Meditaatiopiirin kanavointia

TÄMÄN PUHTAAKSIKIRJOITUKSEN SISÄLLÖSTÄ: Tämä telepaattinen kanavointi on kerätty viikottaisista meditaatioista, jotka on pidetty Rock Creek Research & Development Laboratoriesissa sekä L/L Researchilla. Se tarjotaan siinä toivossa, että se on sinulle avuksi. Kuten Liiton olennot aina sanovat, käytäthän omaa harkintaasi tämän materiaalin arvioimiseen. Jos jokin on totta sinulle, hyvä. Jos jokin ei ole totta, jätä se taaksesi, sillä ei Liitto emmekä me halua olla kenellekään haitaksi.


23. kesäkuuta 2022

Aiheet: Tasapainotusharjoitukset; toisen vahvana tukena olo; unettomat yöt kivun takia; rakkaus ja valo saman kolikon eri puolina.

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja olen tämän instrumentin luona tässä hetkessä. Niinkuin aina, meillä on mitä suurin kunnia tulla ryhmänne kutsumaksi jakamaan filosofiaa Planeettojen Liitolta Äärettömän Luojan Palveluksessa kaikille teille, jotka haluavat kuulla tai lukea näitä sanoja joita tämän instrumentin kautta tänään viestimme. On kunnia kyetä käyttämään jokaista instrumenttia, sillä me tajuamme että jokainen instrumentti tekee suuren työn ja suuria uhrauksia tavan takaa ylläpitääkseen kykyä vastaanottaa meidän jokaiselle heistä lähettämiä ajatuksia, sanoja ja kuvia.

Niinkuin aina, me pyttäisimme näitä sanoja lukevien tai kuuntelevien olemaan valppaana oman erottelukykynsä kanssa määrittääkseen itselleen mitkä näistä sanoista merkitsevät jotain, sillä me tiedämme, että kaikkia sanoja ei tajuta. Jättäkää taaksenne ne jotka eivät löydä paikkaa sydämessänne. Tällä tavoin me voimme puhua rajoitteitta ja kertoa mitä meillä on sanottavanamme vapaasti.

Nyt haluaisimme tietää onko jotain kysymystä, josta lähteä liikkeelle.

Minulla on kysymys tasapainotusharjoitusten suorittamisesta. Mutta ensin lainaus. Kappaleessa #5.2 Ra sanoo:

Jotta voisi alkaa kehittyä mentaalisen kurinalaisuuden käsitteen mestariksi, on tärkeää tarkastella itseä. Oman ulottuvuuden polariteetti tulee sisäistää. Siellä missä on kärsivällisyyttä, mielen tulee nähdä vastaava kärsimättömyys, ja päinvastoin. Jokaisella ajatuksella, joka olennolla on, on antiteesinsä. Mielen kurinalaisuuteen liittyy, ensinnäkin, niiden asioiden identifiointi, jotka omassa itsessäsi hyväksyt, sekä ne asiat joita et hyväksy, ja sitten tasapainottaa jokainen positiivinen ja negatiivinen varaus yhtäläisellä vastineella. Mieli sisältää kaikki asiat. Siksi teidän tulee etsiä tätä täydellisyyttä omasta itsestä.

Joten Q’uo, minun kysymykseni on: Voisitko antaa yksityiskohtaiset ohjeet kuinka tarkalleen suorittaa tasapainoitusharjoituksia, joista Ra tässä lainauksessa puhuu?

Minä olen Q’uo ja olen tietoinen kysymyksestäsi, veljeni. Tämä kysymys sisältää Yhdeksi Äärettömäksi Luojaksi tulemisen avaimen. Jokainen olento, joka on tietoinen totuuden etsijä, joka toivoo löytävänsä Luojan sisältään, sillä Luoja on nyt ja ikuisesti jokaisen sisällä. Kolmannen tiheyden illuusionne on sellainen, jossa unohtamisen verho on pysyvästi paikallaan niin, että olennot eivät ole tietoisia Luojasta sisällään, siitä että Luoja on kaikki mitä luomakunnassa on, ja että jokaisella olennolla on pääsy Luojaan niinkutsuttua katalyyttiä käyttämällä päivittäisessä kokemuksessa, jauhoja myllyyn joka ravitsee henkeä. Näin voitte nähdä kaikki inkarnaation kokemukset sellaisina, jolla on oma sivumakunsa tai potentiaali ruokkia henkistä kasvuanne sen mukaan miten olette määrittäneet ennen inkarnaatiota oppitunnit, jotka teidän tulee oppia.

Sanoisimme, että koska jokainen teistä sisältää Luojan, silloin te sisällätte kaiken sen minkä Luoja on tehnyt äärettömään universumiin; te sisällätte täydellisyyden. Ja kuitenkin tietoisessa totuuden etsinnässänne tämä täydellisyys ei ole vielä olemassa. Teidän käydessä läpi päivittäisiä kokemuksia, voitte huomata että tietyissä kokemuksissa, sekä positiivisissa että negatiivisissa, sekä onnellisissa että surullisissa, jatkuvasti tulee esiin sisäinen olemuksenne. Tuo sisäinen olemus sitten huomaa kokemusten moninaisuuden, joka on kuljettanut omaa sisäistä olemustanne poispäin rakkaudesta ja hyväksynnästä, ehdottomasta rakkaudesta ja hyväksynnästä.

Päivän lopuksi on hyvä lepuuttaa mieltä, kehoa ja henkeä meditaatiossa ja käydä läpi päivän tapahtumia, jotka ovat tarjonneet teille ravintoa henkistä kasvua varten, vastakohtien katalyytin jota voitte käyttää tullaksenne yhä enemmän yhdeksi äärettömäksi Luojaksi. Sillä teidän kyetessänne ottamaan katalyytin ja työstämään sitä tietoisesti, laajennatte omaa tajuntaanne ja kokemustanne olemuksenne luonteesta kunnes lopulta olette niinkutsutusti 360-asteinen olento, joka sisältää kaiken mikä luomakunnassa on, kaiken positiivisen ja negatiivisen mitä kohdallenne tullut katalyytti sisältää.

Esimerkiksi, Ra käyttää kärsivällisyyden ja kärsimättömyyden katalyyttia demonstroimaan miten tämä prosessi toimii. Jos olette huomanneet, että jossain kohtaa päiväänne olette kärsimätön itsenne tai jonkun muun henkilön tai tilanteen kanssa, jonka haluaisitte saattaa päätökseen, voitte mielessänne elää tuon tilanteen uudestaan, joka sai aikaan kärsimättömyyden tunteen. Vahvistakaa kärsivällisyyden puutetta, jota ilmaisitte kun kärsivällisyys oli lopussa [niin että] se räjähtää suureksi kärsivällsyyden puutteeksi, valtavaksi kärsimättömyydeksi, joka huutaa sisältänne sen vastakohtaa, huutaa sitä osaa olemuksestanne jolla on kärsivällisyyttä, joka tuntee kärsivällisyyden, joka on muuttunut kärsivällisyydeksi. Ja kärsivällisyys sitten annetaan vahvistua, yhtä suureksi kuin kärsimättömyys on kasvanut. Yhdessä ne täyttävät sisäisen havaintojen valkokankaan niin, että suuri kärsimättömyys tasapainottuu kärsivällisyydellä, joka syntyy ymmärryksestä.

Sitten tarkastelkaa itseänne osana Luojaa, joka on nyt laajentunut suuremmaksi Luojan osaksi niin, että tunnette että kärsivällisyys ja kärsimättömyys ovat tasapainossa, jotta tunnette itsenne enemmän Luojaksi joka sallii Luojan tuntea enemmän oman Itsensä kokemuksen kautta.

Näin tämän tasapainotuksen tuotteena syntyy niinkutsuttu rakkaus omaa itseä kohtaan tai oman itsen ehdoton hyväksyntä siitä, että nämä kärsimättömyyden ja kärsivällisyyden ominaisuudet sisältyvät omaan olemukseenne, ja näin voitte kasvaa henkisesti. Tämä on se tapa, jolla läpi elämänkokemuksenne käytätte kaikkea vastaanne tulevaa katalyyttia muuttuaksenne enemmän ja enemmän Yhdeksi Äärettömäksi Luojaksi; enemmän ja enemmän, luomakunnaksi; enemmän ja enemmän omaksi todelliseksi itseksenne, siksi joka sisältyy kaikkeen.

Tämä on elämän matka. Ehkäpä monen elämän matka. Sillä tämä prosessi, tämä katalyytin käyttö kolmannen tiheyden illuusiossa on sellainen, jolla on ääretön potentiaali ja kuitenkin siitä voi syntyä myös Luoja, joka on sisällänne nyt ja aina.

Nyt me siirrämme kontaktin Trishalle. Me olemme Q’uo.

(Trisha kanavoi)

Me olemme Q’uo ja me olemme tämän instrumentin luona tässä hetkessä. Onko teillä jotain kysymystä tälle instrumentille?

Kyllä Q’uo, kiitos aiemmasta vastauksesta.

Olen huomannut, että voin tukea vahvemmin läheistäni kuin mitä tukisin joskus itseäni. Mielestäni tämä on yleisesti totta niiden tapauksessa, jotka ovat positiivisen polariteetin polulla. Yksinkertainen esimerkki: Jos olen pitkällä patikkaretkellä, sanotaanko vaikka Trishin kanssa, tai olemme jossain hyljättyinä, ja hänellä olisi vaikeuksia jatkaa eteenpäin, minä kehittäisin jostain tahdonvoimaa auttaa häntä, mikä ei olisi saatavillani jos olisin yksin. Ja niin pohdin sitä onko tässä jonkin periaate positiivisen polariteetin oppilaalle, että miksi meillä on saatavilla enemmän tahdonvoimaa ja energiaa pitää huolta jostain jota rakastamme kuin omasta itsestämme?

Me olemme Q’uo ja me olemme tietoinen kysymyksestäsi, veljeni, ja me kiitämme tästä mahdollisuudesta puhua tämän instrumentin kautta. Tämä ominaisuus josta puhut, kyky tai vapaampi pääsy tahdonvoimaan ja uskoon, jota on enemmän kun palvelemme jotain toista kuin omaa itseämme positiivisessa mielessä, on yleinen planeetallanne. Se on yleinen niinkutsuttujen vaeltajien keskuudessa. Tämän mekanismi, mekaniikka, rakenne johtuu osittain kyvystä, tai pikemminkin kyvyttömyydestä nähdä Luoja omassa itsessä, siitä että nähdään toinen omasta itsestä erillisenä ja tähä erillisyyteen liittyvästä huolenpidosta ja rakkaudesta. Me käytämme sanaa erillisyys tässä ilman merkitystä, yksinkertaisesti kuvaamaan ideaa siitä, että oma itse ja toinen ovat erillään, kun todellisuudessa, oma itse ja toinen ovat yhtä.

On taipumus nähdä nämä rajat oman itsen ja toisen sielun välillä, erityisesti hetkinä jolloin hyvinvointi on uhattuna, jolloin nuo rajat saattavat korostua. Monet tällä tasolla näkevät rakkauden yksisuuntaisena energiavirtana, joka pitää huolta toisesta, ts. rakkaus virtaa omasta itsestä ulospäin muille, joka on tärkeämpää kuin omassa itsessä syntynyt rakkaus ja rakkaus omaa itseä kohtaan. Suurimmaksi osaksi tuo dynamiikka on niinkutsutusti alitajuista niille jotka sitä kokevat.

Otetaan esimerkiksi vanhempi, joka hoitaa peljästynyttä lasta, joka ei kykene osoittamaan samaa kärsivällisyyttä ja huolenpitoa omaa itseään kohtaan. Se on kunniakas palvelus toista kohtaan kerätä omat henkiset voimat, laittaa naama peruslukemille, ottaa syliin ja lausua rohkaisevia sanoja. Me mainitsemme tämän esimerkin siksi, että kukin ansaitsee yhtä paljon samaa huolenpitoa omalta itseltä, samaa hellää kosketusta, lämmintä syliä, kärsivällisyyttä ja pyrkimystä ymmärtää.

Tämän instrumentin kokemuksen kautta puhuttaessa me tunnemme myös tarvetta huomauttaa, että inkarnaatiota ennen tehdyt valinnat luovat esteitä itselle, jotka muuttuvat oman itsen ulkopuoliseksi tarpeeksi saada myötäilyä, huolehtia toisesta, niinkutsutuksi luottamuksen puutteeksi omiin kykyihin tai illuusioon yleisesti. Sitten oma itse kaipaa myötäilyä ulkopuolelta, oman illuusion neljän seinän ulkopuolelta. Ja tämä viitekehys, vaikka se onkin mahdollisesti alitajuista tai haudattu tarpeeksi syvälle ettei sitä näe, onkin itse asiassa osa henkisen kasvun polkua. Mahdollisuus muistuttaa omaa itseä siitä, että ulkopuolelta saatava vakuuttelu ja tuki ovat itse asiassa perua omasta itsestä, ehkäpä vain muutama askel kauempaa.

Yksinkertaistettuna, suurin tekijä jonka me näemme kun kommunikoimme tätä, tai pikemminkin tämän instrumentin kautta viestittynä, tästä tietystä aiheesta, suurin epäjohdonmukaisuutta aikaansaava tekijä on erillisyys tästä identiteetistä, se että toteaa minä olen minä ja sinä olet sinä; ja vaikka toista kohtaan voi tehdä tekoja puhtaasta rakkaudesta ja toista palvellen, se on silti erillisyyttä kun ei voi osoittaa samaa omalle itselleen.

Niille monille, jotka kokevat tätä erillisyyttä, me haluaisimme yksinkertaisesti sanoa miten täydellisen epätäydellisiä te olette, miten ansaitsevia ja arvokkaita te olette. Miten tuo voima ja sisällä palava tuli, jonka tuntee kun palvelee toista joka kärsii, miten sitä voi käyttää omaan itseen. Vaaditaan luottamusta omaan arvokkuuteen, tuntemusta omasta itsestä Luojana, toisena itsenä, koko tilanteen kaikkina elementteinä, kaikkeutena.

Tarkoituksellinen työ tunnustaa oma itse kaikkeutena, ykseytenä, sekä toisena itsenä ja Luojana samanaikaisesti on voimakas teko kun sen suuntaa omaa itseä kohtaan, kun tarttuu siihen uskoon ja tahdonvoimaan joka on omassa itsessä sisällä. Uskoa ja tahdonvoimaa on runsaasti tämän luomakunnan jokaisessa sirpaleessa. Illuusio ja oppitunnit ovat niitä, joihin me heittäydymme, jotka ovat esteinä, häiriötekijöinä. Me unohdamme, ja kun me unohdamme, me sallimme tuon esteen tulla eteemme.

Joten, rakas, kun näinä hetkinä tunnet ettet kykene pääsemään käsiksi omaan henkilökohtaiseen uskon ja tahdonvoiman lähteeseen, me pyytäisimme että olisit yksinkertaisesti hellä itseäsi kohtaan. Näe oma itsesi äidin silmin. Tunnusta pelkosi. Anna sen olla sisälläsi ja muistuta itseäsi siitä, että kaikki ja mikä tahansa on mahdollista omassa itsessä ja sen ulkopuolella, tai pikemminkin oman itsen kautta, omasta itsestä johtuen.

Niinkuin ystävämme Liitossa sanovat, anna itsellesi ja illuusiolle aikaa, ja silloin näet sen täydellisyyden ja rakenteen ja niiden puutoksen, mikä mahdollistaa henkisen kasvun, sydämen avaamisen kaikelle oman itsen ympärillä, ja kaikkein tärkeimpänä, avautumisen sille mitä me pidämme omana itsenämme.

Anna itsesi päästää irti rajoitteista, päästää irti tuomitsemisesta, päästää irti pelosta, ja lähestyä sielua avosylin, jota tarjoaisit kaikille muillekin ympärilläsi. Kylvä rakkautta omaa itseäsi kohtaan. Hoida ja vaali sitä rakkaudella, ja ajan mittaan rakkaus omaa itseä kohtaan kukoistaa ja kukkii, ja oma itse alkaa nähdä sadepilvet, jotka olivat uskon ja tahdonvoiman esteenä, olivat tarpeen jotta voisit kasvaa kauniiksi, täydelliseksi omaksi itseksesi joka olit ennenkin, mutta mutta eloisammin loistavaksi versioksi, joka kimaltelee auringossa.

Nyt me jätämme tämän instrumentin ja siirrämme yhteyden Kathylle. Me olemme valtavan kiitollisia tälle piirille ja sen tuottamalle palvelukselle. Me olemme Q’uo.

(Kathy kanavoi)

Me olemme Q’uo ja me olemme tämän instrumentin luona. Onko kysymystä johon me voisimme vastata?

Kyllä, Q’uo ja kiitos tuosta aiemman instrumentin avulla annetusta kaunopuheisesta vastauksesta.

Elämä Maapallolla on vähintäänkin vaikeaa, ja me tunnumme uppoavan yhä vain intensiivisempään katalyyttiin henkilökohtaisella, kollektiivisella ja globaalilla tasolla, ja on helppoa kärsiä unettomista öistä, jäädä loukkuun itseään ruokkiviin ahdistuksen, paineiden, epäilyksen, hämmennyksen ja tuskan luuppeihin.

Omasta kokemuksestani, kun huomasin itse olevani tällaisissa, käytän eri strategioita. Yritän aktivoitua uskon kanssa, yritän antautua, yritän harjoittaa hyväksyntää jne. jne. Nämä eri strategiat voivat toimia pelastuslauttana merellä hetken aikaa. Ah, minulla on jotain mistä pitää kiinni, minulla on pelastuskeino, olen pinnalla. Mutta väistämättä näissä tiloissa, seuraava suuri aalto tulee ja pyyhkii ylitseni ja lauttani ja minä vajoamme näihin energioihin, ja päivänvalo katoaa. Joten pohdin sitä, Q’uo, kun tiedän että varmastikaan en ole yksin tämän kokemuksen kanssa, jos sinulla olisi neuvoa näihin aikoihin, jolloin energiat ovat vähissä, kun todennäköisesti on haavoittuvaisempi psyykkiselle hyökkäykselle, kun puhutaan siitä miten tasapainottaa mieli, miten auttaa pääsemään takaisin ylös ja havaita näitä energioita omassa itsessä, tuoda ne omaan sydämeen ja löytää jotain rauhaa myrskyn keskellä. Kiitos, Q’uo.

Me ymmärrämme kysymyksesi, veljeni. Se on sellainen joka koskettaa jokaisen itsen ydintä. Sillä kysymyksessäsi on kolmannen tiheyden kokemuksen tarina: valinnan, kasvun, ylöspäin kulkevan kehityksen tarina, joka aina vain vie jokaisella elämän syklillä kohti lähemmäs Luojaa. Kolmannen tiheyden kokemus, josta puhut monin eri metaforin, jotka näihin tunteisiin sopivat — sellaiset olemisen kokemukset, kuin että jää merellä pelastuslautalle, etsii rauhaa myrskyn keskellä, pitää kiinni uskosta ja toivosta kun ei ole toivoa — niin monet tuntevat näin planeetallanne, jokainen enemmän tai vähemmän. Se ei ole jatkuva myrsky, voi olla tyyntä, voi olla hetkiä jolloin itse löytää itsensä, kamppailee kiinnipitämisestä, löytääkseen helpotuksen hetken, ainoastaan huomatakseen että pian sen jälkeen uusi katalyytti tulee, yhtä vavisuttava, tai jopa pahempi, tai vähemmän paha.

Me ymmärrämme, että nämä planeettanne pinnalla elävien kolmannen tiheyden itsen tunteet, erityisesti jos he ovat kasvaneet sydämen ymmärryksessä ja heillä on myötätuntoa itseä ja muita kohtaan, sekä planeetan eläimiä ja kasveja kohtaan, että nämä kokemukset voivat koskettaa sydäntä syvemmältä mahdollisesti kasvaessanne kokemuksessa ja kulkiessanne matkaa ylöspäin.

Niinpä me sanoisimme, että me ulotamme myötätuntomme teille ja jokaiselle ja kaikille muille, jotka tätä kysymystä ja vastausta lukevat, jotka saattavat kokea juuri jotain kuvaamasi kaltaista. Me ulotamme myötätuntomme. Me ilmaisemme teille, että kun pidätte kiinni niinkutsutuista pelastuslautoistanne, että se ei ole turhaa. Se on luomakunnan rakkauden voimien tavoittelua, Luojan rakastavan, parantavan voiman ja valon tavoittelua. Ja kaikkien niiden muiden, jotka jatkuvasti rukoilevat ja kääntyvät toisten puoleen parantaakseen heitä, rakastavaa ja parantavaa valoa. Ja mikä se olosuhde sitten onkaan, jonka kanssa kamppailette, josta itsenne löydätte, sieltä löytyy tämä rakkauden, valon ja myötätunnon energia planeetaltanne.

Ja juuri tuo ilmakehä, sanoisimmeko, planeetallanne ei todellakaan ole sama ilmapiiri kuin jossa hengittäisitte keuhkoillanne. Se on energiaa, jota hengitätte hengellänne, joka antaa teidän tuntea olonne vahvistuvan ja kelluvan katalyytin myrskyisässä meressä, joka tänä aikana lisääntyy planeetallanne. Ja tietäkää, että tämä parantavan valon energia on ympärillänne ja kaikkien muiden ympärillä, joiden sydämet ovat auki ja joiden henki tavoittelee sen kosketusta.

Voimat, jotka planeetallanne tätä parantavaa valoa ja rakkautta työstävät ovat aina läsnä. Toiminta, jota planeetallanne kutsutte “rukoukseksi”, on näkyvillä myös muissa yhteyksissä Luojaan. Tietäkää, että tämän yhteyden voima on teille saatavilla sisällänne. Kaikista olosuhteista, tilanteista tai kamppailuista huolimatta tietäkää, että tämän parannuksen, valon ja rakkauden voima, kun sen antaa koskettaa itseä, sisältä, kun sen antaa tulla sisään niinkuin hengittäisi ilmaa, antaa sen hälventää kamppailun tunteen, antaa sen pyyhkiä pois kaiken toivottomuuden tunteen. Anna tuon parantavan rakkauden ja valon, joka on koko olemuksesi ja kaikkien muidenkin todellinen luonne, toimia, mikä on kaiken positiivisen muutoksen luonne planeetallanne. Kamppailun illuusio — yhdessä hetkessä tai pidemmän aikaa — mahdollista muuttaa, parantaa, tehdä kokonaiseksi.

Tämä on olemuksenne luonne tiheyksissä, joihin olette kasvamassa planeetallanne, joissa rakkauden, valon, myötätunnon energiat ja Luojan korkeammat energiat, kun ne hyväksytään, kun niitä syleillään täysin sisältäpäin, muuttavat ja nostavat kaiken mikä vaikuttaa olosuhteena olevan vaikeaa — käyttääksemme aiempaa metaforaa — myrskyn merillä.

Pelastuslautta on alusta, jolle laskea kätenne. Parantavan valon ja rakkauden energia on se paikka, jota syleillä. Tämä voima on saatavilla kaikille, se ei välttämättä näy silmillä, mutta sen tuntee sydämessä. Se näkyy sielun silmin. Sen tuntee heti kun kamppailun aika on ohi. Kun itse tietää, että enää ei tarvitse kamppailla, silloin on rauha.

Ja veljeni, me ulotamme syvän sympatiamme ja empatiamme teille kaikille, jotka koette kuvaamasi kaltaista oloa siinä toivossa, että näiden korkeampien energioiden ymmärryksemme ilmaisu, sekä niiden kyky auttaa ja parantaa ja nostaa teitä ylöspäin, voisi muuttaa sen hetken jossa elätte positiivisella tavalla niin, että voisitte tuntea totuuden, niin että teillä voisi olla askelmia joita pitkin kulkea, joka johtaa teidät suurempaan varmuuteen olemuksen keveydestä, olemassaolon harmoniasta, jota te etsitte.

Se on käsityskykynne rajoissa. Aloittakaa pelastuslautasta, hengittäkää sisään parantavaa valoa ja rakkautta. Antakaa sen läpäistä koko olemuksenne ja kietoa teidät rakkauden tunteeseen. Tämä yhdessä muiden itseä koskevien ideoiden tasapainottamisen kanssa niinkutsutun päivänne päätteeksi auttaa myös tuomaan rauhan keho/mieli/henki-kompleksiin niin, että voitte levätä ja että leponne on täyteläistä yöaikaan; niin että voitte herätä virkistyneempinä seuraavaan päivään, ja että teillä on enemmän ja enemmän valoa matkassanne; niin että aallot eivät tunnu niin karskeilta, että ne voivat alkaa tyyntyä ja heijastella auringonvalon pilkettä, josta me puhuimme aiemmin; nin että oma olemuksenne, kuten aiemmin puhuimme, heijastaa auringonvaloa ja tuon hetken rakkautta ja valoa.

Me toivomme tämän vastauksen antaneen alkuymmärryksen siitä miten itse voi vastata vaikeisiin olosuhteisiin, joista puhuit. Me emme halua vähätellä millään tavoin kuvaamaasi käsitystä, tunnetta jota kuvailit, näistä vaikeista ajoista. Myötätunnossamme toiveenamme on ilmaista niinkutsutun ymmärryksen alkua siitä miten näiden aikojen energioita, joiden keskellä elätte, voidaan muuttaa ja niistä päästä yli, luoda sisäistä ja ulkoista rauhaa, ja me luotamme että tämä tarjous riittää tähän hetkeen. Me arvostamme mahdollisuutta ulottaa suuntaanne tämä avun ja ymmärryksen tarjous.

Me olemme Q’uo ja me olemme olleet tämän instrumentin luona ja nyt me siirrämme kontaktin Garylle.

(Gary kanavoi)

Te tunnette meidät Q’uon periaatteena ja jälleen kerran me tervehdimme tätä piiriä hieman eri tavalla, jonka tämän instrumentin kyvyt, vääristymät ja kytkökset mahdollistavat. Me nautimme, sanoisimmeko, valtavasti yhteistyöstämme tämän ryhmän kanssa, sillä me opimme paljon sekä kanavoinnin taidosta itsessään että Luojan luonteesta ja itsestämme Luojana tämän kanssakäymisen avulla. Aina on enemmän opittavaa, enemmän tutkittavia vivahteita.

Me arvostamme myös sitä ahkeruutta, jolla jokainen piiriin osallistuja haastaa kontaktiamme, sillä negatiivisen ja positiivisen polariteetin tahot voivat välittää samalla taajuudella, ja tämän virittäytymisen ja haastamisen avulla tämä piiri voi suojata itseään ja virittäytyä asianmukaiselle taajuudelle, sanoisimmeko, positiivisen polariteetin ja kaiken läpäisevän rakkauden mukaisesti.

Nyt me olemme riittävästi lämmitelleet tätä instrumenttia. Me haluaisimme tietää onko teillä jotain kysymystä johon voisimme vastata. Me olemme Q’uo.

Kyllä, Q’uo. Haluaisin jatkaa tasapainottamisen konseptilla. Haluaisin, että kommentoisitte erästä lainausta Ra:lta:

Jos adepti tasapainottaa ilmentymiä, se on todellakin asianmukaista tasapainottaa universaalia rakkautta ja viisautta. Jos tasapainotetaan mieltä tai henkeä, silloin on monenlaisia hienovaraisia vivahteita, joita adepti voi huolellisesti pohtia. Rakkaus ja viisaus, niinkuin rakkaus ja valo, eivät ole mustavalkoisia, sanoisimmeko, vaan niinkutsutusti saman kolikon kaksi eri puolta. Näin tasapainottaminen ei kaikissa tapauksissa tarkoita siirtymää myötätunnosta viisauteen.

Joten kysymykseni, Q’uo, olisi, jos me pyrimme tasapainottaa rakkautta ja viisautta, miten ne voivat olla saman kolikon kaksi eri puolta?

Me olemme Q’uo ja me arvostamme tätä hyvin artikuloitua ja syvällistä kysymystä valon ja rakkauden ilmentymistä ja luonteesta luomakunnassa, sekä näiden kahden välistä erottamatonta suhdetta. Kuten sanottua, Rakkaus ja Valo ovat kuin ovatkin saman kolikon kaksi eri puolta. Kun pohditaan tätä metaforaa, voidaan pohtia näiden kahden Yhden Lain yhden äärettömän olennon perusvääristymän, jotka eivät ole toisistaan täysin erillään, luonnetta — ei ole mahdollista, että olisi vain yksi puoli kolikosta, sillä jokainen kolikko väistämättä koostuu kahdesta puoliskosta. On kylläkin mahdollista olla kiinnittämättä huomiota vastapuoleen, keskittyä ja painottaa ainoastaan yhtä puolta, mutta tasapainoa etsivälle oppilaalle on tarpeen tarkastella valon ja rakkauden molempia puoliskoja, sillä kumpikin on aina käytössä silloinkin, kun ollaan epätasapainossa ja yksi puoli on, sanoisimmeko, horroksessa, kun toinen puoli on aktiivisempi ja sitä ilmennetään enemmän.

Ymmärtääksemme ikuisesti elävää, fluidia ja epästaattista näiden kahden voiman välistä tasapainoa, tulee integroida oman olemuksen sisällä enemmän ja enemmän kokonaisuutta ja alkuperäistä luomakuntaa, joka löytyy illuusion, naamioiden ja vääristymien lamauttavan vaikutuksen alta. Rakkaus ja Valo ovat tärkeimpiä, perimmäisiä — niinkutsutusti ensimmäisiä erkaantumisia siitä mikä oli erottamatonta ennen Vapaan Tahdon vääristymän syntyä. Tuon alkukipinän syttyessä, joka on konseptienne ja ymmärryksenne tuolla puolen, mutta jota voitte ymmärtää Vapaan Tahdon Alkuperäisvääristymän ensimmäisenä itsetietoisuuden muotona, syntyi fokus, valtavan älykäs, rävähtämätön ja elävä fokus, joka alkoi tätä vapaan tahdon perusoperaatiota käyttämällä käyttää äärettömyyttä, jotta se voisi alkaa pohtia sen omaa universumia ja keinoja tutkia sitä.

[Pitäen mielessä] värähtelyn jonka te tunnette nimellä Rakkaus, me pyytäisimme suuntaamaan huomionne etsijään. Sillä vaikka ymmärryksessänne onkin hyödyllisiä erikoislaatuisuuksia koskien Rakkautta Toisena Alkuperäisvääristymänä, sekä sydänkeskuksen rakkautta, se että niillä on yhteinen nimi ei ole sattumaa. Näihin mielekkäisiin semanttisiin läpivalaisuihin kuuluu tuon Toisen Alkuperäisen Vääristymän, joka on Rakkauden keskipiste, kaiken kattavuus, kaiken sisältävyys.

Tuossa fokuksessa ei mitään, ja me toistamme, ei mitään pidetä inhottavana. Mikään tällä luomakunnan tasolla ei ole irrallaan. Kaikki, kaikki asiat, jos niistä voidaan puhua asioina, ovat omaa Itseä, ovat yhtä. Ja tällä hienovaraisella askelmalla poispäin täysin erilaistumattomasta ykseydestä on Luova Periaate. Ei vain pelkkä Rakkaus, joka passiivisesti hyväksyy kaiken osaksi omaa itseä, vaan Rakkaus, jolla on kapasiteettia luoda, tuhota, suunnitella, visioida; sillä niinkuin me sanoimme, sen tapa tutkia maailmaa on luoda itsensä fraktaalisiin ilmentymiin tapana ymmärtää, ilmentää sen rakkauden olemusta kaikissa tulevissa asioissa, kaikissa syntyvissä vääristymien sukupolvissa, niinkuin me olemme sanoneet teidän ryhmällenne monet kerrat vuosien aikana.

Rakkaus on kaikessa ja osa kaikkea, niinkuin kaikki asiat ovat yhtä tässä suuressa fokuksessa, tässä Luovassa Periaatteessa ja tämän suuren fokuksen tuotteessa. Ja siellä missä rakkaus näyttää puuttuvan, se ei johdu siitä että luomakunnassa olisi tila jossa Toinen Alkuperäisvääristymä ei olisi läsnä, vaan pikemminkin että Rakkauden suuri alkuperäinen energia on vääristynyt niin, että siitä syntyy illuusio, että jokin olisi jotain muuta kuin Rakkautta.

Mutta pointtimme tässä on, että nuo vääristyneet johdannaisenergiat — voitte kutsua niitä vihaksi tai peloksi tai kontrollointihaluksi negatiivisessa mielessä — ovat tuon alkuperäisen energian vääristymiä niin, että itsensä tajuamisen polulla edistyminen sekä parantumisen keinoja käytettäessä energia korjaantuu, oikaistaan ja tehdään läpinäkyväksi, jotta paljastetaan Logos, joka on ollut ja aina on siellä; Logos jonka lapsia me kaikki olemme, ja samanaikaisesti joka on meidän kaikkien olemus yhdessä.

Mutta palataksemme kolikon kahteen puoliskoon, Logos yksinään, sanoisimmeko, tarvitsee kehon, niinkutsutusti; sillä Logos Toisen Alkuperäisvääristymän tasolla ei teidän perspektiivistänne ilmennä itseään. Jotta voitaisiin ilmentää sitä suunnitelmaa, jonka Logos on suunnitellut omaa polkuaan ja tutkimusmatkaansa varten, Logoksen Vapaan Tahdon periaate kuljettaa mukanaan Valon syntymää, joka teidän kokemuksellisella tasolla olisi verrattavissa viisauteen, olisi synonyymi viisaudelle.

Valo itsessään, niinsanotusti, on askel alemmas Logoksesta ja periaate, joka itsessään on askel alemmas tietoisuuden kipinästä, joka itsessään on tuo ensimmäinen mutta perustavanlaatuinen älykkään äärettömyyden nykäisy; jokainen askel, sanoisimmeko, on otettu vapaasta tahdosta pyhällä tarkoituksella mennä eteenpäin ja tutkia sisäisen älykkyyden saturaatiota, joka on nykyisen ymmärryksenne tasojen tuolla puolen, mutta joka on se mistä oma älynne on peräisin.

Rakkaus on vankkumaton, vakaa, pysyvä fokus, joka on on synnyttänyt luomakuntansa, ja joka sitten toimii portaalina äärettömyydelle, jonka läpi vapaata tahtoa käyttämällä äärettömyys virtaa Valokehoon. Ja näin Luovan Periaatteen synnyttämä suunnitelma pannaan täytäntöön kerros kerrokselta, yhä vain uusien vääristymien ja viritysten ja muokkausten sukupolvien seuratessa toisiaan suunnitelmaa työstettäessä, ja matka jatkuu kokemuksellisella tasolla luomakunnan laboratoriossa, jossa jokaiselle on annettu nämä kolme alkuperäistä vääristymää, Vapaa tahto, Logoksen Luova Periaate ja ilmennettyjen muotojen eli Valon maailma, ja on ymmärrys siitä, että tämä kaikki on yhtä energiaa, rakkaus/valoa, valo/rakkaus on kaikki asiat, sekä myös itse. Itse kiinnittää huomion yhä enemmän kokemuksensa kokonaisuuteen ja värähtelynsä uudelleenkalibrointiin niin, että se voi sopia paremmin, sanoisimmeko, tai olla yhteneväisempi alkuperäisen älykkään energian, rakkaus/valon, valo/rakkauden kanssa.

Pelkkään rakkauteen omassa itsessä keskittyminen, viisauden kustannuksella, tai päinvastoin, on asianmukaista tiettyinä etsijän evoluution polun hetkinä kuljettaessa eri tiheyksien läpi. Mutta kolikon toisen puolen kokonaan huomiotta jättäminen on, tietoisuuden ja tietoisen oman itsen kokemuksen kannalta, epätäydellistä ja eheydeltään vajaata. Kun itse oppii tarkastelemaan kolikon molempia puolia, älykästä energiaa ja sen tasapainottamista chakroissa, se luo avoimen ja harmonisen kulkuväylän, jota pitkin ylöspäin pyrkivä valo ja alaspäin virtaava älykäs kaikkeus voivat kulkea, ja kohdatessaan itse voi ilmentää sitä mikä hän on aina ollut, Yhden Luojan luomus todellisella ja autenttisella, sanoisimmeko vähemmän vääristyneellä, tavalla.

Mitä enemmän itse herää ja integroi näitä energioita, sitä enemmän itsestä tulee läpinäkyvä loisteelle, Yhden pysäyttämättömälle kirkkaudelle, joka ylittää kaikki olosuhteet, kaikki tapahtumat, kaikki tarinat illuusiossa, ja itsestä tulee majakka muille — elävä muistutus siitä kuka ja mikä olento on hänen kulkiessaan läpi eri identiteettien, joihin olento samaistuu.

Luova Periaate eli Logos ei ole tapahtuma, sanoisimmeko, joka tapahtui kauan sitten. Aikaa tarkasteltaessa voi olla järkeenkäypää sanoa niin, mutta se on pikemminkin teidän luonteenne nyt. Persoonan käyttäytymissäännöt ja rakkauden ja anteeksiannon harjoittaminen, jotka avaavat sydämen oman itsen totaliteetille — valolle ja pimeydelle — jotka avaavat portin äärettömyyteen, ovat oman itsen Logos-luonteen löytämistä.

Tunnette itsenne ja olette jossain määrin tämän itsetunnon vankeina, ihmiset tuntevat itsensä tiettyinä biografioina, heillä on tiettyjä rajoitteita, he pitävät tietyistä asioista ja toisista eivät, heillä on heikkouksia, vahvuuksia ja omituisuuksia, ja tunnette itsenne kaikkina tapoina joilla identifioidutte ihmispukuunne ja saatte muilta vahvistusta siitä kuka ja mikä oma itse on. Portin avaaminen tarkoittaa heräämistä ja oman itsen tietoiseksi tekemistä, joka on paljon lähempänä äärettömyyttä, paljon, paljon lähempänä kuin ne roolit ovat, joita näyttämöllä näyttelette, lähempänä jopa, niinkuin olemme sanoneet aiemmin, kuin hengittämänne ilma joka kiertää kehossanne.

Tämä instrumentti pyytää meitä saattamaan tämän loppuun, joten me esitämme, että oman Itsen Logos-luonteen realisaatio, joka tapahtuu kun portti on luotettavasti avattu, ei ole haitallista omalle ihmisyydelle, ihmisenä olon sotkulle ja pinttyneelle lialle ja erehtyväisille tavoille, jotka väistämättäkin tarkoittavat niinkutsuttujen virheiden tekemistä. Sen sijaan oma itse voi olla paljon rennommalla asenteella liikenteessä ihmisyytensä kanssa, ei tarvitse kammoksua ketään, voi syleillä kaikkea armolla ja myötätunnolla ja anteeksiannolla, ymmärtää olemassaolon kaksijakoisen luonteen, tietoisuuden lihasta ja sen hulluuksista sekä äärettömyydestä ja oman itsen ja kaikkeuden ikuisen jumalallisesta luonteesta.

Nyt me jätämme tämän instrumentin ja siirrämme kontaktin Jimille. Me olemme Q’uo.

(Jim kanavoi)

Minä olen Q’uo ja olen jälleen kerran tämän instrumentin luona. Me olemme mitä tyytyväisimpiä ja olemme kyenneet harjoittamaan jokaista instrumenttia siinä mitassa kuin kullakin on kykyjä. Me kiitämme jokaista instrumenttia valppaudesta haastamisprosessissa ja oman itsen avaamisessa konsepteille, jotka eivät välttämättä aluksi vaikuta olevan sellaisia, joita voisi nimittää koherentiksi vastaukseksi, ja kuitenkin jotka yhdistettynä ajatuksiin ja sanoihin ja kuviin tarjoavat vastauksen, joka toivottavasti on avuksi kysyjille.

Me olemme mitä kiitollisia kyetessämme liittyämään energiamme omiinne näissä kanavointipiireissä niin, että me voimme kulkea omalla Yhden Luojan etsinnän ja palvelemisen polullamme. Me arvostamme suuresti jokaisen olennon olemusta, joka loistaa ja hehkuu valoa ja rakkautta. Nyt me jätämme tämän ryhmän.

Te tunnette meidät nimellä Q’uo. Me jätämme teidät rakkauteen, valoon, rauhaan ja voimaan.

 

Artikkelin julkaissut L/L Research

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.