Avainsana-arkisto: tietoisuus

Elokuun energiat: Leijonaportti 2020

Seuraavassa kahden suomalaisen kanavointia ja informaatiota elokuun 2020 energioista.

Lyhyttä päivitystä viime viikolla kanavoidusta tiedosta Leijonanportista ja siitä energiasta mitä sieltä on nyt tulossa Maan päälle. Leijonanportin vahvin energia 8.8 – 13.8. Tällä ajalla hyvä luoda itseään tietoisesti uudeksi.

Lyhyesti voisin päivittää tähän tekstimuodossa myös lisää tietoa siitä mitä tuotiin Arcturuslaisten toimesta ohjeeksi nyt, että olisi varsinkin hyvä niiden jotka valotyötä tekevät tuoda mielipiteitään esille ja ajatuksiaan ulos, olivat ne sitten sellaisiakin mitkä aiheuttavat jonkinlaista vastustusta omassa ajatelussa, vain tällöin voi heijastuspintojen kautta nähdä ovatko ne ajatukset totuudellisia ja sitten tehdä korjausliikkeen oikeampaan suuntaan, vain ulkoisten heijastuspintojen ja toisten ihmisten kautta tämän voi nähdä, itse jos pyörittelee sisällään niin ei saa tarpeeksi heijastuspintoja joista katsoa asiaa eri kulmasta.

Jos ja kun kokeekin että jokin asia ei nyt resonoi kun sen tuo ulos, niin sitten tekee korjausliikkeen kohti totuudellisempaa, vain näin voidaan purkaa niitä asioita meistä jotka eivät edusta totuudellisuutta, tuomalla ne näkyviksi.

Leijonanportin energiasta vielä sen verran lisää myös että se tukee nyt vahvasti uuden luomista, se energia itsessään on sellaista joka virtaa nyt tänne Maa-planeetalle että se purkaa vanhaa ja tukee korkeampien aspektiemme tuomista kehoomme. Niin, tuomista, kyseessä on enemmän muistamisen tapainen prosessi, kuin sellasen että tyhjästä luotaisiin jotain uutta, vaan enemmän sitä että tuodaan fyysiseen kehoon läsnä eläväksi se ideaalisin versio meistä itsestämme, se jonka olemassaolosta tiedämme jo monilla tasoilla, jonka näemme unelmissamme tekevän niitä asioita joita rakastamme, sen tuomisesta fyysiseen kehoon läsnäolevaksi. Tämä energia tukee nyt tietoisesti tuota prosessia.

Muistutan tässä myös että nämä asiat ovat vain näkökulmia, eivät mitään absoluuttisia totuuksia, ottakaa ne sellaisina. Nautinnollista kesää sinulle ja muistakaa että meillä on jo kaikki se mitä etsimme sisällämme.

Videolla elokuun energiohin teemoja, kanavointia kristusenergiasta ja monia muita asioita. Videon lopussa kristusenergia-aktivointi/hoito. Video on energialtaan voimakkaasti aktivoiva. Ota videosta se mikä resonoi ja jätä kaikki muu.

Työskennelkää Maapallon energiaverkkojen parissa

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme kuulleet kaikkia teitä, ja teidän pyyntönne on vastaanotettu.Te olette siellä löytämässä ja päättämässä, ja esittämänne pyynnöt niille, jotka ovat korkeammissa maailmoissa, otetaan erittäin vakavasti sillä me ymmärrämme, että te olette niitä, jotka ovat eturintamalla. Me tiedämme miten vaikeaa siellä on olla fyysisenä ihmiskehona, ja toki me haluamme auttaa teitä, koska auttaminen tuntuu meistä hyvältä.

Me olemme innoissamme pyynnöistänne viime aikoina saamistamme pyynnöistä, koska teidän viimeisimmät pyyntönne ovat heijastelleet sitä miten pitkälle olette päässeet kollektiivina. Te tulette nyt paljon todennäköisemmin tekemään pyyntöjä, joihin kuuluu koko loppu ihmiskunta. Olette pääsemässä pisteeseen, jossa te sekä ymmärrätte älyllisesti olevanne kollektiivi että alatte toimia myös kollektiivin jäseninä. Ja te olette paljon mukaanlukevampia toinen toistanne kohtaan johtuen siitä empatiasta ja myötätunnosta, jota te tunnette toinen toisianne kohtaan. Ja sen takia nyt on täydellinen hetki ottaa yhteys verkkoihin, joita teillä on planeetallanne.

Te olette kontribuoineet verkkojärjestelmään syntymästänne saakka, ja suurin osa teistä on ollut tietämätön kontribuutioistanne suurimman osan planeetallaoloaikaanne. Mutta nyt on aika virittäytyä niihin verkon hilapisteisiin niin, että voitte saada värähtelyllisen ja energeettisen yhteyden toisiin ihmisolentoihin, jotka elävät kaukana teistä. Te olette siellä sekä kontribuoimassa verkkojen toimintaan että hyötymässä niiden olemassaolosta.

Monet henkilöt tuntevat olonsa varsin eristäytyneiksi siellä missä he ovat planeetallanne juuri nyt, ja me haluamme sanoa niille teistä jotka tuntevat itsensä yksinäisiksi ja ainoiksi heränneiksi alueellanne, että nyt on täydellinen hetki luoda yhteys toisiin heränneisiin henkilöihin, jotka virittäytyvät verkkoihin.

Teillä on viidennen ulottuvuuden kristallienergiaverkko, jonka korjaamisessa olette auttaneet, sekä alkuperäinen verkkojärjestelmä joka on aina ollut olemassa teitä varten kolmannen ulottuvuuden olentoina ja on siellä edelleenkin teitä tukemassa. Teillä on monia muitakin verkkoja, jotka olette luoneet yhdessä aikeillanne, joita olette vaalineet ihmiskollektiivin hyväksi.

Jälleen kerran, te usein pääsette kiinni ja virittäydytte näihin verkkoihin edes tunnistamattanne sitä mitä te teette, mutta teidän saadessanne yhteyden Äiti Maahan tästä eteenpäin, kytkeytykää energioihin jotka ovat jalkojenne juuressa ja jotka voivat kytkeä teidät ykseyden tunteeseen, siihen ykseyden olemisen tilaan, jota olette etsineet niin pitkään. Te hyödytte siitä, ja niin hyötyvät kaikki muutkin.

Me täällä korkeammissa maailmoissa jatkamme teidän opastamistanne niihin pisteisiin, joissa te voitte tuntea kaikkein eniten ja joista voitte hyötyä kaikkein eniten. Me tiedämme mitä te haluatte, ja me tiedämme mitä te tarvitsette, ja me olemme onnellisia työskennellessämme teidän kanssanne niin kuin tekin olette työskennellessänne kanssaihmisten kesken luodessanne yhdessä ihmiskunnan ylösnousemuksen tarvitsemaa energiaa ja värähtelyä.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Narsismi, rakkaus ja lemmikit

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

joulukuu 14, 2019

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo ja olen tämän instrumentin luona tänä hetkenä. Me olemme mitä mielissämme kyetessämme saamaan yhteyden tähän instrumenttiin ja tähän ryhmään, sillä meidän palveluamme kutsuessanne te tarjoatte meille mahdollisuuden edistyä pidemmälle ja pidemmälle samalla polulla jota te kuljette, sillä meidän palveluksemme on meidän olemuksemme, perustamme ja päämäärämme. Me olemme aina mielissämme olla läsnä tässä ryhmässä sillä teillä on monia huolia, jotka ovat universaaleja luonteeltaan, tämän planeetan populaatiolle tänä aikana, ja meidän tunteemme on että paljon voidaan saada aikaan tarjoamalla ohjeita ja ohjausta, sanoisimmeko, joita ihmiset voivat käyttää henkisillä poluillaan. Ja jotta tekisimme tämän tehokkaimmin me, kuten aina, pyytäisimme teitä muistamaan että me emme ole äärimmäisiä auktoriteetteja, me olemme kulkijoita tällä samalla polulla kuin tekin. Me pyytäisimme, että pohtisitte teille tarjoamiamme sanoja ja ajatuksia ja käyttäisitte niitä jotka tuntuvat oikeilta ja asianmukaisilta teille tänä aikana niin halutessanne. Jättäkää taaksenne kaikki sanat ja ajatukset jotka eivät sovellu elämäänne tänä aikana. Tämä sallii meille suuremman vapauden ilmaista itseämme vastauksissa kysymyksiinne.

Kysyisimme teiltä onko teillä kysymystä jolla aloittaa?

Austin: Meillä on yksi eräältä hyvältä ystävältämme ja vapaaehtoiselta, Aaronilta, joka kirjoittaa: “Voisitteko puhua persoonallisuushäiriön nimeltä narsismi metafyysisistä implikaatioista? Nämä yksilöt tekevät huomattavaa vahinkoa muille johtuen sekä heidän empatian että itsetutkiskelun puutteesta. Ovatko nämä olennot nuoria sieluja, jotka käyvät läpi evoluution vaihetta, vai ovatko he tietoisia toisella tasolla tekemistään valinnoista tavoitella itseään palvelevaa polkua?”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, sisareni. Termi “narsismi” on sellainen jota psykologisen historianne läpi on käytetty paljon. Se on termi joka on yleensä varattu olennoille, joilla on niin ylitärkeä ja ylimielinen mielipide omasta olemuksestaan ja kyvyistään, että he tuntuvat olevan täysin vailla käsitteellistä ideaa tasa-arvosta kaikkien olentojen kesken. Heidän sekoittuneet mielipiteensä heidän luonteestaan tuntuvat, monessa tapauksessa, tekevän heidät sokeiksi niille alueille heidän omassa olemuksessaan jotka voisivat hyötyä niiden säätämisestä, sanoisimmeko.

Narsistinen näkökulma on sellainen joka monessa tapauksessa tuntuu olevan lapsen tasolla sen itsensä ilmaisussa. Oma itse nähdään kaiken yläpuolella. Tätä sitten jatkuvasti ja estoitta pusketaan muille esimerkkinä siitä minkälaisia muiden tulisi olla. Tämän tyypin käytöksen juuret ovat paljon syvemmällä omanarvontunnon puutteessa, niin että kun narsistisia piirteitä ilmaiseva on alkanut tunnustaa sen, se vaikuttaa tähän niin että se kovettaa tavalla joka betonoi oman aseman yläpuolella, vaikka sisällä tuntuu alempiarvoiselta. Tämä luo narsistisessa olennossa kaksijakoisuuden, tunteen siitä että ei ole vahvaa perustaa omassa itsesää millekään todelliselle oman itsen arvostukselle, mitä sitten tuplataan, sanoisimmeko, veikkaamalla sitä että olento olisikin todella parempi jossain mielessä.

Tämän tyypin omanarvontunnon puute valitaan ennen inkarnaatioon syntymistä, jotta löydettäisiin oman syvemmän itsen todellinen luonne. Toisin sanoen, on inkarnaatiota edeltävä tarve korostaa oman itsen luonteen todellista arvostusta. Näin haaste heitetään itselle inkarnaation aikana löytää pois narsistisesti vahvistuneiden mielipiteiden sokkelosta, joita olento tuottaa pitääkseen yllä niinkutsuttua kulissia muille.

Näin on inkarnaatiota edeltävä toive siitä, että kokemukset muiden kanssa olisivat niin intensiivisiä, että lopulta murtauduttaisiin pois siitä itsestä joka ilmaisee itseään narsistisesti löytämään oman itsen ympärillä olevat olennot, jotka ovat niitä joilla on kaikkein tasapainoisin näkökanta joka tarjotaan objektiivisena kiintopisteenä narsististen havaintojen pohtimista varten. Tämä on vaikea polku kulkea. Narsistin ympärillä olevien ymmärryksestä ja rakastavista vasteista riippuvuus tarkoittaa peiliin katsomista ja sen näkemistä mikä kertoo narsismista — eli jokapäiväistä kaikkien muiden ulkomuodon ja kykyjen arvostamista. Tämä arvostaminen silloin voidaan, jos narsistinen olento onnistuu, kääntää takaisin tai heijastaa itselle tavalla joka vetää pois, tai kuorii kerrokset oman itsen narsistiselta ylistämiseltä. Kun kerrokset on kuorittu, jos narsistinen olento onnistuu selviämään tämän oman itsen kulissin poistosta, silloin on mahdollista syntyä uudenlainen olemus, joka näkee itsensä yhdenvertaisena kaikkien muiden kanssa.

Tämä on alkua etsinnän polulle tietoisella tavalla, niin että narsistinen kulissi jätetään taakseen ja uusi olento on nyt saatavilla uudenlaisilla ehostetuilla kokemuksilla. Nämä kokemukset sitten näyttävät uudelle olennolle, että sillä on kykyjä jotka ovat suurempia kuin sen narsistinen mielipide koskaan oli omasta itsestä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Kyllä, minulla on jatkokysymys tuohon. Kuten Aaron sanoo, joskus nämä narsistiset olennot tekevät paljon haittaa ja vauriota ihmisille heidän elämässään. Onko sinulla mitään neuvoa jollekin joka haluaa palvella toisia, sekä miten toimia suhteessa narsistiin? Jotkut ovat kokeneet sen kun yritetään tarjota rakkautta ja hyväksyntää suoraan, mutta heitä on vain käytetty hyväksi ja lisää harmia seuraa kun yrittää tarjota rakkauttaan. Joten onko mitään opastusta miten suhtautua sellaisiin olentoihin?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Narsistinen suhde on suuri haaste jokaiselle sielulle, joka on narsistin kanssa tekemisissä. Yleensä on tehty inkarnaatiota edeltäviä sopimuksia niiden olentojen kanssa, jotka ovat narsistin perheenjäseniä. Nämä inkarnaatiota edeltävät valinnat on tehty niin, että tukea voitaisiin antaa tehokkaimmalla tavalla sille joka ilmaisee narsistisia tarpeita. Usein se on eräänlainen joko-tai, tai vaihtokauppa ryhmän sisällä joka on päättänyt käyttää narsistista näkökantaa niin että muut ryhmässä voivat tuottaa sinun kuvaamasi kaltaista palvelusta.

Tämän kaltainen palvelus on se mikä pyrkii antamaan rakkautta ja ymmärrystä, kun on tiedossa että usein vaste tulee olemaan sellaisen hylkääminen, sellaisten rakkauden ja ymmärryksen pyrkimysten näkeminen turhina heikkouden ilmaisuina. Kuitenkin, tämä haaste, johon ryhmä on lähtenyt, kuten sanoimme, on se mikä voi saada aikaan jokaisen henkilön kasvua ryhmässä jos nähdään intensiivisesti vaivaa kommunikoida tavalla joka ei ole narsistille uhkaava. Yksinkertainen rakkauden ja ymmärryksen ilmaisu tulee tällöin muuttaa päivittäiseksi käyttäytymiseksi eikä vain kommunikaatioksi, joka pyrkii näkemään narsistisen olennon sellaisena joka tarjoaa mahdollisuuden kasvuun koko olentojen joukolle narsistin lähellä tai mukana tämän päivittäisissä toimissa.

Pyrkimys kommunikoida tulee perustua pyrkimykseen auttaa narsistia käsittämään laajempi näkökulma kysymällä kysymyksiä jotka voivat tarjota sellaisen näkökulman laajentamisen. Kysymys on hypoteettinen, kun se kysyy, “Mitä jos tämä tai tuo voisi olla totta, olisitko silti samaa mieltä? Miltä sinusta tuntuisi tämä tilanne kun se on sinulle todella vaikea? Mikä on mielestäsi rooli muihin suhtautumisessa, kun näkee että muilla voisi olla hyödyttävää kanssakäymisestä kanssasi tasolla jonka sinä näkisit sydämenä? Miten näet sydämesi? Mikä rooli sydämelläsi on elämässäsi? Miten voit jakaa sydämesi kanssani, hänen kanssaan, heidän kanssaan, kaikkien kanssa?”

Kyselemisen tavoitteena on mahdollisuus kertoa laajemmasta näkökulmasta narsistille. Narsisti silloin saa mahdollisuuden kyetä vastaanottamaan laajempi näkökulma joka näkyy jonain sellaisena joka häntä voisi hyödyttää, mikä antaa narsistille enemmän sitä mitä se todella halajaisi jos se kykenisi pääsemään todelliseen kontaktiin sen omien tunteiden ja sydämensä kanssa. Näin jokainen ryhmässä joka osallistuu kyselemiseen tällöin saa mahdollisuuden palvella narsistia laajentamalla sen näkökantaa, ja narsistilla on tällöin mahdollisuus saavuttaa sydämensä ensimmäistä kertaa sen elämänkokemuksen aikana, löytää se itsensä joka on todellinen itse.

Me tajuamme, että tämä ei ole helpon tyyppinen oppimiskeino tai suhdeprosessi niiden kesken jotka narsisti tuntee ja narsistin välillä. Se on sellainen joka on suuri haaste, sillä olennolle, joka on tavalla tai toisella haavoittunut tällaisessa kanssakäymisessä, se voi olla liian suuri haaste jos kaikki eivät kykene tai halua laajentaa omia halujaan tarjota apua yhdelle joka ei tunnu antavan mitään vastalahjaksi.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Vielä yksi jatkokysymys. Olet kuvannut narsismia yleisesti osaksi muiden palvelun polkua, positiiviseksi yksilöksi, joka voi hyötyä tarjoamastaan tasapainotuksesta siinä transformaatiossa joka voi tapahtua. Onko mahdollista, että sellainen narsismi on myös osa itseä palvelevan yksilön polkua, vai onko narsismina näkemämme ilmiö mahdollisesti liian ilmiselvästi itsensä palvelua?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. On helppoa katsoa narsistista olentoa ja kuvitella sen olevan negatiivisesti suuntautunut olento joka pyrkii seuraamaan itseään palvelevaa polkua. Kuitenkin, niinkuin havaitsitkin, sellainen käytös narsistin polulla on niin, sanoisimmeko, kontrolloimatonta, että on epätodennäköistä että aidosti negatiivisesti suuntautunut olento valitsisi tämäntyyppisen ilmaisumuodon sen halulleen erottaa itsensä kaikesta muusta ympäröivästä ja kontrolloida heitä omaksi hyödykseen.

Kuitenkin positiivisesti suuntautuneet olennot, jotka toivovat antavansa itselleen suuren haasteen kolmannen tiheyden illuusiossa, usein ohjelmoivat asioita, jotka voidaan nähdä täysin vastakkaiseksi sille mitä hän haluaa tuottaa tässä inkarnaatiossa. Tämä vastakohtien ohjelmointi, sitten, seuraa tapaa jolla realisoida toisten palvelun positiiviset hedelmät pitkällisen sisäisen kamppailun seurauksena, sanoisimmeko, joka vaatii sitä että narsisti kykenee edistämään suurempaa ja suurempaa oman itsensä ilmaisua tavalla, jota muut ympärilläolevat voivat lähestyä kera halun hyväksyä sen minkä narsisti haluaa tarjota ilman että sitä otettaisiin itseensä. Toisin sanoen kieltää narstin määritelmä toisesta heikkona tai turhana. Tämä tarjoaa suuren haasteen kaikille ryhmässä, jotka narsistista käytöstä joutuvat sietämään.

Traumaattisten tilanteiden käsittelyn kautta voidaan saada aikaan paljon edistystä kolmannen tiheyden illuusiossa. Tämän tyyppiset traumaattiset tilanteet, sitten, tuovat mukanaan tietynlaista painolastia kokonaisolemukseen, joka on kuin sukeltaja joka kilpailee sukelluskisoissa, ja valitsee vaikean sukelluksen voittaakseen kisan. Vaikea sukellus joka sitten onnistuneesti on suoritettu tuo enemmän pisteitä kokonaiskilpailussa. Näin narsisti tekee paljon samaa kuin ne jotka narsistin kanssa ovat inkarnaatiossa. Usein narsistin mukanaolijoiden määrät ovat pieniä, sillä tämä on erittäin vaikeantyyppinen esi-inkarnatiivinen ohjelmointi johon ryhtyä.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Ei tuosta, kiitos paljon.

Q’uo: Olen Q’uo ja me kysyisimme onko toista kysymystä tällä kertaa?

Austin: Minulla on toinen. Ra on sanonut, että täydellisen tasapainoinen olento vastaisi mihin tahansa tilanteeseen rakkaudella ja näkisi kaikki asiat rakkautena, ja täydellisen tasapainoiselle olennolle mikään tilanne ei olisi emotionaalisesti ladattu. [1] Minä yritän ymmärtää mitä “emotionaalisesti ladattu” ja “rakkaus” tarkoittavat. Onko mahdollista, että täydellisen tasapainoinen olento voisi katsoa tilannetta ja silti kokea jotain jota voidaan nimittää suruksi tai raivoksi? Vai ovatko nämä asiat emotionaalista latausta ja täysin tasapainoinen olento kokisi vain jatkuvaa rakkautta missä tahansa tilanteessa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me huomaamme kysymyksen luonteen tänä iltapäivänä käsittelevän kaikkein vaikeimpia olosuhteita joita suurin osa olennoista kolmannessa tiheydessä eivät yritä inkarnaation aikana. Täysin tasapainoinen olento on varsin harvinainen kolmannen tiheyden illuusiossa. Kuitenkin jokainen totuuden etsijä on polulla pyrkiessään saavuttamaan sellaisen rakkauden ja ymmärryksen tason, joka olisi seurausta minkä tahansa tilanteen tarkastelemisesta. On olemassa, kuten tiedätte, eri vaikeuden asteita joita jokainen olento sen inkarnaatiokaavassaan kohtaa elämänkuviossaan. On yhden luonteisia haasteita ja toisen luonteisia haasteita jotka tuntuvat edistävän ja saamaan aikaan tunteiden varauksen joko positiivisesti tai negatiivisesti. Jokainen olento on, tosiaankin Yksi Ääretön Luoja, ja pitää sisällään koko universumin omassa olemuksessaan. Kun olento liikkuu inkarnaation läpi, se silloin pyrkii avaamaan sydämensä ehdottomalle rakkaudelle joka on sen pääasiallinen vaste mihin tahansa kohtaamaan tilanteeseen. Vaikeus kohdatuissa tilanteissa tarkoittaa sitten sitä, että sellainen olento joutuu prosessoimaan katalyyttia jonka se on kohdannut päivittäin, jatkuvasti, niin että se mikä näyttää yhdeltä asialta tai toiselta, joka nähtäisiin normaalisti emotionaalisesti ladattuna tilanteena, voitaisiin lopulta tasapainottaa niin, että etsijän havainto muuttuu sellaiseksi että se näkee Luojan tuntemassa itsensä joka tilanteessa. Näin vastaus on rakkaus, sillä Luojan muuttuminen kykeneväiseksi tuntemaan itsensä jokaisessa tilanteessa on syy koko luomakunnalle.

Näin olento, joka kykenee näkemään tämän todellisemmin realisoidun havainnon sen katalyytissa, päivittäisissä toiminnoissa, alkaa nähdä totuuden illuusion läpi jokaisessa tilanteessa. Tämä on suurin haaste — löytää rakkaus jokaisesta hetkestä, jokaisesta tilanteesta, ja jokaisesta olennosta luomakunnassa. Tämä haaste sitten tarjoaa mahdollisuuden liikkua illuusion tuolle puolen niin, että kyetään näkemään Luoja omassa itsessä, toisessa itsessä, jokaisessa tilanteessa ja jokaisessa muussa, ja itsessä, Luoja nähdään kokevan itsensä. Oli tilanne sen pinnallisella illuusion tasolla sydäntä särkevä tai sydäntä avaava, tai vaikea tavalla tai toisella, tai iloinen tavalla tai toisella, riippuu totuuden etsijän kasvavasta kyvystä avata itsensä suuremmalle todellisuudelle joka on Yksi Luoja joka tuntee itsensä.

Onko vielä kysymystä, veljeni?

Austin: Meillä on muutama. Veljemme ja saksankielen kääntäjämme Jochen lähettää kysymyksen. Hän viittaa lyhyeen lainaukseen jonka välititte vuonna 2016 jolloin Q’uo sanoi, “Olennot jotka näette tähdissä taivaalla yöllä, ja auringossa taivaallanne päivällä, tekevät Yhden Luojan työtä ja mahdollistavat monien Yhden Luojan osien löytää oma luonteensa yksilöllisinä olentoina sekä evoluutioprosessissa löytää itsensä Yhden Luojan itsensä holografisena kuvana.”

Ja hän kysyy: “Mikä olisi Liiton määritelmä tai ymmärrys holografisesta kuvasta tässä lainauksessa?”

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Mainittu holografinen kuva lainauksessa on se mikä voidaan nähdä Logoksena, Rakkautena joka on ensimmäinen tuote vapaasta tahdosta joka haluaa tuntea itsensä. Yksi Luoja käyttää rakkauden käsitettä, kykyä luoda, sitä mikä nähdään luomakuntana, monina tähtinä, monina planeettoina, monina olentoina, monina energioina, kaikki liikkeessä, tavalla joka heijastelee tuon Yhden Äärettömän Luojan rakkauden, valon ja ykseyden potentiaalista ymmärrystä joka on ilmaistu koko luomakunnassa. Luomakunta itse voidaan nähdä hologrammina, ja jokainen luomakunnan osa, oli kyseessä aurinko, planeetta, mieli/keho/henki-kompleksi tai mikä tahansa ensimmäisen tai toisen tiheyden tietoisuus, voidaan nähdä tämän hologrammin osana, jokainen osa tai hippunen sisältää Yhden Äärettömän Luojan sen täydessä voimassa ja olemuksessa. Kaikki muu nähdään samana, sillä hologrammi on ykseys, eikä ole mitään muuta kuin Yksi Ääretön Luoja jota ilmaistaan eri värähtelytaajuuksina, eri ilmentymien muotoina, eri energioiden voimina, kaikki liikkumassa synkronistisesti muiden voimien kanssa Yhdessä Äärettömässä Luojassa, muodostamassa sen mikä on yksi ääretön luomakunta.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Ei tuohon liittyen. Meillä on yksi Ericiltä, joka kirjoittaa: “Mitkä ovat metafyysiset periaatteet, jotka ovat käytössä kun tappaa heinäsirkan leikatessa nurmikkoa? Seuraako teosta merkittäviä seuraamuksia kun tappaa heinäsirkan? Jos ruohonleikkaaminen on tehtävä, niinkuin se on minulla, osuuskunnassa jossa elän. Mikä on hyönteisten, eläinten ja ihmisten tappamisen ero? Tuntuu vaikealta välttää hyönteisten tappamista jos tekee nurmikkohommaa. Aiheuttaako se vähemmän vääristymiä tappaa alempia elämänmuotoja kuin tappaa korkeampia elämänmuotoja? Uskon ideaan, että absoluuttisessa mielessä ei ole eroa, yhdistettynä maailmaan perustuvaan näkökantaan siitä että on järkyttävä ero. Arvostaisin joitain ajatuksia tästä.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Todellakin tämä on kaikkien tietoisten totuuden etsijöiden huoli. Jokaisen olemuksen tason halu olla tekemättä haittaa, kaikilla elämän ilmaisun tasoilla. Näin totuuden etsijä, joka toivoo toimivansa niin tietoisesti kuin mahdollista, pyrkii tekemään sen mikä on kaikkein avuliain asia jokaiselle olennolle luomakunnassa jonka se kohtaa päivittäisissä toimissaan.

Tietoisen etsijän tulee myös olla tietoinen siitä, että kaikki elämä on Yhtä Ääretöntä Luojaa, ja kaikki elämä elää tavalla tai toisella itsekseen. Tässä mielessä me voimme nähdä heinäsirkan, tai hyönteisen, tai henkilön, tappamisen värähtelymuutoksen tarjoamisena osalle Yhtä Luojaa, joka on tietoisesti tai tiedostamatta saavutettu niin että oman itsen ja Yhden Luojan välillä on interaktio eri olemuksen tasoilla. Nämä olemuksen tasot ovat jokaisen etsijän kokemuksen osa, oli kyse sitten nurmikon leikkaajasta, ydinvoimatieteilijästä, kirurgista, opettajasta, äidistä tai lapsesta. Jokainen olento käsittelee jotain Yhden Luojan elävää osaa, sillä ei ole mitään muuta kuin elämää luomakunnassa, jopa niilläkin jotka ovat materiaalisia esineitä ja elottomia on Yksi Ääretön Luoja koko olemuksessaan. Näin aikomus on kaikkein tärkein tekijä siinä kun käsitellään elämänmuotojen jokaista tasoa jonka etsijä kohtaa. Aikomus, jos se on kaikkein positiivisimmin suuntautunut, on ehostaa Yhden Luojan koko olemusta tai hyvinvointia jokaisella tehdyllä teolla. Jos jokainen teko toteutetaan, halulla olla mitä suurimmaksi palvelukseksi Yhdelle Luojalle, silloin se tulee nähdä että esiintyy, sanoisimmeko, väistämättömältä näyttäviä rajoitteita tai tappamista, tai Luojan rajoittamista jokaisen tyyppisessä kokemuksessa joka tulee vastaan elämänkuviossa.

Aikomus on täten se mikä ajaa positiivisesti suuntautuneen olennon jatkamaan palvelustaan millä tahansa tavalla se sitä tarjoaakin, niin että suurempi hyvä realisoituu kaikille tämän olennon ympärillä, ja että katse ovat aina suunnattu kohti Yhden Äärettömän Luojan hyvinvoinnin parantamista aina ja kaikkina aikoina. Tällöin etsijä joutuu päättämään itse mikä sen mielestä on kaikkein asianmukaisinta jokaisessa kokemuksessa, sillä ei ole muuta kuin Yksi Luoja kaikissa olennoissa kaikkialla kaikkina aikoina. Näin se on henkilökohtainen valinta joka tulee tehdä perustuen Yhden Luojan kaikkialla läsnäolon tunnustukseen kaikissa asioissa.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Kyllä, minulla on yksi. Ra puhui siitä miten me voimme auttaa toisen tiheyden olentoja henkisellä polullaan ja sadonkorjuussa olemalla suhteessa niiden kanssa lemmikkeinä. Mietin sitä voisitko antaa oivallusta siihen miten me saattaisimme syventää sen sortin suhdetta lemmikkeihimme heidän henkisellä polullaan.

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä on mitä sopivin aihe tänään, sillä me olemme tietoisia että teillä on kokemuksia lemmikeistä jotka ovat olleet vaikeita joillekin tämän ryhmän jäsenille tänään. Me ehdottaisimme, että se rakkaus jonka omistaja tuntee lemmikkiään kohtaan ilmaistaisiin millä tahansa tavalla kuin on mahdollista, ja jokaisessa tilanteessa mahdollista, niin että omistajan rakkaus lemmikkiään kohtaan on niin suurta että sitä voitaisiin verrata kuin siemeneen joka alkaa kasvaa lemmikissä ja lemmikki sitten alkaa tuntea rakkautta omistajaa kohtaan, niinkuin se tuntee omistajansa antaman rakkauden. Tämä on vastavuoroinen mahdollisuus antaa ymmärrystä, rakkautta, myötätuntoa lemmikille niin, että se voi tuntea itsensä omistajan avosydämisen rakkauden ympäröimäksi. Tämä on tilanne mikä saavutetaan usimmiten pitkän ajan myötä, yleensä vuosina mitattuna, lemmikin kokemusta ja että omistaja pääsee niin pitkälle lemmikkinsä kanssa että sen seuraavan inkarnaation kokemus tulee olemaan kolmannen tiheyden kokemus.

Näin on valoa ja rakkautta annetaan tavalla, joka on mitä hyödyllisintä lemmikin ja omistajan välillä. Omistaja myös hyötyy suuresti palvemalla lemmikkiä niin, että sen omassa polarisaatioprosessissa omistaja liikkuu yhä enemmän kohti positiivista polkua lemmikin muuttuessa keinoksi kulkea ei ainoastaan lemmikin oman evoluution polkua, mutta myös omistajan evoluution polkua.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Kun meillä on näitä suhteita lemmikkeihin, onko mahdollista että kun lemmikki edistyy, tai ihminen edistyy, lemmikki liittyy osaksi henkistä perhettä ja muuttuu osaksi ryhmää olentoja inkarnaatiomme ulkopuolella kun me jatkamme inkarnoitumista?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Todellakin, tämä on varsin todennäköinen lopputulos sellaisesta suhteesta, sillä koko tiheyksien oktaavi, jonka läpi kuljetaan takaisin ykseyteen Yhden Äärettömän Luojan luokse, on kokemuksen tasoja jotka voidaan jakaa henkisen perheen eri olentojen kanssa, niinkuin nimitätte sitä, tai klaanin, tai ryhmän joka on kehittynyt eräänlaiseksi perheeksi, joka näkee inkarnaatiot mahdollisuuksina kokea erilaisia rooleja tai oppimistyyppejä jotka voidaan jakaa perheryhmän kesken. Tähän me viittaamme kun aiemmin puhuimme narsistisesta olennosta ja tämän ympärilläolijoista, jotka inkarnoituisivat auttaakseen tätä kulkemaan evoluution polkua. Aina on mahdollisuuksia olennoille liittyä tämänkaltaisiin henkisiin perheisiin, kun he kykenevät inkarnoitumaan tilanteeseen jossa heidän kykynsä ja halunsa sekoittuvat ryhmään niin, että on mahdollisuus sille että toisen tiheyden olento voi olla tietynlaisessa roolissa, joka on juuri liittymässä kolmannen tiheyden kokemukseen, joka on enemmän perusrooli, ja joka hyödyntää enemmän kolmannen tiheyden olennon peruskykyjä ja haluja. On laaja valikoima eroja ja laatuja siinä mitä henkinen perhe voi sisältää, jotta jokaisella olennolla olisi ne kyvyt ja halut jotka ehostavat omaa henkilökohtaista kasvua ja ryhmän kokonaiskasvua sekä yksilöiden kasvua ryhmässä niin, että tapahtuu jatkuvaa kykyjen ja halujen jatkuvaa sekoittumista ja lisääntymistä joka auttaa jokaista ryhmässä evoluutioprosessissa.

Onko vielä viimeistä kysymystä tähän hetkeen?

Austin: Kiitos paljon, Q’uo. Meillä on yksi lyhyt kysymys Juanilta, joka kirjoittaa: “Ovatko Q’uo, Ra tai Hatonn tällä hetkellä lähettämässä tai opettamassa Yhden Lakia muissa paikoissa Planeetta Maan pinnalla kuin L/L Research Group?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. On eri tapoja, jotka menevät sen ulkopuolelle mitä eri olennot voivat pitää opettamisena. Kanavointiin liittyvän opettamisen, niinkuin nyt tapahtuu, ovat Q’uo, Hatonn ja Ra rajanneet eniten L/L Researchille. Kuitenkin jokainen näistä ryhmätietoisuuksista omaa muita kykyjä, joita tarjotaan laajalti koko planeetan populaatiolle. Näihin kykyihin kuuluu Hatonnin rakkauden ja valon lähettäminen olennoille, jotka sellaista pyytävät, ehkäpä heidän päivittäisissä toimissaan, heidän meditaatioissaan, tai unessaan. He pyytävät, että Luojan rakkaus ja valo paistaisi heidän päälleen, että se auttaisi heitä jollain tavalla, oli kyseessä sitten mieli, keho tai henki. Q’uo, Latwii ja Ra sisältävät olentoja, jotka kykenevät lähettämään rakkauden ja valon yhdistelmää joka ehostaa olentoja samalla tavoin, ja kuitenkin, sanoisimmeko, hieman korkeammalla värähtelytasolla. Erityisesti Ra, kykenee sasamaan yhteyden olentoihin unitilassa niin, että nuo vaeltajiksi kutsutut olennot usein saavat kuvia unitilassa, jotka esittävät arvoitusta tai heräämistä niin että on mahdollista saada ilmestys itsestä joka herättää itsen oman inkarnaation tarkoitukseen.

On myös kolmannen tiheyden illuusion olentoja jotka etsivät samanlaisia kokemuksia, olivatpa ne sitten hereillä tai unessa, niin että heidän oppaansa, tai heidän korkeampi itsensä tai enkelit, voivat ohjata heitä polullaan. Nämä kolmannen tiheyden olennot, sitten, voivat saada yhteyden mihin tahansa edellämainittuihin olentoihin sekä Ra:n niin, että voidaan välittää inspiroivia kuvia ja viestejä jotka voidaan kommunikoida perustasolla tiedostamattomalle mielelle niin, että nämä kuvat sitten nousevat tietoiseen mieleen. Kun nämä kuvat sitten ovat tietoisessa mielessä, tietoinen mieli voi tarkastella niitä löytääkseen sisäisen merkityksen, ja liikuttaa itseä sen asteittaisella evoluution polulla hieman eteenpäin johtuen Ra:lta saatujen kuvien merkityksen tulkinnasta.

Nyt me poistumme tämän instrumentin ja tämän ryhmän luota, sillä tämä instrumentti on jonkin verran väsynyt. Me kiitämme jälleen kerran teitä jokaista läsnäolomme kutsumisesta. On aina suuri ilo ja kunnia liittyä ryhmänne seuraan. Teidän etsinnän ja palveluksen pyrkimyksiänne arvostetaan mitä eniten tässä raskaassa, tiheässä, kemiallisessa illuusiossa. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Me jätämme teidät Yhden Äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Adonai vasu borragus.

[1] 42.2–5

Artikkelin julkaissut L/L Research

Lapsuuden menetettyjen muistojen palauttaminen

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tutkineet niitä eri tapoja, joita teillä on muistaa menetetyt muistot, ja me olemme huomanneet miten menestyksekkäästi ne teistä, jotka ovat hereillä, ovat päässeet käsiksi siihen mikä on ollut piilotettuna tietoisuudeltanne jo jonkin aikaa. Tottakai, kaikkien aiempien elämienne unohtaminen on keskeinen osa sen kokemuksen antamista, jonka lopulta haluatte saada kun aloitatte uuden elämän. Sen tunteminen kuin tekisitte tämän ensimmäistä kertaa tarjoaa teille mahdollisuuden tuntea emootioita paljon syvällisemmin, ja sen takia unohdatte tarkoituksella inkarnoituessanne.

Ja sitten on niitä varhaisia vuosia, alkuvuosia. Se on aika josta suurin osa teistä muistaa varsin vähän, ja se on myös tarkoituksella. Teistä tulee eri henkilö kasvaessanne. Värähtelynne on niin erilainen niistä varhaisista vuosista teidän teini-ikäänne asti, että saattaisitte ihan yhtä hyvin pitää ensimmäistä muutamaa inkarnaation vuottanne aiempana elämänä. Mutta nyt kun olette hereillä ja tunnustatte, että avaruusolennot ovat vierailleet, tarkkailleet ja jopa vieneet teitä aluksiin, alatte ymmärtää näiden takaisin saatujen muistojen merkityksen varhaisesta lapsuudestanne.

Ja tottakai kun tunnustatte, että olette reinkarnoituneet monia kertoja tälle planeetalle ja muihin osiin galaksia, todellakin haluatte tietää mitä olette aiemmin tehneet ja mitä olette aiemmin olleet. Ja niin noiden muistojen muistaminen voi tapahtua eri tavoin. Kun näette unta joka tuntuu erittäin todelliselta ja emotionaalisesti vaikuttaa teihin vahvasti, se on hetki jolloin tiedätte, että olette saaneet muiston takaisin.

Saatte muistoja takaisin myös kun teidät viedään tai itse siirrytte toiseen tietoisuuden tilaan. On aika, että alatte luottaa siihen mitä kolmanteen silmäänne ilmestyy. Teidän on aika muistaa, ja teidän ei tarvitse mennä ayahuasca-tripille tehdäksenne niin. Teidän ei tarvitse ottaa yhtään mitään. Pelkkä halu tietää, yhdessä valmiuden kera uskoa itseenne ja kykyynne saada takaisin ne muistot on ainoa mitä vaaditaan.

Me haluamme teidän huomaavan miltä nämä muistot tuntuvat, ja tunnustaa että tunteminen on merkittävä osa. Kyse ei ole tarinasta. Kyse on siitä miten tuo tarina saa teidät tuntemaan ja se on se miten takaisin tullut muisto teitä palvelee. Silloin käytätte saatua informaatiota laajentamaan ja kehittämään tietoisuuttanne. Ja se on se milloin olette matkallanne juuri nyt. Olette valmis tekemään sitä työtä, ja me olemme mieluusti teidän tsemppaajianne.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.” https://www.youtube.com/watch?v=0WMkcsGnwag

Vuoden 2020 jälkipuoliskosta

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme olleet äärimmäisen innoissamme todistaessamme sitä löytämisen tietä, jota ihmiskunta on kulkenut ja jota pitkin se tulee jatkamaan tämän lopun kalenterivuoden ajan. Teillä on vuoden 2020 loppupuolisko aikaa määrittää itsellenne sitä te arvostatte, mikä teille on tärkeää, mihin te uskotte. Se on aikaa priorisoida arvojanne, koska kaikilla niillä, jotka haluavat pysyä erillään tästä yhteentulon ja integraation prosessista, tulee olemaan erittäin vaikeaa.

Tiettyjen ihmisten muutosvastaisuus on vahvaa, ja se on vahvaa sen takia, että selviytymisvaisto, joka on palvellut teitä niin hyvin, on käännetty tietyillä henkilöillä täysille. Nämä henkilöt kokevat, että heidän tulee pysyä erillään muista menestyäkseen, jatkaakseen huipulla oloaan. Ja kaikkien saapuvien energioiden myötä, jotka liittyvät yhteenliittymiseen, ykseyteen ja yhdistymiseen, nämä henkilöt tulevat olemaan onnettomia vastustuksessaan. He tulevat kokemaan menestymisen vaikeammaksi ja vaikeammaksi heidän vanhassa ‘jokainen huolehtikoon omista asioistaan’-mallissaan.

Elätte aikaa jolloin jos tekisitte vain muutaman muutoksen kollektiivina, kaikki kykenisivät menestymään helposti, paljon vähemmällä vänkäämisellä kuin mitä näette maailmassanne tällä hetkellä. Ja vänkääminen silloinkin johtuisi siitä, että haastatte itseänne nousemaan uusiin korkeuksiin, ei siksi että elätte kaikenmoisen sorron alla. Loppuvuoden 2020 ajan me pyydämme teitä kiinnittämään huomiotanne siihen miten helpompaa elämä on kun teette yhteistyötä, kun näette itsenne yhtenä jättiläismäisenä kollektiivina, kun lakkaatte yrittämästä erotella ryhmiä erilleen perustuen kriteereihin, jotka oikeasti eivät merkitse yhtään mitään.

Ja kun ne teistä tekevät tietoisen päätöksen, että elätte ykseyden ja yhtenäisyyden puolesta, olonne tulee kevenemään, tulette menestymään ja toiset tulevat haluamaan saada tietää mikä menestyksenne salaisuus on. He tulevat haluamaan saada tietää menestyksenne avaimet, ja te haluatte tehdä asioista erittäin yksinkertaisia heille, että te uskotte totuuteen siitä että jokainen olento on osa Alkulähteen Energiaa. Me olemme kaikki yhtä tietoisuutta, yhtä olentoa. Se on se mikä merkitsee.

Ja kun ihmiset elävät elämäänsä tuon tietoisuuden varassa, te tulette kaikki luomaan rauhan Maan päälle, harmonian itsenne sisälle, kaikkiin muihin olentoihin. Te luotte maailman, jossa kaikki voivat menestyä ja tuntea olonsa turvallisiksi, jossa kaikki voivat rakastaa toisiaan huolimatta kaikista eroista. Olette tulleet tekemään tämän, ja nyt on sen aika. Nyt on aika johtaa ihmiskunta ykseyden kultaiseen aikaan. Te voitte tehdä sen. Tämä on se miksi olette syntyneet.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

 

Tarina Atlantiksen tuhosta

Tarina Atlantiksen tuhosta
ja atlantislaisten kristallien käytöstä
Arkkienkeli Metatron – Kanavoinut: James Tyberonn

Tervehdys Mestarit, olen Arkkienkeli Metatron, Valon Herra! Tervehdin teitä kaikkia ehdottoman rakkauden vektorissa!

Atlantis on todellakin Pangaean puuttuva linkki, joka sijaitsee keskellä Atlanttia. Me kerromme teille sen tarinan yksityiskohtineen alla. Mutta varokaa Mestarit, kaikkia Atlantiksen Temppelikristalleja ei kadotettu. Jotkut teistä olivat mukana niiden pelastamisessa.

Rakkaat, nämä kristallit pelastettiin tuholta, ja nyt teille tarjotaan muisto siitä miksi. Niin loisteliaat Kristalliolennot tarjoavat teille kaikille niin paljon. Laajentuminen, pyhä loppuunsaattaminen pätee KAIKKEEN! On aika muistaa se keitä te olette, jotta voisitte muuttua siksi kaikeksi mitä te olette tänä Heräämisen Aikana, tänä paluuna Kvanttikristallikenttään. Atlantis oli Kultainen Aika, mahtava ajanjakso, joka petettiin sen sopimattomasta tarkoituksesta. Ja niin me kerromme teille todellisen Tarinan sen tuhosta.

Katsokaas, Atlantis oli olemassa yli 200 tuhannen vuoden ajan. Suurin osa atlantislaisesta ajasta oli Valon Aikaa! Vain loppuaika, vuodet 17500 eKr. – 10500 eKr. olivat teidän termein Pimeää Aikaa, mutta rikasta oppitunneissa.


Atlantiksen Kultainen Aika

Me kerromme teille, että Atlantiksen Kultainen Aika oli itse asiassa Valotietoisuuden kaikkein korkeinta aikaa, mikä on Maapallolla koskaan minkään kehittyneen sivilisaation saavuttama; korkeampaa kuin Lemuriassa, korkeampaa kuin Mu’ssa, korkeampaa kuin Ramassa, korkeampaa kuin Ignatiuksessa. Siitä on tullut muodikasta pitää Lemuriaa utopiana, ja vaikka he saavuttivat suhteellisen lyhytaikaisen korkean tietoisuuden, suurin osa tuona aikana ei ollut fyysisessä kehossa, vaan deevisessä eetteritilassa, eikä heitä kohdannut vaikeudet, joita fyysisellä Maatasolla kohdataan. Todellakin, Lemuria ei koskaan saavuttanut korkeaa kehittynyttä tasoa, joka oli Atlantiksen Kultaisena Aikana vuodesta 40000 eKr. vuoteen 18000 eKr. Aika, jolloin Jumalat kävelivät Ihmisten keskuudessa, ja kaikki tunsivat miten iloista se oli. Se oli Pyhää aikaa kun monet teistä kävelivät Tähtilapsina, ja myöhemmin valitsitte biologian ja reinkarnaatioiden oppisyklit Sinisellä Planeetalla, jota nimitätte Maapalloksi.

Joten, kun te mietitte Atlantista, ÄLKÄÄ muistako sitä ainoastaan surullisesta tuhosta! Se oli vain lyhyt vaihe mahtavassa tulvaa edeltäneessä maailmassa, ja kuitenkaan sitä ei pidä unhoittaman, joten niin paljon on voitettavissa kun ymmärtää viimeiset ajat, ja Rakkaat, on aika muistaa.

Atlantiksen Hologrammi

Joten me puhumme muinoin mahtavasta Atlantiksesta, ja me puhumme kaikille teille, sillä Atlantis oli suuri Hologrammioppitunti, ja sellainen jonka aika on palannut, sillä Atlantiksen muisto ei ole vain parannusta. Todellakin, joillekin se on pakottava parannus, tarpeellinen puhdistus, mutta toisille se on myös hyväntahtoinen voimaantuminen. Se muistuttaa ajasta jolloin kävelitte viisaudessa ja harmoniassa. Huolimatta teidän monista rooleistanne Atlantiksella, ja Rakkaat, 70% kaikesta Maapallosta tänä aikana on kokenut fyysisen elämän siellä, Atlantis nyt kutsuu teitä. Ja se kutsu ei ole vain niille Yhden Laista, se on kaikille niille joita nimitetään arjalaisiksi, Belialin pojille. Todellakin teistä monet ovat kokeneet elämiä molemmissa ideologioissa. Yllättääkö se teitä?

Tulva 17500 eKr. – Viimeisen Vaiheen syöksykierre

Aika on Toisen Tulvan jälkeen, jolloin Utopian Kultainen Aika väistyi ja Atlantis hajosi 5 saareksi. Kolme suurinta saarta olivat nimeltään Poseida, Aryan ja Og. Kaksi pienempää saarta olivat arjalaisen rodun hallinnassa, ja ne tunnettiin nimillä Atalya sekä Eyre. Ja niin Atlantiksen toisen hajoamisen päivinä hyväntahtoinen Kuningaskunnan pyörittämä Hallitus muuttui Liittovaltioksi — Tasavaltojen Hallinnoksi, teidän nykyisin termein, jotka johtivat saaria. Eräänlainen aristokratia kehittyi, joka koostui kahdesta toisiaan vastustavasta ideologiasta. Kaksi suurinta komponenttia olivat ”Yhden Lain” Atla-Ra -tiedepapisto, joka sijaitsi pääosin Poseidan saarella, sekä arjalaista rotua olevat ”Belialin pojat”, jotka sijaitsivat pääosin Aryanin saarella. Aryan-saari oli kaikkein väkirikkain ja sillä oli eniten valtaa ja poliittista kontrollia Ogiin, Atalyaan ja Eyreen.

Poseidan saari oli planeetan kaikkein voimakkain Vorteksiportaalikompleksi Atlantiksen aikaan. Poseidan ryhmittymä ja tuo saari sisälsivät mm. Parannuksen temppelin, Äänitemppelin, Ykseyden temppelin, Regeneraatiotemppelin ja Tiedon temppelin. Poseidalla oli suurin osa korkean opin keskuksista. Nämä olivat Poseidalla johtuen sen edullisesta sijainnista geodeesisessa verkostossa ja sen läheisyydestä hyödyllisiin elektromagneettisiin energioihin, jotka virtaisvat ylöspäin pyörimisliikkeessä Maapallon ytimestä. Uskomattoman voimakas Parannuksen lähde virtasi Poseidalla, lähellä Parannuksen temppeliä, ja sen tarustosta jäi myyttejä ”Nuoruuden lähteestä”, joita Floridan alkuperäisasukkaat siirsivät sukupolvelta toiselle. Se virtaa mereen lähellä Biminiä.

Pitkät, Atlantiksen Kultainen Rotu, Seulasten perimää, asuivat Poseidalla. Nämä jättiläiset olivat keskimäärin 3-3,5m pitkiä. Tämä oli kilttien Jättiläisten Rotu, joka oli mukana kulttuuri-, taide- ja koulutustoiminnassa Atlantiksen sydämessä. Poseida oli myös Kristallivoimakentän sekä Ulottuvuuksienvälisen Tunnelijärjestelmän päämaja ja keskus. Kaikkein kehittyneimmät, monimutkaisimmat ja kauneimmat kristallit olivat siellä. Ne olivat Arcturuksen ja Sirius-Pleiadeksen konstrukteja, monien kristallimuotojen yhdistelmä, joissa oli seostettuna myös platinaa ja kultaa.

Kristalleja pidettiin mahtavissa Temppeleissä, joista jotkut oli rakennettu marmorista, toiset berylli-, korundi- ja timanttikidelevyistä. Poseidan kaupunki oli saaren Pääkaupunki, ja sitä kutsuttiin Smaragdikaupungiksi. Sen Bioplasminen kenttä ulottui Smaragdinvihreänä hehkuvana aurorana, joka näkyi kilometrien päähän. Atlantislaiset olivat tehneet täydelliseksi, Arcturuksen teknologialla, kyvyn kasvattaa kaikenlaisten rakenteiden Kristalleja kiihtyneellä nopeudella maanalaisissa kidealustoissa Arkansasissa, Tiibetissä ja Brasiliassa, jotka kaikki olivat Atlantiksen siirtomaita, joihin kuljettiin ”Ulottuvuuksienvälisen Tunnelijärjestelmän” avulla.

Voimahilakristallikentät & Kristallisatelliitti

Läpi Atlantiksen olivat Voimahilakristallit kytköksissä toisiinsa kulta-kupari-lejeerinkisauvan avulla säädettävän kupolin alla, jota voitiin kääntää tiettyyn kulmaan vastaanottamaan tiettyjä energia-aaltoja tähdistä, auringosta ja painovoimakentästä. Tämä oli järjestelmä jolla koteihin, toimistoihin, mediaan, teattereihin, tuotantolaitoksiin, terveyskeskuksiin, kouluihin ja yrityksille saatiin sähkövirtaa. Järjestelmän eri kokoisia vastaanottokiteitä oli jokaisessa rakenteessa. Järjestelmä kykeni myös vastaanottamaan tietynlaista taittunutta valoa ja syöttämään sitä Ley-linjojen energiajärjestelmään Ulottuuvuuksienvälisen Tunnelijärjestelmän käyttöön ja syöttämään Kristallivaloa maadoitusvirtoihin nostamaan  hyväntahtoisen energian sähkömagneettisen plasmakentän taajuutta, jolla on mahdollista päästä käsiksi henkisiin taajuuksiin.

Atlantiksen Suuri Kristallisatelliitti, johon viitattiin ”Toisena Kuuna”, kellui taivailla ja vastaanotti, vahvisti sekä heijasti energiaa takaisin Kristalleille erilaisiin hyväntahtoisiin tarkoituksiin. Se palveli molempia kristallijärjestelmiä, joita käytettiin Temppeleissä. Erikoistuneita energiakenttiä projisoitiin maanviljelykseen sekä kristallien kasvatusalueille vahvistamaan ja kiihdyttämään kasvua, sekä yliopistoille, sairaaloille, kouluille, toimistoille, tehtaille ja työpaikoille luomaan hyvinvoinnin tunnetta ja työläisten sekä opiskelijoiden virkistämiseksi. Me puhumme enemmän ”Toisesta Kuusta” myöhemmin tässä esseessä.

Temppelit olivat huikeita pyhän geometrian ja häikäisevän arkkitehtuurin teoksia. Monet suurista Temppeleistä olivat Kristalleista projisoidun, vahvistetun Valon peitossa, hieman kuten hehkuva Voimakenttä. Toiset olivat Pyramidien sisällä tietyissä kulmissa. Sekä pyöreiden kupoleiden että pyramidien yläpuolelta projisoidut energiakentät olivat eri värisiä ja ne hehkuivat päivin ja öin kuin Revontulet. Nämä vaihtelivat Temppelikompleksin tarkoituksen mukaan, ja värit olivat selvästi paremmin näkyvillä yöllä.

Jotkut Temppelit projisoivat värähtelevän valon ja resonantin äänen kenttiä ja kupoleita, jotka vahvistivat aisteja ja Chakroja, toiset taas vahvistivat mielen vastaanottokykyä ja jotkut taas mahdollistivat moniulotteisen tietoisuuden, kommunikaation ja kuljetuksen. Pyramidimuotoa käytettiin pääosin moniulotteiseen vastaanottoon ja lähettämiseen. Kupoleita käytettiin vahvistamaan kenttiä, joita vastaantotettiin tiettyihin tarkoituksiin. Väkirikkaimmilla alueilla ja kaupungeissa Atlantiksen Kultaisena Aikana oli Plasmakenttäenergiakristallikupoleja niiden yläpuolella.

Kun näitä tarkkailtiin etäältä, nämä Plasmaenergiakentät näyttivät siltä, kuin ne olisivat kiinteää lasia, mutta ne eivät olleet kiinteitä, vaan Aliatomista Plasmaa ja niinkutsuttua Bioplasmaa. Näitä säädeltiin uskomattoman mahtavalla hehkuvalla Bioplasmisella Platinakristallikäyttöliittymällä. Kristalli itse oli läpinäkyvä, mutta sen projisoimat kentät olivat hehkuvan platinan värisiä.

Poseida

Jokainen Mestarikide, ja näitä oli 12, oli verkottunut usean Satelliitin avulla. Toisen Tulvan jälkeen vain Poseidan Pääkaupungilla oli täysi Kristallikupoli, ja se oli uskomattoman smaragdinvihreä väriltään.

Ennen vuoden 17500 eKr tulvaa, suurimmalla osalla isoista kaupungeista, mukaanlukien Meruvia, Aryan-saaren pääkaupunki, oli tällainen voimakupoli ulkoreunallaan. Aryanin oma oli pehmeän rubiininpunainen.

Atlantiksen Kultaisena Aikana Pyramidit olivat kolme- ja nelisivuisia, riippuen niiden käyttökohteesta, ja yleisesti ne olivat marmoria, graniittia ja monimutkaisia kiteitä. Kolmisivuiset pyramidit olivat usein antenneja, joilla vedettiin puoleen ja vahvistettiin energioita ja joilla syötettiin virtaa koteihin, tehtaisiin ja eri laitoksiin. Kristallisatelliittia käytettiin heijastamaan Tähtien energia-aaltoja näihin hiloihin. Näitä Pyramidihilakomplekseja oli yli 100 kappaletta.

Ne oltiin pystytetty samankeskeiseen kolmiomuotoon ympäri planeettaa. Niistä rakentui pallonpuoliskolle Kristalli- ja Sähkömagneettisen energian Hilaverkosto, joka jakoi Atlantiksen, Amerikan, Afrikan, Välimeren Euroopan ja Etelä-Amerikan alueet eri demografisiin keskuksiin, joilla moduloitiin sääkuvioita ja vuorovesiä. Mongolian ja Tiibetin alueet olivat myös osa tätä kompleksia, Ulottuvuuksienvälisten Ley-tunnelien yhdistämänä. Mutta suurin ryhmittymä näistä oli Atlantiksen kotimaassa.

Nelisivuiset Pyramidit olivat Temppelikomplekseja, jotka oli pystytetty Oktaedrin muotoon, ja niitä käytettiin Parantumiseen, Oppimiseen, Regeneraatioon ja Henkisiin tarkoituksiin. Nämä eivät olleet kolmiomuodossa, ja ne yleisesti olivat mäkien päällä tai rannikkoalueilla sekä Telluristen että Taivaallisten energioiden käytössä. Maa-alat Keskitason alla kaivettiin, jotta saataisiin Oktaedrimuodon alaosa Pyramideihin, ja näin kytkeydyttiin energeettisesti sekä ylä- että alapuolelle.

Poseidan ”Yhden Lain” porukka oli hartaan henkistä kansaa, ja he pyrkivät tasa-arvoon kaikkien kanssa, sekä yhdistymään Ykseyteen. Heidän Yhteiskuntansa oli feminiininen Matriarkaatti ”hoiva”mielessä. He eivät olleet Valtaan pyrkijöitä, vaan he etsivät Harmoniaa. He olivat Pitkää rotua, heidän ihonsa näytti hehkuvan kultaiselta, mutta se oli erittäin läpikuultava. Se oli itse asiassa  heidän Aurinen projektionsa, joka hehkui kultaisena.

Heidän Auriset kenttänsä olivat kaikkien nähtävillä. Näin Henkisen Mestaruuden tasot olivat heti erotettavissa Aurisen Mer-Ka-Na:n väreistä ja koosta. Kaikkein korkeimmalla Atla-Ra:n keskuudessa olevat huokuivat Mer-Ka-Nan Avatara-energiaa. He kykenivät toimimaan täydellisessä Moniulotteisuuden tietoisuudessa, manifestoimaan ja regeneroimaan tahdon voimalla. Sellaisenaan he itä ei voi verrata nykyihmisiin, heidän kehonsa olivat valon hehkuisia ja heidän fyysinen olemuksensa oli vähemmän tiheä kuin ihmisten nykyaikana.

Mer-Ka-Na ja Mer-Ka-Ra -muodoissa Atla-Ra:n mestarit eivät pitäneet itseään Maasta kotoisin olevina. Avataran Mer-Ka-Ra -kenttä, jopa sen 3D-manifestaatiossa, oli pääosin 12. ulottuvuuden  avulla Maassa. He vaativat vain vähän ruokaa, sillä heidän kehonsa olivat luonnoltaan Bioplasmisia. Näin heidän elinikänsä oli pitkä, sillä he olivat Lineaarisen Avaruuden ja Ajan tuolla puolen.

Heidän viisaudessaan ja luonnossaan he olivat varsin etäällä Maapallon 3D-tiheyden aspektista. Ne olivat olemassa Kaksinaisuuspolariteetin tuolla puolen, ja kuitenkin he olivat fyysisessä Valomuodossa. Tuo irtonaisuus Kaksinaisuuspolariteetin yläpuolella oli osittain syy sille miksi he eivät Karmisesti vastustaneet Aryanin vajoamista fyysiseen tiheyteen, kun Aryanin ”Belialin pojat” veivät kaiken huomion heidän Vallanhimollaan.

Vaikka paljon teknologiaa ja elämänlaatua on kadotettu aiempien kahden Atlantiksen hajoamisen (ensimmäinen 58000 eKr. ja toinen 17500 eKr.) aikana, teknologia silti oli pysynyt kehittyneellä tasolla. Kuitenkin Atlantiksen Kultaisena Aikana koettu harmonia syöksyi alaspäin Atlantiksen hajottua saariksi vuonna 17500 eKr. saarten eriytyessä omiksi itsehallinnoikseen, mikä johti varsin erilaisiin ideologioihin alkuvaiheen kaoottisessa ja vaikeassa jälleenrakennuksen tilanteessa välittömästi hajoamisen jälkeen. Poseidon pysyi Henkisen Yhden Lain seuraajana, kun taas Aryanin kansa asteittain syventyi Valtaan ja Materialismiin.

Poseida ja Atla-Ra

Erittäin kehittynyt ja kurinalainen Tiedepappien lahko piti hallussaan Kristallivoimahilan teknistä viisautta ja ylläpidon asiantuntemusta. Suurin osa Atla-Ra:sta oli pitkää Kultaista Rotua, mutta oli myös Ruskeita, Valkoisia ja Lemurianruskeita sekä Delfiinirotuja. Tuohon aikaan oli edelleen Avatara-tason Delfiiniolentoja, jotka kävelivät kahdella jalalla. Nämä erittäin hyväntahtoiset Delfiinit kommunikoivat puhumalla ja hengittivät ilmaa samaan tapaan kuin Ihmiskunta. Delfiiniavatarat olivat Auriselta projektioltaan Kultaisia, ja heistä on perua ”Kultaisen Delfiinin” käsite. Kultaiset Delfiinit olivat Matriarkaalisen energian saattajia, energian jota voitaisiin kutsua Jumalalliseksi Feminiiniksi, vaikka he olivat pääosin sukupuolettomia fyysiseltä keholtaan.

Tiedepappien lahkoon viitattiin nimellä Atla-Ra. Atla-Ra ylläpiti kaikkein korkeimman Tietoisuuden standardia, ja he kykenivät värähtelemään erittäin korkeilla Tietoisuuden taajuuksilla, 12. Ulottuvuuden Valon ja Energian asteella, ja he pysyivät erittäin puhtaina ja resonantteina todelliselle Jumalan/Luojan ”Ykseyden”  käsitteelle. He ylläpitivät Korkean Ulottuvuuden telepaattista yhteyttä kehittyneisiin Avaruusveljiin Seulasista, Arcturukselta, Andromedalta ja Siriukselta.

Atla-Ran Papit olivat erittäin kurinalaisia, heitä kunnioitettiin ja he olivat perinteisesti erillään Valtion kontrollista ja sen yläpuolella, ja näin he pitivät hallussaan tiedon ja ylemman Kristalliteknologian hallinnan suurimmaksi osaksi Papiston viisaissa ja hyväntahtoisissa käsissä, vaikka olikin joitain Teknikoita ja Kristalli-insinöörejä Poseidonin kansassa, jotka eivät olleet Atla-Ra:n Papistoa. Atla-Ra:n tiedepapit olivat sekä miehiä että naisia ja heidän elinikänsä oli pitkä, sekä mielen voimalla tapahtuvan regeneraation että Parannuksen Temppelin teknologian avulla. Monet elivät elämiä samassa biologisessa kehossa 6000 vuotta, jotkut 12000 vuotta! Näin teknologia säilyi Pyhän Säädyn avulla. Monet välkyt Sielut olivat heidän joukossaan. Olennot kuten Galileo, Isaac Newton, Einstein, Tesla, Edison, Marcel Vogel ja Da Vinci olivat Atla-Ra:lla. Tyberonn ja Oneronn olivat osa tätä Tiedepappien ryhmää, joka eli pitkiä elämiä.

Monet teistä, erityisesti taiteilijat, muistavat Atlantiksen Poseida-saaren Poseida-pääkaupungin erityisen hyvin. Se oli nimeltään ”Smaragdikaupunki”, johtuen sen vihreästä Valosta, joka sen kupolilla hehkui. Jotkut teidän taiteilijoistanne ovat itse asiassa tehneet mallinnuksia kaupungista, jotka ovat varsin tarkkoja. Se oli Arkkitehtuurin, Kulttuurin ja Insinööritaidon ainutlaatuinen ihme, mitä kaunein metropolis joka on Planeetallanne koskaan ollut olemassa. Se oli henkeäsalpaava. Kaupunki nimeltä Poseida oli saman niminen kuin Valtio ympärillä, ja se koostui sarjasta samankeskisiä seinämiä ja meren vihreitä kanaaleja. Se oli täynnä kauniisti rakennettuja Temppeleitä, Yliopistoja, Teattereita ja Museoita.

Aivan sen keskellä oli kukkula, ja sen huipulla oli majestinen ja häikäisevä Poseidonin Temppeli, joka oli näkyvillä kaikkialta Pyhässä Smaragdikaupungissa. Temppelin sisällä oli massiivinen Meren Jumalan [Poseidon] kultapatsas, joka näytti hänen ajavan kuudella siivekkäällä hevosella, jotka oli tehty Maan ulkopuolelta tuodusta platinasta. Patsas oli päällystetty jokaisen värisellä ja tyyppisellä arvokkaalla kiteellä. Temppeli oli kahdeksankulmion muotoinen ja jokaisen seinämän reunalla oli kuperia aitauksia, joilla uskomattomat Kristallit seisoivat alustalla 3,5 metrin korkeudessa ja hehkuen kuin läpinäkyvät timantit. Poseida oli ollut vähiten vahingoittunut suurista Atlantiksen kaupungeista yksittäisen mantereen hajoamisen jälkeen saariksi vuonna 17500 eKr., ja se oli edelleen erittäin korkeavärähtelyinen ja elämänlaadultaan hyvä.

Aryanin saari ja Teollinen Kompleksi

Aryanin saari oli suurin Atlantiksen saarista ja kaikkein väkilukuisin. Aryan oli kaupallinen keskus ja sillä oli eniten vaikutusta talouden, maatalouden ja maanpuolustuksen kannalta. ”Toisen Tulvan” jälkeen Aryan merkittävästi vahingoittui ja sen infrastruktuuri vaati kaoottisen uudelleenrakennusvaiheen. Tässä prosessissa Valtio joutui Elitistien haltuun, jotka olivat ’Valkoista’ Rotua, ja he saivat otteen taloudesta ja sotavoimista sekä Saarivaltion hallituksesta, vaikka suurin osa kansasta itse oli Ruskeaa tai Punaista Rotua. Aryan muuttui korruptoituneeksi valtaanmenevän Aristokratian kasvettua sieltä, joka pyrki estämään ”Yhden Lain” ja käyttämään Atlantiksen teknologiaa Maailman hallintaan, Kristalliteknologiaa aseisiin ja Geenitiedettä alempien rotujen kehittämiseksi ja pitämiseksi alempana, Työläisinä ja Sotilaina.

Geenimanipulointi tapahtui Meruviassa, Aryanilla. Sitä oltiin alunperin käytetty hyväntahtoisiin tarkoituksiin, etsimään parannettuja Kehoja niille, jotka olivat inkarnoituneet puoliksi ihmisen ja puoliksi pedon iljettäviin kehoihin. Geenityö oltiin kehitetty ja työstetty Aryanilla ja sitä käytettiin poistamaan raajoja, kynsiä, sulkia ja Reptiliaanian ihoa ja suomuja. Tätä tehtiin Puhdistuksen Temppelissä, joka oli eräänlainen erikoistunut lääkärikeskus. Jälleen kerran, me korostamme, että Atlantiksen aiemman Kultaisen Ajan aikana sen hyöty oli ollut varsin hyväntahtoinen. Huikeita geneettisiä harppauksia tehtiin ja suuri ymmärrys Kloonauksesta ja fyysisten rajoitteiden muuttamisesta paremmaksi johtivat vastuulliseen, eettiseen hyötyyn.

Uudelleenrakennusperiodin aikana Geenimanipulointi ajautui ”Belial”-ryhmittymän kontrolliin, ja sitten se taantui korruptoituneen vallantavoittelun välineeksi. Geenimanipulointia alettiin käyttää pimeyden tavoitteisiin, luomaan työläisorjien ja ihmis-eläinhybridien Rotuja. Aivan kuten Natsi-Saksassa sitä esiteltiin massoille ”Puhtaan Rodun” kehittämiskeinona. Monet Geenitieteilijät pidettiin alunperin tietämättöminä siitä mihin heidän tutkimus- ja kehitystyötään käytettiin, kunnes oli liian myöhäistä pysäyttää kaikkea sitä. Joillain teistä on suurta syyllisyydentunnetta tähän päivään asti tästä työstä.

Yhden Laki ja Belialin Pojat

Tämän Geenimanipuloidun Palvelijaluokan käyttö johti suureen konfliktiin ”Yhden Lakia” noudattaneen Atla-Ra:n Papiston johtaman Poseidan Rodun sekä Aryanin Rodun nimeltä ”Belialin Pojat” välillä. Jälkimmäinen näistä muuttui niin kovettuneeksi ja teollisten koneiden materiaalisten tavoitteiden kyllästämäksi, että he kadottivat silmistään henkisen etiikan, joka oli vallinnut Atlantiksen mantereella aiempana Kultaisena Aikana. Kirjaimellisesti tuhansia hybridimutaatioita tuotettiin työskentelemään pelloilla ja mielenhallittuja hirviöitä luotiin roboottisesti toimimaan heidän ”Mestariensa” tahdon mukaan. Agroteollinen yhteiskunta Aryanilla muuttui varsin riippuvaiseksi niistä.

Sielut jäivät jumiin Kloonattuihin kehoihin, joita nimitettiin ”Jutuiksi” ja ”Toisiksi”, joille suoritettiin lobotomia geneettisesti ja seksuaaliset sekä emotionaaliset kyvyt tukahdutettiin. Monet, jotka tällaisiin hirviömäisiin ja aliälyllisiin androgyynikehoihin jäivät vangeiksi, edelleen kantavat tuskaa tuosta kaameasta fyysisen kehon vankeudesta, mikä ei sallinut niille edistynyttä oppimista, henkistä kasvua tai tunteiden ilmaisua.

Me sanomme teille, että Olennot joihin viittaatte Isojalkana, ovat jäänteitä Ihmisgorillamutanteista, jotka aryanilaiset tuottivat raskaita töitä varten.

Kaupallisiin tarkoituksiin suunniteltu geneettinen manipulointi koki suurta vastarintaa Henkisen Atla-Ra:n ja ”Yhden Lain” poseidonilaisten taholta. Yhden Laki piti sitä julman orjuuden muotona ja moraalisesti kuvottavana. Yhden Laki pysyi hoivaavana, matriarkaalisena henkisenä kulttuurina, kun Aryan kasvoi voimakkaaksi sotilaskorporaatioyhteiskunnaksi, jossa yläluokalla oli ylivalta.

Usean vuosituhannen ajan nämä kaksi ideologiaa olivat napit vastakkain tämän asian ympärillä ja Valtion virastot olivat herkässä umpikujassa. Poseidonilaiset olivat liian kultturelleja ja helliä luonteeltaan taistellakseen aryanilaisia vastaan ja he pyrkivät kouluttamaan näitä ja henkisesti vaikuttamaan heihin heidän tapojensa muuttamiseksi. Aryanilaiset, joita oli kolme kertaa poseidonilaisten määrä, eivät kehdanneet hyökätä Poseidaan ettei Kristallienergia loppuisi valtiolta.

Siirtomaasodat

Tässä välissä syttyi sotia Aryanin hallitseman Atlantiksen sotavoimien hallitsemissa Atlantiksen entisissä siirtomaissa, jotka sijaitsivat Välimeren alueella ja jotka rikkoivat perinteiset siteensä ja kehittivät omat riippumattomat Hallituksensa. Siirtomaat, erityisesti Kreikka ja Turkki, näkivät Atlantiksen Utopian muutoksen Aryanin valtiojohtoiseksi sotilasfasismiksi ja ne pyrkivät tästä irti. Vaikka aryanilaisilla oli sotilaallinen etu, Välimeren valtiot eivät alistuneet, ja alueelliset siirtomaasodat pauhasivat kummankaan osapuolen kykenemättä pääsemään niskan päälle. Aryanin rodun faktiot yhä enemmän pyrkivät saamaan ”Kristallienergiaa” käyttöönsä vastapuolen kukistamiseksi. Atla-Ra:n papit ja Poseidan Yhden Lain kansa kieltäytyivät yksikantaan antamasta tätä heille.

Aryanilaiset tekivät useita turhia pyrkimyksiä terrorisoida poseidonilaisia ja jokainen hiljennettiin. Poseidonilaiset vastasivat sulkemalla Kristallivoimajärjestelmät. Aryanilaiset vastasivat pysäyttämällä ruoan ja tavaroiden kuljetukset. Syntyi suuri umpikuja.

Atlantiksen Yhtenäistävä Kongressi

Suuressa petkutusjuonittelussa, joka oli puettu ”Yhtenäistämissuunnitelman” asuun, aryanilaiset lähestyivät poseidonilaisia perustettuaan uudistetun Kansallisen Kongressin, jolla saada ratkaistuksi yhä kasvavat jännitteet ja tuoda Atlantikselle harmonia.

Yhden Lain edustajat lähetettiin Belialin Poikien mukaan. Kongressi muodostettiin ja molemmilla osapuolilla oli yhtä monta edustajaa. Eräänlainen Liittovaltio perustettiin, joka lupasi suuren harmonian. Se pysyi usean vuosikymmenen ajan luvaten muutosta ja parannusta Kansalliskongressin avulla. Poseidonilaiset rohkaistuivat ja monet heistä laskivat suojansa. Atla-Ra:n Tiedepapit, kuitenkin, pysyivät epäilevinä motiiveja kohtaan ja he aistivat petoksen.

Aluksi Kansalliskongressi paransi suhteita ja monia pinnallisia Lakeja, jotka puhuivat Ykseydestä, vietiin eteenpäin. Kuitenkin vastustuksen pääkohdat, ”Geneettinen Orjuus” ja ”Kristallienergian Käyttö” pysyivät ratkaisemattomina.

Aryanin ”Belialin Poikien” riveistä oli noussut karismaattinen Johtaja joka vokotteli Atlantiksen massat uskomaan, että he olivat vastaus Atlantiksen palauttamiseksi sen menneeseen yltäkylläisyyden ja kunnian Kultaiseen Aikaan. Tämän ryhmän johtajat olivat Sieluja, jotka te tunnette Hitlerinä ja Himmlerinä, toisen maailmansodan Natseina. Suuria sotilaslegioonia muodostettiin ja ne saivat edun salaisessa poliittisessa taivuttelussa ja vallassa. Hybridimutantteja käytettiin terrorisoimaan niitä, jotka heitä vastustivat Aryanilla ja Ogissa, ja tätä koitettiin kerran turhaan myös Poseidalla.

Voimakkaat Aryanin ”Belialin Pojat” olivat manipulaation ja median mestareita. He esittivät hyvin mietittyjä argumentteja, jotka naamioivat heidän todelliset aikeensa ja lupasivat keskinäistä kompromissia. Propaganda tuntui varsin uskottavalta pintapuolisesti ja se vakuutti monet, mm. konservatiivit ja jotkut Poseidonin ”Yhden Lain” rodusta harmonian toiveellaan.

Suuren lupaavan ratkaisun mahdollisuuden muodossa Aryanin Belial-ryhmittymä ehdotti Lakia jolla ottaa käyttöön geenimanipulointi, jota Aryanin Valtio Liittovaltion alaisuudessa kontrolloisi, ja vastalahjaksi annettaisiin Kristallivoima yhteisen Valtion Viraston alaisuuteen. Suuri debatti käytiin kansallisesti. Tästä piti äänestettämän, mutta se ei mennyt Kongressissa läpi.

Viettelys ja petos

Aryanin ”Belial-ryhmän” johto teki vetoavan tarjouksen, joka sallii saattaa voimaan Laki sillä perusteella, että 5 Poseidonin ja 4 Aryanin edustajan Neuvosto johtaisi uutta Valtion Virastoa joka valvoi Liittovaltion Kristallienergian kontrollia. ”Yhden Lain” ryhmälle annettiin yhden henkilön enemmistö Neuvostossa, minkä tarkoitus oli saada suunnitelma näyttämään Poseidalle lupaavalta.

Laki sanoi, että mitään muutoksia ei voitaisi tehdä ilman Neuvoston Enemmistökonsensusta, mutta siihen kuului myös ehto että vaikka Poseidan Atla-Ra:n papisto pysyisi Viraston johdossa, he eivät enää olisi suojassa Valtion kontrollilta. Mukaan otettiin koulutusohjelma, joka sallisi molemmilta osapuolilta Insinöörejä, Atla-Ra:n ulkopuolelta, saada koulutus ja joille opetettaisiin monimutkaista insinööritaitoa. Aluksi, huolimatta Atla-Ra:n nihkeilystä, systeemi näytti toimivan ja se toi paremman harmonian.

Kuitenkin kahden vuoden sisään Välimeren sodat käynnistyivät uudelleen, ja kapinoivat Siirtokunnat tuntuivat saavan edun. Alkoi olla painetta käyttää Kristallisäteitä sodankäyntiin Kansallisen Turvallisuuden nimissä. Debatti ja äänestys aiottiin pitää hallinnoivassa Neuvostossa. Kansallinen Turvallisuus sysättiin sivuun ja Maata pyyhki vääristynyt manipuloidun patriotismin henki.

Sitten petos tuli kaikessa voimassaan ilmi. Suureksi poseidonilaisten shokiksi eräs Yhden Lain Neuvoston jäsen vaihtoi puolta. Hän ei ollut kumpaakaan, ei Atla-Ra:ta tai Kultaista Rotua. Hän oli noussut poliittisesti karismaattiseksi Johtajaksi, luotetuksi neuvottelijaksi, joka oli vannonut uskollisuuttaan Yhden Laille ja saanut heidän täyden luottamuksen. Aryanilaiset olivat ottaneet hänet kohteekseen ja vietelleet hänet, ja hänestä tuli omien ambitioidensa uhri.

Jälkipyykissä hän tunsi suurta katumusta, ja hän käytti lopun elämäänsä yrittäen korjata virheensä. Sillä todella hän ei nähnyt katastrofista loppua, ja hän oli sallinut itsensä sokeasti tulla vallan ja hyvän aseman lupausten vaarantamaksi.

Rakkaat, sellainen on Vallan illuusio. Silloin kun saa Valtaa, se mikä tuntua oikealta voikin usein olla egon illuusiota. Jokaisen, joka kulkee tietä Mestariksi, tulee lopulta tehdä päätös Vallan ja Rakkauden välillä. Jopa se jota nimitetään Hitleriksi ajatteli Mestarirotuskenaarion mahdollistavan paremman tulevaisuuden Maapallolle, jossa yksi ainoa ylivertainen fyysinen keho olisi tuleva Rotu johon kaikki Sielut inkarnoituisivat, mikä vähentäisi sairautta, ja eliminoisi Rotujen väliset riidat.

Jopa se jota kutsutaan Juudakseksi Raamatun tarinassanne ajatteli, että saattamalla Jeshua ben Josefin [Jeesus] vangiksi, hänet pakotettaisiin käyttämään ”Jumalallisia Voimiaan” paljastamaan Mestaruutensa Maailmalle! Paradoksi on, että se mitä kutsutte Vallaksi on usein Rakkauden vastinpari.

Näettekö miten Ego ja Valta voivat petkuttaa? Näettekö? Ego ja itsensä ylentäminen usein viettelevät jopa kaikkein kehittyneimpiä Sieluja, joka lopulta johtaa heidän lankeemukseensa.

’Laillistetun’ Valtionkontrollin kautta Kristallivoiman ja Verkostojen käyttö saatiin Aryanin ”Belialin Poikien” Valtion alaisuuteen, eikä tätä surullista kyllä saatu peruttua.

Atlantiksen Toinen Kuu

”Atlantiksen Toisena Kuuna” tunnetut Tulikristallit sekä Kristalliverkostot ajautuivat Valtion kontrollin alaisuuteen, ja niiden käyttö muuttui kun Aryanin sisäpiiritieto ohjelmoinnista kasvoi. Atla-Ra kykeni alkuun estämään niiden käytön sotatarkoituksiin, mutta ajan mittaan ei enää.

Kuten aiemmin on mainittu, niinkutsuttu ”Atlantiksen Toinen Kuu” oli itse asiassa massiivinen Kristallisatelliitti. Se oli Arcturuksen rakentama ja sitä pyöritti Yhden Lain Tiedepapit. Kristallisatelliitti oli jättiläismäinen miehittämätön pallo, arviolta viisi mailia läpimitaltaan. Sitä oltiin käytetty Atlantiksen Kultaisena Aikana, ja se oli palvellut lukemattomissa hyväntahtoisissa tarkoituksissa. Se vahvisti ja kontrolloi eri Kristallisäteitä, joita Tuli-, Parannus- ja Energiakristallit lähettivät. Se oli eräänlainen suurtietokone, joka taittoi, vahvisti ja heijasti voimakkaasti Kristallijärjestelmän tuottamia energiasäteitä maatalouden, säätilan hallinnan, vuorovesien hallinnan, Parannustemppeleiden, Regeneraatiotemppeleiden ja Ley-energiajärjestelmien käyttöön. Se leijaili Atlantiksen taivailla ja näytti kultaisena ”Sadonkorjuun Kuuna”, ja näin se tuli tunnetuksi Atlantiksen ”Toisena Kuuna”.

Antigravitaatioplasman sateenkaarimainen kaleidoskooppienergiakaista pyöri Pallon ympärillä, ja se usein näytti Revontulilta. Satelliittikristallikuu ei kiertänyt Maata, se liikkui ohjelmoidusti, itsenäisesti, ja se jatkuvasti vaihtoi paikkaa toteuttaakseen sen lukemattomia tehtäviä Atlantiksen, Afrikan ja Brasilian itäisen rannikon yllä.

Kristalliverkostokompleksin laillisesti siirryttyä Liittovaltion kontrollin alle, Belialin ryhmä integroi omia teknologiahenkilöitään insinööriryhmään, ja nopeasti he korvasivat Viraston johdon omilla henkilöillään. Atla-Ra pyrki blokkaamaan heidän pyrkimyksensä ohjelmoida Satelliitti sotilaskäyttöön, selittäen että Satelliitin ylikuormittaminen kumoaisi Antigravitaatiokentät, jotka liikuttivat sitä, ja tästä seuraisi katastrofaalinen törmäys. Aryanin tieteentekijät kumosivat tämän väitteen. Jotkut Atla-Ra:n henkilöt kokivat uhkailuja ja heidät poistettiin, toiset alkoivat mystisesti kadota. Monet Poseidonilla kokivat olonsa uhatuksi ja voimattomaksi kun Neuvosto salli Satelliitin muuttua ”Strategiseksi Puolustusaseeksi”, varmoina siitä että Kapinasodat Siirtokunnissa loppuisivat nopeasti.

Aryanin Belial-tieteilijät Neuvoston hyväksynnällä ohjelmoivat systeemin uudelleen ja lähetytivät tuhoisia Lämpösäteitä synnyttämään tulivuorenpurkauksia ja massiivisia maanjäristyksiä Siirtokuntiin ja maihin jotka kieltäytyivät tekemästä niinkuin he halusivat. Nämä kohdistettiin alueille, jotka nykyään tunnetaan Kreikkana ja Turkkina, ja se aiheutti suurta tuhoa. Aryanin belialilaiset saivat haluamansa taisteluedun, ja he juhlallisesti lisäsivät sen käyttöä kansan enemmistön tuella.

Lopun Alku

”Toisen Kuun” Kristallisatelliitti alkoi ’ylikuormittua’, mikä heikensi Antigravitaatiokenttää joka sitä piti ilmassa. Atla-Ra:n Papisto ymmärsi sen seuraamukset mitä pian tapahtuisi kun ohjelmointi ”kaatui”, mutta heidän vetoomuksensa Neuvostoon menivät edelleen kuuroille korville.

Usean kuukauden pitkittyneen sotilaskäytön jälkeen Satelliitti alkoi kieppua joka suuntaan, ja siinä esiintyi sähkökatkoksia. Yrityksen korjata se epäonnistuivat. Atla-Ra:la pyydettiin tukea sen korjaamiseen, mutta suurin osa kieltäytyi. Jotkut suostuivat yrittämään tasapainottaa sitä ja estää uhkaava tuho. Kaikki yritykset epäonnistuivat. Aryanin johtama Neuvosto kieltäytyi ehdotuksesta tuhota Satelliitti, eivätkä he uskoneet että se tulisi alas, ja heidän mielestään impaktin vaikutukset tulisi minimoida mikäli näin tapahtuisi.

Kristallien uudelleensijoittelu

Tyberonn & Oberonn kasasivat Atla-Ra:lle ja Yhden Laille uskollisten ryhmän suunnittelemaan Tuli- ja Energiakristallien siirtoa eri ”turva”paikkoihin ennen kuin Satelliitti tulisi alas taivaalta. Tämä tehtiin Sirius B:ltä kotoisin olevien avaruusolentojen avustuksella.

Kristallien siirtäminen oli riskaabelia, ja se vaati huolellista suunnittelua ja suurta salaisuutta. Se piti tehdä ennen kuin ”Toisen Kuun” Satelliitti tulisi alas, ja ilman Aryanin johtaman Neuvoston tietoa asiasta.

Samaan aikaan toiset luotetut Atla-Ra:n Papiston jäsenet työskentelivät kuumeisesti ja keräsivät pikaisesti Datankeruukristallit, Kristallipääkallot ja Historiankirjat turvapaikkoihin Yucatanille, Alexandriaan ja Gizaan. Tässä onnistuttiin vain osittain, ja paljon menetettiin.

Atlantiksella oli useita Voimakristalleja, jotka sijaitsivat Viidellä Saarella ja Maanalaisen Labyrinttijärjestelmän tunneleissa. Atla-Ra:n Papisto tiesi, että kun Kristallisatelliitin ”Emolevy” menettäisi Antigravitaatiokenttänsä, se törmäisi suuressa räjähdyksessä, ja räjähdys saisi aikaan tuhoa Energiakristalleissa, mikä aiheuttaisi katastrofaalisia ydinräjähdyksiä tuntien tai päivien sisällä törmäyksestä. Atla-Ra:n Papisto oli liiankin tietoinen maanjäristyksistä ja tsunameista, jotka tästä seuraisivat.

Atla-Ra yhdessä Sirius-Pleiadeksen Galaktisen Liiton kanssa halusi varmistaa, että Mestarikristalleja ei tuhottaisi tai niitä käytettäisi enää negatiivisiin tarkoituksiin, ja että ne pelastettaisiin tulevaan aikaan jolloin Ihmiskunta käyttäisi niitä siten kuin ne oli tarkoitettu käytettävän. He ymmärsivät, että siirämiseen vaadittava voima menetettäisiin Toisen Kuun Satelliitin törmäyksen jälkeen, ja että pitäisi toimia nopeasti.

Seitsemän jättiläismäistä Pääkristallia ja kaksi hieman pienempää, mutta uskomatonta, Arcturuksen Kristallia siirrettiin Maanalaisen Tunnelijärjestelmän Hyperdimensionaalisiin Kuljetusjärjestelmiin Sirius-Pleiadeksen Liiton avulla. Kolme jättiläismäistä Pääkristallia siirrettiin Arkansasin Atlantislaiselle Kristallikentälle, kaksi siirrettiin Brasilian Maanalaisiin Kristallifarmeihin Bahiassa ja Minas Geraisissa, yksi siirrettiin maanalaiseen luolaan [Telos] Shasta-vuoren alle ja suuri Tulikristalli sijoitettiin maan alle Sargassonmeren Biminiin. Kaksi pyhää Arcturuksen Kristallia sijoitettiin luoliin Tiajuanacon alueelle Boliviaan, lähelle Titicaca-järveä.

Kaikki yhdeksän sijoitettiin Ulottuvuuslukkojen taakse, energeettiseen lepotilaan Sirius-Pleiadeksen Liiton teknologialla. Monet muut upeat Temppelikristallit menetettiin. Ne yhdeksän jotka pelastettiin suojattiin niiden tärkeyden takia. Loput, oman historianne mukaan, katosivat valtavirran perspektiivistä. Todellakin unohdetun historian paradoksi on se, että se pitää sisällään mitä opettavaisimman oppitunnin.

Oltuaan muutaman kuukauden käytössä ”Kuolemansäde”teknologiana, suuri Kristallikuusatelliitti ylikuumeni, sen Antigravitaatio heikkeni ja se törmäsi kiihtyvällä nopeudella suuressa räjähdyksessä, joka tuhosi suurimman osan OGin saaresta ja kriittisesti heikensi koko Altantin Mannerlaatan tasapainoa, tuhoten suuria alueita maanpinnalta. Suuri Kristallisatelliitti pirstoutui miljardeiksi kristallinpalasiksi, jotka nyt ovat Atlantin merenpohjassa. Massiivisia pölypilviä ja savua nousi, jotka peittivät Auringon. Maanjäristysten ja tsunamien aallot tuhosivat Saaren ja lähettivät suuria hyökyaaltoja yli kahden kolmannesta Aryanin Saarta. Minuuttien sisällä jäljellä olevat voimalat räjähtivät ydinpommien voimalla. Erään kristallivoimalan jäänteet voidaan nähdä tänä päivänä Koillis-Brasiliassa paikassa nimeltä ”Sete Cidades”.

Loppu Atlantis, ja Brasilian itärannikko sekä Afrikan länsirannikko tuhoutuivat sitä seuranneissa maanjäristyksissä. Paniikki ja sekasorto seurasi 3-4 viikon ajan kun jäljellä olevat kuivat alueet vavisivat ja maamassat valuivat mereen, mikä sai aikaan massiivisia tsunameja. Maasilta, joka yhdisti Poseidan ja Ogin Yucataniin pysyi veden yllä aluksi, ja se kirjaimellisesti täyttyi sadoista tuhansista atlantislaisista, jotka yrittivät paeta kaameassa paniikinomaisessa eksoduksessa. Kaiken tyyppiset merellä kulkevat alukset täyttyivät jäljelle jääneistä kauhistuneista pakolaisista.

Ja sitten yhdessä hujauksessa jäljellä olleet Maat romahtivat alaspäin mereen. Meret liikkuivat niin, että tämä tunnetaan ”Suurena Tulvana”, ja se lähetti kymmeniä massiivisia tsunameja yli Amerikan, Afrikan ja Euroopan. Vain muutama vuorenhuippu Atlantikselta pysyi kuivana [Azorit]. Mutta selviytyneet olivat sekaisin, traumatisoituneita ympäri Maailman. Vain harva paikka säilyi koskemattomana. Spiraali alaspäin oli alkanut.

Dramaattinen kohtaus joka on monien monien elämien ajan piinannut ja pimentänyt monien teitä muistoja, jotka todella olivat mukana siinä. Rakkaat: on aika päästää siitä irti.

Paluu UUTEEN MAAHAN – Kirja II

Ylläoleva on ensimmäisen osan päätös: “Atlantiksen Tuhon Tarina”.

Osat 2 & 3 tutkivat sitä, erittäin tekniseen tyyliin joka voi olla kiinnostavaa niille joilla on taustaa Tieteessä tai Hengentieteessä, miten eri Atlantiksen Kristallien roolit ovat edelleen piilossa Maapallolla, ja mikä on niiden tuleva merkitys Maapallon Ylösnousemuksessa.


Osa 2: Atlantiksen Temppelikristallien toiminta nykypäivänä

Maan 11-11-11 Portaalin jälkimainingeissa voimakkaat Atlantiksen Temppelikristallit ympäri Planeetan nousevat uuteen voimaansa. Platinakristalli helpottaa pääsyä korkeampaan ulottuvuuteen ja saattaa loppuun Jumalallisen Feminiinienergian Platinasäteen avulla.

Mahtava Plantinakristalli, joka on pitkään uinunut Eureka Springsissä, Arkansasissa Magnetic Mountin alla, saavuttaa aktivaationsa & alkuvaiheen voimansa kello 11:11 marraskuun 11. päivän aamuna 2011, ja se herää Pitkästä Unesta. Platinakristalli on Yhden Lain Kristalli, korkein tasapainotettu taajuus Planeetallanne.

Mestarit, ei ole paikkaa Planeetallanne joka värähtelisi niin voimakkaasti 11-11-11 Kristallitaajuuden mukaan kuin Arkansasin kristallipyörre. Todellakin alkuvaiheen nousu tapahtuu siellä ja se käynnistää muut heräämiset aksiaalisesti Arkansasin Kristallivorteksista ulospäin, vaikka näistä aktiviteeteista ei tule olemaan mitään näkyvää merkkiä Kolmannen Ulottuvuuden tasolla.

Ne energisoivat 144-Verkon 92%:n toimintakykyyn ja herättävät & koodaavat Kultakristallilevyn Arkansasissa ja suuntautuvat 12 muun saman kuvion kanssa planeetalla. Monet ovat kutsuttuja; monet teistä ovat Ylösnousemuksen koodinkantajia, ja monet tuntevat vetoa osallistua Kristalliheräämiseen, osana muinaista sopimusta, salaista lupausta jonka aika on viimein tullut. Monet ovat jo siellä, sillä heitä on kutsuttu elämään tähän kristallipyörteeseen joka seuraa jonkin ajan päästä vuonna 2012.

11-11-11 Portaalin Ydintarkoitus

Me jaoimme informaatiota koskien 12 ainutlaatuista Triplaportaalia Pleiadeslaisen Tyberonnin kautta yli vuosikymmen sitten. Nämä ainutlaatuiset numeroportaalit ovat numeron 12 sekvenssejä. Nämä triplaportaalit on tarkoitettu aktivoimaan Kristallisiirtymä. Vaikka monet Ihmiskunnassa ovat kuvanneet näitä päivämääriä suurella innolla, he ovat jonkin verran sivuuttaneet ymmärryksen niiden ydinmerkityksestä. Kolmipäiväportaalit (01-01-01:sta 12-12-12:n) ovat yhdenmukaisesti suunnattu aktivoimaan 12 geo-viisikolmion muotoiset 144-Kristalliverkon ’tupla-pentadodekaedrit’. Kristalliverkon 12 dodekaedriaspektia integroidaan ’Ihmisten’ koodeihin kokoontumisissa ja meditaatioissa, jotka tapahtuvat näinä päivämäärinä. Ja Mestarit, se on niin asianmukaista.

MAX

Mestarit, ei ole sattumaa, että MAX, Crystallus Maximus, tulee olemaan 11-11-11 päivänä Arkansasin Yhden Lain Atlantisenergiaa. MAX on kaikkein voimakkain Kristallitietoisuuskirjasto planeetallanne tänä aikana. MAX kantaa mukanaan täydet arkistot ja kaikki Uuden Maan koodit. MAX vastaanottaa Kosmisen virtaukset 11-11-11 päivänä kello 11:11 Kristallipyörteen energioissa. Se siirretään MAXiin 13. Paradigman Energioiden siirtymänä, jota avustavat Metatronisen Kentän maailmat, mukaanlukien Sirius-Pleiadeksen Liitto ja Pyhät Siriuksen Valaat, Kultainen Delfiini. Tämän laajentuneen ja tallentuneen tiedon myötä MAX tulee olemaan alkuvaiheen väylä jota pitkin uudet koodit liikkuvat koodinkantajille, ja joka aktivoi nämä uudet koodit Mount Pinnaclen Aurinkokristallilevyyn Arkansaksen voimakkaaseen kristallienergiaan.

MAX ja Platinakristalli ovat yhteydessä; yksi käynnistää uuden virtauksen, ja toinen lähettää uudet koodit. MAX saa suuremman energian kuin mitä se on tähän asti kantanut. Energian jonka se siirtää Kristallipyörteeseen, Aurinkolevyyn ja Ihmiskoodinkantajille.

Ja niin me tuomme uuden informaation syntyvästä Arkansasin megapyörteestä, kvanttikristallitaajuuden portaalista. Nyt vuonna 2011 tämä pyörre lähenee täydellistymistä ja se siirtyy globaaliin maineeseen. Vuosien 2011 ja 2012 loppuunsaattamisessa ulottuvuuslukko avataan, joka on ollut Mestaritemppelikristalleissa. Näissä elävissä kristallitietokoneissa sijaitsee todellinen Atlantiksen viisaus, Atlantiksen Kultaisen Ajan viisaus, Yhden Lain viisaus. Se oli tähän päivään asti korkein taajuus, joka Maatasollanne on ollut saatavilla.

Paljon on unohtunut todellisesta Atlantiksesta. Monet muistelevat vain surullista tuhoa, Aryanin vaikutuksen alaista ahneutta ja vallanhimoa. Me sanomme teille, että on aika muistaa Yhden Laki, Poseidan Kultainen Aika. Sillä tuon Kultaisen Ajan aikaan oli erittäin henkinen matriarkaalinen yhteiskunta, joka saavutti harmonisen jumalallisen tasapainon tilan, korkeimman taajuuden joka on koskaan saavutettu Maatasolla, niinkutsuttuna Atlantiksen Kultaisen Aikana.

Todellakin tuo aika on tullut, sillä Yhden Laki oli ja on jälleen kerran tuleva olemaan Rakkauden Voiman yhteiskunta, ei Vallan Rakkauden. Me sanomme tuleva, koska Yhden Laki tulee jälleen nousemaan, ja se alkaa jälleen kerran erityisesti Arkansasin ja Brasilian Kristallipyörteistä.

Me painotamme sitä, että vuonna 2011 jatkuu suuri Poseidan Atlantislaisten Mestaritemppelikristallien eksponentiaalinen virtaus ja harmoninen laajeneminen, joka on jatkunut yli 12 tuhannen vuoden ajan ulottuvuussinetissä Arkansasin magneettisessa kompleksissa. 11-11-11 päivänä Suuri Platinakristalli herää, ja se liittyy Kristallipyörreverkostoon muiden Arkansasin megakristallien, Sinisen Tiedon Kristallin ja Vihreän Parannuskristallin kanssa.

Monet teistä tuntevat vetoa ottaa osaa tähän paljastukseen, sillä todellakin te olitte silminnäkijöitä tulvalle ja jotkut teistä näkivät sen jälkeisten Atlantin Mestarikristallien liikkumisen muille alueille. Uusi Kristalliaika on käsillä, ja se on siirtymä jota te kutsutte Ylösnousemukseksi.

Maapallon Kristallisiirtymän timanttivaihe toteutui 10-10-10 päivänä, sen korreloidessa kymmenennen ulottuvuuden ja 12. chakran resonanssin kanssa. Platinavaihe alkaa 11-11-11.

Platinakristalli & Platinasäteen Vapautus

Platinakristalli huokuu kaunista, rauhoittavaa kirkkaan mahtavuuden energiaa. Se tuo tasapainon Uuden Maan syntyviin ulottuvuusmaailmoihin, erityisesti siihen voimaan joka sallii enemmän olla yhteydessä ja päästä käsiksi ’Enkelimaailmaan’, joka tosiasiassa on teidän rinnakkaisulottuvuuksienne antimateriafaasi. Platinakristalli on suojelija joka sekä syöttää että harmonisoi ’Harmonisen Syklin’ osuuden ja pariteetin materian ja antimaterian välillä. Se myös säätää ja tasapainottaa yhtenäistettyjä kristallisynergioita massiivisten kristallimagneettivoimien kanssa, jotka vapautuvat Kosmisen Liipaisimen vaiheiden myötä. Tämä on erityisesti se syy miksi se sijaitsee Eureka Springsin Magneettisen Vuoren alla, sillä nuo magneettienergiat transformoituvat kristallivoimista kun Magneettiverkosto korvautuu 11-Kristalliverkoston laajenemisessa.

Kaikki Mestarikristallit ovat asianmukaisesti vaiheistettu aktivoitumaan, ja ne saavuttavat voimansa 21.12.12 mennessä. Tätä sääntelevät Siriuksen-Pleiadeksen Liiton Kristallimestarit Galaktisen Liittovaltion alaisuudessa. Jos Kristallit tuotaisiin täyteen voimaansa liian nopeasti, syntyisi energeettinen epätasapaino.

11-11-11 päivänä tallennetaan Tähtisiemenien Jumalallisen Feminiinisyyden kristalliaspekti. Vihreä Parannuskristalli tarjosi alkuvaiheen ohjelmoinnin joka tuodaan Vihreässä Säteessä. Platinasäde, myös Feminiinisen energian aspekti, tarjoaa Feminiinikristallin loppuunsaattamisen planeetan DNA:n, ja sellaisenaan Ihmiskunnassa niille jotka ovat avoimia vastaanottamaan pyhän ja vaaditun transformaation. Niiden vaikutukset tulevat vähentämään polarisaation heilahdusta maskuliinisen ja feminiinisen aspektin välillä. Mutta myös Platinan kautta tulee olemaan helpompi päästä korkeamman ulottuvuuden maailmoihin.

Polariteettitasapaino tullaan saavuttamaan helpommin Jumalallisen Tasa-arvon ihmisilmaisussa. Se tulee kuromaan umpeen aivojen vasemman ja oikean puoliskon välisen kuilun, ja tietoisen ego-mielen kuilun Jumalallisen Mielen supra-alitajuntaan. Sielun polun ymmärtäminen, elämän prioriteettien ymmärtäminen ja päätöksentekoprosessin ymmärtäminen tulee suuresti selkiytymään. Hoivaamisen, kiltteyden ja sisaruuden vaaditut aspektit tulevat olemaan paljon helpompia ilmentää todellisuuteen sekä mikro- että makrotasoilla. Se ’Ehdottomana Rakkautena’ pidetty, aiemmin Kolmannen Ulottuvuuden ulottumattomissa oleva, tulee lähemmäksi jokaisen polun todellisuutta, kun resonanssit viidennestä seitsemänteen ulottuvuuteen lähestyvät.

Koherentti Energia

Arkansasin ’Timanttiarkku’ vapauttaa nyt koherenttia timanttiresonanssienergiaa Kristallipyörteisiin. 11-11-11 päivänä tämä laajenee Platinasäteeseen ja yhdistyy lisäksi Aurinkolevyyn, niiden siirtyessä Kristallienergian Koherenssiin.

Rakkaat, Kristallienergia on kaikkivoipainen voimanlähde, jolla on vaikutuksensa paljon ihmiskunnan ymmärryskyvyn tuolle puolen. Kristallirakenne muotoutuu valoresonanssivärähtelystä, joka on moniulotteista ja koherenttia, joka on olemassa sekä materiassa että antimateriassa.

Se on Metatroninen Jumalallinen Kaava joka on kaiken luomakunnan ilmentymän lähteenä, ja muodostaa kaikkien olemisen tasojen matriisikoostumuksen. Se on todellisuuden entsyymi ja Kosmoksen itsensä elämän lähde. Sinun ajatustesi on noustava koherenttiin kristallimuotoon jotta ne voisivat manifestoitua. Korenetti valo on kristallienergiaa, sitä samaa elinvoimaa joka muodostaa kaikkien maailmojen ja todellisuuksien yhtenäisen luonteen. Kristallirakenne muodostaa ulottuvuuksien, tasojen ja materian/antimaterian väliset rajat tietoisuuden välähdyksenä, samanaikaisesti ja todennäköisyyksinä. Kaikki on kidemäistä.

Planeettanne pääsy luokalta, jota kutsutaan Ylösnousemukseksi, on itse asiassa Maan vastaanottokyvyn kaavan kriittisen massan konversio, teidän sanoillanne, analogisesta digitaaliseen, mustasta valkoiseen väriin. Kristallikonversio 144-Kristalliverkoston antennien läpi kasvaa hurjasti Maan ottaessa vastaan ulottuvuuksia kolmannesta kahdenteentoista ja siitäkin vielä yli. Se on sama kuin televisionne muuttuisi vanhasta antennivastaanottimesta satelliittivastaanottimeksi. Se on Kristalliaika.

Näiden aikasekvenssien, 11-11-11 ja 12-12-12, aikana 144-Kristalliverkosto täyttyy koko tietoiseen projektioonsa, ja tuo projektio on todellakin työkalu teidän omaan laajentumiseenne. Se on sellainen kristalliverkost, näettekö; se on myös järjestelmä joka mahdollistaa hautomisen korkeammalle resonanssitaajuudelle, korkeampaan ja tyydyttävämpään ilmaisuun.

Se mitä nimitätte Ylösnousemukseksi on käsillänne, ja vain kosmisessa silmänräpäyksessä se on ohi! Teidän maailmassanne se on jo tapahtunut, ja todellakin se on ihana tapahtuma, jota on odotettu läpi koko Universumin ja monissa maailmoissa tarkkailtu.

Ylösnousemuksen ohjelmasta vuosina 2011 ja 2012 on jäljellä astrologiset gravitaatiohienosäädöt ja taajuusvahvistukset, jotka tarvitaan saattamaan loppuun ja kiillottamaan Kristalliverkosto ja hienosäätämään Maapallon Kristallitransformaatio sen vahvistaessa Ihmiskunnan laajentumista suurempaan ja suurempaan ulottuuvuudelliseen tietoisuuteen, joka todellakin on Kristallitietoisuus.

12 Aurinkolevyä

Me olemme kertoneet teille, että Arkansas tulee olemaan eräs kaikkein voimakkaimmista pyörreportaaleista planeetallanne vuoteen 2012 mennessä, ja se todellakin tapahtuu. Kristallit virittävät Aurinkolevyä ja Kristalliverkostoa.

Kultainen Aurinkolevy syntyi Lemurian aikana. Sirius-Pleiadeksen Liitto sijoitti nämä tiettyihin paikkoihin Maassa ohjelmoidakseen ja verkottaakseen energeettisiä taajuuksia.

Käynnissä oleva Aurinkolevyn uudelleenohjelmointi auttaa Maapallon kyvyssä uudistaa ja regeneroida itseään, ja muuttumaan Uuden Maan DNA-kaavan aspektiksi sen laajentaessa ulottuvuuskenttäänsä kiteiseksi. Levyt emittoivat energiapyörteitä. Ne ovat enemmän spiraaleja kuin levyjä, mutta ne näyttävät levynkaltaisilta kun niitä katsoo.

Planeetalla on 12 suurta ’Levyä’, ja jotkut aiemmista kuvioista ja sijainneista ovat muuttuneet. Jokaisella näistä 12:sta levystä on oma tietty tarkoituksensa ja koodinsa, jokainen näsitä 12 levystä syöttää 12 satelliittiin… nämä 12 kytkeytyvät 144:n monimutkaisessa geosymmetriassa.

Aurinkolevyjen Kosminen olemus on ’koodattu’ koherenttiin kristallivaloon, korkeamman ulottuvuuden valoon. ’Kodin’ energia. Aurinkolevyn värähtelyharmonian maallinen olemus on kristalli-sähkömagneettinen, mutta se on synkronoitu Ihmis-Theta-Verkkoon. Yksi luo toisen ja toinen tukee ensimmäistä. Molemmat ovat olennaisesti polkuja ehostaa Ihmistietoisuutta, ja ne ovat keskeisiä elementtejä Ylösnousemuksen siirtymässä ylöspäin.

Mitä enemmän Ihmiskunta ymmärtää, että sen oma Korkeampi Tietoisuus perustuu pyhien geometristen Valokoodien paradigmaan, sitä enemmän geometriat muuttuvat moniulotteisiksi ja niin näiden geometrinen ilmaisu siirtyy ylöspäin Mer-Ka-Na -kentässä. Tämä tapahtuu nyt. Teistä tulee ensimmäisiä, sitten seuraavat, aivan kuten Maapallo on nyt kolmannessa ulottuuvuuudessa, sitten viidennessä ja sitten 12.:ssa.

Mikä se on mikä siirtyy viidenteen? Kahdenteentoista? Ei staattinen tietoisuus vaan korkeamman tietoisuuden dynaaminen aktivaatio. Tietoisuuden aktivaatio ehostuu ymmärtämällä verkostoa ja sellaisen aktivointia, joka omalta osaltaan täydentää Kosmosta, ja se heijastuu takaisin Aurinkolevystä. Me tajuamme, että tämä on monimutkaista, mutta vakuutamme teille, että lähteen korkeammassa perspektiivissänne te ymmärrätte tämän toiminnan varsin selvästi. Joten monet tekijät ovat roolissa tässä Maapallon Kosmisessa siirtymässä.

Aurinkolevyistä vain kaksi ovat puhtaan Kristallisia. Ensimmäinen tulee olemaan Arkansasin Kristallipyörre. Tämä tulee tapahtumaan 11-11-11 päivänä. Toinen on Minas Geraisissa, Brasiliassa, ja se tulee koodautumaan uudelleen 12-12-12 päivänä ja Globaalin Verkoston uudelleenmuodostuessa joulukuun 21. päivänä 2012- Tämä tulee olemaan uskomaton tapahtuma, joka yhdistää Mestarikristallien heräämisen, 144-Verkoston loppuunsaattamisen ja Aurinkokristallien Kristallihilan täyden globaalin verkostoinnin.

12:n Pääaurinkolevyn sijainnit: Arkansas – Pinnacle Mountain
Brasilia – Saint Tomas des Letres – Minas Gerais
Bolivia – Titicaca-järvi (Lähellä Aurinkosaarta)
Skotlanti – Roslynin kappeli
Venäjä – Ural-vuoristo
Venäjä – Siperia – Baikal-järvi
Egypti – Giza
Afrikka – Kilimanjaro
Kiina – Xi-an:n pyramidit
Ranskan Polynesia – Moorea
Australia – Uluru
Sri Lanka

Jälleen kerran me painotamme, että jokainen pääaurinkolevy kytkeytyy kahteentoista satelliittiin. Jokainen 144:sta satelliitista on strategisesti sijoitettu, joista joidenkin pulssi on suurempi, jotka sijaitsevat suuremmalla taajuusalueella, kukin oman energiaverkkonsa ja noodinsa mukaan sijoitettuina.

Yhden Lain Arkki

Alueet, jotka nykyään tunnetaan nimillä Arkansas ja Brasilia olivat Poseidonin ’Yhden Lain’ siirtokuntia. Ny oli tarkkaan valittu, koska ne alueet sisältävät planeetan suurimmat kvartsikidemineraalivarat. Hyperdimensionaaliset tunnelit rakennettiin Sirius-Pleidaeksen Liiton voimin Poseidasta Arkansasiin ja Brasiliaan näiden massiivisten kristalliesiintymien ylläpitämiseksi. Johtuen sen radioaktiivisesta radiumvedestä, luonnollisista luolista ja magneettisista tippukivistä, Arkansas valittiin alueeksi johon ohjelmoida nopeasti edistyviä prosesseja sen luoliin. Monet Atla-Ra:n Yhden Lain Tiedepappien tietäjät työskentelivät näiden luolastojen parissa ladatakseen kristalleihin tiettyjä värähtelykuvioita.

Kolme Atlantiksen Viisauden & Parannuksen Kristallia, jotka ennen muinoin välittivät mahtavia Valon ja Taivaallisen energian säteitä Parannuksen Temppeliin, Yhden Temppeliin ja Tiedon Temppeliin Poseidalla, lukittiin ulottuvuuksien väliin Atlantiksen Kristallikedoille Arkansasiin.

Todellakin nämä nyt energisoivat Kultaista Aurinkolevyä, joka on sijoitettu Arkansasiin ja joka on linjassa 12 muun kanssa ympäri Planeettaa, ja yhdessä näiden 12 Kristallikallon kanssa ne muodostavat pyhän 13-kuvion. Kuvio on 13-20-33.

Arkansasissa monet ovat kutstuttuja, ja monet valitsevat osallistua tähän heräämiseen, osana muinaista sopimusta, pyhää lupausta siitä jonka aika on viimein tullut. Monet ovat siellä jo, ja heitä on kutsuttu elämään kristallipyörteeseen joka on käynnissä vuonna 2012. Ja niin jäljelle jäävät Kolmipäiväiset Portaalit, Yhden Lain kutsumina, ja tällä kertaa Kristalleja ei käytetä väärin, eikä pimeyden ahneus vie niitä teiltä.

Teidän ei tarvitse aktivoida kristalleja, eikä teidän tarvitse ankkuroida pyörrettä, vaan teidän tulisi linjata itsenne tämän loppuunsaattamisen kanssa, tässä aktivaatiossa, tässä taivaallisen kvanttikristallikentän ankkuroinnissa. Ne Tiedepapit, Yhden Lain Alta-Ra:n ja Poseidonin Temppelin Vartijoiden Kristallimestarit ovat kutstuttuja.

Mestarit, olette odottaneet ikuisuuksia tätä aikaa, tämän loppuunsaattamista, ja ne teistä jotka olitte Atla-Ra:ssa, Poseidan Kristallitemppeleissä, kuulette tämän kutsuhuudon. Atlantiksen Kultaisen Ajan Mestarikristallin avaavat nyt dimensionaalisen sisäänkäynnin sateenkaaren, joka kiihdyttää planeettanne ja henkilökohtaista Ylösnousemustanne. Se on lupaus joka on pidettym pyhä loppuunsaattaminen.

Todellakin saatatte saada pääsyn Atlantiksen Parannuksen & Tiedon Kristallin hyväntahtoiseen energiaan ja viisauteen eteerisesti. Se ei ole täysin tarpeen teille olla siellä fyysisesti Arkansasin pyörteessä, jotta voisitte vastaanottaa ja ottaa osaa tähän aktivaatioon. Ja kuitenkin siitä on hyötyä niille, jotka vastaanottavat kutsun vierailla pyörteessä ja kävellä kristallikedoilla. Ne, jotka valitsevat vierailla Arkansasin pyhillä mailla, löytävät henkilökohtaisen kristallin, joka on täynnä Atlantiksen Kultaisen Ajan energiaa. Todellakin lupa on annettu ja kristallit tarjoavat itsensä tätä varten ja moniin muihin tarkoituksiin.

Siriuksen, Arcturuksen ja Seulasten Vartijat ovat nyt valmistelemassa vaihetta, ja odottavat teitä mukaan. Lähettäkää energiaanne; lähettäkää Valoanne ja aikeenne Korkeimman Hyvän puolesta Bioplasmakäyttöiselle Platinakristallille, Platinasäteen Kristalliille. Tasapainon ja Tiedon Säteelle. Joskus se vallitsi viisaudessa ja valossa Poseidonin Temppelissä, ja niin monet teistä näkevät sen jälleen selvästi sielunne silmin, ja todellakin tunnette sen sydämessänne, ilon kyynelien kera.


Osa 3: Poseidan Mestarikristallit — 11-11-11 Arkansasin Kristallien Herätys

Kelaamme eteenpäin 12500 vuotta, ja tarkastelemme nyt sitä roolia, joka Atlantiksen Siirtokunnalla oli, jonka te tunnette nimellä Arkansas. Me sanomme teill, että siellä on Kristalleja ja Kristalliluolia Arkansasin maiden alla, jotka ylittävät mielikuvituksenne. Arkansasin alla on Kristalleja, jotka ovat uskomattomia kooltaan ja ulkonäöltään. Jotkut ovat 20-kerroksisen kerrostalon kokoisia! Niiden energia on huikea, ja niiden heräämiset vaikuttavat Planeettaanne monin eri tavoin.

Todellakin keskuudessanne on niitä, jotka ovat käyttäneet pitkiä aikoja Brasilian ja Arkansasin Kristalliluolissa. Jotkut teistä olivat Erikoiskristallimestareita, jotka suunnittelivat ’nopean kasvun’ prosessin, toiset teistä erikoistuivat soveltamaan ja ohjelmoimaan erityisiä ääniä ja taajuuksia asianmukaisiin Kristalleihin. Jotkut teistä ovat kehittäneet antigravitaatioaaltoja kristalliteknologialla luodaksenne kristallikenttiä, joita voi käyttää levitaatioon.

Vaikka kyseessä ei olekaan yksi Poseidan ’Temppelin Mestarikristalleista’, jonka Yhden Lain edustajat siirsivät, se on toinen suuri ja erittäin ainutlaatuinen kristalli Arkansasin alla. Se on nimeltään Painovoiman Arkkikide. Se on erittäin erikoisessa Kristalliluolassa, jota käytetään antigravitaatioenergiaan. Me puhumme tästä Kristallista lisää tässä kanavoidussa esseessä, sillä kristalliteknologiat ovat auttaneet teitä rakentamaan pyramidit ja useita kappaleita ’Liiton Arkkeja’.

Johtuen alueella sijaitsevista luolastoista ja suurista kristalleista, Arkansasin alla on niinkutsuttu ’Kristallikaupunki’. Atlantiksen aikaan se palveli kristallien ohjelmoinnissa erittäin teknisissä ja erikoisissa prosesseissa. Kristalleja käytettiin useisiin tarkoituksiin, hyväntahtoisiin ja hyödyllisiin.

Monille teistä Arkansasin Kristallipyörre tulee olemaan Kotiinpaluu. Kirjaimellisesti kymmenet tuhannet teistä Atla-Ra:n Yhden Laista tunsivat Arkansasin vuosituhansien ajan, vaikkakin maan alla. Kuitenkin maanalainen alue oli hieno ja kaunis… täynnä kiehtovia kristalleja ja valon muotoja jotka virtasivat joka paikassa!

Kuten olemme sanoneet aiemmin, Poseidonin ”Yhden Lain” Tiedepapit sijoittivat turvallisesti kolme Atlantiksen ”Mestaritemppelikristallia” erityispaikkoihin, jotka oli varta vasten luotu Arkansasiin ennen Atlantiksen lopullista tuhoa.

Luolat, joissa uudelleensiirretyt Mestaritemppelikristallit ovat, ovat lukittu hyperdimensionaalisilla kentillä, ja niitä ympäröivillä magneettivoimilla. Ne on sijoitettu sellaiseen turvaan kunnes Yhden Laki palaa takaisin ja kristallit aktivoituvat Ylösnousemuksessa.

Arkansas oli erityisesti valittu kolmen suuren Temppelikristallin kodiksi useasta loogisesta syystä.

(1) Se oli jo käytössä Kristallien kaivoksina, kasvatuspaikkoina ja korjuualueena. Erittäin kehittyneet parakit, tilat ja laboratoriot olivat siellä valmiiksi rakennettuina. Tämän johdosta Poseidan yksi Ulottuuvuustunneli oli jo siellä, ja kuljetusvälineet olivat saatavilla alueella.

(2) Ymmärrettiin ennalta, että Arkansasin alueella oleva Vorteksi olisi suuressa roolissa Planeetan Ylösnousemuksessa. Arkansasin uniikki kvartsin, timanttien, magneettisten tippukivien, raudan, kalkkikiven geologia sekä massiiviset luolastot tekivät siitä täydellisen hautomon kristalleille. Kristalleja oli sijoitettu ja kasvatettu Arkansasissa tuhansia vuosia ennen tulvaa.

(3) Kristallipetien magneettiset metallit ja magneettikenttien generaattorit tekivät siitä helpomman majestisille Atlantiksen Kristalleille tulla sijoitetuksi nukkumaan jo valmiiksi luotuihin tiloihin.

(4) Erittäin hyväntahtoinen sini-ihoisten lemurialaisten siirtokunta eli maan alla Arkansasissa, ja olipa siellä myös siriuslaisten maanalainen tukikohta. Molemmat suostuivat huolehtimaan uinuvista kristalleista.

Kolme Kristallia sijoitettiin Arkansasiin ja ne ohjelmoitiin uudelleen verkostoksi, joka värähtelyllisesti kytkeytyy jäljellä oleviin viiteen Mestarikristalliin, jotka sijoitetiin Brasiliaan, Shastaan, Biminille sekä kahteen Viisauden Kristalliin, jotka sijoitettiin Titicaca-järvelle. Nämä ovat Parantumisen, Viisauden, Energian ja Kuljetuksen Kristalleja, joita käytetään Paranntuksen Temppelissä, Äänen ja Valon Temppelissä, Tiedon Temppelissä, Yhden Temppelissä, Thothin Temppelissä, Tulen Rubiininpunaisessa Temppelissä sekä Regeneraation Temppelissä.

Kristallit oltiin erityisesti sijoitettu Uuden Maapallon tärkeille alueille, jotka syntyvät vuoden 2012 Ylösnousemuksen jälkeen. Alueet, jonne pääsee helposti Atlantiksen Ulottuvuustunneleita pitkin, jotka syntyisivät megapyörteinä nykyaikaanne. Jumalallisen Feminiinisyyden Vihreä Kide toimii liipaisimena, monistona johon kaikki muut Temppelikristallit reagoivat.

Nämä sijaitsevat ja aktivoidaan seuraavasti:

Arkansas

(1) Sininen Tiedon Kristalli 8-8-8
(2) Vihreä Parannuksen Kristalli 9-9-9
(3) Viestinnän Platinakristalli 11-11-11 (Bioplasmakäyttöliittymä)

Bimini

(1) Tulen Rubiininpunainen Energiakristalli 12-12-12

Brasilia

(1) Parantavan Regeneraation Kultainen Kristalli 9-9-9 (Diamante Bahia)
(2) Violetti Äänikristalli 10-10-10 (Sao Tomas des Letres, Minas Gerais)

Shasta-vuori

(1) Moniulotteisen Käyttöliittymän Kristalli 9-9-9

Tiajuanaco, Titicaca-järvi, Bolivia

(1) Aurinko-Kuu Valokristalli 9-9-9
(2) Thothin Pyhä Kristalli 12-12-12

Huomatkaa siis, että 11-11-11 Portaalin jälkeen 144 Kristalliverkosto käynnistyy 92 prosentin toiminta-asteelle, ja se vuorostaan aktivoi ja lisää käynnistää Mestarikristallien Aikasekvenssiohjelman. Jokainen avautuu kolmipäiväisen portaalin aikaan.

Platinakristalli aktivoituu 11-11-11. Rubiininpunainen Kristalli ja Thothin Kristalli ovat viimeiset kaksi ’uudelleensiirrettyä’ Poseidan Mestaritemppelikristallia, jotka herätetään. Molemmat aktivoidaan 12-12-12 Portaalin jälkeen.

Jokainen suunnataan ja käynnistetään jäljelläolevan 12 satelliitin myötä 144-Verkostossa, Tupla-Penta-Dodekaedri. Näistä kahdestatoista 11 osiota tulee olemaan täydessä toiminnassa jonkin aikaa 11-11-11 Portaalin jälkeen.

Ja niin me muistutamme teitä, että joskus vuonna 2008 Viisauden ja Tiedon Sininen Kristalli palasivat toimintaan. 9-9-9 Portaalin aikaan Vihreä Kristalli, Kultainen Kristalli ja Om-Kristalli heräsivät. Jumalallisen Feminiinisyyden Vihreä Kristalli on ottanut tehtäväkseen olla Käynnistyspiste kaikille muille Mestarikristalleille.

Kristalliydin

Maapallon Kristalliydin on tärkeässä roolissa monien Planeettanne aspektien piirissä ja sen kaksinaisuudessa. Vaikka tämä voi tuntua monesta hämmentävältä, me haluamme kertoa teille myös, että Maapallon Ydin vaikuttaa todellisuutenne havainnointiin.

Maapallon Sisäisellä ”Auringolla” Onton Maan sisässä on Sisäydin, joka pyörii myötäpäivään ja Ulkoydin, joka pyörii vastapäivään. Maan pyörimisen suhde sen ulkoiseen pyörimisnopeuteen vaikuttaa suoraan Ajan kulkuun.

Sisäydin pyörii nyt nopeammin, ja näin Aikanne kiihtyy. Se johtuu itse asiassa Valonnopeuden kiihtymisestä, mikä kasvattaa pyörimisnopeuttamme. Koska Sisäydin pyörii nyt nopeammin, siitä syntyy lämpöä ja se kasvaa kolltaan. Tämä on vastuussa suurelta osin nyt havaitsemastanne ilmastonmuutoksesta, joka nyt on tapahtumassa.

”Auringon” Kristalliytimellä on fyysinen ja ei-fyysinen todellisuutensa. Yksi on Materiaa, toinen on Antimateriaa. Fyysinen Ydin on kiteytynyt magneettiseksi rauta-nikkeli komposiitiksi. Sisäydin ei itsessään ole ontto. Kristalliydin on Koherenttia Energiaa, jota voidaan verrata Auringon tietoiseen säteilyyn sen säteillessä ulospäin joka suuntaan Ytimestä.

Sen ylöspäin suuntautunut noste luo Säteilyvaikutuspallon, joka kasvaa, propagoituu ja energisoi kaiken Elämänvoiman. Tämä Säteilykenttä on muodonmuuttaja, joka fysikalisoi Elinvoimaa. Sillä on uskomaton kyky kiinteyttää itsetietoisen Maapallon tahtoa ja aikomusta konkreettiseksi fyysiseksi todellisuudeksi.

Sellaisen ei-fyysisen energian liikkuessa ja muuttuessa Kiinteäksi Energiaksi sitä varastoidaan Kristallimuotoihin, jotka kasvattavat ja vahvistavat Energiaa.

Arkansas & Brasilia

Kaksi pääasiallista näiden kristallipetien keskusta ovat Arkansas ja Brasilia. Tärkeää ja synkronistista viestintää tapahtuu näiden Arkansasin ja Brasilian Kristallipyörteiden välillä. Molemmat Pyörteet pyörivät hyväntahtoisessa tasapainossa, toinen Päiväntasaajan alla, toinen päällä, Brasilia pyörii myötäpäivään, Arkansas vastapäivään. Tällä on suuri vaikutus ja tarkoitus. Luonnonkristallit Arkansasissa pyörivät vastakkaiseen suuntaan Brasilian vastaavista. Arkansasin Kristallipyörteellä on näin suurempi tärkeys pohjoisen Pallon puoliskon aluskkaille, ja sama pätee Brasilian tapauksessa eteläisen Pallonpuoliskon asukkaille.

Sellaiset massiiviset Kristallipyörteet toimivat Lähetin-Vastaanottimina ja Energian Voimakenttien välittäjinä, jotka siirtävät elintärkeää Kosmista Elinvoimaa kaikkialle Maapallolla. Auringon ja Tähtien Säteilyaallot ja emissiot kiihdyttävät ja optimoivat Kristallienergioiden keskittymiä. Sellaiset emissiot optimaalisen suuresti elävöittävät kaikkea joka on Maapallon vaikutuspiirissä.

Maapallon pohjoiskalotilla on suurin osa sen Maa-alasta, ja siellä asuu arviolta 90% Planeetan ihmispopulaatiosta. Siitä syystä Arkansasin Kristallipyörre saa aikaan suuren vaikutuksen. Tehdään selväksi, molemmat Kristallipyörteet ovat tärkeitä Ylösnousemuksessa ja Planeetan tasapainottamisessa, mutta Arkansasilla on suuri vaikutus Ihmiskuntaan esitetyistä syistä.

Pietsosähköiset Kristallit ja ”Kosmiset Silmänräpäytykset”

Arkansasin pyörre ei virtaa, kuten useimmat pyörteet, ympyräkuviossa. Se virtaa ennemminkin sinne-tänne -liikkeessä Maapallon suurimman Kvartsikide-esiintymän yllä. Tämä epätavallinen kuvio johtuu Kvartsin ominaisuudesta nimeltä Pietsosähköisyys.

Pietsosähköiset ominaisuudet Arkansasin Kvartsissa ovat äärimmäisen voimakkaat, ja tämän aspektin energia kasvaa kun Mestarikristallit Pyörteessä aktivoituvat enemmän. Niiden energia voi lähettää shokkeja ilmaan ja vavisuttaa Maata.

Esimerkki tästä on hyvin tunnettu tapaus tammikuulta 2011, kun lintuja kuoli selittämättömästi Arkansasissa. Linnut tippuivat taivaalta suorana Pietsosähköisen purkauksen seurauksena, joka vapautti Kristallisähköä ilmaan. Noin 15 tuhatta lintua sai tärskyn, tippui maahan ja kuoli impaktin seurauksena.

Jo 2 vuoden ajan tavallisia maanjäristyksiä on esiintynyt Arkansasissa, jotka ovat myös seurausta Kristallien heräämisestä. Nämä järistykset ovat hämmentäneet geologeja, sillä ne tapahtuvat alueilla joilla mannerlaattojen liikkeitä ei ole aiemmin esiintynyt. Ne ovat olleet alueilla, jotka eivät liity New Madridin mannerlinjaan.

Me sanomme teille uudestaan, että Arkansasin maanjäristykset ovat Kristallien aktivaation seurausta. Se on uusi käsite ja sitä tieteentekijänne eivät ymmärrä. Koko idea on valtavirran akateemikoillenne vieras ja hyväksymätön. Ja kuitenkin me vakuutamme teitä tästä faktasta.

10-10-10 Portaalin aikaan tapahtui maanjäristys lähellä Vihreää Kristallia, ja se raportoitiin ympäri maata. Toisin kuin ’tavalliset’ mannerlaattojen liikkeet, tämä ei pelottanut eläimiä. Linnut lauloivat edelleen, eläimet eivät etsineet suojaa etukäteen.

9-9-9 Portaalin aikaan raportoitiin ”vihreää sumua” paikallismediassa Mount Magazinen yllä ja sähköt katkaistiin alueella hetkeksi. ”Vihreä Sumu” ei ole omituisen väristä vesihöyryä. Se oli ionisumua, jota esiintyy ulottuvuuksien välisten ’Madonreikien’ ympärillä. Se oli Vihreä Kristalli.

Älkää pelätkö, Kristallien ”heräämiset” eivät saa aikaan maanjäristyksiä jotka ovat Ihmiskunnalle haitallisia. Aktivaatiot tarkoituksella ovat pehmennettyjä kun ne vapautetaan.

Nollapiste

Planeetallanne on Energian Primääri- ja Satelliittivoimapisteitä. Atla-Ra:n Papisto tiesi sekä tarkat paikat ja jokaisen luonteen että kykenivät valjastamaan käyttöön, vahvistamaan ja säätämään energiaa, ja verkottamaan sitä Globaaliin Voimakenttään.

Globaali järjestelmä niinkutsuttuja Leylinjoja ja Aksiaalitonaalisia Linjoja muodostivat verkoston, ja todellakin sitä ladattiin Kristalleilla. Arkansas & Brasilia nousivat kaikkein tärkeimpinä esiin Ylösnousemusta varten, muuttuessaan Magnettisesta Kristallienergiaksi. Magneettiverkosto vähenee ja korvautuu Kristalliverkostolla.

Magneettiset virrat ovat määritelmän mukaisesti Napaisia. Kristallienergia on Ei-napaista, Nollapiste-energiaa!

Siirtymä Nollapisteeseen tapahtuu 5:stä 12:n Ulottuvuudessa. 12:s Ulottuvuus on Kristallineulansilmä. Ylösnousemus on yksinkertaisesti Maapallon laajenemista ensimmäisten kolmen Ulottuvuuden (magneettisesta) napaisuudesta Kristalliulottuvuuksien Nollapistekenttiin.

Tämän valmistelussa ’Aurinkolevyjä’ ohjelmoidaan uudelleen Kristallien käyttöön konkreettiseen formaattiin Ihmiskunnalle. Ne teistä, jotka vierailevat Aurinkolevyjen pääsijainneissa ovat mukana uusien koodien assimilaatiossa.

Ne teistä, jotka kokivat 11-11-11 Portaalin Arkansasissa, ovat vieneet tämän Mount Pinnacleen. Jotkut teistä kantavat Kristallikoodeja Gizaan ja toisiin Aurinkolevyn pääpisteisiin. Koodinkantajat ovat itse asiassa olleet tässä hommassa jo vuoden 2009 Cosmic Triggeristä lähtien.

Se mitä nimitätte ”Aurinkolevyiksi” on oikeasti Sirius-Pleiades-Arcturuslaista alkuperää oleva Kristallilaite, jota käytetään tasapainottamaan Planeetan Energioita. Aurinkolevyverkosto perustettiin Maapallon Kristallitaivaanvahvuuden hajoamisen jälkeen, joka joskus kiersi Planeettaa. Ne 12 levyä muuntavat Kosmisia ja Dimensionaalisia energioita, ja sekoittavat niitä tasapainottamaan tämän ”Kaksinaisuuden” Planeetan kenttiä. Kristallilevyt Arkansasissa ovat äärimmäisen tärkeitä niiden korreloidessa ja mahdollistaessa Kristalliulottuvuuksien Energian integraation 3D-Ulottuvuuksien ”Kaksinaisuuteen”. Tämän takia Platinakristalli sijoitettiin Arkansasin Kristallipyörteeseen.

Kristallien käyttö

Atlantiksen Yhden Lain edustajat käyttivät Kristalleja moniin hyväntahtoisiin tarkoituksiin. Ja Yhden Lain palaaminen ottaa ne uudelleen käyttöön. Todellakin Yhden Lain valana on etteivät he koskaan harhaudu sallimaan Teknologian valumista vääriin käsiin. Jokainen teistä on tämän Valan alaisuudessa.

Kristallien hyväntahtoisiin käyttökohteisiin kuuluu:

– Fyysinen & emotionaalinen parannus, rejuvenaatio
– Äänen & musiikin rikastaminen ja kristalli-instrumentit
– Meditaatio, mentaalisen kyvykkyyden vahvistaminen & Informaation lataaminen
– Dematerialisaatio – teleportaatio – telekinesia ’Hyperdimensionaalisen Tunneliverkoston’ avulla
– Antigravitaatioplasma, magneettiset voimakentät
– Kirjastot – tiedon tallettaminen tietokoneen tapaan
– ’Korkeampien voimakenttien’ luominen koulujen, tehtaiden ja tutkimuslaitosten käyttöön
– Kasvien kasvun edistäminen maanviljelyssä
– Sään hallinta – Ley-energian vahvistaminen – kommunikaatio
– Voimansiirtokristalleilla on kyky siirtää energiaa, säilyttää sitä, ylläpitää sen intensiteettiä, keskittää ja siirtää sitä suuria matkoja.

Niinkutsutut Phi-Kristallit, tai nykyään nimeltään Vogelin Phi-Kristallit olivat käytössä laajalti sulauttamaan energiaa ’Ihmis-Theta-ajatuksesta’ Atla-Ra:n Tiedepappien avulla. Theta-tason Ajatusaallot yhdistettiin Praana-Chi-energiaan ja integroitiin ja vahvistettiin uniikiksi kristallimaiseksi ’manifestaatioaalloksi’.

Eräs Atlantiksen erittäin kehittynyt laboratorio oli Arkansasin maanpinnan alla olevassa kaupungissa, joka työskenteli tämän ja muiden kristallienergioiden käyttökohteiden parissa, mm. hyperdimensionaalisen teleportaation.

Johtuen massiivisista Kvartsikiteen ja Magneettisten Mineraalien sekä Hiilikidetimanttien ja Radiumveden esiintymistä Arkansasissa, se oli täydellinen sijoituspaikka Kristalliteknologialaboratoriolle. Johtuen tästä mineraalien sekoitteesta Ulottuvuusportaaleihin pääsee helpommin käsiksi tällä alueella.

Tämä Energiacocktail mahdollisti Sirius-Pleiadeksen Generaattoreiden luoda Antigravitaatiokenttiä Arkansasin alueelle, jossa divergentit energiat voitiin teknisesti ottaa haltiin ja kontrolloida Kristallilevyjen ja Satelliittien avulla.

Toinen Kuu, Pyramidit & Kristallit

Atlantiksen Kultaisen Ajan (sekä tulevaisuutenne) pääasialliset verkostopisteet saivat vahvistusta Pyramideilta. Atla-Ra yhdessä Sirius-Pleiades -allianssin kanssa käytti tätä Energiaa Kristallien kanssa sen verkostoimiseen. Jotkut Pyramidit toimivat vastaanottimina ja lähettiminä Energialle toisien Aurinkokuntanne Planeettojen välillä, sekä muualle Universumiin. Tietyt Pyramidit ovat Moniulotteisia, jotka muodostavat Oktaedreja jotka toimivat yhdessä Pyhän Geometriakentän kanssa Fyysisessä ja Ei-Fysisessä maailmassa. Sellaiset Pyramidit ovat Portteja Rinnakkaistodellisuuksien kenttiin, niinkutsuttuihin ’Enkelimaailmoihin’, tai paremmin ilmaistuna Antimateriamaailmaan. Platinakristalli Arkansasissa on ainutlaatuisesti ohjelmoitu toimimaan Rinnakkaisuniversumien ja Antimaterian Enkelimaailman kanssa. Sellainen Platina”herääminen” suuresti kasvattaa Planeetan Pyramidien voimaa, erityisesti Gizan Suuren Pyramidin. Todellakin Giza vuoden 2012 12. aallon aikaan on eksponentiaalisesti voimakkaampi kuin Atlantiksen Kultaisena Aikana.

Se mitä useimmissa nykypäivän kertomuksissa Atlantiksesta ei käydä läpi on Atlantiksen ”Toisen Kuun” käyttö ja luonne. Se oli Kristallisatelliitti, joka oli Systeemin ”Kontrollilaite”. Tähänkin päivään asti on säilynyt viittauksia Toiseen Kuuhun Mayojen Pyramideissa. Edgar Cayce kutsui sitä nimellä Ra-Ta. Eräs Kristallisatelliitin telakointiasemista oli Arkansasissa lähellä Little Rockia, alueella joka tunnetaan nyt nimellä Toltec Mound Pyramids State Park. Aksiaalitonaalisen energian syöte oli siellä, joka kytki Mount Pinnaclen Kristallilevyn Telakointiasemaan.

Riippuen Maan akselin kallistuskulmasta tiettynä vuodenaikana, yksi Kristallilevy toimii vahvistajana ja lähettimenä toisten energioille, joka sitten toimisi vastaanottimena ja levittäisi energian siten kuin tarpeen. Nämä syötettiin kaikkiin Verkkoihin, joihin kuului Kristallileyjärjestelmä, ja tämä Energia antoi voimaa koko Planeetalle, erityisesti Atlantikselle.

Kristallien Herääminen

Kristallien Herääminen tapahtuu Kristallipyörteen, Mestarikristallien, Aurinkokristallilevyn ja Kristalliverkoston avulla, jotka määrittävät Ylösnousemusta. Ylösnousemus on todellakin Kristallisiirtymä. Kristalli ei tarkoita pelkästään mineraaleja, ennemminkin se tarkoittaa täydellisesti järjestettyjä värähtelyjä, se on täydellisyyden taajuus, ja värähtelyjen mielessä niinkutsuttu Virheettömyys. Virheettömyydellä me tarkoitamme tekojen linjaamista tarkkaan uskomukseen. Se on tilivelvollisuutta, sen niittämistä mitä kylvää. Ja Rakkaat, Tietoiset Mineraalit Kristallitiloissa ovat generaattoreita, jotka tukevat nousuanne koherentteihin energioihin ja ulottuvuuksiin.

Kristallienergia ja todella koko Mineraalikunta liittyy Ihmiskuntaan sekä fyysesti että Eetterin kautta. Se on aina ollut niin. Mineraalikristalliolemus on olennaisesti saman Luovan Voiman juuriresonanssi, joka on muodostanut Kosmoksen. Sellaisenaan Kristallimineraalien Maailmat ja Ihmiskunta liittyvät läheisesti toisiinsa, niin että yksi ei ole koskaan ilman toisen yhteyttä tai hienovaraista kommunikaatiota. Näette fyysiset Ihmiskehonne sisältävän kristallipartikkeleita ja monipuolisen valikoiman mineraaleja, jotka ovat ainutlaatuisia Maan päällä. Sekä Fyysisten että Eteeristen kehojenne Harmonisten mineraalien ja kristallihiukkasten suhteet ylläpidetään koherentissa tasapainossa Maapallon vastaavien kanssa. Näin syntyvät Maapallon ja Ihmiskunnan taajuussuhteet pysyvät tasapainossa Ihmiskunnan yksilötason ja kollektiivitason hyvinvoinnin ja tuen hyväksi.

Mestarit, jokainen uusi Kosminen Aika tuo mukanaan siirtymiä ja transformaatioita. Sekä Maapallo että Ihmiskunta kokevat pitkään odotetun ”Heräämisen”. Tähän metamorfoosiin kuuluu globaali lämpötilan nousu ja monien ympäristön ilmiöiden muuttuminen, jotka kehittyvät nopeammin ympärillänne. Keskeinen aspekti Uudessa Kristalliajassa on odotettu ”Kutsuhuuto” Kristalli- ja Mineraalikunnille Maapallolla jolla kasvattaa Energian virtuasta jota se vastaanottaa Maan Sisäytimestä.

Arkansas ja Brasilia ovat kahden suuren Kvartsikidemassan koostumia ja ne littyvät gemologisiin planeetan muotoihin, jotka ovat keskeisiä tälle kutsuhuudolle. Tämä Kutsuhuuto herättää stimulaation, joka vaikuttaa koko Maapalloon, mutta erityisest minerologisiin kristallitaskuihin, jotka vastaanottoavat ja lähettävät voimakkaita energiakuvioita läpi koko Planeetta Maan. Mutta se ulottuu vieläkin suuremmalle laajuudelle. Koska Mineraalimaailma Planeetallanne määrittää Maan, ja se on todella vanhin ’itsetietoinen’ Elämänmuoto Planeetallanne, Kristallimineraaliresurssien monimuotoisuus kattaa laajan osan koko Kosmosta.

Odotettu ”Ylösnousemus” on siis itse asiassa uuden Kristalliajan tulo. Se tuo mukanaan Platinasäteen 11-11-11 Portaalin aikaan ja tämä avaa Kristallilevyt. Tämä ”Tapahtuma” koodaa uudelleen sekä Planeetan että Ihmiskunnan Kristallienergiat.

Painovoiman Arkkikide

Atlantislaisilla oli tieto Hyperdimensionaalisesta Kvanttifysiikasta ja he ymmärsivät, että vastakkain pyörivät tietyt magneettikentät sylinterimäisten kristallien ympärillä saivat aikaan Antigravitaatioaaltoja.

He olivat mestaroineet kyvyn soveltaa Kristallin Suojavaikutusta Kristallin, mineraalien ja kullan rakenteiden ympärillä luomaan erilaisia Hyperdimensionaalisia divergenttejä energiakenttiä.

Niinkutsuttu ”Liiton ARKki” on kondensaattorilaite, joka kykenee olemaan ’siirrettävä’ tällaisten ja muiden Energian muotojen generaattori. Legendojenne ”Liiton Arkkeja” oli itse asiassa monta kappaletta!

Alkuperäiset näistä kondensaattoreista luotiin ”Gravitaation ARKikiteen” avulla, ja niitä käytettiin antigravitaatioon. Gravitaation Arkkikide rakennettiin muokkaamalla jättiläismäistä luonnonkidettä Arkansasin alapuolisessa kompleksissa, lähellä Toltec Moundsin aluetta. Kanavoimalla ja työstämällä Arkansasille alkuperäisten Tippukivimuodostumien magneettiesiintymien Magneettikenttiä Tieteentekijät kykenivät suuntaamaan ja työstämään Magnetiikkaa ja pyörittämään niitä vastasuuntaan erityisellä tavalla muotoiltujen kristallien ja kristallikenttien ympäri antigravitaation tarkoituksiin. Näitä energioita käytettiin lataamaan ”Kristallisatelliittia” eli Toista Kuuta antigravitaatiolla.

(Kerromme teille, että laite nimeltä ’Natsi-Kello’ epäonnistui replikoimaan tämän vaikutuksen. Saksalaiset Tiedemiehet, jotka työskentelivät ’Natsi-Kellon’ parissa, olivat itse asiassa entisiä Aryan-Belialin Teknikkoja, joiden sallittiin Atlantiksen Tuhoutumisen aikaan tulla Atla-Ra:n kouluttamiksi, mikä asetti heidät suureen vaaraan ja josta olemme tässä tekstissä keskustelleet aiemmin. Jos he olisivat kyenneet saattamaan loppuun tuon ja muut teknologiat, toisella maailmansodalla olisi ollut toisenlainen lopputulema. Sen ei koskaan sallittu tapahtua.)

Itse asiassa Kristallilaitteet, joita käytettiin yhdistämään keskitettyä ajatusta kondensaattoreiden antigravitaatiogeneraatioon, olivat osa prosessia, jota käytettiin nostamaan massiivisia kivipaasia ja rakentamaan rakenteita kuten Pyramidit. Voitte pitää mielenkiintoisena havaita, että Liiton Arkin ulottuvuusmitat, jotka uskonnollisissa teksteissänne on mainittu, ovat samat ulottuvuudet kuin Sarkofagilla Suuren Pyramidin Kuninkaan Kammiossa. Me sanomme, että ARKkikide on edelleen sillä paikallaan.

Lopuksi

Atlantiksen Kristallit avaavat Eetteriportin, Ulottuvuusportaalin joka mahdollistaa Hiilipohjaisen Elämän Ihmiskunnan olla yhteydessä Bioplasmiseen Elämään. Teidän tulee ymmärtää Mestarit, että te olette olemassa molemmissa moniulotteisissa rinnakkaistodellisuuksissa.

Todellakin te olette siriuslaisia, te olette seulaslaisia, te olette arcturuslaisia ja paljon muuta! Te olette Mestari-Luojajumalan Moniulotteisia Kipinöitä! Se on totta! Portaali aukeaa vuoden 2011 jälkeen lisää Arkansasin Kristallipyörteessä, ja ne jotka ottavat yhteyden Mestarikristalleihin voivat kokea oman Moniulotteisuutensa, varsin iloisella tavalla, varsin helposti tänä aikana kun kehitätte Valoa ja nuhteettomuutta tehdä niin.

Rakkaat, Arkansasin Pyörteen energiassa lepää Kristallienergia jollaista kukaan teistä ei ole kokenut Atlantiksen Kultaisen Ajan jälkeen yli 20 tuhatta vuotta sitten.

Kvanttikristallitaajuudessa voitte parantaa sen mikä tulee parantaa, avata sen mitä tulee laajentaa, ja tarjota huikean harmonisoitumisen tietoon äärimmäisestä hyvästä olosta. Tämän nousevan energian avulla kykenette saamaan yhteyden Elävään Kristallivoimaan joka auttaa teidän Mer-Ka-Na:n laajenemista Moniulotteiseen Jumalallisuuteen. Jumalalliseen Itseenne! Se on totta, Rakkaat, ja aika on NYT.

Mestarit, Matriarkaalinen Yhteiskunta palaa, korkean tasapainon kulttuuri ja henkinen energia, jonka nimi on ’Yhden Laki’. Se on pitkään odotettu ”Loppuunsaattaminen”, Menneen Muuttaminen. Se on uuden Yhden Lain Henkisten Sovellusten alku. Se on Ylösnousemus, Kristalliaika… ja tällä kertaa ’teette sen oikein’. Mestarit, se on Vanhan Energian loppu! Se tapahtuu nyt. Se on Uuden Maapallon alku… ja se alkaa Kristallipyörteessä, sillä se mitä nimitetään ”Ylösnousemukseksi” on Kristallisiirtymä.

Uneksija Herää!

Minä olen Metatron, ja teitä rakastetaan paljon!


Lisää Arkkienkeli Metatronin kanavointeja James Tyberonnilta löytää: www.Earth-Keeper.com

 

Artikkelin julkaissut The New Earth

🔥 Korona: Tärkeä viesti Valoneuvostolta 🔥

Korona palvelee suurempaa rakkauden suunnitelmaa! kanavoinut Louise Camille

“Tervehdys rakkaat, me olemme Intergalaktinen Valoneuvosto, ja me haluamme tuoda teille tämän viestin koronaviruksesta, joka leviää planeetallanne tänä aikana.

Se mitä saatatte jo tietää on, että tämä virus ei ole sattumaa. Se ei yhtäkkiä puhjennut tyhjästä. Se on osa suurempaa suunnitelmaa. Kosmista, planetaarista, universaalia suunnitelmaa, ja se on luotu suurempaa hyvää varten, vaikka teistä se ei siltä vaikutakaan tällä hetkellä.

Me tiedämme, että se on saanut aikaan paljon pelkoa, mutta rakkaat, ei ole mitään pelättävää, sillä tämä on osa suurempaa rakkauden suunnitelmaa.

Saatatte pitää tätä uskomatomana, mutta virus on syntynyt rakkaudesta planeettaa ja ihmiskuntaa kohtaan, sillä sen tarkoitus on kiihdyttää Maapallon ja ihmiskunnan evoluutiota ja kutsua kaikkia teitä korkeampaan rakkaustietoisuuteen.

Olette saattaneet huomata, että virus lähti liikkeelle juuri suuren Pluton ja Saturnuksen konjunktion aikaan tammikuun 12. päivä. Harvinainen planetaaristen energioiden yhdistelmä, jollaista ette ole nähneet moneen vuoteen.

Kuten aina, kun nämä planeetat kohtaavat tietyllä tavalla, se luo transformaation jolla on jättiläismäisiä ja tärkeitä vaikutuksia Maapalloon sen alkaessa hajottaa vanhoja systeemejä ja valmistellessa teitä rakentamaan uusia.

Image may contain: one or more people

Jotta tämä tapahtuisi, on aina ensin pimeyden ja epätoivon vaihe. Kuten tiedätte, sudenhetkellä on usein pimeintä juuri ennen kuin valo puskee läpi.

Voitte kutsua tätä kollektiivisielun sudenhetkeksi.

Me puhumme planeetta Pluton puolesta, sekä niiden galaktisten olentojen, jotka tämän transformationaalisen planeetan ympärillä ovat. Ja niiden viesti on, että tämä virus on kuin totuuden liekki, joka on syntynyt jotta te kaikki kaivaisitte syvemmän totuuden esiin omasta itsestänne ihmisinä.

Se on luotu osana suurempaa suunnitelmaa herättää ihmiskunta, ja kuuntelemaan totuutta avoimin sydämin siitä keitä te olette, ja myös herättämään teidät näkemään totuus siitä miten te ihmisolentoina kohtelette toisianne, ja miten kansalliset ja kansainväliset poliittiset, sosiaaliset ja taloudelliset järjestelmänne toimivat tällä hetkellä.

Se on luotu saamaan teidät pohtimaan sitä onko nykyinen sivilisaatio, tapa jolla te olette tällä hetkellä planeetallanne järjestäytyneet, paras mahdollinen tapa jolla ihmiskunta voi elää rakkaudessa, vapaudessa, harmoniassa ja terveinä.

Sen on tarkoitus avata silmänne ja mielenne uusille mahdollisuuksille ja tavoille organisoida ja luoda järjestelmänne ja struktuurinne Maapallolla ihmiskunnan suuremmaksi hyväksi ja jokaista elävää olentoa varten Maapallolla.

Se on kaikki osa korkeampia planetaarisia ja kosmisia energioita, jotka virtaavat Maapallolle tällä hetkellä.

Se EI OLE rangaistus, päinvastoin se on apuna herättämässä yhä useamman sielun ja tuntemaan heidän oman sielunsa touuden ja saamaan yhteyden sydämeen, sillä tämä luo korkeamman ja selvemmän ymmärryksen ja pohdinnan niistä tavoista, kuinka nykyiset organisaationne ja struktuurinne vaikuttavat koko ihmiskuntaan negatiivisesti.

Koronavirus on täten herätyskello, ja vaikka se vaikuttaakin joihinkin, se silti palvelee suurempaa rakkauden tarkoitusta Maapallolla. Me haluamme teidän muistavan tämän.

Tämä virus on seurausta syvemmästä mietiskelystä siitä miten te elätte elämäänne ja toimivatko nykyiset sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset järjestelmänne ihmiskunnan palveluksessa rakastavalla, välittävällä ja myötätuntoisella tavalla.

Pluton transsendentaaliset energiat ja Saturnuksen vahvat energiat vaikuttavat suuresti struktuureihin nyt, ja tämän on tarkoitus olla näin, kaunis planetaarinen tiimityö.

Joten vaikka saatatte pelätä ihmisinä Maapallolla, me kannustamme teitä pysymään ytimessänne ja pitämään valo sydämessänne. Pysykää yhteydessä valoon sydämessänne ja levittäkää tuota valoa maailmaan, sillä tämä on ainoa asia jonka todella voitte tehdä tällä hetkellä.

Pelolle antautuminen tulee vain luomaan lisää pelkoa ja paniikkia, ja te tarvitsette juuri vastakkaista. Teidän tulee vaalia rakkautta, myötätuntoa ja valoa niitä kohtaan, joihin tämä vaikuttaa.

Joten me vetoamme niihin teistä, jotka ovat heränneitä ja jotka syvällä sisimmässään tiedätte että tämä ON osa suurempaa rakkauden suunnitelmaa, huolimatta siitä pelosta jonka tämä saa aikaan juuri nyt.

Me puhumme niille teistä, jotka tietävät, että tämä on suuremman rakkauden suunnitelman mukaan väistämätöntä. Se on tapahtunut monia kertoja aiemmin ihmiskunnan historiassa, ja tämä ei tule olemaan viimeinen, ja kuten aina, te tulette onnistumaan. Te tulette pääsemään tästä yli ja te tulette heräämään vieläkin syvempään totuuteen siitä keitä te olette.

Te suunnannäyttäjät tulette heräämään yhä sain suurempaan sielunne kutsuhuutoon auttamaan ihmiskunnan ylösnousemuksessa ja auttamaan Planeetta Maata teidän löytäessänne usia tapoja elää maailmassa ja uusia tapoja antaa panoksenne rakkauden palvelijoina.

Ja loppujen lopuksi olette tehneet tämän niin monta kertaa aiemmin ja tiedätte syvällä sisimmässänne, että tämä on jälleen kerran yksi prosessi elää ihmisenä Maapallolla, kehittyä ja laajentua ja olla suuremman rakkauden suunnitelman palveluksessa, auttaa avaamaan kollektiinen sydän.

Jotta tämä voisi tapahtua, tulee tapahtua vallankumous, tulee tapahtua evoluutiota. Joten me pyydämme teitä kauniisti pysymään keskipisteessänne ja pysymään yhteydessä sydämeenne.

Levittäkää tuota valoa muulle maailmalle kaikella myötätunnollanne ja rakkaudellanne ja armollanne ihmiskuntaa ja niitä kohtaan, joihin tämä vaikuttaa.

Näin tekemällä te olette todellisia valonkantajia, jotka auttavat ihmiskuntaa tämän vaikean ajanjakson yli.

Te olette valopylväitä, jotka vaalivat rakastavaa, huolehtivaa, myötätuntoista tilaa toinen toistanne kohtaan.

Me kiitämme teitä etukäteen teidän tekemästänne kauniista työstä rakkauden ja valon palveluksessa. Ja niin se on.”

Artikkelin julkaissut Louise Camille Power

Vanhojen kaavojen pirstominen

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli vanhojen kaavojen ja käyttäytymismallien muuttamista.

Sanon hyvää päivää jokaiselle teistä tänä päivänne aikana. Miten voitte?

Selvä, me olemme täällä puhumassa vanhojen kaavojen pirstomisesta. Vanhojen käyttäytymismallien rikkomisesta. Poistumisesta toistuvan käytöksen ojasta, jonka olette saattaneet elämässänne luoda, joka teidän mielestä pidättelee teitä tekemästä niitä asioita, joita haluatte tehdä. Tai saatatte tuntea, että jokin pidättelee teitä siitä tahdista, jolla haluaisitte edistyä.

Joten vanhojen kaavojen pirstominen on idea, josta puhumme tänä päivänä aikaanne, ensimmäisen puoliskon ajan tätä työpajaa, tätä harjoitusta. Toisella puoliskolla puhumme myös harjoituksista ja meditaatioista, jotka voivat olla keskeisiä saattaessanne teidät suoraan yhteyteen Korkeamman ITsenne kanssa, suorempaan kommunikaatioon teidän ja niinkutsutun Korkeamman Itsenne välillä, teidän korkeamman perspektiivinne tai näkökulmanne. Lisäksi tänään teille jakamamme meditaatio, toisen puoliskon loppupuolella, tulee olemaan erityisesti suunniteltu, ei niinkään saattamaan teitä Korkeamman Itsenne yhteyteen, vaan sallimaan teille mahdollisuuden alkaa oikeasti nähdä todellisuutenne Korkeamman Itsenne NÄKÖKULMASTA. Tämä meditaatio on varsin erilainen kuin useimmat pitämämme meditaatiot, tai sellaiset joita olemme pitäneet aiemmin. Ja saatatte pitää tätä viimeistä meditaatiota jonkin verran sekanava, se saattaa saada teidät tuntemaan huimausta, mutta se on ookoo.

Siihen mennessä kun tämä interaktio on päässyt meditaatioon asti, monia muutoksia on tapahtunut teissä. Te kykenette alkaa rakentaa tilanteita ja kykyjä itsessänne joilla rikkoa vanhoja kaavoja, ja tämä sallii teidän muuttua helpommin kykeneväiseksi hyödyntämään tietoisempaa yhteyttä Korkeamman Itsenne kanssa, ja toimimaan siitä näkökulmasta jokapäiväisessa elämässänne.

Joten aloittakaamme kaavojen ja käyttäytymismallien ja rituaalien käsitteillä, jotka eivät välttämättä enää palvele elämäänne mielestänne. Joten pyytäisin teitä nyt kaikkia, jokainen nouskaa seisomaan! Juuri nyt, nopeasti, nopeasti, nopeasti! Seisomaan! Nouskaa ylös! Seiso! Oletteko jaloillanne? Selvä, istukaa alas. Tämä oli vain esittääksemme pointin, ja sekoittaa hieman mukaan tämän päivän teemaa, antaaksemme teille hieman esimakua siitä aktiivisuudesta jota voitte käyttää hyväksenne, ja myös alleviivata ja korostaa koko kaavojen rikkomisen käsitettä. Odottamaton, se että on valmiina hyppäämään hetken mielijohteesta. Että voi muuttaa etukäteiskuvitelman siitä miten nämä asiat yleensä menevät, miten näiden tulisi mennä, tai mikä se on mitä odotatte tapahtuvan täällä tänään.

Selvä. Aloittakaamme.

Puhukaamme hetki lyhyesti asioista mitä kaavoista ja tavoista on sanottu ja mitä ne ovat. Henkilöt yhteiskunnassanne ovat luoneet rituaalin ja toiston ja tavan ja kaavan käsitteen jo jonkin aikaa sitten. Me emme sano, että kaikki kaavat ovat negatiivisia. Emme mitenkään. Olette luoneet automaattisia kaavoja todellisuuteenne, niin että voitte vapauttaa itsenne jokaikisen yksityiskohdan tarkkailusta jokaikisessä hetkessä jokaikinen päivä siitä mitä teidän mielestänne teidän täytyisi tehdä. Joten voitte vapauttaa itsenne kun teillä on tiettyjä asioita pyörimässä automaatilla. Niin että voitte keskittyä muuhun.

Jotkut kaavat, jonkin verran toistoa voi olla tarpeen fyysisessä todellisuudessanne että te edes voisitte kokea fyysisen todellisuuden käsitteen itsessään. Ne tavat, kaavat joista puhumme, jotka haluatte muuttaa, ovat niitä jotka teidän mielestänne eivät enää edusta teitä sinä henkilönä joka valitsette olla, jonka haluatte olla, se todellisuus jonka halajatte (luoda) itsellenne. Nämä tavat, nämä kaavat ovat yleensä muutaman asian seurausta, jotka tapahtuvat elämässänne. Erityisesti kun kasvatte, olette kristallisoimassa, niinsanotusti, todellista persoonaa joka haluatte olla. Haluan kertoa teille, että teillä on sanonta planeetallanne, joka on lähtöisin jonkin verran intuitiostanne, sisäisestä oivalluksesta, syklienne todellisuuteen jotka ovat yhteiskunnassanne. Sanonta kuuluu: ”elämä alkaa nelikymppisenä”.

Me olemme puhuneet tästä jonkin verran aiemmin. Idea siitä, että yhteiskuntanne toimii pääosin 40 vuoden sykleissä, että suuret muutokset, sekä yksilötasolla että kollektiivisesti yleensä esiintyvät 40 vuoden sykleissä yhteiskunnassanne. Erittäin todellisella tavalla voitte alkaa ymmärtää tätä yksilöllisesti toisella tasolla. Johtuen sen kaltaisista tavoista ja kaavoista, jotka olette luoneet menneisyydessä, johtuen senkaltaisista rituaaleista joista yleensä pidätte kiinni tai joita teidät opetetaan uskomaan kun kasvatte, ottaa yleensä lajiltanne, keskimäärin, noin 40 vuotta elämässä kypsyä aikuiseksi.

Kaikki ennen noin 33 ikävuotta, arviolta, olette lapsia. Kaikki noin 33 ja 40 ikävuoden välillä, keskimäärin, on kuitenkin poikkeuksia, mutta keskimäärin, on kotilostanne murtautumista, sallimista itsenne ajatella uudelleen ja arvioida uudelleen ja määrittää uudelleen ne uskomukset, joihin teidät on lapsena kasvatettu, ja luoda itsellenne assimilaatio, synteesi kaikista ideoista jotka olette absorboineet, ja luoda uskomusrakenne, uskomusjärjestelmä, joka on teidän persoonanne mukainen, todellisen persoonan joka todella valitsette olla tässä elämässä. Sillä persoonallisuus jonka valitsette ennen fyysistä elämää, se joka sallii teidän käyttää yhteiskuntaanne todella saamaan aikaan jotain merkityksellistä, todella saada aikaan vaikutus, todella olla esimerkki ja ilmaista itseänne itsenänne joka olette yhteiskunnassa, menneinä aikoina, ja nykyaikana, yleensä ei ala ilmentyä ennen kuin 40 ikävuoden paikkeilla. Ja käytätte 33 ja 40 ikävuotenne välillä olevat vuodet kristallisoimaan ja kiinteyttämään idean persoonastanne jonka olette valinneet olla tässä elämässä, ja samaan aikaan käytätte sitä samaa 7 vuoden aikaväliä muuttamaan ne asiat jota ette enää ole, uskomusjärjestelmät joita ette enää suosi.

Jos ette ole tehneet tätä 40 vuoteen mennessä, se on ookoo. Mikään ei ole väärin teissä. Jälleen kerran ymmärtäkää, että tämä on yksinkertaisesti keskivertoelämä yhteiskunnassanne joka yleensä edustaa niitä syklejä jotka olette luoneet, joka on automaattinen sykli, joka auttaa teitä liikkumaan eteenpäin, vaikka joskus onkin aikoja jolloin teillä ei ole mitään käsitystä miten tehdä niin. Joten luotte aallon, energian liikkeen, joka avautuu elämässänne tällä yleisen syklisellä tavalla ja auttaa teitä liikkumaan eteenpäin, auttaa teitä kulkemaan tuon aallon harjalla yleisesti, niin että ette vain ole paikallanne. Ne teistä, jotka ymmärtävät tämän periaatteen aiemmin, voivat kiihdyttää aiemmin, ja ne teistä jotka ymmärtävät tämän periaatteen vasta nyt, huolimatta iästänne, voivat kiihdyttää niin nopeasti kuin haluavat. Ei ole kiveen hakattua sääntöä syklin ideasta, erityisesti nyt, koska tämä on se transformationaalinen elämä, transformationaalinen aika planeetallanne. Tämä on elämä jolloin kaikki menneisyydessä oppimanne asiat tulevat yhteen, kun tuotte ne kaikki synteesiin joka sallii teidän valita tietoisesti, ei tiedostamatta, tietoisesti sen kuka se on joka haluatte olla, ja minkälaisen todellisuuden yksilötasolla ja kollektiivisesti haluatte luoda. Tämä on se elämä kun te heräätte. Todella heräätte. Ymmärtäen, että te todella olette jonkin aikaa kävelleet unessa lajina, yhteiskuntana.

Nyt alatte herätä. Ja niin, puhukaamme siitä ideasta miten jotkut tavat ja kaavat muuttuvat niin juurtuneiksi, niin lukituiksi, siltä näyttää, persoonan rakenteeseenne, tietokantaanne, ohjelmointiinne. Ottaen huomioon sen, kun me puhumme tästä, että jopa ohjelmoinnin käsite itsessään on vain yksi määritelmä joka joskus pitkittää tapoja ja kaavoja. Mutta menemme tähän myöhemmin, niinkuin te sanotte.

Aloittakaamme aikuiseksi kasvamisen idealla. Erittäin nuorena lapsena te sieluna valitsette, valitsette, valitsette yleisen elämänne, vanhempanne, ne yleiset kontaktit, yleiset tilanteet jotka koette tässä fyysisessä elämässänne ennen syntymäänne. Teette tiettyjä valintoja, että kykenette kokemaan tietynlaisia asioita, niin että voitte tasapainottaa ne kokemukset joita teillä on ollut aiemmin, niin että voitte lisätä henkenne kokonaistietoon, niin että voitte täyttää itseilmaisun käsitteen jonka haluatte täyttää tössö fyysisessä todellisuudessa joksi te olette itsenne luoneet. Muistakaa, että en sanonut että te olette fyysinen todellisuus. Sanoin fyysinen todellisuus joksi te olette itsenne luoneet. Suuri ero. Koska te ette ole olemassa fyysisessä todellisuudessa. Te OLETTE fyysinen todellisuus. Tämä on laajennus siitä tietoisuudesta joka te olette. Tämä on niitä asioita joita alatte ymmärtää kun irtaudutte vanhoista kaavoista ja luotte uusia suuntia itsellenne.

Mutta jälleen kerran, kun te kasvatte, kun muututte fyysiseksi, kun kiinteydytte, kun madallatte tietoisuutenne taajuutta ja muututte kristallisoiduksi, tai niinkutsutusti jäiseksi, fyysiseen todellisuuteen, aloitatte hitaan kiteytymisen sekä nopean fyysisen muotonne kiteytymisen. Hidas kiteytyminen kestää monia vuosia, arviolta ensimmäiset 3-7 vuotta fyysistä elämäänne. Kun olette hitaasti kiteytymässä, alatte absorboida ja ottaa käyttöön uskomuksia, asenteita ja näkökulmia fyysisestä todellisuudestanne ja yhteiskunnastanne johon olette valinneet syntyä. Alatte ottaa käyttöön asenteita vanhemmiltanne, ystäviltänne, läheisiltänne, valtioiltanne, kaikilta niiltä asioilta jotka tiedätte olevan olemassa nuorena lapsena, intuitiivisesti, jotka teidän tulee alkaa absorboida ainakin jollain tasolla. Muutoin ette kykenisi selviytymään fyysisenä olentoja. Teidän on pakko alkaa uskoa todellisuusjärjestelmään, johon olette syntyneet, tai muutoin ette ole sen osa. Se ei kykene elättämään teitä. Olennot siinä eivät kykene ymmärtämään teitä, tai vaalimaan teitä tai kommunikoimaan teille, ettekä te kykene heille.

Joten sen kommunikoinnin takia, ainakin sen todellisuuden elättämänä johon olette valinneet syntyä, alatte hyväksyä uskomuksia siitä todellisuudesta tuon linkin muodostamiseksi, tuon sillan muodostamiseksi, tuon yhteyden muodostamiseksi. Tämä ei itsessään ole negatiivinen asia. Kuitenkin, johtuen siitä tavasta jolla yhteiskuntanne on tuhansia vuosia ollut uppoutuneena tiettyihin negatiivisiin ja rajoittaviin uskomusjärjestelmiin, monet noista ideoista ovat edelleen jäänteitä monissa teissä. Ja usein tietämättänne monet noista uskomuksista siirtyvät lapsillenne yhteiskunnassanne, tiedostamatta, telepaattisesti. Ne pelot, epäilykset, epäröinnit, epäonnistumiset, ansaitsemattomuuden käsitteet, itsetunnon puutteet, kaikki nuo käsitteet on koodattu energiakenttäänne, siihen tietoisuuteenne joka te olette. Ja erittäin, erittäin usein ne tulevat siirtymään lapsillenne telepaattisesti.

Ja koska te olette niin avoimia, niin halukkaita kiteytymään siihen todellisuuteen johon synnytte, ne uppoavat kaikki teihin suurimmaksi osaksi. Yleisesti ottaen ainoastaan lapsi, ainoastaan sielu joka kykenee tasapainottamaan itsensä tiettyyn pisteeseen asti, tulee koskaan kykenemään kieltäytymään absorboimasta tiettyjä negatiivisia rajoitteita tai uskomusjärjestelmiä, jotka yhteiskuntanne pakottaa lapseen sen kasvaessa. Tämä tapahtuu yhä enemmän ja enemmän, kun useammat olennot inkarnoituvat uudelleen planeetalle tänä aikana, ja he kulkevat niinkutsutun Arcturuksen Portin läpi. Arcuturksen Portti on energiakenttä, tietoisuuden kenttä, tietoisuuden maailma, jonka läpi tietoisuus voi kulkea ja saada apua sen suuntautumisessa niin, että kun se valitsee syntyä uudelleen fyysiseen todellisuuteenne, siitä tulee vahvempi, keskitetympi, fokusoidumpi, kristallisoidumpi, ja huomaatte että vanhat uskomusjärjestelmät voivat nyt kimpoilla hänestä eikä nuori lapsi enää ime niitä itseensä. Mutta edelleen tälläkin hetkellä monet lapset imevät itseensä nämä ideat, koska he ovat niin avoimia, niin rakastavia, niin halukkaita uskomaan että se todellisuus, johon he ovat syntyneet, tarjoaa heille kaiken sen rakkauden, ehdottoman rakkauden joka heille tarjottiin ei-fyysisessä todellisuudessa ennen syntymää. Vaikka, jälleen kerran, useampi ja useampi muistaa keitä he ovat, ja näin heihin ei vaikuta idea negatiivisista uskomuksista, jotka saattavat liikuskella positiivisten kanssa.

Mutta tämä saa meidät ymmärtämään, että kun kasvatte, minä tahansa aikana, kaikki joka on ristiriidassa sen ehdottoman rakkauden kanssa, josta te tiedätte olevanne tehty, esitetään teille aina kun jokin tilanne pakottaa teitä rajoittamaan itseänne, leikkaamaan itsenne pois siitä rajoittamattomasta olemuksesta joka te olette, aina kun olette, millään muotoa tai millään tavalla, pakotettuja siihen että ette salli itsenne ilmaista koko olemuksenne totaliteettia, aina kun tämä tapahtuu, silloin valitsette rajata tietoisuutta itsestänne vielä hiukan lisää. Vielä hiukan lisää. Sopia tähän muottiin, tuohon muottiin. Tehdä tällä tavoin, sillä tällä tavoin tämä tehdään. Teidän tulee sopia. Teidän tulee sopia. Teidän tulee sopia. Te ette halua, että teistä ajateltaisiin että olisitte OMITUISIA tai epätavallisia. Ette halua, että teitä pidetään hulluna tai että teidät lukitaan jonnekin. Teidän tulee sopia. Teidän tulee kuulua. Teidän tulee olla yksi meistä.

Selvä. Rajoitan itseäni vielä hieman lisää. Ja vielä hieman lisää. Ja vielä hieman lisää. Koska haluan että rakastatte minua. Minulta puuttuu rakkautta. Missä on rakkaus? Onko tämä se tapa jolla saada sitä? Hyväksyä sen mitä te sanotte? Uskoa teidän uskomuksenne? Jos uskon samoin kuin te, jos rajoitan itseäni, rakastatteko minua? Selvä. Rajoitan itseäni. Lopulta olette niin hyviä tekemään tuota, luulette että teette niin koska se on se tapa jolla saatte rakkautta joka jostain syystä ei ole siellä, joka jostain syystä ei ole ehdotonta, yhtäkkiä alattee tajuta että olette tehneet niin tarpeeksi kauan että nyt ette enää tunne toista tapaa jolla houkutella rakkautta muutoin kuin jatkaa itsenne rajoittamista. Ja niin tämä prosessi on nyt se mitä käytte läpi, tuon rajoittamisen kahleiden murtaminen, itsensä rajoittamisen kahleiden, niin että voitte ymmärtää että te ansaitsette ehdotonta rakkautta joka tapauksessa, oli tilanne mikä tahansa, ainoastaan sen takia että olette olemassa. Ei ole erityisiä parametreja joiden tulee olla olemassa määrittämään teitä sanomalla, että teidän tulee olla tämän kaltainen ansaitaksenne EHDOTONTA RAKKAUTTA joka tulee Kaikesta Siitä Mikä On. Se on luonnollinen olotilanne.

Mutta vuosien 3-7 välillä te olette oppineet rajoittamisen oppitunnin niinh hyvin, että nyt te ette melkeinpä enää edes tiedä toista tapaa olla. Ja joskus vaaditaan todellinen shokki systeemille murtaa teidät ulos siitä syklistä. Murtaa teidät siitä itsensä rajoittamisesta ja tottelemisesta. Tottelette ja hyväksytte itsenne rajoitettuna olentona. Kyllä, tämä on se mikä minä olen. Näin se nyt vaan menee. En voi tehdä sitä ja en voi tehdä tätä ja kaikki tietävät, että näin se nyt vaan menee. Teen parhaani, yritän niin kovasti kuin pystyn, yritän ja yritän, teen parhaani, mutta no, tiedäthän, se ei välttämättä tapahdu ja niin se menee, ja se on ookoo, hyväksyn sen. Koska olen rajoittunut olento. Koska olen oppinut hyväksymään rajoitteeni niin, että minua rakastetaan rajoitteideni takia.

Olette kaikki nähneet sen. Monta kertaa. Olette kaikki nähneet sen. Miksi ympärillä olijat usein pelkäävät tai vihaavat menestyvää yksilöä? Miksi? Miksi Kristus-tietoisuuden ilmaisunne ristiinnaulittiin ristille? Miksi? Johtuen pelosta että tämä olento ilmaisee sisäsyntyistä RAJOITTAMATTOMUUTTAAN joka jokaisessa teissä on. Ja siitä pelosta, että jos ilmaisette rajoittamattomuuttanne, teitä ei rakastettaisi. Te menettäisitte sen rakkauden joka teillä on, ystävienne rakkauden, vanhempienne rakkauden, läheistenne rakkauden. Joten heti siinä näette syklin, kaavan, toiston ”älä menesty, menestyminen tarkoittaa rakkauden tai sen menettämistä mitä pidät rakkautena, joka sinulle on elämässäsi annettu, älä ole sellainen välkky, pysy omassa lestissäsi, tiedä paikkasi”. Kaikki nuo asiat. Kaikki nuo käsitteet. Uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Niin että opitte että jos haluatte olla rakastettuja tai vastaanottaa siitä yhtään häivääkään, pysy status quossa. Pysy. Ole hyvä poika. Ole hyvä tyttä. Hyvä poika, hyvä tyttä. Tässä on palkkiosi. Paikka. Hyvä poika, hyvä tyttö. Nyt rakastan sinua. Noniin. NONIIN! Älä ylitä tuota parametria! Paha poika, paha tyttö! Ei palkkiota. Paikka. Paikka, paikka, paikka! Paikka! Hyvä poika, hyvä tyttö. Tässä on palkkiosi.

Selvä.

Tänään me opetamme teitä kuopimaan luut maasta itse. Silloin kun toivotte. Koska olette kaikki valmiita, ja olette aina olleet ja aina tulette olemaan, sisäsyntyisesti, hyvä poika, hyvä tyttö. Vain siksi. Vain siksi. Eräs tavoista, joka auttaa teitä lukitsemaan näitä kaavoja itseenne, on käyttää emotionaalisuutta. Me olemme puhuneet monta kertaa emootioiden olevan energiaa liikkeessä, e-motion (liike = motion). Se aktivaatioperiaate. No se on myös energiaa, koska se saa teidät pysymään paikoillanne. Staattisessa tilassa. Me puhuimme viime kerralla ekstaattisten tilojen ideasta. Ideasta että ei olla jäässä, liikkeessä olemisen ideasta. Mutta energiaa, emotionaalista energiaa, voidaan käyttää jäädyttämään teidät myös ekstaattiseen tilaan. Kun energia ei liiku, kun energia keskitetään sisäisesti, ja se kimpoilee sisäisten seinienne sisäisista peileistä, värähtelee, värähtelee, aiheuttaa enemmän ja enemmän jännitettä, kertymää. Vuosia ja vuosia ja vuosia jännitettä kertyy.

Tämä, tavallaan, vahvistaa kaavan ideaa, mutta usein paradoksi on siinä, että tämä jännite ja kertymä on lopulta se mikä sallii teidän viimein murtautua kaavasta ulos. Kuitenkaan jos teille ei ole opetettu miten käyttää tätä jännitteen purkautumista kaavasta LUOVASTI, silloin yleensä se mitä te luotte on hermoromahdus murtautuaksenne ulos kaavoista ja toistoista. Joten idea on, että voitte käyttää tätä sisäistä jännitettä, tätä sisäistä joka pidättelee, emotionaalista jännitettä ja painetta joka pidättelee. Voitte käyttää sitä luovilla tavoilla vapauttamaan itsenne, VAPAUTTAMAAN itsenne, päästämään itsenne ja täyden potentiaalinne irti, teidän rajoittamattoman potentiaalinne luovalla tavalla, rakentavalla tavalla. Ei tuhoisalla tavalla.

Kun teillä on tapaus jolloin käsittelette mahdollisesti vanhempianne tai henkilöä joka sallii teidän tuntea olonne huonoksi, vihaiseksi, epäileväiseksi, pelokkaaksi, millään tavalla rajoittuneeksi, ja jos teille on opetettu että ette voi ilmaista vihaa, ette voi ilmaista pelkoa, ette voi ilmaista epäilystä, silloin lukitsette tunteen itseenne. Lukitsette sen tiukasti. Jäädytätte itsenne, siihen paikkaan, siihen aikaan, siihen tilaan. Ja kun teette niin, se käynnistää toistuvan syklin ja aina tuo teidät takaisin siihen tilaan, siihen paikkaan, siihen tunteeseen, kunnes opitte että se syy miksi palaatte on että teidän tulee päästää siitä irti. Päästää irti. Mutta näettekö, tässä on kaavanluontimekanismin ilkeys. Teitä ei ainoastaan pakoteta TUNTEMAAN sitä vähättelyä, vihan tunnetta, epäilyksen ja rajoittuneisuuden tunnetta. Tämä kaava on luotu koska teille on kerrottu, että ette voi ilmaista sitä vihaa. Tämä on kaksiteräinen miekka. Se on itsensä täydellisesti sisältävä pakkaus joka lukitsee teidät siihen luuppiin. Se pakottaa teidät tuntemaan jotain ja samaan aikaan ette saa tuntea sitä. SE ON SE MIKÄ LUO TUON KAAVAN. Tuo kaksoismekanismi. Ei ainoastaan rajoittuneisuuden tunteminen.

Ei ainoastaan vihaisuuden idea. Ei ainoastaan aktiivisen vähättelyn itsensä idea, vaan idea siitä että ette saa tutkia sitä, että ette voi ilmaista sitä. Se on tuo kaksoistoiminta joka luo kaavan koska silloin te kimpoilette edestakaisin noiden kahden seinän välillä: tunne se, älä tunne sitä. Tunne se, älä tunne sitä. Tunne se, älä tunne sitä. Tunne se, älä tunne sitä. Tämä on kaikkien kaavojen perusta. Tunne se, älä tunne sitä. Tunne se, älä tunne sitä. Te olette lukossa itsensä kanssa ristiriidassa olevassa piirissä, oikosulussa. Ette voi liikkua sähköpiiriä ulospäin täyteen ilmaisuun. Olette jumissa luupissa. Teidät pakotetaan tuntemaan ja teille sanotaan ettette voi tuntea. Yhä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen ja uudelleen. Tämä on kaikkien niiden kaavojen, joita ette suosi, jotka eivät palvele elämäänne, perusta elämässänne.

Joten ensimmäinen tekniikka, ensimmäinen ymmärrys on se miten murtautua tuosta luupista. Se kuuluu näin.

Kulkekaa takaisin elämäänne, tuntemaan ne hetket uudelleen, ilmaisemaan ne hetket, ja sallikaa itsenne elää nuo hetken NYT tavalla jolla toivoitte että olisitte tehnyt mutta te ette saaneet tehdä. Näytellä se koko skenaario uudestaan siten kuin ette silloin voinut. Se on erittäin voimakas tapa alkaa rikkoa noita vanhoja, muinaisia, jumiutuneita, juurtuneita, tiedostamattomia, emotionaalisesti lukkiutuneita tapoja. Tämä vaikuttaa omaan suhteeseenne itseenne, omaan suhteeseenne muihin, työhönne, terveyteenne, niinin asioihin joista sanotte että ne kiinnostavat teitä. Teidän kykynne saavuttaa mitä tahansa voi huonontua kun se jumiutuu tähän emotionaaliseen luuppiin.

Ennen kuin me aloitamme meditaation jolla auttaa näiden parametrien vapauttamista, järkyttää hieman sitä perustusta, kaataa nuo seinät matalaksi, antakaa minun muistuttaa teitä seuraavasta asiasta. Erittäin tärkeää. Muistakaa, että tavat ovat oikeasti, niiden tiukimmissa määritelmissään, jotain mitä te ette tietoisesti tiedä tekevänne. Kun te tiedätte, että teillä on tapa, sinä hetkenä kun te sen tunnustatte, teillä ei ole enää tapaa. Te olette liikkuneet pois siitä tiedosta. Ainoa syy sille miksi tavalta näyttävä asia pitkittää itseään sen yli että ette ole siitä tietoisia on, koska teidät on opetettu uskomaan että se on jotain jonka tulee toistua. Ja niin jatkatte sen luomista jokaine uusi ajanhetki jonka olette olemassa. Tapa ei ole jotain joka on peräisin menneisyydestä. Tapa on jotain jonka luotte nykyhetkessä, jokainen hetki, nyt, uudelleen ja uudelleen, samalla kun luotte yhteyden nykyhetkestä jonkin menneisyyden idean luomiseen. Tapa ei ole peräisin menneisyydestä, sen voima pitää teidät kaavassa ei ole peräisin menneisyydestä. Luotte tavan nykyhetkessä. Jokainen hetki.

Joten ymmärtäkää, ensinnäkin, että menneisyydessä ei ole mitään joka pitää teitä kiinni missään kaavassa paitsi teidän oletuksenne siitä. Menneisyydellä ei ole mitään valtaa teistä. Ei mitään. Nolla. Se yhtymäkohta jonka luotte on se mikä luo ne käytävät mitä pitkin päätätte kävellä. Voitte muuttaa suuntaanne milloin vain haluatte.

Ja nyt aloittakaamme ensimmäinen meditaatio millä käsitellä emotionaalisuuden ideaa. Ja siitä me edistymme johonkin vallan toiseen. Mutta ensin: Nouskaa ylös! Seiskää! Nouse jo! Nopeasti, nopeasti, nopeasti. Noniin, niin, niin, tulkaa jo. Kääntykää, katsokaa vastakkaiseen suuntaanne. Kääntykää ympäri, katsokaa jälleen vastakkaiseen suuntaan. Istukaa alas. NOUSKAA SEISOMAAN! Selvä, selvä, selvä. Istukaa alas. Me vain halusimme varmistaa, että teidän vastustusmekanismit eivät ole tiellä. Me halusimme varmistaa, että ette tiedä mitä odottaa. Tämä kaikki on osa kaavojen rikkomisen ideaa. Sallia itsenne ymmärtää, että teillä on paljon enemmän joustavuutta ja voitte sallia opettaa kehotietoisuuttanne että on ookoo liikkua odottamattomiin suuntiin, että on ookoo että ette kaadu turvallenne, että olette turvassa kaikkien siirtojenne kanssa, TURVASSA kaikissa siirroissanne. Turvassa. Ja rakastettuja. Ehdottoman rakastettuja jokaisessa tekemänne liikkeessä.

Selvä. Hengittäkää syvään kolme kertaa. Ei, kaksi kertaa. Ei, yksi. Nyt toisen kerran. Ja nyt vielä kerran.

Sulkekaa silmänne. Ja sallikaa itsenne harhailla. Harhailla syvällä sydämessänne. Kuvitelkaa, tuntekaa, nähkää, nähkää sydämenne. Kuvitelkaa sen lyövän. Tuntekaa sen hidas, hypnoottinen lyönti. Tuntekaa tuon lyönnin rentouttavan teitä. Kuulkaa oman sydämenne lyövän syvällä ja resonoivan teissä. Syvällä ja lämpimässä. Syvällä ja rauhassa. Syvällä ja rakkaudessa. Syvällä. Syvällä. Syvällä. Syvällä. Syvällä. Tuntekaa sydämestänne lähtevä värähtely, joka ympäröi teidät, jossa te kylvette, joka soljuu lävitsenne. Tuntekaa rakastava emotionaalisuus, joka tästä paikasta lähtee tietoisuudessanne. Ja kun te nyt olette uppoutuneita omaan sydänkeskukseenne, menkää takaisin, takaisin ajassa. Menkää varhaiseen lapsuuteenne, kauas menneisyyteen. Kuvitelkaa. Vain kuvitelkaa. Oli se sitten millainen lapsuus tahansa. Kuvitelkaa itsenne nuorempana ja nuorempana, tuntekaa, tuntekaa, tuntekaa ne tunteet millaista on olla nuori lapsi. Se ihmetys kun näkee asioita ensimmäistä kertaa. Se avoimuus, se halukkuus tutkia.

Ja nyt, tuntekaa, tuntekaa koko sydämellänne, tuntekaa ensimmäinen pelko, ensimmäinen epäilys, ensimmäinen epävarmuus. Ensimmäinen vähättely, ensimmäinen kerta kun vanhempanne saattoivat sanoa teille jotain, ensimmäinen suuttumuksen tunne, ensimmäinen luottamuksen puute. Ja tuntekaa sen vääryys, sen paikkansa pitämättömyys. Sen väärä sijainti. Ennen sitä oli ehdoton rakkaus, RAJOITTAMATTOMUUS, ja nyt vähättely, fokus, epävarmuus, epämukavuus, epäilys, pelko, raivo. Tämä ei ole oikein. Tämä ei ole se kuka minä olen. Miksi he tekevät näin? Mistä se tulee? Miksi he eivät rakasta minua? Mitä minä tunnen? Iljetystä. Tämä ei ole se kuka minä olen. Minut pakotetaan olemaan joku kuka minä en ole. Tätä ei sanota rakkaudesta. He sanovat tämän suuttumuksesta, pelosta, omasta puutteestaan. Tunne ehdottomasta rakkaudesta heitä itseään kohtaan. He projisoivat minuun. Tämä en ole minä. Etkö voi kuulla sitä äiti? Etkö voi kuulla sitä isä? Etkö voi kuulla sitä mitä sinä sanot? Etkö voi nähdä miten se sattuu? Ei, et voi. Olet sokea. Tämä pelottaa minua. Miksi he eivät näe sitä mitä he tekevät minulle?

Ja sitten aloin itkeä, kun suutuin, he sanoivat minulle ”lakkaa itkemästä.” Älä suutu minulle. Älä ota tuota äänensävyä kanssani. Tukahdutus. Vähättely. Epäily. Konflikti. Raivo. Miksi nämä asiat ovat täällä? Miksi? Eivätkö he rakasta minua? Eikö minun tulisi rakastaa itseäni? Enkö ole rakkauden arvoinen? Minua vähätellään, olen vähemmän. En pidä itsestäni nyt. En rakasta itseäni nyt. En ilmaissut todellista itseäni. En ilmaissut sitä raivoa jonka halusin ilmaista. En vuodattanut niitä kyyneliä jotka olisin halunnut vuodattaa. Ja nyt johtuen siitä etten ilmaissut raivoani ja koska en itkenyt sillä tavalla kuin tunsin että halusin, nyt olen vihainen itselleni. Nyt vähättelen itseäni. Ja tämä tapahtuu aina vaan ja uudestaan elämässäni.

Kun kasvan hieman sieltä, hieman tuolta, tunnen vihan tunteen kasvavan ja kasvavan, mutta aina tukahdutan sen. Se ei ole niin kuin pitäisi käyttäytyä. Se ei ole asianmukasita. Se ei ole oikein. Se ei ota muita huomioon. Se on itsekästä ajatella sillä tavoin. Tuntea niitä asioita. Itsekästä. En ole hyvä ihminen koska tunnen näitä asioita. En ole enää arvollinen, koska tunnen tällä tavoin, koska vihastun. Ja nyt vihani kasvaa luonteenlaaduksi. Ja nyt, askel askeleelta ja päivä kerrallaan opin läksyni hyvin ja voin muuttua enemmän ja enemmän, päivittäin, äitini kaltaiseksi, isäni kaltaiseksi, joka opetti minut olemaan tällä tavoin. Ei sillä ettenkö rakastaisi heitä. Se on vain että en rakasta itse itseäni.

Mutta tämä ei ole se miten haluaisin tuntea. Haluan päästä takaisin siihen ensimmäiseen kertaan. Siihen aivan ensimmäiseen kertaan lapsena kun tunsin vihaa, tunsin epäilystä, pelkoa aivan ensimmäistä kertaa, ja minulle sanottiin että minun tulee niellä se. Ja nyt, tuntea se. Tuntea se suuttumus. Tuntea se pelko. Se on sopivaa nyt, olet turvassa. Se on sallittua. Tunne se. Se on luonnollista. Kun sinua vähätellään, on luonnollista tuntea suuttumusta. Se energian suuntaus joka kertoo sinulle että tämä on se mikä minä todella olen. Ja tämä on se asia joka sanotaan, joka ei liity minuun. Ei minuun. Ei minuun.

Ja nyt voit sanoa Sydämesi Sydämestä, nyt kun et voinut sanoa sitä aiemmin, nyt, äiti, isä, kuka se olikaan, mikä tahansa se tilanne olikaan, voin rakastaa sinua ehdottomasti nyt, ja samaan aikaan voin kertoa tästä ehdottomasta rakkaudesta sinulle, että se ei ole se kuka minä olen. Minun sallitaan sanoa nyt se mitä en kyennyt silloin sanomaan, OLEN VAPAA. Olen vapaa. Koska tiedän, että voin sanoa sen ja silti rakastaa sinua. Kun minä olin lapsi, en ymmärtänyt että voisin samaan aikaan rakastaa sinua ja olla vihainen. Nyt ymmärrän, että voin olla vihainen. Koska suuttumus ainoastaan suuntaa minut kohti Todellista Itseäni. Ja suuttumus ei millään muotoa tarkoita, että en rakasta ehdottomasti samaan aikaan. Juuri sekä rakastan sinua ehdottomasti että sallin itseni tuntea suuttumusta jota en sallinut minun tuntea silloin. Rakastan myös itseäni. Ehdottomasti.

Ja kun tunnet itsesi hyväksyvän tuon suuttumuksen, tunnet sen suuttumuksen, samalla tunnet myös suuttumuksen vähenevän ja muuttuvan rakkaudeksi. Itsensä hyväksynnäksi. Itseilmaisuksi. Todelliseksi olennoksi, joksi synnyit. Aste asteelta, tapaus tapaukselta, kun tunnet että sinulla on tai haluat luoda aikaa ja tilaa sille, salli itsesi tehdä tämä meditaatio, mennä sydämeesi. Tuntea ne hetket elämässäsi jotka aiheuttivat suuttumusta, vähättelyä, tukahduttamista, eivät sallineet sinun olla todellinen itsesi. Ei tunteettomuudesta, ei hyökkäyksestä, ei negatiivisuudesta. Vaan ehdottomasta rakkaudesta. Sillä sinä ja se joku toinen joka on voinut aiheuttaa sinulle kaiken tämän vihantunteen, tunne se tunne nyt. Älä tukahduta sitä enää. Tunne se. TUNNE ITSESI NIIN VIHAISEKSI NYT KUIN OLISIT SILLOIN TUNTENUT ITSESI MUTTA ET VOINUT ILMAISTA SITÄ. Tunne se. Tunne mikä tahansa esiin tuleva emootio ja päästä siitä irti tuntemalla se. Ja siirry seuraavaan tapaukseen. Ja seuraavaan. Ja sitä seuraavaan. Ja kaikki ne mitkä löydät ja tunnet ja päästät irti, ja päästät irti, ja päästät irti. Ja tunnet sydämesi laajenevan. Tunnet itsesi muuttuvan suuremmaksi, lämpimämmäksi, rakastavammaksi, rakastetummaksi, ja vapaammaksi.

Saatat huomata, että kun sallit tämän vapauden lukkojen takaa itsellesi, alat tuntea muunkinlaista vapauttamista. Saatat huomata, että myrkyt kehossasi vapautuvat. Ne alkavat irtaantua itsestään. Ne eivät ole enää tarpeellisia sen värähtelyn synnyttämiseksi, joka valitsit olla. Ne eivät enää kuvaa sen todellisuuden värähtelyä joka olit. Muutut selvemmäksi. Selvemmäksi. Läpinäkyvämmäksi itsellesi. Ja muillekin. Olet avoimempi, keveämpi, rakastavampi, anteliaampi. Ja vastalahjaksi kykenet vastaanottamaan enemmän valoa, enemmän rakkautta, enemmän lahjoja. Vapautua. Vapauttaa sidämesi tuntemalla ne tunteet joita sinulle sanottiin ettet voisi tuntea. Et ole paha ihminen kun tunnet näitä asioita. Sinua rakastetaan edelleen ehdottomasti ja olet ehdottoman rakkauden arvoinen. Joka päivä, jokainen tunti, jokainen sekunti, jokainen hetki.

Vedä syvään henkeä ja päästä irti. Päästä irti. Vedä vielä syvempään henkeä ja anna sen mennä. Vedä syvin koskaan vetämäsi henkäys. Koskaan. Ja anna sen mennä. Avaa silmäsi. Avaa silmäsi. Nouse hiljalleen ylös ja venyttele käsiäsi ilmaan. Ylös, korkealle. Ja kun nostat käsiäsi ilmaan, vedä vielä syvempään, hitaammin, täydellisemmin, syvempään henkeä. Päästä se kaikki ulos ja anna käsiesi laskeutua. Heiluta käsiäsi. Pyöritä niskaasi. Ja nyt ota kätesi, levitä ne ja aseta ne sydämesi päälle. Tunne sydämesi. Tunne tunteellisuutesi, tunne itsesi, tunne OLEMUKSESI, tunne eloisuutesi, tunne ilosi, tunne lapsen kaltaiset ominaisuutesi. Tunne ainutlaatuisuutesi. Ja hypi ilosta. HYPI!

Noniin. Noniin.

Nyt. Nyt.

Istu alas. Miltä siellä näyttää? Erilaiselta. Ja täydelliseltä. Ja erilaiselta. Noniin. Selvä.

Käyttäkää tuota tekniikkaa, tuota meditaatiota. Se auttaa teitä tuntemaan rakkautta. Enemmän itseänne. Muistakaa, enemmän rakkauden tunteminen vain auttaa teitä olemaan enemmän itsenne. Kaikki Se Mikä On.

Puhutaan nyt harjoituksena toisesta kaavojen rikkomistekniikasta. Tai vanhojen ideoiden ja odotuksian pirstomisesta. Jokainen ja kaikki teistä nyt tiedätte, että te olette te, kokonainen te, ja se koostuu useista monimutkaisista persoonallisuuksista. Että voitte olla mikä tahansa persoona koska tahansa. Ja se, kuten olemme aiemmin puhuneet, kun muutatte persoonaanne, muuttamalla uskomuksianne, muuttamalla emootioitanne, muuttamalla ajatuskuvioitanne, olette kirjaimellisesti, kirjaimellisesti, kirjaimellisesti muuttumassa toisekis ihmiseksi. Voitte käyttää tätä murtautumaan irti vanhoista sykleistä. Ja se auttaa teitä pitämään tätä väitettä vielä kirjaimellisempana kuin mitä olette saattanut aiemmin tehdä. Alkaa todella näytellä näitä eri persoonia jollaiseksi voitte itsenne luoda.

Joten esimerkiksi jos te teette jotain joka teistä toistaa jotain kaavaa, sallikaa itsenne kutsuta omaa rajatonta aspektianne, yhtä niistä rajoittamattomista persoonista joita te olette. Muuttukaa siksi, käyttäytykää niinkuin tuo uusi persoona ja lähestykää tilannetta niinkuin uusi persoona aikoisi. Saatatte välittömästi havaita, että uusi persoona ei edes kykene suhtautumaan niinkutsuttuun ongelmaan tai tapaan tai kaavaan nniinkuin se toinen persoona sen koki. Ja me puhumme erittäin suuresta siirtmästä, ja se on todellinen siirtymä, ja voitte tarkastella ja tutkia haluatteko jatkaa siitä hetkestä eteenpäin uuden persoonan aspektien mukaan ottamista sen sijaan, että teillä olisi se persoona jolla oli tuo tapa. ”Noniin, eikö se ole huijaamista? Eikö se ole ongelman sivuuttamista, eikö se ole aiheen välttelemistä?” Sen ei tarvitse olla. Riippuu siitä miten teette sen. Riippuu siitä mitä siihen annatte itsestänne, riippuu siitä miten ymmärrätte sen. Miten käytätte sitä.

Kyllä, me sanomme että muutos persoonassa on yksinkertaisesti tapa välttää käsittelemästä jotain itsessänne joka oikeasti pitäisi käsitellä, jos ette kohtaa pelkoanne esittämällä että pelko ei enää ole siellä, silloin kun itse asiassa se olisi rakentavamppa kohdata se, silloin ette ole tekemässä sitä mitä sanotte. Kuitenkin, se mitä me sanomme on, että voitte käyttää sitä ja ymmärtää, että nämä muut persoonat ovat oikeita ihmisiä. Oikeita ihmisiä. Yhtä todellisia kuin se persoona joka teillä on nyt. Koska persoonallisuus joka teillä on nyt on vain konstrukti, vain oma projektionne, ja se palvelee ainoastaan sen käsitteen ilmaisussa jonka tietoisuutenne valitsee minä tahansa hetkenä.

Jos voitte luoda TODELLISEN PARADIGMANMUUTOKSEN, ja todella sallia itsenne olla toinen persoona, ja tietää että ette vain juokse pakoon jotain joka teidän tulee kohdata itsessänne, silloin voitte kirjaimellisesti avata sen kaavan lukon, joka toisella persoonalla oli. Koska ette ole enää se persoona. Kirjaimellisesti. Ei väliä miten katsotte peiliin. Ei väliä. Ette ole enää se persoona joka olitte aiemmin.

[…]

Et ole enää se tunne. Tämä on se mitä me sanomme. Tunne itsessään, värähtely itsessään, se on se mikä sinä olet. Ja varsin usein se mikä monia teistä sekoittaa kun vanha persoona löytää toistuvia kaavoja kuten uskomattomuus, minkäänlaisessa tilanteessa, on se että usein tarkastelette sitä määrittelemällä itsenne niiden tunteiden ulkopuolelle joita teillä on. Ne tunteet ovat nimenomaan te. Se on se mitä te olette. Ja se on se keitä olette. Se olemus, se on sielunne. Se on se mitä teidän todella tulee tietää. Ja se on se mitä teidän tulee todella työstää, että ne tunteet ovat totta, ja ne ovat teitä. SE sallii teidän ilmaista itseänne jokaisessa tilanteessa, millä tahansa tavalla tuleekin ilmaista, että teidät otetaan vakavasti, että teidät tunnetaan läpikotaisin, ja että teillä voisi olla mahdollisuuksia olla edustavasti se ketä valitsette itsenne ilmaisevan.

Ainoa syy siihen, miksi elämäntilanteenne olisivat uskomattomia on, koska te ette ole itsenne saavutettavissa. Ette pääse käsiksi tunteisiinne, todelliseen itseenne, joka todella haluattel olla. Ette ole se tunne. Yritätte määritellä itsenne jonkin keinotekoisen esityksen kautta kun ainoa mitä teidän tulee tehdä jotta teidät otettaisiin vakavasti on olla ne tunteet jotka te olette. Se on se kuka te olette. Teidän tunteenne. Ymmärrätkö? Auttaako tämä?

Massaherääminen tulee

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin. Me olemme tutkineet kaikkia eri aikalinjoja jotka teillä ovat edessänne tulevina viikkoina ja kuukausina, ja me näemme kaikki ne eri tavat joita teillä on saada aikaan tietoisuuden massaherääminen maailmassanne. Me tiedämme, että ne teistä, jotka ovat hereillä, ovat odottaneet ystäviänne, työtovereitanne, sukulaisianne ja naapureitanne heräämään niin, että voisitte suhtautua paremmin ihmisiin elämässänne. Me tiedämme, että nämä massaheräämiset ovat väistämättömiä, ja me näemme myös miten te kaikki saatte ne tapahtumaan pikemminkin ennemmin kuin myöhemmin aikaansaamillanne teoilla.

Te olette pyytäneet enemmän yhteyttä, enemmän kontaktia kanssaihmisiinne, ja tämän seuraus on, että useita uusia aikalinjoja on luotu tuomaan nämä massiiviset massaheräämiskokemukset ihmiskunnalle. Nyt, tottakai, ihmiset heräävät joka ikinen päivä totuuteen siitä keitä he todella ovat Lähteen Energiaolentoina. Ihmiset tulevat tunnustamaan, että he ovat ylösnousemassa tietoisuudessaan, ja että se tulee jatkumaan, mutta että tulee myös olemaan näitä piikkejä. Tulee olemaan näitä hetkiä jolloin on jotain joka herättää enemmän yksilöitä kuin keskimääräisenä päivänä Maapallolla.

Ja teidän kokiessanne näitä massaheräämisiä sivusta, niinsanotusti, teitä pyydetään apuun. Te, jotka ovat aina olleet hiukan ‘siellä jossain’ uskomustenne kanssa, tulette olemaan niitä joiden puoleen ihmiset elämässänne kääntyvät, ja että se tulee olemaan tyydyttävää monella eri tasolla. Muistakaa niinä hetkinä, että se mitä ihmisten todella tarvitsee tehdä on tuntea se mitä he tuntevat. He eivät tarvitse lisää tietoa. Heidän ei tarvitse hypätä kaninkoloihin jonne niin monet heränneet hyppivät, eikä heidän tarvitse hyväksyä kaikkea mitä te pidätte totena, ollakseen todellisessa todellisuudessa.

He tarvitsevat tukeanne emotionaalisessa puhdistuksessa joka tulee kun joku herää ja alkaa kuoria toksisten uskomusten kerroksia, kauan sisällä pidettyjä ja tuntemattomia negatiivisia emootioita, ja niin paljoa muuta. Te tulette olemaan läsnä heidän tukenaan koska se on jotain jota te olette halunneet nähdä niin pitkän aikaa, ja te jatkatte uusien todennäköisyyksien luomista sille miten nämä massaheräämiset tulevat tapahtumaan. Te tulette tekemään niin koska te olette tietoisia ja tarkoituksellisia luojaolentoja.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.” https://www.youtube.com/watch?v=xpL-3VFxtrQ  

Opas Yhden Lakiin, osa 4

Tämä on jatko-osa oppaalle Yhden Lakiin. Tässä osassa on oppaan kuudes osio.

Oppaan ensimmäinen osa on täällä: http://eksopolitiikka.fi/todellista-eksopolitiikkaa/opas-yhden-lakiin/

Toinen osa: http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/opan-yhden-lakiin-osa-2/

Kolmas osa: http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/opas-yhden-lakiin-osa-3/


Kuudes osio — Energiakeskukset ja energian siirrot


36. SEKSUAALIENERGIA

I. MITEN VERHOAMISPROSESSI VAIKUTTI SEKSUAALIENERGIAN SIIRTOON

A. ENNEN VERHOAMISTA (ERILLISYYS TAJUISEN / ALITAJUISEN / YLITAJUISEN MIELEN, KEHON JA HENGEN VÄLILLÄ)

RA: Ennen verhoamista jokainen toiminta oli seksuaalienergian siirtoa. Oli joitain voimakkaita seksuaalienergian siirtoja. Suurin osa oli voimassaan pienentynyt johtuen verhoamisen puutteesta. (B4, 73)

Kolmannessa tiheydessä olennot pyrkivät oppimaan rakkauden tapoja. Jos on mahdotonta olla näkemättä, että kaikki ovat yhtä olemusta, muuttuu paljon vaikeammaksi kehittymättömälle persoonallisuudelle valita vain yksi partneri, ja, täten, initioida itsensä palvelukseen.

On paljon todennäköisempää, että seksuaalienergia hajaantuu satunnaisemmin ilman että siihen liittyy suurta iloa tai suurta surua.

Täten vihreän säteen siirto tapahtui lähes poikkeuksetta seksuaalienergian siirrossa ennen verhoamista, mutta se oli heikempi ja ilman merkittävää kristallisaatiota. (B4, 73)

 

RA: Ennen verhoamista seksuaalinen yhdyntä oli kahden olennon välillä, joilla oli kyky vihreän säteen käyttöön.

TIETOISUUS KAIKESTA LUOJANA ON SE MIKÄ AVAA VIHREÄN SÄTEEN KESKUKSEN.

Täten ei ollut tukoksen mahdollisuutta johtuen kaikkien varmasta tiedosta, että jokainen on Luoja. Energiasiirrot olivat heikkoja johtuen siitä helppoudesta, joilla sellaiset siirrot tapahtuivat. (B4, 82-83)

 

RA: Ennen verhoamisprosessia puuttui lähes täydellisesti tämän seksuaalienergian siirtojen käyttö vihreää sädettä korkeammilla säteillä.

Kolmannessa tiheydessä nähtiin vain vähän merkitystä intensiivisemmillä suhteilla, joita pariutumisprosessissa esiintyy, sillä jokainen toinen itse nähtiin Luojana eikä kukaan toinen itse tuntunut olevan enempää Luoja kuin toinen. (B4, 102)

 

B. VERHOAMISEN JÄLKEEN

RA: Verhoamisen jälkeen vihreän säteen energiasiirto muuttui äärettömän paljon vaikeammaksi johtuen suurista kehon ja sen ilmentymien tuntemattomista alueista (viittaa tukoksiiin?).

Kuitenkin, kun tällainen energiasiirto koettiin, sen oli todennäköisempää tarjota katalyytti siteen muodostamiselle itsen ja toisen itsen välille asianmukaisesti polarisoituneessa kunnossa. Tämä johtui kehon ilmentymien suuresta varjostamisesta tietoiselta mieleltä. (B4, 102)

RA: Verhoamisen jälkeen seksuaalienergian siirrot ja tukokset ovat paljon tehokkaampia kristallisoimaan niitä, jotka etsivät vihreän säteen energiakeskusta. (B4, 73)

 

II. POLARISAATIO TUOTTAA HENKISEN ENERGIASIIRRON

A. SEKSUAALIENERGIA YHDISTÄÄ METAFYYSISEN MAAILMAN FYYSISEEN MAAILMAAN

RA: Seksuaalisen aktiviteetin aikana siirretyt energiat eivät ole, asianmukaisesti puhuen, avaruus-ajasta peräisin. Niissä siirtyy suuri komponentti niinkutsuttua metafyysista energiaa. (B4, 85)

Seksuaalienergia on eräänlainen värähtelysilta avaruus/ajan ja aika/avaruuden välillä. (B4, 112)

 

B. SEKSUAALINEN ILMAISU ALKAA EROSTA JA LIIKKUU KOHTI YKSEYTTÄ

KYSYMYS: Voisitko määritellä seksuaalienergian siirron?

RA: Energiansiirto viittaa potentiaalienergioiden vapauttamiseen yli, sanoisimmeko, potentioidun avaruuden. Seksuaalienergian siirrot tapahtuvat kahden mieli/keho/henki-kompleksin polarisaatioista johtuen, joista kummallakin on toisiinsa nähden potentiaaliero. (B2, 31)

 

C. MAGNEETTINEN VETOVOIMA TEKEE TAHDON KÄYTÖSTÄ TARPEETTOMAN

KYSYMYS: Määrittelisitkö magneettisen vetovoiman?

RA: Kaksineuvoisessa luonteessanne on se mitä kutsutaan polariteetiksi. Tämä napaisuus vaihtelee kunkin yksilön uros/naaras-polariteetin mukaan.

Täten voitte nähdä magnetismin, jossa kaksi olentoa asianmukaisessa tasapainossa, uros/naaras vs. naaras/uros polariteetit, tapaavat ja näin tuntevat vetovoiman jonka polarisoidut voimat saavat aikaan, toinen toiselleen.

TÄMÄ ON KAKSINEUVOISEN MEKANISMIN VAHVUUS: EI VAADITA TAHDON KÄYTTÖÄ PÄÄTTÄÄ TUNTEA VETOVOIMAA SEKSUAALISESTI VASTAKKAISTA NAPAA KOHTAAN. SE TAPAHTUU VÄÄJÄÄMÄTTÖMÄSTI,

ja se antaa energian vapaalle virtaamiselle asianmukaisen reitin. Tämä reitti voi olla tukossa jonkin vääristymän johdosta jotain uskomus-olosuhdetta kohti, joka sanoo olennolle, että tätä vetovoimaa ei haluta. Kuitenkin,

perusmekanismi toimii yhtä yksinkertaisesti kuin toimii, sanoisimmeko, rauta ja magneetti. (B2, 34)

 

III. UROS- JA NAARASOLENTOJEN VÄLINEN ERO

RA: Uros varastoi fyysistä energiaa, naaras varastoi mentaalista ja mentaalis/emotionaalista energiaa.

Kolmannen tiheyden seksuaalienergian siirroissa uros tarjoaa fyysistä energiaa, naaras täten virkistyy, koska tällä on paljon vähemmän fyysistä elinvoimaa. Naaras tarjoaa inspiraatiota, parannusta ja siunausta urokselle, jolla on luonnostaan vähemmän tätä vaikutusta. (B4, 112)

 

RA: Energiasiirroissa naaras kykenee potentioimaan sen mikä voi olla uroksen tietoisen mielen päällä niin, että hän voi tuntea itsensä innostuneeksi.

YLEISEMMÄSSÄ MERKITYKSESSÄ, SE MIKÄ TAVOITTELEE ON UROSPRINSIIPPI. SE MIKÄ ODOTTAA TAVOITTELUA ON NAARASPRINSIIPPI. (B4, 159a>)

 

IV. SEKSUAALIENERGIAN SIIRTOJEN TUKOKSET

A. TUKOSTEN PERIMMÄINEN SYY

KYSYMYS: Ennen verhoamista seksuaalienergian siirto oli aina mahdollinen, mutta se ei ole aina mahdollista verhoamisen jälkeen. Mikä on tukosten pääasiallinen syy? (B4, 109)

RA: Tukoksen juurisyy on kyvyttömyys nähdä toinen itse Luojana, tai toisin ilmaistuna, rakkauden puute. (B4, 110)

 

B. TUKOSTYYPIT

KYSYMYS: Voitko puhua eri tyypin tukoksista, joita esiintyy suvullisen lisääntymisen kompleksissamme?

1. PUNAINEN SÄDE:

RA: Ensimmäinen energiasiirto on punaisen säteen siirto, ja se liittyy suvullisen lisääntymisen järjestelmäänne.

 

2. KELTAINEN JA ORANSSI SÄDE:

(a) VAIN TOINEN VÄRÄHTELEE TÄSSÄ VÄRISSÄ

RA: Oranssin säteen pyrkimyksissä ja keltaisen säteen pyrkimyksissä sukupuoliyhdyntään syntyy tukos jos vain toinen olento värähtelee tällä alueella, ja tällä olennolla on tuolloin lakkaamaton halu tähän toimintaan. Nämä värähtelytasot etsivät vihreän säteen toimintaa. (B2, 30-31)

 

(b) ITSEN TAI TOISEN KOHTELU ESINEENÄ

RA: On mahdollisuus oranssin tai keltaisen säteen energiasiirtoon, mutta tämä on negatiivisesti polarisoitunut, jossa yksi nähdään esineenä toisen itsen sijaan ja toinen näkee itsensä ryöstäjänä tai tilanteen herrana. (B2, 30-31)

 

3. VIHREÄ SÄDE:

(a)PELKO — TAI HALU — OMISTAA, TAI TULLA OMISTETUKSI

RA: Vihreän säteen tapauksessa on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, jos molemmat värähtelevät vihreällä, energian siirto on molemmin puolin vahvistava. Naaras ammentaa energiaa olemuksensa ytimestä energiakeskusten avulla. Uros löytää energiakeskuksistaan inspiraation joka tyydyttää ja ruokkii mieli/keho/henki-kompleksin henkistä osaa.

Tämä energiasiirto tukkeutuu jos vain yksi tai molemmat olennot pelkäävät omistamista, tai omistetuksi tulemista, tai haluavat omistaa tai haluavat tulla omistetuiksi. (B2, 30-31)

 

(b) JOS EI TARJOA UNIVERSAALIA RAKKAUTTA

RA: Toinen vihreän säteen mahdollisuus on, kun yksi olento tarjoaa vihreän säteen energiaa ja toinen ei tarjoa vihreän säteen energiaa, ja tämä johtaa tukokseen sille, joka ei ole vihreän säteen energiassa, mikä näin lisää turhautumista tai nälkää; vihreän säteen olento polarisoituu hieman kohti toisten palvelua. (B2, 30-31)

 

4. SININEN SÄDE: HARVINAINEN

RA: Sinisen säteen energiasiirto on jokseenkin harvinainen keskuudessanne tällä hetkellä, mutta se auttaa suurelti johtuen energiasiirroista, jotka liittyvät kykyyn ilmaista itseään ilman varausta tai pelkoa.

 

5. INDIGO-SÄDE: ERITTÄIN HARVINAINEN

RA: Indigo-säteen siirto on äärimmäisen harvinainen kansojenne keskuudessa. Tämä on kehokompleksin sakramentaalinen osuus, jossa voidaan saada aikaan kontakti älykkääseen äärettömyyteen violetin säteen kautta. Näillä kahdella viimeisimmällä tasolla ei voi esiintyä tukoksia johtuen siitä seikasta, että jos molemmat olennot eivät ole valmiita tälle energialle, se ei ole näkyvillä, eikä synny siirtoa eikä tukosta. Se on kuin virranjakaja poistettaisiin tehokkaasta moottorista. (B2, 30-31)

 

V. ONKO MAHDOLLISTA SANOA MINKÄ SÄTEEN ENERGIASIIRTO ON KYSEESSÄ?

A. KYSYMYS: Onko kokemuksen jälkeen keinoa sanoa minkä säteen energiasiirto se oli? (B4, 87)

RA: On vain subjektiivinen mittatikku.

 

B. VIHREÄ: RAKKAUS TEHDÄÄN KOKONAISEKSI

RA: Jos energiat ovat virranneet niin, että rakkaus tehdään kokonaiseksi, on tapahtunut vihreän säteen siirto.

 

C. SININEN: KOMMUNIKAATIO ON HELPOMPAA

Jos on koettu kommunikaation helpottumista ja parantunutta näkökykyä, energia on hienostunut siniseksi säteeksi. (B4, 87)

 

D. INDIGO: TAHTO JA USKO VAHVISTUVAT

Jos polarisoidut olennot havaitsevat, että tahto ja usko ovat vahvistuneet, ei hetkeksi vaan pidemmäksi aikaa, havaitsette indigo-säteen siirron. (B4, 87)

 

E. VIOLETTI: PORTIN AVAAMINEN ÄLYKKÄÄSEEN ÄÄRETTÖMYYTEEN

Me emme voi puhua violetin säteen siirrosta, paitsi huomauttaaksemme että se on portin avaus älykkääseen äärettömyyteen. Todellakin, indigo-säteen siirto on myös tätä, mutta verhoa ei ole vielä nostettu. (B4, 87)

 

VI. SEKSUAALIENERGIOIDEN JAKAMINEN

A. SÄTEIDEN KAUTTA SIIRTÄMINEN VOI TAPAHTUA KUN VIHREÄ SÄDE ON SAAVUTETTU

RA: Vihreän säteen energian siirrossa tullaan suureen kääntöpisteeseen seksuaalisesti sekä toisissa kokemuksen muodoissa. Vihreä säde voidaan kääntää ulospäin, olento näin antaa ottamisen sijasta. Ensimmäinen antaminen vihreän säteen jälkeen on hyväksynnän tai vapauden antaminen, mikä sallii sinisen säteen energiasiirron vastaanottajalle mahdollisuuden tuntea itsensä hyväksytyksi, ja näin vapauttaa toinen itse kokemaan itsensä tämän säteen antajalle. Huomattavaa on, että kun molemmat mieli/keho/henki-kompleksit paritellessaan ovat saavuttaneet vihreän säteen energian siirron, tämän jälkeen on saatavilla muitakin säteitä ilman, että molempien tarvitsee olla edistynyt yhtä pitkälle. Näin sinisen säteen mukaan värähtelevä olento tai indigo-säteen mukaan värähtelevä olento, jonka muiden säteiden värähtelyt ovat kirkkaita, voi jakaa tuota energiaa vihreän säteen toiselle itselle, ja näin toimia katalyyttina jatkuvalle toisen itsen oppimis/opettamiselle. Kunnes toinen itse saavuttaa vihreän säteen, sellaiset energian siirrot säteiden kautta eivät ole sitä ennen mahdollisia. (B2, 40)

 

B. KEHITTÄMINEN JOHTAA KORKEAAN SEKSUAALIMAGIAAN

RA: Me annamme kaksi esimerkkiä. Jokainen alkaa jonkinlaisella tunteella itsestään Luojana tai jollain tavalla maagista persoonallisuutta kutsutaan. Tämä voidaan tehdä tietoisesti tai tiedostamattomasti. Ensinnä, tuo harjoitus josta me puhuimme, nimeltään tulen harjoitus: eli, fyysisen energian siirto, ei sen mikä liittyy syvästi kehokompleksin kombinaatioihin. Näin siirto on hienovarainen ja jokainen siirto on uniikki siinä mitä tarjotaan ja mitä hyväksytään. Tässä kohtaa huomauttaisimme, että tämä on syy sille, että mahdollisia energiasiirtoja on äärettömästi erilaisia.

Toinen energiasiirto josta puhuisimme on seksuaalienergian siirto. Tämä tapahtuu ei-maagisella tasolla kaikilla niillä olennoilla, joiden vihreä säde on aktiivinen. On mahdollista, niinkuin on asian laita tämän instrumentin kanssa joka omistaa itsensä Yhden Äärettömän Luojan palvelukseen, kehittää lisää tätä energian siirtoa. Kun toinen itse myös omistautuu palvelemaan Yhtä Ääretöntä Luojaa, siirto tuplaantuu. Tällöin se määrä seksuaalienergiaa joka siirtyy riippuu ainoastaan polarisoituneen seksuaalienergian luodusta ja vapautetusta määrästä. Tästä eteenpäin on kehityksiä, jotka johtavat korkean seksuaalimagian maailmaan. (B3, 176)

 

VII. SUURI AVAIN = EHDOTON RAKKAUS

RA: Suuri avain siniseen, indigoon, ja viimein, seksuaalienergian siirron suureen päätyyn, violetin energian siirtoon, on se metafyysinen side tai vääristymä, jonka nimi keskuudessanne on ehdoton rakkaus.


SINISEN SÄTEEN ENERGIAN SIIRROSSA TÄMÄN RAKKAUDEN LAATU HIOUTUU
REHELLISEN KOMMUNIKAATION JA SELKEYDEN TULESSA;

TÄMÄ NORMAALISTI VAATII HUOMATTAVIA AIKOJA SAADA AIKAAN.

TÄMÄ ON YKSI TAPA KRISTALLISOIDA SINISEN SÄTEEN KESKUS. (B4, 86-87)

 

VII. TANTRA-JOOGA

RA: Energian siirto ei hyppi vihreän ja sinisen energiakeskuksen välillä vaan se on energian jakamista jokaiselle punaisesta säteestä ylöspäin. Tämä on mitä tehokkainta kun molemmilla olennoilla on orgasmi yhtäaikaisesti.

Kuitenkin se toimii siirtona jos kummallakaan on orgasmi, ja siinä fyysisesti ilmaistun rakkauden tapauksessa pariskunnan välillä, joka ei johda orgasmiin, on jokatapauksessa huomattava määrä siirrettyä energiaa… niin kauan kun molemmat olennot ovat tietoisia potentiaalierosta ja vapauttavat voimansa toisilleen tahdonvoimalla mentaalisesti omistautumalla.

Tällaista voitte havaita harjoitettavan niinkutsuttujen kristittyjen uskonnollisissa Yhden Lain vääristymäjärjestelmissä. (B4,84)

KYSYMYS: Voisitko antaa esimerkin?

RA: Me pohjustamme tätä esimerkkiä muistuttamalla, että jokainen järjestelmä on varsin vääristynyt ja sen opetukset ovat aina puoliksi kadonneet. Kuitenkin, eräs sellainen järjestelmä on nimeltään Tantra-jooga. (B4, 84)

 

IX. SAKRAMENTAALINEN SEKSUAALISUUS

A. INDIGO-SÄTEEN AKTIVOINTI

RA: Motivaatio indigo-säteen värähtelylle on sarkamentaalisen biseksuaalisen lisääntymisaktin luonteen alku. Se on ainutlaatuinen kaikkeudessaan, kokonaisuudessaan, ykseydessään siinä mitä se tarjoaa toiselle itselle. (B2, 40)

RA: Urosprinsiipin tulee saavuttaa ja penetroitua, symbolisen seksuaaliseen tyyliin, naarasprinsiipin sisemmät salaisuudet ennen kuin pyhitetty seksuaalisuus, joka liittyy mielen naarasprinsiippiin, voidaan ottaa käyttöön. (B4, 161)

 

B. NÄE TÄMÄ LUOJANA KOKEMASSA ITSENSÄ

RA: Voitte nähdä tämän toiminnan, kuten kaiken kokemuksellisen toiminnan, Luojana joka kokee Itsensä. (B2, 31)

KYSYMYS: Voisiko tämä olla Luojan Itsensä kokemisen alkumekanismi?

RA: Tämä termi ei ole sopiva. Se on yksi asianmukainen tapa. Kaksineuvoinen Luojan tunteminen Itsenään on saa potentiaalisesti aikaan kaksi etua.

Ensinnäkin vihreän säteen aktivaatiossa on potentiaali suoralle ja yksinkertaiselle analogialle siitä mitä voi nimittää iloksi, jonka henkinen tai metafyysinen luonne on olemassa älykkäänä äärettömyytenä. Tämä on suuri apu olemuksen todellisemman luonteen ymmärtämiseksi.

Toinen potentiaalinen etu on sakramentaalinen ymmärrys tai yhteys älykkään äärettömyyden porttiin, minkä asianmukaisilla valmisteluilla voidaan saada kokemus älykkäästä äärettömyydestä. (B2, 31-32)

RA: Verhoamisen jälkeen oli paljon todennäköisempää että mieli/keho/henki-kompleksipariskunta etsisi korkeampaa energiansiirtoa, mikä näin sallisi Luojan tuntea Itsensä suuressa kauneudessa, juhlallisuudessa ja ihmeellisyydessään.

Kun älykäs äärettömyys on saavutettu tämän toiminnon sakramentaalisella käytöllä, jokainen olento on suuresti polarisoitunut ja parantunut kyvyssään palvella. (B4, 102)

 

X. TÄYDELLINEN YHTEENSULAUTUMINEN

KYSYMYS: Voitko selventää mitä “täydellisen yhteensulautumisen luonne” tarkoittaa?

RA: Koko luomakunta on Yhtä Luojaa, näin jakautuminen fyysisen kehon sukupuoliin on yksinkertaisesti keinotekoinen jako, kaikki asiat nähdään näin yhtä seksuaalisina, mieli, keho, henki, jotka kaikki ovat osa olennon polariteettia.

NÄIN SEKSUAALINEN YHTEENSULAUTUMINEN VOIDAAN NÄHDÄ, ILMAN NIINKUTSUTTUA SUKUPUOLIYHDYNTÄÄ, OLEVAN MIELEN, KEHON JA HENGEN TÄYDELLINEN YHTEENSULAUTTAMINEN SIINÄ MIKÄ TUNTUU JATKUVALTA ILON ORGASMILTA JA TOISEN OLEMUKSESTA ILAHTUMISELTA. (B2, 41-42)

 

XI. VALKOINEN MAGIA

RA: Valkoisen magian sydämessä on kokemus siitä ilosta, joka seuraa Luojaan yhteenliittymisestä. Tämä ilo väistämättä säteilee koko positiivisen adeptin elämänkokemuksen läpi.

Tästä syystä seksuaalimagia ei rajoitu yksinomaan negatiivisesti polarisoituneelle adeptille, vaan sillä on paikkansa korkeassa magiassa kun sitä käytetään mitä harkituimmin, sillä se, kun sitä asianmukaisesti tavoitellaan, liittää yhteen kehon, mielen ja sielun Yhden Äärettömän Luojan kanssa. (B3, 161)

 

XII. HOMOSEKSUAALISUUS

RA: Jos olennolla on ollut raa’asti 65% sen inkarnaatioista vastakkaisen polariteetin seksuaalisessa/biologisessa kehossa verrattuna sen nykyiseen kehokompleksiin, tämä olento on urbaaneilla alueilla haavoittuvainen väliintulolle, ja hänestä saattaa tulla niinkutsuttu homoseksuaali. (B2, 35)

 

XIII. NYKYPÄIVÄN AVIOLIITTO VERSUS PARISUHTEET

RA: Kun kansanne avautuvat vihamielisyyden ja sodan ja ahneuden ja omistamisen käsitteille, nämä ideat suodattuvat mielen puuta pitkin kehokompleksin ilmaisuiksi, joista seksuaalisuus on yksi esimerkki. (B2, 37)

KYSYMYS: Vaikuttuuko koko populaatio jollain tavalla?

RA: Seksuaalisuus kontaminoituu jonkin verranm mikä näkyy suurimmaksi osaksi kulttuurinne eri taipumuksissa vihollissuhteisiin, tai niinkuin te niitä kutsutte, avioliittoihin, sen sijaan että antauduttaisiin vapaasti toiselle Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa. (B2, 37)

[Huom: Tottakai, tämä on ristiriitainen lausunto. He tarkoittavat, että laillisen sopimuksen pakottaminen kahden olennon välille voi aiheuttaa yhtä paljon katkeroitumista sekä omistamisen, kiinnittymisen ja hallinnan tunnetta.

He eivät, kuitenkaan, kiellä parisuhteita, ja itse asiassa kannustavat niihin. Muistakaa, että vapaa tahto on Yhden Lain pääasiallinen vääristymä, ja sellainen sopimus tekee kaikista tulevista vapaan tahdon päätöksistä lopettaa avioliitto monimutkaisen juridisen painajaisen, puhumattakaan yhteiskunnallisesta ja uskonnollisesta stigmasta.

Eräs mahdollisuus kompromissille on uusittavan sopimuksen avioliitto, jossa vannotut valat tietoisesti uusitaan jokainen vuosipäivä.]

KYSYMYS: Suunnitteliko Logos, ennen verhoamista, luoda satunnaisen seksuaalisen aktiviteetin järjestelmän?

RA: Oli alkuperäisten Logosten aikeena, että olennot pariutuvat keskenään millä tahansa haluamallaan tavalla, mikä saa aikaan suuremman polarisaation. Pitkän tarkkailun jälkeen päätettiin, että polarisaatio kasvaa moninkertaiseksi jos pariutuminen ei ole harkitsematonta. Myöhemmät Logokset ovat säilyttäneet tämän puolueellisuuden

kohti parisuhteita, jotka kuvaavat enemmän kurinalaisempaa persoonallisuuden ominaisuutta ja korkeampia tiheyksiä. Jokaisen olennon vapaa tahto, kuitenkin, on aina tärkein ja voidaan tarjota vain puolueellisuus. (B4, 88)

 

XIV. SEKSUAALIENERGIA NELJÄNNESSÄ TIHEYDESSÄ

RA: Neljännessä tiheydessä on tehty valinta ja verho on nostettu. Positiivisilla polariteeteilla todellinen jakaminen on melkein universaalia,

negatiivisilla polariteeteilla melkein universaalia on todellinen tukos; valloittaja saa orgasmin, valloitettu ei melkein koskaan.(B4, 111)

 

37. CHAKROJEN ROTAATIO JA KITEYTYMINEN

I. PYÖRIVÄTKÖ TAI KRISTALLISOITUVATKO CHAKRAT?

RA: Ensimmäisen kolmen energiakeskuksen kohdalla täydellinen energiakeskuksen avaaminen nopeuttaa pyörimistä. Olennon kehittäessä korkeampia energiakeskuksia, kuitenkin, nämä keskukset sitten alkavat ilmaista luonnettaan muodostamalla kristallirakenteita. Tämä on korkeampi tai tasapainoisempi aktivaation muoto. (B3, 9)

 

II. ERI CHAKROJEN KIDERAKENNE

A. PUNAINEN ENERGIAKESKUS — Se on pyöreän renkaan muotoinen.

B. ORANSSI ENERGIAKESKUS — Se on kukan muotoinen, jossa on kolme terälehteä.

C. KELTAINEN ENERGIAKESKUS — Pyöreä muodoltaan, monikärkinen kuin tähti.

D. VIHREÄ ENERGIAKESKUS — Lotus-muoto, terälehtien määrä riippuu tämän keskuksen vahvuudesta.

E. SININEN ENERGIAKESKUS — Kykenee mahdollisesti 100 terälehteen ja suureen välähtävään kirkkauteen.

F. INDIGO ENERGIAKESKUS — Yleensä kolmiomuotoinen tai kolmilehtinen.

G. VIOLETTI ENERGIAKESKUS — Kaikkein vähiten muuttuva. Siinä on 1000 terälehteä. (B3, 10)

 

III. ENERGIATUKOSTEN AVAAMINEN

RA: Indigo keskus on kaikkein tärkein adeptin työssä. Kuitenkaan se ei voi, oli se miten kiteinen tahansa, korjaantua siten kuin muissa energiakeskuksissa esiintyy tukoksia tai epätasapainoja.

Ne tulee puhdistaa sarjassa (toinen toisensa jälkeen) alkaen punaisesta ylöspäin. (B3, 180)

 

IV. ENERGIAKESKUSTEN KÄYTÖ POSITIIVISILLA JA NEGATIIVISILLA OLENNOILLA

RA: Negatiivinen käyttää kolmea alinta keskusta erillisyyteen ja kontrolliin toisista seksuaalisin keinoin, henkilökohtaisella voimalla ja toimimalla yhteiskunnissanne. Positiivisesti suuntautunut olento muuttaa vahvan punaisen säteen energian vihreän säteen energiansiirroiksi ja säteilyksi sinisessä ja indigossa.

Lisäksi se muuttaa itseyden ja paikan yhteiskunnassa tilanteiksi joissa olento voi sulautua toisiin ja palvella heitä; ja lopulta säteillä sitä muille ilman minkäänlaista odotusta vastalahjasta. (B3, 29)

 

V. KITEYTYMINEN

RA: On hyvä muistaa, että chakrat tai energiakeskukset voivat toimia asianmukaisesti ilman kristallisaatiota. (B4, 83)

KYSYMYS: Olisiko tämä ekvivalenttia suljettuun sähköpiiriin, punainen läpi vihreään, suurella resistanssilla, jossa siirretty energian kokonaismäärä on pieni?

RA: Kiteytymättömät alemmat energiakeskukset eivät voi välittää suurta jännitettä. Kiteytyneet energiakeskukset voivat muuttua varsin huomattaviksi niiden korkean jännitteen ominaisuuksissaan. (B4, 83)

38. SEITSEMÄN CHAKRAA, NIIDEN SÄTEET JA TUKOKSET

I. JUURICHAKRA: PUNAINEN SÄDE, PERUSSÄDE

RA: Punaisen säteen perusenergia — tämä säde on vahvistava perussäde jokaiselle tiheydelle. (B2, 77)

RA: Etelänapa (juurchakra) on se mikä vetää puoleensa. Se vetää puoleensa niitä asioita, jotka ovat siihen magnetisoituneet. Tällä punaisella säteellä, joka on alin energiakeskus fyysisessä kehossa, on ensimmäinen mahdollisuus reagoida mihinkään kokemukseen. Sillä on mahdollisuus toimia ensin, ja näin se liittyy selviytymiseen. Kun se on tasapainotettu ja avattu, etsijälle on avoinna paljon kaikkea. (B2, 128)

RA: Ensimmäinen tasapainotus on Malkuth, eli Maa, värähtelyenergiakompleksi, jota kutsutaan punaisen säteen kompleksiksi. Tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyminen on perustavanlaatuista. (B1, 144)

 

II. TUNNEKESKUS TAI HENKILÖKOHTAINEN KESKUS: ORANSSI SÄDE, LIIKE KOHTI KELTAISTA SÄDETTÄ

RA: Seuraava energiakeskuskompleksi, joka voi olla tukossa, on emotionaalinen tai henkilökohtainen kompleksi, joka tunnetaan myös oranssin säteen kolmpleksina. Tämän tukkiutuminen voi esiintyä usein persoonan eksentrisyyksinä tai vääristyminä liittyen ymmärrystä omasta itsestä tai oman itsen hyväksyntää. (B1, 145)

RA: Oranssi säde on se vaikutus tai värähtelykuvio, jossa mieli/keho/henki-kompleksi ilmaisee omaa valtaansa yksilöllisellä tasolla. Valta toisista yksilöistä voidaan nähdä liittyvän oranssiin säteeseen. Näette tämän säteen varsin intensiivisinä kansojenne keskuudessa henkilökohtaisella tasolla. Voitte nähdä tämän säteen kohtelevain toisia epäolentoina, orjina tai karjana, mikä näin ei anna toiselle minkäänlaista statusta. (B2, 38)

 

III. KOLMAS CHAKRA, KELTAINEN SÄDE: ITSETIETOISUUDEN JA MUIDEN KANSSA TOIMIMISEN SÄDE (B2, 92)

A. LIITTYY RYHMIIN

RA: Keltainen säde liittyy olennon suhtautumiseen ryhmiin tai yhteisöihin. Se on vihamielisten tekojen ytimessä, kun yksi ryhmä olentoja tuntee tarpeen ja oikeuden päästä ylivaltaan toisista olentojen ryhmistä, kunnes he ovat taipuneet näiden tahtoon. (B2, 38)

RA: Seksuaalisen kanssakäymisen yleinen luonne, jos keltainen tai oranssi värähtelykuvio on primääri, on tukos ja siitä seuraava kyltymätön nälkä.

Kun kaksi itseä on tässä kuviossa, yksi olento kokee mielihyvää nöyryytyksestä, orjuutuksesta ja sitomisesta, toinen kokee mielihyvää tilanteen hallinnasta ja toisen olennon kontrollista. Tällä tavoin seksuaalienergia koetaan negatiivisessa polarisaatiossa. (B2, 39)

 

B. EGOON LIITTYVÄT TUKOKSET

Kolmas tukos muistuttaa lähiten sitä mitä te nimitätte egoksi. Se on keltaisen säteen tai solar plexus -keskuksen tukos.

Tämän alueen tukokset usein ilmenevät vääristyminä kohti valtaa ja toisten olentojen käyttäytymisen manipulointia, jotka ovat lähipiirissä sekä jotka liittyvät mieli/keho/henki-kompleksiiin.

Niillä, joilla on näiden kolmen energiakeskuksen tukoksia (eli punainen, oranssi ja keltainen), on jatkuvasti vaikeuksia kyvyssään edistää Yhden Lain etsintäänsä. (B1, 145)

 

C. LÖYTYY JOILTAIN KASVEILTA JA ELÄIMILTÄ

KYSYMYS: Mikä on yksinkertaisin olento, jolla on sekä oranssi että keltainen energiakeskus?

RA: Eläin- ja kasviluonteiset olennot, joilla on tarve lisääntyä kaksineuvoisesti ja jotka kokevat tarpeelliseksi riippua jollain tavalla toisista selvitäkseen ja kasvaakseen. (B2, 89)

 

IV. SYDÄNCHAKRA: MYÖTÄTUNNON & KAIKEN ANTEEKSI ANTAVAN RAKKAUDEN VIHREÄ SÄDE (B2, 92)

A. KÄÄNNEKOHTA

RA: Vihreän säteen energiasiirron tapauksessa tullaan seksuaalisesti sekä muissakin kokemuksen muodoissa suureen käännekohtaan. Vihreä säde voi kääntyä ulospäin, ja olento mieluummin antaa kuin vastaanottaa.. (B2, 39)

VIHREÄN SÄTEEN AKTIVITEETTI ON KAIKKEA KOHTAAN MYÖTÄTUNTOINEN RAKKAUS JOKA EI VAADI MITÄÄN VASTALAHJAKSI. (B4, 77)

 

B. PONNAHDUSLAUTA ÄLYKKÄÄSEEN ÄÄRETTÖMYYTEEN

RA: Sydämen keskellä, tai vihreässä säteessä, on keskus josta kolmannen tiheyden olennot voivat ponnahtaa, sanoisimmeko, äärettömään älykkyyteen. Tukokset tällä alueella voivat ilmetä vaikeuksina ilmaista sitä mitä voidaan nimittää universaaliksi rakkaudeksi tai myötätunnoksi. (B1, 145)

 

C. MAHDOLLISIA KORJAUKSIA

RA: Vihreän säteen aktivaatio on aina haavoittuvainen keltaisen tai oranssin säteen omistamiselle. Omistamisen pelko, halu omistaa, pelko omistamiseksi tulemisesta, halu tulla omistetuksi: nämä ovat kaikki vääristymiä jotka voivat aiheuttaa vihreän säteen energiakeskuksen deaktivaatiota. (B2, 43)

Tämän ei nähdä olevan negatiivisen polarisaation luonne, sillä negatiivisesti polarisoitunut olento työskentelee hyvin intensiivisesti keltaisen säteen syvimpien energian manifestaatioiden kanssa, erityisesti manipuloidakseen muita palvelemaan omaa itseään.

Ne, jotka palaavat oranssin säteen tasolle, ja lisätkäämme että heitä on monia planeetallanne tänä aikana, ovat niitä jotka tuntevat todellisen vihreän värin värähtelyt ja, täten, vastaavat hylkäämällä valtiolliset ja yhteskunnalliset aktiviteetit sellaisinaan ja etsivät jälleen itseään. (B2, 88)

 

V. KURKKUCHAKRA: SININEN SÄDE, KOMMUNIKAATIO, OMAN ITSEN SÄTEILEMISEN ENSIMMÄINEN SÄDE HUOLIMATTA MUITTEN TEOISTA

RA: Kun tämä säde on saavutettu, kyky astua siniseen säteeseen saavutetaan välittömästi ja se vain odottaa yksilön vaivannäköä. (B2, 43)

RA: Ensimmäinen vihreän säteen jälkeinen antaminen on hyväksynnän tai vapauden antaminen, ja näin sallitaan sinisen säteen energian vastaanottajan kokea mahdollisuus tuntea itsensä hyväksytyksi, ja näin vapauttaa toinen itse ilmaisemaan itseään säteen antajalle. (B2, 39)

RA: Sinisen energiavirran säde on keskus, joka ensimmäistä kertaa on sekä ulospäin virtaava että sisäänpäin virtaava. Tällä alueella tukoksen kokevilla voi olla vaikeuksia käsittää sen oman identiteetin henki/mieli-komplekseja ja lisäksi voi esiintyä vaikeus ilmaista tällaisia itsen ymmärryksiä.

Tällä alueella tukkeutuneilla olennoilla voi olla vaikeuksia hyväksyä kommunikaatiota muilta mieli/keho/henki-komplekseilta. (B1, 145)

RA: Sinisen säteen olento on yhteisLuoja. (B2, 92)

 

VI. KÄPYRAUHASEN TAI SISÄISEN SILMÄN CHAKRA — INDIGO-SÄDE

RA: INDIGO-SÄDE AVAUTUU AINOASTAAN HUOMATTAVALLA ITSEKURILLA JA HARJOITTAMISELLA, JOKA SUURESTI LIITTYY OMAN ITSEN HYVÄKSYNTÄÄN,

EI AINOASTAAN POLARISOIDUN JA TASAPAINOTETUN ITSEN SUHTEEN VAAN TODELLISENA LUOJANA, ÄÄRETTÖMÄN ARVOKKAANA OLENTONA.

TÄMÄ ALKAA AKTIVOIDA INDIGO-SÄTEEN. (B2, 43)

RA: Indigo-säteen keskusta ruokkii, kuten kaikkia muitakin energiakeskuksia, kokemus — mutta paljon enemmän kuin muita sitä ruokkii se mitä kutsutaan persoonallisuuden piirteiksi. (B3, 160)

RA: INDIGO-SÄDE ON SÄDE JOSSA TIEDOSTETAAN OMA ITSE LUOJANA.

Näin ne, joiden indigo-säteet on aktivoitu, voivat tarjota energiansiirtoja Luojalta Luojalle. (B2, 40)

RA: Indigo-säde, vaikka se onkin arvokas, on säde jonka parissa adepti työskentelee, niinkuin te sitä nimittäisitte. Se on portti älykkääseen äärettömyyteen, joka tuo sieltä älykästä energiaa.

Tämä on energiakeskus, jonka oppeja pidetään salaisina tai okkulttisina, sillä tämä säde on se joka on äärettömiä mahdollisuuksia. Ne jotka parantavat, opettavat tai työskentelevät Luojalle millään tavalla, joka voidaan nähdä tasapainoisena, ovat indigo-säteestä. (B2, 77)

RA: Niillä, kenellä on tukos tässä (indigo-säteen) keskuksessa, voivat kokea älykkään energian sisäänvirtausten vähenemistä johtuen manifestaatioista, jotka ilmenevät arvottomuutena…

Indigo-säteen tasapainottaminen on varsin keskeisen tyyppistä työtä, mikä pyörii henkikompleksin ympärillä, jolla on virtauksensa transformaatioon tai transmutaatioon kolmannesta tiheydestä neljänteen,

joka on energiakeskus, joka vastaanottaa vähiten vääristyneitä rakkauden/valon virtauksia älykkäästä energiasta ja jolla on myös potentiaali olla avain älykkään äärettömyyden porttiin. (B1, 145)

 

VII. KRUUNUCHAKRA: VÄRI = VIOLETTI

KYSYMYS: Kun meditaatiossa on tunne kruunuchakran kohdalla, mitä tapahtuu?

RA: Olento kokee sisäänvirtauksia energiakeskuksessa, jota voidaan käyttää joko:

(1) tämän keskuksen tukoksen avaamiseen

(2) sen virittämiseen sopimaan sen muiden energiakeskusten harmoniaan

(3) tai aktivoimaan portti älykkääseen äärettömyyteen. (B3, 32)

RA: (Violetti energiakeskus) on yksinkertaisesti olennon mielen, kehon ja hengen kokonaisvärähtelykompleksin ilmaisu. Se on niinkuin se tulee olemaan, “epätasapainolla” tai “tasapainolla” ei ole merkitystä tällä energian tasolla, sillä se ottaa ja antaa oman tasapainonsa.

Mikä tahansa vääristymä sitten onkin, muut eivät sitä voi manipuloida ja, täten, sillä ei ole kauhean tärkeä olennon tasapainoa tarkasteltaessa. (B1, 145)

Energian ingressi päättyy indigoon (sisäisen silmän chakra). Violetti säde on lämpömittari tai indikaattori kokonaisuudesta. (B3, 31)

 

39. ERI ENERGIAKEHOT

KYSYMYS: Esoteerisessa kirjallisuudessamme listataan useita kehoja,

eli fyysinen, eetteri, emotionaalinen ja astraali. Onko tämä oikea lukumäärä?

RA: Tähän kysymykseen vastaaminen täydellisesti vaatisi useita tämänkaltaisia sessioita, sillä eri kehojen ja jokaisen kehon vaikutuksen keskinäiset suhteet eri tilanteissa ovat valtaisa tutkimusala.

Kuitenkin, aloittakaamme viittaamalla mieliinne todellisten värien spektri ja käyttämään tätä ymmärrystä tajuamaan eri oktaavinne tiheydet.

Numero seitsemän toistuu makrokosmoksesta mikrokosmokseen rakenteessa ja kokemuksessa. Täten olisi odotettavaa, että olisi seitsemän peruskehoa, jotka olisivat mahdollisesti selvimmin ilmaistu värien avulla, punaisen säteen keho, jne.

Kuitenkin… tämä tulee olemaan hämmentävää, sillä useat opettajanne ovat (mahdollisesti) nimenneet jonkin kehon jollain nimellä ja toisilla on eri nimi. (B2, 114)

[Huom: Toisin sanoen, hämmennystä voi aiheuttaa eri uskontojen kuten hinduismi ja buddhismi käyttämät eroavat nimet samoista energiakehoista.]

 

I. PUNAISEN SÄTEEN KEHO

RA: Punainen säde on kemiallinen kehonne. Kuitenkin, keho ei ole se mikä teillä on puettuna fyysisessä olomuodossa. Se on kehon rakentamaton materiaali, elementaalikeho ilman muotoa. Tämä perusmuodoton materiaalikeho on tärkeä ymmärtää, sillä on olemassa parannuksia, jotka voidaan suorittaa yksinkertaisella ymmärryksellä fyysisessä kehossa läsnä olevista elementeistä. (B2, 114)

[Huom: Kaksi sellaista esimerkkiä voisivat olla hivenainelisäravinteet sekä magnetismin käyttö parantamisessa. Se voi myös liittyä paljon hienovaraisempiin tutkimuksiin siitä miten värähtely vaikuttaa eri alkuaineisiin.]

 

II. ORANSSIN SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on fyysinen kehokompleksi. Se ei silti ole se keho jossa te olette, vaan sen sijaan se on keho ilman itsetietoisuutta, keho kohdussa ennen kuin henki/mieli-kompleksi tulee siihen. Tämä keho voi elää ilman mielen ja hengen kompleksien asutusta, mutta harvoin se tekee niin. (B2, 114)

 

III. KELTAISEN SÄTEEN KEHO

RA: (Tämä) on fyysinen kehonne, jonka tiedätte tänä aikana ja jossa koette katalyyttia.

 

IV. VIHREÄN SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on kevyempi keho, joka on tiheämmin täynnä elämää. Se on keho, joka nähdään häivähdyksenä kun niinkutsuttua ektoplasmaa käsitellään. Jotkut kutsuvat sitä astraalikehoksi. Toiset kutsuvat sitä eetterikehoksi, mutta tämä nimi ei pidä paikkaansa siinä mielessä, että eetterikeho on kehon portti, jonka avulla älykäs energia kykenee muokkaamaan mieli/keho/henki-kompleksia. (B2, 115)

 

V. SINISEN SÄTEEN KEHO TAI VALOKEHO

RA: Valokehoa eli sinisen säteen kehoa voidaan kutsua myös devakaaniseksi kehoksi. On monia muitakin nimityksiä tälle keholle, erityisesti niinkutsutuissa intialaisissa Sutroissa tai kirjoituksissa, sillä näiden ihmisten joukossa on monia, jotka ovat tutkineet näitä alueita ja ymmärtäneet monent tyyppisiä devakaanisia kehoja. Jokaisessa tiheydessä on monen, monenlaisia kehotyyppejä, aivan kuten teidänkin omassanne. (B2, 115)

RA: Sinisen pääenergian läpäiseminen on aina hieman vaikeaa, sillä se vaatii että ihmisillänne on suuresti selkärankaa; eli, rehellisyyttä. Sininen säde on vapaan kommunikaation säde itsen ja toisen itsen välillä. (B2, 121)

 

VI. INDIGO-SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on se mitä me valitsemme kutsua eetterikehoksi. Se on porttikeho. Voitte nähdä tämän kehon ainoastaan valona, kun se muokkaa itseään niinkuin se haluaa. (B2, 116)

RA: Tämä on ensimmäinen keho, joka aktivoituu kuolemassa. Se on “muodostaja” (tai se mitä egyptiläiset kutsuvat nimellä “Ka.”) Tämä keho pysyy siihen asti kunnes mieli/keho/henki-kompleksi on saanut ymmärryksen. Sitten toinen keho (esim. vihreä) aktoivoituu. (B2, 116)

RA: Tämä indigo-keho, joka on älykästä energiaa, kykenee tarjoamaan juuri kuolleelle, niinkuin te sitä nimittäisitte, sielulle perspektiivin ja paikan josta tarkastella juuri ilmennyttä kokemusta. (B2, 117)

 

VII. VIOLETIN SÄTEEN KEHO

RA: Voitte nimittää tätä Buddha-kehoksi tai kehoksi joka on täydellinen. Siinä lepää tunne kokonaisuudesta, joka on äärimmäisen lähellä ykseyttä kaiken sen mikä on kanssa. (B2, 115)

RA: Tämä voidaan nähdä ilmenevän eräänlaisena tunteena jokapäiväisten toimien ja aktiviteettien pyhyydestä. (B2, 121)osi