Avainsana-arkisto: ehdoton rakkaus

Kortti marraskuulle 2023: Ehdoton rakkaus

Kuukauden kortti – marraskuu 2023
Kortti #7 | Arcturus (rinnakkainen) | Ehdoton rakkaus

Ihmisperspektiivistä katsottuna ehdottoman rakkauden käsite on edelleen polarisoitunut. Ihmiset pitävät sitä “tämänlaisena rakkautena, ei tuollaisena”, mikä on edelleen ehdollista. Ihmiset nykytodellisuudessaan, nykyisessä polarisaation tilassaan eivät ole kykeneväisiä täysin ymmärtämään mitä ehdoton rakkaus tarkoittaa, paitsi erittäin kapeassa merkityksessä. Kuitenkin voit tunnistaa joitain sen aspekteja TUNTEMALLA sitä — kun olet “alaston” ja joku näkee sinut täysin ja syleilee sinua kaikkine virheinesi ja epätäydellisyyksinesi.

Mutta millaista on ehdoton rakkaus, jota tällä kortilla tarkoitetaan? Me voime käyttää vain epätäydellisiä sanoja antamaan käsitys siitä mitä tällä tarkoitetaan universaalilla tasolla. Kaikki yrityksemme viestiä ihmisten kielellä jäävät paitsioon sen todellisesta merkityksestä, koska sitä ei voida tähän todellisuuteen sisällyttää, mutta teemme parhaamme metaforan avulla.

Kuvittele Ykseystietoisuuden taso ennen pirstailoitumista ja erillisyyttä. Ykseys, puhdas pirstaloitumaton tietoisuus, on olemassa täysin integroituna taajuutena. Te siellä Maapallolla viittaatte tähän taajuuteen sanalla “OM” tietoisuuden tilasta puhuttaessa. Kuvittele tuon taajuuden kaikuvan kauniin tyhjyyden läpi. Se levittäytyy koskemattomana ja äärettömänä kuin aaltoilu järvellä. Kun kuvittelet tämän, mitä tunnet? Todennäköisimmin tunnet sen mitä jotkut kutsuvat nimellä “Zen”, rauha kaikessa, niinkuin sen “kuuluisi” olla universumissa. Tunnet tasapainon. Jos kykenet tuntemaan syvemmältä, tunnet sen taajuuden alkupisteen, jota me nimitämme ehdottomaksi rakkaudeksi.

Tässä täydellisessä hetkessä, sanokaamme että sinne tulee jokin häiriö — kuten vaikka ajatus. Tämä ajatus pirstoo järven aaltoilun tasapainoisen symmetrian ja tuo huomioon kaiken sen, mikä ei ole tasapainossa ja haluttavaa. Tämä on metaforallinen tapa kuvata erillisyyden prosessia, jossa tietoisuus ei koe itseään enää täydellisenä ja tasapainoisena vaan puutteellisena, polarisoituneena ja toisenlaiseen olemisen tilaan kaipaavana.

Tämä on se, mistä ihmiset löytävät itsensä nyt. Olette kehittyneet riittävän itsetietoisiksi, mutta ette tarpeeksi tunnistaaksenne miten oma tietoisuutenne pitkittää ja jatkaa puutteen, pelon ja erillisyyden tunteitanne. Kun kehitytte, opitte sen miten tavallaan “pääsette takaisin sitä reittiä mitä tulitte”. Tämä tarkoittaa, että tietoisuutenne kehittyessä kykenette siirtämään tietoisuutenne helposti kahden tilan välillä: todellisen luonteenne (Ykseys), ja ihmishahmonne tilan, joka matkailee läpi erillisyyden maaston. Kun osaatte tehdä näin, voitte helposti kirjata hetken, jolloin lajinne herää ja yhdistyy ehdottomaan rakkauteen, johon tällä kortilla viitataan.

Saatat ajatella, “Germane, puhut kovin filosofisia tänään. Miten tämä auttaa minua ihmiselämässäni?” Me annamme teille tämän kuvan (OM-äänen, joka kaikuu läpi äärettömyyden sen aaltoillessa kvanttitietoisuuden järven pinnassa) ja pyydämme teitä ottamaan aikaa mentaalisesti kiireentäyteisestä päivästä ja tekemään voitavanne muistaaksenne tämän olemisen tilan tunteen, kuten esimerkiksi pitämällä tunnetta mielessänne meditoidessanne. Tämä muisto on läsnä kanssanne — ei siksi, että se olisi jotain mennyttä, vaan koska se on todellinen olemisen tilanne NYT-hetkessä. Erillisyyden häiriö vain hämärtää todellisen olemuksenne.

Teidän muuttuessa kykeneväiseksi tuntemaan tämän olemisen tilan enemmän ja enemmän, se suoraan vaikuttaa sydämeenne kvanttitasolla. Kvanttisydämenne alkaa avautua kuin antenni, ja se virittäytyy tälle universaalille taajuudelle, virittää koko olemuksenne tälle taajuudelle, jonka muistatte syvimmillä olemisen tasoilla sisällänne. Antaessanne tämän taajuuden sulautua yhteen itsenne kanssa yhä enemmän, voitte alkaa kokea universaalin ehdottoman rakkauden, jota tämä kortti edustaa.

Kun nuori kolmannen tiheyden ihminen on herkistyneessä polarisaation tilassa eikä hän voi avata omia antennejaan, valo-olennot kuten arcturuslaiset voivat toimia kätilöinä tai avustajina sopeuttamaan taajuuden siten, että sydän horroksessa voi hyväksyä sen. Nyt kun olette siirtymässä pois kolmannesta tiheydestä neljänteen, ne auttavat teitä oppimaan miten avata omat antenninne ja muistamaan todellisen luonteenne Ykseytenä. Jos tunnet, että et voi päästä tähän tilaan vielä omillasi, älä epäröi kutsua arcturuslaista perhettäsi opastamaan sinua.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal

Mitä teette kun siirtymä on valmis?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin mielissämme olla osa tätä matkaa kanssanne, ja me olemme tietoisia teidän kaikkien saavuttamasta edistyksestä. Me voimme tuntea ne tavat, joilla te olette laajentuneet ja kasvaneet niiksi henkilöiksi joita te olette nykypäivänä, ja me voimme tuntea sen kasvun määrän joka teillä on edessänne. Tämän takia me olemme aina innoissamme teistä. Saatatte pohtia mikä työnne Maapallolla on, mitä tehtävää on jäljellä ennen kuin olette laajentuneet niin paljon että ulotutte seuraavaan ulottuvuuteen. Me haluamme teidän tietävän, että aina on jotain mitä etsiä omassa itsessään ja enemmän rakastettavaa tuossa löytämisen prosessissa.

Se mitä teidän tulisi rakastaa itsessänne on se työ mikä teillä on jäljellä itsenne rakastamisen kanssa. Joskus se mitä teillä on itsessänne jäljellä rakastettavana esitetään teille toisen ihmisen muodossa. Näette toisten ihmisten teot ja kuulette heidän sanat, ja saatatte tuomita nuo sanat ja teot, ettekä tajua että ne esittävät teidän oman itsenne aspekteja. Vaikka omia aspektejanne olisikin lepotilassa, ei aktiivisena tässä elämässä, ne ovat silti teidän sisällänne, ne tulee silti tunnustaa, tai löytää, ja sitten hyväksyä ja lopulta rakastaa. Ihmiset jotka antavat teille eniten draamaa ja traumaa elämässänne ovat niitä jotka tarvitsevat teiltä eniten rakkautta, ja mitä useimmat eivät tajua on se, että kun he antavat rakkautta toisille, he antavat sitä itselleen.

Ihmiset pidättävät rakkautta toisilta. He saattavat sivuuttaa jonkun henkilön kadulla, tai sivuuttaa heidän soittonsa ja tekstiviestinsä, esittäen että olisi mahdollista vain jättää huomiotta joku ihminen. Mutta lopulta löydätte ehdottoman rakkauden sisältänne, ja annatte sitä kaikille, oma itsenne mukaanlukien, ja kasvatte ja kehitytte ja laajenette pikkuhiljaa, ja pääsette lähemmäksi Alkulähdettä. Se on kuitenkin kiinni teistä itsestänne, teillä on valinta. Saatte valita miten käytätte aikanne, mihin keskitytte, ja mitä aspekteja tuotte esiin ja mille annatte lisää elämän energiaa. Se on vapaa tahtonne.

Mutta voitte harjoittaa vapaata tahtoanne ja silti rakastaa kaikkia muita oman itsenne aspekteja ja kaikkia muita ihmisiä, joiden kanssa ette vietä aikaanne täällä Maapallolla. On monia polkuja joita pitkin pääsette pisteeseen jossa tunnustatte tämän olevan teidän työtänne. Päivittäiset interaktiot ihmisten kanssa, meditaatio, rukous, kaikki muut henkiset harjoitukset, ja voitte jopa kehittää omia henkisiä harjoituksia joita tuoda tuohon rakkauden tilaan. Mikä tahansa mikä auttaa teitä tajuamaan, että rakkaus on sisällänne ääretön ja ikuinen, sellainen on hyvä ja se on jotain mihin kannattaa osallistua niin usein kuin mahdollista.

Jatkatte tällä polullanne, jopa sen jälkeen kun olette siirtyneet korkeampaan ulottuvuuteen, koska aina on lisää löydettävää ja rakastettavaa, ja se on hyvä asia. Pankaa merkille mitä ette rakasta itsessänne ja muissa, ja tietäkää että koostamanne lista on teidän työsarkaanne. Mutta se ei ole työtä josta pitää stressata päivin ja öin. Voitte saattaa nämä tehtävät loppuun heti kun päätätte, että olette rakkautta ja se olento joka todella olette on ainoa asia jolla on merkitystä.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Parantaminen ehdottomalla rakkaudella

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli parantamista ehdottomalla rakkaudella. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Onko mitään tapaa, jolla voisimme visualisoida (universumin) Pääsäteilylähdettä, jolla parantaa ihmisiä kolmannessa ulottuvuudessa?

A: Toki on, ja olen jo kuvannut sellaisen tavan, etkö keskity?

Q: Ilmeisesti en.

A: No, selvä. Me puhuimme ideasta, että luoda energiakupla ympärille. Muistatko? Se on yksi tapa.

Sallia muiden ihmisten saada vihjeitä värähtelyresonanssista, joka tuossa kuplassa on, se edustaa nollatilaa. Muistathan?

Q: Kyllä.

A: Se on numero yksi. Me puhuimme vaa’ankielen venyttämisestä korkealle ja matalalle, itsensä tasapainottamisesta ja sitten /flow’n/ luomisesta parantajan ja parannettavan välille, ja sitten tuon energian soveltamista käsillänne tai millä tahansa tavoin halusittekin. Muistathan?

Q: Kyllä.

A: Joten keskityit sittenkin. Idea on, että tämä piste — ja siksi me lisäsimme fraasin ”suunnattu aikeellanne” — tässä kohtaa on tietää, että me olemme antaneet teille peruskyvyn päästä käsiksi hieman /selvemmin/ näihin resonansseihin. Se on mielikuvituksestanne ja aikeistanne kiinni mikä on asianmukainen tapa /teille/ joka toimii parhaiten. Jotkut ihmiset, jotka ovat muuten konkreettisia parantajia, haluavat koskettaa henkilöä. Joidenkin mielestä ei ole hyvä koskettaa henkilöä. Joidenkin mielestä on parasta käyttää yhtä sormea, kahta sormea, painaa sieltä, painaa täältä; tehdä toisenlaista liikettä.

Koreografia tässä kohtaa on kiinni mielikuvituksestanne, koska mielikuvituksenne on erityisen linjassa taajuutenne kanssa. Ja /mikä tahansa/ /se onkin mitä tunnette/ /ja mikä tahansa kuva/ on paras tapa toimia potilaan kanssa, tänä aikana, on oikea tapa, heti kun tiedätte olevanne /linjassa ja päässeet kiinni/ niihin ulottuvuuksien värähtelyihin. Me yritämme antaa teille pohjan pääsylle; metodologia on /erityisesti/ teidän valittavananne.

Q: Vaadit potilaan halukkuutta.

A: Jos he tulevat luoksesi, eikö heillä silloin ole sitä?

Q: Kyllä, mutta oletetaan etteivät he tule, ja haluan parantaa heidät myötätunnolla?

A: Jos yksinkertaisesti säteilet sitä tasoa kaikkiin niihin joista olet tietoinen, ehdotonta rakkautta, SALLIT HEILLE siinä säteilyssä valita sen mikä toimii parhaiten heille, se antaa heille MAHDOLLISUUDEN valita parantaa itsensä. Mutta sinun tulee antaa heille mahdollisuus sanoa ei. Jos et anna heille mahdollisuutta sano ei, et voi sallia heidän tehdä niin. Et voi antaa heidän parantaa itseään, jos et anna heille mahdollisuutta valita olla parantamatta itseään. Siinä on jälleen paradoksi.

Q: Miten ilmaisen tämän tietämättömille?

A: Rakastat vain heitä ehdottomasti. Ilmaiset henkilölle, ”Tunnustan, että teet valintoja, HALUAISIN TARJOTA SINULLE ehdotuksen, mahdollisuuden, lahjan, idean, että voisi olla tapoja joilla luoda kaunis terveys ja radiantti energia sinussa. SAMAAN AIKAAN, EI MUTTA, VAAN ”JA”, SAMAAN AIKAAN RAKASTAN SINUA EHDOTTOMASTI HUOLIMATTA SIITÄ MITÄ VALITSET, KOSKA TIEDÄN ETTÄ OLET IKUINEN JA TUHOUTUMATON OLENTO JOKATAPAUKSESSA. Ja näin minulla ei ole syytä huolehtia agendastasi, ja näin sinä voit valita.

Jos löydät itsesi huolehtimasta heidän agendastaan, ja huolehtimasta siitä mitä he vlaitsevat, silloin se on sinun agendasi, ei heidän jota heidän tulee työstää. Auttaako tämä?

Q: Kyllä.

A: Kuten näet, meillä on yhteisiä ideoita kaikkien teidän kanssa — älkää ottako tätä väärin, me ymmärrämme että sanat kielellänne voivat tarkoittaa eri asioita, ottakaa se positiivisimmalla mahdollisella tavalla — minä vain sanon sen suoraan, niin että voimme päästä eteenpäin. Me jaamme teille näitä ideoita. Minua ei kiinnosta miten otatte nämä. Teen tätä koska TÄMÄ ON SE MITÄ RAKASTAN TEHDÄ! Ei minua kiinnosta otatko vastaan niitä. Kuitenkin, tiedän että kun luotte version ideasta, joka toimii parhaiten teille, sillä hetkellä tiedän, ilman epäilyksen häivääkään,l että teette sitä mikä on teille oikein, ikuisesti! Selvä?

Q: Kyllä, kiitos paljon.

A: Kiitos.