Kivien ja kristallien kanssa työskentely

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli kristalleja.


Hyvä on, sanomme hyvää päivää tänä teidän aikananne, mitä teille kuuluu? Hyvä on, kiitämme teitä ennen kaikkea jälleen kerran tämän vuorovaikutuksen yhteisestä luomisesta ja tämän lähetyksen sallimisesta tällä tavalla ja tällä kertaa. Syvällä kiitollisuudella ja arvostuksella luomme yhdessä tämän tilaisuuden, jonka jaamme kanssanne. Aloitamme tämän lähetyksen muistutuksella, että olemme nimenneet sen ”Kivipuhujat”. Ja tämä liittyy asioihin, jotka olivat olemassa meidän maailman historiassa, ja myös asioihin, jotka olivat olemassa teidän maailmanne historiassa, ja myös siihen, mihin se voi johtaa.

Aloittakaamme muistuttamalla teitä ensin siitä, että olemme puhuneet ajatuksesta, että maailmamme nimi muinaisella kielellämme on hiljattain siirtynyt todellisuudessamme korkeamman värähtelyn termiin. Mutta sen paikan ja ajan vuoksi, jossa suhteemme teihin on olemassa, viittaamme siihen toistaiseksi edelleen vanhalla kielellämme. Meillä on maailma, joka on samanlainen kuin teidän maailmanne. Se on hyvin vihreä. Ei niin paljon vuodenaikojen muutoksia, kuten te ymmärrätte ne planeetallanne. Enimmäkseen suhteellisen tasainen lämpötila, jota kutsuisitte leudosta trooppiseen ympäristöön. Kuten olemme sanoneet, planeetallamme ei ole varsinaisia rakennettuja kaupunkirakenteita. Useimmiten avaruusaluksemme ovat kaupunkejamme. Vaikka meillä saattaa olla rakennelmia eri syistä, aika ajoin suurin osa planeetasta on jätetty luonnolliseen tilaan. Se, mistä emme ole kuitenkaan keskustelleet aiemmin ja mistä keskustelemme tänä päivänä teidän aikananne, on se, että meillä on planeetallamme myös muutamia muinaisia rakenteita. Teidän aikamäärissänne kansani historia on kestänyt noin 10 tuhatta vuotta teidän vuottanne, enemmän tai vähemmän.

Ajatuksena on, että muinaisina aikoina, kun opimme, kun kehityimme, kun kehitimme ymmärrystämme suhteestamme itseemme ja luomakuntaan, ja samaan tapaan kuin ihmiset teidän planeetallanne tekivät näitä asioita muinaisina aikoina, monet muinaiset planeettamme asukkaat rakensivat planeetalle tietynlaisia rakenteita monista eri syistä. Monet niistä tehtiin kivestä. Erityisesti yksi niistä, jota käsittelemme tänä teidän aikanne päivänä, on jossain mielessä samanlainen kuin se planeetallanne oleva rakenne, jota kutsutte Stone Henge -rakenteeksi, mutta se ei ole pyöreä. Se on spiraali. Ja koska se on spiraali, se ulottuu useiden hehtaarien alueelle.

Näissä minun planeetallani asuvien muinaisten luomissa kivissä ei ole yläreunassa yhdistäviä kivipaasia, kuten Stone Hengessä alun perin oli, ja jossain määrin on vielä nykyäänkin. Ne ovat yksinkertaisesti sarja seisovia suorakulmaisia kiviä, joiden välissä on tietty tila, joka on suunnilleen sen kokoinen, mitä te pitäisitte leveänä oviaukkona. Jälleen kerran, hieman samanlainen kuin Stone Hengen kivien välit, mutta hieman erilainen. Kaikki nämä tilat eivät kuitenkaan ole tyhjiä. Jotkut niistä ovat, mutta monet niistä eivät ole. Ja näissä tiloissa roikkuu kivien välissä toisenlaisia kiviviipaleita, jotka on viipaloitu suhteellisen ohuiksi ja jotka roikkuvat tavallaan kuin tuulikello. Suuri tuulikello suurten seisovien kivien välissä. Kukin näistä ohuemmista, erityyppisistä, erivärisistä ja -lajisista kiviviipaleista on muotoiltu siten, että ne antavat tietyn soinnun, kun niitä lyödään. Aivan kuten tiedätte, että jos teillä on suhteellisen ohut pala läpikuultavaa kiveä ja lyötte sitä, se antaa jonkinlaisen kellon kaltaisen soinnin, kivestä riippuen. Se määrittää, minkä sävyn se antaa.

Jokainen kivi tässä spiraalirakenteessa, johon viittaamme ja jota muinaiskielellämme kutsutaan nimellä Shaddak, on suunniteltu siten, että seisovien kivien välissä on erityyppisiä kiviä, jotka antavat tiettyjä sävyjä. Ja niitä on satoja. Ja kun yksilöt seisovat näiden suurten kivien välissä roikkuvien kivien edessä ja lyövät niitä tietyssä järjestyksessä tai kaikkia kerralla, ne on suunniteltu antamaan tiettyjä sointuja, tiettyjä säveliä, tiettyjä harmonioita, kuten sarja kelloja, joita lyödään kerralla tai peräkkäin, tarkoituksesta riippuen. Mutta nämä värähtelysoinnit on erityisesti kohdistettu ja sovitettu itse kiviin tietyllä tavalla, jotta voimme uppoutua tuohon värähtelyyn. Ja uppoutuessamme noihin taajuuksiin pääsemme oikeaan olotilaan, jotta voimme alkaa kommunikoida noiden kivirakenteiden kanssa. Ymmärtää empaattisesti, alkaa telepaattisesti olla yhteydessä ajatukseen tietoisuudesta, joka ilmaisee itseään kivenä. Koska KAIKKI on tietoisuutta. KAIKKEUDELLA on oma tietoisuusmuotonsa. Se ei ehkä ole kovin samanlainen kuin se tietoisuuden muoto, jota te ilmaisette tai jota me ilmaisemme sellaisina olentoina, joita me satumme olemaan. Mutta kuitenkin sillä on hyvin erilaista tietoisuutta.

Ja kun annatte itsellenne mahdollisuuden vetää esiin noista kivirakenteista, tietyllä tavalla nuo äänensävyt, nuo taajuudet, ja annatte itsenne uppoutua niihin, se voi olla hyvin siirtävää. Ja se voi saattaa teidät eräänlaiseen hypnoottiseen tilaan. Ja tuossa tilassa voitte alkaa vastaanottaa sitä, mitä voisi kutsua informaatiolatauksiksi kivitietoisuudelta, kiviolennoilta, kivikansalta, jos haluatte kutsua heitä niin. Ja olemalla yhteydessä noihin kivivärähtelyihin, noihin kivitaajuuksiin, se luo tietoisuuteenne sarjan harmonioita, mikä sallii teidän alkaa päästä käsiksi niiden ajatusten eri tasoille, joita kivien edustamat taajuudet ja tietoisuus edustavat.

Tämä oli myös ikivanha taito planeetallanne kauan sitten niinkutsuttujen Lemurian ja Atlantiksen aikoina, vaikka taito ja tekniikat tavallaan hävisivät ajan myötä. Olette alkaneet löytää ne uudelleen, ja siksi suuri kiintymys, jota alatte tuntea, ja vetovoima, jota alatte tuntea kristallien ajatusta kohtaan, jotka ovat puhdistettuja kivimuotoja hyvin erityisiä sävyjä varten. Mutta myös uppoutumalla tähän värähtelyenergiaan, näihin sointuihin, näihin harmonioihin, erityisesti siinä mielessä, että Shaddak on suunniteltu nimenomaan tätä tarkoitusta varten planeettamme kivipuhujien toimesta, niiden ihmisten toimesta, jotka huomasivat tuntevansa tätä vetovoimaa ja kiintymystä kivitietoisuuteen ja jotka itse SALLIVAT tuon energian kulkea lävitseen, ja jotka pystyivät puhumaan kivien puolesta ja kivien kautta ja kivien kanssa, he sallivat itsensä luoda tämän Shaddakin tavalla, joka ei ainoastaan luonut värähtelytaajuutta, kuplatodellisuutta, joka sallisi heidän kommunikoida Shaddakissa olevien tiettyjen kivien kanssa, vaan myös kaikkien kivimuotojen kanssa, kaikkien kivien kanssa maailmassamme, maailmamme vuorten kanssa, ja planeetta itsessään on suurimmaksi osaksi tehty tällaisista mineraaleista.

Sillä niinkuin te olette, ja koska olemme geneettisesti sukua teille, myös meidän kehomme, kuten teidänkin, ovat muotoja, jotka sisältävät monia erilaisia mineraaleja. Rautaa veressänne, kuparia soluissanne ja sinkkiä. Kaikki nämä ovat olemassa myös kivitietoisuudessa. Sisällytätte siis niitä värähtelyelementtejä, jotka voivat yhdistää teidät vahvasti kivitietoisuuteen ja sallia teidän, kun uppoudutte näihin erityisiin värähtelyihin, oppia myös osallistumaan, ottamaan osaa yhteyteen ja kommunikaatioon tuon muodon, tuon tietoisuusilmaisun kanssa. Jälleen kerran, ei vain yksittäisten kivien tai yksittäisten kristallien kanssa, vaan KAIKKIEN niiden kanssa. Ei vain niiden kanssa, jotka saattavat seisoa vapaasti maan pinnan yläpuolella, vaan myös maaperänne, maankuorenne ja itse planeetan idean matriisin sisällä. Ja yhdistymällä maailmaan kivitietoisuuden kautta voitte myös alkaa yhdistyä muihin maailmoihin ja sallia itsenne kokea sen energiavaihdon ja tietoisuuden vaihdon suhteen matriisin, joka on olemassa verkostona, verkkona kaikkien tällaisten kiinteiden planeettojen ja minkä tahansa kiinteän tai kivisen materiaalin välillä, joka saattaa olla universuminne idean sisällä.

Kun saavutatte tuon tietyn resonanssitaajuuden, tuon tietyn resonanssikuvion itsessänne ja alatte uppoutua siihen, saatatte tuntea itsenne hieman hidastuvan. Koska kivet eivät tietenkään liiku nopeasti. Mutta se ei haittaa. Se ei tarkoita, että energianne tai värähtelytaajuutenne heikkenee negatiivisella tavalla. Mutta saatatte mennä eräänlaiseen puolimeditatiiviseen, transsin kaltaiseen tilaan, kun alatte samaistua yhä enemmän ja enemmän niihin mineraalitaajuuksiin, jotka muodostavat maailmanne kivien matriisit.

Shaddakin ja Stone Hengen kaltaisilla laitteilla oli myös toinen tarkoitus. Seisovien kivien väliset tilat muistuttavat hyvin paljon oviaukkoja. Ja ne toimivat hyvin paljon kuin oviaukot eri ulottuvuuksiin, eri todellisuuksiin, eri kokemustasoihin. Ja voitte taas oppia käyttämään niitä tällä tavoin, niin kuin niitä käytettiinkin, saadaksenne tietoa, ladataksenne tietoa toisista ulottuvuuksista, muista todellisuuksista luomakunnassa. Shaddak tekee tätä edelleen. Stone Henge tai jokin vastaava rakennelma, jos päätätte luoda sen, missä tahansa mittakaavassa, jatkaa myös tämän tekemistä. Jos sallitte sen olla taas kerran kokonaisuudessaan siinä mallissa, mihin se oli alun perin tarkoitettu, niin että se on täydellinen. Ja alatte sallia itsenne käyttää tätä metodia löytääksenne ne kivet, joihin olette eniten mieltyneet, muotoillaksenne ne sellaisiksi viipaleiksi, jotka ovat läpikuultavia ja tarpeeksi ohuita soimaan kuin kello, kun lyötte niitä, voitte alkaa virittäytyä ja virittää itsenne uudelleen planeettanne eri kivikulttuurien eri kielten erityisiin taajuuksiin.

Sillä jokainen erilainen elementaalimatriisi on tavallaan erilainen kulttuuri ja erilainen kieli kiven kielellä puhuttaessa. Voitte siis alkaa kouluttaa itseänne kuuntelemaan noita ääniä, antaa noiden äänien tarttua teihin ja alkaa tunnistamaan voimakkaammin, kun olette luonnossa, kiviä ympärillänne, kiviä jalkojenne alla ja kivimatriiseja syvällä planeettanne kuoressa, ytimessä ja sieltä käsin myös muissa maailmoissa. Ja erityisesti, jos teette tämän sellaisessa laitteessa, sellaisen menetelmän avulla, kuin kokonainen Stone Henge tai Shaddak, silloin nuo tilat, jotka jätetään auki noiden seisovien kivien väliin, alkavat värähtelemään, alkavat resonoida, niistä tulee kuin resonoivia onteloita, kun näitä kiviä lyödään. peräkkäin tai samanaikaisesti, riippuen siitä, mitä haluatte tehdä. Ja kun noista väleistä tulee resonoivia onteloita, ne edustavat kukin erilaista yhteyttä, erilaista pyörreyhteyttä toiseen ulottuvuuteen, toiseen todellisuuteen, jota tuo taajuus edustaa. Ja seisomalla tuossa oviaukkotilassa ja tuossa resonanssitaajuudessa, kun muita kiviä lyödään, se voi tavallaan kuljettaa tietoisuuttanne tai avata tietoisuuttanne tai avata tietoisuutenne siten, että voitte vastaanottaa hyvin voimakkaita vaikutelmia, näkyjä ja kokemuksia ja informaatiota ja energiaa noista muista ulottuvuuksista, joita tuo resonanssitaajuus edustaa.

Kiven puhujia kutsutaan muinaiskielellämme myös Shaddak Kariniksi. Siinä mielessä, että teillä on myös kivipuhujia planeetallanne, niitä, jotka ovat hyvin puoleensavetäviä kommunikoimaan kiven ja kristallin idean kanssa, olette oma Shaddack Karini -muotonne. Ja sallimalla itsellenne mahdollisuuden muodostaa näitä suhteita näihin kiviolentoihin ja todella hiomalla kykyänne ymmärtää kivipuhetta kaikissa niissä eri kulttuureissa, joissa kiviä on olemassa, alatte kehittää repertuaaria, alatte kehittää sanastoa niin, että mikä tahansa luonnon aspekti alkaa avautua teille. Koska kaikki luonnon osa-alueet, kasvit, eläimet, te itse ja meri, maalla ja ilmassa, KAIKKI sisältävät kivissä olevia mineraaleja. KAIKKI ovat kivien perustan tukemia. Kaikki ovat yhteydessä toisiinsa kivien kautta. Ja kun alatte tutustua tuohon värähtelyyn, maailmanne, maapallonne värähtelyyn, siihen, mitä kutsutte Gaia-tietoisuudeksi, kaikkien planeettanne kiviolentojen kollektiiviseen värähtelyyn, alatte samaistua kasveissa oleviin mineraaleihin, eläimissä oleviin mineraaleihin, itsessänne oleviin mineraaleihin, ilmassa oleviin mineraaleihin. Ja alatte huomata, että yhä enemmän ja enemmän informaatiota tulee sisään, imette sitä, kun kävelette luonnossa, kun leikitte luonnossa, alatte imeä pieniä palasia sieltä ja täältä. Kun kävelette metsässä, saatatte yhtäkkiä kysyä: ”Kuka sanoi tuon? Mitä sanoit?”. Ajan myötä alatte ymmärtää, että alatte puhua puiden kieltä, eläinten kieltä, veden kieltä, taivaan kieltä. Aloittaen perustavista kiviolennoista, alatte luoda perustan kaikille niille eri kielille, jotka ovat peräisin siitä, jotka kasvavat maasta, jotka kehrätään maasta. Sillä teissä kaikissa on mineraaleja, joita kivet itse edustavat. Olette siis kaikki yhteydessä toisiinne sillä tavalla.

Muinaisina aikoina tämä laajensi ja kasvatti, kuten sanoimme, koko maailman ymmärtämistä, yhdessä Shaddakin ja kivipuhujien harjoituksen kanssa. Ja niinpä kivipuhujat itse aloittivat tietyn, erityisen taajuuden maailmassamme, asettaakseen sen harmoniseksi, palautuvaksi harmoniaksi, mikä vahvistui ja suurentui yhä enemmän ja enemmän ja enemmän ajan myötä, mikä alkoi luoda ykseyttä meidän kaikkien välille. Ja se on ensimmäinen värähtelyaspekti yleisessä värähtely-yhtälössä, mikä antoi meille lopulta mahdollisuuden kokea telempaattisen yhteyden toisiimme ja kaikkiin elämänmuotoihin planeetallamme. Kun siis alatte muodostaa suhdetta kiviolentoihin ja opitte kivipuhetta, sallikaa itsenne tietää, että luotte perustan luodaksenne ympäristön ja värähtelyn, mikä auttaa tekemään siitä suotuisamman muillekin liukua tuohon värähtelyyn aina, kun he ovat luonnossa. Aina, kun he valitsevat jonkinlaisen ajatuksen suhteesta vuoreen, kiveen, peltoon, puuhun, eläimeen, taivaaseen, veteen, mihin tahansa mineraaliin. Teette sen paljon helpommaksi, että tuo värähtely vahvistuu ja suurenee myös noissa muissa ihmisissä.

Kuten sanottu, kiteet ovat eräänlainen jalostettu versio. Koska ne koostuvat enimmäkseen tietyntyyppisestä alkuaineesta tai alkuaineiden yhdistelmästä, olematta välttämättä, sanoisimmeko, niiden sekamelskaa. Niissä kiteissä on vähemmän alkuaineita. Ja niinpä kiteet voivat tavallaan toimia hyvin kiihtyneinä informaatiovarastoina, tavallaan varastomatriiseina, jotka voivat säilyttää informaatiota eräänlaisessa järjestyksessä järjestäytyneessä matriisissa. Joiden informaatiota voivat sitten poimia niistä varastoyksikkönä tavallaan ne, jotka päättävät mukautua tuohon tiettyyn matriisiin. Ja taas, jos voitte, eikä sen tarvitse olla kovin suuri, jos voitte sallia itsellenne muovata luonnollisesta kristallista, mahdollisimman vähin liitoksin, mahdollisimman puhtaan version, mikä tahansa tuo kristalli onkaan, kvartsi, rubiini, ei väliä, mikä tahansa, mikä teitä vetää puoleensa, mutta jos voitte muovata pienen siivun, joka on ohut, tarpeeksi ohut, jotta se voidaan saada tuottamaan ääni, tuon äänen puhtaus auttaa kohdistamaan aivojenne sähkökeskukset, kehonne sähkökeskukset, kehonne solurakenteet hyvin nopeasti. Noiden pienten metodien luominen puhtaimmassa mahdollisessa muodossa ja niiden lyöminen soittimen lailla ja tuon äänen vastaanottaminen, uppoutuminen tuohon sävyyn, voi siis kiihdyttää ja auttaa teitä oppimaan tunnistamaan se paljon nopeammin, resonoimaan paljon nopeammin kiviolentojen kanssa yleensä. Siinä mielessä kristallit ovat avaimia muuhun kivitodellisuuteen. Ne ovat tavallaan koko todellisuuden, koko kivitietoisuuden maailman edustajia puhtaassa muodossa. Ne ovat siis lähettiläitä, sitä kristallit ovat. Puhtaampia avaimia, puhtaampia portteja, puhtaampia sävyjä, jotka kutsuvat teidät kivien maailmaan.

Yksi tapa nopeuttaa tätä prosessia menetelmänä on olla itse asiassa upoksissa veteen, kun lyöt tuota pientä kivikelloa. Veden värähtely, koska tekin olette suurimmaksi osaksi tehty vedestä ja vesi on se, mikä pidättää mineraalit sisällänne, luo kehossanne värähtelyresonanssin, joka on hyvin voimakas, todella hyvin syvällinen. Itse asiassa se saattaa hieman huimata teitä. Jos siis voitte ottaa esimerkiksi puhtaan pienen kvartsikiteen, joka on hiottu hyvin litteäksi, tarpeeksi litteäksi ja ohueksi, niin että kun näpäytätte sitä, se soi, ja voitte ripustaa sen johonkin, jotta ette vaimentaisi värähtelyjä, kun näpäytätte sitä, ja laitatte tämän veden alle ja olette uppoutuneena veteen, ainakin jossain määrin, ei tarvitse olla kokonaan pää veden alla, mutta ainakin sydämeen asti, ja lyötte sitä veden alla, tuo värähtely menee kehoonne ja se aiheuttaa resonanssikuvion, joka syntyy kehossanne olevaan veteen, kehossanne oleviin mineraaleihin, tavalla, joka avaa portteja ja johdottaa teidät uudelleen ja sytyttää sisällänne tulen, joka on puhdas. Ja niin, että se nopeuttaa kykyänne harmonisoitua ja resonoida planeettanne kivitietoisuuden kanssa.

Seuraatteko kaikki mukana? Selvä. Halusin vain varmistaa, ettette ole liian kivessä.

Tämä keskustelu voi siis jatkua käynnissä olevassa lähetyksessä. Aloitamme siitä. Ja näin tehdessämme ilmaisemme teille jälleen kerran syvän kiitollisuutemme tämän lähetyksen sallimisesta. Ja vastapalveluksena meille antamastanne lahjasta kysyn, millä tavalla voimme nyt olla teille avuksi. Kysymyksillänne.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.