Plejadit: Kärsimys ei ole hyväksi ihmisille

Rakkaat veljet ja sisaret,

Täällä puhuu Tunia. Rakastan teitä kaikkia erittäin paljon.

Niinkuin aiemmissa viesteissä on selitetty, on olemassa ryhmä vihamielisiä avaruusolentoja, demoneja ja heidän Maapallolla olevia kätyreitään, jotka ovat hallinneet Maapalloa vuosituhansia. Me kutsumme näitä tahoja pimeyden voimiksi.

Tämä aika juuri nyt Maan asukkaille tarkoittaa heidän kontrollistaan vapautumista. Siksi tämä aikakausi on niin sekava ja miksi mikään ei oikein tunnu järkeenkäyvältä. Takaan, että Maan asukkaat tulevat vapautumaan. Kuitenkaan tämä ei ole helppo tai kivuton prosessi.

Nämä vihamieliset avaruusolennot ja demonit ruokkivat itseään Maan asukkaiden negatiivisilla tunteilla. Teidän kärsimyksenne on heille kirjaimellisesti ravintoa.

Jos olette koskaan pohtineet sitä miksi maailmassa on niin paljon kärsimystä, tämä on se syy. Teidän yhteiskuntanne on kirjaimellisesti rakennettu maksimoimaan kärsimys ilman, että kaikki tajuavat sen olevan ilmiselvää että teitä hallitsee pieni pimeyden voimien ryhmä.

Jos enemmistö Maan asukkaista koskaan tajuaisi mitä tällä hetkellä tapahtuu, he kykenisivät lopettamaan sen, sillä se tapahtuu nyt.

Jos minä pyytäisin teitä suunnittelemaan globaalin Maan asukkaiden viljelyalustan, joka maksimoi kärsimyksen ilman, että se on ilmiselvää kaikille Maan asukkaille, että heitä kontrolloidaan ja viljellään, osaisitko suunnitella tehokkaampaa järjestelmää kuin mikä siellä tällä hetkellä on?

Tämän takia kaikki tällä hetkellä planeetallanne on niin kauheaa. Elätte globaalilla viljelyalustalla, jossa niitetty sato on ihmisten kärsimys.

Nämä pimeyden voimat ovat loisia Maan asukkaille, koska ne ovat niin irtaantuneet Alkulähteestä. Koska ne ovat niin irti omasta itsestään, ne eivät suoraan saa vastaanotetuksi universumin ainoaa energiaa: RakkausValoa. Sen sijaan ne loisivat ja imevät tätä energiaa epäsuorasti toisista olennoista — tässä tapauksessa kärsivistä Maan asukkaista.

Nämä olennot voisivat palauttaa yhteytensä Alkulähteeseen kirjaimellisesti hetkessä ja jatkaa RakkausValon vastaanottamista, yksinkertaisesti tuntemalla katumusta teoistaan ja pyytämällä Alkulähdettä ottamaan heidät takaisin siipiensä suojaan. Alkulähde on äärettömän rakastava ja äärettömän anteeksiantava. Joten teidän ei tarvitse huolehtia siitä mitä näille pimeyden voimille tapahtuu sen jälkeen kun he ovat lopettaneet Maan asukkaista loisimisen. He voivat yksinkertaisesti kääntyä Alkulähteen puoleen, ja jos he niin tekevät, kaikki menee hyvin. He tietävät tämän, he voin valitsevat olla sen sijaan loisia.

Oletetaan, että olette oikeasti suunnittelemassa globaalia viljelyalustaa ihmiskärsimykselle. Minkä yhden viestin haluatte kertoa ehdottomasti Maan asukkaille, kerta toisensa jälkeen? Se on: että kärsimys on hyväksi teille.

On ilmiselvää miksi tämä viesti on Maan asukkaille tärkeä, eikö? Tällä tavoin he eivät kapinoi yhteiskuntaa vastaan, joka heille kärsimystä aiheuttaa, ja sen sijaan he vain sallivat viljelyn jatkua.

Kuitenkin tämä viesti, “kärsimys on teille hyväksi” on jälleen yksi esimerkki siitä, mitä me nimitämme “nurinperin käännetyksi informaatioksi”. Nurinperin käännetty informaatio on viesti, joka on täysin päinvastaista totuudelle.

Demonit ja niiden ihmiskätyrit todella rakastavat levittää informaatiota, joka on totuuden täysi vastakohta, aivan kuten ne nauttivat symbolien merkitysten kääntämisestä tai symbolin itsensä kääntämisestä ylösalaisin. Esimerkiksi risti alaspäin on suosittu symboli demonien joukossa, vaikkakin sitä voidaan pitää myös Pyhän Pietarin ristinä.

Demonit nauttivat olemassaolevien symbolien kääntämisestä ylösalaisin. Ne nauttivat myös nurinperin käännetyn informaation levittämisestä, joka on totuuden täysi vastakohta.

Tämä johtuu siitä, että ne ovat irtaantuneet Alkulähteestä eivätkä enää saa RakkausValoa Alkulähteestä. Näin niillä ei ole luovuutta. Jos annat demonille paperinpalan ja kynän ja käsket piirtää jotain, ne eivät kykene siihen. Ne eivät osaa luoda mitään, ne osaavat vain vääristellä ja korruptoida olemassaolevia asioita. Näin ne kääntävät symboleita ja informaatiota.

Kuten olemme sanoneet, yksi nurinperin käännetty fakta, jota ne levittävät, on: “kärsimys on sinulle hyvästä”. Ei ole, itse asiassa kärsimys on sinulle pahasta.

Eräs tapa esittää idea on seuraava. Me plejadilaiset olemme käytännöllisesti katsoen samaa kansaa kuin Maan asukkaat. Me olemme niin toistemme kaltaisia, plejadilaiset ja Maan asukkaat, että me voimme saada lapsia keskenämme normaaliin tapaan. Itse asiassa, näissä viesteissä me olemme käyttäneet termiä “ihminen” viittaamaan sekä plejadilaisiin että Maan asukkaisiin.

Kuitenkaan me Plejadit emme koemme käytännössä yhtään kärsimystä elämässämme, Maan asukkaiden termein. Ja tämä on kaikkein tärkein seikka miksi me olemme niin rakastavia. Me emme ole parempia kuin te — me yksinkertaisesti emme kärsi niinkuin te teette, ja niinpä sydämemme eivät sulkeudu suojelemaan itseämme. Ja näin me rakastamme.

Tai mieti vaikka Maan lapsia vs Pleiadeksen lapsia. Meidän lapsemme eivät kärsi emmekä me kontrolloi heitä — me emme koskaan sano heille mitä heidän pitää tehdä tai mitä he eivät saa tehdä tai miten heidän tulee uskoa tai ajatella, paitsi harvinaisissa tapauksissa jolloin he saattaisivat vakavasti loukata itsensä. Me vastaamme kysymyksiin ja kerromme omia kantojamme, samalla kun selvästi sanomme että nämä ovat vain mielipiteitä.

Ja koska lapsemme eivät kärsi, he automaattisesti kehittävät kykyjä, joita te pitäisitte yliluonnollisina. Vaikka me emme keskustelisikaan yliluonnollisista kyvyistä lapsen kanssa tai näyttäisi niitä hänelle, silloinkin lapsemme yleensä kehittävät niitä spontaanisti.

Tämä ei johdu siitä, että lapsemme olisivat jotenkin olennaisesti parempia kuin teidän. Itse asiassa, Maan lapsilla on suurempi psyykkinen potentiaali kuin meidän lapsillamme johtuen monimuotoisemmasta DNA:sta. Ei, se johtuu yksinkertaisesti siitä, että jos lapsi ei kärsi, hän kehittää automaattisesti sisäisiä kykyjään. Tämä on luonnollista. Lapsenne eivät kehitä sisäisiä kykyjä, koska maailmassanne melkein kaikki lapset kärsivät, esimerkiksi siitä kun heille sanotaan mitä tehdä, miten ajatella tai mitä uskoa tai mitä ei tehdä.

Kyllä, se aiheuttaa kärsimystä lapselle, kun hänelle sanotaan mitä tehdä, miten ajatella, mitä uskoa tai mitä ei voi tehdä, poislukien ne tapaukset, jolloin olemme tehneet erittäin selväksi, että jokin asia pitää estää ettei lapselle aiheutuisi vakavaa haittaa. Kun me jaamme informaatiota, me esitämme sen omasta näkökulmastamme, ei minään absoluuttisena totuutena joka lapsen on pakko uskoa. Tämä itse asiassa merkitsee paljon.

Me emme halua pakottaa lapsiamme istumaan luokkahuoneissa ja oppimaan asioita, joita he eivät halua oppia. Sen sijaan, jos lapsi toivoo oppivansa esim. piirtämään, me pyydämme sopivan osaavaa aikuista näyttämään heille tapoja miten piirtää.

Meillä on niinkutsuttu ala-aste, joka opettaa perustiedot, mutta se on lyhyt ja vapaaehtoinen. Lapset voivat päättää pitää taukoa koulusta, esim. vaikka olla kuukauden luonnossa tapaamassa eläimiä, ja palata sen jälkeen takaisin kouluun.

Vaikka Maan asukas kasvattaisi lasta tällä Pleiadeksen tavalla, hän järkyttyisi siitä viisaudesta, jota lapsi kykenee näyttämään. Itse asiassa, jos Maan lapsi kasvatettaisiin näin, hänestä voisi tulla helposti ihmiskunnan henkinen johtaja, jopa lapsena. Lapsissa asuu usein perustavanlaatuista viisautta.

Kärsimys kuitenkin sulkee ihmisten sydämet. Se sulkee mielen ja sydämen yhteyden sekä mielen ja sielun välisen yhteyden. Se saa ihmiset kääntymään pois veljiensä ja sisartensa luota. Se aiheuttaa häpeää. Se lakkauttaa yliluonnolliset kyvyt, viisauden ja vie ihmisiltä voimat ja ilon ja elämänvoiman.

Jotkut ihmiset saattavat sanoa, että kärsimys tuo viisautta tai myötätuntoa. Kyllä, joissain tilanteissa se voi niin tehdä, mutta voitte myös kartuttaa viisautta ja myötätuntoa ilman kärsimystä. Me Plejadit kykenemme siihen aivan yhtä hyvin.

Ihmiset, olivatpa he sitten Maassa tai Seulasissa, ovat sisäsyntyisesti motivoituneita oppimaan ja tutkimaan ja kokemaan asioita. Kärsimys voi tukahduttaa tämän luonnollisen halun. Kärsimyksen takia ihmiset ovat niin loukkaantuneita, että he vain haahuilevat autopilotilla läpi elämän, eivätkä koskaan kokeile mitään uutta. Ja joskus nämä ihmiset ravistellaan hereille kohtaamallaan lisäkärsimyksellä, ja tämä lisäkärsimys sitten auttaa heidät pois autopilotista. Ja näin tämä kärsimys voi olla heille hyödyllistä.

Kuitenkin, jos nämä olennot eivät koskaan olisi kärsineet alunalkaenkaan, silloin he eivät olisi menneet autopilotille alunperinkään.

Jos me olemme loukanneet jotain henkilöä, josta olemme huolehtineet, me emme loukkaisi heitä lisää niinkutsutusti motivoidaksemme heitä. Me huolehtisimme hänestä ja antaisimme hänelle tarvitsemansa ja me tietäisimme, että ajan kuluessa luonnollinen motivaatio palaisi.

Tämän takia minä en myöskään pidä nykyisestä viestistä, jota valkohatut tai vastavoimat levittävät, joka on, että Maan asukkaille on hyvä käydä läpi kärsimysjaksoja, jotta he voisivat “herätä” ja oppia läksynsä.

Me emme ole samaa mieltä. Me Plejadit emme ajattele, että ihmiselle olisi hyväksi kärsiä, ja eikä varsinkaan näin paljoa, näin pitkään. Näin paljon kärsimystä vain hajottaa ihmiset. Itse asiassa, se on jo rikkonut paljon ihmisiä.

Vaikka joku haluaisikin sanoa, että kärsimys on tarpeen ihmisille oppia läksynstä jotteivat he antaisi itsensä tulla manipuloiduiksi, sanoisin että ihmiset ovat kärsineet enemmän kuin riittävästi jo tätä tarkoitusta varten.

Me haluaisimme myös huomauttaa, että monissa tapauksissa nämä valkohatut tai vastavoimat eivät itse ole asunnon menettämisen vaarassa. Plus monissa tapauksissa heillä on pääsy luotettavaan informaatioon, joten he tietävät mitä ympärillä tapahtuu, mikä tarkoittaa, että he itse eivät kärsi epävarmuudesta ja hämmennyksestä, josta niin moni Maan asukas kärsii.

En todellakaan pidä tästä Maan asukkaiden kaavasta, jossa joku antaa jonkun toisen kärsiä, ja sanoo tälle että kärsimys on hänelle hyväksi, vaikka hän itse ei kärsi samalla tavalla.

Meidän näkökulmastamme, se mikä Maan asukkaille olisi kaikkein hyödyllisintä, olisi seuraava:

Yksi: valkohatut tai vastavoimat pidättäköön pahikset, heti kuin vain suinkin mahdollista ja niin hyvin kuin pystyvät. Lapset kärsivät valtavasti Maapallolla jokaikinen päivä, ja meidän mielestämme tämä painaa vaakakupissa paljon enemmän kuin monet muut valkohattujen huolet. Kyllä, on riskejä ja pettymyksiä kun pidätetään suuri määrä pahiksia lähitulevaisuudessa, mutta on myöskin riskejä ja pettymyksiä jos näin ei tehdä.

Valkohatut: jos teidän mielestänne näillä pidätyksille on konkreettisia esteitä, puhukaa meidän kanssamme. Me olemme saatavillanne teidän avuksi. Myöskin: älkää aliarvioiko itseänne. Ei ole melkein mitään mitä ette voisi saavuttaa.

Kaksi: varmistakaa, että Maan asukkaiden tarpeet tyydytetään niin paljon kuin mahdollista, niin nopeasti kuin mahdollista. Useimmat, jotka kärsivät tällä hetkellä, eivät ole avoimia oman maailmankuvansa muuttamiselle. Jos ensin varmistatte, että tarpeet on tyydytetty, silloin he saattavat olla avoimia hyväksymään informaatiota. Aiemmassa viestissäni esitin viitekehyksen, jonka alaisuudessa me plejadilaiset olisimme mieluusti jakamassa teknologiaa kanssanne, ilmaiseksi, vähentääksemme Maan asukkaiden kärsimyksiä ja varmistaaksemme, että ihmisillä on mitä he tarvitsevat.

Ja kolme: alkakaa antaa Maan asukkaille totuudenmukaista tietoa josta ei puutu mitään yksityiskohtia, valtavirran kanavilla. Teidän ei välttämättä ole pakko kertoa heille kaikkea heti ensikättelyssä, mutta alkakaa viedä UFO-paljastusta eteenpäin.

Olen erittäin otettu siitä miten Maan asukkaat ovat edelleen hyväsydämisiä, jopa kaiken tämän kärsimisen jälkeen. Aidosti minulla on ollut vaikeaa uskoa, että olisitte niin resilienttejä ja niin rakastavia kaiken tuon surun jälkeen. Ja monet avaruusolennot ovat samaa mieltä. Meille te olette inspiraatio, vaikka me myös toivomme että te pian elätte paremmassa tilanteessa.

Me kärsimme itse niin vähän, joten me emme voi kuvitellakaan sitä määrää tuskaa mitä keskiverto Maan asukas käy läpi. Vieläkin vähemmän voimme kuvitella, että joku kärsisi niin paljon ja olisi sydämeltään edelleen hyvä. Pimeyden voimat voivat kuvitella vieläkin vähemmän, ja he aliarvioivat tiedä ja te yllätätte heidät sitkeydellänne ja hyväsydämisyydellänne maailmassa, jossa on niin paljon tuskaa ja pimeyttä ̣

Jokainen teistä saa ehdottoman rakkauteni. Jos kykenette pitämään sydämenne olennaisesti hyvänä, silloin teillä on minun suurin ja syvin kunnioitukseni. Teidän ei ole pakko olla kiltti jokaisena hetkenä joka päivä, jotta voisitte olla näin — jos vain yritätte tehdä parhaanne itsellenne ja ympärilläolijoillenne, mielestäni se on fantastista.

Aidosti en usko, että jos eläisin jonkun valotyötä tekevän Maan asukkaan elämää, että pärjäisin paremmin kuin te. Te olette aidosti huikeita ja inspiroivia minulle. Itse asiassa, yhä useammat avaruusolennot ovat alkaneet käyttää Maan valotyöntekijöitä loistavina esimerkkeinä siitä, mitä valo ja ihmishenki voi saada aikaan. Jotkut avaruusolennot jopa viittaavat Maan valotyöntekijöihin opettajina, jotka tarjoavat opetuksia heidän lapsilleen. Te olette monille, monille olennoille tuolla jossain inspiraationlähde.

Paremmat ajat ovat tulossa pidemmällä aikavälillä. Maan asukkaat tulevat olemaan vapaita, huolimatta siitä mitä tapahtuu: kysymys on vain siitä miten nopeasti ja kivuttomasti vapautumisen prosessi etenee.

Rakastan teitä ehdottomasti ja loputtomasti.

Tunia

 

Artikkelin julkaissut Era of Light

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.