Kehityksestä

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Hei Maan lapset! Jos joku voisi ottaa viestin vastaan, se olisi hyvä asia. Yrittäkää saada se sellaisena kuin se tulee. Älkäää välittäkö vaikka tulisikin vastaanottamisessa jonkin verran virheitä, sillä lette edelleen koko maailmankaikkeuden ihmiskunnan laajuudessa hieman jäljellä meistä avaruuden monista kansalaisista.

Te elätte vielä edelleen ns. vääristyneessä maailmankuvassanne, jonka olette itse aikaansaaneet, eli luoneet. Poikkeatte joltakin kohdin paljonkin siitä Suuresta Suunnitelmasta (kehityssuunnitelmasta), joka on teille annettu.

Älkää välittäkö siitä, sillä ette ole yksin muokanneet vääristynyttä käsitystä itsestäne ja maailmastanne. Suurimmat vääristymät ovat aikaansaaneet aikoinaan silloiset petolliset Maan johtajat, jotka ovat palvelleet muualta tulleita pettureita. Joitakin heistä te tunnettekin: esimerkiksi saatanan ja Luciferin avaruuden huijarijoukkoineen, sekä Manxus, jonka tunnette vääränä Planeettaprinssinä Caligastiana.

Jotkut näistä petollisista huiputtajista ovat tulleet, tai on lähetetty, silloisista muista vääristyneistä maailmoista nuorelle planeetalle opettamaan väärää tietoa tai oppimaan itse korjaavia käsityksiään maailmasta.

Tämän muutoksen aikana pyritään kaikin tavoin, Kaikkeuden sallimissa rajoissa, antamaan teille avustusta eritasoisina uusina energioina. Näiden tehtävänä on tuoda uusia korjaavia asenteita, joiden avulla voisitte pelastaa Maapallonne.

Teillä on jo kiire siinä puhdistustyössä, jota monet erilliset pienet ja suuremmat ryhmät eri puolella planeettaanne eri nimityksien kautta jo tekevätkin, esim. Valotyö.

Olemme huolissamme siitä, että ette ole vielä keskimäärin edistyneet kehityksesänne tarpeeksi pitkälle hyväksyäksenne yleisluonteisesti uusia, kaavoistanne poikkeavia menetelmiä, jotka ovat syntyneet uusien energioiden virtauksista. Teillä on vieläkin primitiivinen tapa tuomita uudet yleishyödylliset keinot, joilla edistettäisiin yhteisten päämäärien toteuttamista.

Yksi niistä on kaikkien välinen veljellinen yhteistyö. Kaikki samaa asian korjaamista edistävät erilliset ryhmät toimisivat yhteistyössä ilman keskinäistä kilpailua. Miksi vielä hyväksytte tällaisen kilpailuasetelman, jossa toisia syrjitään, toisia nostetaan jalustoille, smalla toisia tuomitaan väärien perusteiden mukaan. Itse kuitenkin vielä elätte omien harhakuvitelmien vallassa, jotka huijarit ovat iskostaneet mieliinne syvälle juurtuneina petoksina. Menkää toki itseenne!

Teidän on aika ymmärtää, että voitte löytää totuuden sisältänne. Kuunnelkaa omaa Tietoista Energiaanne, jota kautta saatte oikeat, korjaavat tiedot kaikista niistä asioista, mistä vain haluatte tietää. Jotta saisitte yhteyden omaan ”tietopankkiinne”, on teidän ensin tasapuolisesti pantava kuntoon oma elämänne. Kun se on kunnossa ja hallitsette oman elämänne tasapainoisesti, niin että mielenne, tahtonne, tunteenne, ajatuksenne ja käytöksenne toimivat harmonisesti Korkeampien Lakien mukaisesti, voitte aloittaa uuden elämän kuunnellen oman sisimpänne antamia hyviä neuvoja. Nämä edesauttavat kehityksessänne. Älkää kuitenkaan langetko uudelleen niihin harhoihin, jotka raha, valta, politiikka, kilpailu ja materialismi tuovat eteenne ylimääräisinä vaikeuksina. Pärjäätte hyvin ilman niitäkin.

Te kasvatte tulevina tähtilapsina Suureen Kosmiseen Perheeseen. Tulette aikanaan olemaan täysivaltaisia Liiton kansalaisia, mutta teillä on vielä paljon opittavana, ennenkuin pääsette lähellekään meidän tasoamme. Ottakaa vastaan tulevaa uutta informaatiota, joka auttaa teitä pääsemään itsenäisin ponnistuksin eteenpäin. Nämä uudet tietopaketit auttavat teitä laajentamaan omaa ymmärrystänne, jotta opitte paremmin tuntemaan Korkeimman lainalaisuudet. Miksi te Häntä kutsuttekin — Jumala, Luoja, Isä — nimellä tai nimityksellä ei ole paljoa merkitystä Kaikkeutta ajatellen. Suuri on tämä Henkinen Maailmankaikkeus, jota ette voi vielä kokonaisuudessaan ymmärtää.

Vaikka olettekin osa Suurta Kosmosta, olette pieniä tarpeellisia osia, joiden energiat vaikuttavat osaltaan Suureen Kaikkeuteen. Olette kuin pisaroita Kaikkeuden valtameressä. Jos yksi puuttuu, tasapaino muuttuu niin että jäljellä olevien täytyy muuttaa asemaansa täyttääkseen tyhjän tilan. Jos yksi suuttuu, hänen energiansa vaikuttaa koko lähiympäristöön. Jos ryhmä toimii väärien, tuhoavien periaatteiden mukaisesti, sen jäsenien energioiden kokonaismäärä vaikuttaa laajemmalti ja vie jopa muitakin mukaansa. Ajatelkaa vähän!

Esim. mitä tapahtuu planeettanne ekologiselle tasapainolle, jos hakkaatte nykyvauhdilla pois sademetsänne, tai mitä vaurioita aiheutatte ympäristölle, ja kuinka moneen se vaikuttaa, kun soditte. Ihmisten lisäksi koko luonto kärsii.

Onko mielestänne tarpeellista aiheuttaa turhaa kärsimystä monille sivullisille? Teidän aiheuttamianne ovat myös lisääntyvät luonnonmullistukset. Olette sekoittaneet planeettanne luonnollisen tasapainon ylläpitojärjestelmän. Maa-äitinne itkee teidän aiheuttamianne väkivaltaisia riitoja — kylvätte ympärillenne sotaa, kauhua, väkivaltaa missä vain kuljette. Ette osaa elää sopusoinnussa ainutlaatuisen luontonne kanssa.

Niinkuin aikanaan eräät teidän nyky-yhteiskuntaanne edeltäneet, jo toiselle tasolle siirtyneet henkisemmät kulttuurit, jotka ovat hävinneet teidän tasoltanne. Ottakaa oppia niistä kulttuureista, sillä ne ovat jättäneet jossain määrin tietoa tavoistaan tuleville, henkisemmille sukupolville.

Ne tulevat luonnonmullistukset, jotka iskevät uusien energioiden takia myös Suomeen, joskin lievempinä, aiheutuvat negatiivisista energioista ja aiheuttavat monille turhaa hätää ja pelkoa. Näitä voitte välttää muuttamalla tapojanne positiivisempaan suuntaan. Huolehtikaa enemmän elintavoistanne ja ympäristöstänne. KAikenlaiset Animaliat, Ekotiimit, Kestävän Kehityksen kehittämisyritykset, henkiset liikkeet, ympäristöjärjestöt, vaihtoehtoiset elämäntavat, energiamuodot ja vaihtoehtoiset hoitomuodot sekä koulutusmuodot ovat ensiaskeleenne parempaan, korjaavaan suuntaan. Kehittäkää niitä kriittisesti edelleen vastustuksista huolimatta.

Seuraava askeleenne voi olla yhtenäinen kaansakunta, jossa vallitsee suurempi suvaitsevaisuus, ja jossa eri ryhmät eivät kilpaile keskenään. Tässä yhteiskunnassa asioita ajetaan yhdessä a suurenevin joukoin kohti yhteistä korjaavaa päämäärää, jakaen koko yhteiskunnan kattavaa oikeaa, kasvattavaa informaatiota korkeammilta tasoilta.

Seuraavat askeleenne voivat avata jo tien yhteiseen Kosmiseen Perheeseen. Koko se ihmiskunta, joka pystyy nousemaan korkeampaan taajuusmaailmaan, on tervetullutta tähän kosmiseen kenttään, jossa me kaikki olemme yhtä suurta perhettä — veljiä ja siskoja toisillemme.

Olemme nyt iloisia ainakin siitä, että jotkut teistä ovat jo heränneet pimeydestä, ja jotka ovat vilpittömästi kiinnostuneita oman kehityksensä mahdollisuuksista.

— Iloisin ja energisin terveisin LIITON JÄSEN Seurukselta

Vielä kehityksestänne:

Vaikka monet asianne ovatkin ”kaukaa haettuja”, on kuitenkin tärkeää mainita muutamia asioita, jotka vaativat korjaamista. Teidän kehitystasonne vastaa kokonaisuutena osapuilleen samaa, kuin olisitte vasta pääsemässä ulos leikkikehästä. Teille tarjoutuu vasta nyt mahdollisuuksia päästä käsiksi asioihin, joihin teillä ei ole ollut aiemmin pääsyä. On vaarallista leikkiä asioilla, joiden seurauksia ette vielä tunne, kuten atomipommit, geeniteknologia, rakettikokeenne, laserin käyttäminen aseteollisuudessa.

Osa ihmiskuntaa on jo ohittanut em. vaiheen, ja on siirtymässä lapsen kehitysvaiheesta murrosikäisen nuoren kehitysvaiheeseen, joka uhmaa vallitsevaa kulttuuria. Esimerkkeinä mainittakoon eläinten vapautusrintamat ja nuorten muut alakulttuurit, jotka etsivät kanavia toimintatavoikseen.

Tosin on jo vähäinen, mutta yhä kasvava osa ihmiskunnasta, joka on siirtymässä uhmakauden jälkeen järkevään ja viisastuneeseen aikuisikään. Nämä tekevät jo todellista pioneerityötä. Keskitason ihmiset vainoavat heitä sen takia, että he rikkovat vanhoja perinnäisiä rajoja.

Kaikki nämä olmen vaiheen ihmisryhmät poikkeavat huomattavasti toisistaan todellisuudentajun ja käsityskyvyn suhteen. Kunkin vaiheen edelläkävijät voivat selostaa takana tuleville oman laajemman näkemyksensä todellisesta elämästä niin, että se ymmärretään ja hyväksytään. Yleensä eri planeetoilta elämä kehittyy näiden kolmen eri vaiheen kautta siirtyen melko selvärajaisesti vaiheesta toiseen ja jättäen edellisen vaiheen taakseen. Mutta Maapallolla vallitsee niin sekasortoinen järjestys, että kaikki nämä vaiheet ovat edelleen voimassa samanaikaisesti. Onneksi ensimmäiseltä vaiheelta alkaa loppua energia, ja yhä useammat uudet ihmisyksilöt siirtyvät suoraan toiseen tai kolmanteen vaiheeseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.