Avainsana-arkisto: tietoisuus

Lauantaimeditaatio 14.9.2019

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

Syyskuu 14, 2019

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo, ja tervehdimme jokaista teitä rakkaudessa ja valossa tänä iltapäivänä. Me olemme mitä tyytyväisimpiä kun meitä pyydetään liittymään etsinnän piiriinne tänä päivänä. Me olemme tietoisia siitä, että monille teistä täällä ei ole kanavointiprosessi tuttu, joten me aloitamme sillä että että sanomme teille ettemme me ole lopullisia auktoriteetteja. Me olemme teidän veljiämme ja sisariamme jotka kävelevät samaa polkua kuin te. Me olemme kulkeneet, sanoisimmeko, muutaman askeleen edemmäs tätä polkua, ja se on palveluksemme muita kohtaan joka liikuttaa vie meitä eteenpäin tällä polulla niin kuin se vie teitäkin. Näin teidän pyyntönne meille liittyä etsinnän piiriinne antaa meille mahdollisuuden palvella teitä, ja jos tekisitte meille pienen palveluksen, me voisimme palvella teitä paremmin: se on, että kun me vastaamme kysymyksiinne, mikä tahansa sana tai ajatus joka ei resonoi tai ole harmoniassa kanssanne, jättäkää se sivuun ilman toista ajatusta, sillä me emme halua olla esteitä poluillanne millään muotoa. Ottakaa ne sanat ja ajatukset, joilla on teille merkitystä ja käyttäkää niitä halutessanne. Jos te teette meille tämän palveluksen, me voimme puhua teille vapaasti.

Nyt me kysyisimme jos teillä on meille jokin kysymys jolla aloittaa.

Jess: Minulla on kysymys. Kiitos. Tämä kysymys on sekä minulta itseltäni sekä eräältä kenestä olet kuullut aiemmin nimeltään Kyle. Kyle ja minä olemme työskennelleet yhdessä muiden kanssa etätyönä eri maantieteellisissä sijainneissa, sillä me suuresti haluamme virittää, säätää ja valmistella itsemme kanavointia varten, tai tukeaksemme kanavoituja viestejä Liitolta. Voisitko kommentoida sitä miten tähän prosessiin vaikuttaa se olemmeko henkilökohtaisesti läsnä vaiko eri paikoissa? Onko mahdollista onnistuneesti kanavoida viestejä Liitolta enemmän kuin yhdessä sijainnissa?

Q’uo: Olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Me tarkastelemme tätä kysymystä hieman epäröiden, sillä ei ole toiveenamme tulla olentojen vapaan tahdon väliin neuvomalla tietyssä tilanteessa. Näin me olemme jonkin verran yleisluontoisia esityksessämme. Se on parhaan tietomme mukaan hyvin tehty työ pysyä jossain tietyssä yhdessä ja samassa tilanteessa tai sijainnissa, kun pyritte palvelemaan toisia tarjoamalla itsellenne kanavointiprosessin avulla tietoa lähteistä kuten me olemme.

Kuitenkin tämä ei ole yksinkertainen tilanne johon osallistua, sillä on olemassa erilaisia olentoja, joiden kanssa saattaa saada yhteyden sisätasoilla meditatiivisessa tilassa, joka lähestyy niinkutsuttua transsitilaa. Jotkut ovat henkilökohtaisia oppaita, joihin pääsee käsiksi ja joita voi kanavoida olennosta toiseen eri sijainneissa, sillä henkilökohtainen opas on se energian ja informaation lähde, jota te voisitte nimittää paikalliseksi, tai Maan piiriin kuuluvaksi.

Olosuhteet sellaiselle tilanteelle ovat erilaiset sellaisille kuin me olemme, jotka olemme muiden kokemuksen tasojen natiiveja ja vierailemme pallollanne, sanoisimmeko, teidänkaltaisten olentojen kutsuvieraina. Tässä hetkessä olisi paljon vaikeampaa, sanoisimmeko, kyetä pääsemään käsiksi ja prosessoimaan informaatiota, jota me tarjoamme, jos olisi monta erilaista lokaatiota, enemmän kuin yksi.

Tämä voi myös muuttua jos olennot, jotka ottavat kanavointiprosessiin osaa, ovat tässä prosessissa pitkällä, niin että he voivat ylittää ajan ja tilan lokaalit rajat ja kyetä havaitsemaan ajan ja tilan puolien ykseyden omassa kanavointiprosessissaan. Me toivomme, että tämä on riittävästi informaatiota, joka antaa teille joitain viitteitä tilanteestanne.

Onko vielä muita kysymyksiä tällä kertaa?

Jess: Ei, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, sisareni. Onko muita kysymyksiä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, minulla on kysymys punaisesta säteestä. Onko sen läpivirtaus mahdollista mennä tukkoon, sanotaanko vaikka pelosta, tai lähinnä uhasta selviytymiselle?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Normaalisti punainen säde on säde jolla ei ole vaihtelevan luonteista ilmaisua. Se tarkoittaa, että normaalisti sen olemassaolon laatu on kiinteä, ja se koskettaa olennon selviytymistä ja olentojen lisääntymistä. Kuitenkin, on kuitenkin todellakin mahdollista tukkia punainen säde jomman kumman sen perusluonteen ilmaisuissa. Tukos on kaikkein yleisimmin saavutettu olennolla sen tietoisessa luonteessa jossa olento näkisi oman fyysisen tai mentaalikompleksinsa uhatuiksi. Tämä pelkotietoisuus, sitten, voi todellakin tukkia punaisen säteen tavalla joka estää pranan, rakkauden ja valon liikkumisen Yhdeltä Luojalta, sen energiakeskusten läpi.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Entäpä sitten sellaisen olennon tapauksessa, joka tekee itsemurhan. Ovatko he tukkineet punaisen energiakeskuksensa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Sellainen olento tuntisi eräänlaista pelkoa elävänä olemisesta, peläten sen kokemuksessa tapahtuvia seuraamuksia, jotka ovat mitä häiritsevimmällä tavalla koskettaneet olentoa, jonkin jakson verran mitä te kutsutte ajaksi. Täten olento olisi, sanoisimmeko, sen omien epäonnistumisen pelkojen ajama, tai pelon siitä ettei kykene jatkamaan kasvavan katalyytin prosessointia omassa elämänkaavassaan, sellainen tukkisi kaikki energiakeskukset kerralla, sillä tämänkaltainen kokemus sisältää tämän olennon varsinaisen henkisen luonteen. Täten punainen säde menisi ensiksi tukkoon, sitten muut siitä eteenpäin vuorotellen.

Onko vielä muuta kysymystä, veljeni?

Gary: Vielä yksi kysymys liittyen punaiseen säteeseen, ja sitten siirrän vuoron muulle piirille jos jollain muulla on kysymys. Ra-kontaktissa kysyjä kysyy energiakeskuksen tasapainottamisesta, ja Ra aloittaa — Ra liikkuu energiakeskusten läpi alkaen punaisesta säteestä, sitten sanoo: “Ensimmäinen tasapainotus on Malkuth eli Maan energiavärähtelykompleksi, nimeltään punaisen säteen kompleksi, ja tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyntä on perustavanlaatuista.” Voisiko avata tätä mitä Ra tarkoittaa sanomalla “tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyntä on perustavanlaatuista?”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Malkuth on Maan taso, jossa henkiset energiat syötetään mieli/keho/henkikompleksiin ensin punaisen säteen läpi, jotta tämä elementaalikeho, joka on muodoton, voisi energisoitua tavalla mikä sallii sillä olla olemus Maan tasoilla. Punaisen säteen potentioitu luonne tänä aikana, sitten, aktivoituu niin, että se muuttuu niinkutsutuksi perustaksi, jolle loput energiakeskusten toiminnat voidaan pohjata. Se on kaikelle muulle toiminnalle ja älylle perustavanlaatuista, joka emanoituu ylempiin energiakeskuksiin.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Zach: Minulla on kysymys, Q’uo. Voisitko syventyä punaisen säteen vetovoiman oikeaan käyttöön ja tarkoitukseen positiivisesti polarisoituneiden olentojen kesken?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Punaisen säteen aktivaatio on sellainen mikä tapahtuu kahden olennon välillä, jotka seksuaalisesti polarisoituvat tavalla joka on, sanoisimmeko, saatavilla näiden välistä toimintaa, tai leikkiä, varten. Tämä tarkoittaa, että vetovoima on se mikä löytää napavastinparinsa, oli olento biologisesti sitten maskuliininen tai feminiininen. Fyysinen vetovoima menee jokaisen olennon yksilöllisen ja ainutlaatuisen luonteen mukaan. Tämä toimii ilman tietoista kontrollia. Tämä toimii tarkemmin ilmaistuna tiedostamattomana heijastuksena jokaisen olennon seksuaalisen polaarisuuden perusluonteesta.

Näin on olemassa, tämän vetovoiman seurauksena, eräänlainen perusluonteinen kumppanuus joka muuttuu pohjaksi johon lisätään muita elementtejä, kun kahden olennon välinen toiminta alkaa ja jatkuu. Täten jokaiselle olennolle tarjotaan mahdollisuus palvella toista, tavalla tai toisella, kun se alkaa intensiivisenä seksuaalisena vetovoimana johon lisätään punaisen ja oranssin säteen yksittäinen olemus, mikä liikkuu eteenpäin keltaiseen säteeseen asti, joka sijoittaa olennon ideaalisesti pariutuneiden ryhmään. Kuitenkin tämä tapahtuu aina jokaisen olennon vapaasta tahdosta, jolla se myös sitä käsittelee. Näin kahden olennon välisen suhteen arvon energisoinnin ja edistämisen peruskuvio on sellainen, joka on punaisen säteen kiihdyttämistä seuraava eteenpäin vievä voima.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zach: Ei, Q’uo. Kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua veljeni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Forest: Minulla on kysymys, Q’uo, ja se ei mitenkään liity punaiseen säteeseen. Ehkäpä laajempi tämän aiheen kysymys on meidän vuotemme 2012, kun monet Maan asukkaat odottivat niinkutsuttuja “Maya-ennustuksia”, jotka olisivat johtaneet sielujen massasadonkorjuuseen. On ymmärrykseni, että ihmiskunta ei ollut valmis tuon tapahtumiseen tuona aikana. On myös ymmärrykseni, että tuolloin meille lähetettiin useampi pallo suojelemaan Maata, kokonaisuudessaan, sellaiselta läpikotaiselta sadonkorjuulta.

Joten kysymykseni on kahtaanlainen. Ensinnäkin, onko ymmärrykseni oikein? Toiseksi, loiko kollektiivinen ihmiskunnan tietoisuus nuo pallot, vai lähettikö ne Yksi Ääretön Luoja, vai olivatko ne Liiton lähettämiä riippumatta Yhdestä Äärettömästä Luojasta. Kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Ensinnäkin, transformaation energiat, jotka olivat tuolloin laajalti havaittu vuotena 2012 olivat saatavilla usealla olemisen tasolla. Nämä energiat oli mahdollista manifestoida, ei ainoastaan sisäisillä tasoilla, joilla ne todella tulivat manifestoiduiksi, vaan myös ulkoisilla kolmannen tiheyden illusion tasoillanne.

Monet ennustukset ja kanavoinnit, sanoisimmeko, keskittyivät näihin energioihin monilla surullisilla tavoilla; jotkut kuvasivat niitä yhdellä tavalla, toiset toisella. Ja tämä on odotettavissa kun on eri tyyppisiä kanavia eri kyvyillä havaita sitä mikä on olemassa sisemmillä tasoilla mahdollisuuksien/todennäköisyyksien pyörteinä. Aina on monia eri tapoja joilla mikä tahansa profetoitu potentiaali voidaan havaita, tai myöskin ilmentää, sillä kun toiminta tapahtuu yhdellä planeetan tietoisuuden tasolla, tapahtuu usein muutos mahdollisuuksien/todennäköisyyksien pyörteissä.

Transformaation teot eivät olleet niinkään massatietoisuutta ulkoisella tasolla, jota oltaisiin koettu, vaan eräänlainen sisäinen transformatiivinen kokemus eri totuuden etsijöille, kuten voitte nimittää heitä, joka olisi, kun herkistytään kosmisista lähteistä virtaaville värähtelyille, käyttänyt näitä värähtelyjä tavalla, jota olisitte voineet nimittää “kundalinin nousuksi” niin, että olisi ollut, niiden keskuudessa jotka olivat valmiita, transformatiivinen kokemus joka olisi sallinut ilmaista enemmän tätä kosmista energiaa heidän elämänkaavoissaan. Tätä voisi verrata ihmiskunnan massatietoisuuden hedelmöittämiseksi niin, että Yksi Ääretön Luoja, joka on olemassa jokaisessa olennossa ja luomakunnan hippusessa löytäisi täydellisemmän olemuksensa ilmentymän Maapallon tietoisuuden ryhmämielessä.

Tämän koki, todellakin, moni jotka olivat saatavilla sellaisille energian muutoksille. Kuitenkin, ne jotka odottivat näkevänsä sielujen massasiirtymän korkeampiin todellisuuksiin tuona hetkenä käyttivät sellaista informaatiota, jonka eri kanavat ja kontaktit ympäri planeettaanne olivat vähemmän täydellisesti havainneet.

Onko vielä toinen kysymys, veljeni?

Forest: Joten se minulle kuulostaa kuin hedelmöitykseltä, niinkuin sitä nimititte, sellaisten henkilöiden kohdalla jotka alkaisivat nostaa värähtelytasoaan, mikä tuolloin tapahtui, ja sen seurauksena, onko nyt meidän vuodeksi 2019 nimittämämme vuosi, joka on vastuussa tänä hetkenä kolmannen tiheyden Maan historiasta, kolmannen tiheyden illuusion historiassamme täysin ennenkokematon aika?

Q’uo: Olen Q’uo ja kiitämme kysymyksestäsi, ja tiivistyksestäsi, joka, meidän arvioiden mukaan oli varsin oikein. Näiden energioiden planetaarinen jatko ympäröi nyt palloanne, sillä kosmisen luonteen kello on alkanut lyödä vieläkin pakottavammalla tavalla, kutsuakseen sellaisia transformaatioita jotka ovat mahdollisia yksilöille tänä aikana. Pallollanne kohtaavat positiivinen ja negatiivinen polariteetti niin, että on paljon epätietoisuutta, paljon epäilystä, paljon vaikeuksia, ja paljon odotusta siitä mitä tulee tapahtumaan ilman selkeää havaintoa siitä, miten nämä kosmiset virtaukset tulevat vaikuttamaan olentoihin ja planeettaanne itsessään. Planeettanne on tehnyt siirtmän neljänteen rakkauden ja ymmärryksen tiheyteen ja sen populaation sato korjataan hitaasti positiivisessa ja negatiivisessa merkityksessä, niin että jokainen olento joka nyt läpäisee niinkutsutun kuoleman siirtymän saa tarjouksen mahdollisuudesta kulkea läpi valon portaalista, jossa valo käynnistää olennon kyvyn sietää neljännen tiheyden värähtelyjen impaktia, mitä mittaa jokaisen olennon energiakeskusten violetti säde.

Näin siirtymä neljänteen tiheyteen on käynnissä ja tulee jatkumaan tuntemattoman jakson aikaanne, sillä on, kuten olemme sanoneetm paljon sekaannusta planeetallanne tänä aikana. Kuitenkin, me ehdottaisimme jokaiselle totuuden etsijälle, että he lähettäisivät rakkautta ja valoa planeetallenne ja sen populaatiolle. Tuo rakkaus ja valo toimii resonanssin avulla jokaisen olennon sisällä olevan Yhden Luojan rakkauden ja valon kanssa niin, että mikä tahansa mahdollisuus olennolla onkin positiiviselle sadonkorjuulle tehostuu tämän resonanssivaikutuksen ansiosta.

Näin olentojen kuten te meditoidessa ja lähettäessä rakkautta ja valoa planeetan populaatiolle, te parannatte mahdollisuutta tälle sadonkorjuulle tulla valmiiksi ja tulla jokaisen olennon havaitsemaksi planeetallanne. Tämä on suuri toivo Yhden Äärettömän Luojan Palveluksessa Olevalle Planeettojen Liitolle. Kuitenkin, me, niinkuin tekin, seisomme sivustakatsojina tälle näytelmälle. Lopulta näytelmä pääsee loppukohtaukseensa, ja Yksi Luoja löytyy kaikesta.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Forest: Siinä kaikki, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo, ja jälleen kerran me kiitämme sinua, veljeni. Onko toista kysymystä tällä kertaa?

Rachel: Q’uo, on ymmärrykseni, että me luomme polun neljänteen tiheyteen hedelmöityksen keinoin. Luulen, että siinä havaintotavassa siitä miten kannan rakkautta ja valoa pitkin päivää, ja siinä tavassa miten elän, minä näen joskus asioita tapahtuvan kuin elokuvassa itseni ulkopuolella. Jos niin minä kysyn, siitä mitä sinä sanot, ja tavasta jolla voimme tulla yhteen kollektiiveiksi ja meditoida maailman puolesta, tuommeko me heidät lähemmäksi violettia valoa, joka minulle on osa meitä, suurimmalle osalle meistä. Onko se jotain, joka minulle tarkoittaa että meitä kaikkia kutsutaan tänään tänne tuntemaan meidät toisemme, työskentelemään värähtelyn korkeamman ymmärryksen puolesta ja siitä mitä me voimme tehdä sen yhdessä?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Todellakin jokainen olento tässä etsijöiden piirissä sekä niin monessa muussa samanmielisten, samankehoisten ja samanhenkisten parissa pitää sisällään kyvyn saada yhteys siihen rakkauden ja valon laatuun jokaisessa olennossa, joka on Yhtä Ääretöntä Luojaa, ja lähettää tuota rakkautta ja valoa planeetan kansalle tavalla, joka voi inspiroida useampia etsimään totuutta, niinkuin sitä kutsuisitte. Tämän totuuden etsintä on sen etsintää mikä on kaiken luodun ykseyttä, joka ilmaistaan avoimen sydämen kautta joka tuntee ehdottoman rakkauden koko luomakuntaa kohtaan. Jokainen olento, jokaisessa luomakunnan hippusessa, näkee itsensä toisena itsenä, näkee itsensä Luojana, näkee kaiken luomakunnan täydellisyyden tässä kolmannen tiheyden illuusiossa.

Näin jokainen hetki, jokainen päivä, jokainen vuorokausi, jonka koette tätä rakkautta ja valoa ja lähetätte sitä eteenpäin koko planeetalle, on mahdollisuus laajentaa sadonkorjuun loppuunsaattamisen mahdollisuutta positiivisesti ja negatiivisesti orientoituneissa merkityksissä, niin että tämä planeetta voi tarjota sen omasta olemuksestaan hedelmää Yhdelle Luojalle neljännen tiheyden rakkauden ja ymmärryksen tasolla.

Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Rachel: Ei, kiitos.

Q’uo: Olen Q’uo. Me kiitämme sinua, sisareni. Onko vielä toista kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, on ymmärryksemme että jokainen uusi sukupolvi, joka syntyy Maahan, tulee ilmaisemaan kykyjään ja ymmärrystään joka ylittää konsensustodellisuuden rajat ja asteittain vie meidät kohti neljättä tiheyttä. Kun uusi sukupolvi on lapsuusvaiheessa, miten me aikuiset autamme inspiroimaan näitä lapsia ja autamme heitä tunnistamaan ja kehittämään lahjojaan?

Q’uo: Olen Q’uo olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Ensinnäkin me ehdottaisimme, että jokainen henkilö näkee jokaisen uuden lapsen ei pelkästään kolmannen tiheyden äidin ja isän lapsena, vaan Yhden Äärettömän Luojan lapsena, sillä oikeasti se on jokaisen lapsen ja jokaisen muun olennon luonne tällä planeetalla. Kun näette jokaisen lapsen Luojan lapsena, katsokaa sitten miten kaikessa olevaa Luojaa voidaan ymmärtää ja opettaa tälle lapselle tapana inspiroida päivittäin ja tunnustaa ett Luoja on olemassa kaikessa. Löytäkää tapa jolla voitte jakaa rakkauttanne Yhtä Luojaa kohtaan tämän lapsen kanssa toistuvasti, aivan niin kuin opitte aritmetiikkaa ja lukemista koulujärjestelmässänne, opettakaa heille kaiken luomakunnan ykseyttä, opettakaa heille ehdotonta rakkautta koko luomakuntaa kohtaan, opettakaa heille totuuden valoa kaikessa luomakunnassa, opettakaa heille kaikkien olentojen toisiinsa kytkeytymistä yhdessä luomakunnassa, ja erityisimmin tänä aikana planeetallanne mitä kutsutte Maaksi.

Tehkää tästä jokaisen lapsen koulutuksen perusta, ja silloin jokainen lapsi on rikas siinä tiedossaan joka hänellä on. Sillä me olemme kaikki yhtä: me olemme yhtä jokaisen lapsen kanssa, me olemme yhtä toisiemme kanssa, me olemme yhtä isässä, me olemme yhtä äidissä, me olemme yhtä planeetalla — me olemme yhtä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Gary: Paljon kiitoksia. Ei enää siitä, ei.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko viimeistä kysymystä tällä kertaa?

Gary: Q’uo, Ra kuvaa kollektiivisen mielen saastuneisuutta, ja he sanovat erityisesti, “Täten on jotain, sanoisimmeko, jopa seksuaalista saastetta, mikä esiintyy eniten omassa kulttuurissanne erilaisina taipumuksina vihollissuhteisiin, tai, niinkuin te niitä nimitätte, avioliittoihin, sen sijaan että annettaisiin vapaasti toiselle Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa”

Voitko kuvata eroa avioliiton, siten kuin se käytännössä koetaan tällä planeetalla, sekä vapaan antamisen välillä, mitä Ra kuvaa?

Q’uo: Olen Q’uo ja me uskomme, että ymmärrämme kysymyksesi, veljeni. Korjaathan meitä jos emme ole oikeassa. Saastuneisuus, joka on ollut olemassa kaukaisista ajoista asti planeetallanne seksuaalienergian siirroissa naimisissa olevan pariskunnan kesken on negatiivisesti suuntautuneiden olentojen tuote, sillä he toivovat kylvävänsä erillisyyden siementä tämän planeetan populaatioon. Tämän tyyppiset erillisyyden siemenet, sitten, ovat jatkaneet kasvamistaan planeettanne historian ajan niin, että seksuaalienergian siirrot ovat surkastuneet, tai saastuneet, niinkuin Ra sanoi, niin että se nähdään monilla eri tavoin olevan haluttavaa, arvokasta, myytävää, kontrolloitavaa, likaista, sellaista mitä tulisi välttää. Täten on ollut vuosituhansien ajan hämmennystä tämän tyyppisistä seksuaalienergian siirroista.

Avioliitot, täten, niiden välillä jotka tähän seksuaalienergian siirtoon osallistuvat, ovat käsittäneet eri laatujen sekoittumisen joka on arvioitu olevan osa tuollaista seksuaalienergian siirtoa. On harvoja, jotka ovat kyenneet katsomaan tällaisten epäröimisen ja ellotuksen laatujen läpi, jotka ovat nähneet että on, tällaisessa energiansiirrossa, ykseyden täydellinen kauneus, pyhä pimeys ja valon sauva, joka liikkuu tavalla jolla luoda mahdollisuus elämän synnylle Yhdestä Äärettömästä Luojasta tähän kolmannen tiheyden illuusioon, ja näin herättää molemmat olennot mahdollisuudella palvella tätä uutta olentoa. Olivatpa olennot sitten samaa biologista luonnetta, tämä saman tyypin seksuaalienergian siirto voi myös olla tarjous kullekin olennolle luoda side tavalla joka on mitä pyhin sen olevaisuuden perustassaan, niin että tarjotaan myös jokaiselle olennolle palvelua toisille jonka pariskunta voi kokea ja ilmaista päivittäisissä toimissaan, mikä tekee pyhäksi jokaisen teon johon jokainen olento ryhtyy, mikä ilmaisee Yhtä Luojaa, rakkautta, valoa, ykseyttä. Aina on olemassa mahdollisuus nähdä saastaisuuden läpi niin, että löytyy puhtautta kaiken saastan tuolta puolen, kaiken hämmennyksen tuolta puolen, kaiken epäilyn tuolta puolen. Sillä jokainen teistä sisältää Yhden Luojan jonka yhteyteen pääsee ja joka voidaan kokea ja ilmaista puhtaassa merkityksessä jokaisessa olemuksenne piirteessä, teidän liikkuessanne ylöspäin energiakeskuksia, ja ilmaistessanne jokaisen energiakeskuksen laatua tavalla jolla energian vaihdanta on puhdasta ja täydellistä ja henkilökohtaista.

Nyt me jälleen kerran kiittäisimme jokaista teistä kutsuessanne läsnäoloamme teidän etsijöiden piirin pariin tänään. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Me poistumme tämän instrumentin ja ryhmän luota. Me jätämme jokaisen teistä siihen tilaan jossa teidät löysimme, Yhden Äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Kulkekaa rauhassa ja voimassa, ilossa ja ylistäen kaikkea, sillä kaikki on yhtä. Adonai vasu borrogus

Pioneerit

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Rakkaat Maan ystävät ja veljemme, te jotka osin jo tunnette toisenne. Kun kutsutte itseänne pioneereiksi, oletteko koskaan ajatelleet, mitä te todella olette? Edustatte sitä ihmiskunnan vähemmistöä, joka näkee pidemmälle Kaikkeuteen ja ottaa huomioon lähimmäiset, he, joiden tehtävänä on herättää ihmiskunta siitä pimeydestä, joka on saatettu vallitsevaksi tilanteeksi.

Te näette maailman pimeyden, kurjuuden, levottomuuden ja saastuneisuuden. Olette korvaamaton apu ihmiskunnan joukossa, koska voitte kaukonäköisesti ohjata ihmisiä sille Valon tielle, mitä te olette jo itse edellä kulkeneet. Olette raivaamassa tietä jäljessä tuleville. Te näette ja olette jo kokeneet ne vaikeudet, jotka tällä uudella tiellä tulevat eteen. Olette selvinneet niistä vaihtelevalla menestyksellä. Te olette niitä ihmisiä, jotka erottuvat harmaasta massasta esittääkseen uusia asioita.

Te olette niitä rohkeita, voimakkaita, suuritahtoisia edelläkävijöitä, jotka uskaltavat kohdata vaikeudet silmästä silmään. Suoritatte suurella innolla ja rohkeudella sen tehtävän, minkä Korkein on teille valinnut. Suoritatte sen varmasti sillä ymmärryksen tasolla, mikä Teillä on tehtävänne aikana.

Ette pakene vastuutanne niinkuin eräät, joille henkiset asiat eivät ole vielä avautuneet. Teidän tehtävänne on auttaa heitä, sillä ilman Teidän apuanne he eivät tietoisesti pääse omasta mielen vankilastaan pois omaan kehityskaareensa mukaan!

Nämä sokeutuneet ihmiset sydämensä sopukoissa huutavat apuanne. Kuunnelkaa ja auttakaa heitä vapautumaan pimeydestään. Neuvokaa heitä parempaa valoisempaa elämää kohti, jonka täyttää Korkeimman antama Valo Kristuskentässä, Budhisella eli Kristustasolla olevien korkeimpien olentojen valosta syntyneessä tilassa, joka on Kristus Mikaelin viisauden täyttämä.

Vastatkaa tehtävänne kutsuun ja täyttäkää se sydämillänne. Osoittakaa kunnioitusta Korkeimman Universaaliselle Laille. Jos väsytte kesken, joku muu voi tulla ja täyttää paikkanne. Sillä aikaa voitte levätä ja kerätä uutta voimaa jatkaaksenne taas eteenpäin annettua tehtävää. Me tuemme myös tarvittaessa lähettämällä apujoukkoja avuksenne. Suorittakaa tehtävänne avoimella, ennakkoluulottomalla mielellä sekä Henkisellä Rakkaudella.

Jos joku osaa jonkun asian tehdä yhtä hyvin kuin Te, ette voi suhtautua häneen mustasukkaisesti. Jos toisella on jokin kyky, jota Sinulla ei ole, et voi suhtautua häneen kadehtien. Molemmissa tapauksissa voitte toimia yhdessä, yhteistyössä, vahvistaen, tukien ja tädentäen toinen toistanne. Se minkä teet toiselle, tee se myös itsellesi, sillä olemme osa Kaikkeutta ja Kaikkeus muodostuu meistä.

Sydämellisin terveisin Liiton jäsen Seurukselta

Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia, osa 8

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia. Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla.

Tekstit maalaavat kuvan tulevaisuuden ihmiskunnasta. Kanavointien päivämäärät eivät vastaa kaikilta osin nykyisen aikalinjamme menneitä tapahtumia, mutta on paljon viitteitä siitä, että monet tekstin kertomista asioista liittyen yhteiskuntaamme voivat vielä käydä toteen, mikäli jokainen tekee osansa. Tekstit ovat mielenkiintoinen katsaus tulevaisuuden utopiaan, maailmaan jossa henkiset arvot ovat etusijalla. Tällaiseen maailmaan pääsy riippuu täysin meistä itsestämme, miten hyvin osaamme maailman ympärillämme sellaiseksi rakentaa.

Sarjan aiemmat osat:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-2/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-3/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-4/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-5/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-6/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-7/


Moraali ja etiikka

Tulevaisuudessa ei tarvita ulkoista uskontoa, joka määrää ihmisen moraalin ja etiikan. Ihmiset pystyvät elämään toisiaan kunnioittaen noudattamalla omaatuntoaan.

Kyllä fyysisellä tasolla on asioita, joita voidaan kutsua moraalirikkomuksiksi ja epäeettiseksi käytökseksi, joissa toiset ihmiset rajoittavat, manipuloivat, estävät toisen elämää. Ja he myös pyrkivät rikkomaan, sotkemaan, varastamaan toisen omaisuutta tai vahingoittamaan, ärsyttämään, loukkaamaan muuten toisen psyykeä, tietoisuutta, persoonaa.

Ja he voivat myös vahingoittaa itseään ja sitä kautta myös kanssaihmisiään mm. päihteillä (huumeet, alkoholi, tupakka, mielialapillerit ja -lääkkeet, liimat, tinnerit), seksuaaliperversioilla tai rikollisella toiminnalla (rikkominen, varastaminen, sotkeminen, pakottaminen, kiristäminen, uhkailu yms. toiminta). Useimmat uskonnot pyrkivät asettamaan tiettyjä moraalisia ja eettisiä lakisäädöksiä, koska muuten ihmiset eivät usko, että ihmiset voivat elää siveellisesti ja moraalisesti, eettisesti korkealla tasolla.

Mutta ihmisten luonne on sellainen, että ei voida asettaa ihmisen ulkopuolelta määräyksiä miten tulisi elää ja mikä on väärin tai oikein. Heille voi tulla tarve kyseenalaistaa tai jopa rikkoa näitä säädöksiä, koska he itse ajattelevat, että ihmiset vastustavat auktoriteetteja ja auktoriteettiuskontoja.

Alun perin ihmiset syntyvät viattomina, kukaan ei halua tehdä tietoisesti toiselle pahaa, eivätkä he ole siitä kiinnostuneita. Mutta he eivät myöskään tunne tiettyjä elämän rajoja, joita yhteiskunta määrää jokaiselle noudatettavaksi.

Mutta silloin kun joku kokee elämänsä aikana:

  • puutetta perustarpeista, joihin ei saa tyydytystä (lisääntymis- eli seksuaalivietti, turvallisuudentunteen saavuttaminen eli turvatuksi tuleminen, ruoka, juoma, puhdas pesuvesi, lämpö, vaatteet, katto pään päälle)
  • sairautta
  • epäonnistumisia
  • kokee että häntä kohdellaan kaltoin ja epäoikeudenmukaisesti, häntä tuomitaan, haukutaan ja hylätään eri syistä, johtuen esim. fyysisestä (synnynnäinen/perinnöllinen epämuodostuma tai näkyvä poikkeavuus), psyykkisestä (synnynnäinen/perinnöllinen mielisairaus tai syndrooma tai vastaava tauti, joka vaikuttaa ihmisen hermostolliseen toimintaan tai aivotoimintaan), tahi henkisestä (erilainen henkinen kykeneväisyys taikka taso tai oman identiteetin ja minäkuvan muodostuminen) erilaisuudesta johtuen
  • eri elämisen alueilla mm. sosiaalisella, yhteiskunnallisella, poliittisella, uskonnollisella alueella epäonnistumisia, ristiriitoja, epäsopua
  • että häntä kohdellaan kaltoin ja epäoikeudenmukaisesti, häntä tuomitaan, haukutaan ja hylätään eri elinpiirien ulkopuolelle eikä hyväksytä sellaisena kuin on

niin nämä kaikki muuttavat ihmistä riippuen hänen henkisestä tasostaan, itsentuntemuksensa ja itseluottamuksensa vahvuudesta miten paljon nuo kielteiset kokemukset vaikuttavat ihmisen oman minän ja persoonallisuuden kehittymiseen ja muotoutumiseen.

Seitsemän säteen ihmiset

Ja miten, millä tavoin sekä millä voimalla nämä vaikuttavat, se riippuu ihmisen perusluonteenpiirteestä tai taipumuksesta eli säteestä, vaikuttaako hänessä Âtma, Buddhi, Manas, Prâna, Kâma-manas, Kâma vaiko Linga (& Sthûla) sharîra.

Säteet määräävät sen tuleeko ihmisestä alistuva kohtaloonsa nähden, joka piilottelee elämän kolhuilta ja pelkää kohdata asiat sellaisena kuin on, jollainen ihminen helposti pakenee todellisuutta em. päihteiden, erilaisten riippuvuuksien (pelit, tietty tapa tai toistuva kaava ihmissuhteissa yms.) tai sijaistoimintojen avulla tai tekeytyy sairaaksi, mielenvikaiseksi tai tekee itsestään sairaan, aiheuttaen itselleen psykosomaattisia sairauksia, keräten näin muilta huomiota. Tällainen ihminen myös helposti takertuu ulkoapäin tarjottuun tilaisuuteen, joka antaa hänelle valmiit vastaukset, niin ettei itse tarvitse huolehtia asioista eikä ajatella itse, niinpä hän luovuttaa mielellään vastuun toisille ihmisille, jonkun uskonnon gurulle, opettajalle tai johtajalle, kaupungille, valtiolle tms. ulkopuoliselle taholle. Jotka kaikki nämä keinot antavat näennäisen turvallisuuden tunteen tai auttavat unohtamaan ongelman, koska ei uskalla kohdata niitä silmästä silmään. Tällaisella ihmisellä on paljon tukahdutettua pelkoa, syyllisyyttä ja itsensä aliarvioimista ja alistamista, joka toimii säälittävästi pyytäen muilta huolenpitoa, apua vedoten toisen armoon, myötätuntoon ja auttamisen haluun. Tämä sopii kâma eli tunneihmiselle.

Vai tuleeko ihmisestä taisteleva soturi, joka puolustaa oikeuksiaan ja voi pyrkiä muuttamaan asiat oman käden oikeudella, jollaisesta ihmisestä voi tulla fanaattinen omaa asiaansa tai mielipidettään julkituova ja sitä puolustava ja ainoana totuutena pitävä henkilö. Tällaiseen taipuvainen ihminen voi toimia kuin Robin Hood, joka varastaa rikkailta ja antaa köyhille, eli katsoo että oman teon oikeutus olisi määrätty ylhäältä; kohtaloon, karmaan, jumalaan tai johonkin muuhun vastaavaan korkeaan tahoon vedoten, kuten George Bush ja Bin Laden, katoliset papit ja piispat, joiden mukaan Jumalan nimeen saa tappaa, kiduttaa, hyväksikäyttää ja häpäistä kaikki vääräuskoiset. Tällaisella ihmisellä on paljon tukahdutettua vihaa, raivoa, aggressiivisuutta, jonka purkaa lainvastaisella, rikollisella tai terroristisella tekemisellä, jotka kätketään politiikan tai uskonnon taakse, jotta siitä saadaan hyväksytympää ja saadaan taloudellista tukea yhteiskunnan varoista tällaiselle toiminnalle.

Tähän kategoriaan voidaan sisällyttää myös ihmiset, jotka ovat pikkurikollisia, jotka tekevät ryöstöjä, tappoja, murhia, toisen kiduttamista ja/tai alistamista, raiskauksia ja jotka pyrkivät näyttämään että hän on itse oikeassa ja muut väärässä. Tällaisia ihmisiä esimerkiksi löytyy erilaisten uskonnollisten kulttien johtajina ja guruina, tai politiikan ja valtion johdossa, jotka korostavat itseään, alistaen samalla muut ihmiset. Tällainen ihminen pyrkii tekemään selvän rajan minun ja sinun välille tai meidän ja noiden muiden välille. Ja he voivat olla enemmänkin isänmaallisia henkilöitä, jotka eivät välitä yksilöistä tai maailmanlaajuisista asioista, vaan heillä voi olla yksi tietty päämäärä, ideologia, ihanne, jonka puolesta he taistelevat, jotta kaikki tai mahdollisimman moni oikeamielinen, oikeahenkinen tai puhdasrotuinen tai -oppinen ihminen ottaisi sen kritiikittä vastaan sitä kyseenalaistamatta. Tämä sopii kâma eli tunne- että elinvoimaiselle eli Prâna-ihmiselle.

Ihmisessä itsessään on silta, tie, tietoisuus tai minuus, jonka takana on kokonaisvaltainen Itse, Minkä hahmon tai aspektin kautta tätä Itseä (eli jumalallista Henkeä) lähestytään, on luonnekohtainen asia ja riippuu kunkin yksilön ”säteestä”. Teosofisen seitsenjaotuksen mukaisesti: Âtma, Buddhi, Manas, Prâna, Kâma-manas, Kâma, Linga (& Sthüla) sharîra. Se on: henkinen tahto, henkinen rakkaus, henkinen äly, elinvoima, jaottava äly, tunne-elämä, ruumiillinen prinsiippi. Kukin näistä on ihmiseen heijastunut alkuperäisistä seitsemästä perusvoimasta kosmoksesta. Tahto ja ruumis kuuluvat yhteen, rakkaus ja tunne liittyvät yhteen, henkinen ja jaottava äly liittyvät yhteen. Elämän tuli on näistä kahdesta ”kolmiosta” muodostuneen heksagrammin keskustassa palava abstrakti liikevoima.

Ihminen toimii viime kädessä pohjimmiltaan oman säteensä mukaan: säteen vaikutus tulee sitä selkeämmäksi, mitä enemmän ihminen edistyy henkisellä polulla. Tämä on se tapa, jolla ihminen kokee elämän ja maailman. Hyvin elinvoimaisella ihmisellä (jos se on hänen tosiasiallinen luonteensa, eikä vain esim. hormonaalinen tila) säde on prâninen, tiedemiestyypillä kâma-manasinen jne. Tietenkin ihmiselämässä (ja -elämissä) on eri tavoin painottuneita kausia, mutta — ellen erehdy — kullakin sielulla on sisin säteensä, joka ei muutu.

Mana-suuntautunut energia ilmenee voimakkaana taipumuksena abstraktiin ajatteluun älypainotteiseen maailmantulkintaan ja kokonaiskuvan muodostamisen suhteellisena helppoutena.

Buddhi-ihmiset taas punnitsevat rakkauden vaa’alla, he ovat viisaita ja empaattisia ja epäitsekkäitä… sanalla sanoen, he kulkevat todellista Kristuksen tietä. Atminen persoonallisuus taas toimii tahdon kautta, edistyneenä se pyrkii toteuttamaan ”jumalallista suunnitelmaa” voimakkaasti, tehokkaasti, kontrolloidusti, täydellisen alistuen; hän on autoritäärinen ja selkeä siinä missä buddhinen tyyppi edustaa ”naisellista” ja laajempaa kokonaiskuvaa ja manasinen pohdintaa, suunnitelmallisuutta ja itsetarkoituksellista tarkastelua ja totuuden kaipuuta. Näistä ihannekuvista voi tietysti myös nähdä psykologisesti millaisia ovat vähemmän edistyneet sielut näiden säteiden alla: manas-tyyppi voi olla inertti, introvertti, vetäytyvä ja hedelmätön, buddhi-tyyppi taas huoleton ja tunteilussaan pinnallisuuteen ajautuva, atma-tyyppi vahingollisesti tuhoava, muista piittaamaton ja koneellinen tai itsekeskeinen.

Lisäys 7.8.2007: Uusi uskontomuoto / filosofia: Ykseys

Uuden ihmiskunnan uskonto on Ykseys, ja se muistuttaa niiden heimojen maailmankuvaa, jotka ovat säilyttäneet alkuperäisen Ykseystietoisuuden ja maailmankatsomuksen ja ovat eläneet siinä läpi ajan ja aikakausien itse eristäytyneenä ympäröivästä vihamielisestä maailmasta. Vasta nyt alkaa olla aika, jolloin muu maailma alkaa lähentyä ja olla kiinnostunut Ykseydestä ja tänä aikana siksi myös nämä heimot alkavat tulla esille ja paljastamaan vähitellen heidän oppejaan, riittejään ja magiaansa. Yksi tällainen heimo on Ahl al-Haqq (People of the Truth, Totuuden Ihmiset) ja toinen samanlainen on Yezidit (Those who are close to God, Jumalaa lähellä olevat). Molemmat edustavat vanhaa muinaista sumerialaista, assyrialaista ja babylonialaista esoteeristä viisautta ja asustavat Pohjois-Irakin Kurdistanissa Mosulin ja Sinjarin vuoristoalueilla.

Ykseyskäsitykseen liittyy ajatus siitä ettei ole vihollisia, joita vastaan taistella, vaan he elävät yhdessä rauhassa. Eksoteeriset uskonnot ovat dualistisia ja siten täynnä vihaa ja sotia, kun taas alkuperäiset esoteeriset uskonnot edustavat Ykseyttä, jossa vallitsee harmonia. Ykseyden edustamia heimoja on esim. Pohjois-Irakissa Ahl al-Haqq ja Yezidit sekä Intiassa sanskriitiksi Vama Marga eli Vasemman puoleinen (voidaan suomentaa myös ”naisen tie”) on intialaisen tantrismin suuntaus. Muuten seksuaalisuus edustaa periaatteessa peruspyrkimystä liittää yhteen (+) ja (-), solaarinen ja lunaarinen, YANG ja YIN, maskuliininen ja feminiininen, HA ja THA, jotta saavutettaisiin lopullinen Yhteenliittymisen tila, Absoluutin neutraalius (0), rauha, joka on henkisessä Androgyynissä, joka on kerännyt itseensä manifestaation kaikki mahdollisuudet. Tämä päämäärä, joka on itse asiassa yhteinen kaikille henkisille poluille planeetallamme, saavutetaan tantrassa erilaisten tapojen kautta, ja tästä syntyy tantrisen järjestelmän useat haarat.

Asiantuntijat jakavat tantran karkeasti kahteen pääsuuntaan: Oikean Käden Tantraan ja Vasemman Käden Tantraan. Tämä jako perustuu käytännön menetelmiin, joita käytetään Yhteenliittymisen tilan saavuttamiseksi: jos käytetään varsinaisia sukupuoliyhdynnän fyysisiä menetelmiä, silloin on kyseessä Vasemman Käden Tantra. Jos taas käytetään vain symbolisia tai meditatiivisia menetelmiä (ei ollenkaan fyysistä seksiä), olemme Oikean Käden Tantran piirissä. Usein on hyvin vaikea vetää terävää rajaviivaa kahden suuntauksen väliin, sillä on kouluja jotka käyttävät menetelmiä molemmista suuntauksista. Oikean Käden Tantra on usein yhdenmukainen joidenkin planeettamme suurten askeettisten henkisten polkujen kanssa, joissa yhteyttä etsitään jumalallisen entiteetin, ruumiillistuman, inkarnaation jne. kanssa tai joskus vain eriasteisten yliluonnollisten olentojen kanssa.

Oikeastaan kun tulkitaan Uuden Ihmiskunnan maailmankatsomusta, muodostaa se hermeettisen aksiooman: niin ylhäällä kuin alhaalla, jossa kaikki dualistisuuden eri aspektit yhdistyvät korkeampaan energiaan, tietoisuuden, olemassaolon tilaan. Tästä hieman enemmän Energian perusteet -vihkosessa. Hermeettisuus on korkein filosofinen suuntaus ja tämä on myös Uuden Ihmiskunnan maailmankatsomus. Ei ole olemassa tulevaisuudessa erilaisia uskontoja, suuntauksia jotka ovat ristiriidassa keskenään, vaan on yksi ainoa filosofinen suuntaus eli Hermeettisuus, joka pitää sisällään kaikki henkiset, okkulttiset ja maagiset opit ja esoteeriset sekä gnostiset viisaudet. Tämä menee uskontojen yläpuolelle ja edustaa ykseyttä.

Tässä nähdään kaiken alun muodostuvan Prima Materiasta, eli alkumateriasta, Kaaoksen Pimeydestä, Syvyydestä eli Bythoksesta. Täältä lähti ensimmäinen valopiste, joka muodosti ensimmäisen itsetietoisen jumalallisen olevaisuuden eli LUX FERREN eli Valontuojan, joka on Eleleht, Esoteerisen Viisauden Enkeli! Hän opetti ensimmäisille ihmisille eli Yezideille ja Ahl al-Haqqeille miten elää harmoniassa keskenään, miten viljellä maata ja tuottaa itselleen ruokaa, miten rakentaa taloja ja muita suojia, miten moraali ja etiikka muodostetaan yms. vast.

Nämä opit annettiin muillekin sen ajan ihmisille, mutta vain nämä kaksi eristäytynyttä hiemoa ovat säilyttäneet nämä alkuperäiset viisaudet kautta aikakausien läpi ajan ja avaruuden noin 10 000 vuoden ajan, eli alk. 8000 eaa. Suurin osa ihmiskunnasta on hyljännyt nämä alkuperäiset viisauden opit tai muuten kadottaneet ne historian hämärään, kun ovat langenneet dualistisuuteen ja materiaan. Langenneet ihmiset kehittyivät erilleen alkuperäisestä yhdestä Baabelin eli Kaanaan heimosta ja syntyi siten eri kielet ja heimot, sekä rodut ja ihonvärit sopeutuen erilaisiin ilmasto-olosuhteisiin joihin ihmiset levittäytyivät hajaantumisen, eksymisen sekä dualistisuuden seurauksena, kun eivät enää ymmärtäneet toisiaan, kun puhuivat eri kieltä.

Ennen kaikki olivat yhtä heimoa, ymmärsivät toisiaan kun oli yhteinen kieli. Ja tämän harmonian ja Ykseyden ovat nämä em. kaksi heimoa edelleen säilyttäneet.

Nyt on muu eli langennut ihmiskunta vihdoinkin lähestymässä takaisin tähän Ykseyteen, etsien yhteisiä kaikkia yhdistäviä tekijöitä. Mutta vielä on voitettava dualistinen ajattelutapa, jotta voisi yhdistyä näiden kahden heimon kanssa Ykseyteen.

Dualistisesta ja ykseysajattelusta kerrotaan tarkemmin Energian perusteet -vihkosessa.

Energioista

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Älkää tuomitko muiden mielipiteitä, sillä ne ovat vain erilaisia näkökantoja. Ette voi tietää kumpi on oikeassa tai väärässä, sillä sisimmässänne voitte sen valita, mikä kuuluu itse kullekin henkilökohtaisesti. Älkää väitelkö, silloin tuhlautuu vain turhaa energiaa, kun sen voi suunnata tärkeämpiin kohteisiin, joista on hyötyä koko ihmiskunnalle.

Jos väittelette, käytätte silloin annettuja energioita vain itsenne hyväksi. Joka saarnaa omaan nimeensä olevansa ainoa, joka on oikeassa, käyttää yhteiskunnan hyväksi tarkoitettuja energioita vain itsensä hyväksi. Miettikää mitä sanotte. Jos joku väittää Sinun sanomaasi vääräksi, se ei voi olla väärä vaan sinun oman todellisuutesi kautta tuleva tieto, joka on oma totuutesi. Toisella se voi olla aivan toisenlainen. Siksi he voivat pitää Sinun tietojasi väärinä.

Kuulkaa, mitä olen teille sanonut, sillä te voitte oppia tästä. Kuunnelkaa kaikkia ihmisiä, sillä he tuovat oikeaa tietoa, mutta se miten he tulkitsevat asioita, on heidän oma näkökulmansa. Miten vastaanotat sen, on sinun oma tulkintasi. Mutta älkää eläkö pelkästään arvailujen varassa, vaan tutkikaa ja testatkaa saamianne tietolähteitä. Se on oikein ja voitte näin paljastaa ne,jotka ovat itse vielä pimennossa, eivätkä tiedä minkälaista tietoa ja mistä lähteistä niitä saavat. Tarkistakaa ne!

On olemassa huiputtajia myös tällä alueella. Olkaa varovaisia ja katsokaa eteenne, mihin kuljette. Teitä tullaan myös täältä testaamaan ja annetaan myös erilaisia energioita. Näin me voimme auttaa teitä eteenpäin henkisessä kehityksesänne. Monien kehitysvauhti moninkertaistuu lähitulevaisuudessa. Se johtuu siitä, että heille annetaan erilaisia energioita, jotka vaikuttavat kunkin kehitykseen yksilöllisesti.

Teidän ei tarvitse pelästyä lisääntyvää plasmasalamoiden määrää (niistä myöhemmin), koska se on osa sitä projektia, mitä teemme ylhäältä käsin. Tarkoituksena on, että oppisitte tekemään todellisuuteen perustuvia havaintoja niistä, eikä pelkästään arvailuja niiden olemassaolosta ja synnystä sekä tarkoituksesta.

Tarkkailkaa tähtitaivasta, sillä löydätte vielä paljon uusia asioita, mistä teillä ei vielä ole aavistustakaan. Niiden ilmiöiden olemassaolo, synty ja tarkoitus paljastuvat teille aikanaan kun kehitytte. Olkaa pian valmiita, sillä teille on annettu jo tilaa uuteen asuinpaikkaanne, johon ne, jotka ovat valitut, pääsevät aikanaan. Se tila, johon pääsette, on varta vasten teille valmistettu ja olette tervetulleita meidän kanssamme samaan työkenttään, missä olemme jo toimineet. Pääsette Liiton yhteyteen toimiviksi yksilöiksi. Teille on jo jaettu tietyt paikat Liiton alueella.

Energisin terveisin Galaktisen Liiton jäsen Seurukselta

COVID-19:n vaikutus koko galaksiin

∞9D Arcturuksen Neuvosto, kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tarkkailleet sitä väreilyvaikutusta, jonka ihmiskunta on saanut aikaan sillä, kun olette rientäneet avuksenne auttamaan tämän COVID-19 kriisin aikana. Ja kuten me olemme ilmaisseet monta kertaa aiemmin, te olette kaikki tietoisuuden laajentumisen keskuksessa tässä koko universumissa. Täten, kun te autatte toinen toistanne tämän pandemian aikana, siitä syntyy väreilyvaikutus, ja olennot ympäri galaksin alkavat tehdä yhteistyötä. Useita sopimuksia on kirjoitettu virusepidemian alkamisen jälkeen maailmassanne, ja me näemme nyt miten dominopalikat ovat kaatuneet.

Me näemme miten auttamalla toisia ihmisiä, joita ette koskaan muuten tapaisi tässä elämässä, parannatte omia galaktisia haavojanne. Ja olennot toisilta planeetoilta toisista tähtijärjestelmistä hyötyvät jokaisesta hyvästä ja myötätuntoisesta teosta, joka Maapallolla tapahtuu tänä aikana. Kun lopetatte kinastelemisen siitä kuka on oikeassa ja kuka väärässä, kun päästätte irti kiintymyksestänne siitä että teidän pitää seistä jonkun joukoissa ja vain menette toisen hätää kärsivän ihmisen luokse auttamaan, luotte sen todellisuuden samalla koko galaksiin ja universumiin. Te olette muutoksentekijöitä. Te olette niitä joita koko muu galaksi katsoo ihaillen, sillä te edustatte niin montaa eri tähtijärjestelmää. Maapallo on todellakin tämän galaksin sulatusuuni, ja te edistytte suurin hyppäyksin ihmikollektiivissanne.

Mutta me haluamme myös teidän tietävän miten paljon se merkitsee kaikille olennoille kaikkialla universumissa että te autatte toinen toisianne pääsemään tästä kriisistä yli, sysäätte sivuun erimielisyytenne ja näette toisen kärsivän ihmisen jo tarpeeksi suurena syynä tehdä jotain auttaaksenne. Muistakaa se seuraavalla kerralla kun te tunnette tarvetta korjata jonkun toisen sanomisia koskien tätä virusta. Pankaa riitanne sivuun kaikkien hyväksi ja vain yksinkertaisesti kysykää siltä toiselta ihmiseltä tarvitseeko hän mitään. Tietäkää, että monet kärsivät tänä aikana. Monet, jotka eivät tiedä miten kommunikoida sitä että he kärsivät, joille ei ole koskaan opetettu sitä miten ilmaista tunteitaan. Teidän, heränneenä kollektiivina, tarvitsee nousta pikkumaisten väittelyjen yläpuolelle ja toimia esimerkkinä muulle ihmiskunnalle siitä miten selvitä tästä ja olla se muutos jonka haluatte samanaikaisesti kokea.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kristus Mikaelin vertaus vapaasta valinnasta

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Vaaditaan suurta varovaisuutta eteenpäin kuljettaessa, sillä niin paljon on negatiivisia tahoja edessäsi, että joudut miettimään mitä teet valitaksesi oikein ja välttääksesi kompastumasta esteisiin. Valitse oikea tie minun kauttani, sillä näet edessäsi jyrkänteen. Toinen vaihtoehto olisi, että kulkisit hataraa riippusiltaa pitkin ja pelkäät jatkuvasti tiellesi osuvia pieniä esteitä.

Minun tieni on silloin, kun hyppäät suoraan jyrkänteeltä ja pääset silti varmasti perille toiselle puolen reunaa. Sinun on itse valittava tiesi, joko minun kauttani varma tie tai vaihtoehtoisesti epävarma ja hatara kulkutie.

Ketään ei hoputeta eteenpäin vaan jokainen kulkee omalla vaihdillaan. Joiltakin se vaan vaatii pidemmän ajan kuin toisilta. Älä hermostu, sillä olen aina läsnä siellä, missä Sinä tarvitset apua. Luota vain minuun, sillä sydämesi tulee vielä täytetyksi. Ole vahva, sillä Sinua vastaan on negatiivisia voimia, jotka Sinun on voitettava päästäksesi eteenpäin. Sinulle annetaan energiaa tarvittaessa. Ole valmis sitä vastaanottamaan.

Kristus Mikael Galaktisen Liiton jäsenen välittämänä

Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia, osa 7

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta Uusi ihmiskunta ja ekologinen teknologia. Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla.

Tekstit maalaavat kuvan tulevaisuuden ihmiskunnasta. Kanavointien päivämäärät eivät vastaa kaikilta osin nykyisen aikalinjamme menneitä tapahtumia, mutta on paljon viitteitä siitä, että monet tekstin kertomista asioista liittyen yhteiskuntaamme voivat vielä käydä toteen, mikäli jokainen tekee osansa. Tekstit ovat mielenkiintoinen katsaus tulevaisuuden utopiaan, maailmaan jossa henkiset arvot ovat etusijalla. Tällaiseen maailmaan pääsy riippuu täysin meistä itsestämme, miten hyvin osaamme maailman ympärillämme sellaiseksi rakentaa.

Sarjan aiemmat osat:

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-2/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-3/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-4/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-5/

http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/uusi-ihmiskunta-ja-ekologinen-teknologia-osa-6/


Ilmastonmuutos

Seuraavat ilmastomuutokset on lainattu Tiede-lehdestä s. 30-40 no: 4/2004. Nämä tiedot koskevat v. 2050.

”Seuraavien 50 vuoden aikana Maapallon lämpötila nousee 1-3 astetta, pohjoisen napa-alueen lämpötila nousee 6-8 astetta. Talvet Pohjois-Euroopassa lämpenevät 2-7 astetta.

Suomessa talvet lyhenevät ja kesät pitenevät, kasvukausi pitenee. Suomeen ja samoille leveysasteille tulee Välimeren ilmasto.

Valtameret kohonevat 90cm ja siten alavat maat jäävät vedenpinnan alapuolelle.

Välimeren alue ja subtrooppiset alueet kuivuvat, Etelä-Euroopan tulvat pahenevat, Pohjois-Euroopassa sateet lisääntyvät 10%.

Lumi ja jää vähenevät, Siperian ja Alaskan ikiroudat sulavat ja lisäävät makean veden virtausta pohjoisilla jokialueilla, ja sulaneet maat vapauttavat metaania, joka on kasvihuonekaasu ja lämmittää lisää maata ja lisää kasvihuonekaasujen määrää.

Jäämeren jääpeite on alentunut (v. 2004 mittaus) yli 1m ja kutistunut yli puolella miljoonalla neliökilometrillä.

Kasvihuonekaasujen pitoisuudet ovat nousseet (1800-1900 -luvun lopun välillä): hiilidioksidi yli 50%, dityppioksidi 17%. Vuoteen 2010 mennessä pohjoisen napa-alueen lämpötila nousee 6-8 astetta. Otsonikato lisääntyy, UV-säteilyä on enemmän. Tuhohyönteiset ja kasvitaudit leviävät ja etelän taudit ja tuhohyönteiset leviävät Eurooppaan, Suomeen.”

Lisätietoa IPCC:n ilmastoraportista.

Näiden tietojen perusteella voidaan arvioida keskimääräisen lämpötilan Suomen leveyspiirillä (Suomi, Viro, Ruotsi, Norja, Venäjä Suomen leveysasteilla, Tanska). Viljelymuoto muuttuu, esim. maissia yleisesti viljellään Etelä-Suomessa, myös kirsikka, päärynä ja luumusadot ovat korkeat. Nopeat marjat kuten viinimarjat, vadelma, hilla, karviainen, mansikka, mustikka, puolukka, herneet, salaatti, pavut yms. tekevät kaksi satoa kesäkaudella.

Omena, kurpitsa, sokerijuurikas, peruna yms. tekevät yhden sadon, perunaa voi saada kaksikin satoa vuodessa (varhaisperuna). Viljat tuottavat myös kaksi satoa vuodessa.

Toukotyöt voidaan Etelä-Suomessa ja Keski-Suomessa jo alkaa maaliskuun loppuvaiheilla ja huhtikuun alussa, Pohjois-Suomessa huhtikuun keskivaiheilla. Satoa saadaan pitkälle lokakuun loppuun asti.

Kun pohjois- ja etelänapojen lumikentät ja jäät sekä Siperian yms. paikkojen ikirouta sulavat, niin vapautuu ilmakehään enemmän kosteutta kuin ennen. Kosteus muodostaa pilviä, jonka seurauksena sateiden määrä lisääntyy ja alkaa sataa myös sellaisilla alueilla, jotka ennen ovat olleet kuivia, esim. Sahara ja muut autiomaat alkavat saada yhä useammin vettä, joka lisää mahdollisuutta näiden alueiden maanviljelylle.

Myös Maan ylle muodostuu uudestaan kostea vesikerros, joka korvaa otsoniaukot, jolloin ei nähdä täysin sinistä taivasta, vaan maan ja taivaan väliin muodostuu ohut pilviharso tai sumukerros. Tällöin auringon UV-säteet eivät vahingoita kasvillisuutta, eläimiä ja ihmisiä.

Alavat maat ovat veden alla, joten väestö on paennut korkeammille alueille, jotka ovat ruuhkautuneet, paitsi että ihmisiä on tuolloin v. 2050 puolet vähemmän kuin nyt eli 3 miljardia.

Se miksi ihmisiä on vähemmän johtuu monista seikoista. Esim. siitä, että ihmiset eivät kyenneet enää lisääntymään, miesten sperman siittiömäärä on vähäisempi, jolloin yli puolet miehistä ovat impotentteja, eikä ihmiset turvaudu hedelmällisyyshoitoihin, koska he katsovat että jos ei kykene lisääntymään, ei ole tarkoituskaan lisääntyä ja keskittyvät muihin tehtäviin.

Toinen syy on se, että henkinen kehitystaso ihmisillä on myös vähentänyt lisääntymisviettiä ja himoa, eikä ihmiset enää harrasta niin paljon seksiä kuin ennen.

Kolmas syy on se, että monet nuoret 15-25 2000-luvun alussa ovat päättäneet olla lisääntymättä eivätkä he lisäänny myöskään myöhemminkään. Ajatus olla lisääntymättä on tarttunut uuteen sukupolveen, ja siitä on tullut trendi. Ihmiset keskittyvät nyt enemmän pitämään huolta Maapallosta, henkisestä kehityksestä yms. asioista ja ovat omistautuneet em. asioiden hyväksi.

Neljäs syy on se, että kemikaalit, jotka ovat joutuneet koko 1900-luvun että 2000-luvun alun aikana vesistöihin, ovat tehneet monet ihmiset androgyyneiksi. Heillä on alikehittyneinä molempien sukupuolten sukuelimet, eivätkä ne toimi lisääntymiseliminä. Ja samat kemikaalit ovat myöskin muuttaneet useimmat miessukupuolen hormonit naissukupuolen hormonituotannoksi, vaikka ennen oli enemmän miehiä. Miehet ovat feminisoituneet.

Viides syy on se, että kehitysmaissa elämä on helpompaa kuin ennen, koska 2050 menessä on ratkaistu vesipula, ruokapula ja tilapula ja ihmiset ovat terveempiä, koska elävät terveellisemmin ja paremmissa olosuhteissa kuin ennen. He saavat puhdasta juomavettä, heillä on hyvät rokotteet, terveellisempi ruoka, ruuassa terveyttä edistäviä aineita, parempi vastustuskyky, eivät enää sairastu niinkuin ennen ja hoitavat sairautensa tehokkaasti nykyaikaisin keinoin ja myös ehkäisevät sairastumista vähentämällä sairastumisen riskiä.

Ihmiset ovat valistuneempia kehitysmaissa, tasa-arvo on lisääntynyt ja naiset saavat päättää montako lasta haluavat, yleensä vain yksi tai kaksi, vai haluavatko ollenkaan. Jälkimmäisten osuus nuorten keskuudessa lisääntyy, kun he ovat ottaneet länsimaiden ja teollisuusmaiden aikuisten valinnasta mallia.

Energiatuotanto toimii kehitysmaissa myös energiantuotantoon viljellyistä paikallisista kasveista, kuten energiaeukalyptus, energiabambu, kuituhamppu, ruokohelmi yms. Näistä saa ruokien tekoon, lämmitykseen, liikennevälineille yms. tarvittavan polttoaineen, eikä näitä varten tarvitse kaataa sademetsiä ja muitakaan luonnon puita. Näiden jalostettujen energiapuiden ja -ruohojen kasvu on nopeaa, 5m/v eukalyptukselle ja 15m/v bambulle ja ne tarvitsevat vaatimattomat kasvuolosuhteet ja vähän tilaa kasvaa.

Sama on länsimaissa ja Euroopassa, energiapaju ja energiahamppu kasvavat nopeasti ja tuottavat kauan palavaa ja paljon lämpöä tuottavaa puuainesta 5m/v ja tarvitsevat vaatimattomat kasvuolosuhteet ja vähän tilaa kasvaa, eivätkä ne tarvitse keinotekoista lannoitetta tahi tuholais- tai kasvimyrkkyjä.

Pitkälle geenimanipuloidut ”biometalli-”, ”biomuovi-”, ”biokuitumateriaalit” yms. korvaavat metalli- ja muovirakenteiset osat autoissa, taloissa, esineissä ja muualla. Ne on jalostettu esim. perunan tärkkelyksestä, kuitunokkosesta, kuituhampusta ja kovaa puuainesta tuottavien puiden runkopuusta.

Geenimanipulaatiota käytetään vain ja ainoastaan rakenteissa, mutta ei syötävissä kasveissa.

Tuhohyönteisiä ja kasvitauteja vastaan, sekä uusia että vanhoja, käytetään muita menetelmiä kuten pyramidiviljely ja biosäteilyviljely. Näillä menetelmillä saadaan vain ja ainoastaan viljelyaloilla kasvatetut kasvit kasvamaan, muut eivät kasva niissä. Helpottaa kasvien kasvamista kun ei tarvitse kitkeä eikä tuhota tuhohyönteisiä ja taistella kasvitauteja vastaan. Itse kasvien ominaisuuksia ei ole muutettu, vaan viljelyaloihin käytetään näitä menetelmiä.

Geenimanipulaatiota käytetään myös luomaan kasveja, jotka keräävät raskasmetalleja, tiettyjä mineraaleja, ilman epäpuhtauksia, joiden koostumus muuttuu sellaiseksi etteivät ne enää vahingoita ketään kasvit poltettaessa.

On geenimanipulaatiolla kehitettyjä kasveja, bakteereita ja mineraaleja, jotka keräävät maasta, ilmasta, meren pohjasta ja vedestä kultaa, hopeaa ja muita arvokkaita mineraaleja ja metalleja sekä maakaasua, öljyä, makeaa vettä, suoloja, jotka saadaan helposti eristettyä puhtaana näistä kasveista, bakteereista ja mineraaleista.

Samoin on kehitetty kasveja, bakteereita ja mineraaleja, jotka puhdistavat em. kohteita ja jotka voidaan helposti ja vaarattomasti hävittää tai jotka muuttavat em. haitallisten aineiden koostumuksen vaarattomaksi.

Arcturuslaiset vuoden 2020 tilanteesta

Me olemme ystäviänne Arcturukselta. Me tarkkailemme teitä suurella rakkaudella ja onnellisuudella, sillä me näemme miten pitkälle olette päässeet tänä vuonna. Me tiedämme, että te ette ymmärrä keinoja joilla me katselemme värähtelyänne.

Se, mikä tuntuu varsin mullistavalta aikakaudelta teille (jolloin ajoittain ette meinaa kyetä pitämään yllä tasapainoanne), voi itse asiassa olla suuri siunaus ja edistysaskel.

Teistä saattaa tuntua siltä, että ette kykene pitämään päätänne pinnalla, mutta me näemme niin paljon enemmän kuin pelkästään tuon. Me näemme kauniin sopeutumiskykynne energioihin niiden tullessa esiin.

Älkää tuomitko itseänne liian rankasti, sillä monet teistä ovat parantumassa nousunne keskellä. Te olette päästämässä irti tämän ja monen muun elämän haavoista. Tämä on tuplatehtävä teille, ja edistys jonka olette saaneet aikaan on kovalla työllä ansaittu, todellakin kovalla työllä.

Kukaan ei voi tuomita toista tai nähdä sitä polkua, jota heidän tulee kulkea. Kaikkein mutaisin matka näyttäytyy meille varsin loistokkaana ja innostavana sen valinnoissa. Miten yllätättekään itsenne kun lopussa kiitos seisoo! Me valaisemme polkuanne meidän katsellessamme teidän saavan jalansijanne.

Te saatte sen näyttämään niin helpolta, mutta me tiedämme että se ei sitä ole. Me kuulemme teidän hiljaiset rukouksenne ja sydäntä koskettavat vetoomuksenne, kun tämä kaikki tuntuu siltä niinkuin se olisi aivan liikaa kestettäväksi.

Me niin ihailemme teitä siitä mitä te teette meidän hyväksemme ja koko luomakunnan hyväksi. Me olemme vierellänne auttamassa teitä. Älkää huoliko, sillä kaikki tulee menemään hyvin.

Kutsukaa meitä kun tarvitsette ystävää. Me näemme kauniin energianne rakkaudella ja arvonannolla.

~Arcturuslaisia kanavoinut Rita Kempf

Täydellisen terveyden saavuttaminen

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli terveyttä ja minkälaisista komponenteista hyvä terveys koostuu.


Me kiitämme teitä ymmärryksemme laajentamisesta niistä monista tavoista joilla Ääretön voi ilmaista itseään.

Me haluaisimme aloittaa tämän kommunikaation seuraavalla idealla, käsitteellä josta monet teistä ovat puhuneet monta kertaa, johon me haluaisimme ottaa kantaa erittäin yksinkertaisella perusmuodolla tänä aikana. Tämä on ongelma mitä te kutsutte terveydeksi.

Monet henkilöt planeetallanne ovat erittäin huolestuneita terveydestä tänä aikana monista heidän tunnustamastaan eri syystä, että ehkäpä heidän ympäristönsä ei olekaan tarpeeksi terveyttä edistävä kuin te haluaisitte, ja näin te löydätte itseltänne, olette jo jonkin aikaa ja mahdollisesti vieläkin kiihtyvämpään tahtiin, monenlaisia sairauksia ja tauteja, jotka eivät varsinaisesti edusta ideaa teidän luonnollisesta olotilastanne tai siitä mitä te yksinkertaisesti nimitätte terveydeksi.

Puhukaamme hieman perusasioista, jotka tulee hoitaa kuntoon ennen kuin voitte oikeasti keskittyä minkäänlaiseen tiettyyn oireyhtymään, joka saattaa olla yhteydessä mihinkään sellaiseen mitä voitaitiin nimittää ”sairaudeksi”, niiksi moniksi eksoottisiksi asioiksi joita teillä on planeetallanne. Ja puhukaamme hieman siitä mikä on tarpeellista tuoda elämäänne, jos todella haluatte luoda perustan terveydelle. Monet teistä ovat kuulleet nämä asiat moneen kertaan, ne eivät ole teille uusia, mutta jälleen kerran monet teistä tuppaavat unohtamaan, kun kohtaatte, oli kyse sitten itsestänne tai jostain muusta, niinkutsutun tietyn sairauden idean, erittäin usein, ne perusjutut jotka vaaditaan siihen perusymmärrykseen alunperinkin, jolla luodaan sellainen ympäristö kehoillenne joka monissa tapauksissa yksinkertaisesti estää minkäänlaisen sairauden syntymisen.

Nämä perusvaatimukset ovat, jälleen kerran, tulleet teillä vastaan monta kertaa, mutta puhukaamme niistä muistinne virkistämiseksi. Ne kuuluvat seuraavasti. On teidän käsitteillänne ilmaistuna varsin turhaa puhua mistään yksittäisen sairauden ideasta, miten parantaa tämä, miten päästä tuosta eroon, miten selvitä siitä, miten tehdä tuo, jos ette ja ennen kuin jokaisella teistä on nämä yksinkertaiset periaatteet täysin kunnossa elämässänne.

Ja Numero 1 on yksinkertaisesti tämä: Happi. Monet teistä eivät salli itsellenne saada täyttä vaadittua määrää happea kehoonne. Erityisesti, ei millään pahalla, sillä tavalla miten ilmekehänne tänä aikana on tukotettu täyteen saasteita. Idea toki on, että kehonne hapettaminen on pääasiallinen, perustavanlaatuinen avain joka sallii kaikkien teidän soluillenne kyvyn rakentaa itsensä sillä tavalla kuin niiden tulee rakentua.

Kehonne hapettaminen ON se perustavanlaatuinen elementti, josta kaikki lähtee, ja voitte sitä edistää, parhaan kykynne mukaan, ainakin pyrkimällä löytää suhteellisen puhdasta luontoa ja/tai hapettamalla kehoanne syvähengitysharjoituksilla tai jonkinlaisella joogalla, vähintäänkin jonkinlaisella rauhallisella meditaatiolla, jossa on hengitätte tasaisesti ja syvään tai ainakin rentoudutte niin, että ette siinä mielessä paniikkihengitä lyhyillä henkäyksillä, mikä ei salli kehoillenne täyttä määrää happea.

Numero 1 on siis kehon hapettaminen.

Numero 2: Kehon nesteytys. Juotteko tarpeeksi vettä? Olette fysiologisina olentoina suurimmaksi osaksi vettä. Kyllä, monet teistä HALUAVAT syödä monia asioita, jotka itse asiassa poistavat nestettä kehoistanne. Ne kuivattavat teitä. Ja kuten monet ovat alkaneet ymmärtää, monet näistä niinkutsutuista oireista, jotka voitte liittää moniin eksoottisiin sairauksiinne, ovat itse asiassa pelkästään nestevajauksen oireita. Siinä mielessä, että kehonne on erään analogian mukaisesti kuin akku. Jos teillä ei ole asianmukaisesti nestettä kehossanne, silloin solunne voivat tavallaan palaa loppuun, mennä oikosulkuun, ja muuttua tavallaan kuiviksi kuten akku menettää jännitteen säilökykynsä.

Ja siinä mielessä nestevajaus, vedenpuute kehossanne ei salli solujenne rakenteiden huuhdella itsestään niitä myrkkyjä pois kehostanne, ja tämä aiheuttaa monenlaista kertymää, mikä mahdollistaa immuunijärjestelmänne ja solu- ja entsyymijärjestelmänne pysähtymisen, ja näin jälleen kerran saa aikaan monen monet eri tyyppiset oireet, jotka sitten voivat avata portit ja antaa opportunistisille organismeille (bakteerit, sienet, loiset yms.) mahdollisuuden synnyttää täydellisempiä sairauksien muotoja.

Joten toinen idea on kehon nesteytys. Ja jokaisen teistä tulee pitää hyväksyttävänä juoda vähintään 2 litraa vettä päivässä. Muuten huomaatte, että teillä ei ole tarpeeksi vettä. Toki jokainen yksilö on erilainen, mutta teidän tulee ymmärtää jotain erittäin tärkeää. Kun olette janoisia, se on itse asiassa kehonne VIIMEINEN MERKKI siitä, että teillä ei ole kehossanne tarpeeksi nestettä. Jos kehonne olisi tarpeeksi nesteytetty, te olisitte harvoin janoisia. Joten käyttäkää sitä merkkinä.

Numero 3: Olette toki monta kertaa kuulleet tästä, ja se on äärimmäisen tärkeää, ja sitä ei tule painaa villasella. Liikunta. Liikkuminen, liike on kuin kehon kyky pumpata, sallia lihasten toimia pumppuina joilla solujärjestelmät sallivat veden huuhdella kehosta myrkyt ulos, sallia olla energeettisesti loppuunsaattaminen, sallia lihas- ja luurakenteiden vahvistuminen, käyttää kaikkia eri mineraaleja, jotka kehon läpi kulkeutuvat ja antaa niiden toimia rakentavina elementteinä. Värähtelyllisesti liikunta, liike, on myös siinä mielessä vertauskuva aktiivisena olemisesta, energisenä olemisesta, energian virtaamisesta sen sijaan että vain istuisitte paikallanne ja kasaisitte ja muuttaisitte sitä massaksi, siinä mielessä, painottaisitte liikkumista (mutta ette liikkuisi).

Idea siis on ymmärtää, että happi ja nesteytys ja liikkuminen ovat kriittisiä. Ja näin myös lepo on tärkeää.

Numero 4: Stressin vähentäminen elimistössänne. Jälleen kerran monet niinkutsutuista oireista, jotka monet teistä liittävät sairauksien syntyyn, eivät ole muuta kuin yksinkertaisesti sivuvaikutusta liiasta stressistä elämässänne. Me ERITTÄIN VAHVASTI ja ERITTÄIN PALJON suosittelisimme, että löytäisitte tavan, keinon tai muodon jolla poistaa stressiä elämästänne. Ja jos se tarkoittaa vain yksinkertaisesti niistä asioista irtipäästämistä kuten työympäristö, työtilanteet, työ ja niin edelleen, joista tiedätte Sydämenne Sydämessä että NE EIVÄT PALVELE TEITÄ, suosittelisin että tekisitte niin. Tai ainakin käyttäisitte mielikuvitustanne löytämään tavan muuttaa se tilanne joksikin innostavammaksi, nautinnollisemmaksi, teille rentouttavammaksi.

Stressin vähentäminen on äärimmäisen tärkeää yhteiskunnassanne.

Numero 5: Oikean elämän pyrkimys eliminoida mitä tahansa myrkkyjä kehostanne, joita siellä saattaa jo olla. Toksiinien poistaminen ympäristöstänne jossa olette, toksiinien poistaminen kehostanne, kehon puhdistaminen toksiinikertymistä jotka voivat siellä olla on äärimmäisen kriittisen tärkeää. On olemassa monenlaisia puhdistusrituaaleja joita voi hyödyntää kehon puhdistuksessa sinne kertyneistä myrkyistä. Ja sallia itsensä poistaa kehosta monenlaisia raskasmetallimyrkkyjä. Ja sallia itsensä kiinnittää huomiota siihen mitä kehoonsa tunkee mitä tulee hyönteismyrkkyihin, raskasmetalleihin, jotka saattavat olla läsnä monilla teistä ympäristössänne.

Joten toksiinien poisto kehosta on äärimmäisen tärkeää.

Numero 6: Idea ruokavalionne KEVENTÄMISESTÄ. Erityisesti kun yhteiskunnassanne on monenlaisia hormoniepätasapainotiloja ja toksisia aineita, joita kehoihinne on ruiskutettu ja ruoka-aineisiinne lisätty. Ruokavalionne keventäminen ainakin vähintään auttaa kehoanne kun syötte enemmän ja enemmän ruoka-aineita, jotka sisältävät suurempia määriä vettä, kuten kasviksia ja niin edelleen, jotka ovat suurimmaksi osaksi vettä aivan kuin kehonnekin ovat, ja kun ne syödään niin raakana, tuoreena ja luomuna kuin mahdollista, se avustaa suuresti kehonne energiatasoja ja auttaa kehonne puhdistamisessa. Joitain pieniä määriä joillekin henkilöille, siinä missä tarpeen, proteiineja, mahdollisesti jopa lihaa, on hyväksyttävää silloin tällöin, mutta me ehdottaisimme että ette vetäisi sitä överiksi. Erityisesti tulette huomaamaan, että monet lihaproteiiniaineet planeetallanne ovat erittäin myrkytettyjä erilaisin toksiinein. Olkaa erittäin varovaisia tuon idean kanssa.

Ja ymmärtäkää myös, että kun kiihdytätte energiaanne, kun kiihdytätte kehoanne, teille tulee olemaan vähemmän tarpeen tällainen tuki, ja huomaatte että teillä on enemmän energiaa yhä vähemmällä määrällä ruokaa. Ja mitä luonnollisempaa ruokanne on, siinä mielessä, sitä kyvykkäämpää se on antamaan teille, toimittamaan teille niitä ravinteita joita tarvitsette ja energiaa kehollenne, ja sitä vähemmän te tarvitsette ruokaa. Nämä asiat kulkevat käsi kädessä. Ja kun puhdistatte kehonne, annatte sille happea, vähennätte stressiä ja niin edelleen, teidän kehonne muuttuu vastaanottavaisemmaksi ravinteille joita luonnollisessa ruoassanne on, ja kun te ruokitte sitä luonnonmukaisemmin, huomaatte että se on energisempi ja tarvitsee paljon vähemmän ruokaa.

Nämä yksinkertaiset ideat ovat terveyden peruskivi. Ja jos sallitte tunnustaa, että nämä yksinkertaiset ideat ovat jo elämässänne, huomaatte että, sanoisimmeko analogiana, 99.9999999999999 prosenttia tapauksista pelkästään nämä kuusi ideaa yksistään auttaa eliminoimaan melkein minkä tahansa mahdollisuuden sille, että tulisitte koskaan sairaaksi elämässänne ylipäätään. Joten kun me puhumme ideasta miten parantaa syöpä, miten parantaa AIDS, miten parantaa tämä, miten parantaa tuo, NÄIN SE TEHDÄÄN. Muuttamalla elämäntyyli sellaiseksi ja varmistamalla että keholla on kaikki sen tarvitsemat asiat, huomaatte että ette enää yksinkertaisesti sairastu. Koska keho, itsessään, on luonnollisesti älykäs ja se ei voi koskaan saada näitä sairauksia jos annatte sille yksinkertaisesti niitä sen välittömimpä tarvitsemiaan polttoaineita, happea ja vettä ja stressittömyyttä ja kevyen ruokavalion, sillä tavoin. Yksinkertaisesti se on ainoa mitä vaaditaan suurimmalle osalle teidän oireiden poistamiseen, jotka huomaatte olevan planeetallanne olemassa.

Me kiitämme teitä, kun sallitte meidän jakaa tämän yksinkertaisen käsitteen, tämän yksinkertaisen hajatelman yhteiskunnallenne tänä aikana. Ja vastapalkkioksi siitä lahjasta, jonka meille olette antaneet, kun sallitte meidän kommunikoida kanssanne tällä tavoin tänä aikana, kysynkin nyt, miten minun sallitaan palvella teitä?

Viestiä Siriuslaisilta: Opastusta kuinka luoda se todellisuus jota olemme tänne tulleet luomaan

Pakko myöntää, että suomalaisia kanavoijia, varsinkin sellaisia jotka tekisivät omalla naamallaan videoita livekanavoinnista, on harvinaisen vähän. Onneksi tilanne elää koko ajan. Kun yksi lopettaa kanavoinnin, toinen herää ja alkaa kanavoida.

Sakari Antero Arcturuksen videot ovat mielenkiintoista katsottavaa.


Kanavoitu ryhmässä 24.01.2020. Viestiä ja opastusta Siriuslaisilta siihen kuinka luoda kevyesti sitä todellisuutta ja sieluntehtäväämme jota olemme tänne tulleet luomaan. Tietoa tämän hetken Maa-planeetan energian luonteesta ja opastusta kuinka hyödyntää nyt tuota energiaa niin että voimme luoda juuri sen todellisuuden joka palvelee meidän sielunpolkumme sopimusta parhaimmalla tavalla.

Pitkästä aikaa kanavointia jaan, suurin osa ajastani mennyt tällä hetkellä pyhän geometrian ohjelmistojen kehitykseen, mutta luultavasti välillä nyt latailen näitä ryhmissä nauhoitettuja kanavointeja myös tännekin.

En luultavasti tee yksityiskanavointeja tällä hetkellä, kiitoksia kärsivällisyydessä kaikille ketkä ovat ottaneet yhteyttä, vastauksissa on saattanut kestää työn määrän takia.

Summary In English: Channeling in Finnish. Haven’t been making any videos lately, been busy with developing sacred geometry software (http://www.OmniGeometry.com and other project). This is a channeling from a group I was participating and that was recorded.

Kiitoksia Terolle nauhoituksesta.


Otetaan tähän vielä toinen, kesäisempi video, jossa Antero näkyy myös itse.