Sähkömagneettinen säteily ja unen laatu

Kirjoittanut Patrick Regonel

Aiemmassa postauksessa kuvasin läppärin ruudulta tai TV:stä emittoituvan sinisen valon vaikutuksia uneen. Siniselle valolle altistumisen vähentäminen ei kuitenkaan riitä. Minulla oli edelleen vaikeuksia nukkua, vaikka olinkin vähentänyt siniselle valolle altistumista. Sininen valo tiputtaa melatoniinitasoja alaspäin ja näin häiritsee unta.

Ajattelin, että Wifi-sovitin läppärissäni voisi myös jotenkin liittyä unettomuuteeni. Joten kytkin läppärini ja reitittimeni 10-metrisellä RJ-45 -kaapelilla ja vedin kaapelit katonrajaan. Sitten kytkin sisäänrakennetun Wifi-sovittimeni läppäristä pois päältä ja vaihdoin langalliseen yhteyteen. Unen laatuni parani tämän seurauksena. 

Kokemustani voidaan pitää anekdotaalisena näyttönä sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksista uneen. Havaintoni tukevat tieteellisen kirjallisuuden havaintoja. Etsin lähteitä sähkömagneettisen säteilyn vaikutuksista uneen.

Vaikuttaako säteily uneen? Mitä tutkimukset sanovat?

Sähkömagneettisen säteilyn vaikutus uneen

Seuraavat viisi tutkimusta kuvaavat sähkömagneettisen säteilyn vaikutusta uneen.

1. Krooninen (tai pitkäaikainen) altistus sähkömagneettiselle säteilylle aiheuttaa epänormaalia kudosten kuolemaa aivoissa. Se aiheuttaa myös keuhkovaurioita, halvaantumista, lihasvärinää ja luukipua (Worthington 2007).

2. Sähkömagneettiselle säteilylle viestintämastoista altistuneet asukkaat kärsivät unettomuudesta. Lisäksi he kuvailivat muitakin oireita: pääkipu, muistin heikkeneminen, ripuli, ajattelun sumeus ja hitaus, hidastuneet reaktioajat ja mielentilojen heilahtelut (Suleiman 2014).

3. Kännykkätukiasemien säteily vaikuttaa adrenaliinirauhasiin. Rauhaset stimuloivat adrenaliinin ja kortinsolin tuotantoa. Ylimääräinen adrenaliini aiheuttaa unettomuutta (Goldsworthy 2012).

4. Wifi-reitittimistä emittoituva sähkömagneettinen säteily voi häiritä unta (Stein 2015).

5. Ennen nukkumaan menoa sähkömagneettisille säteilykentille (RF EMF) altistuminen muuttaa aivojen aktiivisuutta ja näin vaikuttaa uneen (Regel 2007).

Nämä löydökset kuvaavat annosvastesuhdetta. Se tarkoittaa, että pienillä EMR:n annoksilla terveysvaikutuksia ei välttämättä esiinny. Mutta suuremmilla annoksilla voi aiheutua terveysvaikutuksia, kun päästään tietyn rajatason yli. Nuoret ovat erityisen herkkiä, sillä heidän elämänsä pyörii näiden laitteiden käytön ympärillä, koulussa ja vapaa-ajalla.

electromagnetic radiation effect
electromagnetic radiation effect Säteilyannoskaavio

Kuinka välttää sähkömagneettiselle säteilylle altistumista

Yksi tutkimus suositteli, että hallitusten kannattaisi rajoittaa sähkömagneettiselle säteilylle altistumista uusilla laeilla. Tukiasemien sijoittaminen kauaksi tiheään asutuilta alueilta voi vähentää terveyshaittoja. Kroonista tai pitkäaikaista altistumista sähkömagneettista säteilyä emittoiville laitteille kuten kännyköille, läppäreille ja muille tulisi välttää.

Sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksien vähentämiseksi tee seuraavasti:

1. Vältä pitämästä sähkölaitteita kehosi lähellä. Käytä korvakuulokkeita soittaessa.

2. Ole internet-yhteydessä kaapelin kautta niin paljon kuin mahdollista. Jos mahdollista, sulje Wifi-sovittimesi. Heikot reititinsignaalit tarkoittavat, että laitteesi vastaanotin emittoi sähkömagneettista säteilyä.

3. Vältä menemistä paikkoihin, jonne ihmiset kerääntyvät kännyköineen, kuten busseja ja kauppakeskuksia.

4. Älä nuku kännykkä lähelläsi.

5. Älä laita kännykkää taskuusi. Säteilyn tiedetään aiheuttavan hedelmällisyysongelmia.

6. Vältä kännykkätukiaseman vieressä asumista. Jos asut vieressä, estä saapuva säteily heijastavalla alumiinieristeellä ja maalaamalla seinät.

7. Kerro muille sähkömagneettisen säteilyn terveysvaikutuksista. Rohkaise heitä tekemään asialle jotain niin, että säteilyaltistusta työpaikalla voidaan vähentää.

Tulevien sukupuolvien huolet eivät liity ympäristön saastumiseen, koska tulevaisuuden teknologialla voidaan vähentää saasteita ilmakehästä. Näkymätön säteily moderneista viestintälaitteista on uhka, joka nyt näyttää nostavan päätään.

Se mitä et näe, voi vahingoittaa sinua.

Lähdeviitteet

Goldsworthy, A. (2012). Cell phone radiation and harmful effects: Just how much more proof do you need?.

Regel, S. J., Tinguely, G., Schuderer, J., Adam, M., Kuster, N., Landolt, H. P., & Achermann, P. (2007). Pulsed radio‐frequency electromagnetic fields: dose‐dependent effects on sleep, the sleep EEG and cognitive performance. Journal of sleep research, 16(3), 253-258.

Stein, Y., Hänninen, O., Huttunen, P., Ahonen, M., & Ekman, R. (2015). Electromagnetic Radiation and Health: Human Indicators. In Environmental Indicators (pp. 1025-1046). Springer Netherlands.

Suleiman, A., Gee, T. T., Krishnapillai, A. D., Khalil, K. M., Hamid, M. W. A., & Mustapa, M. (2014). Electromagnetic radiation health effects in exposed and non-exposed residents in Penang. Journal of Geoscience and Environment Protection, 2(02), 77.

Worthington, A. (2007). The radiation poisoning of America. GlobalResearch. ca, October, 9.

Artikkelin julkaissut simplyeducate.me