EMP-iskut ja aurinkomyrskyt

EMP, eli elektromagneettinen pulssi, syntyy ydinaseen tai mahdollisesti äärimmäisen aurinkomyrskyn vaikuttaessa yläilmakehässä, jollaisia koettiin vuonna 1859, 1989 ja 1994.

USA:n hallitus ja armeija ovat tutkineet näitä ilmiöitä laajalti ja useita raportteja on tuotettu EMP:n vaikutuksista

 • autoihin ja kuljetukseen
 • tietokoneverkkoihin
 • kriittiseen infrastruktuuriin

…ja muuhun.

Tässä raportissa käsittelemme näitä aiheita koskien geomagneettisia anomalioita, aurinkomyrskyjä ja sähkämagneettisen pulssin vaikutuksia.

Tulisi kuitenkin huomautaa, että kongressi on sivuuttanut EMP-komission varoitukset, ja sairaalat, kuljetusteollisuus ja kriittinen infrastruktuuri ovat erittäin haavoittuvaisia.

Loppukesästä 1859 suuri aurinkomyrsky osui planeettaamme. Tämä myrsky oli Aurinkon koronapurkauksen aikaansaama. Vaikka tiede ja fysiikka näiden koronanpurkausten taustalla on kiinnostava, se voi olla myös pitkäveteistä joillekin, joten pidän tämän lyhyenä.

Aina välillä — tarkalleen milloin, sitä tieteentekijät eivät edelleenkään osaa ennustaa — Auringon pinnalla tapahtuu jotain joka vapauttaa Auringon pinnalta suuria määriä energiaa koronanpurkauksen muodossa, joka on erittäin kuuman, sähköistyneen kaasun purkaus, jonka massa on suurempi kuin Mount Everestin.

Kannustan teitä tutkimaan tätä enemmän jos haluatte syvemmän ymmärryksen varautuneesta plastamasta, joka purkautuu Auringon pinnalta silloin tällöin.

Nämä aurinkomyrskyt ovat sekä sähköisesti että magneettisesti varautuneita, ja ne myös tuovat mukanaan säteilyä koko spektriltä, mikroaalloista gammasäteisiin.

Syyskuun 1. ja 2. päivänä 1859 Maan asukkaat kokivat suurimman aurinkomyrskyn kirjoitetussa historiassa.

Sähköverkot olivat lapsuudenkengissään, jotka koostuivat vain muutamasta sähkötinkaapelista suurissa kaupungeissa. Tämä myrsky oikosulki kaapelit ja sai aikaan jättiläismäisiä tulipaloja. Tyypillinen valoshow pohjoisessa, revontulet, näkyivät niinkin etelässä kuin Kuubassa, Roomassa ja Hawaiilla.

Johtuen yhteiskunnan vain vähäisestä riippuvuudesta sähköverkoista tuohon aikaan, se ei häirinnyt maailmaa merkittävästi.

Vuosina 1989 ja 1994 pienet aurinkomyrskyt tiputtivat satelliitteja, sammuttivat voimaloita ja häiritsivät sähkökenttää. Nämä olivat pieniä Auringon flareja. Kuvittele jos vuoden 1859 aurinkomyrsky iskisi nykyiseen yhteiskuntaamme.

Joka paikassa on nykyään pieniä sähköjohtoja. Tietokoneiden sirut, kovalevyt, kännykät ja sähköjohdot ulottuvat tuhansia kilometreja. Oletko miettinyt, että autosi on tietokonejärjestelmä? Yksityiskohdat saattavat yllättää.

Tulemme kohta siihen, mutta puhutaan ensin ihmisten aikaansaamasta myrskystä — ydinase-EMP:stä.

Elektromagneettinen pulssihyökkäys

Vuonna 2004 pidetyn USA:aa vastaan tehtävän EMP-hyökkäyksen uhkaa tutkivan komission raportin mukaan,

“Useat mahdolliset viholliset voivat tai ovat hankkineet kyvyn hyökätä Yhdysvaltoja vastaan korkealla lentävillä ydinaseella luoduila sähkömagneettisilla pulsseilla (EMP). Päättäväinen vihollinen voi saavuttaa EMP-hyökkäyskyvyn ilman, että vaaditaan pitkälle vietyä kehittynyttä teknologiaa.”

Se kuvaa lyhyesti vaikutuksia,

“EMP on yksi pienestä määrästä uhkia, jotka voivat aiheuttaa yhteiskunnallemme katastrofisia vaikutuksia. EMP kattaa laajan maantieteellisen alueen ydinaseen tähtäinlinjalla. Sillä on kyky tuotta merkittävää vahinkoa kriittisiin infrastruktuureihin ja näin koko amerikkalaisen yhteiskunnan perustuksiin…”

Komission puheenjohtaja on todistanut, että sellaisen hyökkäyksen jälkeen yhdessä vuodessa 70% – 90% amerikkalaisista kuolisi mm. väkivallan ja tautien seurauksena. On myös erittäin uskottavaa, että amerikkalaiset kuolisivat myös nälkään johtuen ruokavarojen ehtymisestä.

Washington Department of Health, Office of Radiation Protectionin mukaan,

“1.4 Megatonnin pommi, joka on räjäytetty 250 mailia Kansasin yläpuolella tuhoaisi suurimman osan kaikesta suojaamattomasta elektroniikasta koko USA:n mantereella.”

Sekä massivinen aurinkomyrsky että EMP voivat hyvin lopettaa sivilisaation sellaisena kuin me sen tunnemme.

Tämä kuulostaa kaamealta, mutta miten kansa USA:ssa ja muualla teknologisesti edistyneissä maissa selviäisi pitkittyneestä tilanteesta erittäin vähällä sähköllä tai täysin ilman sitä?

Kuten komissio huomautti, yhteiskuntamme on äärimmäisen riippuvainen sähköverkosta kaikessa.

 • Rekat ja kuljetus, mm. ruoankuljetus
 • Bensa-asemat ja öljynjalostamot
 • Tieto ja viestintä
 • Kaupallinen ruoan ja hyödykkeiden tuotanto
 • Veden puhdistus ja jakelu
 • Suurin osa armeijan toimintakyvystä

On vain kourallinen asioita, joihin voime luottaa, että ne ovat aina olemassa.

Jos bensa-asemat eivät toimisi ja jalostamot eivät kykenisi tuottamaan bensaa, kuvittele miten nopeasti “sivistynyt yhteiskuntame” hajoaisi? Pelkästään tuossa tapauksessa kauppojen hyllyt tyhjenisivät päivissä eivätkä maanviljelijät voisi kuljettaa enää mitään.

Jos et ollut tietoinen, ruokakaupoilla ei ole hirveästi ylimääräistä varastossa.

Voittomarginaalin saavuttamiseksi kaupat voivat pitää vain muutaman päivän varat ennen täydennyksen saapumista. Tämä säästää tilaa ja mahdollistaa pienemmät kulut, muunmuassa.

Kun bensa lakkaa virtaamasta ja hyllyt tyhjenevät, miten kauan naapurit pysyvät sivistyneinä?

Useat kokeet ja skenaariot (sekä tietty maalaisjärki) ovat näyttäneet, että kännykät ovat ensimmäisiä merkkejä sähkömagneettisesta tapahtumasta, koska niin suurella osalla populaatiosta on sellainen. Jos voimaverkko menisi matalaksi sään takia tai paikallisesti, se ei vaikuttaisi kännykkään heti.

Sijainnistasi riippuen kännykkätorneillasi on varavoimajärjestelmät.

Kuitenkin nuo tornit, niiden voimajärjestelmät ja kännykät kaikki menevät pimeäksi elektromagneettisen tapahtuman seurauksena, mikä antaa vinkin siitä mitä on juuri tapahtunut.

Komissio arvioi sitä miten yhteiskuntaamme vaikuttaisi EMP-tapahtuma, mm. miten hyvin autit ja rekat kestävät sähkömagnetisia aaltoja.

Auto- ja kuljetusinfra

Lyhyt lainaus komission vuoden 2008 raportista:

“Viimeisen vuosisadan aikan yhteiskuntamme ja taloutemme on kehittynyt yhdessä auto- ja kuljetusalojen kanssa. Tämän seurauksena me olemme tulleet erittäin riippuvaisiksi näistä infrastruktuureista oman elämäntyylimme ylläpidossa. Maankäyttömme erityisesti on tullut mahdolliseksi auto- ja kuljetusinfran avulla. Etäisyydet lähiöistä, kauppakeskuksista, kouluista ja työpaikoista ovat erittäin riippuvaisia autoista. Lähiöissä tarvitaan autoja hakemaan ruokaa kaupasta, menemään töihin, lääkäriin ja moniin muihin päivittäisen elämän paikkoihin. Maalla asuvat amerikkalaiset ovat yhtä riippuvaisia autoista, elleivät enemmänkin. Heidän tarpeensa ovat samanlaiset kuin lähiöissä, ja matkat ovat pidempiä. Jos kaupungissa asuja luottaa saatavilla olevaan julkiseen liikenteeseen, he eivät ole riippuvaisia henkilöautoista. Mutta julkinen liikenne toimii suureksi osaksi autoilla, paitsi muutamassa suurimmassa kaupungissamme. Nin paljon kun autot ovatkin tärkeitä elämäntyylimme ylläpitämiseksi, elämämme riippuu lähes kokonaan kuljetusteollisuudesta. Suuret populaatiokeskittymät urbaaneilla alueilla ja lähiöissä ovat tulleet mahdollisiksi jatkuvasti tuomalla ruoka tarjolle kaukaisemmilta maatiloilta ja tuotantokeskuksista. Kuten mainittua ylempänä, kaupungeilla on tyypillisesti ruokaa ainoastaan muutamaksi päiväksi kauppojen hyllyillä. Niiden ruokavarantojen täyttö riippuu jatkuvasta rekkavirrasta ruoantuotantokeskuksista ruoanjakelukeskuksiin ja varastoihin ja kauppoihin ja ravintoloihin. Jos urbaani ruokavaranto häiriintyy merkittävästi pitkäksi aikaa, nälkä ja massaevakuaatiot, jopa nälänhätä ja anarkia voivat olla seurausta. Kuljetuskalusto liikuttelee myös muita olennaisia tarvikkeita. Metropolialueille putkilla tuotu polttoaine ei ole saatavilla kansalle ennen kuin tankkeriautot ovat vieneet sen bensa-asemille. Jäteautot, huoltoautot, paloautot ja useat muut autot toimittavat palvelua niitä varten erityisesti käyttöön otetuilla autoilla. Lähes 80% kaikista valmistetuista tuotteista jossain kohtaa ketjua tuottajalta kulutajalle on kuljetettu autolla. EMP-hyökkäyksen vaikutukset auto- ja kuljetusinfraan eroaisivat ensimmäisen päivän ja sitä seuraavien päivien osalta. EMP-hyökkäys todennäköisesti välittömästi hajottaisi osan 130 miljoonasta autosta ja 90 miljoonasta rekasta, jotka ovat toiminnassa USA:ssa. Liikkeessä tien päällä hajonneiden kulkuneuvojen voidaan odottaa saavan aikaan onnettomuuksia. Modernin liikennekäyttäytymisen keskellä jopa erittäin pieni määrä hajonneita kulkuneuvoja tai onnettomuuksia voi saada aikaan massiivisia ruuhkia. Lisäksi sähköisen liikenteen ohjauksen ollessa pois käytöstä tämä tulee pahentamaan liikenneruuhkia metropolialueilla. Työaikana tapahtuneen EMP-hyökkäyksen jälkimainingeissa suuri määrä ihmisiä lähtee liikkeelle samaan aikaan yritäessään päästä kotiin, ja voidaan odottaa massiivisia ruuhkia.”

Auto- ja kuljetusinfran haavoittuvaisuus EMP-hyökkäykselle

Komissio testasi liikennevalojen ohjauksen, autojen ja kuljetuslaitteiden EMP-haavoittuvuutta.

Testituloksen tiivistelmä sanoo, että liikennevalojen ohjaus alkaa hajota EMP-kentille altistumisen jälkeen jo muutaman kV/m sähkökentän voimakkuuden alaisuudessa, mikä näin aiheuttaa liikenneruuhkia.

Arviolta 10% tiellä olevista autoista pysähtyy, ainakin hetkeksi, mikä näin mahdollisesti saa aikaan onnettomuuksia sekä ruuhkia, kenttävoimakkuuksilla yli 25 kV/m. Ajoneuvot, jotka sammuivat kokeessa, eivät kärsineet paljoakaan ja ne kyettiin käynnistämään uudelleen.

Kuljetuslaitteista, jotka eivät olleet käynnissä EMP:lle altistumisen aikaan, yksikään ei kärsinyt mistään vaikutuksista. 13 rekkaa 18:sta ilmensivät jotain vastetta niiden ollessa käynnissä. Kaikkein vakavimpia olivat kolmen rekan moottorien sammuminen. Kaksi kyettiin käynnistämään heti, mutta yksi vaati hinausapua korjaamolle.

10 muuta rekka, jotka ilmensivät suhteellisen pieniä vaikutuksia, eivät vaatineet kuskilta korjaustoimia. Viisi 18:sta testatusta rekasta ei ilmentänyt minkäänlaista vaikutusta kenttävoimakkuuksille arviolta 50 kV/m asti.

Ilmailualasta puhuttaessa,

“Vaikka kaupalliset lentokoneet ovat EM-suojattuja luonnollisen säteilyn varalta (kuten esim. salamat), me emme voi varmistaa lentokoneiden lentoturvallisuutta (vakavan tai vihamielisen) EMP-iskun tapauksessa.

Selvästi tulisi havaita ja ymmärtää, että nämä testit testasivat pulsseja vain 50 kV/m asti.

Venäjällä, USAlla ja useilla muilla mailla on spekuloitu olevan aseita, jotka voivat tuottaa 100-200 kV/m kenttävoimakkuuksia siihen tarkoitukseen valmistetuilla EMP-ohjuskärjillä. Eräs varhainen ydinkoeräjäytys ja EMP-tutkimus oli nimeltään Starfish Prime. Tämä pimensi katuvalot Hawaiilla asti ja kenttävoimakkuus oli vaivaiset 5.6k V/m.

Toinen mahdollinen ongelma on, että EMP kestää ainoastaan millisekunteja ja sen tyypillisesti voidaan odottaa olevan maksimissaan 50 kV/m. Auringon koronapurkaukset ja X-flaret (X on kaikkein suurin arvo intensiteettiasteikolla) voi kestää usean minuutin ajan ja sillä voi olla suoria seuraamuksia sen osuessa Maahan. EMP:t ovat myös varsin alueellisia. Yksittäinen EMP voi vaikuttaa koko USA:n mantereeseen, mutta silti voisimme luottaa esim. Britannialta avunsaantiin.

Tarpeeksi suuren aurinkomyrskyn aikaan se voi hyvin peittää kok planeetan, sillä Maan ympärillä on magneettikenttä.

Mitä odottaa kun valot pimenevät

Lopputiivistelmänä sanottakoon, että riippuen käytetystä teknologiasta on ihan hyvä mahdollisuus sille, että EMP: tai aurinkomyrskyn iskiessä, kun ajat kotiin töistä, pääset kotiin niin kauan kun välttelet vain törmäyksiä.

Kyse on mastosta, etäisyydestä ja voimakkuudesta. Kotona kuitenkin tilanne voi olla täysin eri!

 • Ei ole enempää bensaa saatavilla
 • Ei ole enempää ruokaa tai vettä mitä ostaa
 • Ei ole älypuhelimia tai internetiä

Jos jostain näitä löydätkin, mikä on hinta? Dollarisi tuskin merkitsevät mitään kenellekään jolla on järkeä päässä. Vaihtokauppa alkaa saada uuden merkityksen omasta selviämisestä puhuttaessa.

Jos tällainen tapahtuma sattuisi, voitaisiin odottaa hyvin pitkää yhteiskunnalliseen levottomuuden, mellakoinnin, varastelun ja väkivallan aikaa.

Korjaaminen on hidasta ja uusia osia generaattoreihin ja voimaloihin valmistetaan todennäköisesti maan rajojen ulkopuolella ja ne pitää toimittaa maahan. Lisäksi nämä ulkomaiset tehtaat joutuisivat säätämään koneensa uusiksi luodakseen osia siihen käyttöön, elleivät he ole jo toimittajia. Ja tuokin vain silloin mikäli muut teollisuusmaat eivät ole kärsineet vahinkoa.

Mitä armeijaan ja poliisiin tulee, voidaan odottaa suuria määriä sekoilijoita, mikä luo lisäpainetta jo rajallisiin valtion resursseihin.

Omasta henkilökohtaisesta kokemuksestani New Orleansin poliisissa työskentelystä hurrikaani Katrinaa ennen, sen aikana ja sen jälkeen todistin itse neljäsosan poliiseista vain lähtevän menemään ensimmäisenä päivänä, ja lopullinen lukumäärä lähenteli puolta koko poliisivoimista siihen mennessä kun valot saatiin takaisin.

Jotkut päättivät lähteä perhesyistä, kun taas toiset lähtivät stressin takia. Näin miten nopeasti ne, joille me olemme antaneet julkisen järjestyksen hoidettavaksi, muuttuvat aseistetuksi katujengiksi ja he yksinkertaisesti vievät kaiken aseella uhaten.

Nämä ovat ihan valideja pointteja miettiä kun puhutaan EMP:stä tai aurinkomyrskystä. Nämä ovat valideja pointteja silloinkin kun tuho on paikallinen, kuten hurrikaani Katrina oli.

Jatka lukemista jos haluat tietää itse koetuloksista.

Sen jälkeen kun tämä artikkeli julkaistiin ensi kerran elokuussa 2010, olen saanut useita sähköposteja koskien oikean elämän EMP-käyttöä. Monet lukijat ovat huomauttaneet, että kongressin testit olivat paljon alle sen mitä vakava myrsky tai EMP voi saada aikaan.

Mikäli asia on näin, silloin voisi odottaa näkevänsä paljon erilaisempia ongelmia ja toimimattomia autoja.

Liikennevalot

Liikennevaloja testatessa komissio käytti 170E-ohjainta, joka on käytössä 80%:ssa kaikista signaalin solmukohdista. He huomauttivat neljästä eri tyypin vaikutuksesta, riippuen sähkömagneettisen pulssin voimakkuudesta.

Seuraavat vaikutukset havaittiin valosyklissä:

 1. Pakkosykli: Kentän voimakkuuksilla 1-5 kV/m valot vaihtuivat pakotettuina vihreästä punaiseen ilman keltaista. Tämä on transientti-ilmiö, joka poistuu yhden syklin jälkeen.
 2. Häiriintynyt sykli: Kenttävoimakkuuksilla 5-10 kV/m normaalisti ohjelmoitu sykli korruptoitui ja muuttui eri sykliksi, kuin mitä alunperin oltiin ohjelmoitu. Ohjain oli joko vaurioitunut tai se piti manuaalisesti resetoida.
 3. Ei sykliä: Voimakkuuksilla 10-15 kV/m risteyksen sivuvalot eivät koskaan muuttuneet vihreiksi. Ohjain oli vaurioitunut.
 4. Välkkyminen: Lisäksi voimakkuuksilla 10-15 kV/m risteys meni tilaan, jossa valot kaikkiin suuntiin vilkkuivat. Tämä tila voi aiheuttaa liikenneruuhkia, koska liikennevirta pienenee tässä tilanteessa huomattavasti. Ohjain oli joko vaurioitunut tai se piti manuaalisesti resetoida.

Näihin tuloksiin perustuen voidaan odottaa, että EMP saa aikaan keskiverrosta vakaviin liikenneruuhkiin metropolialueilla.

Liikenneruuhkat saattavat pahentua paniikkireaktioista, jotka odottavat mahdollista EMP-hyökäystä. Mikään data ei ennusta tai viittaa elämää uhkaaviin tilanteisiin; samanaikaisia vihreitä valoja ei havaittu testeissä.

Kaikki havaitut vaikutukset aiheuttaisivat vähemmän liikennehäiriöitä kuin sähköjen poikkimeno aiheuttaisi, mikä johtaisi siihen ettei liikennevaloja ole ollenkaan.

Autot

Potentiaalinen autojen EMP-haavoittuvuus johtuu sisäänrakennetusta elektroniikasta, joka tukee monia kulkuneuvon eri toimintoja.

Moderneissa autoissa on yli 100 mikroporsessoria, ja voisi luulla, että tämä vaarantaisi uudemmat autot enemmän EMP-tilanteessa, mutta sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta johtuen tätä heikkoutta on paikkailtu.

Komissio testasi 37 autoa EMP-simulaatiossa laboratoriossa, autojen vuosimallit olivat välillä 1986-2002. Tämän ikäisiin autoihin sisältyy laajalti elektroniikkaa, ja niitä on edelen liikenteessä paljon.

Autot altistettiin EMP-ympäristölle sekä moottori käynnissä että moottori sammutettuna.

Mitään vaikutuksia ei havaittu autoissa, jotka olivat sammutettuja EMP-altistuksen aikaan. Vakavimat vaikutukset käynnissä oleviin autoihin olivat, että kolmen auton moottori sammui kentän voimakkuuksilla arviolta 30 kV/m tai enemmän. Aidon EMP:n tapauksessa nämä autot liukuisivat pysähdyksiin hiljalleen ja kuljettajan pitäisi käynnistä ne uudelleen.

Kojelaudan elektroniikka yhdessä autossa vaurioitui ja tarvitsi huoltoa. Toiset vaikutukset olivat suhteellisen pieniä. 25 autoa koki hajoamisia, joita voitaisiin pitää lähinnä harmina (esim. kojelaudan valojen vilkkuminen) eikä tilanne vaatinut kuskilta mitän korjaustoimenpiteitä. Kahdeksan 37:sta testatusta autosta ei reagoinut mitenkään anomaalisesti.

Perustuen näihin testituloksin, komissio odottaa vain vähän vaikutuksia autoille EMP-kenttien voimakkuuksilla alle 25 kV/m.

Arviolta 10 prosenttia tai enemän autoista, jotka altistettiin korkeammille kenttätasoille, voivat kokea vakavampia EMP-vaikutuksia, mm. moottorin sammuminen, joka vaatii toimia kuskilta.

Kuljetuskalusto

Kuten autojen tapauksessa, mahdollisiin kuljetuskaluston EMP-haavoituvaisuuksiin kuuluu elektroniikan yhä lisäntynyt käyttö.

Komissio arvioi kuljetuskaluston EMP-haavoittuvaisutta käyttäen samaa tapaa kuin autojen tapauksessa. 18 käynnisä ollutta ja sammutettua ajoneuvoa altistettiin simuloidulle EMP:lle laboratoriossa. EMP-kentän voimakkuutta kasvatettiin kunnes joko havaittiin anomaalinen vaste tai simulaation rajat tulivat vastaan.

Ajoneuvot vaihtelivat bensakäyttöisestä pickupista suureen dieselkäyttöiseen traktoriin. Vuosimallit olivat välillä 1991-2003.

Niistä ajoneuvoista, jotka eivät olet käynnissä EMP:n aikaan, mikään ei vaikuttunut millään tavalla. 13 ajoneuvoa 18:sta koki jonkinlaisen vasteen ollessaan käynnissä. Vakavimpana oli kolmen ajoneuvon moottorin sammuminen.

Kaksi pystyttiin käynnistämään heti udestaan, mutta yksi vaati hinausta korjaamolle. Muut 10 ajoneuvoa reagoivat suhteellisen pienin tavoin, jotka eivät vatineet kuskilta toimia.

Viisi 18:sta kuljetusajoneuvosta ei reagoinut millään anomaalisella tavalla noin 50 kV/m kentänvoimakuuksiin.

Lähteet

Artikelin julkaisut Biblioteca Pleyades

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.