Kuolemanjälkeinen elämä

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Kuolema ei ole elämän loppu, vaan uuden alku. Kuoleman avulla siirrytään toisenlaiseen elämään, jossa vallitsee vapaus materialismista. Tässä toisenlaisessa elämässä käydään läpi edellisen elämän vaiheet tarkastellen virheitä ja niiden merkityksiä seuraavaa elämänvaihetta ajatellen. Tässä toisenlaisessa olomuodossa ymmärrys on selkeämpi ja laajempi, minkä johdosta nähdään erilaiset syyt ja niiden seuraukset merkityksineen.

Näin katsellen läpi oman elämän vaiheet filminauhana näkee koko kokonaisuuden. Ennenkuin tulee aika siirtyä takaisin, tulee vallitsevana tekijänä olemaan vapaus liikkua ajasta ja paikasta toiseen, jolloin on mahdollista valita seuraavaa kehitystasoa vastaava aika ja paikka sekä seuraavan elämän tarkoitusta vastaava energiakenttä.

Kysymyksessä on tietoisuuden, siis Tietoisen Energian määräämä vapaus ja liike, siis Tietoisen Energian elämästä. Toisaalla on jo aiemmin annettu tietoa elämästä ja kuoleman jälkeisestä elämästä sekä tietoisuuden laskeutumisesta keholliseen elämään.

TIETOISEN ENERGIAN ELI KORKEAMMAN TIETOISUUDEN OSUUS ENERGIAN KIERTOON

Tietoinen Energiamme ei ole riippuvainen persoonallisesta tietoisuudestamme, vaan persoonallinen tietoisuutemme on riippuvainen Tietoisesta Energiasta, koska se on luonut persoonamme ja ohjaten vaikuttanut sen syntyyn. Tämä taas on mahdollista siksi, että Tietoisella Energiallamme on muistoja edellisen persoonallisuutemme kokemuksista.

EDELLISEN PERSOONALLISEN, FYYSISEN IHMISEN KUOLLESSA HÄNEN ELÄMÄNKOKEMUKSENSA SIIRTYVÄT

1. Sielun ja hengen yhteisen Henkiolentohahmon mukana astraaliselle tasolle, missä tämä kokoonpanohahmo käy läpi tietyn ajan jonkinlaisia eri puhdistusvaiheita, joiden aikana sielun ja hengen muodostama olento hajoaa.

2. Sielu ja sen sisältämät kokemukset käyvät läpi jonkinlaisen ”kiirastulen”, minkä aikana negatiiviset kokemukset pääsevät toteuttamaan negatiivisen energian lainalaisuuksia, eli ne hajoavat ja sekoittuvat ympäröivän maailmankaikkeuden informaatiokenttään vaikuttaen omalla tavallaan sen olemukseen.

3. Energia, eli ihmisen henki, toimii elävöittävänä voimana tässsä Alkuperäisen Tiedon perusenergiassa, jossa se vaikuttaa niin, että positiiviset ja negatiiviset energiat voivat siinä tomia omien lainalaisuuksiensa mukaisesti, mutta pelkkä energia — ihmisen henki — ei voi pitää kasassa ja säilyttää elämänkokemuksia, koska siihen tarivtaan jokin tietoisuus, tajunta, eli äly.

Nämä puhdistuneet kokemukset, joissa näkyy tämän persoonallisen hahmon tiettyyn pisteeseen saavutettu henkisen kehityksen tuoman kasvun yhteissumma, siirtyy Tietoisen Energian haltuun, joka on ihmisen oikea Sisin Olemus, hänen ikuinen kokemuksia keräävä ytimensä. Tämä Tietoinen Energia, eli Ikuinen Itse tai Korkeampi Tietoisuus, käy läpi eri persoonallisuuksia tarkoituksenaan puhdistaa niissä olevat epäpuhtaudet, jotta näissä oleva energia-aines saavuttaisi useiden eri kierrosten kautta saman koosteen kuin Henkisen Maailmankaikkeuden Harmonisella Energialla on. Jotta se voisi sulautua takaisin siihen, mistä on erkaantunut maailmankaikkeuteemme alkuaikoina, se aloittaa epäpuhtauden ominaisuuksiensa takia suuren puhdistusprosessin (kts. maailmankaikkeuden ja elämän synty).

Kun Tietoinen Energia päättää aloittaa uuden energiakierroksen, valitsee se ensin minkätasoiseen energiaan se keskittyy. Se taas riippuu siitä kuinka monta puhdistuskierrosta kyseinen Tietoinen Energia on suorittanut tähän mennessä. Koska Tietoisen Energian tasoista puhuttaessa ei ole olemassa aikatilan avaruuskäsitettä, käytämme kierroksen lukumäärää eli toisintoja.

Mitä enemmän energiakeskittymiä eli sieluja yksi Tietoinen Energia on puhdistanut, sitä hienotasoisempaan energiatasoon sen on keskityttävä, koska jokaisen puhdistuskierroksen jälkeen energiaan sitoutuu — siis kerääntyy — kokemuksia, jotka lisäävät henkistä kasvua ja herkistymistä. Tästä alkaa energiakeskittymien kautta kasvaa oma hämärä tietoisuus. Siinä vaiheessa Tietoinen Energia ryhtyy ohjaamaan orastavaa fyysistä tietoisuutta yhä hienommaksi ja henkisemmäksi tietoisuudeksi samalla kasvattaen alemman tietoisuuden vastaanottokykyä Tietoisen Energian tietoisuudesta tulevaa informaatiota varten, sekä herättämään alemman tietoisuuden yhä suurempaan ja valveisempaan tilaan, jotta voisi heijastaen ilmentää yhä lähemmin Tietoisen Energian tietoisuutta. Lopulta voi alempi tietoisuus yhdstyä Tietoisen Energian tietoisuuteen. (kts. Tietoisen Energian kehitystasot)

Tietoisten Energioiden täytyy — jotta voisivat suorittaa puhdistustehtävänsä — ilmentää itseään heijastuen eri tasoilla olevien olentojen kautta. Tämän Tietoinen Energia saa aikaan keräämällä tietyllä tasolla olevat samanlaiset energiat itsensä ympärille ja tiivistäen sitä energiaa niin, että kasauma alkaa imeä itseensä ympärillä olevia positiivisia ja negatiivisia energioita. Näiden vaikutuksesta muodostuu energiakeskittymä, eli sielu, joka saa hengen Henkisen Maailmankaikkeuden neutraalista energiasta.

Eri Tietoiset Energiat Maailmankaikkeuden eri osissa ovat vaikuttaneet kunkin planeetan elämän syntyyn eri aikoina. Siksi Maailmankaikkeudessa on eri tasoisia olentoja. Samallakin planeetalla olevat eri tasoiset olennot ovat syntyneet siten, että Tietoisella Energialla on ollut käytettävissä esim. Maapallon eri kehitysvaiheiden aikana erilaatuisia energioita, joista rakentaa olentoja.

Mutta hyvin korkeatasoiset kehittyneet olennot, jotka ovat käyneet läpi pitkätkehitysvaiheet, pystyvät itsenäisesti kulkemaan planeetasta, tasosta, ulottuvuudesta ja avaruudesta toiseen.

Yhteys henkiin

Kuolemansa jälkeen ihminen voi liikkua henkimaailmasssa vapaasti. Kun omaiset kutsuvat häntä Maan päälle, hän huomaa kutsun. Kun hän tulee alas Maan päälle, seuraa ja imee itseensä omaistensa ajatusenergiaa, hän voi ylimääräisen energian avulla saada heihin yhteyden ja itselleen muodon. Näin kutsun lähettänyt ihminen itse luo hengen ja aiheuttaa henki-ilmiöitä. Vahva persoona kuolemansa jälkeen voi itse hankkia itselleen ympäristöstään tarvittavan energian saadakseen muodon ja ilmestyäkseen ihmisille.

Energialla itsellään ei ole muotoa. Jos siihen lisää energiaa, varsinkin ihmisen omaa ajatusenergiaa ja tahdonvoimaa, voi kyseinen ihminen mudostaa siitä energiasta tahtomansa muodon. Näin ihminen voi itse tehdä henkiä ja ektoplasmaa, sekä aiheuttaa erikoisia ilmiöitä.

Kummittelevat henget

Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat jotenkin sidottuja maanpäälliseen elämään, vaikka ovatkin jo fyysisesti kuolleita. Heillä on jokin ylimääräinen, Maahan sidottu energianlähde, niin etteivät he voi kokonaan päästä Valoon.

1. Kiintynyt: maanpäälliseen omaisuuteensa, ystäviinsä tai elämäänsä

2. Tehtävä: Olisi ollut vielä paljon tehtävää Maan päällä, jokin tärkeä tehtävä tai asia jäi kesken, ei ehtinyt kertoa lähimmäiselle jotain tärkeää asiaa, haluaa varoittaa jostakin, tai haluaa jatkaa keskeneräistä tehtäväänsä.

3. Kuolemanpelko: Ei olisi halunnut vielä kuolla, tai ei usko olevansa kuollut, tai olisi tahtonut olla kuolematon maanpäällä.

4. Opettaminen: Haluaa palata takaisin Maan päälle henkenä voidakseen opettaa, neuvoa, antaa ohjeita, auttaa, puhua omalla kielellisellä kielellä tai jatkaa ammattia jonkin ihmisen kautta siten, miten tietää ja osaa käyttäen apuna herkkiä ihmisiä, kuten meedioita, kielillä puhujia, henkikirjoittajia, henkiparantajia, henkilääkäreitä jne.

Ihmiset, jotka ovat olleet maanpäällisessä elämässään hyviä, esiintyvät tässä tapauksessa hyvinä, positiivisina Valon henkinä. Ihmiset, jotka ovat olleet maanpäällisessä elämässään pahoja, esiintyvät tässä tapauksessa pahoina, negatiivisina pimeyden henkinä.

— Rakkauden ja Valon terveisin Alkueräinen Tieto (Maailmankaikkeuden Tajunta, Kosminen Äly)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.