Mentaalinen Universumi

”Universumi on Mentaalinen — sisällä KAIKKEUDEN Mielessä.” — Kybalion.

KAIKKEUS on HENKEÄ! Mutta mitä on Henki? Tähän kysymykseen ei voida vastata, syy siihen on että sen määritelmä on käytännössä KAIKKEUDEN määritelmä, jolle ei voida antaa selitystä tai jota ei voida määritellä. Henki on yksinkertaisesti nimi jonka ihmiset ovat antaneet Äärettömän Elävän Mielen kaikkein korkeimmalle käsitykselle — se tarkoittaa ”Todellista Olemusta” — se tarkoittaa Elävää Mieltä, joka on yhtä paljon Elämän ja Mielen yläpuolella kuin me ne tunnemme, joista jälkimmäinen on mekaanisen Energian ja Aineen yläpuolella. Henki ylittää kaiken ymmärryksemme, ja me käytämme termiä yksinkertaisesti jotta me voisimme ajatella tai puhua KAIKKEUDESTA. Ajattelun ja ymmärryksen tarkoituksiin me oikeutamme Hengen pitämistä Äärettömänä Elävänä Mielenä, samaan aikaan kuitenkin tunnustaen että me emme voi täysin ymmärtää sitä. Meidän tulee joko tehdä näin tai lopettaa asian ajattelu kokonaan.

Käykäämme nyt tarkastelemaan Universumin Luonnetta kokonaisuutena ja osasinaan. Mikä on Universumi? Me olemme nähneet, että KAIKKEUDEN ulkopuolella ei voi olla mitään. Onko siis Universumi KAIKKEUS? Ei, näin ei voi olla, koska Universumi tuntuu koostuvan MONISTA asioista, ja se muuttuu jatkuvasti, ja toisilla tavoilla se ei yllä niiden ideoiden tasolle, jotka me olemme pakotettuja hyväksymään KAIKKEUDESTA puhuttaessa, niinkuin aiemmassa oppitunnissa esitimme. Joten jos Universumi ei voi olla KAIKKEUS, silloin sen on pakko olla Ei-Mitään, tämä on väistämätön mielen tekemä johtopäätös nopealla pohdinnalla. Mutta tämä ei riittävästi vastaa kysymykseen, sillä me olemme herkkiä Universumin olemassaololle. Jos siis Universumi ei ole KAIKKEUS eikä Ei-Mitään, mitä se voi olla? Tarkastelkaamme tätä kysymystä.

Jos Universumi on ollenkaan olemassa, tai tuntuu olevan olemassa, sen täytyy seurata jollain tavalla KAIKKEUDESTA — se tulee olla KAIKKEUDEN luomus. Mutta koska jokin ei voi koskaan olla ei-minkään seurausta, mistä silloin KAIKKEUS olisi Universumin luonut? Jotkut filosofit ovat vastanneet tähän kysymykseen sanomalla, että KAIKKEUS loi Universumin ITSESTÄÄN — eli siis, KAIKKEUDEN olemuksesta ja substanssista. Mutta tämä ei riitä, sillä KAIKKEUDESTA ei voi vähentää, eikä sitä voi jakaa, kuten olemme nähneet, ja myöskin jos se olisi niin, eikö silloin jokainen Universumin hiukkanen olisi tietoinen sen olemassaolosta KAIKKEUDESSA — KAIKKEUS ei voinut menettää kaikkea sen tietoa itsestään, eikä se voinut oikeasti MUUTTUA atomiksi, tai sokeaksi voimaksi, tai alhaiseksi eläväksi olennoksi. Jotkut ihmiset, todellakin, tajutessaan että KAIKKEUS todellakin on KAIKKI mitä on, ja myös tajutessaan että he, ihmiset, olivat olemassa, ovat hypänneet johtopäätökseen että he ja KAIKKEUS olivat identtisiä, ja että he ovat täyttäneet ilman ”MINÄ OLEN JUMALA”-huudoillaan monien huvitukseksi ja viisaiden suruksi. Jos hiukkanen väittäisi että ”Minä olen Ihminen!”, se olisi tuohon verrattuna vielä kevyttä.

Mutta, mikä onkaan Universumi, jos se ei ole KAIKKEUS, jota KAIKKEUS ei ole luonut itseään palasiksi erkaantumalla? Mitä muuta se voisi olla — mistä muusta se olisi tehty? Tämä on suuri kysymys. Tarkastelkaamme sitä huolellisesti. Tässä ”Vastaavuuden Periaate” tulee meidän avuksemme. Vanha Hermeettinen aksiooma, ”Niin ylhäällä kuin alhaalla” voidaan ottaa käyttöön tässä kohtaa. Nähkäämme vaivaa saadaksemme vilauksen korkeampien tasojen toimintaan tarkastelemalla niitä omillamme. Vastaavuuden Periaatteen tulee soveltua tähän niinkuin se käy muihinkin ongelmiin.

Katsotaanpas! Omalla olemisen tasollaan, miten Ihminen luo? No, ensin hän voi luoda jotain tekemällä jotain ulkoisista materiaaleista. Mutta tämä ei riitä, sillä KAIKKEUDESSA ei ole ulkoisia materiaaleja joilla se voisi luoda. No sitten, toiseksi Ihminen luo omiensa kaltaisia lisääntymällä, siirtämällä osan hänen omasta substanssistaan jälkeläisilleen. Mutta tämä ei riitä, sillä KAIKKEUS ei voi siirtää tai vähentää itsestään osia, eikä se voi lisääntyä tai jakaantua — ensimmäisessä tapauksessa jotain otettaisiin pois, jälkimmäisessä tapauksessa tapahtuisi monistuminen tai lisäys KAIKKEUTEEN, joista molemmat ajatukset ovat absurdeja. Eikö ole mitään kolmatta tapaa jolla IHMINEN luo? Kyllä on — hän LUO MENTAALISESTI! Ja näin tekemällä hän ei käytä mitään ulkoisia materiaaleja, eikä hän lisäänny, ja kuitenkin hänen Henkensä on kaikkialla hänen Mentaalisessa Luomuksessaan.

Vastaavuuden Periaatetta käyttämällä me olemme oikeutettuja pohtiessamme, että KAIKKEUS luo Universumin MENTAALISESTI, tavalla joka on verrattavissa prosessiin jossa Ihminen luo Mentaalisia Kuvia. Ja tässä kohtaa Järki yltää Valaistuneiden tasolle, kuten käy ilmi heidän opetuksistaan ja kirjoituksistaan. Sellaisia ovat Viisaiden opetukset. Sellaisia olivat Hermeksen Opetukset.

KAIKKEUS voi luoda ainoastaan mentaalisesti, ilman käyttämättä materiaalia (eikä ole mitään materiaalia mitä käyttää), ilman että kaikkeus lisääntyy (mikä olisi myös mahdotonta). Tätä Järjen päätelmää ei pääse pakoon, joka, kuten me olemme sanoneet, on yhtä mieltä Valaistuneiden korkeimpien opetusten kanssa. Aivan kuten sinä, oppilas, voit luoda Universumin omassa mielessäsi, niin KAIKKEUS luo Universumeja omassa Mentaalisuudessaan. Mutta sinun Universumisi ovat Äärellisen Mielen tuotosta, kun taas KAIKKEUDEN luomukset ovat Äärettömiä. Nämä kaksi ovat samankaltaisia, mutta ääretön eroaa määrässä. ME tarkastelemme lähemmin luomisen ja ilmentämisen prosesseja meidän edistyessämme. Mutta tämä on kohta johon kiinnittää huomiomme tällä hetkellä: UNIVERSUMI, JA KAIKKI MITÄ SE PITÄÄ SISÄLLÄÄN, ON KAIKKEUDEN MENTAALINEN LUOMUS. Todellakin, KAIKKEUS ON MIELTÄ!

”KAIKKEUS luo sen Äärettömässä Mielessään lukemattomat Universumit, jotka ovat olemassa Aikakausia — ja kuitenkin KAIKKEUDELLE miljoonien universumien luominen, kehittyminen, romahtaminen ja kuolema on silmänräpäys.” — Kybalion.

”KAIKKEUDEN Ääretön Mieli on Universumien kohtu.” — Kybalion.

Sukupuolen Periaate ilmenee kaikilla elämän tasoilla, materiaalinen, mentaalinen ja henkinen. Mutta, kuten aiemmin jo totesimme, ”Sukupuoli” ei tarkoita ”fyysistä sukupuolta” — fyysinen sukupuoli on pelkkä sukupuolen fyysinen manifestaatio. ”Sukupuoli” tarkoittaa ”suhdetta luomiseen”. Ja aina kun jotain luodaan tai tuotetaan, millään tasolla, Sukupuolen Periaate ilmenee. Ja tämä on totta jopa Universumeja luotaessa.

Älä nyt hyppää johtopäätelmään, että se mitä me tässä opetamme on, että olisi olemassa mies- ja nais-Jumala tai Luoja. Tuo idea on pelkkä vääristymä muinaisista aiheen opetuksista. Todelliset opetukset sanovat, että KAIKKEUS, itsessään, on Sukupuolen yläpuolella, aivan kuten se on kaikkien muidenkin Lakien yläpuolella, mukaanlukien Ajan ja Avaruuden. Se on Laki, josta kaikki muut Lait seuraavat, ja se ei ole muille alisteinen. Mutta kun KAIKKEUS ilmenee Luomakunnan tasolla, silloin se toimii Lain ja Periaatteen mukaisesti, sillä se liikkuu matalammalle Olemisen tasolle. Ja tästä seuraa, että se ilmentää Sukupuolen Periaatetta, sen Maskuliinista ja Feminiinistä aspektia, Mentaalisella Tasolla, tottakai.

Tämä idea voi tuntua hämmentävältä joillekin teistä, jotka kuulevat sen ensi kertaa, mutta te kaikki olette passiivisesti hyväksyneet sen jokapäiväisissä käsitteissänne. Puhutte Jumalan Isyydestä ja Luonnon Äiteydestä — Jumala, Jumalallinen Isä, ja Luonto, Universaali Äiti — olette näin vaistonvaraisesti tunnustaneet Sukupuolen Periaatteen Universumissa. Eikö niin?

Mutta, Hermeettinen opetus ei sano, että olisi olemassa todellista kaksinaisuutta — KAIKKEUS on YKSI — Kaksi Aspektia ovat pelkkiä ilmentymän aspekteja. Opetus on, että KAIKKEUDEN ilmentämä Maskuliininen Periaate, tavallaan, on erillään Universumin varsinaisesta mentaalisesta luomuksesta. Se projisoi Tahtonsa kohti Feminiinistä Periaatetta (jota voidaan kutsua ”Luonnoksi”) jossa jälkimmäinen aloittaa varsinaisen Universumin evoluution työn, yksinkertaisesta ”toiminnan keskuksista” kohti ihmistä, ja siitä eteenpäin ja yhä vain korkeammalle, kaikki hyvin tiedossa olevien ja valvottujen Luonnonlakien mukaisesti. Jos vanhat ajatusleikit ovat sinulle mieleen, voit ajatella Maskuliinista Periaatetta JUMALANA, Isänä, ja Feminiinistä Periaatetta Luontona, Universaalina Äitinä, jonka kohdusta kaikki asiat ovat syntyneet. Tämä on enemmän kuin runollinen kielikuva — se on Universumin luomisprosessin varsinainen idea. Mutta aina muistakaa, että KAIKKEUS on Yhtä, ja Universumi luodaan Äärettömässä Mielessä, ja siellä se on olemassa.

Tämän idean käsittämistä voi auttaa jos soveltaa Vastaavuuden Lakia omaan itseensä, ja omaan mieleensä. Tiedät että osa Sinusta, jota kutsut nimellä ”Minä”, on tavallaan erillään ja tarkkailijana oman mielesi Mentaalisten Kuvien luomisessa. Se osa mieltäsi jossa mentaalinen luominen saadaan aikaan voi saada nimen ”Me” erotuksena ”Minusta”, joka on erillään ja tarkkailee ja havaitsee ”Meidän” ajatukset, ideat ja kuvat. ”Niin alhaalla, kuin ylhäällä”, muista, ja että yhden tason ilmiö on sovellettavissa korkeampien tai alempien tasojen arvoitusten ratkaisuun.

Onko ihmeellistä, että Sinä, lapsi, tunnet vaistomaista kunnioitusta KAIKKEUTTA kohtaan, tunnetta jota me kutsumme ”uskonnoksi” siinä mielessä, ja kunnioitusta ISÄMIELTÄ kohtaan? Onko ihme, että kun pohdit Luonnon tekoja ja ihmeitä, sinut valtaa voimakas tunne jolla on juurensa syvimmässä sisimmässäsi? Se on ÄITIMIELI jota vasten painaudut, kuin vauva rintaa.

Älä erehdy olettamaan, että ympärilläsi näkemäsi sanat — Maapallo joka on pelkkä pölyhiukkanen Universumissa — olisi Universumi itsessään. Sellaisia maailmoja on olemassa miljoonia ja miljoonia KAIKKEUDEN Äärettömässä Mielessä. Ja jopa omassa pikku aurinkokunnassamme on alueita ja elämän tasoja, jotka ovat omaamme paljon korkeammalla, ja olentoja joihin verrattuna me maalliset kuolevaiset olemme kuin limaiset elämänmuodot, jotka elävät merenpohjassa Ihmisiin verrattuna. On olentoja, joiden voimat ja ominaisuudet ovat Ihmistä paljon suuremmat, suuremmat kuin mitä IHminen on koskaan kyennyt kuvittelemaankaan jumalilla olevan. Ja kuitenkin nämä olennot olivat joskus sellaisia kuin te, ja sitäkin alhaisempia — ja sinä tulet joku päivä olemaan kuten he, ja vieläkin korkeammalla, ajan mittaan, sillä sellainen on Ihmisen Kohtalo niinkuin Valaistuneet ovat sen kuvanneet.

Ja Kuolema ei ole todellinen, edes Suhteellisessa mielessä — se on vain Syntymä uuteen elämään — ja Sinä jatkat eteenpäin ja eteenpäin, korkeammille ja korkeammille elämän tasoille, aikakausia ja aikakausia. Universumi on kotisi, ja ennen Ajan loppua olet tutkinut kaikkein kauimmaisimpia laitamia. Elät KAIKKEUDEN Äärettömässä Mielessä, ja mahdollisuutesi ovat äärettömät, sekä ajassa että Tilassa. Ja Aikakausien Suuren Syklin lopussa, kun KAIKKEUS vetäytyy takaisin itseensä mukanaan kaikki luomakunnat — menet sinne ilolla, sillä silloin tiedät Koko Totuuden siitä mitä on olla Yksi KAIKKEUDEN kanssa. Sellaista Valaistuneet kertovat — ne jotka ovat edistyneet Polulla.

Ja sillä aikaa, ole rauhassa ja hyvillä mielin — olet turvassa ja ISÄ-ÄITIMIELEN Äärettömän Voiman suojeluksessa.

”Isä-Äitimielessä kuolevaiset lapset ovat kotona.” — Kybalion.

”Yksikään ei ole Isätön eikä Äiditön Universumissa.” — Kybalion.

 

Artikkelin julkaissut Kybalion

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.