Avainsana-arkisto: muutos

Mitä kohti ihmiskunta on matkalla?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme hyvillämme saadessamme ilmoittaa kaikille teille, että olette ylittäneet jälleen yhden rajapyykin henkisessä kehityksessänne. Olette kohdanneet haasteita planeetallanne, ja koska olette siellä edelleen, tiedätte selvinneenne kaikista näistä haasteista, joita olette kohdanneet. Vahvistutte, ja opitte että voimanne on kuin onkin sisällänne.  Pääsette yhä enemmän ja enemmän kiinni omaan voimaanne ja etsimään sitä mikä on ääretöntä, ikuista ja kaikkivoipaista. Ja tarpeeksi monet teistä tekevät juuri niin, että se vaikuttaa koko muuhun ihmiskollektiiviin, ja siksi me voimme sanoa teidän kasvavan, laajentuvan ja kehittyvän oikealla polulla, juuri aikataulussa.

Ette menetä mitään mahdollisuuksia. Te menette yli ja ohi kaikista odotuksista, joita palvelustyöllenne on asetettu, ja teistä tulee sen seurauksena parempia manifestoijia. Se mitä tämä tarkoittaa loppumatkallenne on, että voitte odottaa pehmeää matkaa. Voitte odottaa olevanne niitä, joita muut haluavat kuunnella johtuen positiivisuudestanne ja koska olette päässeet käsiksi Alkulähteen energiaan, joka sijaitsee jokaisen meistä sisällä. Ne teistä, jotka ovat hereillä, jotka ovat osa Heränneiden Kollektiivia, tuottavat muille parannusta ja tarjoavat lohtua. Mielenrauhanne on tarttuvaa, ja kun levitätte sitä ympärillenne, huolimatta siitä miten ajattelette että se pitäisi ottaa vastaan,  tuotte sitä enemmän myös itsellenne.

Olette siellä ja pääsette käsiksi niin paljoon enemmän kuin ihmiset, jotka ovat tulleet teitä ennen, ja kun seuraatte innostustanne, kun rentoudutte, kun pidätte itsestänne huolta, silloin te avaudutte ja päästätte sisäänne yhä enemmän, ja teette myös niitä muutoksia joita haluatte nähdä itsessänne ja muissa, ulkopuolisessa maailmassanne, silloin ne kaikki tulevat helposti. Teidän pitää vain kuunnella mitä teille lähetetään ohjeistuksena sisältänne, ja teidän tulee ylittää ne uskomukset, jotka sanovat teille että teidän ei tulisi tehdä niin tai näin, mikä se syy sitten onkin miksi ette muka siinä onnistuisi. Ne eivät palvele teitä ja on aika päästää niistä irti.

Voimme kertoa, että olemme hyvin iloisia nähdessämme tämänkin asian teidän valveilla olevien joukossa. Tunnistatte niiden ajatustenne ja uskomustenne merkityksen, jotka eivät palvele teitä, ja päästätte niistä helpommin irti ilman, että teidän tarvitsee luoda elämäänne sotkua, joka teidän on sitten siivottava. Ja niinpä olemme hyvin iloisia voidessamme antaa teille tämän edistysraportin ja kertoa teille, että ihmiskunnalla menee paljon paremmin kuin vuosi sitten. Jatkatte kehittymistä ja sen tekeminen tietoisesti on herkullisin kokemus, mitä siellä voi olla. Niinpä sanomme ”bravo” niille teistä, jotka valitsivat herätä ja olla tuo valo, jota muut voivat seurata.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Ihmiskuntaa odottaa massiiviset muutokset

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me odotamme suuria positiivisia muutoksia tapahtuvaksi kaikille teille siellä Maapallolla, koska me tiedämme miten pitkälle olette tulleet, ja me tiedämme, että teillä on ollut paljon liikemäärää mukananne. Me uskomme myös itseemme ja kaikkiin niihin auttajiin, joita teillä on. Me tiedämme, että me voimme auttaa teitä kaikilla niillä tavoilla, joita te tarvitsette. Me tiedämmä, että kaikki tämä on täydellisellä tavalla järjestetty, täydellisesti suunniteltu niin, että kaikki voivat näytellä osaansa ja saada aikaan niitä massiivisia muutoksia, jotka edelleen odottavat tulevaisuudessanne siellä Maapallolla.

Me tiedämme, että ette voi nähdä sitä miten paljon olette kehittyneet yksilöinä, johtuen siitä kun elätte siellä missä elätte, hetki toisensa jälkeen ja päivä toisensa jälkeen, mutta me voimme vakuuttaa teille, että kokemanne kasvu on valtavaa, ja me puhumme sekä yksilöistä että kollektiivista. Me olemme usein sanoneet teille, että fyysisellä maailmalla ottaa aikansa saada kiinni energeettinen maailma, ja että monet teistä vain tarvitsevat pitkää pinnaa. Se on enemmän kuin totta tällaisena aikana ja juuri tänä hetkenä. Energiat liikkuvat huikeilla nopeuksilla, ja fyysinen maailma jatkaa etanan vauhdilla kulkuaan. Siksi on niin tärkeää, että te tunnette nämä energiat.

Tuntekaa se mikä teille on saatavilla juuri nyt, jota ette mitenkään olisi kyennyt tuntemaan viisi tai kymmenen vuotta sitten. Te olette tietoisuuden evoluution keskipisteessä tässä universumissa, ja teille olisi paljon enemmän hyväksi tunnustaa itsenne, kuin olla jatkuvasti nöyriä. Te viette ihmiskuntaa seuraavalle tietoisuuden tasolle eturintamassa, Heränneiden Kollektiivina. Älkää kursailko.

Tämä on kaunista aikaa ja voimakasta aikaa teille kaikille keskittyä niihin massiivisiin muutoksiin, joita haluatte nähdä elämässänne ja ulkomaailmassanne, koska heti kun tunnustatte, että olette muuttuneet dramaattisesti tässä elämässä, voitte alkaa nähdä peilikuvan ulkopuolellanne muuttuvan. Se ei muutu heti kerralla; muutokset eivät keilaa teitä kumoon, mutta alatte huomata niitä yhä yksityiskohtaisemmin. Ja alatte kokea niitä päivittäisessä elämässänne.

Alatte lingota itseänne korkeampaan ulottuvuuteen ja viedä ihmiskuntaa muknananne, ja teillä on kaikki ne työkalut ja apulaiset, joita juuri tuohon tarvitaan. Jos vain kykenette tarpeeksi lopettamaan olemasta oman polkunne tukkeena, voitte kokea kaiken mistä me olemme teille puhuneet, juuri tässä ja nyt, ja me suosittelemme, että teettekin niin, koska me haluamme teidän nauttivan lingon irtoamisesta ja matkasta korkeampaan ulottuvuuteen.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Tulevat muutokset, jotka odottavat tuloaan

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Olemme hyvin tietoisia niistä muutoksista, joita tapahtuu Maapallolla ja jotka eivät ole vielä näkyneet fyysisessä todellisuudessanne ja fyysisessä todellisuuskokemuksessanne. Tiedämme, että muutokset, joita on tapahtunut jokaisen teidän sisällä, eivät välittömästi näy heijastuksena peilistä, joka on universumi teidän ulkopuolellanne, ja tiedämme, että tämä voi saada ihmisen epäilemään, ovatko ne muutokset, joita hän on kokenut, todella todellisia. Haluamme, että voitte luottaa tunteisiinne ja sisäiseen kokemukseenne todellisuudesta ennen kaikkea. Siksi tulee olemaan aikoja, jolloin teidän on parempi olla etsimättä todisteita itsenne ulkopuolelta.

Puhumme todisteista siitä, että olette tehneet muutoksen itsessänne. Nyt on yksi niistä hetkistä, jolloin teitä palvelee paljon enemmän se, että keskitytte vain sisäisesti siihen, mitä tunnette ja miten voitte tuntea, että olette jo muuttuneet. Puhumme värähtelysi muuttumisesta, siirtymisestä mielikeskeisyydestä enemmän sydänkeskeisyyteen, ja siitä, että siirryt egosi ympärillä pyörimisestä olemaan yhtä korkeamman itsesi kanssa. Tämäntyyppiset sisäisesti tapahtuvat muutokset saavat teidät kokemaan erilaisen ulkoisen todellisuuden, mutta elätte edelleen aikana, jolloin tuon heijastuksen näkyminen vie aikaa, ja siksi teidän on oltava kärsivällisiä. Teidän on oltava kärsivällisiä niin monen asian kanssa siellä Maan päällä.

Teidän on oltava kärsivällisiä itsenne kanssa, toistenne kanssa, tietoisuuden muutoksen kanssa. Teidän on erityisesti oltava kärsivällisiä, kun on kyse manifestoinnista. Kärsimättömyys vain kertoo universumille, että ette usko sen olevan tulossa, ja jos ette usko jonkin asian olevan tulossa, se ei todennäköisesti tule. Mitä sitten voitte tehdä maailmallenne, joka ei muutu tarpeeksi nopeasti pysyäkseen mukana? Ja miten voitte elää elämäänne ilman kaikkia niitä ilmentymiä, joita on tulossa teille, mutta jotka vievät kauemmin kuin haluaisitte? Työskentelette sen kanssa, mikä on suoraan edessänne. Teette sen, mitä voitte tässä hetkessä, ja ryhdytte luoviksi. Otatte kaiken irti siitä kädestä, joka teille on tällä hetkellä jaettu, ja tunnustatte, että kaikki, mitä haluatte nähdä tuolla ulkona ”todellisessa maailmassa”, on jo muutenkin sisällänne.

Miksi siis odottaa? Miksi odottaa, että jotain ilmestyy kokemuspiiriinne, jotta voitte tuntea iloa, kuin ilo olisi nappi, jota painatte oman chakrajärjestelmänne sisällä? Miksi odottaa, että kaikkialla Maapallolla on rauha, ennen kuin päätätte, että haluatte olla rauhassa. Haluatte tuntea rauhaa ja huokua rauhaa, koska rauha tuntuu hyvältä. Ette siis voi katsoa ulospäin meditoituanne rauhasta kymmenen päivää putkeen ja odottaa näkevänne, että koko maailma on nyt rauhassa.

Pidätte rauhan sisällänne, koska olette päättäneet, että se on sitä, mitä haluatte tuntea ja miten haluatte tuntea. Ja sitten olette kärsivällisiä. Katsokaas, jos teette kaiken vain siksi, että odotatte sen, mitä teette, vaikuttavan maailmaan itsenne ulkopuolella, niin ette tee sitä, mitä teette tekemisen ilosta.

Ja jos ette seuraa iloanne, niin elätte ehdollisella tavalla, joka ei palvele teitä. Siksi teidän on tiedettävä ja luotettava siihen, että teillä on se vaikutus, jonka haluatte, ja teidän on oltava kärsivällisiä. Ja kärsivällisenä odotellessanne menkää elämään elämäänne. Pitäkää hauskaa; tutkikaa kaikkia elämän osa-alueita, jotka ovat käytettävissänne juuri nyt, ettekä tule pettymään. Teistä tulee Alkulähteen lähettiläs, mikä teidän on todella tarkoitus olla.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Oletko valmis kvanttihyppyihin ja seuraavaan tasoon?

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me saamme teiltä ihmisiltä niin monia pyyntöjä tänä aikana, ja me olemme ehdottoman ekstaasissa olla tässä asemassa, koska me niin pidämme auttamisesta, ja meistä on kiva kuulla niistä teistä, jotka elävät Maapallolla ja kertovat meille tarkalleen sen mitä te koette. Te tiedätte paremmin kuin me mitä te tarvitsette, teidän jatkaessanne siellä Maapallolla polkuanne. Me haluamme teidän tunnustavan, että ympärillänne on paljon tukea ja että sitä tulee teille joka suunnalta, ja teidän ei tarvitse pyytää mitään erikseen. Ja tämä kaikki siksi, että monet antavat sen teille vapaasti, ilmaiseksi, kaikki kerralla.

Teidän tulee linjautua sen kanssa, mitä olette jo pyytäneet. Teidän tulee avata portit ja päästää sisään kaikki mitä olette luoneet elämällä niin monta elämää siellä Maapallolla. Liikettänne, jonka olette käynnistäneet niin monen elämän aikana, ei pysäytä mikään sen jälkeen kun se on lähtenyt käyntiin, ja tajusittepa sen sitten tai ette, se mitä vastustatte ja ette halua on se mikä pitää teiltä poissa sen mitä haluatte. Toisin sanoen, sallikaa kaikki, mukaanlukien se mitä ette ole halunnut, ja silloin päästätte luoksenne sen minkä olette halunnut.

Vaikka sallitte jonkin haluamattoman asian olla olemassa, se ei tarkoita että sanoisitte sille ‘kyllä’ kaikella muulla olemassaolollanne. Se mitä teette on sallitte jonkin asian olla olemassa hyväksymällä sen sellaisena kuin se on. Alkulähde ja äärettömyys ovat isoja käsitteitä teille kaikille, ja jos voitte mitenkään kuvitella kaiken sen mitä kumpikin sisältää, silloin teidän tulee tajuta, että vaikka jokin asia on olemassa, se ei tarkoita, että sen tulisi olla olemassa teidän todellisuudessanne. Ja voitte sanoa, että sen ei tulisi olla olemassa missään todellisuudessa, että kenenkään ei tulisi kokea sitä, mutta ette tiedä mitä sielu haluaa itselleen. Teidän ei ole pakko leikata palasta Alkulähteestä irti ja heittää sitä menemään jonnekin Alkulähteen ulkopuolelle. Me olemme täällä sanomassa teille, että Alkulähteen ulkopuolella ei ole mitään.

Ette siis voi eliminoida mitään olemattomaksi; ainoa mitä voitte tehdä on hyväksyä sen ja sitten valita toisin. Ja kun teette niin, silloin päästätte sisään sen minkä olette valinneet. Kun lakkaa vastustelemasta, silloin on avoin ja vastaanottavainen. JA niinkuin me olemme sanoneet teille, joulukuun energioiden ollessa luonanne, ne tulevat antamaan teille pääsyn kvanttihyppyyn. Se tarkoittaa, että olette valmiita päästämään luoksenne kaiken sen mitä olette toivoneet jo pidemmän aikaa.

Ette anna sen tapahtua kaikki kerralla, koska se tulisi olemaan liikaa, liian nopeasti ja liian hämmentävää. Mutta kvanttihyppy toisensa jälkeen te tulette elämään todellisuudessa, joka on oma luomuksenne, täynnä kaikkea sitä mitä olette päättäneet että se on jotain millä haluatte leikkiä ja minkä haluatte kokea. Tämä elämä liittyy kokemuksiin, ja te olette siellä valitsemassa mitä kokemuksia koette. JA kyllä, opitte kyllä valitsemaan paremmin yrityksen ja erehdyksen kautta, mutta teillä on oikeus valita, teillä on vapaa tahto, ja teillä on kyky ilmentää enemmän kuin koskaan aiemmin.

Joten rentoutukaa, päästäkää irti ja päästäkää sisään kaikki minkä olette päättäneet olevan kiinnostavaa ja innostavaa koettavaa, ja me olemme täällä, tsemppaamme teitä, tuemme teitä ja annamme teille kaiken minkä vain tarvitsettekin niin tehdäksenne. Mutta me emme ole niitä jotka panttaavat teiltä yhtään mitään. Sitä voi tehdä vain ihminen toiselle. Ihmisinä teidän on oltava valmiit siirtymään seuraavalle tasolle.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”