WHO toimii näemmä jokaisessa pandemiassa samalla tavalla

Tämä artikkeli on julkaistu vuonna 2009 ja se käsittelee tuolloin käynnissä ollutta H1N1-sikainfluenssapandemiaa. Kuten tuon ajan eläneet muistavat, moni meni peloissaan rokotuksiin vaikka tauti ei tappanut pandemian määritelmän mukaisia määriä ihmisiä. Tauti oli influenssaan verrattava sairaus. Influenssaa esiintyy vuosittain ja siihen myös kuolee ihmisiä.


Roskatiede ja ristiriitaisuudet hallitsevat järjestön pandemiaa koskevia lausuntoja ja linjavetoja.

Maailman terveysjärjestö (WHO) väittää, että käyttämällä eri puolilla maailmaa esiintyviin tautipesäkkeisiin soveltamiaan seurantanormeja se pystyy saamaan riittävästi tietoa, jotta se voi tehdä alustavia päätelmiä siitä, miten influenssapandemia saattaa kehittyä tulevina kuukausina. Monet WHO:n verkkosivuston nokkelat sanamuodot ovat riittävän vakuuttavia peittääkseen sen tosiasian, että kaikki WHO:n pandemiaa koskevat toimintaperiaatteet ja valmistautumissuositukset perustuvat puhtaaseen spekulaatioon ja tieteelliseen roskalaatikkoon.

Yhä useammat influenssapandemiahypestä tehdyt tutkimukset paljastavat asianomaisten virastojen pahantahtoisen tarkoituksen. WHO:n, CDC:n ja muiden valtion virastojen mestarillisesti levittämä hype on yksinkertaisesti kehittyvä petoksen jatkuva moottori.

Joitakin WHO:n levittämiä myyttejä ovat seuraavat:

WHO:n väite: H1N1 on nyt hallitseva viruskanta.

WHO väittää, että useista taudinpurkauskohteista saadut todisteet osoittavat, että H1N1-pandemiavirus on vakiinnuttanut nopeasti asemansa ja on nyt hallitseva influenssakanta suurimmassa osassa maailmaa.

Tämä on WHO:lta erittäin harhaanjohtavaa, sillä se myöntää, että se luokittelee rutiininomaisesti suuren määrän tavallisen influenssan tapauksia uudelleen H1N1-sikainfluenssaksi. WHO totesi tiedotteessaan, että ”…tapausten lisääntyvä määrä monissa maissa, joissa on jatkuva yhteisöllinen tartunta, tekee maiden kannalta erittäin vaikeaksi, ellei jopa mahdottomaksi, yrittää vahvistaa tapaukset laboratoriotesteillä. Lisäksi yksittäisten tapausten laskeminen ei ole enää välttämätöntä näissä maissa pandemiaviruksen aiheuttaman riskin tason tai luonteen seuraamiseksi tai sopivimpien vastatoimien toteuttamisen ohjaamiseksi. ”

He myöntävät myös, että:

– he eivät kerää tietoja H1N1:n leviämisestä järjestelmällisen laboratoriovahvistuksen perusteella.

– ne eivät rohkaise kansallisia terveysviranomaisia suorittamaan havaitsemista ja laboratoriovahvistusta, ja samalla ne painostavat maiden kansanterveysviranomaisia toimittamaan WHO:lle asianmukaisesti viikoittain tiedot H1N1-tapauksista.

– ne viittaavat ainoastaan ”vahvistettuihin tapauksiin”. Niissä ei tehdä eroa vahvistettujen ja vahvistamattomien tapausten välillä. Vaikuttaa siltä, että ”vahvistamattomat” tapaukset luokitellaan vahvistetuiksi tapauksiksi, ja WHO käyttää näitä lukuja todisteena siitä, että tauti leviää. (Katso WHO:n taulukot)

Todellisuus: Koska sikainfluenssalla on samat oireet kuin kausi-influenssalla, tavallisen influenssan laajalle levinnyttä esiintyvyyttä käytetään WHO:lle toimitettavien vahvistettujen H1N1-/sikainfluenssatapausten raporttien tuottamiseen. Ilman laboratoriotodisteita WHO:n on siis mahdotonta (tieteellisesti tai muutoin) saada luotettavaa näyttöä siitä, että H1N1 on hallitseva viruskanta. Se käyttää rutiininomaisesti tällaista roskatiedettä käsitellessään pandemiaan liittyviä tosiasioita ja totuuksia.

WHO:n väite: Pandemiainfluenssa ei ole sama kuin kausi-influenssa.

WHO väittää, että pandemian aikana raportoidut sairastumismallit eroavat kausiluonteisten influenssaepidemioiden aikana havaituista. Erityisesti ne väittävät, että pandemian sairastamat ikäryhmät ovat yleensä nuorempia kuin kausi-influenssan sairastamat.

WHO johtaa yleisöä tietoisesti harhaan väitteillään. Omilla verkkosivuillaan se täsmentää, että ”vuosittaiset influenssaepidemiat voivat vaikuttaa vakavasti kaikkiin ikäryhmiin”. Lisäksi väittämällä, että ”suurin osa vakavista tapauksista ja kuolemantapauksista on esiintynyt alle 50-vuotiailla aikuisilla”, he kohdistavat toimet nimenomaan väestöryhmiin, joiden ikäryhmä on suurin. Heidän tarkoituksenaan on tukea julkisia rokotusohjelmia ja lääketeollisuuden suurimpia voittoja. Ilman mitään tieteellistä näyttöä he edistävät näitä oletuksia ja mainostavat fiktiivisiä tietojaan ja mielipiteitään tosiasioina.

Kausi-influenssan oireiden tiedetään olevan melko lieviä suurimmalla osalla väestöstä. Sattumoisin WHO määrittelee edelleen H1N1-viruksen vakavuuden sairaudeksi, joka ei vaadi sairaalahoitoa eikä edes lääkärinhoitoa. Useimmissa tapauksissa oireet ovat lieviä ja häviävät itsestään, aivan kuten kausi-influenssassa. Tämäntyyppisiä ristiriitaisia lausuntoja on runsaasti WHO:n kirjallisuudessa ja sen politiikassa.

Todellisuus: WHO ei kerää tietoja H1N1-influenssan leviämisestä MISSÄÄN ikäryhmässä systemaattisen laboratoriovahvistuksen perusteella. Se, että se ei tee eroa vahvistettujen ja vahvistamattomien tapausten välillä, tekee väitteestä pelkkää arvailua.

WHO:n väite: Raskaana olevat naiset ovat haavoittuva ryhmä.

WHO:n mukaan pandemiainfluenssan riski on lisääntynyt raskauden aikana, mikä on hyvin dokumentoitu eri maissa. Lisäksi se toteaa, että tämä riski on erityisen merkittävä tämän viruksen kohdalla, koska se tartuttaa mieluiten nuorempia ihmisiä.

Raskaana olevien naisten riski H1N1-influenssan aiheuttamiin komplikaatioihin on todettu suureksi sen jälkeen, kun Lancet-lääketieteellisessä lehdessä julkaistiin heinäkuussa tutkimus. Tämän vuoksi viranomaiset Atlantin molemmin puolin ovat määritelleet tulevat äidit ensisijaisiksi tapauksiksi, joille on annettava nopeasti valmisteilla oleva rokote, vaikka rokotteen mahdollisista sivuvaikutuksista syntymättömiin vauvoihin ei tiedetä vielä suhteellisen paljon.

Aivan kuten lintuinfluenssaviruksen mutaatiosta pandemiaa aiheuttavaksi ei ole todisteita, ei ole myöskään todisteita siitä, että H1N1-sikainfluenssavirus olisi mutaatioita aiheuttava prosessi. Ohion Columbuksessa sijaitsevan Centers for Disease Control and Prevention (CDC) -keskuksen yhteyspäällikkö Talmage Holmes toteaa, että raskaana olevilla naisilla ei pitäisi olla mitään erityistä huolta. ”Raskaana olevilla naisilla ei ole sen suurempaa riskiä kuin muillakaan”, tohtori Holmes sanoo. ”Niin kauan kuin lintuinfluenssaviruksen geneettistä materiaalia ei ole mutatoitunut tai uudelleen lajittunut, kaikkiin ihmisiin kohdistuva riski on hyvin pieni.”

Todellisuus: Toistaiseksi missään maassa ei ole hyvin dokumentoituja tapaustutkimuksia, joiden mukaan raskaana olevilla naisilla olisi suurempi riski sairastua influenssapandemiassa. Maailmanlaajuisesti H1N1-sikainfluenssaviruksen vaikutukset ovat olleet suhteellisen lieviä, eikä se ole käyttäytynyt eri tavalla kuin muut influenssavirukset. WHO on hyvin tietoinen tästä tosiasioista, vaikka se pyrkii väsymättä väittämään päinvastaista manipuloimalla tietoja. Kohdistamalla toimintansa raskaana oleviin naisiin WHO yrittää lietsoa pelkoa, jonka se toivoo aktivoivan äidin suojareaktion naisissa, jotka sitten valitsisivat rokotteen. Todellisuudessa se on saanut aikaan päinvastaisen vaikutuksen. Mumsnet.com-sivustolla äskettäin tehdyn kyselyn tulosten mukaan vain 6 prosenttia raskaana olevista naisista sanoo ottavansa varmasti sikainfluenssarokotteen suojellakseen lapsiaan.

WHO:n väite: Pandemiarokotteiden sääntelymenettelyt ovat tiukat eivätkä vaaranna turvallisuutta.

WHO:n mukaan ne pyrkivät lyhentämään aikaa pandemiavirusten ilmaantumisen ja turvallisten ja tehokkaiden rokotteiden saatavuuden välillä.

Rokotteiden nopeuttamiseksi se esimerkiksi vaatii vain vähäisiä tietoja valmistajilta, joilla on jo lisensoituja influenssarokotteita, jos ne aikovat käyttää samaa valmistusprosessia pandemiarokotteisiin.

Yksi tällainen Euroopassa käytetty menetelmä on tehdä ennakkotutkimuksia käyttäen ”mock-up”-rokotetta, joka sisältää sellaisen influenssaviruksen vaikuttavaa ainetta, joka ei ole viime aikoina levinnyt ihmispopulaatioissa.

Näitä leikkirokotteita testattaessa on hyvin mahdollista vapauttaa uusi influenssavirus väestöön, koska tarkoituksena on ”jäljitellä pandemiaviruksen uutuutta” ja ”nopeuttaa huomattavasti viranomaishyväksyntää”.

Miksi on mahdollista vapauttaa viruskanta, jota vastaan ihmiset eivät ole saaneet immuniteettia? Jo tämä yksinään on äärimmäisen vaarallinen käytäntö, joka jättää WHO:n turvallisuusprotokolliin ammottavia aukkoja.

He väittävät myös, että nopeasti valmisteilla olevat rokotteet edellyttävät rokotuksen jälkeisiä testejä rokotteen turvallisuuden varmistamiseksi. ”Aikarajoitteet merkitsevät sitä, että kliiniset tiedot pandemiarokotteiden ensimmäisten annostelujen aikaan ovat väistämättä rajalliset. Turvallisuuden ja tehokkuuden lisätestauksen on tapahduttava sen jälkeen, kun rokotteen antaminen on aloitettu.” Toisin sanoen ensimmäiset ryhmät tai väestöt, joille rokotetta annetaan, ovat ihmiskokeita.

Todellisuus: Tämä osoittaa selvästi WHO:n pandemiapolitiikan vastuuttomuuden. Ne pandemiarokotteet, joita WHO pyrkii sääntelemään ja hyväksymään nopeasti, ovat niitä, joiden turvallisuutta on testattu vähiten ennen käyttöä. Tämä antaa rokotevalmistajille mahdollisesti vihreää valoa kehittää lääketieteellisesti hyväksyttyä myrkkyä piittaamatta ihmisten terveydestä. Ne vaarantavat turvallisuuden kaikilta osin.

WHO:n väite: Influenssarokotteita on käytetty yli 60 vuoden ajan, ja niiden turvallisuus on osoitettu kaikissa ikäryhmissä.

Todellisuus: Viimeisten 60 vuoden ajan influenssarokotteet ovat sisältäneet seuraavien aineiden yhdistelmiä: muun muassa ammoniumsulfaattia, polysorbaatti 80:tä, timersaalia, formaldehydiä, muna- tai kanaproteiinia, antibiootteja ja alumiinia. Jokainen edellä mainituista ainesosista on myrkyllinen ja aiheuttaa tieteellisesti todetun vaaran, kun se ruiskutetaan ihmiskehoon. Sadat kansainvälisesti tunnustetut tutkijat eivät enää kyseenalaista rokotteiden ja niiden lisäaineiden pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Faktat ovat selvät: rokotteiden riskit ovat suuremmat kuin mahdolliset hyödyt ihmisten terveydelle. (toim. huom. Koronarokotteen lisäaineita ei edes saanut selvittää, kukaan ei saanut lupaa tutkia lisäaineita.)

Rokotukset ovat todellisia joukkotuhoaseita, eikä niillä ole minkäänlaista yhteyttä tautien ehkäisyyn. Rokotteet ovat aiheuttaneet miljoonia kroonisia terveysongelmia ja kuolemantapauksia viimeisten 60 vuoden aikana. WHO:n lausunnot, joissa väitetään, että rokotukset ovat ”todistetusti turvallisia kaikissa ikäryhmissä”, ovat vähintäänkin järjettömiä ja rikollisia.

H1N1-rokotepula aiheuttaa perääntymistä: Yksi rokote on nyt yhtäkkiä suojaava.

Miten järjestää tehokas Influenssapandemiakampanja

Miten auttaa H1N1-rokotteen ottamiseen pakotettuja henkilöitä

Rokotteet tuottavat Pandemiaa, ei flunssa

H1N1-rokote on paljon suurempi riski terveydelle kuin itse influenssa

Rokotuskampanjoiden ensimmäinen kohde: Raskaana olevat naiset ja syntymättömät lapset

Hallitukset keräävät massiivisesti varastoon rokotteita syksyn kampanjoihin

Hallitukset voimistavat pelon lietsontaa. Strategiat H1N1-rokotusten massarokotuksia varten

Joukkorokotuksia valmistellaan WHO:n ja YK:n sponsoroimaan kansanmurhaan

Toimittaja sai potkut influenssapandemiaa koskevan oikeusjutun takia

Sikainfluenssahype: Poliittiset valheet ja Media disinformaatio on valloillaan

Rokotukset ovat todellisia Joukkotuhoaseita

Baxter jäi kiinni elävän lintuinfluenssaviruksen toimittamisesta rokotteessa 18 maahan ympäri maailmaa.

USA:n liittovaltion lait tekevät vaarallisista rokotteista pakollisia kaikille amerikkalaisille

Spekulaatiot sikainfluenssan alkuperästä leviävät internetissä

Rokotteiden riskit tällä hetkellä ovat suuremmat kuin ihmisten terveydelle koituva hyöty

 

Artikkelin julkaissut preventdisease.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.