Avainsana-arkisto: tietoisuus

Miten saattaa päätökseen sielun matka

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme erittäin johdonmukaisia tarjotessamme teille suitsutustamme ja arvostustamme, koska me voimme nähdä suuremman kuvan. Me tiedämme, mitä te kannatte mukananne. Me tiedämme, mitä te olette eläneet, ja me tiedämme miten paljon vastuuta olette ottaneet tämän kollektiivin ja muiden kollektiivien edestä läpi koko galaksin teidän auttaessanne parantamaan erittäin vanhoja haavoja. Ette tee sitä ainoastaan Maapallon ihmisten hyväksi. Te teette sen niin monen muun olennon hyväksi, ja tämä on yksi niistä syistä miksi me kunnioitamme ihmiskuntaa niin paljon.

Te kykenette tekemään tämän kanssaihmistenne kesken, niinkuin mekin teemme sen teidän kaikkien kanssa.

Te kykenette tuntemaan sen mitä toinen ihminen tai ihmisryhmä kantaa mukanaan. Te kykenette ja joskus myös katsottekin suurempaa kuvaa. Yritätte ottaa huomioon myös sen mistä henkilö on tullut, miten heidät on kasvatettu ja mitä traumoja hän on kokenut. Me pyydämme teitä tekemään tämän muiden ihmisten kanssa, joita te ette ole kyenneet auttamaan ennen tätä ajanhetkeä.

Tämä on se tapa, jolla te voitte tulla hyväksynnän paikkaan ja lopulta antaa anteeksi niille, jotka tekevät kauheita asioita, sanovat kauheita asioita ja edelleen uskovat kauheisiin asioihin, vaikka suurin osa teistä kehittyy tietoisuudessanne ja on pääsemässä yli siitä mihin olette aiemmin takertuneet.

Jos voitte päästä hyväksynnän paikkaan, silloin voitte päästä anteeksiannon paikkaan. Jos voitte päästä anteeksiannon paikkaan, silloin voitte päästä myötätunnon paikkaan. Jos voitte tuntea myötätuntoa toista ihmisolentoa kohtaan huolimatta siitä mitä he tekevät, sanovat tai uskovat, joka teille on vastenmielistä, silloin voitte päästä ehdottoman rakkauden paikkaan, jolloin teistä tulee Alkulähde fyysisessä kehossa, ja silloin olette saattaneet päätökseen sielunne matkan.

Kun olette päästäneet irti kaikesta raivosta, vihasta ja mielipahasta, teillä ei enää ole toistuvia olosuhteita jossa ne tulevat uudestaan, triggeröimään tietä, saamaan teidät tuntemaan jotain sellaista mitä ette enää halua tuntea. Jokaisen on itse tehtävä tämä työ ja opetettava muille miten tehdä tämä työ. Kaikki on kiinni teistä, jotka ovat hereillä, jotka johtavat ihmiskuntaa korkeamman ulottuvuuden värähtelyyn ja ilmaisuun. Ja ainoastaan te voitte saattaa päätökseen sielunne matkan täällä Maapallolla. Älkää tehkö sitä siksi että teidän on pakko, vaan tehkää se siksi että se on ainoa tapa tuntea niinkuin haluatte tuntea kun edelleen olette fyysisessä kehossa.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Lauantaimeditaatio

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

marraskuun 23. 2019

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja me tervehdimme teitä rakkaudessa ja valossa tänä iltapäivänä. Meidät on kutsuttu ryhmänne luo, sillä teillä on tarve jakaa sitä minkä me kaikki tiedämme ja uskomme: että me olemme kaikki yhtä ja että monia, monia tapoja nähdä tämä kaiken luomakunnan ykseys. Tänään, kuten aina, me tulemme teidän luoksenne veljinä ja sisarina, emme äärimmäisinä auktoriteetteina. Me kuljemme samaa polkua kuin te. Ehkäpä me olemme kulkeneet hieman pidemmälle tätä polkua. Kutsumalla meitä avuksi te sallitte meidän kasvaa palvellen toisia, ja tässä palveluksessa me tyypäisimme teitä käyttämään omaa harkintakykyänne niinkin paljon, että tarkastelisitte jokaista sanaa ja konseptia joka meillä on tarjota. Käyttäkää niitä niinkuin haluatte, jätten taaksenne kaikki ne joille teillä ei ole käyttöä tänä aikana. Tällä tavoin vapautatte meidät puhumaan avoimemmin niin, että meidän ei tarvitse huolehtia siitä että meistä tulisi kompastinkivi teidän omalla henkisellä matkallanne.

Nyt kysyisimme jos on jotain kysymystä jolla voisimme aloittaa.

Zachary: Q’uo, minulla on kysymys. Henkisellä polulla me usein ensin tervehdimme varjoamme ja opimme tunnustamaan sen hienovaraisen ilmestymisen tietoisuuteemme ja elämäämme, ja sitten lopulta saavumme tuon varjon hyväksynnän paikkaan, ja aloitamme integrointiprosessin jolla saamme sen takaisin omaan itseemme harmonisemmalla tavalla. Voistiko neuvoa meitä siitä miten tuo varjon integrointiprosessi voitaisiin toteuttaa?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Tämä kysymys on mitä keskeisin kolmannen tiheyden olennolle tässä illuusiossa. Te todellakin olette illuusiossa, jossa tuntuu esiintyvän ero toisista, ja kaikkien kesken, ja polku jota kaikki kulkevat tässä illuusiossa liittyy kykyynne integroida eri illuusion osat oman itsen olemukseen, niin että teistä tulee se mitä te etsitte: Yksi Ääretön Luoja. Kuitenkin jokainen teistä kulkee kolmannen tiheyden illuusiossa niinkutsutun ”unohduksen verhon” läpi niin että unohdatte sen, että te olette jo sitä mitä te etsitte, ja että te olette tulleet tänne tutkimaan toisia polkuja mitä pitkin matkata Yhden Äärettömän Luojan polkua Yhden Äärettömän Luojan luokse. Jokaisen tässä illuusiossa olevan olennon astuessa illuusioon ja saadessa varhaisessa iässä ympäriltään opetusta — vanhemmilta, sisaruksilta, ystäviltä ja opettajilta — jokainen näistä olentojen ryhmittymistä voi omata enemmän tai vähemmän vääristyneen tai vääristymättömän vision kaiken luomakunnan ykseydestä, ja tämän opetusprosessin edistyessä jokaisen nuoren olennon tai sielun kohdalla tässä illuusiossa on usein varoituksia, jotka nuorelle olennolle annetaan vaatien tämän tehdä sitä tai tätä, että se ei ajattelisi niin tai näin, että se ei sanoisi sitä tai tätä. Näin varoitukset akkumuloituvat varastoon, joilla estetään sanomasta tai kokemasta joitain oman olemuksen osioita, kun tämä olemus kypsyy omassa evoluutiossaan.

Näin evoluutio muuttuu kieroksi, sanoisimmeko, siitä mikä työnnetään tiedostamattoman varjoihin tai alemmille tietoisuuden tasoille niin, että ne nuori olento ei sivuuta niintä täysin, vaan ne pidetään eräänlaisena reservinä, niin että aika ajoin nämä oman itsen varjopuolet, jotka koulutusprosessi nuoreen olentoon on luonut, tuovat osan itsestään nuoren olennon tykö mahdollisesti kontrolloimattomalla tavalla, niin että pimeää energiaa vapautuu, mahdollisesti vihaa, mahdollisesti hämmennystä, mahdollisesti jollain tavalla josta nuori olento ei ole tietoinen sen varjopuolen pyrkiessä ilmaisemaan itseään tavalla joka voi tai sitten ei ole sopiva siihen kokemukseen joka nuorella olennolla sillä hetkellä on.

Kun olento kypsyy, varjopuoleen on lisätty enemmän ja enemmän niitä asioita, joita nuori olento sitten alkaa kokea kypsempänä olentona joita hän ei halua kokea, jotka hän sivuuttaa, jotka hän menestyksellisesti tukahduttaa kaikkina aikoina. Jokaisen etsiän on tarpeen tulla tietoiseksi omasta varjopuolestaan, tietoiseksi ei ainoastaan sen olemassaolosta vaan myös sen arvosta, sillä se on olennon itsen osio joka voi lisätä olennon kykyä tutkia enemmän omaa olemustaan yhä suurempana esityksenä siitä ympäristöstä jossa olento elää ja liikkuu ja on.

Jos tietoinen totuuden etsijä, sitten, tulee tietoiseksi tästä varjopuolestaan, ja meditatiivisessa tilassa alkaa kutsua yhä enemmän omaa varjopuoltaan paljastamaan itsensä, kutsumaan varjopuoltaan istumaan meditaatiossa kanssaan, istumaan ja tutkimaan tämän etsivän sielun koko olemuksen todellista luonnetta, ja luomakuntaa kokonaisuutena, silloin kypsyvä tietoinen totuuden etsijä alkaa saada tietoa tavalla joka näyttää tämän varjopuolen alkuperän niin, että se voidaan nähdä esteenä erilaisille positiivisuuden ja kasvun energioille, jotka yrittävät liikkua olennon läpi sen kokiessa katalyyttia sen päivittäisissä toimissa. Voi esiintyä pyyntö varjopuolelle alkaa paljastaa itseään pikkuhiljaa niin, että tietoinen totuuden etsijä voi nähdä mistä jokainen varjopuolen osa on saanut alkunsa, siellä missä oli positiivisuutta mutta sitä vähäteltiin tai se hiljennettiin, ehkäpä seksuaalisuuden alueella, henkilökohtaisen identiteetin ilmaisun alueella joka ei sopinut ympärillä olevien opettajien tietoisuuteen, ehkäpä luomisen alkuperäisyydessä jota opettajat eivät ymmärtäneet niin, että nämä luomisen alueet tukahdutettiin ja työnnettiin oman itsen varjopuolelle.

Näin meditatiivisessa tilassa, pyytämällä näitä varjopuolen eri osioita ilmaisemaan itseään tietoiselle totuuden etsijälle, tämä etsijä voi sitten havaita, että varjopuolessa on ominaisuuksia jotka ovat mitä eniten avuksi henkisellä polulla. Ehkäpä siellä on kovuutta, periksiantamattomuus joka voi auttaa pääsemään vaikean tilanteen läpi koska varjopuoli on täytynyt työntää syrjään niin pitkäksi aikaa. Ehkäpä varjopuolella on luovuutta joka voi auttaa henkistä etsijää päivittäisissä toimissa ja toisten katalyyttien prosessoinnissa, uudella tavalla, joka auttaa tietoisen etsijän havainnoissa siten, että se mahdollistaa muuttua enemmän ja enemmän Yhdeksi Äärettömäksi Luojaksi, ja nähdä enemmän Yksi Ääretön Luoja ympärilläolijoissa, ympäristössä, olemassaolon jokaisessa osassa josta henkisen totuuden etsijä on tietoinen.

Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Ei, kiitos, Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä josta voimme puhua?

Kysyjä: Q’uo, jotkut 21. vuosisadan tieteilijät esittävät, että Jeesuksen ruumis dematerialisoitui hänen haudastaan. Voitko puhua tästä? Dematerialisoituiko Jeesuksen ruumis hänen haudastaan?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä on konsepti, joka yleisesti pitää paikkansa, mutta yksityiskohdista on jonkin verran vaikea puhua kielellänne. Kuitenkin me yritämme puhua tästä. Kun Jeesus, joka muuttui Kristukseksi, Jumalan poika, kulki eteenpäin inkarnaatiossaan, hän matkasi monien eri paikkojen läpi nuorena niin, että hän kykeni tutkailemaan enemmän ja enemmän niinkutsutun totuuden luonnetta, enemmän ja enemmän evoluution kokemusta joka jokaiselle olennolle on saatavilla kaikkina aikoina kolmannen tiheyden kokemuksessa.

Hänen matkatessaan näissä eri paikoissa, opiskellen eri mestarien johdolla, hän tuli tietoiseksi kyvystään, meditatiivisessa tilassa, päästä ykseystietoisuuteen Yhden Äärettömän Luojan kanssa, jota olento nimitti Isäksi. Sitten olento nimeltä Jeesus lopulta kykeni sulauttamaan koko olemuksensa hänen Isäkseen nimittämän kanssa, jonka hän näki rakkautena. Ja hänen kyetessään sulauttamaan olemuksensa Isään, rakkauden luovan periaatteen avulla, hänestä tuli se mitä hän etsi ja monissa tapauksissa, olennon nimeltä Jeesus sanoissa, kykeni puhumaan Isän suulla. Olento puhui ei ainoastaan Jeesuksena, vaikka muissa paikoissa hän puhui Jeesuksena jolla oli kyky muuttua Isäksi.

Lopulta kun olento nimeltä Jeesus kykeni puhumaan Isän kanssa, tämä yhteinen ykseys muuttui liitoksi, niin että ristiinnaulitsemisen ja hautaamisen aikaan hän oli yhtä Isän kanssa, ja kykeni hävittämään yhden muodon ja ottamaan toisen, ja näin liikkui ristiinnaulisemisen ja ylösnousemuksen jälkeen eri kolmannen tiheyden illuusion osiin, kykeni muuttamaan muotoaan siten kun oli tarpeen palvella tarkoitusta paljastaa itsensä niille opetuslapsille ja seuraajille, kun hän poistui kolmannen tiheyden illuusiosta.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Kyllä. Kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce sanoi, että Jeesuksen ruumis oli mennyt muihin ulkottuvuuksiin. Onko tämä se mistä puhut?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäni, veljeni. Kyllä, todellakin, tämä on se mitä me yritimme sanoa, meidän kuvatessamme eri olennon nimeltä Jeesus kykyjä päästä yhteyteen ja sitten liittoon Isän kanssa, tai sen periaatteen kanssa jota hän piti rakkautena. Tämä on jotain mitä hän kykeni tekemään inkarnaationsa aikana, ja myös inkarnaation jälkeen.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Ei, kiitos, Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Minulla on kysymys, Q’uo. Jeesus muuttui Kristukseksi, sanotaan, itsensä tyhjentämisen prosessin kautta. Mikä rooli opetuslapsilla oli Jeesuksen mahdollistamisessa muuttua Kristukseksi. Oliko neliövaikutuksella mitään osuutta asiaan?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Se joka tunnetaan nimellä Jeesus, hänen matkatessaan kaukaisiin maihin pitkäksi ajaksi elämänsä alkutaipaleella, kykeni kehittämään kyvyn luoda näitä ykseyden kokemuksia Isän kanssa, tai rakkauden kanssa, luovan periaatteen kanssa. Hänen kyetessään tekemään tämän itsekseen, hän sitten oppi että oli olemassa tietynlainen tekniikka, jota hän voisi opettaa muille, joka olisi osa heidän oppimisprosessiaan heidän halutessaan opetuslapsiksi, ja se jonka nimi on Jeesus sitten hyväksyi heidät opetuslapsikseen.

Tämä olento sitten oli kanssakäymisissä ei ainoastaan kahdentoista mutta myös monien muiden kanssa, jotka eivät olleet hänen pääasiallisia opetuslapsiaan, mutta jotka seurasivat sitä joka tunnetaan nimellä Jeesus kirjaimellisessa merkityksessä hänen kulkiessaan alueilla, joita te nyt nimitätte Pyhäksi Maaksi, kertoi viestiä ykseydestä, rakkaudesta ja valosta kaikille niille joilla oli korvat kuulla ja sydämet ymmärtää.

Näin nämä olennot, jotka seurasivat sitä joka tunnetaan nimellä Jeesus, saivat oppia joistain niistä salaisuuksista millä etsiä ykseyttä Yhdestä Äärettömästä Luojasta. Kun he kykenivät, jossain määrin, oppimaan näitä salaisuuksia ja kehittämään kyvyt huippuunsa, silloin tällä oli eräänlainen resonanssivaikutus siihen joka tunnetaan nimellä Jeesus, niin että opettamalla sitä mitä hän tiesi ja vastaanottamalla niiltä, joille hän opetti oppiaan, hän kykeni sekoittamaan enemmän omaa olemustaan niihin olentoihin, jotka olivat opetuslapsia, sekä myös Yhteen Äärettömään Luojaan, jonka läsnä hän oli ollut tiettyjä ajanjaksoja, sanoisimmeko, niin että ajoittain tämä ykseyden kokemus saapui sille joka tunnetaan nimellä Jeesus, siten kuin viitta joka puetaan päälle lämmittämään, terästämään sen kokemusta Yhdestä Äärettömästä Luojasta.

Näin se mitä Jeesus oli jo oppinut vahvistui, kun Jeesus kykeni antamaan tiettyjä paloja näistä opetuksista opetuslapsilleen, jotka kykenivät antamaan heille kyvyn jossain määrin tehdä niitä samoja asioita joita se joka tunnetaan nimellä Jeesus kykeni tekemään kokonaisuudessaan.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Yksi lyhyt jatkokysymys, Q’uo. Sanotaan, että Jeesuksen salaiset opetukset hhänen opetuslapsilleen olivat Kriya Yogaa, pitääkö tämä paikkansa?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Yleisesti tämä pitää suurimmaksi osaksi paikkansa, vaikka tuohon aikaan sitä ei kuvattu tuon tietyn tyyppiseksi joogaksi. Kuitenkin monet olennot läpi historian ovat kyenneet sen joka tunnetaan nimellä Jeesus ajoista lähtien löytämään tämän tietyn tyyppisen joogan omassa kokemuksessaan, tai toisten kokemuksessa joista tuli heidän opettajiaan, jotka olivat oppineet tämän tyyppistä joogaa niinkutsutulla puskaradiotavalla opettajilta niin, että tämän tyyppiseen joogaan tuli joitain muutoksia, mikä lopulta kehittyi siksi minkä te tunnette Kriya Yogana.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Voiko Q’uo puhua puhtaimmasta tekniikasta, tai Kristuksen käyttämästä tekniikasta saavuttaa itsensä tajuaminen?

Q’uo: Olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Huomaamme, että meillä ei ole tietoisuudessamme saatavilla äänivärähtelykomplekseja, jotka asianmukaisesti kuvaisivat tämän tyyppistä joogaa, jolla olisi sama puhtaus kuin mitä se joka tunnetaan nimellä Jeesus harjoitti. Me voimme vain ehdottaa, että tämän tyyppinen jooga on sitä mikä pyrkii käyttämään hengitystä niin, että se on mitä keskeisin tämän joogan harjoitukselle, niin että hengitystä käytetään tavalla joka sallii kaikkien energiakeskusten aktivoinnin, sarjassa, yksi toisensa jälkeen, niin että lopulta sekä indigo että violetti energiakeskus aktivoituvat niin, että joogan harjoittajan ja Yhden Äärettömän Luojan välille syntyy unioni harjoituksen ajaksi. Näin tämän tyyppinen jooga on se mikä on todellinen unioni Yhden kanssa.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Ei, kiitos Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua jälleen kerran, veljeni.

Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Kysyjä: Q’uo, kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce kerran sanoi, että enkelin ja paholaisen välillä on veteen piirretty viiva, ja että sielun haluttu tehtävä on saada itsensä psykologisesti jumalalliselle keskiviivalle, ja että kaikki vasemmalle tai oikealle on poissa jumalallisesta keskipisteestä ja näin se ei ole jumalallista. Voisitko puhua tästä?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Me ehdottaisimme, että tämän tyypin polun visiointi kohti Yhtä Ääretöntä Luojaa on validi polku. Kuitenkin, voi olla aikoja jolloin totuuden etsijä alkaa ilmaista enemmän ja enemmän positiivista, tai valon täyttämää polkua kuin pimeää, tai vastaanottavaa polkua. On enemmän mahdollisuuksia ilmaista sekä sitä mikä säteilee ja sitä mikä absorboi jokaisessa totuuden etsijän hetkessä etsiessään Yhtä Ääretöntä Luojaa. Me ehdottaisimme, että kun totuuden etsijä kulkee tätä polkua, on kaikkein eniten avuksi etsiä ensin, muuttua ensin säteileväksi, positiiviseksi, siksi joka on yhteydessä kaikkeen luomakuntaan, sillä tämä sallii muun kokemuksen koko luomakunnasta tulla saataville totuuden etsijälle. Totuuden etsijä, joka on mestari positiivisella polulla, voi sitten alkaa kokea ja ilmaista sitä mikä absorboi, niin että hän kulkee negatiiviselta näyttävällä polulla, etsien valoa pimeydessä tajutakseen, että pimeys ei voita valoa.

Jos negatiivinen polku on se, mitä ilmaistaan ja koetaan ensin, silloin totuuden etsijän polulla tulee aika paljon myöhemmin jolloin tämä kokemus valosta ja pimeydestä on saatavilla, eli kuudennessa tiheydessä Yhden Äärettömän Luojan illuusiota, jolloin negatiivisesti suuntautuneet olennot tajuavat, että he ovat yrittäneet absorboida kaiken, kaiken voiman heistä, kontrolloidakseen heitä, että he eivät voi edistyä enää ennen kuin he näkevät, että kaikki se mitä he kontrolloivat ovat Yhtä Ääretöntä Luojaa joka nähdään omana itsenä, ja negatiivisen viisauden etsijä näkee oman itsensä omana itsenä, mutta sen lisäksi kaikki muut olennot, joita on kontrolloitu tai yritetty kontrolloida, nähdään omana itsenä.

Näin me ehdottaisimme jokaiselle totuuden etsijälle, että positiivista polkua on kaikkein helpoin seurata, ja se tarjoaa vähiten vääristymiä totuuden etsijälle.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Ei, Q’uo, kiitos.

Q’uo: Me olemme Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Austin: Q’uo, olet mahdollisesti puhunut tästä aiemmin, ja se on aina hyvä saada toinen perspektiivi. Jos olento palvelee toisia koska se tuntuu hyvältä heistä ja he saavat siitä tyydytystä, onko se silti positiivisesti polarisoitumista, ja jos se on, onko se vähemmän puhdasta toisten palvelemista, kuin silloin kun ei tehdä sitä itsensä tyydyttämisen vuoksi, vaan jyrkästä omistautumisesta toisten palvelulle?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Meidän mielestä tämä on erittäin mielenkiintoinen kysymys, koska jokaisen totuuden etsijän matkan alkuvaiheessa on halu palvella toisia, niinkuin mainitsit, koska etsijä tajuaa, että tämä on se polku jolla hän edistyy tehokkaimmin. Näin objektiivisesta tarkkailijasta voisi näyttää siltä, että sellainen positiivisuuden polku olisi jossain määrin itseään palvelevaa, sillä etsijä tekee sitä mikä hänestä tuntuu edistävän häntä itseään eniten, kaikkein asianmukaisimmin, ja kaikkein nopeiten. Kuitenkin, me ehdottaisimme, että nämä ovat lapsen ensimmäisiä askelia, joita positiivisen totuuden etsijä ottaa. Nämä lapsen askeleet kehittyvät lopulta niin, että toisten palvelemista ei ajatella ollenkaan, sillä kaikki ajatus on keskittynyt positiiviseen etsijään.

Totuuden etsijä sitten kykenee spontaanisti, ilman ajattelematta syytä etsiä ja palvella toista, palvelemaan heitä koska se on kaikkein spontaanein ja suunnittelemattomin polku palvella toisia. Näin spontaanius on se mikä määrittää onko etsijä positiivisella polulla todella palvelemassa toisia, koska se on se mitä se tekee niinkutsutusta lihasmuistista, tai henkisestä lihasmuistista, eikä totuuden etsijän tietoisesta muistista.

Onko vielä viimeistä kysymystä tähän hetkeen?

Kysyjä: Q’uo, kuuluisa 1900-luvun meedio Edgar Cayce kerran sanoi, että jokainen sielu inkarnoituu materiaan oppiakseen suuren henkisen oppitunnin, ja näin maalliset elämät ovat initiaatio virittäytymiseen kohti jumalallisempaa. Voisitko puhua tästä?

Q’uo: Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Todellakin, meidän mielestä Edgarina tunnettu oli hyvin tietoinen kyvystään penetroitua Akaasisiin tietoihin ja hänen kyvystään saada tietoa näistä tiedoista ihmiskunnan evoluutiosta Maapallolla. [Hän näki] että inkarnaatiot kolmannen tiheyden illuusioon, unohtamisen verhon tuolla puolen, olivat mahdollisuus sekä jokaisessa inkarnaatiossa transformoitua tai initioitua tai yhtyä enemmän ja enemmän Äärettömään Luojaan, mutta että jokainen hetki, jokainen päivä, jokainen totuuden etsijän havainnointi oli kyky muuttaa olentoa tavalla, joka on samanlainen kuin initiaatio. Totuuden etsijän tullessa enemmän ja enemmän tietoiseksi Yhden Äärettömän Luojan etsinnän polusta itsessään ja kaikessa luomakunnassa, hän tajuaa, että on mahdollisuus muuttua siksi mitä hän etsii jokaisessa olemassaolon hetkessään jos hänen näkökulmansa on tarpeeksi laaja, ja matkata oman tietoisuutensa juurille ja oman olemuksensa korkeuksiin niin, että hän kykenee havaitsemaan tavalla jota hänen jokaisella olemuksensa solullaan etsimänsä Ykseyden rakkaus ja valo on ehostanut, jokaisessa päivittäisessä toimessa, niin että kaikesta tulee ykseyttä tällaiselle olennolle, kaikesta tulee Voideltu (Kristitty) kokemus sellaiselle olennolle. Jossain kohtaa tämän tyyppinen halu etsiä ykseyttä kaikessa saa eräänlaisen henkisen voiman ja se paljastaa mieli/keho/henki-kompleksille, että tämä todellakin on jo etsimänsä, ja tämän tajuaminen, tai valaistuminen, silloin ilmenee enemmän ja enemmän täydellisenä, niin että valaistuminen muuttuu keskusteluyhteydeksi ja keskusteluyhteys muuttuu sulautumiseksi kaikkeen siihen mikä on.

Me olemme niitä jotka te tunnette nimellä Q’uo. Me olemme mitä kiitollisimpia, ystäväni, kuten aina, saadessamme mahdollisuuden liittyä etsinnän piiriinne tänä päivänä. Meidän valistaessamme teitä, te valistatte meitä, sillä te teette sitä mikä meidän mielestämme on mitä kunnioitettavinta ja vaikeinta. Te liikutte kolmannen tiheyden illuusiossa mukananne halu etsiä sitä mikä ei ole ilmiselvää missään illuusion osassa, ja joka kuitenkin sijaitsee ja joka on jokainen Yhden Äärettömän Luojan osa. Olette urheita ja arvostettuja sieluja. Me kumarramme teille kunnioituksesta ja ilosta, ja jätämme teidät rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Adonai vasu borragus.   Artikkelin julkaissut L/L Research

Parantaminen ehdottomalla rakkaudella

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli parantamista ehdottomalla rakkaudella. Q on kysyjä, A on tietoisuus joka puhuu.

Q: Onko mitään tapaa, jolla voisimme visualisoida (universumin) Pääsäteilylähdettä, jolla parantaa ihmisiä kolmannessa ulottuvuudessa?

A: Toki on, ja olen jo kuvannut sellaisen tavan, etkö keskity?

Q: Ilmeisesti en.

A: No, selvä. Me puhuimme ideasta, että luoda energiakupla ympärille. Muistatko? Se on yksi tapa.

Sallia muiden ihmisten saada vihjeitä värähtelyresonanssista, joka tuossa kuplassa on, se edustaa nollatilaa. Muistathan?

Q: Kyllä.

A: Se on numero yksi. Me puhuimme vaa’ankielen venyttämisestä korkealle ja matalalle, itsensä tasapainottamisesta ja sitten /flow’n/ luomisesta parantajan ja parannettavan välille, ja sitten tuon energian soveltamista käsillänne tai millä tahansa tavoin halusittekin. Muistathan?

Q: Kyllä.

A: Joten keskityit sittenkin. Idea on, että tämä piste — ja siksi me lisäsimme fraasin ”suunnattu aikeellanne” — tässä kohtaa on tietää, että me olemme antaneet teille peruskyvyn päästä käsiksi hieman /selvemmin/ näihin resonansseihin. Se on mielikuvituksestanne ja aikeistanne kiinni mikä on asianmukainen tapa /teille/ joka toimii parhaiten. Jotkut ihmiset, jotka ovat muuten konkreettisia parantajia, haluavat koskettaa henkilöä. Joidenkin mielestä ei ole hyvä koskettaa henkilöä. Joidenkin mielestä on parasta käyttää yhtä sormea, kahta sormea, painaa sieltä, painaa täältä; tehdä toisenlaista liikettä.

Koreografia tässä kohtaa on kiinni mielikuvituksestanne, koska mielikuvituksenne on erityisen linjassa taajuutenne kanssa. Ja /mikä tahansa/ /se onkin mitä tunnette/ /ja mikä tahansa kuva/ on paras tapa toimia potilaan kanssa, tänä aikana, on oikea tapa, heti kun tiedätte olevanne /linjassa ja päässeet kiinni/ niihin ulottuvuuksien värähtelyihin. Me yritämme antaa teille pohjan pääsylle; metodologia on /erityisesti/ teidän valittavananne.

Q: Vaadit potilaan halukkuutta.

A: Jos he tulevat luoksesi, eikö heillä silloin ole sitä?

Q: Kyllä, mutta oletetaan etteivät he tule, ja haluan parantaa heidät myötätunnolla?

A: Jos yksinkertaisesti säteilet sitä tasoa kaikkiin niihin joista olet tietoinen, ehdotonta rakkautta, SALLIT HEILLE siinä säteilyssä valita sen mikä toimii parhaiten heille, se antaa heille MAHDOLLISUUDEN valita parantaa itsensä. Mutta sinun tulee antaa heille mahdollisuus sanoa ei. Jos et anna heille mahdollisuutta sano ei, et voi sallia heidän tehdä niin. Et voi antaa heidän parantaa itseään, jos et anna heille mahdollisuutta valita olla parantamatta itseään. Siinä on jälleen paradoksi.

Q: Miten ilmaisen tämän tietämättömille?

A: Rakastat vain heitä ehdottomasti. Ilmaiset henkilölle, ”Tunnustan, että teet valintoja, HALUAISIN TARJOTA SINULLE ehdotuksen, mahdollisuuden, lahjan, idean, että voisi olla tapoja joilla luoda kaunis terveys ja radiantti energia sinussa. SAMAAN AIKAAN, EI MUTTA, VAAN ”JA”, SAMAAN AIKAAN RAKASTAN SINUA EHDOTTOMASTI HUOLIMATTA SIITÄ MITÄ VALITSET, KOSKA TIEDÄN ETTÄ OLET IKUINEN JA TUHOUTUMATON OLENTO JOKATAPAUKSESSA. Ja näin minulla ei ole syytä huolehtia agendastasi, ja näin sinä voit valita.

Jos löydät itsesi huolehtimasta heidän agendastaan, ja huolehtimasta siitä mitä he vlaitsevat, silloin se on sinun agendasi, ei heidän jota heidän tulee työstää. Auttaako tämä?

Q: Kyllä.

A: Kuten näet, meillä on yhteisiä ideoita kaikkien teidän kanssa — älkää ottako tätä väärin, me ymmärrämme että sanat kielellänne voivat tarkoittaa eri asioita, ottakaa se positiivisimmalla mahdollisella tavalla — minä vain sanon sen suoraan, niin että voimme päästä eteenpäin. Me jaamme teille näitä ideoita. Minua ei kiinnosta miten otatte nämä. Teen tätä koska TÄMÄ ON SE MITÄ RAKASTAN TEHDÄ! Ei minua kiinnosta otatko vastaan niitä. Kuitenkin, tiedän että kun luotte version ideasta, joka toimii parhaiten teille, sillä hetkellä tiedän, ilman epäilyksen häivääkään,l että teette sitä mikä on teille oikein, ikuisesti! Selvä?

Q: Kyllä, kiitos paljon.

A: Kiitos.

Meditaatio: Ylösnousemuksen Avaimet

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi on jatkoa aiemmalle samannimiselle lähetykselle. Tässä esitetään meditaatio.

Teidän ei tarvitse kiinnittää huomiota yhtään mihinkään. Älkää kiinnittäkö huomiota mihinkään, muuhun kuin mitä tapahtuu spontaanisti mielikuvituksessanne meditaation aikana. Älkää kiinnittäkö huomiota fyysisiin tarpeisiin tai haluihin. Antakaa niiden vain mennä pois. Ette kaipaa mitään; tiedätte kaiken mikä teidän tarvitsee tietää. Sallikaa itsenne sulkea silmänne ja vetää syvään henkeä kolme kertaa. Ja jälleen kerran me korostamme, että mielikuvituksenne tietää mitä se tekee.

Täten, jos meditaation aikana missään kohtaa huomaatte keskittyvänne johonkin eri asiaan kuin mitä sanotaan ääneen: päästäkää siitä irti. Luottakaa itseenne, te tiedätte mitä te teette, ette jää kaipaamaan mitään, se kaikki tulee iskostumaan, uskokaa minua, se kaikki tulee iskostumaan. Antakaa meidän huolehtia siitä. Me löydämme portit joista kulkea kun te avaatte ne, me TYÖNNÄMME avaimen lukkoon, ne avautuvat. Tahtokaa vain sitä, tahtokaa vain sitä. Se on kaikki se mitä teidän tarvitsee tehdä, tahtoa sitä, ja te olette tarpeeksi avoimia vastaanottamaan sen hyödyn mikä teidän tarvitsee saada.

Saatatte huomata, että kun tämä meditaatio on välitetty, haluatte kuunnella sen muutamaan otteeseen, saatatte haluta harjoittaa sitä, ja ehdottaisin että harjoittelette sitä. Joka päivä, jos vain mahdollista, harjoitelkaa kunnes todella tiedätte että olette tutustuneet tarpeeksi siihen värähtelyn tasoon, oman korkeamman itsenne värähtelytasoon.

Aloittakaamme: hengittäkää tasaisesti, rauhassa, tuntien sen ilon ja rakkauden, ehdottoman rakkauden jolla teidät on luotu Kaikesta Siitä Mikä On. Rentoutuen omaan todelliseen luonnolliseen itseenne. Kaikki epäilyksen ideat, kaikki huolet häviävät, katoavat, muuttuvat yhä vain läpinäkyvimmiksi, ja se sallii teidän nähdä ne sellaisina kuin ne ovat… pelkkinä ajatuksina, pelkkiä ideoita, pelkkiä uskomuksia. Ei terästä, ei betonia, ei edes puuta, ei edes paperia, ei edes ilmaa… aineettomia, niin todellisia kuin te uskotte niiden olevan; päällä ja poissa, täällä ja poissa, läpinäkyviä, raskaita ja kevyitä. Kevyitä. Valoisia. Valoa.

Antakaa valojen himmentyä, himmentyä pimeyteen; kaikenkattavaan, kaiken peittävään, kaikkea tukevaan, syvän samettiseen, samettiseen suuren muodottoman potentiaalin pimeyteen; absoluuttiseen ikuiseen muodottomuuteen. Te leijutte, kellutte pelkästään, siinä muodottomuudessa, syvässä, rikkaassa. Aistitte potentiaalin siinä muodottomuudessa. Ja kuitenkin kaikki suunnat ovat samoja, äärettömiä kaikkiin suuntiin… te olette sijainnin keskus jolla ei ole keskusta. Se on muodoton, ajaton, tilaton; ei paikkaa, ei missään, ei mitään; ei yhtään mitään.

Mutta sitten, realisaatio, yhdenmukaisuus, kiteytyminen, tapahtuu itsessään tietoisuudessa joka on muodottomuus; realisaatio että jopa ei-mitään on jotain. Ja se kiteytyy, ROMAHTAA. Ääretön muodottomuuden syvyys romahtaa yksittäiseksi pisteeksi; yhdeksi ulottuvuudeksi. Ja syntymä, itse-reflektiivisen tietoisuuden syntymä on keskittynyt siihen yhteen ainoaan pisteeseen. Kaikki potentiaali on olemassa vain siinä yhdessä tilassa, yhdessä pisteessä. Sillä ei ole paksuutta, sillä ei ole syvyyttä, se vain on Olemus itsessään. Keskittynyt, keskittynyttä olemusta.

Ja nyt ensimmäinen askel: tunne tuon Olemuksen värähtely, tuo perustavanlaatuisen M-A-T-A-L-A VÄRÄHTELY… SYVÄ, RESONANTTI VÄRÄHTELY: KAIKEN SEN MIKÄ VOI OLLA HUMINA. KAIKKI SE MIKÄ VOI OLLA. TUNNE TUO SYVÄ, SYVÄ KAIKEN SEN MIKÄ VOI OLLA VÄRÄHTELY. Ja nyt siinä realisaatiossa… tunteessa, tunne polariteetin käsite, itsereflektoinnin käsite, peilaamisen käsite… yksi piste, nyt kaksi pistettä, ja niiden välillä VIIVALLA joka ne yhdistää. Kaksi pistettä, tai yksinkertaisesti viivan kaksi päätä, mutta viiva voi venyä äärettömyyteen. Ja kaksi pistettä muuttuvat kahdeksi pisteeksi tuolla viivalla. Viiva on suora ja todellinen; valon suora, joka ulottuu ikuisuuteen. Tunne värähtelyn kasvavan hieman, yhdestä värähtelyn pisteestä KASVAA VIIVA. Joka ulottuu ikuisuuteen. Ikuisuuteen, aina ja ikuisesti, ja sinä tunnet tuon tajuuden, tuon värähtelyn.

Ja nyt toinen REALISAATIO: jos voit liikkua tähän suuntaan, voit liikkua toiseen suuntaan, ja viiva värähtelee kuin jousen kieli. VÄRÄHTELEE, VÄRÄHTELEE, synnyttää uuden ulottuvuuden. Ja se kääntyy ja värähtelee, ja kääntyy ja muuttuu tasoksi, tasaiseksi ja todelliseksi; humisee ja värähtelee potentiaalia ja energiaa, ohuella, ohuella, ohuella tasolla. Ei mitään paksuutta, vain ohuus, vain taso, vain edestakaisin, kaikkiin suuntiin, loppumattomassa horisontissa, loppumattomassa horisontissa. Värähtelee, värähtelee korkeammalla taajuudella, sisältäen äärettömän määrän VIIVOJA jotka sisältävät ÄÄRETTÖMÄN MÄÄRÄN PISTEITÄ. Ääretön määrä pisteitä, joka synnyttää äärettömän määrän viivoja, joka synnyttää äärettömän tason; ääretön taso, valtava potentiaali… ja kuitenkin tiedät, kuitenkin tiedät että on vielä jotain muuta, jotain korkeampaa, vielä jokin toinen suunta johon liikkua. Se ei ole enää ulkoisuus… mikä se on, mikä se on? Etsit tuota uutta heijastuksen suuntaa. Se ei ole enää ulkoisuus, vaan se on suunta ulospäin; ylöspäin, alaspäin, syvyys, paino, massa, avaruus, tilavuus, aika.

Ja sinä venyt, venyt ylös ja alas, kuutioksi, fyysisen tilan kuutioksi. Se maadoitus, se ankkurointi, se kiinteys, se terävyys, se määritelmä, se tilavuus, se syvyys, se rikkaus jonka se sisältää; sisälläolon tunne, ulkopuolisuuden tunne, tilavuus, tilavuus, fyysisyys, fyysisyys, rakenne, kristallisaatio, ulottuvuus, todellisuus, realisaatio, heijastus; kaikki nämä uuden värähtelyn käsitteet, uuden kuution yhtälön käsitteet. Ja siitä tummuudesta joka aiemmin oli, uusi taajuus… aluksi himmeä, etsit sitä kuution syvyydestä, kuution mustista syvyyksistä, etsit sitä ja se alkaa pehmeänä hehkuna, hehkuna jollaista et ole koskaan nähnyt, koskaan tiennyt olevan mahdollinen. Hehku on niin syvä, syvän punainen, syvän polttava punerrus, luomakunnan tuli. Uusi värähtely, kuuma, puhdas ja kuuma, syvä ja todellinen, syvä ja todellinen; ja kun sallit itsesi tuntea punaisuuden värähtelyn, se täyttää tuon todellisuuden, täyttää äärettömän kuution… sinä olet uppoutuneena syvään hehkuvaan punaisen värähtelyyn.

Ja tunnet sen keskittyvän ja fokusoituvan, fokusoituvan yhteen viivoista, yhteen tilavuuksista tuossa kuutiossa; tämä tilavuus muuttuu kehon käsitteeksi, tapahtuu kiteytyminen, tapahtuu kiinteytyminen. Ja tämä punainen, tämä puna, virtaa sisään, virtaa portin avautuessa, energia, pyörivä energia. Keräten, tiivistäen, kasaten siksi mikä muuttuu ALEMMAKSI CHAKRAKSI tällä ylöspäin kulkevalla linjalla, tällä pystymuodolla, tässä uudessa kehossa, tässä uudessa kiteessä. Tämä on alin piste, juuri, maadoitus, perusta, alku, lopputulos, perustukset. Ja tunnet tämän värähtelyn PUNAISUUDEN, tämän ELINVOIMAN kulkevan koko kristallin läpi; mutta pitäen sen keskipisteen siinä alapisteessäm siinä ensimmäisessä positiossa; ensimmäisessä niistä monista. Ja tunnet sen syvän värähtelyn kosketuksena itsessään, tietoisuutena, fyysisyytenä itsessään, eloisuutena, fyysisyytenä, värähtelynä, elinvoimana, seksuaalisuutena, sensuaalisuutena, lämpönä, lämpönä.

Ja nyt, kun tunnet tuon huminan, tuon syvän, resonantin huminan värähtelevän läpi KOKO KRISTALLIN, se kaikuu takaisin, kaikuu takaisin. Ja siellä missä kaiku, aallot leikkaavat toisensa, syntyy uusi värähtely, korkeampi värähtely; enemmän energiaa kerääntyy, ja se nostattaa punaisen värähtelyn ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin kunnes se saa oranssin hehkun ja muodostuu toinen piste. Ja kuutio näyttää romahtavan itsekseen muodostaen nelisivuisen pyramidin. Ja se hehkuu oranssia kultaista tulta.

Ja yhtäkkiä uusi ulottuvuus syntyy tähän avaruuteen, oranssi hehku joka ottaa paikkansa punaisen yläpuolella ja muodostaa rajauksen, vastaanottimen, syöttölähteen, elinvoiman, mahan, vatsan. Idea siitä, että se mikä elättää, se mikä tarjoaa, se mikä antaa energiaa, se antaa muodon emotionaalisuudelle, tyytyväisyydelle, Kaiken Sen Mikä On tuelle.

Ja tämä oranssi hehku sallii uuden tunteen, kosketuksen, sellaisen mikä aloittaa uuden värähtelyn, ja kaiku tulee takaisin… sinä kuulet ensimmäisen kaiun. Ja kuuloaisti avautuu, kokonainen vastaanottavuuden uusi ulottuvuus, ensimmäinen kaiku luo kuuloaistin ja tuo sen olemassaoloon ja ilmentää sitä. Ja tämä uusi kuulo palaa takaisin, itsereflektiivinen kaiku itsekseen, uusi värähtely, uusi energia nousee ylöspäin ja alkaa muuttua kirkkaammaksi, kirkkaammaksi, kirkkaammaksi, kuumemmaksi, kuumemmaksi, kuumemmaksi keltaisen hehkun tuleksi. Ja pyramidi, nelisivuinen pyramidi romahtaa jälleen kerran tetraedriksi, kolmeksi sivuksi (nelitahokas).

Sen pohjalla on tasasivuinen kolmio, ja kolme muuta tasasivuista kolmiota pystysivuina, jotka romahtavat jälleen kerran teräväksi, terävän kirkkaaksi pisteeksi, ja tämä synnyttää ylöspäin solar plexuksen rintakehän alle. Se ampuu ulospäin säteen keltaista, kultaista valoa yhdistääkseen menneiden ja tulevien itsejen käsitteet, säde, kohtisuora joka kulkee uuden kehon läpi; aina ikuisesti ulospäin, ikuisesti yhdistääkseen sinut lopulliseen tulevaisuuteesi, lopulliseen menneisyyteesi. Sallien sinun tuntea itsesi lineaarisen ajan olentona. Tuntien kytköksesi kaikkeen aikaan, kaikkiin paikkoihin, kaikkiin ulottuvuuksiin, pitkin kaikkia sähkömagneettisia neljännen ulottuvuuden fyysisiä tasoja; kaikki tulevaisuudet ja kaikki ajan kulkureitit ovat sinua.

Ja tämä värähtely, tämä kultainen hehku, tämä tunne joka läpäisee sinut lämmöllä ja energialla ja värinällä purkautuu uudeksi tunteeksi kuin nouseva aurinko, ja näky. Katso, syntyy näky. Tulkoon valkeus. Ensimmäinen auringonnousu, ensimmäinen päivä, nousevan auringon kultainen hehku, ja kaikki on edessäsi. Maa, todellisuus, vedet piirtyvät eteesi. Kaikki on tehty sinusta. Fyysinen todellisuus on sinun olemuksesi ilmaisu ja sen keskustan kaiku, tietoisuus, uskomus, uskomus, värähtely. Katsot ja ihailet ja sinun ihaillessasi nyt selkeämmin, näet ne heijastukset ja kaiut, jotka ovat tulleet sinua kohti. Näet kuin peilistä kirkkaimpana päivänä, kirkkaimpana päivänä, näet nämä heijastukset palaavan ja rakentavan ja nostavan värähtelyä jälleen kerran.

Mutta nyt, nyt ymmärrät polariteetin, näet valon, nyt ymmärrät että se on pimeyden vastakohta ja kun ymmärrät polariteetin fyysisessä todellisuudessa, sinun noustessasi vihreään, vihertävään, kirkkaan smaragdinvihreään, tapahtuu kiteytyminen, ja polariteetti ilmenee uutena ulottuvuutena. Ylöspäin osoittava tetraedri antaa nyt tetraedrin, joka osoittaa alaspäin. Nyt tiedät, että liikut molempiin suuntiin, että sinä olet molemmat suunnat, että molemmat suunnat tulevat olemuksesi ytimestä, ja se avaa uuden keskuksen, uuden chakran — SYDÄMESI. Sinä täytyt ymmärryksellä, myötätunnolla ja tunteella, luomisen ILOLLA, emootiolla, luomisen energialla joka on liikkeessä ja värähtelee ja resonoi ja laulaa sinun lävitsesi. Kide värähtelee, joka sinä olet tässä uudessa muodossa, tässä värissä, tässä uudessa ymmärryksessä. Ja se rikastaa, rikastaa todellisuutta, tämä uusi muoto antaa uudenlaisen hienovaraisuuden, värin, sävyn… makuaisti syntyy; hienovaraisuuden ja erojen asteiden arvostus. Tämä elämän itsessään rikastus ja rakkaus.

Maistat elämää, juot elämää ja räjähdät tunteista, suurista ja pienistä, hienovaraisista ja vahvoista. Elämä on rikasta, käsittämättömän rikasta, sitä ei voi verrata mihinkään. Vihreää ja yltäkylläistä on sydänchakran värähtely, ja kun iloa on liikaa, hämmennyt, tälle energialle pitää löytää jokin kanava, ja niin nostat värähtelyä jälleen kerran, ja siitä tulee syvän kiteisen värähtelevä sininen. Sininen, sähkömagneettinen, sähkömagneettinen tuli — tämä värähtely on intensiivistä. Koko olemuksesi kristalli värähtelee, se humisee, humisee korkealla taajuudella, kun sinä hehkut tästä sähkömagneettisesta tulesta ja valosta.

Ja tämä uusi laajentuminen muuttuu oktaedriksi, kahdeksantahokkaaksi, kahdeksikoksi, kahdeksan, äärettömyyden avain, elämän avain, elämän henkäys. Ja hajuaisti syntyy, kaikki joka liittyy henkeen ja hengittämiseen, kahdeksan, kahdeksan, ilma, kahdeksan, kahdeksan… happi, elinvoima, elämän palava tuli, elämän henkäys, fyysisen elinvoiman korkea värähtely. Olet elossa ja yhteydessä ja luot yhteyksiä muihin energioihin, elämän henkäykseen. Vähemmän ja vähemmän ja vähemmän tarvitset enää ainetta elääksesi, olet elossa ja valossa ja hengessä, ja hengitys elättää sinut ja valo elättää sinut ja tukee sinua. Ja se on se mitä syöt ja se on se mitä hengität, ja sinusta tulee sininen tuli, ja kiteytät ja työstät ja puhdistat ja selkeytät ja laulat puhtaalla sinisen valon SÄVELELLÄ; korkealla, väreilevällä, kirkkaalla, resonoivalla värähtelyllä ja puhtaan matemaattisen energian ja valon sävelellä.

Syntyy mieli; olet tietoinen itsereflektiivisyydestä mielen ja älyn avulla. Kytkeydyt sähkömagneettisiin ilmiöihin, värähtelet sen mukaisesti, resonantissa harmoniassa kaikkien sähkömagneettisten ilmiöiden ulottuvuuksien kanssa. Tiedät ja ymmärrät, että kaikki materia, kaikki mineraalit, kaikki kasvit, kaikki eläimet, kaikki tietoisuus fyysisellä tasolla värähtelee tämän sinisen valon mukaisesti, ja puhut totuuttasi, ja hengität totuuttasi. Ja sinun noustessasi jälleen ja nouset ylöspäin syvään, väreilevään kolmannen silmän indigovaloon. Ja se avaa portteja, ulottuvuuksien ovia ja muuttuu, muuttuu kun indigovärähtely menee syvään sinuun… syvälle, syvään, syvän sininen värähtely sinussa, avaa ovia, jatkuvassa liikkeessä niinkuin meren syvimmät osat. Sisältää paljon informaatiota, paljon tietoa ja muuttuu tesseraktiksi, hyperkuutioksi.

Ulottuvuudet ja ovet avautuvat ja avautuvat, avautuvat ja avautuvat, kehittyvät, tulevat esiin. Ja tämä kolmannen silmän chakra mahdollistaa sinun havaita, että sinulla on kuudes aisti viiden lisäksi: tunto, kuulo, näkö, maku, haju, kuudes orientaation aisti, suuntavaisto. Magneettisesti se on sinun silmiesi takana, suuntaununeena ulospäin kuin kompassi, ulospäin kuin neula, kaikkien ulottuvuuksien läpi, kaikkien rajapintojen läpi… tiedät sen minkä tiedät, tiedät mitä tiedät… olet tiedon ja informaation värähtely. Sinä olet Akaasiset tiedostot. Sinä olet kaikki elämät, menneet ja tulevat. Sinä olet fyysisen todellisuuden kokonaissiemenen värähtely.

Ja tämä siemen, tämä siemen, tämä syvän indigon sininen siemen kovan kuoren sisällä värähtelee ja värähtelee ja värähtelee, ja itu rikkoo kuoren ja nousee ylöspäin, ylöspäin kuin KRUUNUN kukka, kruunu… ja kukkii kauniin väreilevän violetin värisesti. Ja se saa aikaan hehkun, laajenemisen, tesserakti romahtaa torukseksi, sormukseksi, haloksi, hehkuvan väreilevänä, valkoisen kuumana violetin valon keskellä. Valkoisen kuuma ja lempeän, kauniin, kauniin violetin hehkun ympäröimänä, joka laulaa tuhat laulua ja sillä on tuhat terälehteä ja tuhat tarinaa… tuhat värähtelyä, tuhat säveltä harmoniassa; korkea fyysinen värähtely. Olet huipulla, olet fyysisen todellisuuden huipulla. Olet täyttynyt. Näet kauas, olet elämän näkymä itsessään, sinä sisällät kaiken, sinä olet se kaikki.

Olet ilo ja intohimo, olet ekstaasi, olet ekstaasin värähtely. Ja kun ekstaasisi kasvaa, se valkoinen keskus kasvaa ja kasvaa ja kasvaa… kuuma valkoinen rengas violetissa valossa kasvaa ja kasvaa ja muuttuu pyöriväksi levyksi, pyöriväksi paksuksi palloksi, joka on litteä kuin galaksi, galaksin levy. Nouset vuorta pitkin, levitoit ylöspäin ja ylöspäin, nopeammin ja nopeammin, korkeammalle ja korkeammalle, kunnes maailma on alla ja sinusta tulee, muutut tähdiksi ja pyöriviksi galakseiksi sen keskellä… pyörie, pyörien.

Sinä olet YHTÄ VALKOISEN VALON VÄRÄHTELYÄ… tietävä, hehkuva, pyörivä, oleva… MYÖTÄTUNTO. Ja sinun pyöriessäsi ja pyöriessäsi ja pyöriessäsi laajenet, laajennut ja laajenet kirkkaan läpinäkyväksi valopalloksi; hopeiseksi, hopeisen kirkkaan läpinäkyväksi, palloksi, pallo, pallo… Kaikki Se Mikä On, Kaikki Se Mikä On. EHDOTON RAKKAUS… KAIKKI SE MIKÄ ON. Ja tässä hetkessä, täydellisen voiman, täydellisen paikan, täydellisen rauhan, täydellisen energian hetkessä, selkeä, hopeisen läpinäkyvä energia LUKITSEE, lukitsee tämän värähtelyn ja AVAA kaiken sinun potentiaalisi, kääntää kaikista avaimista, kaikista yhtä aikaa, kaikki aukeaa. Sinä olet valovirta. OLET ITSE VALO. Puhdasta valoa itsessään.

OLE! Käytä kaikkia työkaluja… millä tahansa tavoin haluatkin niitä käyttää. Sovella, mihin tahansa tarkoitukseen, mitä tahansa haluatkin, mikä tahansa innostus… käytä työkaluja nyt. Tällä tasolla, käytä niitä — näe, tunne, ole, tiedä, tee, anna merkitys, anna, tiedä, ole, kaikki on — käytä työkaluja. Laajene ja laajenna ja laajennu ja laajene Äärettömyyteen, laajene vielä enemmän, lisää ja enemmän ja lisää. Anna energian toteuttaa tämä idea, anna energian kantaa sitä kuka olet, se mikä olet, mitä haluat, minkä tiedät olevasi, ja anna kuplan PUHJETA. Anna sen mennä, romauta se levyksi, romauta se viivaksi, romauta se pisteeksi ja lepää, lepää, lepää.

Ja tässä kohtaa, tämän pisteen hitaasti kadotessa takaisin muodottomaan Kaikkeen Siihen Mikä On, se muuttuu syntymän ideaksi, informaatioksi; siemeneksi, siemeneksi uudelle potentiaalille joka tietää, tietää että sen ytimessä ja korkeimpana toiveena on tulla lähetetyksi universumiin. Anna sen mennä, päästä se töihin, salli Kaiken Sen Mikä On vastata. Ja kun sulaudut taas muodottomuuteen, tunnet, tunnet kevyitä väreilyjä, kevyitä aaltoja, kevyitä aaltoja vastauksesta, Kaiken Sen Mikä On kaiku, kaikuja siitä minkä olet lähettänyt kun se on tulossa luoksesi. Ja aallot sanovat kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Aaltojen jatkuvasti muistuttaessa sinua, kyllä, kyllä, kyllä, kyllä. Rentouttava, pehmeä KYYYYLLLLLÄÄÄÄÄ…

Hengitä sen varmuuden kanssa, että sinä olet uusi olento, uusi todellisuus, uusi sinä. Kyllä. Kyllä. Universumi on vastannut toiveeseesi. Kyllä, kyllä, kyllä. Tämä värähtely on sinun. Tämä työkalu on sinun. Se on lahjamme sinulle. Muuta todellisuuttasi, muuta maailmasi, muuta itsesi. OLE se sinä joka haluat olla… koska sanot niin. Kyllä. Kyllä. Kun epäilyttää, muista: UNIVERSUMI SANOO KYLLÄ. Kyllä sinulle. Mitään ei pidetä sinulta poissa. Mitään ei evätä sinulta. Kyllä, kyllä. Haluat olla se joka todella olet: sinun todellinen itsesi, sinun todellinen itsesi. Universumi sanoo kyllä, kyllä, kyllä.

Vedä syvään henkeä. Avaa silmäsi. Käytä tätä työkalua! Käytä tätä työkalua! Joka päivä. Joka päivä. Takaan, että muutokset ovat perustavaa laatua. Kiitos kun sallitte meidän kaikkien saapua luomakunnan tähän pisteeseen, jossa meidän on mahdollista jakaa tämä kanssanne, heijastella tätä teille. Kiitos tämän todellisuuden laajentamisesta.

Ylösnousemuksen Avaimet

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsiteli ilmentämistä ja värähtelyn kohottamista.

”Ylösnousemuksen Avaimet” ovat niitä mitä me kutsumme kollektiivisiksi työkaluiksi, joilla nostaa värähtelyänne, niin että voitte käyttää kaikkia muita työkaluja paljon voimakkaammin — ”Ylösnousemuksen Avaimia”.

Selvä, noniin, tämä antaa teille yleisen ymmärryksen eri avaimien tasoista tässä prosessissa. Sinun ei tarvitse muistaa niitä kaikkia juuri nyt; se on vain sinulle informaatiota niin, että ymmärrät perusrakenteen siitä mitä tapahtuu. Ja ymmärrät, että tämä on todellinen fysiologinen prosessi, jota te käytte läpi kun me teemme meditaation, myöhemmin tämän interaktion lopussa.

Juuri nyt, tämä on sinun ”älylliselle suodatukselle” — kaikki tämä informaatio, juuri nyt. Me viemme teidät kaiken tämän läpi, kerralla, informaatiomoodissa, ja sitten myöhemmin me sallimme teidän todella tuntea värähtelyn nousemisen, kun me käymme läpi meditaatiota, ja me LUKITSEMME prosessin teihin teille käytettäväksenne silloin kun haluatte, ennen kuin käytätte mitään muita työkaluja, joista olemme aiemmin puhuneet. Te nostatte itsenne ylös; sitten käytätte työkalua; sitten saatte vaikutuksen. Se on sitä varten. Nostakaa itsenne korkeammalle, käyttäkää työkaluja sieltä, ja nähkää välitön muutos. Sitä varten ne ovat. Mutta vain teidän intellektuaalisen kiitollisuudentunteen takia, ensinnäkin, te tulette tajuamaan että AVAIMET, niinkuin me niitä kutsumme, ovat tietyissä kategorioissa.

Me aloitamme muodottomuuden ideasta; pelkkä pimeyden idea, tyhjyys, se mitä te kutsutte tyhjiöksi. Ei-mitään, oletettavasti, josta kaikki tulee, muodottomuus. Sitten se muuttuu puoli-muotoon, puoli-muoto. Se mitä te ymmärrätte yksittäisenä avaruuden pisteenä, lineaarisena ulottuvuutena, ja tasoulottuvuutena. Sitten proto-muodot; jotka te ymmärtäisitte kolmantena ulottuvuutena, joka liikkuu neljänteen ulottuvuuteen. Sitten hyper-muodot, kun mennään neljänteen ulottuvuuteen, jonne te olette nyt menossa. Sitten omni-muodot; korkeammille ulottuvuuksien tasoille meno, viides ulottuvuus, ei-fysikaalinen todellisuus. Sitten transformatiivit, jotka sallivat teidän mennä ulottuvuuksien käsitteiden tuolle puolen kokonaan, ja joka tuo teidät takaisin, täyden ympyrän, sinne mitä te pitäisitte yleisenä muodottomuutena, mutta joka itse asiassa muuttuu muodon tai informaation käsitteeksi, tai puhtaaksi informaatioksi itsessään.

Tämä ei koskaan kulje täyttä kierrosta takaisin muodottomuuteen, se aina palaa takaisin ensimmäiseen puoli-muotoon, joka sallii teidän nähdä, että tämä ei itse asiassa ole täysi kiertoidea, vaan itse asiassa spiraali-idea. Se ei koskaan palaa takaisin, vaan aina hieman siihen suuntaan, ja sitten hieman tähän suuntaan, ja hieman tuohon suuntaan, ja mahdollistaa teidän luoda kasvun spiraalin ja kiihtyvyyden spiraalin. Ei koskaan takaisin täyteen muodottomuuteen, koska kun te olette menneet kaiken tämän läpi, vaikka te joutuisitte palaamaan takaisin muodottumuudeksi luulemaanne tilaan, se on silti eri tavalla muodotonta koska se on jo käynyt koko kokemuksen läpi, ja se sisältää hippusen tai siemenen informaatiota, mikä sallii teidän rakentaa seuraavaa tasoa.

Ensimmäinen puoli-muoto muodottomuudesta on piste. Yksinkertaisesti se mikä ilmaisee itsensä ei oikeastaan miksikään kunnon todelliseksi ulottuvuudeksi — ei-ulottuvuudeksi, kaikki asiat yhdessä pisteessä, niinkutsutussa tiivistetyssä tilassa, jota edeltää äärettömän tiivistetty tila, mikä teidän todellisuudesanne on tulkittu Alkuräjähdykseksi.

Seuraavaksi, niinkuin te ymmärrätte ulottuvuuksia, se muuttuu suoraksi. Puoli-muoto numero kaksi, suora. Tämä on toinen ulottuvuus, joka tulee olla olemassa universumissa, ja se laajenee lineaarisesti.

Ja sitten puoli-muoto numero kolme; taso. Siirrytään pois suorasta, sillä tai tällä tavoin, se ei haittaa, vaan ainoastaan tasolla. Se luo rakenteen, se luo kaavan, luo muodot jotka jakautuvat kaikki eri ulottuvuuksiin, rajapinnat ulottuvuuksien välille, värähtelylliset rajapinnat. Tämä kaikki edeltää, edeltää sitä mitä te ymmärrätte kolmannen ulottuvuuden todellisuudeksi.

Nyt me siirrymme puoli-muodoista proto-muotoihin; joista ensimmäinen on kuutio. Me käsittelemme tässä myös, nyt kun me olemme kolmiulotteisessa todellisuudessa, me käsittelemme myös neljää erilaista rinnakkaisuutta: muotoa itsessään joka esitetään tässä tietyssä tapauksessa kuutiona, se chakra kehossa joka on juurichakra, väri tälle idealle on punainen, ja lisäksi, me alamme tutkia myös kaikkia aisteja joita teillä on.

Muuten, aisteja on seitsemän, ei viisi; ensimmäinen aisti tässä on kosketus; perusvärähtelyn mielessä. Joten, kun me käymme läpi tätä ja seuraavaa kuutta, yhteensä seitsemää aistia, nämä vastaavat toisiaan, värit, chakrat ja aistit. Kaikki nämä neljä rinnakkaisreittiä tullaan nostamaan värähtelyssä aina vain ylemmäs.

Joten me aloitamme kuutiolla, ja sitten siirrymme neliökantaiseen pyramidiin. Tämä on nyt kuin kuutio olisi alkanut romahtaa, te ymmärrätte, että ensimmäiset kolme protomuotoa itse asiassa vähenevät. Te tulette, tavallaan, päästämään irti massan ideasta kun nostatte omaa värähtelyänne. Joten muoto itse asiassa muuttuu kompaktimmaksi kuten tulemme näkemään, kuutiosta tähän nelisivuiseen pyramidiin sekä sen oranssiin väriin, sen kuuloaistiin ja ideaan vatsan chakrasta, navan chakrasta. Ja sitten seuraava, kolmas, ja viimeinen protomuoto: tetraedri, kolmikantainen pyramidi. Jälleen kerran romahtaen, päästäen lisää irti massasta, muuttuen yhä keskittyneemmäksi; näette myös värin ja chakran ja aistin.

Ja nyt siirrymme hypermuotoihin ottamalla tämän tetraedrin ja tuplaamalla sen, nyt teillä on heijastus, nyt saatte polarisaation, nyt saatte astraali- ja eetterikaksoiskappaleet näistä ja ne alkavat kasautua takaisin.

Seuraavaksi meillä on oktaedrirakennelma. Tämä on erittäin kriittinen myös. Tämä esittää myös tasapainopistettä ja kääntöpistettä fyysisen muotonne elättämisessä, tämä liittyy hengittämiseen ja happeen. Happi on kahdeksas alkuaine. Erittäin keskeinen, ja tämä liittyy paljon sairauden transformoimisen ideaan ja itsensä sallimiseen olla tasapainossa ja keskitettynä elämässä.

Ylöspäin jatkettaessa seuraava muoto on periaatteessa nimeltään tesserakti tai hyperkuutio. Ja se mitä tässä nähdään on, niille jotka eivät ole tämän tietyn muodon kanssa tuttuja, itse asiassa kolmiulotteinen varjo neliulotteisesta muodosta. Näkemäsi ei ole ainoastaan kirjaimellisesti kuutio kuution sisällä, vaan se on kuin sinulla olisi kuutio ja aina kun katsoisit jokaista kuution sivua, näkisit eri kuution. Joten tämä kuutio sisältää päällekkäisiä täysin eri kuutioita, mutta ainoa tapa jolla esittää se on seuraava diagrammi, joka on yksinkertaisesti varjo, kolmiulotteisessa mielessä, todellisesta neliulotteisesta rakenteesta, jossa yksi asia voi esiintyä monen muun asian kanssa rinnakkain samaan aikaan, tai läpäistä jonkin toisen.

Tämä on eteerinen tai astraalinen tila, ja se kytkeytyy kolmanteen silmään, mikä on kytkeytynyt myös todelliseen kuudenteen aistiin, suuntavaistoon, mikä sallii teidän havaita eri ulottuvuuksia. Tämä on todellinen kuudes aistinne ja sitä hallinnoi alkunaine nimeltään magnetiitti, teidän poskionteloissanne. Tämä on yksinkertaisesti suunnan aisti, planeettanne sähkömagneettisia linjoja pitkin, joita eläimet käyttävät navigoimaan ympäri planeettaanne; ja se mikä antaa teille aistimuksen suunnasta, kun sallitte itsellenne sellaisen. (Yleisö nauraa)

Nyt siirrymme ylöspäin omnimuotoihin. Tämä on todellinen esitys kruunuchakran avaimesta. Se on pyörivä torus, donitsimuoto joka pyörii, ei ainoastaan tällä tavoin ja tuolla tavoin, vaan myös donitsin sisällä, tällä tavoin ja tuolla tavoin. Se on todellinen portti, jonka läpi kulkee fyysinen ja ei-fyysinen toisiin liittyäkseen. Haluan että tajuatte jotain. Miltä tämä näyttää? Se leijailee pään yläpuolella ja olette nähneet sen monissa uskonnollisissa maalauksissanne. Se on haloefekti, tämän takia valaistuneilla ihmisillä sanotaan olevan halo päänsä ympärillä. Se on todellinen kruunuchakraportin muoto. Nyt ymmärrätte, että teillä kaikilla on halot. Te olette kaikki enkeleitä, jotka odottavat vain sellaiseksi muutumista.

Selvä, selvä… kun liikutte tämän seitsemännen ja ylimmän läpi, sitten siirrytte ylöspäin valkean ja kirkkaan valon ei-fyysisiin todellisuuksiin. Ensimmäinen tämän yläpuolella on niinkutsuttu litistynyt pallo, oblaatti, joka käsittää monenlaisia moniulotteisia kokemuksia, mutta ei kaikkia, ei kaikkea. Ja sitten siitä edistyttäessä on puhdas pallo, Kaikki Se Mikä On, korkea värähtely, joka käsittää kaiken, tietää kaiken, on yksi.

Tällä on kuitenkin edelleen kyky kulkea täysi ympyrä, tai kuten me olemme sanoneet, täysi spiraali. Jos käydään nopeasti läpi kaikki transformatiivit, tämän kaikkeuden transformoiminen takaisin yksittäiseen tilaan keskelle, romahtaa levyksi, romahtaa suoraksi, romahtaa pisteeksi, ja takaisin. Tuossa kohtaa saavutaan puhtaaseen informaatioon. Se mitä me sanomme on, että kun sallitte nostaa värähtelytasoanne pallon asteelle, siinä pisteessä käyttämällä työkalujamme manifestoitte mitä haluatte. Kun olette tehneet niin, kun olette käyttäneet sitä, kun olette laittaneet sen maailmaan, teidän tulee päästää siitä irti.

Irtipäästäminen tapahtuu transformatiiveilla — ota pallo ja romauta se takaisin puhtaan informaation pisteeksi, puhtaan informaation, niin että voit aloittaa seuraavan sarjan, seuraavan spiraalin, mitä muuta se onkin mitä haluat tehdä. Sinun tulee siinä pisteessä suunnata itsesi uudelleen, ja sinun tulee silloin tietää se mitä olet tehnyt, olet viestinyt Kaikkeudelle sen mitä tarvitset… olet käyttänyt työkalua kaikkein vahvimmalla tavalla miten voit, ja sinun tulee luottaa, siinä kohtaa, että se tekee sen mitä sen tarvitsee tehdä tuodakseen sinulle erittäin nopeasti ne asiat joita sinun tulee nähdä, tietää että tuo työkalu on tekemässä asioita hyväksesi. Ja sitten voit päästää siitä irti romauttamalla sen, ja mennä takaisin informaation pisteeseen.

Ja sitten seuraava asia minkä haluat tehdä, seuraavan kerran kun sinun tarvitsee käyttää työkalua — nostat itsesi takaisin ylös, käytä sitä, romauta, päästä irti, lähetä se kaikkialle, energian purkaus, luovuuden räjähdys. Se mitä teet on itse asiassa luot koko luomakunnan uudelleen, Alkuräjähdyksen, kaikki alusta, joka kerta kun teet näin omassa henkilökohtaisessa todellisuudessasi. Jokainen teistä on Alkuräjähdys omassa itsessänne. Räjähtävä, laajentuva, oleva, romahtava, räjähtävä, laajentuva, oleva, romahtava.

Kun oppii käyttämään tätä työkalua niinkuin tahtoo, kun me käymme sen läpi meditaatiossa, se tulee muuttamaan koko värähtelyäsi, tulee muuttamaan lopulta koko solurakenteesi, se tulee muuttamaan lopulta koko geneettisen rakenteesi, kaiken. Uskokaa pois, tämä on vahvempaa kuin luulisitte. Se lopulta alkaa transformoida kirjaimellisesti teidän fysiologianne, ja sen takia me olemme odottaneet tähän asti välittääksemme tämän viestin, koska se on eristämätön sähköpiuha. Ja teidän tulee asentaa sähköt asianmukaisesti, toisilla työkaluilla, ennen kuin kestätte tämän käyttöä, koska se muuttaa teissä kaiken. Mikään ei tule jäämään samaksi.

Meditaatio keskiviikkona 11.11.2020

Toisen aallon lockdownit toteutetaan nyt monissa maissa. Tämä menee liian pitkälle, ja meidän tarvitsee korjata planetaarinen aikalinja takaisin optimaaliseen ylösnousemuksen aikalinjaan.

Täten me teemme aikalinjan korjausmeditaation kolminkertaisen Jupiter-Pluto-Pallas konjunktion hetkellä 11. marraskuuta klo 12:11 suomen aikaa, ja voit liittyä jos koet niin opastetuksi.

Meditaation tarkka ajankohta eri aikavyöhykkeille on täällä:

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Timeline+Correction&iso=20201111T101111&p1=:

Meditaation hetkellä Pariisin askendentti yhdistyy Galaktiseen keskukseen ja Pariisin Julmalatar pyörre aktivoidaan seuraavalle tasolle. Jos olet Ranskassa, sinä voit liittyä Pariisin Ruusun Sisarkunta-ryhmään täällä:

https://www.facebook.com/groups/302376580972341

tai Versaillesin Ruusun Sisarkunta-ryhmään täällä:

https://www.facebook.com/groups/1613860968663520/

Ohjeet (Ehdotettu aika meditaatiollemme on 20 minuuttia):

1. Käytä omaa tapaasi luodaksesi itsellesi rentoutunut tila.

2. Aseta aikomuksesi käyttämään tätä meditaatiota apuna luomaan yhdessä laukaisijan joka tulee siirtämään aikalinjan takaisin optimaaliseen aikalinjaan Vesimiehen aikaan.

3. Kutsu avuksi Violetti liekki sen alkulähteestään asettamaan suojaava kehä ympärillesi meditaation aikana ja sen jälkeen. Pyydä sitä muuntamaan kaikki mikä ei palvele Valoa.

4. Visualisoi loistavan valkoinen pilari joka on peräisin Kosmisesta Keskusauringosta, joka hajautuu kaikkiin Keskusaurinkoihin kaikissa Galakseissa tässä universumissa. Sitten visualisoi että tämä valo saavuttaa Galaktisen Keskusauringon, joka menee Galaksimme läpi, josta saavuttaa meidän Aurinkokuntaamme ja kaikki valo-olennot sen sisäpuolella ja kaikki olennot Maaplaneetalla sekä myös sinun kehosi läpi Maan keskukseen.

5. Kuvittele mielessäsi tämän valon siirtävän planetaarisen evoluution takaisin optimaaliseen aikalinjaan. Visualisoi sen poistavan kaiken jäljellä olevan pimeyden Maaplaneetalta, parantavan kaikki eriarvoisuudet, poistavan kaiken köyhyyden ja tuomaan runsauden koko ihmiskunnalle. Kuvittele mielessäsi Jumalattaren pehmeän vaaleanpunainen valo syleilemään kaikkia olentoja maaplaneetalla ja parantamaan heidän tunnekehonsa. Kuvittele mielessäsi Vesimiehen ajan uuden suuren kosmisen syklin alkaminen, tuoden puhdasta valoa, rakkautta ja onnellisuutta kaikille olennoille maaplaneetalla. Visualisoi mielessäsi sinun täydellinen elämäsi uudessa Vesimiehen ajassa.

Voitto valolle!

Lisätietoja täältä: https://2012portal.blogspot.com/

 

Kanavoimaan opettelua

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

HUOMAUTUS: Tämä puhtaaksikirjoitus on vielä vaiheessa eikä lopullisessa muodossaan. Sitä on editoitu ja sen virheitä on korjattu.

Intensiivimeditaatio

Heinäkuun 10. 1993, Toinen istunto

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn. Tervehdys yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Me olemme etuoikeutettuja saadessamme kutsun ryhmältänne tänä iltapäivänä ja me kiitämme teitä erittäin paljon. Sillä se suuresti auttaa meitä tuottamaan palvelusta kun te kutsutte meitä kertomaan ajatuksistamme.

Me olemme erityisen iloisia saadessamme työskennellä sen kenen nimi on M kanssa, sillä kuten Laitoksen veljemme ja sisaremme ovat huomauttaneet, jokainen ääni, joka on yhteistyössä Lähteen kanssa, lisää yhden potentiaalisten tapojen universumin esittää se yksinkertainen totuus, jonka me olemme saapuneet tuomaan kansoillenne.

Me sanoisimme muutaman sanan koskien niinkutsuttua ehdollistamista. Vahvempi ehdollistaminen voi tapahtua spontaanisti, kuitenkin me olemme käyttäneet sitä tyydyttääksemme kanavoijan joka toivoi jonkinlaista vihjausta siitä, että nyt kontakti on saatu.

Ehdollistamista voi pyytää, ja me pyrimme silloin tätä vaikutusta vahvistamaan. Se on, kuitenkin, enemmänkin sivutuote eikä jotain johon halutaan kiinnittää todellista huomiota. Se on yksinkertaisesti vaikutus, joka seuraa kun elämänvirran päälle, tai alle, tulee tai sekoittuu toinen energiakeskus, kuten me olemme.

Uuden kanavoijan tapauksessa se voi palvella keskipisteenä kun tätä ehdollistamista tunnetaan, joka voi muuttua instrumentille, joka sitä haluaa käyttää, siksi mihin keskittyä ja omalla keskittymisellään syventää. Tämä lisää kanavan itseluottamusta ja aikeenamme on, että sen käyttö rentouttaisi kanavaa, joka saattaa olla huolissaan siitä onko tämä itse asiassa saamassa kontaktin.

Huomaatte, että tämä instrumentti ei pyydä ehdollistamista, vaikka hän välillä liikuttaa suutaan tai jotain sellaista. Kuitenkin, tällä instrumentilla on paljon kokemusta kontaktiin luottamisen oppimisesta kun virittäytymisen ja (Kristuksen nimeen) haastamisen työ on suoritettu, ja mahdollisesti me rohkaisisimme uutta instrumenttia miettimään ehdollistamista ja todellakin huolta siitä onko kontakti saatu, osana prosessia jossa instrumentti yksinkertaisesti saa kokemusta niin, että prosessi muuttuu tunnetummaksi ja voidaan tuntea rytmi kanavoinnin jatkuessa eteenpäin ensimmäisestä lauseesta.

Nyt, kuitenkin, me olemme mitä onnellisimpia yksinkertaisesti työskennellessämme perusasioiden parissa. Instrumentin tarvitsee olla erittäin tietoinen virittäytymisprosessista ja erittäin kiinnostunut oppimaan itsestään riittävästi alkaakseen löytää kyseisiä virittämisen tekniikoita ja halutakseen palvelusta puhtaammin. Mitä harkitummin instrumentti kerää tietoa omasta itsestä, ja mentaaliset, emotionaaliset energiat kohoavat ja nousevat, sitä paremmin instrumentti kykenee pitämään kontaktia korkeampien tasojen alueella, joilla instrumentti voi rentoutua tietoisuuden sisäisessä tasapainotilassa.

Me pyydämme tätä piiriä jatkuvasti visioimaan valoenergian liikkuvan myötäpäivään tämän piirin ympärillä. Sillä tämä toimii kuin patteri, ja se auttaa uutta instrumenttia ja todellakin ketä tahansa instrumenttia pitämään yllä sitä tasaista kontaktia joka on niin paljon hyvän kanavoinnin sydämessä.

Me pyydämme sitä jonka nimi on M rentoutumaan, ja siten kuin on mahdollista tehdä, kuten on sanottu monta kertaa tänään, “mene virran mukana.” Tämä instrumentti sanoisi, “Roomaa ei päivässä rakennettu,” eikä myöskään, ystäväni, kanavoijia. Joten nyt me pyydämme sitä jonka nimi on M avautumaan läsnäolollemme, ja nyt me haluaisimme siirtää tämän kontaktin sille jonka nimi on M. Me olemme Hatonn.

(nauhalta ei saa selvää)

(tauko)

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Tämä instrumentti oli kärsimätön aloittamaan jälleen, mutta me toivoimme työskentelevämme sen jonka nimi on M kanssa jollain syvyydellä, ja me kiitämme jälleen tätä instrumenttia hänen salliessaan meidän jatkaa hetken.

Meidän mielestämme, vaikka meillä on tasaiselta vaikuttava yhteys siihen jonka nimi on M, on halu olla varma siitä että kontakti on tarkka ja oikea, ja halu ei ole arvaus. Tämä on ylistettävä asenne, joka, sellaisen tapauksessa joka on liiaksi kiinnittynyt tällaiseen haluun ollakseen varma, muuttuu sisäiseksi jäykkyydeksi, jossa ei voi koskaan olla varma.

Me ehdottaisimme, että monet ensimmäiset kerrat kun kontaktia harjoitetaan, että uusi kanavoija aloittaisi tervehdyksellä “Minä olen Hatonn.” Kuten se jonka nimi on S on sanonut, vaikka paljoa voidaan suuresti epäillä kokemuksista, on varmaa että me aloitamme nöyrällä esittäytymisellämme ja harkitulla tervehdyksellä äärettömän Yhden nimeen rakkaudessa ja valossa, ja ilossa ja tuonpuoleisessa voimassa.

Tämä turvallisuudentunne varmastikin katoaa nopeasti, mutta kuitenkin tämä aloitus voidaan tehdä uskolla ja mahdollisesti, kuten on usein aiemmin tapahtunut, jokin näiden aloitustervehdysten kanssa eteenpäin menon kokemuksessa voi murtaa sen huolestuneisuuden padon, joka on kovettunut liian kovaksi jatkuvasti tätä olosuhdetta tarvitsevaksi voimaksi. Ryhmä on hyvässä suojeluksessa mitään todellista virhettä vastaan, ja kun työskentelee kokeneempien kanavoijien kanssa, on varmuus siitä että harha-askel tulee nopeasti ilmi ja korjatuksi.

Tämä instrumentti on todellakin halukas kaikkina aikoina lopettamaan session kokonaan jos se tuntuu olevan haluttavaa, ja todellakin tämä instrumentti on tehnyt niin aiemmin.

Joten ympäristöstä saa paljon tukea. Tämä mielessä pitäen me haluaisimme jälleen siirtää kontaktin sille jonka nimi on M, ja sanoa vain muutaman lauseen tämän instrumentin läpi.

Me siirrämme tämän kontaktin nyt. Minä olen Hatonn.

(M kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja tervehdin teitä yhden äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa. Minulla on joitain vaikeuksia… (nauhalta ei saa selvää), mutta yhteys on vakaa (ei saa selvää). On joitain pääasiallisia vaikeuksia joihin pitää puuttua.

Jätän tämän instrumentin nyt. Minä olen Hatonn.

(Carla kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Me olemme mitä mielissämme ja ilahtuneimpia siitä, että se jonka nimi on M on todellakin hypännyt rotkon laidalta. Me kiitämme tätä instrumenttia sen rohkeudesta ja olemme erittäin positiivisia, että vaikka kontakti on aina hienovarainen asia, se jonka nimi on M alkaa nyt olla todella tietoinen siitä, että ajatukset tulevat sen mieleen joka haluaa sanoa jonkin asian nopeasti ja sitten kuulla toisen, ja sanoa toisen, ja niin edelleen.

Me arvostamme tämän piirin kärsivällisyyttä, koska me haluaisimme käyttää hieman lisää aikaa työstääksemme yhteyttämme tähän instrumenttiin mahdollisen epämukavuuden vähentämiseksi…

Me pidämme nyt tauon. Minä olen Hatonn.

(tauko)

Minä olen Hatonn ja olen jälleen tämän instrumentin luona. Me olemme säätäneet yhteyttä ja kysyisimme siltä joka on M oliko muutos avuksi.

M: (ei saa selvää nauhalta).

Me jatkamme tämän virityksen työstämistä kun me puhumme lyhyesti jokaisen instrumentin kautta. Nyt me nautimme mahdollisuudesta puhua lisää, sen kautta joka tunnetaan nimellä S. Me jätämme tämän instrumentin ja siirrymme nyt. Minä olen Hatonn.

(S kanavoi)

Minä olen Hatonn. Me tervehdimme teitä jälleen äärettömän Yhden rakkaudessa ja valossa tämän instrumentin kautta. Pienoisella huvittuneisuudella tämä instrumentti tervehti meitä. Sillä siitä tuntui kuin olisi heitetty “kierrepallo”, niinsanotusti, normaalin kuvion mennessä niin, että instrumentti vastaanottaa kontaktin siltä joka tunnetaan nimellä Jim. Tämä instrumentti on tottunut valmistautumaan kontaktia varten keskittymällä erityisesti kontrolloimaan käsillä olevaa materiaalia.

Jossain määrin tämä on seikka, jota tämä instrumentti on pyytänyt, ja jonka parissa me olemme mitä mieluimmin mukana. Kuitenkin se on merkki instrumentin kasvusta olla halukas ottamaan vastaan puhumisen tehtävä vähemmällä ja vähemmällä odotuksella siitä, mitä se tasan tarkkaan onkaan mitä edessäpäin odottaa, mitä se tasan tarkkaan on mitä tullaan sanomaan. Aina on jonkin verran odotuksia instrumenttina toimimisen prosessista, kun tietynlainen horisontti avautuu sanojen asettamisen prosessissa konseptista, joka kukkii syvemmässä tai vähemmän tajuisessa mielen osassa.

Tämä instrumentti tällä hetkellä on kehittämässä suurempaa uskoa ja luottamusta siihen, että konseptit todellakin jatkavat kukkimistaan, jopa silloin kun selvää ajatuksen struktuuria ei ole etukäteen annettu tai luonnosteltu.

Tämä konseptien kukkiminen syvässä mielessä on tapa, jolla ajatuksemme tulevat teille, meidän yhteen sekoittuneissa energioissa. Näin, jos ulottaudutaan aivan alas lähteeseen, ei ole enää täysin mahdollista erottaa itseä itsestä, sillä tervehtimisen prosessissa me todellakaan emme erota itseämme niistä, jotka syleilevät Kaiken Sen Mikä On energioita, äärettömän ja luovan rakkauden, joka on kaiken meidän ja teidän lähde.

Pelko, joka erottaa itsen itsestä, tulee asteittain, veljeni ja sisareni valossa, hälvenemään niinkuin kukkineen kukan terälehdet, silloinkin kun kukan terälehdet sen ytimessä jatkavat kasvuaan.

Me rohkaisemme jokaista virittäytymisen prosessiin ja sallimaan tälle syvemmälle itselle suurempi ja suurempi pääsy ja kovempi ja kovempi ääni elämänkokemuksessa, mikä on suurin lahjanne josta voitte tänä aikana nauttia.

Nyt me siirtäisimme tämän kontrollin sille joka tunnetaan nimellä Jim.

(Jim kanavoi)

Minä olen Hatonn, ja tervehdin teitä kaikkia rakkaudessa ja valossa tämän instrumentin kautta. On ollut suuri etuoikeus kyetä käyttämään jokaista instrumenttia tänä iltapäivänä. Me olemme erityisen kiitollisia, kun olemme kyenneet saamaan kontaktin uuden instrumentin nimeltään M kautta. On suuri kunnia meille tulla pyydetyksi tuottaa palvelusta tällä tavoin, ja me kiitämme sitä jonka nimi on M koko sydämestämme.

Nyt me pyytäisimme uutta instrumenttia tai ketä tahansa olentoa jolla saattaisi olla kysymyksiä meille.

M: Juuri nyt, minä koen mielialoja… (ei saa selvää nauhan äänestä).

Minä olen Hatonn. Me tarkastelemme värähtelyharmonioitamme ja säädämme, hetken ajan.

(tauko)

Minä olen Hatonn. Me kysyisimme siltä jonka nimi on M helpottaako yhtään?

M: (ei kuulu).

Minä olen Hatonn. Me huomaamme, että jonkin verran epämukavuutta esiintyy pään ja niskan alueilla, joka on johtunut alkuvaiheen kokemuksesta, jolla lähetettyjä ajatuksia äännettiin. Tämä ei ole epätavallista uudelle instrumentille havaita, että sen kehon asento on, johtuen siitä ettei ole tottunut, muuttunut rasitukseksi. Me työskentelemme instrumenttinne ja teidän kanssa olevan kontaktimme parissa tulevaisuudessa pyrkiäksemme lievittämään tätä uuden koetun kontaktin sivuvaikutusta.

Onko vielä toista kysymystä?

Kysyjä: Ei. Ei juuri nyt. Kiitos Hatonn.

Minä olen Hatonn, ja jälleen kerran me haluaisimme kiittää jokaista tässä ryhmässä läsnäolomme kutsumisestamme tähän etsinnän piiriin. Ilomme on ylitsevuotavainen tästä mahdollisuudesta ja kiitämme jokaista teistä. Me käyttäisimme tätä mahdollisuutta tervehtiä teitä jokaista jälleen kerran ehdollistavalla värähtelyllämme, ja haluaisimme nyt jättää tämän instrumentin ja tämän ryhmän yhden äärettömän Luojan rakkauteen ja valoon. Te tunnette meidät nimellä Hatonn. Adonai, ystäväni.   Artikkelin julkaissut L/L Research

Muista meditoida! osa 3

Tämä on lainaus L/L Researchin kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Koska on olemassa monenlaisia eri tyyppisiä meditaatioita, joita tässä maassa tällä hetkellä harjoitetaan, ehkäpä meidän tulisi selittää, että tämä ehdotettu meditaatio on passiivisen luonteista, toisin kuin keskittymisen luonteinen meditaatio. Tavoite on keskittyä kehon mukavuuteen, ja sitten antaa mielen lopettaa sen arkipäiväinen toiminta tai “laskenta”. Tässä mielen ja kehon saavutetussa hiljaisuudessa harjoitetaan sisäisen kuuntelun asennetta, sillä sisällä oleva henki odottaa “pientä hiljaista ääntä.” Subjektien tai objektien meditointi, tai rukouksen tyyppinen meditaatio ovat varsin valideja proseduureja joita seurata. Kuitenkin kummassakin niistä meditoija puhuu, eikä kuuntele. Liiton suosittelema meditaation tavoite, kuten olemme sanoneet, on meditoijan vastaanottavainen ja kuuntelevainen asenne. Tämän asenteen myötä koko hiljaisuus täyttyy kosmisella informaatiolla.

Valikoituja kanavointeja

helmikuun 21. 1974

Halu on asia, joka elää jokaisen Luojan lapsessa. Jokaisen halu on, kuitenkin, erilainen. Mikä tämä halu on, se rippuu yksilön värähtelytasosta. Mitä matalampi värähtelytaso, sitä perusluontoisempi halu. Mitä korkeampi värähtelytaso, sitä korkeampi halu. Huomaatte, kun nostatte värähtelyänne meditaatiolla ja etsinnällä ja palveluksella, että halunne muuttuvat. Asiat, joita fyysiseen illuusioon tiukasti lukkiutuneet haluavat, eivät ole samoja kuin niiden haluamat, jotka ovat vapauden partaalla. Ja syy tälle vapauden partaalle on halu, joka kulkee käsi kädessä kasvaneen tietoisuuden tai korkeamman värähtelyn kanssa.

Kuitenkin on mahdollista saavuttaa sen mitä oikeasti haluaa poistamalla ajattelustaan kaikki muunluonteiset halut paitsi ne, jotka ovat ykseydessä luomakunnan kanssa sekä kanssaihmistä palvelemassa. Tekniikka tämän tekemiseksi, ystäväni, on yksinkertainen. Me olemme esittäneet sen monta kertaa. Se on antaa itsensä käyttöön todellisuudelle ja luomakunnan totuudelle meditaatiossa, ja sitten toimia niiden halujen mukaan, jotka tästä antautumisesta syntyvät. Nämä halut tulevat olemaan jonkin verran erilaisia kuin ne, joita koit ennen kuin käytit aikaa meditointiin ja etsintään. Halu etsiä syntyy etsinnästä. Se on itseään vahvistava ilmiö. Me olemme työskennelleet tämän pointin äärellä monia kertoja, ja me jatkamme sen tekemistä.

Miksi me teemme niin, ystäväni? Miksi me jatkamme teille meditoinnin mainostamista? Niin [että voitte] ymmärtää halunne, ymmärtää itsenne, ja tulla tietoisiksi etsinnästä sekä siitä mitä te oikeasti teette.

Miksi me käytämme niin paljon aikaa näihin aiheisiin, joita monet teidän planeetallanne pitävät triviaaleina? Syy siihen, ystäväni, on että nämä ovat ainoita aiheita jotka eivät ole triviaaleja. Ei ole mitään arvoa siinä, että etsii illuusiota jonka te nyt tunnette fyysisenä maailmana. Se mitä te etsitte sieltä, ja sen mitä te sieltä löydätte, ei ole kestävää. Maailmassanne sanotaan, että ette voi ottaa [sitä] mukaanne. Tämä on fakta. Sen mitä te otatte mukaanne fyysisen illuusion rajojen tuolle puolen on yksi asia. Se on mielenne. Tämä mieli jonka te otatte mukaanne on, todellisuudessa, kaikki se mikä on.

helmikuun 23. 1974

On useita tapoja tulla tietoiseksi haluistanne, mutta on vain yksi jota me suosittelemme. Tämä on meditaatio. Jokaisella teistä on kaikki informaatio, jonka tämä instrumentti on antanut teille, ennen kuin hän antoi sen teille. Teillä on kaikki se informaatio jonka hän antaa teille. Me Planeettojen Liitossa Äärettömän Luojan Palveluksessa emme kykene antamaan teille mitään uutta informaatiota, sillä teillä on jo hallussanne kaikki informaatio mikä on olemassa. Jokainen yksilö luomakunnassa omaa kaiken luomakunnan informaation, sillä jokainen yksilö on osa luomakuntaa. Ainoa syy tämän informaation saatavuuden puutteeseen on että yksilö on halunnut rajoittaa itseään oman kokemuksensa tähden.

Tästä syystä me olemme esittäneet monta kertaa, että on tarpeen meditoida. Tämän prosessin avulla saatte takaisin kommunikaation omaan itseenne, joka on tarpeen ollakseen tietoinen kaikesta luomakunnan informaatiosta. On ainoastaan yksi, ainoa, yksinkertainen Ajatus kaiken tämän taustalla. Tämä Ajauts on alkuperäinen luomakunnan Ajatus. Kielessänne tätä ajatusta ilmaistaan rakkaudella. Tämä sana parhaiten lähestyy tätä konseptia, vaikka se on täysin riittämätön ilmaisu sille rakkaudelle, joka luomakunta on.

maaliskuun 2. 1974

Planeetallanne tänä aikana on monia, monia yksilöitä tuottamassa monenlaista, monenlaista palvelusta. Harvat näistä palveluksista, kuitenkin, ovat sen luonteista palvelusta että me pitäisimme sitä palveluksena äärettömälle Luojallemme. Me huomaamme, että planeetallanne ihminen on pääosin keskittynyt palvelemaan itseään.

On monia tapoja tuottaa palvelusta, ja on monia pyrkimyksiä palvella. Kuitenkaan suurin osa tuotetusta palveluksesta planeetallanne, joka pyrkii palvelemaan, kuten me, Luojaamme, ei ole tämän luonteista palvelusta.

Syy tälle on aina sama. Se johtuu meditaation puutteesta. Me olemme sanoneet teille monta, monta kertaa että on tarpeen meditoida. Tämä on kaikkein tärkein totuus, jonka me tuomme teille, sillä jos harjoittaa meditaatiota, silloin ei ole mitään kysymyksiä palvelusta.

Jokainen teistä tänä iltana haluaa tuottaa palvelusta, ja jokainen teistä tuottaa palvelusta ja tulee tuottamaan vielä enemmän palvelusta lähitulevaisuudessa. Kuitenkin, jotta tuottaisi palvelusta tehokkaimmin, on tarpeen valmistautua tuohon palveluun päivittäisellä meditaatiolla.

maaliskuun 8. 1974

Miettikää, ystäväni, että jokaisella ihmisellä on oma ainutlaatuinen kädenjälkensä. Kenenkään muun kädenjälki koko maailmassa ei voi verrata siihen. Miettikää jokaista lehteä tai lumihiutaletta, ja tajutkaa että sen kopiota ei ole missään olemassa.

Tietä tästä illuusiosta, joka on vain pieni osa totuutta, todellisuuteen ei voi mitata, ja se on niin henkilökohtainen kuin kädenjälkenne on. On kuitenkin olemassa laatu, jossa olosuhteet ymmärrykselle voivat syntyä. Tämä laatu on mahdollisemmin saatavissa meditaatiolla, sillä sen avulla äly, joka on vastuussa ainoastaan ympärillänne olevalle illuusiolle, rauhoitetaan.

huhtikuun 24. 1974

Me olemme laumanne paimenia. Ja me näemme laumanne tarpeet. Ainoa halumme on auttaa niitä laumastanne, jotka kaipaavat apuamme. Teidän etsimänne apu, ystäväni, on muuttunut paljon keskittyneemmäksi todelliseen etsintään kuin suurimmalla osalla lauman lampaista. Siksi siitä, mitä me sanomme teille intellektuaalisesti, puuttuu enemmän ja enemmän täydellinen tyydytys. Tästä syystä, ystäväni, me painotamme teille, jopa silloinkin kuin te edistytte, jatkuvaa tarvetta meditoida enemmän ja enemmän.

Sillä, ystäväni, sen mitä me voimme antaa teille älyn ja kielen käytöllä on vain pieni prosenttiosuus siitä mitä me voimme antaa teille suoralla kontaktilla, mielestä mieleen.

Korkeammat energiat ja aikalinjat joilla päättää vuosi 2020

∞9D Arcturuksen Neuvosto, Kanavoinut Daniel Scranton

“Tervehdys. Me olemme Arcturuksen Neuvosto. Me olemme mielissämme saadessamme yhteyden kaikkiin teihin.

Me olemme tutkineet kaikkia niistä monista mahdollisista aikalinjoista, joita teillä on edessänne, nyt kun te olette tulleet näin pitkälle vuottanne 2020, ja me olemme huomanneet että uusia trendejä löytyy siinä miten te kollektiivisesti luotte itsenne. Mahdollisuudet ovat monistuneet johtuen siitä seikasta, että te kaikki loistatte valoanne kirkkaammin ja halutte tulla nähdyiksi ja kuulluiksi. Te olette näyttäneet, että teillä on uniikki näkemys, ja että te rekrytoitte muita mukaan paistattelemaan teidän omassa valossanne.

Me, tottakai, puhumme niille teistä jotka olette pitäneet yllä korkeaa värähtelyä läpi koko vuoden. Me tiedämme, että teillä tulee olemaan surun, pelon, ja niin monen muun pinnalle tulevan matalan värähtelyn emootion hetkiä, mutta tuo kaikki on suunniteltua. Te halusitte päästää niistä irti. Te halusitte tulla tähän pisteeseen jossa te olette nyt. Te halusitte olla valmiita siihen mitä seuraavaksi tulee, ja ne teistä jotka olette kosketuksissa omien tunteidenne kanssa, olette niitä prosessoineet, puhdistaneet, päästäneet niistä irti. Te olette tehneet loistavaa työtä puhdistaessanne itseänne, valmistaen itseänne niitä energioita varten, jotka tulevat nyt auttamaan teitä saattamaan päätökseen vuoden 2020 korkeammalla sävelellä.

Teillä on mahdollisuus luoda versio todellisuudesta, joka on paljon erilaisempi kuin se mitä elitte ennen tämän kalenterivuotenne alkua. Ja teillä on tuo uniikki mahdollisuus johtuen kaikista niistä asioista, joita tämä vuotenne 2020 on tuonut esiin teille. Se on ollut inspiroiva vuosi, sillä nyt te tiedätte enemmän kuin koskaan siitä mitä te tarvitsette toimiaksenne harmonisesti yhteiskuntana. Te tiedätte enemmän kuin koskaan että joskus teidän on autettava toisianne, sillä joissain tilanteissa te ette voi luottaa valtioidenne väliintuloon ja kaiken hoitamiseen teidän puolestanne.

Te olette tunnustamassa itsenne kollektiivina enemmän joka päivä johtuen siitä tavasta, jolla pandemia on teihin kaikkiin vaikuttanut. Se on saanut teidät miettimään ihmisiä, jotka elävät toisella puolella maailmaa, joita te ette normaalisti mieti. Se on avannut teidät parantaville energioille, joita on saapunut Seulasten tähtijärjestelmästä ja muualta. Se on saanut teidät keskittymään, ja kun olette keskittyneitä kollektiivina, olette erittäin voimakkaita.

Me emme näe ihmiskunnan ajautuvan dystooppiseen tulevaisuuteen. Me emme näe teitä antamassa valtaanne pois johtuen pandemiasta. Me näemme päinvastaisen tapahtuvan. Me olemme nähneet aikalinjat, joita te olette luoneet kaiken tämän tuloksena, mitä olette käyneet läpi vuonna 2020, ja me olemme rohkaistuneita näistä uusista aikalinjoista, sillä ne ovat saaneet teidät toimimaan kollektiivina, globaalina yhteisönä.

Ja yritykset kylvää hajaannusta keskuuteenne eivät toimi. Ne todellakaan eivät toimi. Ne toimivat pieneen osioon populaatiosta, ja tuo osio populaatiosta vain sattuu olemaan erittäin äänekäs, ja he sattuvat saamaan paljon mediahuomiota. Mutta te ette ole hajaantuneempia nyt. Älkää uskoko ketään joka sanoo teille asian olevan näin, koska me voimme nähdä laajemman kokonaiskuvan, laajemman perspektiivin, ja me tiedämme että te olette liittymässä yhteen.

Ja me tiedämme, että te olette vahvempia ykseydessänne. Me tiedämme, että myötätunto teissä on kipinöinyt muitten kärsimyksestä ja menetyksestä. Ja me tiedämme, että te olette valmiita aloittamaan siltojen rakentamisen nykyhetken ja erittäin voimakkaan tulevan vuoden välillä. Vuosi 2021 tulee olemaan ykseyden vuosi.

Kaikki jotka ovat herääneet, ja kaikki jotka tulevat heräämään, tänä kalenterivuotenanne tulevat rakentamaan siltoja, yhdistämään ihmisiä toisiinsa ja pääsemään kiinni ihmiskollektiivitietoisuuden valtaan. Me olemme erittäin innostuneita näkemään mitä te teette kun tuotte kaikki yhteen ja alatte luoda tietoisena heränneiden sielujen kollektiivina.

Me olemme Arcturuksen Neuvosto, ja me olemme nauttineet yhteydestä kanssanne.”

Kaikki tulee muuttumaan, osa 2

Tämä on lainaus L/L Researchin julkaisemasta kirjasta Voices of the Confederation.

Kommentti

Monet eri ryhmät, joilla on varsin laajalti toisistaan eroavat uskomukset ja ratkaisut, ennustavat jonkinlaista viimeistä kriisiä, oli kyseessä sitten Armageddon, lama, napojen siirtymä, viimeinen talouskatastrofi, maailmanlaajuinen nälkä, poliittinen onnettomuus, tai jotain. Nämä seuraavat viestit esittävät Liiton kannan tämän syklin loppumisen käsitteeseen.

Valikoituja kanavointeja

helmikuun 23. 1974

Hatton: Monia asioita tulee tapahtumaan. Tulee tapahtumaan fyysisen luonteisia asioita. Nämä tapahtumat tulevat olemaan, niiden näkökulmasta jotka illuusiossanne elävät, erittäin tuhoisan luonteisia. Kuitenkin, ei ole olemassa mitään sellaista asiaa kuin tuho. On vain muutos. Tämä teidän tulee ymmärtää. Jos ette ymmärrä tätä, silloin ette ymmärrä totuutta siitä mitä tulee tapahtumaan.

Tulee olemaan muutos, fyysinen muutos. Tämä muutos tulee olemaan erittäin hyödyllinen. Kuitenkin ihmiset planeetallanne, jotka katsovat näitä muutoksia nykyisestä tietämättömyyden tilastaan, tulevat pitämään niitä varsin tuhoisina.

Tämä on valitettavaa. Kuitenkin, tämän planeetan ihmiset ovat saaneet riittävän pituisen ajan kouluttautua. He ovat, kuitenkin, halunneet kouluttaa itseään oman illuusionsa tavoilla, Luojan tapojen sijaan. Tämä illuusio on niin vahva heidän ymmärryksessään, että useimmilla heistä ei ole mitään tajua todellisuuden merkityksestä hereillä. Näiden ihmisten kanssa tulee olemaan vaikeaa kommunikoida. He tulevat näkemään nämä muutokset välittömässä luomakunnassaan tuhoisina ja peruuttamattomina.

R: No, tuleeko se olemaan maanjäristys, niinkuin, vaiko lama, vai mikä?

Hatonn: Muutokset tulevat olemaan fyysisen luonteisia. Lamalla josta puhut ei ole merkitystä. Sitä ei nähtäisi juuri minään verrattuna niihin fyysisiin muutoksiin, jotka tulevat tapahtumaan. Tulee olemaan tarpeen ryhmien kuten tämä jäsenille, jotka haluavat palvella, ymmärtää täysin näiden muutosten todellisuutta, ja ymmärtää täysin se tarkkuus, joka on pyhässä kirjassanne esitetyllä lausunnolla “Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa.” Tämä on pidettävä päällimmäisenä mielessänne. Sillä te tulette vaeltamaan tämän laakson läpi.

Ja te tulette esittämään niille, jotka etsivät, tietonne totuudesta. Ja teidän kykynne näyttää tämä tieto tulee varoittamaan niitä, jotka etsivät, siitä tiedosta, että te olette todellisia ja tietäviä kanavia. Sillä monet väärät kanavat tullaan menettämään tänä aikana. Sillä he eivät kykene näyttämään tietoaan totuudesta. Sillä he pitävät kiinni illuusiosta, joka on heidät ympäröinyt, ja heistä näkyy se pelko jonka tämä illuusio tuo heidän päälleen.

Ne teistä, jotka ymmärtävät sitä, näkevät tämän muutoksen äärimmäisen hyödyllisenä muutoksena. Ne jäsenet ryhmissä kuten tämä, jotka ovat tajunneet tämän informaation totuuden, näkevät sen myös ääriimäisen hyödyllisenä kaikille planeettanne ihmisille. Joillekin ryhmän kuten tämä jäsenille tulee olemaan vaikeaa näyttää ymmärrystä näistä totuuksista, sillä tämä illuusio jonka planeettanne ihmiset ovat luoneet on vaikuttanut heihin vahvasti.

Kuitenkin, tämä ymmärrys on tarpeellista näyttää.

R: Mitä oikein tulee tapahtumaan?

Kaiken tyyppisiä fyysisiä muutoksia. Planeettanne pinnalle tulee massiivinen tuho. Se tulee olemaan sen luonteinen, joka muuttaa planeettanne pinnan totaalisesti. Tämä tuho on planeetallanne nyt. Se on laitettu sinne ajatuksena. Se on laitettu sinne tämän planeetan ihmisten ajatuksena tuhansia vuosia ajattelemalla tätä ajatusta. Tämä ajatus on luonteeltaan värähtelyä. Te olette nyt siirtymässä viimeisen niinkutsutun kolmannen tiheyden osion läpi. Pian planeettanne tulee olemaan riittävästi niinkutsutussa neljännessä tiheydessä. Tänä aikana on epäharmoniaa sen ajatuksen, joka luo planeettanne värähtelyn, ja neljännessä tiheydessä elävän ajatuksen välillä.

Paljon fyysisen luontoista energiaa vapautuu. Tämä energia luo fyysisiä muutoksia planeetallenne. Maamassoissa ja ilmakehässänne tulee olemaan muutoksia, muutoksia kaikissa planeettanne fyysisissä ilmentymissä. Tämä tulee olemaan sen luonteista, että sitä pidetään kataklysmisenä. Tämä on erittäin hyvä asia. Kuitenkaan ne, jotka illuusiossanne elävät, eivät pidä sitä hyvänä asiana.

Tämän muutoksen leimaaminen hyväksi tai pahaksi on jotain, mikä riippuu henkilöstä joka näitä muutoksia havainnoi sekä hänen suuntautumisestaan. Ystäväni, syy tälle kataklysmisen luonteiselle muutokselle on, että planeetallanne tuhansien vuosien ajan luotu ajatus on ajatus, joka on epäharmoniassa uuden värähtelyn kanssa, jonne planeettanne nyt siirtyy. Luoja ei koskaan ajatellut olosuhdetta, joka pian planeetallanne ilmenee. Tämä olosuhde on ilmentynyt tuloksena siitä kaikkien planeetallanne asuvien yksilöiden halusta. He eivät ole tietoisia tästä halusta, mutta heidän halunsa on luonut tämän.

He ovat luoneet olosuhteen halullaan, joka pian on erittäin paljon epäharmoniassa sen kanssa missä he fyysisesti pian ovat. Tästä johtuen tulee tapahtumaan suuri energianpurkaus, joka ilmenee planeetallanne maanjäristysten, myrskyjen, tulivuorenpurkausten muodossa, ja itse asiassa planeettanne napojen siirtymien muodossa suhteessa niiden orientaatioon avaruudessa.

Tämä muutos pian ilmenee planeetallanne, kuten sanoin, johtuen värähtelyjen epäsuhdasta planeettanne värähtelyjen ja sen uuden avaruudellisen sijainnin välillä. Tämä muutos herättää monet ihmiset planeetallanne, jotka ovat erittäin kevyessä unessa, ja monet niistä jotka ovat suhteellisen syvässä unessa. Monet näistä ihmisistä tulevat tänä aikana “pelastumaan”, niinkuin uskonnoissanne sanotaan. Se tulee pelastamaan heidät, koska he tulevat saamaan väkivaltaisen herätyksen, joka on tarpeen heidän värähtelynsä nostamiseksi sen viimeisen määrän, mikä on tarpeen heidän saamiseksi yli aidan, niinsanotusti.

Tulee olemaan niitä, jotka ovat syvemmässä unessa, niinsanotusti, jotka eivät tule tekemään siirtymää. On teidän tehtävänne tarjota niille, jotka heräävät, informaatio jota he kaipaavat. Me olemme sanoneet, että tämä siirtymä on sekä hyvä että huono.

Lopulta sen laajimmassa merkityksessään se on hyvä siirtymä. Kuitenkin se on tarpeeton siirtymä. Normaalissa siirtymässä ei olisi energianpurkausta, silä normaalissa siirtymässä planeetan värähtely läheisesti sopisi ja olisi tarpeeksi harmoniassa uuden ja korkeamman värähtelyn kanssa. Tämä johtaisi siihen ettei ole energianpurkausta, ja planeetta jatkaisi suhteellisen normaalilla tavalla matalasta värähtelystä korkeampaan. Planeettanne on sen oman itsen sekä sen asukkaiden hengen evoluution aberraatio. Muutos, joka tapahtuu, tulee olemaan hyödyllinen muutos. Kuitenkin muutoksen mekaniikka tulee olemaan kaikkea muuta kuin hyödyllinen.

Ne ihmiset, jotka elävät planeettanne pinnalla tänä aikana, jotka ovat täysin tietoisia tämän muutoksen lopputuloksista, sekä syistä sille, eivät tule vaikuttumaan tästä muutoksesta mitenkään. Ne, jotka eivät ole tästä tietoisia, mutta jotka ovat tietoisia tästä henkisessä mielessä, tulevat vaikuttumaan ainoastaan emotionaalisesti, koska he eivät ymmärrä. Nämä ovat niitä ihmisiä joille haluamme kommunikoida.

maaliskuun 3. 1974

Planeettanne, sen naapurien kanssa, liikkuu, niinkuin galaksinnekin, uuteen avaruuden alueeseen, uuteen värähtelyyn. Tässä luomakunnassa ei ole muuta kuin järjestys. On ainoastaan tarpeen katsoa omaa itseään nähdäkseen tämän universumin järjestys ja täydellisyys.

Te tulette kokemaan lahjan. Tämä lahja tulee olemaan uudenlainen ymmärrys rakkaudesta. Jotkut teistä ovat jo alkaneet kokea tämän, ja kun tapahtuu edistystä, se tulee käymään yhä enemmän ja enemmän selväksi monille heistä Maapallolla. Me olemme täällä auttamassa tuon kokemuksen kanssa. Tämä on se syy miksi monet avaruusveljenne, niinkuin heitä kutsutte, ovat tällä Planeetta Maan luona. Me olemme täällä palvelemassa ja auttamassa Luojan suunnitelmassa tuomaan teille rakkaus jota kaipaatte.

maaliskuun 23. 1974

Ymmärryksemme, ystäväni, tästä illuusiosta, joka on fyysinen elämänne planeetallanne, on että se koostuu polusta, tiestä jota tulee kulkea, ja oppitunneista joita tulee oppia. On yhtä monta polkua kuin on ihmisiä, ystäväni, eikä oppitunteja ole etukäteen lyöty lukkoon. Mutta monien oppituntien oppimisen jälkeen, ystäväni, tulee aika jolloin kaikki oppitunnit muuttuvat toisiksi. Ja ne jotka ovat valmiita muutokseen, siirtyvät seuraavien oppituntien pariin.

On ymmärryksemme, ystäväni, että planeettanne, joka tunnetaan nimellä Maa, lähestyy yhden oppituntien sarjan loppua ja luokalta pääsy on käsillä joillekin, ja toisille taas ei. Monet ihmiset ovat herkässä tasapainossa jatkamisen ja oppituntien toistamisen välillä toisen aikasyklin verran. On toiveenamme, ystäväni, auttaa niitä jotka ovat melkein valmiita pääsemään luokalta. Meillä on ollut jonkin verran menestystä aiemmin tämän palveluksen tuottamisessa toisille kansoille toisissa paikoissa ja toisina aikoina. Toivomme tekevämme tämän saman asian täällä. Tämä on palava halumme, sillä palveluksessamme teille on palvelus itsellemme.

huhtikuun 26. 1974

Kaikki nykyisessä fyysisessä maailmassanne tulee muuttumaan. Ja kun tämä mainitaan, se yleensä nähdään että tarkoitamme ainoastaan planeettaa, jossa te asutte, Mutta se tapahtuu myös planeetat aurinkokunnassanne ja kaikissa ympäröivissä taivaissa.

Siirrytte uuteen värähtelyyn, jossa kaikki värähtelee uudella ja suurella intensiteetillä. Tämä intensiteetti, tai sanoisimmeko värähtely, viritetään suoraan vastaanottamaan Luojan rakkaus ja tietoisuus. Mikään negatiivinen värähtely ei vaikuta siihen, sillä negatiivinen ei kykene läpäisemään tätä värähtelyä. Näiden muutosten tapahtuessa niin muuttuu myös tietoisuutenne. Nauttikaa nykytilanteestanne tietoisuudella siitä, että meditaation avulla te tulette olemaan tässä uuden värähtelyn tasossa.