Avainsana-arkisto: kanavointi

Kivien ja kristallien kanssa työskentely

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli kristalleja.


Hyvä on, sanomme hyvää päivää tänä teidän aikananne, mitä teille kuuluu? Hyvä on, kiitämme teitä ennen kaikkea jälleen kerran tämän vuorovaikutuksen yhteisestä luomisesta ja tämän lähetyksen sallimisesta tällä tavalla ja tällä kertaa. Syvällä kiitollisuudella ja arvostuksella luomme yhdessä tämän tilaisuuden, jonka jaamme kanssanne. Aloitamme tämän lähetyksen muistutuksella, että olemme nimenneet sen ”Kivipuhujat”. Ja tämä liittyy asioihin, jotka olivat olemassa meidän maailman historiassa, ja myös asioihin, jotka olivat olemassa teidän maailmanne historiassa, ja myös siihen, mihin se voi johtaa.

Aloittakaamme muistuttamalla teitä ensin siitä, että olemme puhuneet ajatuksesta, että maailmamme nimi muinaisella kielellämme on hiljattain siirtynyt todellisuudessamme korkeamman värähtelyn termiin. Mutta sen paikan ja ajan vuoksi, jossa suhteemme teihin on olemassa, viittaamme siihen toistaiseksi edelleen vanhalla kielellämme. Meillä on maailma, joka on samanlainen kuin teidän maailmanne. Se on hyvin vihreä. Ei niin paljon vuodenaikojen muutoksia, kuten te ymmärrätte ne planeetallanne. Enimmäkseen suhteellisen tasainen lämpötila, jota kutsuisitte leudosta trooppiseen ympäristöön. Kuten olemme sanoneet, planeetallamme ei ole varsinaisia rakennettuja kaupunkirakenteita. Useimmiten avaruusaluksemme ovat kaupunkejamme. Vaikka meillä saattaa olla rakennelmia eri syistä, aika ajoin suurin osa planeetasta on jätetty luonnolliseen tilaan. Se, mistä emme ole kuitenkaan keskustelleet aiemmin ja mistä keskustelemme tänä päivänä teidän aikananne, on se, että meillä on planeetallamme myös muutamia muinaisia rakenteita. Teidän aikamäärissänne kansani historia on kestänyt noin 10 tuhatta vuotta teidän vuottanne, enemmän tai vähemmän.

Ajatuksena on, että muinaisina aikoina, kun opimme, kun kehityimme, kun kehitimme ymmärrystämme suhteestamme itseemme ja luomakuntaan, ja samaan tapaan kuin ihmiset teidän planeetallanne tekivät näitä asioita muinaisina aikoina, monet muinaiset planeettamme asukkaat rakensivat planeetalle tietynlaisia rakenteita monista eri syistä. Monet niistä tehtiin kivestä. Erityisesti yksi niistä, jota käsittelemme tänä teidän aikanne päivänä, on jossain mielessä samanlainen kuin se planeetallanne oleva rakenne, jota kutsutte Stone Henge -rakenteeksi, mutta se ei ole pyöreä. Se on spiraali. Ja koska se on spiraali, se ulottuu useiden hehtaarien alueelle.

Näissä minun planeetallani asuvien muinaisten luomissa kivissä ei ole yläreunassa yhdistäviä kivipaasia, kuten Stone Hengessä alun perin oli, ja jossain määrin on vielä nykyäänkin. Ne ovat yksinkertaisesti sarja seisovia suorakulmaisia kiviä, joiden välissä on tietty tila, joka on suunnilleen sen kokoinen, mitä te pitäisitte leveänä oviaukkona. Jälleen kerran, hieman samanlainen kuin Stone Hengen kivien välit, mutta hieman erilainen. Kaikki nämä tilat eivät kuitenkaan ole tyhjiä. Jotkut niistä ovat, mutta monet niistä eivät ole. Ja näissä tiloissa roikkuu kivien välissä toisenlaisia kiviviipaleita, jotka on viipaloitu suhteellisen ohuiksi ja jotka roikkuvat tavallaan kuin tuulikello. Suuri tuulikello suurten seisovien kivien välissä. Kukin näistä ohuemmista, erityyppisistä, erivärisistä ja -lajisista kiviviipaleista on muotoiltu siten, että ne antavat tietyn soinnun, kun niitä lyödään. Aivan kuten tiedätte, että jos teillä on suhteellisen ohut pala läpikuultavaa kiveä ja lyötte sitä, se antaa jonkinlaisen kellon kaltaisen soinnin, kivestä riippuen. Se määrittää, minkä sävyn se antaa.

Jokainen kivi tässä spiraalirakenteessa, johon viittaamme ja jota muinaiskielellämme kutsutaan nimellä Shaddak, on suunniteltu siten, että seisovien kivien välissä on erityyppisiä kiviä, jotka antavat tiettyjä sävyjä. Ja niitä on satoja. Ja kun yksilöt seisovat näiden suurten kivien välissä roikkuvien kivien edessä ja lyövät niitä tietyssä järjestyksessä tai kaikkia kerralla, ne on suunniteltu antamaan tiettyjä sointuja, tiettyjä säveliä, tiettyjä harmonioita, kuten sarja kelloja, joita lyödään kerralla tai peräkkäin, tarkoituksesta riippuen. Mutta nämä värähtelysoinnit on erityisesti kohdistettu ja sovitettu itse kiviin tietyllä tavalla, jotta voimme uppoutua tuohon värähtelyyn. Ja uppoutuessamme noihin taajuuksiin pääsemme oikeaan olotilaan, jotta voimme alkaa kommunikoida noiden kivirakenteiden kanssa. Ymmärtää empaattisesti, alkaa telepaattisesti olla yhteydessä ajatukseen tietoisuudesta, joka ilmaisee itseään kivenä. Koska KAIKKI on tietoisuutta. KAIKKEUDELLA on oma tietoisuusmuotonsa. Se ei ehkä ole kovin samanlainen kuin se tietoisuuden muoto, jota te ilmaisette tai jota me ilmaisemme sellaisina olentoina, joita me satumme olemaan. Mutta kuitenkin sillä on hyvin erilaista tietoisuutta.

Ja kun annatte itsellenne mahdollisuuden vetää esiin noista kivirakenteista, tietyllä tavalla nuo äänensävyt, nuo taajuudet, ja annatte itsenne uppoutua niihin, se voi olla hyvin siirtävää. Ja se voi saattaa teidät eräänlaiseen hypnoottiseen tilaan. Ja tuossa tilassa voitte alkaa vastaanottaa sitä, mitä voisi kutsua informaatiolatauksiksi kivitietoisuudelta, kiviolennoilta, kivikansalta, jos haluatte kutsua heitä niin. Ja olemalla yhteydessä noihin kivivärähtelyihin, noihin kivitaajuuksiin, se luo tietoisuuteenne sarjan harmonioita, mikä sallii teidän alkaa päästä käsiksi niiden ajatusten eri tasoille, joita kivien edustamat taajuudet ja tietoisuus edustavat.

Tämä oli myös ikivanha taito planeetallanne kauan sitten niinkutsuttujen Lemurian ja Atlantiksen aikoina, vaikka taito ja tekniikat tavallaan hävisivät ajan myötä. Olette alkaneet löytää ne uudelleen, ja siksi suuri kiintymys, jota alatte tuntea, ja vetovoima, jota alatte tuntea kristallien ajatusta kohtaan, jotka ovat puhdistettuja kivimuotoja hyvin erityisiä sävyjä varten. Mutta myös uppoutumalla tähän värähtelyenergiaan, näihin sointuihin, näihin harmonioihin, erityisesti siinä mielessä, että Shaddak on suunniteltu nimenomaan tätä tarkoitusta varten planeettamme kivipuhujien toimesta, niiden ihmisten toimesta, jotka huomasivat tuntevansa tätä vetovoimaa ja kiintymystä kivitietoisuuteen ja jotka itse SALLIVAT tuon energian kulkea lävitseen, ja jotka pystyivät puhumaan kivien puolesta ja kivien kautta ja kivien kanssa, he sallivat itsensä luoda tämän Shaddakin tavalla, joka ei ainoastaan luonut värähtelytaajuutta, kuplatodellisuutta, joka sallisi heidän kommunikoida Shaddakissa olevien tiettyjen kivien kanssa, vaan myös kaikkien kivimuotojen kanssa, kaikkien kivien kanssa maailmassamme, maailmamme vuorten kanssa, ja planeetta itsessään on suurimmaksi osaksi tehty tällaisista mineraaleista.

Sillä niinkuin te olette, ja koska olemme geneettisesti sukua teille, myös meidän kehomme, kuten teidänkin, ovat muotoja, jotka sisältävät monia erilaisia mineraaleja. Rautaa veressänne, kuparia soluissanne ja sinkkiä. Kaikki nämä ovat olemassa myös kivitietoisuudessa. Sisällytätte siis niitä värähtelyelementtejä, jotka voivat yhdistää teidät vahvasti kivitietoisuuteen ja sallia teidän, kun uppoudutte näihin erityisiin värähtelyihin, oppia myös osallistumaan, ottamaan osaa yhteyteen ja kommunikaatioon tuon muodon, tuon tietoisuusilmaisun kanssa. Jälleen kerran, ei vain yksittäisten kivien tai yksittäisten kristallien kanssa, vaan KAIKKIEN niiden kanssa. Ei vain niiden kanssa, jotka saattavat seisoa vapaasti maan pinnan yläpuolella, vaan myös maaperänne, maankuorenne ja itse planeetan idean matriisin sisällä. Ja yhdistymällä maailmaan kivitietoisuuden kautta voitte myös alkaa yhdistyä muihin maailmoihin ja sallia itsenne kokea sen energiavaihdon ja tietoisuuden vaihdon suhteen matriisin, joka on olemassa verkostona, verkkona kaikkien tällaisten kiinteiden planeettojen ja minkä tahansa kiinteän tai kivisen materiaalin välillä, joka saattaa olla universuminne idean sisällä.

Kun saavutatte tuon tietyn resonanssitaajuuden, tuon tietyn resonanssikuvion itsessänne ja alatte uppoutua siihen, saatatte tuntea itsenne hieman hidastuvan. Koska kivet eivät tietenkään liiku nopeasti. Mutta se ei haittaa. Se ei tarkoita, että energianne tai värähtelytaajuutenne heikkenee negatiivisella tavalla. Mutta saatatte mennä eräänlaiseen puolimeditatiiviseen, transsin kaltaiseen tilaan, kun alatte samaistua yhä enemmän ja enemmän niihin mineraalitaajuuksiin, jotka muodostavat maailmanne kivien matriisit.

Shaddakin ja Stone Hengen kaltaisilla laitteilla oli myös toinen tarkoitus. Seisovien kivien väliset tilat muistuttavat hyvin paljon oviaukkoja. Ja ne toimivat hyvin paljon kuin oviaukot eri ulottuvuuksiin, eri todellisuuksiin, eri kokemustasoihin. Ja voitte taas oppia käyttämään niitä tällä tavoin, niin kuin niitä käytettiinkin, saadaksenne tietoa, ladataksenne tietoa toisista ulottuvuuksista, muista todellisuuksista luomakunnassa. Shaddak tekee tätä edelleen. Stone Henge tai jokin vastaava rakennelma, jos päätätte luoda sen, missä tahansa mittakaavassa, jatkaa myös tämän tekemistä. Jos sallitte sen olla taas kerran kokonaisuudessaan siinä mallissa, mihin se oli alun perin tarkoitettu, niin että se on täydellinen. Ja alatte sallia itsenne käyttää tätä metodia löytääksenne ne kivet, joihin olette eniten mieltyneet, muotoillaksenne ne sellaisiksi viipaleiksi, jotka ovat läpikuultavia ja tarpeeksi ohuita soimaan kuin kello, kun lyötte niitä, voitte alkaa virittäytyä ja virittää itsenne uudelleen planeettanne eri kivikulttuurien eri kielten erityisiin taajuuksiin.

Sillä jokainen erilainen elementaalimatriisi on tavallaan erilainen kulttuuri ja erilainen kieli kiven kielellä puhuttaessa. Voitte siis alkaa kouluttaa itseänne kuuntelemaan noita ääniä, antaa noiden äänien tarttua teihin ja alkaa tunnistamaan voimakkaammin, kun olette luonnossa, kiviä ympärillänne, kiviä jalkojenne alla ja kivimatriiseja syvällä planeettanne kuoressa, ytimessä ja sieltä käsin myös muissa maailmoissa. Ja erityisesti, jos teette tämän sellaisessa laitteessa, sellaisen menetelmän avulla, kuin kokonainen Stone Henge tai Shaddak, silloin nuo tilat, jotka jätetään auki noiden seisovien kivien väliin, alkavat värähtelemään, alkavat resonoida, niistä tulee kuin resonoivia onteloita, kun näitä kiviä lyödään. peräkkäin tai samanaikaisesti, riippuen siitä, mitä haluatte tehdä. Ja kun noista väleistä tulee resonoivia onteloita, ne edustavat kukin erilaista yhteyttä, erilaista pyörreyhteyttä toiseen ulottuvuuteen, toiseen todellisuuteen, jota tuo taajuus edustaa. Ja seisomalla tuossa oviaukkotilassa ja tuossa resonanssitaajuudessa, kun muita kiviä lyödään, se voi tavallaan kuljettaa tietoisuuttanne tai avata tietoisuuttanne tai avata tietoisuutenne siten, että voitte vastaanottaa hyvin voimakkaita vaikutelmia, näkyjä ja kokemuksia ja informaatiota ja energiaa noista muista ulottuvuuksista, joita tuo resonanssitaajuus edustaa.

Kiven puhujia kutsutaan muinaiskielellämme myös Shaddak Kariniksi. Siinä mielessä, että teillä on myös kivipuhujia planeetallanne, niitä, jotka ovat hyvin puoleensavetäviä kommunikoimaan kiven ja kristallin idean kanssa, olette oma Shaddack Karini -muotonne. Ja sallimalla itsellenne mahdollisuuden muodostaa näitä suhteita näihin kiviolentoihin ja todella hiomalla kykyänne ymmärtää kivipuhetta kaikissa niissä eri kulttuureissa, joissa kiviä on olemassa, alatte kehittää repertuaaria, alatte kehittää sanastoa niin, että mikä tahansa luonnon aspekti alkaa avautua teille. Koska kaikki luonnon osa-alueet, kasvit, eläimet, te itse ja meri, maalla ja ilmassa, KAIKKI sisältävät kivissä olevia mineraaleja. KAIKKI ovat kivien perustan tukemia. Kaikki ovat yhteydessä toisiinsa kivien kautta. Ja kun alatte tutustua tuohon värähtelyyn, maailmanne, maapallonne värähtelyyn, siihen, mitä kutsutte Gaia-tietoisuudeksi, kaikkien planeettanne kiviolentojen kollektiiviseen värähtelyyn, alatte samaistua kasveissa oleviin mineraaleihin, eläimissä oleviin mineraaleihin, itsessänne oleviin mineraaleihin, ilmassa oleviin mineraaleihin. Ja alatte huomata, että yhä enemmän ja enemmän informaatiota tulee sisään, imette sitä, kun kävelette luonnossa, kun leikitte luonnossa, alatte imeä pieniä palasia sieltä ja täältä. Kun kävelette metsässä, saatatte yhtäkkiä kysyä: ”Kuka sanoi tuon? Mitä sanoit?”. Ajan myötä alatte ymmärtää, että alatte puhua puiden kieltä, eläinten kieltä, veden kieltä, taivaan kieltä. Aloittaen perustavista kiviolennoista, alatte luoda perustan kaikille niille eri kielille, jotka ovat peräisin siitä, jotka kasvavat maasta, jotka kehrätään maasta. Sillä teissä kaikissa on mineraaleja, joita kivet itse edustavat. Olette siis kaikki yhteydessä toisiinne sillä tavalla.

Muinaisina aikoina tämä laajensi ja kasvatti, kuten sanoimme, koko maailman ymmärtämistä, yhdessä Shaddakin ja kivipuhujien harjoituksen kanssa. Ja niinpä kivipuhujat itse aloittivat tietyn, erityisen taajuuden maailmassamme, asettaakseen sen harmoniseksi, palautuvaksi harmoniaksi, mikä vahvistui ja suurentui yhä enemmän ja enemmän ja enemmän ajan myötä, mikä alkoi luoda ykseyttä meidän kaikkien välille. Ja se on ensimmäinen värähtelyaspekti yleisessä värähtely-yhtälössä, mikä antoi meille lopulta mahdollisuuden kokea telempaattisen yhteyden toisiimme ja kaikkiin elämänmuotoihin planeetallamme. Kun siis alatte muodostaa suhdetta kiviolentoihin ja opitte kivipuhetta, sallikaa itsenne tietää, että luotte perustan luodaksenne ympäristön ja värähtelyn, mikä auttaa tekemään siitä suotuisamman muillekin liukua tuohon värähtelyyn aina, kun he ovat luonnossa. Aina, kun he valitsevat jonkinlaisen ajatuksen suhteesta vuoreen, kiveen, peltoon, puuhun, eläimeen, taivaaseen, veteen, mihin tahansa mineraaliin. Teette sen paljon helpommaksi, että tuo värähtely vahvistuu ja suurenee myös noissa muissa ihmisissä.

Kuten sanottu, kiteet ovat eräänlainen jalostettu versio. Koska ne koostuvat enimmäkseen tietyntyyppisestä alkuaineesta tai alkuaineiden yhdistelmästä, olematta välttämättä, sanoisimmeko, niiden sekamelskaa. Niissä kiteissä on vähemmän alkuaineita. Ja niinpä kiteet voivat tavallaan toimia hyvin kiihtyneinä informaatiovarastoina, tavallaan varastomatriiseina, jotka voivat säilyttää informaatiota eräänlaisessa järjestyksessä järjestäytyneessä matriisissa. Joiden informaatiota voivat sitten poimia niistä varastoyksikkönä tavallaan ne, jotka päättävät mukautua tuohon tiettyyn matriisiin. Ja taas, jos voitte, eikä sen tarvitse olla kovin suuri, jos voitte sallia itsellenne muovata luonnollisesta kristallista, mahdollisimman vähin liitoksin, mahdollisimman puhtaan version, mikä tahansa tuo kristalli onkaan, kvartsi, rubiini, ei väliä, mikä tahansa, mikä teitä vetää puoleensa, mutta jos voitte muovata pienen siivun, joka on ohut, tarpeeksi ohut, jotta se voidaan saada tuottamaan ääni, tuon äänen puhtaus auttaa kohdistamaan aivojenne sähkökeskukset, kehonne sähkökeskukset, kehonne solurakenteet hyvin nopeasti. Noiden pienten metodien luominen puhtaimmassa mahdollisessa muodossa ja niiden lyöminen soittimen lailla ja tuon äänen vastaanottaminen, uppoutuminen tuohon sävyyn, voi siis kiihdyttää ja auttaa teitä oppimaan tunnistamaan se paljon nopeammin, resonoimaan paljon nopeammin kiviolentojen kanssa yleensä. Siinä mielessä kristallit ovat avaimia muuhun kivitodellisuuteen. Ne ovat tavallaan koko todellisuuden, koko kivitietoisuuden maailman edustajia puhtaassa muodossa. Ne ovat siis lähettiläitä, sitä kristallit ovat. Puhtaampia avaimia, puhtaampia portteja, puhtaampia sävyjä, jotka kutsuvat teidät kivien maailmaan.

Yksi tapa nopeuttaa tätä prosessia menetelmänä on olla itse asiassa upoksissa veteen, kun lyöt tuota pientä kivikelloa. Veden värähtely, koska tekin olette suurimmaksi osaksi tehty vedestä ja vesi on se, mikä pidättää mineraalit sisällänne, luo kehossanne värähtelyresonanssin, joka on hyvin voimakas, todella hyvin syvällinen. Itse asiassa se saattaa hieman huimata teitä. Jos siis voitte ottaa esimerkiksi puhtaan pienen kvartsikiteen, joka on hiottu hyvin litteäksi, tarpeeksi litteäksi ja ohueksi, niin että kun näpäytätte sitä, se soi, ja voitte ripustaa sen johonkin, jotta ette vaimentaisi värähtelyjä, kun näpäytätte sitä, ja laitatte tämän veden alle ja olette uppoutuneena veteen, ainakin jossain määrin, ei tarvitse olla kokonaan pää veden alla, mutta ainakin sydämeen asti, ja lyötte sitä veden alla, tuo värähtely menee kehoonne ja se aiheuttaa resonanssikuvion, joka syntyy kehossanne olevaan veteen, kehossanne oleviin mineraaleihin, tavalla, joka avaa portteja ja johdottaa teidät uudelleen ja sytyttää sisällänne tulen, joka on puhdas. Ja niin, että se nopeuttaa kykyänne harmonisoitua ja resonoida planeettanne kivitietoisuuden kanssa.

Seuraatteko kaikki mukana? Selvä. Halusin vain varmistaa, ettette ole liian kivessä.

Tämä keskustelu voi siis jatkua käynnissä olevassa lähetyksessä. Aloitamme siitä. Ja näin tehdessämme ilmaisemme teille jälleen kerran syvän kiitollisuutemme tämän lähetyksen sallimisesta. Ja vastapalveluksena meille antamastanne lahjasta kysyn, millä tavalla voimme nyt olla teille avuksi. Kysymyksillänne.

 

Kanavointia avaruusroduista: Arcturuslaiset

Tervehdys rakkaat valotyöntekijät.

Me, jotka nyt kommunikoimme nyt Sakarin kautta, edustamme Siriuksen energiaa, Siriuksen Kahdentoista Korkeaa Neuvostoa, jotka työskentelevät hyvin läheisesti ihmiskunnan kanssa. Energiamme on sellainen, että meille on helpompaa olla yhteydessä ihmiskuntaan kuin mitä se mahdollisesti olisi arcturuslaisille. Joten siksi tuomme informaatiota lähteidemme kautta, oman näkökulmamme kautta, oman yhteytemme kautta ihmiskuntaan. Me muistutamme teitä myös, että me aina tarkkailemme teitä taivailtanne, jossa te ette näe meitä, mutta voitte tuntea meitä.

Me olemme täällä auttamassa teitä kaikkina aikoina tänä aikana ja tässä prosessissa. Me olemme siriuslaisia. Me aina palvelemme valolla ja rakkadella. Ja nyt seuraa informaatiota Arcturuksen kollektiivista, Arcturuksen tähtirodusta, Arcturuksen tietoisuudesta, siitä miten se erityisesti esiintyy tänä aikana planeetallanne sekä arcturuslaisen sielun, arcturuslaisen mielen, arcturuslaisen kehon piirteistä. Kaikista näistä kolmesta aspektista me nyt tuomme tietoa teille niin, että voitte paremmin ymmärtää arcturuslaisia ja heidän suhdettaan Maapalloon ja ylösnousemusprosessiin, joka Maapallolla on tällä hetkellä käynnissä.

Nyt me annamme tietoa.

Arcturuslaiset ovat erittäin kehittynyt ihmisenkaltaisten avaruusolentojen rotu, tavallaan ihmisenkaltainen johtuen siitä, että eräät ihmisrodun piirteet on kopioitu Arcuturuksen kollektiivilta. Tällä tavoin arcturuslaiset ovat samankaltaisia kuin ihmiset. Kuten voitte kuvitella, lapsi muistuttaa vanhempaansa. Osa arcturuslaisista, osa heidän geeniperimäänsä, ilmenee myös ihmisten piirteinä, erityisesti ihmismielen rakenteissa, ihmisajattelun rakenteissa ja ihmisen loogisessa mielessä sekä loogisten teknologioiden aspekteissa, joita planeetallenne on tuotu, tälle planeetalle, 50-luvulla, 1950-luvulla, kun UFOja syöksyi maahan Roswelliin ja jotain teknologiaa jätettiin sinne tarkoituksella ihmisten löydettäväksi. Kyllä, tämä ei ollut vahinko, mutta ei syvennytä siihen liikaa.

Nyt me keskitymme arcturuslaisten ominaisuuksiin. Se, miksi me nyt jaamme informaatiota arcturuslaisista, on se, että he ovat Maapallon suojelijoita. Ja tänä aikana, tänä hetkenä on erittäin tärkeää ymmärtää, että meitä suojellaan, että on olemassa myös suojelun pyytämisen ominaisuus ja aspekti. Ja erityisesti jos kuljette valon polkua, valotyöntekijän polkua, sellaista polkua joka kulkee valoon, silloin on myös erityisen tärkeää ymmärtää pitää huolta omasta suojauksestaan. Tässä tapauksessa, esimerkiksi, voitte pyytää apua arcturuslaisilta suojelemaan teitä.

Arcturuslaiset ovat valinneet tämän tehtävän kehittääkseeen myös omaa rotuaan. He ovat kiinnostuneet kehittämään ihmisrotua löytääkseen ominaisuuksia, joita heiltä itseltään puuttuu, kuten myötätunto, rakkaus ja empatia. Nämä ovat joitain ominaisuuksia, jotka ovat vaikeita arcturuslaisille, sillä he ovat niin teknologinen rotu, että heidän tietoisuutensa taso on heidän oman mielensä ja teknologian yhteensulautuminen. Joten heidän piti valita tämä polku, tavallaan ihmisten näkökulmasta erittäin kylmä lähestymistapa universumin ymmärtämiseen, jotteivat he takertuisi liikaa tunteisiin, jotteivat tunteet veisi heitä mukaansa.

Jossain kohtaa evoluutiotaan he huomasivat, että tunteet kontrolloivat joitain olentoja, jotka olivat erittäin emotionaalisia tässä universumissa. He näkivät tämän tunnereaktion eri asioihin, ja he eivät pitäneet sitä omana korkeimpana etunaan. Joten he, arcturuslaiset, päättivät tavallaan irroittautua ja kiinnittää itsensä enemmän fyysisen universumin puhtaan rakenteen suoraan ymmärtämiseen. He yrittivät tarkastella tunteitaan, mutta he huomasivat, että heille oli helpompaa kulkea logiikan polkua.

Ja tämän logiikan polun avulla, erittäin syvällä kiitollisuudella, erittäin syvällä oivalluksella siihen miten Luoja luo maailman, he kykenivät etsimään ja löytämään nykyisen muodon, jossa heillä on täydellinen mestaruus omasta ulottuvuudestaan, omasta ulkomuodostaan, he hallitsevat täysin omia teknologisia sirujaan ja itse asiassa ovat kytkeytyneitä niiden tietoisuuteen, ja he ilmaisevat puhdasta Jumaltietoisuutta, kun he ovat täällä heidän puhtaimmassa muodossaan.

Sanomme teille, että nämä arcturuslaiset puhtaimmassa muodossaan, heillä ei ole fyysistä kehoa. He tarvitsevat kehoa ainoastaan, kun he haluavat kokea asioita, sanoisimmeko, syvemmällä tasolla. Jotta he voisivat valita fyysisen kehon, se on tietoinen valinta syntyä fyysiseen kehoon. Joten he tekevät tämän tietoisesti ja sitten muuttavat itsensä ja sulautuvat fyysiseen kehoon. Äidille tai isälle Arcturuksen tietoisuudessa ei ole olemassa sellaista asiaa kuin sukupuoli. Molemmat sukupuolet voivat sulautua toiseksi tavalla, jossa kumpikin sukupuoli edustaa kumpaakin, sekä maskuliinia että feminiiniä yhtä aikaa. Tämä on teille hämmentävää. Me emme syvenny siihen sen enempää.

Mutta sanotaanko, että meillä on kyky valita mitä sukupuolta me edustamme, mitä polariteettia Jumalan universaalista tietoisuudesta arcturuslaiset edustavat. Me voimme valita vapaasti, koska me emme ole kiinnittyneitä siihen tietoisuuteen sillä tavoin. Ja nyt, kun me puhumme meistä, me puhumme arcturuslaisista, koska näin on helpompaa kommunikoida.

Mutta arcturuslaiset, he ovat valinneet myös auttaa ihmiskuntaa, kun he näkivät, että ihmiskunta kehittyi sellaisella tavalla, että oli olemassa potentiaali Jumalalle tavoittaa heidät erittäin suoralla tavalla. He näkivät, että ihmskunta voisi olla täällä auttamassa yhdistymään moniin eri rotuihin, saamaan yhteys moniin eri galakseihin, saamaan yhteys moniin eri universumeihin. Ihmiskunnalla oli niin suuri potentiaali saavuttaa sekä taivas että helvetin syvimmät tasot, jos niin voi sanoa. Se on pelkkä kielikuva. Meille ei ole olemassa taivasta eikä helvettiä. Kaikki on yhtä. Me näemme kaiken yhtenä, me toimimme siltä tasolta.

Teknologisessa ymmärryksessämme me olemme kehittäneet eri tekniikoita, eri teknologioita, erilaisia avaruusaluksia, erilaisia tapoja matkustaa universumissa. Me ymmärrämme madonreikien rakenteet. Me ymmärrämme miten taivuttaa aikaa. Me ymmärrämme miten matkustaa ajan halki näiden madonreikien avulla ja miten tuoda oma fyysinen aluksemme teidän kiertoradallenne. Kun me sanomme fyysinen, tavallaan meille parempi tapa ilmaista on fyysisesti madaltaa värähtelyä tai lähestyä tiheyttänne. Tällä tavoin meistä tulee fyysisempiä, mutta se ei siltikään ole fyysistä teidän silmillenne. Me olemme silti 5D, 6D tasolla, suurimmaksi osaksi.

Aluksemme ovat tietoisia olentoja, joita jatkuvasti ladataan, vähintään, korjaamme, 13 arcturuslaisen sielun avulla, joilla kaikilla on tärkeä rooli aluksen ja sen ympäristön kontrolloinnissa. Me olemme täällä aluksessa, tarkkailemassa kaikkea sitä mitä ihmiskunta nyt tekee. Me aina suojelemme omilla aluksillamme koko Maapalloa. Me olemme täällä auttaneet suojakilven luomisessa, Maapalloa suojelevan kilven, jonka avulla pimeyden olennot eivät enää pääse planeetallenne vuoden 2012 jälkeen. Tämä suojakilpi suojaa Maapalloa monilta niiltä sieluilta, pimeiltä sieluilta. Me sanomme pimeät sielut, tämä on myös peliä, saatatte tajuta tämän viittauksen. Mutta me sanomme pimeät sielut, he ovat valinneet kehittyä Maapallolla sellaiseen suuntaan, että he tavallaan menivät liian pitkälle sen kanssa. Heistä on tullut tavallaan omia jumaliaan. Ja tavallaan me varmistamme, että näitä voimia ei enää ole olemassa tai että nämä voimat eivät enää ajattele olevansa omia jumaliaan tällä planeetalla, auttaaksemme ihmiskuntaa.

Teknologiamme on sellaista, että me voimme ampua valoa suoraan pimeyteen. Me voimme ampua valoa suoraan pimeyteen. Me voimme projisoida valoa. Meillä on valomiekkoja. Meillä on valoaseita. Meillä on valoaseita. Meillä on valotykkejä, jotka voivat integroida pimeyttä ja lähettää sen takaisin Alkulähteeseen Luojan puhdistettavaksi. Tämä on myös roolimme tänä aikana. Me kerromme teille tämän, koska monet teistä ovat arcturuslaisia sieluja, jotka saattavat olla käymässä henkistä sotaa. Tämä henkinen sota on tavallaan jotain, mihin olette itse suostuneet, olette suostuneet ottamaan soturin roolin, suojelijan roolin. Joten me rohkaisemme teitä olemaan näitä suojelijoita jos olette arcturuslaisia sieluja ja tunnette vetoa tätä kutsumusta kohtaan, ja myös kaikki muut, mutta erityisesti arcturuslaiset sielut.

Teidän kaikkien tulisi nähdä, että ei ole olemassa mitään konfliktia tässä taistelussa, jonka olette nyt valinneet. Toimitte kuten arkkienkeli Mikaelkin toimii, katkoo kaikki siteet kaikkiin valomiekallaan, miekalla joka on nyt käytössä, heiluu täysillä. Arcturuslaiset, heillä on jonkin verran vaikeuksia ilmaista inhimillisiä tunteita, kuten sanoimme aiemmin. Arcturuslaisille voi tästä syystä olla vaikeaa integroitua ihmisten yhteiskuntaan. Mutta jos arcturuslainen niin valitsee, ja kun arcturuslainen valitsee muuttua itsekseen, silloin heitä ei enää voi pysäyttää. Heillä on sellainen energia, sellainen suojelus, sellaiset valon voimat, että kaikki näkevät sen. Kaikki kunnioittavat sitä. Se on puhtaan arcturuslaisen sielun energia.

Emmekä ole täällä millään muotoa sanomassa, että me pyytäisimme, että meitä kunnioitettaisiin. Se on jotain mitä me arcturuslaisina itse, kun me edustamme itseämme, meillä on erittäin tavallaan erittäin tiukka moraalikoodi. Sellainen joka kunnioittaa kunnioitusta. Niinkuin samurait, me myös kunnioitamme, me kunnioitamme rehellisyyttä, me kunnioitamme totuutta. Tämä on Arcturuksen tapa.

Mutä tulee pimeyteen ja valoon, kyllä, on myös arcturuslaisia jotka elävät pimeydessä, mutta se on lähinnä vain siksi että näkisimme mitä siellä on, miten olla osa pimeyttä, miten ratkaista pimeyden sisällä oleva syvä solmu, syvä pimeyden solmu. Joten tavallaan me olemme jo ylittäneet tämän pimeyden tietoisuudessamme. Meillä ei enää ole tarvetta palvella sitä energiaa, mutta osa meistä ja jotkut meistä haluavat kokea tuon energian, jotta voimme oppia siitä. Se on myös hyvä ymmärtää.

Ja arcturuslaiset, kuten reptiliaanitkin, he edustavat erittäin syvää voimaa, erittäin suoraa voimaa pimeyteen, jos he niin valitsevat. Se, miksi me tuomme tämän informaation pimeydestä teille, on että jotkut teistä saattavat pohtia onko tämä kaikki pelkkää valoa? Onko tämä kaikki pelkkää rakkautta? Ei, se ei todellakaan ole kaikki sitä. Me muistutamme teitä siitä, että jos keskitytte vain yhteen puoleen valossa, silloin näette vain yhden puolen tuota valoa, ja sokeudutte ennen pitkää siitä valosta. Joten me yritämme olla tasapainossa, mutta lopulta me käyttäydymme aina valon ja rakkauden voiman mukaan.

Tämä on tehtävämme, edustaa Luojan valoa ja rakkautta. Ja me todella uskomme tapaan olla rehellinen, olla totuudenmukainen, olla rakastava, olla rakastettu, olla rakkautta. Se on lopulta meidän polkumme. Me olemme olleet siellä kun ihmiskunta siemennettiin. Alussa, kun ihmiskunta siemennettiin, osa ihmiskunnasta tuli 26:n eri rodun DNA:n siemenistä. Yksi noista oli oma perimämme, mutta periaatteessa roolimme oli auttaa ihmiskuntaa kasvamaan, auttaa ihmiskuntaa löytämään tiensä.

Me olimme siellä pimeissä luolissa näyttämässä puhdasta rakkautta, näyttämässä sydämen energiaa, tuomassa ihmisille sitä kun he elivät pimeimpiä aikojaan. Sitten me näytimme heille sydämen kirkkaan energian ja miten käyttää sitä. Me olemme täällä suurimmaksi osaksi näyttämässä miten toimia sydänlähtöisesti. Se on ydinolemuksemme, toimia sydänlähtöisesti, toimia siitä mitä te nimitätte sydämeksi ihmiskehossa.

Tämä oli lyhyt johdatus arcturuslaisiin. Me olemme erittäin onnessamme kyetessämme palvelemaan tällä tavoin.

Me olemme siriuslaiset. Me palvelemme aina valolla ja rakkaudella.

Kiitos, kiitos, kiitos.

Kiitos kun kuuntelit tämän videon. Nimeni on Sakari.

Kiitos, kiitos, kiitos.

Kiitos, kiitos, kiitos.

 

Kortti huhtikuulle 2024: Paradoksi

Kuukauden kortti – huhtikuu 2024
Kortti #98 | Zeta Reticuli (tuleva, kolmas aikakausi) | Paradoksi

Polariteetin aiheesta on puhuttu usein. Se on tärkeä aihe, koska se on merkittävä vaihe evoluution polkuanne. Jokainen fyysinen sivilisaatio tanssii polariteetin tahtiin, mutta eri tavoin. Vaikka teistä voi tuntua, että polarisaatio maailmassanne muuttuu intensiivisemmäksi, se itse asiassa on aika lievää verrattuna muihin galaktisen perheen jäseniin kuten Orioniin. Me tiedämme, että tämä lausunto ei nostata tuntojanne, mutta on perspektiivi, jonka voimme antaa teille laajemmasta näkökulmasta koskien tätä olennaista lajin evoluution aikakautta, ja ehkäpä motivoida teitä syvällisempään sisäiseen työhön, joka voi saada aikaan merkittävää muutosta kollektiivin energiassa.

Syvä polarisaatio tarjoaa teille mahdollisuuden, joka voi johtaa nopeaan heräämiseen ja evoluution kiihtymiseen. Niille teistä, jotka olette riittävän itsetietoisia kyetäksenne objektiivisesti havaitsemaan oman sisäisen polarisaationne, polarisaatio tarjoaa sisäisen kutsun etsiä ja pysyä niinkutsutussa “välimaastossa”. Mieti heiluria, joka heiluu edestakaisin. Aluksi heilurin ääripäiden välinen liike on suurta. Heilurin jatkaessa heiluntaansa fysiikan lakien mukaisesti, kahden ääripään välinen etäisyys pienenee. Jos liikkeeseen ei anneta uutta energiaa, heiluri lopulta pysähtyy. Tämä mikrokosmisen prosessin analogia soveltuu makrokosmiseen tietoisuuden energian dynamiikkaan tietoisuuden edistyessä kolmannesta tiheydestä neljäenteen.

Koko kirjoitetun historian ajan olette nähneet polarisoituneita sotia, joten miksei heiluri ole lakannut heilumasta? Se ei ole lakannut, koska ihmiset jatkuvasti antavat energiaa polariteetin dynamiikan liikkeeseen. Tämä liikemäärä on vahvistunut kostotoimista, reagoinneista, vastarinnasta ja valtataisteluista. Mutta nyt olette kehittämässä uudenlaista energiataajuutta. Tämä uusi taajuus lisää painetta polarisaation dynamiikkaan niin, että heilurin heilahtelut tuntuvat olevan lähempänä toisinaan ja voimakkaampia, mikä on merkki odottavasta transformaatiosta. Tämä on syy sille miksi Maapallon energeettinen ympäristö on niin intensiivinen juuri nyt. Ihmiset ovat sallimassa alitajuiset käyttäytymismallinsa, vastustuksensa ja reaktionsa jatkaa heilurin heilunnan ruokkimista sen sijaan, että he tietoisesti siirtyisivät pois vanhoista käyttäytymismalleistaan.

Kun me sanoimme, että syvä polariteetti tarjoaa mahdollisuuden nopeaan transsendenssiin, me tarkoitaamme sitä, että se vaatii halukkuutta tietoisesti siirtyä pois heilurin liikkeestä ja nähdä molemmat puolet neutraalissa valossa. Itse asiassa, se on enemmän kuin pelkkää molempien puolien näkemistä. Molemmat puolet pitää TUNTEA. Sallimalla itsensä tuntea molempien puolien “totuuden” ilman tuomitsemista siirtää itsensä energeettisesti molempien ääripäiden keskelle. Kun pysyt siinä keskellä, mitä tunnet? Tunnet paradoksin. Aluksi paradoksi tuntuu epämukavalta, koska ihmiset ovat tottuneita pitämään kiinni yhdestä tulkinnasta osana heidän identiteettiään. Mitä kauemmin kykenee pysymään tässä paradoksin tilassa, sitä helpommaksi muuttuu siinä pysyminen yhä pidempään. Polariteetti on kuin paljon kuljettu polku. Kun lakkaa kulkemasta samaa polkua, se muuttuu käyttämättömäksi ja sitä pitkin on vaikeaa kulkea. Alat kaivata neutraalia tilaa.

Paradoksin tunne on ohimenevä. Voitte tuntea sen vain polarisoituneessa todellisuudessa. Kun totutte enemmän tässä tilassa oloon, muistatte että tämä neutraali tila on itse asiassa integroidun tietoisuuden luonnontila. Kun siirrytte neljänteen tiheyteen, teiltä vaaditaan kulkemaan tätä polkua pitkin enemmän ja enemmän. Kun ette salli itsenne siirtyä polarisoituneen heilurin ulkopuolelle, todellisuudesta tulee yhä tuskallisempaa. Voimme sanoa, että paradoksin tunnetta kohti siirtyminen on selviytymismekanismi, joka on tarpeen siirryttäessä täysillä neljänteen tiheyteen. Teidän on tehtävä näin, jotta selviäisitte lajina.

Mitä tämä tarkoittaa päivittäisen elämänne kannalta? Maailman tapahtumat houkuttelevat ja raivostuttavat teitä näinä päivinä. Teidät häpäistään ottamaan kantaa, ja sitten teille annetaan yhä enemmän tietoa, joka tukee yhtä tai toista puolta. Ainoa tulos tästä on, että se lisää vauhtia heiluriin. Emme sano, että teidän pitäisi haudata päänne hiekkaan, välttää maailman tapahtumien tuntemista tai työntää pois ne tunteet, joita maailman tapahtumat herättävät teissä. Itse asiassa suosittelemme juuri päinvastaista. Olkaa tietoisia maailman tapahtumista neutraalilla tavalla (eikä sen puolen narratiivin kautta, joka yrittää saada uskollisuutenne). Antakaa itsenne tuntea kummankin osapuolen kokemus ja se, miten he todella uskovat että heidän näkökulmansa on oikea. Se saattaa herättää tunteita ja halua polarisoitua. Jos näin käy, tehkää kaikkenne noustaksenne sen yläpuolelle ja nähdäksenne pikemminkin heilurin energiadynamiikka kuin yksittäiset asiat itsessään. Jos teette tämän vilpittömällä aikomuksella astua heilurin ulkopuolelle, teillä on hetkiä, jolloin voitte tuntea paradoksin energian. Vaikka nuo hetket olisivat lyhyitä, se on merkki siitä, että polariteetin integroitumisen alkemiallinen prosessi on alkanut. Sitten teidän on pidettävä sitä yllä.

Ja vielä yksi asia. On helpompaa tehdä tämä silloin, kun maailman tapahtumat ovat käynnissä “tuolla jossain”. Heti kun opitte tämän uuden paradoksiin johtavan integraatiopolun työstämällä maailman tapahtumia, alatte luonnollisesti samalla työstää omia sisäisiä polariteettejanne ja personalisoitua integraatioprosessia sisällänne. Zeta Reticuli (ja muut galaktisen perheen jäsenet) kulkivat tämänkaltaista polkua integraatioon. Heille se oli paljon vaikeampi ja kavalampi polku. Koska teillä on galaktisen perheenne kollektiivista viisautta sisällänne, polkunne on paljon pehmeämpi. Tämä tie on rakkaudella niiden raivaama, jotka kulkivat polkuaan ennen teitä, ja he odottavat avosylin teitä polun päätepisteessä.

Germanea kanavoinutLyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Kortti maaliskuulle 2024: Maskuliiniperiaate

Kuukauden kortti – maaliskuu 2024

Kortti #12 | Lyra (mennyt, ensimmäinen aikakausi) | Maskuliiniperiaate

Me olemme puhuneet monta kertaa 26 000 -vuotisesta syklistä ja sen kahdesta 13 000 -vuotisesta päähaarasta. Viimeisin 13 000 -vuotinen aikakausi on päättynyt, ja olette nyt aloittamassa uutta. Tämä ei ole pelkkä abstraktio tai metaforinen idea. Fyysisen universumin kaksinainen luonne ilmaistaan niinkutsutun tietoisuuden aikakausien läpi. Jokaisella aikakaudella on tiettyjä energeettisiä ominaisuuksia, jotka vaikuttavat sillä hetkellä inkarnoituneisiin olentoihin, perustuen siihen miten energia virtaa donitsin muotoisessa kentässä (kuten galaksissa).

Aikakausi, josta olette nyt siirtymässä pois on sellainen, jonka ominaisuudet ovat luonteeltaan maskuliinisia. Niihin kuuluu sekä positiivisia että negatiivisia piirteitä. Positiivisiin piirteisiin kuuluu keksimisen ja löytämisen intohimo, tahto tehdä kovasti töitä tuloksien saavuttamiseksi sekä syvä tarve suojella rakkaita. Negatiivisiin piirteisiin kuuluu ne, jotka todennäköisesti tunnette varsin hyvin — jäykkyys, järjen asettaminen etusijalle tunteista, muutosvastaisuus ja aggressio, vain muuta mainitaksemme. Aikakausi, johon olette nyt siirtymässä on luonteeltaan feminiinisempi ja se sisältää enemmän virtaavuutta, järjen ja tunteiden tasapainon, vähemmän vastustusta ja enemmän hyväksyntää ja myötätuntoa, ja paljon muuta.

Älkää ymmärtäkö väärin, kun puhumme näistä dualistisista sykleistä. Me emme tarkoita, että teidän tulisi pomppia edestakaisin näiden välillä loputtomasti. Evoluutio on enemmänkin spiraali, ja joka syklin aikana integroitte dualistisia energioita enemmän ja enemmän kunnes ne on molemmat tasapainossa olemuksessanne. Tämä evoluutiopolku tarkoittaa, että on olennaista, että syleilette molempia puolia dualistisessa luonteessanne. Maskuliini- ja feminiinienergiat muuttuvat toksisiksi vain, kun niiden olemassaolo kiistetään tai vastustatte niitä.

Tämä kortti tulee esiin nykyisessä evoluution syklissänne muistuttamaan teitä tästä totuudesta. Teidän siirtyessänne arkketyyppisempään feminiiniseen sykliin seuraavaksi 13 000 vuodeksi, on olennaista, että ette tuomitse tai kiistä tervettä maskuliinienergiaa menneisyyden traumojen verukkeella. Me näemme tämänkaltaista tuomitsemista tapahtuvan maailmassanne. Kyllä, on totta, että epätasapainoinen maskuliinienergia on aiheuttanut paljon tuskaa maailmassanne, mutta se kokemus ei syntynyt maskuliinienergiasta itsestään; se syntyi terveen ja tasapainoisen maskuliinienergian väärinkäytöstä ja/tai väärinymmärtämisestä. Maskuliinienergia on osa itse luomakuntaa. Väärinkäyttö ja väärinymmärtäminen syntyy pääosin pelon seurauksena.

Siksi tämän kortin energia tänä aikana pyytää teitä katsomaan sisään itseenne ja etsimään alueita, joissa tuomitsette maskunliinisen energian itsessänne. Ehkäpä teillä on ollut traumaattinen tai epämiellytävä kokemus maskuliinista menneisyydessänne, ja sitten projisoitte tuskaa omaan sisäiseen mies/naismaailmaanne. Kun näin tapahtuu, silloin yleensä vastustaa ja demonisoi omaa sisäistä maskuliiniuttaan, mikä luo energeettisen epätasapainon. Tämän sisäisen dynamiikan näkeminen ja rakkauden ja myötätunnon oppiminen omaa sisäistä haavoittunutta miestä kohtaan on jättiharppaus parantamisessa. (Sama pätee koskien suhdettanne sisäiseen haavoittuneeseen naiseen.) Planeettanne siirtyessä feminiinisempään energiaan tulee olennaiseksi alkaa parantaa tämä haavoittuneen maskuliinin dynamiikka henkilökohtaisella tasolla. Parantamisen alettua sisältäpäin tulee kollektiiviselle maskuliinienergialle paljon helpommaksi parantua.

Galaktinen perheenne on matkannut maskuliinin ja feminiinin integroinnin polkua. Jokainen sivilisaatio on joutunut oppimaan oman sisäisen maskuliinin rakastamisen ja kunnioittamisen. Jotkut sivilisaatiot ovat (kuten Plejadit) pitäneet sitä helpompana, kun taas toisilla on ollut suuria vaikeuksia (kuten Orionissa ja Zeta Reticulissa). Lopulta jokainen sivilisaatio integroi nämä energiat, koska integraatio on tietoisuuden luonnontila. Jos tunnette tarvetta energia-avulle, tietäkää, että esi-isänne tähdistä ovat halukkaita auttamaan, vaikka he eivät voikaan tehdä työtä puolestanne. Tämä on pyhää aikaa Maapallolla, silloinkin vaikka se ei siltä tunnu. Tämä pyhä aika on täynnä valtavaa muutosvoimaa. Joskus tämän muutoksen laukaisee yksinkertainen sisällä tekemänne työ itsenne parissa. Älkää pelätkö sisäistä arkketyyppistä maastoanne. Lopulta kun päästätte irti vastarinnasta, kaikki on olemassa sisällänne vastustamattomina virtauksina, jotka palauttavat teidät todelliseen luontoonne — puhtaaseen rakkauteen.

Germanea kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Tätä me näemme ihmiskunnan tekevän useilla aikalinjoilla

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin onnekkaita siellä, missä me olemme olemassa juuri nyt, ja me tunnustamme sen. Me tunnustamme sekä oman olemassaolomme kauneuden että oman asemamme etuoikeuden tässä universumissa. Kuten olemme sanoneet, me saamme vastaanottaa apua ja saamme antaa apua muille. Se tuo meille valtavan paljon iloa. Me tiedämme, että monet teistä ovat avautuneet vastaanottamaan enemmän luoksenne lähetettyä apua, ja me myös tiedämme, että monet teistä ovat astumassa esiin ja muuttumassa niiksi auttajiksi, joita te todella olette.

Se tapa, jolla me ylösnousemme universumina, on tulla yhteen. Niinpä kaikki mikä tuntuu teistä liikkeeltä kohti yhteentuloa muiden kanssa tuntuu hyvältä, ja kaikki mikä on liikettä kohti erillisyyttä, erkaantumista, eriytymistä, tuntuu pahalta. Menisitte vastakarvaan mikäli valitsisitte erillisyyden polun, erityisesti tänä aikana, mutta jos valitsette integraation polun, yhteentulemisen, se tuntuu erittäin hyvältä. Yhteentulo tarkoittaa, että asetatte erimielisyydet sivuun. Se tarkoittaa, että näette toisissa itsenne, ja se tarkoittaa myös, että tunnette enemmän myötätuntoa toisia kohtaan. Nämä ovat kaikki hyviä asioita.

Jos me olisimme fyysisiä ihmisolentoja Maapallolla tänä aikana, me tekisimme listan kaikista niistä tavoista, joilla voisimme tulla yhteen kanssaihmistemme kanssa. Me haluaisimme myös etsiä tapoja, joilla antaa anteeksi, päästää irti vastustamisesta, ja asettaa sivuun erimielisyytemme niin, että meillä olisi keino tulla yhteen ihmisten tai ryhmien kanssa, joita ennen pidimme vihamiehinämme. Me olemme tässä todellakin kaikki samassa veneessä. Tämä on ryhmätilanne, kollektiivinen kokemus joka kaikilla on. Ja siksi oman itsen näkeminen kollektiivin jäseninä yksilöiden sijaan auttaa suunnattomasti.

Jos haluatte mennä virran mukana ja kulkea helpompaa polkua, etsikää ja jopa luokaa mahdollisuuksia auttaa toisia ihmisiä, tulla yhteen toisten kanssa, yhdistyä ja nähdä erojen tuolle puolen. Voitte kaikki tehdä tämän, ja me olemme nähneet sen. Me olemme katsoneet aikalinjoja, ja nähneet tasan tarkkaan sen mitä kuvaamme tässä. Me tiedämme myös, että kenenkään teistä joka näitä viestejä lukee ei tarvitse vakuuttaa ketään muuta ihmistä siitä, että tekisi samoin. Kun teette niin, silloin linjaudutte maailman ja ihmiskollektiivin kanssa siinä maailmassa, joka myös tekee samoin. Ja niin ei tarvitse saarnata mistään, eikä ole tarvetta käännyttää ketään. Niinkuin tapana on sanoa, hakkaa päälle, ja huomaatte tulokset maailmassanne ja elämässänne, me takaamme sen.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kortti helmikuulle 2024: Uskonloikka

Kortti #57 | Orion (nykyinen, toinen aikakausi) | Uskonloikka

Teidän jatkaessanne siirtymää kolmannesta tiheydestä neljänteen, kartta jota käytätte navigoimaan todellisuuttanne tulee muuttaa. Me olemme sanoneet monta kertaa, että kolmannen tiheyden navigointimenetelmä perustuu egoon ja egon tahtoon. Tämän tyyppinen todellisuuden läpi liikkuminen on lineaarista ja erittäin rajoittunutta. Se kuitenkin saa aikaan juuri sen miksi tietoisuus kokee kolmannen tiheyden todellisuuden — kokeakseen miltä tuntuu olla kykenemätön näkemään kokonaiskuvaa tai tuntemaan energeettisen polun virtauksia. Tällaisessa todellisuudessa voi vain luottaa oman mielensä opastukseen. Mieli yksin on huono opas ja johtaa usein tekemään päätöksiä, jotka perustuvat egon tarpeisiin ja haluihin.

Teidän siirtyessänne neljännen tiheyden todellisuuteen navigointimenetelmän täytyy muuttua. Mieli voi edelleen olla työkalu, mutta saatatte huomata, että pelkästään mieleen luottaminen voi olla tuskallinen valinta, joka ei koskaan liikuta täydellisen potentiaalin suuntaan. Neljännen tiheyden todellisuuden navigointivaatimus perustuu enemmänkin tasapainoon mielen, sydämen, intuition välillä sekä kykyyn integroida nämä kolme aistia luomaan perusta sisäiselle viisaudelle, joka ylittää egon halut. Mutta miten siirtymä tapahtuu? Onko sinun mahdollista päivittää sisäinen niinkutsuttu ohjelmistosi ja siirtyä pois egoon perustuvasta navigoinnista ja kohti integrointiperustaista navigointia?

Voimme ottaa kantaa tähän kysymykseen tarkastelemalla lähemmin kahta olemisen tilaa ja vertailemalla niitä. Ensimmäinen on metodologia, joka teille on varsin tuttu. Ego ja/tai mieli laatii suunnitelman. Sitten käytte hommiin ja olette vetämässä kulkureittiä kartalle suunnitelman suorittamiseksi. Ne, jotka ovat todella mentaalikehoon keskittyneitä, ovat harjoitelleet sivuuttamaan intuition, erityisesti jos intuitio ei tue tätä suunnitelmaa. Tämä navigointimenetelmä voi usein tuntua kivikkoisella tiellä matkaamiselta. Puskette eteenpäin, mutta voi tuntua siltä, kuin olisi monia esteitä. Jos tämä polku ei ole meenestys, sitten useasti vasta lopussa tajuatte, että “Minun olisi pitänyt kuunnella omaa intuitiotani.” Ja kaava toistuu.

Neljännen tiheyden todellisuuden pitäminen hörhöilynä on väärinymmärrys — että teistä tulee vastuuttomia, lennokkaita tai kiintymättömiä. Asia on täysin päinvastoin. Neljännen tiheyden todellisuuden polun navigointi vaatii hyperkeskittynyttä tilaa, jossa ollaan täysin intuition flow-tilassa ja annetaan todellisuuden kehittyä siten kuin sen tarvitseee, vaikka se ei olisi yhtään sitä mitä ego haluaa. Teidän kulkiessanne syvemmälle neljänteen tiheyteen, egon halut muuttuvat heikommiksi, ja niin tämä uusi tila on helpompi navigoida kuin tajuattekaan. Mitä se tarkoittaa, että ollaan “hyperkeskittyneitä ja flow-tilassa?” Paras analogia, jonka voimme teille antaa, on surffaus. Surffaajat eivät voi olla sekaisin. Heidän on pidettävä yllä hyperkeskittynyttä tilaa, muuten he saattavat loukkaantua. Mutta tämä hyperkeskittynyt tila ei ole mentaalinen. Kuten olemme sanoneet, se on tila, jossa mieli, sydän ja intuitio ovat integroituneita. Tämä yhdistetään perustavanlaatuiseen kontrollista irtipäästämisen mielentilaan. Se on äärimmäinen integraation ja luottamuksen tila, joka siirtää tietoisuutenne egon ylivallan ulkopuolelle. Jos ego tai mieli yrittää ottaa kontrollin, surffilaudalla kaatumisen todennäköisyys on suuri.

Kun Orionin sivilisaatio oli nuori, ihmiset olivat kovasti mielen ylivallan alla. Tämä jäykkyys piti heidät lukkiutuneina vanhoihin käyttäytymismalleihin, jotka kärjistivät heidän polarisaatiotaan. Kun värähtelytaajuuden siirtymä korostui yhä entisestään, kävi liian tuskalliseksi ylläpitää mielen ylivaltaa. He hiljalleen alkoivat päästää irti. Kun he tekivät niin, he löysivät kokonaan uudenlaisen olemisen tavan, joka perustui mielen, sydämen ja intuition integrointiin. Mitä enemmän he antautuivat ja luottivat tähän olemisen tilaan, sitä enemmän he kokivat syvällä sisimmässä olevien haavojen parannusta. Tämä on uskonloikka, johon tällä kortilla viitataan.

Teitä pyydetään päästämään irti samalla tavalla, kuin Orionin perhe teki muinaisina aikoina. Todellisuutenne kontrollointi vanhalla tavalla ja egon johtoasemassa pitäminen muuttuu vaikeammaksi ja vaikeammaksi. On aika päästää irti ja surffata kosmoksen viisaita energioita, mutta integroidun tietoisuuden hyperkeskittyneisyydellä. Askel askeleelta sallitte itsenne sulautua todellisen tietoisuutenne energeettiseen aaltoon. Näin tehdessänne tunnette avaruusolento- ja ulottuvuuusystävänne surffaamassa samoja aaltoja kanssanne.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan Youtube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Pyyntö kaikille parantajille, kanavoijille, meedioille ja valmentajille

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Kunnioitamme suuresti niitä teistä, jotka ovat halukkaita asettumaan julkisuuteen ja auttamaan muita ihmisiä lahjoillanne. Tiedämme, että monet teistä, jotka ovat kiinnostuneita meistä ja viesteistämme, ovat jo käyttäneet henkisiä lahjojaan, ja tiedämme, että jotkut teistä ovat hieman vastahakoisia asettumaan avuksi, parantajaksi, oppaaksi, kanavaksi, ja haluamme teidän tietävän, miten paljon tukea tulee ei-fyysisestä maailmasta, jotta voisitte tehdä juuri niin. Emme yritä tönäistä teitä siihen suuntaan oman agendamme vuoksi, vaan teemme sen pikemminkin siksi, että tiedämme, miten hyvä teille on tehdä sitä, mitä tunnette olevanne kutsuttu tekemään.

Danielilta kysytään täällä usein onko hänen työnsä uuvuttavaa, ja hänen vastauksensa on aina sama. Se on hänelle täysin päinvastaista. Hän saa energiaa meiltä ja muilta olennoilta ja kollektiiveilta, joita hän kanavoi. Ja kun olet parantaja, meedio, valmentaja tai kanavoija, sinullakin voi olla tuo kokemus siitä, että se, mitä teet, virkistää ja antaa energiaa. Heti kun pudotat kaiken vastustuksen, joka sinulla on tekemistä kohtaan, voit saada tuon kokemuksen myös. Sinua kutsutaan sisältä ja ylhäältä tekemään sitä, mikä antaa sinulle eniten energiaa, mikä valaisee sinua eniten ja mikä on sinulle palkitsevin ja täyttävin kokemus.

Sinua ei pyydetä tekemään sitä siksi, että sinun pitäisi tehdä se ihmiskunnan vuoksi. Ette ole siellä korjaamassa rikkinäistä maailmaa, vaan olette siellä tietääksenne kuka ja mitä todella olette, ja sallimalla suuremman osan itsestänne virrata fyysisen kehonne läpi, täytätte tuon tarkoituksen ja onnistutte tuossa tehtävässä. Ja kun se, mitä teette, on myös palvelua toisille, tiedätte, että olette olemassa siinä korkeamman värähtelyn olotilassa, mikä on välttämätöntä, jotta voitte tuntea olonne tyytyväiseksi elämäänne.

Jos haluat tuntea olevasi onnellinen elämästäsi ja siitä, mitä teet elämässäsi, niin tavoittele ensin onnellisuutta, ja saat sitten inspiraation tehdä jotain, joka tuo sinulle enemmän iloa, joka antaa sinulle mahdollisuuden tuntea enemmän vapautta, luottamusta, luovuutta ja kaikkea muuta, mitä haluat kokea fyysisessä kehossa ollessasi. Kyllä, olette nousemassa ylöspäin ja se, että yhä useammat ihmiset pääsevät käsiksi henkisiin lahjoihinsa, on osa ylösnousemusta, mutta haluamme oikeastaan vain, että nautitte tuosta prosessista, että päästätte irti huolistanne, peloistanne, tuomioistanne ja kaikesta muusta, mikä estää teitä olemasta koko itsenne.

Ja kun toimitte kokonaisena itsenänne, palvelette itseänne ja muita. Asetatte itsenne tuolle korkeimmalle aikajanalle ylösnousemustanne varten ja saatte nauttia matkasta. Tiedämme, että jotkut teistä odottavat vielä noita lahjoja ja kykyjä tulevan teille, ja pelkkä tuo aikomus, tuo halu, riittää nyt. Menkää ja eläkää elämäänne ilossa ja tietäkää, että nämä kyvyt tulevat teille täydellisellä tavalla ja täydellisessä ajoituksessa. Sitten tunnette saman kutsumuksen jakaa ne maailman kanssa, niiden kanssa, jotka hyötyvät niistä.

Lupaamme teille, ettei ole mitään jännittävämpää, antoisampaa ja tyydyttävämpää kuin tehdä työtä, jonka tiedätte kohottavan muita, ja tiedämme, että jokaisella teistä on siihen mahdollisuus. Kun se tulee, tarttukaa siihen. Tämä on viestimme teille kaikille, olittepa matkallanne missä tahansa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Miksi ihmiskunta kiinnostaa niin monia avaruusolentoja?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

 Jokainen kokemus, joka meillä on kanssamme siellä Maapallolla, rikastuttaa meitä, ja me pidämme näitä lähetyksiä kokemuksina, jotka meillä on kaikkien teidän kanssanne, sillä me tiedämme milloin vastaanotatte lähetyksen ja me tunnemme sen vaikutuksen, joka jokaisella lähetyksellä on teihin. Me saamme myös kaikki ideamme siitä mitä lähettää teille suoraan teiltä. Me otamme yhteyksiä kaikkiin teihin kaiken aikaa, ja me rikastumme ja elävöidymme jokaisesta kokemuksesta, joita meillä on teidän kanssanne.

Me pyydämme teitä näkemään itsenne tuolla tavoin. Nähkää itsenne niinä joilla on niin paljon tarjottavaa aineettomille ystävillenne ja avaruusolentokavereillenne. Me emme olisi kiinnostuneita teistä jos meidän mielestämme teissä ei olisi mitään kiinnostavaa. Me tiedämme, että te usein näette itsenne alhaisina ihmisolentoina, joilla on saavutettavanaan se tietoisuuden taso, jota halajatte. Kuitenkin te olette yhtä kehittyneitä henkisesti kuin me ja muut olennot universumissa ovat.

Te valitsette kokea kokemuksia, koska te tiedätte, että kokemukset siellä Maapallolla antavat suurimmat mahdollisuudet kasvuun ja evoluutioon. Olette arvokkaita tälle universumille. Annatte suuren panoksen Alkulähteen energialle kaikilla haasteilla, joita olette halukkaita kokemaan päivittäisessä kokemuksessanne. On aika pitää itseänne suuremmassa arvossa. On aika nähdä itsenne samanarvoisina kaikkien muiden olentojen kanssa universumissa, ja on aika saada yhteys toisiin olentoihin universumissamme tuon tiedon avulla.

Ette tavoittele meitä niinkuin olisitte eri veneessä. Me olemme tässä kaikki yhdessä, ja me näemme teidät rakkauden ja myötätunnon silmin. Ja jos näette itsenne tuolla tavoin, silloin tiedätte olevanne näiden korkeammasta ulottuvuudesta tulevien viestien, latausten ja informaation vastaanottamisen arvoisia. Me olemme tässä ulottuvuudessa omasta halustamme. Teidän sielunne projisoi monia aspektejaan meidän ulottuvuuteemme ja myös korkeampiin ulottuvuuksiin, ja te olette oma sielunne.

Ei ole siis mitään syytä vähätellä itseään tai ajatella itsensä olevan jotenkin vähäpätöisempi kuin mikään muukaan olento universumissa. Ja teidän nostaessanne omanarvontuntonne meidän tasollemme te koette viestintää kanssamme, ja se on kaksisuuntaista. Sen ei tarvitse olla pelkästään sitä, että huudatte apua ylhäältä vain epätoivon hetkinä. Nähkää meidät yhteistyökumppaneinanne ja kanssaluojinanne, koska me olemme sitä, ja me hyödymme kaikesta siitä mitä te koette Maapallolla. Kaikki ongelmat, kaikki haasteet, joita kohtaatte auttaavat koko galaksia, koko universumia, ja ne antavat Alkulähteelle mahdollisuuksia tuntea Itsensä tavoilla, joita Alkulähteellä muutoin ei olisi.

Te olette tämän universaalin ylösnousemuksen avaimia, ja kun näette itsenne sillä tavoin, avaatte itsenne kontaktille fyysisiin avaruusolentoihin ja meidänlaisiin ei-fyysisiin kollektiiveihin. Ja sitä me toivomme ihmiskunnalta tänä aikana. Me pyydämme teitä näkemään itsenne niinkuin me näemme teidät ja arvostamaan itseänne niin paljon, että voitte alkaa elää ilon, vapauden, rakkauden ja luovuuden elämää, jota ansaitsette elää.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Tulevat kuukaudet ja vuoden 2024 sodat

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tarkkailleet edistymistänne, ja me olemme iloisia sanoessamme, että olemme huomanneet ihmiskunnan tehneen jättiläismäisen loikan. Me huomaamme nämä piikit tietoisuudessanne silloin, kun tyypillisesti kohtaatte haasteita, ja sitten kun pääsette haasteista yli, pääsette korkeammalle värähtelytasolle. Kuten kaikki tiedätte, kollektiivisesti olette kohdanneet ihmiskunnan sotaisan luonteen jo pitkän aikaa. Se on ollut naamanne edessä, ja te olette joutuneet tunnustamaan sen. Se ei ole mitään uutta. Se on jotain, jota olette tottuneet jo odottamaan, ja on tullut aika syleillä tätäkin puolta itsessänne samalla, kun aktivoitte toista puolta, rauhan puolta, puolta joka tunnustaa ykseystietoisuuden ja sen, että me olemme kaikki yhtä.

Olette siis antaneet itsellenne mahdollisuuden tehdä tämän, kun planeetallanne käydään sotia, ja olette riittävästi syleilleet sitä puolta itsessänne. Olette myös aktivoineet enemmän rauhanomaista luonnettanne, sillä ne teistä, jotka ovat hereillä, tunnistavat, että teidän on oltava se rauha, jonka haluatte nähdä maailmassa. Ja niinpä olette tässä tekemässä tätä valtavaa edistystä itsellenne. Ja on aika tuntea olonne erittäin hyväksi siitä, missä olette yhteiskuntana, ihmiskollektiivina, koska kohtaatte jatkossakin lisää tämäntyyppisiä haasteita. Tämä haaste tunnustaa se aspekti sisällänne, joka on luonteeltaan sotaisa, on yksi suurimmista, mikä teidän on kohdattava. Ja nyt, kun kohtaatte muita haasteita matkanne varrella, jatkatte valtavaa edistymistä yksilöinä ja kollektiivina.

Me tiedämme, että te Heränneiden Kollektiivina tajuatte, että olette siellä tekemässä jotain suurta. Ja vaikka ette voikaan vain suoraan hypätä sota-alueelle ja saada kaikkia riisumaan aseitaan, voitte oman kotinne mukavuusalueelta syleillä sitä aspektia ihmiskunnassa, joka aloittaa sotia, aktivoida rauha sisällänne ja lähettää rakkautta kaikille osapuolille. Rakkaudellanne on merkitystä. Parannuksellanne on merkitystä, ja myötätuntonne kasvaa päivä päivältä sitä mukaa kun nämä sodat jatkuvat.

Te olette niitä, joita jälleen kerran kutsutaan tekemään se valtava muutos, jonka tiedätte haluavanne tehdä, ja me olemme täällä kertoaksemme teille, että ponnisteluillanne on ollut haluamanne vaikutus ja että olette siirtämässä ihmiskunnan kokonaisvärähtelyä. Tämä tullaan havaitsemaan tulevina kuukausina, kun jatkatte tämän työn tekemistä ja tunnustatte itsenne niinä eheytyneinä muutoksentekijöinä, valotyöntekijöinä, jollaisina teidän oli tarkoitus ollakin tässä ylösnousemuksen kauniissa inkarnaatiossa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kortti tammikuulle 2024: Itsekuri

Hyvää uutta vuotta!
Kuukauden kortti – tammikuu 2024
Kortti #24 | Vega (nykyinen, toinen aikakausi) | Itsekuri

Viime kuussa me puhuimme menetetystä mahdollisuudesta, joka ihmiskunnalla oli pandemiavuosien aikaan todella muuttaa perspektiiviään maailmassanne olevista erimielisyyksistä ja ottaa askelia kohti ihmiskunnan yhdistämistä. Tämä kortti jatkaa tuolla samalla teemalla ja korostaa TEKOJA, joita voitte tehdä muuttaaksenne maailmanne polariteettia ja sirpaleisuutta. Todellisuudessa me viittaamme enemmänkin TEKEMÄTTÖMYYTEEN kuin tekemiseen, kuten alta voitte lukea. Antakaa kun selitämme.

Kun neljännen tiheyden todellisuuteen siirtymiseen vaadittuja muutoksia vastustetaan tänä aikana, silloin näkyy helposti kaava, joka on mahdollista havaita kollektiivitietoisuudessa. Kolmannen tiheyden versiolla ihmisegosta on yksinkertainen syy olemassaololleen — suojella sinua muutoksilta, antaa sinun tuntea olosi turvalliseksi ja rakentaa perspektiivejä, joilla sisäiset tarinasi pysyvät ehjinä. (Nuo sisäiset tarinat vahvistavat sirpaloitunutta ja polarisoitunutta todellisuutta niin, että evoluutiota ei tapahdu.) Kun värähtelytaajuus kasvaa ja alatte tulla neljännen tiheyden todellisuuteen, on mahdollista tuntea valtavan paljon psykologista painetta. Ego vastustelee, mutta tästä paineesta on päästettävä irti jollain tavalla. Egolle helpoin tapa päästää siitä hetkellisesti on reagoida tavanomaisesti havaittuihin uhkiin. Ilman, että henkilö ymmärtää tätä evoluutiomekanismia ja keskeyttää kierteen, niinsanotusti, hän saattaa jäädä kiinni jatkuvan reagoinnin sykliin. Näet tämän helposti sosiaalisessa mediassa. Tuloksena on jatkuva sykli, jossa ihmiset muuttuvat niin herkkänahkaisiksi havaitsemilleen uhille, että he muuttuvat hyperreagoiviksi, huolimatta siitä miten vääristynyt heidän havaintonsa on oikeasta tilanteesta. Miten tämä sykli saadaan päätökseen? Mitä voi tehdä tämän tuhoisan syklin lopettamiseksi?

Tämä itsekurin teeman kortti viittaa kaikkien olentojen tarpeeseen ottaa seuraava askel evoluutiossa kolmannen tiheyden todellisuudesta neljänteen tiheyteen. Itsekurilla me emme viittaa mihinkään hämäriin tai ankariin käytänteisiin, jollaisia saattaisi nähdä temppeleissä tai luostareissa. Itsekuri liittyy siihen miten oppii näkemään oman egon neutraalin silmin ja valitsee olla voimaannuttamatta sitä. Tähän kuuluu sen oppiminen miten se reagoi, kun se tuntee itsensä uhatuksi, ja miten se oppii mitkä sen omat haavat ovat (joita on jäänyt monia lapsuudesta). Nämä oppiläksyt auttavat sinua aloittamaan navigointi elämän läpi ei niinkään puhtaan (tiedostamattoman) reaktion perusteella, vaan tietoisen toiminnan perusteella, joka tukee integraatiota erillisyyden sijaan.

Me emme sano, että tämä on helppoa. Egon aluetta voidaan pitää vääristyneiden peilien talona, joka on täynnä hemmoteltuja lapsia. On vaikeaa nähdä itseään selvästi, kun reagoi sisältä kumpuaviin parantamattomiin energioihin. Ihmiset voivat jopa vakuuttaa itselleen, että he käyttäytyvät korkeammasta luonnostaan, kun itse asiassa se onkin ego, joka on naamioitunut korkeampien värähtelyjen pukuun, jotka ovat parhaimmillaankin pinnallisia. Mieli on egon suuri liittolainen, sillä se rakentaa yksityiskohtaisia tarinoita tukemaan ja suojelemaan haavojaan. Me emme halua masentaa teitä!

Kun me puhumme reaktiivisuudesta, me emme puhu ainoastaan reagoinnista toisen henkilön tekoihin. Me puhumme myös todellisuuden havaitsemisesta, jonka me olemme rakentaneet egon haavojen tuloksena. Esimerkki tästä on, kun joku jatkuvasti tarkastelee todellisuutta uhriutumisen linssin läpi. Mitä voit tehdä, kun yrität parantaa näitä vanhoja egon reagoimisen kaavoja? Meidän neuvomme voi kuulostaa yksinkertaistukselta. (Ego tykkää mieluummin monimutkaisista ratkaisuista, jotka pitävät sinut jatkuvasti mielen tasolla, jotka eivät oikeasti paranna yhtään mitään.) Ensimmäinen askel: Hidasta. Vedä henkeä. Tunne impulssi, joka haluaa reagoida siten kuin normaalisti reagoisit, mutta älä tee mitään vielä. Jatka hengittämistä. Anna itsesi tuntea vastaus, joka voi tuntua maalaisjärjen vastaiselta normaaliin reaktioosi verrattuna. Jos mitään ei tule ilmi, ole rauhassa, pysy tietoisena vanhoista kaavoistasi, jotka pyrkivät salakavalasti tulemaan esiin. Kun kieltäydyt voimaannuttamasta reaktiivisuutta, se on kuin hitaasti repisi maasta irti rikkaruohojen juuria. Sinussa luodaan sisällä uusia polkuja, ja nämä uudet polut ovat enemmän integroivia kuin polarisoituneita.

Muinaisille vegalaisille esi-isillenne tämä oli keino kehittää omaa itsekuriaan. Se rakensi uusia polkuja pois mielestä ja auttoi integroimaan mielen ja sydämen, mikä avasi heidän tunnekehonsa odottamattomin ja iloisin tavoin. He alkoivat nähdä egonsa raivokohtauksia saavina lapsina, ja he oppivat olemaan vahvistamatta noita polkuja, mikä johti rakentavampaan suhteeseen egon kanssa. Tämä johti ensiaskeliin lajin egotransformaatiossa. Ja toki, kun ego transformoituu, niin tekee myös sydän — sydän vapautuu ilmaisemaan todellista luontoaan rakkauden ja itsensä hyväksynnän äärettömällä runsaudella.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt
www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lisätietoa Germanesta ja korttien merkityksistä Lyssan Youtube-kanavalla: https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt