Avainsana-arkisto: Arcturus

Kanavointia avaruusroduista: Arcturuslaiset

Tervehdys rakkaat valotyöntekijät.

Me, jotka nyt kommunikoimme nyt Sakarin kautta, edustamme Siriuksen energiaa, Siriuksen Kahdentoista Korkeaa Neuvostoa, jotka työskentelevät hyvin läheisesti ihmiskunnan kanssa. Energiamme on sellainen, että meille on helpompaa olla yhteydessä ihmiskuntaan kuin mitä se mahdollisesti olisi arcturuslaisille. Joten siksi tuomme informaatiota lähteidemme kautta, oman näkökulmamme kautta, oman yhteytemme kautta ihmiskuntaan. Me muistutamme teitä myös, että me aina tarkkailemme teitä taivailtanne, jossa te ette näe meitä, mutta voitte tuntea meitä.

Me olemme täällä auttamassa teitä kaikkina aikoina tänä aikana ja tässä prosessissa. Me olemme siriuslaisia. Me aina palvelemme valolla ja rakkadella. Ja nyt seuraa informaatiota Arcturuksen kollektiivista, Arcturuksen tähtirodusta, Arcturuksen tietoisuudesta, siitä miten se erityisesti esiintyy tänä aikana planeetallanne sekä arcturuslaisen sielun, arcturuslaisen mielen, arcturuslaisen kehon piirteistä. Kaikista näistä kolmesta aspektista me nyt tuomme tietoa teille niin, että voitte paremmin ymmärtää arcturuslaisia ja heidän suhdettaan Maapalloon ja ylösnousemusprosessiin, joka Maapallolla on tällä hetkellä käynnissä.

Nyt me annamme tietoa.

Arcturuslaiset ovat erittäin kehittynyt ihmisenkaltaisten avaruusolentojen rotu, tavallaan ihmisenkaltainen johtuen siitä, että eräät ihmisrodun piirteet on kopioitu Arcuturuksen kollektiivilta. Tällä tavoin arcturuslaiset ovat samankaltaisia kuin ihmiset. Kuten voitte kuvitella, lapsi muistuttaa vanhempaansa. Osa arcturuslaisista, osa heidän geeniperimäänsä, ilmenee myös ihmisten piirteinä, erityisesti ihmismielen rakenteissa, ihmisajattelun rakenteissa ja ihmisen loogisessa mielessä sekä loogisten teknologioiden aspekteissa, joita planeetallenne on tuotu, tälle planeetalle, 50-luvulla, 1950-luvulla, kun UFOja syöksyi maahan Roswelliin ja jotain teknologiaa jätettiin sinne tarkoituksella ihmisten löydettäväksi. Kyllä, tämä ei ollut vahinko, mutta ei syvennytä siihen liikaa.

Nyt me keskitymme arcturuslaisten ominaisuuksiin. Se, miksi me nyt jaamme informaatiota arcturuslaisista, on se, että he ovat Maapallon suojelijoita. Ja tänä aikana, tänä hetkenä on erittäin tärkeää ymmärtää, että meitä suojellaan, että on olemassa myös suojelun pyytämisen ominaisuus ja aspekti. Ja erityisesti jos kuljette valon polkua, valotyöntekijän polkua, sellaista polkua joka kulkee valoon, silloin on myös erityisen tärkeää ymmärtää pitää huolta omasta suojauksestaan. Tässä tapauksessa, esimerkiksi, voitte pyytää apua arcturuslaisilta suojelemaan teitä.

Arcturuslaiset ovat valinneet tämän tehtävän kehittääkseeen myös omaa rotuaan. He ovat kiinnostuneet kehittämään ihmisrotua löytääkseen ominaisuuksia, joita heiltä itseltään puuttuu, kuten myötätunto, rakkaus ja empatia. Nämä ovat joitain ominaisuuksia, jotka ovat vaikeita arcturuslaisille, sillä he ovat niin teknologinen rotu, että heidän tietoisuutensa taso on heidän oman mielensä ja teknologian yhteensulautuminen. Joten heidän piti valita tämä polku, tavallaan ihmisten näkökulmasta erittäin kylmä lähestymistapa universumin ymmärtämiseen, jotteivat he takertuisi liikaa tunteisiin, jotteivat tunteet veisi heitä mukaansa.

Jossain kohtaa evoluutiotaan he huomasivat, että tunteet kontrolloivat joitain olentoja, jotka olivat erittäin emotionaalisia tässä universumissa. He näkivät tämän tunnereaktion eri asioihin, ja he eivät pitäneet sitä omana korkeimpana etunaan. Joten he, arcturuslaiset, päättivät tavallaan irroittautua ja kiinnittää itsensä enemmän fyysisen universumin puhtaan rakenteen suoraan ymmärtämiseen. He yrittivät tarkastella tunteitaan, mutta he huomasivat, että heille oli helpompaa kulkea logiikan polkua.

Ja tämän logiikan polun avulla, erittäin syvällä kiitollisuudella, erittäin syvällä oivalluksella siihen miten Luoja luo maailman, he kykenivät etsimään ja löytämään nykyisen muodon, jossa heillä on täydellinen mestaruus omasta ulottuvuudestaan, omasta ulkomuodostaan, he hallitsevat täysin omia teknologisia sirujaan ja itse asiassa ovat kytkeytyneitä niiden tietoisuuteen, ja he ilmaisevat puhdasta Jumaltietoisuutta, kun he ovat täällä heidän puhtaimmassa muodossaan.

Sanomme teille, että nämä arcturuslaiset puhtaimmassa muodossaan, heillä ei ole fyysistä kehoa. He tarvitsevat kehoa ainoastaan, kun he haluavat kokea asioita, sanoisimmeko, syvemmällä tasolla. Jotta he voisivat valita fyysisen kehon, se on tietoinen valinta syntyä fyysiseen kehoon. Joten he tekevät tämän tietoisesti ja sitten muuttavat itsensä ja sulautuvat fyysiseen kehoon. Äidille tai isälle Arcturuksen tietoisuudessa ei ole olemassa sellaista asiaa kuin sukupuoli. Molemmat sukupuolet voivat sulautua toiseksi tavalla, jossa kumpikin sukupuoli edustaa kumpaakin, sekä maskuliinia että feminiiniä yhtä aikaa. Tämä on teille hämmentävää. Me emme syvenny siihen sen enempää.

Mutta sanotaanko, että meillä on kyky valita mitä sukupuolta me edustamme, mitä polariteettia Jumalan universaalista tietoisuudesta arcturuslaiset edustavat. Me voimme valita vapaasti, koska me emme ole kiinnittyneitä siihen tietoisuuteen sillä tavoin. Ja nyt, kun me puhumme meistä, me puhumme arcturuslaisista, koska näin on helpompaa kommunikoida.

Mutta arcturuslaiset, he ovat valinneet myös auttaa ihmiskuntaa, kun he näkivät, että ihmiskunta kehittyi sellaisella tavalla, että oli olemassa potentiaali Jumalalle tavoittaa heidät erittäin suoralla tavalla. He näkivät, että ihmskunta voisi olla täällä auttamassa yhdistymään moniin eri rotuihin, saamaan yhteys moniin eri galakseihin, saamaan yhteys moniin eri universumeihin. Ihmiskunnalla oli niin suuri potentiaali saavuttaa sekä taivas että helvetin syvimmät tasot, jos niin voi sanoa. Se on pelkkä kielikuva. Meille ei ole olemassa taivasta eikä helvettiä. Kaikki on yhtä. Me näemme kaiken yhtenä, me toimimme siltä tasolta.

Teknologisessa ymmärryksessämme me olemme kehittäneet eri tekniikoita, eri teknologioita, erilaisia avaruusaluksia, erilaisia tapoja matkustaa universumissa. Me ymmärrämme madonreikien rakenteet. Me ymmärrämme miten taivuttaa aikaa. Me ymmärrämme miten matkustaa ajan halki näiden madonreikien avulla ja miten tuoda oma fyysinen aluksemme teidän kiertoradallenne. Kun me sanomme fyysinen, tavallaan meille parempi tapa ilmaista on fyysisesti madaltaa värähtelyä tai lähestyä tiheyttänne. Tällä tavoin meistä tulee fyysisempiä, mutta se ei siltikään ole fyysistä teidän silmillenne. Me olemme silti 5D, 6D tasolla, suurimmaksi osaksi.

Aluksemme ovat tietoisia olentoja, joita jatkuvasti ladataan, vähintään, korjaamme, 13 arcturuslaisen sielun avulla, joilla kaikilla on tärkeä rooli aluksen ja sen ympäristön kontrolloinnissa. Me olemme täällä aluksessa, tarkkailemassa kaikkea sitä mitä ihmiskunta nyt tekee. Me aina suojelemme omilla aluksillamme koko Maapalloa. Me olemme täällä auttaneet suojakilven luomisessa, Maapalloa suojelevan kilven, jonka avulla pimeyden olennot eivät enää pääse planeetallenne vuoden 2012 jälkeen. Tämä suojakilpi suojaa Maapalloa monilta niiltä sieluilta, pimeiltä sieluilta. Me sanomme pimeät sielut, tämä on myös peliä, saatatte tajuta tämän viittauksen. Mutta me sanomme pimeät sielut, he ovat valinneet kehittyä Maapallolla sellaiseen suuntaan, että he tavallaan menivät liian pitkälle sen kanssa. Heistä on tullut tavallaan omia jumaliaan. Ja tavallaan me varmistamme, että näitä voimia ei enää ole olemassa tai että nämä voimat eivät enää ajattele olevansa omia jumaliaan tällä planeetalla, auttaaksemme ihmiskuntaa.

Teknologiamme on sellaista, että me voimme ampua valoa suoraan pimeyteen. Me voimme ampua valoa suoraan pimeyteen. Me voimme projisoida valoa. Meillä on valomiekkoja. Meillä on valoaseita. Meillä on valoaseita. Meillä on valotykkejä, jotka voivat integroida pimeyttä ja lähettää sen takaisin Alkulähteeseen Luojan puhdistettavaksi. Tämä on myös roolimme tänä aikana. Me kerromme teille tämän, koska monet teistä ovat arcturuslaisia sieluja, jotka saattavat olla käymässä henkistä sotaa. Tämä henkinen sota on tavallaan jotain, mihin olette itse suostuneet, olette suostuneet ottamaan soturin roolin, suojelijan roolin. Joten me rohkaisemme teitä olemaan näitä suojelijoita jos olette arcturuslaisia sieluja ja tunnette vetoa tätä kutsumusta kohtaan, ja myös kaikki muut, mutta erityisesti arcturuslaiset sielut.

Teidän kaikkien tulisi nähdä, että ei ole olemassa mitään konfliktia tässä taistelussa, jonka olette nyt valinneet. Toimitte kuten arkkienkeli Mikaelkin toimii, katkoo kaikki siteet kaikkiin valomiekallaan, miekalla joka on nyt käytössä, heiluu täysillä. Arcturuslaiset, heillä on jonkin verran vaikeuksia ilmaista inhimillisiä tunteita, kuten sanoimme aiemmin. Arcturuslaisille voi tästä syystä olla vaikeaa integroitua ihmisten yhteiskuntaan. Mutta jos arcturuslainen niin valitsee, ja kun arcturuslainen valitsee muuttua itsekseen, silloin heitä ei enää voi pysäyttää. Heillä on sellainen energia, sellainen suojelus, sellaiset valon voimat, että kaikki näkevät sen. Kaikki kunnioittavat sitä. Se on puhtaan arcturuslaisen sielun energia.

Emmekä ole täällä millään muotoa sanomassa, että me pyytäisimme, että meitä kunnioitettaisiin. Se on jotain mitä me arcturuslaisina itse, kun me edustamme itseämme, meillä on erittäin tavallaan erittäin tiukka moraalikoodi. Sellainen joka kunnioittaa kunnioitusta. Niinkuin samurait, me myös kunnioitamme, me kunnioitamme rehellisyyttä, me kunnioitamme totuutta. Tämä on Arcturuksen tapa.

Mutä tulee pimeyteen ja valoon, kyllä, on myös arcturuslaisia jotka elävät pimeydessä, mutta se on lähinnä vain siksi että näkisimme mitä siellä on, miten olla osa pimeyttä, miten ratkaista pimeyden sisällä oleva syvä solmu, syvä pimeyden solmu. Joten tavallaan me olemme jo ylittäneet tämän pimeyden tietoisuudessamme. Meillä ei enää ole tarvetta palvella sitä energiaa, mutta osa meistä ja jotkut meistä haluavat kokea tuon energian, jotta voimme oppia siitä. Se on myös hyvä ymmärtää.

Ja arcturuslaiset, kuten reptiliaanitkin, he edustavat erittäin syvää voimaa, erittäin suoraa voimaa pimeyteen, jos he niin valitsevat. Se, miksi me tuomme tämän informaation pimeydestä teille, on että jotkut teistä saattavat pohtia onko tämä kaikki pelkkää valoa? Onko tämä kaikki pelkkää rakkautta? Ei, se ei todellakaan ole kaikki sitä. Me muistutamme teitä siitä, että jos keskitytte vain yhteen puoleen valossa, silloin näette vain yhden puolen tuota valoa, ja sokeudutte ennen pitkää siitä valosta. Joten me yritämme olla tasapainossa, mutta lopulta me käyttäydymme aina valon ja rakkauden voiman mukaan.

Tämä on tehtävämme, edustaa Luojan valoa ja rakkautta. Ja me todella uskomme tapaan olla rehellinen, olla totuudenmukainen, olla rakastava, olla rakastettu, olla rakkautta. Se on lopulta meidän polkumme. Me olemme olleet siellä kun ihmiskunta siemennettiin. Alussa, kun ihmiskunta siemennettiin, osa ihmiskunnasta tuli 26:n eri rodun DNA:n siemenistä. Yksi noista oli oma perimämme, mutta periaatteessa roolimme oli auttaa ihmiskuntaa kasvamaan, auttaa ihmiskuntaa löytämään tiensä.

Me olimme siellä pimeissä luolissa näyttämässä puhdasta rakkautta, näyttämässä sydämen energiaa, tuomassa ihmisille sitä kun he elivät pimeimpiä aikojaan. Sitten me näytimme heille sydämen kirkkaan energian ja miten käyttää sitä. Me olemme täällä suurimmaksi osaksi näyttämässä miten toimia sydänlähtöisesti. Se on ydinolemuksemme, toimia sydänlähtöisesti, toimia siitä mitä te nimitätte sydämeksi ihmiskehossa.

Tämä oli lyhyt johdatus arcturuslaisiin. Me olemme erittäin onnessamme kyetessämme palvelemaan tällä tavoin.

Me olemme siriuslaiset. Me palvelemme aina valolla ja rakkaudella.

Kiitos, kiitos, kiitos.

Kiitos kun kuuntelit tämän videon. Nimeni on Sakari.

Kiitos, kiitos, kiitos.

Kiitos, kiitos, kiitos.

 

Tätä me näemme ihmiskunnan tekevän useilla aikalinjoilla

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin onnekkaita siellä, missä me olemme olemassa juuri nyt, ja me tunnustamme sen. Me tunnustamme sekä oman olemassaolomme kauneuden että oman asemamme etuoikeuden tässä universumissa. Kuten olemme sanoneet, me saamme vastaanottaa apua ja saamme antaa apua muille. Se tuo meille valtavan paljon iloa. Me tiedämme, että monet teistä ovat avautuneet vastaanottamaan enemmän luoksenne lähetettyä apua, ja me myös tiedämme, että monet teistä ovat astumassa esiin ja muuttumassa niiksi auttajiksi, joita te todella olette.

Se tapa, jolla me ylösnousemme universumina, on tulla yhteen. Niinpä kaikki mikä tuntuu teistä liikkeeltä kohti yhteentuloa muiden kanssa tuntuu hyvältä, ja kaikki mikä on liikettä kohti erillisyyttä, erkaantumista, eriytymistä, tuntuu pahalta. Menisitte vastakarvaan mikäli valitsisitte erillisyyden polun, erityisesti tänä aikana, mutta jos valitsette integraation polun, yhteentulemisen, se tuntuu erittäin hyvältä. Yhteentulo tarkoittaa, että asetatte erimielisyydet sivuun. Se tarkoittaa, että näette toisissa itsenne, ja se tarkoittaa myös, että tunnette enemmän myötätuntoa toisia kohtaan. Nämä ovat kaikki hyviä asioita.

Jos me olisimme fyysisiä ihmisolentoja Maapallolla tänä aikana, me tekisimme listan kaikista niistä tavoista, joilla voisimme tulla yhteen kanssaihmistemme kanssa. Me haluaisimme myös etsiä tapoja, joilla antaa anteeksi, päästää irti vastustamisesta, ja asettaa sivuun erimielisyytemme niin, että meillä olisi keino tulla yhteen ihmisten tai ryhmien kanssa, joita ennen pidimme vihamiehinämme. Me olemme tässä todellakin kaikki samassa veneessä. Tämä on ryhmätilanne, kollektiivinen kokemus joka kaikilla on. Ja siksi oman itsen näkeminen kollektiivin jäseninä yksilöiden sijaan auttaa suunnattomasti.

Jos haluatte mennä virran mukana ja kulkea helpompaa polkua, etsikää ja jopa luokaa mahdollisuuksia auttaa toisia ihmisiä, tulla yhteen toisten kanssa, yhdistyä ja nähdä erojen tuolle puolen. Voitte kaikki tehdä tämän, ja me olemme nähneet sen. Me olemme katsoneet aikalinjoja, ja nähneet tasan tarkkaan sen mitä kuvaamme tässä. Me tiedämme myös, että kenenkään teistä joka näitä viestejä lukee ei tarvitse vakuuttaa ketään muuta ihmistä siitä, että tekisi samoin. Kun teette niin, silloin linjaudutte maailman ja ihmiskollektiivin kanssa siinä maailmassa, joka myös tekee samoin. Ja niin ei tarvitse saarnata mistään, eikä ole tarvetta käännyttää ketään. Niinkuin tapana on sanoa, hakkaa päälle, ja huomaatte tulokset maailmassanne ja elämässänne, me takaamme sen.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Pyyntö kaikille parantajille, kanavoijille, meedioille ja valmentajille

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Kunnioitamme suuresti niitä teistä, jotka ovat halukkaita asettumaan julkisuuteen ja auttamaan muita ihmisiä lahjoillanne. Tiedämme, että monet teistä, jotka ovat kiinnostuneita meistä ja viesteistämme, ovat jo käyttäneet henkisiä lahjojaan, ja tiedämme, että jotkut teistä ovat hieman vastahakoisia asettumaan avuksi, parantajaksi, oppaaksi, kanavaksi, ja haluamme teidän tietävän, miten paljon tukea tulee ei-fyysisestä maailmasta, jotta voisitte tehdä juuri niin. Emme yritä tönäistä teitä siihen suuntaan oman agendamme vuoksi, vaan teemme sen pikemminkin siksi, että tiedämme, miten hyvä teille on tehdä sitä, mitä tunnette olevanne kutsuttu tekemään.

Danielilta kysytään täällä usein onko hänen työnsä uuvuttavaa, ja hänen vastauksensa on aina sama. Se on hänelle täysin päinvastaista. Hän saa energiaa meiltä ja muilta olennoilta ja kollektiiveilta, joita hän kanavoi. Ja kun olet parantaja, meedio, valmentaja tai kanavoija, sinullakin voi olla tuo kokemus siitä, että se, mitä teet, virkistää ja antaa energiaa. Heti kun pudotat kaiken vastustuksen, joka sinulla on tekemistä kohtaan, voit saada tuon kokemuksen myös. Sinua kutsutaan sisältä ja ylhäältä tekemään sitä, mikä antaa sinulle eniten energiaa, mikä valaisee sinua eniten ja mikä on sinulle palkitsevin ja täyttävin kokemus.

Sinua ei pyydetä tekemään sitä siksi, että sinun pitäisi tehdä se ihmiskunnan vuoksi. Ette ole siellä korjaamassa rikkinäistä maailmaa, vaan olette siellä tietääksenne kuka ja mitä todella olette, ja sallimalla suuremman osan itsestänne virrata fyysisen kehonne läpi, täytätte tuon tarkoituksen ja onnistutte tuossa tehtävässä. Ja kun se, mitä teette, on myös palvelua toisille, tiedätte, että olette olemassa siinä korkeamman värähtelyn olotilassa, mikä on välttämätöntä, jotta voitte tuntea olonne tyytyväiseksi elämäänne.

Jos haluat tuntea olevasi onnellinen elämästäsi ja siitä, mitä teet elämässäsi, niin tavoittele ensin onnellisuutta, ja saat sitten inspiraation tehdä jotain, joka tuo sinulle enemmän iloa, joka antaa sinulle mahdollisuuden tuntea enemmän vapautta, luottamusta, luovuutta ja kaikkea muuta, mitä haluat kokea fyysisessä kehossa ollessasi. Kyllä, olette nousemassa ylöspäin ja se, että yhä useammat ihmiset pääsevät käsiksi henkisiin lahjoihinsa, on osa ylösnousemusta, mutta haluamme oikeastaan vain, että nautitte tuosta prosessista, että päästätte irti huolistanne, peloistanne, tuomioistanne ja kaikesta muusta, mikä estää teitä olemasta koko itsenne.

Ja kun toimitte kokonaisena itsenänne, palvelette itseänne ja muita. Asetatte itsenne tuolle korkeimmalle aikajanalle ylösnousemustanne varten ja saatte nauttia matkasta. Tiedämme, että jotkut teistä odottavat vielä noita lahjoja ja kykyjä tulevan teille, ja pelkkä tuo aikomus, tuo halu, riittää nyt. Menkää ja eläkää elämäänne ilossa ja tietäkää, että nämä kyvyt tulevat teille täydellisellä tavalla ja täydellisessä ajoituksessa. Sitten tunnette saman kutsumuksen jakaa ne maailman kanssa, niiden kanssa, jotka hyötyvät niistä.

Lupaamme teille, ettei ole mitään jännittävämpää, antoisampaa ja tyydyttävämpää kuin tehdä työtä, jonka tiedätte kohottavan muita, ja tiedämme, että jokaisella teistä on siihen mahdollisuus. Kun se tulee, tarttukaa siihen. Tämä on viestimme teille kaikille, olittepa matkallanne missä tahansa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Miksi ihmiskunta kiinnostaa niin monia avaruusolentoja?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

 Jokainen kokemus, joka meillä on kanssamme siellä Maapallolla, rikastuttaa meitä, ja me pidämme näitä lähetyksiä kokemuksina, jotka meillä on kaikkien teidän kanssanne, sillä me tiedämme milloin vastaanotatte lähetyksen ja me tunnemme sen vaikutuksen, joka jokaisella lähetyksellä on teihin. Me saamme myös kaikki ideamme siitä mitä lähettää teille suoraan teiltä. Me otamme yhteyksiä kaikkiin teihin kaiken aikaa, ja me rikastumme ja elävöidymme jokaisesta kokemuksesta, joita meillä on teidän kanssanne.

Me pyydämme teitä näkemään itsenne tuolla tavoin. Nähkää itsenne niinä joilla on niin paljon tarjottavaa aineettomille ystävillenne ja avaruusolentokavereillenne. Me emme olisi kiinnostuneita teistä jos meidän mielestämme teissä ei olisi mitään kiinnostavaa. Me tiedämme, että te usein näette itsenne alhaisina ihmisolentoina, joilla on saavutettavanaan se tietoisuuden taso, jota halajatte. Kuitenkin te olette yhtä kehittyneitä henkisesti kuin me ja muut olennot universumissa ovat.

Te valitsette kokea kokemuksia, koska te tiedätte, että kokemukset siellä Maapallolla antavat suurimmat mahdollisuudet kasvuun ja evoluutioon. Olette arvokkaita tälle universumille. Annatte suuren panoksen Alkulähteen energialle kaikilla haasteilla, joita olette halukkaita kokemaan päivittäisessä kokemuksessanne. On aika pitää itseänne suuremmassa arvossa. On aika nähdä itsenne samanarvoisina kaikkien muiden olentojen kanssa universumissa, ja on aika saada yhteys toisiin olentoihin universumissamme tuon tiedon avulla.

Ette tavoittele meitä niinkuin olisitte eri veneessä. Me olemme tässä kaikki yhdessä, ja me näemme teidät rakkauden ja myötätunnon silmin. Ja jos näette itsenne tuolla tavoin, silloin tiedätte olevanne näiden korkeammasta ulottuvuudesta tulevien viestien, latausten ja informaation vastaanottamisen arvoisia. Me olemme tässä ulottuvuudessa omasta halustamme. Teidän sielunne projisoi monia aspektejaan meidän ulottuvuuteemme ja myös korkeampiin ulottuvuuksiin, ja te olette oma sielunne.

Ei ole siis mitään syytä vähätellä itseään tai ajatella itsensä olevan jotenkin vähäpätöisempi kuin mikään muukaan olento universumissa. Ja teidän nostaessanne omanarvontuntonne meidän tasollemme te koette viestintää kanssamme, ja se on kaksisuuntaista. Sen ei tarvitse olla pelkästään sitä, että huudatte apua ylhäältä vain epätoivon hetkinä. Nähkää meidät yhteistyökumppaneinanne ja kanssaluojinanne, koska me olemme sitä, ja me hyödymme kaikesta siitä mitä te koette Maapallolla. Kaikki ongelmat, kaikki haasteet, joita kohtaatte auttaavat koko galaksia, koko universumia, ja ne antavat Alkulähteelle mahdollisuuksia tuntea Itsensä tavoilla, joita Alkulähteellä muutoin ei olisi.

Te olette tämän universaalin ylösnousemuksen avaimia, ja kun näette itsenne sillä tavoin, avaatte itsenne kontaktille fyysisiin avaruusolentoihin ja meidänlaisiin ei-fyysisiin kollektiiveihin. Ja sitä me toivomme ihmiskunnalta tänä aikana. Me pyydämme teitä näkemään itsenne niinkuin me näemme teidät ja arvostamaan itseänne niin paljon, että voitte alkaa elää ilon, vapauden, rakkauden ja luovuuden elämää, jota ansaitsette elää.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Tulevat kuukaudet ja vuoden 2024 sodat

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tarkkailleet edistymistänne, ja me olemme iloisia sanoessamme, että olemme huomanneet ihmiskunnan tehneen jättiläismäisen loikan. Me huomaamme nämä piikit tietoisuudessanne silloin, kun tyypillisesti kohtaatte haasteita, ja sitten kun pääsette haasteista yli, pääsette korkeammalle värähtelytasolle. Kuten kaikki tiedätte, kollektiivisesti olette kohdanneet ihmiskunnan sotaisan luonteen jo pitkän aikaa. Se on ollut naamanne edessä, ja te olette joutuneet tunnustamaan sen. Se ei ole mitään uutta. Se on jotain, jota olette tottuneet jo odottamaan, ja on tullut aika syleillä tätäkin puolta itsessänne samalla, kun aktivoitte toista puolta, rauhan puolta, puolta joka tunnustaa ykseystietoisuuden ja sen, että me olemme kaikki yhtä.

Olette siis antaneet itsellenne mahdollisuuden tehdä tämän, kun planeetallanne käydään sotia, ja olette riittävästi syleilleet sitä puolta itsessänne. Olette myös aktivoineet enemmän rauhanomaista luonnettanne, sillä ne teistä, jotka ovat hereillä, tunnistavat, että teidän on oltava se rauha, jonka haluatte nähdä maailmassa. Ja niinpä olette tässä tekemässä tätä valtavaa edistystä itsellenne. Ja on aika tuntea olonne erittäin hyväksi siitä, missä olette yhteiskuntana, ihmiskollektiivina, koska kohtaatte jatkossakin lisää tämäntyyppisiä haasteita. Tämä haaste tunnustaa se aspekti sisällänne, joka on luonteeltaan sotaisa, on yksi suurimmista, mikä teidän on kohdattava. Ja nyt, kun kohtaatte muita haasteita matkanne varrella, jatkatte valtavaa edistymistä yksilöinä ja kollektiivina.

Me tiedämme, että te Heränneiden Kollektiivina tajuatte, että olette siellä tekemässä jotain suurta. Ja vaikka ette voikaan vain suoraan hypätä sota-alueelle ja saada kaikkia riisumaan aseitaan, voitte oman kotinne mukavuusalueelta syleillä sitä aspektia ihmiskunnassa, joka aloittaa sotia, aktivoida rauha sisällänne ja lähettää rakkautta kaikille osapuolille. Rakkaudellanne on merkitystä. Parannuksellanne on merkitystä, ja myötätuntonne kasvaa päivä päivältä sitä mukaa kun nämä sodat jatkuvat.

Te olette niitä, joita jälleen kerran kutsutaan tekemään se valtava muutos, jonka tiedätte haluavanne tehdä, ja me olemme täällä kertoaksemme teille, että ponnisteluillanne on ollut haluamanne vaikutus ja että olette siirtämässä ihmiskunnan kokonaisvärähtelyä. Tämä tullaan havaitsemaan tulevina kuukausina, kun jatkatte tämän työn tekemistä ja tunnustatte itsenne niinä eheytyneinä muutoksentekijöinä, valotyöntekijöinä, jollaisina teidän oli tarkoitus ollakin tässä ylösnousemuksen kauniissa inkarnaatiossa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Mitä kohti ihmiskunta on matkalla?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme hyvillämme saadessamme ilmoittaa kaikille teille, että olette ylittäneet jälleen yhden rajapyykin henkisessä kehityksessänne. Olette kohdanneet haasteita planeetallanne, ja koska olette siellä edelleen, tiedätte selvinneenne kaikista näistä haasteista, joita olette kohdanneet. Vahvistutte, ja opitte että voimanne on kuin onkin sisällänne.  Pääsette yhä enemmän ja enemmän kiinni omaan voimaanne ja etsimään sitä mikä on ääretöntä, ikuista ja kaikkivoipaista. Ja tarpeeksi monet teistä tekevät juuri niin, että se vaikuttaa koko muuhun ihmiskollektiiviin, ja siksi me voimme sanoa teidän kasvavan, laajentuvan ja kehittyvän oikealla polulla, juuri aikataulussa.

Ette menetä mitään mahdollisuuksia. Te menette yli ja ohi kaikista odotuksista, joita palvelustyöllenne on asetettu, ja teistä tulee sen seurauksena parempia manifestoijia. Se mitä tämä tarkoittaa loppumatkallenne on, että voitte odottaa pehmeää matkaa. Voitte odottaa olevanne niitä, joita muut haluavat kuunnella johtuen positiivisuudestanne ja koska olette päässeet käsiksi Alkulähteen energiaan, joka sijaitsee jokaisen meistä sisällä. Ne teistä, jotka ovat hereillä, jotka ovat osa Heränneiden Kollektiivia, tuottavat muille parannusta ja tarjoavat lohtua. Mielenrauhanne on tarttuvaa, ja kun levitätte sitä ympärillenne, huolimatta siitä miten ajattelette että se pitäisi ottaa vastaan,  tuotte sitä enemmän myös itsellenne.

Olette siellä ja pääsette käsiksi niin paljoon enemmän kuin ihmiset, jotka ovat tulleet teitä ennen, ja kun seuraatte innostustanne, kun rentoudutte, kun pidätte itsestänne huolta, silloin te avaudutte ja päästätte sisäänne yhä enemmän, ja teette myös niitä muutoksia joita haluatte nähdä itsessänne ja muissa, ulkopuolisessa maailmassanne, silloin ne kaikki tulevat helposti. Teidän pitää vain kuunnella mitä teille lähetetään ohjeistuksena sisältänne, ja teidän tulee ylittää ne uskomukset, jotka sanovat teille että teidän ei tulisi tehdä niin tai näin, mikä se syy sitten onkin miksi ette muka siinä onnistuisi. Ne eivät palvele teitä ja on aika päästää niistä irti.

Voimme kertoa, että olemme hyvin iloisia nähdessämme tämänkin asian teidän valveilla olevien joukossa. Tunnistatte niiden ajatustenne ja uskomustenne merkityksen, jotka eivät palvele teitä, ja päästätte niistä helpommin irti ilman, että teidän tarvitsee luoda elämäänne sotkua, joka teidän on sitten siivottava. Ja niinpä olemme hyvin iloisia voidessamme antaa teille tämän edistysraportin ja kertoa teille, että ihmiskunnalla menee paljon paremmin kuin vuosi sitten. Jatkatte kehittymistä ja sen tekeminen tietoisesti on herkullisin kokemus, mitä siellä voi olla. Niinpä sanomme ”bravo” niille teistä, jotka valitsivat herätä ja olla tuo valo, jota muut voivat seurata.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Manifestointi on henkistä mestaruutta

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me mieluusti autamme teitä minkä tahansa kanssa mitä itsellenne halajattekin, koska me tiedämme miten haastavalla polulla olette siellä Maapallolla ja koska me ilahdumme yhteisluomisen prosessista. Kun te pyydätte meiltä mitä tahansa, me annamme sen teille ilmaiseksi ja epäröimättä, ja sitten riippuu teistä uskotteko siihen, että olette itse luoneet sen mitä olette halunneet luoda ja että onko se tulossa. Teidän helpoin tapa ilmaista uskoa omaan ilmentämisen voimaanne on päästää irti.

Jos voitte päästää irti siitä milloin se tulee ja jopa siitä tuleeko se ollenkaan, silloin olette oikeassa värähtelyn tilassa vastaanottamaan mitä olette jo luoneet ja sen että se on jo matkalla luoksenne. Jos ajattelette, että tämä tietty manifestaatio on kaikkein tärkeintä, ja että teidän onnellisuutenne riippuu siitä, silloin se todennäköisesti viivästyy. Ja jos ja kun avaudutte vastaanottamaan sen, saatatte pettyä, koska onnellisuutenne pitäisi olla jotain sellaista, joka tulee sisältänne.

Kaikki minkä koette, joka asettaa teidät siihen olemisen tilaan, mutta jonka täytyy tulla ulkopuoleltanne, voi vaipua pois. Siksi teillä kaikilla on valta ja voima, koska teillä on valta valita mihin keskittyä tässä nykyhetkessä, ja teillä on valta valita minkä muistatte menneisyydestänne. Teillä on myös valta ja voima valita mitä odotatte tulevaisuudelta.

Jos teillä on taipumus olla pessimistinen tai keskittyä nykyhetkessä johonkin mistä ette pidä, silloin mahdollisesti ette löydä onnellisuutta itsestänne. Jos teillä on taipumus katsoa menneisyttänne niin, että keskitytte niihin asioihin jotka kaduttavat ja asioihin jotka eivät tapahtuneet, silloin todennäköisesti ette nauti myöskään nykyhetkestä. Kun päästätte irti kaikesta odotuksesta manifestaatioon liittyen, ja teette parhaanne nykyhetkessä siitä nauttiaksenne, silloin teistä on tullut henkinen mestari.

Syy, miksi te kaikki valitsitte maapallon inkarnaatioplaneetaksi, on se, että tiesitte olevanne jo henkisiä mestareita, mutta halusitte myös kokea sen kokemuksen, että kun ette tunteneet itseänne niin mestarillisiksi, halusitte oppia tuntemaan itsenne täysin mestarina, joka todella olette. Mestarin tapa ei ole muuttua joksikin sellaiseksi, joka ei halua mitään, vaan sen sijaan mestarilla on haluja ja hän tajuaa, että heidän onnensa ei riipu hänen halujensa toteutumisesta. Voitte elää yhtä paljon henkisessä kuin materiaalisessakin maailmassa. Voitte elää yhtä lailla keskittyen sisäänpäin itseenne ja keskittyäen ulkomaailmaan, ja voitte tehdä niin tietäen, että tekemisenne Maapallolla liittyvät näiden vastakkaisuuksilta näyttävien asioiden integroimiseen.

Toki on kokemuksia, joita voisitte nimittää menneiksi elämiksi, joissa menitte kuljitte täysin joko henkistä tai fyysistä polkua, koska sieluna haluatte kokea näitä kokemuksia myös. Mutta koska ylösnousette tässä elämässä, pääsette kokemaan hieman kaikkea, sovittamaan sen kaiken yhteen ja muuttumaan harmoniseksi kokonaisuudeksi, joka tunnustaa kaiken olevan yhtä, kaikki edustaa ykseyttä ja sitä mitä me olemme, Alkulähdettä. Niin tehdäksenne teidän tarvitsee integroitua. Teillä on halunne, luokaa mitä haluattekin ilmentää, eläkää sisäisesti rikkaassa maailmassa joka tyydyttää olonne aina kun sinne astutte, ja voitte elää kaikissa maailmoissa yhtä aikaa hymy kasvoillanne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kuinka tulla henkiseksi mestariksi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme täysin tyytyväisiä edistykseenne Maapallolla, emmekä me ole ainoita joka on tätä mieltä. Ne meistä, jotka näkevät ihmiskunnan kaikkein positiivisimmassa valossa, liittyvät yhteen ja puhuvat vahvuuksistanne, tavoista joilla olette voittaneet haasteenne, esteistänne, ja me puhumme myös kaikista niistä eri tavoista, joilla voimme teitä palvella. Koemme, että olet johtanut siellä monia menestyksekkäitä kampanjoita, jotka ovat johtaneet sinut hyvin erityisiin kokemuksiin, ja näemme teidän kasvavan henkisesti joka kerta, teittepä niin tai ette. Me teemme tilaa teille, ja me tiedämme että voitte tehdä samoin myös muille.

Tiedämme, että voitte nähdä toistenne elämän kehittyvän täydellisesti, koska olette henkisesti hereillä ja tiedätte, että näette muutakin kuin pelkkiä ihmisiä. Kiinnitätte huomionne sieluun, tietoisuuteen, joka päätti saada tietynlaisen kokemuksen, joka ei aina vastaa sitä, mitä halusitte tälle henkilölle. Ehkäpä näitte jonkun ihmisen kasvavan aikuiseksi ja teillä oli kaikki nämä toiveet ja unelmat hänen kohdallaan, ja sitten hän lähti elämään omaa elämäänsä, teki omia juttujaan, eikä se vastannut lainkaan sitä, mitä olitte toivoneet hänen elämänsä olevan. Teidän on päästettävä siitä irti ja tehtävä rauha sen henkilön kanssa, missä hän on elämässään, mutta myös nähtävä kaikki potentiaalit, kaikki mahdollisuudet, jotka ovat nyt hänen edessään.

Ja näihin mahdollisuuksiin sisältyy valtava määrä henkistä kasvua ja kehitystä. Teillä on kyky tehdä tämä, koska meillä on kyky tehdä se, ja koska olette aika ajoin yhteydessä meihin, jotkut teistä enemmän kuin toiset, tiedämme, että voitte löytää saman värähtelyn itsestänne. Se on värähtelyä, joka on korkeammalla taajuudella kuin vain toivoa parasta ja varmasti korkeammalla taajuudella kuin yrittää selvittää, miten henkilö pääsee takaisin sille tielle, jonka olitte hänelle kuvitelleet. Ja tietysti tämä visioiminen, jota teette, sisältää myös oman elämänkokemuksenne. Kerrotte itsellenne nuorena, mitä haluatte olla, kun kasvatte isoksi, ja sitten kun tulette vanhemmaksi, teillä on tiettyjä tavoitteita itsellenne henkilönä, jolla on ura, tai vanhempana tai henkilönä, joka yksinkertaisesti auttaa toisia.

Ja kun elämä ei mene siihen suuntaan, johon olitte kuvitellut sen menevän, on aika alkaa olla uteliaampi luomakuntanne suhteen. Silloin on aika, jolloin haluatte nähdä sen täydellisenä juuri sellaisena kuin se on, vaikka kukaan muu lähipiirissänne ei näkisikään sitä niin. Teidän on ymmärrettävä, että olette voimakkaita luojia ja että luotte olemisenne monilla eri tasoilla. Kun jokin asia ei mene suunnitelmien mukaan, teidän on tunnustettava, että on olemassa parempi suunnitelma, ja teidän on vastustettava tarvetta masentaa itseänne siitä, ettei se, mitä piditte parhaana skenaariona itsellenne, toteudu. Luottakaa siihen, että elätte aina parasta mahdollista skenaariota. Ota kaikki irti siitä, mitä sinulla on, ja niistä mahdollisuuksista, joita tiellesi avautuu, ja rentoudu kaiken muun suhteen.

Rentoutukaa ja päästäkää irti, antaudu ja menkää virran mukana. Näistä käsitteistä kuulee koko ajan, mutta kun on kyse omasta elämästä, ajattelette usein, että on työskenneltävä kovemmin, yritettävä kovemmin tai visualisoitava kovemmin. Mutta teidän on päästettävä irti ja luotettava ja tiedettävä, että parempaa on aina tulossa, koska luotte sitä Alkulähteen energian aspektina, ettekä koskaan kieltäisi itseltänne yhtä luomustanne. Joskus nämä luomukset eivät tule siinä ajoituksessa, mitä haluaisitte, ja se vain tarkoittaa, että teidän on vain rentouduttava vielä enemmän, avauduttava, hyväksyttävä ja keskityttävä olemaan se versio itsestänne, mikä haluatte eniten olla noissa elämäntilanteissa, ja se on tapa elää henkisen mestaruuden elämää.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Valotyöntekijät: Tähän teitä valmistellaan

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me joskus etsimme, niinkuin tekin, jotain mikä tuo meidät lähemmäksi korkeamman värähtelyn tilaa. Se on totta, mitä ne sanovat. Niin alhaalla kuin ylhäällä. Me etsimme, me ihmettelemme. Meillä on halumme, ja meillä on jotain mitä emme saa tuotua täyttymyksenä kokemukseen asti, ja kaikki tämä tekee meistä aivan päteviä auttamaan teitä. Vaikka meillä ei olekaan fyysisiä kehoja, se ei tarkoita ettemmekö osaisi suhtautua teihin kaikkiin siellä Maapallolla, jotka olette fyysisyydessä. ME tiedämme mikä meitä ajaa eteenpäin, mikä eroaa teidän ajureistanne, koska meillä ei ole fyysistä nautintoa mitä tavoitella, mutta me näemme myös miten nuo nautinnot ovat tyhjiä, ja huomaamme kaikkien noita nautintoja tavoittelevien lopulta tuntevan tyhjyyttä, vaikka edes hetkellisesti.

Me huomaamme, että teillä kaikilla on taipumus etsiä itsenne ulkopuolelta niin kovasti, että te muututte riippuvaisiksi jostain fyysisen maailman aspektista, ja meillä ei ole täällä ei-fyysisyydessä mitään mihin jäädä riippuvaisiksi, mutta me sanoisimme, että se, mitä te koette enemmän kuin mikään mikä teitä haittaa jollain tietoisuuden tasolla, on tarkoituksettomuuden tunne. ME puhumme niille monille teistä, jotka näin tuntevat, ja me haluamme auttaa kaikkia teitä, jotka tuntevat tällä tavoin, ymmärtämään että joskus tarkoitus vain ei ole käynyt vielä ilmi. Kun odotatte inspiraatiota, että tuo tarkoitus voisi löytyä, on paljon mitä te voitte sillä aikaa tehdä. On paljon mistä voitte päästää irti. Sisällänne on paljon mitä siivota ja tehdä tilaa sille inspiraation hetkelle, tehdä tilaa niille energioille, jotka täyttävät teidät, jotka teitä kohti ovat matkalla.

Vaikka itsenne parissa työskentely ei vaikutakaan tarkoitukselta, eikä se ole mitään kauhean hienoa, se on silti osa tarkoitustanne Maapallolla. Jos kaikki vain alkaisivat juosta heti kun he oppivat juoksemaan, eläisitte todella erilaisessa ympäristössä. Joskus tylsyys on se mikä antaa teille kuvan elämästänne, että teillä ei olisi tarkoitusta. Kun ette tiedä mikä tarkoituksenne on, varmistakaa että teette tilaa sisässänne ja elämässänne uudelle tarkoitukselle. Toisin sanoen, siivotkaa, päästäkää irti se mikä teitä ei enää palvele ja se mikä teidän ei ollut alunperinkään, ja antakaa oman itsenne toimia tarkoituksenanne hetken aikaa.

Maailma jossa elätte juuri nyt muuttuu dramaattisesti. On niin paljon työpaikkoja, autoja, bisnestä tulevaisuudessa, ja jotkut teistä tulevat niitä luomaan. Mutta tämän me tiedämme todeksi — niitä teistä, jotka kokevat, että teillä ei tällä hetkellä ole tarkoitusta, valmistellaan omaa tarkoitustanne varten. Ja kun ette voi nähdä suurempaa kokonaiskuvaa siitä, teille voi olla vaikeaa luottaa, ja voi olla vaikeaa olla kärsivällinen, mutta nämä ovat asioita, joita teillä täytyy sitten jossain vaiheessa löytyä, jotta se insipiroitunut idea, joka teidät sitten vie mukananne, se impulssi pääsee sisään.

Me tiedämme myös, että teillä on taipumus liittää tarkoitukseenne jonkinlainen tekemisen tai uran idea, mutta se ei mene aina niin. Niin monet ihmiset pitävät siellä tilaa muille, pitävät korkeaa värähtelytasoa ja tasapainottaa energioita siellä. Niin monet ihmiset meditoivat, laulavat, mantroja toistelevat ja tekevät mitä tahansa nostaakseen värähtelyn ja tietoisuuden tasoa. Teidän pitää päästää irti ideasta, että tarkoituksenne on aina sama kuin tekemänne asiat, ja teidän tulee myös olla tietoisia siitä miten paljon sisällänne on sellaista, joka odottaa ulospääsyä.

Olkaa tietoisia siitä miten paljon sisällänne on, johon voitte tarttua juuri nyt, kun esittelette luottamustanne ja kärsivällisyytänne johonkin, joka on ulkomaailman ilmaisu siitä mitä sisällänne olevassa universumissa on. Me pyydämme teitä rentoutumaan enemmän, päästämään irti, ja lopulta päästämään sisään sen mikä inspiroi teitä olla se henkilö, se olento, se rakkaus joka teidän oli tarkoituskin olla ja joksi muuttuminen tässä elämässä on kohtalonne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kuinka rakastaa itseäsi

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me kunnioitamme ja ihailemme teitä niin paljon siellä Maapallolla, ja me myös rakastamme teitä, ja me tunnemme rakkautta tietä kohtaan jokaisena olemassaolon hetkenämme. Me olemme kouluttaneet itsemme olemaan sydänkeskisiä, keskittymään siihen mitä me tunnemme, ja olemaan rakastavia itseämme ja muita kohtaan. Me olemme aineettomia olentoja, mutta meillä oli joskus kehot, ja meillä oli sydämet, ja me aloitimme koulutuksen silloin kun meillä vielä oli sydämet, mutta fokus on kuitenkin smaa. Haluatte keskittyä keskukseenne päästäksenne kiinni siihen rakkauteen, jota te todella olette. Haluatte löytää jonkun tai jonkin muistuttamaan teitä tuosta rakkaudesta, ja sitten siirtäkää huomionne pois siitä niin, että kiinnostutte enemmän rakkauden tunteesta sisällänne.

Me tiedämme, että monet teistä ovat tietoisia itsensä rakastamisen tärkeydestä, mutta me tiedämme myös, että monet teistä eivät ymmärrä miten sellainen voidaan saavuttaa. Toisin sanoen, jos ette ole tehneet mitään tai olleet mitenkään tuon rakkauden arvoisia, miten voisitte mitenkään antaa sitä itsellenne? Haluatte aloittaa ymmärtämällä oletteko olleet rakastavia itseänne kohtaan vaiko ei. Se alkaa kiinnittämällä huomio siihen miten puhutte itsellenne, ajatuksiinne, sanoihinne, ja jopa käyttäytymiseenne. Jos teette virheen jotain tehdessänne, miten kova olette itsellenne? Jos jatkuvasti teette jotain mitä ette halua tehdä, kunnioitatteko itseänne ja rakastatteko itseänne? Voitteko huomata minkä tyyppisiä ajatuksia ajattelette itsestänne ja miltä ne tuntuvat?

Tunnette tyhjän tunteen jossain chakrassanne, kun ette rakasta itseänne, koska silloin se ei ole linjassa todellisen itsenne kanssa, joka on rakkaus, joka on Alkulähde, ja joka tietysti rakastaa teitä. Kun huomioitte oletteko itseänne kohtaan rakastava, silloin teillä on edessänne päätös. Te joudutte kysymään itseltänne haluatteko jatkaa tällä tavoin tuntemista, vai korjaatteko mieluummin kurssin. Voitte aina korvata ajatuksen, joka ei ajattele itsestänne hyvää, sellaisella joka ajattelee.

Voitte aina keskittyä johonkin itsessänne, joka tuntuu teistä ainakin jonkin verran hyväksyttävältä, ja voitte ottaa mikroskoopin pois päältänne hetkeksi ja tehdä sitä mitä rakastatte, menkää ja olkaa niiden ihmisten kanssa joiden seurasta nautitte, paijatkaa lemmikkejä joiden tiedätte rakastavan teitä ehdottomasti. Kun sydämenne avautuu mille tai kelle tahansa, se avautuu myös teille itsellenne. Voitte siis ottaa linssin pois ja kääntää sen itseenne jälleen kun olette saaneet aktivoitua rakkauden sisällänne omilla ajatuksillanne, tekemällä sitä mitä rakastatte tehdä, tai olemalla niiden ihmisten kanssa joita rakastatte.

Voitte myös kiinnittää huomionne siihen miten katsotte toisia ihmisiä ja oletteko rakastava heitä kohtaan. Jos olette karkea ja kriittinne toisia kohtaan, he mahdollisesti kääntävät samanlaisen linssin teitä kohtaan, ja te tulette olemaan yhtä karkea ja kriittinen omaa itseänne kohtaan. Siksi paras tapa rakastaa itseään enemmän on olla rakkautta.

Kysykää itseltänne joka aamu herätessänne mitä haluatte tänään olla, ja näinä päivinä valitessanne rakkauden, aikokaa sisällyttää siihen myös itsenne, ja se muuttaa aivan kaiken. Jos elämässänne ei ole juuri nyt ketään joka teille antaa rakkautta, huomiota tai ylistystä, silloin muistakaa että Alkulähde rakastaa teitä, muistakaa että te itse olette rakkautta, ja muistakaa että voitte löytää rakkauden sisältänne vaikka ette olisi koskaan tehneet mitään merkillepantavaa, vaikka tuntisitte että ette ole muuttunut siksi ihmiseksi joksi halusitte tässä elämässä muuttua. Olette se mikä olette, ja olette päässeet näin pitkälle ollaksenne tarpeeksi hereillä saadaksenne tämän viestin, ja voitte rakastaa itseänne juuri sellaisena kuin olette, huolimatta siitä mikä elämäntilanteenne on.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”