jätettiin 2. marraskuuta 2023, ja niissä hahmotellaan paitsi tapahtumien aikataulua yhteyden ottamiseksi Gruschiin, myös lukuisia tekstiviestejä ja sähköposteja.

Seuraavassa on yleiskatsaus ja lyhyt aikajana, kuten 8. tammikuuta 2024 päivätyssä pöytäkirjamuistiossa, joka oli yksi tapauksen yhteydessä julkaistuista asiakirjoista, selitetään.

Aikajana AAROn yrityksistä saada David Grusch mukaan toimintaan:

  • 8.-13. kesäkuuta 2023: Gruschin tunnettuihin työtovereihin  otettiin alustavasti yhteyttä ja kehotettiin heitä pyytämään häntä puhumaan AARO:n kanssa. Näitä pyrkimyksiä selvennettiin AAROn johtajan ja Gruschia lähellä olevien henkilöiden välisissä keskusteluissa.
  • 26. kesäkuuta 2023: AARO:n henkilökunta pyysi suoraan Gruschin yhteystietoja ja esitti haastattelukutsun, jonka Grusch kuitenkin hylkäsi.
  • 28. kesäkuuta 2023: Gruschin kongressissa antaman lausunnon jälkeen AARO etsi kaikki todennettavissa olevat tiedot, jotka hän on saattanut jakaa kongressille.
  • 27. heinäkuuta 2023: Edelleen yritetään järjestää haastattelu Gruschin toisen työtoverin kautta, joka tapasi hänet seuraavana päivänä.
  • 6. lokakuuta 2023: Gruschia kannustettiin soittamalla turvapuhelimella ja osallistumaan viralliseen haastatteluun.
  • 10. marraskuuta 2023: Grusch suostui haastateltavaksi 14. marraskuuta, kun kongressin henkilökunta oli kehottanut häntä yhteistyöhön.
  • 14. marraskuuta 2023: Grusch ei saapunut sovittuun haastatteluun, koska hän epäili AARO:n valtuuksia käsitellä salassa pidettäviä tietoja.
  • 19. marraskuuta 2023: AARO otti uudelleen yhteyttä Gruschiin, toisti valtuutuksensa ja kutsui hänet keskustelemaan väitteistään, mistä hän kieltäytyi.
  • 8. tammikuuta 2024: AARO toimitti lisäasiakirjoja Gruschin luottamuksellisuutta ja turvaluokituksen käsittelyä koskevien huolenaiheiden ratkaisemiseksi ja antoi pysyvän kutsun haastatteluun.

Kuten edellä mainitussa sähköpostiviestissä todetaan, Gruschin kanssa oli sovittu tapaaminen sen jälkeen, kun hän lopulta suostui tapaamiseen. Hän ei kuitenkaan koskaan tullut paikalle ja jätti heidät ilmeisesti jopa odottamaan aulaan sovittuna tapaamisaikana ja -paikkana.

Grusch pyysi myöhemmin sähköpostitse anteeksi, mutta viittasi siihen, että hänen poissaolonsa johtui hänen mielestään avoimista kysymyksistä, joita hän halusi käsitellä ennen kokousta.

 

Aikataulun hahmottelun jälkeen muistio päättyi seuraavasti: ”AARO:n ja Gruschin välisessä vuorovaikutuksessa marraskuusta 2023 tammikuuhun 2024 kävi ilmeiseksi, ettei Gruschilla ollut aikomustakaan antaa AARO:lle tietoja väitteistään.”

Yhteydenottoyritysten aikataulua kuvaava muistio ei kuitenkaan ollut julkaisu koko laajuudessaan. Edellä esitetyn aikataulun tueksi toimitettiin lukuisia sähköposteja ja tekstiviestejä.

Esimerkkinä jälkimmäisestä ovat entisen tiedustelusta vastaavan apulaispuolustusministerin sijaisen Christopher Mellonin ja tohtori Sean Kirkpatrickin, AARO:n silloisen johtajan, väliset tekstiviestit Signal-nimisessä salatussa tekstiviestijärjestelmässä. Näistä viesteistä käy ilmi, että Mellon yritti sovitella Gruschin ja AARO:n välillä selvittääkseen AARO:n oikeudellisia valmiuksia koskevia väärinkäsityksiä.

Huomautus: Mellonin tekstit ovat harmaalla/valkoisella ja Kirkpatrickin tekstit sinisellä/valkoisella.

Mellonin välityksellä Grusch kysyi miksi AARO ei vain saanut tietojaan tarkastusvirastolta. Kirkpatrick selitti sitten, että aineiston ”rikostutkinta”-näkökulman vuoksi heillä ei olisi ollut pääsyä aineistoon ennen kuin tarkastusvirasto päättää julkaista sen. Kirkpatrick selitti kuitenkin, että Grusch pystyi edelleen antamaan todistuksensa ja todisteensa suoraan AARO:lle rikostutkinnan ulkopuolella.

Kirkpatrick nimittää Gruschin väitteitä ja Mellonin vastausta hänelle ”absurdiksi ja vääräksi” keskustelun aikana.

Toinen keskustelu osoitti, kuinka Kirkpatrick kertoi Mellonille, että hän ”… puolustaa ja tuomitsee, ja [Mellon] heikentää juuri sitä organisaatiota, jonka perustamisessa hän väitti olevansa mukana tätä tarkoitusta varten”. Mellonin vastaus oli, ettei hän koskaan väittänyt Gruschin väitteiden olevan ”paikkansapitäviä”, mutta hänestä Grusch oli ”vilpitön ja uskottava”. Hänen koko vastauksensa on yllä. (Huomautus: Viesti näyttää katkenneen. Tietopyynnön tiedoista on jäänyt puuttumaan loppuviesti, jonka saamiseksi on tehty valitus).

Vaihdot alkoivat 11. kesäkuuta 2023 ja kestivät 13. kesäkuuta 2023 asti. Toinen vaihto tapahtui tuntemattomana ajankohtana ja siinä välitettiin AARO:n kanta, jonka mukaan ”lain mukaan AARO voi vastaanottaa kaikki UAP:hin liittyvät tiedot, mukaan lukien kaikki sotilas-, tiedustelu- ja tiedustelutoimintaan liittyvät turvaluokitellut kansalliset turvallisuustiedot kaikilla turvaluokitustasoilla riippumatta rajoittavista pääsynvalvontatoimenpiteistä, erityisistä pääsynvalvontaohjelmista tai siiloutetuista pääsynvalvontaohjelmista”.

Mellon suostui välittämään tämän Gruschin asianajajalle, minkä jälkeen hän totesi, että ”… pyrkisi välttämään lisäviestintää, ellei kyse ole jostain, joka vaikuttaa poikkeukselliselta, tai jos [todennäköisesti Kirkpatrick] tekee aloitteen.” Mellonin ja Kirkpatrickin välistä yhteydenpitoa ei enää julkaistu.

8. maaliskuuta. 2023, kenraalimajuri David W. Abban muistio.
8. maaliskuuta. 2023, kenraalimajuri David W. Abban muistio.

Toinen FOIA-julkaisuun sisältyvä asiakirja on muistio, jossa vahvistetaan AAROn valtuudet vastaanottaa ja käsitellä kaikkia UAP:hin liittyviä tietoja niiden turvaluokituksesta riippumatta. Muistiossa, jonka on allekirjoittanut DoD Special Access Program Central Officen (DoD SAPCO) johtaja kenraalimajuri David Abba, todetaan nimenomaisesti, että AARO:n edustajilla on oikeus ottaa yhteyttä henkilöihin, joilla on hallussaan arkaluonteisia Yhdysvaltain hallituksen tietoja UAP:ista, vaikka heitä sitoisivat salassapitosopimukset. Tämä asiakirja on ratkaisevan tärkeä, koska se kumoaa suoraan Gruschin väitteet oikeudellisista ja turvallisuusriskeistä, jotka liittyvät yhteistyöhön AARO:n kanssa, ja tarjoaa selkeän oikeusperustan AARO:n mahdollisuudelle kuulla yksityiskohtia hänen tarinastaan.

On myös huomattava, että 17. huhtikuuta 2024 Abba osallistui yhdessä AARO:n nykyisen vt. johtajan Tim Phillipsin kanssa salassa pidettyyn tiedotustilaisuuteen joillekin kongressin jäsenille. Tiedotustilaisuuden yksityiskohdat ovat tätä artikkelia kirjoitettaessa niukat.

Yksityiskohtaiset FOIA-asiakirjat, mukaan luettuna tapaamisten aikataulu ja tekstiviestit Christopher Mellonin kanssa, osoittavat AAROn sinnikkäät ja oikeudellisesti tuetut pyrkimykset saada David Grusch mukaan tutkimukseensa. Näistä yrityksistä huolimatta Gruschin kieltäytyminen yhteistyöstä, joka perustuu kiistanalaisiin väitteisiin AAROn toimivallasta, herättää lisää kysymyksiä hänen julkisten lausuntojensa ja tekojensa välisistä ristiriidoista. Muistio, jossa vahvistetaan AARO:n valtuudet vastaanottaa turvaluokiteltuja tietoja, on tärkeä todiste, joka tukee viraston kykyä suorittaa sille annetut tehtävät ja vahvistaa AARO:n roolia meneillään olevissa UAP:n tutkimuksissa.

The Black Vault on aiemmin yrittänyt ottaa yhteyttä David Gruschiin useaan otteeseen hänen väitteitään koskevissa asioissa, mutta ei ole koskaan saanut vastausta. Häneen ei yritetty ottaa yhteyttä tätä artikkelia varten, koska kaikki yhteydenottomenetelmät on käytetty loppuun. Edellä mainittua tapausta koskevan muutoksenhaun tulokset julkaistaan, kun ne ovat saatavilla.

Asiakirjat

 FOIA Case 24-F-0266 [28 Pages, 4MB]

 

 

Artikkelin julkaissut The Black Vault

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.