Meitä kutsutaan auttamaan siskojamme ja veljiämme

Uskomattomat mahdollisuudet, joita ihmiskunnan massat ovat kokeneet tänä vuonna Taivaan ja Maan yhteisten ponnistelujen kautta, ovat raivanneet tietä seuraavalle Kvanttisiirtymälle Äiti Maan Ylösnousemusprosessissa. Taivaan Vartiojoukko on vahvistanut, että johtuen Valon virtauksesta, jota ihmiskunta massana on vastaanottanut lokakuun voimakkaiden kuunpimennysten aikaan, yhä useammat ihmiset enemmän kuin koskaan ennen ovat nyt kyvykkäitä ostamaan päänsä ulkomaailman ilmentämän kaaoksen yläpuolelle, jotta he kuulevat heidän Minä Olen -läsnäolonsa Sisäisen Ohjauksen. Tuo Sisäinen Ohjaus toistaa yhä uudelleen ja uudelleen sitä, että ME OLEMME YHTÄ EIKÄ OLE ERILLISYYTTÄ.

Tämän toistuvan viestin Jumalallinen Aikomus on paljastaa myytti, että me voisimme vahingoittaa ketään henkilöä, paikkaa, olosuhdetta tai asiaa ilman että se palaa meille takaisin vahingollisina tapoina Universaalin Kiertokulun Lain kautta. Tämän perustavanlaatuisen Totuuden paljastaminen on kriittinen tekijä ihmiskunnan Heräämisessä ja se motivoi ihmisiä muuttamaan heidän pelkoon perustuvia käyttäytymismallejaan sekä heidän vihaisia ajatuksia, sanoja, tekoja, tunteita, muistoja ja uskomuksia Kosmisen Anteeksiannon, Myötätunnon, Rakkauden ja Ykseyden ilmaisuiksi.

Sydämen sitoutuminen, jonka jokainen meistä on tehnyt ennen ruumiillistumistamme tähän Elämään, on avustaa Äiti Maata ja kaikkea Elämää kehittymään Ylösnousemusprosessissa. Me lupasimme saavuttaa tämän omana elinaikanamme eri tavoin. Jos me kaikki menemme itseemme ja vain Kuuntelemme omaa Sisäistä Ohjaustamme, me selvästi näemme, että tämä Sydämen sitoutuminen alkaa nyt resonoida tietoisessa mielessämme ja tuntevissa maailmoissa.

Taivaan Vartiojoukko on vahvistanut, että tämä realisaatio tapahtuu myös ihmiskunnan massojen sydämissä ja mielissä. Meidän assimiloidessamme UUSIA Ykseyden ja KAIKEN Elämän kunnioittamisen taajuuksia, jotka ovat nyt turvattuina Puhtauden Ytimessä jokaisessa Elämän hiukkasessa ja aallossa Äiti Maassa, teillä ja minulla on kyky auttaa ihmiskunnan massoja seuraavalle heräämisen tasolle.

Taivaan Vartiojoukko on toistanut kerta toisensa jälkeen uudelleen, että yksi näistä Universaaleista Laeista sanoo: “Avunpyyntö täytyy tulla Maailmasta, jossa apua tarvitaan.” Koska me olemme Yhtä jokaisen ihmisen kanssa Maapallolla, ja koska me todellakin olemme ruumiillistuneina Maapallolla itsekin, meillä on kyky pyytää apua jokaisen henkilön Minä Olen -läsnäololta ja Taivaan Vartiojoukolta heidän puolestaan. Kun me niin teemme, Taivaan Tulvaportit avautuvat.

Monet ihmiskunnan massoista ovat niin heidän omien kansalaistensa pelkoon perustuvien ja sirpaloituneiden egojen manipuloimia ja kontrolloimia, että he eivät edes muista, että heillä on Minä Olen -läsnäolo tai että he ovat Jumalan Rakkaita Lapsia. Traagisella tavalla he ovat tietämättömiä Planeetalla tapahtuvista mahtavista ihmeistä. Nämä ovat sieluja, jotka jatkavat negatiivista käyttäytymistä huolimatta heidän tekojensa ihmiskunnalle ja heidän omalle elämälleen aiheuttamista tuskista ja kärsimyksistä.

Miljoonat heräämässä olevat ihmiset tekevät valintoja siirtyä kohti Valoa itsenäisesti, eivätkä he tarvitse meitä. Se on sisaremme ja veljemme, jotka ovat unohtaneet keitä he ovat ja sen seikan, että he ovat Yhtä KAIKEN Elämän kanssa, jotka tarvitsevat apuamme tänä aikana. He eivät käyttäydy meidän näkemillämme negatiivisilla tai kauhistuttavilla tavoilla sen takia, että he olisivat pahoja. Se johtuu siitä, että he ovat niin vangittuina erillisyyden illuusioon ja kaksinaisuuteen, että he ajattelevat ainoan selviytymiskeinon olevan valehtelu, petos, varastaminen ja tappaminen. Nämä ovat samoja ihmisiä, joita meidät on kutsuttu auttamaan. Nämä ovat samoja ihmisiä, jotka saavat eniten positiivista vaikutusta aikaan, kun he Heräävät ja päättävät lopettaa Luomasta sellaista tuskaa ja kärsimystä ihmiskunnalle, alkuaineiden valtakunnalle ja Äiti Maalle.

Nyt Taivaan Vartiojoukko johdattaa meidät läpi Valon Aktiviteetin, joka on alkanut kerryttää lisää vauhtia usean vuoden ajan. Johtuen näistä siirtymistä, joita on jo tapahtunut vuonna 2023, tämä Korkeimman Lahja kykenee nyt vaikuttamaan jokaiseen ihmiseen Maapallolla voimakkaammin tavoin kuin koskaan aiemmin. Jos sinun Sydämesi Kutsu on osallistua tähän Pyhään Ponnisteluun, liity mukaani nyt. Ja me aloitamme yhdessä.

Rakastan veljeni ja sisareni VAPAIKSI

Minä Olen minun Minä Olen -läsnäoloni ja Minä Olen Yhtä jokaisen Maapallon ihmisen Minä Olen -läsnäolon kanssa. Kollektiivisena Minä Olen -läsnäolona, Jumalan Poikina ja Tyttärinä Maapallolla me nyt sulautamme Yhteen Sydämen Liekkimme Isä-Äiti-Jumalan ja Valojoukkojen Sydänliekkien kanssa läpi koko Äärettömyyden. Yhdessä meidän hengittäessämme uudelleen Tasapainotettua ja Kohotettua Pyhää Henkeä, jokainen ihminen Maapallolla nousee korkeammalle Ykseystietoisuuden taajuudelle. Jokaisen ihmisen Minä Olen -läsnäolo saa aikaan tämän suunnattoman Tietoisuuden siirtymän täydessä harmoniassa hänen Jumalallisen Suunnitelmansa kanssa ja kaikkien asianosaisten korkeimman hyvän kanssa. Rakas Isä-Äiti-Jumala, me pyydämme että nyt suuresti vahvistaisit Kattavaa Jumalallista Rakkautta ja Kosmisen Anteeksiannon Violettia Liekkiä, joka nyt liekehtii jokaisen ihmisen Sydänliekissä.

Tämän tapahtuessa me koemme tämän Pyhän Tulen liekkien leimahduksen jokaisen ihmisen korkeammassa Sydänchakrassa, kunnes Kattava Jumalan Rakkaus ja Kosminen Anteeksianto peittää alleen koko Maapallon. Tämän Valon suuren virtauksen kylvettäessä Maapalloa, jokainen Elämän aspekti nostetaan Korkeamman Olemuksen Tasolle.

Jokaisen ihmisen Minä Olen -läsnäolo Luo nyt pyhän tilan, jossa hän kykenee avaamaan korkeamman Valaistumisen Kruunuchakransa täyteen mittaan. Tämä mahdollistaa jokaisen ihmisen Ylösnousta korkeampaan Heränneeseen Ykseystietoisuuden ja KAIKEN Elämän Kunnioittamisen Tilaan. Tämän tapahtuessa moniulotteinen ja monitahoinen korkeamman ulottuvuuden Kristalliaurinkovalo laajenee Isä-Äiti-Jumalan Sydämestä ihmiskunnan maallisen kehon jokaiseen soluun, mikä mahdollistaa Minä Olen -läsnäolon ottaa täysi hallinta fyysisistä, eetteri-, mentaali- ja tunnekehoistamme tavoilla, joita emme ole ennen kokeneet.

Nyt kaikki on valmista. Minä Olen -läsnäolon kautta jokainen ihmisnen osallistuu sekä sisäisen että ulkoisen tason kautta tähän Valotoimintaan, joka nostattaa ihmiskunnan massojen Tietoisuutta ja auttaa joaksita ihmistä nyt konkreettisesti kokemaan Ykseystietoisuuden Valaistunut Tila hänen uudesti voimaantuneilla Ajattelun ja Tunteiden Luovilla Kyvyillä.

Minä Olen -läsnäoloni kautta saavutan nyt oman Ykseystietoisuuteni Äärettömyyden. Selvästi havaitsen, että kun Minä Olen nousemassa korkeammalle taajuudelle, KAIKKI ihmiskunta nousee korkeammalle kanssani. Tässä Ykseystietoisuuden värähtelyssä näen, että ihmiskunnan vapaa tahto on viimeinkin tulossa Yhdeksi Jumalan Tahdon kanssa.

Välittömästi näen Totuuden jokaisesta ihmisestä Maapallolla. Näen KAIKKI veljeni ja sisareni ihmiskunnan perheessä, jopa kaikkein niskoittelevimmat ja unisimmat sielut, rakkaina Jumalan Lapsina huolimatta siitä miten paljon heidän käyttäytymisensä tai Elämänkokemuksensa kuvastavat tuota Totuutta. Näen kaikki tuskalliset ihmisluomukset, jotka liittyvät sisariini ja veljiini, tietoisuuteeni saapuvana viattomana alkuenergiana, joka nyt Transmutoidaan takaisin Valoon ja Rakkauteen VAPAANA.

Iloisesti tervehdin kaikkia näitä Jumalan Lapsia ja kaikkea heidän virheellistä energiaansa samalla tavoin, kuin Isä-Äiti-Jumala tervehtisi niitä. Tervehdin kaikkia Kattavalla Jumalallisella Rakkaudella, joka on peräisin Ikuisen Rauhan, Puolueettomuuden, Jumalallisen Luottamuksen, Korkeimman Auktoriteetin, Kosmisen Anteeksiannon ja KAIKEN Elämän Ykseyden syleilystä.

Kietoudun Jumalan Äärettömän Valon Näkymättömän Voimakentän vaippaan ja kutsun siskojani ja veljiäni saapumaan Sydänliekkini Taivaan Valtakuntaan. Pitelen heitä Valokäsissäni niinkuin pitäisi haavoittunutta lasta. He eivät voi kontrolloida tai hämmentää minua millään tavoin. Minä yksinkertaisesti pitelen heitä ja Rakastan heitä, kunnes he antautuvat Jumalan Rakkaudelle ja haluavat astua heidän oman Sydänliekkinsä Jumalallisuudessa sijaitsevaan Taivaan Valtakuntaan.

Sen sijaan, että he tuntisivat itsensä hyljätyksi ja näin pitkittäisivät negatiivisia käytösmallejaan, siskoni ja veljeni tuntevat itsensä nyt hyväksytyiksi ja Rakastetuiksi sellaisina Jumalan Lapsina kuin he ovat. He omasta vapaasta tahdostaan vapauttavat itsensä Valoon ja näin alkavat TIETÄÄ olevansa YHTÄ KAIKEN Elämän kanssa, ja että KAIKKI Elämä on Jumalallista.

Iloitsen siitä, että jokainen ihminen ylösnousemattomissa energioissaan löytää tiensä Kotiin ja vapautan itseni TIETÄMISEN Rauhaan: “Minä Olen -läsnäoloni hoitaa KAIKKI epätäydellisyydet täydellisesti.”

Heidän Herätessä ja antautuessa Minä Olen -läsnäololleen, he muistavat olevansa Rakastettuja Jumalan Lapsia. Tämän Pyhän Tietoisuuden avulla he jälleen kerran löytävät oman paikkansa ihmisperheessä. Täydellisen Jumalallisen Järjestyksen kautta he VAPAUTUVAT elämään ja luomaan Rakkauden, Ykseyden ja KAIKEN Elämän kunnioittamisen käyttäytymismalleja, jotka nyt paljastetaan heille heidän ihmiskunnan Korekampiulotteisen DNA:n juuri aktivoitujen Piilokykyjen kautta. Ja niin se on. Minä Olen Se Mikä Minä Olen.

Rakas, pohtiessasi tätä informaatiota, kysy Minä Olen -läsnäololtasi mitä voisit tehdä auttaaksesi ottamaan käyttöön Sydänperustaiset käyttäytymismallit Äiti Maan uuteen Todellisuuteen voimaannuttamalla korkeinta hyvää kaikille sisarillemme ja veljillemme tämän Kosmisen Hetken aikana.

Jumala sinua siunatkoon,

Patricia Cota-Robles 1.11.2023

 

Artikkelin julkaissut spiritlibrary.com

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.