Avainsana-arkisto: Kanada

David Grusch ja Kanadan kirje

Kaikille niille, jotka kysyivät, kyllä, olen nähnyt kanadalaisen kirjeen, josta George Knapp ja Jeremy Corbell puhuivat. Kyllä, se on mielenkiintoinen, mutta ei välttämättä niistä syistä, joita jotkut ovat esittäneet. Ja vaikka se on mielenkiintoinen, se ei varsinaisesti vahvista David Gruschin jakamia tietoja, mutta viittaa siihen, että eräs Kanadan hallituksen virkamies on kiinnostunut UFO-onnettomuuksista.

Ja vaikka jotkut ovatkin kyseenalaistaneet kirjeen aitouden, se on aito.

Viime viikkojen aikana meitä on pommitettu UFO-tarinoilla, NASA:n komiteoiden kokouksilla ja senaatin kuulemisilla. Vaikka kokouksista, kuulemisista ja nyt tästä kirjeestä ei tullutkaan mitään todellista sisältöä, se viittaa asenteiden muuttumiseen. Kirje ei vahvista sitä, mitä David Crush sanoi, mutta se osoittaa uutta kiinnostusta aihetta kohtaan eri hallitusten korkeammilla tasoilla. Enää emme joudu kuulemaan kieli poskessa nokkelia huomautuksia koulutetuilta ihmisiltä, jotka ovat liian hienostuneita uskoakseen, että UFOt saattaisivat edustaa avaruusolentojen teknologiaa. Nyt näemme näiden koulutettujen ihmisten miettivän, eikö vuotavilla tiedoilla voisi olla jonkinlaista oikeutusta. Ehkäpä tätä asiaa on syytä tarkkailla.

Eri puolilla maailmaa kollegojeni kanssa käymissäni Internet-keskusteluissa näen, että kaikki tämä edellyttää varovaista lähestymistapaa. Emme halua olla liian innostuneita tiedoista ilman, että meillä on mahdollisuus tarkistaa tiedot. Tarvitsemme siihen lähteitä ja asiakirjoja.

Kanadan kirjeessä on yksi seikka, jota en ole nähnyt missään käsitellyn ja joka viittaa vuoden 1950 kiinnostukseen aihetta kohtaan. Manitoban parlamentin jäsen Larry Maguire kirjoitti Kanadan puolustusministerille uudesta tai uudestaan heränneestä kiinnostuksesta siihen, mitä nyt kutsutaan UAP:ksi. Lause, joka pisti silmääni, kuuluu: ”Puolustusministerinä ette ehkä ole tietoinen siitä, että Kanadan puolustusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (DRDC) on osallistunut pyrkimyksiin analysoida UAP:tä [UFOja], joka on julkisesti jäljitettävissä noin vuoteen 1950.”

Larry MaguireHuomioni kiinnittyi vuoden 1950 päivämäärään, koska se näyttää liittyvän siihen, mikä on tullut tunnetuksi Sarbacherin episodina. William Steinmanin mukaan hän sai kopion Robert I. Sarbacherin ja Wilbert B. Smithin välisestä haastattelusta, joka pidettiin 15. syyskuuta 1950. Haastattelun muistiinpanot oli ilmeisesti tehnyt everstiluutnantti Bremer:

Smith: Kirjoitan Maan magneettikentän romahtamisesta energialähteenä, ja uskon, että työmme saattaa liittyä lentäviin lautasiin.

Sarbacher: Mitä haluatte tietää?

Smith: Olen lukenut Scullyn kirjan [Behind the Flying Saucers] lautasista ja haluaisin tietää, kuinka paljon siitä on totta.
Sarbacher: Sarbacher: Kirjassa kerrotut tosiasiat ovat pääosin totta. 

Smith: Sitten lautaset ovat olemassa? 

Sarbacher: Kyllä, ne ovat olemassa. 

Smith: Toimivatko ne, kuten Scully ehdottaa, magneettisten periaatteiden mukaan? 

Sarbacher: Emme ole pystyneet jäljittelemään niiden toimintaa.

Smith: Tulevatko ne toiselta planeetalta?

Sarbacher: Tiedämme vain, ettemme ole luoneet niitä, ja on melko varmaa, etteivät ne ole peräisin Maapallolta.

Smith: Ymmärtääkseni koko lautasiaihe on salainen.

Sarbacher: Kyllä, se on luokiteltu kaksi pykälää korkeammalle kuin vetypommi. Itse asiassa se on tällä hetkellä Yhdysvaltain hallituksen korkeimmin luokiteltu aihe.

Smith: Voinko kysyä luokittelun syytä?

Sarbacher: Voit, mutta en voi kertoa sinulle.

Loppuhuomautuksessa sanottiin, että haastattelu oli kirjoitettu ulkomuistista, mutta hän, enkä tiedä, kuka hän oli, mutta epäilen, että se oli everstiluutnantti Bremer, joka ”yritti pitää sen mahdollisimman sanatarkkana”.

Steinman otti yhteyttä Sarbacheriin keskustelun johdosta. Sarbacher vahvisti, että haastattelu oli tapahtunut. Steinman esitti sen jälkeen lisäkysymyksiä, joihin Sarbacher vastasi. Marraskuun 29 päivänä 1983 Sarbacher lähetti Steinmanille kirjeen. Kirjeen olennaiset osat ovat seuraavat:

Mitä tulee omiin kokemuksiini löydetyistä lentävistä lautasista, minulla ei ollut mitään yhteyksiä mihinkään talteenottoon osallistuneisiin henkilöihin [Steinman oli toimittanut luettelon nimistä, jotka olivat väitettyjä MJ-12:n jäseniä], eikä minulla ole tietoa talteenottopäivistä.

Sain joitakin virallisia raportteja ollessani toimistossani Pentagonissa, mutta ne kaikki jätettiin sinne, koska tuohon aikaan niitä ei saanut koskaan viedä ulos toimistosta.

Suurin piirtein ainoa asia, jonka muistan tuolloin, on se, että tietyt materiaalit, joiden kerrottiin olevan peräisin lentävien lautasten putoamisista, olivat erittäin kevyitä ja sitkeitä.

Huomautan tässä yhteydessä, että tämä keskustelu käytiin vuonna 1983, The Roswell Incidentin julkaisemisen jälkeen, mutta ajatus UFO-onnettomuuksista ei ollut vielä laajalti levinnyt suuren yleisön keskuudessa, enkä voi mitenkään tietää, tunsiko Sarbacher tarinan. Vasta vuoden 1990 jälkeen Roswellin tiedot räjähtivät käsiin.

Keskustelun kannalta merkityksellisiä ovat kuitenkin muiden raportoimat tiedot. Tohtori Bruce Maccabeen ja Jerry Clarkin mukaan Sarbacher oli ”tietämätön UFOjen historiasta”. He kertoivat, että hän ei edes tiennyt, mikä oli Project Blue Book, mikä viittaa siihen, että Sarbacher ei ollut saastunut kaikesta Roswellin onnettomuutta koskevasta raportoinnista.

Sarbacher kirjoitti samassa kirjeessä: ”Muistan keskustellessani joidenkin toimistolla työskentelevien ihmisten kanssa saaneeni vaikutelman, että nämä ’avaruusolennot’ olivat rakenteeltaan samanlaisia kuin tietyt hyönteiset, joita olemme havainneet Maapallolla, ja että niiden pienen massan vuoksi näiden instrumenttien toimintaan liittyvät inertiavoimat olisivat melko vähäisiä.”

Tämä tarina sai laajaa huomiota UFO-yhteisössä. Sekä Stan Friedman että Jerry Clark ottivat yhteyttä Sarbacheriin, ja hän vahvisti Steinmanin raportin paikkansapitävyyden, eli muistiinpanot ja johtopäätökset pitivät paikkansa, mutta tietoja voitiin pitää spekulatiivisina. Lisäksi todettiin, että Sarbacherin tiedot olivat kaikki toisen käden tietoja. Hän oli lukenut raportteja ja keskustellut asianomaisten henkilöiden kanssa, mutta ei ollut nähnyt mitään itse.

On vielä yksi tärkeä seikka. Sarbacher oli ollut jäsenenä tutkimus- ja kehityslautakunnassa, jossa oli keskusteltu joistakin UFO-tiedoista. T. Scott Crain haastatteli Fred A. Darwinia, joka oli toiminut lautakunnan toiminnanjohtajana. Darwin kertoi Crainille:

Bob Sarbacherilla… ei ollut käytännössä mitään tekemistä tutkimus- ja kehityslautakunnan toiminnan kanssa… sain Bobin nimitettyä ohjaus- ja valvontapaneelin jäseneksi. Parin kuukauden kuluttua puheenjohtaja pyysi hänen korvaamistaan; hän ei koskaan tullut kokouksiin.

Tämä ei tietenkään kumoa sitä, mitä Sarbacher oli kirjoittanut Steinmanille ja kertonut muille. Se vain viittaa siihen, että hänen tietonsa lentävien lautasten putoamisista kuuluvat pikemminkin kuulopuheiden kuin havaintojen luokkaan.

Uskon, että Maguiren kirjeessä viitattiin tähän tietoon, sen kanadalaiseen yhteyteen ja haluun varmistaa, että Kanadan oikeat viranomaiset ovat tietoisia UFOjen historiasta.

Tämä kirje kertoo minulle, että Maguire oli huolissaan Kanadan osallisuudesta UFOihin kohdistuvaan uuteen kiinnostukseen ja että hän halusi varoittaa asiasta puolustusministeriä siltä varalta, että tämä ei olisi ollut ajan tasalla ufojen historiasta.

Vaikka kirjeessä mainitaankin uusi kiinnostus UFOja kohtaan ja Yhdysvaltain kongressin kiinnostus aihetta kohtaan, siinä ei sanota mitään David Gruschin tietojen luotettavuudesta. Ja jos hän viittasi vuoden 1950 tietoihin, kuten epäilen, tämä ei juurikaan vahvista kyseisiä tietoja. Jäämme siihen, mistä aloitimme, eli ilman julkista vahvistusta Gruschin väitteille. Kyseessä on vain yksi toisen käden kertomus, joka näyttää antavan tärkeitä vihjeitä UFOista, ja se antaa viitteitä siitä, mistä osa Gruschin mainitsemista tiedoista on peräisin. Se ei vain ole se savuava ase, jota tarvitsemme.

 

Artikkelin julkaissut kevinrandle.blogspot.com

Kolme valkoista UFOa Kanadan Albertassa

Havaintopäivämäärä: 22. kesäkuuta 2022
Havaintopaikka: Lodgepole, Alberta, Kanada
Lähde: Sähköposti

Nämä UFOt kuvattiin lentämässä metsän yllä ukkosmyrskyn jälkeen. Ne liikkuvat yhdessä, kolme valkoista palloa, arviolta auton kokoisia. Ne kulkevat kuin ne leikkisivät keskenään. Olen pitkään pohtinut sitä, että Albertassa on mahdollisesti muinainen avaruusolentojen tukikohta, joka on joskus ollut maanpinnalla.

Medicine Hatissa, Albertassa on näkyy maanpinnalla suuret kasvot, jotka on nähtävissä ainoastaan Googlekartassa. On kuin Da Vinci itse olisi sen tehnyt. Sen pitäisi olla mahdotonta, mutta kuitenkin tämä muodostelma on olemassa. Nämä UFOt lensivät arviolta 300 kilometrin päässä näistä kasvoista, ja kuitenkin minusta tuntuu siltä kuin ne liittyisivät jotenkin toisiinsa.

Scott C. Waring, Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

Näin omin silmin nämä kolme orbia ukkosmyrskyn jälkeen. Ne matkasivat idästä luoteeseen kovaa tuulta vastaan.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Tumma alus Montrealissa

Havaintopäivämäärä: 1. kesäkuuta 2022
Havaintopaikka: Montreal, Kanada
Lähde: Sähköposti

Tässä hienoa raakakuvaa tummasta UFOsta liikkumassa Kanadan yllä. Alus kääntyy hiljaksiin sen liikkuessa eteenpäin. Kuvaajalla oli vaikeuksia pitää kameraa paikallaan, mutta videolla kuitenkin näkyy pyöreä tumma alus, joka kulkee taivaalla.

Scott C. Waring, Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

Erittäin tumma pilkku kulkee suorassa linjassa. Tämä on voinut myös olla drone, mutta en tiedä sellaista mallia joka näyttäisi tältä. Toivon löytäväni vastauksen siihen mikä tämä on.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

Valkoinen pallo Kanadan Ontariossa

Havaintopäivämäärä: 15. toukokuuta 2022
Havaintopaikka: Ontario, Kanada
Sähköpostiraportti: lähetä omasi scwaring@yahoo.com

Tässä on hieno kuvaus valkoisesta UFO-orbista. Jopa avaruusolentojen droneissa on tekoälyt, jotka osaavat pitää hauskaa. Tämä on jättiläismäinen, auton kokoinen ja sen muoto on erittäin pyöreä. Se on kaikkein yleisin UFO-tyyppi, mutta yöllä ne liikkuvat hitaammin ja niitä luullaan tähdiksi. Alukset ovat myös eläviä.

Scott C. Waring, Taiwan

Silminnäkijä kertoo:

Se oli muna tai tictac-kohde. Se liikkui todella nopeasti ja sitten yhtäkkiä hidasti ja jatkoi liikkumista eri suuntaan. Otin kuvia ja videoita. Minun onnistui zoomata.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

UFO Kanadassa välähtää katselijalle

Havaintopäivämäärä: helmikuun 24, 2022
Havaintopaikka: Yukon, Kanada

Silminnäkijä havaitsi kirkkaana hehkuvan ja heiluvan orbin Kanadan taivaalla. Kohde vaikutti olevan erittäin lähellä. Arvioisin sen olevan noin 100-150 metrin päässä silminnäkijästä.

Hänen katsellessa ja kuvatessa sitä, voit kuulla hänen innostuksensa kun se väläyttää hänelle valoja. UFO tekee näin kertoakseen henkilölle, että hänet on havaittu. Hieno kokemus, harmiksi video on erittäin lyhyt, mutta jopa lyhyt video on hienoa näyttöä. Kiistämätöntä näyttöä UFOjen olemassaolosta.

Scott C. Waring,  Taiwan

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily

UAP-toimikunta briiffasi Kanadan armeijaa tänä vuonna

Pentagonin UAP-toimikunnan jäsenet olivat briiffanneet Kanadan armeijan upseereita aiemmin tänä vuonna, aiemmin julkaisemattomasta kokouspöytäkirjasta käy ilmi.

Helmikuun 22. päivän briiffausta johti Yhdysvaltain ilmavoimien tiedustelu-upseeri, joka oli antanut oman panoksensa kesäkuun 2021 raporttiin koskien Amerikan sotilasvoimien havaintoja tunnistamattomista ilmailmiöistä.

Asiasta kertoi marraskuun 14. päivänä helmikuun briiffauksesta julkaistut dokumentit, jotka ”useat” Pentagonin UAP-toimikunnan jäsenet ovat toimittaneet. Tapaamiseen otti osaa 10 Kanadan puolustusvoimain upseeria, mukaanlukien Kanadan kuninkaallisten ilmavoimain sekä Kanadan tiedusteluesikunnan, joka on vastuussa sotilastiedustelutiedon keräämisestä ja arvioinnista, henkilöstöä.­

Dokumentti kertoo myös muitakin yksityiskohtia.

”[Pentagonin] UAP-toimikunnan ja kansallisen ilmailutiedustelun viranomaiset tapasivat Kanadan puolustusministeriön ja Kanadan kuninkaallisten ilmavoimien henkilöstöä helmikuun 22. päivä 2022, ilmaturvallisuuden kumppanuusyhteistyön merkeissä, johon kuuluu myös tunnistamattomat ilmailmiöt”, Yhdysvaltain puolustusministeriön viestintähenkilö Susan Gough kertoi CTVNews.ca:lle.

Kanadan puolustusministeriö ei kommentoinut asiaa.

”On selvää, että Yhdysvaltain UAP-toimikunta haluaa työskennellä valtiomme kanssa”, konservatiivinen puolustuskriitikko James Bezan kertoi CTVNews.ca:lle Ottawasta. ” Kaikki Kanadan hallituksen viranomaisten yritykset vähätellä joko dataa tai raportteja ovat mahdottomia hyväksyä.”

Bezan uskoo, että Kanadan tulisi seurata Yhdysvaltain esimerkkiä ja tutkia UAP:ta.

”Kanadan hallituksen tulee ottaa käyttöön tieteellinen suunnitelma, jolla identifioidaan UAP:den alkuperä ja aikeet”, Selkirk-Interlake-Eastmanin parlamenttiedustaja Manitobassa oleva Bezan selitti. ”Konservatiivit uskovat, että paras tapa aloittaa prosessi on, että hallitus ottaa käyttöön sulautetun, koko hallinnon kattavan lähestymistavan standardoida raporttien keruu useilta eri ministeriöiltä ja alihankkijoilta…

Kaikki toimet tutkia UAP:ta tulisi tehdä julkisiksi vastuullisella tavalla. ”

Kanadan armeija rutiininomaisesti esittää että se ”ei tyypillisesti tutki havaintoja tuntemattomista tai selittämättömistä ilmiöistä muutoin kuin tutkiessaan uskottavia uhkia, mahdollisia uhkia tai mahdollisia hätätilanteita etsintä- ja pelastustehtävissä.”

Vuodesta 2016 lähtien, ainakin neljä tapausta on ilmeisesti täyttänyt nuo kriteerit.

Helmikuun 2022 briiffaus Yhdysvaltain viranomaisilta paljastui Kanadan puolustusministeriön marraskuun 14. päivä antamasta vastauksesta kysymyksiin, joita esitti parlamentin konservatiiviedustaja Larry Maguire.

Maguire, Brandon-Sourisin konservatiiviedustaja Lounais-Manitobasta, oli käyttänyt kansanedustajien käytössä olevaa vastuuvelvollisuusmekanismia pyytääkseen liittovaltion hallitusta toimittamaan kirjallisen selvityksen väitetyistä yhteydenotoista Yhdysvaltain sotilas- ja tiedusteluviranomaisten kanssa. Vaikka Global Affairs Canada oli väittänytkin, että mitään kontakteja ei ole ollut, puolustusministeriö tunnusti helmikuun briiffauksen sen vastauksessa syyskuun 22. päivän kirjalliseen kysymykseen.

Vastauksen oli allekirjoittanut puolustusministeri Anita Anandin edustajasihteeri, kansanedustaja Bryan May Ontarion Cambridgesta.

Oppositioedustaja Larry Maguire sai yllä esitetyn vastauksen marraskuun 14. päivä kysymykseen, jonka hän esitti syyskuussa Kanadan hallituksen kontakteista Yhdysvaltain viranomaisiin UAP-asiassa.

Aktivistimaanviljelijä ja vuodesta 2013 lähtien toiminut kansanedustaja Maguire on ehkä kaikkein äänekkäin UAP-läpinäkyvyyttä ajava parlamenttiedustaja: hän on pyytänyt tietoa entisiltä Yhdysvaltain viranomaisilta ja hän on tehnyt työtä valiokunnissa saadakseen hallitukselta vastauksia.

”Niistä tapaamisista, joita hallituksellamme on ollut UAP-toimikunnan kanssa, voisi luulla että heillä on hyvä idea mistä lähteä liikkelle ja aloittaa tutkimusprosessi koko aiheeseen”, Maguire kirjoitti Twitteriin. ”Jos koskaan on ollut mitään aihetta, jonka parissa kansanedustajat kykenisivät työskentelemään keskenään rakentavasti, niin tämä on se. Toivon, että ihmiset alkavat kirjoittaa kansanedustajilleen ja rohkaista heitä työskentelemään yhdessä.”

Maguire paljasti toisessa twiitissä, että hän oli pyytänyt Kanadan tiedeneuvonantajaa käynnistämään viralliset UAP-tutkimukset.

”Itse asiassa, minun tiimi on pitänyt minut kartalla tuoreista UAP-tapahtumista Yhdysvalloissa”, tiedeneuvonantaja tohtori Mona Nemer vastasi lokakuun 21. päivän kirjeessä. ”Tiimini aikoo tarkkailla näiden aloitteiden seuraavia askelia.”

Helmikuun 2022 UAP-briiffausta veti Yhdysvaltain ilmailualan kansallisen tiedustelun vastaava, jolla on mandaatti ”johtaa tiedusteluyhteisön toimia identifioida, analysoida ja integroida tiedustelutietoa ilmassa tapahtuvista uhista ja haavoittuvaisuuksista.” Pesti tällä hetkellä on Yhdysvaltain ilmavoimien kenraalimajuri Daniel L. Simpsonin.

Yhdysvaltain ilmailualan kansallisen tiedustelun vastaavan toimisto oli ollut mukana kirjoittamassa kesäkuun 2021 UAP-raporttia yhdessä UAP-toimikunnan ja muiden hallituksen ja armeijan toimijoiden kanssa. Julkisesti saatavilla oleva versio raportista mainitsee 143 selittämätöntä Yhdysvaltain armeijan raporttia vuosina 2004-2021, jossa mukana oli kohteita jotka näyttivät ”liikkuvan yhtäkkisesti, tai liikkuvan huomattavilla nopeuksilla, ilman havaittavissa olevaa käyttövoimaa.”

Yhdysvaltain puolustusministeriö perusti Pentagonin UAP-toimikunnan elokuussa 2020 ”parantamaan ymmärrystämme ja hankkimaan lisätietoa UAP:iden luonteesta ja alkuperästä.”

Sittemmin toimikunta on reformoitu, ja nyt se toimii nimellä All-domain Anomaly Resolution Office (AARO). Vaikka viranomaiset eivät olekaan löytäneet mitään viitteitä siitä, että UAP:t olisivat Maan ulkopuolelta peräisin, he edelleen jatkavat etsintöjä selityksille useissa tapauksissa.

”Me tiedämme, että varusmiehet ovat kohdanneet tunnistamattomia ilmailmiöitä”, sanoi Ronald Moultrie, UAP-viraston nykyinen johtaja, toukokuussa 2022 kongressin UAP-kuulemisessa — joka oli ensimmäinen laatuaan 50 vuoteen. ”Me olemme avoimia kaikille johtopäätöksille, joita vastaamme saattaa tulla.”

NASA on myös ilmoittanut aikeistaan tutkia UAP:ta.

Kanadan sotilashenkilöstö on sillä välin jättänyt raportteja yli 70 vuoden ajan, mukana on tuoreimpina tapauksina havaintoja marraskuulta 2008 sekä heinäkuulta 2021. CTVNews.ca aiemmin raportoi, että entinen Kanadan puolustusministeri Harjit Sajjan sai briiffausta UAP-asiassa Kanadan puolustusviranomaisilta toukokuussa 2021, mitä seurasi liikenneministeri Omar Alghabran henkilöstön briiffi toukokuussa 2022.

Kanadassa poliisit, lennonjohto sekä lääketieteellisiä lentoja, rahtilentoja ja matkustajakoneita ohjaavat pilotit WestJetilla, Air Canada Expressilla, Porter Airlinesilla, Deltalla ja muillakin yhtiöillä ovat myös jättäneet raportteja omituisista ilmiöistä jo kolmen vuosikymmenen ajan. Useimmissa tapauksissa asiaan ei palata viranomaisten taholta. Transport Canada, joka pyörittää ilmailualan tapaustietokantaa, josta kaikki raportit löytyvät, varoittaa että ne sisältävät ”alustavaa, vahvistamatonta dataa, joka voi muuttua.”

 

Artikkelin julkaissut ctvnews.ca

Vilkkuvia UFOja itäisessä Kanadassa

Nämä valot vilkkuivat Nova Scotiassa, Kanadassa.

Silminnäkijän raportti:

Isä ja minä näimme nämä vilkkuvat valot. Me emme huomanneet toista valoa ennenkuin tätä videota katsomalla. Ne jatkoivat vilkkumistaan kunnes ne vilkkuivat samaan tahtiin ja katosivat vasemmalle. Kun hidastin videota, huomasin kuvion — punainen, valkoinen, punainen, valkoinen….

Tarkastin lentotutkan, eikä mitään helikoptereita ollut siellä. Ainoastaan yksi lentokone. Asun aika maaseudulla, eikä täällä ole paljoakaan lentoliikennettä.

 

Artikkelin julkaissut Latest UFO Sightings

Kanada haluaa USA:lta tietoja UFOista ja droneista

Kirjoittanut Keith Basterfield

”Five Eyes”

”Five Eyes” on nimi, joka on annettu moniportaiselle sopimukselle signaalitiedustelutiedon jakamisesta. ”Five Eyes”-maat ovat Australia, Uusi Seelanti, Kanada, Britannia ja Yhdysvallat. Allianssi on perua toisen maailmansodan ajoilta. Se alkoi Britannian ja Yhdysvaltain välisenä tiedonvaihtona vuonna 1941; Kanada liittyi mukaan vuonna 1948; ja Australia sekä Uusi Seelanti vuonna 1956.

Yhdysvaltain rahoituskauden 2022 Defense Authorization Act sisältää budjettivarat perustaa virasto Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisuuteen tutkimaan tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP). Tätä varten perustettiin Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) (toim. huom. uudelleennimetty AAROksi).

Uuden viraston eräs mandaatti on:

”Asianmukaisella tavalla koordinoida Yhdysvaltain liittolaisten ja kumppaneiden toimintaa, jotta ymmärrettäisiin paremmin tunnistamattomien ilmailmiöiden luonnetta ja laajuutta.”

Kanada

Tuoreessa blogipostauksessani Kanadasta ja UAP:sta käsiteltiin UAP-briiffausta, joka annettiin Kanadan puolustusministerille, sekä sen parlamentin konservatiiviedustaja Larry Maguiren sitä kohtaan osoittamaa kiinnostusta. Pohdin olisiko AOIMSG ottanut yhteyttä Kanadan hallintoon?

Maaliskuun 2. päivänä 2022 National Resources Canada (NRC) oli parlamenttiedustajien luonnonvarakomitean kuultavana luonnonvara-arvioista. Edustaja Larry Maguire kysyi kysymyksen drone- ja UAP-tapausten raportoinnista Kanadan ydinteknisten laitosten lähellä.

NRC vastasi 14. maaliskuuta 2022 luonnonvarakomitealle. Vastauksen oli allekirjoittanut turvallisuudesta vastaavan osaston johtaja. Vastine sanoi, että Kanadan ydinturvakomissio (CNSC), joka on Kanadan riippumaton ydinvoiman valvoja, oli ilmoittanut, että ”…mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu.”

Jatkoa kirjeenvaihdolle

Kaksi kirjettä päivämäärillä 6. kesäkuuta 2022 liittyvät tähän asiaan. Ne ovat:

1. John Hannafordin, Kanadan apulaisluonnonvaraministerin, kirje edustaja Maguirelle.

”Kirjoitan jatkoa toukokuun 18. päivän esiintymiselleni parlamentin luonnonvarakomitean kuulemisen edessä, jossa te otitte esiin turvallisuuskysymykset koskien Kanadan valtion kantaa droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) Pohjois-Amerikan ydinvoimaloiden läheisyydessä.

Tämä on tärkeä asia, jonka minä ja kollegani luonnonvarakomiteassa otamme erittäin vakavasti. Haluaisin kertoa tässä joitain toimia, joita olemme tehneet viime aikoina.

Tavanomaisen yhteistyön lisäksi viime viikkoina ministeriö on tehnyt yhteistyötä Kanadan ydinturvakomission (CNSC), Kanadan liikenneministeriön ja Kanadan väestönsuojelun kanssa tässä asiassa. Kanadan luonnonvaraministeriö ja CNSC työskentelevät liikenneministeriön tukena kehittämässä strategiaa droneturvallisuuskysymyksiin.

Tähän päivään mennessä mitään dronetunkeutumisia tai yrityksiä tunkeutua Kanadan huipputurvallisiin ydintekniikan laitoksiin ei ole raportoitu. On kuitenkin esitetty pyyntö lentää dronea ydinvoimalan yllä vuoden 2021 alkupuoliskolla, jonka CSNC epäsi.

Kun otetaan huomioon yhteinen huoli ydinvoimaturvallisuudesta, sekä kasvava kiinnostus UAP:ta kohtaan sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, CNSC sitoutuu ottamaan asian esiin Yhdysvaltain sisarorganisaationsa kanssa ja jakaa asiaan liittyvää informaatiota tulevaisuudessa.

Me olemme tavoitelleet sisarorganisaatiotamme Yhdysvaltain energiaministeriössä koskien kansallisen tiedustelun johtajan toimiston alustavaa UAP-raporttia saadaksemme tietää enemmän heidän perspektiivistään, jotta voisimme tehdä informoituja analyyseja ja toimia Kanadassa.

Kanadan luonnonvaraministeriöllä on pitkät suhteet energiasektoriin, ja jamme valtion ja energiasektorin kriittisen infrastruktuurin toimijoiden kesken tietoja uhkista. Me jatkamme tätä tiedustelutiedon keräämiseksi kehittyvistä uhista, mm. droneista ja UAP:sta.

Kathleen Heppell-Masys, CSNC:n johtaja, vastaa kirjeessä kuuteen kysymäänne kysymykseen, jotka esititte toukokuun tilaisuudessa.

Kiitos kiinnostuksestanne tätä tärkeää turvallisuusasiaa kohtaan.

2. Tri Kathleen Heppell-Masys, turvallisuusjohtaja, Kanadan ydinturvakomissiosta Larry Maguirelle.

 

https://www.ourcommons.ca/content/Committee/441/RNNR/WebDoc/WD11637088/11637088/LetterDeputyMinisterJohnF.G.Hannaford-e.pdf

 

”Oli ilo tavata teidät toukokuun 17. 2022. Maaliskuun 4. päivän kirjeessänne antamanne tiedot auttoivat meitä ymmärtämään paremmin kiinnostuksienne, huolienne ja kysymyksienne kontekstia ja luonnetta koskien droneja ja tunnistamattomia ilmailmiöitä (UAP) ja ymmärsin, että otitte esille useita siihen liittyviä ongelmia seuraanava päivänä esiintymisessänne parlamentin luonnonvarakomitean (RNNR) edessä.

Ennen kuin vastaan kysymyksiinne, haluaisin selventää, että CNSC on Kanadan riippumaton ydinvoiman sääntelyviranomainen. CSNC on näennäisoikeudellinen hallintotuomioistuin, joka raportoi parlamentille luonnonvaraministerin kautta, ei ministerille. Sellaisenaan me kykenemme ottamaan kantaa huoliinne ja kysymyksiinne laajemmin tulevaisuudessa jos otatte meihin yhteyttä suoraan. Avoimena ja läpinäkyvänä sääntelyviranomaisena me mieluusti otamme vastaan mahdollisuuden työskennellä parlamenttiedustajien kanssa varmistaaksemme, että heidän informaationtarpeensa on tyydytetty.

Niinkuin puhuimme toukokuun 17. päivä, CSNC:n ydinturvallisuusvaatimukset, mm. raportointivaatimukset, kattavat kaikki ydinturvauhat, joihin liittyy yritetty tai toteutunut turvallisuusrikkomus, tai yritetty tai toteutunut sabotaasi, mm. ydinvoimalaa kohtaan esitetyt uskottavat uhkaukset. Näihin kuuluu myös droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) liittyvät tapahtumat. Nuclear Safety and Control Act, ydinturvasäännökset, sekä aiheeseen liittyvät säädösdokumentit ja lupavaatimukset vaativat luvanhaltijalta valmiutta lieventää, estää ja vastata ydintekniikan laitoksia uhkaaviin uskottaviin uhkiin.

CNSC tiedustelee luvanhaltijoilta kaikista mahdollisista raportoiduista droneista ja UAP-havainnoista ja varmistaa, että ydinturvallisuus ei näitten havaintojen johdosta vaarannu. Tähän liittyy myös kirje, jonka olen lähettänyt luvan saaneille huipputurvallisten ydintekniikan laitoksille.

Me olemme myös lähestyneet kollegojamme Yhdysvaltain ydinvoiman valvontakomissiossa (US NRC) koskien heidän ydinturvavaatimustensa luonnetta droneille ja UAP:lle sekä koskien potentiaalisesti tulevia sääntöjä. Me keskustelemme heidän näkökulmastaan enemmän tilanteen kehittyessä. Nyt, olemassaolevat ydinturvavaatimukset molemmissa maissa ovat hyvin linjassa.

Teillä oli kolme erityiskysymystä toukokuun 17. päivän kokoukseen liittyen:

1. CNSC:n valvomien eri laitosten kirjon tuntemus;

2. Kuinka pitkään Kanadan ydintekniikan laitosten turvallisuustietoja, mm. turvakamerakuvaa, säilytetään:

3. Varmistaa CNSC:ltä luvan saaneilta, että mitään drone- tai UAP-tapauksia ei ole esiintynyt ydinteknisten laitosten yllä maaliskuun 2. päivän RNNR-kokouksen jälkeen.

Ensimmäisestä kysymyksestä. Kanadalla on maailman monimuotoisimpia ydinvoimasektoreita maailmassa. Säänneltyihin laitoksiin kuuluu uraanikaivostoimintaa, uraanin rikastusta, ydinpolttoaineen prosessointia, ydinpolttoaineen tuotantoa, ydinvoimaa tuottavia ja ydinteknisiä tutkimusreaktoreita sekä ydinpolttoaineen jälkikäsittelyä.

Toisesta kysymyksestä, toimiluvan saaneet huipputurvalliset laitokset on velvoitettu säilyttämään kaikki relevantit turvallisuustallenteet toimiluvan voimassaolon ajan. Ellei esiinny jotain selkkausta, luvanhaltijat voivat poistaa datan joka ei liity tiettyihin tapahtumiin heidän turvallisuus- ja johtamisohjelmiensa mukaisesti.

Kolmanteen kysymykseen, CNSC ei ole tietoinen mistään raportoiduista drone- tai UAP-tapauksista Kanadan ydintekniikan laitoksien lähellä. Ydinturvallisuutta erityisesti silmällä pitäen, me olemme tehneet toimia varmistaaksemme luvanhaltijoilta, että sellaisia tapahtumia ei esiinny.

Kysyitte kuusi asiaan liittyvää kysymystä NRCanin apulaisministeri Hannafordilta toukokuun 18. päivän RNNR-kokouksessa. Haluaisin vastata viiteen näistä kuudesta kysymyksestä. Kuudes kysymys liittyy CNSC:n saamaan maaliskuun 4. päivän kirjeeseenne, josta voin vahvistaa saaneemme sen ja olemme keskustelleet näistä asioista NRCanin kanssa.

1. Puuttuuko luvanhaltijoilta standardoidut raportointivaatimukset UAP- ja dronetapausten raportointiin, eikä mitään virallisia ohjeistuksia ole annettu niiden alkuperän ja/tai aikeiden tutkimiseksi tai ymmärtämiseksi; ja

2. Pyysitte ohjata ydinlaitosten luvanhaltijoita pyytämään työntekijöitä ja turvahenkilöstöä varmistamaan, että kaikista drone- ja UAP-tapauksista ilmoitetaan asianmukaisesti.

Kuten puhuimme toukokuun 17. päivä, sääntöviitekehyksemme on suurimmaksi osaksi suoritusperustainen eikä se määritä sitä miten luvanhaltijoiden tulee täyttää turvallisuustavoitteet ja -vaatimukset. Luvanhaltijoita velvoitetaan raportoimaan uskottavista uhista. Kuten mainittua, olen lähettänyt kirjeen huipputurvallisten ydintekniikan laitosten luvanhaltijoille ja pyytänyt heiltä relevanttia informaatiota. Mielelläni palaan asiaan kun olen saanut jotain uutta relevanttia informaatiota.

Luvanhaltijoita velvoitetaan valmistautumaan ja vastaamaan kaikkiin uskottaviin heidän laitoksiaan uhkaaviin uhkiin. Ydinturvallisuushäiriön tapauksessa tutkinta tyypillisesti olisi poliisiviranomaisen hoidossa, ja CNSC avustaa tutkimuksia.

3. Tukeeko NRCan tieteellisen pääneuvonantajan työtä, jos valtio määrää, että hän joutuisi standardoimaan tunnistamattomista ilmailmiöistä tai droneista tehtyjen havaintoraporttien keruun ja analysoinnin koko valtionhallinnon laajuisesti.

Vaikka tämä kysymys oli osoitettu NRCanille, CSNC teknisenä ja tieteellisenä organisaationa tarjoaa täyden tukensa neuvonantajalle, jos hän saa määräyksen ryhtyä sellaiseen työhön.

4. Onko CNSC halukas avaamaan keskustelukanavan US NRC:n kanssa tunnistamattomista droneista ja UAP:sta.

Kuten mainittua, olen tavoitellut US NRC:a ja olemme todenneet, että molempien tahoilla ydinturvallisuuden raportointivaatimukset ovat linjassa. Kuten mainittua, me puhumme heidän näkökulmastaan lisää sen kehittyessä.

5. Onko CNSC:n viranomaiset tietoisia UAP-havainnoista Kanadan ydintekniikan laitosten läheisyydessä.

CNSC ei ole saanut mitään raportteja droneista tai UAP-havainnoista minkään ydintekniikan laitoksen läheisyydessä. Keskustelumme jälkeen me olemme myös varmistaneet, että ei dronet eikä UAP:t ole aiheuttaneet ydinturvallisuuden turvallisuusrikkeitä, eivätkä ne ole yrittäneet sabotoida tai sabotoineet ydintekniikan laitosten turvallisuutta.

Mielelläni toimitan teille tulokset luvanhaltijoillemme esittämästämme tietopyynnöstä. Olkaa yhteydessä CNSC:n suoraan tulevaisuudessa ydinturvakysymyksissä, älkääkä epäröikä ottaa minuun yhteyttä mikäli teillä on kysyttävää.”

AOIMSG-yhteistyö?

Edustaja Maguiren toiminta on tuonut kysymyksiä keskustelun aiheeksi Kanadan ja Yhdysvaltain välillä, eli dronejen ja UAP:den potentiaaliset ja aktuaaliset tunkeutumiset ydintekniikan laitosten alueille.

Ei ole viitteitä siitä, että AOIMSG:n viranomaiset olisivat olleet yhteydessä Kanadan valtioon yhteistyön tiimoilta ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”.

Mieleeni juolahti yksi kysymys. Onko Yhdysvaltain hallitus lähestynyt Australian valtiota yhteistyön nimissä ”…paremmin arvioida UAP:den luonnetta ja ilmiön laajuutta”? Australian puolustusministeriölle tullaan jättämään FOIA-tietopyyntö tästä kysymyksestä.

 

Artikkelin julkaissut ufos-scientificresearch.blogspot.com

Kanadan valtio tunnustaa virallisesti UFOt

Kanadasta tulee uusin valtio, joka on mukana UFO-tutkimustoiminnassa, heti Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan vanavedessä.

Yhdysvallat oli ensimmäinen joka ryhtyi ’toimiin’, kun NASA ilmoitti kasaavansa pienen tiimin ”viemään eteenpäin tieteellistä ymmärrystä tunnistamattomista ilmailmiöistä.”

Kiinassa suuri Sky Eye -teleskooppi on saattanut havaita avaruusolentoja, valtion uutismedian julkaisemasta raportista käy ilmi. Venäjällä taas tutkimustoimintaa on lisätty mahdollisten UFO-havaintojen tullessa jälleen aiheeksi.

Nyt Kanada on antamassa oman panoksensa toimintaan.

Viranomaiset ilmoittivat kirjeessä kesäkuun 6. päivä viranomaiset ovat vahvistaneet heidän aikeensa ottaa osaa amerikkalaisten UFO-tutkimukseen.

John Hannaford, luonnonvaroista vastaavan ministeriön apulaisministeri, kirjoitti kirjeessä Kanadan ydinvoimakomission turvallisuusjohtajalle Kathleen Heppel-Masysille sekä kansanedustaja Larry Maguirelle ja vahvisti aikeet tulla mukaan amerikkalaisten tutkimukseen.

”Kirjoitan jatkoa toukokuun 18. päivän esiintymiselleni parlamentin luonnonvarakomitean kuulemisen edessä, jossa te otitte esiin turvallisuuskysymykset koskien Kanadan valtion kantaa droneihin ja tunnistamattomiin ilmailmiöihin (UAP) Pohjois-Amerikan ydinvoimaloiden läheisyydessä. Kun otetaan huomioon yhteinen huoli ydinvoimaturvallisuusta, sekä kasvava kiinnostus UAP:ta kohtaan sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa, CNSC sitoutuu ottamaan asian esiin Yhdysvaltain sisarorganisaationsa kanssa ja jakaa asiaan liittyvää informaatiota tulevaisuudessa.

Voit lukea koko kirjeen tästä.

Maguire aiemmin vahvisti, että UAP:t ovat todellisia ja että Kanadan tulisi ’ottaa ne vakavasti’ aiemmassa uutiskirjeessä.

On melkein vuosi siitä kun Yhdysvaltain kansallisen tiedustelun johtaja julkaisi raportin, jossa mainittiin että liittovaltio ei kykene selittämään sotilaslentäjien 144:aa UAP-havaintoa.

 

Artikkelin julkaissut indy100.com

Musta UFO Kanadassa

Havaintopäivämäärä: 20.5.2021
Havaintopaikka: Ontario, Kanada

 

Tämä outo alus liikkui taivaalla, kun silminnäkijä havaitsi sen. Hän tavoitteli kännykkäänsä ja sai kuvatuksi melkein minuutin mittaisen raakavideon. Alus liikkuu hiljalleen hänen yli, ja kun se lähestyessä ei käynyt yhtään enempää selväksi mikä se oli.

Kappale oli musta, eikä siinä ollut selvää ylä- tai alaosaa. Ei siipiä, ei propelleja. Kuitenkin se lensi matalalla ja arvioisin sen arviolta metrin mittaiseksi. Omituista kyllä, se vaikuttaa seurailevan virtajohtoja. En keksi selitystä tälle, muuta kuin että se ei ole tästä maailmasta.

Scott C. Waring,  Taiwan

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Daily