fbpx

Opas Yhden Lakiin, osa 5

Tässä osassa on on oppaan seitsemäs osio.

Aiemmat osat:

osa 4

osa 3

osa 2

osa 1


SEITSEMÄS OSIO – PLANEETTAMME ULKOPUOLELTA TULEVAT LIIKKEET

40. LIITTO

I. LIITTO PALVELEE YHTÄ LUOJAA

RA: Minä olen jäsen Ääretöntä Luojaa Palvelevien Planeettojen Liitossa. Liittoon kuuluu arviolta 53 sivilisaatiota, ja se käsittää arviolta viitisensataa planeettatietoisuuskompleksia.

Tämä liitto sisältää teidän planeetaltanne ne, jotka ovat saavuttaneet kolmannen ulottuvuuden tuonpuoleisen ulottuvuustietoisuuden. Se sisältää planetaarisia olentoja aurinkokunnastanne sekä planetaarisia olentoja muista galakseista (huom. Ra käyttää aurinkokunnista termiä galaksi).

Se on todellinen Liitto siinä mielessä, että sen jäsenet eivät ole toistensa kaltaisia, mutta liitossa Yhden Lain mukaisesti… Liiton jäsenet ovat saatavillanne ajatuksen kautta.

II. KUINKA MONTA TÄLTÄ PLANEETALTA PYYTÄÄ PALVELUKSIANNE?

RA: Henkilökohtaisesti minua kutsuu 352 000. (B1, 97)

III. MITÄ SEURAA NELIÖIDEN LAIN SOVELTAMISESTA TÄHÄN?

[Huom: Johtuen Yhden Luojan ennakkoasenteesta suosia positiivista polariteettia, mikä tahansa avunpyyntö, joka liittyy toisten palveluun, kasvaa huomattavasti voimakkuudeltaan: tästä tulee nimitys “neliöiden laki”. Jatkuvasti “fraktaalisesti” marginaalivoimakkuutta kasvattamalla, jokaisen kutsuvan olennon “ääni” vahvistuu uudella olennolla, joka sen jälkeen kutsuu, ja voimakkuus nopeasti kasvaa moninkertaiseksi vastaamaan suurta määrää olentoja. Tuo lukumäärä vastaa sitä kuinka moni olento pyytää apua.]

RA: Lukumäärä on arviona merkityksetön, sillä se on monen monta numeroa pitkä. Se on suuri kutsuhuuto, jonka me kaikki kuulemme koko luomakunnassa aivan kuin omat olentomme olisivat vääristyneet kohti suurta ja ylitsepääsemätöntä surua. Se vaatii meidän palvelustamme. (B1, 97)

LAUSUNTO: Jos Liitto laskeutuisi Maapallolle, heitä pidettäisiin jumalina, mikä rikkoisi Vapaan Tahdon Lakia ja näin pienentäisi heidän polarisaatiotaan kohti kaikkien palvelusta.

[Ra oli samaa mieltä] (B1, 150)

IV. MIKSI LIITTO PERUSTETTIIN?

RA: HALU PALVELLA ALKAA RAKKAUDEN TAI YMMÄRRYKSEN ULOTTUVUUDESSA (NELJÄS TIHEYS) OLLA MUSERTAVAN SUURI TAVOITE SOSIAALISELLE MUISTIKOMPLEKSILLE. (B1, 155)

V. AJATUSSODAT

RA: [Ajatussodassa] negatiivisuus kuluttaa itsensä loppuun sillä, että se ei kykene menipuloimaan, ja positiivinen kuluttaa itsensä loppuun sillä, että se ei kykene hyväksymään sitä mitä annetaan. (B1, 214)

KYSYMYS: Mitä tarkoitetaan sillä, “että se ei kykene hyväksymään sitä mitä annetaan”?

RA: Kaikkein hyväksyvin ja rakastavin energia olisi rakastaa niitä jotka manipuloiva niin, että positiiviset energiat ympäröisivät, nielaisisivat sisäänsä ja transformoisivat nuo olennot.

Tämä on kuitenkin samanveroisten taistelua, Liitto tietää ettei se voi tasavertaisesti sallia itsensä tulla manipuloiduksi pysyäkseen puhtaan positiivisena, sillä vaikka se olisi miten puhdas, sillä ei olisi mitään vaikutusta, sillä niinkutsutut pimeyden voimat olisivat asettaneet sen niskaotteeseen, niinsanotusti.

Siispä ne jotka ovat mukana tässä ajatussodassa joutuvat puolustustamaan itseään eivätkä he voi olla hyväksyviä, jotta he säilyttäisivät hyödyllisyytensä toisten palvelussa. Näin he eivät voi täysin hyväksyä sitä mitä Orionin ryhmä haluaa antaa, joka on orjuutta.

Näin jonkin verran polariteettia menetetään tässä kitkassa, ja molempien osapuolten pitää sitten järjestää rivinsä uudestaan. (B1, 214)

RA: Tämä on Liiton kaikkein vaikein työ. Ainoastaan neljää olentoa kunakin hetkenä pyydetään ottamaan osaa tähän konfliktiin. (B1, 214)

KYSYMYS: Mitä tiheyttä nämä neljä planetaarista olentoa ovat?

RA: 4. tiheyttä. 4. tiheys on ainoa tiheys omanne lisäksi, joka, koska siltä puuttuu viisautta jättäytyä pois taistelusta, näkee tarpeen taistelulle. (B1, 214)

41. UFOt

I. LIITON UFOT

RA: Me emme käytä aluksia, joita te kutsutte UFOiksi, teidän nykyisessä avaruus/aikamuistikompleksissa. (B1, 94)

A. TULEEKO KETÄÄN LIITON JÄSENIÄ TÄNNE AVARUUSALUKSILLA?

RA: Meidän tulee sanoa, että tämä informaatio ei ole tärkeää. Jos ymmärrätte tämän, silloin informaatio voidaan antaa. Jokainen planetaarinen olento, joka haluaa näyttäytyä kolmannessa avaruus/ajan vääristymässänne, joutuu pyytämään lupaa rikkoa niinkutsuttu karanteeni.

Tällä hetkellä teidän tiheydessänne on seitsemän, jotka ajavat aluksella. Heidän tavoitteensa on erittäin yksinkertainen: sallia niiden planeettanne olentojen tulla tietoiseksi äärettömyydestä, joka tietämättömille parhaiten ilmaistaan mystisenä tuntemattomana. (B1, 95)

Kaikki pyynnöt viedään Saturnuksen Neuvoston eteen.

B. KEITÄ SATURNUKSEN NEUVOSTON JÄSENET OVAT?

RA: He ovat edustajia Liitosta sekä niiltä sisäisiltä tasoiltanne, jotka ovat vastuussa kolmannesta tiheydestänne. Nimet eivät ole tärkeitä, koska nimiä ei ole.

Nimien käsite ei kuulu Neuvostoon. Jos nimiä pyydetään, me yritämme sellaista. Kuitenkaan kaikilla heillä ei ole valittua nimeä. Tämän neuvoston varasijalla on kaksikymmentä neljä olentoa, jotka tarjoavat palveluksia, heitä kutsutaan nimellä Holhoojat. (B1, 98)

Neuvosto ei ole antanut lupaa rikkoa karanteenia tässä aika/avaruusjatkumossa. Mutta lupa on annettu ilmestyä ajatusmuodossa niiden eteen, joilla on silmiä nähdä.

Kuitenkin, jonkin verran laskeutumisia tapahtuu. Jotkut näistä olennoista te tunnette Orionin ryhmänä. (B1, 99)

II. TAPAAMINEN PRESIDENTTI EISENHOWERIN KANSSA

KYSYMYS: Tapasiko Dwight Eisenhower joko Liiton tai Orionin ryhmän kanssa 1950-luvulla?

RA: Se josta puhut tapasi ajatusmuotoja, joita ei voi erottaa kolmannesta tiheydestä. Tämä oli testi. Me Liitossa halusimme nähdä mitä tapahtuisi jos tämä äärimmäisen positiivisesti suuntautunut ja yksinkertaisen nerokas henkilö, jolla ei ollut mitään merkittävää vääristymää vallan suuntaan, olisi saanut rauhanomaista informaatiota Liitolta.

Me saimme tietää, että tämä olento ei ollut sitä mieltä, että hänen alaisensa olisivat osanneet käsitellä toisten olentojen ja filosofioiden käsitteitä. Päästiin siis sopimukseen, jolla hän sai mennä omaa polkuaan ja me voisimme mennä omaamme, ja tämä mahdollisti hiljaisen kampanjan, jolla edelleen voisimme kertoa ihmisillenne meidän olemassaolostamme pikkuhiljaa. Tietyt tapahtumat ovat puuttuneet tämän suunnitelman kulkuun.

(B5, 46)

III. UFOT ORIONILTA

RA: Monet taivaillanne näkyvistä UFOista ovat Orionin ryhmästä. He lähettävät viestejä. Jotkut toisia palvelemaan suuntautuneet vastaanottavat niitä.

NÄITÄ VIESTEJÄ MUOKATAAN NIIN, ETTÄ NUO (POSITIIVISET) OLENNOT PITÄVÄT NIITÄ HYVÄKSYTTÄVINÄ, JA VIESTEISSÄ VAROITELLAAN TULEVAISUUDEN VAIKEUKSISTA.

Tämä on se mitä itseään palvelevat olennot voivat enimmillään tehdä, kun heillä on vastassaan niitä, jotka haluavat palvella toisia.

Kontaktit, joita Orionin ryhmä pitää eniten hyödyksi agendalleen ovat niitä (Maapallon olentoja), jotka ovat suuntautuneet palvelemaan itseään. (B1, 124)

IV. MIKSI ORIONIN UFOT EIVÄT LASKEUDU SUURENA JOUKKONA MAAPALLOLLE?

KYSYMYS: Olisiko Orionille parempi toimia kulisseissa ja saada värvättyä henkilöitä seuraamaan Orionin Ristiretkeläisiä omasta tahdostaan, vai onko Orionin ryhmälle yhtä hyvä laskeutua planeetallemme ja näyttää uskomattomat voimansa ja saada ihmiset sitä kautta? (B1, 151)

RA: Kulisseissa työskentely on parempi Orionin ryhmälle, sillä se ei riko Yhden Lakia niinkuin laskeutuminen. Massalaskeutuminen vähentäisi [Orionin ryhmän] polarisaatiota johtuen planeettanne vapaan tahdon rikkomuksesta. Kuitenkin se olisi uhkapeliä.

[HUOM: Oletettavasti se on uhkapeliä, eikä niinkään varmuus, johtuen siitä, että karanteenin läpi pääsisi niin harva.]

Jos planeetta vallattaisiin ja siitä tulisi Imperiumin jäsen, vapaa tahto voitaisiin sen jälkeen antaa takaisin. Tätä ei kuitenkaan tehdä johtuen Orionin ryhmän halusta edistyä kohti Yhtä Luojaa. Tämä halu mennä eteenpäin estää ryhmää rikkomasta Hämmennyksen Lakia (B1, 151)

V. MISSÄ TIHEYKSISSÄ TARVITAAN AVARUUSALUKSIA?

A. KOLMANNEN TIHEYDEN OLENNOT

RA: Kaukaisista paikoista tulevat suurimmaksi osaksi eivät tarvitse niinkutsuttuja avaruusaluksia. Kysymys vaatii ymmärrystä jota teillä ei ole. Me yritämme kertoa mitä on kerrottavana. On vain vähän kolmannen tiheyden olentoja (esimerkiksi Siriukselta), jotka ovat oppineet miten käyttää alusta tähtijärjestelmien välillä matkaamiseen, silloin kun heillä on rajoitteita joista itsekin olette tietoisia, eli erittäin pitkistä lentomatkojen kestoista. (B3, 7)

B. 4., 5. ja 6. TIHEYDEN OLENNOT

RA: 4., 5. ja 6. tiheyden olennot käyttävät kahta muuta keinoa.

(1) Eräänlainen alus, joka voi kulkea ilman minkäänlaista aikaviivettä, käyttäen gravitaatiovalon kuminauhavaikutusta. (B3, 7)

(2) Toinen tyyppi on eräänlainen kokemus (eikä niinkään avaruusalus).

Nämä olennot ovat oppineet tarpeelliset oppiaineet, jotka mahdollistavat heidän kulkea universumissa yhtenä olentona, ja täten kyetä menemään yhdestä sijainnista toiseen pelkästään ajatuksen voimalla, materialisoimaan aluksen, niinkutsutusti, sulkemalla se sisään olennon valokehoon. (B3, 7)

C. 6. TIHEYDEN OLENNOT

RA: Kuudennessa tiheydessä ei ole käytännössä yhtään olentoja, jotka enää käyttäisivät ulkoista teknologiaa matkustamiseen tai kommunikaatioon. (B3, 13)

VI. TAPAHTUUKO LÄHIKOHTAAMISIA?

RA: Niitä on tapahtunut. Me voimme huomauttaa, että lakkaamattoman ykseyden universumissa käsite “Lähikohtaaminen” on humoristinen, sillä emmekö me kaikki kohtaa itsemme jatkuvasti? Siksi, miten mikään kohtaaminen voisi olla muuta kuin erittäin, erittäin läheinen? (B3, 19)

VII. MITEN RA RAKENSI OMAN AVARUUSALUKSENSA?

KYSYMYS: Kun tulitte tänne planeetalle aluksella 18 000 ja 11 000 vuotta sitten, näitä aluksia on kutsuttu kelloaluksiksi ja ne näyttivät jonkin verran kelloilta. Pitääkö tämä paikkansa? [- George Adamski valokuvasi ne.] (B3, 153)

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Olivatko nämä aika/avaruuden vai avaruus/ajan rakenteita?

RA: Me pyydämme pitkää pinnaa, sillä vastauksemme on pakostakin monimutkainen. Ajatusrakenne muodostettiin aika/avaruudessa. Tämä aika/avaruuden osio on se, joka lähestyy valonnopeutta.

Aika/avaruudessa, tässä mallissa, olosuhteet ovat sellaisia, että aika muuttuu äärettömäksi ja massa lakkaa olemasta niin, että se, joka kykenee ylittämään tämän niinkutsutun aika/avaruuden rajapyykin, kykenee sijoittumaan haluamaansa paikkaan (avaruus/ajassa).

Kun me olimme siellä missä me halusimme olla, sitten me puimme päällemme valorakenteen, joka näyttäisi kristalliselta kellolta. Tämä muodostettiin rajapyykin läpi avaruus/aikaan. Näin oli siis kaksi konstruktia, aika/avaruuden eli aineeton konstrukti, ja avaruus/ajan eli materiaalinen konstrukti. (B3, 153)

42. MAAPALLON KARANTEENI VAIKUTTAA VAPAASEEN TAHTOOMME

I. ESTÄÄKÖ LIITTO ORIONIN ALUKSIEN LASKEUTUMISEN TÄNNE?

RA: Jokainen pyrkimys eristää tämä planeetta on tehty. Kuitenkaan holhoojien verkosto ei estä jokaista olentoa tunkeutumasta karanteenin läpi. (B1, 123)

II. MITEN LIITTO PYSÄYTTÄÄ ORIONIN ALUKSET?

RA: Otetaan yhteys valomuodon tai valokehon tasolla, riippuen tasosta tai holhoojasta. Nämä holhoojat pyyhkivät Maapallon energiakenttiä saadakseen vihiä lähestyvistä olennoista. Lähestyvää olentoa tervehditään Yhden Luojan nimessä. Näin tervehtimällä olentoa kylvetetään rakkaus/valossa, ja olento omasta vapaasta tahdostaan tottelee karanteenia johtuen Yhden lain voimasta. (B1, 124)

KYSYMYS: Mitä tapahtuisi, jos olento näin tervehdittäessä ei tottelisi?

RA: Karanteenin tottelematta jättäminen sen jälkeen, kun ollaan tervehditty tällä tasolla josta me puhumme, olisi sama kuin ei pysähtyisi kiviseinän edessä sitä päin kävellessään. (B1, 124)

KYSYMYS: Mitä tapahtuisi jos he yrittäisivät?

RA: Luoja on yksi olemus. Karanteenin rajat rikkovien värähtelytaso on sellainen, että heidän nähdessä valo/rakkauden verkon, tätä lakia on mahdotonta rikkoa. Siispä mitään ei tapahdu. Kukaan ei yritä mitään. Ei ole mitään vastarintaa.

Ainoat olennot, jotka kykenevät tunkeutumaan karanteenin läpi, ovat niitä, jotka löytävät ikkunoita tai värähtelyjä planeettanne energiakenttiä ympäröivissä avaruus/aikajatkumoissa. Nämä ovat niitä ikkunoita, joiden läpi he tulevat. Tosin ikkunat ovat harvinaisia ja ennalta-arvaamattomia. (B1, 124)

KYSYMYS: Selittääkö tämä UFOjen suuren määrän vuonna 1973?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 124)

III. VAPAA TAHTO

KYSYMYS: Koskien Yhden Lain vapaan tahdon vääristymää, miten Holhoojat voivat laittaa Maapallon karanteeniin? Rikkooko se vapaata tahtoa?

RA: Holhoojat vahvitvat kolmannen tiheyden mieli/keho/kompleksien vapaan tahdon vääristymää Maapallolla. Tapahtumat, jotka vaativat karanteenin käyttöönottoa, olivat rikkomassa kansojenne vapaan tahdon vääristymää. (B1, 149)

KYSYMYS: Eikö tämä riko Orionin ryhmän vapaata tahtoa?

RA: Tasapainotus on ulottuvuudesta ulottuvuuteen. Orionin Ristiretkeläisten yritykset rikkoa vapaata tahtoa ovat hyväksyttäviä heidän oman ulottuvuutensa ymmärryksen mukaan. Kuitenkin, teidän ulottuvuuden ihmiset muodostavat vapaan tahdon, joka ei kykene tunnustamaan kokonaisuudessaan manipulaation kaikkia vääristymiä.

Näin tarvitaan karanteenia tasapainottamaan värähtelyjen ulottuvuuserot. (B1, 149)

IV. IKKUNAT KARANTEENISSA, LISÄÄ VAPAASTA TAHDOSTA

KYSYMYS: On ikkunoita, joista Orionin ryhmä voi tulla läpi aina silloin tällöin. Tarvitaanko ikkunoita, jotta voitaisiin tasapainottaa etteivät Holhoojat vähentäisi positiivista polariteettiaan eliminoimalla kokonaan Orionin kontakti eristämällä? (B1, 150)

RA: Tämä on osittain oikein.

Tasapainotus sallii yhtäläisen määrän positiivista ja negatiivista sisäänvirtausta. Teidän planeetallanne tarvitaan vähemmän negatiivista informaatiota tai stimulusta kuin positiivista johtuen sosiaalisen muistikompleksinne vääristymän jonkin verran negatiivisesta suuntautumisesta. (B1, 150)

LAUSUNTO: Tällä tavoin vapaa tahto kokonaisuudessaan tasapainotetaan niin, että henkilöillä voi olla yhtäläinen mahdollisuus valita palvella toisia tai palvella itseä? Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 150)

LAUSUNTO: Tämä on uskoakseni perustavanlaatuinen paljastus Vapaan Tahdon Laista. (B1, 150)

43. SE SUURI VALINTA: PALVELLA MUITA VAIKO ITSEÄ

I. VALINTAA EI TEHDÄ TOISESSA TIHEYDESSÄ

KYSYMYS: Voiko olento alkaa toisessa tiheydessä palvella itseä ja pysyä polulla eikä koskaan päästä pois siltä? Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Palvelun käsite toisessa tiheydessä tarkoittaa oman heimon tai lauman palvelemista. Tätä ei nähdä toisessa tiheydessä erona oman itsen ja toisen itsen välillä. Kaikki nähdään omana itsenä. Jos lauma heikentyy, silloin heikentyy myös olento laumassa.

Alkuvaiheen kolmannella tiheydellä on viaton bias nähdä perhe, yhteiskunta tai maa omana itsenä. Tällä vääristymällä, vaikka se ei olekaan käyttökelpoinen kolmannessa tiheydessä edistymiselle, ei ole polariteettia.

ERO KÄY SELVÄKSI KUN OLENTO HAVAITSEE MUUT ITSET JA TIETOISESTI PÄÄTTÄÄ MANIPULOIDA TOISIA ITSEJÄ OMAN ITSEN EDUKSI. TÄMÄ ON NEGATIIVISEN POLUN ALKU. (B1, 180-181)

II. ONKO SE TIETOINEN VALINTA?

KYSYMYS: Valitseeko olento tietoisesti mille polulle (toisten palvelu tai itsen palvelu) se lähtee?

RA: Suurin osa kolmannen tiheyden olennoista on jo pitkällä valitsemallaan polulla ennen kuin käsitys polusta on tietoinen. (B1, 181)

III. MIKÄ LUO ENNAKKOASENTEEN VALITTUA POLKUA KOHTAAN?

RA: Me voimme puhua vain metaforin. Jotkut rakastavat valoa. Jotkut rakastavat pimeyttä. Kyse on uniikista ja äärettömän moninaisesta Luojasta, joka valitsee ja leikkii kokemuksillaan kuin lapsi piknikillä.

Jotkut nauttivat piknikistä ja pitävät aurinkoa kauniina, ruokaa maukkaana ja he hehkuvat luomakunnan iloa.

Jotkut pitävät yötä herkullisena, heidän piknikkinsä on toisten tuska, vaikeudet, kärsimykset ja kaikenlaisten luonnon perversioiden tutkiminen. Nämä nauttivat toisenlaisesta piknikistä.

Kaikki nämä kokemukset ovat saatavilla. Jokaisella olennolla on vapaa tahto valita leikkinsä muoto. (B1, 181)

RA: Teidän kolmannen tiheyden kokemus on vääristynyt tai vinoutunut niin, että positiiviselle suuntautumiselle annetaan enemmän apua kuin niinkutsutulle negatiiviselle. (B4, 204)

IV. MOLEMPIEN POLARITEETTIEN RIIPPUVUUS VERHOAMISESTA

KYSYMYS: Oman itsen palvelun vääristymien koko luonne, joka negatiivisen polun luo, on verhoamisen funktio ja riippuu ainakin osittain siitä, että verho pysyy jatkuvasti. Pitääkö tämä paikkansa? (B4, 204)

RA: MOLEMPIEN POLKUJEN POLARITEETIT RIIPPUVAT RAJOITETUSTA NÄKÖKULMASTA.

(1) Negatiivinen Polariteetti

Negatiivinen polariteetti riippuu vahvasti erillisyyden illuusiosta oman itsen ja kaikkien muiden mieli/keho/henki-kompleksien välillä. (B4, 204)

(2) Positiivinen Polariteetti

Positiivinen polariteetti pyrkii näkemään Luojan illuusion läpi jokaisessa mieli/keho/henki-kompleksissa, mutta suurimmaksi osaksi tämä liittyy toisten palveluun suuntautuneisiin ajatuksiin ja käyttäytymiseen. Tämä asenne jo itsessään on täynnä kolmannen tiheyden illuusion sisältöä. (B4, 204)

V. POLUN MUUTTAMINEN

KYSYMYS: Oletan, että olento jommalla kummalla polulla voi päättää vaihtaa polkua milloin hyvänsä, ja polun vaihtaminen on sitä vaikeampaa mitä pidemmällä polkua vaihtamispäätös tehdään. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Mitä pidemmälle olento on polarisoitunut, sitä helpompaa sille on vaihtaa polariteettia, sillä olennolla on sitä enemmän voimaa ja tietoisuutta. (B1, 181)

VI. VALITSEMINEN HIENOVARAISEMMISSA TILANTEISSA

KYSYMYS: Keskimääräinen elinikä lyheni johtuen toisten palvelun puuttumisen aiheuttamasta kiihtymisestä? Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää osittain paikkansa.

Toisen syklin loppuun mennessä Vastuun laki oltiin otettu käyttöön. Olennot olivat keksineet monia tapoja ilmaista riidanhaluista luonnetta, ei ainoastaan heimoina tai kansakuntina vaan myös ihmissuhteissa. Vaihtokauppa oli korvautunut rahan konseptilla.

Omistamisen konsepti oli voittanut valta-aseman ei-omistamisesta. Jokaiselle olennolle sitten tarjottiin yhä hienovaraisempia keinoja ilmaista joko toisten palvelua tai itsen palvelua manipuloimalla toisia. (B1, 197)

44. NEGATIIVISEN POLARISAATION OLENNOT

I. ELIITTIRYHMÄ PYRKII ORJUUTTAMAAN KAIKKI MUUT

RA: Tarkastellaan yksinkertaista esimerkkiä hyvistä ja pahoista aikeista, eli Adolf Hitleriä. Aikeena oletettavasti oli yhdistää kansa valitsemalla “eliittinä” tunnettu vääristymäkompleksi (natsit) sosiaalisesta muistikompleksista (Saksan kansa) ja sitten orjuuttaa eri tavoin ne, joita vääristymän tulkinnassa pidettiin eliittiin kuulumattomina.

Orionin ryhmä lisäsi tuohon vääristymään ajatuksen imperiumista (eli muiden maiden valloittamisesta). (B1, 100)

KYSYMYS: Mikä on Orionin ryhmän tarkoitus?

RA: Heidän tarkoituksensa on valloittaminen. (B1, 102)

RA: Negatiivista polarisaatiota edistää suuresti muiden alistaminen tai orjuuttaminen. Olento, joka orjuuttaa toisen tai kykenee dominoimaan toisia saa lisää negatiivista polariteettia. Toinen itse menettää negatiivista polariteettia mutta saa lisää halua polarisoitua negatiivisesti. (B3, 33)

RA: Negatiivisessa ajattelussa on aina nokkimisjärjestys, ja erillisyydessä valta valtaa vastaan. (B3, 82-83)

KYSYMYS: Olettaen, että yksittäinen negatiivisesti suuntautunut olento on vastuussa kolmannesta tiheydestä ylösnousseen olennon sadonkorjuusta ja lisää tämän polariteetin omaan negatiiviseen polariteettiin ja valtaansa, minkälaista hyötyä tämä on ja miten olento käyttää sitä? (B4, 108)

RA: Negatiivisen ryhmän niinkutsuttu nokkimisjärjestys haastetaan heti. Olento, jolla on enemmän voimaa, käyttää voimaansa kontrolloimaan enemmän toisia itsejä.

KYSYMYS: Miten tuota voimaa mitataan?

RA: IJoissain tapauksissa se on eräänlainen taistelu, tahtojen mittelö. Aseena on se valo, mitä kukin osanottaja kykenee tuottamaan.

Useimmissa tapauksissa vallan siirtymä on ilmiselvä ja se yksinkertaisesti tunnustetaan. (B4, 108)

II. HE OHJELMOIVAT INKARNAATIOONSA TERVEYTTÄ, VAURAUTTA, VALTAA JA KONTROLLIA

RA: Negatiivisesti suuntautunut olento ohjelmoi maksimaalisen erillisyyden ja kontrollin kaikista niistä asioista ja tietoisista olennoista, jotka se havaitsee oman itsen ulkopuolisina. (B3, 28)

RA: Negatiivisesti suuntautunut yksittäinen mieli/keho/henki-kompleksi normaalisti ohjelmoi (seuraavaan inkarnaatioonsa) vaurautta, olemassaolon helppoutta ja äärimmäisen mahdollisuuden valtaan. Näin

monet negatiiviset olennot ovat pullollaan terveytenä tunnettua fyysisen kompleksin värähtelyä. Kuitenkin, se voi valita polarisaation olosuhteet parantaakseen vääristymää kohti negatiivisia tiloja kuten raivoa, vihaa ja turhautumista.

Sellainen olento voi valita käyttävänsä koko inkarnaatiokokemuksensa hiomalla vihan tai raivon tylsää terää niin, että se voisi polarisoitua kohti negatiivista tai erillistä napaa. (B3, 28)

III. HEITÄ SUOJELLAAN TOISILTA HEIDÄN TASONSA MUKAAN

RA: On olemassa negatiivisen polun kulkijoita, jotka näkevät suurta vaivaa säilyttääkseen kelvollisuuden/rumuuden vääristymän. Tätä kelvollisuutta (eli kauneutta) sitten käytetään manipuloimaan muita itsejä. (B4, 103)

RA: Niitä, jotka valitsevat erillisyyden, joka on laatu, joka on negatiiviselle polulle kaikkein tyypillisin, suojellaan toisilta itseiltä voimakkuudella, joka vastaa heidän transformaationsa suuruutta, jonka mieli on negatiivisessa merkityksessä kokenut. Positiivisen polun kulkijoilla ei ole sellaista suojaa toisilta itseiltä, koska sillä polulla kulkijat kohtaavat peilejä, jotka heijastavat kuvan omasta itsestä jokaisessa kohtaamisessa. (B4, 201)

IV. NEGATIIVINEN SÄDEKUVIO SIVUUTTAA VIHREÄN SÄTEEN (RAKKAUS)

RA: Negatiivinen sädekuvio on punainen/oranssi/keltainen, joka siirtyy suoraan siniseen, jota (sinistä) käytetään ainoastaan saamaan yhteys älykkääseen äärettömyyteen. (B2, 78)

RA: Neljännen tiheyden olento on tietoinen mahdollisten menetelmien koko kirjosta nähdä universumi Yhtenä Luojana ja se on vakuuttunut siitä, että vihreän säteen sivuuttaminen ja käyttämättä jättäminen tulee olemaan menetelmä, joka on kaikkein tehokkain neljännen tiheyden sadonkorjuukelpoisuuden saavuttamiseksi. (B4, 107)

RA: Itseä palveleva valinta on sellainen, joka kiistää koko spektrin keskiosan, joka on universaali rakkaus. Siksi kaikki perustuu sen poisjättämiseen. Tämä poisjättö ilmenee neljännessä tiheydessä oman itsen rakastamisena; eli, kaikkein täydellisimpänä oranssin ja keltaisen energiakeskuksen ilmaisuna, mitä sitten käytetään voimistamaan adeptiutta.

Kun viides tiheys on saavutettu, viisauden tiheyttä tutkivat olennot, joilla ei ole myötätuntoa, ei universaalia rakkautta.

HE KOKEVAT SEN OMASTA VAPAASTA TAHDOSTAAN, JA OVAT AIDOSTI SITÄ MIELTÄ, ETTÄ VIHREÄN SÄTEEN ENERGIA ON TYPERYYTTÄ. (B4, 91)

RA: Se mikä ei ole voidaan nähdä itseaiheutettuna pimeytenä, jossa harmonia muutetaan jatkuvaksi epäharmoniaksi.

Se mikä ei ole ei voi kestää läpi koko oktaavin, ja pimeys lopulta kutsuu valoa, ja näin se mikä ei ole kutsuu lopulta sitä mikä on. (B4, 92)

V. HE KÄYTTÄVÄT RAIVOA

KYSYMYS: Jos olento polarisoituu kohti itsen palvelua, olisiko raivolla sama fyysinen vaikutus, joka sillä olisi olennolle, joka polarisoituu toisten palvelun polulle? Aiheuttaisiko se esimerkiksi syöpää?

RA: Katalyyttiset mekanismit eivät riipu siitä mikä polariteetti on valittu, vaan siitä miten katalyyttiä käytetään. Olento, joka käyttää raivoa polarisoitumaan tietoisesti positiiviselle tai negatiiviselle polulle ei koe kehokatalyyttia, vaan käyttää katalyyttia psyykkiseen kokoonpanoon. (B2, 108)

RA: Negatiivisesti suuntautunut olento kanavoi tämän energian käytännön keinoiksi tuulettaa tunteen negatiivinen aspekti niin, että se saa kontrollin toisesta itsestä tai muuten kontrolloitua tilannetta, joka raivoa aiheuttaa.

KONTROLLI ON AVAIN NEGATIIVISEEN KATALYYTIN KÄYTTÖÖN. HYVÄKSYNTÄ ON AVAIN POSITIIVISEEN KATALYYTIN KÄYTTÖÖN. NÄIDEN NAPOJEN VÄLISSÄ ON POTENTIAALI SYÖPÄISELLE KUDOSKASVULLE. (B2, 108)

KYSYMYS: Silloin jos negatiivisesti polarisoitunut olento ei kykene kontrolloimaan omaa raivoaan, hän voi saada syövän. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa.

Negatiivinen polarisaatio sisältää suuren vaatimuksen kontrollille ja tukahduttamiselle.

Tunne, joka itsessään on epäjärjestyksessä, tulee tukahduttaa ja sitten tuoda pintaan järjestelmälliseen käyttöön, jotta se voisi olla hyödyksi negatiivisesti polarisoituneelle olennolle. Esimerkiksi, negatiiviset olennot voivat kontrolloida ja tukahduttaa seksuaalista halua, jotta sitten harjoituksessa olento voi käyttää tahdonvoimaa pakottamaan itseänsä toiselle itselle suuremmalla tehokkuudella silloin kun seksuaalinen käyttäytyminen sallitaan. (B2, 109)

VI. HEILLÄ ON ONGELMA ERILLISYYDEN JA HENKISEN ENTROPIAN KANSSA

RA: Orionin ryhmässä on erittäin vähän kolmannen tiheyden, suuri määrä neljännen tiheyden, samalla tavalla suuri määrä viidennen tiheyden ja erittäin vähän kuudennen tiheyden olentoja.

Heidän lukumääränsä on ehkäpä yksi kymmenesosa meidän omastamme, sillä henkisen entropian ongelma aiheuttaa sen, että he kokevat jatkuvaa sosiaalisten muistikompleksiensa hajoamista. Heidän voimansa on sama kuin meillä.

YHDEN LAKI EI SUOSI VALOA EIKÄ PIMEYTTÄ, VAAN SE ON SAATAVILLA SEKÄ OMAA ITSEÄÄN PALVELEVILLE ETTÄ TOISIA PALVELEVILLE. (B1, 100)

Ne jotka etsivät älykästä äärettömyyttä itseään palvelemalla luovat saman verran voimaa, mutta heillä on jatkuvia vaikeuksia johtuen erillisyyden käsitteestä, joka on implisiittinen pyrkimys etsittäessä valtaa toisiin nähden. (B1, 100)

RA: Ainoastaan erittäin harvoin negatiivisen polariteetin sosiaalinen muistikompleksi kykenee toimimaan täysin kokonaisuudessaan yhtenä olentona. Henkisen entropian aiheuttama polariteetin menetys on varsin suuri. (B4, 108)

VII. YHDEN LAKI ON SAATAVILLA KUMMALLEKIN POLULLE

RA: Tulisi huomioida, ja huolellisesti pohtia ja hyväksyä, että Yhden Laki on saatavilla mille tahansa sosiaaliselle muistikompleksille, joka pyrkii yhdessä tavoittelemaan tiettyä tavoitetta, oli se sitten toisten palvelua tai oman itsen palvelua.

Käytössä olevat lait ja avaruus/ajan illuusio ovat väliaine vapaasta tahdosta tehtyjen valintojen tuloksille. Näin kaikki olennot oppivat, huolimatta siitä mitä he etsivät. (B1, 100)

RA: NE JOTKA OVAT VALINNEET ITSENSÄ PALVELUN POLUN OVAT YKSINKERTAISESTI KÄYTTÄNEET VERHOAMISPROSESSIA TEHOSTAMAAN SITÄ MIKÄ EI OLE. TÄMÄ ON TÄYSIN HYVÄKSYTTÄVÄ METODI ITSETUNTEMUKSEN HANKKIMISEKSI LUOJASTA JA LUOJAN KÄYTTÄMÄNÄ. (B4, 91)

VIII. NEGATIIVISEN OLENNON HENKINEN VOIMA

KYSYMYS: Kun negatiivinen olento kasvaa voimassaan, esimerkiksi vähentämällä valoa, minkälaista voimaa se on?

RA: Voima josta puhut on henkistä voimaa. Mielen voimat eivät ulotu tällaisiin töihin. Tarkastellaan kuunvalon mahdollisuuksia. Olet tietoinen, että me olemme kuvanneet Hengen Matriksin Yönä. (B4, 49)

– Aiemmasta kohdasta: RA: Hengen Matriksi on niinkutsuttu Sielun Yö tai Alkupimeys. Hengen Potentiaattori on valoa sen yhtäkkisessä ja tulisessa muodossa; eli salaman välähdys. (B4, 27)

Kuunvalo silloin tarjoaa joko todellisen kuvan, joka nähdään varjossa, tai khimairan ja valheellisuuden. Voima väärentää on yhtä syvällä kuin voima erottaa totuus varjoista. Piilotettujen asioiden varjo on äärettömän syvä, siihen on säilötty Yhden Äärettömän Luojan voima.

Negatiivinen adepti työskentelee piilotettujen ja (ainoastaan osittain) valaistujen asioiden (jotka nähdään sellaisina) kanssa, jotka voivat olla joko totta tai valetta. Valheen syleileminen, sen tunteminen, sen etsiminen ja sen käyttäminen antaa voiman, joka on kaikkein suurin.

Tämä on vierailijan voiman luonne. Tämä saattaa valaista sellaisen voimaa, joka pyrkii palvelemaan muita, sillä harha-askeleet yössä ovat voi! niin helppoja. (B4, 49)

RA: Negatiivisen viidennen tiheyden suhde neljänteen tiheyteen on voimakkaamman suhde heikompaan. Näin neljännen tiheyden olennot ovat halukkaita orjia sellaiselle viidennen tiheyden olennolle, eikä kummankaan voimasta ole epäilystäkään. (B4, 106)

RA: JOKAINEN ORGANISAATIO, JOKA VAATII TOTTELEMAAN ILMAN KYSEENALAISTUSTA, JOKA PERUSTUU SUHTEELLISEEN VOIMAAN, TOIMII YLLÄ KUVATULLA TAVALLA. (B4, 106)

IX. NEGATIIVISEN KOLMANNEN TIHEYDEN PLANEETALLA OLEVIEN SAIRAUKSIEN MÄÄRÄ

KYSYMYS: Ovatko fyysiset sairaudet laajalle levinneitä negatiivisella kolmannen tiheyden planeetalla ennen sadonkorjuuta neljänteen negatiiviseen tiheyteen?

RA: Niitä esiintyy vähemmän todennäköisesti, kun negatiivinen neljäs tiheys alkaa olla todennäköinen sadonkorjuun vaihtoehto. Omasta fyysisestä kehosta pidetään paljon enemmän huolta, ja itselle tarjotaan mentaalista itsekuria. Tämä on suuren oman edun tavoittelun ja itsekurin suuntaus. (B3, 123)

X. NEGATIIVISTEN OLENTOJEN EDISTYMINEN NELJÄNTEEN TIHEYTEEN

RA: Negatiivisesti polarisoituneet olennot saavuttavat sadonkorjuun johtuen äärimmäisen tehokkaasta punaisen ja keltaisen/oranssin (energiakeskuksen) käytöstä, siirtyen suoraan indigon väriseen (kolmannen silmän) porttiin. Tämä tuo mukanaan älykkään äärettömyyden sisäänvirtaukset tämän älykkään energian kanavan läpi. (B2, 112)

KYSYMYS: Syklimme loppuessa ja ylösnousemuksen tapahtuessa, onko jolle kulle mahdollista nousta kolmannesta tiheydestä neljänteen planeetalle, joka on itseään palvelevaa tai negatiivista tyyppiä?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 117)

KYSYMYS: Has this happened to anyone well known in our history?

RA: Tällä tavoin korjattujen olentojen sadon lukumäärä on pieni. Kuitenkin, muutamat ovat läpäisseet kahdeksannen tason. Kahdeksannen tason tai älykkään äärettömyyden tason läpäiseminen mahdollistaa olennon sadonkorjuun jos tämä niin toivoo minä tahansa hetkenä syklin kuluessa. Esimerkkejä ovat Taras Bulba, Tsingis Khan ja Rasputin. (B1, 117-118)

KYSYMYS: Miten nämä negatiiviset olennot pääsevät neljänteen tiheyteen?

RA: Heillä oli muistin kautta tieto Atlantiksen aikaisesta ymmärryksestä miten käyttää eri mieli/keho/henki-kompleksin energiakeskusten sisäänvirtauksia saavuttamaan yhdyskäytävä älykkääseen äärettömyyteen. (B1, 118)

KYSYMYS: Kykenivätkö he paranormaaleihin asioihin eläessään?

RA: Tämä pitää paikkansa. Kaksi ensimmäistä eivät käyttäneet paljoakaan näitä kykyjä, mutta he olivat määrätietoisesti keskittyneet palvelemaan itseään. Kaikki kolme heistä ovat nyt neljännessä tiheydessä. Jokainen valitsi neljännen tiheyden planeetan, joka on omistautunut tavoittelemaan Yhden Lain ymmärrystä itseä palvelemalla. Yksi heistä on Orionin ryhmässä. (B1, 118)

RA: Tsingis Khanina tuntemanne henkilö on inkarnoitunut fyysisenä valokehona, ja hän levittää ajatuskontrolliin keskittyvää materiaalia niille, joita te nimittäisitte ristiretkeläisiksi, eli hän on laivuri. Nämä ristiretkeläiset kulkevat vankkureissaan valloittaakseen planetaarisia sosiaalisia muistikomplekseja ennen kuin ne saavuttavat sosiaalisen muistin asteen. (B1, 119)

XI. MITEN NEGATIIVISET OLENNOT EDISTYVÄT NELJÄNNESTÄ VIIDENTEEN TIHEYTEEN?

RA: Ylösnousemuksen negatiiviseen neljänteen tiheyteen saavuttavat sellaiset olennot, jotka ovat tietoisesti saaneet yhteyden älykkääseen äärettömyyteen käyttämällä punaista, oranssia ja keltaista energiasädettä. (B2, 73)

RA: Viidenteen tiheyteen korjataan sato neljännestä tiheydestä, jonne vuorostaan on korjattu sato kolmannesta tiheydestä. Ne, jotka eivät ole suuntautuneet palvelemaan toisia, voivat käyttää yhdyskäytävää älykkääseen äärettömyyteen. Olentojen sadonkorjuu on, koska ne voivat nähdä ja nauttia asianmukaisen tiheyden valo/rakkautta.

Niillä, jotka eivät näe hyötyä toisten palvelemisessa, on tästä huolimatta Vapaan Tahdon lain mukaisesti oikeus käyttää tuota valo/rakkautta mihin tahansa tarkoitukseen. On olemassa opiskelujärjestelmiä, jotka mahdollistavat erillisyyden etsijän saada pääsy näihin yhdyskäytäviin. Vääristymä seuraa siitä vaikutuksesta, että

NE JOTKA HALUAVAT PALVELLA ITSEÄ NÄHDÄÄN YHDEN LAIN MUKAISESTI TARKALLEEN SAMOINA KUIN NE JOTKA PYRKIVÄT PALVELEMAAN TOISIA, SILLÄ EMMEKÖ ME OLE KAIKKI YHTÄ? ITSEN PALVELU JA TOISTEN PALVELU ON KAKSINAINEN TAPA SANOA SAMA ASIA, JOS VOIT YMMÄRTÄÄ YHDEN LAIN OLEMUKSEN. (B1, 101)

Kyky rakastaa, hyväksyä ja käyttää tiettyjä valon voimakkuuksia luo vaatimuksen molemmille sekä positiiviselle että negatiiviselle tiheydelle sadonkorjuussa neljännestä viidenteen. (B2, 113)

XII. NEGATIIVISET OLENNOT VIIDENNESSÄ TIHEYDESSÄ

RA: Viides tiheys on valon tai viisauden tiheys. Niinkutsutut negatiiviset itseään palvelevat olennot ovat korkealla tietoisuuden ja viisauden tasolla, ja ovat lopettaneet kaiken aktiviteetin, paitsi ajattelun.

Negatiivinen viides tiheys on poikkeuksellisen tiivis ja erillään kaikesta muusta. (B1, 215)

RA: Orionin jäsenet eivät näe yhtään hyvää muissa itseissä.

Siksipä on erittäin vähän viidennen tiheyden Orionin jäseniä. (B2, 120)

KYSYMYS: Miltä negatiivisen viidennen tiheyden olento näyttää?

RA: 5nen tiheyden olennot ovat erittäin kevyitä olentoja, vaikka heillä kuitenkin on fyysinen keho, siten kuin te ymmärtäisitte.

Negatiivisen viidennen tiheyden olennot ovat ilo silmälle katsella teidän kauneuskäsitteiden mukaisesti. Mutta sellaista olentoa ei ole mahdollista nähdä. (B3, 84)

XIII. ONKO HISTORIASSAMME OLLUT YHTÄÄN KUUDENNEN TIHEYDEN NEGATIIVISESTI POLARISOITUNUTTA VAELTAJAA?

RA: Tämä informaatio voi olla haitaksi. Me pidätämme sen. Yrittäkää nähdä teitä ympäröivät olennot osana Luojaa. (B2, 67)

XIV. EI OLE OLEMASSA NEGATIIVISTA KORKEAMPAA ITSEÄ

RA: Ei ole olemassa negatiivisia olentoja, jotka olisivat saavutteet Korkeamman Itsen ilmentymän. (B2, 66)

XV. NEGATIIVISEN KUUDENNEN TIHEYDEN OLENNOT VAIHTAVAT POSITIIVISELLE POLULLE

RA: Kun kuudes tiheys lähestyy, negatiivinen suuntautuminen joutuu hämmennykseen ja avaruusmatkailua ei yritetä juurikaan. (B3, 13)

RA: Näillä negatiivisesti suuntautuneilla mieli/keho/henki-komplekseilla on vaikeus, jota meidän tietojemme mukaan ei koskaan ole voitettu, sillä

5. tiheyden sadonkorjuun jälkeen viisautta on saatavilla, mutta se pitää sovittaa yhteen samalla määrällä rakkautta. Tämä on negatiivisesti suuntautuneille olennoille vaikeaa, joten ne valitsevat päästää irti negatiivisuudesta ja hypätä kuudenteen positiiviseen tiheyteen. (B2, 66)

RA: Negatiivisen kuudennen tiheyden olento on äärimmäisen viisas. Se havaitsee henkisen entropian tapahtuvan johtuen sen kyvyttömyydestä ilmaista ykseyttä kuudennessa tiheydessä.

NÄIN, KOSKA OLENTO RAKASTAA LUOJAA JA TAJUAA, ETTÄ JOSSAIN KOHTAA LUOJA ON SEKÄ ITSE ETTÄ TOINEN ITSE, OLENTO TIETOISESTI VALITSEE VÄLITTÖMÄN ENERGIAN UUDELLEENSUUNTAAMISEN NIIN, ETTÄ SE VOI JATKAA EVOLUUTIOTAAN. (B2, 66)

XVI. ORIONIN ENSIMMÄINEN VAKAVA VÄYLÄ IHMISTIETOISUUTEEN

RA: Yahweh-ryhmä työskenteli Marsissa asuvien parissa 75 000 vuotta sitten tehdäkseen heidän kehoistaan suurempia ja vahvempia uudella geneettisellä koodauksella. (B1, 174)

RA: Kuitenkin, Orionin ryhmä kykeni käyttämään tätä vääristymää (suurempi keho) opettamaan ajatuksia eliitistä. Orionin ryhmäläiset kykenivät ensimmäistä kertaa saamaan vakavan väylän planetaarisen kompleksin tietoisuuteen. (B1, 175)

KYSYMYS: Mikä mahdollisti Orionin ryhmän onnistua tässä?

RA: Niillä jotka ovat vahvoja, älykkäitä jne. on houkutus tuntea itsensä erilaiseksi verrattuna niihin jotka ovat vähemmän älykkäitä ja vahvoja. Tämä mahdollisti Orionin ryhmän muotoilla niinkutsutun pyhän sodan käsite. Tämä on vakavasti vääristynyt käsitys. Näitä tuhoisan luonteisia sotia oli monia. (B1, 175)

XVII. MITEN ORION KÄYTTÄÄ MIELENHALLINTAA ORJUUTTAMAAN POPULAATIOITA?

RA: Kaikkein tyypillisin lähestymistapa Orionin olennoilla on valita niinkutsuttu heikkomielinen johtaja, jolle se voisi ehdotella levitettäväksi suurempaa määrää Orionin filosofiaa. (B3, 21)

RA: Erittäin positiivisesti polarisoituneiden olentojen erehdyksessä saatu kontakti Orionin sotilaisiin voi tehdä tuhoa, elleivät nämä Ristiretkeläiset onnistu depolarisoimaan tahoa, johon virheellisesti on otettu yhteyttä. Tällaisesta tapauksesta ei ole kuultu.

SITEN ORIONIN RYHMÄ SUOSII OTTAA YHTEYTTÄ AINOASTAAN HEIKKOMIELISIIN OLENTOIHIN. (B3, 21)

RA: He noudattavat yhden lakia, vapaan tahdon mukaisesti. Yhteys otetaan niihin, jotka pyytävät yhteyttä. Kontaktin saaneille levitetään heidän erityistä ymmärrystään Yhden laista, joka on oman itsen palvelua. Näistä tulee eliittiä.

HE (ELIITTI) ALKAA LUODA OLOSUHTEITA, JOISSA MUU POPULAATIO ORJUUTETAAN HEIDÄN OMASTA VAPAASTA TAHDOSTAAN.

Tämä ryhmä antaa teknologiaa erilaisten kontrollimenetelmien muodossa, joilla muut manipuloidaan palvelemaan itseään. (B1, 119-120)

KYSYMYS: Tarkoitatko, että jotkut tieteentekijät ovat saaneet teknistä informaatiota telepatialla, mikä on johtanut käyttökelpoisten laitteiden luomiseen? (B1, 120)

RA: Tämä pitää paikkansa.

[Huom: Tutkimukset sähkömagneettisten kenttien vaikutuksista ihmistietoisuuteen ovat tiedossa, mutta niistä harvoin puhutaan.]

KYSYMYS: Mitä ei-teknistä informaatiota he antavat?

RA: Yhden Lain itsen palvelemisen vääristynyttä filosofiaa välitetään telepatialla. Edistyneille ryhmille annetaan harjoituksia ja rituaaleja. (B1, 125)

XVIII. ENTÄPÄ ABDUKTIOT JA TERVEYSTARKASTUKSET?

RA: Orionin ryhmä käyttää terveystarkastuksia keinona pelotella henkilöä, ja se saa henkilön tuntemaan edistyneen toisen tiheyden olennon tunteita, kuten esimerkiksi laboratorioeläimen. Seksuaaliset kokemukset ovat tällaisen kokemuksen alatyyppi.

AIKEENA ON ESITELLÄ ORIONIN OLENTOJEN KONTROLLIA MAAPALLON ASUKKAASTA.

Kokemukset ajatusmuodoista ovat subjektiivisia, ja suurimmaksi osaksi niitä ei tapahdu tässä tiheydessä (B3, 21)

XIX. ORIONIN MENETELMÄT ENSIMMÄISESSÄ SYKLISSÄ

KYSYMYS: Mitkä ovat esimerkkejä Orionin varhaisista menetelmistä?

RA: Ensimmäisessä 25 000-vuotisessa syklissä Orionin ryhmä yritti (epäonnistuneesti) käyttää Tyynen valtameren ja Keski-Amerikan alueillanne löytyviä kivipatsaita. (B1, 189)

KYSYMYS: Pääsiäissaarten kiviset päät?

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: Laskeutuivatko Orionin olennot vai tekivätkä he sen mentaalisilta tasoilta? (B1, 189)

RA: Ne rakennettiin ajatuksen avulla etäältä.

KYSYMYS: Miten nämä päät vaikuttaisivat ihmisiin valitsemaan oman itsen palvelun? {B1, 189)

RA: Kuvittele olentojen elävän sellaisella tavalla, että niiden mieli/keho/henki-kompleksit tuntuvat olevan sellaisten voimien armoilla, joita he eivät voi kontrolloida. Kun kivipatsas tai kivimuodostelma ladataan voimalla, on mahdollista että tällaista kivirakennetta katselevat yhdistävät tähän voimaan luonnonvoiman, silloin tällä on potentiaalia vääristyä lisää vallaksi toisten yli. (B1, 189-190)

XX. ELÄÄKÖ MAAPALLOLLA TÄLLÄ HETKELLÄ ORIONIN OLENTOJA?

RA: Ei. Kuitenkin, ristiretkeläiset Orionista käyttävät kahden tyyppisiä olentoja tekemään heidän tahtonsa mukaan. Ensimmäinen on ajatusmuoto; toinen on eräänlainen robotti. (B1, 126)

KYSYMYS: Onko robotti se mitä normaalisti kutsutaan ‘Miehiksi Mustissa’?

RA: Tämä ei pidä paikkaansa. Miehet Mustissa ovat eräänlainen ajatusmuodon tyyppinen olento, jolla on jonkin verran olemusta pintapuolisesti. Niillä on joitain niille annettuja fyysisiä piirteitä. Ne kykenevät materialisoitumaan ja dematerialisoitumaan tarpeen mukaan. (B1, 126)

XXI. NEGATIIVISET OLENNOT KOLMANNEN TIHEYDEN SISÄISILLÄ TASOILLA

RA: Niinkutsutuilla sisäisillä tasoillanne olevat negatiiviset olennot tarjoavat houkutuksia. Nämä niinkutsutut pimeyden enkelit olivat vaikuttuneet itsen palvelun polusta, jonka niille tarjosi ne, jotka ovat tulleet muinaisina aikoina karanteenin läpi. (B1, 135)

XXII. KUTSUVATKO POSITIIVISET OLENNOT KOSKAAN ORIONILAISIA?

KYSYMYS: Onko henkilölle mahdollista hämmentyä ja kutsua samaan aikaan Liittoa ja Orionin ryhmää?

RA: Se on täysin mahdollista. Monet niinkutsutut kontaktit ihmistenne keskuudessa ovat olleet hämmentyneitä ja itsetuhoisia, koska

KANAVAT OLIVAT SUUNTAUTUNEET PALVELEMAAN TOISIA, MUTTA TOIVOESSAAN TODISTEITA HE OLIVAT AVOIMIA ORIONIN RISTIRETKELÄISTEN VALHEELLISELLE INFORMAATIOLLE, JOTKA KYKENIVÄT SITTEN NEUTRALOIMAAN KANAVAN TEHOKKUUDEN (B1, 125)

XXII. PÄIVÄUNET

KYSYMYS: Jos näkisin tosi voimakasta päiväunta, jossa rakennan aluksen, tapahtuisiko tämä muissakin tiheyksissä? (B1, 158)

RA: Tämä tapahtuisi, tai olisi tapahtunut, tai tulee tapahtumaan. (B1, 158)

KYSYMYS: Käyttääkö Orionin ryhmä tätä periaatetta luomaan heille suotuisat olosuhteet?

RA: Orionin ryhmä käyttää vihamielisiä tai muuten negatiivisluonteisia päiväunia vahvistamaan näitä ajatusmuotoja. (B1, 159)

XXIII. MIKSI ORIONIN RISTIRETKELÄISET TEKEVÄT NÄIN?

RA: Itsen palvelu on kaikkeuden palvelua. Mutta oman itsen palvelu, kun se nähdään tästä perspektiivistä, vaatii aina vain laajenevaa muitten energian käyttöä manipuloimaan muita, joilla on valtaanmeneviä vääristymiä, oman itsen hyödyksi. (B1, 122)

RA: NEGATIIVISESTI SUUNTAUTUNUT OLENTO ON SE JOKA KOKEE, ETTÄ SE ON LÖYTÄNYT VOIMAN, JOKA ANTAA TÄLLE OLEMASSAOLON TARKOITUKSEN TARKALLEEN SAMALLA TAVALLA KUIN POSITIIVINEN POLARISAATIOKIN KOKEE. (B2, 130)

RA: Tämä negatiivinen olento pyrkii tarjoamaan näitä ymmärryksiä toisille itseille, yleensä muodostamalla eliitin, opetuslapset, ja opettamalla tarvetta ja oikeutta orjuuttaa muut itset heidän omaksi parhaakseen.

Nämä muut itset (eli siis eliittiryhmä) on suunniteltu riippuvaisiksi oman itsen viisaudesta ja opastuksesta. (B2, 130)

45. NEGATIIVISESTI SUUNTAUTUNEIDEN OLENTOJEN PSYYKKISET TERVEHDYKSET

(Carla oli psyykkisen hyökkäyksen kohteena suurimman osan transsikanavointinsa ajasta)

I. PROSESSI

RA. Negatiivinen viides tiheys tulee tietoiseksi voimasta, joka on syntymässä kolmannessa tiheydessä. Voimalla on kyky energisoida kolmannen tiheyden olentoja, jotka saattavat olla sadonkorjuukelpoisia. Tämä negatiivinen olento haluaa tukahduttaa voimanlähteen. Se lähettää neljännen tiheyden legioonansa. Houkutuksia tarjoillaan egolle. Jos ne sivuutetaan, olento päättää, että se joutuu suorittamaan tukahduttamisen itse.

ENSIMMÄINEN VÄÄRISTYMÄ SITOO SITÄ, MUTTA SE VOI KÄYTTÄÄ HYVÄKSI MITÄ TAHANSA VAPAAN TAHDON VÄÄRISTYMÄÄ. VAPAASTA TAHDOSTA ENNEN INKARNAATIOTA VALITTU FYYSISEN KEHON VÄÄRISTYMÄ VAIKUTTAA OLEVAN KAIKKEIN LUPAAVIN KOHDE. (B3, 140)

II. NEGATIIVISEN NELJÄNNEN JA VIIDENNEN TIHEYDEN “HYÖKKÄYKSET” TULEE NÄHDÄ PSYYKKISINÄ TERVEHDYKSINÄ

A. NÄE LUOJA KAIKISSA OLENNOISSA

JIM MCCARTY: ‘Jos haluaa nähdä sellaisen tervehdyksen vaikeana hyökkäyksenä, silloin kokemus on sellainen. Kuitenkin voi valita nähdä Luojan kaikissa olennoissa ja tapahtumissa, ja myös kiittää ja etsiä valoa kaikista tilanteista. Silloin kokemus muuttuu tuollaiseksi. (B5, 47)

B. NELJÄNNEN TIHEYDEN OLENNOT VOIVAT KÄYTTÄÄ AINOASTAAN EGOA MEIHIN VAIKUTTAAKSEEN

RA: Viides tiheys näkee valon (eli tämän ryhmän, joka kanavoi Ra:ta) aiheuttaman vaikeuden ja ohjaa negatiivisen neljännen tiheyden olentoja etsimään mahdollisia hyökkäyksen kohteita ryhmästä. Jos neljännen tiheyden houkutukset kohti egon vääristymiä eivät ole onnistuneita, silloin viidennen tiheyden olento ajattelee poistavansa valon (eli tekevänsä Carlan kehon käyttökelvottomaksi). (B3, 84)

RA: Neljännen tiheyden olennoilta puuttuu hienovaraisuus ja maaginen harjoitus, jonka viidennen tiheyden kokemus tarjoaa. (B1, 106)

C. VIIDENNEN TIHEYDEN OLENTOJEN TERVEHDYKSET OVAT HARVINAISIA

KYSYMYS: Eikö se ole epätavallista, että negatiivisen viidennen tiheyden olento tekisi näin (hyökkäisiä Carlan kimppuun) sen sijaan, että lähettäisi neljännen tiheyden palvelijan? (B3, 85)

RA: Tämä pitää paikkansa.

LÄHES KAIKKIEN POSITIIVISTEN KANAVIEN JA RYHMIEN POSITIIVISUUTTA ON MAHDOLLISTA HEIKENTÄÄ, TAI NE ON MAHDOLLISTA TEHDÄ KÄYTTÖKELVOTTOMIKSI TARJOAMALLA HOUKUTUKSIA NEGATIIVISEN NELJÄNNEN TIHEYDEN AJATUSMUODOILTA.

He voivat ehdottaa monenlaisia vääristymiä.

HE EHDOTTAVAT VÄÄRISTYMIÄ OMAN ITSENSÄ YLENTÄMISEKSI TAI ORGANISAATION VIEMISTÄ KOHTI POLIITTISTA, SOSIAALISTA TAI FISKAALISTA TAI MUUNLAISTA SUUNTAA. NÄMÄ VÄÄRISTYMÄT VIEVÄT FOKUKSEN POIS YHDEN ÄÄRETTÖMÄN RAKKAUDEN JA VALON ALKULÄHTEESTÄ

joiden viestintuojia me kaikki olemme; nöyriä ja tietäen, että me itse olemme pelkkä pienenpieni palanen Luojaa, pieni palanen valtavaa äärettömän älyn kokonaisuutta. (B3, 85)

D. 5:NNEN TIHEYDEN OLENNOT KYKENEVÄT PAREMMIN LÄPÄISEMÄÄN KARANTEENIN

RA: Tämä viidennen tiheyden olento kykenee läpäisemään aika/avaruuden kokoonpanonsa avulla tämän tietyn olennon (Carla) kentän. Se on siirtynyt karanteenin läpi ilman kulkuneuvoa ja näin kykenee paremmin jäämään havaitsematta Holhoojien verkolta. (B3, 130)

E. VIIDENNEN TIHEYDEN TIETOISUUS VOI KÄYTTÄÄ SUGGESTOIN VOIMAA SUORAAN MIELEEN

RA: Tietoisuus lähetetään eteenpäin ilman kulkuneuvoa valona. Valo työstää välittömästi virittäytymätöntä henkilöä suggestion avulla, joka on liikenteen eteen astumista koska suggestio sanoo, että mitään liikennettä ei ole.

Tämä olento (Carla), niinkuin ryhmän jokainen jäsen, on tarpeeksi kurinalainen hänen rakkauden ja valon tavoissaan, että tätä ei juurikaan kyetä suggeroimaan.

Kuitenkin Carlan fyysisellä keholla on alttius, jota tämä negatiivinen olento käyttää maksimaalisesti hyödykseen toivoen, että esimerkiksi huimauksen keinoin se aiheuttaisi Carlan kaatumisen tai että hän kävelisi huonontuneen näkökykynsä johdosta auton alle. (B3, 130)

[Huom: Wilcockin ex-tyttöystävä Sabrina käveli auton alle ja hän melkein kuoli vuonna 2001. Hän lopulta oli ihan OK, kykeni kävelemään, mutta oli kovasti shokissa. Tämä tapahtui viikko sen jälkeen kun he olivat ottaneet osaa Disclosure Projectin tilaisuuteen vuonna 2001, jossa 39 silminnäkijää todistivat omasta mukanaolostaan UFOjen parissa median ja kutsun saaneiden kongressiedustajien edessä.]

F. HE VOIVAT “HYÖKÄTÄ” VAIN ENNALTA OLEMASSA OLEVIEN VÄÄRISTYMIEN KAUTTA

RA: Voit odottaa tällaisen psyykkisen hyökkäyksen olevan jatkuvaa, sillä tämä instrumentti on ollut negatiivisesti suuntautuneiden olentojen tarkkailun kohteena jo jonkin aikaa. Hyökkäys kohdistuu nyt munuaisten ja virtsaputken alueille. On myös vääristymää niveltulehduksen muodossa. (B3, 87)

KYSYMYS: Voimmeko lievittää tätä hyökkäystä mitenkään?

RA: Ei, mutta mekanismin ymmärtäminen saattaa olla avuksi.

Orionin ryhmä ei voi suoraan tulla väliin, vaan toimia ainoastaan jo olemassaolevien mieli/keho/henki-kompleksien vääristymien kautta. (B3, 42)

G. ERÄÄNÄ PÄIVÄNÄ CARLAAN KOHDISTETTUJEN ‘HYÖKKÄYSTEN’ INTENSITEETTI KASVOI

KYSYMYS: Voitko kertoa minulle syyn tämän psyykkisen hyökkäyksen voimistumiselle?

RA: Syy on niinkutsutun valaistumisen intensiivinen etsintä. Etsintä teidän osaltanne ei ole laantunut, vaan voimistunut. (B3, 148)

KYSYMYS: Mikä oli Orionin olennon tavoite tämän olennon (Carla) suhteen?

RA: Orionin olento haluaa poistaa instrumentin (Carla). (B3, 187)

KYSYMYS: Onko tämä neljännen vai viidennen tiheyden olento?

RA: Viidennen tiheyden Orionin olento tervehtii instrumenttia, ja se on menettänyt jonkin verran polariteettia johtuen sen kyvyttömyydestä toimia välikappaleen kehon diktaattorina. (B3, 187)

RA: CARLA ON SAANUT ORIONIN VALON HUOMION. TÄMÄ ON ÄÄRIMMÄISEN HARVINAISTA. (B3, 186-187)

III. ÄÄRIMMÄISEN HARVINAINEN MAHDOLLISUUS: VAIHTAA NEGATIIVISEN POLARITEETIN PUOLELLE

A. SE ON SATTUNUT AINOASTAAN KERRAN TÄSSÄ MESTARISYKLISSÄ

RA: Suunnitelmana on ottaa mieli/keho/sielu-kompleksi, kun se on erillään sen keltaisessa kehokompleksin kuoressa, ja sitten asettaa se negatiiviseen aika/avaruuteen (metafyysinen maailma). Kuori (fyysinen keho) kuolee ja Korkeampi Itse saa valinnan joko jättää mieli/keho/sielu-kompleksi negatiiviseen aika/avaruuteen tai sallia inkarnoituminen negatiiviseen polariteettiin.

Näin olento polarisoituisi negatiivisesti ilman, että sillä on luontaisen negatiivisen polarisaation etua. Sillä olisi edessään pitkä tie kohti Luojaa näissä olosuhteissa, vaikka lopulta kaikki päättyykin hyvin. (B3, 137-138)

RA: Kun tämä instrumentti jättää fyysisen kehonsa, se tekee sen omasta vapaasta tahdostaan. Näin mielen virheellinen sijoittaminen ei olisi vapaan tahdon rikkomus jos instrumentti seuraisi negatiivista olentoa omasta vapaasta tahdostaan. (B3, 140)

KYSYMYS: Miksi instrumentti seuraisi negatiivisesti polarisoitunutta olentoa vapaasta tahdostaan negatiiviseen aika/avaruuteen?

Miksi kukaan meistä haluaisi omasta vapaasta tahdostan seurata negatiivista olentoa?

RA: Positiivinen polariteetti näkee rakkauden kaikissa asioissa. Negatiivinen polariteetti on fiksu. (B3, 140)

KYSYMYS: Kuinka monta Vaeltajaa on kokenut syrjäyttämisen negatiiviseen aika/avaruuteen?

RA: Heitä on ollut ainoastaan yksi. (B3, 145)

KYSYMYS: JOS NEGATIIVINEN POLARITEETTI KÄYTTÄISI MITÄ TAHANSA MUUTA LÄHESTYMISTAPAA, JOKA EI KÄYTTÄISI TOISEN ITSEN VAPAATA TAHTOA, HÄN MENETTÄISI POLARISAATIOTA JA MAAGISTA VOIMAANSA. PITÄÄKÖ TÄMÄ PAIKKANSA?

RA: TÄMÄ PITÄÄ PAIKKANSA. (B3, 140-141)

B. SE VAATII TRANSSITILAYHTEYDEN SOSIAALISEEN MUISTIKOMPLEKSIIN

RA: Kysyt miksi negatiiviset ystävät eivät kykene siirtämään olentoa negatiiviseen aika/avaruuteen kuoleman kokemuksessa. Tämä johtuu suurelta osin siitä, että

olento ilman kiintymystä avaruus/ajan fyysiseen kompleksiin (keho) on paljon enemmän tietoisempi eikä ole niin hyväuskoinen, joka on jonkin verran niiden, jotka rakastavat täydellä sydämellä, tunnusmerkki.

KYSYMYS: Miksi transsitila on erilainen? Miksei suojelevia olentoja ole saatavilla tässä tietyssä tilassa?

RA: Tässä uniikki piirre on mieli/keho/henki-kompleksin halukkuus kolmannen tiheyden fyysisen kompleksin ulkopuolella palvella toisia. (B3, 143)

RA: Tämän tilanteen uniikkius ei ole ystävien, oppaiden, enkeliolentojen jne. puute.

Sen työn uniikki piirre, jonka Ra on sosiaalisen muistikompleksinne ja ryhmänne kanssa aloittanut, on aikomus palvella toisia kaikkein suurimmalla puhtaudella, jonka me tovereina voimme saavuttaa.

Tämä on hälyttänyt paljon määrätietoisemman negatiivisen polariteetin olennon, jonka intresseissä on poistaa tämä tietty mahdollisuus (eli tämä ryhmä). (B3, 132)

[Huom: Yhden Lain kontakti päättyi Don Elkinsin traagiseen kuolemaan.]

IV. CARLA ON ENITEN ALTIS HYÖKKÄYKSELLE TRANSSITILASSA

KYSYMYS: Kun kuudennen tiheyden Vaeltaja on niinkutsutussa transsitilassa, poistuen kolmannen tiheyden fyysisyydestä, hänellä ei ole täyttä kykyä maagisesti puoluestaa itseään. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Carlan välikappaleen tapauksessa tämä pitää paikkansa. Pitää myös paikkansa, kun sitä sovelletaan lähes poikkeuksetta niihin instrumentteihin, jotka työskentelevät transsitilassa, jotka eivät ole saaneet tietoista maagista koulutusta aika/avaruudessa nykyisessä inkarnaatiossa.

Teidän tiheyden olennot, jotka kykenevät maagisesti puolustamaan itseään tässä tilanteessa, ovat äärimmäisen harvinaisia. (B3, 139)

V. HYÖKKÄYKSET TOISIA VASTAAN RYHMÄSSÄ OLIVAT EPÄONNISTUNEITA

KYSYMYS: Onko tämä niinkutsuttu hyökkäys tarjottu myös minulle ja Jimille Carlan lisäksi?

RA: Tämä pitää paikkansa.

KYSYMYS: En henkilökohtaisesti ole tuntenut mitään vaikutusta, josta olisin tietoinen.

RA: Kysyjälle on tarjottu oman itsen epäilemisen ja erilaisten henkilökohtaisista vääristymistä suuttumisen palvelusta.

Kysyjä on valinnut olla käyttämättä näitä mahdollisuuksia, ja Orionin olento on käytännössä lakannut olemasta kiinnostunut valvomaan jatkuvasti tätä olentoa (kysyjää). (B3, 132)

VI. MIKSI CARLAA TERVEHDITTIIN NIIN USEIN?

KYSYMYS: Negatiivisen viidennen tiheyden vierailija on umpikujassa Ra:n kanssa tapahtuvan kommunikaatiomme kanssa. Voitko kertoa minulle miksi tämä on sille niin tärkeää, kun sillä on niin rajoittunut vaikutus, arvelisin, tämän planeetan sadonkorjuuseen. (B4, 48)

RA: Ra:n täsmällisyys poistaa vääristymiä on totaalinen. Välikappaleen, jonka avulla puhumme, sekä sen tukiryhmän täsmällisyys on samanlainen. Kysymykset ovat johtaneet nopeasti kommentoinnin vaikeaselkoisille alueille. Sisältö ei vähennä taustalla olevaa puhtautta. Sellainen puhtaus on valoa. Sellainen valon intensiivisyys houkuttelee muiden huomiota. (B4, 48)

KYSYMYS: Mitä negatiivisen viidennen tiheyden vierailija toivoo saavansa kaikesta tästä?

RA: Olento toivoo saavansa osan valosta, eli mieli/keho/hengen, välikappaleen, valosta. Tämän saamiseksi olento joutuu sammuttamaan valon. (B4, 48)

RA: Negatiivisen olennon ansio on sen negatiivisen polariteetin kasvu, koska se on poistanut kirkkauden lähteen ja näin tarjonnut tälle avaruus/ajalle pimeyden mahdollisuuden, missä ennen oli valoa. Siinä tapauksessa, että se onnistuisi orjuuttamaan välikappaleen mieli/keho/hengen, se olisi orjuuttanut varsin voimakkaan olennon, ja näin tämä olisi kasvattanut sen voimaa. (B4, 49)

VII. RA:N KOMMENTTI SIITÄ MITEN NÄHDÄ CARLAN POISTAMISTA YRITTÄVÄ NEGATIIVINEN OLENTO

RA: Monilla olemassaolon tasoilla on niitä, joiden jokainen karva iloitsee palveluksesta, ja sitten on niitä, kuten tämä olento, joka on vastuussa psyykkisistä hyökkäyksistä, jotka toivovat vain lakkauttavansa tämän instrumentin (Carla) kolmannen tiheyden elämän. Kaikki ovat Luojaa.

On ainoastaan yksi valtava ennakkoluulojen ja vääristymien, värien ja sävyjen kirjo, lakkaamattomassa kuviossa.

Niiden tapauksessa, jotka eivät ole resonanssissa, heille toivotetaan rakkautta, valoa, iloa ja kaikkea hyvää. Tätä enempää ette voi tehdä,

SILLÄ TEIDÄN LUOJAN OSANNE ON SELLAINEN KUIN ON. TEIDÄN KOKEMUKSENNE JA TARJOAMAT KOKEMUKSILLE, JOTTA NE VOISIVAT OLLA ARVOKKAITA, JOUTUVAT OLEMAAN ENEMMÄN JA ENEMMÄN TÄYDELLINEN ESITYS SIITÄ KEITÄ TE TODELLA OLETTE.

Voisitteko silloin palvella negatiivista olentoa tarjoamalla sille instrumentin elämän (eli Carlan fyysinen keho kuolisi niin, että se voitaisiin tuhota)? On epätodennäköistä, että te pitäisitte sitä todellisena palveluksena.

Näin te näette monissa tapauksissa, että rakastava tasapaino saavutetaan. Rakkautta tarjotaan, valoa lähetetään.

ITSEÄÄN PALVELEVA OLENTO TUNNUSTETAAN KIITOLLISUUDELLA, MUTTA SE HYLÄTÄÄN TEIDÄN OMALLE MATKALLENNE KÄYTTÖKELVOTTOMANA TÄNÄ AIKANA. NÄIN TE PALVELETTE YHTÄ LUOJAA ILMAN PARADOKSEJA. (B3, 129-130)

VIII. MAHDOLLISTAAKO ENSIMMÄINEN VÄÄRISTYMÄ PSYYKKISEN HYÖKKÄYKSEN CARLAA VASTAAN?

KYSYMYS: Miten negatiivisen viidennen tiheyden olento, joka hyökkäsi Carlaa vastaan, läpäisi karanteenin?

RA: Tämä saatiin aikaan erittäin kapean ikkunan läpi, jota vähemmän maagisesti suuntautuneet olennot eivät olisi osanneet hyödyntää. (B3, 131)

KYSYMYS: Miksi ikkuna oli olemassa? Liittyykö se ensimmäiseen vääristymään (vapaa tahto)? Koemmeko me saman tyyppistä tasapainotusta vastaanottamalla tarjouksia tältä olennolta niinkuin planeetta kokonaisuuten vastaanottaa?

RA: Tämä pitää tarkalleen paikkansa.

Planeetan hyväksyessä yhä kehittyneempiä olentoja tai ryhmiä, joilla on tarjota informaatiota, sama mahdollisuus tulee antaa yhtä viisaille negatiivisesti suuntautuneille olennoille. (B3, 131)

KYSYMYS: Kaikki tämä on seurausta vääristymästä, jolla luodaan täysin vapaa ilmapiiri Luojalle tulla tietoisemmaksi Itsestään sen eri osien välisellä vuorovaikutuksella, yksi suhteessa toiseen. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, 166)

RA: Tämä pitää paikkansa.

46. MITEN VASTATA NEGATIIVISESTI SUUNTAUTUNEISIIN OLENTOIHIN

I. MITEN NÄITÄ VAIKUTUKSIA VOIDAAN EHKÄISTÄ?

A. MEDITOI RAKKAUDEN TILASSA NEGATIIVISTEN PUOLESTA

RA: Rakkaudessa meditointi näiden kuvien ja valon lähettäjien puolesta on kaikkein eniten saatavilla oleva keino sellaisten tapausten vaikutusten ehkäisyyn. Näiden kokemusten väheksyminen käyttämällä älyä tarkoittaa vaikutusten pitkittämistä. On paljon parempi jakaa näitä kokemuksia ja liittyä yhteen muiden sielujen ja sydämien kanssa rakkaudessa ja valossa myötätunnolla näiden lähettäjiä kohtaan, oma itse panssaroituna. (B5, 75)

B. RAKASTA HEITÄ NIINKUIN RAKASTAT OMAA PIMEÄÄ PUOLTASI

Carla Rueckert: “Jos näitä kokemuksia ”hyökkäyksen kohteeksi joutumisesta” pidettiin vähemmän tärkeinä kuin elintärkeinä, se tarkoitti, että ne jatkuivat. Kun ne kohdattiin ja niitä pohdittiin täysimääräisesti ilman pelkoa, pelkästään olemalla näiden energioiden kanssa ja rakastamalla niitä, näkemällä ne oman itsen pimeänä puolena, tervehdykset olivat yksinkertaisesti kokemuksia, joita kokea ja pohtia, samalla kun työskentelee kohti oman itsen täydellistä hyväksymistä.

Tervehdyksen ottaminen vastaan itsestä tulevana ja itsensä rakastamana on sen hampaiden vetämistä ja sen myrkyn neutraloimista.” (B5, 72)

RA: Lähetä heille rakkautta, valoa, rauhaa ja iloa, ja toivota kaikkea hyvää. (B3, 129)

II. ARVOSTA MAHDOLLISUUTTA TARJOTA VALOA JA RAKKAUTTA

KYSYMYS: Sitten koemme tässä oletettavassa vaikeudessa ensimmäisen vääristymän viisauden ja täten meidän tulee täysin hyväksyä se mitä me koemme. Pitääkö tämä paikkansa? (B3, 131)

RA: Menisimme itse vieläkin pidemmälle. Voi ilmaista arvonantoa tästä mahdollisuudesta. Tämä on intensiivinen mahdollisuus, sillä se vaikuttaa välikappaleen (Carlan) kivun ja huimauksen vääristymiin, se mahdollistaa instrumentin jatkuvasti valita palvella toisia ja palvella Luojaa. Samalla tavoin se mahdollistaa lisää tilaisuuksia jokaiselle ilmaista tukensa ja esitellä Äärettömän Luojan valoa ja rakkautta. (B3, 132)

III. HYVÄKSY POLARISOITUNUT JA TASAPAINOTETTU POSITIO

KYSYMYS: Ei ole mitään muuta palvelusta tänä aikana, jota me voisimme tarjota tälle viidennen tiheyden Orionin olennolle. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. Tätä olentoa on luonnollisesti vaikeaa palvella johtuen siitä, että tämä olento pitää teidän tarjoamaanne palvelusta epäpalveluksena.

TEIDÄN LÄHETTÄESSÄNNE TÄLLE OLENNOLLE RAKKAUTTA JA VALOA JA TOIVOTTAESSANNE SILLE KAIKKEA HYVÄÄ, SE MENETTÄÄ POLARITEETTIAAN JA SE JOUTUU UUDELLEENRYHMITTÄYTYMÄÄN.

Toisaalta, jos sallitte sen tuottaa palvelusta ja poistaa Carlan keskuudestanne, te saattaisitte mahdollisesti nähdä tämän epäpalveluksena.

Tässä teillä on tasapainotettu ja polarisoitu näkemys Luojasta; kahdenlaista tuotettua palvelusta, jotka hylätään molemmilta puolilta, ja tasapainotilassa, jossa vapaa tahto säilyy ja kummankin sallitaan kulkea omaa polkuaan kokien Yksi Ääretön Luomakunta. (B3, 133)

IV. ÄLÄ TARJOA PALVELUSTA SILLOIN KUN SITÄ EI PYYDETÄ

KYSYMYS: Jos on olemassa jotain mitä voin tehdä tälle tietylle olennolle, jos voisit kommunikoida sen pyynnöt meille, me ainakin voisimme harkita niitä, koska me haluamme palvella kaikin mahdollisin tavoin.

RA: Me huomaamme, että me emme ole kyenneet selventämään palvelustanne suhteessa haluunne palvella. Teidän, meidän nöyrän mielipiteen mukaan, tarvitsee

LUOPUA HALUSTA PALVELLA SIELLÄ MISSÄ MITÄÄN PALVELUSTA EI PYYDETÄ. YLPEILKÄÄ TEIDÄN POLARITEETTINNE VOIMALLA JA SALLIKAA VASTAKKAISELLE POLARITEETILLE TEHDÄ SAMOIN,

nähkää suuri huumori tämän polariteetin katsantokannassa kuudennen tiheyden näkökulmasta, jossa nämä kaksi polkua yhdistyvät. (B3, 134)

V. OLI VAIN YKSI TAPA JOLLA RYHMÄ KYKENI LOPETTAMAAN PSYYKKISET TERVEHDYKSET

KYSYMYS: Onko jotain mitä instrumentti (Carla) voisi tehdä eliminoidakseen hänen ongelmansa, eli hyökkäysten kylmän tunteen? (B3, 85)

RA: Kyllä.

KYSYMYS: Mitä?

RA: Voitte lopettaa pyrkimyksenne olla kanavia Yhden Äärettömän Luojan rakkaudelle ja valolle. (B3, 85)

VI. ON USEITA TURVAMEKANISMEJA

KYSYMYS: Carla tuottaa palvelusta, joka liittyy Liiton jäsenten kanavoimiseen. Me olemme haluttomia jatkamaan tätä, johtuen siitä mahdollisuudesta, että hän saattaisi vajota transsiin ja tarjota palvelusta negatiivisesti polarisoituneelle olennolle. Onko olemassa joitain turvamekanismeja, joilla luoda tilanne jossa hän ei vajoaisi transsiin, poislukien suojeltu työskentely kuin tämä? (B3, 146)

RA: Niitä on kolme. Kolmas on yksinkertainen keino pitää instrumentti sen fyysisessä kompleksissa. Voitte pitää kädestä.

KYSYMYS: Sanotko, että pelkästään pitämällä Carlaa kädestä kanavointisessioiden aikana, se estäisi transsin? (B3, 147)

RA: Tämä pitää paikkansa. Se estää ne meditaation tasot, jotka ovat tarpeen ennen transsia. (B3, 147)

VII. VAPAA TAHTO EI TAKAA “RAUHALLISTA PURJEHDUSTA

KYSYMYS: Mainitsit positiivisesti suuntautuneen olennon, joka ‘vieteltiin‘ siirtymään negatiivisesti polarisoituun aika/avaruuteen. Olen varma, että jos positiivisesti suuntautunut olento olisi täysin ymmärtänyt mitä hän teki, hän ei olisi tehnyt niin. Mikä filosofinen periaate tässä on toiminnassa (eli, rikottiinko vapaata tahtoa)? (B3, 146)

RA: Tässä on kaksi tärkeää pointtia.

(1) ENSINNÄKIN, VAPAA TAHTO EI TARKOITA, ETTÄ EI TULISI OLEMAAN MITÄÄN OLOSUHTEITA JOLLOIN LASKELMAT MENEVÄT MÖNKÄÄN. TÄMÄ PÄTEE KAIKKIIN ELÄMÄNKOKEMUKSIIN. VAIKKA MITÄÄN VIRHEITÄ (A Course In Miracles sanoisi syntejä) EI TÄSSÄ OLEKAAN, ON SILTI YLLÄTYKSIÄ. (B3, 146)

(2) Toiseksi, se, mitä me ja te teette, kuten tämä tässä, kantaa mukanaan maagista varausta, jos käytetään tätä paljon väärin ymmärrettyä termiä, ehkäpä me voisimme sanoa metafyysistä voimaa.

Ne, jotka tekevät voimakasta työtä, voivat kommunikoida arviolta yhtä voimakkaiden olentojen kanssa.

On onnekasta, että Orionin olennolla ei ole tämän ryhmän luonnollista voimaa. Kuitenkin se on varsin kurinalainen, siinä missä tältä ryhmältä puuttuu yhtäläinen hienovaraisuus kuin sillä on voimassaan. Kumpikin työskentelee tietoisuudessa, mutta ryhmä ei ole vielä alkanut toimia ryhmänä. (B3, 146)

47. 10 KÄSKYÄ

RA: 10:n käskyn alkuperä seuraa negatiivisten olentojen lakia, jotka ovat painaneet tietonsa positiivisesti suuntautuneisiin mieli/keho/henki-komplekseihin. Informaatio yritti kopioida tai apinoida positiivista informaatiota, samalla kun se piti negatiiviset piirteensä. Orionin ryhmä teki tämän. (B1, 152)

KYSYMYS: Mikä tarkoitus tämän tekemisellä oli?

RA: Heidän tarkoituksensa on valloittaminen ja orjuutus. Tämä tapahtuu perustamalla eliitti ja saattamalla muut palvelemaan eliittiä erilaisin keinoin, kuten juuri mainitsemasi lait. (B1, 152)

RA: He loivat eliitin nimeltä Levin pojat. (B3, 67)

KYSYMYS: Oliko käskyjen vastaanottaja (Mooses) positiivisesti vaiko negatiivisesti suuntautunut?

RA: Vastaanottaja oli äärimmäisen positiivinen. (B1, 152)

RA: Hän (Mooses) antoi planeettanne kansalaisille mahdollisuuden kulkea polkua Yhden Äärettömän Luojan luokse, joka oli täysin positiivinen. (B3, 67)

KYSYMYS: Jos olento olisi Yhden Laista tietoinen, se ei käskyjen tavoin sanoisi “Älä”. Pitääkö tämä paikkansa?

RA: Tämä pitää paikkansa. (B1, 152)

Artikkelin julkaissut Divine Cosmos

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Eksopolitiikka, UFOt, Paranormaalit ilmiöt, Tietoisuus

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com