MKULTRA

Mikroaaltohäirintä ja mielenhallintakokeet

 

          MIKROAALTOHÄIRINTÄ
              JA
          MIELENHALLINTAKOKEET

           Julianne McKinney
      
      Johtaja, Electronic Surveillance Project
       Association of National Security Alumni
            joulukuu 1992


Huom:

Electronic Surveillance Project on lakkautettu syyskuussa 1995.

================================================================

      Association of National Security Alumni
        Electronic Surveillance Project
            P.O. Box 13625
         Silver Spring, MD 20911-3625
            (301) 608-3625

              LIITE
            marraskuu 1993


Pelkkien preliminääristen tutkimuslöydösten avulla Mikroaaltohäirintä ja Mielenhallintakokeet on saanut kritiikkiä kahdella alalla viime kuukausina; (1) Tässä dokumentissa ei ole esitetty näyttöä mikä tukisi väitteitä suunnattujen energia-aseteknologioiden olemassaolosta; ja (2) henkilöt, joiden tilanteet kuvattiin tässä julkaisussa, saattavat olla yksinkertaisesti henkisesti epävakaita.

Joulukuussa 1992, kun Mikroaaltohäirintä ja Mielenhallintakokeet julkaistiin, Yhdysvaltain hallituksen edustajat ottivat kannan, että suunnatun energian teknologiat eivät olleet mitään muuta kuin fyysikoiden mielikuvitusta edelleen heidän liitutauluillaan. Pian tämän raportin julkaisemisen jälkeen informaatiota näistä teknologioista alkoi ilmaantua joihinkin huomattaviin elimiin kuten Wall Street Journal, Defense News, Aviation Week & Space Technology, Tactical Technology, Defense Electronics ja viimeisimpänä Washington Post.

Näiden viimeisen 10 kuukauden aikana suunnattuun energiaan perustuva valvonta ja anti-henkilöjärjestelmät ovat yhtäkkiä hypänneet fyysikoiden liitutauluilta todelliseen maailmaan, näin tehden kritiikin tarpeettomaksi. Näyttää siltä, että liitteenä oleva julkaisu käsittelee teknologioita, joita ei ole olemassa.

Todellakin suunnatun energian teknologiat vaikuttavat kehittyneen niin nopealla tahdilla, että niitä nyt mainostetaan ”Lopullisena Ratkaisuna” rikollisuuteen — alkuvaiheessa Los Alamos National Laboratoryn sponsoroimassa, John Hopkinsa Applied Physicsin isännöimässä ja American Defense Preparedness Associationin tukemassa salaisessa konferenssissa.

Kun otetaan huomioon tämä konferenssi, selvästikin data koskien akustisen matalan tehon mikroaaltojen, laserin, ELF/RF-aseiden ja ”psykotronisten järjestelmien” tehokkuutta on riittämätöntä sallimaan sen, että niitä mainostettaisiin nyt lainvalvonnan työkaluina. Se, mikä on huomattavaa tässä yhtäkkisessä aktiivisuudessa, on että kukaan ei ole vaivautunut kysymään seuraavia varsin peruskysymyksiä:

(1) Mistä testidata on peräisin?

(2) Mikä, tähän mennessä, on estänyt tätä hallitusta ja sen alihankkijoita testaamasta näitä teknologioita Yhdysvaltain kansalaisiin olosuhteissa ilman suostumusta?

Vastauksien puuttuessa — tai hallituksen kiinnostuksen — näihin kysymyksiin; ja koska tämän projektin kanssa tekemisissä olleiden oireet vastaavat mediassa raportoituja suunnattujen energia-aseiden oireita, me toteamme että mitään esteitä ei ole asetettu suunnattujen energia-aseiden kehittämiselle tai testaamiselle; ja että Yhdysvaltain kansalaiset ovat todellakin koekaniineja ilman suostumusta.

Tässä kontekstissa me huomautamme, että Los Alamos vahvasti toitottaa, heidän mainoslehtisessään, että ”teollisuudenala” ottaa osaa yllämainittuun salaiseen konferenssiin, sillä ”(t)eollisuudenala, erityisesti, hyötyy tarkemmasta ymmärryksestä… toimintarajoitteista koskien (näitä) teknologioita.” Ehkäpä ”teollisuudenala”, vähintäänkin, tulee ymmärtämään, että edellä esitettyjen rajoitteiden ymmärtämättömyys tulee johtamaan ryhdikkäisiin, siviilioikeuksiin perustuviin oikeudenkäynteihin.

Mitä tulee tämän projektin kanssa tekemisissä olleiden ihmisten väitettyyn mielisairauteen, tulee huomata että valtion sponsoroima vaino ja ahdistelu, mielenhallintakokeet ja suoraan sanottu kidutus voivat todellakin saada aikaan oireita, joita voitaisiin pitää mielisairauden muotona. Tahallinen terrori voi olla raskasta. Valtion sponsoroiman terrorin tuottama mielisairaus, kuitenkaan, ei tee tuota terroria tekemättömäksi.

Tulisi huomauttaa, että American Psychiatric Association — sen eri mielisairauksien diagnostisissa ja tilastollisissa katalogeissaan (Diagnostic and Statistical of Mental Illness, DSM) — tuntuu kätevästi jättäneen pois kaikki viittaukset häirintään, vainoamiseen, mielenhallintakokeisiin ja kidutukseen casena mielisairaudelle. (DSM on psykiatrien diagnostinen ”raamattu”.) APAn kieltäytyminen tunnustamasta terrorisaation vaikutuksia ihmispsyykeen, jopa vuoden 1975 Churchin komitean löydöksien perusteella, herättää vakavan kysymyksen psykiatrian kelpoisuudesta ammattikuntana tässä maassa, puhumattakaan APAn eettisestä tarkoituksesta pitkällä tähtäimellä.

Mikroaaltohäirintä ja mielenhallintakokeet, joka on julkaistu vuonna 1992, antaa yleiskuvan tuohon päivämäärään mennessä lähetetyistä valituksista 25 henkilöltä. Näiden 11 välissä olleen kuukauden aikana projektin vastaanottamat valitukset ovat yli kolminkertaistuneet. Vaikka suurin osa näistä ”koehenkilöistä” asuu USA:ssa, useita käytännössä identtisiä valituksia on saatu myös Englannista, Kanadasta ja Australiasta. Vaikuttaisi siltä, että nämä aktiviteetit ovat käynnissä myös Euroopan mantereella ja entisessä Neuvostoliitossa. Yhteydet globaaliin toimintakuvioon ja niinkutsutun Uuden Maailmanjärjestyksen tavoitteisiin jäävät selvitettäväksi.

Kaikkien tämän projektin saamien valitusten kategoriatyypit on myös muutettu raportin julkistamisen jälkeen. Tiettyjen saatanallisten kulttien selviytyjät, joiden on väitetty suojelevan valtion ja armeijan ”poliittisia saatananpalvojia” tässä maassa; entisen Vietnamin ajan ”ohjelmoidut salamurhaajat”, vankilassa istuvat ja niinkutsutut ”UFO-siepatut” raportoivat nyt myös samanlaisia kokemuksia (ja oireita), jotka ovat hämmästyttävän samanlaisia kuin tässä raportissa kuvatut. Kokeelliset huumeet, erilaiset tuotetut äänet, avoin ja pahalaatuinen häirintä, psykiatrien pilkkausyritykset (ellei koehenkilö kiltisti väitä olevansa UFO-siepattu), ja äärimmäisen tuskallinen liuta ulkoisesti tuotettuja oireita kuuluvat tähän kokemusten valikoimaan.

Näiden lisääntyvien valitusten luoma mielikuva on, että mielenhallintakokeet tässä maassa ovat käytössä ainakin viidellä tietyllä alalla. Näyttöä on saatu tuoreemmalti siitä, että pahaa-aavistamattomat valtion työntekijät saattavat joutua myös yhdeksi koehenkilöiden kategoriaksi — ne työntekijät, erityisesti, jotka kokevat niinkutsuttujen ”sairaiden rakennusten” vaikutuksia.

On ehdotettu, että kaiken tämän kokeilun pitkäaikainen tavoite on kehittää järjestelmä, jolla kaikkia (jäljelle jääneitä) kansalaisia tässä maassa voidaan seurata kehittyneellä, mahdollisesti satelliittipohjaisella kyberneettisellä järjestelmällä. Varmasti osa ”aivojen kartoitukseen” omistautuneesta tutkimuksesta ilmentää tätä potentiaalia. Me olemme saamassa etukäteisinformaatiota, joka viittaa magneettiseen resonanssikuvantamiseen kriittisenä tälle prosessille. Informaatiomme on, että liian moni lääkäri kehoittaa potilaitaan menemään magneettikuvaan turhaan — potilaita, joiden lyhytaikaiset, joskin tuskalliset oireet ovat syntyneet niinkutsutuissa ”sairaissa rakennuksissa”. Me aiomme tarkastella tätä tilannetta, toki.

Electronic Surveillance Project tällä hetkellä on omistautunut auttamaan ohjatun energiahäirinnän ja -kokeilun selviytyjiä selviämään heidän koitoksistaan kunnes sellainen aika koittaa, että kongressia voidaan pyytää tulemaan väliin. Me uskomme, että kohteliaat, varovaiset kommentit koskien ”tarkempaa ymmärrystä… toiminnan rajoitteista” tulisi välittää valtion virastoille, joilla on pääasiallinen rooli näiden teknologioiden kehittämisessä.

/Allekirjoittanut/
JULIANNE MCKINNEY
Johtaja,
Electronic Surveillance Project

Uhka kansakunnan tutkijoiden dominoinnista liittovaltion työsuhteilla, projektien rahoituksilla ja rahan vallalla on aina läsnä — ja sitä joudutaan tarkastelemaan vakavasti. Kuitenkin tieteellistä tutkimusta kunnioitettaessa meidän tulisi, meidän pitää olla valppaina yhtä suurelle ja vastakkaiselle vaaralle, että julkinen päätöksenteko itse voisi tulla tieteellis-teknologisen eliitin sieppaamaksi.

[Presidentti Dwight D. Eisenhower, tammikuun 17. 1961]

”Salaiset toimet menevät vastakarvaan ja ovat vahingollisia Yhdysvaltain kansallisille intresseille. Ne ovat vihamielisiä tehokkalle ja toimintakykyiselle kansalliselle tiedustelupalvelulle, ja korruptoivia kansalaisoikeuksille. Kaikkein tärkeimpänä ne ovat ristiriidassa periaatteiden kuten demokratia, kansan itsemääräämisoikeus ja kansainvälinen laki kanssa, joihin Yhdysvallat on julkisesti sitoutunut.”

[Association of National Security Alumnin credo]


          
          MIKROAALTOHÄIRINTÄ
              JA
         MIELENHALLINTAKOKEET

      kirjoittanut Julianne McKinney
      
      Johtaja, Electronic Surveillance Project
       Association of National Security Alumni
            joulukuu 1992

Mites KGB?

Helmikuussa 1974 Georgetownin yliopiston Center for Strategic and International Studies (CSIS) piti keskusteluja Neuvostoliittolaisten toisinajattelijoiden ahdingosta, ja keinoista joilla Yhdysvaltain hallitus voisi parhaiten tulla väliin. Näiden keskustelujen parhaita paloja raportoidaan teoksessa ”Understanding the Solzhenitzyn Affair: Dissent and its Control in the USSR,” (CSIS, 1974).

KGB:n strategioihin otettiin kantaa jossain määrin näissä keskusteluissa. Huomioitiin, että KGB:n menestys riippui informanttiverkoston ja agent provocateurien laajasta käytöstä; sekä Brezhnevin valtaantulon myötä huumeiden ja psykiatrien käytöstä manipulointiin ja kontrollointiin. Varjostaminen, salakuuntelu, pilkkaaminen ja mustat listat sekä muut tämänkaltaiset taktiikat olivat myös mainittu palvelevan KGB:n tarkoituksia. Konferenssin osallistujat olivat sitä mieltä, että KGB:n ilmiselvänä aikeena oli jakaa kansan mielipide ja eristää se, levittää pelkoa ja hiljentää toisinajattelijoita.

Oman valtiomme virastot ovat virallisesti ilmaisseet sen, että ne ovat käyttäneet näitä samoja taktiikoita toistuvasti. Churchin ja Rockefellerin komiteoiden kuulemiset 70-luvun puolivälissä oletettavasti lopettivat nämä käytännöt. Viimeaikaisiin kehityskulkuihin perustuen näyttäisi siltä, että CIA:n ja FBI:n operaatiot MKULTRA, MHCHAOS ja COINTELPRO (jotka olivat näiden senaatin komitean ja varapresidenttitason kuulemisten aiheena) olivat sen sijaan viety pelkästään maan alle. Meillä on nyt yhteys yhteensä 25 henkilöön, jotka ovat eri puolilla USA:ta, jotka vakaasti uskovat, että Yhdysvaltain virastot ahdistelevat heitä. Tietoomme on tullut muita, joihin me otamme yhteyden myöhemmin. Suurin osa näistä henkilöistä väittää, että heidän ahdistelunsa ja tarkkailunsa on alkanut vuonna 1989.

Näiden ahdistelukampanjoiden käytetyt metodit ovat hämmästyttävän samankaltaisia kuin CIA:n ja FBI:n MKULTRAssa, MHCHAOS:ssa ja COINTELPROssa käyttämät menetelmät ovat. Ainoa ero on, että nyt näyttäisivät (avoimemmin) olevan myös sähköinen häirintä ja kokeilut mukana kuvioissa.

Berliinin muuri on romahtanut, kommunismi kuolonkorinoissaan eikä KGB ole enää sellainen uhka, jollainen se oletettavasti on ollut oikeuttamaan Yhdysvaltain sortumisen sellaisiin operaatioihin kuten MKULTRA, MHCHAOS ja COINTELPRO. KGB vuodesta 1989 lähtien on ollut yhä enemmän vain häivähdys kaukaisesta muistosta.

Valvonta/häirintä/mielenhallintaoperaatioiden uudelleenaktivointi tässä maassa viittaisi siihen, että KGB instituutiona ei koskaan ollutkaan todellinen uhka. KGB-”mentaliteetti”, joka on taustalla pragmaattisessa siviilioikeuksien halveksunnassa, vaikuttaa olevan sen sijaan MKULTRAn, MHCHAOS:n ja COINTELPROn sekä nyt meille raportoitujen operaatioiden eteenpäin vievä voima.

KGB-”mentaliteetissa” on kyse henkilökohtaisesta mieltymyksestä, ei ideologiasta. Sen tavoitteena on valta ja kontrolli, hinnalla millä hyvänsä. Se on korruptoiva, syöpäinen vaikute, joka ruokkii itseään pelolla, mukautumisella ja valtion rahalla.

Neljä kuukautta sitten, kun tämä projekti aloitettiin, me lähestyimme näitä valtion ahdistelujen ja kokeilujen valituksia yleisesti hyväksytyllä ”erittäin suurella varovaisuudella”. Me emme ole enää skeptisiä. Toisistaan riippumattomien valitusten kasvavia määriä ja samankaltaisuuksia valitusten välillä ei voida sivuuttaa. Näissä olosuhteissa KGB:n tulisi olla ylpeä itsestään. ”Mentaliteettina” KGB vaikuttaa saaneen aikaan enemmän ”tämän maan hautaamista” sisältäpäin kuin mitä se olisi koskaan voinut toivoakaan saavansa aikaan instituutiona. Vaikuttaa siltä, että tällä valtiolla on vakava ongelma käsissään, joka tulee ratkaista.

Tämän raportin osa I, joka on painettu uudelleen yhdistyksen kesä-heinäkuun julkaisuun, pääosin käsittelee valituksia, jotka on tuotu tietoomme heinäkuuhun 1992 mennessä. Tavoitteenamme oli, kuten mainittua, arvioida niiden valitusten legitiimiyttä suunnatun energian teknologioiden mukanaolon suhteen. Osa II käsittelee ahdistelun peittelemättömiä ja salattuja kaavoja, jotka ovat tulleet tietoomme tutkimuksiemme myötä, tähän päivään asti. Eräs tavoitteemme, tässä, on rajoittaa sellaisten operaatioiden onnistumista tulevaisuudessa antamalla niille laajalti julkisuutta.

Osassa II me emme identifioi henkilöitä nimeltä, sekä kunnioittaaksemme heidän yksityisyyttään että johtuen tutkimustemme keskeneräisyydestä. Osa II, kuten osa I, on alustava tutkimustulos. Fokuksemme on vastaanotettujen valitusten samankaltaisuudessa — samankaltaisuudessa jonka liittovaltion ja osavaltion lainsäätäjät, oikeusistuimet, FBI, paikalliset lainvalvojat, lääkärit ja psykiatrit sekä organisaatiot kuten ACLU sekä Amnesty International ovat tähän asti valinneet jättää huomiotta.

Me suoraan sanoen pidämme kummallisena sitä, että enemmän huomiota ja uskottavuutta annetaan oletetuille UFO-kokemusten ja kummitusvierailujen uhreille kuin henkilöille, jotka valittavat systemaattisesta Yhdysvaltain valtion ahdistelusta ja kokeiden tekemisestä teknologioilla, joiden hallussapidon Yhdysvaltojen hallitus on vasta nyt vastahakoisesti myöntämässä. Nämä valitukset vaativat tutkimuksia. Asianmukaisella aikataululla (ja mikäli rahoitusta heltiää), me toivomme kykenevämme hankkimaan teknologiaa ja tukevaa lääketieteellistä asiantuntemusta osoittamaan todeksi esitetyt väitteet. Me myös toivomme muuttavamme institutionaalisen asenteen, että Yhdysvaltain tiedusteluun voi luottaa. Historia toistuvasti on osoittanut toisin.

OSA 1 — ONGELMA TULEE ESIIN

[Painettu kesä-heinäkuun 1992 UNCLASSIFIEDin numerosta (vol. IV, no. 3), jonka on julkaissut The Association of National Security Alumni, Washington, D.C.]

UNCLASSIFIEDin elo-syyskuun 1991 numero kävi läpi Hamline Universityn ”Julkishallinnon” raporttia MKULTRA-tapausten ratkaisusta vuonna 1988. Vaikka lääketieteellisen etiikan järkyttävät väärinkäytökset Yhdysvaltain ja Kanadan valtioissa käytiinkin seikkaperäisesti läpi, Washington ja Ottawa — jotka vetosivat kansalliseen turvallisuuteen ja valtion etuoikeuteen — vitkuttelivat niin pitkään että tapaukset eivät koskaan päässeet oikeuteen. Selvinneet uhrit tyytyivät pikkurahaan oikeussalin ulkopuolella tapahtuneessa sovittelussa.

Koska mitään henkilöitä tai virastoja ei pidetty tilivelvollisina, ovi jätettiin avoimeksi mahdolliselle samanlaisten ”mielenhallinnan” aktiviteettien jatkamiselle.

Tuon artikkelin kontekstissa me mainitsimme lyhyesti, että noin puolisen tusinaa henkilöä oli ottanut yhteyttä meihin pyytäen apua sähköisen ahdistelun ja mielenhallintakokeiden lopettamisessa, joissa CIA on mahdollisesti mukana. Me päätimme tarkastella lähemmin tilannetta.

Me olemme nyt olleet yhteydessä arviolta tusinaan henkilöitä ympäri USA:ta, jotka ovat ilmeisesti olleet ahdistelun ja mielenhallintakokeiden uhreja, joissa on käytetty suunnatun energian teknologioita. [Marraskuun puoleen väliin 1992 mennessä tapausten määrä oli kasvanut 25:een.]

Tyypillisesti henkilöt, jotka valittavat tulleensa ”mikrotetuksi radioaalloilla” ja ”kuulevansa ääniä”, stigmatisoidaan psykoottisiksi, harhaisiksi tai skitsofrenisiksi. Pitäen tämän mielessä, sekä pitäen mielessä UFO- ja psyykkisten ilmiöiden ”friikkien” käsittelyn, lähestymme tätä aihepiiriä äärimmäisellä varovaisuudella. Perustuen alustaviin tutkimuksiimme, mm. uhrien haastatteluihin, me toteamme, että aihe on vakava ja sitä tulisi tutkia enemmän.

Olemassaoleva suunnatun energian asearsenaali

Ensiaskeleemme oli määrittä mitä, jos yleensäkään mitään, teknologiaa on olemassa, jota voitaisiin käyttää sähköiseen häirintään. Informaatio löytyi U.S. Global Strategy Councilin vuonna 1991 julkaisemasta tutkielmasta — Washingtonissa sijaitseva organisaatio Ray Clinen ohjauksessa, joka on entinen CIA:n varajohtaja, jolla on läheiset suhteet Yhdysvaltain tiedusteluyhteisöön. Tutkielma kuvaa tulevaisuuden käyttökohteita ulkomailla ja kotimaassa laseraseille, isotrooppisillille säteilylähteille, infraäänille, ei-ydinvoimalla toimiville sähkömagneettisille pulssigeneraattoreille ja korkeaenergisille mikroaaltolähettimille.

Termiä ”ei-tappava” on käytetty kuvaamaan tätä teknologiaa, mutta se on harhaanjohtava. Kaikkien näiden aseiden emittoivat energiat voivat tappaa ihmisiä, kun niitä vahvistetaan asianmukaisesti. Matalammilla vahvistustasoilla ne voivat aiheuttaa äärimmäisiä fyysisen epämukavuuden ja lamaannuksen muotoja.

Department of the Army (DA) identifioi nämä samaiset aseet ”ei-perinteisiksi”. Ne identifioitiin sellaisiksi näyttelyssä, joka pidettiin DA:n sponsoroiman symposiumin ”The Soldier As A System” yhteydessä Crystal Cityssa, Virginiassa, kesäkuun 30. päivänä 1992. Beta-aaltoja käyttävät lamauttimet mainittiin erikseen symposiumin aikana olevan erityisen kiinnostavia amerikkalaisille rannikkojääkäreille.

Me puhuimme ”ei-perinteisistä” suunnatun energian aseista Vernon Shislerin kanssa, joka oli näyttelyn pitäjä ja armeijan NATO-lähettiläs koskien asioita, jotka liittyivät ”The Soldier As A Systemiin”. Shisler tunnusti, että suunnatun energian aseet ovat osa puolustusministeriön asearsenaalia, mutta myös että amerikkalaissotilas tulee pysymään haavoittuvaisena niiden vaikutuksille, mikäli niitä käytettäisiin taistelukentällä.

U.S. Global Strategy Council tunnustaa myös haavoittuvaisuuden ongelman, ja usuttaa jatkotutkimuksiin siitä millä ja miten vastata tehokkaasti.

Kiinnostuneet lukijat voivat pyytää U.S. Global Strategy Councilia lähettämään täyden projektiehdotuksen aiheesta: (Otsikolla ”Nonlethality: Development of a National Policy and Employing Nonlethal Means in a New Strategic Era, editoinut Janet Morris”). Tässä ehdotuksessa viitataan useasti tunnistamattomiin, vaikeasti määriteltäviin Yhdysvaltain hallituksen ”vihollisiin” ja potentiaalisiin käyttötapauksiin tälle ”ei-tappavalle” teknologialle, jolla saada kansan vakava huomio laajemmalti.

Neuvoston osoite on 1800 K Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA. Puhelinnumero on +1 202 466 6029.

MIKROAALTOSÄTEILYN BIOLOGISET VAIKUTUKSET

Ttutkimustulokset mikroaaltosäteiden biologisten ja psykologisten altistusvaikutuksista ovat mittavat. Amerikkalaisia on johdateltu uskomaan, että entinen Neuvostoliitto johtaa tätä tutkimusta. Fakta on, että CIA ja puolustusministeriö ovat yhdessä tehneet samaa tutkimusta sitten Project Pandoran aloittamisen 1950-luvulla. Nykyiset tämän tutkimuksen pääkäyttäjät tuntuvat olevan CIA, puolustusministeriö, NSA ja energiaministeriö.

Walter Reed Army Institute of Research (WRAIR) on osallistunut tähän tutkimukseen Project Pandorasta lähtien. Vuonna 1973 WRAIR sai tietää, että ulkoisesti aikaansaatu äänisyöte voitaisiin saada aikaan pulssitetuilla mikroaaltoaudiogrammeilla, tai puheäänen analogeilla. Vastaanottajapäässä vaikutus on (skitsofreeninen) tunne siitä, että ”kuulee ääniä” jotka eivät ole osa vastaanottajan omaa ajatusprosessia.

Koe on saanut seuraavan kommentin LT Robert O. Beckerin ja Gary Seldenin kirjassa ”The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life” (Wm. Morrow & Company, NY, 1985): ”Sellaisella laitteella on ilmiselvät sovellutuksensa salaisissa operaatioissa, joiden tehtävä on ajaa kohde hulluksi ’äänillä’ tai toimittaa huomaamattomia ohjeita ohjelmoidulle salamurhaajalle.”

Tämä tutkimus on jatkunut, ja tulokset on julkaistu eri julkisesti saatavilla olevissa tieteellisissä ja teknisissä julkaisuissa. Kiinnostuneet lukijat voivat konsultoida esim: Lin, James C., Electromagnetic Interaction With Biological Systems (Plenum Press, NY, 1989). Professori Lin, joka tuolloin oli töissä Department of Bioengineeringilla University of Illinoisissa, Chicagossa, on julkaissut useita kirjoja ja artikkeleita tästä aiheesta. (Hän on tuoreemmalti informoinut meitä, että hän on suunnitellut kokeen, johon viitattiin Beckerin kirjassa.)

WRAIR on tuoreemmalti tutkinut korkeatehoiselle mikroaaltosäteilylle altistumisen biologisia vaikutuksia. WRAIR esitti tutkimuksensa tästä aiheesta puolustusministeriön sponsoroimassa symposiumissa ”mikroaaltoaseista” Naval Postgraduate Schoolissa Montereyssa, Kaliforniassa vuonna 1989. Meille kiinnostavaa on se miksi WRAIR tekisi kokeita pulssitettujen mikroaaltoaudiogrammien vaikutuksilla. Lisäksi armeijan psykiatri, joka oli sijoitettu töihin Walter Reed Army Medical Centeriin (WRAMC), esitti että WRAIR saattaa kokeilla tietyillä psykiatrisilla potilailla mikroaaltojen kanssa. Tämä, myös, on aihepiiriämme.

KONGRESSIN VALVONTA

Valtion historia kansalaisoikeuksien rikkomisessa on hyvin dokumentoitu. Pelkästään viimeisen 30 vuoden aikana me olemme todistaneet sellaisten operaatioiden kuten MKULTRA, MHCHAOS ja COINTELPRO vaikutuksia.

Pääosin johtuen operaatioista MKULTRA, MHCHAOS ja COINTELPRO, päiväkäskyjä ja sääntelyä julkaistiin, jotka kielsivät armeijalta ja CIA:lta kotimaan salaiset operaatiot. Kokeet ihmiskohteilla vastoin heidän tahtoaan, sekä valvonta ja henkilökohtaisen tiedon kerääminen Amerikan kansalaisilta, paitsi erittäin säännellyissä olosuhteissa, kiellettiin myös.

Kongressin komiteat luotiin valvomaan näiden (puoli-)sääntöjen noudattamista. Meillä on näyttöä siitä, että tätä ei tehdä. Lisäksi siellä missä lait olivat ja, tässä tapauksessa, eivät olleet saatettu voimaan, oli porsaanreikiä sekä henkilöitä ja instituutioita, jotka tahallaan käyttivät hyväksi porsaanreikien olemassaoloa. Iran-Contra on yksi selkeimmistä viimeaikaisista esimerkeistä. Porsaanreikiä löytyi myös siinä, kun valtio turvautuu ”mustiin” tiedustelu- ja aseohjelmiin, alihankkijoiden käyttöön ja kun puuttuu selkeät määritelmät sellaisille käsitteille kuin ”kansallinen turvallisuus” tai ”riski kansalliselle turvallisuudelle”.

Päiväkäskyt ja säännökset, jotka tällä hetkellä rajoittavat Yhdysvaltain tiedustelutoimintaa, eivät ulotu ei-tiedustelua tekeviin valtion viranomaisiin tai heidän alihankkijoihinsa. Itse asiassa päiväkäsky 12333 määrää, että valtion alihankkijoiden ei tarvitse tietää, että heidän palvelunsa tukevat Yhdysvaltain tiedustelutavoitteita.

Heinäkuun 8. päivän 1992 raportissaan senaatin alakomitea valtionjohdon valvonnasta otti kantaa rahavirtojen seurantaan, jotka oli myönnetty valtion alihankkimaan tutkimukseen ja kehitykseen. Raportti huomauttaa, että ongelma pahenee kun puolustusministeriö on niin perso vaikeasti valvottavien urakoitsija”kuorien” luomiselle, jotka toimivat ohjelmien rahoituskeskuksina.

Ei kuoriurakoitsija eivätkä heidän alihankkijansa ole suoraan tilivelvollisia kongressille. Kongressin valvonnan ulkopuolella heillä on lupa operoida valtion alaisina tiedusteluoperaatioissa, joista he ”virallisesti” eivät tiedä mitään.

Tässä kontekstissa DA:n ”The Soldier As A System”-symposiumin yhteydessä levitetty julkaisu huomautti, että armeijan tutkimus- ja teknologiaohjelma sponsoroi 42:a laboratoriota ja T&K-keskusta, työllistää arviolta 10 tuhatta tieteentekijää ja insinööriä. Vuosittainen budjetti $1.3 miljardia on vain pieni osa puolustusministeriön koko tutkimusbudjetista.

Asetutkimus, johon kuuluu ”ei-tappavien” aseiden kehitys ja testaaminen, ei ole minkään sellaisten lakien alaisuudessa, jotka rajoittaisivat amerikkalaisten tiedustelupalvelujen aktiviteetteja, vaikka voitaisiinkin olettaa, että nämä virastot kontribuoivat ja hyötyvät sellaisesta tutkimuksesta.

ALUSTAVAT LÖYDÖKSET

1. Teknologia on olemassa meille raportoidun tyyppisen häirinnän ja kokeilun toteuttamiseen.

2. Arviolta kymmenisen USA:n kansalaista on informoinut meitä jatkuvasta kokeilusta, johon liittyy vaikutukset, jollaisia suunnatun energian aseet on suunniteltu tuottamaan.

3. USA:n valtion sponsoroima tutkimus mikroaaltosäteilylle altistumisen biologisista vaikutuksista on laajaa ja jatkuu edelleen.

4. USA:n valtiolla on historiaa mielenhallintakokeissa mukanaolosta; ja erilaiset valtion virastot ovat tunnetusti kiertäneet heidän toimintaansa rajaavia lakeja.

5. Kongressi eikä oikeusasteet eivät kumpikaan ole halukkaita tarkastelemaan läheisemmin ”mustia” tiedustelu- ja aseiden hankintaohjelmia.

6. Useat Yhdysvaltojen virastot ovat saattaneet kiinnostua suunnatun energian teknologioiden kokeilemisesta Yhdysvaltain kansalaisiin ei-kliinisissä/ei-kontrolloiduissa olosuhteissa — puolustusministeriö, testatakseen etäisyyksiä ja ”ei-tappavuuden” eri asteita; energiaministeriö, tutkiakseen ”turvarajoja”; CIA, testatakseen ”mielenhallinnan” kyvykkyyksiä, ja NSA, kehittääkseen teknologiaa.

 

Artikkelin julkaissut Targeted Individuals Canada

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.