Lauantaimeditaatio

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.

Lauantaimeditaatio

helmikuun 22. 2020

(Jim kanavoi)

Olen Q’uo ja olen tämän instrumentin luona tänä hetkenä. Me tervehdimme teitä Yhden Äärettömän Luojan rakkaudessa ja valossa, jonka osia me kaikki olemme. Me kiitämme teitä jälleen kerran meidän läsnäolomme kutsumisesta teidän etsinnän piiriinne tänä iltapäivänä. Se on aina ilo meille liittyä seuraanne, koska te olette niin urhoollisia totuuden etsijöitä ja tarjoatte meille mahdollisuuden palvella teitä pyrkimällä vastaamaan teidän meille esittämiin kysymyksiinne.

Meidän tulisi muistuttaa teitä, että me emme ole äärimmäisiä auktoriteetteja. Me olemme veljiänne ja sisarianne, jotka ovat kulkeneet hieman pidemmälle samaa etsinnän polkua, jota pitkin te kuljette. Näin me pyytäisimme teiltä palvelusta, ja se on että ottakaa mitkä tahansa meidän tarjoamamme sanat ja konseptit ja käyttäkää niitä miten haluatte. Jos teidän mielestänne ne eivät ole tänä hetkenä käyttökelpoisia, jättäkää ne taaksenne ilman taka-ajatuksia. Tällä tavoin me voimme puhua teille vapaammin ja voimme kertoa teille sen mitä meillä on kerrottavana tänään. Tämän myötä kysyisimme teiltä onko teillä kysymystä jolla aloittaa?

Zachary: Tervehdys Q’uo. Haluan tietää josko voisitte antaa meille yleiskuvauksen suurista portaaleista tai initiaatioista kolmannen ja neljännen tiheyden välillä.

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Initiaation pääasialliset portaalit, niinkuin te niitä kutsutte, kolmannen ja neljännen tiheyden välillä ovat jokseenkin monimuotoiset, riippuen niistä läpi kulkevan olennon alkuperästä.

On olemassa, niille olennoille jotka ovat kolmannen tiheyden natiiveja ja jotka eivät ole sen yli kulkeneet, aloittelijaportaaleja, joissa käytetään alempia energiakeskuksia — punainen joka liittyy selviytymiseen ja seksuaaliseen lisääntymiseen — jotka jollain tavalla sallivat olennon tulla tietoiseksi sen tarpeesta osallistua oman ohjelmointinsa luomisprosessiin, ja initioida itsensä eräänlaiseen kouluun, jossa tuotetaan sisällä olevaa tietoa sen perusluonteisimmassa merkityksessä.

Oranssin säteen energiakeskus on saatavilla kolmannen tiheyden olennolle, joka toivoo tutkivansa itsensä identifioimista ja itsensä hyväksyntää perusluonteisella tavalla, jotta voisi olla intensiivinen suhde toiseen itseen, jotta voisi olla kommunikaatiota joka inspiroisi molempia liikkumaan yhä korkeammalle chakrojen tai energiakeskusten tikkaita.

Keltaisen säteen keskuksen initiaatio on se mikä sallii jokaisen yksilöllisen kolmannen tiheyden olennon, aktivoituaan punaisen ja oranssin, siirtyä arvostamaan sitä miten nuo yksittäiset energiat voidaan sekoittaa ryhmän energioihin ja laajentaa niitä muille mieli/keho/henki-komplekseille sen edistyessä inkarnaatiokuviossaan. Ryhmäenergiat ovat valmistelua korkeamman energian keskuksia varten, ja ne sallivat jokaisen etsijän tulla tietoiseksi siitä miten eräänlainen yhteistyö on mahdollinen ja tarpeellinen, jotta voitaisiin siirtyä ylemmäs ja ylemmäs energiakeskuksia pitkin, kuten ne sijaitsevat ylöspäin pyörivässä valoenergiassa.

Kun tulemme vihreän energian keskukseen, me keskitymme silloin siihen ehdottomaan rakkauteen jota jokaisella olennolla on kaikkia muita luomakunnan olentoja kohtaan, sillä tässä kohtaa olento on miniatyyriluoja, sanoisimmeko, ja tuntee Yhden Äärettömän Luojan rakkautta kaikkea luomakuntaa kohtaan. Tämä rakkaus luomakuntaa kohtaan esitetään silloin jonkinlaisen haasteen muodossa, sanoisimmeko, joka vaatii tältä olennolta penetroitumista vihreään säteeseen tai sydämen energiakeskukseen kyetäkseen rakastamaan sitä mikä tuntuu rakastamattomalta. Tämän tyypin initiaatio on sitten se mikä sallii etsijän mennä itseensä ja löytää oman itsensä sisältä ne rakastamattoman olennon ominaisuudet, jotka estävät sitä näin rakastamasta tätä olentoa.

Kun tämä on saavutettu, silloin on olemassa muuntyyppisiä initiaatioita, jotka laajentavat tätä oman itsensä ulkopuolisten asioiden rakkauteen kykenemisen peruskäsitettä, sellaista mikä ei ole ymmärrettävää, sitä mikä tuntuu vaikealta, sanoisimmeko.

Edistyessämme siniseen energiakeskukseen, tämä on ensimmäinen keskus jossa henkiset energiat virtaavat ulospäin ja olento on Luoja, joka ilmaisee itseään selkeällä kommunikaatiolla, (mm.) rehellisellä kuvauksella kokemansa katalyytin vaikutuksista, inspiroivilla viesteillä jotka sanotaan selkeästi ja jotka ovat perua siitä ykseydestä joka löytyy sydämestä. Näin sinisen säteen energiakeskus on eräänlainen haaste, joka vaatii olentoa siirtymään sen läpi löytääkseen selkeyden ja viisauden tilanteissa, jotka voivat olla sekavia tai jollain tavalla hämmentäviä, siinä mitä tulee kykyyn ymmärtää lopullinen syy kokemukselle.

Tämä on eräänlainen initiaatio, joka vaatii kokelaalta kykyä sisäistää omaan olemukseensa ominaisuus mikä tuntuu selittämättömältä; ja sitten kun tämä oman itsen varjopuoli on löytynyt itsestä, silloin hän kykenee hyväksymään sen oman olemuksen perusluonteena joka on, ja että hänellä on eräänlaista päättäväisyyttä tai sisua, joka on avuksi kenelle tahansa totuuden etsijälle heidän edistyessään polarisaation polulla.

Meidän siirtyessämme indigon säteen keskukseen, me tulemme siihen keskukseen jossa on kyky kokea muutoksia tietoisuudessa pelkästään olemalla, niin että kykenee muuttumaan siksi mitä etsii. Haaste muuttua Yhden Luojan valoksi, tai rakkaudeksi, tai ykseydeksi tarjotaan indigon säteen keskuksen kokelaalle. Tämä keskus vaatii etsijältä kykyä ottaa sisäänsä äärettömän luomakunnan ulkomaailmat, joilla ei ole rajoja, jotka ovat loppumattomia, jotka ovat äärettömiä, jotka ovat kuolemattomia, ja kyetä käyttämään näitä konsepteja niin, että itse kykenee sekä kokemaan luomakunnan äärettömyyden että oman itsen identiteetin. Tämä on haaste, joka usein tulee eri muodoissa erikseen jokaiselle kokelaalle.

Violetin säteen energiakeskuksessa huomaamme, että se on mahdollisuus etsijälle alkaa tuntea jokaisen kokemuksensa hetken pyhyys. Initiaation haasteet (tällä tasolla) tarkoittavat maallisen, tavallisen, sen mikä on normaalia ja koetaan usein ja katsoa sisään ja nähdä Yksi Ääretön Luoja asumassa jokaisen luomakunnan pienessä osassa, niin että ei ole mitään luomakunnan osaa joka ei sisältäisi Yhtä Luojaa. Tämän tyypin initiaatio saa eri muotoja; riippuu jokaisen henkilön havainnointikyvystä ja valmistelusta minkälainen initiaation muoto tulee olemaan.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Yksi lyhyt kysymys, Q’uo. Voisitteko kuvata portaalia tai initiaatiota, joka liittyy Jumalan tahdolle antautumiseen ja universumin hyväntahtoisuuteen ja yltäkylläisyyteen luottamiseen?

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Initiaatio antautumalla Yhden tahtoon on sellainen, mikä toteutetaan niin voimakkaalla tahdolla, että on vaikeaa riittävästi kuvata sitä miten se toteutetaan. Sitä motivoi ja sen initioi etsijä itse, joka on halajannut tätä yhteenliittymää suuren osan sitä mitä kutsutte ajaksi, ja joka on erilaisten henkisten ilmaisujen kautta kyennyt saavuttamaan eräänlaisen replikan tai alustavan kokemuksen tästä ykseydestä, niin että on olemassa haju siitä mitä on tulossa.

Initiaatio itsessään on sellainen, mikä voi tapahtua silmänräpäyksessä, tai pitkitetyssä meditaatiossa, tai päivittäisissä toimissa, sillä tarkkaa ajoitusta tai vaadittuja ominaisuuksia ei ole määritetty sille milloin etsijän halu on kasvanut niin suureksi, sekä alitajuisessa mielessä että päivätajuisessa mielessä.

Tämä tahto ja halu tasapainottuu uskolla siitä että sellainen tahto ja halu tulee joskus ilmentymään, kun usko on yhtä vahva kuin tahto, ja ne kulkevat yhdessä liitossa. Silloin tapahtuu näiden kahden köydenpätkän yhteen solmiutuminen, mikä vie etsijän kaikkein korkeimmille tasoille Yhden Äärettömän Luojan läsnäolon täydessä kokemisessa, jotta tämä voisi tehdä Luojan tahdon mukaisesti, kun tämä on muuttunut yhdeksi Luojan kanssa, ja tuntien tahdon johtuen näiden kahden välisestä ykseydestä, joka ei ole enää kaksi, vaan yksi.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Zachary: Onko tämä portaali juurichakran integrointi kruunuchakran energiaan?

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä on todellakin näiden kahden energiakeskuksen kombinaatio, sillä nämä kaksi yhdessä ovat ne, joiden yhdistäminen esittää ja pitää sijoillaan henkisen etsijän mielen, kehon ja hengen kokonaistasapainoa missä tahansa valmiuden tai valmistautumisen tilassa kukin sitten onkin. Täten juuren ja kruunun chakrat toimivat yhdessä eräänlaisena keskittävänä mekanismina, joka mahdollistaa tämän yhteenliittymisen prosessin tapahtua ilman että menetetään tuntoa, sanoisimmeko, itsestä pysyvästi.

Onko vielä toista kysymykstä, veljeni?

Zachary: Ei, kiitos Q’uo.

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Kysyjä: Minulla on kysymys, Q’uo. Usein meillä on unelmia ja toiveita, jotka tuntuvat olevan kauempana kuin minne me voimme päästä, johtuen rahatilanteesta tai kyvystä, mutta ne tuntuvat äärimmäisen todellisilta ja tulevan oikeasta paikasta. Onko olemassa keinoa päästä niihin käsiksi ja tehdä niistä totta, kun ne tuntuvat olevan liian vaikeita saavuttaa… liian kaukana? Onko mahdollista, että se on toinen elämä josta me uneksimme?

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Todellakin, jokaisella totuuden etsijällä on unelma. On kuva tai joukko käsitteitä, jotka ovat niinkutsuttu elämänkaavan johtotähti. Tämä johtotähti on se, mikä on siirtynyt aiempien inkarnaatioiden kokemuksista esitykseksi siitä mikä voi muuttua, olennolle nykyisessä inkarnaatiossa, eräänlaiseksi sääntöjoukoksi, jolla opittavat oppitunnit voidaan kuvata energeettisesti.

Näin tunnustellessanne niitä unelmia joista puhut, katsokaa silloin unelman sydämeen meditatiivisessa tilassa nähdäksenne mistä unelmassa oikeasti on kyse. Mitä se edustaa? Miten kirjaimellisesti voit sen ottaa? Miten symbolisesti sinun tulisi se ottaa? Käyttäkää intuitiotanne ja älyänne yhdessä luomaan eräänlainen reaktio, joka sitten mahdollisesti voi muuttua kysymykseksi, jota kysyä korkeammalta itseltä meditaatiossa tai unitilassa, johon saada vastaus.

Jos onnistutte vakuuttamaan korkeamman itsenne tarpeesta tälle informatiolle, silloin teille välitetään niinkutsuttu informaatiolataus, mikä paljastaa ne tarpeelliset askeleet, joita teidän tulee ottaa tehdäksenne sellaisista unelmista todellisuutta. Mikäli huomaatte, kuitenkin, että jonkinlainen tukos estää teitä toteuttamasta näitä tiettyjä unelmia, älkää huolestuko liiaksi, sillä sellaiset tukokset voivat näyttää teille polun unelman toteuttamiseen, joka voi esiintyä sopivana hetkenä. Jokainen asia ilmaantuu jokaiselle etsijälle soveliaana aikana, jolloin etsijä on valmis, niinkuin nyt vaikuttaisi siltä että sinä olet.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Kysyjä: Ei, kiitos paljon.

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Austin: Minulla on yksi, Q’uo. Filosofiassa ja tieteen piirissä on debattia siitä onko vapaa tahto illuusiota, ja jotkut uskovat että meillä on vain päätöksen tekemisn kokemus, ja että käyttäytyminen ja teot ja olosuhteet ovat oikeasti vain reagointia, toimintaa ja reagointia, mikä on asetettu paikoilleen universumin alussa.

Ra puhui vapaasta tahdosta ensimmäisenä vääristymänä, joten minulla on tunne, että tälle idealle saattaisi löytyä jotain totuspohjaa — että vapaa tahto on illuusio — koska se on vääristymä. Ja minulla on tunne, että tämä liittyy jotenkin siihen mistä puhuit aiemmin yksilön tahdon ja Luojan tahdon yhdistämisessä, ja toivoin että voisitko puhua siitä paradoksista, että vapaa tahto on illuusiota, vaikka meillä lopulta onkin vapaa tahto.

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Todellakin, vapaa tahto on se mille universumi on rakentunut. Sillä jokaisella Yhden Äärettömän Luojan osalla, joka on olemassa Luojan vapaan tahdon päätöksen seurauksena tuntea Itsensä, on sama Luojan vapaa tahti. Tämä mahdollistaa jokaisen olennon tekemän jokaisen valinnan äärettömässä luomakunnassa esittää jälleen yhtä tapaa Luojalle tuntea Itsensä. Kun otetaan huomioon äärettömän monen planeetan kaikki olennot äärettömässä luomakunnassa, tämä informaatio mahdollistaa Luojalle tuntea itsensä tavoilla, jotka ovat puhtaampia, moninaisempia ja voimakkaampia kuin olisi ollut mahdollista Luojalle tuntea mikäli näitä olentoja ei olisi luotu.

Jokaisella olennolla siis, sen omassa yksilökohtaisessa kokemuksessaan sen liikkuessa takaisin ykseyteen Yhden Luojan kanssa, on vapaa tahto kulkea tätä matkaa millä tahansa tavalla se haluaa: mikä tahansa uskonto, mikä tahansa filosofia, mikä tahansa ajatus, mikä tahansa tapa on mahdollinen kokeilla, sitä voi parantaa, sen voi vaihtaa toiseen, sitä voi nopeuttaa, voi levätä. On vapaa tahto jokaisessa valinnassa, jokaisena hetkenä, jokaisella olennolla. Jokainen olento voi päättää uskooko se vai ei, että sillä on vapaa tahto. Jokainen olento voi päättää, että sillä ei ole vapaata tahtoa sen omasta vapaasta tahdostaan. On ääretön määrä valintoja, joita voi tehdä. Jotkut ovat paradoksaalisia, jotkut menevät vastakarvaan tulevaa oppimista. Olento tulee oppimaan yrityksen ja erehdyksen kautta mikä mikäkin on.

Jokainen olento silloin, valitsee jokaisen liikkeen, jokaisen sanan, jokaisen ajatuksen, hetkittäin edistyvässä päivittäisten toimien kokemuksessa käyttämällä vapaata tahtoaan, sillä voi olla monia keinoja joilla mikä tahansa valinta voi tulla toteen, niin että päättää pukeutua päivää varten, valitsee vaatteet, valitsee syödä aamupalaa, valitsee syötävän ruoan, valitsee leikkiä lemmikin kanssa, kuinka kauan leikkii, valitsee ajaa autoa, valitsee reitin, valitsee mennä töihin, valitsee työpaikkansa… kaikki valinnat ovat vapaan tahdon tulosta.

Voidaan sanoa, kuitenkin, että äärimmäisessä mielessä ei ole mahdollista valita olla menemättä takaisin ykseyteen Yhden Luojan kanssa. Sillä lopulta kaikki olennot löytävät polun takaisin Yhden Äärettömän Luojan ykseyteen, jossa jokainen olento on itsessään, sillä kaikki on Yhtä Ääretöntä Luojaa. Kuitenkin tämä on tavallaan semanttisempi ongelma kuin oikea ongelma, sillä jokainen olento on luonut oman evolutionaarisen polkunsa tiettyjen Yhden Äärettömän Luojan asettamien ohjeiden rajoissa.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Joo… Tavallaan tulkitsen sen mitä sanot niin, että kaikki vapaan tahdon päätöksemme ovat itse asiassa tietyssä mielessä Luojan tahto. Joten mietin sitä, että missä kohtaa, tai missä polun aspektissa me luovumme yksilöllisestä tahdosta ja teemme Luojan tahdon mukaisesti, jos yksilöllinen tahtomme on myös Luojan tahto?

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Totuuden etsijän edistyessä etsinnän polullaan sille esitetään katalyyttiä päivittäisissä toimissa, mikä vaatii sen prosessointia jotta kokemus voitaisiin suodattaa katalyyttisestä kokemuksesta. Tämä kokemus sitten alkaa aktivoida jokaista ylösnousevaa energiakeskusta. Katalyyttia käytettäessä korkeampiin ja korkeampiin energiakeskuksiin on mahdollisuus sydänkeskukseen päästäessä alkaa, sanoisimmeko, ponnahtaa korkeampiin keskuksiin tavalla, joka sallii päästä yhteyteen indigon säteen energiakeskuksen kautta älykkääseen äärettömyyteen.

Tämä älykäs äärettömyys on Yksi Ääretön Luoja. Tämä Luoja lepää kaikessa luomakunnassa, jokaisessa olennossa, jokaisessa etsijässä, jokaisessa hetkessä, ja kuitenkaan suurin osa etsijöistä ei kykene löytämään sitä ennen tiettyä aikaa, sanoisimmeko, joka on tullut jolloin riittävästi kokemusta on kerätty siirtää olento indigoon säteeseen ja siitä sitten violetin säteen energiakeskuksiin.

Tämä kontakti älykkään äärettömyyden kanssa muuttuu sellaiseksi, joka sulauttaa mikro- ja makrokosmoksen, etsijän Yhteen, mitä etsijä on aina ollut aikojen alusta saakka. Näin täsä kohtaa olennon yksilöllinen tahto, vaikka se on edelleen saatavilla potentiaalina tai mahdollisuutena, antautuu Yhden Äärettömän Luojan tahdolle, niin että olento silloin alkaa suorittaa päivittäisiä askareitaan Yhden Äärettömän Luojan astiana tai kulkuvälineenä, tehden Isän työtä, sanoisimmeko, ollen tietoinen tarpeesta levittää Yhden rakkautta ja valoa ympärilleen.

Tämä on sen tyyppinen valaistuminen, mikä on harvinaisin planeetallanne, vaikka yhä useampi olento saavuttaa sen tänä aikana. Jeesuksena tunnettu kykeni saavuttamaan sen elinaikanaan, niinkuin tiedätte, siirtymään tämän tyypin olemassaoloon, jossa hän kykeni sanomaan ”Minä ja Isä olemme yhtä. Ja joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.” Näin tässä kohtaa yksilöllinen tietoisuus voidaan asettaa syrjään, sanoisimmeko, ja korvata suuremmalla tietoisuudella, jolla on paikkansa kaiken erilliseltä näyttävän yhtenäistämisessä, kaiken haavoittuneelta näyttävän parantamisessa, kaiken rikkinäiseltä näyttävän tekemisessä ehjäksi.

Onko vielä toista kysymystä, veljeni?

Austin: Ei, paljon kiitoksia.

Q’uo: Minä olen Q’uo ja me kiitämme sinua, veljeni. Onko vielä toista kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Minulla on kysymys, Q’uo. Lääkekasveja käytetään usein parantamiseen ja evoluutioon. Ilmeisesti jotkut lääkekasvit ovat Jumalan aspektien avataroja. Esimerkiksi ayahuasca tuntuu olevan avatara jumalallisesta äidistä tai jumalallisesta feminiinisyydestä. Voitko kommentoida tuota?

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. On todellakin olemassa erilaisia kasviolentoja pallollanne, joille on annettu eri Yhden Äärettömän Luojan ominaisuuksia, olivat ne sitten maskuliinisia tai feminiinisiä, olivat ne sitten korkeampia tai matalampia, useita tai yksi. Nämä ominaisuudet ovat sitten saatavilla eräänlaisena merkkinä tai oppaana etsijälle niin, että etsijä voi — syömällä näitä kasveja asianmukaisella asenteella ja tahtotilalla ja sekoittamalla omaa uskoaan ja tahtoaan — kyetä kokemaan oman tietoisuutensa laajentumisen, johon kuuluu tämän kasvin ominaisuuksia, sillä se edustaa jotain Yhden Äärettömän Luojan ominaisuutta.

Näitä kasveja löytyy ympäri planeettaanne, ja useimmissa tapauksissa (ja useimmissa maissa) niitä pidetään laittomina tai vaarallisina, koska niiden vaikutuksia ihmisaivoihin ja mieleen ei ymmärretä selvästi normaalissa yhteiskunnassa. Tämän tyyppinen ajattelu tai oleminen on uhka useimmille sellaisille olennoille, joilla ei ole, sanoisimmeko, henkistä taipumusta etsiä selityksiä olemassaololleen planeetalla, muuta kuin että pitää olla työpaikka, saada jostain elantonsa, elättää perhettä, mennä eteenpäin.

Kuitenkin nämä kasvit ovat eri shamaanien ja alkuperäisasukkaiden tiedossa, alkuperäiskansojen ympäri maailmaa, olevan polkuja kohti Yhtä Luojaa, jotka valaisevat Luojan luonnetta niitä syöneen kulkiessa matkaansa. Sellaisista kokemuksista voi saada paljon informaatiota ja inspiraatiota, niinkuin te hyvin tiedätte.

Onko viimeistä kysymystä tähän hetkeen?

Zachary: Ei, kiitos Q’uo.

Kysyjä: Minulla on kysymys, Q’uo. Miksi haluatte puhua meille? Miksi haluatte auttaa meitä?

Q’uo: Minä olen Q’uo, ja tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Ja me sanomme ”veljeni” varsin vakavasti, koska monet täällä ovat veljiämme ja sisariamme, meidän samoilta kotiplaneetoiltamme tänä aikana teidän Maapallollanne, palvelemassa planeetan kansaa (joka) yrittää parhaansa valmistuakseen neljänteen rakkauden ja ymmärryksen tiheyteen. Me olemme sitoutuneet auttamaan niitä olentoja, jotka ovat myös Surun Veljiä ja Sisaria, niinkuin mekin, ja niinkuin suurin osa tässä piirissä on, jotka ovat ottaneet kunnian ja velvollisuuden ulottaa oman palvelunsa inkarnoitumalla Maa-planeetalle, käymällä läpi saman unohdusprosessin jonka jokainen olento käy läpi tällä planeetalla, niin että hän ei tiedä aivan tasan tarkkaan sitä miksi hän on täällä, tai mitä hänen tulisi tehdä.

Näin, kun me löydämme olentoja kokoontuneena piiriin niinkuin tämä, ja jotka ovat halukkaita pyytämään meitä liittymään heihin, me iloitsemme mahdollisuudesta tehdä niin, sillä me monasti liitymme yhteen omien kotiplaneettojemme asukkien kanssa. Sillä meitä on monia Maa-planeetalla tänä aikana, ja monia muita toisilta planeetoilta korkeammista tiheyksistä jotka ovat Maapallolla tänä aikana, pyrkien auttamaan sadonkorjuussa, mikä on vaikea sadonkorjuu… vaika koska on niin paljon vihaa ja erillisyyttä planeetallanne tänä aikana.

Joten me kiitämme jokaista teistä läsnäolomme kutsumisesta, niin että me voimme tehdä sitä mitä me kovasti rakastamme tehdä, kertoa omille veljillemme ja sisarillemme rakkaudesta ja valosta, mitä te niin päättäväisesti etsitte ja jossa te niin täysin lepäätte. Ja me toivomme teille kaikkea hyvää tällä etsinnän matkalla, sillä te olette uljaita sotureita henkisessä mielessä.

Tämä on vaikea illuusio asua. On vaikeaa nähdä Yksi Luoja jokaisessa illuusion osassa. On vaikeaa nähdä rakkaus, joka on luonut yhden äärettömän luomakunnan. On vaikeaa nähdä valo, josta koko luomakunta on tehty. Ja kuitenkin kaikki nämä asiat ovat totta. Ja me tulemme kertomaan niistä teille, niin että voitte käyttää niitä vitsananne ja sauvananne teidän vaeltaessa pimeässä laaksossa Maapallollanne tänä aikana.

Se on kulku jota te jatkatte kunnes neljännen tiheyden valo paistaa kirkkaasti jokaisen päällä planeetallanne, ja jokaisella olennolla on mahdollisuus siirtyä harmoniaan ja ykseyteen tuon Yhden Äärettömän Luojan valon, rakkauden ja voiman kanssa. Siinä rakkaudessa, valossa ja voimassa me jätämme tämän instrumentin ja tämän ryhmän, kiittäen jokaista teistä niinkuin aina meidän läsnäolomme kutsumisesta. On ollut kunnia olla teidän kaikkien luona. Me jätämme teidät nyt. Me olemme Q’uo. Adonai, vasu borragus.

Artikkelin julkaissut L/L Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.