Avainsana-arkisto: Ed Komarek

Eksopoliittinen viesti maailmalle

Kirjoittanut Ed Komarek 25. toukokuuta 2005
GroupsYahooExopolitics -sivulla

Me maailman kansalaiset olemme astuneet maailmanlaajuiseen eksopoliittiseen kansalaisoikeuksien liikkeeseen. (Eksopolitiikka on Universumin politiikkaa.) Tämä kosminen ihmisoikeuksien liike on tarpeen jotta vapauttaisimme mielemme ja kehomme epäeettisten, ahneiden, pelkurien ja vihaajien tyranniasta. Enää ei riitä, että ne jotka haluavat ylivaltaa meistä haluaisivat orjuuttaa pelkästään kehomme korruptoituneilla talous- ja sotilasinstituutioilla, vaan nyt epäeettiset pyrkivät orjuuttamaan myös mielemme. Oma inhimillinen heikkoutemme tekee tämän mielenhallinnen mahdolliseksi. On nyt meistä kiinni vapautammeko itsemme niskoillemme pakotetusta poliittisesta ja eksopoliittisesta ulkoisesta kontrollista tämän kosmisen ihmisoikeusliikkeen avulla, kun samaan aikaan työskentelemme muuttuaksemme eettisemmiksi ihmisolennoiksi. Me eettiset tiedämme, että sekä keinot että päämäärät ovat yhtä, joten me voimme käyttää vain eettisiä keinoja vapauttaaksemme itsemme epäeettisten tyranniasta.

Hitaasti syntyvä kosminen ihmisoikeusliike tulee rakentaa sekä vahvan eettisen ja moraalisen perustan päälle että myös perustua myös eksopoliittisiin malleihin jotka parhaiten kuvaavat eksopoliittista todellisuutta. Meillä on oltava kartta jolla navigoida tulevien vaikeuksien läpi. Ne, jotka näkevät selvästi ja ajattelevat maalaisjärjellä, tietävät perustuen saatavilla oleviin todisteisiin että universumi on täynnä teknologisesti edistynyttä älykästä elämää. Tämä elämä on ollut ja on edelleen erittäin paljon kiinnostunut Maapallosta meidän kaikkien nenän edessä, kuitenkin huomaamattomasti ja monien siitä tietämättä. Tämä älykäs elämä ei ole ainoastaan teknologisesti monimuotoista, vaan myös eettisesti monimuotoista. Juuri tämä monimuotoisuus mahdollistaa ihmiskunnan valita oma tulevaisuutensa. Me kollektiivsesti äänestämme oman tulevaisuutemme puolesta jokaisella ajatuksella ja teolla, joka meillä on jokainen elämämme päivä. Kukaan meistä ei voi välttää vastuuta vaikka emme tekisi mitään, sillä se on ääni oman syntyvän tähtiin matkaavan sivilisaatiomme tuholle. Nykytilanne on niin vakava.

Vaikka ajoittain on ollut epävirallista kamppailua kosmisista oikeuksistamme ympäri maailman jo vuosikymmeniä, nyt on aika antaa liikkeelle nimi ja alkaa virallistaa ja suunnitella sitä paljon organisoidummaksi kamppailuksi. Heti kun olemme luoneet asianmukaisen eettisen ja eksopliittisen perustan muodollisemmalle kosmiselle ihmisoikeusliikkeelle, me voimme siirtyä suunnittelemaan ja toteuttamaan vapautusstrategioita massiivisessa mittakaavassa mikäli ihmiset vain niin haluavat.

Ensimmäisen strategiamme tulisi parantaa kykyämme kommunikoida ja toimia synergiassa keskenämme maailmanlaajuisesti huolimatta maantieteellisistä, kulttuurillisista ja kielellisistä esteistä informaation vapaalle liikkuvuudelle. Internet tarjoaa meille voimakkaan ja tehokkaan työkalun toteuttaa tämä. Meidän tulee rakentaa maailmanlaajuinen verkosto kaksikielisiä ihmisiä, jotka voivat kääntää ja levittää eksopoliittista ajattelua ja nyt kehittyviä eksopoliittisia toimia omiin kotimaihinsa. Tämä voidaan tehdä henkilökohtaisesti tai konekäännöksenä.

Kaunopuheisemmat ja liikuttavammat vetoomukset tulisi olla hyvin käännettyjä niin, että ne välittävät näiden vetoomusten kaunopuheisuuden ja inspiroivan luonteen. Toivoisin, että ihmiset ottaisivat minuun yhteyttä englanniksi jos mahdollista tai löytäisivät jonkun kaksikielisen englantia osaavat jonka avulla kommunikoida minulle jos he tunnustavat tämän tyyppisen työn tärkeyden. Minä itse tulen kääntämään materiaalia niin, että voin kääntää saamani postit englanniksi.

Visioni maailmanlaajuisen kosmisen ihmisoikeusliikkeen järjestäytymiselle olisi kasvattaa organisaatiorakennetta luonnonprosesseja mukaillen. Alueelliset ja paikalliset järjestäjät ympäri maailman verkostoituvat keskenään internetin välityksellä yhtesen vision ympärille, joka peittää koko planeetan ja voi ulottua myös avaruuteen. Kuka tahansa voi olla järjestäjä, olettaen että he pyrkivät ylläpitämään korkeita eettisiä ja moraalisia standardeja ja saamaan muut mukaan. Organisaattoreilla tulee olla henkilökohtainen agenda joka on harmoniassa kokonaisvision kanssa ja se tulee reitittää ja kiertää jos he estävät tai häiritsevät yksilöiden välistä vapaata virtausta tai synergeettisiä interaktioita, johtuen henkilökohtaisista heikkouksista tai motivaation puutteesta. Tällä tavoin johtajia syntyy jatkuvasti ja heidät myös erotetaan johtopaikaltaan verkostossa perstuen kollektiivisiin päätöksiin. Voin jo nähdä miten sellainen erittäin eettinen vapautusverkosto voisi muuttua uudeksi, kehittyneeksi, valistuneeksi, sosiaalipoliittiseksi liikkeeksi tulevaisuudessa.

Neuvoni muille, jotka toivovat muuttuvansa johtajiksi syntyvässä kosmisessa ihmisoikeusliikkeessä on vain kommunikoida ja kokeilla ilman pelkoa virheistä. Virheet ovat oppimisprosessin tuote. Tärkeä asia on oppia virheistä. Älä yliarvioi tai aliarvioi kykyjäsi, mene vain eteenpäin! Paikallaan istuminen ja puhuminen, jonkun asian tekemisen jahkailu ei ole jotain millä homma tulee hoidetuksi. Se mikä todella merkkaa on että me rehellisesti toivomme muuttavamme asioita paremmaksi ja kuritamme ja keskitämme voimamme nähdäksemme, että homma tulee hoidetuksi. Meidän tulee aina pysyä fokusoituneena tavoitteeseemme ylläpitääksemme ja laajentaaksemme perusvapauksiamme, oikeuksiamme ja vastuitamme.

Tavoitteenamme ovat kaikkein peruslaatuisimmat ihmisoikeudet ja -vapaudet.

  • Meillä on oikeus tietää totuus, koko totuus ja pelkästään totuus eksopoliittisesta todellisuudesta.
  • Meillä on oikeus liittyä vapaasti ja omasta tahdostamme eettisten taivaallisten olentojen kanssa ilman väliintuloa tai häiriötä minkään instituution, henkilön tai ryhmän taholta.
  • Meillä on oikeus puhua avoimesti ja vapaasti keskenämme ilman strategista kieltäymyksellä, pelolla tai naurunalaiseksi saattamisella petkuttamista kenenkään Maan päällä tai Maan ulkopuolella olevan taholta.
  • Meillä on oikeus kehittää ja harjoittaa uskonnonvapautta kosmisten vierailijoidemme kanssa ilman sisäistä tai ulkoista väliintuloa tai häirintää.
  • Meillä on oikeus luoda rauhanomainen eettinen tulevaisuus Maapallolla ja avaruudessa.

Kysymys kuuluu onko meillä tahdonvoimaa ja motivaatiota muuttua sivistyneeksi avaruudessa kulkevaksi sivilisaatioksi? Jokainen meistä vastaa tähän kysymykseen omin ajatuksinemme ja tekoinemme tavalla tai toisella.


Toinen eksopoliittinen viesti maailmalle

Kirjoittanut Ed Komarek 29. toukokuuta 2005

USA on pääosin ollut vastuussa UFO/ET-salailun luomisesta, ylläpidosta ja toteutuksesta. Tämä on saatu aikaan sekä Amerikan kansaa kohdanneella sarjalla strategisia petkutuksia että maailmaa kohdanneella petkutuksella. On hyvin tiedossa, että toisen maailmansodan epäeettiset fasistielementit USA:n hallituksessa toivat Amerikkaan fasisteja kukistetusta Saksasta operaatioiden kuten Operation Paperclip alaisuudessa. Vaikka nämä epäeettiset ryhmät ovatkin alistaneet Amerikan demokraattiset ideaalit salaa, heillä on strateginen petkutusverho saarnattuna muun maailman demokraattisten ideaalien ja eettisten arvojen päällä. Kaikkein vahingollisin näistä strategisista petkutuksista on kieltää maailman ihmisiltä heidän oikeutettu kosminen perintönsä.

Eksopoliittiset tutkijat ja aktiivit ympäri maailman ovat käynnistäneet toimet taivutella heidän omat maansa puhumaan asiat selviksi ja kertomaan totuuden eksopoliittisista todellisuuksista kansalaisilleen. Tämä on ollut käynnissä myös Amerikassa. Mielipiteenäni on, ettei meidän tulisi käydä epäeettisten vihollistemme kimppuunheidän vahvimmasta kohdastaan, vaan heikoimmasta. Tämä tarkoittaisi muita maita, jotka ovat alkaneet saada vihiä USA:n masinoinneista. Ainoa mitä vaadittaisiin eksopoliittisen salailun lopettamiseksi olisi että muutama maa irroittautuisi USA:n ja Britannian johtamasta kartellista. Me näemme jo merkkejä eksopoliittisesta toiminnasta Brasiliassa, Perussa ja Meksikossa, jossa eksopoliittiset aktiivit ovat taivutelleet oman maansa hallitukset kunnioittamaan moraalisia ja demokraattisia ideaaleja ja kertoa totuus kansalaisilleen.

Brasiliassa ET-kontakti tuntuu olleen nihkeä, ja kuitenkin siviilien ja armeijan välisellä yhteistyöllä ollaan saatu epäeettiset avaruusolennot ottamaan takapakkia. Perussa ET-kontakti on suurimmaksi osaksi ollut positiivinen ja se on johtanut moniin ennalta järjestettyihin ylilentoihin, joita massamedia on kuvannut Perussa, mutta se ei ole vielä saavuttanut muuta maailmaa. Raportit Venäjältä kertovat kansan suuresta halusta saada aikaan eettinen ET-kontakti. Amerikkalaiset aktivistit pitää saada ystäviensä apuun toiselle puolelle maailmaa auttamaan heitä kaikin mahdollisin tavoin.

Me Amerikassa kehitämme voimakasta konseptuaalista viitekehystä nimeltään eksopolitiikka, joka auttaa vapauttamaan meidät itsemme meidän niskoillemme pakotetuista mielenhallintaohjelmista ja strategisista petkutuksista. Tämä käsitteellinen viitekehys sekä vapauttaa meidät maailmanlaajuisesta UFO/ET-salailusta että suojelee meitä negatiiviselta epäeettiseltä manipulaatiolta jolla aseistaa avaruus sen jälkeen kun salailu päättyy. Me Amerikassa joudumme tekemään kaikkemme viemään tämä eksopolittinen viitekehys kansalaisille ympäri maailman. Me tarvitsemme kääntäjiä kääntämään eksopoliittisen ajattelumme sekä muita jotka levittävät tätä tärkeää tietoa eksopoliittsesta toiminnasta ympäri maailman internetin välityksellä.

Eräs vaikeimmista esteistä informaation vapaalle liikkuvuudelle maailmassa on kielimuuri. Kiitos konekäännösten ja internetin Amerikka saa yhteyden muuhun maailmaan yli kielimuurin. Eksopoliittinen tutkija Steve Moreno on uurtamassa uraa konekäännöksillä kontaktiverkostoissa ympäri maailman. (Steve käyttää sivustoa http://www.worldlingo.com) Pian me kykenemme kommunikoimaan ja saamaan yhteyden muihin kontaktiverkostoihin ympäri maailman.

Steven kanssa käymissä keskusteluissa me molemmat tajuamme, että muut kontaktiverkostot muissa maissa tajuavat tämän saman. Tämä organisaatiorakenne näyttää imitoivan aivojen prosesseja kun hermosolut liittyvät yhteen muodostaakseen verkostoja joilla saada yhteys ja kasvattaa yhä suurempia verkostoja. Internetin kehitys mahdollistaa organisaatioiden kehittämisen.

Tämä postaus yrittää saada yhteyden muihin samanmielisiin verkostoihin maailmassa. Toivottavasti se stimuloi kiinnostusta kehittää synergioita ja kaikkia verkostoja joilla jakaa informaatiota.

Eksopoliittisten kontaktiverkostojen liittyessä yhteen jollain yhdistävällä tavalla me käynnistämme myös prosessin jolla ohjata muita ihmisryhmiä ja instituutioita. Samaan aikaan Maan eksopoliittinen agenda integroituu universaaliin eksopoliittiseen agendaan jolla saada yhteys ja integroitua eettisiin taivaallisiin verkostoihin. Tämä tuntuu olevan kaikkein elegantein ja sofistikoitunein prosessi joka toistuu muualla universumissa yhteiskunnan saavuttaessa avaruusajan.

Artikkelin julkaissut Biblioteca Pleyades

Miksi eksopolitiikka?

Kirjoittanut Ed Komarek, 13-osaisen sarjan ensimmäinen osa

Monet ihmiset, joilla on jonkin sortin kiinnostus UFOja ja Maan ulkopuolista elämää kohtaan, eivät välttämättä tajua sitä, mutta uudenlainen tutkimusala on syntymässä vanhasta UFO/ET-kentästä.

Eksopolitiikka määritellään Maan ulkopuolisten suhteiden tutkimuksena monien raportoitujen avaruusolentojen lajien kesken, tai yksinkertaisemmin ilmaistuna universumin politiikkana.

Eksopolitiikka on nyt jo parisenkymmentä vuotta vanha ja kasvaa jatkuvasti ympäri maailman, jopa silloinkin kun valtavirran media ja jopa monet UFO-yhteisön jäsenet sen sivuuttavat.

  Vaikka ala on ristiriitainen johtuen sen eräistä kyseenalaisista harjoittajista, uskon sen olevan täällä pysyäkseen. Eksopolitiikan ajattelijat eivät ole kiinni kysymässä samoja kysymyksiä uudelleen ja uudelleen, kuten törmäsikö UFO Roswelliin ja mikä tuo valo oli taivaalla ja tapasiko Eisenhower avaruusolentoja vuonna 1954 tai onko olemassa salaista avaruuslaivastoa? Kirjassani UFOs, Exopolitics and the New World Disorder käsittelen sitä miten minut kasvatettiin ekologien perheessä ja niitä samankaltaisuuksia joita esiintyy luonnontieteistä syntyvän ekologian ja UFO/ET-alalta kehittyvän eksopolitiikan välillä.

Muistan miten vuosia sitten monet luonnontieteen alalla olivat erittäin skeptisiä ekologian suhteen, ja esittivät että ekologia oli perusteeton tiede koska se perustui suhteisiin joita ei ollut olemassa.

Varhaisille luonnontieteen taksonomeille, jos jokin ei ollut fyysisesti kosketeltavissa, tunnettavissa, maistettavissa tai kuultavissa, sitä ei ollut olemassa.

Nykyään kuulen samoja perusteettomia argumentteja, että eksopolitiikalla ei ole faktuaalista perustaa koska avaruusolentojen ruumiita tai aluksia ei ole näytillä julkisesti. Kriitikos sivuuttavat suuret määrät uskottavia tietovuotajien ja kontaktihenkilöiden todistuksia, jotka ovat saatavilla julkisesti.

He myös sivuuttavat tietovuotajien todistuksen siitä, että globaali eliitti ja globaalit korporaatiot ovat suuren salailun ja totuuden peittelyn taustalla ylläpitääkseen monopolia yhteydestä avaruusolentoihin ja pitääkseen kansalta poissa innovatiiviset teknologiat jotka ajaisivat monet perinteiset liiketoiminnan alat konkurssiin.

Olen eräs tämän nousevan eksopolitiikan alan perustajista, ja olen kirjoittanut kirjan jonka uskon asettavan eksopolitiikan vakaalle faktuaaliselle perustalle käyttäen käsitteitä, jotka perustuvat uskottavien tietovuotajien ja Maan ulkopuolisten olentojen kontaktihenkilöiden tapauskohtaisiin todistuksiin.

Uskon, että on erittäin tärkeää tässä vaiheessa eksopoliittista kehityskulkua, että me rakennamme institutionaalista muistia, aivan kuten Aldo Leopold teki Sand County Almanacin kanssa ekologialle, ja Eric Drexler teki nanoteknologian kanssa hänen kirjallaan Engines of Creation.

Eksopolitiikka kehittyy monella tapaa samalla tavoin kuin ekologia, ja kuten ekologian kehitys se tulee myös ottamaan aikansa jotta se ymmärretään ja hyväksytään kansan piirissä.

Jos salailulle tulee loppu ja kansalle esitetään informaatio tasapainoiseen tapaan, me voimme katsoa eteenpäin kohti kirkkaaseen tulevaisuuteen jossa seuraamme eettisempiä Maan ulkopuolisia, kehittyneitä rotuja. Toisaalta jos Bilderberg-ryhmittymä ja muut salaseurat jatkavat informaation ja teknologian julkistamisen hallinnointia säilyttääkseen etuoikeutetun asemansa yhteiskunnassa, silloin edessämme on pimeän tulevaisuuden rankat ajat.

Minä ja muut eksopolitiikan piirissä ennustamme, että kun salailu loppuu ja alukset ja ruumiit tuodaan julkisesti näytille, silloin globaalin eliitin taktiikka muuttuu. Uusi taktiikka on Werner von Braunin vuosikymmeniä sitten ennustama epärehellinen avaruusolentojen hyökkäykseen perustuva false flag -paljastus, joka on käsikirjoitettu aiheuttamaan suurta pelkoa kansan mieleen jotta luotaisiin orwellilainen diktatuuri.

Me ennustamme, että Salainen Avaruuslaivasto tulee simuloimaan avaruusolentojen hyökkäystä ulkopuolelta, jolla peitellään sisäpuolelta tapahtunut soluttautuminen ja kontrolli. Tämän takia on olennaista miettiä eksopoliittisesti eikä pysyä kiinni vanhoissa ajatuskaavoissa.

Lyhyt johdatus eksopolitiikkaan

Ajattelin, että olisi hyvä idea parsia kirjani UFOs, Exopolitics and the New World Disorder lyhyeksi kurssiksi. Mielestäni minun tulisi tehdä tämä informoidakseni kansaa uudesta nousevasta eksopolitiikan alasta sekä niistä vakavista ongelmista ja seuraamuksista, joita käynnissä olevalla Maan ulkopuolisella kontaktilla on.

Olen päättänyt julkaista kurssin aluksi MessageToEaglessa, jotta muu media voi sieltä lukea 13-osaisen artikkelisarjan ja jakaa eteenpäin, olettaen että minulle kirjoittajana annetaan kaikki kunnia ja MessageToEaglelle maininta julkaisulähteenä toimimisesta.

Kurssi alkaa lyhyellä esittelyllä Miksi Eksopolitiikka, ja sitä seuraa muut kirjan kappaleet. Kappaleet ovat: Muiden Maailmojen Evoluutio, Armeijan Kanssakäyminen Avaruusolentojen Kanssa, Breakaway-sivilisaatio, Salainen Avaruusohjelma, Wright-Patterson -Elektrogravitaatiodokumentti, Avaruusolentojen Resurssikartelli, Pitkät Valkoiset Avaruusolennot, Harmaat Avaruusolennot, Taivaallinen Mega-populaatio, Avaruusolentojen Sodankäynti, Paranormaalit Ilmiöt Jotka Imitoivat UFOja & Avaruusolentoja, Tulevaisuutemme Haltuunotto, sekä Se Todella Laaja Kuva Asioista.

Artikkelin julkaissut Message to Eagle