Opas Yhden Lakiin, osa 4

Tämä on jatko-osa oppaalle Yhden Lakiin. Tässä osassa on oppaan kuudes osio.

Oppaan ensimmäinen osa on täällä: http://eksopolitiikka.fi/todellista-eksopolitiikkaa/opas-yhden-lakiin/

Toinen osa: http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/opan-yhden-lakiin-osa-2/

Kolmas osa: http://eksopolitiikka.fi/tietoisuus/opas-yhden-lakiin-osa-3/


Kuudes osio — Energiakeskukset ja energian siirrot


36. SEKSUAALIENERGIA

I. MITEN VERHOAMISPROSESSI VAIKUTTI SEKSUAALIENERGIAN SIIRTOON

A. ENNEN VERHOAMISTA (ERILLISYYS TAJUISEN / ALITAJUISEN / YLITAJUISEN MIELEN, KEHON JA HENGEN VÄLILLÄ)

RA: Ennen verhoamista jokainen toiminta oli seksuaalienergian siirtoa. Oli joitain voimakkaita seksuaalienergian siirtoja. Suurin osa oli voimassaan pienentynyt johtuen verhoamisen puutteesta. (B4, 73)

Kolmannessa tiheydessä olennot pyrkivät oppimaan rakkauden tapoja. Jos on mahdotonta olla näkemättä, että kaikki ovat yhtä olemusta, muuttuu paljon vaikeammaksi kehittymättömälle persoonallisuudelle valita vain yksi partneri, ja, täten, initioida itsensä palvelukseen.

On paljon todennäköisempää, että seksuaalienergia hajaantuu satunnaisemmin ilman että siihen liittyy suurta iloa tai suurta surua.

Täten vihreän säteen siirto tapahtui lähes poikkeuksetta seksuaalienergian siirrossa ennen verhoamista, mutta se oli heikempi ja ilman merkittävää kristallisaatiota. (B4, 73)

 

RA: Ennen verhoamista seksuaalinen yhdyntä oli kahden olennon välillä, joilla oli kyky vihreän säteen käyttöön.

TIETOISUUS KAIKESTA LUOJANA ON SE MIKÄ AVAA VIHREÄN SÄTEEN KESKUKSEN.

Täten ei ollut tukoksen mahdollisuutta johtuen kaikkien varmasta tiedosta, että jokainen on Luoja. Energiasiirrot olivat heikkoja johtuen siitä helppoudesta, joilla sellaiset siirrot tapahtuivat. (B4, 82-83)

 

RA: Ennen verhoamisprosessia puuttui lähes täydellisesti tämän seksuaalienergian siirtojen käyttö vihreää sädettä korkeammilla säteillä.

Kolmannessa tiheydessä nähtiin vain vähän merkitystä intensiivisemmillä suhteilla, joita pariutumisprosessissa esiintyy, sillä jokainen toinen itse nähtiin Luojana eikä kukaan toinen itse tuntunut olevan enempää Luoja kuin toinen. (B4, 102)

 

B. VERHOAMISEN JÄLKEEN

RA: Verhoamisen jälkeen vihreän säteen energiasiirto muuttui äärettömän paljon vaikeammaksi johtuen suurista kehon ja sen ilmentymien tuntemattomista alueista (viittaa tukoksiiin?).

Kuitenkin, kun tällainen energiasiirto koettiin, sen oli todennäköisempää tarjota katalyytti siteen muodostamiselle itsen ja toisen itsen välille asianmukaisesti polarisoituneessa kunnossa. Tämä johtui kehon ilmentymien suuresta varjostamisesta tietoiselta mieleltä. (B4, 102)

RA: Verhoamisen jälkeen seksuaalienergian siirrot ja tukokset ovat paljon tehokkaampia kristallisoimaan niitä, jotka etsivät vihreän säteen energiakeskusta. (B4, 73)

 

II. POLARISAATIO TUOTTAA HENKISEN ENERGIASIIRRON

A. SEKSUAALIENERGIA YHDISTÄÄ METAFYYSISEN MAAILMAN FYYSISEEN MAAILMAAN

RA: Seksuaalisen aktiviteetin aikana siirretyt energiat eivät ole, asianmukaisesti puhuen, avaruus-ajasta peräisin. Niissä siirtyy suuri komponentti niinkutsuttua metafyysista energiaa. (B4, 85)

Seksuaalienergia on eräänlainen värähtelysilta avaruus/ajan ja aika/avaruuden välillä. (B4, 112)

 

B. SEKSUAALINEN ILMAISU ALKAA EROSTA JA LIIKKUU KOHTI YKSEYTTÄ

KYSYMYS: Voisitko määritellä seksuaalienergian siirron?

RA: Energiansiirto viittaa potentiaalienergioiden vapauttamiseen yli, sanoisimmeko, potentioidun avaruuden. Seksuaalienergian siirrot tapahtuvat kahden mieli/keho/henki-kompleksin polarisaatioista johtuen, joista kummallakin on toisiinsa nähden potentiaaliero. (B2, 31)

 

C. MAGNEETTINEN VETOVOIMA TEKEE TAHDON KÄYTÖSTÄ TARPEETTOMAN

KYSYMYS: Määrittelisitkö magneettisen vetovoiman?

RA: Kaksineuvoisessa luonteessanne on se mitä kutsutaan polariteetiksi. Tämä napaisuus vaihtelee kunkin yksilön uros/naaras-polariteetin mukaan.

Täten voitte nähdä magnetismin, jossa kaksi olentoa asianmukaisessa tasapainossa, uros/naaras vs. naaras/uros polariteetit, tapaavat ja näin tuntevat vetovoiman jonka polarisoidut voimat saavat aikaan, toinen toiselleen.

TÄMÄ ON KAKSINEUVOISEN MEKANISMIN VAHVUUS: EI VAADITA TAHDON KÄYTTÖÄ PÄÄTTÄÄ TUNTEA VETOVOIMAA SEKSUAALISESTI VASTAKKAISTA NAPAA KOHTAAN. SE TAPAHTUU VÄÄJÄÄMÄTTÖMÄSTI,

ja se antaa energian vapaalle virtaamiselle asianmukaisen reitin. Tämä reitti voi olla tukossa jonkin vääristymän johdosta jotain uskomus-olosuhdetta kohti, joka sanoo olennolle, että tätä vetovoimaa ei haluta. Kuitenkin,

perusmekanismi toimii yhtä yksinkertaisesti kuin toimii, sanoisimmeko, rauta ja magneetti. (B2, 34)

 

III. UROS- JA NAARASOLENTOJEN VÄLINEN ERO

RA: Uros varastoi fyysistä energiaa, naaras varastoi mentaalista ja mentaalis/emotionaalista energiaa.

Kolmannen tiheyden seksuaalienergian siirroissa uros tarjoaa fyysistä energiaa, naaras täten virkistyy, koska tällä on paljon vähemmän fyysistä elinvoimaa. Naaras tarjoaa inspiraatiota, parannusta ja siunausta urokselle, jolla on luonnostaan vähemmän tätä vaikutusta. (B4, 112)

 

RA: Energiasiirroissa naaras kykenee potentioimaan sen mikä voi olla uroksen tietoisen mielen päällä niin, että hän voi tuntea itsensä innostuneeksi.

YLEISEMMÄSSÄ MERKITYKSESSÄ, SE MIKÄ TAVOITTELEE ON UROSPRINSIIPPI. SE MIKÄ ODOTTAA TAVOITTELUA ON NAARASPRINSIIPPI. (B4, 159a>)

 

IV. SEKSUAALIENERGIAN SIIRTOJEN TUKOKSET

A. TUKOSTEN PERIMMÄINEN SYY

KYSYMYS: Ennen verhoamista seksuaalienergian siirto oli aina mahdollinen, mutta se ei ole aina mahdollista verhoamisen jälkeen. Mikä on tukosten pääasiallinen syy? (B4, 109)

RA: Tukoksen juurisyy on kyvyttömyys nähdä toinen itse Luojana, tai toisin ilmaistuna, rakkauden puute. (B4, 110)

 

B. TUKOSTYYPIT

KYSYMYS: Voitko puhua eri tyypin tukoksista, joita esiintyy suvullisen lisääntymisen kompleksissamme?

1. PUNAINEN SÄDE:

RA: Ensimmäinen energiasiirto on punaisen säteen siirto, ja se liittyy suvullisen lisääntymisen järjestelmäänne.

 

2. KELTAINEN JA ORANSSI SÄDE:

(a) VAIN TOINEN VÄRÄHTELEE TÄSSÄ VÄRISSÄ

RA: Oranssin säteen pyrkimyksissä ja keltaisen säteen pyrkimyksissä sukupuoliyhdyntään syntyy tukos jos vain toinen olento värähtelee tällä alueella, ja tällä olennolla on tuolloin lakkaamaton halu tähän toimintaan. Nämä värähtelytasot etsivät vihreän säteen toimintaa. (B2, 30-31)

 

(b) ITSEN TAI TOISEN KOHTELU ESINEENÄ

RA: On mahdollisuus oranssin tai keltaisen säteen energiasiirtoon, mutta tämä on negatiivisesti polarisoitunut, jossa yksi nähdään esineenä toisen itsen sijaan ja toinen näkee itsensä ryöstäjänä tai tilanteen herrana. (B2, 30-31)

 

3. VIHREÄ SÄDE:

(a)PELKO — TAI HALU — OMISTAA, TAI TULLA OMISTETUKSI

RA: Vihreän säteen tapauksessa on kaksi mahdollisuutta. Ensinnäkin, jos molemmat värähtelevät vihreällä, energian siirto on molemmin puolin vahvistava. Naaras ammentaa energiaa olemuksensa ytimestä energiakeskusten avulla. Uros löytää energiakeskuksistaan inspiraation joka tyydyttää ja ruokkii mieli/keho/henki-kompleksin henkistä osaa.

Tämä energiasiirto tukkeutuu jos vain yksi tai molemmat olennot pelkäävät omistamista, tai omistetuksi tulemista, tai haluavat omistaa tai haluavat tulla omistetuiksi. (B2, 30-31)

 

(b) JOS EI TARJOA UNIVERSAALIA RAKKAUTTA

RA: Toinen vihreän säteen mahdollisuus on, kun yksi olento tarjoaa vihreän säteen energiaa ja toinen ei tarjoa vihreän säteen energiaa, ja tämä johtaa tukokseen sille, joka ei ole vihreän säteen energiassa, mikä näin lisää turhautumista tai nälkää; vihreän säteen olento polarisoituu hieman kohti toisten palvelua. (B2, 30-31)

 

4. SININEN SÄDE: HARVINAINEN

RA: Sinisen säteen energiasiirto on jokseenkin harvinainen keskuudessanne tällä hetkellä, mutta se auttaa suurelti johtuen energiasiirroista, jotka liittyvät kykyyn ilmaista itseään ilman varausta tai pelkoa.

 

5. INDIGO-SÄDE: ERITTÄIN HARVINAINEN

RA: Indigo-säteen siirto on äärimmäisen harvinainen kansojenne keskuudessa. Tämä on kehokompleksin sakramentaalinen osuus, jossa voidaan saada aikaan kontakti älykkääseen äärettömyyteen violetin säteen kautta. Näillä kahdella viimeisimmällä tasolla ei voi esiintyä tukoksia johtuen siitä seikasta, että jos molemmat olennot eivät ole valmiita tälle energialle, se ei ole näkyvillä, eikä synny siirtoa eikä tukosta. Se on kuin virranjakaja poistettaisiin tehokkaasta moottorista. (B2, 30-31)

 

V. ONKO MAHDOLLISTA SANOA MINKÄ SÄTEEN ENERGIASIIRTO ON KYSEESSÄ?

A. KYSYMYS: Onko kokemuksen jälkeen keinoa sanoa minkä säteen energiasiirto se oli? (B4, 87)

RA: On vain subjektiivinen mittatikku.

 

B. VIHREÄ: RAKKAUS TEHDÄÄN KOKONAISEKSI

RA: Jos energiat ovat virranneet niin, että rakkaus tehdään kokonaiseksi, on tapahtunut vihreän säteen siirto.

 

C. SININEN: KOMMUNIKAATIO ON HELPOMPAA

Jos on koettu kommunikaation helpottumista ja parantunutta näkökykyä, energia on hienostunut siniseksi säteeksi. (B4, 87)

 

D. INDIGO: TAHTO JA USKO VAHVISTUVAT

Jos polarisoidut olennot havaitsevat, että tahto ja usko ovat vahvistuneet, ei hetkeksi vaan pidemmäksi aikaa, havaitsette indigo-säteen siirron. (B4, 87)

 

E. VIOLETTI: PORTIN AVAAMINEN ÄLYKKÄÄSEEN ÄÄRETTÖMYYTEEN

Me emme voi puhua violetin säteen siirrosta, paitsi huomauttaaksemme että se on portin avaus älykkääseen äärettömyyteen. Todellakin, indigo-säteen siirto on myös tätä, mutta verhoa ei ole vielä nostettu. (B4, 87)

 

VI. SEKSUAALIENERGIOIDEN JAKAMINEN

A. SÄTEIDEN KAUTTA SIIRTÄMINEN VOI TAPAHTUA KUN VIHREÄ SÄDE ON SAAVUTETTU

RA: Vihreän säteen energian siirrossa tullaan suureen kääntöpisteeseen seksuaalisesti sekä toisissa kokemuksen muodoissa. Vihreä säde voidaan kääntää ulospäin, olento näin antaa ottamisen sijasta. Ensimmäinen antaminen vihreän säteen jälkeen on hyväksynnän tai vapauden antaminen, mikä sallii sinisen säteen energiasiirron vastaanottajalle mahdollisuuden tuntea itsensä hyväksytyksi, ja näin vapauttaa toinen itse kokemaan itsensä tämän säteen antajalle. Huomattavaa on, että kun molemmat mieli/keho/henki-kompleksit paritellessaan ovat saavuttaneet vihreän säteen energian siirron, tämän jälkeen on saatavilla muitakin säteitä ilman, että molempien tarvitsee olla edistynyt yhtä pitkälle. Näin sinisen säteen mukaan värähtelevä olento tai indigo-säteen mukaan värähtelevä olento, jonka muiden säteiden värähtelyt ovat kirkkaita, voi jakaa tuota energiaa vihreän säteen toiselle itselle, ja näin toimia katalyyttina jatkuvalle toisen itsen oppimis/opettamiselle. Kunnes toinen itse saavuttaa vihreän säteen, sellaiset energian siirrot säteiden kautta eivät ole sitä ennen mahdollisia. (B2, 40)

 

B. KEHITTÄMINEN JOHTAA KORKEAAN SEKSUAALIMAGIAAN

RA: Me annamme kaksi esimerkkiä. Jokainen alkaa jonkinlaisella tunteella itsestään Luojana tai jollain tavalla maagista persoonallisuutta kutsutaan. Tämä voidaan tehdä tietoisesti tai tiedostamattomasti. Ensinnä, tuo harjoitus josta me puhuimme, nimeltään tulen harjoitus: eli, fyysisen energian siirto, ei sen mikä liittyy syvästi kehokompleksin kombinaatioihin. Näin siirto on hienovarainen ja jokainen siirto on uniikki siinä mitä tarjotaan ja mitä hyväksytään. Tässä kohtaa huomauttaisimme, että tämä on syy sille, että mahdollisia energiasiirtoja on äärettömästi erilaisia.

Toinen energiasiirto josta puhuisimme on seksuaalienergian siirto. Tämä tapahtuu ei-maagisella tasolla kaikilla niillä olennoilla, joiden vihreä säde on aktiivinen. On mahdollista, niinkuin on asian laita tämän instrumentin kanssa joka omistaa itsensä Yhden Äärettömän Luojan palvelukseen, kehittää lisää tätä energian siirtoa. Kun toinen itse myös omistautuu palvelemaan Yhtä Ääretöntä Luojaa, siirto tuplaantuu. Tällöin se määrä seksuaalienergiaa joka siirtyy riippuu ainoastaan polarisoituneen seksuaalienergian luodusta ja vapautetusta määrästä. Tästä eteenpäin on kehityksiä, jotka johtavat korkean seksuaalimagian maailmaan. (B3, 176)

 

VII. SUURI AVAIN = EHDOTON RAKKAUS

RA: Suuri avain siniseen, indigoon, ja viimein, seksuaalienergian siirron suureen päätyyn, violetin energian siirtoon, on se metafyysinen side tai vääristymä, jonka nimi keskuudessanne on ehdoton rakkaus.


SINISEN SÄTEEN ENERGIAN SIIRROSSA TÄMÄN RAKKAUDEN LAATU HIOUTUU
REHELLISEN KOMMUNIKAATION JA SELKEYDEN TULESSA;

TÄMÄ NORMAALISTI VAATII HUOMATTAVIA AIKOJA SAADA AIKAAN.

TÄMÄ ON YKSI TAPA KRISTALLISOIDA SINISEN SÄTEEN KESKUS. (B4, 86-87)

 

VII. TANTRA-JOOGA

RA: Energian siirto ei hyppi vihreän ja sinisen energiakeskuksen välillä vaan se on energian jakamista jokaiselle punaisesta säteestä ylöspäin. Tämä on mitä tehokkainta kun molemmilla olennoilla on orgasmi yhtäaikaisesti.

Kuitenkin se toimii siirtona jos kummallakaan on orgasmi, ja siinä fyysisesti ilmaistun rakkauden tapauksessa pariskunnan välillä, joka ei johda orgasmiin, on jokatapauksessa huomattava määrä siirrettyä energiaa… niin kauan kun molemmat olennot ovat tietoisia potentiaalierosta ja vapauttavat voimansa toisilleen tahdonvoimalla mentaalisesti omistautumalla.

Tällaista voitte havaita harjoitettavan niinkutsuttujen kristittyjen uskonnollisissa Yhden Lain vääristymäjärjestelmissä. (B4,84)

KYSYMYS: Voisitko antaa esimerkin?

RA: Me pohjustamme tätä esimerkkiä muistuttamalla, että jokainen järjestelmä on varsin vääristynyt ja sen opetukset ovat aina puoliksi kadonneet. Kuitenkin, eräs sellainen järjestelmä on nimeltään Tantra-jooga. (B4, 84)

 

IX. SAKRAMENTAALINEN SEKSUAALISUUS

A. INDIGO-SÄTEEN AKTIVOINTI

RA: Motivaatio indigo-säteen värähtelylle on sarkamentaalisen biseksuaalisen lisääntymisaktin luonteen alku. Se on ainutlaatuinen kaikkeudessaan, kokonaisuudessaan, ykseydessään siinä mitä se tarjoaa toiselle itselle. (B2, 40)

RA: Urosprinsiipin tulee saavuttaa ja penetroitua, symbolisen seksuaaliseen tyyliin, naarasprinsiipin sisemmät salaisuudet ennen kuin pyhitetty seksuaalisuus, joka liittyy mielen naarasprinsiippiin, voidaan ottaa käyttöön. (B4, 161)

 

B. NÄE TÄMÄ LUOJANA KOKEMASSA ITSENSÄ

RA: Voitte nähdä tämän toiminnan, kuten kaiken kokemuksellisen toiminnan, Luojana joka kokee Itsensä. (B2, 31)

KYSYMYS: Voisiko tämä olla Luojan Itsensä kokemisen alkumekanismi?

RA: Tämä termi ei ole sopiva. Se on yksi asianmukainen tapa. Kaksineuvoinen Luojan tunteminen Itsenään on saa potentiaalisesti aikaan kaksi etua.

Ensinnäkin vihreän säteen aktivaatiossa on potentiaali suoralle ja yksinkertaiselle analogialle siitä mitä voi nimittää iloksi, jonka henkinen tai metafyysinen luonne on olemassa älykkäänä äärettömyytenä. Tämä on suuri apu olemuksen todellisemman luonteen ymmärtämiseksi.

Toinen potentiaalinen etu on sakramentaalinen ymmärrys tai yhteys älykkään äärettömyyden porttiin, minkä asianmukaisilla valmisteluilla voidaan saada kokemus älykkäästä äärettömyydestä. (B2, 31-32)

RA: Verhoamisen jälkeen oli paljon todennäköisempää että mieli/keho/henki-kompleksipariskunta etsisi korkeampaa energiansiirtoa, mikä näin sallisi Luojan tuntea Itsensä suuressa kauneudessa, juhlallisuudessa ja ihmeellisyydessään.

Kun älykäs äärettömyys on saavutettu tämän toiminnon sakramentaalisella käytöllä, jokainen olento on suuresti polarisoitunut ja parantunut kyvyssään palvella. (B4, 102)

 

X. TÄYDELLINEN YHTEENSULAUTUMINEN

KYSYMYS: Voitko selventää mitä “täydellisen yhteensulautumisen luonne” tarkoittaa?

RA: Koko luomakunta on Yhtä Luojaa, näin jakautuminen fyysisen kehon sukupuoliin on yksinkertaisesti keinotekoinen jako, kaikki asiat nähdään näin yhtä seksuaalisina, mieli, keho, henki, jotka kaikki ovat osa olennon polariteettia.

NÄIN SEKSUAALINEN YHTEENSULAUTUMINEN VOIDAAN NÄHDÄ, ILMAN NIINKUTSUTTUA SUKUPUOLIYHDYNTÄÄ, OLEVAN MIELEN, KEHON JA HENGEN TÄYDELLINEN YHTEENSULAUTTAMINEN SIINÄ MIKÄ TUNTUU JATKUVALTA ILON ORGASMILTA JA TOISEN OLEMUKSESTA ILAHTUMISELTA. (B2, 41-42)

 

XI. VALKOINEN MAGIA

RA: Valkoisen magian sydämessä on kokemus siitä ilosta, joka seuraa Luojaan yhteenliittymisestä. Tämä ilo väistämättä säteilee koko positiivisen adeptin elämänkokemuksen läpi.

Tästä syystä seksuaalimagia ei rajoitu yksinomaan negatiivisesti polarisoituneelle adeptille, vaan sillä on paikkansa korkeassa magiassa kun sitä käytetään mitä harkituimmin, sillä se, kun sitä asianmukaisesti tavoitellaan, liittää yhteen kehon, mielen ja sielun Yhden Äärettömän Luojan kanssa. (B3, 161)

 

XII. HOMOSEKSUAALISUUS

RA: Jos olennolla on ollut raa’asti 65% sen inkarnaatioista vastakkaisen polariteetin seksuaalisessa/biologisessa kehossa verrattuna sen nykyiseen kehokompleksiin, tämä olento on urbaaneilla alueilla haavoittuvainen väliintulolle, ja hänestä saattaa tulla niinkutsuttu homoseksuaali. (B2, 35)

 

XIII. NYKYPÄIVÄN AVIOLIITTO VERSUS PARISUHTEET

RA: Kun kansanne avautuvat vihamielisyyden ja sodan ja ahneuden ja omistamisen käsitteille, nämä ideat suodattuvat mielen puuta pitkin kehokompleksin ilmaisuiksi, joista seksuaalisuus on yksi esimerkki. (B2, 37)

KYSYMYS: Vaikuttuuko koko populaatio jollain tavalla?

RA: Seksuaalisuus kontaminoituu jonkin verranm mikä näkyy suurimmaksi osaksi kulttuurinne eri taipumuksissa vihollissuhteisiin, tai niinkuin te niitä kutsutte, avioliittoihin, sen sijaan että antauduttaisiin vapaasti toiselle Äärettömän Luojan valossa ja rakkaudessa. (B2, 37)

[Huom: Tottakai, tämä on ristiriitainen lausunto. He tarkoittavat, että laillisen sopimuksen pakottaminen kahden olennon välille voi aiheuttaa yhtä paljon katkeroitumista sekä omistamisen, kiinnittymisen ja hallinnan tunnetta.

He eivät, kuitenkaan, kiellä parisuhteita, ja itse asiassa kannustavat niihin. Muistakaa, että vapaa tahto on Yhden Lain pääasiallinen vääristymä, ja sellainen sopimus tekee kaikista tulevista vapaan tahdon päätöksistä lopettaa avioliitto monimutkaisen juridisen painajaisen, puhumattakaan yhteiskunnallisesta ja uskonnollisesta stigmasta.

Eräs mahdollisuus kompromissille on uusittavan sopimuksen avioliitto, jossa vannotut valat tietoisesti uusitaan jokainen vuosipäivä.]

KYSYMYS: Suunnitteliko Logos, ennen verhoamista, luoda satunnaisen seksuaalisen aktiviteetin järjestelmän?

RA: Oli alkuperäisten Logosten aikeena, että olennot pariutuvat keskenään millä tahansa haluamallaan tavalla, mikä saa aikaan suuremman polarisaation. Pitkän tarkkailun jälkeen päätettiin, että polarisaatio kasvaa moninkertaiseksi jos pariutuminen ei ole harkitsematonta. Myöhemmät Logokset ovat säilyttäneet tämän puolueellisuuden

kohti parisuhteita, jotka kuvaavat enemmän kurinalaisempaa persoonallisuuden ominaisuutta ja korkeampia tiheyksiä. Jokaisen olennon vapaa tahto, kuitenkin, on aina tärkein ja voidaan tarjota vain puolueellisuus. (B4, 88)

 

XIV. SEKSUAALIENERGIA NELJÄNNESSÄ TIHEYDESSÄ

RA: Neljännessä tiheydessä on tehty valinta ja verho on nostettu. Positiivisilla polariteeteilla todellinen jakaminen on melkein universaalia,

negatiivisilla polariteeteilla melkein universaalia on todellinen tukos; valloittaja saa orgasmin, valloitettu ei melkein koskaan.(B4, 111)

 

37. CHAKROJEN ROTAATIO JA KITEYTYMINEN

I. PYÖRIVÄTKÖ TAI KRISTALLISOITUVATKO CHAKRAT?

RA: Ensimmäisen kolmen energiakeskuksen kohdalla täydellinen energiakeskuksen avaaminen nopeuttaa pyörimistä. Olennon kehittäessä korkeampia energiakeskuksia, kuitenkin, nämä keskukset sitten alkavat ilmaista luonnettaan muodostamalla kristallirakenteita. Tämä on korkeampi tai tasapainoisempi aktivaation muoto. (B3, 9)

 

II. ERI CHAKROJEN KIDERAKENNE

A. PUNAINEN ENERGIAKESKUS — Se on pyöreän renkaan muotoinen.

B. ORANSSI ENERGIAKESKUS — Se on kukan muotoinen, jossa on kolme terälehteä.

C. KELTAINEN ENERGIAKESKUS — Pyöreä muodoltaan, monikärkinen kuin tähti.

D. VIHREÄ ENERGIAKESKUS — Lotus-muoto, terälehtien määrä riippuu tämän keskuksen vahvuudesta.

E. SININEN ENERGIAKESKUS — Kykenee mahdollisesti 100 terälehteen ja suureen välähtävään kirkkauteen.

F. INDIGO ENERGIAKESKUS — Yleensä kolmiomuotoinen tai kolmilehtinen.

G. VIOLETTI ENERGIAKESKUS — Kaikkein vähiten muuttuva. Siinä on 1000 terälehteä. (B3, 10)

 

III. ENERGIATUKOSTEN AVAAMINEN

RA: Indigo keskus on kaikkein tärkein adeptin työssä. Kuitenkaan se ei voi, oli se miten kiteinen tahansa, korjaantua siten kuin muissa energiakeskuksissa esiintyy tukoksia tai epätasapainoja.

Ne tulee puhdistaa sarjassa (toinen toisensa jälkeen) alkaen punaisesta ylöspäin. (B3, 180)

 

IV. ENERGIAKESKUSTEN KÄYTÖ POSITIIVISILLA JA NEGATIIVISILLA OLENNOILLA

RA: Negatiivinen käyttää kolmea alinta keskusta erillisyyteen ja kontrolliin toisista seksuaalisin keinoin, henkilökohtaisella voimalla ja toimimalla yhteiskunnissanne. Positiivisesti suuntautunut olento muuttaa vahvan punaisen säteen energian vihreän säteen energiansiirroiksi ja säteilyksi sinisessä ja indigossa.

Lisäksi se muuttaa itseyden ja paikan yhteiskunnassa tilanteiksi joissa olento voi sulautua toisiin ja palvella heitä; ja lopulta säteillä sitä muille ilman minkäänlaista odotusta vastalahjasta. (B3, 29)

 

V. KITEYTYMINEN

RA: On hyvä muistaa, että chakrat tai energiakeskukset voivat toimia asianmukaisesti ilman kristallisaatiota. (B4, 83)

KYSYMYS: Olisiko tämä ekvivalenttia suljettuun sähköpiiriin, punainen läpi vihreään, suurella resistanssilla, jossa siirretty energian kokonaismäärä on pieni?

RA: Kiteytymättömät alemmat energiakeskukset eivät voi välittää suurta jännitettä. Kiteytyneet energiakeskukset voivat muuttua varsin huomattaviksi niiden korkean jännitteen ominaisuuksissaan. (B4, 83)

38. SEITSEMÄN CHAKRAA, NIIDEN SÄTEET JA TUKOKSET

I. JUURICHAKRA: PUNAINEN SÄDE, PERUSSÄDE

RA: Punaisen säteen perusenergia — tämä säde on vahvistava perussäde jokaiselle tiheydelle. (B2, 77)

RA: Etelänapa (juurchakra) on se mikä vetää puoleensa. Se vetää puoleensa niitä asioita, jotka ovat siihen magnetisoituneet. Tällä punaisella säteellä, joka on alin energiakeskus fyysisessä kehossa, on ensimmäinen mahdollisuus reagoida mihinkään kokemukseen. Sillä on mahdollisuus toimia ensin, ja näin se liittyy selviytymiseen. Kun se on tasapainotettu ja avattu, etsijälle on avoinna paljon kaikkea. (B2, 128)

RA: Ensimmäinen tasapainotus on Malkuth, eli Maa, värähtelyenergiakompleksi, jota kutsutaan punaisen säteen kompleksiksi. Tämän energian ymmärtäminen ja hyväksyminen on perustavanlaatuista. (B1, 144)

 

II. TUNNEKESKUS TAI HENKILÖKOHTAINEN KESKUS: ORANSSI SÄDE, LIIKE KOHTI KELTAISTA SÄDETTÄ

RA: Seuraava energiakeskuskompleksi, joka voi olla tukossa, on emotionaalinen tai henkilökohtainen kompleksi, joka tunnetaan myös oranssin säteen kolmpleksina. Tämän tukkiutuminen voi esiintyä usein persoonan eksentrisyyksinä tai vääristyminä liittyen ymmärrystä omasta itsestä tai oman itsen hyväksyntää. (B1, 145)

RA: Oranssi säde on se vaikutus tai värähtelykuvio, jossa mieli/keho/henki-kompleksi ilmaisee omaa valtaansa yksilöllisellä tasolla. Valta toisista yksilöistä voidaan nähdä liittyvän oranssiin säteeseen. Näette tämän säteen varsin intensiivisinä kansojenne keskuudessa henkilökohtaisella tasolla. Voitte nähdä tämän säteen kohtelevain toisia epäolentoina, orjina tai karjana, mikä näin ei anna toiselle minkäänlaista statusta. (B2, 38)

 

III. KOLMAS CHAKRA, KELTAINEN SÄDE: ITSETIETOISUUDEN JA MUIDEN KANSSA TOIMIMISEN SÄDE (B2, 92)

A. LIITTYY RYHMIIN

RA: Keltainen säde liittyy olennon suhtautumiseen ryhmiin tai yhteisöihin. Se on vihamielisten tekojen ytimessä, kun yksi ryhmä olentoja tuntee tarpeen ja oikeuden päästä ylivaltaan toisista olentojen ryhmistä, kunnes he ovat taipuneet näiden tahtoon. (B2, 38)

RA: Seksuaalisen kanssakäymisen yleinen luonne, jos keltainen tai oranssi värähtelykuvio on primääri, on tukos ja siitä seuraava kyltymätön nälkä.

Kun kaksi itseä on tässä kuviossa, yksi olento kokee mielihyvää nöyryytyksestä, orjuutuksesta ja sitomisesta, toinen kokee mielihyvää tilanteen hallinnasta ja toisen olennon kontrollista. Tällä tavoin seksuaalienergia koetaan negatiivisessa polarisaatiossa. (B2, 39)

 

B. EGOON LIITTYVÄT TUKOKSET

Kolmas tukos muistuttaa lähiten sitä mitä te nimitätte egoksi. Se on keltaisen säteen tai solar plexus -keskuksen tukos.

Tämän alueen tukokset usein ilmenevät vääristyminä kohti valtaa ja toisten olentojen käyttäytymisen manipulointia, jotka ovat lähipiirissä sekä jotka liittyvät mieli/keho/henki-kompleksiiin.

Niillä, joilla on näiden kolmen energiakeskuksen tukoksia (eli punainen, oranssi ja keltainen), on jatkuvasti vaikeuksia kyvyssään edistää Yhden Lain etsintäänsä. (B1, 145)

 

C. LÖYTYY JOILTAIN KASVEILTA JA ELÄIMILTÄ

KYSYMYS: Mikä on yksinkertaisin olento, jolla on sekä oranssi että keltainen energiakeskus?

RA: Eläin- ja kasviluonteiset olennot, joilla on tarve lisääntyä kaksineuvoisesti ja jotka kokevat tarpeelliseksi riippua jollain tavalla toisista selvitäkseen ja kasvaakseen. (B2, 89)

 

IV. SYDÄNCHAKRA: MYÖTÄTUNNON & KAIKEN ANTEEKSI ANTAVAN RAKKAUDEN VIHREÄ SÄDE (B2, 92)

A. KÄÄNNEKOHTA

RA: Vihreän säteen energiasiirron tapauksessa tullaan seksuaalisesti sekä muissakin kokemuksen muodoissa suureen käännekohtaan. Vihreä säde voi kääntyä ulospäin, ja olento mieluummin antaa kuin vastaanottaa.. (B2, 39)

VIHREÄN SÄTEEN AKTIVITEETTI ON KAIKKEA KOHTAAN MYÖTÄTUNTOINEN RAKKAUS JOKA EI VAADI MITÄÄN VASTALAHJAKSI. (B4, 77)

 

B. PONNAHDUSLAUTA ÄLYKKÄÄSEEN ÄÄRETTÖMYYTEEN

RA: Sydämen keskellä, tai vihreässä säteessä, on keskus josta kolmannen tiheyden olennot voivat ponnahtaa, sanoisimmeko, äärettömään älykkyyteen. Tukokset tällä alueella voivat ilmetä vaikeuksina ilmaista sitä mitä voidaan nimittää universaaliksi rakkaudeksi tai myötätunnoksi. (B1, 145)

 

C. MAHDOLLISIA KORJAUKSIA

RA: Vihreän säteen aktivaatio on aina haavoittuvainen keltaisen tai oranssin säteen omistamiselle. Omistamisen pelko, halu omistaa, pelko omistamiseksi tulemisesta, halu tulla omistetuksi: nämä ovat kaikki vääristymiä jotka voivat aiheuttaa vihreän säteen energiakeskuksen deaktivaatiota. (B2, 43)

Tämän ei nähdä olevan negatiivisen polarisaation luonne, sillä negatiivisesti polarisoitunut olento työskentelee hyvin intensiivisesti keltaisen säteen syvimpien energian manifestaatioiden kanssa, erityisesti manipuloidakseen muita palvelemaan omaa itseään.

Ne, jotka palaavat oranssin säteen tasolle, ja lisätkäämme että heitä on monia planeetallanne tänä aikana, ovat niitä jotka tuntevat todellisen vihreän värin värähtelyt ja, täten, vastaavat hylkäämällä valtiolliset ja yhteskunnalliset aktiviteetit sellaisinaan ja etsivät jälleen itseään. (B2, 88)

 

V. KURKKUCHAKRA: SININEN SÄDE, KOMMUNIKAATIO, OMAN ITSEN SÄTEILEMISEN ENSIMMÄINEN SÄDE HUOLIMATTA MUITTEN TEOISTA

RA: Kun tämä säde on saavutettu, kyky astua siniseen säteeseen saavutetaan välittömästi ja se vain odottaa yksilön vaivannäköä. (B2, 43)

RA: Ensimmäinen vihreän säteen jälkeinen antaminen on hyväksynnän tai vapauden antaminen, ja näin sallitaan sinisen säteen energian vastaanottajan kokea mahdollisuus tuntea itsensä hyväksytyksi, ja näin vapauttaa toinen itse ilmaisemaan itseään säteen antajalle. (B2, 39)

RA: Sinisen energiavirran säde on keskus, joka ensimmäistä kertaa on sekä ulospäin virtaava että sisäänpäin virtaava. Tällä alueella tukoksen kokevilla voi olla vaikeuksia käsittää sen oman identiteetin henki/mieli-komplekseja ja lisäksi voi esiintyä vaikeus ilmaista tällaisia itsen ymmärryksiä.

Tällä alueella tukkeutuneilla olennoilla voi olla vaikeuksia hyväksyä kommunikaatiota muilta mieli/keho/henki-komplekseilta. (B1, 145)

RA: Sinisen säteen olento on yhteisLuoja. (B2, 92)

 

VI. KÄPYRAUHASEN TAI SISÄISEN SILMÄN CHAKRA — INDIGO-SÄDE

RA: INDIGO-SÄDE AVAUTUU AINOASTAAN HUOMATTAVALLA ITSEKURILLA JA HARJOITTAMISELLA, JOKA SUURESTI LIITTYY OMAN ITSEN HYVÄKSYNTÄÄN,

EI AINOASTAAN POLARISOIDUN JA TASAPAINOTETUN ITSEN SUHTEEN VAAN TODELLISENA LUOJANA, ÄÄRETTÖMÄN ARVOKKAANA OLENTONA.

TÄMÄ ALKAA AKTIVOIDA INDIGO-SÄTEEN. (B2, 43)

RA: Indigo-säteen keskusta ruokkii, kuten kaikkia muitakin energiakeskuksia, kokemus — mutta paljon enemmän kuin muita sitä ruokkii se mitä kutsutaan persoonallisuuden piirteiksi. (B3, 160)

RA: INDIGO-SÄDE ON SÄDE JOSSA TIEDOSTETAAN OMA ITSE LUOJANA.

Näin ne, joiden indigo-säteet on aktivoitu, voivat tarjota energiansiirtoja Luojalta Luojalle. (B2, 40)

RA: Indigo-säde, vaikka se onkin arvokas, on säde jonka parissa adepti työskentelee, niinkuin te sitä nimittäisitte. Se on portti älykkääseen äärettömyyteen, joka tuo sieltä älykästä energiaa.

Tämä on energiakeskus, jonka oppeja pidetään salaisina tai okkulttisina, sillä tämä säde on se joka on äärettömiä mahdollisuuksia. Ne jotka parantavat, opettavat tai työskentelevät Luojalle millään tavalla, joka voidaan nähdä tasapainoisena, ovat indigo-säteestä. (B2, 77)

RA: Niillä, kenellä on tukos tässä (indigo-säteen) keskuksessa, voivat kokea älykkään energian sisäänvirtausten vähenemistä johtuen manifestaatioista, jotka ilmenevät arvottomuutena…

Indigo-säteen tasapainottaminen on varsin keskeisen tyyppistä työtä, mikä pyörii henkikompleksin ympärillä, jolla on virtauksensa transformaatioon tai transmutaatioon kolmannesta tiheydestä neljänteen,

joka on energiakeskus, joka vastaanottaa vähiten vääristyneitä rakkauden/valon virtauksia älykkäästä energiasta ja jolla on myös potentiaali olla avain älykkään äärettömyyden porttiin. (B1, 145)

 

VII. KRUUNUCHAKRA: VÄRI = VIOLETTI

KYSYMYS: Kun meditaatiossa on tunne kruunuchakran kohdalla, mitä tapahtuu?

RA: Olento kokee sisäänvirtauksia energiakeskuksessa, jota voidaan käyttää joko:

(1) tämän keskuksen tukoksen avaamiseen

(2) sen virittämiseen sopimaan sen muiden energiakeskusten harmoniaan

(3) tai aktivoimaan portti älykkääseen äärettömyyteen. (B3, 32)

RA: (Violetti energiakeskus) on yksinkertaisesti olennon mielen, kehon ja hengen kokonaisvärähtelykompleksin ilmaisu. Se on niinkuin se tulee olemaan, “epätasapainolla” tai “tasapainolla” ei ole merkitystä tällä energian tasolla, sillä se ottaa ja antaa oman tasapainonsa.

Mikä tahansa vääristymä sitten onkin, muut eivät sitä voi manipuloida ja, täten, sillä ei ole kauhean tärkeä olennon tasapainoa tarkasteltaessa. (B1, 145)

Energian ingressi päättyy indigoon (sisäisen silmän chakra). Violetti säde on lämpömittari tai indikaattori kokonaisuudesta. (B3, 31)

 

39. ERI ENERGIAKEHOT

KYSYMYS: Esoteerisessa kirjallisuudessamme listataan useita kehoja,

eli fyysinen, eetteri, emotionaalinen ja astraali. Onko tämä oikea lukumäärä?

RA: Tähän kysymykseen vastaaminen täydellisesti vaatisi useita tämänkaltaisia sessioita, sillä eri kehojen ja jokaisen kehon vaikutuksen keskinäiset suhteet eri tilanteissa ovat valtaisa tutkimusala.

Kuitenkin, aloittakaamme viittaamalla mieliinne todellisten värien spektri ja käyttämään tätä ymmärrystä tajuamaan eri oktaavinne tiheydet.

Numero seitsemän toistuu makrokosmoksesta mikrokosmokseen rakenteessa ja kokemuksessa. Täten olisi odotettavaa, että olisi seitsemän peruskehoa, jotka olisivat mahdollisesti selvimmin ilmaistu värien avulla, punaisen säteen keho, jne.

Kuitenkin… tämä tulee olemaan hämmentävää, sillä useat opettajanne ovat (mahdollisesti) nimenneet jonkin kehon jollain nimellä ja toisilla on eri nimi. (B2, 114)

[Huom: Toisin sanoen, hämmennystä voi aiheuttaa eri uskontojen kuten hinduismi ja buddhismi käyttämät eroavat nimet samoista energiakehoista.]

 

I. PUNAISEN SÄTEEN KEHO

RA: Punainen säde on kemiallinen kehonne. Kuitenkin, keho ei ole se mikä teillä on puettuna fyysisessä olomuodossa. Se on kehon rakentamaton materiaali, elementaalikeho ilman muotoa. Tämä perusmuodoton materiaalikeho on tärkeä ymmärtää, sillä on olemassa parannuksia, jotka voidaan suorittaa yksinkertaisella ymmärryksellä fyysisessä kehossa läsnä olevista elementeistä. (B2, 114)

[Huom: Kaksi sellaista esimerkkiä voisivat olla hivenainelisäravinteet sekä magnetismin käyttö parantamisessa. Se voi myös liittyä paljon hienovaraisempiin tutkimuksiin siitä miten värähtely vaikuttaa eri alkuaineisiin.]

 

II. ORANSSIN SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on fyysinen kehokompleksi. Se ei silti ole se keho jossa te olette, vaan sen sijaan se on keho ilman itsetietoisuutta, keho kohdussa ennen kuin henki/mieli-kompleksi tulee siihen. Tämä keho voi elää ilman mielen ja hengen kompleksien asutusta, mutta harvoin se tekee niin. (B2, 114)

 

III. KELTAISEN SÄTEEN KEHO

RA: (Tämä) on fyysinen kehonne, jonka tiedätte tänä aikana ja jossa koette katalyyttia.

 

IV. VIHREÄN SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on kevyempi keho, joka on tiheämmin täynnä elämää. Se on keho, joka nähdään häivähdyksenä kun niinkutsuttua ektoplasmaa käsitellään. Jotkut kutsuvat sitä astraalikehoksi. Toiset kutsuvat sitä eetterikehoksi, mutta tämä nimi ei pidä paikkaansa siinä mielessä, että eetterikeho on kehon portti, jonka avulla älykäs energia kykenee muokkaamaan mieli/keho/henki-kompleksia. (B2, 115)

 

V. SINISEN SÄTEEN KEHO TAI VALOKEHO

RA: Valokehoa eli sinisen säteen kehoa voidaan kutsua myös devakaaniseksi kehoksi. On monia muitakin nimityksiä tälle keholle, erityisesti niinkutsutuissa intialaisissa Sutroissa tai kirjoituksissa, sillä näiden ihmisten joukossa on monia, jotka ovat tutkineet näitä alueita ja ymmärtäneet monent tyyppisiä devakaanisia kehoja. Jokaisessa tiheydessä on monen, monenlaisia kehotyyppejä, aivan kuten teidänkin omassanne. (B2, 115)

RA: Sinisen pääenergian läpäiseminen on aina hieman vaikeaa, sillä se vaatii että ihmisillänne on suuresti selkärankaa; eli, rehellisyyttä. Sininen säde on vapaan kommunikaation säde itsen ja toisen itsen välillä. (B2, 121)

 

VI. INDIGO-SÄTEEN KEHO

RA: Tämä on se mitä me valitsemme kutsua eetterikehoksi. Se on porttikeho. Voitte nähdä tämän kehon ainoastaan valona, kun se muokkaa itseään niinkuin se haluaa. (B2, 116)

RA: Tämä on ensimmäinen keho, joka aktivoituu kuolemassa. Se on “muodostaja” (tai se mitä egyptiläiset kutsuvat nimellä “Ka.”) Tämä keho pysyy siihen asti kunnes mieli/keho/henki-kompleksi on saanut ymmärryksen. Sitten toinen keho (esim. vihreä) aktoivoituu. (B2, 116)

RA: Tämä indigo-keho, joka on älykästä energiaa, kykenee tarjoamaan juuri kuolleelle, niinkuin te sitä nimittäisitte, sielulle perspektiivin ja paikan josta tarkastella juuri ilmennyttä kokemusta. (B2, 117)

 

VII. VIOLETIN SÄTEEN KEHO

RA: Voitte nimittää tätä Buddha-kehoksi tai kehoksi joka on täydellinen. Siinä lepää tunne kokonaisuudesta, joka on äärimmäisen lähellä ykseyttä kaiken sen mikä on kanssa. (B2, 115)

RA: Tämä voidaan nähdä ilmenevän eräänlaisena tunteena jokapäiväisten toimien ja aktiviteettien pyhyydestä. (B2, 121)osi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.