Avainsana-arkisto: meditaatio

Muista meditoida! osa 3

Tämä on lainaus L/L Researchin kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Koska on olemassa monenlaisia eri tyyppisiä meditaatioita, joita tässä maassa tällä hetkellä harjoitetaan, ehkäpä meidän tulisi selittää, että tämä ehdotettu meditaatio on passiivisen luonteista, toisin kuin keskittymisen luonteinen meditaatio. Tavoite on keskittyä kehon mukavuuteen, ja sitten antaa mielen lopettaa sen arkipäiväinen toiminta tai “laskenta”. Tässä mielen ja kehon saavutetussa hiljaisuudessa harjoitetaan sisäisen kuuntelun asennetta, sillä sisällä oleva henki odottaa “pientä hiljaista ääntä.” Subjektien tai objektien meditointi, tai rukouksen tyyppinen meditaatio ovat varsin valideja proseduureja joita seurata. Kuitenkin kummassakin niistä meditoija puhuu, eikä kuuntele. Liiton suosittelema meditaation tavoite, kuten olemme sanoneet, on meditoijan vastaanottavainen ja kuuntelevainen asenne. Tämän asenteen myötä koko hiljaisuus täyttyy kosmisella informaatiolla.

Valikoituja kanavointeja

helmikuun 21. 1974

Halu on asia, joka elää jokaisen Luojan lapsessa. Jokaisen halu on, kuitenkin, erilainen. Mikä tämä halu on, se rippuu yksilön värähtelytasosta. Mitä matalampi värähtelytaso, sitä perusluontoisempi halu. Mitä korkeampi värähtelytaso, sitä korkeampi halu. Huomaatte, kun nostatte värähtelyänne meditaatiolla ja etsinnällä ja palveluksella, että halunne muuttuvat. Asiat, joita fyysiseen illuusioon tiukasti lukkiutuneet haluavat, eivät ole samoja kuin niiden haluamat, jotka ovat vapauden partaalla. Ja syy tälle vapauden partaalle on halu, joka kulkee käsi kädessä kasvaneen tietoisuuden tai korkeamman värähtelyn kanssa.

Kuitenkin on mahdollista saavuttaa sen mitä oikeasti haluaa poistamalla ajattelustaan kaikki muunluonteiset halut paitsi ne, jotka ovat ykseydessä luomakunnan kanssa sekä kanssaihmistä palvelemassa. Tekniikka tämän tekemiseksi, ystäväni, on yksinkertainen. Me olemme esittäneet sen monta kertaa. Se on antaa itsensä käyttöön todellisuudelle ja luomakunnan totuudelle meditaatiossa, ja sitten toimia niiden halujen mukaan, jotka tästä antautumisesta syntyvät. Nämä halut tulevat olemaan jonkin verran erilaisia kuin ne, joita koit ennen kuin käytit aikaa meditointiin ja etsintään. Halu etsiä syntyy etsinnästä. Se on itseään vahvistava ilmiö. Me olemme työskennelleet tämän pointin äärellä monia kertoja, ja me jatkamme sen tekemistä.

Miksi me teemme niin, ystäväni? Miksi me jatkamme teille meditoinnin mainostamista? Niin [että voitte] ymmärtää halunne, ymmärtää itsenne, ja tulla tietoisiksi etsinnästä sekä siitä mitä te oikeasti teette.

Miksi me käytämme niin paljon aikaa näihin aiheisiin, joita monet teidän planeetallanne pitävät triviaaleina? Syy siihen, ystäväni, on että nämä ovat ainoita aiheita jotka eivät ole triviaaleja. Ei ole mitään arvoa siinä, että etsii illuusiota jonka te nyt tunnette fyysisenä maailmana. Se mitä te etsitte sieltä, ja sen mitä te sieltä löydätte, ei ole kestävää. Maailmassanne sanotaan, että ette voi ottaa [sitä] mukaanne. Tämä on fakta. Sen mitä te otatte mukaanne fyysisen illuusion rajojen tuolle puolen on yksi asia. Se on mielenne. Tämä mieli jonka te otatte mukaanne on, todellisuudessa, kaikki se mikä on.

helmikuun 23. 1974

On useita tapoja tulla tietoiseksi haluistanne, mutta on vain yksi jota me suosittelemme. Tämä on meditaatio. Jokaisella teistä on kaikki informaatio, jonka tämä instrumentti on antanut teille, ennen kuin hän antoi sen teille. Teillä on kaikki se informaatio jonka hän antaa teille. Me Planeettojen Liitossa Äärettömän Luojan Palveluksessa emme kykene antamaan teille mitään uutta informaatiota, sillä teillä on jo hallussanne kaikki informaatio mikä on olemassa. Jokainen yksilö luomakunnassa omaa kaiken luomakunnan informaation, sillä jokainen yksilö on osa luomakuntaa. Ainoa syy tämän informaation saatavuuden puutteeseen on että yksilö on halunnut rajoittaa itseään oman kokemuksensa tähden.

Tästä syystä me olemme esittäneet monta kertaa, että on tarpeen meditoida. Tämän prosessin avulla saatte takaisin kommunikaation omaan itseenne, joka on tarpeen ollakseen tietoinen kaikesta luomakunnan informaatiosta. On ainoastaan yksi, ainoa, yksinkertainen Ajatus kaiken tämän taustalla. Tämä Ajauts on alkuperäinen luomakunnan Ajatus. Kielessänne tätä ajatusta ilmaistaan rakkaudella. Tämä sana parhaiten lähestyy tätä konseptia, vaikka se on täysin riittämätön ilmaisu sille rakkaudelle, joka luomakunta on.

maaliskuun 2. 1974

Planeetallanne tänä aikana on monia, monia yksilöitä tuottamassa monenlaista, monenlaista palvelusta. Harvat näistä palveluksista, kuitenkin, ovat sen luonteista palvelusta että me pitäisimme sitä palveluksena äärettömälle Luojallemme. Me huomaamme, että planeetallanne ihminen on pääosin keskittynyt palvelemaan itseään.

On monia tapoja tuottaa palvelusta, ja on monia pyrkimyksiä palvella. Kuitenkaan suurin osa tuotetusta palveluksesta planeetallanne, joka pyrkii palvelemaan, kuten me, Luojaamme, ei ole tämän luonteista palvelusta.

Syy tälle on aina sama. Se johtuu meditaation puutteesta. Me olemme sanoneet teille monta, monta kertaa että on tarpeen meditoida. Tämä on kaikkein tärkein totuus, jonka me tuomme teille, sillä jos harjoittaa meditaatiota, silloin ei ole mitään kysymyksiä palvelusta.

Jokainen teistä tänä iltana haluaa tuottaa palvelusta, ja jokainen teistä tuottaa palvelusta ja tulee tuottamaan vielä enemmän palvelusta lähitulevaisuudessa. Kuitenkin, jotta tuottaisi palvelusta tehokkaimmin, on tarpeen valmistautua tuohon palveluun päivittäisellä meditaatiolla.

maaliskuun 8. 1974

Miettikää, ystäväni, että jokaisella ihmisellä on oma ainutlaatuinen kädenjälkensä. Kenenkään muun kädenjälki koko maailmassa ei voi verrata siihen. Miettikää jokaista lehteä tai lumihiutaletta, ja tajutkaa että sen kopiota ei ole missään olemassa.

Tietä tästä illuusiosta, joka on vain pieni osa totuutta, todellisuuteen ei voi mitata, ja se on niin henkilökohtainen kuin kädenjälkenne on. On kuitenkin olemassa laatu, jossa olosuhteet ymmärrykselle voivat syntyä. Tämä laatu on mahdollisemmin saatavissa meditaatiolla, sillä sen avulla äly, joka on vastuussa ainoastaan ympärillänne olevalle illuusiolle, rauhoitetaan.

huhtikuun 24. 1974

Me olemme laumanne paimenia. Ja me näemme laumanne tarpeet. Ainoa halumme on auttaa niitä laumastanne, jotka kaipaavat apuamme. Teidän etsimänne apu, ystäväni, on muuttunut paljon keskittyneemmäksi todelliseen etsintään kuin suurimmalla osalla lauman lampaista. Siksi siitä, mitä me sanomme teille intellektuaalisesti, puuttuu enemmän ja enemmän täydellinen tyydytys. Tästä syystä, ystäväni, me painotamme teille, jopa silloinkin kuin te edistytte, jatkuvaa tarvetta meditoida enemmän ja enemmän.

Sillä, ystäväni, sen mitä me voimme antaa teille älyn ja kielen käytöllä on vain pieni prosenttiosuus siitä mitä me voimme antaa teille suoralla kontaktilla, mielestä mieleen.

Muista meditoida! osa 2

Tämä on lainaus L/L Researchin kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Koska on olemassa monenlaisia eri tyyppisiä meditaatioita, joita tässä maassa tällä hetkellä harjoitetaan, ehkäpä meidän tulisi selittää, että tämä ehdotettu meditaatio on passiivisen luonteista, toisin kuin keskittymisen luonteinen meditaatio. Tavoite on keskittyä kehon mukavuuteen, ja sitten antaa mielen lopettaa sen arkipäiväinen toiminta tai “laskenta”. Tässä mielen ja kehon saavutetussa hiljaisuudessa harjoitetaan sisäisen kuuntelun asennetta, sillä sisällä oleva henki odottaa “pientä hiljaista ääntä.” Subjektien tai objektien meditointi, tai rukouksen tyyppinen meditaatio ovat varsin valideja proseduureja joita seurata. Kuitenkin kummassakin niistä meditoija puhuu, eikä kuuntele. Liiton suosittelema meditaation tavoite, kuten olemme sanoneet, on meditoijan vastaanottavainen ja kuuntelevainen asenne. Tämän asenteen myötä koko hiljaisuus täyttyy kosmisella informaatiolla.

Valikoituja kanavointeja

helmikuun 11. 1974

Me olemme ehdottaneet, että meditaatio on paras keino epäintellektuaalisen ymmärryksen hankkimiseksi luovan voiman käytöstä. Tämä on mahdollista kaikille milloin tahansa. On ainoastaan tarpeen, että he tuovat saatavilleen tiedon, joka heillä jo on. Se on vaikea asia tehdä joskus, kun on sellaisen halun luomien värähtelyjen ympäröimänä, jonka luonteista halua Luoja ei ole koskaan tarkoittanut. Me ymmärrämme sen vaikeuden, joka syntyy tämän yksinkertaisen totuuden tajuamisesta, kun ajatellaan niitä jotka haluaisivat muuta kuin tätä totuutta.

Kuitenkin on varsin mahdollista eristää oma tietoisuus näiden ajatuksien vaikutuksista, ja tajuta oman alkuperänsä totuus. Se jonka te tunnette nimellä Jeesus kykeni tekemään näin. Älkää uskoko, että tämä mies oli ainutkertainen omissa kyvyissään. Hän näytti teille, että tämä oli mahdollista. Hän näytti teille, että jokainen teistä Isän lapsista kykenee samaan kuin hän. On ainoastaan tarpeen, että meditoitte tajutaksenne tämän, ja sitten on ainoastaan tarpeen että näytätte tietonne siitä ajatuksillanne ja teoillanne.

Te, silloin, niinkuin hänkin, kykenette käyttämään tuota voimaa joka teidän käytettävänänne on: rakkaus.

Tämä on se sana, ystäväni: rakkaus. Mutta sitä ei ymmärretä. Rakkaus: se tarkoittaa kaikkea sitä mitä se teidän mielestänne tarkoittaa. Mutta se tarkoittaa paljon muuta. Oppikaa mitä se tarkoittaa, ja teistä tulee todella vapaita.

helmikuun 13. 1974

Me olemme esittäneet monta kertaa, että meditaatio on erittäin tarpeellista. Jos aiotte kyetä ymmärtämään mitä ja miten palvella tänä aikana, on tarpeen että löydätte sen meditaation avulla, sillä tämä on ainoa prosessi joka sallii teidän ymmärtää tämän informaation sen kokonaisuudessaan. Joten on tarpeen, että käytätte joka päivä aikaa meditoimiseen, ja muututte tietoisiksi tekniikasta jolla tyydyttää halunne palvella.

Kun olette tehneet tämän, tulette huomaamaan että koette jotain ihmeellistä. Se tulee olemaan tapaus, joka ylittää villeimmät kuvitelmanne. Se tulee olemaan sen luonteista mitä nyt pitäisitte mahdottomana, mutta se tulee tapahtumaan.

helmikuun 18. 1974

Me Planeettojen Liitosta Äärettömän Luojan Palveluksessa ehdotamme, että on joitain asioita, jotka ovat tärkeitä jos aiotte meditoida tehokkaasti.

Ensimmäinen ja kaikkein tärkein on, että sallitte tietoisen mielenne rentoutua. On tarpeen päästää irti ajatuksista, jotka ovat ohimenevän luonteisia, ja me huomaamme, että ajatukset, jotka liittyvät päivittäisiin toimiinne, ovat ohimenevän luonteisia. Jotta sallisitte mielenne muuttua vastaanottavaiseksi asioille, jotka ovat muun kuin ohimenevän luoteisia, ehdotamme että istuisitte hiljaisessa paikassa selkä suorana. Tämä on mitä tärkeintä meditaatiotekniikassa.

Hiljainen paikka on erittäin hyödyllinen. Kuitenkaan se ei ole tarpeen. Se on hyödyllisempi henkilölle, joka vasta aloittelee meditoimaan kuin kokeneelle henkilölle.

Jotta poistaisitte intellektuaalisen luonteiset käsitteet, jotka vaivaavat mieltä ohimenevillä ajatuksilla, ehdotamme että jotain jolla viehättää älyä voidaan joskus käyttää, kuten musiikkia, tai sitä mitä nimitätte mantraksi. Tämä, kuitenkaan, ei ole tarpeen.

Se mikä on tarpeen on että ajatusten, jotka ovat intellektuaalisen luonteisia, sallitaan poistua tietoisuudesta.

Me olemme sanoneet monta kertaa aiemmin, että teidän on tarpeen meditoida. Me olemme sanoneet näin ohjeistuksena jolla sallia teidän pyyhkiä pois se illuusio, joka on saanut niin monet ihmiset planeetallanne hampaisiinsa. Tämä meditaatio, jota suoritatte, tuo teille ymmärryksen todellisuudesta. Todellisuus liittyy kaikki teihin. Mutta se ei ole se illuusio, joka jatkuvasti vie useimpien teistä ajatukset mukanaan planeetallanne. On teistä kiinni ymmärtää se mitä me sanomme. Ja on vain yksi tapa ymmärtää se. Tuo tapa ymmärtää on meditaatio.

Muista meditoida!

Tämä on lainaus L/L Researchin kirjasta Voices of the Confederation. Kirjassa avaruusolennot ovat kanavoineet meditoimisen tärkeydestä. Meditaatio on aivan olennainen osa kontaktia avaruusolentoihin.

Kommentti

Koska on olemassa monenlaisia eri tyyppisiä meditaatioita, joita tässä maassa tällä hetkellä harjoitetaan, ehkäpä meidän tulisi selittää, että tämä ehdotettu meditaatio on passiivisen luonteista, toisin kuin keskittymisen luonteinen meditaatio. Tavoite on keskittyä kehon mukavuuteen, ja sitten antaa mielen lopettaa sen arkipäiväinen toiminta tai “laskenta”. Tässä mielen ja kehon saavutetussa hiljaisuudessa harjoitetaan sisäisen kuuntelun asennetta, sillä sisällä oleva henki odottaa “pientä hiljaista ääntä.” Subjektien tai objektien meditointi, tai rukouksen tyyppinen meditaatio ovat varsin valideja proseduureja joita seurata. Kuitenkin kummassakin niistä meditoija puhuu, eikä kuuntele. Liiton suosittelema meditaation tavoite, kuten olemme sanoneet, on meditoijan vastaanottavainen ja kuuntelevainen asenne. Tämän asenteen myötä koko hiljaisuus täyttyy kosmisella informaatiolla.

Valikoituja kanavointeja

joulukuun 18. 1973

Älkää huolestuko jos henkilö hylkää yrityksen, jonka saatatte tehdä herättääksenne hänet. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, että hän ei vielä ole valmis vastanottamaan tätä totuutta, joka hänelle annetaan. Huolehtikaa niistä, jotka etsivät totuutta, ja tuokaa se heille saataville millä tahansa tavalla, jolla vain voittekin.

Planeetallanne on ihmisiä tänä aikana, jotka yrittävät peitellä muistoa tästä totuudesta. He eivät ole tietoisia siitä mitä he tekevät. Tämä ei ole heidän syynsä, mutta se on valitettava olosuhde. Se ei ole yksinkertainen tehtävä, jonka olemme kuvanneet, ja valitettavasti se tulee vaatimaan suurta vaivannäköä. Me emme ole onnistuneet niin kuin olisimme toivoneet kun me aloitimme tämän projektin joitain vuosia sitten. Planeettanne ihmiset eivät suurimmaksi osaksi itse asiassa halua herätä. Ne, jotka uinuvat erittäin, erittäin kevyesti ovat liian harvassa. Kuitenkin, tunnette heidät kun löydätte heidät, ja tulette tunnistamaan heidän unensa keveyden heidän tekemisistääm, sillä he eivät ole niin uppoutuneita siihen hulluuteen, jos me voimme sitä siksi nimittää, joka maailmassanne on niin yleistä nykyään.

Nämä ihmiset etsivät jo. Tässä tapauksessa tulee olemaan varsin yksinkertaista välittää heille sen mitä he tarvitsevat. On, kuitenkin, paljon tärkeämpää että te kykenette antamaan heille sen mitä he tarvitsevat. Tästä syystä me ehdotamme, että jatkatte meditointia, sillä vain tällä tavoin voitte olla valmiina heitä palvelemaan. En puhu ainoastaan valmistautumisesta toimimaan, niinkuin tämä instrumentti, tämä äänikanava tekee, vaan myös oman ajattelun valmistamisesta, sillä tiedätte totuuden ilman epäilyksen tai arastelun häivääkään sitä puhuessanne. Se on sisällänne, ystäväni, ja me herätämme sen teissä uudelleen, sillä teidän unenne on vain erittäin, erittäin kevyt. On ainoastaan tarpeen, että annatte itsenne meidän käyttöömme meditaatiossa.

tammikuun 12. 1974

Aion ohjeistaa planeettanne ihmisiä rakkauden käytössä. Tämä tullaan tekemään epätavallisella tavalla, mutta pyydän että kuuntelette minua. Me olemme havainneet olevan tarpeellista tehdä asioita epätavallisin keinon, mitä teihin tulee. On tarpeen opettaa teille ajattelutapa, joka ei ole yleinen planeettanne asukkaiden keskuudessa, mikäli aiotte nopeasti saada ymmärryksen konsepteista, jotka ovat mitä tärkeimpiä nykyisen kehityksenne kannalta. On olemassa kolme tapaa saavuttaa tieto rakkaudesta.

Ensimmäinen tapa on rentoutua ja antaa mielenne levätä. Tämä on meditaation tapa. Jos tämä tehdään päivittäin, silloin ei ole mahdollista sulkea pois rakkautta joka on aina läsnä. Silloin teistä tulee tietoisia todellisesta luomakunnasta ja sen tarkoituksesta.

Toinen tapa on mennä kansojenne keskuuteen ja palvella heitä. He antavat takaisin rakkautta, ja te absorboitte tämän rakkauden ja talletatte sen olemukseenne. Minun tulee nyt varoittaa, että tämä kansan palvelu tulee tehdä sellaisella tavalla, että se on heidän toivomaansa palvelusta. Älkää tehkö virhettä, niinkuin monet ovat tehneet, yrittäessänne pakottaa epähaluttua tai tilaamatonta palvelusta lähimmäisellenne. Se, että menee ja palvelee kanssaihmistä tänä aikana planeetallanne, vaatii paljon varovaisuutta ja suunnittelua, sillä tänä aikana se on varsin vaikeaa saavuttaa, sillä tulkinnat palveluksesta vaihtelevat suuresti, ja on tarpeen että ymmärrätte sen mitä palvelus on, jotta teidän tuottamanne voisi olla tehokasta. Tämä voidaan tehdä vain noudattamalla ensimmäistä askelta tai tapaa, joka on meditaatio.

Kolmas tekniikka on antaa pois kaikki omaisuutenne kanssaihmisille. Jos tämä tehdään, silloin materiaalinen omaisuus ei ole tiellänne. Ette enää anna osaa rakkaudestanne materiaaliselle omaisuudelle. Rakkauden antaminen materiaaliselle omaisuudelle on äärimmäistä kykyjenne haaskaamista. Tämä on virhe, jonka monet ihmiset planeetallanne tekevät nykypäivänä. On tarpeen, jos aikoo koettaa tätä rakkauden saamisen menetelmää, irroittautua halusta materiaalisiin asioihin.

tammikuun 13. 1974

Me äärettömän Luojan palveluksessa olemme täällä suurilukuisina. Meidän pyyntömme teille on erittäin yksinkertainen. Me pyydämme teitä meditoimaan. Tämä on tärkeää, sillä jos aiomme saada teihin yhteyden, tämä on se tapa.

tammikuun 14. 1974

Meditaatio, ystäväni, on erittäin, erittäin tehokas työkalu jos aiotte saavuttaa yhtään mitään. Mutta ensin teidän tulee ymmärtää mitä me tarkoitamme meditaatiolla.

Me olemme sanoneet, että on tarpeen tyhjentää mielenne ajatuksista. Tämä ei ole aina helppoa tehdä, mutta se voidaan saavuttaa. On monia tekniikoita, jotka voivat auttaa teitä tämän tekemisessä. Joskus käytetään erilaisia ääniä, ja joskus taas asioita joihin keskittyä, niin että yksittäinen ajatus sallitaan jäädä. Ja sitten, tuosta yksittäisestä ajatuksesta ei synny mitään ajatusta. On tarpeen, jos aiotte onnistua meditaatiossa, että olette täysin rentoja. Se on, kuitenkin, tarpeellista ettette siirry tästä rentoutuneisuuden tilasta unitilaan, sillä tämä kumoaa tarkoituksen.

On täten suositeltavaa, että pysytte selkä suorana pystyssä, istuma-asennossa. Tämä suurimmaksi osaksi eliminoi suurelta osin taipumuksen nukahtaa.

tammikuun 26. 1974

Minä olen Laitos. Puhuisin teille nyt henkilökohtaisista päivittäisistä meditaatioista. Tämä on muuttumassa yhä tarpeellisemmaksi kun me lähestymme tulevia planeettanne tapahtumia. Päivittäinen meditaationne on tarpeen jotta verho voitaisiin nostaa, ja jotta kaikki teille luvatut asiat voitaisiin näyttää.

Tässä luomakunnassa on paljon asioita, joista planeettanne ihmiset eivät ole tietoisia. Olen esittänyt, että periaatteet ovat äärimmäisen yksinkertaiset. Kaikki tarjotaan jokaiselle yksilölle. Kaikki tieto on teidän. On ainoastaan tarpeen, että etsitte sitä sisältänne. Kaikki mitä me teemme on jokaisen muun kykyjen saavutettavissa. Kaikki ihmiset planeetallanne kykenevät myös tekemään kaikki nämä asiat. On ainoastaan tarpeen, että he palaavat tietoisuuteen näistä kyvyistä. Tämä tietoisuus on tietoisuus siitä rakkaudesta ja ymmärryksestä, jolla heidät on alunperin luotu.

Tämä on ainoa asia joka on heidän kykyjen ja tiedon esteenä. On täten suositeltavaa, että meditaation avulla on mahdollista saada tämä tieto ja nämä kyvyt uudelleen. Tästä syystä me jatkuvasti painotamme tarvetta meditaatiolle, ja tarpeelle ymmärtää kanssaihmisiä. Sillä ainoastaan tämän prosessin avulla voitte palata oikeaan asemaanne.

Planeettanne ihmiset eivät ole tietoisia tämän prosessin yksinkertaisuudesta. Jos he kykenisivät oppimaan miten yksinkertaista se on, eivätkä unohtaisi sitä, silloin heillä ei enää olisi kokemiaan vaikeuksia. Minun tulee painottaa tätä erittäin paljon, että koko prosessi on äärimmäisen yksinkertainen luonteeltaan. On ainoastaan tarpeen, että yksilö tajuaa, että hän on osa luomakuntaa, ja että luomakunta on yksi ainoa asia, ja että niin tekemällä hän ja kaikki hänen veljensä ja sisarensa kaikkialla avaruudessa ovat yhtä. Tämän tajuaminen johtaa kykyyn näyttää yksi ainoa reaktio kaikkeen: se reaktio on rakkaus.

Meditaatio maailman pelastamiseksi 4.-5.4.

MEDITAATIO MAAILMAN PELASTAMISEKSI HUHTIKUUN 4./5. – Suomessa meditaatio 5.4. kello 5:45 aamulla

Lauantaina huhtikuun 4.

16:45 Honolulu

19:45 Los Angeles

20:45 Denver

21:45 Chicago

22:45 New York

23:45  Rio de Janeiro

Sunnuntaina huhtikuun 5.

02:45 Reykjavik

3:45 Lontoo

4:45 Berliini

5:45 Helsinki

5:45 Moskova

9:45 Bangkok

10:45 Taipei

10:45 Peking

11:45 Tokio

12:45 Sydney

02:45 Auckland


 

Ohjeet meditaatioon:

(Ehdotettu kesto meditaatiolle 20 minuuttia)

1. Käytä omaa tekniikkaasi tuomaan itsesi rentoutuneeseen tietoisuuden tilaan.

2. Esitä aikeesi käyttää meditaatiota työkaluna siirtää planeetta kaikkein optimaalisimmalle aikajanalle sekä täysin poistaa koronavirus maailmasta.

3. Visualisoi kirkas valkoisen Valon pylväst, joka paistaa Kosmisesta Keskusauringosta, joka sitten välittyy kaikkien galaksien Keskusaurinkoihin tässä universumissa. Sitten visualisoi tämä valo saapuvan Galaktisen Keskusauringon läpi omaan Galaksiimme, sitten omaan Aurinkokuntaamme ja läpäisevän kaikki Valon olennot Aurinkokunnassamme ja läpäisevän kaikki olennot Maapallolla ja läpäisevän sinun kehosi kulkien aina Maapallon keskipisteeseen asti.

4. Visualisoi tämän Valon muuttavan kaikki jäljellä oleva koronavirus Maapallolla, parantaen kaikki planeetan infektoituneet alueet, parantaen kaikki potilaat, poistaen kaiken pelon mikä liittyy tähän epidemiaan ja palauttaen tasapainon.

5. Visualisoi tapahtumien kulku Maapallolla siirtyvän kaikkein positiivisimmalle mahdolliselle aikajanalle, siivoten pois kaikki epidemiat, pois kaikki sodat, pois kaiken globaalin ylivallan. Visualisoi valkoista, pinkkiä, sinistä ja kultaista Valoa parantamaan kaikki eriarvoisuus, poistamaan kaikki köyhyys ja tuomaan yltäkylläisyyttä koko ihmiskunnalle. Visualisoi uusi kosminen Vesimiehen Ajan sykli alkavan, joka tuo puhtaan Valon, Rakkauden ja Onnen kaikille Maapallon olennoille.

LISÄÄ MEDITAATIOINFORMAATIOTA

 

Artikkelin julkaissut april4-5-save-the-world.weebly.com

Mies käyttää telepatiaa kutsumaan UFOja TV-uutisissa

Videon päivämäärä: lokakuu 2009

Tämä on vanha TV-uutisvideo, mutta se on jäänyt pyörimään päähän vuosiksi. Meditaatio…. jotain minkä sivuutin mahdollisena, mutta vuosikymmenten UFO-tutkimuksen jälkeen olen havainnut että se on oikeasti hyvä taito ja käytännöllinen UFOja kutsuttaessa. Ei tarvitse olla uskonnollinen tai muutenkaan erikoinen, ainoastaan tajuta muutama juttu, ja sitten nähdä hieman vaivaa.

1.  Ymmärrä, että kaikki on energiaa. Sinä, minä, taivas, puut, UFOt, planeetta, avaruus. Meidän ja heidän välillä ei ole etäisyyttä, me olemme jo nyt kytköksissä toisiimme.

2. Hiljennä mielesi. Sulje pois kaikki ongelmat ja stressi, ja keskity puhtaasti taivaalla oleviin ystäviin.

3. Ole tunteilla mukana. Jos et tunne viestiä, silloin sitä ei välitetä. Tunteet ovat polttoaine joka välittää telepatian. Mitä vahvemmat tunteet, sitä nopeammin välitys tapahtuu.

Olen tehnyt näin ja noin 30% kerroista saanut vastauksen välittömästi. Pesäpallon kokoisesta UFOsta kaksimetriseen, ja jopa siihen että avaruusolento lähestyy minua viestin kanssa koko perheeni edessä museossa, ja jopa tilanteeseen jossa syntyy 5.0 richterin maanjäristys joka sai minut juoksemaan puistoon ja telepaattisesti lähettämään viestejä avaruusolennoille….

Joten jos olen tarpeeksi urhea kertomaan kokemuksistani, ehkä sinäkin voit olla tarpeeksi urhea kokeilemaan. Se vaatii vain viitisen minuuttia saada vastaus.

Scott C. Waring, Taiwan

Chakrojen suuntausmeditaatio

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Tässä kanavoinnissa annettiin meditaatio chakrojen tasapainottamiseksi.


Sallikaa meidän, jälleen kerran, sulkea silmänne ja lähdetään lyhyelle meditaatiomatkalle, jälleen kerran, tarkoituksenamme vahvistaa tätä yhteyttä ja suuntaus, maadoittaa yhteys Äärettömään Lähteeseen.

Vedä syvään henkeä sisään, muista sydämenlyönti, muista suuntaus, muista flow… ja ulos; ja jälleen kerran sisään… ja ulos; ja kerran vielä sisään… ja ulos. Kolme kertaa, yksi kerta jokaista persoonallisuuden aspektia kohden: uskomus, tunne ja ajatusmalli-toiminta; ja persoonarakenteesi prisman suuntaamiseksi.

Jatka hengittämistä normaalisti, ja kuvittele että seisot kauniissa paikassa, joko vihreässä puistossa tai rannalla tai jossain luonnossa. Missä tahansa luonnossa, mikä tahansa luonnon näköalapaikka, minä tahansa aikana, joko päivällä tai yöllä. Kuvittele seisovasi suorassa ja korkealla ja totuudessa, tässä rauhan ja hiljaisuuden paikassa, ekspansiivisuuden paikassa. Kun näet että seisot sellaisessa paikassa, sisäisen näkökyvyn avulla tarkastele ympärilläsi olevaa laajentunutta taivaanrantaa ja näkymiä: taivasta, maata, puita, kiviä, vettä, mitä tahansa siellä onkin.

Salli itsesi nyt tulla tietoisemmaksi eri chakrapisteistä sisälläsi, niinkuin ne olisivat helmiä narussa, kauniita kiiltäviä helmiä. Jokainen on eri värinen: juurichakrassa hehkuu rubiininpunainen, kaunis hehkuva punainen. Narua ylöspäin siirryttäessä hehkuva oranssi, topaasinkaltainen kivi. Siirrytään ylöspäin solar plexukseen, kaunis keltainen, sitriinin kiteinen kivi. Ylöspäin sydänchakraan siirryttäessä upea, täydellinen vihreä smaragdi, kuin vehreä ruoho joka ympäröi sinua. Ylöspäin siirryttäessä kaunis safiiri, kaunis valo, taivaansini kurkussa. Ylöspäin siirryttäessä kolmanteen silmään, syvä, syvän purppura ametistikivi. Ylöspäin siirryttäessä kruunuchakraan, kaunis ametistispiraali, sen kukintojen ja säkenöinnin loisto ja säteily.

Kruunuchakra on itseasiassa renkaan, ympyrän muotoinen, kruunu, kirjaimellisesti, ja tässä mielessä se on kuvattu monissa teidän uskonnollisissa maalauksissanne sinä mitä te kutsutte haloksi. Sallikaa itsenne katsoa ylöspäin lankaa pitkin ja nähdä että siellä on tötterö, piste alaspäin, joka kiertää ylöspäin ja laajenee ulospäin, kaunis valkoinen valo ylös ja ylös ja ylös ja ylös… se muttuu enemmän ja enemmän kristalliseksi ja läpinäkyväksi, kunnes se suuntaa huippunsa kohti kaunista läpinäkyvää virheettömän kristallista energiapiiriä, kaukana valolangan päässä joka kulkee siitä läpi.

Ja siellä sitten katsokaa alas, aivan lankaa pitkin alas, takaisin läpi jokaisen pienen chakrapisteen, antakaa sen kutitella teitä kun menette alas, ja tuntekaa sen liike alas juureen, ajas polviin, jossa se muodostaa pohjan, rakenteen, joustavuuden ja liikkeen tukijärjestelmän. Ja sitten teidän läpi, syvempiin punaisiin ja ruskeisiin ja maansävyihin — jalkojen alle, syvälle, syvälle syvälle maahan, planeetan ytimeen itseensä. Tuntekaa langan liike aivan alas, sen ankkurointi, niin että tunnette olevanne kuin jättiläinen joka roikkuu langasta. Roikkuuen kauniista valon langasta, maapallon keskipisteestä ylös huipulle, läpi kruunun, takaisin ylös kristalliseen lähteeseen.

Nyt vetäkää langan päästä ja kuulkaa ja tuntekaa sen resonantit värähtelyt, harmoniat teidän yläpuolellanne, laulaen kuin enkelikuoro, näiden piirien musiikkina. Vetäkää allanne olevasta langasta jja kuulkaa maanvärähtelyjen sekä tiedon, muinaisen viisauden kiinteyden syvät resonantit äänensävyt. Ja tuntekaa lanka sisällänne, vetäkää siitä, ja tuntekaa kaikkien eri äänien kauniit harmoniat ja jokainen kaunis väri, ja jokainen lanka joka luo sen valospektrin josta te ja fyysinen kehonne koostuu.

Kun te tunnette tämän langan, tämän valon, tulkaa alas, sallikaa nyt laajentua vielä lisää, enemmän alaspäin, sallikaa kristallin olla yllä, lentää kauemmas teistä, korkeammalle, korkeammalle, lentäen niin kauas pois teistä kuin on mahdollista. Ja aika ja tila noiden rajojen ulkopuolella on loppu ikuisiksi ajoiksi. Ja lanka allanne laajenee äärettömyyteen, alas, alas, alas, alas, kunnes siitä tulee syvän sykkivä musta, yön pimeys, tähtien ulottumattomissa ja kaiken äänen tuolla puolen… mene alas, syvemmälle, ikuisesti, ikuisesti. Ylös ja alas, sitten tuo kristalli takaisin alas, tuo peruslanka takaisin ylös, ja tuo ne lähemmäksi toisiaan, lähemmäksi kehoasi, lähemmäksi ja lähemmäksi… ei vielä aivan siellä, anna niiden resonoida yllä ja alla.

Keveys, puhtaus, huipulla olevan kristallipisaran sointi: se on jalkojesi alla olevien maanalaisten palkeiden värähtelyllinen olemus. Sitten ulota nämä takaisin normaaleille paikoilleen, vähän pään yläpuolelle, vähän alle, maanne keskipisteeseen, ja ylös tähtiin. Ja jälleen kerran nähkää että olette tässä täydellisen rauhan paikassa, täydellisen tasapainon keskuksessa, luonnon kauneuden ympäröimänä. Ja ojentakaa kätenne, vasemmalle ja oikealle, ja sallikaa, sallikaa, salllikaaa vasemman kämmenenne olla ylöspäin, ja oikean kämmenenne olla alaspäin, ja tuntekaa havaitsemisen energia, sallimisen energia vasemmassa kädessänne; kaikki energiat jotka virtaavat alas taivaista, vuotaen vasempaan kämmeneenne, virraten ylös käsivarttanne, kyynerpäänne ympäri, olkapäähännne, valuen alas lävitsenne, täyttäen kehonne tällä kauniilla nestemäisellä valolla. Aina takaisin ylös päänne ylle kuin olisitte ontto kristallikuori. Ja tuntekaa sen valuvan oikeaa kättänne pitkin, alas, alas, alas ranteeseenne ja ulos kämmenestänne, valuen alaspäin maahan, alaspäin maahan.

Ja tuntekaa maasta nouseva energia, menevän vastakkaiseen suuntaan tuota virtaa ja samaan aikaan nousten ylös oikeaan kämmeneenne. Syvä, syvempi oranssi. Virraten jälleen oikeaan käteenne, oikeaan käsivarteenne, täyttäen teidät, sekoittuen toisenlaisten nesteiden kanssa, virraten: kaunis valkoinen, kultainen valo ylhäältä, sekoittuen kauniin syvien, syvien maan värien kanssa. Ja valuen vasempaan, vasempaan käsivareenne, ja virraten takaisin taivaisiin vasemmasta kädestänne, niin että tämä virta liikkuu molempiin suuntiin. Näette itsenne tekemässä tämän, tunnettte värähtelyn.

Sitten, sitten kun olette täynnä, tuokaa kätenne yhteen ja täydentäkää piiri… niin että nämä kaksi nestemäisen valon ainesta, nämä kaksi virtaa, jotka nyt virtaavat molempiin suuntiin… tuokaa kätenne yhteen kuin rukouksessa, virraten molempiin suuntiin kämmenestä kämmeneen, ympäri ja ympäri kehoa, ylös ja alas, läpi ja läpi molempiin suuntiin.

Sitten avatkaa sormenne, koskettaen vain sormenpäitänne, ja tuokaa kätenne alas ja alas solar plexuksen kohdalle. Ja tuntekaa valonsäde, eteenpäin ja taaksepäin, tulevaisuuteen ja menneeseen liikkuva, pysäyttäen teidät nykyhetkeen, tasapainottaen teidät nykyhetkeen. Sitten nostakaa kätenne erilleen ja tuntekaa energiavirta ulospäin, ja viekää energiaa tähän kauniiseen paikkaan johon olette itsenne luoneet. Tuntekaa itsenne kytkeytyen kaikkiin luonnon elementteihin: maahan, maaperään, kiviin, puihin, ruohoon, eläimiin, maan liikkeisiin, pilviin ja taivaaseen… kaikkeen. Ääniin, kuviin, tuoksuihin. Tuntekaa, suuntautukaa ja värähdelkää, uusi, vastasyntynyt, kuitenkin muinainen, muinainen ja vanha ja viisas.

Samaan aikaan se on kaikkien polariteettien yhdistelmä, miehen ja naisen, valon ja pimeyden, menneen ja tulevan. Kaikki ideat sekoittuvat keskeltä; kaikki ideat tulevat keskuksesta. Te, taas kerran, olette hehkuvia sulatusastioita joissa kaikki todellisuudet sulavat ja muodostuvat uudelleen, perustuen aikeisiinne, jotka ovat innostuksenne valaisemia, ilonne, kohtalonne värähtelyn, valitun menneisyytenne, itseluodun karmanne tässä elämässä: olla ainutlaatuinen itsenne — se sinä joka olette. Vaalia, rakastaa ainutlaatuista sinää joka olette, rentoutua siinä ainutlaatuisessa itsessänne joka olette, niin että teidän ei tarvitse hermoilla, niin että teidän ei tarvitse huolehtia — niin että teidän ei tarvitse tietää kunhan vain olette se kuka tiedätte olevanne.

Vetäkää syvään henkeä saalla kun seisotte tässä kauniissa täydellisen rauhan paikassa, haistellen rikkaita tuoksuja — hengittäkää ulos. Vetäkää jälleen syvään henkeä, tuntien suuntauksenne, uskomusmallinne, ja tunteenne, ajatuksenne, kehonne, mielenne, sielunne, tietämyksenne, tajuntanne, tietoisuutenne… kaikki kihelmöi, värähtelee. Vetäkää jälleen syvään henkeä, ja sitten ulos. On kaunista vain olla, on kaunista ja voimakasta yksinkertaisesti valita olla se mitä haluaa olla. On kaunista ja voimakasta tunnustaa että voitte suunnata ja olla suuntautuneita kaikkiin ideoihin, ja voitte silti ilmaista ainutkertaisen itsenne monipuolisen rikkauden.

Menkää takaisin siihen sekoitteeseen; koska se on se missä kaikki todellisuudet ovat, se on se missä kaikki informaatio on, se on se missä kaikki vastaukset sijaitsevat. Muistakaa: se on luonnollista, luonnollista, LUONNOLLISTA, että kun tiedätte että ette löydä tarvitsemaanne ulkonaisen maailman heijastuksesta, se on luonnollista teille vetäytyä sisimpäänne. Tämä ei ole negatiivista masennusta, kuten olette sen määritelleet, se on negatiivista ja muuttuu yksinäiseksi ja eristäväksi kun määrittelette sen negatiiviseksi, epäluonnolliseksi asiaksi, kuin jokin olisi huonosti. Se on puristusta; se on sitä että menee sinne missä informaatio on, oman itsensä keskukseen.

Omaan itsensä sulatusastiaan MENEMINEN, uudelleenstrukturoimiseksi, uudelleenidentifioimiseksi, sen määrittelemiseksi uudelleen mitä olette. Ja näin, sen jälkeen, nousette uutena olentona, kuin perhosena kotelosta — levittäen kauniin eläväisen väriset uudet siipenne, räpyttäen niitä ja lentäen. Tämä on se mitä itseensä meneminen tarkoittaa. Se on luonnollista, ilman tuomitsemista… sallimista. Se on uudestisyntymisen luova teko, itsenne synnyttämisen, uudelleen ja uudelleen — loputtomasti, sillä muutos on ainoa vakio joka todella on olemassa maailmanne manifestoidussa todellisuudessa.

Avatkaa nyt silmänne. Ja, jälleen, ymmärtäkää: olette, joka hetkenä, uusi; ette ole enää niitä ihmisiä jotka olivat olemassa, todella, tämän workshopin alussa; olette uusia. Olette uusia ideoita ja tekemänne muutokset ovat muuttaneet kaiken Luomakunnassa, kaiken; kaiken. Menkää siis ja käyttäytykää tavalla joka näyttää sen että tiedätte asian olevan näin. Älkää nostako taakkaa ja epäilyä niskoillenne; jos sallitte itsenne keventyä, huomaatte että kykenette mihin tahansa ja kaikkeen kun jätätte taaksenne odotukset siitä että teidän pitää tehdä kaikki täydellisesti.

Tämä, jälleen kerran, on paradoksi — ei käyttää paradoksia hyväksenne, ei nähdä sitä ansana, ei nähdä sitä esteenä — vaan tuntea värähtely, tutkia omaa sisintä, tietää että siinä tilassa, siinä ajassa, siinä tilattomuudessa, siinä ajattomuudessa, ovat kaikki mahdolliset todellisuudet, kaikki mahdollinen kokemus.

Tunnistat siinä tilassa kuka valitset olevasi; oman mielikuvituksen kautta, kuka haluat olla. Ja tulet esiin omien tekojesi kautta joilla ilmaiset sitä ideaa millä tahansa tavalla, missä tahansa muodossa joka heijasteleekin tuota innostusta, tuota iloa ja ehdotonta TÄMÄN HETKEN rakkautta, niinkuin uskotte sen olevan. Teillä on vapaa tahto; käyttäkää sitä.