Kortti helmikuulle 2023: Selviytymispelkoja

Kuukauden kortti — helmikuu 2023

Kortti #30 | Zeta Reticuli (ensimmäinen aikakausi) | Selviytymispelkoja

Ihmisen kaikkein perimmäisin motivaatio on selviytyä. Kolmannen tiheyden perspektiivissä tämä on kaiken fokus. Kaikkein perimmäisillä tasolla kaikki konfliktit, joita olette kokeneet, perustuvat pelkoon siitä, että ette enää selviytyisi. Mutta nyt olette siinä siirtymän vaiheessa kolmannesta tiheydestä neljänteen, jossa kaikki muuttuu.  Vaikka inhimillinen tarve selviytyä on edelleen läsnä vaistomaisesti, on sitäkin suurempi pelko, joka on nyt nousemassa pintaan.

Me näemme ihmisegon kolmannessa tiheydessä eräänlaisena ankkurina. Sen tarkoitus on painaa teitä alaspäin ja luoda eristyksen illuusio, jonka koko tarkoitus on pitää teidät keskittyneenä erillisyyteen, polarisoituneeseen todellisuuteen. Tämä ei ole negatiivinen asia; ankkuri on pelkkä mekanismi, jolla pitää teidät maadoitettuina täällä, jopa silloinkin kun ihmis-itsen mielestä täällä ei pitäisi olla ollenkaan. Ego haluaa pitää todellisuuden tiukasti omassa kontrollissaan ja ennustettavana, mikä onnistuu helpommin kolmannen tiheyden illuusiossa.

Nyt, kun energia muuttuu teidän siirtyessänne neljänteen tiheyteen, ankkuri muuttuu kevyemmäksi. Tämä on luonnollinen osa evoluutiota. Se tarkoittaa, että ego alkaa tunnustaa, että sen olemasaolo on pelkkä työkalu, ja että se ei edusta todellista itseänne. Ego alkaa tuntea menettävänsä kontrollin ja se alkaa hajota. Sen hajoaminen on väistämätöntä. Mitä sen tilalle tulee? Todellinen tajunta, jota jotkut ovat nimittäneet Korkeammaksi Itseksi (joka ei ole “itse” ollenkaan) alkaa nousta esiin metaforisten pilvien takaa ja tehdä läsnäolonsa tunnetuksi. Tämä tietoisuus muuttuu uudeksi neljännen tiheyden todellisuuden kompassiksenne.

Tästä illusionaarisen egon korkeampaan tietoisuuteen siirtymisen “valtamuutoksesta” seuraa kokemus järkyttävästä pelosta. Tämä pelko voi olla monia asioita: kontrollin menettämisen pelkoa, henkilökohtaisen vallan menettämisen pelkoa, identiteetin menettämisen pelkoa jne. Näin ego itsessään pelkää oman selviämisensä puolesta. Teidän katsellessanne maailmanne kaaosta ja erityisesti odottamatonta myrkyllisyyttä, jota tulee esiin joistain julkisuuden henkilöistänne (jotka ovat peilikuva siitä mitä kaikkien ihmisten sisällä on), tietäkää, että se edustaa tämän hajoamisen ja kontrollin menettämisen pelkoa. Jokainen sivilisaatio tekee tämän siirtymän, ja se tunnetaan kaikkein hengenvaarallisimpana aikana sivilisaation evoluutiossa.

Niinkuin me usein huomautamme, ei ole paljoakaan mitä voisitte tehdä “tuolla jossain” maailmassanne tätä muuttaaksenne, mutta on paljon mitä voitte tehdä “täällä jossain” sisällänne muuttaaksenne itsenne — mikä lopulta vaikuttaa todellisuuteenne, jonka koette. Kun energia alkaa intensifioitua, tämä on juuri aika tehdä vakavaa sisäistä työtä auttaaksenne helpottamaan tätä tarpeellista ja väistämätöntä egorakenteiden hajottamista. Vaikka tämä sisäinen työ näyttää synnyttävän aluksi enemmän pelkoa, lopuksi se on tärkeä sijoitus kasvuunne ja transformaatioonne. Kun tunnette noita pelon aaltoja, antakaa aaltojen pyyhkiä ylitsenne. Älkää yrittäkö pysäyttää niitä, muuttaa niitä tai vastustella niitä. Antakaa niiden yksinkertaisesti pyyhkiä ylitsenne. Tuntekaa pelko. Henkittäkää sen läpi ja olkaa täysin läsnä sen kanssa jos vain voitte. Jos se antaa teille näkemystä ja henkistä kasvua, syleilkää tuota näkemystä avosylin ja toteuttakaa ehdotetut muutokset.

Samaan aikaan voimme ehdottaa, että katsoisitte sisäänne ja kysyisitte itseltänne tärkeitä kysymyksiä kuten “Miten päästän irti kontrollista?” “Missä olen kiinni identiteetissäni ja miten muu maailma näkee minut?” “Mitä pelkään eniten egorakenteen hajoamisessa?” “Missä pidän kiinni uhriuden tai marttyyriuden tarinasta?” Saatatte myös haluta lisätä listalle muita kysymyksiä, jotka teille ovat relevantteja omien henkilökohtaisten haasteidenne kanssa. Tämän tyyppinen syväluotaava kysely tuo pelot pinnalle tarkasteltavaksi ja syleiltäväksi. Syleily on tärkäeä, koska nämä pimeät, varjopuolet etsivät myös rakkautta.

Tämän tyyppistä sisäistä työtä tekemällä alatte aktivoida sisäistä alkemiaa, mikä johtaa perustavanlaatuiseen transformaatioon. Galaktinen perheenne, kuten Zetat (ja muut), joutuivat käynnistämään tämän alkemian transformoidakseen myös oman lajinsa. Koska tämä on siirtymäriitti kolmannesta tiheydestä neljänteen, teidän galaktinen perheenne on täällä kanssanne, hiljaa pidellen kädestänne niin, ettette tuntisi että olisitte koskaan yksin.

Germane — kanavoinut Lyssa Royal Holt

www.lyssaroyal.net | www.solischool.org

Lyssan YouTube-kanava https://www.youtube.com/channel/UCeuLbnOjJBUfqqm2KEqkpLA

 

Artikkelin julkaissut Lyssa Royal Holt

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.