Ihmiskunnan historia ja kosminen suunnitelma

IHMISKUNNAN HISTORIA (ja Kosminen Suunnitelma)

On olemassa kolme maailmankaikkeutta, ja nyt odotamme, että tietoisuutemme laajenee. Nämä maailmankaikkeudet läpäisevät toisensa siten, että etäisyys, joka erottaa yhden maailmankaikkeuden toisesta, on lähempänä kuin etäisyys, joka erottaa ihomme ilmakehästä. Nämä universumit koostuvat eri tasoista tai ulottuvuuskaavoista, taivaista, ympyröistä tai voimista. Näiden ulottuvuuksien yhdistelmä antaa meille mahdollisuuden määritellä erilaisia olemuksellisen alkuperän ilmaisuja, jotka eivät ole ihmisen fyysisten aistien näkyvissä tai käsin kosketeltavissa.

HENKISELLÄ UNIVERSUMILLA, Olennaisella tai Sisäisellä (Sisäisellä) on KAKSI DIMENSIOTA, se on Absoluutin asuinpaikka, yksi olemus, ykseys, josta voidaan sanoa vain vähän ja jonka ymmärrystä ei saavuteta rationaalisin keinoin, vain se, joka ajattelee sydämellä ja kykenee antamaan kaiken toisten puolesta, on se, joka voi olla yhteydessä tähän Universumiin ja olla yhtä sen kanssa.

Kuvitelkaamme henkinen maailmankaikkeus luovana olentona, ja kun otetaan huomioon, että kaikki uskontomme osoittavat meidät Jumalan kuvaksi ja kaltaisiksi luoduiksi olennoiksi, ajatelkaamme, että me olemme luova olento (käyttäkäämme rinnastusta vain ajatuksen ymmärtämiseksi, ei vertaamiseksi tällaiseen maailmankaikkeuteen). Tällä olennolla on kaksi kasvia, valkoinen ruusupensas ja violetti kasvi, hänellä on mielessään ajatus sinisten ruusujen saamisesta. Hän ei voi tehdä sitä luonnollisesti, joten hän turvautuu varttamiseen. Hän saa siemenen, jonka hän antaa, kun sininen ruusupensas kasvaa. Tämä on uusi olento, joka ominaisuuksiensa vuoksi voi puolestaan synnyttää muita myöhempiä yhdistelmiä, ei voi luoda jotakin itseään parempaa, mutta voi luoda jotakin omaa luontoaan yksinkertaisempaa; ja näin peräkkäisiä luomuksia voidaan edelleen antaa.

Luoja ei pystynyt luomaan sinisiä ruusuja, mutta hän loi sen, joka pystyi, ja onnistui näin välillisesti toteuttamaan ideansa.

Näissä universumeissa on ja elää suuri määrä erilaisia entiteettejä.

MENTAALISELLA UNIVERSUMILLA, Ikuinen tai Ikuinen, on KOLME DIMENSIOTA, se on Absoluutin luomus, se on peräisin Hengellisestä Universumista, siellä liikkuvat entiteetit ovat sen YKSINÄISEN ilmentymiä, joka ensin loi entiteetin, jonka tunnemme nimellä EMMANUEL, ja tämä puolestaan luo tuossa universumissa muut entiteetit, joille hän olisi Luoja-Isä. Emmanuelin johdolla mentaaliuniversumin entiteetit luovat

MATERIAALISEN UNIVERSUMIN eli Seitsemän ulottuvuuden Seitsemikön, jossa olemme tällä hetkellä kehittymässä.

Henkinen maailmankaikkeus olisi olemus, Isä; Mentaalinen maailmankaikkeus, absoluuttisen Isän emanaatio, olisi Poika, joka olisi myös Aineellisen maailmankaikkeuden luova Isä; Aineellisessa maailmankaikkeudessa, jossa emme voi edes ymmärtää tai nähdä Jumalaa, me vain tunnemme sen, ja se, mitä me tunnemme Jumalasta, on Pyhä Henki.

Kauan ennen sivilisaatiomme ja jopa planeettamme luomista Aineellisessa maailmankaikkeudessa evoluutiotilassa olevia olentoja ovat luoneet ja johtaneet Mentaalisen maailmankaikkeuden entiteetit; ne, jotka myös kehittyvät ja tekevät niin lineaarisesti tuottamansa palveluksen kautta, joka nousee suhteessa heidän suorittamansa työn laatuun. Ne ovat mentaalisia olentoja; ne tietävät, ne tuntevat tulevaisuuden, joten ne tekevät kaikkensa sen toteuttamiseksi.

Tämä aiheuttaa niiden rajoittuneisuuden. Heillä ei myöskään ole vapaata tahtoa. He ovat vastuussa niiden Aineellisen maailmankaikkeuden sivilisaatioiden ja entiteettien luomisesta, muokkaamisesta, kouluttamisesta ja ohjaamisesta, joihin he ovat vaikuttaneet sillä asenteella, joka heillä oli hallussaan, ollen lineaarisia, tiukkoja ja vailla muunnelmia. Vaikka kaikki Aineellisessa maailmankaikkeudessa onnistuivat saavuttamaan korkeat evoluutiotasot, tapahtui väistämättä pysähtyneisyys, koska he eivät kyenneet jatkamaan yleisesti ottaen neljännen tai viidennen ulottuvuuden yli; siksi pysähtyneisyys saavutti myös opettajat ja luojat, mentaalisen maailmankaikkeuden entiteetit.

Tunnettu aineellinen universumi

Aineellisen maailmankaikkeuden sisällä oleva tunnettu konkreettinen maailmankaikkeus on tutkijoiden mukaan arviolta noin 15 000 miljoonaa vuotta vanha. Vanhemmat veljet (avaruusolennot) ovat arvioineet, että tämän maailmankaikkeuden pulssi tai sykli alkoi noin 25 000 miljoonaa vuotta sitten.

Galaksi, jossa aurinkokuntamme sijaitsee, on nimeltään Carina Signus eli Linnunrata, se on spiraalisumu, jonka halkaisija on yli 100 000 valovuotta ja jossa on 400 000 miljoonaa tähteä. Se pyörii 8 muun galaksin kanssa päägalaksi M 31:n ympärillä, jossa sijaitsee Suuri Andromedan tähtikuvio tai tähtisumu, 2 miljoonan valovuoden päässä Maasta, tätä kutsutaan PAIKALLISRYHMÄKSI tai PAIKALLISUNIVERSUMIKSI.

Andromedassa on neuvosto, YHDEKSÄN NEUVOSTO, jonka muodostavat yhdeksän erittäin korkeaa evoluutiota edustavaa olentoa, ANDROMEDAn yhdeksikkö, jotka ovat peräisin paikallisryhmän muodostavasta galaksijärjestelmästä.

Meidän galaksissamme on neuvosto, joka koostuu 24 vanhimmasta, jotka eivät edusta mitään sivilisaatiota, vaan evoluutiota itseään. He osallistuvat Andromedan neuvostoon, tämä näiden kahden neuvoston välinen suhde muodostaa TÄHDEN SUUREN VALKOISEN VELJESKUNNAN, sitä edustava symboli on kuusisakarainen tähti, kaksi toisiaan leikkaavaa kolmiota.

Heidän alapuolellaan ovat geneettiset insinöörit eli elämän kylväjät, vartijat ja valvojat, opettajat; he kaikki muodostavat sen, mitä kutsutaan GALAKSIN MAAILMOJEN LIITOKSI. Kaikki galaksimme kehittyneimmät maailmat, jotka kykenevät auttamaan itseään ja auttamaan muita evoluutioprosessissa olevia planeettoja, muodostavat tämän suuren maailmojen liiton.

Vaihtoehdon etsintä

Emmanuel yhdessä muiden mentaalimaailman entiteettien kanssa, heidän joukossaan valo-olento, arkkienkeli LUCIFER, korkean evoluutioasteen ULTRATERRESTRIAALI, alkavat etsiä vaihtoehtoja, jotka auttaisivat poistamaan eri universumeissa ja tasoilla olevien olentojen evolutiivisen pysähtyneisyyden tilan.

Lucifer ehdottaa Dissosiatiivista suunnitelmaa, suunnitelmaa, joka estäisi näitä olentoja kehittymästä, ja tällä tavoin ne suuntautuisivat voittamaan ne ja ohjaamaan evoluutionsa uudelleen, mikä antaisi niille laajan vapaan tahdon.

Isäluoja Emmanuel hyväksyy sen ja ehdottaa, että luodaan uusi sivilisaatio, joka luotaisiin näitä tarkoituksia varten, uusi evoluutiokokemus, joka alkaisi tyhjästä. Olisi vaarallista, jos Mentaalisen universumin entiteetit, joilla ei ollut vapaata tahtoa ja jotka tiesivät, mitä tehdä, saisivat lopettaa sen tekemisen, mikä vaarantaisi universaalin kosmisen järjestyksen; monet, ellei kaikki luodut entiteetit olivat riippuvaisia heistä, ja olisi epäreilua Aineellisen universumin evoluutio-olentoja kohtaan muuttaa pelisääntöjä.

Lucifer perusti ehdotuksensa mentaalisiin kriteereihin, koska hän ei pysty hyväksymään Henkisen maailmankaikkeuden olemassaoloa, laajempaa olentoa kuin se, joka tunnetaan nimellä Emmanuel; hän ei kuvittele Absoluuttia, yhtä olemusta, hän ei ymmärrä ykseyden käsitettä, koska hän on mentaalinen entiteetti, jolta puuttuu usko, joka antaisi hänelle mahdollisuuden lähestyä Henkistä maailmankaikkeutta. Hän tunnustaa Emmanuelin Luoja-isäksi, mutta hänelle ei ole mitään tämän yläpuolella. Siksi hän ehdottaa, että suunnitelma alkaisi itsestään, Mentaalisen universumin entiteeteistä.

Tämä osoittaa Luciferin rajoitukset korkeammilla tasoilla, mutta ei alemmilla tasoilla, mikä luo itselleen rajoitetumpia olentoja. Koska uudet olennot ovat yhä epätäydellisempiä, ne estävät toisiaan ja niiden kehitys pysähtyy.

Emmanuel nostaa esiin täysin uusien sivilisaatioiden vaihtoehdon, sellaisten sivilisaatioiden, jotka eivät kärsi niin paljon häiriöistä kehittyneimpien maailmojen taholta; ja joissa kriteeri olisi hengellinen; että ihmiskunnalla olisi lahja uskoa olemukseen, alkuperäiseen kokonaisuuteen, emanaation universumiin.

Henkisen maailmankaikkeuden todellisuuteen pääseminen edellyttää USKONTAA, jota mentaalisen maailmankaikkeuden entiteeteiltä puuttuu; ajatuksena oli siis inspiroida uskoon perustuvia sivilisaatioita, joissa vain tämä USKON voima yhdessä mentaalisen maailmankaikkeuden entiteettejäkin paremman psyykkisen superpotentiaalin kanssa voisi avata ulottuvuuksienvälisiä ovia ja luoda sillan, joka yhdistäisi kolme maailmankaikkeutta; tämä olisi Emmanuelin Henkinen projekti.

Nämä sivilisaatiot kehittyisivät nopeasti seitsemänulotteisessa maailmankaikkeudessa ja valtaisivat paikan, johon muut sivilisaatiot tuskin yltäisivät, koska niiden pysähtyneisyys esti niitä pääsemästä seitsemänteen ulottuvuuteen, jonne pääsee vain kristillistymällä, mikä tarkoittaa kykyä kuolla toisten puolesta, kykyä antaa anteeksi, opastaa tai inspiroida uskon kautta.

Usko on uskomisen ja luomisen tosiasia, se on syvyyden inspiraatio, Jumalan osa, joka alkaa saada meissä jalansijaa.

Nämä ihmistieteet voisivat muuttaa asenteita ja herättää tunteita, uusia tunteita, joista opittaisiin.

Sivilisaatioiden, joissa se koettaisiin, täytyisi kehittyä ja sitten opettaa tietä muille, mikä takaisi kaikkien kiinnostuksen kaikkia kohtaan.

Ihmiskunnallamme on kyky tuon psyykkisen voiman potentiaalin, rakkauden, uskon ja vapaan tahdon potentiaalin avulla avata ulottuvuuksien ovia ja astua tietoisesti neljänteen ulottuvuuteen; lyhyissä ajanjaksoissa se antaisi hänelle mahdollisuuden hallita aikaa, tulevaisuutta, muuttaa tulevaisuutta tahdon prosessin perusteella; se on jotakin sellaista, mitä mentaalisen maailmankaikkeuden entiteetit eivät pysty saavuttamaan, koska ne työskentelevät ohjelmoitua tulevaisuutta toteuttaen.

Mentaaliuniversumin olennot tietävät tulevaisuuden ja työskentelevät sen toteuttamiseksi. Ihmiskunta voi tuntea tulevaisuuden ja muuttaa sitä mielensä mukaan. Jotta ihminen voisi tehdä tämän, hänen on oltava neljännessä ulottuvuudessa (siksi hänet erotettiin tästä ulottuvuudesta, kunnes hän oli valmis, eikä hän ole enää vaaraksi).

Fyysisiä olosuhteita voi uudistaa vain mielen voimalla. Aineellisen maailmankaikkeuden aine on mentaalisen maailmankaikkeuden emanaatio tai luomus, mieli voi uudistaa aineen. Mentaalisesti voitte luoda sen, mihin uskotte. Ihminen luotaisiin henkisesti ja älyllisesti, kykenisi saavuttamaan korkeimman evoluutioasteen omien kriteeriensä ja etujensa mukaisesti, absoluuttisen ja jatkuvan vapauden järjestelmässä.

Toisinajattelu

Ajatus uuden evolutionaarisen elämänkokemuksen luomisesta oli jo tosiasia mentaalisessa universumissa, uuden sivilisaation arkkityypit oli jo luotu, ja nyt se heijastuisi aineelliseen universumiin.

Samaan aikaan Lucifer, joka halusi kokeilla suunnitelmaa luomuksissaan, alkaa kokea uutta ja outoa tunnetta; hän on kateellinen, ei itselleen vaan luomustensa syrjimisestä. Hän ei luota luojaansa, hän alkaa järjestää itse tilanteiden ja olosuhteiden muuttamista ja julistaa itseään Isän aikomuksia vastaan.

Hän hakee tukea ensin ruumiillistamalla Aineellisen maailmankaikkeuden, galakseissa ja maailmoissa, joissa osa tämän ja hänen liittolaistensa johtamista olennoista viettelee ehdotuksen Mentaaliseen maailmankaikkeuteen ja laskeutuu sitten siitä, että koe on suoritettu heihin itseensä, kuten Orionin järjestelmän olentoihin, joita ultraterrestriaalit olivat johtaneet suoraan, tiukasti, lokeroituna, liian ohjatusti. Ehdotetut muutokset olivat innostaneet joitakin heistä; toiset uskoivat, että jos heitä oli johdettu tällä tavalla, se johtui siitä, että he uskoivat sen olevan oikein.

Tässä uhkaa jo erimielisyys, olisi alkanut luoja-isä Emmanuelin ehdottaman suunnitelman vastustaminen, joka yrittää löytää vaihtoehtoja sen estämiseksi.

Maallinen ihmiskunta

Ihmiskuntamme oli olemassa arkkityyppisen mentaaliprojektiomme muodossa, ja ainoa tarkoitus oli luoda se, mutta se oli jo vaikuttamassa. Jo pelkkä ajatus olisi herättänyt eri entiteeteissä Vapaan tahdon vastustamaan, hylkäämään ja ottamaan väkivaltaisen ja aggressiivisen asenteen.

Ihmiskuntamme projekti herätti heti ensi hetkestä lähtien niin uusia asenteita tai tilanteita, että useimmat maailmaamme puuttuneet sivilisaatiot lipsuivat nopeasti käsistä.

Ensimmäinen avaruusolentojen joukko-osasto

Kauan ennen kuin mentaalimaailman entiteetit laativat vaihtoehtoisen suunnitelman, JOUTSENEN TÄHTIKUVIOSTA tulleet olennot olivat vierailleet Maapallollamme, ja aineellisessa maailmankaikkeudessamme meret ja valtameret olivat edelleen happamia. Yritettiin luoda elämälle suotuisa ilmapiiri. He perustivat siirtokuntia meriin ja mantereelle, joka nousee pikkuhiljaa esiin siinä, mikä olisi nykyinen Etelämanner, joka noihin aikoihin sijaitsi planeetan päiväntasaajalla.

He alkavat auttaa luontoa nopeuttamalla prosessia niin, että tulevaisuudessa meret ovat emäksisiä, mutta ajatus ihmiskunnan luomisesta ei ollut vielä syntynyt.

VANHEMMAT ISÄT eivät voineet pysyä pitkään planeetalla ja muuttivat aina pois maailmamme suuren epävakauden vuoksi, joka on edelleen syntymässä ja aina vaarallinen jopa korkeamman teknologian sivilisaatioille.

Joka tapauksessa elämä kehittyisi planeetalla nopeasti ja luonnollisesti, ollen edistyksen ja takaiskujen uhri sellaisen järjestelmän epävakauden vuoksi, jossa on vain yksi aurinko.

Toinen avaruusolentojen joukko-osasto

Ajan kuluessa, ajanjaksolla, jonka tunnemme mesotsooisena, tertiäärikaudella, saapuu muita ALPHA CENTAURISTA peräisin olevia olentoja, jotka asettuvat alueelle, jota kutsutaan Hyperboreaksi, nykyiseen Grönlantiin, Suomeen, Norjaan, Ruotsiin, Pohjois-Eurooppaan. He asuvat kaupungeissa, joista yksi olisi myyttinen ja legendaarinen pääkaupunki Thule tai Tollán, joka mainitaan skandinaavisissa ja germaanisissa taruissa. He olivat valkoista rotua olevia ja suurikokoisia olentoja. Tähän aikaan planeettaa kansoittivat dinosaurukset.

Planeetan epävakauden ja meteorisateen vuoksi ne kaivavat käytäviä maanpinnan alle, jonne ne myös asettuivat.

Lopulta ne eivät enää kestäneet, ja ne päätyvät lähtemään pois aluksilla tai avaamalla kehittyneen teknologiansa avulla ulottuvuusoven, jonka ne jättävät auki ja joka on nähty vahingossa useita kertoja historiassa.

Jotkut selviytyjät, jotka eivät lähteneet, ovat yhä täällä, ja heidät on yhdistetty eri sivilisaatioihin.

Koe alkaa

Kun ajatus uuden ihmiskunnan luomisesta ruumiillistuu aineellisessa maailmankaikkeudessa, sivilisaatiot, jotka tukisivat suunnitelmaa, alkavat toimia. Paikallisuniversumissamme valitaan kahdeksan UR-luokan planeettaa, ja Maa on yksi niistä, jotka on valittu sen jo näkyvissä olevien tulevaisuuden ennusteiden vuoksi.

UR-luokan planeetat ovat niitä, joilla on yksi ainoa Aurinko, johon kaikki elämänmuodot voivat sopeutua, niiden sinertävä taivaallinen aura paljastaa niiden lähettäjän henkisen tilan ja erottaa ne muista.

Näille planeetoille saapuu aineellisesta maailmankaikkeudesta olentoja, joilla on Elohimin arvo, geneettisiä insinöörejä, jotka kylvävät elämää.

Ajatukset suunnitelman kyseenalaistamisesta ilmenivät tällä hetkellä voimakkaimmin Orionin tähdistöjärjestelmissä.

Kolmas avaruusolentojen joukko-osasto

Seitsemän geeni-insinööriä valitaan 24 vanhimman toimesta luomaan ihmiskunta planeetalle.

Maapallolla tertiäärikaudella tapahtuneen katastrofin jälkeen planeetalla on jo oma elämänsä ja protominidit (ihmisen suorassa polvessa olevat esi-isät) ovat kehittyneet, mutta niillä on minimaaliset selviytymismahdollisuudet, ja ne on tuomittu katoamaan.

Hankkeesta alkaen nämä Elohimit on asetettu Afrikan, Madagaskarin ja Mesopotamian väliseen paikkaan, nyt kadonneeseen maanosaan nimeltä LEMURIA. Yli 50 kilometrin kokoisella aluksella he toivat eri hyönteis- ja kasvilajeja muilta planeetoilta asentaakseen ja laajentaakseen tämän maailman laajaa lajivalikoimaa.

Heillä oli jopa kasveja, joilla oli hallusinogeenisia ominaisuuksia, joita vain he käyttivät, mikä viivästytti ikääntymisprosessia, josta planeettamme ilmakehä sai heidät kärsimään; heille tämä kulutus oli suotuisaa, mutta he tiesivät, että vaikutus, joka sillä olisi luotuihin olentoihin, oli haitallinen, ja jos sitä käytettäisiin, se aiheuttaisi pitkän viiveen niiden kehityksessä, joten he pitivät nämä kasvit muiden ulottumattomissa ja kielsivät niiden käytön.

He tekevät geneettisiä kokeiluja, kunnes he saavat aikaan androgyynisiä olentoja, jotka ovat lopulta liian heikkoja ympäristöön, johon he joutuivat, joten he menehtyvät.

Tämän epäonnistumisen edessä he päättivät kokeilla itse planeetalta peräisin olevien hominidien kanssa ja syntetisoivat näin ympäristöolosuhteita hyvin kestävän elämäntavan, ensimmäisen ihmisrodun maapallolla, mustan rodun.

Eräs Luciferian toisinajattelua myötämielisesti suhtautunut Elohim suorittaa suunnitelman ulkopuolisen ja kielletyn muunnelman; se rohkaisee joitakin luotuja olentoja nauttimaan hallusinogeenisistä kasveista.

Se oli ohjelmoitu annostelemaan tiedon toimittamista, ei piilottamaan sitä.

Muut Elohimit, jotka eivät olleet tietoisia petoksesta, pelkäsivät Ihmistä hänen käyttäytymisensä arvaamattomuuden ja liiallisen uteliaisuutensa vuoksi.

Tämä ihmiskunta luotiin kyvyllä avata ulottuvuuksien välisiä ovia tietoisesti tai tiedostamatta, vapaaehtoisesti tai tahattomasti; avaruusolennot voivat paikantaa ovet tai avata ne teknologiallaan, mutta vain tällä tavoin.

Ihmiskunta ohjelmoitiin paitsi palauttamaan valon silta henkisen maailmankaikkeuden ja aineellisen maailmankaikkeuden välille täällä meidän maailmassamme, myös avaamaan ulottuvuusovi, joka salli kaikkien aineellisen maailmankaikkeuden olentojen olla suoraan yhteydessä henkiseen maailmankaikkeuteen, Äitiuniversumiin.

Tämän ihmisen kyvyn vuoksi, jota Elohimilla ei ole, he pelkäävät ihmistä. Ei ollut tahtoa jatkaa koetta, koska miestä pidettiin syyllisenä ja hallitsemattomana. He karkottivat hänet aluksesta, jättäen ihmisen pois tietoisuuden neljännestä ulottuvuudesta, neljännestä psyykkisestä ulottuvuudesta, jossa on kykyjen voimaantuminen, muutettuaan hänen fyysistä orgaanista koostumustaan. Lähtiessään he huomaavat, etteivät he ole ainutlaatuisia Maassa, jossa vaeltaa protominidilaumoja, ja he sekoittuvat.

Kun Elohimit saivat tietää totuuden siitä, mitä oli tapahtunut, kokeilu oli jo huonosti onnistunut, vaikka he ymmärtävätkin, että se ei ole kaukana siitä, mitä oli suunniteltu.

Sieltä käsin he pystyivät toimimaan vain epäsuorasti, tarkkailemalla ja ohjaamalla hienovaraisemmilla tavoilla ihmiskuntaa, joka jatkaisi kehittymistään villimmällä tavalla. Gadriel, toisinajattelija-Elohim jätetään planeetalle rangaistukseksi ja keinona hyvittää rikoksensa.

Planeetan ihmiskuntaa tarkkaili, ohjasi ja suojeli 200 vartijan ja tarkkailijan joukko, joka koostuisi muista kehittyneemmistä maailmoista tulleista olennoista, jotka voisivat auttaa muita heidän kehityksessään. Tuolloin kyseessä olisivat SIRIUSTA ja SEULASISTA tulevat olennot.

Tässä vaiheessa ne entiteetit, jotka liittyivät Luciferin lähestymistapaan, tiesivät, että hanke oli alkanut. Vaihtoehdoista, joita hallittiin, yksi oli antaa hanke Luciferin ja hänen liittolaistensa käsiin sekä Mentaaliuniversumista että Aineuniversumista, osoittaa toiminnalla, mutta panemalla ponnistelut suosiolla, jos suunnitelma ei olisi riittävä. Väite siitä, että he ovat kannustaneet muita sivilisaatioita kielteisellä tavalla, johtaa epäluottamuksen lankeamiseen heihin, ja tapa koota tämä uudelleen olisi tehdä yhteistyötä, tulla Maahan ja varmistaa, että tämän uuden ihmiskunnan kokeilu päättyy onnistuneesti; he hyväksyvät sen, mutta pikemminkin yrittäisivät aina boikotoida sitä.

Jännitys lisääntyy, ja erimielisyys oli lopulta väistämätöntä, ja se johti eräänlaiseen tähtien väliseen sotaan niiden välillä, jotka kannattivat suunnitelmaa, ja niiden välillä, jotka kannattivat erimielisyyttä, mukaan luettuna Satanel eli Saatana (Aineellisen maailmankaikkeuden muukalainen, alun perin Orionilta).

Jotkin sivilisaatiot, jotka suhtautuivat myötämielisesti Luciferin erimielisyyteen, olisivat odottaneet, että se tapahtuisi ottamatta kantaa tai puolta, pysyisivät puolueettomina. Toisinajattelu keskittyi pääasiassa Orionin tähtikuvion alueelle.

Kansannousu lopulta neutralisoitiin, toisinajattelijoita nuhdeltiin ja jotkut heistä suljettiin Maahan karkotetuiksi. Tämä tapahtui noin 25 000 vuotta sitten.

Planeetta asetettiin karanteeniin ja sitä vartioidaan, jotta estetään sekä heidän pakenemisensa että muiden kuin liittoutuneiden sivilisaatioiden lähestyminen pelastussuunnitelmien kanssa ja suunnitelman boikotoiminen.

Ollakseen täällä, erityisesti Luciferin, heidän on saatava kehollisuus, sopeuduttava värähtelyyn ja hankittava ajoneuvoja, jotka sallivat heidän olla maailmassamme. Näiden olentojen ponnistelu ja energian tuhlaus on hyvin suurta; ne eivät voi vapautua tältä planeetalta, koska niiden tarvitsemia energialähteitä ei ole saatavilla täältä.

Ihmiskunnan itsensä kollektiivisen psyykkisen energian saaminen olisi niiden tie ulos. Tätä energiaa he yrittävät herättää, hallita ja manipuloida. Tätä varten he ovat myös luoneet entiteettejä, matalan hierarkkisen järjestyksen, matalia astraalisia olentoja, jotka ovat kuin energeettisiä eläimiä, jotka palvelevat energian ravinnoksi. He värväävät myös fyysisiä ihmisolentoja rappeutuneista ja epätasapainoisista elämistä, he kaikki integroivat tuon aggressiivisuuden raivokkaan voiman, energiavarkauden ihmiskunnalta.

Siitä lähtien tämän maailman herra on ollut Lucifer (Valonkantaja) ja ruhtinas on Satanel, ja he käyvät psyykkistä sotaa ihmiskuntaa vastaan.

Planeetan elinolosuhteet mahdollistavat lyhyemmän eliniän kaikille avaruusolennoille, jotka ovat tottuneet elämään satoja vuosia. Heillä ei ole mahdollisuutta reinkarnaatioon, kun otetaan huomioon planeetalla tällä hetkellä olevien kehojen alhainen värähtelytaso. He eivät myöskään voi reinkarnoitua alkuperäplaneetoilleen, jotka universaalin lain mukaan vastaisivat niitä, koska luotiin pyramidit, jotka säilyttivät heidän olemuksensa tällä planeetalla.

Lisätään tähän kaikkeen vielä se, että jotkut planeetalle jätetyistä vartijoista ja vartijoista, jotka estävät prosessiin puuttumisen, ovat juuri niitä, jotka puuttuvat prosessiin, planeetan omien energioiden vaikutuksesta, ylittävät vastuunsa, sekoittuvat vastuuttomasti ihmiskunnan kanssa.

Näin tapahtuu SEULASTEN olentojen kanssa, joita johtaa komentaja SENIASAS. Tämän vuoksi heidän on pakko jäädä planeetalle opastamaan ja huolehtimaan ihmisistä, joiden kanssa heillä oli suhteita, joiden kanssa he olivat saaneet jälkeläisiä ja heidän jälkeläisiään. Tätä varten eristäydytään eräille Atlantiksen mantereen saarille, jotka sijaitsevat nykyisellä Atlantin valtamerellä.

Atlantis

Atlantis oli avaruusolentojen siirtokunta, läpikulkupaikka, jossa negatiiviset voimat olivat hieman hallinnassa, ja muinaisilla papeilla oli teknologiaa, kapasiteettia, tietoa ja valtaa, ja he pystyivät helposti neutraloimaan negatiivisen vaikutuksen. Mutta ei omilla ansioillaan, vaan suoraan vanhempiensa muukalaisten johdolla.

Rodut, joiden on saavutettava muutokset, ovat alkuperältään Maapallolta, joiden on karman kautta toteutettava tuo korkeamman tietoisuuden tila. Rodut, jotka eivät olleet vielä sekoittuneet muiden avaruusolentojen kanssa.

Atlantis oli saari, joka oli erillään muun planeetan kehityksestä, ja heillä oli hyvin vähän yhteyksiä muihin olemassa oleviin sivilisaatioihin.

Maailmankaikkeuden negatiivisia voimia neutraloitiin ja estettiin, joten maailmaamme loukkuun jääneet entiteetit eivät voineet kommunikoida yhteistyökumppaneidensa kanssa. Oli maan ulkopuolisia sivilisaatioita, joilla tiedettiin olevan selkeä suosio, jolla ne toteuttivat kapinan. Esim: Otavasta tulleet olennot.

Vuosituhannen lopussa he tulisivat pelastamaan Luciferin, Saatanan ja heidän joukkonsa, jolloin tapahtuisi raamatullinen Harmageddonin taistelu.

Jos ihmiskunta ei tarjoa riittävästi energiaa, jotta nämä muut olennot voisivat vapautua, ne yrittävät tarjota sitä, aloittaen eräänlaisen galaksisodan, mutta tällä kertaa pikemminkin psyykkisen, joka kykenee saavuttamaan fyysisen, toimimaan aineellisella tasolla.

Kaikki tämä, jos ihmiskunta ei käännä vaakakuppia ja asetu maailmojen liiton ja kosmisen järjestyksen puolelle ja ota vastaan meille annettu vastuu ja tehtävä.

Ihmisellä on todellinen mahdollisuus, että hän voi korkeimmalla rakkauden teollaan paitsi korjata suuntaa, myös selviytyä omasta vääryydestään ja itsekkyydestään. Saattakaa yhdessä kokemuksessa liiallinen rakkaus itämään, kristillistäkää itsenne, lähtekää polulle tai nouskaa suoraan kolmannesta ulottuvuudesta seitsemänteen ulottuvuuteen; antakaa sitten anteeksi vanginvartijoille tai sellitovereille. Hän ei ainoastaan asettaisi itseään heidän yläpuolelleen kehittämänsä tietoisuustilan kautta, jolloin hän vapautuisi heidän vaikutuksestaan, vaan anteeksiannon avulla hän voisi neutralisoida tai vapauttaa vangitut olennot negatiivisesta asenteestaan; ne eivät vastustaisi ihmisyyden positiivista reaktiota. Jos siis avaruusolentojen joukko tulisi pelastamaan heitä, he eivät saavuttaisi mitään ja tekisivät vain itsensä naurunalaiseksi, koska he eivät voi taistella ihmistä vastaan, vaan he olisivat mukana tuossa rakkauden teossa, tuossa planeetalta säteilevässä energiassa. Sen sijaan, että ne jatkaisivat putoamistaan, ne palautuisivat siihen paikkaan, jossa ne olivat, ja kaikki palaisi takaisin kosmiselle järjestykselle, se olisi kosminen lunastus, ei vain planeetan.

Atlantislaisten väärin suunnattu voima vetää negatiivisen voiman heidän sivilisaationsa puoleensa ja johtaa heidät nopeaan ja täydelliseen tuhoon.

He saivat luvan pitää siirtokuntia aurinkokuntamme sisällä olevalla planeetalla, Marsin ja Jupiterin välissä kiertävällä keltaisella planeetalla, MALDEKILLA tai MAYONALLA tai TIR:llä; sinne he saapuivat kulkien MARSin kautta, jossa heillä oli myös siirtokuntia.

Atlantislaiset alkoivat ajautua konflikteihin keskenään ja myös marsilaisten kanssa, jotka joutuivat elämään planeetan pinnan alla sen jälkeen, kun heidän sivilisaationsa oli tuhoutunut.

Suuri asteroidi vetää puoleensa Maldekin täysin tuhoten ja meteorisade putoaa Marsiin vahingoittaen kaikkea sen pinnalla olevaa. Joitakin pieniä meteoriitteja saapuu myös Maahan, mutta kaksi valtavaa meteoriittia lähestyy, mutta atlantislaiset pysäyttävät ne ennen törmäystä ja estävät teknologiallaan niiden putoamisen luomalla pyramideja, joiden kärjissä on vuorikristalleja, ja palloja, jotka pitivät nämä asteroidit energeettisesti kiertoradalla.

Mutta konfliktit jatkoivat kiihtymistään, ja negatiivisuus teki tyhjäksi energian, jota pyramidit tarvitsivat tehdäkseen työnsä. Lopulta ne putoavat, toinen nykyiseen Atlantin valtamereen tuhoten Atlantiksen saaren, jonne jää energeettinen pyörre, joka tunnetaan nimellä BERMUDAN KOLMIO; toinen putoaa Tyyneen valtamereen tuhoten MU:n mantereen, jättäen sinne toisen energeettisen pyörteen, LOHIKÄÄRMEKOLMIO. Noin 10 000 tai 12 000 vuotta sitten.

Lucifer, Saatana ja heidän isäntänsä jäävät planeetalle ja perustavat negatiivisen sisäisen hallinnon.

Sekundääriprojektien aloittaminen

Ryhmät avaruusolentoja, vartijoita ja suojelijoita tulevat edelleen maailmaan auttamaan ihmiskuntaa, suorittamalla useita kokeita ja toteuttamalla interventiohankkeita ”suuren Maapalloprojektin” puitteissa, joka oli tärkein, muokkaamalla evoluutiomuotoja ja kosmisen henkisen kehityksen muotoja.

Tulevissa sivilisaatioissa on neljännen ulottuvuuden VENUS-olentoja, jotka kuitenkin toimivat kolmannen ulottuvuuden fyysisessä ulottuvuudessa, kuten meilläkin. Hankkeet alkoivat tapahtua paikallisesti sumerilaisten aikana, noin 7000 vuotta sitten. 144:n neuvonantajan ryhmä, jotka tulevat galaksin keskipisteestä, asettuivat Mesopotamiaan ja ryhmittivät yhteen ihmisiä, jotka asuivat tällä Kaukasuksen alueella ja työskentelivät pienissä yhteisöissä. Aluksi he olivat moraalisia, hengellisiä ja poliittisia oppaita (Patheses), sitten heidän oli jätettävä heidät seuraamaan itseään. Vaikka tämä oli millään tavoin myönteistä, se rohkaisi riippuvuuksia, jopa nämä olennot tunsivat samaistuvansa holhoavaan asenteeseen, joka vahingoitti hanketta ja päätyi jäämään tänne. Sivilisaatio ei voinut edetä yksinään, ja koska Pathesit olivat häviämässä luonnollisen kulumisen vuoksi meidän kaltaisessamme maailmassa, nämä ihmiset olivat muiden armoilla. Heillä oli puolustuskriteerinä sota, joka heikensi heitä; kykenemättä vastarintaan akkadilaiset ja muut alueella jo olemassa olevat sivilisaatiot imivät heidät sisäänsä, ollen kulttuurinen panos maapallon sivilisaatioille.

Sumerilaisen sivilisaation nousun aikana 6000 vuotta sitten, 4000 vuotta eKr., järjestettiin mahdollisuus perustaa maailmaamme toissijaisia tehtäviä, jotka pyrkisivät kouluttamaan ihmiskunnan itsensä ohjaajia erilaisten inkarnaatioiden seurannan kautta. Henkiä, jotka ovat alttiita inkarnaatiokierroksille planeetallamme ja joilla on opetusjaksoja kehittyneimpien sivilisaatioiden alkuperäplaneetoilla ja jotka ovat karmisesti sitoutuneet Maahan, Alfa Kentauriin, Orioniin jne. Kyse olisi sellaisten ohjaajien koulutuksesta, jotka pitkällä aikavälillä vähentäisivät riippuvuutta ja joiden kanssa yhteydenpito olisi satunnaisempaa.

Tehtäviä järjestetään, ja alalle alkaa ilmaantua entiteettejä, kuten esimerkiksi Krishna, joka ilmestyy yhä pinnalla olevien atlantislaisten jäänteiden joukosta. Hyvin tärkeitä atlantislaisia eloonjääneitä, kuten Nooa, joka ilmaantuu aikana, jolloin muukalaisten ja ihmisten väliset hybridi- tai sekasikiöt olivat Atlantiksessa hyvin yleisiä.

Näiden olentojen eloonjääminen määrää atlantislaisten ryhmien asettumisen planeetan eri osiin; yksi niistä synnyttää egyptiläisen sivilisaation, toinen Intian.

Myös Mentaaliuniversumin Kristuksen henki tai entiteetit, jotka on projisoitu meidän maailmaamme, ilmestyvät, heidän joukossaan nimenomaan KRISHNA.

Suuri Valkoinen Veljeskunta

Sumerien kanssa tapahtuneen epäonnistumisen jälkeen negatiivisten voimien tasapainottamiseksi muodostettiin vapaaehtoisista koostuva ryhmä, joka pystyi torjumaan näiden voimien vaikutusta ja muodostamaan positiivisen väliaikaisen sisäisen hallituksen. Suuri Valkoinen Veljeskunta tai Positiivinen Piilohierarkia rakentuu sitten tälle maan ulkopuolisista vapaaehtoisista koostuvalle perustalle.

32 olentoa eri konfederaatiomaailmoista asettuu Mongolian Gobin autiomaahan, josta tulisi Agartan kuningaskunta ja sen pääkaupunki Shambala. He ovat neljännessä ulottuvuudessa, heillä ei ole fyysisiä kulkuneuvoja; toimiakseen aineellisella tasolla he tarvitsevat aineellisia entiteettejä. Tässä on ”valon silta” Kosmoksen Valkoisen Veljeskunnan välillä, vapaaehtoisesti meidän maailmaamme, pysyen neljännessä ulottuvuudessa ja hyvin rajoitetuin toimintamahdollisuuksin. Tuon sillan muodostaisivat olennot, jotka kolmannesta ulottuvuudesta nostavat värähtelyjään niin, että ne pääsevät toimimaan aineellisessa maailmankaikkeudessa, ja ne, jotka tulivat tietoisesti neljännen ulottuvuuden tiloihin, ainakin ohimeneviin, tilapäisiin, ja hetkinä, jolloin he tekevät niin, he voivat olla yhteydessä ja vuorovaikutuksessa niiden kanssa.

Sillä on myös mahdollisuus yhdistää kaksi veljeskuntaa, Kosmoksen ja Maan veljeskunnat. Se on meidän yksilöllinen henkilökohtainen työmme, pitkällä aikavälillä kollektiivinen voima, jota voimme kehittää ja lopulta kanavoida ryhmän kautta, joka koostuu monien yksilöiden summasta. Ennen kuin saavutamme samankaltaisen tietoisuustason, ennen kuin tietoisuuteen sitoutuminen ja luovuttaminen on samanlaista, ette pysty työskentelemään kollektiivisella tasolla. Tulee aika, jolloin olemme valmiita ja ponnistelemme joukolla.

Sekundääriprojektit jatkuvat

Egyptin projekti

Egyptin projekti alkaa avaruusolentojen saapumisella, jotka laskeutuvat nykypäivän Egyptin alueelle. OSIRIS ja ISIS löysivät tämän sivilisaation, oleskelevat lyhyen aikaa. He poistuvat pian, kun he oppivat kokemuksesta aiemmissa projekteissa. He elävät korvaavina ryhminä Atlantiksen tuhoutumisesta selviytyneiden Atlantiksen jäänteiden ryhminä tukeakseen tehtyä työtä. Näin ilmestyy HERMES TRISMEGISTO eli TOTH atlantislainen.

Kun he katoavat, koska he kuolevat, sivilisaatio sortuu jälleen taikauskoon, taikuutta ja psyykkisiä voimia käytetään väärin. He luovat yhteyksiä alempaan astraalitasoon avaamalla ulottuvuusovia, jotka ovat olleet pitkään auki.

Tämän ongelman korjaamiseksi egyptiläisten keskuudesta valitaan ryhmiä, jotka muodostaisivat pappeja johtamaan kansaansa. He eivät myöskään osaa toimia, he manipuloivat ja monopolisoivat tietoa. He luovat valtarakenteita, etäännyttävät ihmisiä yhä enemmän tiedosta, jopa menettävät tiedon ja tehtävänsä mystiikan, heidän vastuistaan, jolloin hanke lopulta epäonnistuu.

Heprealainen projekti

Tämä jatkuu toisessa projektissa, HEPREALAISET. Pyrkimyksenä on luoda geneettisesti ohjelmoitujen pappien ihmisryhmä. Siinä käytetään erittäin älykästä ja fyysisesti vahvaa Maan olentoa, ABRAHAMIA. Hän olisi lähtökohta rodulle, jonka oli määrä yhdistää kehittyvät kansat.

Veren sekoittamatta jättämistä suositeltiin, jotta ohjelma ei muuttuisi. Israelin kansa ei kuitenkaan lopulta kunnioittanut sopimusta ja veren sekoittumisen myötä ohjelma laimeni, se sortui liialliseen itsekkyyteen, mikä sai tämän kansan luulemaan, että he olivat valittu kansa, vaikka se oli ollut kansa, joka oli ohjelmoitu palvelemaan ihmiskuntaa, kansa joka oli pappien kansa ihmiskunnan palveluksessa, jota ei saanut palvella kukaan.

Hanke epäonnistuu surkeasti, ja ihmiskunta vaipuu epätoivoon ja kaaokseen. Kun hanke epäonnistuu, vaihdetaan paikkaa ja siirrytään AMERIKAN kaupunkeihin.

Amerikka

Viimeisimmissä MAYA-, TOLTEC- ja ATSTEEKKI-sivilisaatioiden kanssa tehdyissä interventioissa, kun nämä sivilisaatiot olivat jo kehittyneitä, avaruusolennot eivät enää puuttuneet asioihin tai niiden puuttuminen oli epäsuoraa neljännen ulottuvuuden olentojen, kuten venuslaisten, avulla.

Atlantislaisten, ihmisten ja avaruusolentojen hybridimestitsien, jotka asuivat maanalaisen maailman suurissa luolastoissa ja joiden kanssa ihmiskunta asui yhdessä, läsnäoloa käytetään enemmän.

INCA-sivilisaatiossa pari inkalasta tuodaan, koulutetaan ja lopulta palautetaan; heitä tukee ryhmä atlantislaisia, jotka lähtevät PAUCARTAMBOn luolista, AYAR-veljesten neljästä klaanista. Lapset Manco Cápac ja Mama Ocllo aikuisina, yhdessä maansisäisten kanssa antavat rakenteen siitä, mitä INCA-sivilisaatio oli. Lopulta se kaatuu myös taikauskoon ja taikuuteen, ennen espanjalaisten valloittajien tuloa.

Kaikki hankkeet toteutettiin valmistellakseen maapallon ryhmiä, jotta ne voisivat jossain vaiheessa historiaansa vastaanottaa sellaisen korkeamman olennon läsnäolon, joka toimisi eräänlaisena esittelynä planeetan kaikissa osissa; tämä hahmo liittyisi QUETZALCOATL:n, WIRACOCHA:n ja muiden, kuten KRISHNA:n, ilmestymiseen Intiassa.

He työskentelivät samanaikaisesti useissa paikoissa, mutta aina tietyssä paikassa intensiivisemmin. Monet sivilisaatiot ovat puuttuneet planeetan toimintaan aikomuksenaan auttaa, mutta lopulta ne ovat päätyneet monimutkaistamaan tilannetta.

Kaikki oli niin tiheästi muuttunut, että ainoa taho, joka pystyi luomaan järjestyksen, oli Luoja-isä Emmanuel itse. Hän päättää tulla merkitsemään polkua, projisoiden itsensä henkisesti eräänlaisena kosmisena kaksoiskulkeutumisena Aineelliseen maailmankaikkeuteen, jossa hän ruumiillistuu ja hankkii kulkuneuvot, joiden avulla hän voisi liikkua tässä maailmankaikkeudessa.

Jotta se olisi mahdollista, tarvittiin toinen entiteetti, joka tässä universumissa oli nousemassa ylöspäin. Tämä meidän maailmamme aineelliseen universumiin kuuluva tai kuulumaton olento uppoutuisi ihmisyydellemme ominaiseen jälleensyntymisprosessiin ja tarjoaisi Fyysiset, Astraaliset ja Alemmat Mentaaliset kulkuneuvot, joita Plejadien olennot avustaisivat Fyysisen kehon geneettisessä ohjelmoinnissa, täyttääkseen tässä inkarnaatiossa tuon fuusion.

Juuri heprealaisessa kaupungissa löydetään edellytykset hallita Emmanuelin tuloa suhteellisen lähitulevaisuudessa, hänen projisoitumistaan kohti Aineellista maailmankaikkeutta. Ihmisen Poika (Jeesus) ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Plejadissa inkarnoituvan olennon fyysinen ruumis istutetaan geneettisesti istuttamalla se puhtaan ja poikkeuksellisen olennon, kuten Jeesuksen äidin MARIAN, kohtuun. Jumalan pojan, luovan isän Emmanuelin, absoluutin, ykseyden pojan, oli tarjottava ylivertaiset kulkuneuvot; korkeampi mentaalinen, sielu, henki ja olennainen ruumis.

Juuri heprealaisessa kaupungissa löydetään edellytykset hallita Emmanuelin tuloa suhteellisen lähitulevaisuudessa, hänen projisoitumistaan kohti Aineellista maailmankaikkeutta. Ihmisen Poika (Jeesus) ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Plejadissa inkarnoituvan olennon fyysinen ruumis istutetaan geneettisesti istuttamalla se puhtaan ja poikkeuksellisen olennon, kuten Jeesuksen äidin MARIAN, kohtuun. Jumalan pojan, luovan isän Emmanuelin, absoluutin, ykseyden pojan, oli tarjottava ylivertaiset kulkuneuvot; korkeampi mentaalinen, sielu, henki ja olennainen ruumis.

Molemmat sulautuvat yhdeksi kokonaisuudeksi, PELASTAJAKSI (kreikaksi: pelastaja = Kristus. Hepreaksi: pelastaja = Messias).

Lopulta, kun ylösnousemus tapahtuu, Emmanuel palaa mentaaliseen universumiin, mutta välittynyt energia, tietoisuus, joka on luotu kristillisen entiteetin kautta, sallii ihmisen pojan (Mestari Jeesuksen) tuon kirkastetun, atomisoituneen ruumiin kanssa jatkaa oleskelua aineellisessa universumissa, koska hän on kristillistynyt ja päässyt tietoisuuden seitsemänteen ulottuvuuteen.

Nyt JEESUS on MORLENISSA (Ganymedessa, Jupiterin kuussa) ja työskentelee yhdessä kaikkien valon hierarkioiden kanssa, jotta suunnitelma toteutuisi. Mestari JEESUS on jäänyt Aineelliseen maailmankaikkeuteen miehittämään seitsemättä ulottuvuutta, mentaalisen maailmankaikkeuden rajaa, odottaen, että koko transsendoitunut ihmiskunta miehittää tuon paikan; ei ainoastaan meidän maailmamme ihmiskunta, vaan myös tämän Aineellisen maailmankaikkeuden muiden maailmojen ihmiskunta, joka tulee tänne käyttämään hyväkseen olosuhteita, kehittymään ja tukemaan maailmamme prosessia. Voimat täällä ovat hyvin voimakkaita ja pakottavat ihmisen kehittämään kykyä kohdata ne.

Ihmiskunta voi korjata ja mitätöidä kielteisiä ennustuksia, mutta meidän on tehtävä työtä, jotta myönteiset ennustukset toteutuisivat, esimerkiksi se, että Jeesus ei palaa tuomitsemaan, vaan, kuten hän itse sanoi, osallistumaan lopulliseen arviointiin, joka vastaa ihmiskunnasta itsestään. Kaikki riippuu hengellisestä työstämme, kehityksestämme, kaikki, mitä teemme suunnitelman hyväksi myönteisellä tavalla, helpottaa ja luo suotuisat olosuhteet.

Hänen läsnäolonsa täällä merkitsee ihmiskunnan hyväksyntää ja liittymistä siihen järjestykseen, joka jo toimii universumin tässä osassa.

Maan siirtyminen neljänteen ulottuvuuteen on ennakoitu tavalla tai toisella, kosminen onnettomuus vältetään, jos ihmiskunta onnistuu voimia tasapainottaen ja korkealla värähtelemällä nostamaan planeetan neljänteen ulottuvuuteen.

Meidän tulee jatkaa uskoa sen olevan mahdollista ja haluta sen olevan mahdollista

Tämä kertomus kosmisesta suunnitelmasta ja ihmiskunnan historiasta on kooste, joka on tehty eri lähteistä, ja kuten tiedämme, paljon on vielä tuntematta; siksi siihen on tehtävä muutoksia, siihen on tehtävä korjauksia ja siihen on saatava uutta tietoa kaikilta ilman poissulkemisia. Ihminen saa sen työkalun, joka on välttämätön sen hetken ja evoluutiotilan kannalta, jossa hän on, sen lisäksi, että tulkinta ja ymmärtäminen tottelevat kunkin yksilöllistä tilaa.

RAHMA ON RAKKAUTTA,
JUMALA ON RAKKAUS,
KRISTUS ON HERRA JA
MISSIO ON IHMISKUNTAA VARTEN”

Lähde:

Misión Rahma. Artículos Rahma. Historia de la humanidad:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxhcnRpY3Vsb3NyYWhtYXxneDoyNDJhNjgyYzI0ZTg3NzU4

 

Artikkelin julkaissut Cosmic Song

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.