Avainsana-arkisto: sähkömagneettinen säteily

EMP-iskut ja aurinkomyrskyt

EMP, eli elektromagneettinen pulssi, syntyy ydinaseen tai mahdollisesti äärimmäisen aurinkomyrskyn vaikuttaessa yläilmakehässä, jollaisia koettiin vuonna 1859, 1989 ja 1994.

USA:n hallitus ja armeija ovat tutkineet näitä ilmiöitä laajalti ja useita raportteja on tuotettu EMP:n vaikutuksista

 • autoihin ja kuljetukseen
 • tietokoneverkkoihin
 • kriittiseen infrastruktuuriin

…ja muuhun.

Tässä raportissa käsittelemme näitä aiheita koskien geomagneettisia anomalioita, aurinkomyrskyjä ja sähkämagneettisen pulssin vaikutuksia.

Tulisi kuitenkin huomautaa, että kongressi on sivuuttanut EMP-komission varoitukset, ja sairaalat, kuljetusteollisuus ja kriittinen infrastruktuuri ovat erittäin haavoittuvaisia.

Loppukesästä 1859 suuri aurinkomyrsky osui planeettaamme. Tämä myrsky oli Aurinkon koronapurkauksen aikaansaama. Vaikka tiede ja fysiikka näiden koronanpurkausten taustalla on kiinnostava, se voi olla myös pitkäveteistä joillekin, joten pidän tämän lyhyenä.

Aina välillä — tarkalleen milloin, sitä tieteentekijät eivät edelleenkään osaa ennustaa — Auringon pinnalla tapahtuu jotain joka vapauttaa Auringon pinnalta suuria määriä energiaa koronanpurkauksen muodossa, joka on erittäin kuuman, sähköistyneen kaasun purkaus, jonka massa on suurempi kuin Mount Everestin.

Kannustan teitä tutkimaan tätä enemmän jos haluatte syvemmän ymmärryksen varautuneesta plastamasta, joka purkautuu Auringon pinnalta silloin tällöin.

Nämä aurinkomyrskyt ovat sekä sähköisesti että magneettisesti varautuneita, ja ne myös tuovat mukanaan säteilyä koko spektriltä, mikroaalloista gammasäteisiin.

Syyskuun 1. ja 2. päivänä 1859 Maan asukkaat kokivat suurimman aurinkomyrskyn kirjoitetussa historiassa.

Sähköverkot olivat lapsuudenkengissään, jotka koostuivat vain muutamasta sähkötinkaapelista suurissa kaupungeissa. Tämä myrsky oikosulki kaapelit ja sai aikaan jättiläismäisiä tulipaloja. Tyypillinen valoshow pohjoisessa, revontulet, näkyivät niinkin etelässä kuin Kuubassa, Roomassa ja Hawaiilla.

Johtuen yhteiskunnan vain vähäisestä riippuvuudesta sähköverkoista tuohon aikaan, se ei häirinnyt maailmaa merkittävästi.

Vuosina 1989 ja 1994 pienet aurinkomyrskyt tiputtivat satelliitteja, sammuttivat voimaloita ja häiritsivät sähkökenttää. Nämä olivat pieniä Auringon flareja. Kuvittele jos vuoden 1859 aurinkomyrsky iskisi nykyiseen yhteiskuntaamme.

Joka paikassa on nykyään pieniä sähköjohtoja. Tietokoneiden sirut, kovalevyt, kännykät ja sähköjohdot ulottuvat tuhansia kilometreja. Oletko miettinyt, että autosi on tietokonejärjestelmä? Yksityiskohdat saattavat yllättää.

Tulemme kohta siihen, mutta puhutaan ensin ihmisten aikaansaamasta myrskystä — ydinase-EMP:stä.

Elektromagneettinen pulssihyökkäys

Vuonna 2004 pidetyn USA:aa vastaan tehtävän EMP-hyökkäyksen uhkaa tutkivan komission raportin mukaan,

“Useat mahdolliset viholliset voivat tai ovat hankkineet kyvyn hyökätä Yhdysvaltoja vastaan korkealla lentävillä ydinaseella luoduila sähkömagneettisilla pulsseilla (EMP). Päättäväinen vihollinen voi saavuttaa EMP-hyökkäyskyvyn ilman, että vaaditaan pitkälle vietyä kehittynyttä teknologiaa.”

Se kuvaa lyhyesti vaikutuksia,

“EMP on yksi pienestä määrästä uhkia, jotka voivat aiheuttaa yhteiskunnallemme katastrofisia vaikutuksia. EMP kattaa laajan maantieteellisen alueen ydinaseen tähtäinlinjalla. Sillä on kyky tuotta merkittävää vahinkoa kriittisiin infrastruktuureihin ja näin koko amerikkalaisen yhteiskunnan perustuksiin…”

Komission puheenjohtaja on todistanut, että sellaisen hyökkäyksen jälkeen yhdessä vuodessa 70% – 90% amerikkalaisista kuolisi mm. väkivallan ja tautien seurauksena. On myös erittäin uskottavaa, että amerikkalaiset kuolisivat myös nälkään johtuen ruokavarojen ehtymisestä.

Washington Department of Health, Office of Radiation Protectionin mukaan,

“1.4 Megatonnin pommi, joka on räjäytetty 250 mailia Kansasin yläpuolella tuhoaisi suurimman osan kaikesta suojaamattomasta elektroniikasta koko USA:n mantereella.”

Sekä massivinen aurinkomyrsky että EMP voivat hyvin lopettaa sivilisaation sellaisena kuin me sen tunnemme.

Tämä kuulostaa kaamealta, mutta miten kansa USA:ssa ja muualla teknologisesti edistyneissä maissa selviäisi pitkittyneestä tilanteesta erittäin vähällä sähköllä tai täysin ilman sitä?

Kuten komissio huomautti, yhteiskuntamme on äärimmäisen riippuvainen sähköverkosta kaikessa.

 • Rekat ja kuljetus, mm. ruoankuljetus
 • Bensa-asemat ja öljynjalostamot
 • Tieto ja viestintä
 • Kaupallinen ruoan ja hyödykkeiden tuotanto
 • Veden puhdistus ja jakelu
 • Suurin osa armeijan toimintakyvystä

On vain kourallinen asioita, joihin voime luottaa, että ne ovat aina olemassa.

Jos bensa-asemat eivät toimisi ja jalostamot eivät kykenisi tuottamaan bensaa, kuvittele miten nopeasti “sivistynyt yhteiskuntame” hajoaisi? Pelkästään tuossa tapauksessa kauppojen hyllyt tyhjenisivät päivissä eivätkä maanviljelijät voisi kuljettaa enää mitään.

Jos et ollut tietoinen, ruokakaupoilla ei ole hirveästi ylimääräistä varastossa.

Voittomarginaalin saavuttamiseksi kaupat voivat pitää vain muutaman päivän varat ennen täydennyksen saapumista. Tämä säästää tilaa ja mahdollistaa pienemmät kulut, muunmuassa.

Kun bensa lakkaa virtaamasta ja hyllyt tyhjenevät, miten kauan naapurit pysyvät sivistyneinä?

Useat kokeet ja skenaariot (sekä tietty maalaisjärki) ovat näyttäneet, että kännykät ovat ensimmäisiä merkkejä sähkömagneettisesta tapahtumasta, koska niin suurella osalla populaatiosta on sellainen. Jos voimaverkko menisi matalaksi sään takia tai paikallisesti, se ei vaikuttaisi kännykkään heti.

Sijainnistasi riippuen kännykkätorneillasi on varavoimajärjestelmät.

Kuitenkin nuo tornit, niiden voimajärjestelmät ja kännykät kaikki menevät pimeäksi elektromagneettisen tapahtuman seurauksena, mikä antaa vinkin siitä mitä on juuri tapahtunut.

Komissio arvioi sitä miten yhteiskuntaamme vaikuttaisi EMP-tapahtuma, mm. miten hyvin autit ja rekat kestävät sähkömagnetisia aaltoja.

Auto- ja kuljetusinfra

Lyhyt lainaus komission vuoden 2008 raportista:

“Viimeisen vuosisadan aikan yhteiskuntamme ja taloutemme on kehittynyt yhdessä auto- ja kuljetusalojen kanssa. Tämän seurauksena me olemme tulleet erittäin riippuvaisiksi näistä infrastruktuureista oman elämäntyylimme ylläpidossa. Maankäyttömme erityisesti on tullut mahdolliseksi auto- ja kuljetusinfran avulla. Etäisyydet lähiöistä, kauppakeskuksista, kouluista ja työpaikoista ovat erittäin riippuvaisia autoista. Lähiöissä tarvitaan autoja hakemaan ruokaa kaupasta, menemään töihin, lääkäriin ja moniin muihin päivittäisen elämän paikkoihin. Maalla asuvat amerikkalaiset ovat yhtä riippuvaisia autoista, elleivät enemmänkin. Heidän tarpeensa ovat samanlaiset kuin lähiöissä, ja matkat ovat pidempiä. Jos kaupungissa asuja luottaa saatavilla olevaan julkiseen liikenteeseen, he eivät ole riippuvaisia henkilöautoista. Mutta julkinen liikenne toimii suureksi osaksi autoilla, paitsi muutamassa suurimmassa kaupungissamme. Nin paljon kun autot ovatkin tärkeitä elämäntyylimme ylläpitämiseksi, elämämme riippuu lähes kokonaan kuljetusteollisuudesta. Suuret populaatiokeskittymät urbaaneilla alueilla ja lähiöissä ovat tulleet mahdollisiksi jatkuvasti tuomalla ruoka tarjolle kaukaisemmilta maatiloilta ja tuotantokeskuksista. Kuten mainittua ylempänä, kaupungeilla on tyypillisesti ruokaa ainoastaan muutamaksi päiväksi kauppojen hyllyillä. Niiden ruokavarantojen täyttö riippuu jatkuvasta rekkavirrasta ruoantuotantokeskuksista ruoanjakelukeskuksiin ja varastoihin ja kauppoihin ja ravintoloihin. Jos urbaani ruokavaranto häiriintyy merkittävästi pitkäksi aikaa, nälkä ja massaevakuaatiot, jopa nälänhätä ja anarkia voivat olla seurausta. Kuljetuskalusto liikuttelee myös muita olennaisia tarvikkeita. Metropolialueille putkilla tuotu polttoaine ei ole saatavilla kansalle ennen kuin tankkeriautot ovat vieneet sen bensa-asemille. Jäteautot, huoltoautot, paloautot ja useat muut autot toimittavat palvelua niitä varten erityisesti käyttöön otetuilla autoilla. Lähes 80% kaikista valmistetuista tuotteista jossain kohtaa ketjua tuottajalta kulutajalle on kuljetettu autolla. EMP-hyökkäyksen vaikutukset auto- ja kuljetusinfraan eroaisivat ensimmäisen päivän ja sitä seuraavien päivien osalta. EMP-hyökkäys todennäköisesti välittömästi hajottaisi osan 130 miljoonasta autosta ja 90 miljoonasta rekasta, jotka ovat toiminnassa USA:ssa. Liikkeessä tien päällä hajonneiden kulkuneuvojen voidaan odottaa saavan aikaan onnettomuuksia. Modernin liikennekäyttäytymisen keskellä jopa erittäin pieni määrä hajonneita kulkuneuvoja tai onnettomuuksia voi saada aikaan massiivisia ruuhkia. Lisäksi sähköisen liikenteen ohjauksen ollessa pois käytöstä tämä tulee pahentamaan liikenneruuhkia metropolialueilla. Työaikana tapahtuneen EMP-hyökkäyksen jälkimainingeissa suuri määrä ihmisiä lähtee liikkeelle samaan aikaan yritäessään päästä kotiin, ja voidaan odottaa massiivisia ruuhkia.”

Auto- ja kuljetusinfran haavoittuvaisuus EMP-hyökkäykselle

Komissio testasi liikennevalojen ohjauksen, autojen ja kuljetuslaitteiden EMP-haavoittuvuutta.

Testituloksen tiivistelmä sanoo, että liikennevalojen ohjaus alkaa hajota EMP-kentille altistumisen jälkeen jo muutaman kV/m sähkökentän voimakkuuden alaisuudessa, mikä näin aiheuttaa liikenneruuhkia.

Arviolta 10% tiellä olevista autoista pysähtyy, ainakin hetkeksi, mikä näin mahdollisesti saa aikaan onnettomuuksia sekä ruuhkia, kenttävoimakkuuksilla yli 25 kV/m. Ajoneuvot, jotka sammuivat kokeessa, eivät kärsineet paljoakaan ja ne kyettiin käynnistämään uudelleen.

Kuljetuslaitteista, jotka eivät olleet käynnissä EMP:lle altistumisen aikaan, yksikään ei kärsinyt mistään vaikutuksista. 13 rekkaa 18:sta ilmensivät jotain vastetta niiden ollessa käynnissä. Kaikkein vakavimpia olivat kolmen rekan moottorien sammuminen. Kaksi kyettiin käynnistämään heti, mutta yksi vaati hinausapua korjaamolle.

10 muuta rekka, jotka ilmensivät suhteellisen pieniä vaikutuksia, eivät vaatineet kuskilta korjaustoimia. Viisi 18:sta testatusta rekasta ei ilmentänyt minkäänlaista vaikutusta kenttävoimakkuuksille arviolta 50 kV/m asti.

Ilmailualasta puhuttaessa,

“Vaikka kaupalliset lentokoneet ovat EM-suojattuja luonnollisen säteilyn varalta (kuten esim. salamat), me emme voi varmistaa lentokoneiden lentoturvallisuutta (vakavan tai vihamielisen) EMP-iskun tapauksessa.

Selvästi tulisi havaita ja ymmärtää, että nämä testit testasivat pulsseja vain 50 kV/m asti.

Venäjällä, USAlla ja useilla muilla mailla on spekuloitu olevan aseita, jotka voivat tuottaa 100-200 kV/m kenttävoimakkuuksia siihen tarkoitukseen valmistetuilla EMP-ohjuskärjillä. Eräs varhainen ydinkoeräjäytys ja EMP-tutkimus oli nimeltään Starfish Prime. Tämä pimensi katuvalot Hawaiilla asti ja kenttävoimakkuus oli vaivaiset 5.6k V/m.

Toinen mahdollinen ongelma on, että EMP kestää ainoastaan millisekunteja ja sen tyypillisesti voidaan odottaa olevan maksimissaan 50 kV/m. Auringon koronapurkaukset ja X-flaret (X on kaikkein suurin arvo intensiteettiasteikolla) voi kestää usean minuutin ajan ja sillä voi olla suoria seuraamuksia sen osuessa Maahan. EMP:t ovat myös varsin alueellisia. Yksittäinen EMP voi vaikuttaa koko USA:n mantereeseen, mutta silti voisimme luottaa esim. Britannialta avunsaantiin.

Tarpeeksi suuren aurinkomyrskyn aikaan se voi hyvin peittää kok planeetan, sillä Maan ympärillä on magneettikenttä.

Mitä odottaa kun valot pimenevät

Lopputiivistelmänä sanottakoon, että riippuen käytetystä teknologiasta on ihan hyvä mahdollisuus sille, että EMP: tai aurinkomyrskyn iskiessä, kun ajat kotiin töistä, pääset kotiin niin kauan kun välttelet vain törmäyksiä.

Kyse on mastosta, etäisyydestä ja voimakkuudesta. Kotona kuitenkin tilanne voi olla täysin eri!

 • Ei ole enempää bensaa saatavilla
 • Ei ole enempää ruokaa tai vettä mitä ostaa
 • Ei ole älypuhelimia tai internetiä

Jos jostain näitä löydätkin, mikä on hinta? Dollarisi tuskin merkitsevät mitään kenellekään jolla on järkeä päässä. Vaihtokauppa alkaa saada uuden merkityksen omasta selviämisestä puhuttaessa.

Jos tällainen tapahtuma sattuisi, voitaisiin odottaa hyvin pitkää yhteiskunnalliseen levottomuuden, mellakoinnin, varastelun ja väkivallan aikaa.

Korjaaminen on hidasta ja uusia osia generaattoreihin ja voimaloihin valmistetaan todennäköisesti maan rajojen ulkopuolella ja ne pitää toimittaa maahan. Lisäksi nämä ulkomaiset tehtaat joutuisivat säätämään koneensa uusiksi luodakseen osia siihen käyttöön, elleivät he ole jo toimittajia. Ja tuokin vain silloin mikäli muut teollisuusmaat eivät ole kärsineet vahinkoa.

Mitä armeijaan ja poliisiin tulee, voidaan odottaa suuria määriä sekoilijoita, mikä luo lisäpainetta jo rajallisiin valtion resursseihin.

Omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani New Orleansin poliisissa työskentelystä hurrikaani Katrinaa ennen, sen aikana ja sen jälkeen todistin itse neljäsosan poliiseista vain lähtevän menemään ensimmäisenä päivänä, ja lopullinen lukumäärä lähenteli puolta koko poliisivoimista siihen mennessä kun valot saatiin takaisin.

Jotkut päättivät lähteä perhesyistä, kun taas toiset lähtivät stressin takia. Näin miten nopeasti ne, joille me olemme antaneet julkisen järjestyksen hoidettavaksi, muuttuvat aseistetuksi katujengiksi ja he yksinkertaisesti vievät kaiken aseella uhaten.

Nämä ovat ihan valideja pointteja miettiä kun puhutaan EMP:stä tai aurinkomyrskystä. Nämä ovat valideja pointteja silloinkin kun tuho on paikallinen, kuten hurrikaani Katrina oli.

Jatka lukemista jos haluat tietää itse koetuloksista.

Sen jälkeen kun tämä artikkeli julkaistiin ensi kerran elokuussa 2010, olen saanut useita sähköposteja koskien oikean elämän EMP-käyttöä. Monet lukijat ovat huomauttaneet, että kongressin testit olivat paljon alle sen mitä vakava myrsky tai EMP voi saada aikaan.

Mikäli asia on näin, silloin voisi odottaa näkevänsä paljon erilaisempia ongelmia ja toimimattomia autoja.

Liikennevalot

Liikennevaloja testatessa komissio käytti 170E-ohjainta, joka on käytössä 80%:ssa kaikista signaalin solmukohdista. He huomauttivat neljästä eri tyypin vaikutuksesta, riippuen sähkömagneettisen pulssin voimakkuudesta.

Seuraavat vaikutukset havaittiin valosyklissä:

 1. Pakkosykli: Kentän voimakkuuksilla 1-5 kV/m valot vaihtuivat pakotettuina vihreästä punaiseen ilman keltaista. Tämä on transientti-ilmiö, joka poistuu yhden syklin jälkeen.
 2. Häiriintynyt sykli: Kenttävoimakkuuksilla 5-10 kV/m normaalisti ohjelmoitu sykli korruptoitui ja muuttui eri sykliksi, kuin mitä alunperin oltiin ohjelmoitu. Ohjain oli joko vaurioitunut tai se piti manuaalisesti resetoida.
 3. Ei sykliä: Voimakkuuksilla 10-15 kV/m risteyksen sivuvalot eivät koskaan muuttuneet vihreiksi. Ohjain oli vaurioitunut.
 4. Välkkyminen: Lisäksi voimakkuuksilla 10-15 kV/m risteys meni tilaan, jossa valot kaikkiin suuntiin vilkkuivat. Tämä tila voi aiheuttaa liikenneruuhkia, koska liikennevirta pienenee tässä tilanteessa huomattavasti. Ohjain oli joko vaurioitunut tai se piti manuaalisesti resetoida.

Näihin tuloksiin perustuen voidaan odottaa, että EMP saa aikaan keskiverrosta vakaviin liikenneruuhkiin metropolialueilla.

Liikenneruuhkat saattavat pahentua paniikkireaktioista, jotka odottavat mahdollista EMP-hyökäystä. Mikään data ei ennusta tai viittaa elämää uhkaaviin tilanteisiin; samanaikaisia vihreitä valoja ei havaittu testeissä.

Kaikki havaitut vaikutukset aiheuttaisivat vähemmän liikennehäiriöitä kuin sähköjen poikkimeno aiheuttaisi, mikä johtaisi siihen ettei liikennevaloja ole ollenkaan.

Autot

Potentiaalinen autojen EMP-haavoittuvuus johtuu sisäänrakennetusta elektroniikasta, joka tukee monia kulkuneuvon eri toimintoja.

Moderneissa autoissa on yli 100 mikroporsessoria, ja voisi luulla, että tämä vaarantaisi uudemmat autot enemmän EMP-tilanteessa, mutta sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta johtuen tätä heikkoutta on paikkailtu.

Komissio testasi 37 autoa EMP-simulaatiossa laboratoriossa, autojen vuosimallit olivat välillä 1986-2002. Tämän ikäisiin autoihin sisältyy laajalti elektroniikkaa, ja niitä on edelen liikenteessä paljon.

Autot altistettiin EMP-ympäristölle sekä moottori käynnissä että moottori sammutettuna.

Mitään vaikutuksia ei havaittu autoissa, jotka olivat sammutettuja EMP-altistuksen aikaan. Vakavimat vaikutukset käynnissä oleviin autoihin olivat, että kolmen auton moottori sammui kentän voimakkuuksilla arviolta 30 kV/m tai enemmän. Aidon EMP:n tapauksessa nämä autot liukuisivat pysähdyksiin hiljalleen ja kuljettajan pitäisi käynnistä ne uudelleen.

Kojelaudan elektroniikka yhdessä autossa vaurioitui ja tarvitsi huoltoa. Toiset vaikutukset olivat suhteellisen pieniä. 25 autoa koki hajoamisia, joita voitaisiin pitää lähinnä harmina (esim. kojelaudan valojen vilkkuminen) eikä tilanne vaatinut kuskilta mitän korjaustoimenpiteitä. Kahdeksan 37:sta testatusta autosta ei reagoinut mitenkään anomaalisesti.

Perustuen näihin testituloksin, komissio odottaa vain vähän vaikutuksia autoille EMP-kenttien voimakkuuksilla alle 25 kV/m.

Arviolta 10 prosenttia tai enemän autoista, jotka altistettiin korkeammille kenttätasoille, voivat kokea vakavampia EMP-vaikutuksia, mm. moottorin sammuminen, joka vaatii toimia kuskilta.

Kuljetuskalusto

Kuten autojen tapauksessa, mahdollisiin kuljetuskaluston EMP-haavoituvaisuuksiin kuuluu elektroniikan yhä lisäntynyt käyttö.

Komissio arvioi kuljetuskaluston EMP-haavoittuvaisutta käyttäen samaa tapaa kuin autojen tapauksessa. 18 käynnisä ollutta ja sammutettua ajoneuvoa altistettiin simuloidulle EMP:lle laboratoriossa. EMP-kentän voimakkuutta kasvatettiin kunnes joko havaittiin anomaalinen vaste tai simulaation rajat tulivat vastaan.

Ajoneuvot vaihtelivat bensakäyttöisestä pickupista suureen dieselkäyttöiseen traktoriin. Vuosimallit olivat välillä 1991-2003.

Niistä ajoneuvoista, jotka eivät olet käynnissä EMP:n aikaan, mikään ei vaikuttunut millään tavalla. 13 ajoneuvoa 18:sta koki jonkinlaisen vasteen ollessaan käynnissä. Vakavimpana oli kolmen ajoneuvon moottorin sammuminen.

Kaksi pystyttiin käynnistämään heti udestaan, mutta yksi vaati hinausta korjaamolle. Muut 10 ajoneuvoa reagoivat suhteellisen pienin tavoin, jotka eivät vatineet kuskilta toimia.

Viisi 18:sta kuljetusajoneuvosta ei reagoinut millään anomaalisella tavalla noin 50 kV/m kentänvoimakuuksiin.

Lähteet

Artikelin julkaisut Biblioteca Pleyades

Dokumentteja mielenhallinnasta

kirjoittanut Cheryl Welsh, helmikuu 2003

Nämä dokumentit käsittelevät ja tieteellisesti osoittavat mielenhallintateknologian, mm. sähkömagneettiset aseet joita käytetään mikroaaltojen kuuloaistimuksen tuottamiseen, visuaalisten hallusinaatioiden tuottamiseen, emootioiden vaikuttamiseen ja ajatusten lukemiseen.

Erityiskiitos niille, jotka lähettivät CAHRAlle [nykyään Mind Justice] ison osan tästä informaatiosta: Liza Minetti, Blanche Chavoustie, Harlan Girard ja Ed Light.

Mind Justicen sivut

 • Tämä on pakko katsoa! ABC News Special Mission Mind Control 1979: ABC Newsin erikoispätkä ihmismielestä ja mielenhallintakokeista. Mukana mm. Allen Dulles, CIA-johtaja, John Marks, kirjailija, sekä vuoden 1977 kongressikuulemistilaisuus MKULTRAn mielenhallintakokeista ja paljon muuta. Katso täällä: http://www.xenutv.com/cults/mindcontrol.htm
 • 1993 Newsnight with David Shukman, venäläisen psykiatrin ja tutkijan tri. Igor Smirnovin tietokoneohjelman esittely, jolla analysoidaan aivojen reaktiota visuaalisiin ärsykkeisiin ja tätä infoa käytetään kehittämään viestejä, joita sädetetään kohteen mieleen ”psykoakustisella korjauksella”.
 • CNN:n uutislähetys, Special Assignment, marraskuu 1985, toimittanut Chuck DeCaro otsikolla ”Weapons of War, Is there an RF Gap?”
 • ”Opening Pandora’s Box”, 1984, tuottaja David Jones, Fulcrum Central Productions, lähetetty BBC Channel 4:lla.
 • ”Ultrascience III, Spies are us”, Beyond Productions, Learning Channel, 1998
 • Ultrascience, ”Weapons of War”, Learning Channel, 1997
 • Learning Channelin TV-ohjelma ”War 2020”, Beyond Productions, 1998
 • History Channel, syksy 2000, ”Mind Control: America’s Secret War”
 • Secret Russia, TV-ohjelma, ZDF, Geheimes Russland, TV-Tagestip, Der Dienstag im ZDF: joulukuun 22. 1998

Valokuvia venäläisestä ja amerikkalaisesta mielenhallintateknologiasta TV-dokumenteissa

”Secret Russia: Moscow The Zombies of the Red Czar”, saksalainen TV-dokumentti, 1998. Tämä dokumentti käsitteli psykiatri tri. Igor Smirnovia ja hänen psykoakustista korjausteknologiaansa ja laitteita joilla ampua viestejä suoraan potilaan päähän terapiatarkoituksissa. Dokumentissa esitettiin uhrien haastatteluja, jotka väittivät Venäjän hallituksen tekevän laittomia kokeita testatessaan salaista mielenhallintateknologiaa tai ’psykotronisia’ aseita.

”Secret Russia: Moscow The Zombies of the Red Czar”, saksalainen TV-dokumentti, 1998. Andre Slepucha selittää muutoksia, joita tarvitsee tehdä yksinkertaiseen transistoriin niin, että sitä voidaan käyttää mittalaitteena äärimmäisen matalille sähkömagneettisille aalloille kun etsitään niinkutsuttuja psykotronisia (venäläinen nimi sähkömagneettista säteilyä käyttäville mielenhallinta-aseille) säteilylähteitä lähietäisyydeltä. Slepucha sanoo, että hän on ollut vangittuna poliittisena vankina KGB:n vankilassa Lubjankassa vuonna 1954 ja kokenut ”psykotronista hoitoa” ensikerran tuolloin. Hän raportoi ”vahvoja ääniä päässä ja erittäin vahvoja akustisia ja visuaalisia hallusinaatioita.”

Ultrascience, ”Weapons of War”, Learning Channel, 1997. Tri. Michael Persinger, neurotieteen professori, Laurentian University, Ontario, Kanada, käsittelee työtään ja näyttää vapaaehtoisen opiskelijan erittäin tarkkaan aivoihin kohdistetun pienen magneettisignaalin eräässä kokeessa. Tri Persinger on erikoistunut rentoutus- ja kiputerapioihin.

Ultrascience, ”Weapons of War”, Learning Channel, 1997. Opiskelija raportoi tunteneensa hyvää oloa tri. Persingerin ampuessa ”opiaattilaukaisukuvion” äärimmäisen heikolla magneettisignaalilla sähkökäämistä opiskelijan pään kummaltakin puolelta. Vaikka tässä näytettiinkin kuvia vihollistaistelijoista, joita ammuttiin magneettisignaaleilla etäältä, tri. Persinger sanoo, että olisi epäeettistä aiheuttaa pelon ja ahdistuksen tunteita, mutta selvästikin tämä on mahdollista tehdä. ”Mielenhallinta olisi äärimmäinen ei-tappava ase”, lukija sanoo.

CNN:n uutislähetys, Special Assignment by Chuck DeCaro, ”Weapons of War, Is there an RF Gap?”, marraskuu 1985. Tri. Bill van Bise on sähköinsinööri, joka tekee kokeita Neuvostoliiton aikaisella tieteellisellä datalla ja piirikaavioilla, joilla ampua magneettikenttä aivoihin ha aiheuttaa visuaalisia hallusinaatioita. Demonstraatio toimittaja Chuck DeCarolle onnistui. Tri van Bise sanoi, ”saisin kolmessa viikossa kasaan laitteen [ase] joka hoitelisi koko kaupungin.”

CNN:n uutislähetys, Special Assignment by Chuck DeCaro, ”Weapons of War, Is there an RF Gap?”, marraskuu 1985. Toimittaja Chuck DeCaron silmät peitettiin ja hänen korvansa estettiin kuulemasta ääntä kokeessa, jossa käytettiin neuvostoliittolaista laitteistoa, joka kykeni luomaan tietynlaisen mutta erittäin heikon magneettisignaalin, joka on suunniteltu aiheuttamaan visuaalisia ’hallusinaatioita’. DeCaro sanoi, ”paraboli meni juuri ohitseni… näin muuttuvia aaltomuotoja kiitävän ohitseni.”

BBC:n dokumentti, ”Opening Pandora’s Box”, tuottaja David Jones, Fulcrum Central Productions, 1984. Tri. Ross Adey ja venäläinen Lida-kone, joka on kehitetty Neuvosto-Armeniassa 1940-luvulla. Tätä laitetta käytettiin ampumaan radiotaajuuksia, ääntä ja valoa neuvostoliittolaiseen psykiatripotilaaseen nukuttamaan hänet, kuin nukutusaineella, ilman fyysistä kontaktia potilaaseen. Tri Adey testasi laitetta eläimiin ja se ”tuotti huomattavan rentoutumisen”. BBC:n kertoja sanoi, että erään todistuksen mukaan Lidaa käytettiin sotavankien aivopesuun Korean sodassa.

Ultrascience III, ”Spies are us”, Beyond Productions, Learning channel, 1998. Tri. James Lin, ”maailmankuulu auktoriteetti mikroaaltojen kuulemisessa”, demonstroi mikroaaltojen kuulemisen ilmiötä. Mikroaaltopulsseja tuotettiin tri. Linin takana ja hänen aivonsa absorboivat ja hänen kuulomekanisminsa havaitsivat ne. Tri Lin sanoi, etä hän kykeni kuulemaan mikroaaltopulssit, vaikka kukaan pulssin ulkopuolella ei kykene kuulemaan mikroaaltopulsseja. Professori Lin sanoi, että on teoreettisesti mahdollista, että voisi sijoittaa tai koodata viestin mikroaaltosignaaliin ja kommunikoida mikroaaltokuulemisen avulla.

Learning Channel, 199? Janet & Chris Morris, FBI:n akustisten teknologioiden neuvonantajia . Janet Morris sanoo, ”Äärimmäinen vakoiluteknologia? Vakoiluteknologioiden Graalin malja?… käyttäytymisen kontrollointi, selektiivinen käyttäytymisen kontrollilaite.”

Learning Channel, 199? Janet Morris sanoo, ”voisi luoda ääniä kohteen päähän ja tehdä hänestä hullun”, samalla kun mies punaisessa takissa yrittää blokata ääniä päässään, julkisella jalkakäytävällä, joka on monien henkisesti sairaiden kodittomien käytöstä kaupungeissa nykypäivänä.

History Channel, syksy 2000, ”Mind Control: America’s Secret War.” Psykiatrian tri. Colin Ross kuvaa ei-tappavia aseita eri muotoisiksi energioiksi kuten akustiseksi ja sähkömagneettiseksi säteilyksi, jota ”ammutaan kohteeseen tämän kontrolloimiseksi.” Tri. Ross sanoi, että ottaen huomioon valtion kokeilujen historian mitään arvaamattomille siviileille, kuten säteilykokeet ja LSD-kokeet, on mahdollista että on ollut jotain salaisia kokeita ei-tapavilla aseilla siviileihin nykypäivänä.

Joitain dokumentteihin liittyviä tietoja

 • 1993 Newsnight with David Shukman, jossa venäläistä psykiatria ja tutkijaa tri. Igor Smirnovia haastateltiin hänen tietokoneohjelmasta jolla analysoida aivojen vasteita visuaalisiin ärsykkeisiin ja käyttää tätä kehittämään viestejä joita ampua takaisin kohteen mieleen ”psykoakustisella korjauksella”. Janet ja Chris Morris, ei-tappavien aseiden lobbareita, sanoivat että tietokoneohjelman analyysi on tarkka sen jälkeen kun tri. Smirnov esitteli tietokoneohjelman käyttöä Chris Morrisiin. David Shukmanin kirja The Sorcerer’s Challenge: Fears and Hopes for the Weapons of the Next Millennium, London: Hodder & Stoughton, sivu 223, kuvaa tätä episodia tohtori Smirnovista. Hän käsitteli sitä seikkaa, etä FBI on työskennellyt myös hänen kanssaan käytääkseen laitteistoa David Koreshiin. Tämä raportoitin myös Defense Electronicsissa, DOD, Intel Agencies Look at Russian Mind Control… kirjoittanut Mark Tapscott, heinäkuu 1993, s. 17. Defense Electronicsin artikkeli sanoi: ”Usean suljetun tapaamisen jälkeen… FBI:n viranomaiset saivat briiffin vuosikymmenen kestäneestä tutkimuksesta koskien tietokonepohjaisia akustisia laitteita, joiden väitetään kykenevän syöttämään ajatuksia kohteen mieleen, ilman että henkilö tietää mistä ajatus on tullut.”
 • CNN:n uutislähetys, Special Assignment, marraskuu 1985, toimittaja Chuck DeCaro,” Weapons of War, Is there an RF Gap?” Tässä ohjelmassa on mukana tri. Robert O. Becker, kaksinkertainen Nobel-ehdokas, tiedemies ja sähkömagneettisen säteilyn mieleen ja kehoon aiheuttavien vaikutusten tutkija ja kirjan Body Electric kirjoittaja, tiivistää: ”Valtio ei ole koskaan osittanut vääräksi sähkömagneettisen säteilyn psykologisia vaikutuksia”. Tri. Jose Delgado ja hänen Yalen yliopiston kokeensa aivoimplanteilla, joilla kontrolloida hyökkäävää härkää. Tri. Ross Adey käsitteli 1950-luvun venäläisen Lida-koneen esittelyä, joka käytti sähkömagneettista energiaa nukuttamaan venäläisiä psykiatriapotilaita. Tri. Elizabeth Rauscherin ja tri. William van Bisen demonstraatio ohjasi magneettisignaaleita toimittaja Chuck DeCaron aivoihin ja loi visuaalisia kuvia niinkuin hallusinaatioissa. Jos haluat kopion dokumentista, voit soittaa CNN:lle numeroon +1 404 827 2712 ja pyytää tuotetta R2501 #13, R2747 #33, R2501 #15, R2501-#17. Se kestää noin 20 minuuttia.
 • ”Opening Pandora’s Box”, 1984, tuottanut David Jones, Fulcrum Central Productions, lähetetty BBC Channel 4:llä. Seuraavassa on tiivistelmä tämän äärimmäisen havainnollistavan ja asiallisen dokumentin pääpointeista. Paljon kiitoksia Harlan Girardille videon löytämisestä. Tämä on pitkä teksti, mutta tärkeä:

Project Pandora: Yhdysvallat tutki käyttävätkö neuvostoliittolaiset sähkömagneettista säteilyä aseena

Neuvostoliitolaiset alkoivat pommittaa Amerikan suurlähetystöä Moskovassa vuonna 1953 ja Yhdysvallat rahoitti Project Pandoran selvittääkseen miksi. Project Pandora oli ”huippusalainen usean miljoonan dollarin ohjelma”. Huipputiedemiehiä konsultoitiin Moskovan suurlähetystön ”mikroaallottamisen merkityksestä”. ”Viisi presidenttiä piti sen salassa”. Presiden Johnson valitti neuvostoliittolaiselle pääministeri Kosyginille, joka väitti, että hän ei ole tietoinen signaalista ja varmistaisi että se on pois päältä. Virallisesti neuvostoliittolaiset eivät myöntäneet, että he mikroaallottivat suurlähetystöä. Mutta Moskovan suurlähetystön pommittaminen jatkui. Se alkoi vuonna 1953 ja vuonna 1975 signaalit muuttuivat. Neukut lisäsivät kaksi uutta lähetintä.

Tri. Robert Becker oli nimekäs tiedemies ja häneltä kysyttiin vaikuttiko mikroaallot keskushermostoon. Pandorassa saatiin selville, etä mikroaaltosäteily häiritsee päätöksentekokykyä, se aiheuttaa kroonista stressiä ja tehotomutta. Valkosolujen määrä suurlähetystön työntekijöillä oli 40% korkeampi kuin normaalisti. Apinat, jotka altistettiin mikroaaltosäteilylle, näyttivät merkittävästi huonommin selviytyvän yksinkertaisista tehtävistä. Suurlähetystön henkilöstön saattaminen toimimaan heikommin selvästikin olisi neukuille hyödyksi.

Tri. Becker esitti, että Yhdysvallat ei voinut sanoa mitään siitä, koska turvastandardit USA:ssa olivat kokrammat kuin mikroaaltisignaalit, joita neukut käyttivät Moskovan suurlähetystössä. Hän esitti, että keskushermostoon kyllä vaikuttaa mikroaalloille altistuminen. Mutta jos USA myöntäisi ei-lämpövaikutukset tai biologiset vaikutukset, eli vaikutukset jotka syntyvät ilman havaittavaa kudosten lämpenemistä, kuten valkosolujen määrän kasvu, se asettaisi amerikkalaisen standardin kyseenalaiseksi ”varsin mielivaltaisesti” 1950-luvulla. Se olisi noloa amerikkalaisille, jotka valitsivat pitää kansan pimennossa Moskovan suurlähetystön mikroaallottamisesta vuodesta 1953 vuoteen 1975.

David Jones sanoi, ”viimeaikaiset tiedusteluraportit kertovat, että Amerikan armeija kehittää sähkömagneettisen säteilyn aseita ja ennustaa, että vuoteen 2000 mennessä armeijat voisivat niitä käyttää. Tulee olemaan mikroaltoaseita, joilla voidaan hämmentää ja tehdä toimintakyvyttömäksi vastustajan sotilaita. Psykologinen hyökkäys on erityisen tehokas lentokoneiden pilotteja vastaan. Ei ole epäilystäkään siitä, etteikö sähkömagneettisia kenttiä hyödyntävillä aseilla olisi potentiaalia Neuvostoliittoa vastaan.”

Näin syntyi kalabaliikki sähkömagneettisten kenttien ei-lämpövaikutuksista — Yhdysvallat kieltää vaikutukset, neuvostoliittolaiset ovat eri mieltä

Tri. Becker kommentoi, että Yhdysvaltain turvastandardit olivat dilemma amerikkalaisille sotilassuunnittelijoille. Tri. Becker selitti, että ongelma oli, että USA:n populaatio tällä hetkellä altistui samaisille (atermaalisille) ei-lämpövaikutuksille sähkömagneettisista kentistä, joita Yhdysvaltojen armeija käytti kehittämään salaisia sm-aseita. Tämä sm-kenttien atermaalisten vaikutusten taso ei ole biologisesti aktiivinen, sanoo Yhdysvaltain turvastandardi. Mutta dilemma oli, että miten Yhdysvallat voisi kehittää sm-asejärjestelmiä perustuen atermaalisiin kentien vaikutuksiin, kun tällä hetkellä sallittu altistus heidän omalle kansalleen oli sallittua esimerkiksi TV- ja radiotorneista ja mikroaaltouuneista. Se oli paradoksi.

Tri. Becker sanoi, ”Hyvä… paras peitetarina oli, että perustuen parhaiden amerikkalaistieteilijöiden mielipiteisiin… kansakunta oli sivuuttanut sähkömagneettisten kenttien atermaalisten terveysvaikutusten teorian kokonaan.”

David Jones kysyi tri. Koslovilta, ”Tieteen mielestä tuntuu olevan kaksi mahdollisuutta, yksi on käyttäytymis- ja terveysvaikutukset sähkömagneettisista kentistä ja toinen on kokonaan uudenlaisen asegenren luominen, ja se on huomattavaa että se on kokonaan musta aukko tutkimuksessa. Tri. Koslov vastasi, että vuonna 1965 oli paljon konjektuuria ja hypoteesia siitä. Siksi se johti Project Pandoraan. Siitä lähtien en ole uskonut, että on ollut paljoakaan mahdollisuutta, että olisi tällä hetkellä, ei näytä olevan.”

Tri. Sam Koslov, Project Pandoran johtaja, jatkoi, ”me mietimme sitä, älkää nyt ymärtäkö väärin… mutta mitään ei löytynyt, ei näyttänyt siltä kuin olisi…. armeijalle tällä hetkellä, ei ole käyttöä sähkömagneettisille kentille. Biologisten vaikutusten väitteisiin ei löydy mitään näyttöä. Sitten on myös teho-ongelma.”

David Jones kysyi Koslovilta miksi hänen mielestään neuvostoliittolaiset mikroaallottivat suurlähetystöä. Tri. Koslov vastasi, että ”en mieluusti puhuisi siitä, koska se menee turvallisuuden alueelle.”

Nykypäivänä, kun ei-tappavien aseiden ohjelma paljastettiin 1990-luvulla ja Neuvostoliiton todisteet sähkömagneettisten kenttien ei-lämpövaikutuksista ovat nykyään saatavilla, on selvää että tri. Koslov valehteli kansallisen turvallisuuden nimissä. Ainakin tri. Koslov olisi ollut tietoinen salaisesta ei-tappavien sm-kenttien ohjelmasta, joka alkoi 1960-luvulla. Kts. US News 1997.

1950-luvun Lida-kone ja Korean aivopesu

1950-luvulla tiedustelupalvelut olivat kiinnostuneita muuttamaan mentaalisia tiloja. Teoria siitä, että aivoaallot voidaan virittää eri sähkömagnettisten kenttien taajuuksille, voi muuttaa tunnetiloja ja luonnetta. CIA sponsoroi LSD-kokeet ja MKULTRA-projektia 10 miljoonalla dollarilla 1960-luvun alussa. CIA:n muistio esitti, että he etsivät käyttäytymisen kontrollia vahvistamaan tietoisuutta. Neuvostoliittolaiset olivat tajunneet saman asian. Tri. Ross Adey, tunnettu kenttätutkija Loma Linda Veterans Hospitalissa tutki Lida-konetta, joka oli peräisin Neuvostoliitosta. Sitä kuvattiin koneeksi, joka ”järjestää tietoisuuden uudelleen”. Venäläiset väittivät käyttävänsä sitä hoitamaan tunnehäiriöitä 1950-luvulla. Tri. Adey sanoi, että Lida-kone oli nyt mennyt vanhaksi. Se käytti käämiä korvakuulokkeiden sisällä, joka toimi antennina ja emittoi 1/10 sekunnin sähkömagneettisia pulsseja. Tri. Adey näytti miten kiihtyneet eläimet nopeasti hiljenivät, kun nealtistettiin Lidan kentille. Yksi todistaja sanoi, että Lida-konetta käytettiin Korean sodassa amerikkalaisvankien aivopesuun.

Korean sodan päivistä lähtien aivopesun taito on parantunut merkittävästi, sanoo David Jones.

CIA pyysi tri. Beckeriä 60-luvun alussa määrittämään olisiko neukkujen alas ampumat ja sieppaamat pilotit saattaneet altistua sähkömagneettiselle säteilylle ilman, että he itse sitä tajusivat, ja olisiko se voinut aiheuttaa persoonallisuuden muutoksen. Piloteja testattiin psykologisesti ennen kotiinpääsyä ja kotiinpäästessä. Dramaattinen muutos testituloksissa havaittiin. Kysymys oli, voiko aivoaaltoja muuttaa ulkoisella lähteellä? ”Pilotit eivät raportoineet huonosta kohtelusta eivätkä he olleet tietoisia mistään neuvostoliittolaisten sähkömagneettikenttäaltistuksesta debriiffaussessioiden aikana.” Neuvostoliittolaiset pitivät heitä vankeina kahdesta kuuteen viikkoa ja palauttivat heidät takaisin ”persoonallisuus huomattavasti muuttuneena”. CIA halusi tietää oliko Moskovan suurlähetystön ja lentohenkilökunnan välillä jokin suhde, joka saisi aikaan persoonallisuuden muutoksen? Tri. Becker sanoi ”kyllä, on selvä mahdollisuus, me emme tiedä varmaksi tällä hetkellä.”

Tri. Robert Beck (ei sama henkilö kuin tri. Robert Becker) teki salattuja kokeita sähkömagneettikenttien vaikutuksilla ihmisten käyttäytymiseen asekäyttöä varten.

Tämän persoonallisuuden muutoksen mekaniikka (tri. Beckerin pilottitutkimus yllä) ”osuu sellaiselle tieteen alueelle, joka on mitä suurimman salaisuuden varjon peittämä.” ”Se on mielenhallintaohjelmien ytimessä sekä idässä että lännessä.” Tri. Robert Beck, sähköinsinööri, on eräs tieteentekijöiden eliittiryhmän jäsen, jonka hänen hallituksensa rekrytoi työskentelemään tällä alalla. Hänen julkaistu työnsä puhuu ”tietyistä taajuuksista, jotka aiheuttavat ahdistusta, pelkoa, hämmennystä”. Hänen julkaisemattomaan työhönsä kuuluu ”omituisia kokeita, joissa toisia tieteentekijöitä hämmennettäisiin ja niihin kuuluu mm. tunnetilojen muuttaminen ilosta masennukseen. Hän kuvasi kokeen, jossa sähkömagneettisia pulsseja emittoitiin laitteesta, joka näytti rannekellolta, mikä sai muut ruokailijat ravintolassa puhumaan kovempaa tai hiljempaa, riippuen pulssista jota emittoitiin rannekellosta.”

”Mikä on teknisesti mahdollista?” kysyy David Jones. ”En mieluusti puhuisi joistain näkemistäni töistä. Se on tehty, replikoitu. Replikoidut kokeet on tehty. Se aihe on täysin pimennossa. Olen tehnyt joitain itse enkä tee sitä enää koskaan. Siinä ei ole mitään mystistä. On eettisiä kysymyksiä. Se on osa fyysistä universumia. Ihmisten käyttäytymisen muuttaminen matalatehoisilla sähkömagneettikentillä, se aihepiiri on täysin pimennossa.”

Tri. Beck jatkoi, ”On mahdollista replikoida kokeita, yksinkertaisesti, en hyväksy sitä, se on manipuloinnin työkalu. Mutta moraaliset tarkastelut ovat eittämättä sivuutettu valtiolla. Neuvostoliittolaiset ovat edellä [sähkömagneettikenttien tutkimuksessa].”

David Jones kysyi, ”Mitä ihmisten käyttäytymiseen vaikuttamiseen tulee, mikä on mahdollista? Tri. Beck sanoi, ”On mahdollista, se on replikoitu. Se on pimeää tutkimusaluetta.”

Moskovan mikroaaltopommitus on aseprototyyppi neuvostoliittolaisten vuoden 1977 tikkasignaalista — Neukkujen EMR-aseet julkistetaan

Tri. Beck sanoo, ”vuonna 1976 venäläisten tikkasignaali on tehokkain ihmisen koskaan aikaansaama sähkömagneettisten kenttien lähde. 10 pulssia per sekuntti, 40 miljoonaa wattia per pulssi, se on psykoaktiivinen.” Se tuotetaan Neuvostoliitossa ja se läpäisee kaiken USA:ssa. Voimavirtaverkot havaitsivat sen ja se säteili ihmisten koteihin.”

Kysymys kuuluu miksi venäläiset tekevät näin? Tri. Becker sanoi, että on kolme teoriaa. Ensimmäinen sanoo, että tikkasignaali on ylihorisonttitutka. Ei, tri. Becker sanoi että satelliitti on paremmin saatavilla valvontaan. Toinen on, että tikkasignaali kommunikoi sukellusveneille. Tri. Becker ei voinut vastata tuohon. Kolmas on, että venäläinen tikka on biologisesti aktiivinen ja tulee vaikuttamaan populaatioihin USA:ssa ja Kanadassa. Vuonna 1976 neuvostoliittolaiset kasvattivat signaaleja ja nyt on seitsemän lähetintä. ”Ne ovat kalleimpia ja tehokkaimpia mailmassa.” ”Tri. Becker sanoo, että huhuja liikkuu siitä, että USA tekee samaa Neuvostoliitolle, voimakas amerikkalaislähetin sädettää 16 hertsin taajuudella ja tuottaa saman vaikutuksen kuin neukut, Neuvostoliitossa.” Me olemme keskellä sähköistä sodankäyntiä, joka on kohdistettu molempien maiden kansalaisia kohtaan.

Tikkaa on ammuttu kuudesta seitsemään vuotta eikä se kuulu Neuvostoliitossa, mutta se on mahdollista kuulla Britanniassa, Länsi-Euroopassa, Australiassa ja Kaukoidässä. Tri. Beck sanoo, että magneettikomponentti voi läpäistä mitä tahansa. ”Me olemme dekoodanneet tiedustelua signaalista. 10 hertsin signaali on hyväntahtoinen tajuus ja me tiedämme, että se voi olla psykoaktiivinen. 30% kansasta kärsii hermosoluvaikutuksista. Neuvostoliittolaiset tieteentekijät tietävät psykoaktiivisista vaikutuksista eläimiin. He tiesivät jo kauan ennen 1950-lukua. Neuvostoliittolaiset julkaisivat tutkimusta mikroaaltojen pitkäaikaisista vaikutuksista: äärimmäistä väsymystä, koordinaation ja aistien kontrollin heikkenemistä. Ryhmä amerikkalaistiedustelussa uskoi, että on mahdollista muokata Moskovan suurlähetystössä työskentelevien aivoaaltoja ja että Moskovan signaali oli prototyyppi Venäjän Tikasta.”

Tri. Beck jatkoi, ”Jos pudotat taajuutta pariin hertsiin, se tiedetään olevan hermostollisesti psykoaktiivinen ja se voi sekoittaa ihmisiä. Tämä on paljon kuumottavampaa ja pelottavampaa kuin atomipommi. Se on aivan uusi konsepti, me emme ole sopeutuneet tähän konseptiin. Olen tehnyt useita kokeita, eikä näiden asioiden tuhoisaa voimaa voi tajuta. Siellä ei ollut mitään kansanterveyslaitosta, ohjeita niille kokeille joita tein. Tiedän mitä jotkut näistä asioista voivat tehdä hermostolle. Useimmat sodat taistellaan kiinteistöistä. Tulee olemaan parempi käyttää psykologisia operaatioita kuin atomipommeja, paljon puhtaampaa, paljon enemmän maata jää jäljelle, se voi tappaa ihmisiä. Siltä ei voi puolustautua millään keinolla, mistä olisin tietoinen.”

 • Ultrascience III, Spies are us”, Mukana tri. James C. Lin, PhD. biolääketieteen ja sähkötekniikan insinööri, kouluttaja, kirjan Microwave Auditory Effects and Applications kirjoittaja, 1978. Lin esitteli mikroaaltojen kuulemista, mistä monet uhrit kärsivät, äänten kuulemisesta päässään. Lisäksi mukana oli Cheryl Welsh puhumassa mielenhallintakokeista.
 • Ultrascience, ”Weapons of War”, Learning Channel, 1997, Mukana tri. Michael Persinger, Laurentian University. Hän kuvasi aseita, joissa käytetään ”psyko- tai vaikutusteknologiaa” ja sähkömagneettista säteilyä, jolla kontrolloida sitä mitä ihmiset ajattelevat, psykologisen sodankäynnin tarkoituksiin.
 • USA:ssa Learning Channelin TV-ohjelma ”War 2020”, jonka on tuotanut Beyond Productions vuonna 1998, on hyvä esitys informaatiosodankäynnistä. Ohjelmassa on mukana tri. Persinger Kanadan Laurentian Universitysta ja hän käsittelee magneettisignaaleita ja sitä miten signaaleja voidaan ampua televisio-, mikroaalto- ja puhelintornista ja -järjestelmistä kohdepopulaatioihin mielenhallintatarkoituksissa. Ohjelman kertoja sanoo, ”Äärimmäinen ase infosodassa olisi ihmisaivot. … Mielenhallinta tulee olemaan äärimmäinen ei-tappava ase.” Mielenhallinta-aseet kategorisoidaan informaatio- ja ei-tappaviksi aseiksi.
 • Ultrascience, ”War 2020”, Beyond Productions, Learning Channel, 1998. Tri. Michael Persinger, Laurentian Universitysta, näytti kypärän jossa on solenoideja, joka indusoi magneettikenttiä aivoihin ja aiheuttaa paniikkia, pelkoa, kokemuksia Jumalasta ja UFOista. Hän sanoi, että nykyisellä teknologialla on mahdollista käyttää mielenhallintaa massapopulaatioon.
 • Tri. Alan Scheflin, oikeustieteen professori Santa Clara Law Schoolissa ja vuoden 1978 Paddington Pressin kirjan ”Mind Manipulators” kirjoittaja, sekä tri. Colin Ross, psykiatri joka näyttäytyi History Channelilla, syksyllä 2000 ohjelmassa ”Mind Control: America’s Secret War” (soita +1 800 708-1776 tilataksesi). Sekä tri. Scheflin että tri. Ross kommentoivat, että on mahdollista että sähkömagneettiset ja ei-tappavat aseet ovat käytössä kokeissa amerikkalaisia vastaan ilman heidän lupaansa.
 • TV-ohjelma, ZDF, Geheimes Russland, TV-Tagestip, Der Dienstag im ZDF: joulukuun 22. 1998, nimeltään Secret Russia. Neuvostoliiton huippupäivistä lähtien ihmiset ovat puhuneet Venäjällä salaisista kokeista, joita armeija ja KGB sponsoroivat… Huhut kiertelevät, ja puhetta on valtion mielenhallintakokeiden uhreista.

  Artikkelin julkaissut Mind Justice

Kanavoitua tietoa 5G:stä

Sakari Antero Arcturus kirjoittaa videon kuvauksessa:

Tässä videossa jaan parhaani mukaan olennaisimpia pointteja 5G -teknologiasta joita tuli esiin eräässä pienryhmän meditaatio- ja kanavointisessiossa. Kannustan asiasta puhumaan julkisesti ja ottamaan yhteyttä asioista päättäviin tahoihin.

Voi myös käydä allekirjoittamassa tuon

https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/6572

kansalaisaloitteen aiheesta, vaikka rehellisesti epäilen kansalaisaloitteiden voimaa koska eduskunta niistä päättää kuitenkin, mutta ehkä se voi saada jotain muutosta asiaan.

 

 

Lisää linkkejä:

https://5gtieto.fi/

https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001853614.html

Stop 5G Finland

5Gspaceappeal.org

5Gappeal.eu

EMFscientist.org

sateileeko.wordpress.com

bioinitiative.org

https://www.emf-portal.org/en

https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/

Kansalaisaloitteen tarkoitus on auttaa meitä kaikkia suojelemaan lasten, nuorten ja aikuisten terveyttä, koska langattoman tiedonsiirron säteily on vakava kansanterveysuhka. Siksi pyydämme, että eduskunta ja hallitus alentavat säteilyä ja toimivat siten, että kaikille annetaan aktiivisesti tietoa riskeistä.

Kuva. Radiotaajuisen säteilyn absorboituminen (uppoaminen) päähän ja aivoihin riippuu kännykänkäyttäjän iästä ( Gandhi, Lazzi ja Furse, 1996)

Liite 1 . Kansalaisaloite. Aloite pyytää eduskuntaa ryhtymään toimiin säteilyn alentamiseksi, sillä nykyiset viitearvot 10 W/m2 (ja jopa 200 W/m2) eivät suojaa meitä, varsinkaan lapsia, sillä lapsen keho imee 2-10 kertaa enemmän säteilyä kuin aikuisen. EU:n lait vaativat, että terveyttä on suojattava. Aloitetta tukee myös kansainvälinen 5G-vetoomus EU:lle. Sen on allekirjoittanut yli 250 lääkäriä ja tutkijaa (joista yli 60 professoria) 42 maasta (EU- vetoomuksen allekirjoittajat).
Kansainvälinen 5G-Avaruusvetoomus on vuorostaan kerännyt yli 140 000 henkilön kannatuksen 190 maasta joista yli 1500 lääkäriä ja tutkijaa.

Liite 2. Luettelee kansainvälisesti tunnettuja teollisuudesta riippumattomia tutkijoita, jotka olisivat päteviä ehdottamaan sellaisia säteilyn viitearvoja, jotka todella suojaavat ei vain lasten ja nuorten vaan myös koko väestön terveyttä.

Liite 3Listaa kaupunkeja, alueita ja valtioita, jotka ovat jo ryhtyneet toimiin 5G:n rakentamisen pysäyttämiseksi kunnes teollisuudesta riippumattomat tutkijat ovat varmistaneet, että säteily ei vahingoita meitä.

Kirjoituksia ja videoita:

5G-teknologian esittely – ympäristö- ja terveysriskit. Tutkija, FT Mikko Ahosen kirjoitus.

Maailman terveysjärjestön peittely tulee maapallolle hyvin kalliiksi. Englanninkielinen video (20min) antaa erittäin hyvää tietoa matkapuhelinten, WiFin ja muiden langattoman tiedonsiirron laitteiden riskeistä. Video kertoo selvästi miten rikkaan telealan korruptio on vaikuttanut myös terveysjärjestö WHO:n toimintaan.

Viitearvot eivät suojaa terveyttä! Washington State yliopiston biokemian ja peruslääketieteen emeritusprofessori Martin L Pallin laaja englanninkielinen tiedekatsaus, joka osoittaa maamme sähkömagneettisen säteilyn raja-arvojen perustuvan vääriin väitteisiin.

Allekirjoita kansalaisaloite: tästä
Kirjaudu pankkitunnuksilla tai lataa lomake, jonka allekirjoitat

Tietopankki:

[1] Miller, A. B., Morgan, L. L., Udasin, I., & Davis, D. L. (2018). Cancer epidemiology update, following the 2011 IARC evaluation of radiofrequency electromagnetic fields (Monograph 102). Environmental Research, 167, 673–683.

[2] Carlberg, M., & Hardell, L. (2017). Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Research International, 2017, 9218486.

[3] National Toxicology Program (2018). NTP cell phone studies—Experts recommend elevated conclusions (Environmental Factor, April 2018). National Institute of Environmental Health Sciences.

[4] USA:n kongressi (2019). Kuulemistilaisuus 6. helmikuuta 2019, Senaattori Blumenthal 5G:n turvallisuustestauksesta. (Videotallenne)

[5] IARC (2013). WHO International Agency for Research on Cancer (IARC). Radiotaajuinen säteily ryhmään 2B (mahdollisesti syöpää aiheuttava).

[6] Euroopan neuvosto, Council of Europe (2011). The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment, Resolution 1815.

[7] STUK (2006). Radiotaajuisten kenttien ja säteilyn vaikutukset.

[8] Investigate Europe – tutkivat journalistit (2019) How much is safe?

[9] Bandara, P., & Carpenter, D. O. (2018). Planetary electromagnetic pollution: It is time to assess its impactThe Lancet Planetary Health2(12), e512–e514.

[10] Professori Martin Blank: International Scientist Appeal on Electromagnetic Fields . 200 tutkijan vetoomus (Videotallenne)

[11] Belyaev, I., Dean, A., Eger, H., Hubmann, G., Jandrisovits, R., Kern, M., … Thill, R. (2016). EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnessesReviews on Environmental Health31(3), 363–397.  (Sisältää suositustasot sähkömagneettisille kentille, s. 380-382)

[12] Eduskunnan Kansalaisinfo 8. lokakuuta 2019: Radiotaajuisen säteilyn terveysvaikutukset(Videotallenteet esityksistä)

Etelä-Atlantin magneetti-ilmiö saattaa jakautua!

Maapallon magneettikentät, joista planeetta on riippuvainen aurinkotuulilta suojautuakseen, näyttävät heikkenevän. Astrofyysikko Juan Soler puhuu Rick Sanchezin kanssa huolestuttavista uutisista seuraavalla videolla.

Euroopan Swarm-satelliitit ovat paljastaneet uutta dataa omituisesta ilmiöstä Maapallon magneettikentässä. Etelä-Atlantin anomalia saattaa jakautua kahtia. ”Uusi, itäinen Etelä-Atlantin anomalian minimi on ilmaantunut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana”, sanoo Jürgen Matzka saksalaisesta geotieteiden tutkimuskeskuksesta. ”Viime vuosina se on kehittynyt voimakkaasti.”

Etelä-Atlantin anomalia on heikko kohta Maapallon magneettikentässä, joka on keskittynyt Etelä-Amerikan Atlantin puoleiselle alueelle. Se on löydetty vuonna 1958, ja se on kasvanut ja liikkunut vuosikymmenten aikana. Viimeisin data Swarmista näyttää heikon kohdan muodostumassa Afrikan eteläkärjen lähelle.

”Swarm-satelliitti kiertoradalla tutkii kehitystä”, sanoo Matzka.

Spaceweatherin mukaan Swarm on laukaistu marraskuussa 2013. Se on kolmen identtisen satelliitin muodostelma, jotka kiertävät Maapalloa. Niissä on magnetometrit, tähtien tarkkailulaitteet ja muita insturmentteja. Niiden avulla satelliitit voivat tehdä tarkkoja 3D-mittauksia Maapallon magneettikentästä. Mahdollinen anomalian jakautuminen on vain yksi monista löydöksistä.

Tutkijat ovat pitkään tienneet magneettikentän heikkenemisestä. Viimeisen 200 vuoden aikana magneettikenttä on globaalisti menettänyt noin 9% sen voimakkuudestaan, ja Etelä-Atlantin anomalia johtaa kehitystä.

Etelä-Atlantin anomalian heikentyessä sisempi Van Allenin vyö on vuotanut siihen, mikä on päästänyt korkeaenergisiä hiukkasia (erityisesti protoneita) 200 kilometrin päähän maanpinnasta. Tämä ei uhkaa ihmisiä maanpinnalla, mutta avaruusaluksille se aiheuttaa ongelmia.

Kun satelliitit lentävät anomalian läpi, ne altistuvat suhteellisen suurelle säteilymäärälle. Satelliittien tietokoneet saattavat buuttailla ja digitaalikamerat sekoilla varautuneiden hiukkasten vaikutuksesta. ISS:llä on erityissuojauksia tämän ongelman ratkaisemiseksi, ja Hubble-teleskooppi ei edes voi tehdä havaintoja tai mittauksia sen ollessa anomalian kohdilla.

Jos Etelä-Atlantin anomalia lopulta jakautuu kahtia, satelliittitehtävien suunnittelijat joutuvat ottamaan huomioon uuden korkean säteilyn alueen. Jakautuminen vaikuttaa enemmänkin. Se voi kuitenkin tarjota vihjeitä itse anomalian alkuperästä. Tulikuuman sulan raudan liikkeiden aiheuttamat virtaukset luovat Maan magneettikentän noin 3000 kilometriä jalkojemme alapuolella. Muutokset ”täällä ylhäällä” voivat kertoa tutkijoille siitä mitä tapahtuu ”siellä alhaalla”.

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot

Miten pysäyttää mikroaaltojen mielenhallintasignaalit

Me olemme kaikki kuulleet vitsejä foliohatuista. Osoittautuu, että ideassa onkin jotain perää. Alumiinifolio vaimentaa tiettyjä sähkömagneettisia säteitä jos se on sähköisesti maadoitettu  ja jos se ei kosketa ihoa. Niille, joita pommitetaan paljon mikroaaltosäteillä lähteistä kuten kännykkätukiasemat, jotka on helppo määrittää jos sinulla on RF-signaalinpaljastin niinkuin minulla, näiden aaltojen blokkaaminen maadoitetuilla metallilevyillä heikentää säteilyä huomattavasti.

Iso osa vaarallisesta sähkömagneettisesta säteilystä tulee mikroaaltojen muodossa, joita kännykkätukiasemat emittoivat. Henkilökohtaisesta kokeilusta, ja muitten kokemuksia kuulleena, olen tullut tulokseen että mikroaaltosaaste ja tahallinen säteiden kohdentaminen voi sumentaa ajattelua, aiheuttaa väsymystä, heikentää tahdonvoimaa ja jopa subliminaalisesti syöttää ajatuksia tai saada aikaan tiettyjä emotionaalisia tiloja. Niitä saatetaan käyttää myös valvontatarkoituksiin.

Mikroaaltosignaalin vahvuusmittaria käyttämällä olen tehnyt useita havaintoja näistä signaaleista:

 1. Niitä yleensä ammutaan sen huoneen ikkunasta, missä vietetään eniten aikaa, yleensä se ikkuna joka on kadulle päin.
 2. Ne on tarkoituksella suunnattu kohdistamaan ja seuraamaan henkilöä hänen kotonaan.
 3. Seurantanopeus on hidas kun kohde liikkuu, signaalilta kestää useampi sekunti tai minuutti etsiä ja löytää kohde uudesta sijainnista.
 4. Kun kohde menee alueelle kotonaan, jonne signaali ei ulotu, signaali menee etsintämoodiin, luullen että kohde on poistunut kotoaan muualle kaupunkiin.
 5. Kun pääasiallinen kohdeikkuna on tukittu, muutaman päivän päästä signaali löytää toisen ikkunan tai ohuen seinän, jonka läpi se tunkeutuu.
 6. Tämän signaalin vaikutukset on tunnettavissa. Se saattaa aiheuttaa mm. päänsärkyä tai painetta ohimoilla.

Ilmeisesti tukiasemat tuottavat näitä signaaleja kolmiomittaamalla tiettyjä valittuja kohteita. Tämä vaatisi, että tietokone laskee laskelmat jokaisen kolmen tukiaseman signaalien muuttamiseksi kolmiomittausta varten kohteeen sijainnissa. Kun kohde liikkuu, uusi laskelma täytyy tehdä, mikä vie useita sekunteja. Ehkä jokin muu mekanismi luo näitä säteitä, kuten satelliitti.

Nämä signaalit voivat olla mikroaaltokantoaaltoja ELF-modulaatiolla, ja mahdollisesti sisältää myös ääntä tai enkoodattuja tekstiviestejä. Joitain mahdollisuuksia:

 1. Mikroaallot resonoivat DNA:n kanssa, ne voivat tunkeutua lihan ja luiden läpi, ohittaa seiniä ja ikkunoita, ja ne ovat jo käytössä puhelimissa.
 2. Nämä signaalit oivat saada aikaan korkean beta-tilan aivoaaltoja, jotka aiheuttavat aggressiota tai stressiä, tai alfa-aaltoja, jotka aiheuttavat hypnoottisia tiloja ja sumentunutta ajattelua.
 3. Aivoaaltoja muokkaavien ELF-aaltojen lisäksi kantoaalto voi kuljettaa mukanaan myös ääniviestejä. En ole varmistanut mitä viestit ovat, mutta ne voivat olla jotain tyyliin ”sinua vituttaa, et voi ajatella, sinun täytyy luovuttaa, sinulla ei ole energiaa” jne. Näitä ääniviestejä voidaan moduloida mikroaaltokantoaalloksi taajuusmodulaatiolla, kun taas ELF -aivoaallot voivat olla amplitudimoduloituja.
 4. Mukana voi olla myös emotionaalisia viestejä, joita voidaan moduloida taajuusmodulaatiolla kantoaaltoon. Nämä voivat saada aikaan ärtymystä, turhautumista, surua tai mitä tahansa ihmisemootioita valittuihin kohteisiin.
 5. Seisovat aallot rakennuksissa aiheuttavat vaiheiden interferenssiä, mikä muuttaa EM-energian skalaariaalloiksi. Nämä voivat saada aikaan lisävaikutuksia fysiologisesti, biologisesti ja jopa paranormaalisti.

Kuka on tästä kaikesta vastuussa? Mahdollisesti armeijan tai tiedustelun salaiset faktiot. Jos he haluavat pitää kansan lammasmaisena ja pitää kaikki vastaan hangoittelijat aisoissa, mikään keino ei ole heille liian paha tuon lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Mitä voidaan tehdä

On kaksi asiaa mitä voit tehdä. Ensinnäkin, voit oppia paremmin selviytymään näiden signaalien keskellä. Mitä enemmän oma mielesi ja tunteesi ovat sinun hallinnassasi, ja mitä paremmin havaitset oman käyttäytymisesi, sitä vähemmän vaikutusta näillä signaaleilla on ajatuksiisi, tunteisiisi ja käytökseesi. Tieto tästä on puolet taistelua. Toiseksi, voit tehdä muutaman asian lisäksi vähentääksesi sähkömagneettisen säteilyn määrää kotonasi, blokkaamalla nämä signaalit.

Mikroaalloilla tapahtuvan mielen ohjelmoinnin blokkaamisen standardikeino on Faradayn häkki, mutta asianmukainen Faradayn häkki joka on tehty kuparista on vaikeaa rakentaa, ja myös kallista. Alumiinifoliohatut itse asiassa kasvattavat altistumista signaaleille toimimalla antenneina ja resonaattoreina, ellei niitä ole maadoitettu, joten voit unohtaa senkin.

Helppo ja suhteellisen kustannustehokas tapa blokata mikroaaltoja:

1) Hanki seuraavat asiat:

 • Useita hätäpeitteitä (tunnetaan myös nimellä avaruuspeite, hätäleirintäpeite tai mylar-peite). Nämä tulevat pienissä pakkauksissa ja niitä on sekatavarakaupoissa. Saatavilla myös Amazonista.
 • Banaani-kytkin sähkökaapeliklipseihin. Nämä kytketään folioon ja yhdistetään sähköpistokkeen maadoitusreikään. Saatavilla myös Amazonista.
 • Jeesus-teippiä, pakkausteippiä tai maskiteippiä jolla ripustaa folioarkit.
 • RF / MW (radio/mikoraalto) signaalinpaljastin, vapaaehtoinen mutta suositeltu. Kaksi jotka toimivat ovat Cornet RF-mittari  sekä pallomittari. Paljastimet ovat tärkeitä. Kutsun niitä anti-paranoiamittareiksi, koska nämä vahvistavat sen että et ole vain paranoidi. niiden taajuus tulee ulottua vähintään 3GHz:n, 6GHz on ideaali. Mikään matalampi ei havaitse korkean taajuuden mikroaaltoja. Vältä CellSensor-mittaria ja mitään mikä on gauss-mittari, sillä nämä ovat hyviä vain matalissa alle 1GHz taajuuksissa, kuten sähkökaapeissa, voimajohdoissa ja kodin laitteissa. Tukiasemat toimivat yleensä 900 MHz ja siitä yli, 4GHz asti (4G, 5G vielä korkeampi).
 • Jos et saa käsiisi signaalinpaljastinta, heitä paras arvauksesi mikä ikkuna tai seinä kannattaa peittää. Ideaalivalinta on nurkka tai seinä lähinnä sänkyäsi. Mikä tahansa suoja on parempi kuin ei mitään suojaa.

3) Käytä signaalinpaljastinta tallentamaan suhteellinen signaalin vahvuus kaikista ikkunoista huoneessa jonka haluat suojata, mieluusti työtila tai makuuhuone. Voit siirtää jopa metalliastian puolen metrin päähän paljastimesta, paljastimen ympärille, blokataksesi signaalin, ja näin paljastat sen mistä suunnasta säde tulee. Riippuen paljastimen tyypistä saatat havaita myös piikkejä ja aallonpohjia signaalin vahvuudessa liikuttaessasi paljastinta lineaarisessa suunnassa; nämä ovat seisovien sähkömagneettisten säteiden solmuja ja aallonhuippuja, jotka tulevat havaituiksi.

4) Peitä seinät tai ikkuna ilman aukkoja mylarilla, käyttäen teippiä ripustamiseen ja yhdistämään palaset. Ei ole väliä mihinkä suuntaan peitto laitetaan seinää kohti, mutta aseta metallinen puoli (joka voidaan raaputtaa pois) kohti seinää tai ikkunaa niin, että se ei raapiudu pois kosketuksesta tavaraan huoneessa. Jos seinien peittäminen on liikaa, silloin peitä vain ikkuna. Jos tämä on liian ruma, silloin käytä samaa menetelmää tekemään turvahuone suuresta komerosta, tai laita sänky tai työpöytäsi nurkkaan ja peitä nurkan seinät. Tämä jättää tilaa ilmanvaihdolle.

5) Levennä banaanikytkimen päätyä työntämällä veitsi tai ohut ruuvimeisseli aukkoihin, ja työnnä se maapistokkeeseen pistorasiassa. Tämä on keskimmäinen joka on pyöreä. Eurooppalaisessa pistorasiassa kaksi muuta reikää ovat myös pyöreitä, joten kannattaa varoa työntämästä niihin missä kulkee sähkö.

6) Kytke krokotiilipää mylar-peitteen reunaan, niin että klipsi pitää kiinni molemmista folion puolista. Sitten käytä tuplakrokotiilijohtoja kytkemään yksi peite toiseen niin, että sähkö kulkee maadoitetusta pistokkeesta viimeiseen peitteeseen. Mitä enemmän maadoitettuja pistorasioita käytetään, sen parempi.

7) Tarkista tuleva säteily, lisää peitteit silloin kun tarvii. Tunnin tai kahden (viikon tai kahden) jälkeen tarkista jäljellä olevat ikkunat ja vertaa signaalin vahvuutta siihen mitä mittasit aiemmin. Jos ne nyt näyttävät intensiivistä säteilyä, signaali on uudelleenorientoitunut ja sinun pitää peittää toinekin seinä tai ikkuna.

Tunnet eron. Kokeena teippaa vain puolikas peitettä, niin että seisot peittämättömän ikkunan edessä. Varmista että säde on vahva. Sitten peitä loputkin ikkunasta. Paine päässäsi saattaa kadota ja tulee takaisin kun peitteen ottaa pois edestä. Joissain paikoissa, missä olen asunut, säteily on ollut yllättävän heikkoa ja foliopeitteitä ei tarvittu.

Miksi se toimii? Mikroaallot eivät läpäise metallia helposti, erityisesti maadoitettua metallia. Kun saapuva mikroaaltosäde osuu folioon, jos folio ei ole maadoitettu, silloin se ”pyörii ympäriinsä” ja heijastuu eri tavoin, vähän kuin vesiletku joka on suunnattu ruokalautasta kohden. Mittarisi havaitsee energian, joka vuotaa foliopeitteiden ohi siinä tapauksessa. Säteily pääsee kotiisi, mutta se ei ole niin suunnattua. Mutta jos folio maadoitetaan, silloin energia imetään säteestä ja kanavoidaan maahan ja ulos rakennuksesta kuparivaijeria pitkin. Silloin peite toimii absorboijana.

Syy sille miksi hätäpeitteitä suositellaan enemmän kuin alumiinifoliota on, että nämä peitteet ovat suurempia, kestävämpiä, halvempia ja helpompia ripustaa. Mutta voit käyttää alumiinia jos haluat. Silloin kun se on paksumpaa, se vaimentaa säteilyä paremmin. Vaikka jotkut signaalit tulevat edelleen läpi, ja folio ei blokkaa ELF-säteilyä, tämä on hyvä tapa suuresti vähentää saapuvaa mikroaaltosäteilyä. ELF:n ja skalaariaaltojen blokkaaminen ei ole helppoa. Niihin ei ole hyviä vinkkejä.

Muita vinkkejä

 • Hetkellistä helpotusta saa menemällä kellariin, makaamalla lattialla tai liikkumalla. Nämä ehkäisevät vahvojen keskittymispisteiden syntymistä ja kiinnittymistä sinuun. Tämä voi kuulostaa paranoidilta, mutta kokeile itse signaalinpaljastimella.
 • Jos on mahdollista, vältä joustinpatjoja. Käytä ilmapatjoja, vesipatjoja, puisia varavuoteita tai futoneja. Alustoja, jotka on tehty puusta, on saatavilla tukemaan futonia. Joustinpatjat ovat kuin antenneja, ja ne keskittävät EM ja ELF-säteilyä kehoosi nukkuessasi.
 • Hanki tarpeeksi unta ja ravintoa. Tämä tarkoittaa tarpeeksi kaloreita, proteiinia, riittävästi mineraaleja, tarpeeksi puhdasta vettä ja tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Minkään näistä puutos aiheuttaa mielen heikkoutta ja alistuvaisuutta mielenhallintasignaaleille. Folio voi parantaa unta jos unta häiritsee tällaiset kentät.
 • Kyseenalaista katteettomat ajatukset tai tunteet joita sinulla on, erityisesti negatiiviset tunteet kuten aggressio tai masennus, jotka pakottavat sinut toimimaan ilman ajattelua. Kun tulee näistä tietoiseksi, se usein riittää niiden deaktivoimiseksi.
 • Älä anna keinoista tulla tavoitteita. Mielen ohjelmoivien signaalien vaikutuksen vähentäminen tulisi lisätä tuottavuuttasi ja tehokkuuttasi tehdä sitä mitä oikeasti haluat tehdä, tavoitteet jotka valitset itsellesi. Älä anna pelon tai paranoian muuttua pakkomielteeksi jolla korvaat tavoitteidesi seuraamisen tärkeyden.

 

Artikkelin julkaissut Montalk.net