Elä se todeksi

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli näyttelemistä menetelmänä luoda omaan elämään sen mitä haluaa.


A: Selvä, kuinka voitte kaikki tänä iltana, niinkuin te luotte aikaa olevaksi?

Sallikaa meidän laskea muutama perustus tälle interaktiolle tänä iltana aikaanne. Jos haluatte, voitte antaa sille otsikon ”Elä se todeksi”.

Me olemme puhuneet, monta kertaa monien teidän kanssa, mielikuvituksenne ideasta joka toimii kaavaimena sille todellisuudelle jonka haluatte kokea sen tilalla mitä ette halua. Ja me olemme puhuneet monta kertaa eri metodeista käyttää mielikuvitustanne piirustuksina — jotta voisitte nähdä miten voitte saada aikaan fyysisen ilmentymän niistä piirustuksista.

Me olemme puhuneet ideasta käyttää mielikuvitustanne, luoda visualisaatiokykynne avulla se sinä joka haluatte olla, ja sitten panna kaikki aistinne käyttöön siihen — tietäen että miltä tuntuu ajatella kuin se henkilö, tuntea kuin se henkilö, käyttäytyä kuin se henkilö, olla sen henkilön asenteet, haistaa, maistaa, koskettaa niinkuin se henkilö tekisi. Ja näin saatte nuo mallit itsellenne, muuttuaksenne siksi henkilöksi jonka näette mielikuvituksessanne joksi sanotte haluavanne tulla.

Tuo mallintaminen, tuo identifikaatio, tuo peilaaminen, tuo matkiminen, tuo kopiointi — erittäin vahva tekniikka, erittäin toimiva tekniikka — no, me haluaisimme viedä sen nyt askeleen pidemmälle.

Te olette, niinkuin me olemme tunnustaneet monta kertaa, fyysisiä olentoja fyysisessä maailmassa. Te suhtaudutte — edelleen monin tavoin edelleen vahvasti — ideaan niinkutsutusta fyysisestä esineestä, jota sanotte voivanne koskettaa käsillänne, nähdä silmillänne, kuulla korvillanne. Nämä ideat, täten, vaikuttavat varsin kovasti. Nämä fyysiset symbolit, nämä työkalut, nämä ideoiden edustajat fyysisessä muodossa vaikuttavat paljon teidän hermojärjestelmäänne, teidän sähkönjohtokykyynne. Annatte suuren tärkeyden fyysisen kiinteyden idealle. Siksi antakaa meidän käyttää tuota tärkeyttä, antakaa meidän käyttää tuota ideaa, vaikuttamaan kykyynne luoda se todellisuus jonka haluatte kokea sen tilalla mitä ette halua.

Siksi, elä se todeksi, mielikuvittelemalla se sinä, joka haluat olla, kun sinulla on mielessä se kuva siitä kuka haluaisit olla, toisin kuin uskot olevasi nyt — mielikuvittele se kuva, katsele sitä henkilöä, sellaisia asioita joita se henkilö tekee toisin kuin mitä olet tehnyt menneisyydessäsi joita et halua tehdä.

Muista: kaikki on värähtelyä. Teot, asenteet ovat viesti tietyistä värähtelyistä, ja se elämäntyyli, joka edustaa noita värähtelyjä, tulee olemaan ainoa elämäntyyli jonka voit kokea, ainoat tapahtumat ja tilanteet joita voit kokea elämässäsi — jos ainoastaan sinulla on ne värähtelyt ja asenteet ja taajuudet siitä henkilöstä, joka mieluummin olisit, toisin kuin se henkilö joka et halua olla.

Nyt, auttaaksemme fyysisesti ilmentämään kaikkea tuota, me olemme puhuneet, monta kertaa, ”todeksi elämisen” ideasta. Mutta miten moni teistä on ottanut tuon kirjaimellisesti? Selvä, muutama teistä siellä, mutta miten pitkälle? Miten syvälle? Me olemme puhuneet siitä ongelmasta, jonka monet teistä tajuavat, ideasta siitä että elämä on näyttämö; te olette näyttelijöitä. Mutta kuinka moni teistä näyttelee — sillä tavoin, miten vain kykenettekin — sitä mitä mielikuvituksenne sanoo teidän haluavan olla, mikä olette? Todella fyysisesti elää se todeksi.

Joillain teistä on, ehkäpä, eri terminologia samalle idealle. Jotkut voivat sanoa ”leikitään niin”. Mutta joskus se ei tarkoita muuta kuin kuvittelua. Rakentakaa se mieleenne. Päättäkää missä asiat ovat, missä fyysiset esineet ovat, missä elämän näyttämönne on… ja se auttaa teitä rakentamaan näytelmän.

Joten kun saatte kuvan, vision siitä sinusta joka haluat olla, fysikalisoikaa se parhaan mahdollisen kykynne mukaisesti. Fysikalisoikaa se fyysisin esinein. Sanokaamme, että teillä on suuri halu olla monen miljoonan dollarin korporaation johtaja. Selvä, ok. Sellaisia on planeetallanne. Auttaaksemme täten teitä kiihdyttämään kykyjänne olla tuo henkilö — kuten me olemme sanoneet, tehdä kaikki ne asiat jotka voitte tehdä; tarttua kaikkiin niihin tilaisuuksiin joihin voitte tarttua, jotka teitä innostavat todella. Koska innostus on — koska se kytkeytyy lopulliseen ideaan, lopulliseen tavoitteeseen, lopulliseen kuvaan joka todella teitä innostaa — mitä tahansa mikä teillä vastaanne tulee, joka on kaikkein innostavin asia jonka voitte tehdä, se on kytkeytynyt tuohon ideaan, ja se tulee viemään teidät sinne, se tulee houkuttelemaan teidät sinne — jos tartutte siihen suoraselkäisinä.

Mutta idea todeksi elämisestä ei välttämättä tarkoita, että teidän on pakko odottaa tilaisuuden näyttäytymistä. Voitte luoda tilaisuuden. Ja se ei edes välttämättä ole pakko olla fyysisen todellisuuden tilaisuus, joka kytkeytyy kaikkiin muihin. Luokaa tilaisuus! Luokaa tunnelma; luokaa skenaario! Etsikää tila, paikka; täyttäkää se niillä kulisseilla millä vain pystytte — olivatpa ne sitten ”todellisia” esineitä tai ei.

Piirrä kuva — kirjaimellisesti! Maalaa kuva, piirrä kuva itsestäsi siinä todellisuudessa. Mitä enemmän fysikalisoit sitä mitä mielessäsi näet, sitä nopeammin sinulle tulee tavaksi tarttua sen värähtelytason tilaisuuteen. Piirrä kuva, tai vie se askel pidemmälle, tee siitä kolmiulotteinen, niinkuin sanotte, sillä elättehän kolmiulotteisessa maailmassa.

Ehkä voit löytää ystävän, jolla on jo toimisto; ja ehkä kun hän on mennyt lounaalle, voit leikkiä siinä toimistossa. Tutustu siihen miltä tuntuu laittaa kädet sinun omalle toimistopöydälle, kävellä sinun omalla lattiallasi, katsoa sinun omasta ikkunastasi monen miljoonan dollarin imperiumia. Tutustu siihen; opi leikkimään niinkuin lapsi. Sillä tavoin he luovat sen todellisuuden alunalkaenkin. Sillä tavoin sinäkin ennen sen teit. Miksi lopetit? Milloin unohdit, että luot oman todellisuutesi?

Sinut vakuuteltiin uskomaan niitä monia oletuksia, joita yhteiskunnassanne on. Muista se, opi tämä. Opi leikkimään uudelleen. Se on erittäin rakentavaa; erittäin vaikutusvaltaista, erittäin vauhdikasta. Millä tahansa tavalla, missä tahansa muodossa voit rakentaa sen kulissina, vaikka se ei olisi oikeaa materiaa, lopulta pääset siihen kiinni fyysisesti, luo niin monta kulissia kuin pystyt; luo niin monta skenaariota kuin pystyt.

Me ymmärrämme, me emme sano että sinun pitäisi pakosta tehdä se muiden ihmisten edessä, jotka saattavat pitää sinulta jääneen ”inkkarit kanootista”. Mutta puhu se ääneen; käy läpi tunteet. Kirjaimellisesti sano se äänee. Kun olet korporaation toimistossa, ja olet nyt vastuussa monien henkilöiden tulemisista ja menemisistä, ja sinulla on jokin tietty projekti mielessä, silloin elä se todeksi. Hanki kaikki informaatio mikä sinulla on kyky saada käsiisi — kaikki aikataulut, kaikki ideat, jotka olisivat sinusta innostavia, kasaa se projekti.

Ja kuvittele — käy läpi mielessäsi dialogit — kaikentyyppisten ihmisten kanssa jotka uskot palkanneesi töihin leipiisi, jotka olisivat halukkaita avustamaan sinua. ”Selvä, tee näin. Ja sitten tee näin. Ja tämä pitää tehdä, ja tuolloin olisi hyvä tehdä tuo.” Kirjaimellisesti näyttele se, loppuun saakka, aivan kuin lukisit paperista näytelmää, sitä näytelmää jonka haluat elää. Näyttele se niin hyvin kuin pystyt, kaikin tavoin, minkä mielikuvituksesi vain viestii sinulle. Fyysinen todellisuus, luo näyttämö.

Tee niin, ja erittäin nopeasti, mitä enemmän paneudut siihen, mitä enemmän sinusta tulee se idea, sitä enemmän huomaat että kulisseista tulee nopeasti todellisia, todellinen tapahtuma. Totut siihen ja totut olemaan siinä värähtelyssä, eikä sinulla ole enää niitä tapoja joita on ihmisellä joka ei ole siinä. Saat sellaisen ihmisen tavat, joka on tottunut olemaan siinä ympäristössä. Ja se säteilee sinusta ja houkuttelet elämääsi todellisia tilanteita — antamaan sinulle tilaisuuden elää se todeksi.

Mutta näyttele se oikeasti kuin näyttelisit näytelmää. Se ON todellista. Syvenny niihin tapoihin; salli itsesi hankkia ne ominaisuudet ja sinusta tulee se henkilö. Ja kun olet se henkilö, vedät puoleesi sellaisen elämäntyylin. Joten sinulla ei voi olla universumissa mitään muuta kuin sellainen todellisuus, joka edustaa sitä värähtelyä joka olet. Eikä sinulla voi olla sellaista todellisuutta, joka ei ole sitä värähtelyä joka sinä olet.

Kun muutat sitä värähtelyä joka olet, ja ympäröit itsesi kaikkien niiden asioiden representaatioilla, jotka todella heijastelevat sitä kuka sanot haluavasi olla, silloin olet se henkilö, ja se henkilö ei voi mitään muuta kuin vetää puoleensa fyysiseen todellisuuteen ne asiat, jotka edustavat sitä henkilöä, ovat sitä henkilöä. Joten elä se todeksi! Osallistu. Poimi rakennuspalikat — ne, jotka annetaan sinulle aikuisten rakennuspalikoina. Käytä mielikuvitusta, fysikalisoi se millä tahansa tavalla vain kykenetkään.

Jos käytät hetken tähän, jos se kiinnostaa sinua, saatat huomata, että eräät niinkutsutut henkilöhistoriat planeetallanne houkuttelivat puoleensa korkeita runsauden tasoja, suuria määriä tunnustusta; että se on tasan tarkkaan näin miten he sinne pääsivät. Kun jokin innosti heitä, he käyttivät aikaa, ehkäpä joku ystävä kykeni auttamaan heitä, ja tämä on myös avuksi. Mutta he käyttivät aikaa, parhaan mahdollisuutensa mukaan, rakentamaan sen, pystyttämään kulissin ja alkaa elää sitä todeksi — ympäröimällä itsensä fyysisillä representaatioilla, jotka potkaisisivat käyntiin neurologiset vasteet heidän kehoissaan. Niin että heidän todellisuudellaan ei olisi mitään muuta tapaa olla, että ei olisi mitään muuta totuutta heille tuolloin. Se toimii; se toimii aina.

Me kiitämme teitä tänä aikana siitä, että sallitte meidän valaista ja heijastella teille jälleen yhtä menetelmää, yhtä tapaa joka teillä on luoda itsenne sellaiseksi kuin haluatte. Muistakaa, että ei ole olemassa oikeaa tapaa; on niin monta tapaa kuin on yksilöitäkin. Siksi niitä on niin monta kuin teitäkin on. Moniulotteisen kristallin tahoja on niin monia kuin vain voitte kuvitella. Se on se mitä ääretön luoja on: Äärettömyys!

Nyt, vastineeksi siitä että sallitte meidän olla interaktiossa kanssanne tällä tavoin, vastineeksi siitä että toimitte suurlähettiläinä ja edustajina teidän sivilisaatiollenne, vastineeksi siitä että sallitte minun toimia suurlähettiläänä ja edustajana minun sivilisaatiollenne — jakamisen lahjan vastineeksi kysyn teiltä nyt, millä tavoin voin palvella teitä?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.