Avainsana-arkisto: tietoisuus

Kanavoimaan opettelua

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Intensiivimeditaatio

Heinäkuun 10. 1993, Toinen istunto

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn. Tervehdys yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Me olemme etuoikeutettuja saadessamme kutsun ryhmältänne tänä iltapäivänä ja me kiitämme teitä erittäin paljon. Sillä se suuresti auttaa meitä tuottamaan palvelusta kun te kutsutte meitä kertomaan ajatuksistamme.

Me olemme erityisen iloisia saadessamme työskennellä sen kenen nimi on M kanssa, sillä kuten Laitoksen veljemme ja sisaremme ovat huomauttaneet, jokainen ääni, joka on yhteistyössä Lähteen kanssa, lisää yhden potentiaalisten tapojen universumin esittää se yksinkertainen totuus, jonka me olemme saapuneet tuomaan kansoillenne.

Me sanoisimme muutaman sanan koskien niinkutsuttua ehdollistamista. Vahvempi ehdollistaminen voi tapahtua spontaanisti, kuitenkin me olemme käyttäneet sitä tyydyttääksemme kanavoijan joka toivoi jonkinlaista vihjausta siitä, että nyt kontakti on saatu.

Ehdollistamista voi pyytää, ja me pyrimme silloin tätä vaikutusta vahvistamaan. Se on, kuitenkin, enemmänkin sivutuote eikä jotain johon halutaan kiinnittää todellista huomiota. Se on yksinkertaisesti vaikutus, joka seuraa kun elämänvirran päälle, tai alle, tulee tai sekoittuu toinen energiakeskus, kuten me olemme.

Uuden kanavoijan tapauksessa se voi palvella keskipisteenä kun tätä ehdollistamista tunnetaan, joka voi muuttua instrumentille, joka sitä haluaa käyttää, siksi mihin keskittyä ja omalla keskittymisellään syventää. Tämä lisää kanavan itseluottamusta ja aikeenamme on, että sen käyttö rentouttaisi kanavaa, joka saattaa olla huolissaan siitä onko tämä itse asiassa saamassa kontaktin.

Huomaatte, että tämä instrumentti ei pyydä ehdollistamista, vaikka hän välillä liikuttaa suutaan tai jotain sellaista. Kuitenkin, tällä instrumentilla on paljon kokemusta kontaktiin luottamisen oppimisesta kun virittäytymisen ja (Kristuksen nimeen) haastamisen työ on suoritettu, ja mahdollisesti me rohkaisisimme uutta instrumenttia miettimään ehdollistamista ja todellakin huolta siitä onko kontakti saatu, osana prosessia jossa instrumentti yksinkertaisesti saa kokemusta niin, että prosessi muuttuu tunnetummaksi ja voidaan tuntea rytmi kanavoinnin jatkuessa eteenpäin ensimmäisestä lauseesta.

Nyt, kuitenkin, me olemme mitä onnellisimpia yksinkertaisesti työskennellessämme perusasioiden parissa. Instrumentin tarvitsee olla erittäin tietoinen virittäytymisprosessista ja erittäin kiinnostunut oppimaan itsestään riittävästi alkaakseen löytää kyseisiä virittämisen tekniikoita ja halutakseen palvelusta puhtaammin. Mitä harkitummin instrumentti kerää tietoa omasta itsestä, ja mentaaliset, emotionaaliset energiat kohoavat ja nousevat, sitä paremmin instrumentti kykenee pitämään kontaktia korkeampien tasojen alueella, joilla instrumentti voi rentoutua tietoisuuden sisäisessä tasapainotilassa.

Me pyydämme tätä piiriä jatkuvasti visioimaan valoenergian liikkuvan myötäpäivään tämän piirin ympärillä. Sillä tämä toimii kuin patteri, ja se auttaa uutta instrumenttia ja todellakin ketä tahansa instrumenttia pitämään yllä sitä tasaista kontaktia joka on niin paljon hyvän kanavoinnin sydämessä.

Me pyydämme sitä jonka nimi on M rentoutumaan, ja siten kuin on mahdollista tehdä, kuten on sanottu monta kertaa tänään, “mene virran mukana.” Tämä instrumentti sanoisi, “Roomaa ei päivässä rakennettu,” eikä myöskään, ystäväni, kanavoijia. Joten nyt me pyydämme sitä jonka nimi on M avautumaan läsnäolollemme, ja nyt me haluaisimme siirtää tämän kontaktin sille jonka nimi on M. Me olemme Hatonn.

(nauhalta ei saa selvää)

(tauko)

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Tämä instrumentti oli kärsimätön aloittamaan jälleen, mutta me toivoimme työskentelevämme sen jonka nimi on M kanssa jollain syvyydellä, ja me kiitämme jälleen tätä instrumenttia hänen salliessaan meidän jatkaa hetken.

Meidän mielestämme, vaikka meillä on tasaiselta vaikuttava yhteys siihen jonka nimi on M, on halu olla varma siitä että kontakti on tarkka ja oikea, ja halu ei ole arvaus. Tämä on ylistettävä asenne, joka, sellaisen tapauksessa joka on liiaksi kiinnittynyt tällaiseen haluun ollakseen varma, muuttuu sisäiseksi jäykkyydeksi, jossa ei voi koskaan olla varma.

Me ehdottaisimme, että monet ensimmäiset kerrat kun kontaktia harjoitetaan, että uusi kanavoija aloittaisi tervehdyksellä “Minä olen Hatonn.” Kuten se jonka nimi on S on sanonut, vaikka paljoa voidaan suuresti epäillä kokemuksista, on varmaa että me aloitamme nöyrällä esittäytymisellämme ja harkitulla tervehdyksellä äärettömän Yhden nimeen rakkaudessa ja valossa, ja ilossa ja tuonpuoleisessa voimassa.

Tämä turvallisuudentunne varmastikin katoaa nopeasti, mutta kuitenkin tämä aloitus voidaan tehdä uskolla ja mahdollisesti, kuten on usein aiemmin tapahtunut, jokin näiden aloitustervehdysten kanssa eteenpäin menon kokemuksessa voi murtaa sen huolestuneisuuden padon, joka on kovettunut liian kovaksi jatkuvasti tätä olosuhdetta tarvitsevaksi voimaksi. Ryhmä on hyvässä suojeluksessa mitään todellista virhettä vastaan, ja kun työskentelee kokeneempien kanavoijien kanssa, on varmuus siitä että harha-askel tulee nopeasti ilmi ja korjatuksi.

Tämä instrumentti on todellakin halukas kaikkina aikoina lopettamaan session kokonaan jos se tuntuu olevan haluttavaa, ja todellakin tämä instrumentti on tehnyt niin aiemmin.

Joten ympäristöstä saa paljon tukea. Tämä mielessä pitäen me haluaisimme jälleen siirtää kontaktin sille jonka nimi on M, ja sanoa vain muutaman lauseen tämän instrumentin läpi.

Me siirrämme tämän kontaktin nyt. Minä olen Hatonn.

(M kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja tervehdin teitä yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Minulla on joitain vaikeuksia… (nauhalta ei saa selvää), mutta yhteys on vakaa (ei saa selvää). On joitain pääasiallisia vaikeuksia joihin pitää puuttua.

Jätän tämän instrumentin nyt. Minä olen Hatonn.

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Me olemme mitä mielissämme ja ilahtuneimpia siitä, että se jonka nimi on M on todellakin hypännyt rotkon laidalta. Me kiitämme tätä instrumenttia sen rohkeudesta ja olemme erittäin positiivisia, että vaikka kontakti on aina hienovarainen asia, se jonka nimi on M alkaa nyt olla todella tietoinen siitä, että ajatukset tulevat sen mieleen joka haluaa sanoa jonkin asian nopeasti ja sitten kuulla toisen, ja sanoa toisen, ja niin edelleen.

Me arvostamme tämän piirin kärsivällisyyttä, koska me haluaisimme käyttää hieman lisää aikaa työstääksemme yhteyttämme tähän instrumenttiin mahdollisen epämukavuuden vähentämiseksi…

Me pidämme nyt tauon. Minä olen Hatonn.

(tauko)

Minä olen Hatonn ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Me olemme säätäneet yhteyttä ja kysyisimme siltä joka on M oliko muutos avuksi.

M: (ei saa selvää nauhalta).

Me jatkamme tämän virityksen työstämistä kun me puhumme lyhyesti jokaisen instrumentin kautta. Nyt me nautimme mahdollisuudesta puhua lisää, sen kautta joka tunnetaan nimellä S. Me jätämme tämän instrumentin ja siirrymme nyt. Minä olen Hatonn.

(S kanavoi)

Minä olen Hatonn. Me tervehdimme teitä jälleen äärettömän Yhden rakkaudessa ja valossa tämän instrumentin kautta. Pienoisella huvittuneisuudella tämä instrumentti tervehti meitä. Sillä siitä tuntui kuin olisi heitetty “kierrepallo”, niinsanotusti, normaalin kuvion mennessä niin, että instrumentti vastaanottaa kontaktin siltä joka tunnetaan nimellä Jim. Tämä instrumentti on tottunut valmistautumaan kontaktia varten keskittymällä erityisesti kontrolloimaan käsillä olevaa materiaalia.

Jossain määrin tämä on seikka, jota tämä instrumentti on pyytänyt, ja jonka parissa me olemme mitä mieluimmin mukana. Kuitenkin se on merkki instrumentin kasvusta olla halukas ottamaan vastaan puhumisen tehtävä vähemmällä ja vähemmällä odotuksella siitä, mitä se tasan tarkkaan onkaan mitä edessäpäin odottaa, mitä se tasan tarkkaan on mitä tullaan sanomaan. Aina on jonkin verran odotuksia instrumenttina toimimisen prosessista, kun tietynlainen horisontti avautuu sanojen asettamisen prosessissa konseptista, joka kukkii syvemmässä tai vähemmän tajuisessa mielen osassa.

Tämä instrumentti tällä hetkellä on kehittämässä suurempaa uskoa ja luottamusta siihen, että konseptit todellakin jatkavat kukkimistaan, jopa silloin kun selvää ajatuksen struktuuria ei ole etukäteen annettu tai luonnosteltu.

Tämä konseptien kukkiminen syvässä mielessä on tapa, jolla ajatuksemme tulevat teille, meidän yhteen sekoittuneissa energioissa. Näin, jos ulottaudutaan aivan alas lähteeseen, ei ole enää täysin mahdollista erottaa itseä itsestä, sillä tervehtimisen prosessissa me todellakaan emme erota itseämme niistä, jotka syleilevät Kaiken Sen Mikä On energioita, äärettömän ja luovan rakkauden, joka on kaiken meidän ja teidän lähde.

Pelko, joka erottaa itsen itsestä, tulee asteittain, veljeni ja sisareni valossa, hälvenemään niinkuin kukkineen kukan terälehdet, silloinkin kun kukan terälehdet sen ytimessä jatkavat kasvuaan.

Me rohkaisemme jokaista virittäytymisen prosessiin ja sallimaan tälle syvemmälle itselle suurempi ja suurempi pääsy ja kovempi ja kovempi ääni elämänkokemuksessa, mikä on suurin lahjanne josta voitte tänä aikana nauttia.

Nyt me siirtäisimme tämän kontrollin sille joka tunnetaan nimellä Jim.

(Jim kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja tervehdin teitä kaikkia rakkaudessa ja valossa tämän instrumentin kautta. On ollut suuri etuoikeus kyetä käyttämään jokaista instrumenttia tänä iltapäivänä. Me olemme erityisen kiitollisia, kun olemme kyenneet saamaan kontaktin uuden instrumentin nimeltään M kautta. On suuri kunnia meille tulla pyydetyksi tuottaa palvelusta tällä tavoin, ja me kiitämme sitä jonka nimi on M koko sydämestämme.

Nyt me pyytäisimme uutta instrumenttia tai ketä tahansa olentoa jolla saattaisi olla kysymyksiä meille.

M: Juuri nyt, minä koen mielialoja… (ei saa selvää nauhan äänestä).

Minä olen Hatonn. Me tarkastelemme värähtelyharmonioitamme ja säädämme, hetken ajan.

(tauko)

Minä olen Hatonn. Me kysyisimme siltä jonka nimi on M helpottaako yhtään?

M: (ei kuulu).

Minä olen Hatonn. Me huomaamme, että jonkin verran epämukavuutta esiintyy pään ja niskan alueilla, joka on johtunut alkuvaiheen kokemuksesta, jolla lähetettyjä ajatuksia äännettiin. Tämä ei ole epätavallista uudelle instrumentille havaita, että sen kehon asento on, johtuen siitä ettei ole tottunut, muuttunut rasitukseksi. Me työskentelemme instrumenttinne ja teidän kanssa olevan kontaktimme parissa tulevaisuudessa pyrkiäksemme lievittämään tätä uuden koetun kontaktin sivuvaikutusta.

Onko vielä toista kysymystä?

Kysyjä: Ei. Ei juuri nyt. Kiitos Hatonn.

Minä olen Hatonn, ja jälleen kerran me haluaisimme kiittää jokaista tässä ryhmässä läsnäolomme kutsumisestamme tähän etsinnän piiriin. Ilomme on ylitsevuotavainen tästä mahdollisuudesta ja kiitämme jokaista teistä. Me käyttäisimme tätä mahdollisuutta tervehtiä teitä jokaista jälleen kerran ehdollistavalla värähtelyllämme, ja haluaisimme nyt jättää tämän instrumentin ja tämän ryhmän yhden äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät nimellä Hatonn. Adonai, ystäväni.   Artikkelin julkaissut L/L Research

Muista meditoida! osa 3

Tämä on lainaus L/L Researchin kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Koska on olemassa monenlaisia eri tyyppisiä meditaatioita, joita tässä maassa tällä hetkellä harjoitetaan, ehkäpä meidän tulisi selittää, että tämä ehdotettu meditaatio on passiivisen luonteista, toisin kuin keskittymisen luonteinen meditaatio. Tavoite on keskittyä kehon mukavuuteen, ja sitten antaa mielen lopettaa sen arkipäiväinen toiminta tai “laskenta”. Tässä mielen ja kehon saavutetussa hiljaisuudessa harjoitetaan sisäisen kuuntelun asennetta, sillä sisällä oleva henki odottaa “pientä hiljaista ääntä.” Subjektien tai objektien meditointi, tai rukouksen tyyppinen meditaatio ovat varsin valideja proseduureja joita seurata. Kuitenkin kummassakin niistä meditoija puhuu, eikä kuuntele. Liiton suosittelema meditaation tavoite, kuten olemme sanoneet, on meditoijan vastaanottavainen ja kuuntelevainen asenne. Tämän asenteen myötä koko hiljaisuus täyttyy kosmisella informaatiolla.

Valikoituja kanavointeja

helmikuun 21. 1974

Halu on asia, joka elää jokaisen Luojan lapsessa. Jokaisen halu on, kuitenkin, erilainen. Mikä tämä halu on, se rippuu yksilön värähtelytasosta. Mitä matalampi värähtelytaso, sitä perusluontoisempi halu. Mitä korkeampi värähtelytaso, sitä korkeampi halu. Huomaatte, kun nostatte värähtelyänne meditaatiolla ja etsinnällä ja palveluksella, että halunne muuttuvat. Asiat, joita fyysiseen illuusioon tiukasti lukkiutuneet haluavat, eivät ole samoja kuin niiden haluamat, jotka ovat vapauden partaalla. Ja syy tälle vapauden partaalle on halu, joka kulkee käsi kädessä kasvaneen tietoisuuden tai korkeamman värähtelyn kanssa.

Kuitenkin on mahdollista saavuttaa sen mitä oikeasti haluaa poistamalla ajattelustaan kaikki muunluonteiset halut paitsi ne, jotka ovat ykseydessä luomakunnan kanssa sekä kanssaihmistä palvelemassa. Tekniikka tämän tekemiseksi, ystäväni, on yksinkertainen. Me olemme esittäneet sen monta kertaa. Se on antaa itsensä käyttöön todellisuudelle ja luomakunnan totuudelle meditaatiossa, ja sitten toimia niiden halujen mukaan, jotka tästä antautumisesta syntyvät. Nämä halut tulevat olemaan jonkin verran erilaisia kuin ne, joita koit ennen kuin käytit aikaa meditointiin ja etsintään. Halu etsiä syntyy etsinnästä. Se on itseään vahvistava ilmiö. Me olemme työskennelleet tämän pointin äärellä monia kertoja, ja me jatkamme sen tekemistä.

Miksi me teemme niin, ystäväni? Miksi me jatkamme teille meditoinnin mainostamista? Niin [että voitte] ymmärtää halunne, ymmärtää itsenne, ja tulla tietoisiksi etsinnästä sekä siitä mitä te oikeasti teette.

Miksi me käytämme niin paljon aikaa näihin aiheisiin, joita monet teidän planeetallanne pitävät triviaaleina? Syy siihen, ystäväni, on että nämä ovat ainoita aiheita jotka eivät ole triviaaleja. Ei ole mitään arvoa siinä, että etsii illuusiota jonka te nyt tunnette fyysisenä maailmana. Se mitä te etsitte sieltä, ja sen mitä te sieltä löydätte, ei ole kestävää. Maailmassanne sanotaan, että ette voi ottaa [sitä] mukaanne. Tämä on fakta. Sen mitä te otatte mukaanne fyysisen illuusion rajojen tuolle puolen on yksi asia. Se on mielenne. Tämä mieli jonka te otatte mukaanne on, todellisuudessa, kaikki se mikä on.

helmikuun 23. 1974

On useita tapoja tulla tietoiseksi haluistanne, mutta on vain yksi jota me suosittelemme. Tämä on meditaatio. Jokaisella teistä on kaikki informaatio, jonka tämä instrumentti on antanut teille, ennen kuin hän antoi sen teille. Teillä on kaikki se informaatio jonka hän antaa teille. Me Planeettojen Liitossa Äärettömän Luojan Palveluksessa emme kykene antamaan teille mitään uutta informaatiota, sillä teillä on jo hallussanne kaikki informaatio mikä on olemassa. Jokainen yksilö luomakunnassa omaa kaiken luomakunnan informaation, sillä jokainen yksilö on osa luomakuntaa. Ainoa syy tämän informaation saatavuuden puutteeseen on että yksilö on halunnut rajoittaa itseään oman kokemuksensa tähden.

Tästä syystä me olemme esittäneet monta kertaa, että on tarpeen meditoida. Tämän prosessin avulla saatte takaisin kommunikaation omaan itseenne, joka on tarpeen ollakseen tietoinen kaikesta luomakunnan informaatiosta. On ainoastaan yksi, ainoa, yksinkertainen Ajatus kaiken tämän taustalla. Tämä Ajauts on alkuperäinen luomakunnan Ajatus. Kielessänne tätä ajatusta ilmaistaan rakkaudella. Tämä sana parhaiten lähestyy tätä konseptia, vaikka se on täysin riittämätön ilmaisu sille rakkaudelle, joka luomakunta on.

maaliskuun 2. 1974

Planeetallanne tänä aikana on monia, monia yksilöitä tuottamassa monenlaista, monenlaista palvelusta. Harvat näistä palveluksista, kuitenkin, ovat sen luonteista palvelusta että me pitäisimme sitä palveluksena äärettömälle Luojallemme. Me huomaamme, että planeetallanne ihminen on pääosin keskittynyt palvelemaan itseään.

On monia tapoja tuottaa palvelusta, ja on monia pyrkimyksiä palvella. Kuitenkaan suurin osa tuotetusta palveluksesta planeetallanne, joka pyrkii palvelemaan, kuten me, Luojaamme, ei ole tämän luonteista palvelusta.

Syy tälle on aina sama. Se johtuu meditaation puutteesta. Me olemme sanoneet teille monta, monta kertaa että on tarpeen meditoida. Tämä on kaikkein tärkein totuus, jonka me tuomme teille, sillä jos harjoittaa meditaatiota, silloin ei ole mitään kysymyksiä palvelusta.

Jokainen teistä tänä iltana haluaa tuottaa palvelusta, ja jokainen teistä tuottaa palvelusta ja tulee tuottamaan vielä enemmän palvelusta lähitulevaisuudessa. Kuitenkin, jotta tuottaisi palvelusta tehokkaimmin, on tarpeen valmistautua tuohon palveluun päivittäisellä meditaatiolla.

maaliskuun 8. 1974

Miettikää, ystäväni, että jokaisella ihmisellä on oma ainutlaatuinen kädenjälkensä. Kenenkään muun kädenjälki koko maailmassa ei voi verrata siihen. Miettikää jokaista lehteä tai lumihiutaletta, ja tajutkaa että sen kopiota ei ole missään olemassa.

Tietä tästä illuusiosta, joka on vain pieni osa totuutta, todellisuuteen ei voi mitata, ja se on niin henkilökohtainen kuin kädenjälkenne on. On kuitenkin olemassa laatu, jossa olosuhteet ymmärrykselle voivat syntyä. Tämä laatu on mahdollisemmin saatavissa meditaatiolla, sillä sen avulla äly, joka on vastuussa ainoastaan ympärillänne olevalle illuusiolle, rauhoitetaan.

huhtikuun 24. 1974

Me olemme laumanne paimenia. Ja me näemme laumanne tarpeet. Ainoa halumme on auttaa niitä laumastanne, jotka kaipaavat apuamme. Teidän etsimänne apu, ystäväni, on muuttunut paljon keskittyneemmäksi todelliseen etsintään kuin suurimmalla osalla lauman lampaista. Siksi siitä, mitä me sanomme teille intellektuaalisesti, puuttuu enemmän ja enemmän täydellinen tyydytys. Tästä syystä, ystäväni, me painotamme teille, jopa silloinkin kuin te edistytte, jatkuvaa tarvetta meditoida enemmän ja enemmän.

Sillä, ystäväni, sen mitä me voimme antaa teille älyn ja kielen käytöllä on vain pieni prosenttiosuus siitä mitä me voimme antaa teille suoralla kontaktilla, mielestä mieleen.

Korkeammat energiat ja aikalinjat joilla päättää vuosi 2020

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tutkineet kaikkia niistä monista mahdollisista aikalinjoista, joita teillä on edessänne, nyt kun te olette tulleet näin pitkälle vuottanne 2020, ja me olemme huomanneet että uusia trendejä löytyy siinä miten te kollektiivisesti luotte itsenne. Mahdollisuudet ovat monistuneet johtuen siitä seikasta, että te kaikki loistatte valoanne kirkkaammin ja halutte tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Te olette näyttäneet, että teillä on uniikki näkemys, ja että te rekrytoitte muita mukaan paistattelemaan teidän omassa valossanne.

Me, tottakai, puhumme niille teistä jotka olette pitäneet yllä korkeaa värähtelyä läpi koko vuoden. Me tiedämme, että teillä tulee olemaan surun, pelon, ja niin monen muun pinnalle tulevan matalan värähtelyn emootion hetkiä, mutta tuo kaikki on suunniteltua. Te halusitte päästää niistä irti. Te halusitte tulla tähän pisteeseen jossa te olette nyt. Te halusitte olla valmiita siihen mitä seuraavaksi tulee, ja ne teistä jotka olette kosketuksissa omien tunteidenne kanssa, olette niitä prosessoineet, puhdistaneet, päästäneet niistä irti. Te olette tehneet loistavaa työtä puhdistaessanne itseänne, valmistaen itseänne niitä energioita varten, jotka tulevat nyt auttamaan teitä saattamaan päätökseen vuoden 2020 korkeammalla sävelellä.

Teillä on mahdollisuus luoda versio todellisuudesta, joka on paljon erilaisempi kuin se mitä elitte ennen tämän kalenterivuotenne alkua. Ja teillä on tuo uniikki mahdollisuus johtuen kaikista niistä asioista, joita tämä vuotenne 2020 on tuonut esiin teille. Se on ollut inspiroiva vuosi, sillä nyt te tiedätte enemmän kuin koskaan siitä mitä te tarvitsette toimiaksenne harmonisesti yhteiskuntana. Te tiedätte enemmän kuin koskaan että joskus teidän on autettava toisianne, sillä joissain tilanteissa te ette voi luottaa valtioidenne väliintuloon ja kaiken hoitamiseen teidän puolestanne.

Te olette tunnustamassa itsenne kollektiivina enemmän joka päivä johtuen siitä tavasta, jolla pandemia on teihin kaikkiin vaikuttanut. Se on saanut teidät miettimään ihmisiä, jotka elävät toisella puolella maailmaa, joita te ette normaalisti mieti. Se on avannut teidät parantaville energioille, joita on saapunut Seulasten tähtijärjestelmästä ja muualta. Se on saanut teidät keskittymään, ja kun olette keskittyneitä kollektiivina, olette erittäin voimakkaita.

Me emme näe ihmiskunnan ajautuvan dystooppiseen tulevaisuuteen. Me emme näe teitä antamassa valtaanne pois johtuen pandemiasta. Me näemme päinvastaisen tapahtuvan. Me olemme nähneet aikalinjat, joita te olette luoneet kaiken tämän tuloksena, mitä olette käyneet läpi vuonna 2020, ja me olemme rohkaistuneita näistä uusista aikalinjoista, sillä ne ovat saaneet teidät toimimaan kollektiivina, globaalina yhteisönä.

Ja yritykset kylvää hajaannusta keskuuteenne eivät toimi. Ne todellakaan eivät toimi. Ne toimivat pieneen osioon populaatiosta, ja tuo osio populaatiosta vain sattuu olemaan erittäin äänekäs, ja he sattuvat saamaan paljon mediahuomiota. Mutta te ette ole hajaantuneempia nyt. Älkää uskoko ketään joka sanoo teille asian olevan näin, koska me voimme nähdä laajemman kokonaiskuvan, laajemman perspektiivin, ja me tiedämme että te olette liittymässä yhteen.

Ja me tiedämme, että te olette vahvempia ykseydessänne. Me tiedämme, että myötätunto teissä on kipinöinyt muitten kärsimyksestä ja menetyksestä. Ja me tiedämme, että te olette valmiita aloittamaan siltojen rakentamisen nykyhetken ja erittäin voimakkaan tulevan vuoden välillä. Vuosi 2021 tulee olemaan ykseyden vuosi.

Kaikki jotka ovat herääneet, ja kaikki jotka tulevat heräämään, tänä kalenterivuotenanne tulevat rakentamaan siltoja, yhdistämään ihmisiä toisiinsa ja pääsemään kiinni ihmiskollektiivitietoisuuden valtaan. Me olemme erittäin innostuneita näkemään mitä te teette kun tuotte kaikki yhteen ja alatte luoda tietoisena heränneiden sielujen kollektiivina.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kaikki tulee muuttumaan, osa 2

Tämä on lainaus L/L Researchin julkaisemasta kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Monet eri ryhmät, joilla on varsin laajalti toisistaan eroavat uskomukset ja ratkaisut, ennustavat jonkinlaista viimeistä kriisiä, oli kyseessä sitten Armageddon, lama, napojen siirtymä, viimeinen talouskatastrofi, maailmanlaajuinen nälkä, poliittinen onnettomuus, tai jotain. Nämä seuraavat viestit esittävät Liiton kannan tämän syklin loppumisen käsitteeseen.

Valikoituja kanavointeja

helmikuun 23. 1974

Hatton: Monia asioita tulee tapahtumaan. Tulee tapahtumaan fyysisen luonteisia asioita. Nämä tapahtumat tulevat olemaan, niiden näkökulmasta jotka illuusiossanne elävät, erittäin tuhoisan luonteisia. Kuitenkin, ei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin tuho. On vain muutos. Tämä teidän tulee ymmärtää. Jos ette ymmärrä tätä, silloin ette ymmärrä totuutta siitä mitä tulee tapahtumaan.

Tulee olemaan muutos, fyysinen muutos. Tämä muutos tulee olemaan erittäin hyödyllinen. Kuitenkin ihmiset planeetallanne, jotka katsovat näitä muutoksia nykyisestä tietämättömyyden tilastaan, tulevat pitämään niitä varsin tuhoisina.

Tämä on valitettavaa. Kuitenkin, tämän planeetan ihmiset ovat saaneet riittävän pituisen ajan kouluttautua. He ovat, kuitenkin, halunneet kouluttaa itseään oman illuusionsa tavoilla, Luojan tapojen sijaan. Tämä illuusio on niin vahva heidän ymmärryksessään, että useimmilla heistä ei ole mitään tajua todellisuuden merkityksestä hereillä. Näiden ihmisten kanssa tulee olemaan vaikeaa kommunikoida. He tulevat näkemään nämä muutokset välittömässä luomakunnassaan tuhoisina ja peruuttamattomina.

R: No, tuleeko se olemaan maanjäristys, niinkuin, vaiko lama, vai mikä?

Hatonn: Muutokset tulevat olemaan fyysisen luonteisia. Lamalla josta puhut ei ole merkitystä. Sitä ei nähtäisi juuri minään verrattuna niihin fyysisiin muutoksiin, jotka tulevat tapahtumaan. Tulee olemaan tarpeen ryhmien kuten tämä jäsenille, jotka haluavat palvella, ymmärtää täysin näiden muutosten todellisuutta, ja ymmärtää täysin se tarkkuus, joka on pyhässä kirjassanne esitetyllä lausunnolla “Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa.” Tämä on pidettävä päällimmäisenä mielessänne. Sillä te tulette vaeltamaan tämän laakson läpi.

Ja te tulette esittämään niille, jotka etsivät, tietonne totuudesta. Ja teidän kykynne näyttää tämä tieto tulee varoittamaan niitä, jotka etsivät, siitä tiedosta, että te olette todellisia ja tietäviä kanavia. Sillä monet väärät kanavat tullaan menettämään tänä aikana. Sillä he eivät kykene näyttämään tietoaan totuudesta. Sillä he pitävät kiinni illuusiosta, joka on heidät ympäröinyt, ja heistä näkyy se pelko jonka tämä illuusio tuo heidän päälleen.

Ne teistä, jotka ymmärtävät sitä, näkevät tämän muutoksen äärimmäisen hyödyllisenä muutoksena. Ne jäsenet ryhmissä kuten tämä, jotka ovat tajunneet tämän informaation totuuden, näkevät sen myös ääriimäisen hyödyllisenä kaikille planeettanne ihmisille. Joillekin ryhmän kuten tämä jäsenille tulee olemaan vaikeaa näyttää ymmärrystä näistä totuuksista, sillä tämä illuusio jonka planeettanne ihmiset ovat luoneet on vaikuttanut heihin vahvasti.

Kuitenkin, tämä ymmärrys on tarpeellista näyttää.

R: Mitä oikein tulee tapahtumaan?

Kaiken tyyppisiä fyysisiä muutoksia. Planeettanne pinnalle tulee massiivinen tuho. Se tulee olemaan sen luonteinen, joka muuttaa planeettanne pinnan totaalisesti. Tämä tuho on planeetallanne nyt. Se on laitettu sinne ajatuksena. Se on laitettu sinne tämän planeetan ihmisten ajatuksena tuhansia vuosia ajattelemalla tätä ajatusta. Tämä ajatus on luonteeltaan värähtelyä. Te olette nyt siirtymässä viimeisen niinkutsutun kolmannen tiheyden osion läpi. Pian planeettanne tulee olemaan riittävästi niinkutsutussa neljännessä tiheydessä. Tänä aikana on epäharmoniaa sen ajatuksen, joka luo planeettanne värähtelyn, ja neljännessä tiheydessä elävän ajatuksen välillä.

Paljon fyysisen luontoista energiaa vapautuu. Tämä energia luo fyysisiä muutoksia planeetallenne. Maamassoissa ja ilmakehässänne tulee olemaan muutoksia, muutoksia kaikissa planeettanne fyysisissä ilmentymissä. Tämä tulee olemaan sen luonteista, että sitä pidetään kataklysmisenä. Tämä on erittäin hyvä asia. Kuitenkaan ne, jotka illuusiossanne elävät, eivät pidä sitä hyvänä asiana.

Tämän muutoksen leimaaminen hyväksi tai pahaksi on jotain, mikä riippuu henkilöstä joka näitä muutoksia havainnoi sekä hänen suuntautumisestaan. Ystäväni, syy tälle kataklysmisen luonteiselle muutokselle on, että planeetallanne tuhansien vuosien ajan luotu ajatus on ajatus, joka on epäharmoniassa uuden värähtelyn kanssa, jonne planeettanne nyt siirtyy. Luoja ei koskaan ajatellut olosuhdetta, joka pian planeetallanne ilmenee. Tämä olosuhde on ilmentynyt tuloksena siitä kaikkien planeetallanne asuvien yksilöiden halusta. He eivät ole tietoisia tästä halusta, mutta heidän halunsa on luonut tämän.

He ovat luoneet olosuhteen halullaan, joka pian on erittäin paljon epäharmoniassa sen kanssa missä he fyysisesti pian ovat. Tästä johtuen tulee tapahtumaan suuri energianpurkaus, joka ilmenee planeetallanne maanjäristysten, myrskyjen, tulivuorenpurkausten muodossa, ja itse asiassa planeettanne napojen siirtymien muodossa suhteessa niiden orientaatioon avaruudessa.

Tämä muutos pian ilmenee planeetallanne, kuten sanoin, johtuen värähtelyjen epäsuhdasta planeettanne värähtelyjen ja sen uuden avaruudellisen sijainnin välillä. Tämä muutos herättää monet ihmiset planeetallanne, jotka ovat erittäin kevyessä unessa, ja monet niistä jotka ovat suhteellisen syvässä unessa. Monet näistä ihmisistä tulevat tänä aikana “pelastumaan”, niinkuin uskonnoissanne sanotaan. Se tulee pelastamaan heidät, koska he tulevat saamaan väkivaltaisen herätyksen, joka on tarpeen heidän värähtelynsä nostamiseksi sen viimeisen määrän, mikä on tarpeen heidän saamiseksi yli aidan, niinsanotusti.

Tulee olemaan niitä, jotka ovat syvemmässä unessa, niinsanotusti, jotka eivät tule tekemään siirtymää. On teidän tehtävänne tarjota niille, jotka heräävät, informaatio jota he kaipaavat. Me olemme sanoneet, että tämä siirtymä on sekä hyvä että huono.

Lopulta sen laajimmassa merkityksessään se on hyvä siirtymä. Kuitenkin se on tarpeeton siirtymä. Normaalissa siirtymässä ei olisi energianpurkausta, silä normaalissa siirtymässä planeetan värähtely läheisesti sopisi ja olisi tarpeeksi harmoniassa uuden ja korkeamman värähtelyn kanssa. Tämä johtaisi siihen ettei ole energianpurkausta, ja planeetta jatkaisi suhteellisen normaalilla tavalla matalasta värähtelystä korkeampaan. Planeettanne on sen oman itsen sekä sen asukkaiden hengen evoluution aberraatio. Muutos, joka tapahtuu, tulee olemaan hyödyllinen muutos. Kuitenkin muutoksen mekaniikka tulee olemaan kaikkea muuta kuin hyödyllinen.

Ne ihmiset, jotka elävät planeettanne pinnalla tänä aikana, jotka ovat täysin tietoisia tämän muutoksen lopputuloksista, sekä syistä sille, eivät tule vaikuttumaan tästä muutoksesta mitenkään. Ne, jotka eivät ole tästä tietoisia, mutta jotka ovat tietoisia tästä henkisessä mielessä, tulevat vaikuttumaan ainoastaan emotionaalisesti, koska he eivät ymmärrä. Nämä ovat niitä ihmisiä joille haluamme kommunikoida.

maaliskuun 3. 1974

Planeettanne, sen naapurien kanssa, liikkuu, niinkuin galaksinnekin, uuteen avaruuden alueeseen, uuteen värähtelyyn. Tässä luomakunnassa ei ole muuta kuin järjestys. On ainoastaan tarpeen katsoa omaa itseään nähdäkseen tämän universumin järjestys ja täydellisyys.

Te tulette kokemaan lahjan. Tämä lahja tulee olemaan uudenlainen ymmärrys rakkaudesta. Jotkut teistä ovat jo alkaneet kokea tämän, ja kun tapahtuu edistystä, se tulee käymään yhä enemmän ja enemmän selväksi monille heistä Maapallolla. Me olemme täällä auttamassa tuon kokemuksen kanssa. Tämä on se syy miksi monet avaruusveljenne, niinkuin heitä kutsutte, ovat tällä Planeetta Maan luona. Me olemme täällä palvelemassa ja auttamassa Luojan suunnitelmassa tuomaan teille rakkaus jota kaipaatte.

maaliskuun 23. 1974

Ymmärryksemme, ystäväni, tästä illuusiosta, joka on fyysinen elämänne planeetallanne, on että se koostuu polusta, tiestä jota tulee kulkea, ja oppitunneista joita tulee oppia. On yhtä monta polkua kuin on ihmisiä, ystäväni, eikä oppitunteja ole etukäteen lyöty lukkoon. Mutta monien oppituntien oppimisen jälkeen, ystäväni, tulee aika jolloin kaikki oppitunnit muuttuvat toisiksi. Ja ne jotka ovat valmiita muutokseen, siirtyvät seuraavien oppituntien pariin.

On ymmärryksemme, ystäväni, että planeettanne, joka tunnetaan nimellä Maa, lähestyy yhden oppituntien sarjan loppua ja luokalta pääsy on käsillä joillekin, ja toisille taas ei. Monet ihmiset ovat herkässä tasapainossa jatkamisen ja oppituntien toistamisen välillä toisen aikasyklin verran. On toiveenamme, ystäväni, auttaa niitä jotka ovat melkein valmiita pääsemään luokalta. Meillä on ollut jonkin verran menestystä aiemmin tämän palveluksen tuottamisessa toisille kansoille toisissa paikoissa ja toisina aikoina. Toivomme tekevämme tämän saman asian täällä. Tämä on palava halumme, sillä palveluksessamme teille on palvelus itsellemme.

huhtikuun 26. 1974

Kaikki nykyisessä fyysisessä maailmassanne tulee muuttumaan. Ja kun tämä mainitaan, se yleensä nähdään että tarkoitamme ainoastaan planeettaa, jossa te asutte, Mutta se tapahtuu myös planeetat aurinkokunnassanne ja kaikissa ympäröivissä taivaissa.

Siirrytte uuteen värähtelyyn, jossa kaikki värähtelee uudella ja suurella intensiteetillä. Tämä intensiteetti, tai sanoisimmeko värähtely, viritetään suoraan vastaanottamaan Luojan rakkaus ja tietoisuus. Mikään negatiivinen värähtely ei vaikuta siihen, sillä negatiivinen ei kykene läpäisemään tätä värähtelyä. Näiden muutosten tapahtuessa niin muuttuu myös tietoisuutenne. Nauttikaa nykytilanteestanne tietoisuudella siitä, että meditaation avulla te tulette olemaan tässä uuden värähtelyn tasossa.

Kanavoinnista

Tämä on viides kappale Carla Rueckertin kirjasta A Channeling Handbook.

Sanoin aiemmin, että instrumentiksi oppiminen on helppoa, koska ihmiset ovat luonnollisia instrumentteja, he aina kanavoivat jotain. Se on totta, kuten olen oppinut niiden vuosien aikana muutamalle ihmiselle kanavoinnin opettamisesta. Vaikka en opeta mitään erityistä kanavoinnin koulukuntaa, opiskelijoiden kanssa työskennellessäni yritän saada opetetuksi kaksi konseptia, joista molemmilla on sekä passiivinen että aktiivinen vaihe. Ensimmäinen konsepti on virittäytyminen. Me olemme puhuneet mielestä radiovastaanottimena, joka ottaa vastaan älykkäitä, näkymättömiä signaaleja ja välittää niitä käyttäen fyysistä laitteistoamme. Tätä analogiaa käyttämällä tulisi olla selvää, että virittäytyminen on kaikkein tärkeintä. On olemassa intuitiivista virittäytymistä ja poissulkevaa virittäytymistä. Ensiksikin, täytyy virittää passiivinen, intuitiivinen mieli. Tämä on mieli suhteessa siihen itseensä. Meditaation tarkoitus on olla tärkein työkalu tämän prosessin optimoimiseksi. Meditaatiossa rentoudut ja vapautat itsesi sen tietoisista rajoitteista. Mutta teet myös aktiivisen intuition työtä, ja saat aikaan vastaanottavan, erityisen aktiivisen, vastaanottavaisen värähtelyn, ja julistat itsesi valmiiksi vastaanottamaan uudenlaisia ajatuksia odottavaan tietoiseen mieleesi. Millään tavalla vastaanottavainen asenne ei tarkoita ahdistusta tai odotusta. Sinun tulee olla meditatiivinen, rentoutunut ja hyväksyä se mikä tulee. Liika huolenpito saattaa tarkoittaa, että tulee helposti kanavoineeksi paljon omaa alitajuista materiaalia, jolloin ei välitä suurimmaksi kosmisia ajatuksia vaan omien puoliksi prosessoitujen havaintojen sekasotkua. Ilman liikahuolehtimista, vaikka kanavoisit vain jotain aspektia omasta olemuksestasi, kanavoit silti paljon kirkkaampaa versiota samasta materiaalista.

Kun sinusta tuntuu siltä, että olet saanut yhteyden, oma poissulkeva mielesi ryhtyy toimiin sekä sinua itseäsi että kontaktin lähdettä kohtaan. Passiivisella poissulkemisella jatkat keskittymistä, virittäytymistä ison säätimen kääntyessä, sitten pienempien ja pienempien säätöjen avulla tehden herkempiä ja herkempiä muutoksia, yrittäen nostaa tietoisuutesi kaikkein korkeimpiin värähtelyihin mihin kykenet. Ainoastaan sinä tiedät kun sen hetki on tullut. Ainoastaan sinä tiedät mitä sinä voit pitää tasapainotilassa. Kun hienosäädät, saatat kokeilla laulamista, hyräilyä tai rukoilua. Minä käytän laulujen ja hymnien valikoimaani, ja lisäksi musiikkia nauhalta, alkuvaiheen virittäytymiseen, ja sitten käytän rukousta lisävirittäytymiseen. Suosikkini on Isä Meidän -rukous, sillä siinä ei ole doktriinia tai dogmaa, ja sen voi rukoilla sekä muslimi, juutalainen, kristitty, buddhalainen ja rehellinen skeptikko, niin kauan kunhan skeptikko hyväksyy hypoteesin siitä, että on olemassa Luoja. Tarkempaan hienosäätöön suosin Fransiskus Assisilaisen rukousta. Tunnen monia kanavia, jotka suosivat Suurta Invokaatiota, ja on myös muita hyväksyttäviä ja kauniita rukouksia, mukaanlukien niitä jotka keksit itse omasta päästäsi sillä hetkellä, jossa jälkimmäinen on ehkä paras, sillä ne ovat oman sydämesi ilmaisu juuri sillä hetkellä.

Tarvitset myös, kun saat yhteyden, aktiivisesti poissulkevia kykyjäsi haastaa sitä lähdettä, johon olet saanut yhteyden. Jotta voisit haastaa mitä tahansa näkymätöntä olentoa, sinun tulee kyetä esittämään, rehellisellä ja yksimielisellä tavalla se, kuka sinä olet, mihin sinä uskot, mitä sinä rakastat ja mitä varten olet valmis kuolemaan. Tämä on se miksi kanavoijaksi muuttumisen prosessin aloittaminen tarkoittaa sen selvittämistä miten luontosi ja mielesi “toimii”. Et voi haastaa Kristuksen nimeen jos et ole sen luonteinen, joka pitää uskoa mukavana tunteena. Et kykene haastamaan totuuden nimeen jos et usko sitä, että on olemassa totuus, ja että ihminen ei voi tietää mitään. Sanottakoon, että sinä olet se joka uskoo — niinkuin suurin osa New Age -kanavoijista tuntuu uskovan — Kristukseen, ei ihmis-Jeesukseen, vaan tietoisuuteen jonka Jeesus saavutti hänen inkarnaationsa aikana, mutta joka myös on kenen tahansa muun saavutettavissa, joka kykenee pitämään hänen mielensä, sielunsa, sydämensä ja voimansa keskittyneenä Luojaan. Silloin haluat haastaa Kristus-tietoisuuden nimeen. Joko tunnet tai arvaat, että on jotain johon voit uskoa. Tässä erittäin monimutkaisessa yhteiskunnassa me emme ole tottuneet sanomaan asioita tavalla, joka ei tarkoita minkäänlaista suhteellisuutta. Me olemme tottuneet tilanneriippuvaiseen etiikkaan, että vääriä asioita nimitetään “oikeiksi” tietyissä olosuhteissa, ja että ihmiset jättävät uskonnolliset uskomuksensa sikseen jotta voisivat tulla toimeen keskenään. Sinulle voi olla vaikeaa sanoa yksimielisesti, että kuolisit mieluummin kuin kieltäisit Kristus-tietoisuuden voiman ylimmyyden elämässäsi. Sinulle on mahdollista epäröidä tällaista ideaalia, johtuen siitä ajasta jossa me elämme. Tämä ei ole uskon aikaa, ellei tuota uskoa voida johtaa empiirisesti tiedosta. Me tiedämme, että teknologiaa tullaan kehittämään, ja niin uusimpia laitteita katsotaan ylöspäin ihmetyksen ja kyynisyyden sekaisin mielin, että jos me odotamme vielä vain hetken niin teknologia tulee parantumaan ja laitteiden hinta tulee laskemaan. On vaikeaa asettaa mieltämme takaisin vavisemattomien ideaalien ja ikuisten totuuksien maailmaan. Ja kuitenkin, jos kanavoinnilla on todellinen hinta tietomme laajentamisesta siitä miten maailma makaa, silloin sillä on se koska se puhuu muuttamattomista totuuksista, se auttaa meitä havaitsemaan ne paremmin, yksinkertaisemmin ja suoremmin.

Joten jos sinulla on vaikeuksia sanoa “Minä haastan sinut (täytä tämä kohta) nimessä”, pysähdy ja toista prosessi joka kuvattiin Kappaleessa Kolme, kunnes sekä tunnet olosi mukavaksi että asemasi sellaiseksi että voit ajaa minkä tahansa muuttumattoman totuuden asiaa, jonka olet päättänytkin että sinulle on rakkaampaa kuin elämä itse. Se minkä edestä olet valmis kuolemaan on todellakin se minkä puolesta olet valmis elämään, ja henkimaailma ymmärtää sellaista absoluuttista uskollisuutta. Kun sinä haluat muuttua kanavaksi, olet halukas kommunikoimaan sen kanssa jota usein on nimitetty henkimaailmaksi. Itse asiassa kirjastot, jotka käyttävät Dewey/Sears-järjestelmää useimmalle kanavoidulle materiaalille, luokittelevat otsikon “Hengen kommunikaatio” alaisuuteen myös minun kirjoittamat kirjani, vaikka ne ovatkin väitetysti Maan ulkopuolisten tahojen kanavointeja.

Mikä tahansa onkin se henkien luonne johon haluat saada yhteyden tai olet saanut, niillä on yhteisenä ominaispiirteenä itsensä epäilyn täysi puuttuminen. En ole kuullut tai lukenut henkimaailman kommunikaatiosta mistään lähteestä, jossa henget olisivat stressanneet sitä mihin he uskovat tai keitä he ovat. Se on juuri tuonlainen auktoriteetti, jota etsit hyvässä kontaktissa. Se on juuri tuonlainen auktoriteetti, joka sinulla tulee olla virittäytyessäsi, jotta voisit haastaa kontaktisi lähteen kun sen saat, varmistaaksesi että se näkökulma jota kanavoit on linjassa suurimman ja korkeimman halusi kanssa.

Lopputulos kaikesta virittäytymisestä kristallisoituu siihen hetkeen jolloin saat aikaan kontaktin. Olemattomien asioiden maailmassa mielipiteet ja ajatukset ovat kaikki kaikessa. Ei ole olemassa objektiivista vertailukohtaa jolla raivata polku kunnioitukseen. Metafyysisten ajatusten ja ideoiden maailmassa se vahvuus, jolla uskot omaan näkökulmaasi yksinään, on vaikuttavaa. Kun olet virittäytynyt asianmukaisesti, niin että jokainen rukous ja ajatus jolla virittäydyt on merkityksellinen ja vakuuttava lausunto uskomusjärjestelmästäsi, silloin haastamisen tulisi olla erittäin helppoa, koska olet houkutellut olennon, joka kykenee kommunikoimaan siitä asiasta jota pidät tärkeänä. Oletettavasti sen samalla tavalla sitoutuneen, biasoituneen edun asianajaja kuin sinä olet kykenee helposti vastaamaan haasteeseesi, oli kyse sitten Kristuksen nimestä, Kristus-tietoisuudesta, Totuudesta, Valkoisesta Valosta tai mikä se sitten onkin mikä sinusta tuntuu, että on uskosi syvin olemus.

Uskon, että nämä viimeiset ajatukset ovat kaikkein olennaisimmat joita minulla on tarjota. Virittäytymisen ja haastamisen prosessit ovat vastuullisen kanavoinnin sydämessä.

Olen kokenut, en vain kerran vaan monta kertaa, spontaanin kanavoinnin uudelta ryhmän jäseneltä, joka on vasta tullut ensimmäiseen tapaamiseensa, mutta joka on erittäin herkistynyt niiden kontakteille, jotka meidän kauttamme haluavat kanavoida. On ihmisiä, jotka ovat luonnostaan niin kyvykkäitä kanavia, että heidän opettamisensa on naurettavaa, mitä tulee siihen että hiotaan raakatimantista säröt pois. En koskaan ole tavannut henkilöä, joka voisi rehellisesti sanoa, että kanavointi olisi mahdotonta, sen jälkeen kun hän on yrittänyt opetella merkittävän pituisia aikoja, kaksi viikkoa intensiivisesti, tai kerran viikossa kuukauden ajan, esimerkiksi. On monia niitä, jotka huomaavat, että kanavointi tuntuu heistä erittäin epämukavalta. Olen opettanut kahta DJ:tä, esimerkiksi, miten kanavoida. Yksi oli kaikki-käy-tyyppinen mies, varsin vastuuton, vaikka hurmaava ja kiltti kuin lammas. Hän kanavoi välittömästi ja suurella kyvykkyydellä, vaikka en koskaan kyennyt opettamaan hänelle itsekuria ja hänen kanavointinsa alkoivat toistaa itseään niin, että pian hän menetti kiinnostuksensa koko prosessiin. Häntä alkoi tylsyttää tämä uusi peli, koska hän ei ollut virittäytynyt tarpeeksi siirtyäkseen pois omista havainnoistaan siihen hienovaraisesti viritettyyn avoimuuteen, joka on tarpeen persoonattomasti siirtää häntä kiinnostanutta informaatiota. Toinen oppilas, vaikkakin täysin samassa hommassa — aamuohjelman pitäjä kilpailevalla rock-radiokanavalla — otti hommansa täysin erilailla. Molemmat miehet saivat hyvää palkkaa siitä että he olivat arvaamattomia ja tyrmääviä. Kuitenkin jälkimmäinen oppilas ei jättänyt tyrmäävyyttään tuuripelin varaan, ja hän teki monia tunteja taustatoimitusta ja tutkimusta ennen jokaista show’ta, kytkien oman hommansa päivän uutisotsikoihin ja viimeisimpiin kaupungissa tapahtuneisiin asioihin. Kanavoimisen vastuullisuuden kanssa tämä selväpäinen DJ huomasi kykenevänsä pitämään poissulkevuutensa sivussa tarpeeksi kauan niin, että hän salli toisen äänen asettaa ajatuksia hänen mieleensä.

Mutta tämän prosessin helppous on sellainen, että kuka tahansa joka kykenee päästämään irti poissulkevuudestaan edes hetkeksi kykenee oppimaan kanavoinnin taidon. Tämä ei tarkoita, että kuka tahansa tulee olemaan yhtä loistava kanavoija. Melkein kaikille on mahdollista opettaa perusteet. Kuitenkin harjoitusistuntoja vaaditaan monta ja tunnit ovat anteeksiantamaton sekoitus perusteiden ensihetkien onnea ja toistuvaa kirkkosaarnaa. Kanavointia ei ole helppoa tehdä jatkuvasti hyvin. Se, joka lopulta tulee tekemään sitä hyvin, usein on se jolla on persoonan luonteenpiirteinään kärsivällisyyden ja periksiantamattomuuden lisäksi herkkyys ja kiinnostus metafysiikkaan. Pelkkä harjoitus on loistava opettaja ja kanavoinnin kahdentenakymmenentenä vuotena se on yhtä informatiivinen kuin ensimmäisenä vuotena. Mentaalinen ja emotionaalinen vaivannäkö, joka vaaditaan instrumenttina oloon, ei katoa ajan myötä, vaan, jos jotain, muuttuu suuremmaksi kokemuksen karttuessa. Syy tähän on jatkuva toistaminen.

Melkein mikä tahansa voi aluksi olla hauskaa. Minun ei ole pakko olla kiinnostunut, erityisemmin, tietystä aiheesta jotta voisin täysin rinnoin nauttia kuuntelemisesta kun joku siitä puhuu. Minulla on terve mielenkiinto ja pidän melkein minkä tahansa asian oppimisesta. Kuitenkin, jonkin asian sadannen tai tuhannen kerran tekeminen heti kättelyssä, joka ei varsinaisesti kiinnosta, on murskaava ajatus!

Ja vaikka minä nautin instrumenttina olosta, siihen liittyy tietty määrä energiaa kun avaa omat fyysiset ja havaitsemisen portit, tekee sille hommalle aikaa kalenteriin, ja valmistelee itsensä jälleen kerran yhden meditaatiokokoontumisen emännöimiseen — ryhmämme on kokoontunut vuodesta 1962, ja minä olen pitänyt viikoittaisia meditaatioita vuodesta 1974. Minun omistautumiseni tulee olla suurempi nyt kuin sen tuli olla vuosia sitten. Minulle on vaikeaa kuvitella jonkun luonteeltaan niin sosiaaliseksi, että kahdenkymmenen vuoden jälkeen meditaation pitämisen mekaaniset aspektit olisivat samat.

Voi olla avuliasta huomata, että kaikki eivät kykene kanavoimaan aivan siltä istumalta. Kuitenkin se, miten luomakunta on järjestäytynyt, tuntuu rohkaisevan periksiantamattomuutta, sillä kun alkaa haluta jotain, tuo aktiivinen haluaminen luo eräänlaisen magneettikentän joka jatkaa sen tuomista mitä kaipaa lähemmäksi ja lähemmäksi. Se mitä monille tapahtuu on, että vaikka he eivät edisty kanavoijiksi opiskelijoina nopeasti, alkaa tapahtua henkilökohtaisesti kiinnostavia asioita jotka viittaavat siihen, että jotain huomattavaa tapahtuu. Nämä henkilökohtaisesti kiinnostavat asiat eivät ole todisteita kenellekään muulle kuin sinulle. Syntyy jonkinlainen henkilökohtainen kieli itselle kiinnostavien tapahtumien ja sen miten mieli toimii välillä, joka soittaa kelloja sinulle, ja kertoo sinulle että olet matkalla prosessissa lähemmäksi sitä mitä etsit.

Omassa kokemuksessani tästä on ollut monia esimerkkejä, mutta mahdollsiesti kaikkein nautinnollisin kertomus on eräästä nuoresta miehestä, Len, joka opetteli kanavoimaan vuonna 1980. Hän tuli valitellen katkeran kylmää talvisäätä, selittäen että hänen ex-vaimonsa oli lainannut hänen talvitakkiaan eikä antanut sitä takaisin. Me istuimme alas ja kävimme töihin. Hän kävi intensiivitunneilla, opetteli kanavoimaan. Istunnon aikana kanavoin hänelle jotain informaatiota, joka tuntui olevan hänelle erittäin merkityksellistä, mikä liittyi toukan muutokseen perhoseksi. Hän selitti minulle istunnon jälkeen, että perhoset olivat aina olleet erityisen merkityksellisiä hänelle. Kun nyökkäsin ymmärtäväisenä, näin hänen jalkaansa kohti mönkivän vaaleanruskean madon. Oli pari kuukautta liian myöhäistä nähdä näitä pikkuisia ötököitä, joten olin yllättynyt sen näkemisestä, joka uutterasti mönki olohuoneemme sohvaa kohti. Oppilas näki toukan lisäksi, mikä yllätti molemmat meistä tämän perhosteeman äärellä, oman talvitakkinsa, rullattuna pieneksi mytyksi oven lähelle.

Tottakai mitään tästä ei voida todistaa. Yksi jos toinenkin meistä olisi voinut tuoda perhosteeman kanavointiin, ja sen jälkeen nähdä toukan, ja samaan aikaan kumpikin meistä olisi voinut nähdä takin jonain aiempana ajanhetkenä ja vain laittaa sen siihen toisen nähtäväksi. Se että mikään näistä asioista ei tapahtunut on merkityksellistä ainoastaan oppillaalle.

Kun tämän sortin sattumia alkaa tapahtua, vaikka ei olisikaan vielä oppinut kanavoimaan, olet jo omalla polullasi, luotan siihen, joka on täynnä henkisiä synkronisiteetteja, jotka eivät lakkaa. Tulet huomaamaan, että mitä enemmän päästät irti, yleisesti ottaen, ja että yrität antaa elämäsi persoonattomaan palvelukseen kaikille, tuntien että ei ole olemassa suurempaa rakkautta kuin se jonka voit itsessäsi saada aikaan, ja avaudut tuolle rakkaudelle, sitä enemmän sattumia alkaa kasautua elämääsi. Kun tarpeeksi monta näistä sattumista on tapahtunut, silloin olet saanut tarpeeksi rohkeutta päästää irti. Ja se milloin päästät irti riippu sinusta. Jos se kestää kauan päästää irti, et ole huono kanavoija. Jos avaudut heti sille, et ole välttämättä hyvä kanavoija. Jos irtipäästäminen käy sinulta luonnostaan, silloin sinun mahdollisesti pitää työskennellä kovemmin virittäytymisen ja haastamisen kanssa ennen kontaktin saamista. Jos sinulla on vaikeuksia saada kontakti, pysy vain harjoituksessa. Se vain ottaa aikansa oppia se mikä muilta käy helpommin. Se kesti minulta kaksi kuukautta, joka päivä työstää, ennen kuin kykenin välittämään ensimmäisen kanavoidun viestini. Se kuului seuraavasti: “Minä olen Hatonn. Tervehdys Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Minulla on vaikeuksia tämän instrumentin kanssa.” Jos minä kykenen kanavoimaan, silloin kuka tahansa kykenee!

On joitain asioita, joita joutuu laittamaan paikoilleen jos haluaa oppia kanavoimaan. Kaikkein suurin on tarve opettajalle. Opettaja ei välttämättä ole sen parempi kuin sinäkään. Se mitä opettaja on, on, suurimmaksi osaksi kokeneempi. Ne, jotka ovat työskennelleet energioiden sekoittamisen kanssa ihmisten tai henkien parissa, ovat saaneet taistelusta naarmuja jonkin ajan jälkeen; heidän vaistonsa ovat paljon kehittyneemmät heidän aloittamisestaan; ja mahdollisesti eräänlainen huumorintaju on syntynyt sinne missä ennen oli ylijäykkä asenne.

Kaikkein tärkein vaatimus opettajalle on, minun mielestäni, se että opettaja on läsnä. ÄLÄ KOSKAAN TYÖSKENTELE YKSIN KANAVOINNIN PARISSA.

Yritä tehdä virheesi muiden meditoijien läsnäollessa, ainakin yhden sellaisen joka on kokeneempi kanavoija kuin sinä olet, joka tuntee vastuuta sinua kohtaan. Universumi on täynnä kaikkea, ja uusi kanava ei välttämättä ole oppinut tarpeeksi hyvin virittäytymään tai haastamaan. Et halua jäädä kiinni vaikeaan kontaktiin yksiksesi alussa. Voi tapahtua asioita, ja onkin tapahtunut aiemmin, jotka aiheuttavat varomattomalle kanavoijalle huomattavaa surua. Mieti julkista nöyryytystä, esimerkiksi, satunnaiselle naiselle joka julistaa, että hänelle on kerrottu että hän tulee synnyttämään Jeesus Kristuksen inkarnaation ainoastaan havaitakseen että hän ei ole kuuden kuuden kuukauden jälkeen raskaana, tai sitä leveää virnettä sillä joka tekee kaamean ennustuksen jostain tuhosta tietylle päivälle, muuttaa olosuhteitaan valmistautuakseen tätä karmivaa päivää varten ja sitten huomaa, että mitään ei tapahdukaan. Nämä esimerkit tarjoavat vain nöyryytystä, mikä on jo tarpeeksi nihkeää — ei läheskään niin nihkeää kuin muut mahdollisuudet: tulla jatkuvasti negatiivisen olennon vaivaamaksi, joka, kun tämä on sinut löytänyt, ei halua lähteä pois.

Usein meditaation ja kanavoinnin opettajilla on ryhmiä. Jos sinulla ei ole ryhmän etua, ala puhua ystävillesi, jos sinulla on ympärilläsi paljon samanmielisiä. Jos olet mies tai nainen, joka on tähän asti elänyt varsin perinteistä elämää, jonka kiinnostuksen kohteet ovat olleet tavallisessa kuluttamisessa kuten ruoka, muoti ja viihdykkeet, mutta nyt alat enemmän avautua sisäiselle maailmalle ja haluat siirtyä sitä kohti, sinulla ei välttämättä ole suurta onnea ystävistäsi. Siinä tapauksessa on usein hedelmällistä laittaa viesti meditaatioryhmän muodostamisesta läheiseen kirjastoon, terveyskaupan ikkunaan, New Age -ryhmään tai kirkon ilmoitustaululle, tai jopa sanomalehteen. Kun olet löytänyt tai muodostanut ryhmän, on helpompaa siitä pisteestä eteenpäin lisätä opettajia niinkuin on tarvis.

Kaikki se mitä on käsitelty on osa sitä mitä tarvitset — voitaisiin sanoa, että käy kirja läpi uudestaan, tähän asti, varmistaaksesi että sinulla on kaikki tarvittava kanavoimista varten. Kuitenkin, parhaimmissa olosuhteissa, vähintään kolmen ryhmässä, kokeneen kanavoijan läsnäollessa joka on teitä motivoitunut opettamaan, parhaimpienkaan aikeiden myötä, siltikin tarvitsette rauhaa jonka vain meditaatio voi tuoda mukanaan, ja jonka vain kurinalaisuus voi saada jäämään elämään.

Antakaa anteeksi jos jänistän kuvaamasta erästä oikeaa opetusistuntoa. En halua tehdä sitä teille helpoksi käyttää tätä kirjaa oppiaksenne kanavoimaan. Työskentelin kirjastonhoitajana vuosia ja rakastan kaikkea mitä arkistointi ja tiedonhaku tarkoittaa ihmisen kyvylle oppia ja luoda uusia asioita. Mutta silti tuntuu siltä, kuin joitain asioita ei kuuluisi tuoda saataville — suunnitelmat itse tehtävälle atomipommille, ja ohjeet hengen kontaktoimiseksi ovat kaksi tiedonjyvää joita en välttämättä heti halua antaa kaikille. Jos kertoisin näillä sivuilla sinulle miten kanavoida — ja voisin niin tehdä — minä, oman kunnia/velvollisuuteni koodiston mukaisesti, olisi vastuussa siitä että olisin saatavilla kaikille ja jokaiselle lukijalle opettajana tämän jälkeen. Koska se ei ole mahdollista, suosin mieluummin opettaa niitä, jotka ovat ryhmässänne ja tulevat päätökseen siitä, että he haluavat lähteä mukaan tämän kokemuksen ja palvelemisen seikkailuun henkilökohtaisesti.

Syyskuun 2020 energiat

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme niin tyytyväisiä siihen edistykseen minkä me olemme tunteneet teidän saavan aikaan elokuun aikana, ja me tiedämme, että monet teistä odottavat sitä mitä tulevan kuukauden energiat tuovat mukanaan. Me tiedämme, että te odotatte enemmän muutosta, enemmän avustusta ja enemmän niiden energioiden luonnollista evoluutiota, joita teillä on saatavillanne. Ja se on se mitä te tulette näkemään syyskuussa, teidän syyspäiväntasauksen kuukautena.

Teille saapuvat energiat tulevat liittymään avun antamiseen luoda helpotusta, rentoutumista ja lisää kivaa elämäänne. On aika ihmiskunnan muuttua vähemmän vakavaksi ja tuntea olonsa vapaammaksi, enemmän lapsenkaltaiseksi. On tullut aika kaikille teille kutsua keijukaiset leikkimään kanssanne, näyttämään teille minkälainen niiden elämä on. Me kutsumme teitä tuntemaan totuuden siitä, että se miksi te olette muuttumassa teidän muuttuessanne korkeamman ulottuvuuden itseksenne on erittäin keijun kaltainen. Te olette siellä heräämässä tietoisuuteen siitä, että voitte luoda elämänne helppoudella, leikkisyydellä ja hauskanpidolla. Voitte sallia oman sisäisen lapsenne tulla esiin ja viedä teidät mukananne pois kaikesta tuhosta ja synkeydestä, joihin monet ihmiset ovat keskittyneet varsin pitkän aikaa.

Me olemme täällä muistuttamassa teitä, että te voitte pitää taukoa. Teidän ei ole pakko keskittyä siihen mikä maailmassa on vialla kaiken aikaa, kaikki päivät. Se tulee aina olemaan siellä teitä varten. Voitte aina palata takaisin suorittamaan tehtäväänne, omaa tarkoitustanne. Tulevat syyskuun energiat ovat siellä muistuttamassa teitä, että on myös tärkeää ladata akkuja, rentoutua, nuorentua ja tehdä tästä matkasta, tästä tietoisuuden evoluutiosta niin hauskaa kuin mahdollista.

Ilo on matkassanne ainoastaan jos niin sallitte, jos etsitte sitä, jos varmistatte että te olette niitä jotka laulavat ja tanssivat teidän kulkiessanne polkuanne. Me pyydämme teitä tuntemaan sen ilon joka teille on saatavilla, olemassaolon ilon. Ilonne ei tarvitse olla ehdollista. Teidän ei tarvitse odottaa kaiken muuttumista jotta voisitte pitää hauskaa. JA itse asiassa, jos te sallitte näiden syyskuun energioiden tehdä sen mitä varten ne ovat siellä olemassa, silloin te todennäköisemmin päästätte sisäänne kaiken sen mitä olette kutsuneet itsellenne ja kaikille kanssaihmisillenne.

Saatatte onnistua paremmin pyytämisessä ja kutsumisessa kun olette siinä ahdistuksen, pelon ja surun pisteessä, mutta onnistutte paljon paremmin omien luomuksienne vastaanottamisessa kun olette helppouden paikassa, kun etsitte mahdollisuuksia keventää taakkojanne, ottaa rennosti, jättää pois hieman sitä vastuuta korjata kaikki asiat harteiltanne. Te olette siellä luomassa tätä kaunista todellisuutta Maapallolla, jonka haluatte kokea, ja te tarvitsette tätä komponenttia. Teidän tulee päästää sisään se minkä te olette jo luoneet, ja nyt on sen aika. Nyt energiat tukevat teitä ja avustavat teitä, ja tekevät työstänne Maapallolla paljon helpompaa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kuinka määrittää se mihin luottaa

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin hienovaraisia lähestymistavassamme mitata teidän edistystänne siellä Maapallolla. Me tiedämme kuinka tuntea teidän kokonaisvärähtelynne kollektiivina, ja me osaamme sanoa että se on kasvussa. Me voimme kertoa teille että te edistytte siitä, miltä meistä tuntuu kun tunnustelemme teitä kollektiivina. Teillä on myös kyky käyttää tuntoaistianne määrittämään tulisiko teidän luottaa, uskoa, henkilöön, liikkeeseen, videoon taikka dokumenttiin jota katsotte.

Teillä on tuo kyky, joka on todellakin kuudes aistinne. Teidän kuudes aistinne on kykynne tuntea jostain, jostakusta, jostain luomuksesta, jostain ideologiasta tai jostain tarinasta lähtevä värähtely. Teillä on kyky tuntea onko se mihin te virittäydytte jotain mikä vie ihmiskuntaa siihen suuntaan mihin te kaikki haluaisitte liikkua. Te voisitte, teoriassa, istua kotonanne kaikki päivät ja miettiä sitä mikä yhteiskunnassa on vialla, mikä ihmiskunnassa on vialla, mikä tässä hallituksessa tai tuossa organisaatiossa on vialla, voitte tehdä niin, tuntea olonne kauheaksi, ja sitten mennä nukkumaan illalla siinä matalan värähtelyn tilassa.

Se mitä me havainnoimme siellä maailmassanne on, että siellä on joitain ihmisiä, jotka ovat täysin sulkeutuneita kuudennelta aistiltaan. Ja he unohtavat totuuden siitä, että he luovat oman todellisuutensa. Ja he levittävät matalan värähtelyn tarinoita, ideoita, meemejä, videoita ja niin edelleen, koska he tuntevat oman mielensä kautta, eivät sydämensä kautta, vaan mielensä, että he tekevät jotain hyvää. Sen mitä me olemme huomanneet on, että jonkin ajan kuluttua, jopa kaikkein epävireisin henkilö, jopa henkilö joka on todella sulkenut itseltään pois tuntoaistin, tulee lopulta kyllästymään matalan värähtelyn informaation levittämiseen.

He lopulta kyllästyvät kaikkeen vastustamiseen, kaikkeen väittelyyn ja yksinkertaisesti siihen tapaan jolla he värähtelevät kun he postaavat jotain matalan värähtelyn materiaalia. He eivät voi tehdä muuta kuin kantaa sitä niskoillaan. Ja niin, lopulta, nämä henkilöt väsyvät ja he kysyvät onko olemassa toista tapaa auttaa ihmiskuntaa. Me olemme täällä kertomassa teille että sellainen tapa on. Te voitte meditoida, prosessoida tunteitanne, perustaa rukouspiirin ja keskittyä siihen todellisuuden versioon jonka haluatte kokea. Voitte myös lähettää parantavaa energiaa, rakkautta, myötätuntoa ja anteeksiantoa sinne missä sitä maailmassa kaivataan kaikkein eniten.

Voitte olla osa ratkaisua sen sijaan että jatkatte muitten syyttelyä, sormella osoittelua ja tarinoiden levittelyä jotka voivat olla totta tai sitten eivät. Teillä kaikilla on mahdollisuus tehdä jotain monumentaalisen suurta. Te jotka ymmärrätte että te luotte oman todellisuutenne voitte tulla yhteen tänä aikana ja singota ihmiskunnan korkeammalle taajuuskaistalle. Se on kiinni teistä, ja te tulette tietämään sen kun te liikutte oikeaan suuntaan, teidän omaksi parhaaksenne, ihmiskunnan omaksi parhaaksi, kun te käytätte kuudetta aistianne.

Kun te huolestutte värähtelytasostanne yhtä paljon kuin siitä mitä joku ketä ette edes tunne tekee tai sanoo maailmassanne, silloin ja vain silloin voitte olla niitä muutoksentekijöitä miksi te olette syntyneet. Tämä on kutsumme teille. Liittykää meihin halukkuudessanne tuntea määrittääksenne sen onko jokin korkeaa värähtelyä vai matalaa värähtelyä, ja käyttäytykää sen mukaisesti.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kaikki tulee muuttumaan

Tämä on lainaus L/L Researchin julkaisemasta kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Monet eri ryhmät, joilla on varsin laajalti toisistaan eroavat uskomukset ja ratkaisut, ennustavat jonkinlaista viimeistä kriisiä, oli kyseessä sitten Armageddon, lama, napojen siirtymä, viimeinen talouskatastrofi, maailmanlaajuinen nälkä, poliittinen onnettomuus, tai jotain. Nämä seuraavat viestit esittävät Liiton kannan tämän syklin loppumisen käsitteeseen.

Valikoituja kanavointeja

tammikuun 6. 1974

Tulette näkemään monia muutoksia tulevina vuosina. Nämä muutokset ovat sekä luonnollista tyyppiä, että ihmisten tekemää tyyppiä. On joitain asioita, joita tulee tapahtumaan. Mutta älkää pelätkö. Sillä te tulette olemaan Luojan kanssa.

tammikuun 7. 1974

Me olemme täällä erityisestä tarkoituksesta. Me olemme täällä palvelemassa. Miettikää tätä. Me olemme täällä palvelemassa. Tämä on tärkeää. Kun te nyt lähestytte suursyklin loppua, fyysisessä maailmassanne tulee olemaan muutoksia. Näitä muutoksia ei tule pelätä. Ne tulee toivottaa tervetulleiksi. Sillä ne ovat signaaleja siitä, että uusi aika koittaa. Jos ymmärrätte sen, ja kävelette kansojenne keskuudessa ilman pelkoa, silloin myös te palvelette. Sillä he näkevät teissä sisäisen tiedon, jonka me annamme teille. Me palvelemme teitä myös absoluuttisesti kaikkien kykyjemme rajoilla. Nämä ovat syklejä ajassa, ja syklejä tilassa, ja kaikki asiat toimivat sykleissä. Planeettanne nyt lähestyy suuren, suuren ajanjakson loppua. Tämä on ollut oppimisen aikaa, kehittymisen aikaa, kasvamisen aikaa. Ja monet planeetallanne ovat nyt valmiit siirtymään paljon kunniakkaampaan olemassaoloon.

Mutta he eivät ymmärrä tätä siirtymää ellei heille kerrota siitä. On ollut monia kontakteja, jotka puhuvat tästä siirtymästä, mutta liian harva ihminen on tällä hetkellä tietoinen siitä mitä pian tapahtuu. Tulee olemaan tarpeen kertoa heille ne syyt sille mitä te tulette kokemaan. On ainoastaan tarpeen antaa itsensä käyttöön meditaatiossa kyetäkseen ymmärtämään, ja täten kyetäkseen palvelemaan. Tämä on kutsunne. Tämä on se miksi te olette täällä, missä te olette.

Me Planeettojen Liitosta olemme tietoisia kaikista kohtaamistanne ongelmista, sillä me olemme kontaktissa kanssanne kaikkina aikoina. Se ei ole helppo paikka elää, maailmanne. Mutta älkää välittäkö siitä, sillä se ei ole kestävä maailma. Kaikki se mikä tapahtuu ja tulee tapahtumaan ei oikeastaan ole yhtään tärkeätä. Se tulee pian olemaan poissa. Me puhumme kestävästä luomakunnasta, muuttumattomasta muuta ikuisesta luomakunnasta.

tammikuun 25. 1974

Johtuen tilanteesta, joka nyt planeetallanne kehittyy, siirtymästä yhdestä värähtelystä toiseen, on tärkeää että me tulemme luoksemme tänä aikana. On myös tärkeää, että te annatte itsenne käyttöön meille tänä aikana, sillä monia, monia asioita tullaan antamaan niille, jotka hyväksyvät Luojan suunnitelman ja tavan. Nämä matkaamisen rajoitteet ja monet, monet muut rajoitteet tullaan nostamaan pois, sillä nämä ovat sellaista värähtelyä, joka voidaan hyväksyä.

helmikuun 4. 1974

Hatonn: Tässä luomakunnassa on monia värähtelyjä. On pyhissä teksteissänne kirjoitettu, että “Isäni talossa on monia huoneita.” Tämä oli lausunto näistä olosuhteista. Huone, tai värähtely, josta olento löytää itsensä, on lopputulosta hänen halustaan. Jos on erkaantuminen, tai valinta joka pitää tehdä, silloin jokaisen olennon tulee itse valita oman halunsa mukaan.

Siitä syystä me vierailemme planeetallanne tänä aikana, pyrkiäksemme auttamaan niitä jotka toivovat tekevänsä valintansa. On monia, jotka ovat jo valinneet, vaikka he eivät ole itse siitä tietoisia.

Tässä illuusiossa tulee olemaan kokemus, ei kauhean kaukana tulevaisuudessa, joka tulee olemaan pelottava joillekin planeettanne ihmisille. Me pyrimme tarjoamaan ymmärrystä tämän kokemuksen totuudesta ennen sen tapahtumista. Palvelumme on auttaa niitä, jotka toivovat valitsevansa toisen huoneen. Jos olento on valinnut tietyn huoneen, silloin hän sen saa. Se ei ole hyvä paikka tai paha paikka. Se on yksinkertaisesti erilainen paikka.

Kysyjä: Onko se paikka ilman kärsimystä?

Hatonn: Ei tule olemaan kärsimystä paitsi henkilön mielessä joka sen kokee. Jos hän sen kokee, se tapahtuu koska hän niin haluaa. Tämä voi tuntua oudolta, mutta tämä on se miten luomakunta on suunniteltu.

helmikuun 17. 1974

Tietäkää, ystäväni, että suuri mahdollisuus esitetään kaikille kansoillenne tänä aikana. Ne teidän keskellänne, jotka voivat nostaa tietoisuuttaan tarpeeksi nopeasti, voivat ottaa osaa siihen mitä voisitte nimittää suureksi valmistumiseksi. Planeettanne liikkuu korkeamman värähtelyn alueelle ja jopa nyt on korkeamman värähtelyn alueen partaalla. Vain ne teistä, joiden värähtely voidaan nostaa planeetan mikana, jatkavat kultaiseen aikaan joka pian alkaa pinnallanne.

Se on kauneuden, loiston ja todellisen rakkauden henkinen aika, josta minä puhun.

Yksilöinä jokaisella teistä on kaikki voitettavanaan seuraamalla yksinkertaisia ehdotuksiamme, jotka nostavat tietoisuuttanne, ja joka nostaa omaa henkilökohtaista värähtelytaajuuttanne. Teillä ei ole mitään muuta menetettävää kuin pieni partikkeli sitä mitä nimitätte ajaksenne.

Kysykää itseltänne, ystäväni, kaikessa rehellisyydessä, ettekö löydä aikaa niille asioille jotka teille ovat tärkeitä? Kyse voi olla yksinkertaisesti oman ajattelun muuttamisesta koskien sitä mikä teille on tärkeää.

helmikuun 18. 1974

Kauhean usein ei esiinny sellaista olosuhdetta kuin minkä te kohta koette sen koko merkityksessään. Tämä kokemus on syy vierailuihimme, ja se on syy tämänhetkiselle tapaamisellemme. Jokainen teistä muuttuu Äärettömän Luojan Palveluksessa Olevan Planeettojen Liiton viestintäkanavaksi, sekä monet niistä populaatioista jotka nauttimanne planeettanne pinnalla nyt ovat.

helmikuun 23. 1974

Planeetallanne ilmenee pian olosuhteita, olosuhteita jotka ovat ilmiselviä monille planeettanne ihmisille. Ne tulevat olemaan fyysisen muutoksen olosuhteita. Nämä olosuhteet tuovat mukanaan paljon etsintää planeettanne pinnalla asuvien kansojenne keskuuteen yhdestä tai toisesta syystä. Tänä aikana tulee olemaan monia kanavia kuten te siellä puhumassa, sillä meillä on ymmärrys näistä olosuhteista ja niiden merkityksestä.

helmikuun 23. 1974

Pian planeetallanne tulee olemaan olosuhteita, jotka varoittavat kaikkia ihmisiä jostain. Monet eivät ymmärrä mitä tapahtuu, mutta he tietävät että jotain on tapahtunut. Se on tilanne jossa ihmiset planeetallanne ovat keskittyneet johonkin josta he kaikki voivat yhdessä puhua. Se tulee olemaan suuren mittakaavan luonnonilmiö, teidän näkökulmastanne. Se tulee olemaan jotain, jota monet planeettanne pinnalla pelkäävät. Kuitenkin, ryhmät kuten tämä kykenevät auttamaan heitä olemalla pelkäämättä tätä ilmiötä. Pelko ei ole tarpeen.

Jatkan nyt, sillä tämä instrumentti kykenee vastaanottamaan ajatuksiani ilman kontrollin käyttämistä.

Ystäväni, monet planeetallanne olevat ihmiset tietävät, ensimmäistä kertaa nykyisessä elämässään, että on olemassa luomakunta, koska, ystäväni, se illuusio jonka ihmiset ovat luoneet planeettanne pinnalle yhtäkkiä muuttuu täysin merkityksettömäksi. He heräävät unestaan ja katsovat toisiaan hämmästyneinä, ja näkevät itsessään Isän luomakunnan ensimmäistä kertaa tässä todellisuudessa.

Valitettavasti tämä herääminen useimmille tulee sisältämään pelkoreaktion. Ja tätä Luoja ei koskaan ole tarkoittanut. Ja tämä reaktio, ystäväni, johtuu heidän tietämättömyydestään. Ne teistä, jotka haluavat palvella Planeettojen Liiton Äärettömän Luojan Palveluksessa kanssa, tulevat saamaan tehtäväkseen kouluttaa muita ihmisiä tällä planeetalla, jotka etsivät sellaista koulutusta. Ja, ystäväni, monet tulevat tekemään näin. Sillä, kuten sanoin, monet tulevat heräämään.

Se ei tule olemaan helppoa, ja moni tulee kerääntymään ovenpieliinne. Ja tulee olemaan paljon väärinymmärrystä. Ystäväni, on yksi asia joka aina ymmärretään, ja se on rakkaus. Tämän periaatteen näyttäminen tulee teiltä olemaan suurin hyöty, jonka voitte tarjota niille jotka pyrkivät oppimaan. Tulee olemaan tarpeen, että valmistatte itsenne, niin että voitte näyttää tietoanne totuudesta ja Luojan luomakunnasta. Pyhiin teksteihinne on kirjoitettu “Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani.” Nämä sanat eivät ole valheellisia sanoja, ystäväni. Nämä sanat on tarkoitettu teille.

Olette kuulleet puhuttavan siitä kanavan läpi, että “Hän ei jätä paimenia ilman sauvojaan.” Nämä eivät ole valheellisia sanoja, ystäväni. Kaikki mikä on tarpeen on, että haluatte etsiä, ja sitten haluatte palvella, ja sitten teette molempia näitä asioita.

Etsitte ymmärrystä, ja tulette löytämään ymmärrystä. Ja palvelette, ja annatte niille jotka sitä etsivät, ymmärrystä, sillä tämä on Luojan tapa. Tulee olemaan monia, monia ihmisiä planeetallanne joita ei voida palvella, sillä he eivät etsi. He eivät etsi tarjoamaanne ymmärrystä. He eivät kykene ymmärtämään näitä käsitteitä. Sillä illuusio, jonka he ovat luoneet, on aivan liian vahva.

Tämä on valitetavaa. Ja nämä ovat niitä joita ette voi palvella. Ja tämä tulee surettamaan teitä. Mutta tulee olemaan suuri, suuri, suuri määrä niitä jotka etsivät. Ja nämä ovat niitä joita voitte palvella. Ja tämä tulee olemaan teille suureksi iloksi. Sillä tämä, ystäväni, on todellisen ilon lähde: palvella, palvella tavalla joka antaa sitä mitä oikeasti halutaan. Jokaisessa meissä — jokaisessa yksilössä mutta myös koko luomakunnassa — on tämä halu etsiä. Mutta monet, monet ovat haudanneet tämän niin syvälle itseensä, että vaaditaan vieläkin enemmän kuin se mitä te pian koette sen kaivamiseksi. Huolehtikaa täten niistä jotka etsivät.

Muista meditoida!

Tämä on lainaus L/L Researchin kirjasta Voices of the Confederation. Kirjassa avaruusolennot ovat kanavoineet meditoimisen tärkeydestä. Meditaatio on aivan olennainen osa kontaktia avaruusolentoihin.

Kommentti

Koska on olemassa monenlaisia eri tyyppisiä meditaatioita, joita tässä maassa tällä hetkellä harjoitetaan, ehkäpä meidän tulisi selittää, että tämä ehdotettu meditaatio on passiivisen luonteista, toisin kuin keskittymisen luonteinen meditaatio. Tavoite on keskittyä kehon mukavuuteen, ja sitten antaa mielen lopettaa sen arkipäiväinen toiminta tai “laskenta”. Tässä mielen ja kehon saavutetussa hiljaisuudessa harjoitetaan sisäisen kuuntelun asennetta, sillä sisällä oleva henki odottaa “pientä hiljaista ääntä.” Subjektien tai objektien meditointi, tai rukouksen tyyppinen meditaatio ovat varsin valideja proseduureja joita seurata. Kuitenkin kummassakin niistä meditoija puhuu, eikä kuuntele. Liiton suosittelema meditaation tavoite, kuten olemme sanoneet, on meditoijan vastaanottavainen ja kuuntelevainen asenne. Tämän asenteen myötä koko hiljaisuus täyttyy kosmisella informaatiolla.

Valikoituja kanavointeja

joulukuun 18. 1973

Älkää huolestuko jos henkilö hylkää yrityksen, jonka saatatte tehdä herättääksenne hänet. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa, että hän ei vielä ole valmis vastanottamaan tätä totuutta, joka hänelle annetaan. Huolehtikaa niistä, jotka etsivät totuutta, ja tuokaa se heille saataville millä tahansa tavalla, jolla vain voittekin.

Planeetallanne on ihmisiä tänä aikana, jotka yrittävät peitellä muistoa tästä totuudesta. He eivät ole tietoisia siitä mitä he tekevät. Tämä ei ole heidän syynsä, mutta se on valitettava olosuhde. Se ei ole yksinkertainen tehtävä, jonka olemme kuvanneet, ja valitettavasti se tulee vaatimaan suurta vaivannäköä. Me emme ole onnistuneet niin kuin olisimme toivoneet kun me aloitimme tämän projektin joitain vuosia sitten. Planeettanne ihmiset eivät suurimmaksi osaksi itse asiassa halua herätä. Ne, jotka uinuvat erittäin, erittäin kevyesti ovat liian harvassa. Kuitenkin, tunnette heidät kun löydätte heidät, ja tulette tunnistamaan heidän unensa keveyden heidän tekemisistääm, sillä he eivät ole niin uppoutuneita siihen hulluuteen, jos me voimme sitä siksi nimittää, joka maailmassanne on niin yleistä nykyään.

Nämä ihmiset etsivät jo. Tässä tapauksessa tulee olemaan varsin yksinkertaista välittää heille sen mitä he tarvitsevat. On, kuitenkin, paljon tärkeämpää että te kykenette antamaan heille sen mitä he tarvitsevat. Tästä syystä me ehdotamme, että jatkatte meditointia, sillä vain tällä tavoin voitte olla valmiina heitä palvelemaan. En puhu ainoastaan valmistautumisesta toimimaan, niinkuin tämä instrumentti, tämä äänikanava tekee, vaan myös oman ajattelun valmistamisesta, sillä tiedätte totuuden ilman epäilyksen tai arastelun häivääkään sitä puhuessanne. Se on sisällänne, ystäväni, ja me herätämme sen teissä uudelleen, sillä teidän unenne on vain erittäin, erittäin kevyt. On ainoastaan tarpeen, että annatte itsenne meidän käyttöömme meditaatiossa.

tammikuun 12. 1974

Aion ohjeistaa planeettanne ihmisiä rakkauden käytössä. Tämä tullaan tekemään epätavallisella tavalla, mutta pyydän että kuuntelette minua. Me olemme havainneet olevan tarpeellista tehdä asioita epätavallisin keinon, mitä teihin tulee. On tarpeen opettaa teille ajattelutapa, joka ei ole yleinen planeettanne asukkaiden keskuudessa, mikäli aiotte nopeasti saada ymmärryksen konsepteista, jotka ovat mitä tärkeimpiä nykyisen kehityksenne kannalta. On olemassa kolme tapaa saavuttaa tieto rakkaudesta.

Ensimmäinen tapa on rentoutua ja antaa mielenne levätä. Tämä on meditaation tapa. Jos tämä tehdään päivittäin, silloin ei ole mahdollista sulkea pois rakkautta joka on aina läsnä. Silloin teistä tulee tietoisia todellisesta luomakunnasta ja sen tarkoituksesta.

Toinen tapa on mennä kansojenne keskuuteen ja palvella heitä. He antavat takaisin rakkautta, ja te absorboitte tämän rakkauden ja talletatte sen olemukseenne. Minun tulee nyt varoittaa, että tämä kansan palvelu tulee tehdä sellaisella tavalla, että se on heidän toivomaansa palvelusta. Älkää tehkö virhettä, niinkuin monet ovat tehneet, yrittäessänne pakottaa epähaluttua tai tilaamatonta palvelusta lähimmäisellenne. Se, että menee ja palvelee kanssaihmistä tänä aikana planeetallanne, vaatii paljon varovaisuutta ja suunnittelua, sillä tänä aikana se on varsin vaikeaa saavuttaa, sillä tulkinnat palveluksesta vaihtelevat suuresti, ja on tarpeen että ymmärrätte sen mitä palvelus on, jotta teidän tuottamanne voisi olla tehokasta. Tämä voidaan tehdä vain noudattamalla ensimmäistä askelta tai tapaa, joka on meditaatio.

Kolmas tekniikka on antaa pois kaikki omaisuutenne kanssaihmisille. Jos tämä tehdään, silloin materiaalinen omaisuus ei ole tiellänne. Ette enää anna osaa rakkaudestanne materiaaliselle omaisuudelle. Rakkauden antaminen materiaaliselle omaisuudelle on äärimmäistä kykyjenne haaskaamista. Tämä on virhe, jonka monet ihmiset planeetallanne tekevät nykypäivänä. On tarpeen, jos aikoo koettaa tätä rakkauden saamisen menetelmää, irroittautua halusta materiaalisiin asioihin.

tammikuun 13. 1974

Me äärettömän Luojan palveluksessa olemme täällä suurilukuisina. Meidän pyyntömme teille on erittäin yksinkertainen. Me pyydämme teitä meditoimaan. Tämä on tärkeää, sillä jos aiomme saada teihin yhteyden, tämä on se tapa.

tammikuun 14. 1974

Meditaatio, ystäväni, on erittäin, erittäin tehokas työkalu jos aiotte saavuttaa yhtään mitään. Mutta ensin teidän tulee ymmärtää mitä me tarkoitamme meditaatiolla.

Me olemme sanoneet, että on tarpeen tyhjentää mielenne ajatuksista. Tämä ei ole aina helppoa tehdä, mutta se voidaan saavuttaa. On monia tekniikoita, jotka voivat auttaa teitä tämän tekemisessä. Joskus käytetään erilaisia ääniä, ja joskus taas asioita joihin keskittyä, niin että yksittäinen ajatus sallitaan jäädä. Ja sitten, tuosta yksittäisestä ajatuksesta ei synny mitään ajatusta. On tarpeen, jos aiotte onnistua meditaatiossa, että olette täysin rentoja. Se on, kuitenkin, tarpeellista ettette siirry tästä rentoutuneisuuden tilasta unitilaan, sillä tämä kumoaa tarkoituksen.

On täten suositeltavaa, että pysytte selkä suorana pystyssä, istuma-asennossa. Tämä suurimmaksi osaksi eliminoi suurelta osin taipumuksen nukahtaa.

tammikuun 26. 1974

Minä olen Laitos. Puhuisin teille nyt henkilökohtaisista päivittäisistä meditaatioista. Tämä on muuttumassa yhä tarpeellisemmaksi kun me lähestymme tulevia planeettanne tapahtumia. Päivittäinen meditaationne on tarpeen jotta verho voitaisiin nostaa, ja jotta kaikki teille luvatut asiat voitaisiin näyttää.

Tässä luomakunnassa on paljon asioita, joista planeettanne ihmiset eivät ole tietoisia. Olen esittänyt, että periaatteet ovat äärimmäisen yksinkertaiset. Kaikki tarjotaan jokaiselle yksilölle. Kaikki tieto on teidän. On ainoastaan tarpeen, että etsitte sitä sisältänne. Kaikki mitä me teemme on jokaisen muun kykyjen saavutettavissa. Kaikki ihmiset planeetallanne kykenevät myös tekemään kaikki nämä asiat. On ainoastaan tarpeen, että he palaavat tietoisuuteen näistä kyvyistä. Tämä tietoisuus on tietoisuus siitä rakkaudesta ja ymmärryksestä, jolla heidät on alunperin luotu.

Tämä on ainoa asia joka on heidän kykyjen ja tiedon esteenä. On täten suositeltavaa, että meditaation avulla on mahdollista saada tämä tieto ja nämä kyvyt uudelleen. Tästä syystä me jatkuvasti painotamme tarvetta meditaatiolle, ja tarpeelle ymmärtää kanssaihmisiä. Sillä ainoastaan tämän prosessin avulla voitte palata oikeaan asemaanne.

Planeettanne ihmiset eivät ole tietoisia tämän prosessin yksinkertaisuudesta. Jos he kykenisivät oppimaan miten yksinkertaista se on, eivätkä unohtaisi sitä, silloin heillä ei enää olisi kokemiaan vaikeuksia. Minun tulee painottaa tätä erittäin paljon, että koko prosessi on äärimmäisen yksinkertainen luonteeltaan. On ainoastaan tarpeen, että yksilö tajuaa, että hän on osa luomakuntaa, ja että luomakunta on yksi ainoa asia, ja että niin tekemällä hän ja kaikki hänen veljensä ja sisarensa kaikkialla avaruudessa ovat yhtä. Tämän tajuaminen johtaa kykyyn näyttää yksi ainoa reaktio kaikkeen: se reaktio on rakkaus.

Valtaa ja tulevia tapahtumia

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli valtaa ja tulevaisuuden tapahtumia UFO-kysymykseen liittyen. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Ymmärränkö, että sinun näkökulmastasi, me elämme menneisyydessä?

A: No, se on, taaskin, sanonta. Me olemme täysin eri ulottuuvuudellisessa taajuudessa. Lähin käännös, joka on järkeenkäypää lineaarisen aika-avaruustodellisuuden mielessä, on se että me olisimme kolme sataa vuotta teidän tulevaisuudessanne. Mutta se on enemmän määritelmäseikka kuin mikään muu koska kaikki asiat ovat olemassa yhtä aikaa.

Q: Okei, siitä näkökulmasta…

A: Kyllä.

Q: …voitko kertoa minulle erityisen aikavälin UFO-ilmiön yleiselle ja julkiselle hyväksynnälle ja ymmärrykselle?

A: No, absoluuttisesti vuoteen 2037 mennessä. Monia asioita tulee nousemaan pintaan ennen tuota. Vuosienne 2005 ja 2007 välillä tulee olemaan paljastuksia, ja muistetaan että tämä on se miten aistimme kollektiivisen energian nyt, se miltä se näyttää tällä hetkellä.

Q: Se voi muuttua.

A: Se voi. Vaikka me aistimme, että tämän idean taustalla on paljon liikettä ja näin muutokset voivat olla suhteellisen pieniä. Joten enemmän ja enemmän informaatiota julkaistaan ja ymmärretään ja tunnetaan vuosienne 2005 ja 2007 välillä. Huomaatte, että vuoteen 2012, 2013 mennessä tulee olemaan varsin paljon informaatiota. Vuoteenne 2029 mennessä huomaatte että yleisesti ei ole ketään planeetallanne joka ei olisi tietoinen avaruusolentojen olemassaolosta. Ja vuoteenne 2037 mennessä, planeettanne, yleisesti, tulee todennäköisesti olemaan tarpeeksi korkealla värähtelytasolla jolloin siitä tulee osa, niinkutsuttua, Maailmojen Liittoa.

Q: Lähitulevaisuudessa, ennen vuosia 2012, 2013….

A: Kyllä.

Q: …edistyykö tämän maan tietoisuus siihen pisteeseen, että ehkäistään sotilasvallankaappauksella saatu diktatuuri?

A: Ei tule olemaan diktatuuria. Teidän tulee ymmärtää jotain jota he itse eivät ymmärrä. Ne, joilla olisi halu sellaiseen rakenteeseen ja sellaisen kontrollin aikaansaamiseen, eivät ole ymmärtäneet omaa haluaan ja ovat sen sokaisemia… että sellainen rakenne romahtaisi omalla painollaan lähes välittömästi, heti kun sellainen muodostettaisiin.

Q: Vai niin.

A: Mutta se ei pääse edes niin pitkälle.

Q: Viimeinen kysymys.

A: Kyllä.

Q: Yleisesti, voitko antaa lyhyen tiivistelmän planeettamme nykyisestä valtarakenteesta?

A: No, niitä on varsin monia jotka ovat tekemisissä keskenään ja leikkaavat toisensa. Idea, kuitenkin, on yleisesti, sanotaanko vaikka näin, että valtarakenne on olemassa ainoastaan, pääosin, koska suurin osa ihmisistä planeetallanne on halukkaita jatkamaan antaa omaa valtaansa pois muille. Valta on aina olemassa jokaisen sisällä, mutta idea on, että mitä enemmän te, kaikki te, alatte määritellä uusiksi sen mitä valta tarkoittaa, silloin on helpompaa luonnolliselle valtarakenteelle alkaa korvata keinotekoista olemassa olevaa valtarakennetta.

Suurin osa teistä jo tietää, että keinotekoiset valtarakenteet toimivat suurimmaksi osaksi kontrolloimalla sitä mitä te nimitätte valuutaksi, ja sen mitä te nimitätte teknologiaksi, ja niiden kontrolli mahdollistaa henkilöiden luoda tilanteita ja olosuhteita, joiden vaikutuksesta hidastetaan sitä että suurin osa henkilöistä kykenee ymmärtämään, että heillä on kyky päästä kiinni kaikkeen valtaan mitä he tarvitsevat. Mutta he eivät voi hidastaa sitä ikuisesti, koska sillä on oma liikemääränsä, kriittinen massa jota ollaan saavuttamassa. Ja näin idea siitä että keskitytään liiaksi olemassa olevaan niinkutsutun poliittisen valtarakenteen ideaan, taloudellisen valtarakenteen ideaan, uskonnollisen valtarakenteen ideaan, teknologisen valtarakenteen ideaan; paradoksi on että keskittymällä niihin liiaksi tulee antaneeksi heille itse asiassa lisää valtaa.

Sen ymmärtäminen mitä todellinen valta on mahdollistaa todellisen vallan idean jakamisen muille, niin että tulevaisuudessa, niinkutsutun valtioelimen idea korvautuu, yksinkertaisesti, organisaatiolla joka mahdollistaa saatavilla olevien energioiden siirtämisen sinne missä niitä tarvitaan. Tavallaan se on pikemminkin kuin verkostoitumisjärjestelmä. Mutta aivan ensimmäiseksi kansanne tulee ymmärtää henkilökohtaisella tasolla, että jokainen on jo niin voimakas kuin hänen tarvitsee olla luodakseen minkä tahansa suosimansa todellisuuden, huolimatta siitä mitä kukaan muu aikoo; koska jokainen teistä on oma todellisuutenne. Mitä useampi tietää tuon, sitä vähemmän todennäköistä on että kukaan kykenisi vaikuttamaan teihin, millään muotoa joka olisi jotenkin liittyvä siihen värähtelytodellisuuteen jonka olette itsellenne pystyttäneet. Onko tämä selvää sinulle?

Q: Ehdottomasti, mutta se johtaa yhteen lisäkysymykseen.

A: Kyllä.

Q: Sanoit rouvalle tuolla että hänen ei tulisi tavoitella, jos ymmärsin oikein, ei tulisi tavoitella toisten ihmisten asenteiden muuttamista.

A: Kyllä, sillä tämä vain vahvistaa sitä samaa asiaa mitä he tekevät teille. Idea on, että teidän ei tarvitse vahvistaa asenteenmuutosta. Jos ymmärrätte sen mitä todellinen valta on ja säteilette sitä, elävänä esimerkkinä, absoluuttista varmuutta ja luottamusta, silloin ne jotka eivät ole teidän värähtelytasoanne eivät löydä teitä, ja ne jotka eivät ole värähtelytasoanne ja haluavat muuttua, tulevat kykenemään siihen, koska he näkevät teissä esimerkin jota seurata. Tällä tavoin teidän ei tarvitse pakottaa mitään kenellekään.

Q: No, en pakottaisi mitään kenellekään, vaan esittäisin faktat ja informaatiota, eikö se auta voimaannuttamaan muita?

A: Kyllä, mutta idea on, että me myös ymmärrämme, että se pitää tehdä tasapainoisella tavalla, niin ettei edistä pelkoa jota tuo kontrollirakenne haluaa että on olemassa.

Q: Aivan, kiitos.

A: Joten se pitää tehdä yksinkertaisesti tasapainoisella tavalla eikä heitä saa nähdä tavallaan vihollisena. Heitä ei saa tuomita sillä tavalla, eikä vähätellä, sillä silloin vain vahvistatte heidän energiansa tasoa. Mutta informaatio informaationa, ja sitten neuvoja siitä miten käyttää informaatiota, kouluttaa, tasapainottaa, ja voimaannuttaa. Kyllä, kaikin puolin, informaatio on tärkeää. Kiitos.