Sukupuoli

”Sukupuoli löytyy kaikesta; kaikessa on Maskuliininen ja Feminiininen Periaate; Sukupuoli ilmenee kaikilla tasoilla.” — Kybalion.

Seitsemäs Suuri Hermeettinen Periaate — Sukupuolen Periaate — pitää sisällään totuuden siitä, että Sukupuoli ilmenee kaikessa — että Maskuliininen ja Feminiininen periaate ovat aina läsnä ja aktiivisina kaikissa ilmiöiden vaiheissa, jokaisella elämän tasolla. Tässä kohtaa mielesämme on hyvä siirtää huomionne siihen, että henkinen Sukupuoli, sen Hermeettisessä merkityksessä, sekä sukupuoli sen tavanomaisessa merkityksessä, eivät ole sama asia.

Sana ”Sukupuoli” on johdettu latinan juurisanasta, joka tarkoittaa ”lisääntyä, luoda, tuottaa”. Hetken pohdinnalla käy ilmi, että sana on paljon laajempi ja paljon yleisempi merkitykseltään kuin ”sukupuoli”, joka yleensä viittaa mies- ja naispuolisten elävien asioiden fyysisiin eroihin. Sukupuoli on pelkän henkisen Sukupuolen ilmentymä tietyllä Suurella Fyysisellä Tasolla — orgaanisen elämän tasolla. Me haluamme painottaa tätä eroa mieliinne, sillä syy siihen, että tietyt kirjoittajat, jotka ovat saaneet maistaa Hermeettistä Filosofiaa, ovat pyrkineet liittämään tämän Seitsemännen Hermeettisen Periaatteen villien ja hienojen, ja usein vastenmielisten, sukupuolta koskevien teorioiden kanssa.

Sukupuolen tarkoitus on luominen, tuottaminen, jne. ja sen ilmentymät ovat näkyvillä kaikilla ilmiötasoilla. On jonkin verran vaikeaa tuottaa näyttöä tästä tieteellisesti, sillä tiede ei ole tunnistanut tätä Periaatetta universaalisti soveltuvaksi. Mutta silti jotain todisteita on mahdollista saada tieteellisistä lähteistä. Ensinnäkin, Sukupuolen Periaate ilmenee alkeishiukkasissa, ioneissa tai elektroneissa, jotka ovat Aineen perusta niinkuin tiede nykyään sen tuntee, jotkaa muodostamavat tietyillä kombinaatioilla Atomeja, joita pidettiin vasta viime aikoihin asti jakamattomina.

Tieteen viimeisin sana on, että atomi koostuu useista alkeishiukkasista, elektroneista tai ioneista (eri kirjoittajat antavat eri nimiä), jotka kiertävät toinen toistensa ympäri ja värähtelevät suurella intensiteetillä. Samalla sanotaan myös, että atomi muodostuu negatiivisten hiukkasten kertymisestä positiivisten ympärille — positiiviset hiukkaset vaikuttavat voimillaan jossain määrin negatiivisiin, ja ne saavat negatiiviset muodostamaan tietynlaisia kombinaatioita ja näin ”luovat” tai ”tuottavat” atomin. Tämä on linjassa kaikkein muinaisimpien Hermeettisten Opetusten kanssa, jotka ovat aina nähneet Maskuliinisen Sukupuolen Periaatteen, joka liitetään ”Positiiviseen”, sekä Feminiinisen, joka liitetään Negatiiviseen Napaan, sähkössä.

Kansan mieli on virheellisesti kuvitellut sähköistetyn tai magnetisoidun Aineen niinkutsutun ”Negatiivisen” navan ominaisuudet. Tiede käyttää termejä Positiivinen ja Negatiivinen erittäin väärin tästä ilmiöstä puhuessaan. Sana Positiivinen tarkoittaa jotain todellista ja vahvaa, verrattuna Negatiiviseen epätodellisuuteen tai heikkouteen. Mikään ei ole kauempana todellisista sähköisten ilmiöiden faktoista. Niinkutsuttu patterin Negatiivinen napa on todellakin pelkkä napa, jolla tuotetaan energiaa. Siinä ei ole mitään ”negatiivista”. Parhaat tieteelliset auktoriteetit nyt käyttävät kreikankielestä johdettua termiä ”Katodi” ”Negatiivisen” tilalla. Katodinavasta lähtee liuta elektroneja; samasta navasta lähtee myös ihanat ”säteet”, jotka ovat mullistaneet tieteelliset käsitykset viimeisten vuosikymmenten aikana. Katodinapa on kaikkien omituisten ilmiöiden Äiti, ja nämä ilmiöt ovat tehneet vanhoista oppikirjoista turhia, ja kirjat on saatu heittää pitkään totena pidettyjen teorioiden mukana tieteellisten teorioiden kaatopaikalle. Katodi, eli Negatiivinen Napa, on kaikkien Sähköisten Ilmiöiden sekä aineen hienoimpien muotojen Äitiperiaate. Joten näet, että me olemme oikeutetusti kieltäytyneet käyttämästä termiä ”Negatiivinen” aihetta tarkastellessamme, ja vaatineet vanhan termin korvaamista sanalla ”Feminiininen”. Tämän tapauksen faktat todistavat tästä, ilman että edes otetaan Hermeettistä Opetusta mukaan tarkasteluun. Ja näin me käytämme termiä ”Feminiininen” sanan ”Negatiivinen” tilalla puhuessamme tuosta aktiviteetin polariteetista.

Viimeisimmät tieteelliset opetukset sanovat, että elektronit ovat Feminiinisä (tiede sanoo, että ne ”koostuvat negatiivisesta sähköstä” — me sanomme, että ne koostuvat Feminiinistä energiasta). Feminiiniset alkeishiukkaset irtoavat Maskuliinisista hiukkasista, ja ne aloittavat uuden uran. Ne aktiivisesti etsivät yhteenliittymistä Maskuliinisiin hiukkasiin, niiden luonnollinen impulssi on luoda uusia Aineen tai Energian muotoja. Eräs kirjoittaja menee niin pitkälle, että hän käyttää ilmaisua ”etsii omasta tahdostaan unionia”. Tämä irtoaminen ja yhteenliittyminen muodostaa perustan suurelle osalle kemiallisen maailman toimintaa. Kun Feminiini alkeishiukkanen liittyy yhteen Maskuliinisen alkeishiukkasen kanssa, tietynlainen prosessi saa alkunsa. Feminiiniset hiukkaset värähtelevät nopeasti Maskuliinisen energian vaikutuksen alaisina, ja ne kiertävät nopeaan tahtiin Maskuliinisia. Tuloksena on uuden atomin syntymä. Tämä uusi atomi oikeasti koostuu Maskuliinisten ja Feminiinisten hiukkasten yhteenliittymästä, mutta yhteenliittymän muodostuessa atomi on erillinen asia, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, mutta se ei enää ilmennä vapaan sähkön ominaisuutta. Feminiinisten elektronien irtaantumisen tai erkaantumisen prosessi on nimeltään ”ionisaatio”. Nämä elektronit, tai alkeishiukkaset, ovat Luonnon kentällä kaikkein aktiivisimpia työntekijöitä. Näiden kombinaatioista tai yhteenliittymistä syntyy moninaiset valon, lämmön, sähkön, magnetismin, vetovoiman, hylkimisvoiman, kemiallisen affiinisuuden ja muiden vastaavien ilmiöt. Ja kaikki tämä syntyy Sukupuolen Periaatteen toiminnasta Energian tasolla.

Maskuliinisen periaatteen osa tuntuu olevan suunnata tiettyä sisäistä energiaa kohti Feminiiniä periaatetta, ja näin alkuunsaattaa luovat prosessit. Mutta Feminiininen periaate on aina se joka tekee aktiivisesti luovaa työtä — ja tämä pätee kaikilla tasoilla. Ja kuitenkin kumpikin periaate on kykenemätön käyttämään energiaa ilman toisen apua. Joissain elämänmuodoissa kaksi periaatetta yhdistyy yhdeksi organismiksi. Kaikki orgaanisessa maailmassa ilmentää molempia sukupuolia — Maskuliininen periaate löytyy aina Feminiinistä muodosta, ja Feminiini periaate löytyy aina Maskuliinisesta muodosta. Hermeettinen Opetus tarkastelee paljon kahden Sukupuolen periaatteen toimintaa eri energian muotojen ilmentämisessä ja tuottamisessa, mutta me emme tässä syvenny yksityiskohtiin, koska me emme kykene tuottamaan tieteellisiä todisteita näistä, sillä tiede ei vielä ole editynyt niin pitkälle. Mutta aiemmin annettu esimerkki elektronien ilmiöistä näyttää, että tiede on oikealla polulla, ja se antaa myös perusidean taustalla olevista periaatteista.

Jotkut johtavat tieteelliset tutkijat ovat ilmoittaneet uskomuksestaan, että kristallien muodostuessa ilmenee jotain, joka vastaa ”seksuaalista kanssakäymistä”, joka on jälleen yksi todiste siihen suuntaan, jonne tieteelliset tuulet puhaltavat. Ja joka vuosi saadaan kerättyä lisää faktoja Hermeettisen Sukupuolen Periaatteen oikeallisuutta tukemaan. Tullaan saamaan selville, että Sukupuoli toimii jatkuvasti ja ilmenee epäorgaanisissa aineissa sekä Energiassa tai Voimissa. Sähköä pidetään nyt yleisesti ”Jonain”, joksi kaikki muut energian muodot tuntuvat sulautuvan tai hajoavan. ”Sähköisen Universumin Teoria” on tieteen viimeisin doktriini, ja se kasvattaa suosiotaan nopeaan tahtiin. Tästä seuraa, että jos me kykenemme löytämään sähköstä — edes sen ilmentymien lähteistä ja juurilta — selviä ja erehtymättömiä viitteitä Sukupuolesta ja sen toiminnasta, me oikeutetusti voimme pyytää sinua uskomaan, että tiede on viimeinkin saanut todisteet tämän suuren Hermeettisen Periaatteen — Sukupuolen Periaatteen — olemassaolosta kaikissa universaaleissa ilmiöissä

Ei ole tarpeen kuluttaa aikaa hyvin tunnettujen atomien ”veto- ja hylkimisvoiman”; kemiallisen affiniteetin; atomihiukkasten ”rakkauden ja vihan”; aineen molekyylien vetovoiman tai koheesioiden parissa. Nämä faktat ovat liiankin hyvin tiedossa, eikä niitä tarvitse kommentoida. Mutta, oletteko koskaan pohtineet, että akikki nämä asiat ovat Sukupuolen Periaatteen ilmentymiä? Voitteko nähdä, että ilmiöt sopivat alkeishiukkasten tai elektronien ilmiöihin? Ja vielä, kykenettekö näkemään Hermeettisen Opetuksen järkeenkäyvyyden, joka sanoo, että Painovoiman Laki — omituinen syy sille miksi kaikki hiukkaset ja kappaleet universumissa vetävät toinen toisiaan puoleensa — on pelkkä Sukupuolen Periaatteen ilmentymä, joka toimii Maskuliinisten ja Feminiinien energioiden vetovoiman suuntaamisessa? Me emme voi tarjota tieteellistä näyttöä tästä väitteestä juuri nyt — mutta tarkastelkaa ilmiöitä Hermeettisten Opetusten valossa, ja katsokaa löydättekö paremmin toimivaa hypoteesia kuin mikään mitä fyysinen tiede kykenee tuottamaan. Koetelkaa kaikkia fyysisiä ilmiöitä tällä tavoin, ja tulette näkemään Sukupuolen Periaatteen aina toiminnassa.

Tarkastelkaamme nyt tämän Periaatteen toimintaa Mentaalisella Tasolla. Siellä meitä odottaa monia mielenkiintoisia asioita.

 

Artikkelin julkaissut kybalion.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.