Four pillars

Henkinen suvereniteetti

Suom. huom. tässä kanavoinnissa käsitellään lakia, ja käsitellyt asiat pätevät yleisesti Yhdysvaltain common law -järjestelmään. Esim. Suomessa on oppivelvollisuus, mutta laki ei pakota menemään kouluun, vaan kotikoulut ovat myös vaihtoehto. Kaikki tekstin esimerkit eivät siis päde suoraan, ja riippuu täysin siitä missä maassa ollaan ja minkälaisessa oikeusjärjestelmässä. Anglosaksisissa maissa on yleisesti käytössä common law -järjestelmä, eli tapaoikeus. Oikeushistoriaa kannattaa kuitenkin tutkia sen selvittämiseksi, mitkä Suomen kansalaisen luonnolliset oikeudet ovat, jotka ovat perua Ruotsin vallan aikana käytössä olleesta lainsäädännöstä (esim. jokamiehenoikeudet).

Germanea kanavoinut Lyssa Royal

21. helmikuuta 1992

Lyssa Royal, kansainvälisesti tunnettu kanava jonka työtä on nähty julkaisuissa kuten Connecting Link ja Sedona Journal of Emergence!, on kirjoittanut useita kirjoja kuten Prism of Lyra, Future Sex, Visitors from Within, sekä ollut yhtenä kanavoijana Sedona Vortex Guidebookissa. Hän on ollut televisiossa ja kanavoinut tuhansille ympäri maailman Japanissa, Australiassa, Yucatanilla ja USA:ssa. Hän on ollut mukana myös International Channeling Conferencessa Kreetalla.

Germane, ryhmätietoisuusenergia, sanoo että ”heidän” orientaationsa on integraation maailmassa, jossa ei ole selvää tiheyksien tai ulottuvuuksien tasoa. Termi ”germane” englanninkielellä tarkoittaa ”merkittävää relevanssia” tai ”samasta lähteestä tulevaa”. Germane täten on valittu nimeksi personoimaan tätä energaa. Germane ei ole mies eikä nainen, hän näkee meidät kehittymässä hänen suuntaansa meidän aloittaessa fyyisen, emotionaalisen, mentaalisen ja henkisen integraation, mikä johtaa meidät takaisin Kaiken Lähteeseen.

HUOM: Tässä transkriptiossa on käytetty useita juridisia termejä. Näiden termien määritelmät on annettu alla, jotta lukija tietäisi mistä puhutaan.

Erioikeus (privilege)

Erioikeus on lupa — sen antaa korkeampi auktoriteetti tietyn aktiviteetin tekemiseksi. Kun erioikeus saadaan, täytyy usein antaa pois luonnollinen oikeus. Esimerkiksi Yhdysvaltain perustuslain mukaan ihmisillä on oikeus matkustaa julkisia teitä pitkin yksityisillä kulkuvälineillään. Kuitenkin, kun he solmivat sopimuksen osavaltion kanssa saadakseen ajokortin, he vaihtavat pois perustuslaillisen oikeutensa matkustaa ja saavat osavaltion antaman luvan (erioikeus) ajaa autoa, ja näin he ovat osavaltion määräyksien alaisia (auton vakuutukset, auton rekisteröinti jne).

Luonnolliset oikeudet (natural rights)

Oikeudet ovat luonnontiloja, tunnustettiinpa ne sitten tai ei, jotka ihmisillä on sisäsyntyisesti. Esimerkiksi oikeus lisääntyä tai kasvattaa ruokaa ovat ilmiselviä, mutta niitä ei välttämättä dokumenteissa tunnusteta. Yhdysvaltain perustuslaki tunnustaa joitain oikeuksia, kuten esimerkiksi oikeuden matkustaa. Oikeudet mitätöityvät kun niitä vaihdetaan erioikeuksiin, kuten silloin kun solmitaan sopimus osavaltion kanssa avioliitosta tai ajoluvasta. Kun luonnollisia oikeuksia vaihdetaan ulkopuolisesta lähteestä myönnettyihin erioikeuksiin, muuttuu epäsuvereeniksi tai erioikeuden saajasta tulee myöntäneen auktoriteetin alainen.

Säädösoikeus (civil law)

Säädlsoikeus on se struktuuri joka organisoi, kontrolloi, rankaisee ja palkitsee henkilöitä, jotka ovat antaneet pois oikeutensa vaihdossa erioikeuksiin.

Tapaoikeus (common law)

Tapaoikeus, suvereenien laki, perustuu omavastuun ja luonnollisten oikeuksien ideaan. Se tunnustetaan Yhdysvaltain perustuslaissa luonnolisena olotilana. Vasta viime vuosisadalla tapaoikeus on metodisesti vaihdettu säädösoikeuteen.

Suvereniteetti

Suvereniteetti on olotila, joka saavutetaan kun toimitaan tapaoikeuden alaisena, tai otetaan täysi vastuu omasta elämästä.

Henkinen ja emotionaalinen suvereniteetti

Selvä, tervehdys teille. Ensinnäkin me haluaisimme sanoa teille, että henkinen suvereniteetti on emotionaalisen suvereniteetin tulosta. Emotionaalisen suvereniteetin ideaa käsitellessämme me kerromme miten henkinen suvereniteetti voidaan saavuttaa.

Tässä on joitain emotionaalisen suvereniteetin määritelmiä. Ensinnäkin se tarkoittaa vapautusta, vapautta. Emotionaalisen suvereniteetin tila saavutetaan, kun henkilö tunnustaa, sekä intellektuaalisesti että emotionaalisesti, että hän on täysi oman todellisuutensa luoja ja hänellä yksin on täysi vastuu itsestään.

Nämä käsitteet kuulostavat simplistiseltä metafysiikalta, sillä monet luennoitsijat ja kanavat viljelevät niitä. Kuitenkin me menemme syvemmälle niille alueille, joilla ette ole saavuttaneet emotionaalista suvereniteettia, alueille joilla näyttämöllä on käynnissä naamioitu näytelmä, ja ohjelmavihko sanoo yhtä asiaa, mutta näytelmän viesti sanoo toista asiaa. Me huomautamme ristiriidoista planeettanne filosofioissa, teidän omassa ajattelussanne, sekä teidän rakentamissanne systeemeissä. Tämän tarkoitus on näyttää teille, että vaikka haluatte henkistä ja emotionaalista suvereniteettiä, itse asiassa pitkitätte täysin päinvastaista.

Me otamme esiin monia pointteja, jotka erikseen saattavat näyttää kuin ne eivät liittyisi toisiinsa. Kuitenkin me kytkemme ne yhteen näyttääksemme teille juuri sen miten syvälle teidän oma epäsuvereniteetintunteenne menee ja miten vanha tämä tunnetila on.

Suvereniteetti ja perustuslaki

Puhukaamme aluksi asioista, jotka teille ovat erittäin läheisiä täällä maatasolla, nimittäin koulutuksen, politiikan ja uskonnon ongelmista. Monet planeetallanne pitävät näitä ideoita jonkinlaisina olemassaolonne kulmakivinä. Esimerkkinä, monet henkilöt puhuvat erittäin ylistävästi Yhdysvaltain perustuslaista ja siitä miten se takaa vapauden kaikille ihmisille. Kuitenkin joitain asioita on tapahtunut sitten vuoden 1776 ja ne ovat asteittain vetäneet verhon silmienne edestä, sanoisimmeko, niin että puhutte yhtä asiaa mutta käyttäydytte aivan toisella tavalla. Emme mitenkään osoittele tässä sormella; emme mitenkään sano että olette pahoja tai olette väärässä. Kaikki maailmassanne olevat järjestelmät, jotka ovat tuhansia vuosia vanhoja, on teidän esi-isienne teille opettamia (tarkemmin, avaruudesta tulleiden esi-isienne), jotka ovat kamppailleet samojen ongelmien parissa itsekin. He pitävät planeettaanne paikkana, jossa ehkäpä nämä asiat voitaisiin parantaa kerralla kunnolla. Näin tällä tavoin tässä ei olla teitä tuomitsemassa.

Massatietoisuutenne on huutanut peräämme, toinen tietoisuuden taso, pyytäen apua tämän mitä vaikeimman ajan läpi kulkemiseksi. Tämä on aikaa jolloin saatatte orjuuttaa itsenne syvemmin tai saatatte loppuviimein saavuttaa suvereniteetin. Seuraavien 50 vuoden aikana te tulette päättämään sen suunnan minne haluatte mennä. Me ja muut olemme vastanneet teidän pyyntöönne, ja me annamme teille omia perspektiivejämme joistain asioista, jotka voivat teitä auttaa. Se valitsetteko käyttää hyväksi näitä perspektiivejä on teidän asianne.

Me tottakai pyydämme niiltä jotka ovat nyt läsnä hieman apua historiallisten faktojen kanssa. Me olemme jonkin verran rajoittuneita tässä kanavointimetodissa, että me käytämme tätä kehoa tuomaan tiettyä historiallista informaatiota, jota hänellä itsellään ei ole. Näin jos jokin meidän sanomanne historiallinen seikka ei pidä paikkaansa, voitte korjata meitä, vaikka historiallinen tarkkuus itsessään ei ole relevanttia.

Tavat joilla orjuutatte itsenne

Me puhumme siitä miten monia asioita tapahtuu todellisuudessanne tällä hetkellä, jotka pitävät teidät orjuutettuina. Me käytämme erittäin yksinkertaistettua analogiaa. Yhteiskuntanne on rakentunut niin, että avioliitto on yhteiskunnan hyväskymä instituutio, ja joissain tapauksissa myös laillisesti määrätty. Jos toimitte avioliiton parametrien sisällä, teidät johdatellaan uskomaan, että teillä on tiettyjä erioikeuksia. No, tämä fakta ei ole hyvin tiedossa kun solmitte sellaisen sopimuksen kuin avioliitto, on muitakin ongelmia kuin avioliitto. Kun allekirjoitatte jotain mitkä mitenkään liittyy valtioon, on hetkiä jolloin itse asiassa annatte pois tiettyjä oikeuksia. Kun allekirjoitatte avioliittosopimuksen, annatte pois oikeutenne kouluttaa lapsenne niinkuin haluatte, ja annatte valtiolle auktoriteetin kouluttaa heitä. Näin annatte pois oikeutenne kouluttaa omat lapsenne (riippuen tietysti oman valtionne lainsäädännöstä).

Näitä asioita ei ymmärretä kun tähän sopimukseen ryhtyy — mutta on tärkeää huomata, että kukaan ei yritä ”hyökätä” päällenne. Johtuen omista syvälle juurtuneista uskomuksistanne, te olette luoneet piilotettuja tapoja pitää itsenne jumissa näissä toimimattomissa emotionaalisissa uskomuksissa. Se mitä teette itsellenne on salamyhkäistä. Oletteko vielä kärryillä asiassa?

Toinen esimerkki, joka on omaan perustuslakiinne kirjoitettu, on oikeus ajaa autoa. Kun haette ajolupaa, annatte pois oikeutenne ja näin teille annetaan erioikeus. Mutta koska toimitte perustuslain alla, teillä on oikeus ajaa.

Haluan selventää, että se on periaatteessa oikeus kulkea teitä pitkin. Korkein oikeus on määrännyt, että tähän kuuluu myös henkilön ajoneuvo.

Teidän ei tarvitse tehdä mitään sen oikeuden harjoittamiseksi kuin olla olemassa. Kuitenkin, koska olette solmineet sopimuksen (ajokortti), annatte pois tuon oikeuden ja alistutte lakien alaisuuteen, jotka tuosta erioikeudesta on laadittu, joka teille nyt on suotu. Teini-ikäisinä teille sanottiin, että menette autokouluun, haette ajokorttia ja sitten saatte luvan ajaa autoa. Tottakai, kun saatte kortin, olette näiden lakien alaisia, jotka puhuvat ajoneuvovakuutuksesta, ajoneuvon rekisteröinnistä, tielainsäädännöstä jne. Kulkemisenne näin muuttuu erioikeudeksi sen sijaan, että se olisi luonnollinen oikeus, eikö? Teille ei opeteta, että teillä on valinta.

Toinen esimerkki on avioliitto tapaoikeuden alaisuudessa — avioliitto Jumalan silmäin edessä (ei puhuta nyt kirjoitetusta paperista) — jonka mukaan teillä on oikeus kouluttaa omat lapsenne. Voitte allekirjoittaa sopimjuksen ja näin ette enää kouluta omia lapsianne. Te puolisonne kanssa olette nyt laillisesti sitoutuneet toisiinne ja näin teille annetaan tiettyjä erioikeuksia. Teille sanotaan, että teillä ei ole vaihtoehtoa, sitä pidetään itsestäänselvyytenä että menette naimisiin ja allekirjoitatte paperit. Harvoin on tietoisesti pohdittu vaihtoehtooja, jotka voisivat paremmin palvella teitä omassa tilanteessanne.

Kun haette ensimmäist ajokorttianne, teille ei sanota että teillä on valinnanvaraa perustuslain alaisuudessa, jonka esi-isänne ovat kirjoittaneet ja jonka te kaikki luotte yhdessä uudelleen. Teille ei kerrota, että teillä on varaa valita pidättekö luonnolliset oikeudet kansalaisina vai annatteko ne pois vaihdossa tiettyihin erioikeuksiin ja kaikkiin niihin lakeihin, joita nuo erioikeudet teidät velvoittavat noudattamaan. Jos pidätte oikeutenne, esimerkiksi, tapaoikeuden mukaiset oikeutenne — perustuslain takaamat luonnolliset oikeudet — vaikka poliisi pysäyttäisi teidät ylinopeudesta, tilanne voi olla sekavaa häsläystä, mutta kuitenkin perustuslaillisesti teillä on oikeus matkustaa. Saatatte saada sakon tai teitä rangaistaan, mutta ainoastaan kun olette antaneet pois oikeutenne vaihdossa erioikeuksiin; sitten teistä tulee lakien alaisia. Pitääkö paikkansa?

Jos ajaa kortitta, se ei oikeuta rikkomaan turvallisuusmääräyksiä. Korkeimman oikeuden mukaan olet edelleen velvoitettu ajamaan nopeusrajoitusten ja muiden liikennesääntöjen mukaan. Rangaistus kortitta ajamisesta vaihtelee osavaltiosta toiseen. Arizonassa, kuten mainittua, rangaistus on sakko, toisissa osavaltioissa se voi olla vankeutta. Rikoksen ja rangaistuksen tyypissä on laajaa vaihtelua. Rike Arizonassa voi olla rikos muissa osavaltioissa.

Plejadien filosofia — 100% vastuullisuus

Pointti jonka haluamme sanoa on, että kun annatte pois valtaanne toiselle henkilölle tai instituutiolle pitääksenne itsenne kurissa, olette antaneet pois suvereniteettinne. Sallikaa meidän antaa esimerkki Plejadien filosofiasta. Sanokaamme, että Plejadit haluavat ajaa autoa planeetallanne. Heidän filosofiansa on täysi omavastuu, mikä tarkoittaa että kun törmää johonkin toiseen, on itse vastuussa. Jos joku muu törmää häneen, he ovat myös siitä vastuussa. Jos heillä on riitaa autosta, kukin henkilö ottaa vastuun kannastaan. He eivät ole koskaan uhreja.

Tässä tapauksessa niinkutsuttu säädösoikeus ei olisi soveltuva. Säädösoikeus (se tapa jolla järjestelmä on planeetallanne rakentunut) varmistaa sen, että joku on uhri, että jotain tulee pitää vastuullisena, koska kukaan ei halua ottaa vastuuta itsestään. Systeeminne vahvistaa ideaa siitä, että joku on syyllinen, ja täten pitää olla joku joka rankaisee — koska ette itse kykene tai halua ottaa täyttä vastuuta omasta todellisuudestanne. Näin uhriutuminen pitkittyy. Miten monta kertaa näette autovakuutusmainoksen telkkarissa, jossa loukkaantunut sanoo ”Se ei ollut minun vika. Enkö minä ansaitse jotain kärsimyksieni ja vaivojeni palkaksi?” Tämä on se asenne, se dynamiikka, jota jatkuvasti pitkitetään.

Me tunnustamme, että ette välttämättä halua muuttaa tätä yhdessä yössä — se voi olla liian suuri shokki. Kuitenkin juuri nyt, suurin osa ihmisistä planeetallanne ei tiedä, että he pitkittävät pelon, vastuuttomuuden, syyttelyn ja uhriutumisen sykliä. Kuvitelkaa minkälaista se olisi ajaa päivittäin ja 100% ajasta tietoisena siitä, että luotte oman todellisuutenne, tietäen että kaikki mikä teille tapahtuu on teidän itsenne luomaa jotain aivan erityistä tarkoitusta varten. Jos joudutte autokolariin, jos osutte johonkuhun, otatte vastuun siitä. Jos teihin osutaan takaapäin, esimerkiksi, tunnustatte että se on todellisuutenne koska olette siihen ajautunut.

Kuvitelkaa yhteiskunta, jolla on tällaisia uskomuksia. Ei olisi uhriutumista; se olisi yhteiskunta jossa ihmiset ovat halukkaita ottamaan täyden vastuun kaikesta, mitä siellä tapahtuu. Olette pääsemässä tätä kohti, mutta koska ette ole tunnustaneet sitä ansaa jonka olette itsellenne virittäneet, se on kuin olisitte rotta juoksupyörässä. Kun tunnustatte miten syvälle luomanne rakenteet ulottuvat, kykenette aktiivsesti alkaa muuttamaan niitä.

Viha ei ole vastuunottoa

Jotkut teistä ovat alkaneet jo tehdä näin. Kuitenkin tavat joilla yritätte sitä muuttaa, päästä pois rakenteesta, vetävät teitä syvemmälle siihen sisään. Sanokaamme, että teilä on joku joka tutkii perustuslakia ja tajuaa, että on ristiriita sen miten se on kirjoitettu ja sen millaisena maailma nyt on välillä. Sanokaamme, että tällä tutkijalla on paljon uhrienergiaa. Hänestä tulee vihainen tilanteen johdosta, koska hän ei ole halukas tutkimaan raivonsa lähdettä — hänen omaa sisäistä uhriaan, omaa suvereniteettinsa tukahduttamista — ja hän ulkoistaa uhriutumisen ja näkee systeemin pahantekijänä.

Sitten on joku joka on raivoissaan ja päättää että hän aikoo vastustaa systeemiä. Sanokaamme, että hän kieltäytyy autonsa rekisteröinnistä, ajoneuvovakuutuksen tai ajokortin hankkimisesta. Raivossaan hänen aikeensa on esittää lausunto — aiheuttaa ongelmia. Tämä luo vastustusta juuri sitä rakennetta vastaan jota vastaan hän kamppaillee ja josta hän haluaa irroittautua. Ainoa mitä hän saa aikaan on rakenteen intensiteetin tasapainottaminen. Se ei vapauta häntä vaan pitää hänet systeemiin kahlittuna. Hän ei koskaan tarkastele vihansa todellista syytä — henkilökohtaisen suvereniteetin tukahduttamista — vaan sen sijaan syyttää tappiostaan jotain muuta. Ei voi olla suvereni jos syyttää jotain toista yhtään mistään. Ja aina kun niin tekee, rakenne pysyy paikallaan.

Planeetallanne on monia henkilöitä, jotka toimivat hyvällä syyllä kun he toimivat raivon vallassa. Mutta me sanomme teille, että raivo ei viha ei koskaan ratkaise yhteiskuntanne rakenteellisia ongelmia. Se ei voi koskaan rikkoa rakennetta. Kysymys kuuluu, mikä rikkoo rakenteen? Ensimmäiseksi, älyllinen ymmärrys rakenteesta itsestään, miksi se on luotu ja miten se pysyy kasassa. Sen jälkeen on tarpeen prosessoida kaikkea mahdollista raivoa, marttyyriutta tai uhriutta jota saattaa tuntea, ja olla halukas toimimaan suoraselkäisesti — ei vihasta tai aikomuksena esittää lausunto, vaan siksi koska suoraselkäisesti toimiminen on ainoa mitä voi tehdä.

Tällä hetkellä on ihmisiä, jotka alkavat kuulla omatuntonsa äänen, joka prosessoi heidän uhriuttaan, ja he alkavat nähdä rakenteen todellisen luonteen ja sen miten se on syntynyt. Ja kun he tajuavat tämän omatunnossaan, silloin se ei enää pysy kasassa. Heidän tulee seurata omaa suoraselkäisyyttään — puhtaasti, kirkkaasti, ilman raivoa — rakenne alkaa muuttua. Ongelma ei ole se, että rakenne orjuuttaa, vaan se, että olette antaneet sen orjuuttaa teidät. Jos kykenette alkaa ymmärtää sitä miksi olette sallineet tämän, miksi olette unohtaneet koko asian alunalkaenkin, silloin todellinen suvereniteetti on aivan nurkan takana. Kommentteja?

Prosessoikaa sisäistä todellisuutta, sitten muuttakaa valitkaa ulkoisesti eri tavalla

(Yleisön jäsen) Koko vakuutusjärjestelmä — ei ainoastan autovakuutus, vaan henkivakuutus, terveysvakuutus, vakuutus huonon palvelun varalle, tuo koko setti — tuntuu olevan automaattinen suvereniteetin tukahduttaja.

Kyllä.

(Yleisön jäsen) Mielestäni kukaan, joka on tarpeeksi rohkea luomaan oman todellisuutensa, ei voisi osallistua vakuutusjärjestelmään.

Jos 100-prosenttisesti uskot luovasi oman todellisuutesi ja tiedät sen, et voi osallistua vakuutuksen ideaan.

(Yleisön jäsen) Kaipa otan tämän esiin, koska se tuntuu olevan yksi helpommista askelista ottaa. Jos joku on valmis saamaan suvereniteettinsa takaisin, ottamaan oman valtansa takaisin, vaikuttaisi siltä että tämän vakuutusongelman kohtaaminen olisi hyvä alku. Lopettaa vain preemioiden maksamisen.

Me ymmärrämme mitä sanot, paitsi että henkilön täytyy olla sisältä erittäin selvä. Me emme koskaan ehdottaisi, että joku lopettaa preemioidensa maksamisen, koska jos he edelleen pelkäävät onnettomuutta, he vetävät onnettomuuden puoleensa. He eivät käy paranemisprosessia läpi sanomalla vakuutukset irti. Me tarkoitamme, että tätä ongelmaa ei paranneta ensin irtisanomalla vakuutuksia ja sitten prosessoimalla. Se parannetaan prosessoimalla sitä sellaiselle tinkimättömyyden asteelle, joka johtaa vakuutusten irtisanomiseen. Pysytkö kärryillä?

(Yleisön jäsen) Kyllä, mutta en ole vielä samaa mieltä. Voisimmeko puhua siitä lisää? [Vaimollani] on ollut useita potilaita, jotka ovat joutuneet ylläpitämään vastuuttomuutta, koska heillä on vakuutus joka ei maksa jos heidät tunnustettaisiin vastuullisiksi.

Aivan. Saatte palkkioita kun ette ole vastuullisia.

(Yleisön jäsen) Sanoit, että jos joku pelkää, hän ei ole täysin prosessoinut vastuun ottamista. Jos he jatkavat vakuutuksen maksamista, se automaattisesti pitää heidät vastuuttomuuden tilassa. Minusta näyttää siltä, että se askel pitäisi ottaa ensin.

Tunnusta, että todellisuutta ei muuteta vain muuttamalla ulkoisia asioita, jotta voisit saada sisäisiä. Todellisuus muuttuu muuttamalla sisäisiä asioita, jotka sitten vaikuttavat ulkoisiin asioihin.

(Yleisön jäsen) Jos jollain on vakuutus koska hän pelkää, että hän joutuu onnettomuuteen tai saa rangaistuksen jos hän jää kiinni ilman vakuutusta, meinaatko sitä että hän prosessoi onnettomuuteen joutumisen pelkoaan vai rangaistuksen pelkoaan ennen kuin lopettaa maksamasta preemioita? Että se on paljon tehokkaampaa jos hän ensin prosessoisi syitä sille miksi hän tarvitsee tätä suojaa? Eikö se olisi helpompaa löytää noita ongelmia ottamalla askel ja sanomalla ”Vakuutus ei tee minulle hyvää. Se pitää minun suvereniteettini minun saavuttamattomissa” ja lopettaisi vakuutuksen, sallisi noiden ongelmien tulla pintaan selkeämmin?

Jotkut saattavat yksinkertaisesti tehdä niin. Kuitenkin, jos poistaisit fyysisen asian (vakuutus), hän yksinkertaisesti siirtäisi sisäiset tunteensa johonkin muuhun. Se ei ratkaisisi tai muuttaisi mitään.

(Yleisön jäsen) Siispä erona on, että jos hän ei ole oikealla polulla, vakuutusta ei pitäisi lopettaa; jos hän pääsee oikealle polulle, silloin asia on eri. Tämä tuo mieleeni jotain muuta, eli oman asunnon ja auton lukitseminen. Ilmiselvästi, jos me luomme oman todellisuutemme, silloin meidän tulisi luoda varastamisen tilanne. Se on hämmentävää että joku antaisi valtaa metallinpalalle ovessa, että kun se on lukittu se saa tuntemaan hänen olonsa turvallisemmaksi. Se mitä vihjaat on, että hänen tulisi prosessoida varkauden kohteeksi joutumisen pelkoaan ennen kuin jättää ovensa auki. Eikö niin?

Kyllä, koska jos he prosessoivat pelkoaan ensin, joku päivä tunteet tulevat pintaan, ne muuttuvat. Tämän tajuaminen on emotionaalista, että heidän ei tarvitse enää lukita oviaan. Se ei tule samalla tavoin kuin jos koittaa yrittää muuttaa ulkomaailmaa ennen sisäistä.

(Yleisön jäsen) Se tuntuu siltä kuin puhuisin symbolisten toimien puolesta — jonkin tekeminen, jättää ovi auki — ei prosessin nopeuttamiseksi vaan prosessiin keskittymiseksi.

Jotkut ihmiset voivat toimia tuolla tavoin; suurin osa ei. Tunnustakaa, että ihmisolento on hyvä ongelmien eteenpäin siirrossa, mikä tarkoittaa että jos he alkavat jättää oviaan auki, he tulevat manifestoimaan tunkeutumisen pelon johonkin toiseen osa-alueeseen elämässä. Se tulee aina olemaan siellä eri muodoissa kunnes sisäinen dynamiikka on prosessoitu.

Me emme mitenkään ole eri mieltä kanssasi tai mistään päätöksistä joita olette tehneet aiemmin tai tulevaisuudessa. Ilmiselvästikin ne ovat toimineet teille. Kokonaisuutena suosituksemme on käsitellä asiaa sisäisesti ennen kuin se tehdään ulkomaailmassa.

Uhriutumisen käsittely

Yrittäkää ottaa yksi päivä aikaa ja havainnoida joka kerta kun ette ole 100-prosenttisesti vastuullisia omasta todellisuudestanne. Yrittäkää huomata se kun pelkäätte uhriksi joutumista. Jos olette täysin rehellisiä itsellenne, tulette näkemään sen usein tuona päivänä. Iso osa siitä on varsin alitajuista kaavamaista käyttäytymistä, joka on jollain tavalla latenttia, mikä tarkoittaa että se ei vaikuta teihin negatiivisesti. On monia, jotka laittavat paljon energiaa uhriutumisen ideaan. Nuo henkilöt saattavat kokea vaikeaksi jotkut käsitteet, joista me puhumme, sillä se vaatii että lakkaatte kokonaan näkemästä itsenne uhrina.

Se tarkoittaa, että tunnustatte aina kun palkitsette itseänne tuskasta, kärsimyksestä tai mistään mikä ei palvele teitä positiivisella, innostavalla tavalla. Tunnistakaa se mitä teette, kuten esim. se että annatte vakuutusyhtiöiden maksaa teidän sairaalalaskut ainoastaan siksi koska te ette olleet syypäitä tapahtumaan. Ulkopuolinen olento palkitsee teitä jos te ette ole syypäitä — käsite joka on täysin epäyhteensopiva tapaoikeuden ja henkisen ja emotionaalisen suvereniteetin käsitteiden kanssa.

Planeettanne rakenteet ovat pystyssä ja te kamppailette niitä vastaan tai niiden muuttamiseksi, mutta ette voi nähdä sitä mitä vastaan kamppailette. Haaste nyt onkin alkaa, pimeydessä, saada selkoa siitä muodosta jonka olette luoneet teitä orjuuttamaan. Me emme voi ilmaista sitä miten voimakkaita muutoksia planeetallanne tapahtuu kun alatte hajottaa näitä vanhoja rakenteita. Te teette tämän kerros kerrokselta. Joskus saatatte luulla olevanne lopussa, mutta sitten on taas uudet viisi kerrosta työstettävänä. Se on erittäin syvällinen prosessi, jonka olette luoneet suojelemaan itseänne, uskoen että teistä joudutaan pitämään huolta, teitä joudutaan suojelemaan, teille pitää sanoa mitä tehdä.

Mukavuusalueella prosessointi

(Yleisön jäsen) On olemassa vanha sanonta, josta on saattanut tulla elämämme ohjenuora, ”Jos et ole osa ratkaisua, olet osa ongelmaa”. Toisin sanoen, niin kauan kun joku kontribuoi tuohon rakenteeseen — meidän suvereniteetin vastaiseen systeemiin — he ovat osa ongelmaa. Se tuntuu aika kahtiajakavalta. Loppujen lopuksi ei ole mitään ongelma, se on kaikki kasvua/haasteita. Kaikki on itse asiassa neutraalia.

Tuo idea on liian dualistinen meidän näkökulmastamme.

(Yleisön jäsen) Olen mukana oikeusjutussa koskien kieltäytymistäni hankkia erioikeudellista lupaa valtiolta pyörittää firmaani. Se ei tunnu siltä kuin tekisin sitä raivoissani, vaikka neljä vuotta sitten kun haastoin ajokorttiongelmaa, silloin oli raivoa ja salaliittoa ja vaikka mitä. Tällä kertaa yksinkertaisesti en suostu maksamaan valtiolle suojelurahaa kuin mafia vaatii siitä etteivät he hännystele. Firman pyörittäminen on oikeus, ei erioikeus. Suosittelisitko jollekin firmaa pyörittävälle heidän toimilupansa uusimista, vai sen prosessointia ennen tuon askeleen ottamista?

Suosituksemme on täysin ja absoluuttisesti tuntea olo mukavaksi prosessoinnissa ennen kuin mitään muita askeleita otetaan, koska jos se tehdään epävarmuuden tai pelon vallassa, se kasvattaa struktuurin voimaa eikä auta hajottamaan sitä. Tämä on se miten me näemme tämän; me olemme avoimia vastalauseille.

(Yleisön jäsen) Mielestäni jonkin verran prosessointia täytyy tapahtua jokatapauksessa, koska tämä rakenne on juurtunut niin syvälle, että meidän on kohdattava se tosiasia, että kun joku on valmis ottamaan takaisin oman henkilökohtaisen voimansa, saamaan suvereniteettinsa takaisin, yksi näistä vaihtoehdoista on vankila.

Kyllä.

Suvereeniksi tuloon kuuluu suoraselkäisyys, kouluttautuminen ja arvostelukyky

(Yleisön jäsen) Saatan joutua vankilaan tästä firman toimilupa-asiasta, koska se on ”rikos” jonka olen tehnyt. Joissain osavaltioissa ajokortin puuttuminen voi johtaa vankilaan. Vankilaa on tiedossa myös vakuutusongelmista joissain osavaltioissa. Joten ihmiset joutuvat päätymään pisteeseen jossa he tunnustavat omien tekojensa seuraamukset kummallakin puolella — sen seuraamukset että he ovat antaneet pois suvereniteettinsa ja jatkavat tämän tilan pitkittämistä — ja suvereeniuden takaisinotosta koituvat seuraamukset.

Kyllä. Mustan ja valkoisen välillä on harmaa piste, jossa transformaatio tapahtuu. Systeemille kumartelun seuraamus on, että pidät rakenteen kasassa. On varmasti seuraamuksia suvereniteetin idean tavoittelusta, koska saatat saada rangaistuksen. Kuitenkin, se mihin homma tiivistyy on käyttäydytkö kunniallisesti. Omassa sisäisessä etsinnässä, kun saat selville mitä kunniasi ohjaa sinua tekemään, suvereniteettisi lepää juuri sen seuraamisessa.

Kun etsitte omasta sielustanne, yksi keskeisistä ideoista on kouluttautua perustuslain ja yleisesti juridiikan tiimoilta niin paljon kuin pystyy; opiskelkaa myös rakenteiden teille tarjoamien kirjojen ulkopuolelta, sillä kirjat on kirjoitettu rakenteita varten. Teidän tulee mennä suoraan lähteeseen kouluttautumaan. Se on se jossa kaikki suuret ongelmat sijaitsevat, sillä monet teistä eivät ole kyenneet tekemään eroa rakenteiden kirjoittamien oppikirjojen ja lähteestä tulevan ”puhtaan” informaation välillä, joka johtaa teidät suvereeniuteen. Se on arvostelukykyä vaativa prosessi.

Uhriutuminen päivittäisessä elämässä

Me emme halua kuulostaa karskeilta, mutta teidän yhteiskunnassa tapahtuva aivopesu on ilmiömäistä. Esimerkiksi, henkilöt jotka kutsuvat itseään patrioottisiksi amerikkalaisiksi uskovat asioihin kuten ”patrioottiset amerikkalaiset maksavat veronsa”. Kuitenkin, kun tutkitte asiaa, havaitsette että vertusjärjestelmä siten kuin se nykyään on olemassa on sekä perustuslain vastainen että aina jollain tavalla laiton. Pitääkö paikkansa?

(Yleisön jäsen) Olet aivan oikeassa. Verojärjestelmämme ei edes ole osa perustuslakia. Osavaltiot eivät koskaan ratifioineet sitä.

Miksi teidän mielestänne alkuaikojen amerikkalaisilla oli Teekutsuliike? Se johtui verotuksesta ilman edustusta. Jos tutkitte asiaa, havaitsette että verojärjestelmänne siten kuin se nyt on pystyssä on laiton. Te sanoitte että perustuslain 16. lisäystä ei ole koskaan ratifioitu.

(Yleisön jäsen) Sixteenth Amendment – tulovero – sitä ei koskaan ratifioitu.

Joten oletus siitä, että patrioottiset amerikkalaiset maksavat veronsa on alkuperäisen perustuslain hengen vastainen. Toinen oletus on ”Kaikki hyvät amerikkalaiset lähtevät sotaan kun heitä kutsutaan”. Miettikää tätä vähän. Miten voit olla palvelukseksi itsellesi tai maallesi jos teet jotain jonka uskot olevan väärin? Henkilöt, jotka kyseenalaistamatta seuraavat tuota oletusta voivat olla suorassa ristiriidassa sen kanssa mitä he sisimmässään tuntevat. Toisen oletuksen jatke on, ”Kaikki hyvät amerikkalaiset menevät sotaan taistelemaan vihollista vastaan”, mikä julistaa että voit olla uhri, että on olemassa vihollinen ja että tuolla jossain on joku joka teidän tulee voittaa. Tämä idea hyvästä ja pahasta, vihollisista ja sankareista ei vapauta teitä rakenteesta. Sen sijaan se pitää teidät orjuutettuina.

Tutkikaa nyt päivittäisiä asioitanne. Esimerkiksi, on olemassa lakeja jotka pakottavat teidät pitämään kypärää päässä ajaessanne moottorpyörällä — teidän suojelemiseksi — koska oletetaan, että te ette ole kykeneväisiä suojaamaan itseänne, olemaan vastuussa itsestänne. Joten teille pakotetaan jotain. On käsiaselakeja — pyrkimys kontrolloida — koska on uskomus pahantekijöihin ja uhreihin. Tätä uskomusta syötetään jatkuvasti. Huumeiden laittomana pitäminen on toinen valheellinen yritys suojella ”viattomia” ihmisiä.

Kaikki nämä teidän rakentamanne järjestelmät estävät teitä ymmärtämästä sitä mikä suvereniteetti on. Suvereniteetti tarkoittaa 100-prosenttista vastuunottoa itsestä henkilönä, omasta yhteisöstä ja planeetasta kokonaisuutena.

Perustuslaki johtaa aina suvereniteettiin

(Yleisön jäsen) Me olemme puhuneet päivän polttavista ongelmista. Puhuisimmeko suvereniteetin historiasta? Esimerkiksi tämän maan perustajat — George Washington, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson — olivat kaikki vapaamuurareita.

Sillä on yhteyksiä Siriukseen. Siriuslaiset olivat niitä, jotka alunperin pyrkivät vapauttamaan teidät.

(Yleisön jäsen) Monissa patrioottiliikkeissä on syntynyt suuri epäluottamus vapaamuurareita kohtaan tässä maassa ja niiden ihmisten kesken, jotka väittävät etsivänsä omaa suvereniteettiaan. Heille vapaamuurarit ovat ongelma, koska jälkimmäiset istuvat trilateraalisessa komissiossa, ovat mukana monissa salaliitoissa ja niin edelleen. On kehittynyt vastakkainasettelua. Onko sinulla kommentteja vapaamuurarien aikeista, maamme perustajaisien aikeista — jotain olennaista heidän ymmärryksestään koskien suvereniteettiamme ja mitä he odottivat saavansa aikaan perustuslailla?

Me joudumme tuomaan esiin avaruusolentoesi-isänne, sillä on olemassa erittäin suora yhteys maanne perustajien, vapaamuurareiden ja siriuslaisen ryhmän välillä, joka pyrki vapauttamaan teidät. Kun siriuslaiset kävivät teitä vapauttamaan, he olettivat että te tarvitsette apua. Juuri siinä on eriarvoisuuden aistimus. Ja kuitenkin jotkut perustajaisien käyttämistä menetelmistä olivat siriuslaisilta. Jotkut siriuslaiset — geenimuokkaajat — laittoivat latentteja geenikoodeja teihin, jotka tullaan pian aktivoimaan. Tämä on sen varmistamiseksi, että teillä lopulta kytkeytyisi päälle tietyn tyyppisiä ymmärryksiä asioista.

Perustajaisänne tekivät samoin. He olivat erittäin, erittäin välkkyjä. Se ei näy silmälle, mutta tapa jolla perustuslaki on kirjoitettu, jos se romahtaa kasaan, jos sitä turmellaan milläin tavoin, se lopulta kääntyy ympäri ja työskentelee suvereniteetin puolesta eikä sitä vastaan? Pysytkö kärryillä?

(Yleisön jäsen) Onko tämä esimerkki siitä mitä tarkoitat? Jokin aika sitten Arizonassa ajoneuvovakuutuslakia muutettiin ja tuoreet tilastot näyttävät, että ainoastaan 50%:lla ihmisistä on vakuutus. Auton rekisteröimiseksi nyt täytyy antaa todisteet siitä, että on ottanut vakuutuksen eikä pelkästään sanoa ett on ottanut sen. Jos vakuutuksen sanoo irti ja poliisi pysäyttää mistään syystä, he vievät kilvet. Tämä tapahtuu seuraavan 12 kuukauden aikana siitä kun rekisteröinti pitää uusia. Tottakai, otettujen vakuutuksien määrä on räjähtänyt pilviin. Ainoa vaste minkä tähän koko prosessiin näen on, että tämän vuoden lopulla niin moni ihminen saa sakon, että he vaativat suvereniteettia. Näin tämän ongelman turmeleminen johtaa suvereniteetin kasvuun, ei vähenemiseen. Onko tämä se mitä sanot?

Aivan niin. Mitä sortavammaksi rakenne muuttuu, sitä useampi ihminen tuntee painetta. Sitä enemmän heitä pakotetaan tekemään omat tutkimuksensa ja mitä enemmän he saavat selville omista oikeuksistaan ja heidän ”erioikeuksistaan”, sitä enemmän he alkavat harjoittaa omia oikeuksiaan. Sitä ei saada aikaan oman erioikeuden hylkäämisellä; se saadaan aikaan omien oikeuksien käyttämisellä. Näetkö eron?

(Yleisön jäsen) Oliko perustajaisien nokkeluus täysin tietoista heidän osaltaan?

Sanokaamme, että he eivät ymmärtäneet kaikkea mitä he voisivat selittää teille. Oli olemassa tunne — tietoisuus ja ohjaus. He uskoivat erittäin vahvasti siihen mitä he tekivät. On tarpeen ymmärtää, että tässä ei ole pahiksia. Emansipaatiojulistus, orjuuden lakkauttaminen, on aiheuttanut tietoisuuden siirtymän alitajuisella tavalla. Oli ryhmä ihmisiä jotka joskus kirjoituttivat erikoislakeja heille, ja kun heidät piti integroida yhteiskuntaan, lakien rakenne piti muuttaa. Usein lakeja kirjoitettiin sopeutumisena olosuhteisiin, joiden ympärillä koettiin painetta. Tätä sopeutumista ei valvottu perustuslaillisesti; se johtui painostuksesta, hetken lyhytnäköisyydestä.

Jälleen kerran, tässä ei ole mitään pahiksia. Kyse on kerroksittaisista hämäyksistä, jotka ovat kiinteyttäneet itse rakenteen.

Maan ulkopuolinen tausta

(Yleisön jäsen) Haluaisin tavoitella suvereniteetin käsitettä ensimmäisen ja toisen luokan kansalaisten keskuudessa. Mainitsit orjuuden, mutta mietin valkoisten tuloa Pohjois-Amerikkaan ja ”intiaanien” pakoon ajamista, heidän alempana pitämistä, että jäljittäisitkö tuon asenteen avaruusolentojuuriimme, takaisin aikaan jolloin alkuperäiset lyralaiset poistuivat Lyralta, tulivat tänne ja sitten vähän sen jälkeen menivät Seulasiin? Tämä oli kun he perustivat Maapallon ja kansoittivat sen. Sitten tuli lyralaisten ja siriuslaisten uusi ryhmä, joka halusi tehdä omia juttujaan, heidän geneettisiä kokeitaan ja niin edelleen. Eivätkö lyralaiset ja siriuslaiset tunnustaneet Plejadien ”omistusoikeuksia”? Mikä heidän asenteensa oli omistusoikeuteen, yksityisomaisuuteen? Lähin analogia on valkoiset ja alkuperäiskansat. Oliko tuo se ajattelutapa tuohon aikaan suvereniteetista? Eivätkö lyralaiset ja siriuslaiset pitäneet oikeutenaan tulla ja ottaa meitä haltuun?

Tunnustakaa, että esi-isänne kamppailivat näiden samojen ongelmien kanssa kuin nyt, ja he eivät olleet ratkaisseet omistusoikeuden ongelmaa. Se oli periaatteessa sama kuin nyt maailmassanne, se kuka on vahvin — se kenellä on eniten leluja — voittaa. Tuossa erityisessä tilanteessa, josta puhut, lyralaiset eivät ajaneet tulevaisuuden Plejadeja pois; tulevaisuuden Plejadit valitsivat lähteä pois. Kuitenkin, jos lyralaiset olisivat jatkaneet aggressiivista käyttäytymistään, he olisivat lopulta ajaneet ne Plejadit pois, jos jälkimmäiset olisivat päättäneet jäädä.

Omistus perustuu siihen minkä voi ottaa itselleen, galaktisesta historiasta puhuttaessa. Tunnustakaa, että kun ihmisistä tuntuu että heidän tulee ottaa jotain pois joltain toiselta, heidän tulee myös jossain mielessä uskoa, että heiltä itseltään puuttuu jotain; heidän tulee olla puutteen tilassa omasta suvereniteetistaan. Kun on todella suvereeni, elää yhdessä muiden suvereenien kanssa, ei ole omaisuuskiistoja, ei ole omistuksen ongelmaa. Tämän tyyppisen todellisuuden kuvaaminen on vaikeaa, koska joillekin se kuulostaa kommunismilta. Mutta se ei ole ollenkaan sitä mistä me puhumme.

Esi-isät opettivat uhrin/hyökkääjän rooleja

Valitettavasti me emme voi kertoa teille, että esi-isillänne oli ihania ja viisaita tapoja käsitellä näitä asioita, koska heillä ei ollut. Te opitte sen mitä te nyt koette heiltä. Te opitte heiltä, että vahvimmalla on oikeus hallita, että jotkut ovat uhreja ja toiset hyökkääjiä. Jopa tänäkin päivänä, kollektiivisessa ihmissielussa on uskomus, että te ette omista tätä planeettaa. Tämä uskomus on se mikä on pitänyt teidät niin pitkään ottamasta globaalia kantaa ympäristöön ja yhteiskuntaan. Siltikään te ette usko, että te omistatte planeettanne tai että olisitte olemassa ja loisitte yhdessä planeetan samoista lähtökohdista. Teillä ei ole mitään oman suvereniteetin käsitettä. Otatte toisilta pois, ja se on teidän yrityksenne saada selkoa siitä mitä suvereniteetti on.

(Yleisön jäsen) Minusta vaikuttaa siltä kuin oma väärinkäsityksemme suvereniteetista on juuri se mitä lyralaiset halusivat meidän uskovan, erityisesti sen seikan valossa, että siriuslaiset olivat tulleet vapauttamaan meitä. Avaruusolennoilla tuntuu olevan oletus siitä, että me olemme vähäpätöisempiä, kuin valkoisten oletus mustista. Onko avaruusolennoilla uskomus, että meillä ei ole mitään oikeuksia ja että me olemme olemassa Homo sapiensina vain erioikeuden kautta, jonka meidät luoneet (avaruusolennot) ovat meille antaneet? Onko koko kuviomme lajina ollut se, että olemme olemassa erioikeutetusti, eikä oikeutetusti?

Vain avaruusolennot, jotka ovat epävarmoja omasta suvereniteetistaan, uskoisivat noin. Kuitenkin, teidän esi-isänne ja heidän jälkeläisensä ovat kehittyneet varsin merkittävästi tuon ajan jälkeen.

Oikeudet ja erioikeudet

Me haluaisimme määritellä eron oikeuksien ja erioikeuksien välillä. Näitä sanoja ei voi käyttää toistensa tilalla. Erioikeus on jotain mikä teille annetaan toisesta lähteestä. Oikeus on sisäsyntyistä olemassaolollenne. Esimerkiksi, teillä on oikeus ylistää Jumalaa. Mutta teille annetaan ”erioikeus” palvoa Jumalaa kirkossa ja maksaa kirkollisveroa.

(Yleisön jäsen) Me olemme puhuneet paljon Zetojen ja Homo sapiensin välisen sopimuksen luonteesta. Jos on olemassa oletus siitä, että me olemme olemassa erioikeutetusti (olipa se sitten meidän uskomus tai avaruusolentojen), niin tämä sopimus, olipa se sitten sopimus meidän ja Zetojen välillä lajina tai yksityishenkilöiden ja Zetojen välisinä erillissopimuksina, on samanlainen kuin ongelma ajokortin kanssa. Harjoitammeko me sitä meidän puoleltamme ilman tietoa sen seuraamuksista?

Kyllä. Te olette käyttäneet termiä epäsuora suostumus. Koska uskotte, että olemassaolonne on erioikeus, silloin interaktionne Zetojen kanssa on alisteinen tuosta erioikeudesta määrääville laeille massojen uskomusjärjestelmässä, ja näistä laeista te ette välttämättä ole edes tietoisia.

(Yleisön jäsen) Silloin se on kuin minulla olisi ajokortti ja uskomus, että ajaminen on korkeamman auktoriteetin antama erioikeus. Tämä ”korkeampi” auktoriteetti antaa minulle erioikeuden käyttää teitä, ajaa autolla jne. Tuon erioikeuden hyväksymällä olen antanut suostumukseni epäsuorasti; täten minun tulee hyväksyä se että on pakko olla vakuutus, rekisteritiedot kunnossa enkä saa antaa jonkun muun ajaa autoani jolla ei nämä asiat ole kunnossa. Kaikki tämä tapahtuu koska olen hyväksynyt erioikeuteni sen sijaan, että olisin käyttänyt oikeuttani?

Kun teillä on jo oikeus matkustaa automaattisesti.

(Yleisön jäsen) Ja niinpä Zetat, tottakai, lukevat alitajuista mieltämme ja tietävät mitä me ajattelemme, että olemassaolomme on erioikeus. Siksi kun me kysymme (abduktiosta) ”Miksi te teette tämän?”, se saattavat sanoa, ”Meillä on oikeus”.

Kyllä, koska olette antaneet epäsuoran suostumuksenne näyttelemällä avuttoman lajin roolia. Se on yksi tapa nähdä asia. Jos te olisitte suvereeneja, kenelläkään ei olisi oikeuksia teihin, mutta koska te ette ole aktiivisesti suvereeneja, joku olettaa oiket teihin. Aina on olemassa hierarkia epäsuvereenissa ympäristössä, mutta suvereenissa ympäristössä ei ole koskaan hierarkiaa.

Lajina teillä no oikeus olla interaktiossa galaktisen naapurustonne kanssa, saadaksenne tietää perinnöstänne. Teillä on oikeus tutkia kaikkia tietoisuuden ja todellisuuden tasoja. Te olette kehittäneet erioikeuksia suojellaksenne itseänne joiltain pelottavilta asioilta, koska teistä ei tunnu suvereenilta. Ja kun alatte rakentaa tätä laajaa struktuuria (joka perustuu erioikeuksiin eikä oikeuksiin), alatte vääristellä universumia omaksi versioksenne. Nuo oikeudet joista me mainitsimme ovat aina aktiivisia, mutta jos ette ole suvereeneja, ette osaa tehdä niillä mitään. Näinpä te käytätte oikeuttanne olla kanssakäymisessä toisten lajien kanssa rakentamanne erioikeusrakennelman läpi, mikä on sellainen kuin teidän uskomusjärjestelmänne on.

Toisin ilmaistuna, te tulette aina käyttämään oikeuttanne matkustaa, mutta koska ette ole suvereeneja, teidän tulee käyttää tuota oikeutta erioikeusrakennelman mukaisesti. Siten te käytätte oikeuttanne matkustaa ajokortin, vakuutuksen ja ajoneuvon rekisteröinnin erioikeuksien kautta. Pysytkö kärryillä? Tämä on erittäin merkittävä pointti.

Zetojen kanssa te tulette aina käyttämään oikeuksianne lajina. Teidän oikeutenne ovat aina olemassa, mutta ette voi nähdä niitä. Ette voi tietää oikeuksianne ellette ole suvereeneja. Siten te käyttäydytte epäsuvereenien etusoikeuksien mukaisesti, mitkä näyttävät siltä kuin joku muu olisi antanut ne teille. Eli, koska te uskotte että ette ole suvereeneja ja saatatte uhriutua, te alatte käyttää oikeuttanne viestiä toisen lajin kanssa tuon uskomusjärjestelmän sekä rakenteen läpi, joka sallii teidän olla uhreja.

Te olette, itse asiassa, aina kosketuksissa oikeuksiinne. Te olette verhonneet ne, te olette väännelleet niitä, te olette vääristäneet ne erioikeuksiksi ja olette alkaneet uskoa, että erioikeudet ovat oikeuksia, kun ne oikeasti ovat kaksi eri asiaa. Zetojen termein, ainoa viitekehys jonka mukaisesti voisitte olla kanssakäymisessä heidän kanssaan on ollut eriarvoisuus, hierarkia, manipulaatio, kontrolli tai pelko, koska nuo ovat juuri niitä rakenteita joille yhteiskuntanne rakentuu. Pysytkö kärryillä?

(Yleisön jäsen) Selvästikin eräs asioista, joka pitää meitä saamasta takaisin suvereniteettiamme, on uskontorakenne. Tämä käsite, jossa Jumala on suvereeni ja että me olemme hänen alamaisiaan myötäilee varhaista avaruusolentojen vaikutusta; tämä on se mitä he halusivat meidän uskovan. Voiko todella suvereenilla olla koskaan alamaisia?

Ei. Ei missään nimessä. Jos uskontorakenne hajoaisi planeetallanne, kaikki muut rakenteet romahtaisivat. Mikään muu rakenne ei voisi pitää itseään pystyssä sen jälkeen.

(Yleisön jäsen) Me olemme näytelleet tuota osaa yhteiskunnassamme. Me olemme nimittäneet ihmisiä ”alamaisiksi”. Me olemme kutsuneet paronia tai kuningasta ”suvereeniksi”, ja heillä on ollut alamaisia.

Kuitenkin, jossain määrin olette myös toisiinne kytkeytyneitä. Vain yhdessä mielessä sanomme, että tämä Sinä ei voisi olla koskaan suvereeni, ellei kaikki muut todellisuuskuplassanne olisi niin myös. Se ei tarkoita kaikkia maailmassanne, vaan kaikkia joiden kanssa olette tekemisissä. Tämä on yksi tapa tarkastella sitä. Suvereeni kuningas ei voi koskaan olla todella suvereeni, siinä mielessä että hän ei voi olla suvereeni jos hän pelaa eriarvoisuuden kanssa.

(Yleisön jäsen) Minun pitää selvittää yksi asia. Sanotaan, että olen todella suvereeni ja ystäväni ei ole. Mitä jos näen hänet täysin suvereenina, vaikka hän itse näyttelee alamaisen roolia?

Näet hänet täysin suvereenina, koska se kaikki on suvereniteettia minkä sallit itse itsesi nähdä. Tunnusta, että ei ole olemassa 100-prosenttisen suvereniteetin pistettä, aivan kuten et voi rajoittaa sitä määrää rakkautta jota tunnet tänään. Suvereniteetille ei ole rajaa. Joten kykysi nähdä suvereniteettia toisissa ihmisissä rajoittuu sillä miten paljon kykenet näkemään sitä itsessäsi. Se laajenee ikuisesti. Näin voit tarkastella ystävääsi ja nähdä täysin suvereenin ihmisen. Hän ei välttämättä tunne itseään suvereeniksi; olette yksinkertaisesti peilikuvia toisistanne. Kun koko planeetta leikkii tällä suvereniteetin ongelmalla, te autatte toinen toisianne. Olette kaikki monimutkaisesti toisiinne kietoutuneita, vaikka haluaisitte ajatella että ette olekaan niin. Te ette ole riippuvaisia toisesta ihmisestä oman suvereniteettinne saavuttamisessa, mutta samaan aikaan heidän heijastuksensa suvereniteetista teille on kriittisen tärkeää. Ilmiselvästikin tämä transformaatio neljänteen tiheyteen liittyy hyvin paljon oman suvereniteetin takaisin saamiseen.

Suvereniteettitekniikoita

(Yleisön jäsen) Tämä on niin laajalle levinnyt ongelma — uskonnon ja politiikan ja talouden ja seksin ja ihmissuhteiden kautta — onko olemassa mitään tiettyä asiaa, jota joku voi tehdä päästäkeen alkuun tällä polulla?

Jokainen henkilö on erilainen, mutta voitte aloittaa identifioimalla ne elämänalueet, joilla olette selkeästi epäsuvereeneja. Tarkastelkaa niitä. Ymmärtäkää se miksi asia on niin. Me annamme teille jotain vinkkejä alkuun. Ensinnäkin, tarkastelkaa uskontorakennettanne. Tarkastelkaa poliittista rakennettanne, talouden ja koulutuksen rakentieta. Sitten tarkastelkaa lakijärjestelmää. (Nämä ehdotukset voivat avata matopurkin.) Jokainen henkilö tulee käymään suvereniteetin hankkimisprosessin läpi eri tavoin. Me ehdottaisimme, että hankkisitte niin paljon tutkimusmateriaalia kuin mahdollista. On olemassa näitä periaatteita opettavia kouluja (emmekä viittaa metafyysisiin kouluihin; me viittaamme tapaoikeutta opettaviin kouluihin). Ei ole mitään rakennetta mitä planeetallanne pitäisi seurata suvereeniksi tultaessa, koska se ei ole jotain mitä olisitte kokeneet aiemmin. Luotte rakenteen edistyessänne.

(Yleisön jäsen) Voiko olla olemassa jotain perimmäistä rakennetta?

Eräässä mielessä ei voi olla. Jokaisen on tehtävä tämä omalla tavallaan.

(Yleisön jäsen) Tykkään suvereeniksi muuttumisen ideasta ja haluan ottaa ensiaskeleet. Löysin elämästäni tukoksia, jotka ovat näyttäneet minulle miten en ole todella suvereeni.

Et tunne itseäsi todella suvereeniksi, tarkottanet.

(Yleisön jäsen) Joskus olen havahtunut siihen että lainaan rahaa, tai järkeilen asian tietyllä tavalla että uusin ajokorttini. Joskus se on todella vaikeaa olla suvereeni ilman että omistaa maata.

Tässä on tapaus, missä mikäli pakottaisit tämän fyysisellä tasolla, et saavuttaisi mitään, koska sisäisiä ideoita on prosessoitava ensin.

(Yleisön jäsen) Tuo harmitti minua. Sitten havahduin siihen, että halusin ottaa liian suuren askeleen, mikä on saattanut olla itsesabotaasia osaltani. Onko sanomisissani mitään järkeä?

Kyllä, koska jossain mielessä itsesabotaasi olisi sen sinun oman identiteettisi vahvistamista epäonnistujana.

(Yleisön jäsen) Ja ”alamaisena”, käyttäen näitä termejä.

Kyllä. Ja jos olet halukas ottamaan tiettyjä askelia tuon saavuttamiseksi, voit tehdä mitä pystyt. Olet tehnyt joitain arvokkaita juttuja sisäisesti.

(Yleisön jäsen) Sisäisesti, mutta olen huolissani ulkoisesta todellisuudestani, koska loppujen lopulta suvereenina olo tarkoittaa, että tekee fyysisiä tekoja. Kuvittelen, että monet ovat samanlaisessa tilanteessa kuin minä.

Olet oikeassa. Mutta koskaan ei ole tarvetta pakottaa sitä. Pakko meinaa vastustusta; vastustus on se mikä tekee pakkokeinot tarpeellisiksi. Me ehdottaisimme, että teet sen minkä pystyt. Se mitä yrität tehdä planeetallanne tämän suvereniteetin idean kanssa on lopettaa polariteettidynamiikan pitkittäminen. Niinpä, kun menet sisälle itseesi prosessoimaan ja sitten teet tekoja oivallustesi pohjalta, et käytä voimaa. Voima ei ole tarpeen; näin ei ole myöskään vastustusta. Se on paljon läpikotaisempaa, paljon muutosvoimaisempaa. Tee se minkä pystyt. Jatka prosessoimista. On pieniä askelia joita voi ottaa. Tunnusta, että oman uskomusjärjestelmän muuttaminen on äärimmäisen voimakasta, ei ainoastaan sinulle vaan yleisesti massatietoisuudelle.

Annamme esimerkin. Sanokaamme, että lähdit sotaan. Kummalla on enemmän vaikutusta — 100 tuhatta miestä polttamassa kutsuntakorttinsa protestiksi vai 100 tuhatta miestä muuttamassa tietoisuutensa? On houkuttelevaa sanoa, että korttien polttamisella on enemmän vaikutusta, mutta asia ei ole näin. Nuo ihmiset, jotka polttivat korttinsa, voivat polttaa ne vihasta tai pelosta, ei välttämättä tietoisuuden muutoksen johdosta.

(Yleisön jäsen) Jos 100,000 miestä polttaa kutsuntakorttinsa eikä mene sotaan, sanotko silloin että se ei ole yhtä vaikuttavaa kuin muutos tietoisuudessa — vaikka 50 tuhatta noista miehistä itse asiassa jatkaisi sotaan osallistumista (jos se on mahdollista tietoisuuden muuttuessa)? Ennen ajattelin, että fyysinen mielenosoitus korttinsa polttamalla, esimerkiksi, olisi yksi tärkeimmistä askeleista jonka voi ottaa. Mutta sanotko, että muutos nostoväen tietoisuudessa on paljon tärkeämpää kuin fyysinen teko, jossa kortit poltetaan?

Kyllä. Muutos tietoisuudessa on paljon vaikuttavampaa kuin mitä voisit mahdollisesti kuvitella. Sanokaamme, että 100 tuhatta miestä poltti kutsuntakorttinsa. Ehkäpä jotkut heistä polttivat ne, koska he olivat vihaisia isilleen, tietoisesti tai alitajuisesti. Heitä ei kiinnosta se joutuvatko he sotaan; he ovat vain vihaisia isilleen, ja tämä on keino vähän päästää höyryjä pihalle. Jos he tekisivät sen vihasta, he eivät välttämättä edes tiedä miksi he ovat vihaisia. Jos he syventyvät siihen, silloin he alkavat muuttaa tietoisuuttaan. Joku joka hankkii ajokortin sen jälkeen kun hänelle on kerrottu oikeuksista, erioikeuksista ja suvereniteetistä, hän ottaa suuren askeleen — koska nyt hän ei tee sitä tietämättömyydestä tai kieltäymyksestä. Sen sijaan hän tekee sen muuttuneella tietoisuudella, tekee sen tietoisesti.

Sanokaamme että 100 tuhatta miestä polttaa kutsuntakorttinsa koska heidän tietoisuutensa on muuttunut. Mutta tässä pienessä tarinassa sanokaamme, että heidät pakotettiin sotaan jokatapauksessa. Nuo 100 tuhatta miestä muuttuneen tietoisuuden kanssa armeijassa vaikuttavat silti suuresti koko armeijan massatietoisuuteen.

(Yleisön jäsen) Mielestäni me näimme sen Irakin konfliktissa ja että se on voinut näkyä erittäin pieninä määrinä kuolleita yhdellä puolella. Vaikka irakilaisia kuoli paljon, kuolleita olisi voinut olla kymmenkertaisesti.

Aivan varmasti oli tietoisuuden muutos Irakiin menneillä sotilailla. Monet eivät menneet siksi, että he uskoivat tuohon konfliktiin, vaan siksi että he jotenkin tunsivat että heidän energia, heidän tietoisuutensa olisi käyttökelpoinen. Siksi, sotaan menemisen tuomitseminen kun ei tiedä motivaatioista itse asiassa auttaa pitkittämään toimimatonta rakennetta sen sijaan, että rakenne hajoaisi.

(Yleisön jäsen) Jos näillä 100 tuhannella muuttui tietoisuus ennen heidän sotaan lähtöään, he eivät aio polttaa kutsuntakorttejaan vihassa. Sen sijaan he tajuavat tarkalleen sen askeleen mikä sitoo heitä armeijaan. Tämä askel ei ole kutsunnat tai alokasaika, vaan sotilasvalan vannominen.

Sen he tekevät vapaaehtoisesti.

(Yleisön jäsen) Nihkeä asia tässä on, että valtio ja armeija kerro tuosta mitään. He sanovat teille, että se on alokasaika joka tekee siviilistä sotilaan.

Teidät johdatellaan uskomaan näin, kyllä. Me haluamme selkiyttää sen mitä sanoit. Voi olla jotain hämmennystä, ja tämä on tärkeä asia. Teidät johdatellaan uskomaan, aivan kuin ajokortin ja avioliiton kanssa, että kun saatte kutsuntakortin ja käytte peruskoulutuksen, teidän on pakko palvella rintamalla. Kuitenkin, ette sitoudu palvelukseen ennen kuin nostatte kätenne ja vannotte valan, ja valan vannominen on vapaaehtoista.

(Yleisön jäsen) Koska pakolla valan vannominen ei päde.

Ja niinpä, kuten sanoit kanavalle, on ollut ihmisiä jotka ovat jättäneet valan vannomatta ja näin heidät on vapautettu peruskoulutuksesta eikä heidän ollut pakko palvella varusmiehenä.

(Yleisön jäsen) Kyllä. Se aiheutti aikamoisen sopan, mutta lopulta heidät vapautettiin. Sotilasvala on vapaaehtoinen vala, ettekä tienneet sitä. Avioliittosopimus on myös vapaaehtoinen proseduuri, niinkuin on myös ajokortti. Verojen maksaminen on vapaaehtoista. Mutta te olette uskotelleet itsellenne, että ne eivät sitä ole, ja se siinä on nihkeää.

Palatkaamme tämän session alkuun ennen lopetusta. Emotionaalinen suvereniteetti tarkoittaa, että ymmärrätte vaikuttimenne ja motivaationne ja parannatte kieltämänne osat teissä, mikä tulee lopulta johtamaan siihen että otatte 100-prosenttisen vastuun omasta todellisuudestanne — ja tämän tulos on henkinen suvereniteetti. Te olette sillä polulla. Te tulette luomaan sen. Olkaa kärsivällisiä ja luottakaa itseenne.

Paljon, paljon rakkautta, ja hyvää illanjatkoa.

  Artikkelin julkaissut worldtrans.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.