Avaruusalustyypit ja niiden yleisimmät voimanlähteet

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Seuraavaksi annamme luvanvaraisesti Korkeimman sallimien rajojen puitteissa teknisiä tietoja Maan ihmisille.

Galaktisen Liiton ylimpien hallintoelimien korkeammat Aluejohtajat eivät tarvitse minkäänlaisia ulkoisia alustyyppejä. He muodostavat omasta energiastaan tai ympäröivistä energioista itselleen liikkumatilan, jossa pääsevät nopeasti paikasta toiseen avaruuden eri tasoja hyväksikäyttäen.

Aluejohtajien alaisuudessa olevat tarvitsevat eritasoisia energia-aluksia, pääosin Kristus- eli Buddhisella tasolla olevia. Tämäntyyppiset alukset kulkevat kosmisen alkuenergian, eli neutraalin energian avulla. Nämä alukset eivät koskaan tiivisty fyysiselle, tai edes eetteritasolle saakka. Yleensä lähes kaikki Liiton jäsenet käyttävät näitä energia-aluksia. Näitä risteilee ympäri avaruutta, ja niitä käytetään myös muilla planeetoilla. Ne, jotka voimivat yhteistyössä Liiton kanssa, saavat liikkua myös teidän planeettanne piirissä näillä aluksilla. Te ette näe meitä, ettekä yhteistyötahoja, muuta kuin vilaukselta tarkkaan harkittujen kontaktien yhteydessä.

Kolmas alustyyppi, joita avaruusveljet käyttävät matkatessaan sekä avaruudessa että ilmakehässä on usein raskaampi ja eri malleissa käytetään monenlaisia energialähteitä, joista yleisimmät esittelemme tässä lyhyesti:

ALKUVOIMA — Kosminen perusenergia, 0-energia, neutraalienergia

Tätä käytetään usein liikuttaessa avaruudessa. Tätä energiaa on riittävästi kaikkialla käytettävissä. Ei tarvita tankkauksia eikä olla riippuvaisia aikatekijöistä. Tämän enegian hyötysuhde ja käyttöönottamistavat ovat moninaiset. Yleisin on energian ohjaaminen vaihtamalla impulssitaajuuksia. Jotkut käyttävät magnetismia, toiset valon fotonien mikrohiustekniikkaa. Yksi hyvä käyttötapa on synnyttää hyvin korkea jännitelataus, joka kääntää aineen pienimmät osaset vastakohdikseen — siis käyttävät ANTIMATERIAn tuomioa mahdollisuuksia.

AURINKOVOIMA

Tässä käytetään hyväksi auringon tuomia energia-aaltoja. Yksi käyttötapa on ”ratsastaa” aurinkotuulen luomilla aalloilla. Jotkut käyttävät auringon magnetismia, toiset taas fotoniaaltoja. Nämä käyvät avaruudessa. Ilmakehässä keskitytään valon ja lämmön tuomiin energiavaihtoehtoihin.

MAGNEETTIVOIMA (sähkövoima)

Tässä käytetään hyväksi ainoastaan magneettista veto- ja työntövoimaa vaihtelemalla aluksen eri osissa plus- ja miinusnapojen välistä suhdetta. Pluspuoli aluksen edessä avaa tien. Se laajenee ja kevenee ja vetää alusta eteenpäin, kun taas samaan aikaan aluksen takana miinus sulkee tien, supistuu ja panaa niin, että se työntää alusta eteenpäin. Se toimii sekä avaruudessa (paremmin) että ilmakehässä. Se tarvitsee vain hienosäätöjä.

ALKUAINEVOIMA

Näissä käytetään hyväksi protoneja, elektroneja, neutroneja, neutriinoja, fotoneita, ioneita, kvantteja, takioneja ja niiden hiukkasten välisiä suhteita, vaikutuksia ja reaktioita toisiinsa nähden. Näissä aluksissa on yleensä hiukkaskiihdyttimet reaktiosäiliöineen.

Joissakin tämänmallisissa aluksissa käytetään atomi- ja ydinenergiaa. Siksi jotkut hyvinkin konkreettiset alukset ovat jättäneet hieman radioaktiivisia jälkiä. Näissä viimeksimainituissa aluksissa on hyvä suojakuori onnettomuuksien varalta. Radioaktiivisuus ei siis haittaa mukana olevia eikä ohjaajia.

Alkuainevoimaa käyttävät alukset jaetaan neljään luokkaan:

1. Yksi kiihdytinsäilö
Yksi- tai kaksipaikkaisia lähimatka-aluksia, yleensä pieniä avaruusrodusta riippuen. Kokojen ohjeelliset mitta-arvot ovat seuraavat:
minimipituus 40 cm
korkeus 40cm
leveys 30cm

maksimipituus 4m
korkeus 2m
leveys 2m.

Liikkumismahdollisuus on pääasiassa ilmakehässä. Nopeudet 10 000 km/h – 300 000 km/sek. Alus voi siis liikkua valon nopeudella.
Liikkumatasot: fyysinen ja eetteritaso.
Useimmat pienimmistä ovat kauko-ohjattuja ja niitä käytetään eri paikkojen kuvaamiseen.

2. Kaksi kiihdytinsäiliötä
Useampipaikkaisia. Käytetään tutkimus- ja partioaluksina ja keskipitkiin matkoihin. Paikkoja 1-20 kpl. Kokojen ohjeelliset mitta-arvot ovat seuraavat:
minimipituus 2m
korkeus 1,5m
leveys 1,3m

maksimipituus 25m
korkeus 10m
leveys 10m.

Käyttöominaisuudet ensimmäisen säiliön aktivoinnin jälkeen ovat samat kuin ensimmäisen luokan alustyypillä. Toisen säiliön aktivoimisen jälkeen ne voivat liikkua ilmakehän lisäksi planeetan lähikappaleille (kuut), joskus jopa koko aurinkokunnan alueella. Nopeus saavuttaa valon nopeuden, 300 000 km/s ja se voidaan hetkellisesti ylittääkin.
Liikkumatasot: joskus fyysinen, yleensä eetteriset tasokerrokset, jopa astraali- ja mentaalitasot.

3. Kolme kiihdytinsäiliötä
Nämä ovat usein joko pitkänmatkan rahti- tai matkustusaluksia. Paikkoja on 2-1000 kpl. Kokojen ohjeelliset mitta-arvot ovat seuraavat:
minimipituus 25m
korkeus 15m
leveys 10m

maksimipituus 400m
korkeus 150m
leveys 250m

Käyttöominaisuudet: Ensimmäisen ja toisen luokan alustyyppien lisäksi liikennöidään planeettojen, asteroidien, kuiden, avaruusasemien, avaruustukikohtien ja tukialuksien välillä sekä matkataan aurinkokuntien välillä ja jopa galaksista toiseen.

Hyvien turvatoimien lisäksi on hyvät varastointimahdollisuudet. Usein näissä kuljetetaan myös pienempiä alustyyppejä. Kodikas, linjakas ja monipuolinen alustyyppi. Sisältää unikapseleita. Nopeus ylittää valonnopeuden jopa 1000-kertaisesti, varsinkin kun kulkemiseen käytetään yleensä korkeampia tasoja kuin fyysisen, kolmannen tason alueita. Fyysisellä tasolla ei liikuta yleensä koskaan, tai ainakin hyvin harvoin. Tällöin on kysymyksessä jokin fyysinen taso korkeamman sivistystason omaavalla planeetalla tai sen piirissä. Maapallolla ei ole yhtään fyysistä laskeutumispaikkaa tämänkaltaisille aluksille.

4. Neljä kiihdytinsäiliötä
Näitä aluksia kutsutaan tukialuksiksi tai sukupolvien välisiksi aluksiksi, koska näissä olevat ovat usein syntyneet, eläneet ja kuolleet samassa aluksessa. Paikkoja on 5-200 000 (500 000 – useita miljoonia).

Kokojen ohjeelliset mitta-arvot ovat seuraavat:
minimipituus 150m
korkeus 150m
leveys 140m

maksimipituus 5km (15km)
korkeus 3km (10km)
leveys 2,5km (18km)
Sikarinmuotoiselle pätee pituus 15km, korkeus 8km, leveys 5km.

Käyttöominaisuudet ylittävät aikaisempien kolmen luokan käyttömahdollisuudet. Näillä liikutaan yleensä galaksista toiseen ja ulottuvuusmaailmoista toisiin, ja ankkuroidaan jonkin planeetan läheisyyteen ei-fyysiselle tasolle, ei ilmakehään vaan yleensä avaruuden välimaastoon, jonkun kappaleen kuten kuun taakse. Näissä aluksissa on asuintiloja, koulutuspaikkoja, tutkimuslaboratorioita, vapaa-ajan tiloja ym. vastaavia, hyvät varastot, unikapselit, kasvatusalustat ja suojavarusteet. Nopeus nollasta rajattomuuteen.
Liikkumistasot: kaikki mahdollisuuksien rajoissa.

FYYSISET ALUKSET

Neljännet alustyypit käyttävät usein sekaisin näitä alkuainevoimaa käyttävien alusten energiavaihtoehtoja. Kulkemiseen voi myös käyttää painovoimaa, pakovoimaa ja antipakovoimaa. Näillä aluksilla jokin osa voi esim. pyöriä, mikä mahdollistaa em. käyttövoimien hyväksikäytön.

Positiivisten ja negatiivisten olentojen alustyyppien ja niiden käyttöenergioiden eroavaisuuksia ei voida kirjaimellisesti yleistää muutoin, kuin että negatiiviset olennot käyttävät aluksissaan alkeellisempaa ja kovempaa teknologiaa. Nämä tiedot sallittiin antaa teille nyt. Myöhemmin, kun kehitytte, voitte saada näistä tarkemmat tiedot. Tutkikaa ja miettikää näitä avoimin mielin.

Hyvää jatkoa teille!

Toivoo GALAKTISEN LIITON JÄSEN Seurukselta

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.