Avainsana-arkisto: maaliskuu2017

Kirja: Secrets of the UFO

Seuraavassa on L/L Researchin julkaisema ufologi Don Elkinsin kirja UFO-ilmiöstä. Alla on otettu ensimmäinen  kappale, joka esittää 15 UFO-havaintoa. Näistä on suomennettu 5. Loput kirjassa, jonka voi ladata ilmaiseksi tai tilata fyysisenä kirjana.

Informaatio tässä kirjassa on joko turhanpäiväistä höpöhöpöä, tai se on kaikkein keskeisimmällä tavalla tärkein asia joka on mahdollista oppia. Tämä väitetään olevan ratkaisu omituiseen UFOjen arvoitukseen. Tässä esitetty informaatio ei ole spekulaatiota tai teoriaa, vaan tiiistelmä ja editoitu uudelleenjärjestely UFOilta saaduista viesteistä. Tämän kontakti-informaation selkeä heikkous on, että todistusaineiston avulla saatu varmuus sen pätevyydestä ei ole saatavilla. Sen vahvuus piilee puhtaassa viestien määrässä ja viestien samankaltaisuudessa, joita on saatu laajalle levittäytyneeltä alueelta ympäri maailman. Viimeiset 25 vuotta ovat tuottaneet miljoonia sanoja näitä viestejä, joiden väitetään saaneen alkunsa UFOista.

Arviolta 15 miljoonaa ihmistä USA:ssa ovat raportoineet nähneensä UFOn, yli 2000 kontaktitapausta on raportoitu, ja noin 700 laskeutumisesta on jäänyt todisteita. [1] Ei ole enää reaalista epäilystä siitä että UFOt eivät olisi olemassa.

Kysymys siis kuuluu: keitä he ovat? Ja miksi he ovat täällä? On hyvinkin mahdollista, että heidän ymmärtämisensä on kaikkein tärkein homma johon voimme ryhtyä. Tuhannet ihmiset ympäri maailman ovat varsin varmoja siitä, että he tietävät ainakin joitain vastauksia näihin vaikeasti kuvailtavien arvoitusten manifestaatioihin.

Kuinka nämä ihmiset saivat tarvittavan informaation? Heidän vastauksensa — joillain saattaa olla vaikea uskoa näitä — on, että he ovat olleet kontaktissa UFOjen matkustajiin. On olemassa laajalle levinnyt ja kasvava ihmisjoukko, joka väittää saaneensa yhteyden UFOihin 1950-luvun alusta lähtien. Tällä hetkellä väitteet ovat niin laajalle levinneet, että ne muodostavat pseudosalaisen alakulttuurin, tietynlaisen maanalaisen ryhmittymän, ympäri maailman. Sanon pseudosalainen koska vaikka monet näistä kontaktihenkilöistä kertovatkin tarinoitaan, informaatio on sellaista että kulttuurimme ei sitä helposti hyväksy. Tämän kulttuurin sisäpiiriläiset kaikki tuntuvat saavan suunnilleen saman informaation, ja heitä löytyy monesta maailmankolkasta.

He eivät ole kaikki suurisilmäisiä kultisteja, valkotakkisina seisomassa kolmen askeleen päässä ihmisistä, eivätkä he ole pieniä vanhoja naisia suoraan salongista. Pääosin kontaktihenkilöt ovat normaaleja ihmisiä keskimääräisellä henkilökohtaisella historialla ja älykkyydellä. Joka vuosi tuottaa enemmän heitä. Harvat näistä ihmisistä saavat tai haluavat julkisuutta.

Olen tutkinut paranormaaleja ilmiöitä 25 vuoden ajan, ja viimeisen 14 vuoden ajan olen erikoistunut kontaktihenkilöiden arvoituksen ratkaisemiseen. Havaitset lukiessasi tätä kirjaa, että se vaatii jonkinlaista taustaa paranormaalien ilmiöiden tutkimisessa. Ensimmäiset kolme kappaletta kirjassa on tarkoitettu tämän taustan tiivistämiseksi, ja kirjaviitteitä on saatavilla niille, jotka haluavat jatkaa tämän aihepiirin tutkimista syvemmin. Suuri määrä ilmeisen aiheeseen liittymätöntä materiaalia alkaa oleellisesti lisätä saatavilla olevia todisteita UFO-kontaktikirjallisuudessa, kunhan tämä kontaktidatan kasa on tiivistetty. Olen nyt sellaisessa asemassa, että voin tehdä tällaisen tiivistyksen, ja tämä analyysi kontaktitarinoista muuttuu vähintään yhden suuren UFO-ryhmän luonteen, ratkoituksen ja alkuperän selitykseksi.

Koko kontaktihenkilöiden tilanne muistuttaa minua jostain jota edesmennyt tohtori James E. McDonald sanoi kongressille vuonna 1968. Hän raportoi edustajanhuoneen ilmailu- ja astronauttikomitealle päätelmistään koskien UFOja. Hän kuvasi tilannetta pohjoisessa Ranskassa vuosia sitten, jossa monet talonpojat raportoivat kivien putoilevan taivaalta.  Koska raportoijat olivat ”tyhmiä” ja ”epätieteellisiä”, heidät jätettiin aluksi huomiotta. Lopulta tiedemies tutki raportteja vakavasti ja tutki asian läpikotaisesti.

Näin syntyi meteoritieteen ala. Tohtori McDonald ehdotti kongressille, että UFO-raportteja käsiteltäessä kohtaamme nyt ”erittäin samanlaisen tilanteen tieteessä. Me olemme pyrkineet jättämään sen huomiotta koska se ei ollut järkeenkäypä. Se ehdottomasti uhmaa kaikkia selityksiä, ja täten tilanne on kehittynyt niin ettemme enää edisty koska me ole jo liikkeessä.” [2]

Tarkastellaan Travis Waltonin tapausta Arizonan Snowflakessa, mies joka otettiin UFOn kyytiin marraskuun 5. päivänä 1975, kuuden silminnäkijän läsnäollessa. Silminnnäkijöille tehtiin valheenpaljastuskoe. Kaikki testit näyttivät silminnäköijöiden puhuvan totta. Travis itse näyttäytyi viisi päivää myöhemmin. Hänen sijaintinsa oli 12 mailia siitä paikasta jossa hänet otettiin kyytiin. Hänellä oli tarina kerrottavanaan, jossa hän heräsi aluksesta ja havaitsi useita erittäin omituisen näköisiä olentoja tutkimassa häntä, sekä neljä täydellisen normaalin näköistä ihmistyyppiä.

Nämä yksityiskohdat ovat varsin aukottomia. Tohtori James Harder, Research for the Aerial Phenomena Research Organizationin johtaja, henkilökohtaisesti tutki tapausta ja totesi että hänen mielestään tapaus ei ole huijaus. Silminnäkijöiden valheenpaljastuskoe tukee myös dataa. Kaikki viittaavat siihen että tämä kontaktitapaus on aito. Kaikesta tästä huolimatta uutisisten aiheen käsittely oli niin vanhan 1950-luvun pilkkalaulun ehdollistama, että harva amerikkalainen tiesi koko asiasta ennenkuin kuukausia tapauksen jälkeen.

Erilaiset UFO-tutkimusryhmät kuten APRO ja MUFON (parempi listaus on lähdeviitteissä) julkaisevat useita raportteja, kuten Travis Waltonin tapauksesta, jotka lehdistö jättää väliin. Ja niin underground tulee yhä enemmän ja enemmän varmemmaksi siitä, että UFOt ovat todellisia ja kommunikoivat meille, kun taas kulttuuriyhteisö kokonaisuutena ei saa tietoonsa paljoakaan tärkeästä datasta. Tämä railo tiedossa oli ainakin joskus suureksi osaksi liitettävissä USA:n hallituksen tapaan tutkia ilmiötä. 1940-luvun lopulla ja 1950-luvun alussa havaintojen ja tarinoiden saadessa tuulta siipiensä alle, USA:n ilmavoimat, kuten lähes kaikki muutkin, olivat ymmällään. Lisäksi he vastasivat Amerikan ilmatilan turvallisuudesta. He olivat noloina ja huolestuneita näistä tunnistamattomista lentävistä esineistä. Nämä olivat takapihan pommisuojien aikaa; kansallistunne oli, että Venäjä saattaa hyökätä ydinasein. Joten on varsin ymmärrettävää että ilmavoimat olivat hermostuneita kyvyttömyydestään selittää ilmiötä. Lopputulos oli, että UFO-ilmiö siivottiin pois silmistä, virallisesti, naurettavana fantasiana. Tässä ympäristössä luotettava silminnäkijä oli velvollinen välttämään UFO-kokemuksiensa raportointia, koska se saattaisi vahingoittaa hänen mainettaan. Tohtori J. Allen Hynek puhui tästä ongelmasta vuonna 1953:

…mitään rakentavaa ei saavuteta… tieteelle pitkällä aikavälillä — pelkällä pilkkaamisella ja päätelmällä siitä että havainnot ovat ”lintuaivojen” ja ”älykkäiden lentokoneiden” tuotosta… Pilkka ei ole osa tieteellistä metodia ja ihmisille ei tulisi opettaa että se on osa sitä. [3]

Project Blue Bookin loputtua ilmavoimat muuttuivat pikku hiljaa varmemmiksi siitä että UFOt eivät olleet uhka Amerikan turvallisuudelle, mutta tähän mennessä UFO-havaintojen sekä niitä havainneiden pilkkaaminen oli jo juurtunut. Vähitellen pilkkalaulun virallinen luonne katosi, vaikka tänä päivänä edelleen on armeijan käsky voimassa että palveluksessa olevat eivät saa raportoida UFOista ennenkuin he ovat antaneet suullisen selvityksen. Mutta pilkkaamisen tapa pysyy edelleen, ja se on onnistuneesti estänyt tiedon liikkumisen aiheesta, joka on tarpeellista tavallisen kansalaisen saada, jotta hän voi tehdä päätelmiä UFOista. Kuten Jacobs huomauttaa kirjassaan UFO-debatin historiasta, Hynek ensin kyseli 44 astronomilta heidän kiinnostuksestaan UFO-ilmiöön, ja havaitsi että vain 17% heistä oli kiinnostuneita. Hän kirjoitti heille, tuolloin, useasta erityisen epätavallisesta ja provosoivasta havainnosta, ja kysyi uudestaan kiinnostusta: lähes kaikista astronomeista oli tullut kiinnostuneita UFOista. Kuten Hynek sanoi, ”heidän yleinen saamattomuutensa johtui tiedonpuutteesta.” [4]

Maissa, joissa UFO-havaintotietoja on vapaasti jaossa, on paljon energeettisempi tunne kansan syvien rivien keskuudessa UFOjen merkityksestä.

Ne, jotka yrittävät käyttää tieteellistä metodia UFOjen tutkimiseen, kohtaavat tietyn perusongelman. Kun yritetään tutkia uutta ilmiötä, tarvitsee aloittaa jostain ilmiön aspektista joka on kytkeytynyt tämän hetken teoriaan. UFO-ilmiö ei välttämättä ole ”laskettavissa” nykyisten fyysisten mittojen ja ennustavien arvioiden tietokoneiden avulla. Luulen että tämä syy enemmän kuin mikään muu lannistaa suurimman osan tiedemiehistä ja estää jopa aiheesta kiinnostuneita ihmisiä aloittamasta tutkimuksia. Ufologia on turhauttava ala tiedemiehelle. Koska se on jo valmiiksi epämuodikasta olla UFO-tutkija, tämä turhautuminen täydentää päätöksen, ja ainoastaan kaikkein uskaliaimmat tiedeyhteisön jäsenet liittävät nimensä UFO-tutkimuksiin. Nämä olosuhteet ovat voimassa myös paranormaalien ilmiöiden tutkimusalalla, johon UFOt myös kuuluvat.

Henkilökohtainen kokemukseni on, että monet ufologian tutkijoista tulevat, vaikka he ovat virallisesti varsin konservatiivisia, luottamaan heidän esoteerisempien teorioidensa myötämieliseen seuraan.  Jotkut kokeneemmista ihmisistä todella koettelevat tämän tiedon rajoja. On korkea aika, että näistä rajoista tullaan yleisemmin tietoisiksi.

Olen ollut tällä tiellä yli 25 vuotta nyt. Olen yrittänyt ylläpitää täysin avoimen mielen tutkimuksissani, enkä ole pitänyt mitään asiaa liian pienenä tai naurettavana ottaa mukaan tarkasteluun. Teoria, joka on asteittain syntynyt tästä lähestymistavasta, voi tuntua hieman villiltä tai absurdilta, mutta se käsittelee villiä ja absurdia dataa. Yksi seikka joka tukee teoriaa on, että lähes kaikki raportit tuntuvat sopivan siihen erittäin hyvin.

Yksi asia kannattaa muistaa: lähes kaikki mitä me nyt pidämme normaalina nykyteknologiassa oltaisiin pidetty villinä ja absurdina mahdottomuutena hieman yli 100 vuotta sitten. Me emme tiedä kuinka monta tuhatta vuotta nyky-ymmärryksemme edellä UFOt saattavat olla.

Olen valinnut olla noudattamatta tämän hetken hyväksytyn tieteellisen mielipiteen rajojen sisäpuolella olevaa todeksi osoitettua tieteellisesti hyväksytyn datan varmentamisen metodia, koska tämä metodi on osoittautunut tehottomaksi käsittelemään näitä ilmiöitä. Teen oletuksen, että syy tälle puutteelle on että systeemi on rakennettu tutkimaan nykyisen teknologisen ja tieteellisen ajatusmaailman sisälläolevaa todellisuuden tasoa. Teen myös jatko-oletuksen että ajattelun tai teknologian ajatusmaailma, joka UFO-ilmiöiden taustalla on, ei välttämättä ole läheisessä yhteydessä nykyisen todellisuusfilosfiamme kanssa. Historia on täynnä esimerkkejä tapahtumista joissa todellisuus itse on osoittautunut yhteensopimattomaksi nykyisen tieteellisen tai filosofisen ajattelun kanssa. Mielestäni tämä tapahtuu jälleen kerran. Me ajattelimme joskus että maapallo oli litteä. Noin 400 vuotta sitten Giordano Bruno sai tuta kun hän ehdotti, että maapallo kiertää aurinkoa. Nyt, jälleen kerran, ei tunnu olevan kasvavaa määrää todistusaineistoa joka osoittaisi täysin eri tyyppisen todellisuuden olemassaoloa kuin yleensä filosofiamme tunnustaa.

Jos kysyt keneltä tahansa kadulla tapaamaltasi uskooko hän UFOjen olevan todellisia, yli puolet vastaa kyllä, kyllä ne mahdollisesti ovat. Suurimmalla osalla ihmisistä on eloisa kiinnostus asiaa kohtaan ja kun jokin tapaus käydään läpi sanomalehdessä, he lukevat sen ja pohtivat sitä. Mutta koska suurin osa UFO-tapauksista jää sanomalehtien sivuilta pois, yleisö ei saa tietää informaatiota monestakaan tapahtuneesta UFO-kontaktista. Palstamillimetrien puute ei ole ainoa syy sille miksi UFO-tapauksia jätetään raportoimatta. On myös muitakin syitä:

1. Henkilö, joka on tullut UFOn kontaktoimaksi, pelkää kertoa tästä kokemuksesta, koska hän pelkää joutua naurunalaiseksi.
2. Kontaktihenkilöllä ei ole tietoa UFOja tutkivista organisaatioista, ja hän saa osakseen ainoastaan epäuskoa ihmisiltä joille hän tarinansa kertoo. Hän haluaisi jakaa tämän kokemuksen mutta ei tunne että häntä uskottaisiin.
3. Kontaktihenkilö ei välttämättä muista kontaktikokemustaan tietoisesti, koska UFOnautit ovat blokanneet hänen muistinsa.

UFO-tutkijat ovat havainneet näiden kolmen kontaktihenkilön ”hiljentävän” syyn pysyvän yhä ja yhä, ja teoretisoidaankin että suuri osa kontaktitapauksista ei koskaan päädy tutkijoiden tietoon. Pioneeriufologi tri J. Allen Hynek on arvioinut, että ympäri maailman tehdään noin 100 UFO-havaintoa päivittäin, vaikka suurin osa näistä jää raportoimatta. Mutta silti on uskomattoman monta tapausta joista emme tiedä mitään. Tällä hetkellä on niin monta hyvin dokumentoitua tapausta UFO-kontaktista että tri Hynek on sanonut olevan korkea aika, että lopetamme munien etsimisen ja alamme tehdä munakasta. Ongelma on, tottakai, että nämä munat ovat niin omituisia että pelkäämme rikkoa niitä ja tehdä omelettia. Tämä kirja on tarkoitettu yritykseksi tehdä tämä munakas, vaikka se maistuisi hyökkäävän kärkevältä joidenkin teoreetikkojen kitalaessa.

Mutta ennenkuin aloitan, haluaisin katsoa muutamaa ”munaa” kanssanne. Haluan, että saatte idean siitä kuinka omituisia nämä munat oikeasti ovat. Joten olen ottanut näytteen noin viidestätoista tapauksesta, kaikki niistä ovat UFO-havaintoja jotka sisältävät lähikontaktin UFOissa matkanneiden kanssa. Nämä muutamat tapaukset on otettu niiden monien APROn, MUFONin ja FLYING SAUCER REVIEWin raportoimien tapausten joukosta. Katso lähdeviitteet kirjan lopussa jos haluat listan näistä informaatiolähteistä. En aio pitkästyttää teitä 1950-luvulla tapahtuneiden hyvin tunnettujen tapausten kanssa. Tämä on pieni näyte tuoreemmista tapauksista, jotta saataisiin osoitettua se miten tavallisia nämmä UFO-kontaktiraportit ovat, ja antaa niille näiden ”munien” sepustusten maku.

TAPAUS NUMERO 1

Päivämäärä: 1963
Paikka: Fern Creek, Kentucky.
Tutkijat: eversti Verne Yahne, Kentuckyn Ilmavartiosto; D.T. Elkins,

Neljä nuorta poikaa, iältään 5-12 vuotiaita, havaitsivat levynmuotoisen aluksen kun se laskeutui pienen metsikön taakse lähellä sitä paikkaa missä he leikkivät. Avaruusasuun pukeutunut humanoidi, noin 1,2 metriä pitkä, saapui metsästä. Kaksi pojista heitti multapaakkuja olentoa kohden yrittäen saada sen tekemään jotain. Olento sitten ampui heitä pienellä mustalla sauvalla, saaden aikaan kutisevan tunteen ja hieman kipua. Kun poikia kuulusteltiin yksitellen, kaikki neljä tarinaa täsmäsivät.

Kuvaus humanoidista jonka he antoivat täsmäsi NICAPin tietoihin yli 200 havainnnosta Ohio-joen laakson alueella huomattavan ja eksaktin tarkasti.

Poikien äiti kertoi että hän sai ”viestin päähänsä” (telepaattisen) soittaa Louisvillen yliopistoon sen jälkeen kun hän oli soittanut kansalliskaartille raportoidakseen havainnon. Pienet jalanjäljet ja selkeät laskeutumisen jäljet löydettiin paikalta. Päivää myöhemmin kaksi tuntematonta miestä vieraili laskeutumispaikalla ja hävitti laskeutumistodisteet. Vaikka he sanoivat että he olivat Louisvillen yliopistosta, tämä ei pitänyt paikkaansa.

TAPAUS NUMERO 2

Päivämäärä: 1965, ja jatkuu nykyhetkeen.
Paikka: Espanja
Tutkijat: Antonio Ribera ja Rafael Farriols, molemmat ufologeja Espanjasta.

Planeetta nimeltä UMMO alkoi ottaa yhteyttä eri ihmisiin Espanjassa vuonna 1965. Kontaktihenkilöt olivat kunnioitettuja ja koulutettuja: kirjailija, insinööri, lakimies jne. Kontaktit tapahtuivat puhelimitse, ja kontaktihenkilöä pyydettiin kysymään kysymyksiä Ummiiteilta. Myöhemmin kysymyksiin vastaava raportti lähetettiin sähköpostissa.

Nämä raportit oli allekirjoitettu peukalon sormenjäljellä joka näytti paljon samalta kuin Uranuksen alkeminen symboli, ”H” jolla oli lyhyempi pystysuora viiva keskiviivan poikki. Kontaktihenkilöille kerrottiin että UMMO-alukset olisivat jossain paikassa tiettynä aikana. Nämä alukset näyttäytyivät sovitusti ja niistä otettiin kuvia. Aluksen pohjassa oli samanlainen poikkiviivainen ”H”-symboli.

Raportit ovat jatkuneet vuosina tämän jälkeen, ja ne puhuvat monista teknisistä aiheista kuten fysiikasta ja biologiasta. ”Ummo”-sanoja, joita käytetään näissä raporteissa, kun niitä on kerätty ja tutkittu, muodostavat johdonmukaisen kielen rakenteen. Ne sanovat olevansa planeetalta joka kiertää tähteä joka alustavasti on identifioitu ”Wolf 424”-tähdeksi, ja että ne aluksi kiinnisttivät huomiota aurinkokuntaamme radiosignaalin takia, joka lähetettiin maapallolta vuonna 1934. He antoivat signaalin taajuuden (413.44 megahertsiä). 14-16 vuoden ikäisinä lasten äänihuulet muuttuvat koviksi ja tästä syystä suurin osa Ummon aikuisista asukkaista ei pysty puhumaan ja he joutuvat käyttämään telepatiaa.

Ummo-raportit ovat poikkeuksellisen kiinnostava UFO-kontaktin ilmentymä, ja ne jatkuvat nykypäivänä. FLYING SAUCER REVIEW välillä päivittää tätä kontaktitarinaa.

TAPAUS NUMERO 3

Päivämäärä: toukokuun 4-9, 1969
Paikka: Bebedouro, Brasilia
Tutkijat: Hulvio B. Aleixo of CICOANI, Belo Horizanten tutkimusryhmä, Brasilia.

Jose Antonio da Silva, 24-vuotias uskomattoman hyvämaineinen sotilas, joutui pienten, punapartaisten humanoidien abduktoimaksi, jotka väkisin veivät hänet alukseensa. Omituisen aluksen vankeudessa kaunis, pitkä, ihmisen näköinen olento ilmestyi hänelle, vaikka pienemmät avaruusolennot eivät tuntuneet näkevän häntä. Hän varoitti da Silvaa vaarasta joka kohtaisi koko ihmiskuntaa mikäli maapallo ei muuttaisi toimintatapojaan. Da Silvalle kerrottiin että näiden tuntemattomien olentojen väliintulo, ja mahdolliset onnettomuudet, saattaisivat seurata.

12 päivää abduktionsa jälkeen da Silva heräsi suureen tarpeeseen mennä ulos. Hän teki niin ja näki kolme punapartaista avaruusolentoa, jotka ilmeisesti olivat kutsuneet hänet telepaattisesti. Hän nopeasti meni taloonsa ja lukitsi oven heitä vastaan, sillä hän tunsi että osa tulevasta vaarasta saattaisi koskea heitä.

TAPAUS NUMERO 4

Päivämäärä: kesä 1973
Paikat: Joka puolella Pennsylvaniaa
Tutkijat: Stan Gordon, MUFONin osavaltiojohtaja

Koska kyseessä on raportti 118 erillisestä kontaktista tuntemattomien olentojen kanssa, päivämäärät ja paikat on yleistetty. Nämä raportit vaihtelevat jonkin verran mutta niillä on pääosin enemmän tai vähemmän samat yksityiskohdat. Keskeiset piirteet näissä tapauksissa ovat olento tai olennot jotka havaittiin. Ne ovat karvaisia, apinankaltaisia olentoja, joilla on kiiluvat silmät ja näkyvät korvat, suuret nenät, torahampaat ja apinan pitkät kädet. Kun Gordonin oli mahdollista ottaa muottivalu jalanjäljestä, printti oli suuri ja kolmivarpainen. Havainnot olivat, suurimmaksi osaksi, metsäisellä alueella tai lähellä maaseutua tai omakotitaloja.

Havainnon aikana eläimet olivat paikallaan, mutat ennen ja jälkeen havainnon sekä eläimet että pikkulapset käyttäytyivät kuin ne olisivat häiriintyneitä, lehmät ammuivat, koirat haukkuivat, lapset itkivät koko yön. Nämä olennot on nähty usein UFO-havaintojen yhteydessä, niitä on nähty menevän sisään UFOihin ja tulevan niistä ulos, ja joskus näiden kanssa telepaattisessa yhteydessä ollut lähde on myös raportoitu. Kolmessa kohtaamisessa olento on ammuttu. Yksi ammuttiin 30-06 aseella (katso tapaus numer 6). Toinen ammuttiin 16-kaliiberin haulikolla lähietäisyydeltä, ja kolmas .38 pistoolilla. Jälkimmäisissa kahdessa tapauksessa olennot katosivat valonväläyksen saattelemina, kuin valokuvakameran välähdys, kun niitä ammuttiin.

TAPAUS NUMERO 5

Päivämäärä: 10-11-73
Paikka: Pascagoula, Mississippi
Tutkijat: Tri J. Allen Hynek, astronomian laitoksen johtaja, Northwestern University; johtaja, Center for UFO Studies; Tri. James A. Harder, rakennustekniikan prof., University of California; APROn johtaja.

Charles Hickson, ikä 45, ja 18-vuotias Calvin Parker olivat kalastamassa, kun pitkulainen, siniharmaa alus kymmenisen metriä läpimitaltaan laskeutui ja leijaili heidän vierellään. Alus piti ”ujeltavaa” ääntä. Ovi aukesi alukseen ja kolme humanoidia tai robottia tuli ulos ja lähestyi kahta miestä. Kuten heidän aluksensa, nämä olennot eivät koskeneet maanpintaan vaan liikkuivat sen yllä, liikuttamatta jalkojaan. Nämä olennot olivat lyhyitä ja niillä oli elefantinnahka, viiltomaiset silmät ja tasapurentakädet.

Kun Parker näki olentojen lähestyvän, hän pyörtyi. Hickson oli halvaantunut, mutta hän kykeni jatkamaan havaintojaan siitä mitä tapahtui. Kaksi olentoa poimi Hicksonin hänen käsistään ja kantoi hänet sisään alukseen. Kun hänet nostettiin, Hickson kadotti kaiken tuntuman, mukaanlukien hänen painonsa. Hänet vietiin paljaaseen, juuri ja juuri valaistuun huoneeseen. Hän ei kyennyt näkemään mistä valo tuli. Olennot asettivat hänet makuuasentoon, edelleen ”kelluvan” ilmassa, ja silmänkaltainen instrumentti skannasi edestakaisin hänen kehoaan läpikotaisin, aivan kuin tutkien tai valokuvaten häntä. Tämä episodi kesti jotain 15 ja 40 minuutin väliltä, Hickson ei ollut varma ajasta. Tutkimuksen mentyä ohi olennot jättivät Hicksonin hetkeksi, sitten ”kelluttivat” hänet takaisin sinne mistä he olivat hänet poimineet, joenrantaan.

Noin tunnin päästä kaksi tärisevää kalastajaa menivät sheriffin toimistoon kertomaan tarinansa. Heitä kuulusteltiin tarkkaan ja jälkeenpäin heidät jätettiin yksin, ”mikitettyyn” huoneeseen. Heidän tallennettu keskustelunsa tuolta ajalta paljastaa, että molemmat miehet olivat varsin pelästyneitä kokemstaan, emotionaalisen trauman ollessa niin suuri Parkerille, että Hicksonin jätettyä huoneen hän alkoi rukoilla. Lopulta hän kärsi hermoromahduksen kokemuksen johhdosta.

Hickson, vaikka häntä piinasivatkin painajaiset ja jatkuvat kauhun tunteet kokemuksesta, pääsi paremmin yli tästä, ja hän kykeni työskentelemään tutkijoiden kanssa jotka halusivat selvittää totuuden hänen kokemuksestaan. 21⁄2 tunnin valheenpaljastuskoe, jonka suoritti erittäin skeptinen koneen käyttäjä, paljasti että Hickson puhui totta. Kun tri Harder teki regressiohypnoosin Hicksonille, ja hän myös oli sitä mieltä että Hickson puhui totta kokemuksestaan. Hän sanoi ”vahva kauhun tune oli käytännössä mahdoton feikata hypnoosin alaisena”.

Tiedemies: Ne ovat todellisia ja sisältävät piilotettuja viestejä

Se kaikki alkoi UFO-havainnosta.

Tohtori Horace Drew, 61, oli vain 10-vuotias kun hän väitti nähneensä tunnistamattoman, hopeisen ja ikkunattoman aluksen leijailevan taivaalla hänen lähiökotinsa yllä Floridan Jacksonvillessa. Tämä kohtaaminen kesti vain hetkiä, mutta jätti elinikäisen viehtymyksen avaruusolentoihin.

“Näin UFOn, joten tiesin niiden olevan todellisia jo nuoressa iässä” Tri Drew kertoi news.com.au:lle.

Tiedemies, jolla on tohtorintutkinto kemiasta Kalifornian teknillisestä korkeakoulusta ja joka on työskennellyt CSIROlle molekyylibiologina, on tutkinut viljakuvioita ja avaruusolentoja jo 20 vuotta. Tri Drew muutti Australiaan 1980-luvulla mutta suurin osa hänen työstään on tapahtunut merten takana, lähinnä Euroopassa.

“Ne ovat varsin harvinaisia Australiassa,” hän sanoo.

Hän, muutaman muun salaliittoteoreetikon kanssa, uskoo viljakuvioiden olevan avaruusolentojen tai ihmis-aikamatkaajien työtä. Skeptikot sanovat niiden olevan todennäköisesti ihmisen tekemiä.

Viljakuvio määritellään tyypillisesti olevan vehnän varsia jotka ovat laonneet ympyrän tai monimutkaisemman kuvion muotoon. Ne ilmenevät yleensä kehittyvissä länsimaisissa tai maallistuneissa maissa, mukaanlukien Japanissa.

Monien viljakuvioiden syy on tuntematon huolimatta useista luonnollisista ja epätavallisista selityksistä. Jotkut viljakuviot on osoitettu väärennöksiksi.

Mutta Tri Drewin mukaan useat ovat ihan oikeita ja pitävät sisällään pulmia jotka voidaan ratkoa ja linkittää aikamatkailuun tai maapallon ulkopuoliseen elämään.

Hän sanoi news.com.au:lle että hän oli vieraillut noin ”parinkymmenen viljakuvion” luona ympäri maapalloa uransa aikana. Tyypillisesti ne ovat olleet 50-500 metriä pituudeltaan, hän sanoo.

”Viimeisen 20 vuoden ajan olen tutkinut UFOja ja viljakuvioita. Aivan kuten muut valtavirran tieteilijät tutkivat tavallisempia aiheita”, tri Drew kertoi vierailleen maaliskuussa UFO & Paranormal Research Society of Australia:n (UFO-PRSA) seminaarissa Sydneyssa.

”Tämä on johtanut ainakin yhteen suureen läpimurtoon kehittyneemmän binäärikoodin etsinnässä kuin mitä tietokoneemme nykyään käyttävät.”

Tri Drew väittää avaruusolentojen tai ihmis-aikamatkaajien jättäneen viljakuvioita maapallolle viesteiksi ”meille tai heille itselleen”.


Miksi viljakuvioita on olemassa?

Tri Drew sanoi olleensa yksi kourallisesta tiedemiehiä koko maailmassa jotka ovat työskennelleet viljakuvioiden viestien dekoodaamiseksi.

Hänen mukaansa jotkut viljakuvioista tarjoavat yleisiä kuvauksia tulevaisuudesta.

“Jotkut viljakuviot näyttävät skemaattisia kuvia tulevaisuuden astronomisista tai ihmistapahtumista”, hän sanoi.

Hän kertoi yhden dekoodatun viestin sanovan: ”Paljon tuskaa mutta silti aikaa. Usko. Tuolla on hyvää”; ”Varo väärien lahjojen kantajia ja heidän rikottuja lupauksiaan”; ”Me vastustamme huijausta. Kanava sulkeutuu”.

Tri Drew on kehittänyt ainakin kaksi teoriaa kuvioiden tarkoitukselle lukemalla niiden ”kehittynyttä binäärikoodia”.

”Yksi teoria on että ne yrittävät tehdä itseään tutuksi meille rauhanomaisesti, kuten me teemme käyttäen kuplia ja delfiinejä”, hän sanoo.

“Kun ihmiset haluavat puhua delfiineille, me panemme pieniä kuplaympyröitä mereen generaattorin kanssa. Me katselemme delfiinien tuloa ja leikimme, ja me tutkimme niitä.”

”Tätä kutsutaan delfiinikommunikaatioprojektiksi.”

Dynamiikka ihmisten ja valaiden sekä delfiinien välisessä interaktiossa oli todennäköisesti verrattavissa siihen kuinka avaruusolennot kommunikoivat kanssamme.

“Barack tai Trump ei koskaan ole sanonut delfiinille: ’viekää minut johtajanne luo, haluan solmia kanssanne sopimuksen'”, hän sanoo.

”Ja avaruusolennot eivät ole kiinnostuneet tekemään kanssamme sopimuksia.”

”Ne ovat meitä edellä niinkuin me olemme delfiinejä ja valaita edellä.”

Hänen toinen teoria viesteistä on että ne ”eivät ole tarkoitettu edes meille”.

Tri Drew sanoi ihmis-aikamatkaajien kaukaisesta tulevaisuudesta luovan viljakuvioita suunnannäyttäjiksi, auttaen meitä ohjaamaan ”niiden kaukaisessa menneisyydessä joka on meidän nykyisyyttäme”.

“On varmasti ihmisolentoja jotka elävät noin 5000 vuoden päässä joilla on aikamatkustuskyky”, hän sanoi.

“Ne tulevat takaisin ja lentelevät ympäri maapalloa.”

“Ne tuntuvat sanovat ’tämä on se päivä’ ja merkitsevän sen.”

“Joten ongela on että me emme tiedä aika-avaruuden fysiikasta tarpeeksi ymmärtääksemme mitä tapahtuu. Ja se on tietomme tuolla puolen.”

”Ehkä je eivät halua meidän tietävän siitä. Se saattaa olla tarkoitettu vain niille.”

Moni tutkimusalan tekijä uskoo tähän teoriaan.


Miten ne syntyvät?

Tri Drew sanoi viljakuvioiden ilmeisesti syntyvän ”tuntemattomasta energiasta joka lämmittää viljaa”.

”Se on kuin mikroaaltoenergia mutta jotain jota maapallon tiede ei tunnista”, hän sanoo.

”Se voi kuvioida vehnää”.

“Kukaan ei näe tai kuule mitään ja siksi se on niin vaikeaa osoittaa. Jos jossain on alus, se on hiljaa, äänetön.”

Mutta hänen mielestään ei ole mitään pelättävää.

“Ei kannata pelätä”, hän sanoo.

Todellisia vaiko huijausta?

Todellisen viljakuvion ja huijauksen erottaminen toisistaan on kuin koittaisi erottaa oikeaa maalausta feikistä, Tri Drew sanoo.

“On joitain asioita joita kannattaa etsiä”.

Vilja joka on taipunut ”puoliväliin” niiden varsista, sen sijaan että se olisi kokonaan maassa, on yksi merkki paranormaalien selitysten etsijöille määrittää se onko kyseessä huijaus.

”Ei ole mahdollista absoluuttisesti todistaa sitä että viljakuvio on huijaus mutta voi antaa korkean todennäköisyyden sille”, hän sanoo.

”Jos kyseessä on huijaus, sana leviää erittäin nopeasti, ihmiset ovat tietoisia ja heitä ei huijata niin helposti.”

 

Artikkelin julkaissut News.com.au

Ensimmäisen asteen kontaktihenkilön haastattelu

Kohtaamisia tunnistamattomien lentävien esineiden kanssa on kategorisoitu viiteen ryhmään. Kun henkilö näkee UFOn 150 metrin päässä, se on ensimmäisen asteen kohtaaminen.

L. A. Marzulli istuu alas ”Kate”:n kanssa joka on kokenut ensimmäisen asteen kohtaamisen.

Hän kykeni filmaamaan tapahtuman vaikkakin se on erittäin summittainen. Hän myös piirsi kuvan siitä miltä kolme alusta näyttivät kun hän ne tuolloin näki alunperin.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Omituinen valonsäde Etnan yllä

Etna on aktiivinen kerrostulivuori Sisilian itärannikolla Italiassa Catanian metropolikaupungissa. Tulivuori on 10 kilometriä korkea ja sen kannan läpimitta on noin 150 kilometriä. Historialliset havainnot Etnan purkauksista menevät niinkin kauas kuin 3500 vuoden taakse historiassa.

Omituinen valonsäde Etnan yllä
Omituinen valonsäde Etnan yllä

Tulivuori on ollut erittäin aktiivinen viimeisen kolmen päivän ajan, ja se on luonut visuaalisen spektaakkelin sylkiessään laavaa, palavia kiviä ja tuhkaa ilmaan. Tämä ei ole täysin harmitonta ottaen huomioon BBC:n tiimin ja usean turistin kärsineen pieniä vammoja kun se purkautui.

Laavavirta sekoittui höyryyn ja tämä sai aikaan suuren räjähdyksen, mikä pommitti ryhmää kiehuvilla kivillä ja höyryllä. Noin kahdeksan ihmistä sai vammoja, ja jotkut evakuoitiin vuorelta. Katso video täältä.

Mutta tuntuu siltä että tulivuorella on joitain mysteerejä sillä omituinen valonsäde ilmaantui tulivuoren ylle purkauksen aikana.

Seuraavalla videolla BPearthwatch puhuu mystisestä valonsäteestä.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Todistusaineistoa siitä että Atlantiksen osa on edelleen Etelänapamantereen alla!

Saammeko pian kuulla muinaisista raunioista jotka on löydetty Etelänapamantereelta? Onko olemassa jonkinlainen liittouma joka työskentelee kaikkein suurimman ihmiskuntaa uhkaavan uhan kukistamiseksi? Voiko Etelänapamantereen Atlantis olla osa täydellistä tai osittaista UFO-paljastusta?

Charles Chapgoodin mukaan, jonka vuoden 1958 kirja Earth’s Shifting Crust sisälsi Albert Einsteinin kirjoittaman esipuheen, noin 12 tuhatta vuotta sitten maapallon kuori siirtyi ja samalla siirtyivät mantereet, joista muodostui Etelänapamanner, sijainnissa joka oli pohjoisempaan päin kuin mitä se on tänäpäivänä.

Tämä lämpimämpi manner oli koti kehittyneelle sivilisaatiolle, jossa sanotaan ”pre-adamiittisten” pitkäkalloisten jättiläisten eläneen. He ilmeisesti ovat törmänneet mantereelle jota kutsumme Antarktikseksi noin 55 tuhatta vuotta sitten.

Mutta yhtäkkinen muutos nykyiseen jäykkään paikkaan tuhosi sivilisaation asukkaat — ”pre-adamiittiset” jättiläiset, atlantislaiset — ja heidän mahtava kaupunkinsa hautautui jääkerrosten alle.

Onko Atlantis Etelänapamanner? Platon kuvaa Atlantista seuraavasti:

Ensin he sanoivat että maaperä oli korkealla veden yllä.

Joka puolella kaupunkia oli tasankoa… sen pinta oli sileä ja tukeva.

Kaikki tämä osa saarta oli etelässä, ja se suojasi pohjoistuulelta. Ympäröivät vuoret ylittivät, kuuluisuudessa, lukumäärässä, koossa ja kauneudessa ne mitä me näemme tänään.

Platonin kuvaus on hämmästyttävä, mutta kaikkein uskomattominta oli se että ”egyptiläiset” kertoivat hänelle tämän, tarkemmin sanottuna pyramidin rakentajat. Heillä oli viesti joka oli kirjoitettu Suuren Pyramidin kiviin.

NASA on vuodesta 2003 lähtien käyttänyt ICESat-satelliittia ja Operation IceBridgen datajoukkoa BEDMAP2:a, joka on hankittu laserilla ja jään läpäisevällä tutkalla. Ne voimme tarkkailla Etelänapamantereen peruskallion topografiaa.

Kuten tiedämme, Greenwichin meridiaanin pituuspiiri on maailman päämeridiaani. Jos me nyt peilaamme Greenwichin meridiaanin, se näyttää Atlantiksen pääkaupungin sijainnin, tasan tarkkaan samalla tavalla kuin kiviin kirjoitettu viesti Suuressa Pyramidissa.

Tämä alue koostuu saarista jotka ovat lähellä merenpintaa. Se on Atlantiksen pääkaupungin Poseidopoliksen sijainti.

Kuten Platon kirjoittaa:

“Kun me menimme kolmen ulkoisen sataman läpi, siellä oli pyöreä seinämä joka alkoi mereltä ja kaikkialla etäällä oli viisikymmentä suurempaa aitausta ja niiden satamat. Tämä seinämä oli lähellä samaa pistettä jossa kanava juoksee mereen.”

Nyt jos katsomme salaisen sisäänkäynnin sijaintia, jotka natsit löysivät, ja vertaamme sisäänkäynnin pituuspiiriä Greenwichin meridiaaniin, havaitaan että ne ovat samansuuntaiset.

Lisäksi jos otamme kartan joka kuvaa yksityiskohtaisesti reittiä jolla päästä jäänalaiseen tukikohtaan (katso alla)…

näemme että 1530 kilometriä pitkä reitti osoittaa paikkaan joka on tasan tarkkaan samoissa koordinaateissa kuin Atlantiksen pääkaupunki.

Mikäli tutkijat ovat oikeassa analyysissaan Atlantiksen pääkaupungin sijainnista ja me kokonaiskuvamme kanssa, pääsemme huikaisevaan loppupäätelmään että kaikki tarinat Atlantiksen muinaisista raunioista voivatkin olla totta.

David Wilcockin mukaan eri ryhmittymät, joita kollektiivisesti kutsumme Allianssiksi, työskentelevät UFO-paljastuksen hyväksi ja he aikovat aloittaa sen kertomalla meille muinaisista raunioista ja siitä että joskus oli olemassa kehittynyt sivilisaatio, joka mahdollisesti edelleen elää jääpeitteen alla. Me olemme uuden suuren informaatiopaljastuksen partaalla joka transformoi kaiken mitä me luulimme tietävämme elämästä maapallolla.

Katso allaoleva video jossa kerrotaan lisää tietoa. Lue myös seuraavat varsin kiinnostavat linkit aiheen tutkijoilta.

Linkit:

https://www.poureuxlelivre.fr/welcome/atlantis/
https://www.poureuxlelivre.fr/welcome/atlantis/acropolis-the-expertise/
https://www.poureuxlelivre.fr/welcome/atlantis/atlantis-the-new-evidence/
https://www.poureuxlelivre.fr/welcome/atlantis/atlantis-and-the-greenwich-s-meridian/

Lisäksi: David Wilcockin selitys Etelänapamantereen kaupungista https://www.youtube.com/watch?v=HGcsfa-GyZk

 

Teknologiaa avaruusolennoilta: Lockheed Skunkworksin työntekijä puhuu

Don Phillips toimi USA:n ilmavoimissa Las Vegasin tukikohdassa tapauksen aikana jolloin UFOjen nähtiin liikkuvan uskomattomalla nopeudella Charleston-vuoren lähellä Las Vegasista luoteeseen.

Lisäksi hän työskenteli Kelly Johnsonin kanssa Lockheed Skunkworksilla, suunnitellen ja rakentaen U-2 ja SR-71 Blackbirdia.

Allaolevalla videolla hän todistaa että meillä on nämä ulkoavaruuden laitteet sekä meillä on suuria teknologisia harppauksia saavutettuna niiden tutkimisesta.

Hän lisää, että 1950- ja 1960-luvuilla NATO tutki avaruusolentorotujen alkuperää ja levitti raportteja eri maiden johtajille.

Hän listaa muutaman teknologian joka on avaruusolentojen ansiosta kyetty kehittämään: tietokonesirut, laserit, pimeänäkö ja luodinkestävät liivit.

Blogger Tricks

Negatiivisten uskomusten temput ja työkalut

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Aihe tällä kertaa käsitteli negatiivisia uskomuksia, sitä miten ne toimivat.

Sanon hyvää päivää tänä päivänne aikana, miten voitte?

Selvä, kiitos. Kuka pitää elokuvista? Hyvä. Kun menette elokuviin, tiedätte että he kertovat tarinan joka ei välttämättä ole totta. Mutta antamalla teille mitä tarvitsette tuossa tarinassa, luomalla uskottavat hahmot ja kiinnostavat juonenkäänteet ja niin edelleen, he sallivat teidän tehdä sen mitä monet ihmiset elokuva-alalla kutsuvat tahdonvaraiseksi avoimeksi mieleksi. Joten mennessänne tarinan mukana kuin se olisi totta, suhteuttaessanne itsenne hahmoihin kuin ne olisivat oikeita ihmisiä sen sijaan että joku esittää heitä.

Tämä konsepti, tahdonvarainen avoin mieli, on myös mekanismi jota käytetään uskomusjärjestelmissä, omituista kyllä. Idea, josta olemme usein puhuneet, on että kun synnytte inkarnaatioon, kun muodostatte persoonallisuuden, egorakenteen, kokeaksenne fysikaalisen todellisuuden, se yleensä koostuu määritelmistä, uskomuksista, tunteista, ajatusmalleista, käyttäytymismalleista, jotka muodostavat sen mitä pidätte omana persoonanananne, fyysisenä identiteettinänne. Nämä määritelmät ovat sinikopiotasolla joka määrittelee sen mitä olette kykeneväisiä kokemaan fyysisen maailman olevan. Uskomusten, jo pelkän luonteensa ja määritelmänsä mukaan, täytyy sisältää resonanssi ja värähtelytaajuudet jotta niihin voisi uskoa vahvemmin, tai teillä ei olisi vaadittavaa fokusta uskoa siihen mitä ne sanovat teille ja olla fyysinen kokemus joka edustaa tuota tiettyä uskomusta. Joten kaikki uskomukset saavat itsensä näyttäämään jollain tavalla ainoilta mahdollisilta ja olemassaolevilta uskomuksilta tuolla hetkellä.

Koska olette olentoja joilla on sekä positiivisia että negatiivisia uskomuksia, kun teillä on positiivinen uskomus mielessänne, teidän taivuttelunne ei ole niin iso juttu tai sen ei tarvitse suostutuella teitä uskomaan että teillä on kivaa. Hyvät tunteet jotka koette. Mutta koska todella syvällä sisällänne sekä samalla myös yliminässänne todella TIEDÄTTE sen totuuden että olette rajattomia, ikuisia ja tuhoutumattomia olentoja jotka ovat ABSOLUUTTISESTI EHDOTTOMAN RAKKAUDEN sekä Luomakunnan tuen ARVOISIA, koska TODELLA TIEDÄTTE tämän sydänten sydämissänne, negatiivisten uskomusten täytyy työskennellä todella kovaa ja todella erityisellä tavalla jotta teidän sallittaisiin uskoa tahdonvaraisen avoimen mielen avulla tuo totuus, jotta kokisitte polariteetin käsitteen. Se on itseasiassa erittäin vaikeaa sisäisesti uskoa jotain negatiivista todellisesta olemuksestanne. Joten negatiiviset uskomukset joutuvat luottamaan sarjaan temppuja ja työkaluja, niiden täytyy erityisesti osoittaa tiettyjä ideoita ja kokemuksia ja tehostaa ja paisuttaa niitä jotta fokusoituisitte aivan erityisellä tavalla jotta oikeasti päästäisitte irti ajatuksesta että olette näin ARVOKKAITA OLENTOJA ja oikeasti vakuutella että ette ole sen arvoisia. Vakuutella että elämä on taistelua, vakuutella että asiat eivät ole helppoja. Koska syvällä sisimmässänne tiedätte että ne oikeasti ovat. Tiedätte syvällä luonnollisessa Itsessänne että asiat ovat erittäin yksinkertaisia.

Ja niin jotta kokisitte polariteetin idean, jotta kokisitte idean fyysisestä todellisuudesta, kokemuksena jossa käytte läpi unohtamisprosessin siitä kuka olette jotta muistaisitte itsenne uudelta kantilta, jotta voisitte laajentaa ymmärrystänne itsestänne, tehdäksenne itsenne, sanoisimmeko, kaikkien eri ajatusten ja negatiivisten uskomusten saataville jotka ovat olemassa unohduksen maailmassa. Näin käymällä läpi näitä negatiivisia uskomuksia, niitä muuntamalla positiivisiksi, muuntamalla pimeyttä valoksi, muuntamalla rajoitteita vapaudeksi on koko homman nimi. Ja niin yleensä aloitatte jostain negatiivisesta uskomuksesta joka esittää teemaa jota olette suostuneet tutkimaan tässä elämässänne, joka nostaa päätään, ja kaikki haasteet tulevat tiellenne jotka esittävät tuota teemaa elämässänne. Mutta jälleen kerran, koska suuri osa siitä että kykenette löytämään itsenne uudelta kantilta johtuu itseasiassa siitä että käytätte unohtamista tapana tehdä sen, tällöin negatiiviset uskomukset voivat joskus tuntua erittäin vahvoilta, erittäin voimakkailta, erittäin perustavanlaatuisilta.

Tottakai ne saavat voimansa vain TEILTÄ. Mutta ne antavat teille mahdollisuuden tutkia tietynlaisia skenaarioita joita rajoittamaton olento ei muuten kykenisi tutkimaan. Jokatapauksessa nyt kun saavutte negatiivisuuden syklin loppua kohden ja siirrytte positiivisempaan tietoisuuteen ja heräämiseen, tietoisuuden laajentumiseen, nyt on aika alkaa todella muistaa se, että kaikki negatiiviset uskomukset, joiden kanssa olette olleet tekemisissä, ja jotkut joiden kanssa jatkatte vielä jonkin aikaa elämässänne, ovat todella vain pelkkiä ideoita, tietyllä tavalla savuverho, ja että niiden täytyy tehdä todella kovaa töitä ja keskittyä todella kovaa tiettyyn asiaan teidän sisällänne jotta ne saavat teidät uskomaan sitä että ettette ole arvokkaita, jotta ne saisivat teidät uskomaan idean että teidän ei tulisi tutkia niitä. Koska ne ovat, jälleen kerran, suunniteltu niin, että ne pyrkivät jatkamaan itseään, pyrkivät jatkamaan itsensä vahvistamista ja näyttämään siltä kuin ne olisivat ainoa mahdollinen todellisuus. Ja kun tämä idea tulee negatiiviselta puolelta, niillä on monia työkaluja ja temppuja käytettävissään jotta te uskoisitte tuon skenaarion.

Aloittakaamme tutkailemalla joitakin noista työkaluista ja tempuista ja laajentaen siitä pikkuhiljaa, jotta voitte todella lukkiutua tähän ideaan. Voitte kaikki seurata myös listaa joka teille on jaettu, mikäli haluatte. Listassa jonka näette, etu- ja takapuolella, on sekä negatiivisten uskomusten työkaluja että myös työkaluja niiden neutralisoimiseen, johon pääsemme hetken päästä. Listan ei ole tarkoitus olla täydellinen. Se voisi olla useita sivuja pitkä, koska negatiiviset uskomukset ovat erittäin hyviä ja välkyjä siinä mitä ne tekevät. Jokatapauksessa, tämä kattaa suurimmat ja alkaa todella antaa teille idean siitä mitä etsiä kun käsittelette negatiivisten uskomusten työkaluja ja tekniikoita. Kun asenteenne on neutraali näitä ideoita kohtaan, voitte alkaa tarkastella näitä ideoita, voitte todella alkaa nähdä ne neutraalimmasta paikasta, ja todella alkaa päästä irti niiden kyvystä taivutella teidät, niiden kyvystä saada teidät vapaaehtoisesti avaamaan mielenne itsellenne ja niille, ja lopulta tulla täyteen ymmärrykseen ja täyteen tietoisuuteen siitä että nämä ovat vain ideoita joita vahvistetaan ja paisutellaan, jotka filtteröidään uskomusjärjestelmienne läpi jotka eivät ole empiirisesti totta teistä, mutta antaa teille tilaisuus tutkia iteänne paikasta joka ei olisi ajattomassa hengen tilassa mahdollista.

Vakuuttaa teille että mikään muu uskomus ei ole yhtä todellinen

Noniin, olemme jo käsitelleet tätä hieman. Eräs ensimmäisistä asioista, joka negatiivisten asioiden tulee tehdä, kun ne haluavat saada teidät lakkaamaan etsimästä ideaa, on vakuuttaa teille että ne todella edustavat todellisuutta, ja että kaikki on fantasiaa.

Vakuuttaa teille mikään muu uskomus ei ole mahdollinen

Jos, silloin kun ne yrittävät taivutella teitä uskomaan että vain ja ainoastaan ne ovat todellisia, ja kuitenkin saatatte olla sen verran voimaantuneuta jotta etsitte muualta ja louhitte itsellenne jotain siitä uskomuksesta, ne tulevat, niinkuin sanoin, tehostamaan voimaansa, ja yrittämään vakuuttaa teidät että mikään muu uskomus ei ole mahdollinen.

Vakuuttaa teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia

Tämä on erittäin ovelaa. Koska, jälleen kerran, se mitä ne yrittävät vakuuttaa teille että pysytte tasan siinä missä ne haluavat teidän olevan, on että ne värittävät ja filtteröivät idean joka saattaa edustaa totuuttanne, innostustanne ja saada se näyttämään joltain jota se ei ole, itse asiassa saada se näyttämään varsin pelottavalta ja josta pysyisitte poissa. Se on toinen temppu jolla ne saavat teidät pysymään tasan siinä missä ne haluavat teidän pysyvän.

Vakuuttaa teille että negatiiviset uskomukset ovat positiivisia

Tämä on kolikon kääntöpuoli. Eivät ainoastaan ne uskottele teille että positiiviset uskomukset ovat negatiivisia, mutta ne uskottelevat teille että NIILLÄ on teidän paras etu mielessään, niin että etsitte niitä silloin kun kohtaatte todella positiivisen uskomuksen todellisuudesta jonka ne ovat saaneet teidät mieltämään pelottavaksi. Tätä ne myös kasvattavat sanomalla ”voi voi, tule tänne, ymmärrän sinua, täällä olet turvassa, suojelen sinua tästä suurelta pahalta positiiviselta uskomukselta.” Ne saavat itsensä näyttämään sankareilta joiden luokse liikutte.

Vakuuttaa teille että ottaisitte negatiiviset asiat henkilökohtaisesti

Monta kertaa idea on, että kun näette toisia ihmisiä, jotka käyvät läpi negatiivisia asioita, ymmärrätte että ihmiset jotka pelkäävät syventyä itseensä ja tutkia näitä ilmiöitä usein projisoivat omat ongelmansa muihin, kuten teihin. Ja jos teillä ei ole keinoja neutraloida ideaa ja tunnustaa eroa jonkin kanssa joka todella on teidän omanne ja jonkin joka on heidän ongelmansa, negatiivinen uskomus saattaa vakuuttaa teille että se mitä kerrotte itsellenne itsestänne onkin totta, vaikka itseasiassa se mitä ne tekevät on puhuvat itsestään. Monet ihmiset paheksuvat olla esimerkkinä, ja uskovat että he ovat epäonnistuneet jos he näkevät jonkun onnistuvan asioissa joita he pitävät saavuttamattomina ja projisoivat oman paheksuntansa muihin syytösten muodossa, tai sanoen toisilla olevan joitain todella negatiivisia ominaisuuksia jotka ovat oikeasti heillä, tai että he kieltävät itsensä koska pelkäävät tarkastella sitä perustuen siitä mitä heidän negatiiviset uskomuksensa ovat sanoneet heille että heidän ei tulisi tehdä. ”Sinun ei pidä tutkia tätä.”

Joten tämän neutralisoiminen tarkoittaa ettei ota asioita henkilökohtaisesti. On aina viisasta kuunnella jotain ja tarkastella voidaanko heidän neuvoaansa käyttää tai olisiko heidän näkökulmansa jotain sellaista jota tulisi tarkastella. Mutta jos tajuat että tämä on yksinkertaisesti heidän ongelmansa, tällöin negatiivinen uskomus tekee kaikkensa jotta pysyisitte negatiivisina, vakuutellen että se mitä ne sanovat teistä, eli negatiivinen idea, on itseasiassa totta. Teidän tulee opetella tekemään ero heidän ongelmillaan ja teidän ongelmillanne.

Vakuuttaa teille syyttää toisia omasta negatiivisesta kokemuksestanne

Kyllä, tämä on jälleen kerran kolikon toinen puoli henkilöltä joka syyttää ja projisoi. Negatiivinen uskomus haluaa teidän kieltävän sen seikan että TE OLETTE käsittelemässä negatiivista uskomusta, koska se saa näyttämään itsensä varsin pelottavalta, ja tämän takia emme voi tarkastella sitä koska se muuttuu yhä pelottavammaksi, se muuttuu yhä suuremmaksi ja se murisee teille jos tulette lähelle. Joten säilyttääksenne itsenne se aktivoi idean selviytymismekanismista ja sanoo ”tämä ei liity sinuun, sen täytyy olla jonkun muun aiheuttama, syytä jotain toista, projisoi toisen päälle ne asiat joita pelkäät itsessäsi jotta sinun ei tarvitse tarkastella niitä, voit vain jättää ne jonkun muun huoleksi ja se ei ole oma ongelmasi enää.”

Vakuuttaa että kärsitte jos muutatte uskomuksianne

Kyllä, tämä on todella iso. Idea helvetissä kärsijöistä. Sallia teidän tietää että olette turvassa siinä missä olette ja että tämä on toinen tapa maalata kuva positiivisesta todellisuudesta äärimmäisen negatiivisessa valossa kun sanoo ”katso, vaikka et välttämättä olekaan absoluuttisen onnellinen, olet kuitenkin mukavasti siinä turvassa ja jos lähdet siitä liikkeelle olipa se sitten kuinka negatiivista tahansa, vakuutan sinulle että se minne haluat mennä tulee olemaan paljon vaikeampaa, paljon pelottavampaa, että haluat pysyä tutussa ja turvallisessa, koska tulet todella kärsimään jos oikeasti yrität saada sen mitä oikeasti haluat ja itse asiassa saatat jopa EPÄONNISTUA siinä joka tekee sinusta vieläkin masentuneemman, joten miksi et vain pysyisi täällä jossa on mukavaa ja turvallista, huomassani.”

Vakuuttaa teille että tunnette itsenne vähemmän yksinäisiksi jos toiset vahvistavat negatiivista uskomusta

Tämä on jälleen kerran ”kaksin aina kaunihimpi”-idea. Jos tunnette että olette negatiivisuuden tilassa, kurjuuden tilassa, mutta haluatte tuntea idean siitä että ette ole yksin, jotta teidän ei tarvitsisi tuntea näin yksinään, silloin voitte kutsua muita jotka ovat yhtä kurjia, ja kutsutte heitä jotta he tuntevat itsensä vielä kurjemmiksi ja myös te, jotta voitte pysyä tilassa joka tuntuu yhteiseltä tilalta, ja täten koska kaikki tekevät niin, minun ei tarvitse muuttua. Tuo on se idea. ”Katso nyt, kaikkihan näin tekevät, miksi sinun tulisi olla erilainen, me olemme kaikki kurjia, pysy vain sellaisena.”

Vakuuttaa teille että muutos on liian vaikeaa

Jälleen kerran tämä kulkee käsi kädessä joidenkin jo mainittujen asioiden kanssa, mutta tämä voidaan tehdä usein eri tavoin, ja jälleen kerran ne osoittavat uskomuksistanne joihin jo uskotte, ja ne vahvistavat ja suurentavat niitä tiettyjä asioita joita olette aina pitäneet vaikeina, ja saavat ne näyttämään vielä vaikeammilta jos olette menossa eri suuntaan.

Vakuuttaa teille että on mahdotonta muuttua

Jälleen kerran, sama idea. Se on yksinkertaisesti luonnonlakeja vastoin. ”Olet se mitä olet, olet kuka olet, älä keinuta venettä, et voi tehdä asialle mitään.”

Vakuuttaa teidät antamaan negatiivinen merkitys kaikille tilanteille

Tottakai. Koska jos yhtäkkiä tajuaisitte että kaikki on itseasiassa neutraalia ja että voitte itseasiassa VALITA merkityksen ja saada sen vaikutuksen joka merkitykseen perustuu, silloin negatiiviset uskomukset ovat menettäneet valtansa koska yhtäkkiä olette neutraloineet ne aivan kuin minkä tahansa muun uskomuksen. Joten se taas vakuuttaa teille että ainoa realistinen asia tehdä on antaa negatiivinen merkitys jokaiselle tilanteelle joka näyttää, millään muotoa, siltä jota teille on koskaan opetettu määrittämään negatiivisesti ja ei sallia edes mahdollisuutta ajatella että sitä voitaisiin koskaan määritellä toisin tavoin. ”Tämä on se mitä kaikki muut sanovat tämän tarkoittavan, miksi siis uida vastavirtaan? Tiedät että se on paha asia, jokainen sanoo tämän olevan paha asia, joten selvästi sen täytyy olla oikeasti paha asia, joten älä yritä määritellä sitä uudelleen koska silloin näytät vain typerältä. Näytät yksisarvisella ratsastajalta, kaikki tietää että todellisuus on se mitä se todella on.”

Vakuuttaa teidät tuntemaan voimattomuutta muutosta kohtaan pienentämällä kykyä

Jälleen kerran, jos sallitte itsenne antaa tiettyjen negatiivisten uskomusten pysyä teissä kiinni tarpeeksi kauan, ne saavat teidät tuntemaan että energianne imetään pois joka kerta kun muutatte suuntaa jonkin positiivisen suuntaan vakuuttaakseen teille että todella teillä ei ole kykyä tehdä näin. Tämä saa teidät tuntemaan itsenne väsyneiksi, ne saavat teidät tuntemaan niinkuin se ei olisi sen arvoista, ne saavat teidät tuntemaan kuin tämä tulisi olemaan todellista kamppailua, todellista vääntöä, ne saavat teidät tuntemaan itsenne heikommaksi, koska ne antavat lisää voimaa teille kun ne saavat teidät pysymään negatiivisuuden puolella, ja ne ottavat energiaa pois kun liikutte positiivisen puolelle. Ei sillä että oikeasti OLISITTE heikompia, kyse on siitä että vertailussa ne saavat asian näyttämään siltä kuin olisitte heikompia koska ne liottavat teitä niin suuressa määrässä valtaa kun palaatte takaisin niiden suuntaan.

Vakuuttaa teidät tuntemaan avuttomuutta muutoksen edessä vahvistamalla pelkoa

Jälleen kerran ne väijyvät sitä ideaa mistä tahansa muusta negatiivisesta uskomuksesta joka saattaisi luoda oikean pelon kokemuksen, ja ne pumppaavat valtaa ja energiaa siihen pelkoon. Ne vahvistavat sitä niin paljon että sinusta tulee niin pelon valtaama, niin lamaantunut ettet voi tehdä mitään positiiviseen suuntaan liikkumiselle. Tai ainakin niin ne haluavat saada asian näyttämään.

Vakuuttaa teille että on omien etujenne mukaista kuvitella kaikkein pahin lopputulema

Tämä kulkee käsi kädessä sen konseptin kanssa jossa olette realistisempia jos aina kuvittelette pahinta. Koska, jälleen kerran, muutoin se vahvistaa ideaa että jos ette aina ajattele elämästä niin, ihmiset kuvittelevat että olette jonkinlainen hörhö, että ette ole realistisia, että teillä ei ole jalat maassa, että teihin ei voida luottaa tärkeissä asioissa koska mielikuvituksenne on liian vilkas. Ja niiin edelleen ja niin poispäin. Että elät vain fantasiamaailmassa. Joten kuvittelemalla pahimman mahdollisen ihmiset näkevät että ”kyllä, seon varsin realistinen arvio, koska tuo on tapa miten kaikki tietävät maailman makaavan, ja sitten sinut otetaan vakavasti.” Mutta jälleen kerran tämä on ansa. Koska kaikki haluavat tulla otetuksi vakavasti, negatiiviset uskomukset vetävät yhtäsuuruusmerkit vakavasti otettavuuden idean ja aina pahimman skenaarion projisoinnin kanssa. Ja pian siitä tulee tapa.

Vakuuttaa teidät siitä että ne ajattelevat parastanne

Ehdottomasti. Kuten olemme jo maininneet, idea siitä että ”katso, katso, pidän sinusta huolta, en aio satuttaa sinua, tiedän että maailma tuolla on iso ja paha ja jos antaisin sinun elää unelmiasi siinä SUURESSA MUSTASSA TUNTEMATTOMAN TYHJYYDESSÄ, silloin joutuisin etsimään sinut, suojelemaan sinua, pitää sinut poissa suuresta pahasta tyhjyydestä kaikilta niiltä hirvioiltä jotka siellä piileskelevät, minä todella todella olen se joka olen selkäsi takana, minä pidän sinusta huolta, minä ajattelen parastasi, joten pysy vain tässä värähtelyssä, koska muuten jos en ole kanssasi kuka tietää mitä voisi sattua sinulle ja se olisi pelottavampaa kuin mikään mitä voisit kuvitellakaan.”

Vakuuttaa teille että tarkoitus pyhittää keinot

Tämä on iso asia yhteiskunnassanne. Koska negatiiviset uskomukset vakuuttavat teille, jälleen, kääntämällä idean positiivisesta negatiiviseksi ja negatiivisen positiiviseksi, saa teidät käyttäytymään negatiivisilla tavoilla ajatellen että se oikeasti ratkeaa positiivisella tavalla, joka ei yksinkertaisesti ole mahdollista. Tarkoitus ja keinot OVAT YHTÄ. Joten negatiivinen käyttäytyminen muuttuu normiksi, ja negatiiviset uskomukset jatkuvasti vahvistavat tuota negatiivista käytöstä keinona positiivisen tuloksen saamiseksi, mitä ei tapahdu koskaan. Koska se saa teidät etsimään ja ajattelemaan ”kyllä, tämä tulee toimimaan” vaikka lähestytte asioita negatiivisella tavalla, tarvitaan vain negatiivisen vahvistusta, mikä on juuri se mitä negatiivinen uskomus haluaa tapahtuvan.

Negatiivisen todellisuuden vahvistaminen negatiivisella synkronisiteetilla

Synkronisiteetteja tapahtuu kaiken aikaa. Mutta tottakai, idea on että kun olette negatiivisessa tilassa, synkronistiset heijastukset tulevat myös heijastelemaan tuota negatiivisuutta. Tätä te kutsutte ”pahaksi onneksi” kielessänne. Tuolloin ihmiset sanovat ”jos ei olisi pahaa onnea, ei olisi onnea ollenkaan”. Idea jälleen kerran on, että kun olette negatiivisessa tilassa, tottakai sitä vahvistetaan synkronisiteetilla, koska synkronisiteetti on vain esitys mekanismista joka on neutraali, eikä sillä ole omaa mieltä. Sitä ei kiinnosta minkälaista energiaa siihen laitetaan. Joten negatiiviset uskomukset tietävät tämän, ja ne käyttävät hyväksi negatiivista synkronisiteettia kun olette negatiivisessa tilassa. Ne ovat saaneet teidät negatiiviseen tilaan ja negatiivinen synkronisiteetti ilmaantuu sanomaan ”hei! sanoinhan niin! maailma on iso ja paha paikka. katso tätä. sinun tulee seurata sitä mitä sanon sinulle ja parempia asioita tapahtuu.”

Tässä kohtaa ne käyttävät toista ideaa että jatka vain negatiivisten asioiden tekemistä ja jotain hyvää tapahtuu. Ja negatiivinen synkronisiteetti vain kasautuu ja kasautuu ja kasautuu ja niiden tulee työskennellä kovempaa ja kovempaa ja kovempaa saadakseen teidät vakuutetuiksi siitä että tämä on tie jota tulee kulkea. Tämän takia niin monet ihmiset ovat niin lopen uupuneita olemaan siinä tilassa ja viimein sallivat itselleen muutoksen. Mutta syy miksi teistä tulee niin uupuneita siihen tilaan on että kun olette olleet siinä tilassa niin kauan, koska negatiiviset uskomukset ovat saaneet teidät vakuutetuiksi pysymään siinä tilassa paljon pidempään kuin teidän todella olisi tarvinnut. Ja sen takia olette väsyneitä, ja lopulta sallitte itsenne muuttua. Tämä on yksi porsaanrei’istä negatiivisen uskomuksen ideassa, että se kuluttaa teidät niin pitkälle että TAVALLA TAI TOISELLA pääsette lopulta pois siitä negatiivisen olemuksen tilasta. Mutta siitä voi päästä pois positiivisella tavalla tai siitä voi päästä pois negatiivisella tavalla. Joskus negatiiviseen poistumiseen viitataan itsemurhan nimellä.

Estää teitä näkemästä positiivisia mahdollisuuksia

Kuten olemme usein sanoneet, ette voi havaita sitä minkä värähtelytaajuudella ette ole ensin. Jos olette tiettyä negatiivista värähtelyä, olette yksinkertaisesti kyvyttömiä kuvittelemaan positiivisia mahdollisuuksia. Ne ovat näkymättömiä teille. Ette vain ajattele sillä tavoin, negatiivisessa tilassa. Mutta kun olette positiivisessa tilassa, tällöin kaikki mahdollisuudet jotka voivat olla positiivisia ilmestyvät eteenne positiivisen synkronisiteetin avulla. Ja teillä on KYKY kuvitella mitä ne voisivat olla, ja jopa luoda joitain omia tilaisuuksianne. Mutta jälleen kerran, negatiivinen uskomus haluaa varmistaa, tehdä parhaansa pitääkseen teidän siinä tilassa missä ette voi edes kuvitella positiivisten mahdollisuuksien olemassaoloa. Ette van ymmärrä positiivisen todellisuuden kieltä pitämällä itseänne negatiivisessa energiassa.

Estää teitä löytämästä ydinuskomusta suuntaamalla huomionne sekundäärisiin uskomuksiin

Tämä on syvän negatiivisen uskomuksen lempitemppu. Että se ympäröi itsensä kaikenlaisilla sekundääristen ja tertiääristen uskomusten kuorilla ja kerroksilla, sallien teidän ajatella ”jos ne aikovat tulla etsimään, teen kaikkeni että ne löytävät nämä”. Harhaanjohtavat vihjeet ja sumuverhot ovat joka puolellaniin että ajattelette ”voi olen löytänyt negatiivisen uskomuksen, kiva, se on nyt kadonnut.” Ja jatkatte elämäänne ja huomaatte ett käyttäytymisenne on sama ja tunteenne ovat samat. Ja ihmettelette ”mitä hittoa tapahtui, luulin päästäneeni sen menemään?” No, negatiivinen uskomus on syvällä kuorensa alla ja se sanoo ”hah hah haa ne eivät ole löytäneet minua”. Ja se jatkaa sen tekemistä ja jatkaa ja jatkaa kunnes lopulta saavutatte sentasoisen halun joka vaaditaan päästä irti KAIKISTA niistä eri tasoista ja todella katsoa syvällä olevaa määritelmää. Joka, kun löydätte sen ja päästätte irti siitä sallii sekundääristen ja tertiääristen uskomusten vain romahtaa koska niillä ei ole nyt enää perustaa.

Harhauttaa teitä tutkimasta uskomuksianne

Tämä on myös iso. ”Kyllä, kyllä, lähden nyt tutkimaan niitä negat… ooh, kiiltävää. Mitä minä olin tekemässä? Ai niin, aion päästä niiden negatiivisten usko… tuo näyttää kivalta.” Negatiiviset uskomukset tekevät tuota myös. ”Katso tuota, katso nyt tuota. Olet halunnut sitä jo hetken. Olen kaverisi, olen ystäväsi, tehdään se. Se näyttää paljon kivemmalta kuin etsiä minua.” Se tekee kaikkensa pitkittääkseen prosessia. Toisin sanoen…

Vakuuttaa teidät uskomaan ettette tee mitään näistä

Aivan! Kuten joku sanoi, puhekielisesti ilmaistuna, eräs suurimmista paholaisen tempuista on vakuuttaa teidät siitä ettei hän ole olemassa. Idea on että tämä on se mitä oikeasti tapahtuu ja tämä on se mistä tuo ilmaisu juontaa juurensa. Negatiiviset uskomukset myös saavat aikaan tahdonvaraisen avoimen mielen että ettette ole edes kykeneväisiä näkemään että sellaista uskomusta olisi edes olemassa. Luulette että tämä tulee ulkopuolelta. Tämä on nyt todellinen uhrimentaliteetti, jossa ajattelette ”kaikki ovat minua vastaa” Tämä on paranoiaa. Tämä on sama kuin syyttäisi maailmaa. Tämä on sama kuin sanoisi ”olen uhri ja kaikki tapahtuu minulle, sen sijaan että ne tapahtuisivat minun kauttani elämässä.” Tässä negatiiviset uskomukset todella saavat teidät uskomaan että ”jotain ei tapahdu omassa tietoisuudessa, että kaikki on jossain tuolla ja että kaikki tulee jostain tuolta ja ei ole negatiivista uskomusta. Se on vain se miten maailma makaa. Se on julma, paha paikka. Tästä tulee päästä yli.”

Vakuuttaa teidät kieltämään että teillä olisi mitään negatiivisia uskomuksia

Sama asia.

Vakuuttaa teidät uskomaan että olette poikkeus kyvyssä muuttua

Todellakin. Tämä on, jälleen kerran, ylimielisyyden ja uhriutumisen vahvistamista, jossa sanotaan ”kyllä, tiedän että on mahdollista muuttua jos todella haluaa, tiedän että se on mahdollista, kaikki voivat tehdä niin mutta jostain syystä minä en voi. Minä olen poikkeus sääntöön.” Se on itse asiassa, vaikka se tuntuu uhriutumiselta, se on itse asiassa suuren ylimielisyyden tila. Että ajattelette että kaikista Luomakunnan olennoista te olette ainoita jotka eivät kykene muutokseen. Tämä antaa teille huomiota erittäin negatiivisella tavalla, joka vahvistaa sisällänne olevaa negatiivista energiaa.

Vakuuttaa teidät tuntemaan itsenne mukavaksi negatiivisuuden kanssa

Voi kyllä. Jos elätte sen kanssa tarpeeksi kauan ja se on tehnyt tehtävänsä pelotellakseen että kaikki muut suunnat muuttuvat vain huonommaksi, silloin jämähdätte siihen sohvalle ja se alkaa syödä ja syödä ja syödä ja syödä teitä hitaasti ajan kanssa. Kunnes huomaatte että te ja sohva olette fuusioituneet yhdeksi ja samaksi asiaksi. Ja nyt jos haluatte tehdä jotain, se on nyt vakuuttanut teidät siitä että odella ette voi edes liikkua koska nyt te joudutte liikuttamaan itsenne lisäksi koko sohvaa. Ja nyt koska ette voi todella tehdä mitään asialle, voitte pysyä siinä ja nauttia siitä. Nauttia omassa surkeudessanne piehtaroinnista. Tämä tapahtuu kun piehtaroitte omassa surkeudessanne. Yksinkertaisesti luovutatte, annatte kaiken valtanne pois ja asia nyt vain on niin.

Vakuuttaa teidät uskomaan että positiiviset työkalut eivät toimi

Tämä on myös iso. Koska, jälleen kerran, idea on että ne maalaavat kaikki positiiviset ideat negatiivisessa valossa. Ja kun altistatte itsenne, teillä on jopa mahdollisuus tai todennäköisyys altistua työkaluille jotka voisivat auttaa tietä, ne työskentelevät todella kovaa vakuuttaakseen että nuo asiat ovat vain typeryyttä, pelkkää toiveajattelua, nuo asiat eivät koskaan toimi kunnolla, älä edes yritä mennä sinne suuntaan, se on todella vain fantasiaa, elät fantasiamaailmassa. Ymmärrättekö?

Vakuuttaa teidät vääristämään ja näkemään positiivinen informaatio negatiivisena

Tämä on jälleen kerran variaatio positiivisten uskomusten ideasta, jossa jälleen se ei salli teille oikeasti ymmärtää jotain saamaanne informaatiota joka voisi auttaa teitä liikkumaan positiiviseen suuntaan. Se vääristää sitä, filtteröi sitä, vääntelee sitä sillä tavoin että se mitä näette on jotain muuta kuin mitä se oikeasti on. Ja jälleen kerran ette ole kykeneväisiä käyttämään hyödyksi positiivista informaatiota. Se saa näyttämään asian ristiriitaiselta. Koska olette negatiivisessa tilassa, pois linhasta, poissa todellisen värähtelytaajuutenne vaiheesta, se saa korvanne vuotamaan verta kun kuuntelette sitä niin liikutte pois positiivisesta informaatiosta. Se saa näyttämään asian siltä ettette ole värähtelyllisesti yhteensopivia sen kanssa ja niin sen täytyy olla paha asia. Koska olette ihania ja olette hyviä ja mikä tahansa mikä luoksenne tulee joka saa teidät tuntemaan näin täytyy olla pahaa. Joten jättäkää se välistä. Juoskaa sitä karkuun niin nopeasti kuin kykenette takaisin syliini jossa on mukavaa ja turvallista ikuisesti.

Vakuuttaa teidät oikeuttamaan negatiivisista uskomuksista kiinnipitäminen

Kun negatiivinen uskomus on todella tehnyt hommansa hyvin ja todella vakuuttanut teidät siitä että se on turvallisin paikka, mitä tahansa ja kaikkea käytetään oikeutuksena sen ylläpitämiseen. Kaikkiin negatiivisiin tuntemuksiin joita teillä on tullaan keskittymään niin että ette keskity itse uskomukseen. Kaikkiin negatiivisiin ajatuksiin tullaan keskittymään niin että voitte oikeuttaa idean. Katsotte menneisyyteen ja kaikki negatiivinen jota teille onkin saattanut tapahtua menneisyydessänne saa teidät sanomaan ”mutta katso, tämä tapahtui minulle joten se varmasti tapahtuu uudestaan”, ”mutta katso, pidän kiinni tavoista ja kuvioista jotka minulle on opetettu”, ”mutta aktso, näin maailma makaa, joten mikä minä olen sanomaan mitään erilaista”. Löydätte minkä tahansa syyn oikeuttaaksenne kaikki nämä työkalut ja temput ja pitääkseenne negatiivisen uskomuksen vallassa siitä mitä ajattelette, mitä tunnette, mitä sanotte ja miten käyttäydytte. Teistä tulee negatiivisen uskomuksen agentti sen puolesta, ja todella olette sen alainen, teette sen työtä sen kanssa jatkaaksenne itsenne uskottelua siitä että negatiivinen uskomus on paras mahdollinen tila teille. Ja sitten negatiivinen uskomus voi alkaa rentoutua, koska se on vakuuttanut teidät siitä että teidän tulee tehdä sen hommat. Teette nyt työtä sille eikä toisinpäin. Kiinnostavaa eikö?

Noniin. eli ennenkuin voimme mennä neutralisoijien ideaan, ymmärtäkää että nämä asiat ovat olleet, niinkuin olemme sanoneet, teille annettuja ja opetettuja. Mutta se ei ole syy miksi näin tulisi jatkua. Tämä on vain idea. Jate olette suojelleet näitä asioita, ja negatiiviset uskomukset ovat projisoineet itsensä kaiken tyyppisiin arketyyppisiin ikoneihin ja kuviin jotta varmistettaisiin se että ne ovat tietoisuutenne eturintamassa ja että ne ovat naamanne edessä jatkuvasti. Ja se on ookoo, koska polariteetti tulee olemaan joka puolella kun katsotte ympärillenne. Mutta avain on tunnistaa että kaikki negatiivisten uskomusten tekemät esitykset ovat vain sitä, ne ovat vain esityksiä. Ne ovat vain symboleja. Ne ovat vain representaatioita, ja niiden ei tarvitse sisältää mitään kiinteyttä, mitään kelpoisuutta, siinä mielessä että uskoisitte ne todeksi. Ne ovat yhtä KELPOJA uskomuksina, mutta teidän ei tarvitse suosia niitä. Ja teidän ei tarvitse mitätöidä niitä. Teidän tulee vain sallia niiden olla neutraaleja.

Mutta ennenkuin käymme neutralisoijien listan läpi, me haluaisimme tehdä pienen esityksen ja TEHDÄ YMMÄRRETTÄVÄKSI jotain teille joka voi toimia ensimmäisenä neutralisoijana salliessanne nähdä hieman selvemmin kuinka nämä negatiiviset uskomukset puskevat itsensä yhteiskuntanne tarinoihin ja historiaanne ja kulttuuriinne tavoilla jotka saavat ne kasvattamaa niitä. Ja tekemällä ymmärrettäväksi joitain näistä arkketyyppisistä kuvista voitte alkaa nähdä että ne eivät ole paljon mitään, muuten kuin representaatioita siitä seikasta että todellisuus sisältää aina positiivista energiaa ja negatiivista energiaa. Joka on vain toinen tapa sanoa että on olemassa positiivinen idea joka on integroiva, yhdistävä, laajentava mekanismina. Tämä ei ole arvottamista. Ja negatiivinen energia joka on vain idea yhteyden katkaisemisesta, eristävästä ja vetäytyvästä. Kun teette näistä asioista yksinkertaisia mekanismeja itsessään joiden täytyy olla olemassa jotta teillä yleensäkään voisi olla fyysistä kokemusta, silloin niistä tulee pelkkiä mekanismeja eikä mitään muuta. Niistä ei tule muuta ja ette näe niissä mitään muuta kuin mekanismin. Tällöin idea olemassaolon luonteesta ja rakenteesta itsessään joka sallii aina tilaisuuden tehdä valinta, ja sallii tilaisuuden käyttää pimeyttä ja valoa kuin taiteilija, kuin maalari, aina luoda yksityiskohtia ja varjoja kun tarpeellista. Mutta ei koskaan alentua idealle että olisitte vankina maalauksessa.

Joten, antakaamme nyt yksi kuvaus siitä kuinka tämä idea positiivisesta ja negatiivisesta, yksinkertaisella tavalla, on, sanotaanko, filtteröitynyt joihinkin mytologioihinne ja tarinoihinne ja kulttuurillisiin ideoihinne yhteiskunnassanne. Me kysymme teiltä auringosta ja kuusta.

Noniin, me kiitämme teitä. Kauan aikaa sitten, suurin osa ihmisistä planeetallanne yksinkertaisesti yhdisti auringon valoon, päivään ja positiiviseen energiaan. Eikö? Ja suurin osa ihmisistä yhdisti kuun yöhön, tottakai, planeetallanne, ja täten pimeyteen, joka pitkän aikaa oli pelottava asia, koska pimeässä saattaisi olla asioita joita ette näkisi tulevan ja jotka voisivat tappaa teidät. Joten se liittyi selviytymisvietin ideaan. Ja täten, koska fyysinen mielenne kehitti kuvion, siitä tuli assosiaatio negatiivisen energian idean kanssa. Se joka voisi irroittaa teidät maailmasta. Erittäin yksinkertaista, eikö?

Se on vain havainto positiivisen ja negatiivisen energian mekaniikan ideasta. Kun asiat kehittyivät ja kun alkoi esiintyä kulttuuria ja sivilisaatiota, asetitte nämä symbolit tietyillä tavoilla tarinoihinne ja mytologioihinne esittämään tätä positiivisen ja negatiivisen energian, valon ja pimeyden ideaa. Jälleen kerran emme tarkoita että pimeän tarvitsee olla olennaisesti negatiivista, se ei ole mitä tässä nyt halutaan sanoa, vaan että sivuamme mekaanista kuvausta joka sai alkunsa kauan sitten. Emme tuomitse tätä ideaa millään tavalla, että päivä olisi parempi kuin yö. Molemmat ovat yhtä hyviä eri syistä. Mutta me puhumme tässä vain mekanismeista ja niistä itse olemisen tiloista jotka assosioitiin erilaisiin arkketyyppisiin kulttuurinne representaatioihin. Kaikilla kulttuureilla planeetallanne ei ole samoja, mutta me tiedämme käsittelevämme niitä joita tyypillisesti kutsutaan länsimaiseksi kulttuuriksi, ja tämä on se missä ne ovat eniten läsnä. Ja kun aloitte projisoimaan negatiivisen ja positiivisen energian ideaa arkketyyppisiin muotoihin jotka olivat samankaltaisia omien muotojenne kanssa jotta voisitte niihin jotenkin suhtautua, mutta silti tunnustaa että ne olivat representaatioita energioista ja voimista jotka ovat useiden ulottuvuuksien tuolla puolen, aloitte näkemään niitä ja esittämään niitä todellisuudessanne olentoina, voimakkaina arkketyyppisinä olentoina. Ja lopulta, kun aloitte kietoa näitä ideoita konseptiin jota kutsutte uskonnoksi, ne alkoivat näyttäytyä teille tällä tavoin. Eikö?

Pyhimysten ja enkelien halo, positiivinen. Pimeyden sarvet, paholainen. Se kaikki juontaa juurensa tästä. JA SE ON KAIKKI MITÄ SE ON! Kaikki mitä se on. Voitte jäljittää tämän kaiken aurinkoon ja kuuhun, päivään ja yöhön, positiiviseen ja negatiiviseen energiaan. Se on kaikki mitä se on. Ja nyt pitäen nämä mielessä, ymmärtäkää: ei sillä että ei olisi olemassa enkelien energioita ja että enkelien energioilla ei olisi negatiivista vastapuolta, mutta useammin te havaitsette että kun ihmiset planeetallanne uskovat että heidän päälleen hyökkää demonit ja että heitä viettelykset houkuttelevat heitä, he itseasiassa kokevat negatiivisten uskomusten temppuja ja työkaluja. He arkketyypillistävät ne oikeiden olentojen ideaksi ja tuntevat että heidän päälleen hyökätään, tuntien että heillä ei ole valtaa, tuntien että demoniset olennot hyökkäävät heidän päälleen, vetäen heitä ympäriinsä, pitäen heitä vallassaan ja tehden mitä sattuu. Kaikki nämä energiat tulevat negatiivisista uskomuksista, koska se on se mitä ne on suunniteltu tekemään, ja jälleen kerran se on niiden temput ja työkalut jotka saavat teidät uskomaan että niiden työ on muiden olentojen kuten demonien ja pirujen työtä joiden yli teillä ei ole mitään valtaa. Ja sen takia ette katso sisällenne. Ymmärrättekö?

Noniin. Joskus aurinko on vain aurinko, ja joskus kuu on vain kuu.

Lisää UFOja Leicesterin yllä

Havaintopäivämäärä: maaliskuu 2017
Havaintopaikka: Hinckley ja Bosworth, UK
Lähde: http://www.hinckleytimes.net/news/local-news/close-encounters-third-kind-highest-12740978

Englanti on aina ollut UFO-havaintojen keskipisteessä sillä sitä ympäröi meri kaikilta puolilta joka tekee siitä eristäytyneen. Lisäksi muinainen kulttuuri elää edelleen taiteessa, rakennuksissa ja kaupungeissa. Tässä ovat kaksi valkoista orbia, jotka ovat varsin samanlaisia kuin UFOt jotka on nähty Coloradon vuoriston yllä USA:ssa.

Scott C. Waring

 

Uutiset kirjoittavat:

The Hinckley Times on kerännyt raportteja omituisista esineistä taivaalla, joita on esitetty myös alan verkkosivuilla. Raporteista käy ilmi että kaksi naapurustoa havaitsee suurimman osan Leicestershiren aliavaruusaktiviteetista.

Uusi artikkeli The Leicester Chroniclen blogissa UFO-havaintojen historiasta ulottuu vuoteen 1706 asti.

Bloggaaja Thomas Kirkupin mielestä kaupungin ja kylän sijainnit, lähellä toisiaan ja lähellä Hinckleytä mutta suurimmaksi osaksi maaseudulla, ovat tärkeitä tekijöitä tuntemattomien lentävien esineiden havaintojen laumalle.

Todistusaineistoa tukikohdista kuussa

Videon tekijä: SecureTeam10
Videon aihe: Tukikohdat kuussa

 

Tässä SecureTeam10 keskustelee avaruusolentojen tukikohtien tukikohdista kuussa. Nämä valokuvat niistä vanhoista Apollo-tehtävistä paljastavat selkeämmin ja yksityiskohtaisemmin kuin nykypäivän NASAn parhaat kamerat jotka maksavat 1000 kertaa enemmän valmistaa.

Katso video ja opi miksi kansa ei luota NASAan.

Monet heidän esittämistään todisteista ovat minun löytämiä. Ne ovat todellisia, valokuvat ovat todellisia. NASA on ottanut nämä kuvat.

Scott C. Waring

Artikkelin julkaissut

UFO-havainto Britannian Elmbridgestä

Havaintopäivämäärä: maaliskuu 2017
Havaintopaikka: Elmbridge, UK
Lähde: http://www.gloucestershirelive.co.uk/what-the-flaming-light-show-is-this-mysterious-ufo-filmed-hovering-above-gloucester/story-30200466-detail/story.html

Tämä hehkuva UFO on tallennettu ympäri maailmaa viimeisen 4 viikon aikana. Voin helposti postata 20 videota siitä eri maista. Itse tallensin sen 2 viikkoa sitten ja se näyttää tasan samalta kuin täällä Taiwanissa. En julkaissut sitä koska ihmiset Youtubessa haluavat katsoa vain feikattuja UFO-videoita ja he jättävät huomiotta oikeat. Ero on selvä, mutta kun yrität oikeasti jotain ja sinut jätetään nhuomiotta, se laskee intoa.

Scott C. Waring

 

Uutiset kirjoittavat:

Tämä ilmeisen intergalaktinen valoshow filmattiin Gloucesterissa, ja se sai meidät sekä kameramiehen hämmentymään.

Mystinen orbi oli Rob Wheatmanin bongaama Elmbridgessä ja hänellä oli tarpeeksi tehokas kamera jolla zoomata suoraa siihen.

Haluaisimme kuulla teiltä mikä tässä on kyseessä. Me lyömme rahamme avaruusolentoihin. Ehdottomasti avaruusolentoihin.

Rob sanoo: ”Näin sen kirkkaana ’tähtenä’ Elmbridgen puutarhassa eteläänpäin. Huomioni kiinnittyi siitä lähtevään oranssiin valoon kun se matkasi nopeasti luoteeseen.”

”Tartuin videoon ja onneksi siinä oli 40x zoom ja tuolloin sain otettua kuvat omituisesta valosta jonka näette.”