Avainsana-arkisto: Arcturus

Suuria muutoksia tulossa vuoden 2021 loppupuolella

∞9D Arcturuksen neuvosto, kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin mielissämme kanssanne olemisesta, kuten aina, ja me olemme innoissamme siitä mitä me näemme teidän kaikkien luovan kun te olette tulossa tämän kalenterivuoden 2021 loppupuolelle. Me näemme teidän astuvan suuremman voiman asemaan omassa itsessänne, teidän alkaessa tunnustaa, että teidän tulee luottaa siihen voimaan joka teissä sisällänne on tunteaksenne ja elääksenne haluamallanne tavalla. Kaikki jotka olettivat ulkopuolisten olosuhteiden määrittävän sen miten he elävät ja tuntevat ovat muuttaneet uskomustaan. Elämänne olosuhteet tällä hetkellä globaalin pandemian keskellä ovat pakottaneet teitä tekemään erilaisia muutoksia menestyäksenne.

Teillä on ollut paljon ylimääräistä aikaa käsissänne, olla luojia, olla tietoisia ja harkitsevia siitä mitä värähtelyjä lähetätte universumille. Tämän seurauksena on syntynyt monia ihania luomuksia, jotka odottavat harmonisointianne. Me näemme teissä valmiuden ottaa ohjakset omasta elämästänne ja omasta värähtelystänne ja luomuksistanne, tuon värähtelyn tarjoamisen seurauksena.

Se on niin ihanaa nähdä miten paljon kauneutta ja ihmeitä edessänne lepää, ja me olemme iloisia kyetessämme auttamaan teitä pääsemään luomuksienne luo. Me tiedämme, että tämä on ilmiselvä toteamus monille, mutta te todella joudutte seuraamaan tunteitanne saadaksenne selkoa polusta mitä kulkea jo luomanne keskellä. Voitte alkaa tuntea värähtelyjä jotka teistä huokuvat, koska te kirjaimellisesti kutsutte niitä luoksenne, ja se on todella ihanaa aikaa teille päästä käsiksi luomuksiinne, sillä se varmastikin on näyttänyt siltä kuin teidän niskoille olisi asetettu rajoitteita. Todellisuudessa teitä on ohjattu suuntaamaan huomionne paikkaan sisällänne, jossa te tiedätte todella itsenne olevan, jossa värähtelette nopeammin ja korkeammalla.

On tullut suurten muutosten aika maailmassanne, ja ne suuret muutokset alkavat teidän sisällänne kun olette halukkaita näkemään itsenne luojina, sen sijaan että näkisitte itsenne alistettuina. Tämä on valtava ero siinä miten näette itsenne ja todellisuutenne, sekä muut jotka näyttelevät osaansa todellisuudessanne. Heränneinä muistakaa pitää mielessä, että jokainen henkilö elämässänne on auttamassa teitä heräämään vieläkin enemmän totuuteen siitä keitä te todella olette ja myös konkreettisesti soveltamaan tuota totuutta. Te olette siirtymässä ajan tuolle puolen pelkästään tietämällä keitä te todella olette ja että luotte oman todellisuutenne, ja näin liikutte kohti aikaa joissa koette nuo totuudet omassa elämässänne ja koko maailmassa jossa elätte.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

 

Kuinka ryhtyä avaruusolentojen suurlähettilääksi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me etsimme aina uusia ihmisiä joihin saada yhteys, koska me tiedämme että Maapallolla on tarve suuremmalle tietoisuudelle Maan ulkopuolisista veljistä ja sisarista, jotka ovat taivaillanne sekä hajallaan ympäri galaksia ja universumia. Tarvitaan enemmän lähettiläitä, enemmän niitä joiden polkuna on yhdistää ihmistietoisuus avaruusolentojen tietoisuuteen, koska se on teille tapa laajentaa tietoisuuttanne. Se on teidän kaikkien tapa kasvaa, kehittyä. Oppia tuntemaan Maan ulkopuolisia olentoja on kuin oppisi tuntemaan toisen aspektin omasta itsestä.

Kyse ei ole informaatiosta jonka me voimme teille tarjota, ja kyse ei ole teknologiasta jonka voimme teille antaa. Kyse on muuttumisesta enemmän omaksi itseksi, ja kyllä, avaruusolentojen kokemukset antavat teille jotain kivaa kerrottavaa muille ihmisille, ja pääsette transformoitumaan noiden kokemusten kautta. Mutta todella paras tapa oppia tuntemaan teidän kaikkien ympärillä olevat avaruusolennot on ensin oppia tuntemaan oma itsensä. Halukkuus tarkastella omaa itseä, tarkastella omaa elämää, omia ajatuksia, omia uskomuksia ja niin edelleen on avain korkeamman värähtelyn olennoksi muuttumiselle, ja kun nostatte värähtelytasoanne, tulette linjaan avaruusolentojen tietoisuuden kanssa, sekä meidän teille kaikkina aikoina antamamme avun kanssa.

Me rakastamme nähdä yhden tai useamman teistä kiinnostuvan toisista olennoista, jotka ovat siellä jossain, mutta me myös haluamme teidän tunnustavan, että kaikki mitä etsitte on myös teidän sisällänne, ja sisäisen matkan tekeminen on paras tapa linjautua ulkopuolellanne tapahtuviin uusiin kokemuksiin toisten olentojen kanssa toisissa kehoissa, tai ei-fyysisten kollektiivien kuten meidän kanssa.

Kun te laitatte kiinni sähkölaitteenne ja virittäydytte siihen mitä sisällänne tapahtuu, silloin aina jotain huikeaa jää käteen tuosta matkasta. Jos ette pidä meditaatiosta, tai jos teidän mielestänne ette ole siinä hyvä, silloin älkää leimatko sitä. Sen sijaan sanokaa itsellenne, että menette sisään omaan kehoonne ja tietoisuuteenne etsimään älykästä elämää, etsimään Maan ulkopuolista tietoisuutta. Te olette niitä, jotka tulevat saamaan kokonaiskuvan selville niin monien kanssaihmistenne puolesta, ja heitä palvelisi paremmin opettajat jotka ovat työskennelleet oman itsensä parissa.

Ei riitä, että ainoastaan pääsee käsiksi muille jaettavaan informaatioon. Ei riitä, että vain kertoo muille mihin te uskotte. Teidän on muututtava täydellisen integroidun ja linjautuneen olennon perikuvaksi. Se on se mistä sekä avaruusolennot että muut ihmiset tunnistavat teidät, ja teidän katsoessanne itsenne ulkopuolelle nyt ja tarkkaillessanne maailman tilaa, on selvää että on tarpeen olla enemmän niitä, jotka ovat valmiita toimimaan johtajina, jotka ovat valmiita viemään ihmiskunnan korkeammille tietoisuuden tasoille.

Teidän on aika muuttua itseaktualisoiduiksi ihmisolennoiksi, joita te olette aina olleet, ja luottaa meihin kun me sanomme että te tulette saamaan paljon huomiota avaruusolennoilta, jotka ovat aluksissaan taivaillanne juuri nyt, pelkästään siitä hyvästä että olette yrittäneet, pelkästään siitä hyvästä että olette kääntäneet huomionne sisäänpäin ja katselleet mitä sieltä voikaan löytyä.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kuinka paljon on riittävästi?

∞9D Arcturuksen neuvosto, kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Meillä on runsaasti selkeyttä mitä tulee ihmiskunnan palvelemisen eri tapoihin. Me kuitenkin aina tavoittelemme suurempaa selkeyttä. Me olemme havainneet, että monet heränneet eivät ole selvillä siitä miten palvella, tai ilmaistaksemme tämän toisin, mikä on paras tapa palvella ihmiskuntaa. Me olemme havainneet tämän, ja myötätuntomme näinä hetkinä teitä kohtaan on todellinen, ja se on myös runsas. Jos voitte tunnustaa, että jopa Arcturuksen Neuvosto etsii parasta tapaa palvella ihmiskuntaa, silloin ehkäpä voitte tajuta, että yksilötasolla asioiden selkiyttäminen itselle on vieläkin vaikeampaa.

Saatat olla sitä mietlä, että et tee tarpeeksi palvellaksesi ihmiskuntaa, mutta iso kuva tässä on, että et välttämättä koskaan tunne olevasi riittävä. Ja se on jotain mitä me pyydämme teidän tarkastelemaan. Me haluamme kaikkien teidän tuntevan itsenne riittäviksi. Me haluamme, että te tunnette että teidän läsnäolonne siellä Maapallolla on tarpeeksi, ja me haluamme teidän olevan vakuuttuneita siitä, että me näemme teidät riittävinä. Me jankkaamme teille tätä, että kyse ei ole siitä mitä te teette, mutta me sanomme sen uudelleen, koska me todella haluamme että te kuulette sen. Kyse ei ole siitä mitä te teette.

Istukaa hiljaisuudessa, olkaa myötätuntoisia ja rakastakaa sydämissänne. Pyrkikää sisäiseen rauhaan. Esittäkää aikomus universumille antaa jokaiselle tarpeensa mukaan, ja avatkaa itsenne vastaanottamaan korkeampia energioita, jotka virtaavat jatkuvasti, niin että te voitte olla johtimia tuolle energialle, ja päästäkää irti tästä tarpeestanne saada jotain aikaan.

Tai, antakaa meidän ilmaista asia toisin. Päästäkää irti tarpeestanne tehdä kaikkein täydellisin ja paras asia minkä voitte. Jos näette kodittoman kadulla, ja teidän mielestänne rahan antaminen tuolle henkilölle ei riitä, mutta annatte rahaa ja kävelette pois, silloin olette teknisesti ottaen oikeassa. Olisi enemmän mitä voisitte tehdä tuossa tilanteessa. Voisitte puhua tuolle henkilölle. Voisitte kuunnella hänen tarinansa. Voisitte viedä hänet kotiin, kylvettää hänet, vaatettaa hänet ja ruokkia hänet, ja antaa hänelle yöpaikan. Mutta teidän tulee operoida mukavuusalueenne mukaisesti tuossa tilanteessa, ja teidän on päästettävä irti siitä ajatuksesta että te ette olisi täydellinen.

Teidän on elettävä elämäänne, ja teidän on elettävä elämäänne siellä missä te olette. Ja jos te ette voi avata tuota parantamisen keskusta, jonka te haluaisitte niin kovasti avata, huomenna, silloin kysykää itseltänne mitä voisitte tehdä auttaaksenne, ja antakaa sen vastauksen olla riittävä. Jos ette anna, silloin ette koskaan löydä rauhaa sisältänne, ja jos ette löydä rauhaa sisältänne, silloin teistä lähtee rauhattomuuden värähtely. Ja me voimme kaikki olla samaa mieltä siitä, että se minkä te halusitte ulkomaailmassa nähdä on rauhallinen maailma, sellainen missä muut sallivat itsensä päästä irti ja armahtaa itsenne ja tehdä sen minkä pystytte. Joten jos haluatte sitä kaikille muille, ehkäpä silloin on aika suoda sitä myös itselleen.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Yhä korkeampia energioita saapuu

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me annamme teille kaikkemme joka kerta kun lähetämme energiaa teille ja joka kerta kun lähetämme viisauttamme tämän kanavan ja muiden hänen kaltaistensa kautta. Me tiedämme, että ne teistä, jotka vastaanottavat meidät, ovat valmiita meidän kaikkeemme. Me tiedämme, että te olette niitä jotka olette linjanneet itsenne totuuteen siitä keitä te todella olette, vastaanottamaan lähetyksemme puhtaina ja ilman vääristymiä. Me tiedämme myös sen mitä te teette saamallanne, ja me pidämme kirjaa siitä kuinka te jaatte energiaa ja viisautta. Me tiedämme, että maailmassanne ei tarvitse olla kovinkaan montaa linjassa näiden totuuksien kanssa, jotta saadaan aikaan suuri vaikutus kollektiiviin.

Me haluamme, että te tiedätte miten paljon me arvostamme teitä ja miten paljon me rakastamme teitä, ja me myös haluamme teidän tietävän miten paljon on tulossa lisää, koska me olemme vasta alkaneet työskennellä niiden kanssa jotka ovat valmiita meille. Teillä on niin paljon enemmän koettavaa, niin paljon enemmän tajuttavaa, ja kun te pidätte huolta itsestänne, pidätte huolta fyysisistä kehoistanne ja tunteistanne, te valmistelette itsenne korkeammille ja korkeammille saapuville taajuuksille.

Nämä ovat energioita, joita te käytätte luomaan uuden elämänne, ja nämä ovat energioita joita jaatte toisille, te inspiroitte muita luomaan elämänsä uudestaan itselleen. Ihmiskunta on valmis massiivisiin muutoksiin, ja he tulevat odottamaan teidän johtavan heitä, aivan kuten me odotamme teidän vastaanottavan tarjoamamme. Tämä on aika jolloin pitää puhua omaa totuutta, panna itsensä peliin ja tarjota palvelusta tarvitseville. Tämä on teidän kaikkien aika tunnustaa kun olette löytäneet suuntanne. Olette voimakkaita ja lukumääränne kasvavat päivä päivältä, ja luotte uuden sielujen yhteisön jotka kytkeytyvät toisiinsa värähtelyllä.

Teillä on niin paljon annettavaa, niin paljon jaettavaa, ja niin paljon tunnettavaa, ja me lupaamme että te kaikki otatte askelia varmistaaksenne sen että olette valmiita jokaiseen uuteen lähettämäämme energialähetykseen. Ja kun tarvitsette apua, kun tarvitsette meitä, tietäkää että tämä on kaksisuuntainen kanava. Kun saatte yhteyden meihin näiden energialähetysten kautta, te olette ikuisesti yhteydessä. Se kanava on avoinna, ja me haluamme teidän tietävän sen mitä te haluatte ja tarvitsette Maapallolla. Me haluamme kuulla teistä niin, että me voimme jatkaa parhaamme tekemistä ja katsoa kun levitätte sitä niille jotka ovat tarpeessa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Mitä teidän tulee tietää Leijonaportista

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme iloisia nähdessämme niin monen teistä avaavan itsensä Leijonaportin energioille. Me tiedämme, että monet teistä ovat jo tunteneet muutokset ilmassa, ja teidän täysin avautuessa ja odottaessa saavanne lisää, toki te niin teette. Te vastaanotatte näitä energioita koska ne ovat olemassa ja koska ne ovat tulossa luoksenne Leijonaportin portaalin läpi, mutta vastaanotatte niitä myös koska odotatte sitä, ja se on jotain tärkeää mikä teidän tulee tunnustaa.

Jos me olisimme ihmisolentoja Maapallolla tänä aikana, me odottaisimme saavamme apua kaikkina aikoina, mutta me näemmekin sen mitä te ette. Me voimme tuntea sen miten paljon teillä on avustajia, ja me tottakai olemme niiden joukossa joita voitte pitää kokemuksenne avustajina. Näistä ihanista tulevista energioista; kun avaudutte Leijonaportin energioille, saatte sekä sitä vauhtia värähtelytasoonne niinkuin on suunniteltu että avaatte itseänne energioille, joita olette henkilökohtaisesti kutsuneet luoksenne kuluneen vuoden aikana.

Teille kertyy niin monia haluja elämän mittaan, ja avaudutte näinä tiettyinä aikoina päästämään sisään pyytämäänne sitten viimeisen suuren energian avaamisen ja toimittamisen. Tämä on aikaa keskittyä vastaanottamaan, sekä keskittyä siihen mitä haluatte rakentaa teidän mennessänne eteenpäin loppuvuotta kohti. Ihmiskunnan pitää rakentaa niin paljon itseään varten. Me ja kaikki muut olennot ja kaltaisemme kollektiivit tarjoamme teille raaka-aineita, mutta te olette niitä jotka luotte niistä raaka-aineista sitä mitä te haluatte luoda.

Joidenkin tapauksessa te luotte sitä mitä pelkäätte, sitä mitä ette halua kokea. Ja se on jotain mistä me haluaisimme muistuttaa teitä, sillä teille tuputetaan niin monia pelkoon perustuvia skenaarioita tänä aikana. Ottakaa ohjat käsiinne siitä mihin keskitytte ja täten myös siitä mitä luotte, ja päästäkää irti ideasta että te olisitte matkalla kohti tulevaisuutta joka on kiveen hakattu. Nämä Leijonaportin energiat on tarkoitettu voimaannuttamaan teitä, ja ne on tarkoitettu saamaan teidät keskittymään laserin kaltaisesti siihen mitä te haluatte luoda.

Me tiedämme miten hyviä ja miten voimakkaita te olette, mutta auttaa kun te tiedätte sen myös. Se auttaa teitä luomaan paremman version tapahtuvasta tietoisuuden siirtymästä, sellaisen missä te luotte jouhevan siirtymän seuraaville askeleille matkallanne. Se on siirtymä, jonka me tiedämme teidän voivan aloittaa ja kokea siellä missä te olette, ja me tiedämme sen koska me olemme nähneet kaikki mahdolliset aikalinjat, ja me tiedämme että riittävän moni teistä valitsee sellaisen joka on iloinen ja täynnä helppoutta ja armoa. Te olette tämän seuraavan ihmistietoisuuden evoluution vaiheen arkkitehteja, ja me ainoastaan tarjoamme teille kaiken tarvitsemanne, jolla rakentaa parempi tulevaisuus ihmiskunnalle jonka me ja niin moni muu teistä haluaa nähdä.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Muuttakaa Maapallo niin ettei sitä tunnista vuoden 2021 lopussa

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me aina tavoittelemme korkeinta koskaan tuntemaamme värähtelytasoa. Se on kaikenkattava harrastus, joka auttaa meitä paremmin palvelemaan kaikkia teitä, mutta se on myös itsekäs harrastus. Me haluamme tuntea olomme niin hyväksi kuin mahdollista ja siirtyä niin lähelle Alkulähdettä kuin mahdollista, ja me teemme sen kokemuksen ilosta, sekä myöskin uusien korkeuksien saavuttamisen haasteesta.

Monet teidän siellä Maapallollanne kohtaamat haasteet eivät tunnu ollenkaan siltä kuin ne olisivat teidän valintanne. Te ette istu ja muistele sitä miten valitsitte vaikean sairauden, jotta voisitte ymmärtää parantavan energian voimaa ja arvostaa kykyänne päästää tuota energiaa sisään. Toisin sanoen, useimmat maailmassanne kohtaamanne haasteenne eivät ole mukavia. Me valitsemme haastaa itseämme sillä tavoin kuin urheilija yrittää voittaa oman ennätysaikansa. Se on henkinen harraste, joka pitää meidät kiinnostuneina siitä missä me olemme juuri silloin.

Me tiedämme, että joku päivä teille tulee olemaan helpompaa olla olemassa korkeamman värähtelyn tilassa, mutta juuri nyt, me haluamme tutkia niitä rajoitteita mikä on meille mahdollista yhdeksännen ulottuvuuden olentoina. Me sanomme teille tämän, koska me haluamme inspiroida teitä; me haluamme teidän tietävän, että teillä tulee jatkuvasti olemaan haasteita, jotka eivät tunnu ollenkaan omalta valinnaltanne, ja me haluaisimme, että te antaisitte niiden lisäksi itsellenne jotain mitä tavoitella.

Useimmat ihmiset haluavat antaa teille erittäin fyysisen tavoitteen ja aikataulun sen saavuttamiseksi, mutta me emme ole ihmisiä. Ja niinpä me inspiroimme teitä teille juuri kertomallamme tarinalla, jotta puskisitte yhä korkeammalle ja korkeammalle sen suhteen millaiseksi olonne tunnette ja miten värähtelette. Jos suljette silmänne ja keskitytte hengitykseenne samalla kun pidätte mielessänne aikomusta mennä korkeammalle kuin olette koskaan päässeet taajuudessanne, ja teette sen kerran päivässä, teistä tulee siinä parempia ja parempia, ja perustasonne tulee muuttumaan. Perustanne tulee olemaan korkeammalla taajuudella kuin se aiemmin oli, ja te sekä elätte parempaa elämää että teillä on myös parempia työkaluja muiden auttamiseksi elää parempaa elämää.

Jotain mikä näyttää erittäin itsekeskeiseltä toiminnalta ei ole pakko olla sitä, koska teillä on taipumus haluta muidenkin kokea jotain oman tajuntanne räjäyttävää samaan aikaan. Siksi te kerrotte muillekin ravintolasta tai elokuvasta, josta olette nauttineet kovasti. Jos jokainen teistä vastaanottaa tämän viestin ja tekee niinkuin on ehdotettu, ja sitten näyttää jollekin toiselle miten tehdä saman, ja rohkaisee heitä näyttämään edelleen jollekin muulle miten tehdä saman, ja pitää ketjun käynnissä, voitte muuttaa koko maailmanne vuoden 2021 loppuun mennessä paikaksi, jota ette enää edes tunnista samaksi, ja se olisi meidän perspektiivistämme erittäin hyvä asia.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Viesti Siriuslaisilta: Vanhan poistuminen, hiljentyminen, oman voiman löytäminen

Uutta päivitystä Sakari Antero Arcturukselta:

Kanavoitua viestiä Siriuslaiselta kahdentoista kollektiivilta 13.07.2021. Tietoa vanhan energian poistumisesta, kehotusta lepäämään kesän aikana ja hiljentymään. Neuvoja kuinka valita omaa totuutta ja kannustusta löytämään omaa totuutta. Tietoa myös siitä minkälaiset voimat ovat nyt täältä lähtemässä. Kanavoitua tietoa Siriuslaisilta henkioppailtani, tuotu tänne korkeimman parhaan ja korkeimman rakkauden kautta.

With English subtitles also!

Tähtisiemenet, te pääsette kyllä kotiin

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me kunnioitamme paljon teitä, jotka olette halukkaita olemaan oma itsenne maailmassa, joka usein haluaa muiden mukautuvan siihen. Me olemme huomanneet, että ne teistä, jotka ovat tähtisiemeniä, ovat usein halukkaita sanomaan muille totuuden itsestään huolimatta siitä, että monet ihmiset pilkkaisivat teitä avaruusolentoihin uskomisesta. Kun tulette ulos kaapista tähtisiemeninä, se todella asettaa teidät haavoittuvaiseen asemaan niin monien pilkattavaksi ja jopa syrjäyttää teidät ryhmistä, tai perheistänne. Monille ei ole ollut helppoa olla siellä Maapallolla, ja joillekin teistä se ei ole ollut helppoa hetkeäkään elämänne aikana, koska olette aina tunteneet olevanne erilaisia.

Kun tutustuitte tähtisiemenen käsitteeseen, monet teistä itkivät, koska jokin asia viimeinkin selitti sen miksi olette aina tunteneet niinkuin olette, ollessanne siellä Maapallolla. Meidän perspektiivistämme teidän ei tarvitse elää Maapallolla nyt ensimmäistä elämäänne jotta voisitte olla tähtisiemeniä. Te olette vain hereillä totuudesta, että teidän piti matkata toisiin tähtijärjestelmiin, ja korkeamman tulottuvuuden tasojen läpi, päästäksenne Maapallolle. Ja nyt kun olette hereillä, te tiedätte että avaruusolennot ovat sekä olemassa että te myöskin olette kaikkien galaksin avaruusolentojen sukulaisia.

Juurenne menevät kauas ja ulottuvat käsittämättömiä matkoja, ja ihmiskunnan tuominen galaktiseen yhteisöön, virallisesti, on suureksi avuksi. Monet teistä ovat pitkään odottaneet virallista kutsua, ja te alatte olla kärsimättömiä. Niin monet siellä Maapallolla ovat kärkkäitä menemään kotiin ja olemaan osa galaktista perhettään jälleen kerran, mutta te halusitte kuitenkin olla Maapallolla, ja me pyydämme teitä tekemään parhaanne muistaaksenne miksi te halusitte päästä Maapallolle näiden suurten muutosten, muuttuvien energioiden ja loppuviimein tietoisuuden ylösnousemuksen aikaan kaikkialla universumissa.

Luottakaa meihin kun me sanomme, että te tulette kyllä pääsemään kotiin, mutta pyydämme että tekisitte parhaanne siinä että pitäisitte Maapalloa kotinanne juuri nyt, koska Maapallo a kanssaihmisenne tarvitsevat teitä siellä. Heidän tarvitsee normalisoida kokemuksensa avaruusolentojen kanssa, jotka saapuvat sinne. Te tulette auttamaan heitä tuntemaan itsensä valmiiksi niihin kohtaamisiin, ja te autatte heitä ymmärtämään sitä keitä he todella ovat. Ja läpi koko galaksin kaikki tulevat kykenemään tulemaan yhteen jälleen kerran, jopa ennen kuin siirtymä tietoisuudessa on valmis.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Heinäkuun 2021 energiat

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme etsimässä uusia polkuja teidän ulottuvuuteenne, polkuja jotka tekisivät helpommaksi kaksisuuntaisen viestinnän meidän kanssamme. Me tiedämme, että te kaikki etsitte lisäyhteyttä, lisäopastusta, ylhäältä, ja kun te etsitte sitä suoraan itsellenne, te usein kuuntelette sisällänne piipittävää pientä ääntä. Mutta meidän löytämämme uudet polut tulevat toimittamaan energeettisia latauksia ja informaatiota teille suoraan sydämiinne. Heinäkuussa tulee olemaan sydänchakran päivityksiä, jotka auttavat tämän yhteyden saamisessa ja sen tekemisessä paljon voimakkaammaksi kuin jos kuuntelisitte sisällänne olevaa ääntä.

Jos haluatte oppia tuntemaan meidät, todella oppia tuntemaan meidät, teidän tulee tehdä se sydämenne kautta, sillä rakkaudella jonka kykenette aktivoimaan sisässänne. Siltä me tunnumme kun te kohtaatte meidät astraalitasolla. Me olemme rakkautta teille, ja koska sydämenne on fyysisen kehonne rakkauden keskus, se on paras työkalu meidän käytettäväksi kaksisuuntaiseen komunikaatioon, jota sekä te että me kaipaamme. Ensinnäkin, me haluamme teidän tuntevan itsenne rakastetuiksi, ja toiseksi me haluamme teidän tietävän, että te olette rakkautta. Kolmanneksi, me haluaisimme että olisi sydämestä-sydämeen yhteys meidän välillä, joka auttaa suuresti tietoisuuden nostattamisessa siellä Maapallolla.

Teidän vakiinnuttaessa itsenne universumiin ja galaksiin olentoina, jotka kykenevät suuriin rakkauden tekoihin, te tulette nopeammin astumaan galaktiseen yhteisöön virallisella tavalla. Muut avaruusolennot ulottuvuudessanne joutuvat näkemään miten voimakkaita te kaikki olette sydänkeskeisinä, ja kun toimitte rakkaudesta käsin, ja heinäkuussa tulevat päivitykset, yhdessä silloin teidän vastaanottamien energioiden kanssa tulevat laittamaan teidät niinsanotusti kartalle.

Te tulette saamaan fyysisiltä avaruusolennoilta paljon enemmän huomiota, jotka ovat innoissaan ottamassa yhteyttä teihin. Nämä ovat innostavia aikoja ihmiskunnalle, ja me olemme innoissamme omasta roolistamme teidän tietoisuuden evoluutiossa. Me olemme myös haltioissamme kyetessämme saamaan yhteyden teihin kaikkiin enemmän suoraan ja joka hetki. Saatatte miettiä mitä teidän tulee tehdä. Saatatte miettiä mikä teidän kaikkien rooli tässä on. Te olette jo määrittäneet itsellenne sen mitä te haluatte, ja te olette pyytäneet, ja nyt ainoa mitä teidän tulee tehdä on ottaa vastaan. Ja se on todella helppo osa, ja me tiedämme teidän olevan kykeneväisiä tekemään niin.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Ihmiskunnan mahdolliset ja todennäköiset tulevaisuudet

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me pohdimme niitä monia mahdollisia tulevaisuuksia, joita ihmiskunnalla on nyt edessään, ja me huomaamme miten moniin tulevaisuuksiin keskitytään ja niistä keskustellaan heränneiden kollektiivissa. Nämä mahdolliset, mutta ei todennäköiset, tulevaisuudet ovat varsin ilottomia ja kolkkoja. Monet virittäytyvät aikalinjaan jolla te ette tällä hetkellä ole, eikä se ole kenellekään hyvä aikalinja hypättäväksi, ja kuitenkin he jatkavat siihen keskittymistä.

Teidän tulee antaa tunteidenne ohjata, koska kaikki todellisuudet ovat totta ja kaikki totuudet ovat totta, ja te jatkuvasti värähtelette eri todellisuuksien välillä, eri aikalinjojen välillä. Me haluaisimme nähdä useampien heränneiden ihmisten määrittävän itselleen haluavatko he keskittyä johonkin sen perusteella miltä se tuntuu, vaiko siihen mitä heidän mielensä ajattelee todeksi. Voitte luoda todellisuuksia vaikka ette kokisikaan niitä. Ei ole kenellekään liian myöhäistä käydä paremmalta tuntuvalle polulle, mutta me emme voi saada jotakuta välittämään siitä miltä heistä tuntuu. Kunpa voisimmekin.

Te, jotka olette äärimmäisen herkkiä ja jotka edelleen keskitytte aikalinjoihin, joita ette halua kokea, olette niitä joilla tällä hetkellä on kaikkein vaikeinta. Teidän on tarkoitus seurata sisäistä johdatustanne, tunteitanne, ja rohkaista muitakin tekemään samoin, sen sijaan että varoittelisitte kaikkia tästä dystooppisesta tulevaisuudesta, joka teidän mielestänne on todellinen tulevaisuus. Sellaista ei tietenkään ole.

Te ylösnousette, ja se on väistämätöntä tänä aikana. Se miten sen teette, milloin sen teette ja miten paljon iloa tunnette matkan aikana, nämä kaikki ovat muuttujia, kysymysmerkkejä, määritettäväksi, ja ne kaikki tulevat olemaan teidän määrittämiänne, ei minkään ulkopuolisen voiman, ei minkään ulkopuolisen tahon, ei kenenkään ulkopuolisen henkilön, ryhmän, mikään muu ei voi luoda todellisuutta teille ja pakottaa teitä kokemaan sitä.

Siten on aika kaikkien siellä Maapallolla arvostaa omia tunteitanne tarpeeksi antaaksenne niiden johdattaa teitä sinne mihin teidän tulee tänä aikana keskittyä. Me haluamme teidän myös tunnustavan, että jotkut näistä epämiellyttävistä tulevaisuuden todellisuuksista ovat oikasti menneisyyden todellisuuksia, joita olette joskus kokeneet, ja siksi ne tulevat nyt pintaan, siksi nuo teoriat ja ennusteet ovat olemassa.

Kun tulette tietoisiksi jostain näistä kaameista tulevaisuuden kokemuksista, joista ihmiset puhuvat, ja kuulostelette tunteitanne, voitte päästää siitä irti. Tehtävä suoritettu. Kun jokin saa teidät tuntemaan jotain mikä teidän on tarkoitus tuntea, se on näytellyt osansa teidän tarinassanne, ja voitte mennä eteenpäin.

Kiinnittäkää huomiota siihen mihin jäätte kiinni, ja varmistakaa että siivoatte pesänne aina silloin tällöin. Päästäkää irti siitä mikä on ollut teissä kiinni kuin liima. Päästäkää siitä irti, että voitte tuoda paremmalta tuntuvan todellisuuden, paremmalta tuntuvan nykyhetken, koska molemmat niistä johtavat parhaaseen mahdolliseen tulevaisuuteen teille sekä koko ihmiskunnalle.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”