MKULTRA

Aivojen osien lamauttaminen magneeteilla voi tutkimuksen mukaan heikentää uskoa Jumalaan ja muuttaa asenteita maahanmuuttajia kohtaan

Sammuttamalla aivojen uhkia käsittelevän keskuksen tutkijat heikensivät ihmisten uskoa Jumalaan ja tekivät heistä vähemmän ennakkoluuloisia.

Amerikkalaisten ja brittiläisten tiedemiesten yhteinen ryhmä on havainnut, että aivoihin kohdistuvat voimakkaat magneettipulssit voivat tilapäisesti muuttaa ihmisten tunteita monista eri aiheista — lähtien uskosta Jumalaan ja ulottuen aina maahanmuuttoon suhtautumiseen.

Social Cognitive and Affective Neuroscience -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat käyttivät metallikäämiä luodakseen voimakkaita magneettikenttiä aivojen tiettyjen osien ympärille.

Ei-invasiivista käytäntöä kutsutaan trankraniaaliseksi magneettistimulaatioksi, ja sitä voidaan käyttää masennuksen hoitoon.

Tutkijat ovat nyt kuitenkin havainneet, että kohdistamalla aivojen uhkia käsittelevään osaan he voivat tilapäisesti muuttaa ihmisten uskomuksia ja näkemyksiä.

Yorkin yliopiston ja Los Angelesin Kalifornian yliopiston (UCLA) tutkijoista koostuva ryhmä käytti koehenkilöinä 39 poliittisesti maltillista opiskelijaa.

By targeting parts of the brain with a magnet, scientists managed to change subjects' views
Kohdistamalla magneetin aivojen osiin tutkijat onnistuivat muuttamaan koehenkilöiden näkemyksiä (kuva: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images).

Heidät jaettiin kahteen ryhmään – toiselle, kontrolliryhmälle, annettiin näennäisannos magneettisuutta, joka ei ollut tarpeeksi voimakas vaikuttamaan aivotoimintaan.

Toinen sai voimakkaan TMS-pulssin, joka oli tarpeeksi voimakas sammuttamaan tilapäisesti heidän posteriorisen mediaalisen otsalohkonsa (pMFC), aivojen osan, joka ”on avainasemassa sekä haluttujen ja nykyisten olosuhteiden välisten ristiriitojen havaitsemisessa että myöhemmän käyttäytymisen säätämisessä tällaisten ristiriitojen ratkaisemiseksi”.

Toisin sanoen tämä aivojen osa käsittelee uhkia ja ristiriitoja ja päättää, miten niihin reagoidaan.

Ennen TMS-annosten saamista molemmilta ryhmiltä kysyttiin heidän omista kuolemistaan. Tällä osa-alueella testit perustuivat aiempiin tutkimuksiin, jotka ovat osoittaneet, että kuoleman uhan kohtaaminen voi muuttaa ihmisen uskoa Jumalaan.

Tutkimuksen toisessa osassa opiskelijoita pyydettiin lukemaan kaksi Amerikkaan tulleiden maahanmuuttajien kirjoittamaa kirjettä, joista toisessa ylistettiin maata ja toisessa kritisoitiin sitä — kriittisen kirjeen teksti otettiin taas toisesta tutkimuksesta, jossa osoitettiin, että se lisäsi voimakkaampia lojaalisuuden tunteita ja ennakkoluuloja koehenkilön omaa etnistä ryhmää kohtaan toisen ryhmän kustannuksella.

Tämän jälkeen opiskelijoille annettiin TMS-annokset, joista puolet sai annoksen, joka pystyi vähentämään voimakkaasti aivojen uhkia käsittelevän keskuksen toimintaa.

Kerätyt tulokset osoittivat, että asenteissa oli selvä ero näiden kahden ryhmän välillä.

Voimakkaan magneettiannoksen saaneista 32,8 prosenttia vähemmän usko Jumalaan, enkeleihin ja taivaaseen oli vähentynyt verrattuna kontrolliryhmään, joka ei saanut annosta.

Ja 25,8 prosenttia useammalla TMS:ää saaneella oli myönteisempi suhtautuminen maahanmuuttajaan, joka oli kirjoittanut negatiivisen kirjeen maastaan.

Toisin sanoen magneettihoitoa saaneilla havaittiin olevan vähemmän uskoa Jumalaan ja myönteisempi suhtautuminen maahanmuuttajiin.

Tohtori Keise Izuma, yksi Yorkin yliopiston tutkimuksen tekijöistä, sanoi: ”Odotetusti havaitsimme, että kun sammutimme kokeellisesti takimmaista mediaalista otsalohkoa, ihmiset olivat vähemmän taipuvaisia turvautumaan lohduttaviin uskonnollisiin ajatuksiin siitä huolimatta, että heitä oli muistutettu kuolemasta.”

Puhuessaan testin siitä osasta, joka koski suhtautumista maahanmuuttajiin, hän lisäsi: ”Uskomme, että oman ryhmän arvojen arvostelu, ehkä erityisesti ulkopuolisena pidetyn henkilön esittämä kritiikki, käsitellään ideologisena uhkana.”

”Yksi tapa reagoida tällaisiin uhkiin on ’tuplata’ ryhmän arvot, lisätä panostusta niihin ja reagoida kielteisemmin arvostelijaan.”

”Kun häiritsimme aivojen aluetta, joka yleensä auttaa havaitsemaan uhkia ja reagoimaan niihin, näimme vähemmän negatiivisen, vähemmän ideologisesti motivoituneen reaktion kriittistä kirjoittajaa ja hänen mielipiteitään kohtaan.”

Aivomme käyttävät samaa perusrakennetta riippumatta siitä, käsittelemmekö jokapäiväisiä uhkia, kuten työturvallisuutta, vai abstraktimpia uhkia, kuten ajatusta Jumalasta ja kuolemasta tai maahanmuuttokysymystä, ja sen toimintaa voidaan vähentää magneettikenttien avulla.

 

Artikkelin julkaissut The Independent

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.