fbpx

Avainsana-arkisto: yhden laki

Opas Yhden Lakiin, osa 3

Tämä on jatko-osa oppaalle Yhden Lakiin. Tässä osassa on oppaan neljäs ja viides osio.

Oppaan ensimmäinen osa on täällä: http://eksopolitiikka.fi/todellista-eksopolitiikkaa/opas-yhden-lakiin/

Toinen osa: http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/opan-yhden-lakiin-osa-2/


Neljäs osio – Kasvu

24. HENKINEN KASVU

I. PALJON ENEMMÄN EDISTYSTÄ VOIDAAN SAADA AIKAAN TÄÄLLÄ KUIN INKARNAATIOIDEN VÄLISSÄ

KYSYMYS: Pitääkö paikkansa, että olennot voivat kiihdyttää kasvuaan paljon enemmän ollessaan kolmannessa tiheydessä kuin tämän tiheyden inkarnaatioiden välillä?

RA: Tämä pitää paikkansa. (Syy on, että on mahdollista työskennellä Yhden Lain kahden päävääristymän viitekehyksessä.) Kolmannessa tiheydessä jokainen olento on vapaa hyväksymään, hylkäämään tai jättämään huomiotta muut sen suhteen. Kuitenkin on monia, jotka harjoittavat rakkauden tapoja.

Jos, tämän lisäksi, olento valitsee hyväksyä vastuun jokaisesta kokemuksen hetkestä, silloin tämä voimaannuttaa sen edistystä. (B1, S10, 113)

 

II. ASIAN YDIN

KYSYMYS: Onko toisia palvelevan polun henkiselle kasvulle jokin muu tärkeää kuin itsetuntemus, persoonallisuuden kasvattaminen ja tahdonvoiman vahvistaminen?

RA: Tämä on tekniikkaa. Tämä ei ole ydin. Muistakaamme, että me olemme kaikki yhtä. Tämä on suuri oppi ja opetus. Tässä ykseydessä on rakkaus. Tässä ykseydessä on valo. Tämä on perustavanlaatuinen kaikkien materiaalisten tasojen opetus: ykseys, rakkaus, valo ja ilo. Toissijaiset opit ovat meditaatio ja palvelus. (B3, S52, 16)

 

III. MITÄ HARJOITUKSIA SUORITTAA?

(B1, S10, 114)

RA:

HAROITUS 1: TAJUA ETTÄ HETKESSÄ ON RAKKAUS.

SE ON TÄMÄN TIHEYDEN LÄKSY.
TIETOISESTI NÄE TUO RAKKAUS TAJUNNASSA
JA VÄÄRISTYMIEN YMMÄRTÄMISESSÄ.

 

HARJOITUS 2: UNIVERSUMI ON YKSI OLENTO. KUN KATSOT TOISTA,

NÄE LUOJA.

 

HARJOITUS 3: KATSO PEILIIN.

NÄE LUOJA.

 

HARJOITUS 4: KATSO LUOMAKUNTAA JOKA LEPÄÄ JOKAISEN OLENNON MIELI/KEHO/HENKI-KOMPLEKSISSA.

NÄE LUOJA.

 

Nämä harjoitukset perustuvat meditaatioon, mietiskelyyn ja rukoiluun. Tämän asenteen kanssa nämä harjoitukset voidaan käydä läpi. Ilman sitä data ei uppoa mielen puun juuriin. Uppoaminen mahdollistaa ja ylevöittää kehoa ja koskettaa henkeä. (B1, S10, 114)

 

IV. YHDEN MYSTEERI

RA: Katso Yhden Äärettömän Luojan huikeaa mysteeriä. Hämmästele ykseyden kunniaa, majesteetillisuutta, mysteeriä ja rauhaa. Älköön yhdenkään linnun tai pedon, valon tai pimeyden, muodon tai varjon tarkastelun pitäkö ketään etsijää poissa ykseyden keskeisestä pohdinnasta. (B4, S97, 194)

RA: (Kuitenkaan) yksikään kolmannen tiheyden lähde ei ratkaise kaikkia paradokseja tai tuo kaikkea ykseyteen. (B4, S97, 194)

 

V. PARAS PALVELUS

KYSYMYS: Mitkä ovat “parhaita tapoja” palvella toisia?

RA: Paras tapa palvella toisia on jatkuva pyrkimys jakaa rakkautta Luojaan sellaisena kuin se on sisäiselle minälle tunnettu. Tähän liittyy tietämys itsestä ja kyky

AVATA ITSENSÄ MUILLE ILMAN EMPIMISTÄ JA SÄTEILLÄ SITÄ MIKÄ KUULUU OLEMUKSEEN, TAI SYDÄMEEN. (B1, S17, 166-167)

KYSYMYS: Mikä on suurin palvelus jota populaatio voi tuottaa yksilöllisesti?

RA: On vain yksi palvelus. Laki on Yksi. Itsensä tarjoaminen Luojalle on suurin palvelus, alkulähde. (B1, 43)

 

VI. UUTA VALO JA RAKKAUS JOKAISESTA KOKEMUKSESTA

RA: Olennon asianmukainen rooli tässä tiheydessä on kokea kaikki haluttavat asiat ja sen jälkeen analysoida ja ymmärtää ja
HYVÄKSYÄ KAIKKI KOKEMUKSET, UUTTAEN NIISTÄ NIIDEN SISÄLTÄMÄ VALO/RAKKAUS. MITÄ EI TARVITA, SE VAIPUU UNHOLAAN. (B1, 169-170)

VII. TULE TIETOISEKSI TOISESTA SAMANA OLENTONA KUI SINÄ

RA: Ehdotuksemme on, että pyrkisitte tulemaan tietoiseksi muista sinuna itsenäsi.

Tule tietoiseksi älykkäästä energiasta, jota ilmaistaan luonnossa ja itserakkauden jakamisessa sellaisen ollessa asianmukaista. (B1, 171)

 

VIII. MIKSI ON OLEMASSA MIES JA NAINEN?

KYSYMYS: Kaksineuvoinen lisääntyminen alkaa toisessa tiheydessä. Mikä on tämän idean taustalla?

RA: Toinen tiheys on se jossa aletaan tehdä pohjatyötä kolmannen tiheyden työlle. Lisääntymisen mekanismi antautuu kolmannessa tiheydessä laajalle potentiaalille palvelusta itselle ja muille. Monen tyyppisiä energiasiirtymiä voi esiintyä.

Niillä jotka tuntevat magneettisesti vetoa, toinen toiseensa, on paljon mahdollisuuksia monen tyyppiselle palvelukselle joka ei olisi tarjolla riippumattomalle olennolle. (B2, 28)

KYSYMYS: Joten, perussyy kaksineuvoiselle lisääntymiselle on kasvattaa mahdollisuuksia kokea Yksi Luoja? Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tuo ei ole ainoastaan oikein vaan avain siihen mikä tapahtuu kaikissa tiheyksissä. (B2, 28)

 

IX. OPPIMATTA JÄÄNEET LÄKSYT TOISTETAAN

RA: Jos yksi tilaisuus menee ohi, toinen ilmaantuu kunnes elämänkokemuksen oppilas tajuaa sen, että hänelle ollaan opettamassa läksyä ja hän ottaa asiakseen oppia sen. (B2, 46)

 

X. JATKUVA LAPSUUS

RA: Suurempi enemmistö olennoistanne löytää itsensä tilasta jota voidaan pitää jatkuvana lapsuutena.(B1, 188)

 

XI. PUOLUSTUKSET

KYSYMYS: Jopa neljännen tiheyden positiivisella olennolla on puolustustoimen käsite, mutta neljännestä tiheydestä ylöspäin puolustustoimintaa ei käytetä. Sekä hyökkäys- että puolustustoimia tehdään usein nykyisessä tiheydessämme.

Jos olento on polarisoitunut tarpeeksi vahvasti hänen ajatuksessaan positiiviseen suuntaan, puolustustoimet eivät tule olemaan tarpeellisia hänelle, koska tilaisuus soveltaa puolustustoimia ei koskaan tarjoudu hänelle. Pitääkö tämä paikkansa? (B2, 47)

RA: Tät ei voi tietää. Olento, joka kykenee ohjelmoimaan kokemuksiaan, saattaa valita lukumäärän ja intensiteetin oppitunneille jotka hänen tulee oppia. On mahdollista, että äärimmäisen positiivisesti suuntautunut olento saattaa ohjelmoida itselleen tilanteita, joissa koetellaan itsen kykyä pidättäytyä puiolustustoimista, jopa itsen tai toisen itsen fyysisen kuoleman pisteeseen saakka.

Tämä on intensiivinen läksy, ja ei ole tiedossa mitä olennot itselleen ohjelmoivat. Me voimme, halutessamme, lukea tätä ohjelmointia. Kuitenkin, tämä on vapaan tahdon rikkomus ja me valitsemme olla lukematta. (B2, 47)

 

XII. VALON, ‘YLÖSPÄIN’ KIERTÄVÄN VALON ROOLI

RA: Termi “ylöspäin pyörivä valo” ei tarkoita liikettä ylöspäin yleisessä merkityksessä; se viittaa siihen mikä pyrkii kohti rakkauden ja valon lähdettä. (B3, 61)

KYSYMYS: Oletan, että kaikista avaruuden pisteistä säteilee valo illuusiossamme 360-asteen kiinteässä kulmassa, ja että tämä kauhan muoto yhdessä pyramidin kanssa toimii fokusoivana mekanismina. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää tarkalleen paikkansa. (B3, 61)

TOTEAMUS: Adepti näkee tai visualisoi valon liikkuvan alaspäin kruunuchakrasta jalkoihin. Ra on todennut, että Luoja saapuu jaloista ja liikkuu ylöspäin, että tämä pyörivä valo tulee jaloista ja liikkuu ylöspäin. (B3, 170)

RA: Ylöspäin pyörivän valon kulku kehittyy tahdon voimalla, ja lopulta se saavuttaa Yhden Luojan sisäisen tulen kanssa pariutumisen korkean sijan. Kuitenkin, tämä on edelleen valmistelua mieli/keho/henkeä koskevaa työtä varten jota adepti voi tehdä. (B3, 172)

 

XIII. HALU, TAHTO JA POLARITEETTI OVAT AVAINASEMASSA

KYSYMYS: Halu ja tahto ovat tärkeitä tekijöitä tässä prosessissa. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Me lisäisimme vielä yhden ominaisuuden. Maagisella persoonallisuudella halu, tahto ja polariteetti ovat avainasemassa. (B3, 172)

 

XIV. EVANKELISTOJEN METODIEN ONGELMA

KYSYMYS: Monilla niinkutsutuilla evankelistoilla on suuri halu ja erittäin luja tahto, ja mahdollisesti suuri polariteetti. Mutta tuntuu siltä kuin monissa tapauksissa tietoisuuden puute saisi aikaan vähemmän tehokkaan työskentelytavan. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, 172)

RA: Olet osittain oikeassa. Mutta vapaa tahto tulee nähdä tärkeimpänä kun tutkitaan toisia palvelevan työskentelytavan polariteettia.

Olennot joista puhuit yrittävät saada aikaan positiivisia muutoksia tietoisuudessa rikkomalla vapaata tahtoa. Tämä saa aikaan tukoksen työskentelyn maagisessa luonteessa, paitsi niissä tapauksissa joissa olento vapaasti haluaa hyväksyä evankelistan työskentelytavan. (B3, 172)

 

V. ADEPTI

RA: ADEPTI ON SE JOKA ON VAPAUTTANUT ITSENSÄ YHÄ ENEMMÄN JA ENEMMÄN TOISTEN ITSEJEN AJATUSTEN, MIELIPITEIDEN JA SITEIDEN RAJOITTEISTA.

Tapahtuipa tämä toisia palvellen tai itseä palvellen, se on tärkeä osa adeptin heräämistä. Tämä vapaus näkyy niille, jotka eivät ole vapaita, teidän termein pahana tai pimeänä. Magia tunnistetaan; sen luonnetta usein ei. (B4, 50)

RA: Toisia palvellessa on usein assosiaatio kaikkien muiden itsejen sydämen kanssa, ja dissosiaatio illusorisista kuorista, jotka estävät adeptia (tai ketään muutakaan) korrektisti näkemästä itseä ja muita itsejä yhtenä. (B4, 51)

KYSYMYS: Kehittääkö positiivisesti tai negatiivisesti polarisoitunut adepti potentiaalia ammentaa suoraan hengestä voimaa, pitääkö tämä paikkansa?

RA: Olisi asianmukaisempaa sanoa, että adepti kutsuu universumia suoraan henkensä kautta, sillä henki on sukkula. (B4, 51)

 

XVI. UNET HENKISEN KASVUN TYÖKALUINA

A. ALITAJUINEN MIELI EI KÄYTÄ SANOJA

RA: Alitajunnan luonne on konseptimainen sanallisen sijaan. (B4, 97)

 

B. VIHJEITÄ ESTEIDEN POISTAMISEKSI

KYSYMYS: Olet sanonut, että unien näkeminen, jos se on saatavilla tietoiselle mielelle, auttaa suuresti polarisoitumisessa. Voitko kertoa miten se tämän tekee?

RA: Uneksiminen on kommunikaatiota alitajuisen ja tietoisen mielen välisen verhon läpi. Sille, jonka kaksi energiakeskusta kolmesta alimmaisesta ovat tukossa, unien näkeminen auttaa polarisaatiota suuresti, sillä tuolloin toistetaan viimeaikaisia katalyytteja, sekä syvempiä tukoksia, ja näin annetaan hereillä olevalle mielelle vihjeitä näiden tukosten luonteesta. (B4, 97)

KYSYMYS: Muistaessaan unia henkilö voi löytää vihjeitä nykyisten energiakeskusten tukoksiin ja voi, täten, pienentää tai eliminoida nämä tukokset. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Pitää paikkansa. (B4, 99)

 

C. ADEPTIN HYÖDYLLISIN TYÖKALU JOS OPPAIDEN APUA PYYDETÄÄN

RA: Unista tulee tehokkain polarisaatiotyökalu kun kolme asiaa tapahtuu:

(1) kun tietoisesti valitaan adeptin (tai henkisen etsijän) polku ja

(2) jokainen energiakeskus on tasapainossa ainakin minimimäärän, ja

(3) kun aletaan avaamaan indigo-säteen (psyykkistä) keskusta.

Jos on adeptin tiedossa, että tietoisuutta voidaan työstää kun niinkutsuttu tietoinen mieli lepää, silloin adepti voi kutsua niitä jotka sitä opastavat, ja, tärkeimpänä, maagista persoonallisuutta joka on Korkein Itse sen lipuessa tietoisuuden unitilaan. (B4, 98)

 

D. SUORA PARANTUMINEN UNITILASSA

RA: Unien näkemisen toiminta on muurahaisten toimintaa jossa hienovaraisesti työstetty ja erinomainen silta rakennetaan tietoisesta tiedostamattomaan. Tässä tilassa parannetaan eri vääristymiä. Jatkuva puute tällaisesta mahdollisuudesta voi aiheuttaa suuria ongelmia. (B4, 99)

KYSYMYS: Tämä syvän unen osio tunnetaan nimellä REM. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, 100)

RA: Kyllä.

 

XVII. VERHON LÄPÄISEMINEN: VIHREÄN SÄTEEN ENERGIA

RA: Kaikkein elävimmät ja jopa yliampuvat mahdollisuudet verhon läpäisemiseksi ovat seurausta polarisoitujen olentojen interaktiosta. (B4, 77)

KYSYMYS: Millä prosessilla kaksi polarisoitunutta olentoa pyrkisi läpäisemään verhon?

RA: Verhon läpäisyllä on juurensa vihreän säteen toiminnan kehittämisessä, siinä kaikkimyötätuntoisessa rakkaudessa joka ei vaadi vastineeksi mitään. Jos tätä polkua seuraa, korkeammat energiakeskukset alkavat aktivoitua ja kristallisoitua kunnes adepti syntyy.

Adeptilla on potentiaali jossain määrin koko verhon purkamiseksi, niin että kaikki on mahdollista nähdä yhtenä. Toinen itse on pääasiallinen katalyytti tällä nimenomaisella polulla verhon läpäisemiseksi. (B4, 78)

RA: Tietoisuus kaikesta Luojana on se mikä avaa vihreän säteen keskuksen. (B4, 82)

 

XVIII. YHDEN OIVALTAMINEN

RA: Etsijä etsii Yhtä.

YHTÄ TULISI ETSIÄ TASAPAINOINEN JA ITSENSÄ HYVÄKSYVÄ MINÄ JOKA ON TIETOINEN SEKÄ SEN ILMISELVISTÄ VÄÄRISTYMISTÄ ETTÄ SEN TÄYDELLISESTÄ TÄYDELLISYYDESTÄ.

Tässä tasapainoisessa tietoisuudessa leväten olento AVAA ITSENSÄ Universumille, joka se on. Kaikkien asioiden valoenergiaa voidaan tuolloin vetää puoleensa tällä intensiivisellä etsinnällä, ja milloin sisäinen etsintä osuu houkuteltuun kosmiseen pranaan, tapahtuu Yhden oivaltaminen.

Jokaisen energiakeskuksen puhdistamisen tarkoitus on sallia tuo kohtaaminen indigo-säteen värähtelyssä, ja näin saada yhteys älykkääseen äärettömyyteen ja hävittää kaikki illuusiot. Palvelu toisia kohtaan tapahtuu automaattisesti tämän tietoisuuden tilan vapauttamasta energiasta. (B3, 51)

RA: Kontakti älykkään äärettömyyden kanssa tuottaa mitä todennäköisimmin sanoinkuvaamatonta iloa sellaisen kontaktin kokevalle olennolle. (B4, 53)

 

25. MITEN OLLA TODELLA AVUKSI

I. NÄLKÄISTEN RUOKKIMINEN

KYSYMYS: Monet yrittävät auttaa niitä jotka ovat avun tarpeessa, antaen heille ruokaa jos on nälkä, niinkuin nyt Afrikassa, ja viemällä heille lääkkeitä tarpeisiin. Tämä luo värähtelyn joka on harmoniassa vihreän säteen (rakkaus) eli neljännen tiheyden kanssa, mutta se ei ole tasapainossa viidennen tiheyden ymmärryksen kanssa siitä, että nämä olennot kokevat katalyyttejä, ja

tasapainoisempi nälkäisten tarpeisiin puuttuminen olisi tarjota heille opetusta jolla päästä samaan neljännen tiheyden tietoisuuden tilaan, kuin tyydyttää heidän fyysisiä tarpeitaan tänä aikana. Pitääkö tämä paikkansa? (B2, 96)

RA: Ei pidä paikkaansa.

NÄLKÄISELLE OLENNOLLE OIKEA REAKTIO ON RUOKKIA KEHO.

Voitte ekstrapoloida tästä. Toisaalta, olet oikeassa oletuksessasi että vihreän säteen vaste ei ole niin hienostunut kuin mitä se olisi viisauden kera.

Viisaus mahdollistaa olennon arvostaa sen kontribuutiota planeetan tietoisuuteen pelkällä olemisella, ilman että tarkastellaan toimintaa tai käyttäytymistä lopputuloksia fyysisellä tasolla odottaen. (B2, 96)

 

II. AIKUISTEN JA LASTEN VÄLISET SUHTEET

KYSYMYS: Minkä tyyppiset aikuisten ja lasten väliset suhteet auttaisivat energiakeskusten aktivoinnissa punaisesta violettiin? (B2, 99)

RA: Asianmukainen aikuisten opetuskeino on aikuisen oleminen avoimin sydämin ja totaalinen lapsen olemuksen hyväksyntä.

Poislukien lapsen hyväksyntä, kaksi asiaa ovat erityisen tärkeitä suhteessa.

(1) Ensinnäkin, mitä tahansa keinoja vanhempi käyttääkin palvomaan ja kiittämään Yhtä Ääretöntä Luojaa tulisi kokemuksena, jos mahdollista, jakaa lapsiolennon kanssa päivittäin.

(2) Toiseksi, kurinpito saattaa hyvin hillitä vanhemman myötätuntoa lasta kohtaan johtuen ymmärryksestä, että lapsiolento voisi hyvin oppia itseä palvelevan tai toisia palvelevan taipumuksen vanhemmalta. Tämä on syy sille miksi on asianmukaista olla jonkin verran kuria. (B2, 99)

III. VAIKEINA AIKOINA TUKEMINEN

KYSYMYS: Voitko antaa ehdotuksia koskien tämän instrumentin tulevaa sairaalakokemusta?

RA: Voimme tehdä yhden ehdotuksen ja jättää loput Luojalle.

On hyvä jokaiselle tajuta itsensä Luojana.

Näin jokainen voi tukea toistaan ja samalla itseään nöyrällä rakkaudella itseään kohtaan Luojana. (B3, 188)

 

6. TÄRKEÄ MUUTTUJA: POLARITEETTI

I. ANALOGINEN SÄHKÖN KANSSA

KYSYMYS: Tuntuu siltä kuin olisi äärimmäinen potentiaali tässä polarisaatiossa, samanlainen kuin on sähkössä. Paristossa on positiivinen ja negatiivinen napa. Mitä enemmän kasvatetaan varausta jommassa kummassa, sitä enemmän on jännitettä, tai potentiaalieroa, ja sitä suurempi on kyky tehdä fyysistä työtä. Onko tämä oikea analogia? (B1, 182)

RA: Tämä on tarkalleen oikein.

KYSYMYS: Jos meillä ei ole napaisuutta sähkössä, meillä ei ole toimintaa. Jos meillä ei ole napaisuutta tietoisuudessa, meillä ei myöskään ole toimintaa tai kokemusta. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. Se mikä puuttuu ilman polaarisuutta on varaus. Yksilöllistetty olento tarjoaa varauksen käyttäen vapaan tahdon valinnan aikaansaamia energiavirtauksia sisäänpäin. (B1, 185)

KYSYMYS: Analogian tähden, kun polarisaatio ilmakehässä luo ukkosmyrskyt, salamat ja muun aktiviteetin, tämä eläväisempi kokemus voitaisiin tulkita tietoisuuden polarisaationa joka luo eläväisemmän kokemuksen. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, 165)

RA: Ottaen huomioon esitetyt olosuhteet, jotka aikaansaavat myrskyn, me olemme samaa mieltä analogian kanssa.

 

II. KÄÄNNEKOHTA

RA: On olemassa käännekohta, tukipiste joka siirtyy olennon halutessa palvelukseen. Jos tämä tahto ja halu on toisten palveluun, sen mukainen polariteetti aktivoituu.

Tämän ryhmän olosuhteissa on kolme sellaista tahtoa toimimassa yhtenä tämän instrumentin kanssa palvelususkollisuuden keskeisellä paikalla. Tämä on niinkuin sen tulee olla toimintatavan tasapainon ja kontaktin jatkuvuuden takia.

Värähtelykompleksimme on yksisuuntainen näiden työskentelyjen aikana ja tahtomme palvella on myös melkoista puhtauden astetta. Tämä on houkutellut vastakkaisen polariteetin huomion, minkä te nyt koette. (B3, 165)

 

III. VALON VOIMAN KUTSUMINEN

VAPAAN TAHDON KOKOONPANOLLA, MUITA YKSISUUNTAISESTI PALVELEVALLA, ON MYÖS POTENTIAALI MUUTTAA SUURTA VALON VOIMAN MÄÄRÄÄ.

TÄMÄ POSITIIVINEN VALON VOIMA, KUITENKIN, TOIMII VAPAAN TAHDON ALAISUUDESSA JA SITÄ TÄYTYY KUTSUA.

Me emme voisi puhua tästä emmekä ohjeista teitä, sillä tämän kontaktin luonne on sellainen, että vapaan tahdon puhtaus täytyy, yli kaiken muun, säilyä. (B3, 165)

RA: Ne, jotka ovat toisia palvelevalla polulla, voivat myös kutsua valon voimaa suorassa suhteessa heidän palvelushalukkuutensa voimaan ja puhtauteen. (B3, 170)

 

IV. TAKAISIN VAIHTAMINEN NEGATIIVISESTA POSITIIVISEEN ORIENTAATIOON

RA: Olento, joka inkarnoituu negatiiviseen avaruus/aikaan tulee pitämään mahdottomana ylläpitää minkäänlaista merkittävää positiivista polaarisuutta negatiivisuutena, kun se on puhdasta, se on eräänlainen gravitaatiokaivo joka imee sisäänsä kaiken.

Näin olento, muistaessaan oppimansa ja itselleen mieluisan polarisaation, täytyy käyttää annettua katalyyttia ja tehdä yhteenveto itsensä palvelemisen opeista, jotta se saisi tarpeeksi potentiaalia polaarisuudellaan jolla saada aikaan napaisuuden kääntämisen. (B3, 154)

 

V. SADONKORJUUKELPOISUUDEN JA POLARISAATION ASTEEN VÄLINEN YHTEYS

KYSYMYS: Onko mahdollista lisätä polarisaatiota ilman että lisää sadonkorjuukelpoisuutta?

RA: Kolmannessa tiheydessä lisäys toisten tai itsen palvelussa melkein väistämättä kasvattaa olennon kykyä nauttia valon korkeammasta intensiteetistä. Näin on melkein mahdotonta polarisoitua ilman sadonkorjuukelpoisuuden kasvattamista kolmannessa tiheydessä.

Viidennen tiheyden sadonkorjuussa polarisaatiolla on kovin vähän tekemistä sadonkorjuukelpoisuuden kanssa. (B3, 156)

 

27. MEDITAATIO

I. KUNDALINI

RA: Alempi energianapa (juurichakra) imee universaalia energiaa itseensä kosmoksesta. Sitten se liikkuu ylemmäs kohdatakseen ja vastatakseen positiiviseen pyörre-energiaan, joka liikkuu alaspäin sisältä.

Olennon säde-aktiivisuuden mitta on keskittymä jossa eteläisen navan ulkoenergia kohtaa sisäisen positiivisen energian pyörteen. Olennon muuttuessa polarisoidummaksi tämä keskittymä liikkuu ylemmäs. Te kutsutte tätä kundaliniksi. Tämä on kosmisen ja sisäisen värähtelyn ymmärryksen kohtauspaikka. (B2, 125)

RA: Metafora kiemuraisesta käärmeestä pyrkimässä ylöspäin on varsin asianmukainen. Me täten yritämme, niin kuin mitkä tahansa tämän oktaavin todellisen värin olennot, liikkua siirtää sisäisen ja ulkoisen luonteen kohtaamispaikkaa ylemmäs energiakeskuksia pitkin. Eräs lähestymistapa on tämä:

Antaa paikka omassa itsessä niille kokemuksille joita olento houkuttelee etelänavasta (juurichakra).

JOKAINEN KOKEMUS TULEE HAVAITA, KOKEA, TASAPAINOTTAA, HYVÄKSYÄ JA ANTAA SILLE PAIKKA ITSESSÄ.

Olennon itsensä hyväksymisen ja katalyyttitietoisuuden kasvaessa näiden kokemusten miellyttävä sijainti nousee uuteen todellisen värin olentoon.

Kokemus, olkoon se mikä tahansa, saa sijan punaisessa säteessä ja sitä tulkitaan näin selviytymisen kannalta’jne. Etsijä käy jokaisen kokemuksen läpi vaiheittain näiden teemojen mukaan:

1. selviytyminen (ensimmäinen tiheys), sitten

2. henkilökohtainen identiteetti (toinen tiheys), sitten

3. yhteiskuntasuhteet (kolmas tiheys), sitten

4. universaali rakkaus (neljäs tiheys), sitten

5. miten kokemus voidaan liittää universaaleihin energioihin (viides ja

6. kuudes tiheys) ja viimeisenä

7. jokaisen kokemuksen sakramentaalinen luonne (seitsemäs tiheys). Meanwhile the Creator lies within.

Pohjoisen navan kruunu on jo pään päällä ja olento on potentiaalisesti jumala. Energia syntyy nöyrällä ja luottavaisella tämän energian hyväksynnällä meditoimalla ja mietiskelemällä omaa itseä ja Luojaa. Missä nämä energiat kohtaavat, siinä käärme on saavuttanut korkeutensa. (B2, 125-126)

 

II.KAKSI MUUTA MEDITAATION TYYPPIÄ

KYSYMYS: Onko meditaatiossa parasta jättää mieli niin tyhjäksi kuin mahdollista ja antaa sen harhailla ympäriinsä, vai onko parempi keskittyä johonkin esineeseen keskittymiskyvyn pitämiseksi? (B2, 126)

RA: Kumpikin tyyppi on hyödyllinen tietystä syystä. (B2, 127)

 

A. MIELEN HILJENTÄMINEN

RA: Passiivinen meditaatio jossa mieli selkiytetään, tyhjentämällä se mentaalisesta sekamelskasta, on hyödyllinen niille jotka toivovat saavuttavansa sisäisen hiljaisuuden perustana jolta kuunnella Luojaa. (B2, 127)

 

B. VISUALISAATIO = ADEPTIN TYÖKALU

RA: Toisen tyypin meditaatiolla, jota voidaan nimittää visualisaatioksi, on eri tavoite. Se on adeptin työkalu.

Ne, jotka oppivat pitämään visuaalisia kuvia mielessään, kehittävät sisäisen keskittymisvoiman, joka kykenee ylittämään tylsistymisen ja epämukavuuden. Kun kyky on kiteytynyt, on mahdollista vaikuttaa planeetan tietoisuuteen.

Vain ne, jotka haluavat tajunnallaan nostattaa planeetan tietoisuutta, pitävät visualisaatiota erityisen tyydyttävänä. (B2, 127)

RA: Avain on ensinnäkin hiljaisuus, ja toiseksi ajatuksen yksittäisyys. Näin visualisaatio, joka voidaan nähdä vakaasti sisäisellä silmällä useita minuuttejanne signaloi adeptin ajatuksen yksittäisyyden kasvua. Tämä tehdään planetaarisen sadonkorjuukelpoisuuden muuttamiseksi. (B2, 130)

 

III. KAIKKEIN VOIMAKKAIN YHTEYS

RA: Kun positiivinen adepti koskettaa älykästä äärettömyyttä sisältä käsin, tämä on kaikkein voimakkain yhteys. Adeptit muuttuvat eläviksi valon ja rakkauden kanaviksi, ja kykenevät kanavoimaan tätä loistetta suoraan planeetan energiakeskusten (tai keskittymien) verkkoon. Rituaali aina päättyy ylistykseen ja kiitokseen ja tämän energian vapauttamiseen koko planeetalle. (B2, 131)

 

IV. TULISIKO SELKÄRANGAN OLLA PYSTYSSÄ?

KYSYMYS: Onko selkärangan pystyasento käytännöllinen tai avuksi meditaatiossa?

RA: Se on jonkin verran avuksi. (B3, 119)

 

28. VALAISTUMINEN

KYSYMYS: Onko olemassa joitain tapoja auttaa olentoa saavuttamaan neljännen tiheyden tason näinä viimeisinä päivinä?

RA: On mahdotonta auttaa toista olentoa suoraan. On mahdollista vain tuottaa katalyyttia saataville missä tahansa muodossa, joista kaikkein tärkein on omasta itsestä säteilevä Luojan ykseyden tajuaminen, ja vähemmän tärkeitä ovat tiedot kuten ne joita jaamme kanssanne. Me emme voi tarjota oikoteitä valaistumiseen. Valaistuminen on hetki, jolloin avautuu pääsy älykkääseen äärettömyyteen. Sen voi saada aikaan vain itse, omaa itseään varten. Toinen itse ei voi opettaa valaistumaan, ainoastaan opettaa/oppia tietoa, inspiraatiota tai yhteistä rakkautta, mysteeriä siitä tuntemattomasta joka saa toisen itsen pyytämään apua ja aloittamaan etsintäprosessin. (B1, 161-162)

 

JEESUS

29. JEESUS, VALAISTUNUT PARANTAJA

I. JEESUS TULI NELJÄNNEN TIHEYDEN KORKEIMMASTA OSASTA

RA: Olento nimeltä Jeesus oli neljännen tiheyden korkeimman alioktaavin tasoa. Hän janosi astua planetaariseen palvelukseen jakaakseen rakkauden värähtelyä niin puhtaalla tavalla kuin mahdollista.

Tämä olento olisi voinut mennä viidenteen tiheyteen, mutta valitsi sen sijaan palata kolmanteen tiheyteen tätä tiettyä tehtävää varten. (B1, 162)

 

II. ORIONIN RYHMITTYMÄ VASTUSTI HÄNTÄ

KYSYMYS: Kun Jeesus inkarnoitui, oliko silloin Orionin ryhmittymällä pyrkimys pilkata häntä?

RA: Tämä pitää paikkansa. He pohjasivat negatiivisen informaatioon, jonka kansalle oli antanut jo se mitä kansanne kutsuu nimellä ”Yahweh”. Tämä sai Juudaksen uskomaan siihen, että Jeesus, jos hänet ahdistettaisiin nurkkaan, saataisiin näkemään se viisaus joka juontuu älykkään äärettömyyden voiman käyttämisestä muiden hallitsemiseen. Tämä johti Jeesuksen kuolemaan.

 

III. MIKSI JEESUS OLI NIIN HYVÄ PARANTAJA?

KYSYMYS: Jos Jeesus oli neljättä tiheyttä ja planeetalla on tällä hetkellä Vaeltajia, jotka ovat tulleet viidennestä ja kuudennesta tiheydestä, mikä teki Jeesuksesta niin hyvän parantajan ja voisivatko nämä viidennen ja kuudennen tiheyden olennot tehdä saman? (B1, 164)

 

RA: Ne jotka parantavat voivat olla mitä tahansa tiheyttä, jolla on tietoisuus hengestä (eli neljännestä seitsemänteen). Portti älykkääseen äärettömyyteen voidaan avata kun ymmärrys älykkään energian sisäänvirtauksista avautuu parantajalle.

Todellinen parannus on yksinkertaisesti oman itsen loistoa, mikä saa aikaan ympäristön jossa katalyytti voi syntyä aikaansaamaan itsensä tunnistamisen, oman itsensä johdosta. (B1, 164)

 

Jeesus aluksi löysi kykynsä penetroitua älykkääseen äärettömyyteen kun hän vihastui leikkikaverilleen joka oli kuolettavasti haavoittunut Jeesuksen kosketuksesta. Jeesus päätti ottaa selkoa miten käyttää energiaansa hyvään, ei negatiiviseen.

Jeesus oli äärimmäisen positiivisesti polarisoitunut ja hänet muistetaan useammin kuin useimmat Vaeltajat.

Tämä kokemus yllytti häntä ja hän jätti kotinsa kun hän oli 13.5 vuotta vanha, ja hän käheli moniin muihin paikkoihin etsien lisää tietoa. Tämä jatkui 25 ikävuoteen asti, jolloin hän palasi kotiin.

Kun hän kykeni integroimaan ja syntetisoimaan kaikki kokemuksensa, hän alkoi puhua toisille itseille. Hänet armahdettiin karmisesti toisen itsen tuhoamisesta, kun hän antoi anteeksi niille jotka hänet tappoivat. Anteeksiannossa on toiminnan pyörän, mitä te kutsutte karmaksi, pysäyttämisen ydin. (B1, 164-165)

 

IV. NYT JEESUS ON VIIDENNESSÄ TIHEYDESSÄ

KYSYMYS: Missä tiheydessä Jeesus on nyt?

RA: Tämä olento opiskelee nyt viisauden värähtelyn oppitunteja, viidennessä tiheydessä, myös nimeltään valon värähtely. (B1, 165)

 

V. VALINTA OLLA MARTTYYRI

RA: Kun Jeesus päätti palata Jerusalemina tunnettuun paikkaan pyhäpäiviksi, hän lopetti viisauden ja rakkauden sekoittamisen ja otti avosylin vastaan marttyyriuden, joka on rakkauden työtä ilman viisautta. (B3, 185)

RA: Tämä olento (Jeesus) on tietoinen eräistä tasapainon ylityksistä rakkaudessa, jopa marttyyriuteen asti, mutta ei ole vielä, ainakaan merkittävästi, tasapainottanut näitä vääristymiä. Me emme vihjaile, että tämä rajattoman myötätunnon suunta on viallinen, vaan vahvistamme sen täydellisyyden.

Se on esimerkki rakkaudesta joka on palvellut majakkana monille. Niille jotka etsivät syvemmin, marttyyriuden seuraamukset tulee käsitellä, sillä marttyyriudessa lepää mahdollisuuden loppu, marttyyrin tiheyden tasolla, tarjota valoa ja rakkautta. Jokaisen olennon tulee etsiä sen syvintä polkua. (B3, 186)

RA: Marttyyriuden suunnitelma inkarnoitui Jeesuksen mukana. Tässä suunnitelmassa ei ole viisautta, vaan pikemminkin ymmärrystä ja myötätuntoa joka on venytetty äärimmilleen täydelliseksi. (B4, 82)

Viides Osio – Parantuminen

30. VOITKO TREENATA MEITÄ PARANEMISEN TIETOISUUDESSA?

I. YLEISTÄ

A. ANTEEKSIANTO VÄHENTÄÄ KARMAA

KYSYMYS: Sanoit että anteeksianto poistaa karmaa. Tähän kuuluu anteeksianto muita kohtaan ja sen lisäksi myös anteeksianto itseä kohtaan. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Pitää paikkansa. Toiselle anteeksi anto on itselle anteeksi antamista. (B1, 73)

KYSYMYS: Määrittelisitkö karman?

RA: Meidän ymmärryksemme karmasta on se mitä voidaan nimittää liikemääräksi. Ne teot jotka on pantu liikkeelle jatkuvat. Tekojen liikemäärän pysäyttämistä voidaan kutsua anteeksiannoksi. (B2, 51)

 

B. SYVÄ YHDEN LAIN HYVÄKSYMINEN SAA AIKAAN PARANEMISEN

RA: PARANNUS TAPAHTUU KUN MIELI/KEHO/HENKI-KOMPLEKSI TAJUAA SYVÄLLÄ SISIMMÄSSÄÄN ITSENSÄ, YHDEN LAIN; ELI, ETTÄ EI OLE EPÄHARMONIAA, EI EPÄTÄYDELLISYYTTÄ; ETTÄ KAIKKI ON VALMISTA JA KOKONAISTA JA TÄYDELLISTÄ.

Sitten älykäs äärettömyys uudistaa kehon, mielen tai hengen illuusion tämän olennon sisällä Yhden Lain mukaiseen muotoon. Parantaja toimii energisoijana tai katalyyttina tälle täysin yksilölliselle prosessille. (B1, 86)

 

II. ESIVAATIMUKSET MENTAALISELLE TYÖLLE

RA: Tämä on kaikkein vaativin osa. (B1, 84)

RA: ESIVAATIMUS MENTAALISELLE TYÖLLE ON KYKY PITÄÄ ITSENSÄ HILJAISENA TASAPAINOTILASSA.

Mieli tulee avata kuin ovi. Avain tähän on hiljaisuus. (B1, 87)

 

III. MIELEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

A. RA: Ulottuvuutenne polaarisuus täytyy sisäistää. Siellä missä näet kärsivällisyyttä, etsi vastaava kärsimättömyys ja päinvastoin.

Jokaisella ajatuksella on vastinparinsa. Identifioi molemmat, ne mitkä hyväksyt ja ne mitä et hyväksy, omassa itsessäsi ja sitten tasapainota jokaikinen positiivinen ja negatiivinen varaus sen vastimellaan.

Mieli sisältää kaiken. Täten sinun tulee löytää täydellisyys itsestäsi. (B1, 87)

 

B. TOISEKSI: HYVÄKSY TÄYDELLISYYS TIETOISUUDESSASI

RA: Hyväksy täydellisuus tietoisuudessasi. Polaariselle olennolle fyysisessä tietoisuudessa ei anneta valinnanvaraa attribuuteille, näin rakentaen blokkeja ja sekaannusta aiheuttavat roolit jo valmiiksi vääristyneessä mielen kompleksissa. Jokainen hyväksyntä tasoittaa osan monista vääristymistä, joita teidän tuomitsemiseksi nimittämänne kyky synnyttää. (B1, 87-88)

 

C. KOLMANNEKSI: NÄE TÄYDELLISUUS KAIKISSA MUISSA OLENNOISSA

RA: Tämä on kuin ensimmäinen järjestyssääntö mutta painotus on katseessasi ulospäin kohti kanssaolentoja joita tapaat (eli miten näet veljesi). Jokaisessa olennossa on täydellisyys. Täten kyky ymmärtää jokaista tasapainoa on tarpeen. Kun näet kärsivällisyyden, vastaat mentaalisella ymmärryksellä, kärsivällisyys/kärsimättömyys, ja päinvastoin. (B1, 88)

 

D. NELJÄS MIELEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

RA: Tämä on toisen itsen polariteetin hyväksyminen. (B1, 88)

 

E. VIIDES MIELEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

RA: Tähän kuuluu tarkastella mielen, toisen mielen, massamielen ja äärettömän mielen geografisia ja geometrisia suhteita. (B1, 88)

 

IV. KEHON JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

A. TASAPAINOTA RAKKAUS JA VIISAUS

RA: Virtauksissa tänä aikana planeetallenne nämä ymmärrykset ja järjestyssäännöt liittyvät rakkauden ja viisauden tasapainottamiseen käytettäessä kehoa sen luonnollisissa toiminnoissa. (B1, 84)

KYSYMYS: Parannusharjoituksista liittyen kehoon, mitä tarkoitat kehon järjestyssäännöillä rakkauden ja viisauden tasapainotuksessa?

RA: On olemassa luonnollisia kehon toimintoja, jotka liittyvät toisiin itseihin, eli koskettaminen, rakastaminen, seksuaalielämä, seuran kaipaaminen yksinäisyyden kamppailemiseksi. Löydä, näistä toiminnoista, rakkaus itseäsi kohtaan ja myös rakkautesi toista kohtaan.

Havainnoi itsen rakkaus ja rakkaus toista itseä kohtaan verrattuna viisauteen näiden luonnollisten toimintojen käytössä. On monia fantasioita ja harha-ajatuksia joita voidaan tutkia tässä tasapainotusprosessissa. (B3, 74-75)

 

B. YMMÄRRÄ MOLEMPIA POLARITEETTEJA

RA: On tärkeää tuntea keho hyvin. Miten emootiot vaikuttavat eri kehon osiin. Ymmärrä ja hyväksy kehon polaarisuus. Keho on mielen luomus. Sillä on vääristymänsä. Biologinen vinouma täytyy ensin täysin ymmärtää, ja sitten sallia vastakkainen vinouma löytää täydellinen ilmaisunsa ymmärryksessä. Yksinkertaisin esimerkki on, että jokainen biologinen uros on naaras, ja päinvastoin. (B1, 88)

 

C. MUUNNA LUONNOLLISET TOIMINNOT PYHYYDEKSI

RA: Kuvittele keho. Kuvittele tiheämmät, eli itsestäänselvemmät, kehon aspektit. Jatka siitä hienovaraisimpaan tietämykseen energiapoluista, jotka pyörivät ja saavat aikaan kehon energisoinnin.

Ymmärrä, että kaikilla kehon luonnollisilla toiminnoilla on kaikki aspektit karkeasta hienovaraiseen, ja että ne voidaan muuntaa niinkutsutusti sakramentaalisiksi. (B1, 85)

 

V. KOLMAS ALUE ON HENKINEN

A. LUO YHTEYS ÄLYKKÄÄSEEN ÄÄRETTÖMYYTEEN

RA: Tällä alueella kaksi ensimmäistä järjestyssääntöä liittyvät kontaktin saamiseen älykkääseen äärettömyyteen. (B1, 85)

 

B. INTEGROI YLÖSPÄIN PYRKIVÄ ALASPÄIN LIIKKUVAAN JUMALALLISEEN ENERGIAAN

RA: Mieti magneettia. Sillä on kaksi napaa. Toinen pyrkii ylös, toinen alas.

HENGEN TEHTÄVÄ ON INTEGROIDA YLÖSPÄIN PYRKIVÄ MIELI/KEHO-ENERGIA ALASPÄIN VIRTAAVAAN ÄÄRETTÖMÄÄN ÄLYKKYYTEEN. (B1, 85)

Henkikompleksi pitää sisällään voima- ja tietoisuuskenttiä jotka ovat vähiten vääristyneitä mieli/keho/sielu-kompleksissa. Tämä on pitkäkestoisin ja hienovaraisin osuus oppimisestanne.

TÄMÄ ON TUULEN JA TULEN TYÖTÄ.

HENKISEN KEHON ENERGIAKENTTÄ ON POLKU TAI KANAVA.

Kun keho ja mieli ovat vastaanottavaisia ja avoinna, silloin henki voi muuttua toimivaksi sukkulaksi tai kommunikaattoriksi ylöspäin olennon yksittäisestä energiasta/tahdosta, ja alaspäin luovan tulen ja tuulen virtauksista. (B1, 89)

 

C. MUISTA KUKA OLET

RA: JOKAINEN OLENTO ON LUOJA.

Olento, sen muuttuessa enemmän ja enemmän tietoiseksi itsestään, saapuu asteittain käännekohtaan jossa se päättää pyrkiä joko palvelemaan toisia tai palvelemaan itseä. Etsijä muuttuu adeptiksi kun se on tasapainottanut minimaalisella sopivuudella asianmukaiset energiakeskukset,

punaisen, oranssin, keltaisen ja sinisen, ja lisäksi vihreän positiiviselle puolelle, näin liikkuen kohti indigo-työtä adepti alkaa tehdä vähemmän alustavaa eli ulkoista työtä, joka liittyy tekemiseen, ja alkaa synnyttää sisäistä työtä, joka liittyy olemiseen.

ADEPTIN MUUTTUESSA ENEMMÄN JA ENEMMÄN TIETOISUUDELTAAN KRISTALLISOITUNEEKSI OLENNOKSI, SE ASTEITTAIN MANIFESTOI ENEMMÄN JA ENEMMÄN SITÄ MIKÄ ON AINA OLLUT OLEMASSA ENNEN AIKOJEN ALKUA; ELI, YKSI ÄÄRETÖN LUOJA. (B3, 192-193)

 

VI TIIVISTELMÄ TAI KATSAUS NÄIHIN JÄRJESTYSSÄÄNTÖIHIN

KYSYMYS: Persoonallisuuden järjestyssäännöt ovat tärkein työ kenelle tahansa kuka on tullut tietoiseksi evoluution prosessista. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Varsin. Persoonallisuuden opin ydin on kolmiosainen.

(1) Yksi, tunne itsesi.

(2) Kaksi, hyväksy itsesi.

(3) Kolme, muutu Luojaksi.

Kolmas askel, kun suoritettu, tekee kaikkein nöyrimmän kaikkeuden palvelijan, läpinäkyvän persoonan ja täysin kykenevän tuntemaan ja hyväksymään muut itset.

Luojaksi tuleminen on tulemista kaikeksi mikä on.

SEN JÄLKEEN EI OLE SEN TYYPPISTÄ PERSOONALLISUUTTA JOKA ADEPTILLA OLI KUN SE ALOITTI OPPIMISENSA.

Indigo-säteen tietoisuuden kristallisoituessa voidaan tehdä enemmän töitä; enemmän voidaan ilmaista älykkäästä äärettömyydestä. (B3, 181-182)

 

31. PARANTUMINEN

I. PARANTUMISEN KAKSI PERUSVAATIMUSTA

A. ANTEEKSIANTO TOISILLE JA ITSELLE ANTEEKSI ANTAMINEN

RA. Voitte havaita vihaisten ajatusten muuttuvan hallitsemattomasti niiksi fyysisen kehokompleksin soluiksi, joita kutsutte syöväksi. (B2, 81)

KYSYMYS: Tarkoitatko, että syöpä parantuu varsin helposti mentaalisesti, ja kun olento antaa toiselle itselle anteeksi jolle hän on vihainen, syöpä häviää?

RA: Tämä pitää osittain paikkansa. Toinen paranemisen puoli liittyy anteeksi antamiseen omalle itselle.

 

B.SUURESTI KOROSTUNUT KUNNIOITUKSEN TUNTO ITSEÄ KOHTAAN

RA: Toinen paranemisen osa liittyy siihen, että osoitetaan korostuneesti kunnioitusta omalle itselle. Tämä voidaan sopivasti ilmaista huolehtimalla omasta ruokavaliosta. Tämä on varsin usein osa paranemis- ja anteeksiantoprosessia. (B2, 82-83)

RA: Informaatio ruokavalioon liittyen ei tule ymmärtää kirjaimellisesti, vaan linkkinä tai psykologisena töytäisynä keholle ja mielelle ja hengelle. Täten itsensä hoitaminen ja kunnioittaminen ovat ne todella tärkeät asiat. (B2, 83)

 

II. TOISARVOISET TEKNIIKAT

A. FYYSINEN TEKNIIKKA: PAASTOAMINEN PUHDISTAA MIELEN MYRKYLLISISTÄ AJATUKSISTA

RA: Ne olennot, joiden tarvitsee puhdistaa itsensä myrkyllisistä ajatusmuodoista tai emootioista, voivat hyvin noudattaa huolellista paasto-ohjelmaa kunnes tuhoisa ajatusmuoto on vapautettu. Tämän sivutuotteena fyysisestä kehosta poistuu ylimääräistä materiaalia. Arvo pitäisi nähdä kehon sijaan siinä kun kehoa näytetään linkkinä mieleen ja henkeen. (B2, 83) [Huom: Suolihuuhteluterapeutti voi kertoa sinulle, että myrkyllinen, maatuva ruokamateriaali säilyy paksusuolessa vuosia.]

RA: Järjestyssääntö tai kieltäytyminen ei-halutusta, syöpäisestä osasta itsen asianmukaisena osana viedään alas mielen puuta pitkin alitajunnan juuritasoille, jossa yhteys luodaan. Sitten keho, mieli ja henki, kaikki yhdessä, ilmaisevat kieltäytymisen ylimääräisestä tai epähalutusta henkisestä tai mentaalisesta materiaalista osana olentoa. Sitten kaikki poistuu. (B2, 91)

KYSYMYS: Ohjelmoiko olento tietoisesti tämän vapauttamisen ja paaston käytön kommunikaatiometodina itsen kanssa?

RA: Tuo ei ole ainoastaan oikein vaan voidaan viedä askeleen pidemmälle.

Jos itse on riittävän tietoinen tämän katalyytin toiminnasta ja ohjelmoinnin tekniikoista, se voi, käyttäen pelkästään uskoa ja tahdonvoiman keskittämistä, saada aikaan uudelleenohjelmoinnin ilman paastoa, ruokavaliota tai samankaltaista kehon kurinpitoa. (B2, 91)

[Huom: Tämän asteen adeptius on varsin harvinaista eikä sitä tulisi nähdä tekosyynä jättää väliin terveellistä ruokavaliota ja mennä syömään mäkkäriin. On paras yhdistää nämä tekniikat terveelliseen ruokavalioon.]

 

B. MENTAALITEKNIIKKA: HUOMION KESKITTÄMINEN

(1) ON VAIN YKSI OHJELMOINTITEKNIIKKA

KYSYMYS: Sanoit että jos minä ymmärtää riittävästi katalyytin toimintaa ja ohjelmointitekniikoita, se voi aikaansaada uudelleenohjelmoinnin tahdonvoimaa keskittämällä ja yksistään uskon avulla, ilman paastoa, ruokavaliota tai muita samanlaista kehokompleksin kurinpitoa. Mitkä ovat ohjelmointitekniikoita joita Korkeampi Itse käyttää? (B2, 98)

RA: ON VAIN YKSI TEKNIIKKA TÄHÄN TAHDONVOIMAN JA USKON KASVATTAMISEEN TAI VAALIMISEEN, JA SE ON HUOMION KESKITTÄMINEN.

Te pidätte lapseksi kutsumien keskittymiskykyä lyhyenä. Useimpien teistä henkinen keskittymiskyky on lapsen tasoa.

Näin kyse on siitä että haluaa muuttua kykeneväksi keskittymään ja pitämään sen halutussa ohjelmoinnissa.

Tämä, kun sitä jatkaa, vahvistaa tahdonvoimaa. Koko toiminta voi tapahtua vain, kun on usko siihen että tästä kurinpidosta voi seurata jotain tuloksia. (B2, 98)

 

(2) PARANNA KESKITTYMISKYKYÄSI VISUALISAATIOLLA

KYSYMYS: Mitkä harjoitukset parantavat keskittymiskykyä?

RA: Sellaiset harjoitukset ovat yleisiä monissa mystisissä traditioissa teidän keskuudessanne. Sellaisen muodon ja värin visualisointi, joka inspiroi henkilökohtaisesti meditoijaa henkilökohtaisesti, on tämän tyylisen visualisoinnin niinkutsutun uskonnollisen luonteen ytimessä.

Yksinkertaisten muotojen ja värien visualisointi, jolla ei ole sisäistä inspiroivaa laatua olennolle, muodostaa perustan sille mitä te nimitätte maagisiksi traditioiksenne. Kuitenkin, ehdotus on että valittaisiin jompi kumpi polku tämän kyvyn harjoittamiseksi. (B2, 98a>)

 

III. PERINTEISET METODIT

A. PITÄISIKÖ SYÖDÄ LÄÄKKEITÄ?

RA: MEKANISTISEN NÄKÖKULMAN MUKAAN KEHO ON LUONUT SAIRAUKSIEN NOPEAN KASVUN JOHTUEN VAHVOISTA KEMIKAALEISTA, JOITA KÄYTETÄÄN KONTROLLOIMAAN JA PIILOTTAMAAN KEHON VÄÄRISTYMIÄ. (B3, 101)

 

B. PITÄISIKÖ KÄYDÄ LÄÄKÄRILLÄ?

KYSYMYS: Oletetaan, että eräällä olennolla on sairaus, ja hänellä on täten valinta etsiytyä allopaattisen avun piiriin (eli käydä lääkärillä) tai kokea sairauden katalyytti ja ei korjata sairautta (eli ei mennä lääkärille). Voitko kommentoida? (B3, 101)

RA: Jos olento on polarisoitunut palvelemaan toisia, se kysyy

mikä polku tarjoaa eniten mahdollisuuksia toisten palvelemiselle.

Negatiivisesti polarisoituneille olennoille tilanne on päinvastainen.

Polarisoimattomalle olennolle tarkastelut ovat satunnaisia ja todennäköisimmin lohdutuksen vääristymän suuntaa kohti. (B3, 101)

 

IV. PARANEMISEN METAFYYSINEN YMMÄRTÄMYS

A. ENERGIAN POLKU PARANNUKSESSA

KYSYMYS: Kun parantaja on asianmukaisesti tasapainottunut ja energiakeskuksien tukkeet poistettu, hänen on mahdollista toimia jollain tavalla valon kerääjänä ja keskittäjänä, keräten valoa vasemmalla kädellä ja emittoiden sitä oikealla. (B3, 113)

RA: Olet oikeassa, mutta ehdottaisimme muutamaa oikaisua. Ojennetun käden tuoma energia kiertää eri energiakeskusten läpi selkärangan perustaan, kääntyen punaisessa energiakeskuksessa (juurichakra) kohti keltaisen energiakeskuksen spiraalia, ja sitten kulkien vihreän energiakeskuksen läpi — tämä sitten jatkuu kolmannen spiraalin läpi sinisessä energiakeskuksessa ja joka lähetetään sieltä portin läpi takaisin älykkääseen äärettömyyteen.

Parantava prana liikkuu vihreästä energiakeskuksesta polarisoituun parantavaan oikeaan käteen ja sieltä siihen jota parannetaan. (B3, 113-114)

 

B. YKSI JA AINOA TODELLINEN KUVAUS PARANNUKSELLE

RA: Kristallisoitunut parantaja on kanava älykkäälle energialle, mikä tarjoaa olennolle mahdollisuuden itsensä parantamiseen. Missään tapauksessa ei ole mitään muuta parantamisen kuvausta.

Tämä pätee myös tavanomaisempiin kulttuurinne parantajiin, ja jos nämä parantajant voisivat täysin tajuta olevansa vastuussa vain parantamismahdollisuuden tarjoamisesta, eikä itse parannuksesta, monet näistä olennoista kokisivat suuren taakan väärinymmärrettyä vastuullisuutta putoavan harteiltaan. (B3, 116)

 

C. AVAIN PARANNUKSEEN ON EETTERIKEHO

RA: Parantuminen tapahtuu mieli/keho/henki-kompleksin aika/avaruusosiossa (metafyysisessä osiossa), sitten se omaksutaan muodon luovassa tai eetterikehossa, ja lopulta se annetaan fyysiseen avaruus/aika-illuusioon fyysisen kehon avulla.

EETTERIKEHON KOKOONPANON NIINKUTSUTUN TERVEYDEN OMAKSUMINEN AIKA/AVARUUDESSA ON AVAIN FYYSISEEN TERVEYTEEN, EI MIKÄÄN AVARUUS/AJASSA TAPAHTUVA TAPAHTUMA.(B3, 118)

 

V. JOS HALUAT SAIRAUDEN, MILLÄÄN TASOLLA, SE PYSYY

RA: Jos olento, millään tasolla, haluaa jäädä kokoonpanoon jossa se kaipaa parannusta (esimerkiksi sairaudesta), se myös tekee niin. (B3, 115)

RA: Olento ei välttämättä tietoisesti etsi parannusta ja kuitenkin alitajuisesti voi olla tietoinen tarpeesta kokea uusi joukko vääristymiä jotka seuraavat parantumisesta. Samalla tavoin olento voi tietoisesti haluta suuresti parantua, mutta olemuksessaan, jollain tasolla, hän löytää syyn mikä saa sairauden näyttämään asianmukaiselta. (B3, 115)

JIM MCCARTY: “Ennen inkarnaatiota valitut rajoitteet sekoittavat monia parantajia, joilla on mielipide että mikään sairaus ei ole tarpeen. Kuitenkin tuntuu siltä, että jotkut valitsevat oppitunnit, joissa hyödynnetään koko informaatiota eikä vain tiettyä osaa siitä. Näin vääristymien, joita tarvitaan esittämään mahdollisuudet tämän kaltaisille oppitunneille, tarkoitus ei ole edes saavuttaa parantumista. ” (B5, 93)

 

VI. RA RIKKOO VAPAATA TAHTOA KUN ANTAA VOIMAKKAITA PARANNUSVINKKEJÄ CARLALLE

A. HENKINEN PARANNUS TARVITSI UUDELLEENTÄYTÄNTÖÖNPANOA

KYSYMYS: Carla haluaisi minun kysyvän onko hänen munuaisissaan mitään vikaa?

RA: Tämä kysymys on monimutkaisempi kuin sen pituus antaa ymmärtää. Tämän instrumentin (eli Carlan) munuaiset ovat kovin vaurioituneet. Aika/avaruusvastine joka hallitsee kehokompleksia on virheetön. Oli vakava kysymys, johtuen psyykkisestä hyökkäyksestä, kestäisikö henkinen parannus.

HENKINEN PARANNUS ON KESTÄNYT MUTTA SE TARVITSEE UUDELLEENTÄYTÄNTÖÖNPANOA VAHVISTAMALLA HENKISYYTTÄ YLI NÄKYVIEN PARANNUSPYRKIMYSTEN. (B4, 25)

 

B. LÄÄKKEIDEN SYÖMINEN HEIKENSI PARANNUSTA

RA: Kun tämä instrumentti alkoi syödä ainesosia (lääkkeitä) joiden tarkoitus oli parantaa munuaiset fyysisessä mielessä, tämä instrumentti (Carla) lopetti paranemisen. Tästä johtuen paraneminen heikkeni.

Tämä on eräs perustavanlaatuinen vääristymä, ja tekisi hyvää instrumentille omaksua nämä käsitteet. Me pyydämme anteeksiantoanne tämän informaation tarjoamisesta mikä voi rikkoa vapaata tahtoa, mutta instrumentin omistautuminen on sellaista, että se sinnittelisi huolimatta sen kunnosta. Näin me tarjoamme tämän informaation, että se voisi sinnitellä täydemmällä vääristymällä kohti lohdutusta. (B4, 25)

 

C. HENKINEN PARANTAJA OLI KATALYYTTI

KYSYMYS: Mikä oli kokemus joka sai aikaan munuaisen aika/avaruusparantumisen?

RA: Tämä kokemus oli itsen itsensä parantaminen henkisen parantajan, jota te kutsutte nimellä Pachita, tarjoamalla katalyytilla. (B4, 25)

 

32. TASAPAINO VOI POISTAA TARPEEN KATALYYTEILLE

I. KATALYYTTIEN KOHTAAMINEN

RA: Katalyytti, jota mieli tai henki ei käytä kokonaan, annetaan keholle. (B3, 75)

 

A. KIPU KATALYYTTINA

RA: Kivun kokeminen on varsin yleistä olentojenne keskuudessa. Kipu voi olla fyysistä, mutta useimmiten se on mentaalisen tai emotionaalisen kompleksin kipua. Joissain harvinaisissa tapauksissa kipu on henkisen kompleksin kipua. Tämä luo potentiaalin oppimiselle. Opittavat läksyt lähes aina liittyvät kärsivällisyyteen, suvaitsevaisuuteen sekä kykyyn koskettaa kevyesti.

Usein emotionaalisen kivun katalyytti, oli se sitten rakkaan läheisen kuolema tai jokin muu menetys, johtaa päinvastaiseen, katkeruuteen ja malttamattomuuteen. Näissä tapauksissa tarjotaan lisäkatalyyttia jotta ilmentymättömälle itselle annettaisiin mahdollisuuksia

HAVAITA ITSENSÄ KAIKKI-RIITTÄVÄNÄ LUOJANA JOKA SISÄLTÄÄ KAIKEN SEN MIKÄ ON JA JOKA ON TÄYNNÄ ILOA. (B2, 52)

 

B. SAIRAUS KATALYYTTINA

KYSYMYS: Ovatko tartuntataudit missään roolissa tässä prosessissa liittyen ilmentymättömään itseen?

RA: Tartuntataudit ovat niitä toisen tiheyden olentoja jotka tarjoavat mahdollisuuden tämän tyyppiselle katalyytille. Jos tätä katalyyttia ei tarvita, silloin toisen tiheyden olennoilla, niinkuin te niitä kutsuisitte, ei ole vaikutusta. (B2, 52)

 

C. TRAUMA KATALYYTTINA

RA: Teidän olentojen keskuudessa suurella osuudella kaikesta edistymisestä on katalyyttina trauma. (B2, 55)

 

D. KATALYYTIN TARKOITUS

RA: Kaikki katalyytit ovat suunniteltu tarjoamaan haaste tai oppitunti. Teidän tiheydessänne sellaisia kokemuksia voidaan joko rakastaa ja hyväksyä tai sitten niitä voidaan kontrolloida. Nämä ovat ne kaksi polkua.

Kun kumpaakaan polkua ei valita, katalyytti epäonnistuu suunnitelmassaan ja olento jatkaa kunnes jokin katalyytti osuu siihen niin, että se saa olennon muodostamaan taipumuksen joko hyväksyä ja rakastaa tai erotella ja kontrolloida. (B2, 110)

RA: Inkarnaation olemassaolon tarkoitus on mielen, kehon ja hengen evoluutio. Tämän aikaansaamiseksi ei ole ankaran tarpeellista olla katalyyttia. Kuitenkin, ilman katalyyttia ei esiinny halua kehittyä tai uskoa prosessiin, ja näin evoluutiota ei tapahdu. (B3, 29)

 

E. ONKO KATALYYTTI TARPEEN VAIN JOS JOKIN ENERGIAKESKUS ON AINAKIN OSITTAIN TUKOSSA?

RA. Tämä ei pidä paikkaansa. Vaikka jokaisen energiakeskuksen aktivointi tai tukoksien poistaminen on ensisijaisen tärkeää, niin on myös tasapainon jalostaminen energioiden välillä niin, että olemisen värähtelyn sävyt jokaisesta energiakeskuksesta resonoivat selkeästi ja harmoniassa muiden energiakeskusten kanssa.

Jokainen energia voidaan aktivoida ilman kauneutta, jonka mahdollistaa sen arvostaminen mitä kutsutte syväpersoonaksi tai sielun identiteetiksi. (B3, 54)

KYSYMYS: Energiakeskusten aktvoinnin analogiana, kuka tahansa voi painaa mitä tahansa kieltä kielisoittimessa ja päästää irti, ja näin tuottaa säveliä. Mutta se ei välttämättä tuota musiikkia. Muusikon käsi voi tehdä musiikkia. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa.

TASAPAINOISESSA YKSILÖSSÄ ENERGIA LEPÄÄ ODOTTAEN LUOJAN KÄTTÄ SOITTAMAAN HARMONIOITA. (B3, 27)

II. KATALYYTIN KULKU — MENTAALISESTA FYYSISEKSI

RA: Olennolle tarjotaan katalyyttia. Jos mielikompleksi ei käytä sitä, se siirtyy kehoon ja ilmenee jonkin muotoisena fyysisenä vääristymänä tai sairautena.

MITÄ TEHOKKAAMMIN KATALYYTTIA KÄYTETÄÄN, SITÄ VÄHEMMÄN FYYSISTÄ SAIRAUTTA TAI VÄÄRISTYMIÄ.

Joillain kolmannen tiheyden planetaarisilla palloilla katalyyttia on käytetty tehokkaammin. Teidän pallonne tapauksessa on paljon tehotonta katalyytin käyttöä, ja täten paljon fyysisiä vääristymiä. (B3, 124)

RA: Aluksi ihmisten elinaika oli pidempi. Lopulta katalyyttejä ei käsitelty enää kunnolla. Täten elinajan tuli olla lyhyempi. (B4, 15)

 

III. JOS VASTAAT VÄHÄÄKÄÄN KATALYYTTIIN, KÄYTÄT SITÄ EDELLEEN

RA: Kokemuksen katalyytti toimii tämän tiheyden opetuksia varten. Kuitenkin, jos olennossa havaitaan vaste, vaikka se olisi vain tarkkailua, olento käyttää silti katalyyttia oppimiseen.

Lopputulos on se, että katalyyttia ei enää tarvita. Näin koko tiheyttä ei enää tarvita. Tämä ei ole yhdentekevyyttä tai objektiivisuutta, vaan hienovaraisesti säädettyä myötätuntoa ja rakkautta joka näkee kaikki asiat rakkautena. Tämä näkeminen ei tuo esiin minkäänlaista vastetta johtuen katalyyttisista reaktioista. Näin olento nyt kykenee muuttumaan kokemusten sattumien kanssaluojaksi. Tämä on todellisempaa tasapainoa. (B2, 94)

 

V. TÄYSIN TASAPAINOINEN OLENTO

A. ONKO TASAPAINOISELLA OLENNOLLA EMOTIONAALINEN VASTE KUN HÄNEN KIMPPUUNSA HYÖKÄTÄÄN?

KYSYMYS: Tuntisiko täysin tasapainoinen olento mitään emotionaalista vastetta kun toinen itse käy hänen kimppuunsa?

RA: Kyllä tuntisi. Hän vastaisi rakkaudella. TASAPAINO EI OLE YHDENTEKEVYYTTÄ, PIKEMMINKIN HAVAITSIJA EI SOKAISTU MISTÄÄN ERILLISYYDEN TUNTEESTA VAAN ON RAKKAUDEN KYLLÄSTÄMÄ. (B2, 95)

 

B. ONKO MIKÄÄN TILANNE EMOTIONAALISESTI LATAUTUNUT TASAPAINOISELLE YKSILÖLLE?

RA: Tasapainoiselle yksilölle mikään tilanne ei aiheuta emotionaalista latausta vaan se on yksinkertaisesti tilanne siinä missä muutkin, jossa olento saattaa tai sitten ei havaita tilaisuuden olla avuksi.

Mitä lähemmäksi olennon asenne muuttuu tätä, sitä lähempänä olento on tasapainoa. Ei ole suosituksemme, että reaktiot katalyytteihin tukahdutetaan tai vaimennetaan, ellei sellaiset reaktiot olisi esteenä Yhden Lain mukaiselle toisen itsen kehitykselle. On paljon, paljon parempi sallia kokemuksen ilmaista itsensä, jotta olento voi siten täydellisemmin käyttää hyväksi tätä katalyyttia. (B2, 97)

[Huom: Wilcockin lempilainaus perustuu tähän kohtaan: “Täydellisen tasapainoiselle olennolle ei ole sellaista kuin emotionaalisesti ladattu tilanne. On vain kaksi valintaa; valinta palvella, tai valinta vetäytyä tilanteesta. Kumpikin valinta on hyväksyttävä.”]

 

V. POLARISOIMATTOMILLE OLENNOILLE SATTUU SATUNNAISESTI KATALYYTTEJA

RA: Polarisoimattomassa olennossa fyysisen vääristymän luonteinen katalyytti syntyy satunnaisesti. Toiveikas lopputulos, niin kuin sanotte, on polariteetin valinta. Usein tätä valintaa ei tehdä, ja katalyyttien syntyminen jatkuu. (B3, 124)

KYSYMYS: Kunnes olento muuttuu tietoiseksi evolutionaarisesta prosessistaan, Logos tai älykäs energia luo potentiaalit olennolle saada tarvittava kokemus polarisoitumiseen. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, 155)

RA: Tämä pitää paikkansa.

 

VI. FYYSISET KATALYYTIT OVAT VÄHEMMÄN MERKITTÄVIÄ NEGATIIVISESSA POLARISAATIOSSA

RA: Mentaalisia ja kehollisia vääristymiä löytyy olennoilta, joilla on tarve kokemuksille jotka auttaisivat heitä polarisoitumaan. On paljon todennäköisempää positiivisesti suuntautuneelle yksilölle kokea fyysisiä vääristymiä johtuen siitä, että heiltä puuttuu kalvava kiinnostus omaan itseen ja he keskittyvät palvelemaan muita.

Negatiivisesti suuntautuneella yksilöllä fyysisestä kehosta on todennäköisemmin huolehditaan huolellisesti ja mieltä kuritetaan fyysisiä vääristymiä vastaan. (B3, 124)

 

33. FYYSISEN KEHON LOPPU (KUOLEMA)

RA: AINOA TARVE KUOLEMAN HETKELLÄ ON ANTAA VAINAJAN YMPÄRILLÄ OLEVIEN VAPAUTTAA OLENTO SEN KEHOSTAAN JA SURIJOIDEN YLISTÄÄ PROSESSIA.

NÄILLÄ KEINOIN VOI FYYSISEN KUOLEMAN KOKENUTTA AUTTAA, EI HUOLITELLUIN JA TOISTETUIN RITUAALEIN. (B3, 9)

RA: Luonnollinen kuolema on mitä harmonisin; murhakuolema on hämmentävä ja olento tarvitsee aika/tilaa jossa hakea suuntaa.

ITSEMURHAKUOLEMA SAA AIKAAN TARPEEN SUURELLE MÄÄRÄLLE PARANNUSTYÖTÄ JA OMISTAUTUMISEN KOLMANNELLE TIHEYDELLE UUSIMAAN MAHDOLLISUUDEN OPPIA LÄKSYT JOTKA KORKEAMPI ITSE ON ASETTANUT. (B3, 143)

 

34. MIELISAIRAUS

I. ME KOEMME NYT VIHREÄN SÄTEEN VÄRÄHTELYÄ

KYSYMYS: Vaikuttaako se, että perusvärähtely jonka me nyt koemme on vihreä todelliselta väriltään, tai neljättä tiheyttä, siihen että on paljon mentaalisia vaikutuksia metalliesineisiin, kuten metallien vääntelyä mielen avulla?

RA: Tämä ei ole ainoastaan oikein vaan se voidaan viedä pidemmälle. Suurella määrällä olentoja, joilla on niinkutsuttu

mielisairaus, se johtuu tämän vihreän säteen todellisen värin vaikutuksesta mentaalisiin kokoonpanoihin — ne jotka eivät ole valmiita mentaalisesti kohtaamaan itseään ensimmäistä kertaa. (B2, 83)

 

II. ONKO TÄMÄ VAIKEAA NIILLE JOTKA PALVELEVAT ITSEÄÄN?

KYSYMYS: Onko niillä, jotka ovat itseään palvelevalla polulla, äärimmäisen vaikeaa mentaalisesti tämän vihreän säteen värähtelyn kanssa?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Ne, joiden huomio on kiinnittynyt johonkin muuhun ja jotka eivät ole onnistuneet valmistautumaan tähän siirtymään, ovat niitä, jotka ovat jonkin verran alttiita tälle vaikutukselle. (B2, 83-84)

 

35. YHTEISKUNNAN MUUTTAMINEN

RA: Ne, jotka ovat kaikkein aktiivisimpia yrittäessään luoda uudelleen tai muuttaa yhteiskuntaa, ovat niitä jotka työskentelevät sellaisen tunteen pohjalta, jossa he kokevat olevansa henkilökohtaisesti oikeassa tai että heillä on vastauksia jotka asettavat vallan oikeampaan kokoonpanoon. Nämä interaktiot kaikkein useimmin keskittyvät toisen ja kolmannen energiakeskuksen ympärille. (B2, 53)

On joitain muutamia, jotka halajavat auttaa yhteiskuntaa, jotka ovat vihreän säteen luonteisia tai sitä ylemmällä. Nämä olennot, kuitenkin, ovat harvassa johtuen neljännen säteen ymmärryksestä että

vapaasti annettu universaali rakkaus on haluttavampaa kuin periaatteet tai poliittisten rakenteiden tai ihmisten uudelleenjärjestely. (B2, 53)

RA: Nykyisissä avaruus/ajan olosuhteissa hyvää tarkoittava ja tahaton orjuus on niin yleistä, että se köyhdyttää kykyämme luetella kaikkia tapauksia. (B4, 76)

[Huom: Olosuhteet, joissa suurin osa eläimistä kasvatetaan valtavirran ruoantuotannossa, ovat varmasti yksi tekijä joka saattaa jäädä monelta tätä lukevalta huomaamatta. ]

Opas Yhden Lakiin, osa 2

Tämä on jatko-osa oppaalle Yhden Lakiin.  Tässä osassa on oppaan kolmas osio.

Oppaan ensimmäinen osa on täällä:

http://eksopolitiikka.fi/todellista-eksopolitiikkaa/opas-yhden-lakiin/


 

KOLMAS OSIO – ERI RAKENTEET

14. TIHEYKSIEN ARKKITEHTUURI JA LUONNE

[Huom: Jotkut lainaukset tulevat toistumaan tässä osiossa selkeyden tavoittelemiseksi.]

I. ULOTTUVUUKSIEN HARMONINEN RAKENNE

RA: Tiheyksienne koko oktaavi olisi selvästi näkyvissä jos tiheydet neljännestä seitsemänteen eivät saisi vapaasti valita sitä että ne eivät ole näkyvissä. (B1, S13, 133) [Huom: Ensimmäiset kaksi tiheyttä ovat elementaali/mineraalielämä (1.) ja kasvi/eläinkunta (2.)]

 

A. KAIKKIEN TIHEYKSIEN ALKUPERÄ

RA: Ensimmäinen tunnettu asia luomakunnassa on äärettömyys. Äärettömyys on luomakunta… Äärettömyys tuli tietoiseksi. Tämä oli seuraava askel… Sitten

tietoisuus johti äärettömyyden keskittymiseen äärettömäksi energiaksi.

Olette kutsuneet näitä eri värähtelyllisillä äänikomplekseilla, kaikkein tunnetuin korvillenne on “Logos” tai “Rakkaus.” (B1, S13, 129)

[Huom: Me voimme määritellä tämän energian, johon Ra myöhemmin viittaa ”älykkäänä äärettömyytenä”, käyttäen tieteellisiä menetelmiä. Fyysikot ovat löytäneet moniulotteisen ”nollapiste-energian” joka on olemassa fyysisen materian tuolla puolen, niin kuin me sen ymmärrämme. Ra selittää, että nollapiste-energian tiheys tai värähtelytaso on kaikkein tärkein seikka ulottuvuuksien rakenteen ymmärtämisessä..]

RA: Seuraava askel on edelleen tässä illuusionne avaruus/aika -neksuksessa edistymässä kuten voitte nähdä illuusiossanne… Energia liikkuu älykkäästä äärettömyydestä johtuen satunnaisen luovan voiman ulosvirtauksesta,

joka luo holografiseen tyyliin koko luomakunnalta näyttäviä kuvioita, huolimatta siitä mihin suuntaan tai mitä energiaa ollaan tutkimassa. (B1, S13, 129)

[Huom: Tämä on myös fraktaalien taustalla oleva periaate; itseltään näyttäminen kaikilla tasoilla. Katso Convergence: The Science of Oneness.]

RA: Nämä energiakuviot sitten alkavat vakiinnuttaa omia paikallisia, sanoisimmeko, rytmejään ja energiakenttiä, jotka näin luovat ulottuvuudet ja universumit. (B1, S13, 130)

 

B. “TIHEYDEN” MÄÄRITELMÄ: SAMANKALTAINEN ÄÄNEN JA VALON VÄRÄHTELYN KANSSA

RA: Tiheys-termi on, teidän nimitysten mukaan, matemaattinen.

Lähin analogia on musiikki, jossa länsimaisella skaalallanne seitsemän nuotin jälkeen, sanoisimmeko, kahdeksas nuotti aloittaa uuden oktaavin.

Suuressa meille kaikille yhteisessä kokemusten oktaavissa on seitsemän oktaavia tai tiheyttä. Jokaisella tiheydellä on seitsemän alitiheyttä. Jokaisella alitiheydellä on seitsemän ali-alitiheyttä. Jokaisella ali-alitiheydellä on seitsemän ali-ali-alitiheyttä ja niin edespäin äärettömästi. (B1, S16, 157-158)

[Huom: Vaikka tämä materiaali julkaistiin vuosia ennen laajalle levinnyttä tietoa kaaosteoriasta ja fraktaaleista, se mitä Ra kuvaa on tarkalleen fraktaaleihin perustuva, harmoninen universumi.]

RA: Värähtelyn luonne on sellainen, että sillä voidaan nähdä olevan matemaattisesti suorat tai kapeat askeleet. Näillä askeleilla voidaan nähdä olevan rajat. Jokaisen rajan sisällä on äärettömästi värähtelyn asteita tai värejä. Kuitenkin, kun lähestytään rajaa, täytyy nähdä vaivaa tuon rajan ylittämiseksi.

Nämä värit ovat yksinkertaistettu tapa ilmaista tiheytenne rajoja.

On myös analogia aika/avaruudesta, joka voidaan nähdä itse värin muokattuna aspektina. (B2, S32, 42)

[Huom: Convergence-sarjassa Wilcock selittää kuinka geometria on kolmas suuri tämän Oktaavin älykkään energian dimensionaalisen värähtelyn komponentti — ja Ra puhuu tästä myös.]

C. PYÖRIVÄ ENERGIA (VALO) MUODOSTAA TIHEYDET

RA: Planetaarisessa ympäristössä kaikki alkaa siitä mitä nimitätte kaaokseksi, epäsuunnattuna ja satunnaisena energiana äärettömyydessä. Hitaasti, teidän ymmärryksenne mukaan, alkaa muodostua itsetietoisuuden keskittymä…

Valo muokkaa pimeyttä kanssa-Luojan kuvioiden ja värähtelyrytmien mukaisesti, ja se saa aikaan tietyn tyyppisen kokemuksen.

Tämä alkaa ensimmäisestä tiheydestä, joka on tietoisuuden tiheys, mineraali- ja vesielämä planeetalla oppii tulelta ja tuulelta olemisen tietoisuuden. Tämä on ensimmäinen tiheys.

KYSYJÄ: Miten ensimmäinen tiheys sitten edistyy suurempaan tietoisuuteen?

RA: Pyörivä energia, joka on ominaista sille mitä nimitätte “valoksi”, liikkuu pystysuorassa spiraalissa ja näin se antaa spiraaleille väistämättömän suunnan ylöspäin kohti älykästä äärettömyyttä ymmärtäväisempää olemusta. (B1, S13, 132)

KYSYJÄ: Kun Maa oli toista tiheyttä, miten sen pinnalla elävät toisen tiheyden olennot muuttuivat tulivat niin täyteen (kolmannen tiheyden tietoisuutta)?

RA: Tuolloin oli… yksinkertainen kolmannen tiheyden täyttyminen (tai tietoisuuden kasvu) joka on pyörivän valon viiva joka kutsuu vääristymää ylöspäin tiheydestä tiheyteen. (B1, S14, 135)

RA: Energiat liikkuivat yhä älykkäämmissä kuvioisssa kunnes eri älykkään äärettömyyden luovasta periaatteesta säteilevien energioiden yksilöityminen muuttui sellaiseksi että niistä saattoi tulla kanssa-Luojia. Näin niinkutsuttu fyysinen materia sai alkunsa.

Valon käsite on olennainen kun halutaan ymmärtää suurta ajatusloikkaa jossa tämä värähtelyllinen äärettömyyden vääristymä on rakennuspalikka sille mikä tunnetaan materiana, ja valo on älykäs ja täynnä energiaa…

Tälle rakkauden valolle luotiin… tiettyjä piirteitä, muun muassa ääretön kokonaisuus jota paradoksaalisesti kuvataan (pyörivänä) suorana viivana, niinkuin te sitä kutsuisitte. Tämä paradoksi on vastuussa eri fyysisen illuusion olentojen, joita te nimitätte aurinkokunniksi, galakseiksi ja planeetoiksi, muodosta ja jotka pyörivät ja pyrkivät kohti linssimuotoa (levymuoto). (B1, S13, 130)

[Huom: Se mitä Ra kertoo meille tässä on, että kaikki valomuodot ovat materiaa, ja että heti kun se emittoituu, se liikkuu suoraan spiraalina kaikkiin suuntiin. Tämä luonnollisesti muodostaisi ympyräkentän, niinkuin alla selitetään. Vaikka löydökset eivät olleet tuohon aikaan vielä havaittu kun materiaali kommunikoitiin, tiedemiehet nyt tunnustavat, että galaksimme täytyy olla “pimeän aineen” ympäröimä. Katso The Science of Oneness.]

 

D. PYÖRIVÄ ENERGIA LIIKKUU ULOSPÄIN YMPYRÄMUODOSSA

KYSYJÄ: Käsitys joka minulla on juuri tällä hetkellä prosessista, käyttäen sekä sitä mitä sinä olet kertonut meille että jotain Dewey Larsonin materiaalia liittyen prosessin fysiikkaan, on että

älykäs äärettömyys laajenee ulospin kaikissa suunnissa kaikkialla. Se laajenee ulospäin tasaisesti kuin kuplan tai pallon pinta… Se laajenee ulospäin nopeuden yksiköllä tai valonnopeudella…

RA: Tämä käsitys on väärä niin kuin on mikä tahansa käsitys älykkäästä äärettömyydest. Käsitys on oikea tietyn Logoksen, tai Rakkauden, tai tämän Luojan fokuksen kontekstissa, jonka se on valinnut, sanoisimmeko, luonnonlaeikseen ja tavoiksi ilmaista niitä matemaattisesti ja toisilla tavoilla. (B2, S28, 10-11)

[Huom: Vaikuttaa siltä että Ra:n haluttomuus vastata kysymykseen täydellisesti myötäillen johtuu ainakin osittain siitä, että valon nopeus on eri muissa tiheyksissä, joista jokainen on eri taajuuden representatio.]

 

E. PYÖRIVÄT VALOENERGIAT LAAJENEVASSA PALLOMUODOSSA MUODOSTAVAT TIETTYJÄ GEOMETRIOITA ERI ULOTTUVUUKSISSA

[Huom: Taas kerran, tämä on osastoa jossa tarvitaan lisätutkimuksia tuomaan muotoon se kosmologinen design jota Ra yrittää kommunikoida. Kuten selitetty Convergencessa, tutkijat kuten Hans Jenny ovat osoittaneet, että pallomaisia Platonin kappalegeometrioita syntyy värähtelevässä nesteessä, niiden reunat muotoutuvat näkyvistä pyörreviivoista. Eräs esimerkki on tämänkaltainen:

Sen mitä me näemme nesteen värähtelyissä pätee myös tiheyksien värähtelyille. Täten jokainen tiheys on omanlainen tietty geometriansa. Muinainen veedinen hindujen kosmologia selkeästi määrittelee nämä geometriat jokaiselle tiheydelle, kaikkein todennäköisimmin Ra:n opetusten Atlantiksen perinnöstä.]

[Huom: Ra:n esityksestä meillä on selkeä kuvaus näistä energiamuodoista, jotka esittävät dimensioita, jotka nousevat Maapallolla sekä ihmisen energiakentissä. Ra saa meidät näkemään näiden energiamuotojen tärkeyden olevan siinä, että energia jatkuvasti virtaa niistä pois ja niihin, erityisetsi nooden nurkka- tai reunapisteissä, joihin Ra usein viittaa “neksuksina.”]

RA: Kuvitelkaa, jos sallitte, Maapallon moninaiset voimakentät niiden geometrisen tarkassa verkossa. Energiat virtaavat Maapallon tasoille, niinkuin te niitä kutsuisitte, magneettisesti määräytyvistä pisteistä. Johtuen kasvavasta ajatusmuotojen vääristymistä Yhden Lain ymmärryksessä, planeetalla itsessään on nähty olevan potentiaalia epätasapainoon. Rakennettiin tasapainottavia pyramidirakenteita, jotka varattiin kristalleilla jotka imivät itseensä asianmukaisen tasapainon
VAHVOISTA ENERGIAVIRROISTA, JOTKA VIRTAAVAT ERI GEOMETRISISTA ELEKTROMAGNEETTISEN SÄTEILYN KESKUKSISTA, JOTKA YMPÄRÖIVÄT JA MUOKKAAVAT PLANEETTAA.

[Huom: Kun tämä Globaali Verkko on kunnolla kartoitettu, kuten Becker-Hagensin kartta The Science of Onenessin kappaleessa 11, on todellakin helppoa nähdä miten Verkko muokkaa planeettamme maamassoja. Ja totta kai, muinaisten pyramidien sijainnit sopivat täydellisesti näihin verkon pisteisiin ja viivoihin.]

RA: Vain haamu energian virtauksista (Suureen Pyramidiin) on jäljellä johtuen näiden virtauspisteiden sijainnin muuttumisesta, mikä taas vuorostaan johtuu elektromagneettisen kentän liikkeestä planeetallanne… (B1, S4, 81-82)

RA: Valoa luova rakkaus, valo/rakkaudeksi muuttuva, virtaa planeettanne pinnalle näiden elektromagneettisen verkon pisteiden tai sisääntuloneksusten kohdilsta.

Nämä virtaukset ovat sitten saatavilla yksilöille, jotka, kuten tämä planeetta, ovat elektromagneettisen energiakenttien verkkoja joilla on sisääntulopisteet. (B1, S15, 144)

RA: Portti älykkääseen äärettömyyteen voidaan avata vain kun parantajalle on avautunut ymmärrys älykkään energian sisäänvirtauksista. Nämä ovat niinkutsuttuja paikallisen avaruus/aikanne sekä sen elektromagneettisten sisään virtaavan energian lähteiden tai neksusten Luonnonlakeja. (B1, S17, 164)

RA: Neljäs tiheys on värähtelyspektri. Teidän aika/avaruutenne jatkumo on pyörittänyt planeettanne pinnan ja teidän, galaksinne meidän terminologian mukaan, tähtenne teidän nimityksenne mukaan, tähän värähtelyyn. Tämä saa aikaan planeetan pinnan itsensä suuntaamaan elektromagneettisesti sen sisään virtaavien kosmisten voimien (älykkään energian) vastaanottovorteksit, jotka ilmaisevat itseään värähtelyverkkoina niin, että Maapallo täten voi magnetisoitua neljänteen tiheyteen, niin kuin te sitä kutsuisitte. (B1, S17, 160)

RA: ON OIKEIN ILMAISTU ETTÄ ON OLEMASSA KORRELAATIO TEIDÄN LUONNONKAPPALEIDEN ENERGIAKENTÄN JA PLANEETTOJEN VÄLILLÄ, SILLÄ KAIKKI MATERIA RAKENTUU MAGNEETTIKENTTIEN AIKAANSAAMILLA DYNAAMISILLA JÄNNITTEILLÄ.

MOLEMPIEN TAPAUSTEN VOIMAVIIVAT VOIDAAN NÄHDÄ PALJOLTI TOISIINSA MENEVINÄ LETITETTYJEN HIUKSIEN SPIRAALEINA.

TÄTEN POSITIIVINEN JA NEGATIIVINEN PUHALTAVAT JA LÄPÄISEVÄT TOISENSA MUODOSTAEN GEOMETRISIA SUHTEITA SEKÄ HENKILÖIDEN, KUTEN NIMITTÄISITTE MIELI/KEHO/HENKI-KOMPLEKSIA, ETTÄ PLANEETTOJEN ENERGIAKENTISSÄ.

(B2, S49, 124)

RA: Näistä (positiivisista) adepteista tulee tällöin rakkauden ja valon eläviä kanavia, ja he kykenevät kanavoimaan tätä hehkua suoraan planeetan energianeksusten verkkoon. (B2, S50, 131)

 

F. VÄRÄHTELYN / TIHEYDEN MUUTOS

KYSYJÄ: Kun puhutaan nopeasta muutoksesta, joka on tapahtunut toisen tiheyden olennon (apinaolennot) fyysisestä ruumiista kolmanteen tiheyteen (ihmiset), tämä tapahtui sinun mukaasi noin puolessatoista sukupolvessa. Kehon karvoitus katosi ja nämä olivat rakenteellisia muutoksia.

Olen tietoinen Dewey B. Larsonin fysiikasta, joka on sanonut että kaikki on liikettä tai värähtelyä. Olenko oikeassa olettaessani että perusvärähtely, josta tämä fyysinen maailma muodostuu, on muuttumassa, mikä näin luo toisen joukon parametreja, sanoisimmeko, tässä lyhyessä ajassa tiheyden muutosten välillä, mikä mahdollistaa uuden tyyppisen olennon? Olenko oikeassa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, S20, 184)

 

II. ENSIMMÄINEN TIHEYS = TULI, ILMA, MAA JA VESI

A. ENSIMMÄINEN TIHEYS EI OLE TIETOINEN JA, ALUKSI, SE ON MUODOTON

KYSYMYS: Kun ensimmäinen tiheys muodostuu, meillä on tuli, ilma, maa ja vesi. Jossain kohtaa on ensimmäinen elämän liikahdus kohti tietoisuutta. Voisitko kuvata tätä?

RA: Ensimmäinen tai punaisen säteen tiheys, vaikka kasvu sitä houkuttelee, ei ole kunnollisessa värähtelyssä niille olosuhteille jotka ovat sopivia tietoisuuden kipinän syttymiselle. (B2, S41, 87)

 

B. ILMA JA TULI TUOVAT MUODON MAALLE JA VEDELLE

KYSYMYS: Voitko kertoa minulle miten, ensimmäisessä tiheydessä, tuuli (ilma) ja tuli opettavat maata ja vettä. (B4, S78, 32)

RA: Muodottomuuden ilma ja tuli kirjaimellisesti valaisevat ja muokkaavat muodotonta, sillä maa ja vesi olivat, ajattomassa tilassa, ei-muotoutuneita. Kun tulen ja ilman aktiiviset periaatteet puhaltavat ja polttavat sitä joka hoivaa tulevaa, vesi oppii muuttumaan mereksi, järveksi ja joeksi, ja maa oppii tulemaan muokatuksi, ja molemmat tarjoavat mahdollisuuden elämän synnylle. (B4, S78, 32)

 

III. TOINEN TIHEYS = ELÄIMET, KASVIT JA MINERAALIT

A. KYSYMYS: MITEN KAUAN TOINEN TIHEYS KESTI TÄLLÄ PLANEETALLA?

RA: Se on pitkäkestoisin tiheytenne. Se kesti arviolta 4.6 miljardia vuotta. (B4, S76, 13)

KYSYMYS: Ra:n kolmannen tiheyden loppu oli samaan aikaan kuin tämän planeetan toinen tiheys alkoi. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S89, 124)

RA: Tämä pitää suurin piirtein paikkansa.

KYSYMYS: Muuttuiko Venus neljännen tiheyden planeetaksi tuolloin? (B4, S89, 124)

RA: Näin kävi.

 

B. MINKÄ TYYPIN TOISEN TIHEYDEN OLENNOT VOIVAT SIIRTYÄ KOLMANTEEN TIHEYTEEN?

KYSYMYS: Oletetaan yksilöllinen toisen tiheyden olento, joka on valmis siirtymään kolmanteen tiheyteen. Olisiko tämä toisen tiheyden olento eläin?

RA: On olemassa kolmen tyyppisiä toisen tiheyden olentoja jotka henkistyvät (eli siirtyvät kolmanteen tiheyteen),

1. Kaikkein yleisin on eläimet.

2. Toiseksi yleisin on puut,

3. Kolmas on mineraalit. Joskus tietty paikka muuttuu yksilöllisesti energisoiduksi sen vastaanottaman ja antaman rakkauden tähden suhteessa kolmannen tiheyden olentoon jonka kanssa se on muodostanut suhteen. Tämä on kaikkein harvinaisin siirtymä. (B4, S94, 177)

 

C. KYSYMYS: MITEN TOISEN TIHEYDEN OLENNOT MUUTTUVAT HENKISTYNEIKSI?

RA: Olennot eivät muutu henkistyneiksi. Ne tulevat tietoisiksi älykkäästä energiasta jokaisessa osassa, solussa tai atomissa niiden olemuksessa.

Tämä itsetietoisuus tulee sisältä, vaikka tietyt kokemukset olisivatkin katalyytteja. Väistämätön veto kohti lopullista itsen tajuamista on olemassa. (B1, S94, 177)

 

D. KOLMANNEN TIHEYDEN OLENTO VOI SAADA AIKAAN ITSETIETOISUUDEN LEMMIKEILLEEN

RA: Paljon samalla tavoin kuin puettaisiin vaate päälle, niin kolmannen tiheytenne olennot voivat investoida tai pukea joillekin toisen tiheyden olennoille tietoisuuden itsestä. Tämä usein tapahtuu niin kutsuttujen lemmikkien avulla. Se on myös tapahtunut muiden keinojen kautta. Näihin kuuluu monet niin kutsutut uskonnolliset harjoitukset jotka personoivat ja lähettävät rakkautta eri toisen tiheyden luonnollisille olennoille heidän ryhmämuodossaan. (B1, S14, 134)

Itsetietoisuuden kehittyminen tapahtuu myös ilman tuollaista erillistä pukemista, koska pyörivän valon ylöspäin pyrkivä viiva kutsuu aina kaikkia liikkumaan ylöspäin yhdestä tietoisuudesta toiseen, korkeampaan tietoisuuteen — mutta se kestää pidemmän ajan kun mitään pukemista ei tapahdu. (B1, S14, 135)

 

E. AJATUSMUODOT

RA: Ajatusmuoto-olennot elävät pelosta…

Jotkut ovat olemassa astraalitasolla. Toiset odottavat Maapallon pinnalla. Käsityksemme on, että tämänkaltainen tieto ei ole tärkeää. (B2, S43, 101)

 

IV. KATSAUS KOLMANNESTA TIHEYDESTÄ SEITSEMÄNTEEN

RA: Kolmannen tiheyden olennolla, koska hänellä on potentiaali täydelliseen itsetietoisuuteen, täten on potentiaali kaikkien energiakeskusten minimaktivaatioon. Neljäs, viides ja kuudes tiheys ovat niitä jotka hienosäätävät näitä korkeampia energiakeskuksia. Seitsemäs tiheys on loppuunsaattamisen ajattomuuteen tai ikuisuuteen kääntymisen tiheys. (B2, S41, 89)

RA: NELJÄNNEN TIHEYDEN INTENSITEETTI ON SE JOSSA HIENOSÄÄDETÄÄN RAAKAA VEISTOSTA. KUITENKIN, KOLMANNESSA TIHEYDESSÄ PATSAS TYÖSTETÄÄN TULESSA.

Tämä on sellainen intensiteetti joka ei ole neljännen, viidennen, kuudennen tai seitsemännen tiheyden ominaisuus. (B4, S29, 20)

RA: Neljännessä ja viidennessä tiheydessä positiivinen polariteetti toimii ilman tarvetta negatiiviselle polariteetille ja toisinpäin. On huomattava, että yritettäessä saada kolmannen tiheyden olentoja valitsemaan polariteetti, kehittyy näiden polariteettien välille aika paljon interaktiota.

Kuudennessa tiheydessä, ykseyden tiheydessä, kahden polun tulee yhtyä. Tämä ei ole vaikeaa positiiviselle polariteetille joka lähettää valo/rakkautta kaikille muille itseilleen. Itseään palvelevaksi polarisoituneille olennoille se on tarpeeksi vaikeaa että jossain kohtaa joutuu hylkäämään negatiivisen polariteetin. (B4, S31, 31)

 

V. KOLMANNEN TIHEYDEN ULKOPLANETAARISET OLENNOT = IHMISIÄ

[Wilcock huomauttaa: Tässä Dr. Childers alunperin otti mukaan valaat ja delfiinit kolmannen tiheyden olennoiksi, mutta idea ei saa vastakaikua Ra:n lainauksessa. Kuten näemme alla olevista lainauksista, koko galaksimme valitsi “pystyssä seisovan kaksijalkaisen muodon jolla on vastakkaiset peukalot” kaiken kolmannen tiheyden tietoisuuden kehoiksi.]

A. MIKÄ ON KOLMANNEN TIHEYDEN TARKOITUS?

RA: Kolmanteen tiheyteen inkarnoitumisen tarkoitus on oppia rakkauden tavat. (B4, S82, 67)

 

B. MITEN PITKÄÄN KOLMAS TIHEYS KESTÄÄ?

KYSYMYS: Kolmas tiheys on, suhteellisesti puhuen, silmänräpäys, sormien näpsäytys ajassa verrattuna muihin. Miksi se on niin lyhyt verrattuna ensimmäiseen ja toiseen tiheyteen?

RA: Kolmas tiheys on valinta. Valintaa tulee edeltää perustuksen rakentaminen, illuusion perustaminen ja kelvollisuus sille mikä voidaan tehdä henkisesti kelvolliseksi.

Loput tiheydet ovat jatkuvaa valinnan hienosäätöä. Valinta on, niinkuin sen esitit, hetken pituinen mutta se on se akseli jonka päällä luomakunta pyörii. (B4, S76, 13-14)

RA: Me olemme tietoisia luomuksista joissa kolmas ulottuuvuus on pitkäkestoisempi, jotta annettaisiin Luojalle erilainen kokemus. Tämän luomuksen on sen Logos hieman tiivistänyt enemmän kuin muut ovat valinneet tehdä. Tämä luomus näyttäytyy meille varsin elävänä. (B4, S76, 14)

 

C. MITÄ VAADITAAN OLENNOLTA KOLMANNESSA TIHEYDESSÄ?

KYSYMYS: Mitä vaaditaan jotta voi olla kolmannessa tiheydessä?

RA: Yksi vaatimus kolmannelle tiheydelle on, nimittäin itsetietoisuus tai tajunta itsestä. Kehon tulee kyetä abstraktiin ajatteluun. Perusvaatimus on rationaalisen ja intuitiivisen ajattelun yhdistelmä. (B1, S19, 179)

 

D. KOLMANNESSA TIHEYDESSÄ ON ENEMMÄN KATALYYTTIA

RA: Mieti toisen tiheyden olentoa, esimerkiksi puuta. Se on itseriittoinen. Mieti kolmannen tiheyden olentoa. Sen fyysisen kehon heikentyminen on suunniteltu vääristämään olentoja kohti taipumusta olla toistensa kanssa tekemisissä. Täten oppiläksyt jotka lähestyvät rakkauden tuntemista voivat alkaa.

Nopein tapa oppia on olla tekemisissä muiden itsejen kanssa. Tämä on paljon suurempi katalyytti kuin itsen kanssa toimiminen. Itsen kanssa toimiminen ilman muita on sama kuin eläisi ilman peiliä. Tällöin itse ei voi nähdä oman olemuksensa hedelmiä.(B1, S19, 180)

 

E. MUUTOKSET KOLMANNEN TIHEYDEN TIETOISUUDESSA OVAT SUUREMPIA KUIN NELJÄNNESSÄ TAI VIIDENNESSÄ TIHEYDESSÄ

RA: Tietoisuudessa ei ole paljoakaan tehtävää neljännessä tai viidennessä tiheydessä verrattuna kolmannessa tiheydessä tehtävään työhön. (B2, S48, 119)

 

VI. KOLMANNEN TIHEYDEN SISÄTASOT = ASTRAALISET JA DEVAKAANISET TASOT

A. ASTRAALISET JA DEVAKAANISET TASOT

KYSYMYS: Kuinka monta tasoa meillä on kolmannessa tiheydessä tällä hetkellä?

RA: Kolmannella tiheydellä on ääretön määrä tasoja. [Huom: Muualla Ra selittää että jokaisen tiheyden tasolla on ääretön määrä oktaaveja oktaavien sisällä.]

KYSYMYS: Olen lukenut, että on olemassa 7 astraalitasoa ja 7 devakaanista tasoa. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Puhut eräistä suuremmista eroista sisäisissä tasoissanne. Se pitää paikkansa. (B1, S17, 168)

KYSYMYS: Kuka asuu astraali- ja devakaanisilla tasoilla? (B1, S17, 168)

RA: Astraalitasot eroavat matalien tasojen ääripään ajatusmuodoista valaistuneisiin korkean tason olentoihin jotka ovat omistautuneet opettamaan ja oppimaan korkeammilla astraalitasoilla. Devakaanisilla tasoilla on niitä jotka ovat vielä lähempänää rakkaus/valon päävärähtelyjä.

Näiden tasojen tuolla puolen on muitakin. Näkymättömät, tai sisäiset, kolmannen tiheyden tasot ovat niiden asuttamia joilla ei ole kehokompleksia niinkuin teillä on; he eivät kerää henki/mieli-kompleksien ympärilleen kemiallista kehoa. Korkeammilla tasoilla halu kommunikoida tietoa alemmas ulkoisille olemassaolon tasoille muuttuu pienemmäksi johtuen intensiivisestä oppimis/opetuksesta joka näillä tasoilla tapahtuu.

 

B. URANTIA-KIRJA

KYSYMYS: Kuka kommunikoi Urantia-kirjan?

RA: Tämä oli joukko ruumiittomia olentoja omilta Maapallon tasoiltanne, niinkutsutuilta sisätasoilta. Tämä materiaali ei ole peräisin Liitolta. (B1, S14, 141)

 

C. MITEN REINKARNAATIO TOIMII?

RA: Illuusio syntyy valosta, tai oikeammin mutta vähemmän ymmärrettävästi, valo/rakkaudesta. Tämä vaihtelee intensiteetissä. Olennon henkikompleksi liikkuu (spiraalimaisesti pyörivää) valoviivaa kunnes valo kasvaa liian kirkkaaksi, jona hetkenä olento lakkaa. Olento on voinut juuri ja juuri saavuttaa kolmannen tiheyden tai olla erittäin, erittäin lähellä kolmannen tiheyden kokemuksen lopettamista.

RA: Jotkut inkarnoituvat automaattisesti, eli ilman minkäänlaista tietoista itsetietoisuutta henkisen evoluution prosessista. He ovat Suojelijoiden siipien alla, olentojen joita te saatatte kutsua enkeleiksi. (B2, S48, 121)

RA: Kun olento tulee tietoiseksi henkisen evoluution mekanismista, se järjestää ja sijoittaa ne olennot ja oppiläksyt jotka ovat tarpeellisia maksimaalisen kasvun ja polariteetin ilmaisulle inkarnaatiokokemuksessa ennen kuin unohdus tapahtuu.

Tämän ainoa heikkous on, että jotkut olennot yrittävät oppia liian paljon yhden inkarnaatiokokemuksen aikana, niin että katalyytin intensiteetti epäjärjestää olennon ja sitä ei käytetä maksimaalisella tavalla niin kuin oli tarkoitettu.(B2, S48, 122)

 

D. MITEN REINKARNAATIOT FYYSISYYTEEN ALLOKOIDAAN?

RA: Olennot, jotka toivovat saavansa kriittisen tarpeellisen kokemuksen muuttuakseen sadonkorjuukelpoisiksi inkarnoituvat korkeammalla prioriteetilla kuin ne, jotka ilman suurempaa mahdollista epäilystä joutuvat kokemaan tämän tiheyden kuitenkin uudelleen. (B1, S17, 169)

 

E. VOIMMEKO ME VALITA VANHEMPAMME?

KYSYMYS: Kun inkarnaatio lakkaa olemasta automaattinen, voiko olento päättää milloin hänen tarvitsee inkarnoitua oman oppimisensa hyödyksi. Valitseeko hän vanhempansa? (B1, S21, 194)

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Tällä hetkellä kuinka suuri osuus tänne inkarnoituvista olennoista tekevät omat valintansa?

RA: Noin 54%. (B1, S21, 194)

 

F. VOIMMEKO ME KASVAA ENEMMÄN KOLMANNESSA TIHEYDESSÄ KUIN INKARNAATIOIDEN VÄLISSÄ?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, S10, 113)

 

G. ENEMMÄN HENKILÖKOHTAISTA APUA ON SAATAVILLA SISÄTASOILTA

Jim McCarty: “Henkilökohtaiset oppaat ja opettajat planeettamme sisätasoilta ovat suuressa osassa tarjotessaan henkilökohtaista informaatiota. Mene heidän luokseen jos haluat tietoa terveydestäsi tai muista tietyistä ongelmista. Mene ulkopuolisten lähteiden luo kysymyksissä jotka ylittävät ajan ja paikan. Jos sillä on merkitystä vähemmän 10 tuhannen vuoden päästä kuin nyt, se ei mahdollisesti ole universaali kysymys.” (B5, 30)

 

VII. FYYSINEN KEHO ON TARPEELLINEN JOKAISESSA TIHEYDESSÄ TAPAHTUVALLE KASVULLE — POISLUKIEN KAHDEKSAS

KYSYMYS: Oliko fyysinen keho työkalu, joka on suunniteltu kiihdyttämään mielen evoluutiota?

RA: On ehkäpä tarkemmin ilmaistu että keltaisen säteen fyysinen keho on tarpeen, jota ilman mieli/keho/henki-kompleksi ei kykene millään tahdilla tavoittelemaan evoluutiota. Keho/mieli/henki-kompleksilla on olemassaolo, joka on riippumaton mistään tietystä fyysisestä muodosta.

Kuitenkin, kehittyäkseen, muuttuakseen, oppiakseen ja manifestoidakseen Luojan, fyysinen keho, joka on sovelias kullekin tiheydelle, on tarpeellinen. Kysymyksesi olettaa, että fyysinen keho kiihdyttäisi kasvua. Tarkempi kuvaus on, että ne sallivat kasvun. (B5, S105, 183)

 

VIII. NELJÄS TIHEYS NIILLE JOTKA OVAT POSITIIVISESTI SUUNTAUTUNEITA

A. MIKÄ MÄÄRITTÄÄ SEN PÄÄSETKÖ SIIRTYMÄÄN NELJÄNTEEN TIHEYTEEN?

RA: Neljänteen tiheyteen siirtymisen vaatimus on kyky kättää, toivottaa tervetulleeksi ja nauttia Yhden Äärettömän Luojan valkoista valoa tietyllä intensiteetillä. (B4, S82, 71)

RA: Se on jokaisen yksilön violetin säteen intensiteetin funktio. (B2, S43, 103)

 

B. MILLAINEN ON NELJÄS TIHEYS?

RA: Ei ole soveltuvia sanoja. Me voimme ainoastaan sanoa mitä se ei ole ja approksimoida sitä mitä se on. Neljännen tiheyden tuolla puolen kykymme kuvata tiheyksiä muuttuu rajoitetummaksi kunnes meillä ei ole enää sanoja. (B4, S82, 71)

1. Se käyttää tietyn tyyppistä kaksijalkaista kehoa joka on paljon tiheämpi tietoisuudessa ja enemmän täynnä elämää. Se ei käytä teidän raskaita kemiallisia kehojanne. (B1, S16, 157)

2. Neljännessä tiheydessä ei puhuta, ellei niin valita. Yksilö on tietoinen muiden ajatuksista ja värähtelyistä.

3. Se on myötätunnon ja kolmannen tiheyden surujen ymmärtämisen taso.

4. Se on taso joka pyrkii kohti viisautta tai valoa.

5. Se on taso jolla julistetaan yksilöllisiä eroja vaikka ne automatisesti harmonisoituvat ryhmäkonsensuksessa. (B1, S16, 157)

6. Siellä ei ole epäharmoniaa omassa itsessä eikä muiden välillä. Ei ole mahdollisuuksien rajoissa aiheuttaa epäharmoniaa millään tavalla. (B1, S16, 157)

7. Kun sairaus on läsnä, se parantuu helposti. (B1, S16, 157)

RA: Neljäs tiheys on paljastetun informaation tiheys. Itset eivät ole piilossa itseltä tai toisilta. Epätasapainot tai vääristymät jotka ovat tuhoisaa luonnetta näyttäytyvät kaikkein ilmiselvimmillä tavoilla, kehon toimiessa itsensä ilmentämisen koneresurssina [Muistathan että ACIM kutsuu kehoa mielen oppimisvälineeksi].

Taudit kuten syöpä ovat erittäin myöntyväisiä itsensä parantamiselle heti kun yksilö ymmärtää tuhoavan vaikutuksen mekanismin. (B2, S40, 82)

RA: Neljäs tiheys on täynnä myötätuntoa. Tämä myötätunto on hulluutta kun se nähdään viisauden silmin. Se on kolmannen tiheyden pelastus, mutta luo epäsuhdan lopulliseen olennon tasapainoon. (B2, S42, 95)

 

C. TARVE SYÖDÄ RUOKAA OPETTAA KÄRSIVÄLLISYYTTÄ

KYSYMYS: Onko fyysinen keho samanlainen siihen mikä on kolmannessa tiheydessä? (B2, S43, 103)

RA: Kemialliset elementit eivät ole samoja. Kuitenkin, ulkonäkö on hyvin samankaltainen.

KYSYMYS: Onko tarpeen syödä ruokaa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B2, S43, 103)

KYSYMYS: Tämä tarkoittaa, että jonkinlainen sosiaalinen katalyytti, kuten tarve tehdä työtä jotta saisi ruokaa, on aktiivinen neljännessä tiheydessä. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Neljännen tiheyden olennon halu palvella ja valmistella ruoka-aineet on äärimmäisen yksinkertainen johtuen kasvaneesta kommunikaatiosta olennon ja ruoka-aineiden välillä. Täten, tarvittava työ ruoan hankkimiseksi ei ole merkittävä katalyytti. Mutta mukana on kuitenkin katalyytti. Se on tarve syödä ruokaa. Ruoan syömistä ei pidetä tärkeänä neljännen tiheyden olennoille ja täten se auttaa opettamaan kärsivällisyyttä. (B2, S43, 104)

KYSYMYS: Miten se opettaa kärsivällisyyttä?

RA: Toisten palvelemisen lopettaminen siksi ajaksi että saa ruokaa syödyksi tarkoittaa kärsivällisyyteen vetoamista. (B2, S43, 104)

 

D. SOSIAALINEN MUISTIKOMPLEKSI ON NELJÄNNEN TIHEYDEN ILMIÖ (B2, S38, 72)

RA: Työ, joka saadaan aikaan positiivisessa neljännessä tiheydessä, on se työ jolla positiivinen sosiaalinen muistikompleksi, kun se on hitaasti asteittain saanut harmonisesti integroitua itsensä, ryhtyy avustamaan niitä jotka ovat vähemmän positiivisesti suuntautuneita, jotka etsivät heidän apuaan.

Saavutetaan yhä suurempia ja suurempia ymmärryksen tai myötätunnon intensiteettejä. Tämä intensiteetti jatkuu kunnes sopiva valon intensiteetti on tervetullut. Tämä on neljännen tiheyden sadonkorjuu. (B2, S48, 119)

KYSYMYS: Missä kohtaa planeetta saavuttaa sosiaalisen muistin?

RA: Kun sen koko lauma olentoja etsii tai on suuntautunut yhdellä tietyllä tavalla. Silloin tämä ryhmämuisti, joka on yksilöiltä kadonnut mielen puun juurista, tulee tunnetuksi yhteiskunnalliselle kompleksille, mikä luo sosiaalisen muistikompleksin. (B2, S48, 119)

RA: Kun mieli/keho/henki-lauma muuttuu kykeneväiseksi muodostamaan sosiaalisen muistikompleksin, jokaisen olennon kaikki kokemukset ovat saatavilla koko kompleksille. (B2, S47, 111)

 

E. ONKO NELJÄNNEN TIHEYDEN OLENTO NORMAALISTI NÄKYMÄTÖN MEILLE?

RA: Neljännen tiheyden olento on, omasta halustaan, näkymätön kolmannelle tiheydelle. Neljännen tiheyden on mahdollista tulla kolmannelle näkyväksi. Kuitenkin, neljännen tiheyden olennon tulee keskittyä varsin vaikeaan värähtelykuvioon tai kompleksiin — joka on se kolmas tiheys mitä te koette. (B1, S12, 126)

 

F. SILLÄ ON KÄSITYS RAKKAIDEN TOISTEN ITSEJEN SUOJELUSTA

RA: Impulssi suojella rakastettuja toisia itsejä on se mikä pysyy läpi neljännen tiheyden, tiheyden joka on valtoimenaan myötätuntoa. (B2, S33, 48)

 

G. ELÄMÄN PITUUS JA SYKLIN KESTO

RA: Tyypillinen inkarnaation pituus tai ”elinikä” harmonisessa neljännessä tiheydessä on arviolta 90 tuhatta vuottanne niin kuin mittaatte aikaa. (B2, S43, 102)

KYSYMYS: Miten pitkä on kokemussykli neljännessä tiheydessä meidän vuosissa mitattuna?

RA: Sykli kestää arviolta 30 miljoonaa vuottanne jos olennot eivät ole kykene sadonkorjuuseen aiemmin. (B2, S43, 103) [HUOM: Muistathan että kolmannen tiheyden sykli on 75 tuhatta vuotta.]

 

IX. NELJÄS TIHEYS NEGATIIVISEN ORIENTAATION VALINNEILLE

KYSYMYS: Voitko antaa minulle jonkinlaisen kuvan siitä minkälaiset ovat olosuhteet negatiivisessa neljännessä tiheydessä eli itseään palvelevalla planeetalla?

RA: Planeetan olosuhteisiin negatiivisessa neljännessä tiheydessä kuuluu jatkuva olentojen ojennus ja uudelleenkohdistaminen kun pyritään muodostamaan kokonaisenergiaa hallitsevia kuvioita. Varhainen neljäs tiheys on kaikkein intensiivisintä kamppailua.

Kun on saatu aikaan nokkimisjärjestys ja kaikki ovat kamppailleet kunnes on vakuutettu muille, että ollaan valtahierarkian asianmukaisessa järjestyksessä, sosiaalinen muistikompleksi alkaa. Neljännen tiheyden telepatian ja läpitunkevien ajatusten vaikutusta käytetään aina hierarkian huipullaolijoiden hyväksi. (B2, S38, 73-74)

RA: Neljännessä tiheydessä taistelussa käytettävät menetelmät ovat mentaalisia ennemminkin kuin konkreettisia aseita. (B3, S63, 123)

 

X. VIIDES TIHEYS

A. VIIDES TIHEYS ON VIISAUDEN TIHEYS

KYSYMYS: Valmistuminen viidenteen tiheyteen on violetin säteen funktio koko muistikompleksille. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa, vaikka viidennessä tiheydessä olento voi valita oppivansa joko sosiaalisena muistikompleksina taikka keho/mieli/henki-kompleksina. Viisauden tiheys on äärimmäisen vapaa tiheys kun taas myötätunnon oppitunnit, jotka johtavat viisauteen, pakostakin liittyvät muihin itseihin. (B2, S43, 103)

 

B. YHDEN LAKI HYVÄKSYTÄÄN TIETOISESTI

RA: Viides tiheys on äärimmäisen valkoinen värähtelyltään. (B2, S57, 50)

KYSYMYS: Missä kohtaa tiheyksiä on tarpeellista olennolle tulla tietoiseksi Yhden Laista jotta se voi jatkaa kehittymistään?

RA: Viidennen tiheyden sadonkorjuu on niiden jotka hyväksyvät Yhden Lain kunnian ja velvollisuuden. (B1, S16, 157)

 

C. AMBROSIAA SYÖDÄÄN, MUTTA SE EI OLE KATALYYTTI

KYSYMYS: Arvaan että viidennessä tiheydessä ei ole tarpeen syödä ruokaa. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Kuitenkin, keho tarvitsee ruokaa jota voidaan valmistaa ajatuksen avulla — nektaria tai ambrosiaa tai valolientä joka hehkuu kultaisen valkoisena. (B2, S43, 104)

KYSYMYS: Opettaako kehon tankkaaminen, eli onko se katalyytti oppimiselle?

RA: Viidennessä tiheydessä se on lohtu niille samanmielisille jotka ovat kerääntyneet jakamaan tämän liemen, näin muuttuen yhdeksi valossa ja viisaudessa samalla kun he liittävät sydämensä ja kätensä yhteen fyysisessä toiminnassa. Siitä tulee pikemminkin lohdutus kuin katalyytti oppimiselle. (B2, S43, 105)

 

D. FYYSINEN ULKOMUOTO

KYSYMYS: Näyttävätkö jotkut heistä meiltä? Voisivatko he käydä Maapallon ihmisistä?

RA: Tämä pitää paikkansa. Ne jotka ovat tällaisia ovat kaikkein useimmiten viidettä tiheyttä. (B3, S53, 22)

KYSYMYS: Oletan että sama vastaus pätee myös Orionin ryhmään. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B3, S53, 22)

RA: Viidennessä tiheydessä fyysisen kompleksin manifestaatio on yhä enemmän tietoisen mielikompleksin kontrollin alaisuudessa. Täten viidennen tiheyden olento voi hajottaa yhden manifestaation ja luoda toisen. (B4, S90, 136)

 

F. VALO ON TYÖKALU

RA: Viidennessä tiheydessä valo on yhtä näkyvä työkalu niinkuin on teidän kynänne kirjoittamisessa. (B3, S67, 131) (HUOM: Katso aihe #55: Valon kanssa työskentely.)

 

XI. RA ON KUUDETTA TIHEYTTÄ

RA: Kuudes tiheys on valkoinen kultaisella ominaispiirteellä. Tämä ominaispiirre liittyy viisauden sekoittumiseen myötätunnon kanssa, joka on opittu neljännessä tiheydessä. (B2, S33, 50)

RA: Olen kuudetta tiheyttä ja etsin vahvasti seitsemättä tiheyttä. Sadonkorjuu meille on vasta (arviolta) 2.5 miljoonan tiedän vuotenne päässä, ja on toiveenamme olla valmiina sadonkorjuuseen sen lähestyessä meidän avaruus/aika-jatkumossa. (B1, S14, 138)

KYSYMYS: Ja valmistaudutteko tähän sadonkorjuuseen tuottamanne palveluksen avulla?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, S14, 139)

KYSYMYS: Voitko kuvata Ra:n käyttämiä tekniikoita palveluksen suunnan etsimisessä?

RA: Paljon jää pois käsitteistä kun ne kommunikoidaan tiheydestä toiseen, ja kuudennen tiheyden käsittely on väistämättä suuresti vääristynyttä. Kuitenkin, me koetamme vastata.

Me etsimme Luojaa yhteisen kokemuksen tasolla josta te olette kykeneväisiä saamaan tietoa. Sen sijaan, että ympäröisimme itsemme valolla, me olemme muuttuneet itse valoksi. Ymmärryksemme on, että ei ole olemassa muuta materiaalia kuin valo.

Tekniikkamme ovat äärettömän hienovarainen jatkumo tasapainotusprosesseja, joita te alatte nyt kokea.

Me etsimme ilman polariteettia. Näin me emme turvaudu mihinkään ulkopuoliseen voimaan, vaan etsintämme on muuttunut sisäistetyksi meidän muuttuessamme valo/rakkaudeksi ja rakkaus/valoksi.

Me etsimme tasapainoja rakkauden ja viisauden välillä, jotka yhä enemmän ja enemmän sallivat ymmärryksen meidän kokemuksistamme tiedottua niin, että me voimme yhä vain lähestyä ja lähestyä ykseyttä Yhden Luojan kanssa, mitä me niin iloisesti etsimme.(B3, S64, 98)

 

XII. SEITSEMÄS TIHEYS

RA: Seitsemännen tiheyden olento, valmis olento, Luoja joka tuntee Itsensä, akkumuloi massaa (eli henkistä massaa) ja sulloutuu yhteen Yhdeksi Luojaksi jälleen kerran (oletettavasti sen astuessa kahdeksanteen tiheyteen). (B2, S39, 75)

RA: Seitsemännellä tiheydellä on osia, jotka, vaikka meille niitä on opettajamme kuvanneet, pysyvät mysteereinä. Me olemme kokeneet hyvin paljon katalyyttia jota tässä oktaavissa meille on ollut tarjolla, ja opettajamme ovat työskennelleet kanssamme mitä huolellisimmin, jotta me voisimme olla yhtä kaiken kanssa, niin että sitten kun paluumme tapahtuu suureen luomakunnan kaikkeuteen, se tulee olemaan loppuunsaatettu. (B4, S81, 58)

 

XIII. KAHDEKSAS TIHEYS ON KORKEIN TIHEYS

KYSYMYS: Yhden Laki on todella universaali luodessaan edistystä kohti kahdeksatta tiheyttä kaikissa galakseissa. Pitääkö paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. On äärettömästi muotoja, ääretön määrä ymmärryksiä, mutta edistys on yksi. (B1, S16, 156)

RA: Älykäs äärettömyys tuodaan älykkääseen energiaan kahdeksannesta tiheydestä. (B1, S14, 141)

 

XIV. SEURAAVA OKTAAVI ALKAA KAHDEKSANNEN TIHEYDEN LOPPUUNSAATTAMISELLA

RA: Kahdeksas tiheys toimii myös alkutiheytenä tai ensimmäisenä tiheytenä seuraavalle tiheyksien oktaaville.

KYSYMYS: Tahdotko sanoa, että tiheyksien oktaaveja on ääretön määrä?

RA: Me emme voi puhua varmalla tiedolla kaikista luomakunnista. Me tiedämme vain, että niitä on äärettömästi. Me oletamme äärettömän määrän oktaaveja.

Kuitenkin meille ovat omat opettajamme iskostaneet, että luomakunnassa vallitsee mysteeriin verhottu ykseys jossa kaikki tietoisuus periodisesti sulautuu yhteen ja alkaa taas uudestaan. Me ymmärrämme tämän olevan luonteeltaan syklistä. (B2, S28, 15)

[Huom: On mahdollista, että tämä voisi liittyä kaikkien galaksien yhteensä muodostamaan makrogalaksiin Universumissa kokonaisuutena, ja sen käyttäytymiseen liittyen sen laajentumiseen ja lopulliseen supistumiseen.]

XV. AKAASISET TIEDOSTOT

 

RA: Älykäs äärettömyys tuodaan älykkääseen energiaan kahdeksannesta tiheydestä. Edgar Cayce käytti tätä kanavaa tarkastelemaan nykyhetkeä, joka ei ole se jatkumo minkä nyt koette vaan planeettanne potentiaalinen sosiaalinen muistikompleksi — jota te nimitätte ”Akaasisiksi tiedostoiksi”. (B1, S14, 141)

 

XVI. AIKA/AVARUUS TOIMII KOLMANNEN TIHEYDEN SISÄTASOLLA

(HUOM: Oletettavasti tämä on se mitä myös nimitetään astraalitasoksi)

A. INKARNAATIO VIE SINUT AIKA/AVARUUDESTA AVARUUS/AIKAAN

RA: Inkarnaatioprosessiin kuuluu inkarnoituminen aika/avaruudesta avaruus/aikaan. (B3, S69, 145)

 

B. AIKA/AVARUUDESSA NÄKYY ”KUVA” TAPAHTUMISTA ERI AIKOINA

KYSYMYS: Olennon käydessään läpi kuolonprosessin kolmannessa tiheydessä se löytää itsensä aika/avaruudesta. Kuvailisitko sitä? (B3, S71, 158)

RA: Avaruus/ajassa eri materiaalisten objektien spatiaaliset sijainnit, jotka kaikki ilmestyvät näkökenttään samalla ajan hetkellä, tuottavat konkreettisen viitekehyksen illuusiolle tilasta. Aika/avaruudessa epätasaisuus (eli havaitut erot?) lepää sen harteilla mitä te nimitätte ajaksi. Tämä ominaisuus tekee olennoista ja kokemuksista konkreettisia suhteellisessa mielessä.

 

C. HIUKKASET LIIKKUVAT VALOA NOPEAMMIN AIKA/AVARUUDESSA

Teidän viitekehyksessänne jokainen hiukkanen, taikka ydinvärähtely, liikkuu nopeudella joka lähestyy valonnopeudeksi nimittämäänne vauhdilla superluminaalisten vauhtien suunnasta (suurempi-kuin-valonnopeus).

 

D. KAIKKI VOIDAAN KÄYDÄ LÄPI JA ANTAA ANTEEKSI AIKA/AVARUUDESSA

Näillä metafyysisillä tasoilla on suuri määrä aikaa, jota voidaan käyttää aiempien aika/avaruuden inkarnaatioiden oppien ja opetusten läpikäyntiin ja uudelleenläpikäyntiin.

Näiden alueiden äärimmäinen valuvuus tekee mahdolliseksi penetroida monia asioita, jotka tulee absorboida ennen olennon parantumisprosessin päättymistä. Jokainen olento sijaitsee jonkin verran liikkumattomassa tilassa avaruudessa — paljon samalla tavoin kuin te sijaitsette avaruus/ajassa jonkin verran liikkumattomassa tilassa ajassa (eli ei sillä että avaruus/aika olisi muuttumaton, vaan että meillä ei ole kontrollia siitä miten aika virtaa).

Parantumisprosessissa tulee olemaan mukana auttajia. Prosessiin kuuluu kokemusten näkeminen olennon kokonaiskokemuksen taustaa vasten, itselle anteeksi antaminen kaikista niistä harha-askelmista joita inkarnaation aikana tuli tehtyä kun ei nähty itselle annettuja vihjeitä, ja, lopulta, huolellinen tarpeiden arviointi seuraavia oppeja koskien.

Tämän kaiken tekee Korkein Itse kunnes olento on tullut tietoiseksi avaruus/ajassa tästä prosessista ja henkisen evoluution keinoista, jolloin olento alkaa tietoisesti itse ottaa osaa kaikkiin päätöksiin. (B3, S71, 157)

RA: Avaruus/ajassa ei ole mahdollista määrittää tapahtumien suuntaa inkarnaation ulkopuolella, vaan ainoastaan korjata sen hetkisiä epätasapainoja.

Toisaalta aika/avaruudessa ei ole mahdollista korjata mitään epätasapainoisia tekoja, vaan lähinnä havaita epätasapainot ja näin antaa anteeksi itselle siitä mikä on.

AIKA/AVARUUDEN ETU ON YLEISKUVAN VALUVUUS. AVARUUS/AJAN ETU ON SE ETTÄ PIMEYDESSÄ PIENEN KYNTTILÄN KANSSA TYÖSKENTELY ON MAHDOLLISTA KORJATA EPÄTASAPAINOJA. (B3, S71, 158)

 

E. AIKA/AVARUUDELLA ON OMA RAKENTEENSA JA LAKINSA

RA: Aika/avaruus ei ole sen homodeenisempi kuin avaruus/aika. Se on monimutkainen ja täydellinen illuusioiden, tanssien ja kuvioiden järjestelmä niin kuin on avaruus/aikakin, ja sillä on rakenteellinen systeemi jota voisi nimittää luonnonlaeiksi. (B3, S70, 152)

 

F. JOKAISELLA PLANEETALLA JOLLA ON KOLMANNEN TIHEYDEN OLENTOJA ON VASTAAVA AIKA/AVARUUS

KYSYMYS: Ovatko prosessit josta me puhumme prosesseja, jotka voivat tapahtua useammilla planeetoilla Linnunradalla, vai kaikilla planeetoilla, vai kuinka monella planeetalla?

RA: Nämä prosessit tapahtuvat kaikilla planeetoilla jotka ovat synnyttäneet ali-logoksia kuten itsenne. (B3, S71, 158)

 

G. KAIKKI AJAT OVAT SAMANAIKAISIA AIKA/AVARUUDESSA

RA: Aika/avaruudessa, joka on tarkalleen yhtä paljon osa teitä kuin avaruus/aikakin, kaikki ajat ovat samanaikaisia, aivan kuin maantieteessänne, kaupungit ja kylät ovat kaikki toiminnassa, elossa ja täynnä ihmisiä hommissaan kaikki samaan aikaan. Näin on myös aika/avaruudessa itsen kanssa. (B3, S70, 151)

[Huom: On tärkeää muistaa, että Ra viittaa jokaiseen ulottuvuuteen niin, että sillä on avaruus/ajan ja aika/avaruuden komponentti.]

15. GALAKSIT

MÄÄRITELMIÄ:

1. Logos = galaktisen tason luoja; kaikkien tähtien luoja tietyssä galaksissa. Määrittää fysiikan luonnonlait sille galaksille, vakiinnuttaa oman ”persoonallisuutensa” syvän mielen arkketyypeistä ja tietyn muotoisen tietoisuuden jolla ilmaista itseään, niin kuin ihmisen kehon tyyppi on: kaava kaikelle evoluutiolle tässä ja läheisissä galakseissa.

2. Sub- eli Ali-Logos = Olento jonka fyysinen keho on tähti = planeettatason luoja; kaikkien planeettojen luoja tietyssä aurinkokunnassa

 

I. JOKAISEN GALAKSIN LUO ERI LOGOS

RA: Logos voi luoda niinkutsuttuja tähtijärjestelmiä, tai logos voi luoda miljardeja tähtijärjestelmiä (eli galakseja). On monia erilaisia logos-olentoja tai luomakuntia. (B2, S28, 13)

KYSYMYS: Miten paljon luomakunnasta on saman logoksen luomaa kuin meidän planeettamme on luonut?

>RA Tämä planetaarinen Logos on vahva Logos, joka on luonut arviolta 250 miljardia tähtijärjestelmäänne omaan Luomakuntaansa. (B2, S28, 13)

KYSYMYS: Uskon, että jotkut planeetat kehittyvät varsin nopeasti korkeamman tiheyden planeetoiksi ja toisilla menee pidemmän aikaa. Voitko antaa jonkin idean tuosta kehityksestä?

RA: Teidän suurgalaksinne Logos on käyttänyt suuren osan sen keskittyneestä materiaalistaan heijastamaan Luojan olemusta. Tällä tavoin galaksissanne on paljon sellaista jolla ei ole kuvaamasi kaltaista edistystä, vaan se lepää henkisesti osana Logosta.

Niillä olennoilla (eli planeetoista), joilla tietoisuus lepää, on eri aikavälejä joita tarvitaan korkeamman tiheyden tietoisuuden saavuttamiseksi. (B2, S29, 24)

 

II. GALAKSIN KESKUSTAA LÄHELLÄ OLEVA AVARUUS ON KEHITTYNEEMMÄSSÄ VAIHEESSA

KYSYMYS: Tarkoittaako tuo, että tähdillä lähempänä galaksin keskustaa ei ole planeettoja?

RA: Ei pidä paikkaansa. Logos on jakanut Itsensä ympäri koko galaktista järjestelmää. Kuitenkin,

aika/avaruusjatkumot eräillä lähempänä keskustaa olevista tähtijärjestelmistä ovat pidemmälle kehittyneitä. (B2, S30, 29)

KYSYMYS: Voitaisiinko sanoa, että galaksin keskustassa on suurempi henkinen tiheys tai pitoisuus?

RA: Niiden, jotka ovat lähempänä galaktista keskusta, spirituaalinen tiheys tai massa johtuu eri ajattomista tiloista jolloin planeetat voivat kerääntyä yhteen. (B2, S30, 29)

 

III. JOILLAIN GALAKSEILLA ON SUUREMPI OSUUS NEGATIIVISIA SADONKORJUITA

RA: On ollut Logoksia joilla on suurempi osuus negatiivisia sadonkorjuita. On Logoksia jotka ovat tarjonneet neutraalin taustan jota vasten polarisoitua.

Tämä Logos ei ole valinnut niin, vaan sen sijaan sallinut enemmän Äärettömän Luojan rakkautta ja valoa sekä sisäisesti että ulkoisesti näkyville ja saataville niille, jotka ovat sen hoivissa kokeilun aikana. (B4, S90, 141)

 

IV. MEIDÄN GALAKSISSAMME KOMMUNIKAATIO KORKEAMMISTA MAAILMOISTA (KUTEN RA:N OMA) ON SALLITTUA

KYSYMYS: Asettaako Logos mitään muita evoluutiosuunnitelmia Sen kulkemalle polulle läpi tiheyksien?

RA: Vielä yksi; eli, tiheyksien läpäisevyys niin, että tiheydestä toiseen voidaan kommunikoida. (B4, S90, 141)

 

V. LOGOS (GALAKSIN LUOJA) JAKAA ITSENSÄ YKSILÖLLISIKSI LUOJIKSI

KYSYMYS: Kun on kerran niin monia yksilöllisiä tietoisuuden osia galaksissamme, jakoiko Logos sitten itsensä yksilöllisemmiksi tietoisuuksiksi luodakseen nämä tietoisuudet? (B2, S28, 14)

RA: Tämä pitää paikkansa. Ilmeisesti, jos yksi Logos luo älykkään energian tavat suuremmalle systeemille, ei olisi tarvetta myöhemmälle ali-logoksiksi jakaantumiselle. Kuitenkin, niissä rajoissa, tämä on juuri miten kävi. (B2, S28, 14)

 

VI. RA:N KANSSAKÄYMINEN MUIDEN GALAKSIEN KANSSA

KYSYMYS: Me tällä hetkellä löydämme itsemme Linnunradan galaksista jossa on noin 200 miljardia tähteä, ja me tiedämme että miljoonia ja miljoonia tällaisia suuria galakseja levittäytyy tuonne mitä me nimitämme avaruudeksi.

Ra:n tietämyksen mukaan, voimme olettaa että näiden galaksien lukumäärä on ääretön? (B4, S81, 59)

RA: Tämä pitää tarkalleen paikkansa, ja on merkittävä pointti.

KYSYMYS: Pointti on, että meillä on ykseys. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Olet tarkkanäköinen.

KYSYMYS: No miten paljon Ra on tietoinen näistä galakseista? Onko Ra kokenut tietoisuuden useammassa muussa galaksissa? (B4, S81, 59)

RA: Ei.

KYSYMYS: Onko Ra kokenut tai onko Ra:lla tietoa mistään muusta galaksista? Onko Ra matkannut, muodossa tai toisessa, mihinkään näistä galakseista? (B4, S81, 59)

RA: ME OLEMME AVANNEET SYDÄMEMME RAKKAUDEN SÄTEILYSSÄ KOKO LUOMAKUNNALLE. ARVIOLTA 90% LUOMAKUNNASTA ON JOLLAIN TASOLLA TIETOINEN TÄSTÄ LÄHETYKSESTÄ JA KYKENEVÄINEN VASTAAMAAN. KAIKKI ÄÄRETTÖMÄT LOGOKSET OVAT YHTÄ

RAKKAUDEN TIETOISUUDESSA.

Tämän tyypin kontakti on se josta me nautimme sen sijaan että matkustaisimme. (B4, S81, 59)

 

VII. RA ON AVUSTANUT ERI ALI-LOGOKSIA (TÄHTIJÄRJESTELMÄT) GALAKSISSA

KYSYMYS: Missä rajoissa Ra on matkannut kun puhutaan suoraan kokemisesta tai muiden eri paikkojen tapahtumien näkemisestä? Onko se vain tässä galaksissa, ja jos on, miten paljon tässä galaksissa?

RA: Vaikka meille olisi mahdollista liikkua ajatuksen voimalla läpi tämän logoksen luomakunnan, eli Linnunradan, niinkutsutun, me olemme liikkuneet sinne minne meitä on kutsuttu palvelukseen; nämä sijainnit ovat Alpha Centauri ja teidän aurinkokuntanne planeetat, Cepheus ja Zeta Reticuli. Näiden ali-Logosten luokse me olemme tulleet, kun meitä on kutsuttu. (B4, S81, 59-60)

KYSYMYS: Tulivatko kutsut kolmannesta tiheydestä vai jostain muusta tiheydestä? (B4, S82, 63)

RA: Yleisesti muista tiheyksistä. Teidän Aurinkonne tapauksessa kolmas tiheys oli kutsuva tiheys.

KYSYMYS: Ra ei sitten ole liikkunut muihin suurgalakseihin. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B4, S81, 60)

 

VIII. RA:N TIETO MUISTA GALAKSEISTA

KYSYMYS: Onko Ra:lla tietoa yhdestäkään muista suurista galakseista tai tietoisuudesta yhdessäkään galakseista?

RA: Meidän sosiaalimuistikompleksissamme on niitä jotka ovat olleet Vaeltajia toisissa suurgalakseissa. Näin on ollut tietoa muista suurista galakseista, sillä sille, jonka mieli/keho/henki-kompleksi on kristallisoitunut, universumi on yksi paikka ja matkailulle ei ole esteitä. (B4, S81, 60)

KYSYMYS: Tunteeko Ra arkketyyppisen mielen, eli mielen perusrakenteen, joidenkin muiden logoksien kohdalla joka ei ole sama kuin minkä me koemme? (B4, S90, 139)

RA: RA:LLA ON NIITÄ JOTKA OVAT PALVELLEET VAELTAJINA TOISTEN LOGOKSIEN LUONA. KOKEMUS ON OLLUT SELLAINEN JOKA VAVISUTTAA INTELLEKTUAALISTA MIELTÄ JA INTUITIIVISIA KYKYJÄ. (B4, S90, 139)

 

IX. KAIKKI ÄÄRETÖN MÄÄRÄ GALAKSEJA OVAT TÄSTÄ OKTAAVISTA

KYSYMYS: Kaikki nämä galaksit, tämä ääretön määrä galakseja joista voimme vasta alkaa tulla tietoisiksi teleskoopeillamm, ovat samaa Oktaavia. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S81, 60)

RA: Pitää paikkansa.

 

16. MEIDÄN GALAKSIMME PLANEETAT

I. KUINKA MONI NIISTÄ ON ASUTTUJA?

KYSYMYS: Kuinka monta planeettaa galaksissamme on asuttuja? (B1, S16, 154)

RA: Arviolta 1/5 kaikista planetaarisista olennoista pitää sisällään tietoisuutta yhdestä tai useammasta tiheydestä.

(HUOM: Ra sanoo, että 1/5 planeetoista elää olentoja jostain tiheydestä.)

KYSYMYS: Ovatko prosessit josta me puhumme prosesseja, jotka voivat tapahtua useammilla planeetoilla Linnunradalla, vai kaikilla planeetoilla, vai kuinka monella planeetalla? (B3, S71, 158)

RA. Nämä prosessit tapahtuvat kaikilla planeetoilla jotka ovat synnyttäneet ali-logoksia (tarkemmin ilmaistuna, ali-ali-logoksia) kuten itsenne. Asuttujen planeettojen määrä on arviolta 10%. (B3, S71, 158)

KYSYMYS: Millä määrällä tähtiä on planeettoja?

RA: Arviolta 32%:lla tähdistä on planeettoja niin kuin te ne tiedätte, kun taas toisella 6%:lla on jonkinlaista kertynyttä materiaalia jolla on mahdollista asua joissain tiheyksissä. (B3, S71, 158)

 

II. KUINKA MONEN PLANEETAN POPULAATIO NÄYTTÄÄ IHMISMÄISELTÄ KOKO UNIVERSUMISSA?

KYSYMYS: Jos aikoisit siirtää kolmannen tiheyden olennon joltain toiselta planeetalta tälle planeetalle, mikä osuus kaikista niistä Ra:n tietojen mukaan näyttäisi tarpeeksi paljon Maapallolla elävältä olennolta, niin että heitä ei huomattaisi muitten joukossa? (B4, S90, 136)

RA: Ehkäpä 5 prosenttia.

KYSYMYS: Mikä osuus olisi tarpeeksi samannäköinen meidän kanssamme, että me olettaisimme heidän olevan ihmisiä vaikka he olisivat hieman erilaisia? (B4, S90, 137)

RA: Ehkäpä 13:sta 15:n prosenttia.

[Huom: On tärkeää muistaa, että Ra puhuu koko Luomakunnasta, ei ainoastaan Linnunradasta ja lähellä olevista galakseista, joiden Ra kertoo valinneen humanoidimuodon… katso seuraava osio.]

 

III. ONKO JOKAINEN IHMISEN NÄKÖINEN TÄSSÄ GALAKSISSA?

KYSYMYS: Valitsiko meidän oma [galaksin] Logos muodot, jotka kehittyisivät kolmanteen tiheyteen alussa, ennen kuin se oli luonut ensimmäisen tiheyden?

RA: Muodon valinta tapahtuu ennen arkketyyppisen mielen muodostamista. Kun Logos luo Sen suunnitelman evoluutiolle (eli arkketyyppisen mielen), silloin valittu muoto on valtuutettu.

Meidän Logoksemme sekä useat viereiset Logokset, arviolta samaan avaruus/aikaan kehittyessään, valitsivat kaksijalkaisen, pystyssä seisovan muodon toisen tiheyden apinoille sijoittamista varten. (B4, S90, 137)

[Huom: ’Sijoitus’ tarkoittaa kolmannen tiheyden itsetietoisuuden ominaisuuksien antamista, mikä näin luo mieli/keho/henki-kompleksin. Tähän kuuluu jokaisen kolmannen tiheyden olennon ohjelmoiminen arkketyyppisen mielen oppiläksyillä ja haasteilla.]

 

A. MIKSI VALITA IHMISKEHO DESIGNIKSI EDISTÄÄ HENKISTÄ EVOLUUTIOTA?

RA: Me olemme olettaneet, jonka kerromme myös teille niin kauan kuin olete tietoisia siitä että tämä on pelkkä mielipide, että Logoksemme halusi kiihdyttää verhoamisprosessia tarjoamalla kolmannen tiheyden muodolle

lähes täyden todennäköisyyden kehittää puhekyky antamalla sille lähes täyden etusijan konseptien kommunikoimisen tai telepatian edelle.

 

Me myös oletamme, että niinkutsuttu vastakkainen peukalo oli erinomaisenavaihtoehtona kiihdyttää verhoamisprosessia.

Sen sijaan että etsittäisiin mielen voimia,kolmannen tiheyden olento vetäytyisi fyysisten työkalujen pariin, niiden tekoon, kädessä pitelyyn ja käyttämiseen, johtuen sen fyysisen manifestaation muodosta. (B4, S90, 137-138)

 

IV. MITEN ME TIEDOSTAMME?

KYSYMYS: Miten monta planeettaa, yhteensä, tässä tähtigalaksissa on tietoisia, riippumatta tiheydestä?

RA: Arviolta 67 miljoonaa. (B1, S16, 154)

 

V. MISSÄ TIHEYDESSÄ NE OVAT?

KYSYMYS: Mikä on tiheyksien suhteellinen osuus?

RA: Ensimmäinen tiheys = 17%; toinen tiheys = 20%; kolmas tiheys = 27%; neljäs tiheys = 16%; viides tiheys = 6%; (Tuo summautuu ainoastaan 86%:n.) Muu informaatio täytyy evätä. (B1, S16, 154)

 

VI. EDISTYVÄTKÖ NE KAIKKI KÄYTTÄEN YHDEN LAKIA?

KYSYMYS: Ensimmäisten tiheyksien planeetoista, ovatko kaikki ne edistyneet kolmanteen tiheyteen Yhden Lain tietojen ja soveltamisen kautta?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, S16, 154)

 

VII. KUINKA MONI NIISTÄ ON NEGATIIVISIA?

KYSYMYS: Mikä osuus niistä on polarisoitunut negatiivisesti palvelemaan itseään?

RA: Hämmennyksen Lain takia emme voi vastata tähän. Me voimme sanoa, että negatiivisesti suuntautuneita planeettoja on paljon vähemmän. (B1, S16, 154)

 

VIII. KUINKA MONI SADONKORJUU ON NEGATIIVINEN?

RA: Planetaaristen sadonkorjuiden joukossa arviolta 10% on negatiivisia, arviolta 60% positiivisia ja loput 30% sekoituksia — sekatilanteessa lähes kaikki ylösnousseet ovat positiivisia.

Ei ole tiedossa melkein yhtäkään lähes täydellisesti negatiivista ylösnousemusta. Kun planeetta liikkuu vahvasti negatiivisen puolelle, silloin ei ole melkein mitään mahdollisuuksia positiiviselle korjattavalle polarisaatiolle. (B3, S65, 109)

KYSYMYS: Miksi mahdollisuuksia ei ole melkein yhtään?

RA: Kyky polarisoitua positiivisesti vaatii tietyn määrän itsemääräämisoikeutta. (B3, S65, 109)

 

IX. ONKO PLANEETTAMME ONTTO??

RA: Voitaisiin sanoa, että planeettanne on mehiläispesän luontoinen. Keskusta on, kuitenkin, kiinteä jos sulaa voi sellaiseksi nimittää. (B3, S60, 69)

KYSYMYS: Elääkö mehiläispesäalueilla kolmannen tiheyden olentoja?

RA: Tämä piti joskus paikkansa. Tämä ei pidä paikkaansa tällä hetkellä. (B3, S60, 69)

 

17. JOTKUT PLANEETAT GALAKSISSAMME LUOTIIN ILMAN POLARITEETTIA

I. EEDENIN PUUTARHOJEN KALTAISET PLANEETAT — ILMAN NEGATIIVISTA POLARITEETTIA

A. EEDENIN KALTAISILLA PLANEETOILLA EI OLE OIKEATA VAPAATA TAHTOA — KOSKA TIETYT VALINNAT EIVÄT OLE MAHDOLLISIA

KYSYMYS: Olisiko mahdollista työskennellä tiheytemme läpi jos kaikki ali-logokset (planeettojen luojat) valitsisivat saman polariteetin tietyn logoksen ilmaisulle (galaktinen luoja)?

Oletetaan, että aurinkomme ei luonut mitään muuta kuin positiivisen polariteetin. Voisiko silloin työsknnllä neljännessä tiheydessä tai korkeammalla? (B4, S77, 20-21)

RA: Ne Logokset joiden luomukset ovat saatu aikaan ilman vapaata tahtoa eivät, näiden Logosten mielestä, antaneet luojalle sellaista Itsensä kokemisen laatua ja vaihtelevuutta kuin ne Logokset, jotka pitivät vapaata tahtoa tärkeimpänä. (B4, S77, 21)

 

B. EI OLLUT UNOHTAMISEN VERHOA

RA: Oli sellaisia logoksia, jotka valitsivat asettaa suunnitelman henkiselle evoluutiolle tiheyksien läpi ilman aiempaa vapaan tahdon soveltamista. (B4, S77, 21)

KYSYMYS: Oliko verho, joka estää tiedon aiemmista inkarnaatioista jne., käytössä näillä olennoilla jotka tietävät vain suuntauksesta palvella toisia? (B4, S79, 37)

RA: Ei.

 

C. EDISTYMINEN KOLMANNEN JA NELJÄNNEN TIHEYDEN LÄPI OLI ÄÄRIMMÄISEN HIDASTA

RA: Sellaisessa tiheyksien läpi kulussa on epätavallisen pitkä kolmas tiheys, niinkuin te mittaatte aikaa; sekä samoin, neljäs tiheys.

Sitten kun olennot alkavat nähdä Luojan, silloin on erittäin nopea kehitys kohti kahdeksatta tiheyttä. Tämä johtuu siitä, että se joka ei tiedä, sitä ei kiinnosta. (B4, S77, 21)

[Huom: Viimeinen lause viittaa siihen, että jos ei ole tuntenut erillisyyttä — tässä tapauksessa siksi että se ei ollut koskaan osa Logoksen suunnitelmaa — silloin ei kiinnosta myöskään palata siihen edistyksen kehittyessä.]

 

D. MILLAISIA NUO YHTEISKUNNAT OLIVAT?

KYSYMYS: Ennen unohdusprosessia ei ollut mitään käsitystä mistään muusta kuin puhtaasta toisia palvelevasta polarisaatiosta. Minkä sorttisia yhteiskuntia tuollaisissa olosuhteissa kehittyi?

RA: Se oli kaikkein tylsin kokemus jossa oppitunnit opittiin kilpikonnan nopeudella suhteessa gepardiin. (B4, S82, 67)

RA: Kun elää sellaisessa tilassa, jota voisi nimittää jatkuvaksi inspiraatioksi, silloin kaikkein kehittyneimmiltäkin yhteiskunnilta puuttuu tahto, korkea henki ja sisu. (B4, S82, 68)

RA: Yhteiskunnissa ei ollut kenenkään tarkoituksellista orjuuttamista joidenkin alaisuuteen, tätä ei nähty mahdollisena kun kaikki ovat yhtä. Oli, kuitenkin, tarvittava määrä epäharmoniaa tuottamaan erilaisia kokeiluja siinä mitä te nimittäisitte hallintorakenteiksi. (B4, S83, 75)

 

F. MIKSI HE EIVÄT VOINEET KEHITTYÄ NOPEAMMIN?

(1) HEILLÄ EI OLLUT VAHVAA RAKKAUTTA EIVÄTKÄ HE PALVELLEET VAHVASTI TOISIA

KYSYMYS: Miksi heillä oli niin vaikeaa palvella muita niin paljon, että se olisi riittänyt sadonkorjuuseen, olihan se ainoa saatavilla oleva polarisaatio? (B4, S82, 68)

RA: Mieti, jos sopii, niiden taipumusta jotka ovat jumalallisen onnellisia, niinkuin nimittäisitte tätä vääristymää. Heillä ei ole paljoakaan halua muuttaa tai parantaa olosuhteitaan.

On mahdollisuus rakastaa toisia ja palvella toisia, mutta tietoisuus Jumalasta omassa itsessä on niin ylivoimainen. Yhteys Luojaan on napanuoraan verrattava, mikään tuska ei pelota; siksi mitään vaivaa ei nähdä rakkauden eteen eikä pelko merkitse mitään. (B4, S82, 69)

 

(2) HEILLÄ OLI VAIKEUKSIA PÄÄSTÄ YLI TIHEYKSIEN VÄLISESTÄ RAJASTA

KYSYMYS: Muualla sanoit, että ehto neljänteen tiheyteen ylösnousemiseksi on olla polarisoitunut enemmän kuin 50% toisia palvelemaan. Oliko tämä ehtona myös ennen verhoa? (B4, S82, 70)

RA: Ennen verhoutumisprosessia liike tiheyksien läpi oli sellainen kuin olento kävelisi ylös teidän rappusianne, jokaisella askelmalla oli tietty valon ominaisuus.

Askelma jolloin olento pysähtyisi olisi joko kolmannen tiheyden valoa tai neljännen tiheyden valoa. Näiden kahden askelman välissä on raja. Tuon rajan ylittäminen on vaikeaa. Reunalla on vastustusta, sanoisimmeko, jokaisessa tiheydessä. (B4, S82, 71)

 

(3) SIELLÄ EI TAHTO TAI USKO KEHITTYNYT PALJOAKAAN

Kyky uskoa tai tahtoa tarvitsee tulla ymmärretyksi, ruokituksi ja kehitetyksi jotta olento, joka pyrkii päästä kolmannen tiheyden rajan yli, voisi niin tehdä. NE OLENNOT JOTKA EIVÄT TEE KOTILÄKSYJÄÄN, OLIVATPA HE SITTEN MITEN PIDETTYJÄ TAI RAKASTETTAVIA TAHANSA, EIVÄT PÄÄSE YLI.

Tämä oli tilanne jonka logokset kohtasivat ennen verhoamisprosessia. (B4, S82, 71)

 

(4) KATALYYTIT EIVÄT OLLEET TEHOKKAITA

TOTEAMUS: Ennen verhoamisprosessia se mitä me kutsumme katalyytiksi ei ollut verhoamisprosessin jälkeen katalyytti yksinkertaisesti siksi, että se ei ollut tarpeeksi tehokas luomaan polarisaatiota. Se mitä me kutsumme katalyytiksi nähtiin paljon selkeämmin kokemuksena Yhdestä Luojasta, eikä jonain jota jotkin toiset olennot saavat aikaan. (B4, S94, 176)

 

H. TUOLLOIN OLI ELÄMÄN LÄPIKÄYNTI INKARNAATION VÄLISSÄ, MUTTA PARANTUMISTA EI TAPAHTUNUT

KYSYMYS: Meidän planeettamme asukkaille on olemassa parannustoimintaa ja inkarnaation läpikäynti, joka tapahtuu astraalitasolla, fyysisten inkarnaatioiden välissä. Tapahtuiko se myös ennen verhoamista?

RA: Kun ei ole haittaa, ei tarvitse myöskään parannusta. (B4, S82, 69)

KYSYMYS: Ennen verhoamista, inkarnaation läpikäynnin aikana, olivatko olennot tuolloin tietoisia siitä, että se mitä ne yrittivät tehdä on polarisoitua tarpeeksi ylösnousemusta varten? (B4, S82, 70)

RA: Pitää paikkansa.

KYSYMYS: Sitten oletan, että tämä tietoisuus jollain tavalla pieneni kun ne inkarnoituivat kolmanteen tiheyteen vaikka ei ollut minkäänlaista verhoa. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S82, 70)

RA: Tämä pitää nimenomaisesti paikkansa.

KYSYMYS: Oletan, että ylivoimaisen suuri tietoisuus Luojasta oli olosuhde joka oli läsnä koko kokemusten spektrissä, olipa kyse sitten inkarnaatioiden välisestä hetkestä tai sitten inkarnaation aikaisesta; että olennot vain yksinkertaisesti eivät manifestoineet halua polarisoitua tarpeeksi sadonkorjuuta varten. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Alat tajuta tilanteen. (B4, S82, 70)

 

II. PLANEETAT JOILLA ON VAIN POSITIIVINEN POLARITEETTI OVAT LÄHELLÄ GALAKSIN KESKUSTAA

KYSYMYS: Evoluutioprosessi kulki keskustasta ulospäin kohti galaksin reunoja. Tämän galaksin evoluution alkuvaiheessa ensimmäinen vääristymä (vapaa tahto) ei ulottunut ali-logosten (auringot) tasoa alemmas yksinkertaisesti siksi, että sellainen ajatus ei ollut käynyt vielä mielessä.

Tämä ensimmäisen vääristymän laajennus, mikä loi polarisaation, oli jotain joka tapahtuu niinkutsutusti myöhempänä ajankohtana, kun evoluutio oli edistynyt ulospäin galaksin keskustasta. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S78, 26)

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Onko tämä kuvio, jossa keskusauringoilla ei ollut negatiivista polariteettia, myös löydetty muista suurista galakseisa jotka Ra:n Vaeltajat ovat kokeneet? (B4, S81, 61)

RA: Pitää paikkansa.

[Huom: Viitaten osaan V, “Sana” täydellisen vapaan tahdon tehokkuudesta leviää muihin galakseihin. Kun Luomakunta oli jo pitkällä sen kehityksessä, idea verhon luomisesta tietoisen ja alitajuisen kehon, mielen ja hengen aspektien välille nähtiin äärimmäisen arvokkaaksi evoluution kannalta. Päätös synnyttää tämä verho levisi melkein heti läpi koko luomakunnan, ”sadannen apinan” tyyliin.]

 

III. POLARITEETIN KÄSITE

A. POLARITEETIN SEURAAMUKSIA EI VOITU KUVITELLA ENNEN KUIN NIITÄ KOKEILTIIN

KYSYMYS: Valitsiko yksikään logos, joka käytti vain yhtä polariteettia evoluutiossa, itseään palvelevaa polkua?

RA: Ne joita nimittäisitte varhaisiksi logoksiksi, jotka valitsivat vapaan tahdon puutteen perustakseen, poikkeuksetta valitsivat toisia palvelevan polun. Polariteetin, sanoisimmeko, saaga, sen seuraamukset ja rajat, eivät olleet kuviteltavissa ennen kuin ne koettiin. (B4, S77, 22)

KYSYMYS: Ne Logokset, jotka eivät valinneet tätä vapaan tahdon polkua, eivät valinneet sitä yksinkertaisesti siksi, että ne eivät olleet keksineet sitä. Myöhemmät Logokset kokivat sen paljastumana tai kehityksenä heidän laajentamisestaan ensimmäiseen vääristymään. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S77, 22)

RA: Kyllä.

KYSYMYS: Galaksimme keskusauringot, aloittaessaan evoluutioprosessin tässä galaksissa, saivat aikaan tietoisuuden tarkentumisen niiden tiheyksien avulla jotka me täällä koemme. Kuitenkin, ne eivät käsittäneet tietoisuuden polarisaatiota sen tyyppisenä, jossa polarisoidutaan palvelemaan toisia versus palvelemaan itseä.

Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S78, 28)

RA: Kyllä, pitää paikkansa.

 

B. OLIKO LOGOKSIA OPASTAMASSA YHTÄÄN AIEMPAA KOKEMUSTA?

KYSYMYS: Oletan näiden logosten galaksin keskustassa toivoneen luovansa Yhdelle Luojalle kokemusjärjestelmän. Aloittivatko he ilman aiempaa kokemusta tai informaatiota siitä miten tehdä tämä? (B4, S78, 26)

RA: Tämän luomakunnan, tai oktaavin, alussa oli tiedossa asioita, jotka olivat satoa aiemmasta oktaavista. Aiemmasta Luomakunnasta me tiedämme yhtä vähän kuin siitä oktaavista joka tulee tämän jälkeen. (B4, S78, 27)

 

C. TUOTIINKO POLARITEETIN KONSEPTI AIEMMASTA OKTAAVISTA?

KYSYMYS: Tuliko aiemmasta oktaavista yhtään polariteetin käsitettä siinä merkityksessä kuin toisia palveleva tai itseä palveleva polariteetti?

RA: Tuolloin oli polariteetti merkityksessä liikuttaja ja liikutettu. Ei ollut polariteettia merkityksessä toisten palveleminen tai itseään palveleminen. (B4, S78, 28)

KYSYMYS: Meidän olemassaolon oktaavissamme meillä on seitsemän värähtelytiheyden (tai tietoisuuden tiheyden) käsite, jossa evolutionaarinen prosessi liikkuu eteenpäin peräkkäisissä tiheyksissä. Siirtyikö tämä konsepti aiemmasta olemassaolon oktaavista?

RA: Ottaen huomioon tietomme rajallisuuden, rajat jotka ovat kapeat, oktaavin tiet ovat ajattomat; eli, on seitsemän tiheyttä jokaisessa luomakunnassa äärettömyyteen asti. (B4, S78, 28)

 

IV. POLARITEETIN KÄYTTÖÖNOTTO

A. POLARITEETTI SYNTYI ENSIMMÄISEN VÄÄRISTYMÄN (VAPAA TAHTO) LAAJENNUKSESTA

KYSYMYS: Joten alkuperäinen evoluutio oli siis Logoksen suunnittelema, mutta ensimmäinen vääristymä ei oltu ulotettu tuotteeseen asti. Jossain kohtaa tämä ensimmäinen vääristymä ulotettiin ja ensimmäinen itseään palveleva polariteetti syntyi. Pitääkö tämä paikkansa ja jos kyllä, voitko kertoa minulle tämän syntyprosessin historian?

Ra: Minä olen Ra. Alkusanoina haluan sanoa, että Logokset ovat aina nähneet itsensä tarjoavan vapaan tahdon niiden huostassa oleville ali-Logoksille. Ali-Logoksilla oli vapaus kokea tietoisuus, kehon kokemukset ja hengen valaistuminen ja tehdä niillä kokeita. Nyt aiomme vastata itse kysymykseen. (B4, S78, 28)

KYSYMYS: Oliko verho, tai tietoisen muistamisen menetys, joka tapahtui ennen inkarnaatiota, pääasiallinen työkalu jolla laajentaa ensimmäistä vääristymää? (B4, S79, 38)

RA: Tämä oli ensimmäinen työkalu.

 

B. MOLEMMAT POLARITEETIT ILMAANTUIVAT VÄLITTÖMÄSTI

KYSYMYS: Kun tämä koe verhoiluprosessin kanssa tehtiin ensimmäisen kerran, johtiko se heti itseään palvelevaan polarisaatioon ensimmäisessä kokeilussa? (B4, S79, 42)

RA: Varhaiset, jos voimme käyttää tätä termiä, Logokset tuottivat itseään palvelevia ja toisia palvelevia olentoja välittömästi. Näiden olentojen sadonkorjuukelpoisuus ei ollut välitön ja näin arkketyyppien hienosäätö alkoi. (B4, S79, 42)

HUOMIO ESIPUHEESTA: Arkketyyppinen mieli on logoksen mieli, suunnitelma jolla luodaan Luomakunta ja keinot millä kehittää mieltä, kehoa ja henkeä. (B4, Foreword p.1)

 

C. TIETO “HYVÄSTÄ JA PAHASTA”

RA: Esimerkiksi, tarkastellaan suhteellista harmoniaa ja olemassaolon muuttuvaa luonnetta eräässä teidän primitiivisistä heimoistanne.

Olennoilla on laillisen ja tabun käsitteet, mutta laki on järkähtämätön (muuttumaton) ja kaikki tapahtumat sattuvat ennalta määrättyinä. Ei ole oikean tai väärän käsitettä, hyvän tai pahan. Se on monokromaattinen (yksivärinen) kulttuuri. (B4, S77, 21)

 

D. LUCIFER EI OLE “PAHOLAINEN”

RA: Tässä kontekstissa voitte nähdä sen mitä kutsutte nimellä Lucifer olevan todellinen valontuoja siinä, että tieto hyvästä ja pahasta sekä kiihdyttää tämän Logoksen (galaktisen luojan) olentoja eedenmäisistä jatkuvan tyytyväisyyden olosuhteista että tarjoaa sysäyksen liikkua, tehdä työtä ja oppia. (B4, S77, 21)

[HUOM: Negatiivisten voimien läsnäolo tarjoaa katalyytin kasvulle, mikä antaa tietoisuuden polariteetista ja pahasta. Luomalla sellaiset intensiiviset kamppailut ja vaikeudet, lusiferiaaniset voimat stimuloivat halua muutokselle ja kasvulle muuten niin harmonisissa mutta hitaasti edistyvissä kulttuureissa.]

E. LOGOKSEMME OTTI POLARITEETIN MUKAAN SUUNNITELMAANSA

KYSYMYS: Suunnitteliko sitten tämä meidän kokema logoksemme tämän polariteetin ja tiesikö se kaiken siitä ennen sen suunnitelmaa? (B4, S77, 22)

RA: Pitää varsin paikkansa.

 

F.VAPAA TAHTO TÄYDESSÄ MERKITYKSESSÄÄN (TOTAALINEN VAPAA TAHTO) ON ANNETTU

RA: Ensimmäinen Logos, joka juurrutti sen minkä te nyt näette vapaana tahtona, täyteen mittaansa, omiin ali-Logoksiinsa päätyi tähän luomukseen pohdittuaan syvällisesti konsepteja tai mahdollisuuksia konseptuaalisuuksille, joita me olemme nimittäneet signifikaattoreiksi.

Logos antoi mielelle, keholle ja hengelle mahdollisuuden olla kompleksi. Jotta signifikaattori voisi olla sitä mitä se ei ole, sille täytyy antaa Luojan vapaa tahto. Tämä pani käyntin varsin pitkän, teidän mittapuunne mukaan, sarjan jossa Logos paranteli tai uutti tätä siemenajatusta. Koko homman ydin oli signifikaattorin muuttuminen kompleksiksi. (B4, S78, 29)

 

F. KASVATTIKO TOTAALINEN VAPAA TAHTO MAAGISTA KYKYÄ?

KYSYMYS: Oliko neljännen tiheyden lopussa oleva maaginen potentiaali, ennen vapaan tahdon laajennusta, yhtä suuri kuin se on nyt neljännen tiheyden lopussa? (B4, S79, 43)

RA: Jos me voimme käyttää käyttää harhaanjohtavaa käsitettä magia, maaginen potentiaali kolmannessa ja neljännessä tiheydessä oli silloin paljon suurempi kuin verhoamisen jälkeen. Kuitenkin, oli paljon, paljon vähemmän halua tai tahtoa käyttää tätä potentiaalia ennen verhoamista. (B4, S79, 43)

KYSYMYS: Miksi se oli pienempi?

RA: Maaginen kyky on kyky tietoisesti käyttää niinkutsuttua tiedostamatonta. Täten tuolloin oli maksimaalinen kyky ennen verhoamista. (B4, S79, 43)

 

V. ”SANA” TOTAALISEN VAPAAN TAHDON TEHOKKUUDESTA LEVISI TOISIIN GALAKSEIHIN

KYSYMYS: Tuolloin täytyi olla jonkin sortin kommunikaatiota koko oktaavin läpi kun ensimmäinen kokeilu tuli voimaan. Tieto siitä levisi nopeasti, ja viestin saivat naapurigalaksit. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S81, 62)

RA: Pitää paikkansa. Ollakseen tietoinen kommunikaation luonteesta tulee olla tietoinen luonnosta tai Logoksesta. Paljon siitä mitä kutsutte luomakunnaksi ei ole koskaan erkaantunut tämän oktaavin Yhdestä Logoksesta, ja se sijaitsee Yhden Äärettömän Luojan huomassa. Kommunikaatio sellaisessa ympäristössä on solujen kommunikaatiota kehossa. Se minkä joku oppii tulee kaikkien tietoon. (B4, S81, 62)

 

18. SIRIUKSEN TÄHTIJÄRJESTELMÄ JA TASAPAINO

I. KOLMANNEN TIHEYDEN OLENNOT KEHITTYIVÄT PUISTA

KYSYMYS: Mietin josko sosiaalinen muistikompleksi Siriuksen tähdestä kehittyi puista?

RA: Tämä lähestyy paikkansapitävyyttä.

Ne toisen tiheyden kasvuston muodot, jotka ylösnousivat kolmanteen tiheyteen planeetalla joka kantaa Koiran nimeä, olivat lähellä puuta niinkuin te sen tunnette. (B2, S38, 72)

 

II. HEIDÄN TULEE MIETISKELLÄ VÄKIVALTAISIA TEKOJA

KYSYMYS: Koska sotaisat toimet ovat mahdottomia kasvustolle, eikö heillä olisi etu mennä kolmanteen tiheyteen toisesta ilman että he kantavat mukanaan rotumuistoja sodasta ja täten kehittää harmonisempi luonne ja näin kiihdyttää evoluutiotaan? (B2, S38, 72)

RA: Tämä pitää paikkansa.

Kuitenkin, muuttuakseen tasapainoiseksi ja alkaakseen polarisoitua asianmukaisesti on tällöin tarpeellista tutkia kaikenlaisia liikkeitä, erityisesti niitä jotka ovat sotaisia. (B2, S38, 72)

KYSYMYS: Olisivatko heidän sotaisten toimien tutkimuksensa tyyppiä jonka he ovat poimineet Charlie Nixonin muistista, sen sijaan että he sotisivat keskenään?

RA: Tämä pitää paikkansa.

Tämän perinnön olennot pitäisivät lähes mahdottomana tapella. Todellakin, heidän kaikenlaisia liikkeitä koskevat tutkimuksensa on heidän meditaatiokeinonsa johtuen siitä, että heidän tavallinen toimintansa on tasolla jota te kutsuisitte meditaatioksi.

Tämä tulee tasapainottaa, aivan samalla tavalla kuin teidän olentonne tarvitsevat jatkuvia meditaatiohetkiä tasapainottamaan teidän toimintaanne. (B2, S38, 72-73)

 

III. HE LIIKKUIVAT LIIKUTTAMATTA JALKOJAAN

KYSYMYS: Charlie Nixon kertoo meille, että nämä olennot liikkuivat liikuttamatta jalkojaan. Onko tämä suora mielen toiminto jotenkin kytkeytynyt planeetan magneettiseen toimintaan?

RA: Tämä pitää suurelta osin paikkansa. Se on elektromagneettinen ilmiö, jota kontrolloi heikot sähköiset ajatusimpulssit. (B2, S38, 73)

KYSYMYS: Oliko alus näkyvillä meille ja oliko se tehty kolmannen tiheyden materiaalista niinkuin tämä tuoli?

RA: Tämä pitää paikkansa.

 

19. AURINKO

I. LUOJIEN HIERARKIA: LOGOS LOI AURINGON, AURINKO LOI PLANEETAT

(Muistathan että logos — luova periaate = Luoja-Jumala)

KYSYMYS: Onko aurinkomme ali-logoksen fyysinen manifestaatio? (B2, S29, 18)

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Aurinkomme planeettajärjestelmä, kaikissa sen tiheyksissä, on kokonaiskokemus jonka aurinkomme on luonut ali-logoksena. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, S54, 23)

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Onko olemassa yhtään ali-ali-logoksia planeettajärjestelmässämme, jotka ovat alisteisia auringollemme, luovalla tasolla aurinkomme alla?

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Antaisitko esimerkin siitä mitä minä nimitän ali-ali-logokseksi?

RA: Eräs esimerkki on teidän mieli/keho/henki-kompleksinne. (B2, S53, 18)

KYSYMYS: Silloin jokainen olemassa oleva olento on jonkin tyyppinen ali- tai ali-ali-Logos. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa.

KOKO LUOMAKUNTA ON ELOSSA. (B2, S53, 18)

 

II. AURINGOLLA EI OLE OPITTAVIA OPPITUNTEJA EIKÄ TIHEYKSIÄ JOIDEN LÄPI KULKEA

KYSYMYS: Onko ali-logoksilla, kuten aurinkomme, metafyysiset positiivinen tai negatiivinen polariteetti?

RA: Ei niinkuin te käytätte sitä termiä. Olennoilla yli planetaarisen tason on vapaan tahdon käytöstä johtuva älykkään äärettömyyden voima.

YHDEN ÄÄRETTÖMÄN LUOJAN LUOMUKSILLA EI OLE SELLAISTA POLARITEETTIA JOSTA PUHUT. (B2, S53, 18)

KYSYMYS: Onko auringolla itsellään tiheys?

RA: Ali-Logos, joka on aurinkomme, on koko oktaavia, eikä se ole sellainen olento joka kokee olentojen oppeja tai opetuksia kuten te. (B2, S41, 86)

 

III. AURINKO NÄKYY SELLAISENA KUIN SE OIKEASTI ON VAIN NELJÄNNESTÄ TIHEYDESTÄ SEITSEMÄNTEEN

KYSYMYS: Voisinko pitää aurinkoa yksittäisenä olentona?

RA: VOIT, MUTTA ET KOLMANNEN TIHEYDEN AVARUUS/AJAN VIITEKEHYKSESSÄ. (B3, S65, 110)

RA: Metafyysisesti aurinko saavuttaa merkityksensä neljännestä tiheydestä seitsemänteen sen mukaan miten olentojen kyvyt kasvavat näissä tiheyksissä käsittää elävää luomakuntaa ja tämän aurinkokehon luonnetta toisena itsenä.

Täten kuudenteen tiheyteen mentäessä auringossa voi vierailla ja asua ne jotka elävät aika/avaruudessa, ja kuudennen tiheyden auringossa vierailevat olennot voivat jopa hetkittäin osallistua sen luomisprosessiin. (B2, S41, 85)

 

IV. KUUDENNEN TIHEYDEN TASO SAA AIKAAN AURINGON VALON

KYSYMYS: Voisitko selittää miten kuudennen tiheyden olennot luovat auringon?

RA: Tässä tiheydessä jotkut olennot, joiden lisääntymistapa on fuusio, voivat valita suorittaa tämän osion kokemuksestaan osana auringon kehon olemusta. Täten voit pitää vastaanotettavaa valoa kuudennen tiheyden rakkauden luovan ilmaisun lapsena, tai sellaisen syntymisenä. (B2, S41, 85-86)

 

20. MUSTA AUKKO JA SUURI KESKUSAURINKO

I. PAINOVOIMA

RA: METAFYYSINEN JA FYYSINEN OVAT EROTTAMATTOMIA. (B2, S29, 20)

RA: Painovoima, vetävä voima, jota voidaan myös kuvata Luojan ulospäin puristavaksi voimaksi, on henkisesti suurempi olennon pinnalla jota kutsutte Venukseksi, johtuen heidän paremmasta onnistumisesta Luojan etsinnässä.

Kun koko luomakunta, sen äärettömyydessään, on saavuttanut riittävän luonteisen henkisen gravitaatiomassan, uusi luomakunta puristaa kasaan äärettömästi valon etsintää ja sen lähteen löytämistä, ja näin saa aikaan luomakunnan lakkaamisen, ja sitten alkaa luomisen uudestaan paljon samaan tapaan kuin te tulkitsette mustan aukon toimivan sen äärettömän suuren massan kanssa nollapisteessä, josta valolla ei ole poispääsyä. (B2, S29, 20)

 

II. MUSTASSA AUKOSSA KAIKKI SEN SISÄLLYS YHDISTYY LUOJAAN

KYSYMYS: Silloin musta aukko on piste, jossa ympäröivä materiaali on onnistunut yhdistymään Luojaan.

Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Musta aukko, joka manifestoituu kolmannessa tiheydessä, on tämän henkisen tai metafyysisen tilan fyysisen kompleksin manifestaatio. Tämä pitää paikkansa. (B2, S29, 20-21)

 

III. SIITÄ TULEE SUURI KESKUSAURINKO

KYSYMYS: Valkoinen valo sisältää kaikkien tiheyksien kokemukset. Kun me siirrymme kahdeksanteen tiheyteen, me menemme takaisin mustaan aukkoon, joka muuttuu, toisella puolella, toiseksi logokseksi tai auringoksi ja aloittaa toisen kokemuksen oktaavin. Voitko kommentoida tätä? (B2, S40, 78)

RA: Mustan aukon pimeys, metafyysisesti puhuen, on valkoisen valon tiivistymä joka on systemaattisesti absorboitu uudelleen Yhteen Luojaan. Lopulta tämä absorptio Yhteen Luojaan jatkuu kunnes kaikki luomakuntien äärettömyydet ovat saavuttaneet riittävän henkisen massan jotta kaikki voi muodostua jälleen uudelleen.

Suuri keskusaurinko, jos kuvittelet sen, älykkäässä äärettömyydessä odottaa vapaan tahdon potentiaatiota. Näin oktaavin siirtymä on prosessi, joka voidaan nähdä astumisena täysin kuvittelemattoman luontoiseen ajattomuuteen.

Tämän mittaaminen teidän ajan mittareillanne olisi turhaa. Täten äärimmäisen spirituaalisen painovoimakaivon mustan aukon läpi kulkemisen ja välittömästi sieltä seuraavaan oktaaviin saapumisen käsite jättää välistä tämän prosessin alakäsitteen, joka on ajattomuus. (B2, S40, 79)

 

IV. MITÄ ON SPIRITUAALINEN MASSA?

RA: Henkinen massa on sitä joka alkaa vetää puoleensa ulospäin ja eteenpäin liikkuvia olevaisuuden värähtelyjä kohti suuren keskusauringon painovoimakaivoa, ydintä, äärettömien universumien Luojaa. (B2, S37, 69-70)

 

21. TULEVAT MAAPALLON MUUTOKSET

I. EPÄHARMONIAMME VAIKUTTAA MAAPALLOON

RA: Kun koko kansojen ja kulttuurien planetaarinen järjestelmä toistuvasti kokee epäharmoniaa suuressa mittakaavassa, maapallo näiden olentojen jalkojen alla alkaa resonoida tämän epäharmonian tahtiin. (B3, S60, 68)

[Huom: Tämän on jo pitkään ymmärtänyt Muinaisen Idän opetukset. Taifuunit, hurrikaanit ja maanjäristykset nähtiin ihmisten välisen epäharmonian aikaansaamina.]

RA: Sekasadonkorjuun tapauksessa on lähes aina epäharmoniaa ja täten lisäkatalyyttiä niinkutsuttujen ”Maanmuutosten” muodossa. On Liiton halu palvella niitä, jotka todellakin voivat etsiä Luojaa intensiivisemmin johtuen tästä lisäkatalyytista.

Me emme tähtää onnistumiseen sadonkorjuun suurempien lukumäärien muodossa, sillä tämä ei olisi asianmukaista. Me olemme palvelijoita. Jos meitä kutsutaan, me palvelemme kaikin voimin. Numeroiden laskeminen ei ole hyveellistä. (B3, S65, 109) (eli, ei kiinnitytä lopputulokseen.)

 

II. MAAPALLOSTA ON TULLUT NELJÄNNEN TIHEYDEN PLANEETTA ARVIOLTA VUOTEEN 2011 MENNESSÄ

RA: Tämä pallo… ei ole saanut aikaan helppoa siirtymää sitä kutsuviin värähtelyihin. Täten se ei tapahdu ilman jonkinmoista epämukavuutta… Tämä epämukavuus tai epäharmoninen värähtelykompleksi, [eli Maanmuutokset aikaansaavien kansojen välinen epäharmonia] on alkanut useita vuosia teidän menneisyydessänne. Se tulee jatkumaan laantumattomana arviolta kolmenkymmenen vuotenne ajan.

KYSYMYS: Kolmenkymmenen vuoden jälkeen tämä tulee olemaan neljännen tiheyden planeetta. Pitääkö tämä paikkansa? (1981 + 30 = 2011)

RA: Niin se on. (B1, S6, 93) [Tämä sessio pidettiin tammikuussa 1981.]

KYSYMYS: Planeettamme populaatiolla on vain tietty määrä aikaa edistyä. Tämä aika on jakautunut kolmeen 25 tuhannen vuoden sykliin.

75 tuhannen vuoden lopussa planeetta edistyy itse. Miksi tämä on niin tarkkaa?

RA: Elämän virta luo rytmin, joka on yhtä vääjäämätön kuin teidän jotkin taskunauriit. Älykäs energia tarjoaa eräänlaisen kellon. Käytävä älykkäästä energiasta älykkääseen äärettömyyteen avautuu huolimatta olosuhteista kellonlyömällä. (B1, S9, 105)

 

III. MAAPALLO ON ITSE SIIRTYMÄSSÄ KORKEAMPAAN VÄRÄHTELYKUVIOON

RA: Neljäs tiheys on värähtelyspektri. Teidän aika/avaruutenne jatkumo on pyörittänyt aurinkokuntanne tähän värähtelyyn. Tämä saa aikaan sen, että planeetta linjaa uudelleen elektromagneettisesti sen kosmisten voimien sisäänvirtauksia vastaanottavat pyörteet, jotka ilmaisevat itseään värähtelyverkkoina, niin että

Maapallo tulee magnetisoitumaan neljänteen tiheyteen. Tämä tapahtuu jonkinmoisen epämukavuuden vallitessa johtuen kansojenne ajatusmuotojen energiasta, joka häiritsee järjestyneitä energiakuvioiden rakenteita Maapallonne energiaspiraaleissa,

mikä lisää entropiaa ja käyttämätöntä lämpöä. Tämä saa aikaan planeettaanne ulkokuoreen repeytymiä, samalla kun siitä tehdään asianmukaisesti magneettinen neljänteen tiheyteen. Ne jotka jäävät neljännen tiheyden Maapallolle tulevat olemaan positiivisesti suuntautuneita. (B1, S17, 160)

KYSYMYS: Onko olemassa kellotaulua, sanoisinko, joka liittyisi koko galaksiin niin, että sen pyörähtäessä se välittää kaikkiin noihin tähtiin ja planeettajärjestelmiin siirtymän tiheydestä toiseen?

Onko tuo se miten se toimii? (B3, S63, 95)

RA: Olet tarkkanäköinen. Voit kuvitella kolmiulotteisen kellotaulun, joka on limitetty avaruuteen tai päättymättömän spiraalin päälle, mikä on Logoksen suunnittelema tätä tarkoitusta varten. (B3, S63, 95)

[Huom: Taustan “nollapiste”-energialla, josta koko Universumi koostuu, on eri tasoja, mitkä me tulkitsemme eri ulottuvuuksiksi. Energia värähtelee harmonisessa resonanssissa.

On olemassa stationäärinen ja liikkuva komponentti tälle värähtelylle. Stationääristä komponenttia esittää ”kolmiulotteinen kellotaulu” johon Ra tuossa viittaa; erittäin vakaa, harmoninen ”seisova aalto”, jonka Galaksin pelkkä olemassaolo saa aikaan. Liikkuva komponentti olisi tähdet ja planeetat itsessään.

Niiden liikkuessa eri tiheyksien alueiden läpi harmonisen nollapiste-energian ”seisovassa aallossa” niiden tiheystasot myös siirtyisivät vastaavasti. Tämä liikkuva komponentti tapahtuu myös erittäin tarkkojen harmonisten aikavälien tahtiin, joihin Ra viittaa 25 tuhannen vuoden sykleillä ja joiden olemassaolon Wilcock on osoittanut integroidulla, galaksin laajuisella tasolla.]

RA: Tämä materiaalinen maailma transformoituu hengessä siksi joka on ääretöntä ja ikuista. (B4, S80, 53)

 

IV. MITEN PITKIÄ NÄMÄ SYKLIT OVAT?

RA: Yksi suursykli on arviolta 25 tuhatta vuottanne. (B1, S6, 92)

[Huom: Helpoin fyysinen menetelmä mitata tätä sykliä on luonnolllinen Maapallon akselien huojunta, joka tunnetaan prekessiona, mikä kestää noin 25,920 vuotta. Tämä huojunta vaikuttaa olevan aurinkokunnan liikkeen äärimmäisen kontrolloimaa läpi muuttuvan energeettisen tiheyden / painealueiden.]

RA: Tämän luonteisia syklejä on 3. Ne, jotka ovat edistyneet riittävästi, voidaan korjata satona näiden kolmen suursyklin lopussa.

Kun tämä on valmis (75 tuhatta vuotta), kaikki on korjattu satona riippumatta heidän edistyksestään,

sillä tuona aikana planeetta itse on siirtynyt tuon ulottuvuuden käyttökelpoisen osan läpi ja lakkaa olemasta käyttökelpoinen alemman tason värähtelyille tuossa tiheydessä. (B1, S6, 93)

 

V. 20 ASTEEN SIIRTYMÄ PLANEETAN AKSELISSA SYKLIN PÄÄTTEEKSI

KYSYMYS: Kun planeetan akseli muuttaa suuntaansa, siirtyykö se 20 astetta itään pohjoisesta mukautuakseen vihreään värähtelyyn? (B3, S59, 63)

RA: Kaikki viitteet sanovat niin, että tämä tapahtuisi. Me emme voi puhua varmuudella. (B3, S59, 64) (Mitään muuta varmistusta asiaan ei tule tässä kohtaa.)

 

22. MAAPALLON SADONKORJUU

I. ENTÄPÄ SADONKORJUU 50 TUHATTA VUOTTA SITTEN (1. syklin päätteeksi)

RA: Sellaista ei ollut. (B1, S14, 138)

 

II. ENTÄPÄ SADONKORJUU 25 TUHATTA VUOTTA SITTEN (2. syklin päätteeksi)

RA: Sadonkorjuu tuohon aikaan oli äärimmäisen pieni, ja se koostui niistä olennoista, joilla oli äärimmäinen vääristymä toisten palveluun niitä kohtaan, jotka kävisivät suursyklin läpi uudestaan. (B1, S14, 138)

TOTEAMUS: Sitten nämä olennot, jotka oltaisiin voitu korjata neljänteen tiheyteen, päättivät jäädä tänne palvelemaan planeetan populaatiota.

RA: Tämä pitää paikkansa. Tuolloin oli sadonkorjuukelpoisia olentoja, jotka valitsivat oman tapansa astua neljänteen tiheyteen. (B1, S14, 138)

KYSYMYS: Oliko toisessa 25 tuhannen vuoden suursyklissä yhtään kehittynyttä sivilisaatiota? (B1, S21, 196)

RA: Yhdestäkään ei tullut niin suuri kuin Lemuriasta tai Atlantiksesta. Kuitenkin Etelä-Amerikan alueella kasvoi suuri värähtelyn vääristymä kohti rakkautta. Nämä olennot olivat sadonkorjuukelpoisia toisen suursyklin lopulla ilman että ne olisivat muodostaneet vahvaa yhteiskunnallista tai teknologista kompleksia. (B1, S21, 196)

KYSYMYS: Miten pitkä oli näiden olentojen elämä, ja mikä oli maailman populaatio tuolloin?

RA: Näiden olentojen elinkaari oli arviolta 900 vuotta. Maapallon populaatio tuolloin oli noin 345 tuhatta olentoa. (B1, S22, 198)

KYSYMYS: Kuinka moni näistä oli sadonkorjuukelpoinen?

RA: Arviolta 150.

KYSYMYS: Nämä olivat niitä, jotka jäivät työskentelemään planeetalle. Pitääkö paikkansa.

RA: Tämä pitää paikkansa. Liitto vieraili heidän luonaan ja halusi jäädä jotta planetaarista tietoisuutta voitaisiin auttaa. (B1, S22, 199)

KYSYMYS: Minkälainen vierailu tämä oli?

RA: Valo-olento ilmaantui kantaen jotain mikä näytti valokilveltä. Se puhui ykseydestä ja kaiken luomakunnan äärettömyydestä ja niistä asioista jotka odottavat niitä, jotka ovat valmiina sadonkorjuuseen.

Se kuvasi kultaisin sanoin eletyn rakkauden kauneutta. Sitten se näytti niille, jotka olivat kiinnostuneita, pilkahduksen kolmannesta tiheydestä kun se nähdään planetaarisen kompleksin silmin. Sitten se lähti. Olennot jäivät. (B1, S22, 199)

KYSYMYS: Onko yksikään näiden olentojen nimistä tunnettu omasta historiastamme?

RA: Aurelius Augustinus, Avilan Teresa, Fransiscus Assisilainen. (B1, S22, 199)

 

III. MIKÄ REAKTIO LIITOLLA OLI TÄHÄN?

RA: Me huolestuimme. Me sallimme toisten olentojen pääsyn, ei Vaeltajien, kolmanteen tiheyteen. Tämä tehtiin satunnaisesti niin, että vapaata tahtoa ei rikottaisi, sillä vielä ei tullut kutsua. (B1, S22, 200)

KYSYMYS: Milloin ensimmäinen avunhuuto kuului?

RA: Ensimmäinen kutsu oli atlantislaisten aikana ennen kuin heistä tuli teknologisesti kehittyneitä. Joskus siihen aikaan kun me ensimmäisen kerran ilmaannuimme Egyptin taivaille, toiset Liiton olennot ilmaantuivat Atlantikselle. (B1, S22, 200)

KYSYMYS: Mitkä olosuhteet vaaditaan, jotta tällaiset vierailut tapahtuvat?

RA: Niitä oli kaksi:

(1) niiden kutsu jonka neliö voitti niiden vastustelun, jotka olivat haluttomia etsimään tai oppimaan.

(2) niiden Liiton jäsenten suhteellinen naivius, joista tuntui että informaation jakaminen atlantislaisille olisi yhtä paljon avuksi heille kuin mitä se on ollut Liitolle. Me muistutamme teitä, että me olimme yksi naivista Liiton jäsenistä, ja olemme silti yrittäessämme paikata sen vahingon josta kannamme vastuuta. (B1, S22, 201)

KYSYMYS: Tämä osoittautui virheeksi koska atlantislaiset vääristelivät sitä. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa.

 

IV. MIKÄ ON MAAPLANEETAN TIHEYSTASO TÄLLÄ HETKELLÄ?

RA: Planeettanne kansa on kolmatta tiheyttä, mutta planeetta on nyt neljännen tiheyden avaruus/aika-jatkumossa. (B1, S13, 133)

 

V. MITEN KOLMANNEN TIHEYDEN PLANEETASTA TULEE NELJÄNNEN TIHEYDEN PLANEETTA?

RA: Neljäs tiheys on yhtä vakiintunut saapumisessaan kuin kellon lyönti tietyllä hetkellä. Planeettanne pinta on pyörinyt avaruus/ajassa eri värähtelyasemaan.

Tämä saa aikaan planeetan pinnan muokkautumisen näiden uusien värähtelyjen saapuessa. Kuitenkin, kansojenne ajatusmuodot vaihtelevat suuresti ja eivät pysty pysymään yhdessä suunnassa.

Näin sadonkorjuu tulee olemaan sellainen, että monet toistavat kolmannen tiheyden syklin. Vaeltajienne, opettajienne ja adeptienne energiat tänä aikana ovat kaikki suunnattu kasvattamaan satoa. Satoa on kuitenkin harvassa. (B1, S13, 133)

[Huom: Muualla Ra kertoo meille, että jopa Venuksen sadonkorjuu, joka oli erittäin positiivinen kolmannen tiheyden planeetta, vain 20% populaatiosta ylösnousi.]

RA: Nyt on sadonkorjuu. Tällä hetkellä ei ole syytä tähdätä pitkäikäisyyteen, vaan rohkaista vaivannäössä etsimään oman itsen sydäntä, sillä tämä selkeästi violetin säteen energiakentässä sijaitseva asia määrittää jokaisen ylösnousemuksen. (B1, S14, 138)

RA: Teidän tulee nähdä Maapallo seitsemänä planeettana. On punainen, oranssi, keltainen ja pian tulee olemaan valmis vihreän värin paikka neljännen tiheyden olennoille jota he kutsuvat Maapalloksi.

NELJÄNNEN TIHEYDEN KOKEMUKSEN AIKANA KOLMANNEN TIHEYDEN PALLO EI OLE ASUMISKELPOINEN (kolmannen tiheyden olennoille)

koska varhaisen neljännen tiheyden olento ei tiedä tarkkaan miten pysyä havaitsemattomana kolmannessa tiheydessä. Näin neljännessä tiheydessä planeettanne punainen, oranssi ja vihreä energiakeskus aktivoituu, kun taas keltainen pysyy potentiaalissa sinisen ja indigon kanssa. (B3, S62, 86)

 

VI. TULEVA SADONKORJUU NELJÄNTEEN TIHEYTEEN

A. MAAPALLOSTA TULEE NELJÄTTÄ POSITIIVISTA TIHEYTTÄ

KYSYMYS: Maapallo tuntuu niin negatiiviselta. Miksi Maapallo menee neljänteen positiiviseen tiheyteen negatiivisen sijaan?

RA: He jotka ovat sadonkorjuukelpoisia, toisia palvelemaan suuntautuneet suuresti ylittävät lukumäärissä ne jotka ovat suuntautuneet palvelemaan itseään. (B1, S17, 166)

 

B. KUKA MENEE MINNE?

KYSYMYS: Kun me siirrymme neljänteen tiheyteen, tulee olemaan jako kolmeen. (B1, S16, 151)

(1) Sadonkorjuukelpoiset positiiviset olennot tulevat jäämään neljännen tiheyden kokemusta varten tälle planeetalle

(2) Sadonkorjuukelpoiset negatiivisen polariteetin olennot menevät toiselle neljännen tiheyden planeetalle

(3) Sadonkorjuukelvottomat olennot menevät toiselle kolmannen tiheyden planeetalle.

Pitääkö tämä paikkansa? (B3, S63, 89)

RA: Tämä pitää paikkansa mutta positiivisesti suuntautuneet sadonkorjuukelpoiset olennot jäävät tämän planeetan vaikutuspiiriin vaikka eivät tälle tasolle. (B3, S63, 89-90)

 

C. MITÄÄN EI MENE HUKKAAN

KYSYMYS: Mitä me menetämme kun keltainen siirtyy aktivaatiosta potentiaaliin ja mitä me saamme kun vihreä aktivoituu täydellisesti?

RA: On harhaanjohtavaa puhua voitoista ja tappioista. Ajatuksenne eturintamassa on pidettävä sitä, että on vain yksi luomakunta jossa ei ole tappiota. (B3, S63, 89)

 

D. KOLMANNEN JA NELJÄNNEN TIHEYDEN SÄHKÖKENTTIEN VÄLINEN EPÄSOPIVUUS

RA: Jos kolmannen tiheyden olento olisi sähköisesti tietoinen neljännestä tiheydestä kokonaan, kolmannen tiheyden sähkökentät pettäisivät johtuen epäyhteensopivuudesta. (B3, S63, 90)

(Muistathan, että monet kehon järjestelmät, erityisesti hermot, ovat luonteeltaan sähköisiä.)

 

VII. KAIKKI KEHOT MAAPALLOLLA, JOTKA OVAT EDELLEEN FYYSISIÄ, TRANSMUTOITUVAT ENNEN KUIN NUO OLENNOT VOIVAT ASUA NELJÄNNEN TIHEYDEN MAAPALLOLLA

KYSYMYS: Tämän siirtymän jatkuessa neljännen tiheyden aktivaatiota kohden, jotta tässä neljännessä tiheydessä voisi asua on tarpeen kaiken kolmannen tiheyden kehojen käydä läpi prosessi johon me viittaamme kuolemana. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, S63, 92)

RA: Tämä pitää paikkansa.

[HUOM: Tämä on laajimmalti väärin ymmärretty Yhden Lain lainaus. Konteksti paljastaa, että Ra viittaa transmutaatioon, ei sen tyypin kuolemaan jota me pidämme tavallisena. Tämä on ekstaattinen tunne — kaikkein uskomattomin hetki missään vaiheessa mitään elämää jonka olet koskaan kokenut ihmisenä.

Muualla Ra sanoo, että sinä VOIT muodostaa uudelleen kolmannen tiheyden kehosi sen jälkeen kun tämä on tapahtunut, jos niin haluat — sinun tarvitsee yksinkertaisesti keskittyä ”vaikeampaan rakenteeseen” saadaksesi se takaisin.

Wilcockin kautta Ra on lisäksi paljastanut, että avaruusolennot tulevat auttamaan siirtymässä pois Maapallolta ennen kuin akseli kääntyy 20 astetta. Tämä erittäin iloinen ja jopa ekstaattinen siirtymä ei tunnu kuolemalta ollenkaan, vaikka kolmannen tiheyden inkarnaatiot tulevat luonnolliseen ja näkymättömään päätökseensä matkalla.]

 

VIII. SADONKORJUUKELPOISUUS

A. YLI 51% TOISTEN PALVELUA, VÄHEMMÄN KUIN 50% ITSENSÄ PALVELEMISTA

KYSYMYS: Oahspe-kirja sanoo, että jos olento on yli 51% toisia palveleva ja vähemmän kuin 50% itseään palveleva, silloin olento on sadonkorjuukelpoinen positiiviseen neljänteen tiheyteen.

RA: Tämä pitää paikkansa. Negatiivisella polulla on varsin vaikea saavuttaa sadonkorjuukelpoisuutta ja se vaatii suurta omistautumista.

NEGATIIVINEN SADONKORJUUKELPOISUUS VAATII VÄHINTÄÄN 95%:STA ITSEÄÄN PALVELEMISTA

ja 5% toisten palvelemista. (B1, S17, 167)

KYSYMYS: Tarkoittavatko nämä kaksi prosenttilukua positiiviselle ja negatiiviselle polulle saman värähtelytaajuuden aikaansaamista?

RA: Värähtelytaajuuksia ei tule ymmärtää samalla tavoin positiiviselle ja negatiiviselle suuntautumiselle. Ne tulee ymmärtää voimana hyväksyä ja tehdä työtä älykkään äärettömyyden kanssa tiettyyn pisteeseen tai intensiteettiin asti.

Negatiivisen neljännen ja viidennen värähtelyn kuvioissa ei nähdä neljättä eikä viidettä astetta. Toisaalta, positiivisella olennolla on täysi spektri todellisen värisiä aika/avaruus-värähtelykuvioita. Kumpikin kykenee neljännen tiheyden työhön. Tämä on kriteeri sadonkorjuulle. (B2, S47, 112)

 

B. TARVITAAN ENERGIAN TASAPAINO

RA: Energiakeskusten kirkkaus tai pyörimisvauhti ei ole yhtä tärkeää sadonkorjuukelpoisuudelle kuin on tasapainotettu olennon violetin säteen manifestaatio tai aspekti; sillä

ne olennot, jotka ovat epätasapainossa, erityisesti pääsäteistä (punainen, keltainen ja sininen), eivät ole kykeneväisiä kestämään älykkään äärettömyyden valon ja rakkauden vaikutusta siinä määrin kuin sadonkorjuu vaatii. (B2, S41, 90) – also see (B2, S41, 92)

KYSYMYS: Aktivoituuko jokainen chakra loppuun asti ja suurimpaan intensiteettiinsä jokaisen tiheyden kokemuksen loppuun mennessä?

RA: Hypoteettisesti puhuen, tämä pitää paikkansa. Kuitenkin täysin aktivoitu olento on harvinainen.

ERI TIHEYKSIEN YLÖSNOUSEMUSTA VARTEN ON TARPEEN OLLA TOIMIVAT PRIMÄÄRIENERGIAKESKUKSET SELLAISELLA TAVALLA ETTÄ KOMMUNIKOIDAAN ÄLYKKÄÄN ÄÄRETTÖMYYDEN KANSSA JA ARVOSTETAAN JA PAISTATELLAAN TÄSSÄ VALOSSA KAIKESSA SEN PUHTAUDESSA.

Jokaisen energiakeskuksen aktivoiminen täyteen mittaansa on harvojen uroteko, sillä jokaisella energiakeskuksella on vaihtuva pyörimisnopeus tai aktiviteetti. Tärkeä havainto tehdä, kun kaikki keskukset ovat auki tarpeellisen minimimäärän, on näiden keskusten välinen harmonia ja tasapaino. (B2, S40, 80)

 

C. TIETÄMYS YHDEN LAISTA EI OLE TARPEEN NELJÄNNEN TIHEYDEN SADONKORJUUSSA

KYSYMYS: Ei ole tarpeen olennon olla tietoinen Yhden Laista kun siirrytään kolmannesta tiheydestä neljänteen. Pitääkö tämä paikkansa? (B1, S16, 157)

RA: Tämä pitää paikkansa.

 

D. MISSÄ SADONKORJUUSSA TARVITAAN TIETOA YHDEN LAISTA?

KYSYMYS: At what point in the densities is it necessary for an entity to be consciously aware of the law of One in order to progress?

RA: Viidennen tiheyden sadonkorjuu on niille, joiden värähtelyvääristymät tietoisesti hyväksyvät Yhden Lain kunnia/velvollisuuden. (B1, S16, 157)

 

IX. PALAAKO JEESUS TAKAISIN MAAPALLOLLE?

KYSYMYS: Palaako Jeesus takaisin Maapallolle (toinen tuleminen)?

RA: Se tietty mieli/keho/henki-kompleksi jota nimitätte Jeesukseksi ei palaa, poislukien Liiton jäsenenä joka puhuu kanavan kautta. On muita, joiden tietoisuus on identtisen yhteneväinen, jotka toivottavat tervetulleeksi heidät neljänteen tiheyteen. Tämä on toisen tulemisen merkitys. (B1, S17, 165)

 

X. MENEEKÖ KUKAAN NEGATIIVISELLE NELJÄNNEN TIHEYDEN PLANEETALLE?

RA: On olemassa mahdollisuus pienelle tämän tyyppiselle sadonkorjuulle. (B1, S11, 117)

KYSYMYS: Onko kukaan tunnettu henkilö meidän historiastamme mennyt negatiiviselle neljännen tiheyden planeetalle?

RA: Kyllä, mutta lukumäärä on pieni. Muutamat ovat läpäisseet kahdeksannen tason (kolmannessa tiheydessä ollessaan).

KYSYMYS: Mitkä ovat joitain tiettyjä esimerkkejä? (B1, S11, 117)

RA: Taras Bulba, Tsingis Khan ja Rasputin. He olivat tietoisia, atlantislaisten ymmärrysten muistojen kautta, joihin liittyi eri mieli/keho/henki-kompleksin energiakeskusten energiavirtojen käyttö portin avaamiseksi älykkääseen äärettömyyteen. (B1, S11, 118)

KYSYMYS: Kykenivätkö he paranormaaleihin asioihin (magia)?

RA: Tämä pitää paikkansa. He olivat yksimielisesti suuntautuneita palvelemaan itseään, eikä heiltä puuttunut henkilökohtaista kuria tämän portin valtuuttamiseksi. (B1, S11, 118)

 

XI. MINKÄLAISIA OLENTOJA ELÄÄ PLANEETALLA SADONKORJUUN JÄLKEEN?

A. INKARNOITUVATKO NELJÄNNEN TIHEYDEN OLENNOT PLANEETALLE?

RA: Mahdollisuus/todennäköisyyspyörteet indikoivat tämän olevan mitä todennäköisintä. (B2, S43, 105)

 

B. ONKO PLANEETAN PINNALLA YHTÄÄN VIIDENNEN TIHEYDEN OLENTOJA?

RA: Ei varsin pitkään jaksoon teidän aikanne mittareilla sillä neljännen tiheyden olentojen tarvitsee käyttää oppimansa ja opettamansa aika heidän oman tiheytensä olentojen parissa. (B2, S43, 105)

RA: Viidennen tiheyden olennot eivät elä planeetan pinnalla ennen kuin planeetta saavuttaa viidennen tiheyden värähtelytason. (B2, S43, 106)

 

XII. RA TYÖSKENTELEE MAAPALLON SADON KASVATTAMISEKSI

A. MIKSI RA TYÖSKENTELEE MAAPALLON PARISSA?

KYSYMYS: Viimeisen 2300 vuoden ajan olette työskennelleet luodaksenne niin suuren sadon kuin mahdollista 75 tuhannen vuoden syklin päätteeksi. Miksi olette tehneet näin?

RA: Me tulimme teidän keskuuteenne auttamaan teitä noin 11 tuhatta vuotta sitten, mutta vaivannäkömme palveluksessa vääristyi. Halumme on eliminoida niin paljon kuin mahdollista niistä vääristymistä, jotka aiheutuivat tietojemme ohiluvusta. Luomakunnan Yksi Olento on kuin keho. Jätettäisiinkö kipu jalassa huomiotta? (B1, S14, 139)

 

B.TYÖSKENTELEEKÖ RA MINKÄÄN MUUN PLANEETAN PARISSA KUIN MAAPALLON?

RA: Me työskentelemme vain tämän planeetan parissa tällä hetkellä. (B1, S14, 139)

 

C. KUINKA MONTA IHMISTÄ TEITÄ KUTSUU TÄLLÄ HETKELLÄ? (1981)

RA: Arviolta 352 000. (B1, S14, 139)

 

D. MITEN RA TUOTTAA PALVELUSTA?

RA: Me olemme käyttäneet kanavia kuten tämä, mutta yleensä he vain tuntevat inspiroituneensa unistaan. (B1, S14, 140)

KYSYMYS: Kun otatte kontaktin ihmisiin heidän unissaan tai muuten, heidän ensin tulee etsiä Yhden Lain suunnasta. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, S14, 140)

 

23. VENUKSEN SADONKORJUU

I. YLENPALTTISEN POSITIIVINEN

KYSYMYS: Arvaan, että ennen kolmannen tiheyden loppua Ra:lle, positiivisesti polarisoituneena, mahdollisesti oli vaikeaa se että negatiivista polarisaatiota ei arvostettu. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S89, 129)

RA: Sadonkorjuumme oli ylenpalttisen positiivinen ja

arvonantomme niitä kohtaan, jotka olivat negatiivisia, oli suhteellisen epätietoista.

Vaikka negatiivista planetaarista sadonkorjuuta sellaisenaan ei ollut,

oli kaksi olentoa, jotka ylösnousivat kolmannessa tiheydessä itseään palvelevaa polkua. (B4, S89, 129)

KYSYMYS: Mikä oli keskimääräinen populaation koko Venuksella kolmannessa tiheydessä?

RA: Me olimme pieni populaatio, joka eli olosuhteissa, joita te voisitte nimittää vaikeiksi. Se oli julman kirkas planeetta fyysisessä mielessä.

Sadonkorjuumme oli arviolta 6,5 miljoonaa mieli/keho/henki-kompleksia 38,5 miljoonan kokonaispopulaatiosta. (=16,8%)

Ne meistä, joilla oli polariteetin lahja, tunsivat syvää myötätuntoa niitä kohtaan, jotka tuntuivat elävän pimeydessä.

Niille, jotka toivoivat nukkuvansa me kykenimme tarjoamaan vain nukkumista varten tarkoitettuja mukavuuksia.

PALVELUS ON MAHDOLLISTA VAIN SIINÄ MITASSA KUIN SITÄ PYYDETÄÄN. (B4, S89, 129)

 

II. AINOAT KAKSI NEGATIIVISESTI SADONKORJUUKELPOISTA OLENTOA

KYSYMYS: Mitä tekniikoita käyttivät kaksi negatiivisesti sadonkorjuukelpoista olentoa negatiiviseen polarisoitumiseen niin positiivisesti polarisoidulla planeetalla? (B4, S89, 130)

RA: Muiden kontrolloimisen tekniikka ja alistaminen fysikaaliseen kuolemaan asti olivat käytettyjä. Planetaarisessa vaikuspiirissä, joka on paljolti tottumaton teurastukseen, nämä olennot kykenivät polarisoitumaan näiden keinojen avulla. Kutsuisitte näitä olentoja säälimättömiksi diktaattoreiksi tai despooteiksi jotka kävivät pyhää sotaa. (B4, S89, 130)

 

III. AIEMMIN NÄMÄ KAKSI OLIVAT POSITIIVISESTI SUUNTAUTUNEITA VAELTAJIA

KYSYMYS: Mikä oli näiden kahden olennon alkuperä?

RA: Nämä olennot olivat Vaeltajia varhaisesta positiivisesta viidennestä tiheydestä. (B4, S89, 130)

KYSYMYS: Ja vaikka he olivat jo kehittyneet positiivisen neljännen tiheyden läpi, he vaihtoivat polariteettia kun he reinkarnoituivat kolmanteen tiheyteen. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, S89, 131)

RA: Tämä pitää paikkansa.

 

IV. HEIDÄN MUUTOKSENSA KATALYYTTI: RAKKAUDEN YLITARJONTA

KYSYMYS: Mikä oli katalyytti heidän muutokselleen?

RA: Viisauden näkökulmasta Venuksella oli ylitarjontaa rakkaudesta. Nämä kaksi olentoa katsoivat niitä, jotka olivat edelleen pimeydessä Venuksella, ja näkivät monia jotka pitivät sellaista harmoniaa sairaalloisena.

Vaeltajien mielestä enemmän viisauteen suuntautunut tapa etsiä rakkautta voisi olla vetoavampi niihin, jotka olivat edelleen pimeydessä. Nämä olennot olivat lupautuneet palvelemaan yhdessä, ja niin ne tekivät, ylistäen Yhtä Luojaa, mutta ei niinkuin oli tarkoitettu. Tämän lopputulema oli näiden kahden ylösnouseminen negatiiviseen neljänteen tiheyteen. (B4, S89, 131)

KYSYMYS: Arvaan, että nämä Vaeltajat saapuivat Ra:n kolmanteen tiheyteen siementämään suurempaa viisautta sinne missä he näkivät ylitarjontaa myötätunnosta Ra:n kulttuurissa. Pitääkö tämä paikkansa?(B4, S89, 131-132)

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Ennen inkarnaatiota näiden Vaeltajien halu oli ainoastaan auttaa toisten palvelussa. (B4, S89, 132)

[Childers: Vastatessaan kysyjälle että tämä ei pidä paikkaansa, tuntuu siltä kuin Ra olisi ymmärtänyt väärin kysymyksen (tai missannut jotain), sillä Ra:n kommentti tuntuisi sanovan samaa kuin mitä kysyjä sanoi.]

[Wilcock: Minulle tuntuu selvältä, että viisautta voi opettaa positiivisesta tai negatiivisesta näkökulmasta, eri syistä. Nämä olennot olivat neljättä tiheyttä ja näin heillä ei ollut tietoa viisaudesta ennen inkarnaatiota. Heidän alkuperäinen halunsa opettaa toisten palvelemista korruptoitui fyysisen inkarnaation aikana.]

KYSYMYS: En voi ymmärtää miten he luulivat Venuksen tarvinneen apua ylösnousemuksen kanssa kun sillä meni hyvin.

RA: Vaeltajat aina tuntevat vetoa mihin tahansa osuuteen joka ei vielä ole polarisoitunut ja tulevat kun kutsu käy. Niiltä, jotka eivät vielä olleet positiivisesti polarisoituneita mutta jotka etsivät positiivista polarisaatiota ja etsivät viisautta, tuli kutsu, kun he pitivät Venuksen muiden itsejen myötätuntoa omahyväisenä tai toisia säälivänä. (B4, S89, 132)

 

V. NÄMÄ KAKSI LOPULTA PALASIVAT POSITIIVISEEN POLARISAATIOON

KYSYMYS: Mikä oli näiden kahden olennon asenne kun he ylösnousivat negatiiviseen neljänteen tiheyteen ha tajusivat vaihtaneensa polarisaatiota? (B4, S89, 132)

RA: He olivat huolestuneita.

KYSYMYS: Mitä heille tapahtui?

RA: He työskentelivät negatiivisen neljännen tiheyden parissa jonkin aikaa kunnes tässä viitekehyksessä aiemmin opitut mallit itsestä oltiin vallattu takaisin ja polariteetti oli, suurin ponnistuksin, saatu käännettyä. Suuri määrä positiivisen neljännen tiheyden työtä piti sen jälkeen ottaa kiinni. (B4, S89, 132)

KYSYMYS: Miten Ra:lla on nämä tiedot?

RA: Nämä olennot liittyivät Ra:n positiivisessa neljännessä tiheydessä osaksi sykliä jota me silloin koimme. (B4, S89, 133)

Gizan Suuri Pyramidi voi keskittää sähkömagneettista energiaa sen kammioihin

Saksalaisten ja venäläisten fyysikkojen tutkimus Suuren Pyramidin (Khufun pyramidi) ominaisuuksista paljastaa, että se voi keskittää elektromagneettista energiaa sen sisälle sen piilossa oleviin kammioihin. Se voi keskittää elektromagneettisia säteitä kasvualustalle, sanoo eräs tutkimus joka on julkaistu Journal of Applied Physics -julkaisussa.

Andrei Jevljukhinin mukaan, joka on ITMO Universityn tutkimuskoordinaattori Pietarissa, Khufun pyramidi ja sen ”serkut” on usein mainittu kaikenlaisten ”maagisten” ominaisuuksien yhteydessä, mukaanlukien kyky ”keskittää kosmista energiaa” ja muita epätieteellisiä ilmiöitä.

Tiedemiehet otaksuvat, että Suuri Pyramidi, aivan kuten monet muut ihmisten luomat esineet, voisivat toimia resonaattoreina jotka keskittävät ja vahvistavat aaltoja suhteessa esineen kokoon.

Tässä tietyssä tapauksessa tutkijat tutkivat aaltoja 200-600 metrin alueella, aallonpituus joilla monet radioasemat toimivat.

He loivat tietokonemallin Suuresta Pyramidista, ja tiedemiehet pommittivat sitä radioaalloilla nähdäkseen miten se reagoisi pyramidiin ja kaikkiin sen elementteihin.

Laskelmista käy ilmi, että pyramidi itse asiassa reagoi ”amatööri” radioaaltoihin, akkumuloiden niiden energiaa sisälle Kuninkaan Kammioon ja suunnaten sitä kasvualustalle jossa kolmas kammio sijaitsee.

Se vaikuttaa eniten aaltoihin joiden aallonpituus on 333 metriä ja 230 metriä.

Tutkijoiden mukaan Suuri Pyramidi ja sen ”sisarukset” voivat olla interaktiossa vahvemmin toisten tyyppisten aaltojen kanssa, mutta tämä pitää vielä varmistaa, raportoi sputniknews.

 

Artikkelin julkaissut UFO Sightings Hotspot


TOIM. HUOM. Tämä on se mitä Ra ja Yhden Laki kommunikoi meille jo kauan aikaa sitten. Ra kertoi, kuinka pyramideja käytettiin entisaikaan initiaatioriiteissä, jossa kammion funktio oli kohottaa värähtelytasoa, ja kokelas sai kokea tämän energian nousun hänen käydessään läpi riittiä pyramidissa.

[LAINAUS:]

I. NE RAKENNETTIIN YKSEYDEN VOIMALLA

RA: Suurempi pyramidi rakennettiin kyvyllämme käyttää Ykseyden voimaa.

KIVET OVAT ELOSSA. TÄTÄ KULTTUURINNE EI YMMÄRRÄ. (B1, S2, 72-73) [Huom: Ra viittaa siihen, että kivet ovat olemassa ensimmäisen tiheyden tietoisuudessa, tietoisuudentiheydessä. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen tiheyden tietoiset elämänmuodot ovat kaikki näkyvillä kolmannen tiheyden olennoille kuten meille.

 

II. MITEN PYRAMIDIN KIVIPAASEJA LIIKUTELTIIN?

RA: Kuvittele kaiken luomakunnan sisällä oleva toiminta. Energia, vaikka se onkin rajallinen, on varsin suuri. Tämä energia on älykäs. Se on hierarkkinen. Aivan kuten teillä on hierarkia kulkuvälineille, tai kappaleille, niin on sellainen myös jokaisessa materiaalin atomissa kuten kivessä.

Kun voi puhua tuolle älylle, rajallinen fyysinen energia kivikappaleessa pääsee kontaktiin äärettömän energian kanssa joka sijaitsee korkeamman virityksen kehoissa, olipa kyseessä sitten kivi tai ihminen.

Tämän kontaktin luonnin yhteydessä voidaan tehdä pyyntö. Äärettömän kivisyyden äly kommunikoi sen fyysiselle keholle, ja silloin tuo haluttu halkaisu ja liikkuminen tapahtuu. (B1, S3, 77)

 

III. OLIKO TÄMÄ KAIKKI YHDEN YKSILÖN MENTAALISTA AIKAANSAANNOSTA?

RA: On olemassa ero yksilön Yhden Lain voimalla ja voimalla joka on käytettävissä ryhmäsielun yhteiselle Yhden Lain ymmärrykselle.

Yksi yksilö, kaikista virheistään puhdistettu, voi todellakin siirtää vuoria. Kuitenkin, ykseyden massaymmärryksen tapauksessa, jokainen yksilö voi pitää sisällään hyväksyttävän määrän vääristymiä ja kuitenkin massamieli voi siirtää vuoria. (B1, S3, 78)

Teidän keskuudessanne tällä hetkellä on niitä joiden puhtaus on jo nyt yhtä älykkään äärettömyyden kanssa. (B1, S4, 82)

 

IV. MIKSEI LUODA SITÄ KOKONAISUUDEKSI PALIKOIDEN SIJAAN?

Me emme halunneet tulla palvotuiksi ihmeellisen pyramidin rakentajina. Niinpä se näyttää rakennetulta, ei ajatellulta. (B1, S3, 79)

 

V. KUOLLEISTA NOUSEMINEN KUNINGATTAREN KAMMION INITIAATION SEURAUKSENA

RA: Initiaation käsite vaatii olemuksen keskittämistä Luojan etsimiseen.

Kuningattaren kammiossa tapahtuvaan initiaatioon kuului minuuden taaksensa jättäminen sellaisella halulla tuntea Luoja täydellisyydessään, että puhdistetut valon sisäänvirtaukset laskevat tasapainossa kaikkien energiakeskusten, tai chakrojen, läpi, kohdaten kolmannen silmän chakrassa ja avaten portin älykkääseen äärettömyyteen. Näin olento kokee todellisen elämän, tai, niinkuin teidän kansanne sitä kutsuisi, kuolleista nousemisen. (B3, S57, 49)

 

VI. RESONOIVAN KAMMION KÄYTTÖ

KYSYMYS: Sanoit että resonoivaa kammiota käytettiin niin, että adepti voisi kohdata itsensä. Voisitko selittää tämän?

RA: Itsensä kohtaaminen tapahtuu olemuksen keskuksessa tai syvyyksissä. Se on analoginen ruumiin hautaamiselle ja kuolleista nousemiselle, jossa olennon minuus kuolee, ja tämän havaitun menetyksen kohtaamisen ja siitä seuranneen olennaisen hyödyn tajuamisen kautta hän muuttuu uudeksi ja ylösnousseeksi olennoksi.

Kammio työsti mieltä ja kehoa. Aistiärsykkeiden lakkaamisen ja elävältä hautaamisen, ilman mahdollisuutta päästä pois, arkketyyppiset reaktiot vaikuttavat mieleen. Mielen kokoonpano sekä käytettyjen materiaalien sähköiset (pietsoelektriset) ominaisuudet vaikuttavat kehoon. (B3, S65, 112)

 

VI. VOIKO PYRAMIDIA EDELLEEN KÄYTTÄÄ PARANTAMISEEN JA INITIAATIOON?

RA: Se on kuin epävireessä oleva piano. Se soittaa äänen, mutta, ah, niin huonosti. Virtauksista on jäljellä vain haamu. Pyramidien aika on mennyt. (B1, S4, 81-82)

 

VII. PYRAMIDITIETEEN LISÄTUTKIMUKSET

Huom: Kappaleessa yhdeksän David Wilcockin kolmannessa Konvergenssikirjassa, Divine Cosmos esitetään suuri määrä kovaa tieteellistä dataa jolla todistetaan, että pyramidin muoto todellakin kerää ei-elektromagneettista lähde-energiaa jota venäläiset ovat nimittäneet ”vääntökentiksi” (torsion fields).

Toisin kuin elektromagneettinen energia, vääntökentillä on suora vaikutus fyysiseen materiaan sekä biologisiin järjestelmiin ja tietoisuuteen itseensä. Kun tämä energia saadaan käyttöön, monet Ra:n Yhden Laki -sarjassa mainitsemista vaikutuksista voidaan suoraa esittää ja tutkia laboratorioissa. LINKKI: DIVINE COSMOS, KAPPALE YHDEKSÄN: THE SCIENCE OF THE PYRAMIDS

Venuksella on joskus ollut elämää

Venuksen on pitkään tiedetty olevan Maapallon sisarplaneetta, huolimatta siitä että sen ilmakehä on uskomattoman myrkyllinen niille jotka elävät planeetallamme. Syy tälle ”sisar”-statukselle on, että tiedemiehet uskovat, että Venus on joskus voinut olla erittäin paljon kuten Maapallo. Uskotaan, että Venuksella on joskus ollut paljon enemmän vettä jonka se on kadottanut ajan myötä. Jotkut teoriat ovat ehdottaneet, että Venus päätyi kasvihuoneilmiössään paljon pahempaan tilaan kuin mitä voisimme koskaan kuvitella Maahan. Lopulta nämä kasvihuonekaasut aiheuttivat Venuksen vesikadon ja muuttivat ilmakehän kyvyttömäksi ylläpitää ihmiselämää.

Viime vuosina tutkimukset ovat vahvistaneet tämän, ja ne antavat ymmärtää, että Venus oli joskus vesirikas planeetta, ja sillä on joskus ollut kyky ylläpitää älykästä ihmiselämää. Tämä on saanut salaliittoteoreetikot pohdiskelemaan onko Venus joskus ollut koti ihmisen kaltaiselle rodulle ja sattuiko venuslaiset selviämään mullistuksista ja kehittymään uudeksi älykkäiden olentojen roduksi. Idea älykkäästä elämästä niin lähellä Maapalloa on äärimmäisen kiinnostava avaruusolentoteoreetikoille.

Artikkelin julkaissut Listverse

 

Toim. huom. Carla Rueckertin kanavoima Yhden Laki kertoo tietoisuudesta nimeltä Ra, jonka kotiplaneetta on Venus. Ra:n rotu eli kolmannessa tiheydessä miljardeja vuosia ennen elämän syntyä Maapallolle:

RA: Olen osa sosiaalista muistikompleksia joka matkasi pois planeetalta aurinkokunnassanne, siltä jolle olette antaneet nimen Venus. Me olemme teidän mittapuun mukaan vanha rotu. Kun me olimme kuudennessa ulottuvuudessa, fyysinen kehokompleksimme oli kultaa. Me olimme pitkiä ja jossain määrin siroja. Fyysisen kehokompleksimme peitteellä oli kultainen hohde. Tässä muodossa me päätimme tulla keskuuteenne. Väestönne oli kovin erilainen ulkonäöltään meihin verrattuna. Näin me emme sopeutuneet hyvin joukkoonne ja olimme selkeästi erilaisia. Vierailumme oli suhteellisen lyhyt. Tämä tapahtui kun rakensimme pyramidit. (B1, S6, 90)

Eksopolitiikka, UFOt, Paranormaalit ilmiöt, Tietoisuus

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.