Tarina Kuusta ja sen historiasta

Tämä on erään ulkoavaruuden kansan tietoisuuden kanavointi. Kanavointi tällä kertaa käsitteli Kuuta ja sen historiaa.


Sanon hyvää päivää tänä teidän aikananne, mitä teille kuuluu?

Jälleen kerran käytämme tilaisuutta hyväksemme kiittääksemme jokaista teistä siitä, että sallitte sivilisaatiomme kommunikoida sivilisaatiollenne tämän tietyn ikkunan kautta ja tällä tavalla tähän aikaan. Jälleen kerran, joka kerta, TE autatte meitä luomaan yhdessä tämän erityisen lähetyksen. Meille on annettu lahja laajentaa tietoisuutta Äärettömyydestä, kun näemme teidän jokaisen kautta, että Äärettömyys ilmaisee itseään luomakunnassa monilla eri tavoilla, ja kiitämme teitä tästä lahjasta.

Tämä lähetys alkaa hieman eri tavalla kuin tavallisesti. Tässä NYT-hetkessä planeetallanne on alkanut syntyä tietty ymmärrys tietyistä aiheista, jotka liittyvät historiaanne, ja enemmän ymmärrystä niistä eroista, joita monet teistä ovat nyt löytämässä historiastanne, toisin kuin mitä monille teistä on pitkään opetettu uskomaan historianne tiettyihin puoliin. Tänä teidän aikananne tänä päivänä keskustellaan nyt jossain määrin siitä, että jotkin näistä näkökohdista, jotka nyt paljastetaan, tuovat tarkennusta, asettavat perspektiiviin tiettyjä mysteerejä, tiettyjä agendoja, tiettyjä tiedonpalasia, jotka tähän asti eivät ehkä ole tuntuneet sopivan yhteen. Mutta tämän tietyn informaation välittämistä varten sallimme epätyypilliseen tapaan yhteyden luomisen tämän informaation välittämiseksi toiselle tietoisuustasolle. Ja tämän informaation välittämistä varten tapahtuu energioiden sekoittuminen siihen asti, kunnes tämä alkuperäinen monologi on päättynyt.

Tämä saattaa kääntyä kielellenne epätavallisella tavalla, koska se tulee epätavallisesta lähteestä, mutta me teemme parhaamme, jotta käännös olisi teille järkevä, kun muokkaamme ja säädämme tätä tietoa kielellenne. Sillä se ei tule kielen muodossa, vaan ainoastaan energian muodossa, ainoastaan ajatusten muodossa, ainoastaan ideoiden ja käsitteiden muodossa, ja sen täytyy vaatia kääntämistä fyysisen laitteen, biologisen laitteen kautta, jota kutsutaan kanavaksi ja joka istuu edessänne. Jos siis suvaitsette hetkeksi eron, sellaisena kuin sen ehkä havaitsette, ja aloitamme tällä vakuuttelulla.

Hetkonen.

Tämä on siis tarina ”Ylösnousemuksen moottori”.

Ja tapahtui, että sen jälkeen, kun monta ihmissukupolvea oli ollut olemassa Maapallolla ja oli saavuttanut laajentumisen ymmärryksessään ja sivilisaationsa suuruudessa, kollektiivisen ihmiskunnan tietoisuuteen tuli eripuraa ja erimielisyyttä ja polarisaation voimistumista ja jakautumista siihen, mitä kutsutaan Pimeydeksi ja Valoksi. Ja kun tämä kahtiajakautuneisuuden kokemus laajeni, niin silloin tuli silloisen Maan sivilisaation keskelle suurta tuhoa. Ja tämä sivilisaatio oli vanhalla kielellänne, sellaisena kuin olette sen tunteneet, Atalanti, tai nykykielellänne Atlantis. Ja ne, jotka olivat mukana ihmiskunnan alkuperäisessä konseptoinnissa, jotka kulkevat nimellä Perustajat, näkivät, että eripuraisuus ja erimielisyys ja tuho, joka oli luotu Maapallolle, kestäisi hyvin pitkään. Ja Perustajat näkivät, että tästä tuhosta ei ehkä koskaan voitaisi toipua. Näin ollen päätettiin ja ymmärrettiin, että apua tarvittiin. Ja päätettiin ja ymmärrettiin, että avun oli tultava, teidän kielellänne, VÄRÄHTELYN, energian muodossa, edistämään paranemisen, tasapainottamisen ja ylösnousemuksen käsitteitä.

Koska tuho oli suuri ja laajalle levinnyt, katsottiin, että vain jokin monumentaalinen asia voisi korjata repeämän, tasapainottaa aiheutuneen vahingon, tuoda polariteetin takaisin tasapainoon Maapallolla. Ja niin luotiin suuri suunnitelma. Ja tässä suunnitelmassa ymmärrettiin, että sen oli koskettava koko Maapalloa. Ja tässä suunnitelmassa ymmärrettiin, että sen oli yhdistettävä inkarnaationaalisesti karma, ei ainoastaan niiden elämien, jotka oli eletty Maassa, vaan myös niiden menneisyyden inkarnaationaalisten elämien, jotka olivat liittyneet järjestelmän muihin planeettoihin. Sillä tiedettiin ja ymmärrettiin, että se, josta lopulta tuli ihmisyhteisö Maapallolla, oli muinoin inkarnoitunut myös planeetalle, jonka tunnette nimellä Mars, joka oli asutettu. Ja näin nähtiin ja ymmärrettiin, että Marsissa alkaneet karmasyklit ja Maassa jatkuneet karmasyklit olivat jatkumoita, ja ne on otettava huomioon. Ja niin päätettiin tehdä. Ja tuolloin ymmärrettiin, kun Pimeyttä luotiin Valosta, että pimeydessä ei ollut valoa. Ja ymmärrettiin, että valon oli tultava pimeyteen, jotta tasapaino saavutettaisiin. Ja nähtiin, että oli olemassa suuri Valo, joka loi päivän, se, jota te kutsutte Auringoksi. Ja ymmärrettiin, että oli oltava vastapuoli, joka tasapainotti tätä energiaa. Jotta intuition värähtelyä ja oivalluksen ja inspiraation värähtelyä kutsuttaisiin esiin, tuotaisiin esiin, vahvistettaisiin. Ja näin aloitettiin suuri tehtävä.

Ymmärrettiin, että Valon tuomisen Yöhön oli oltava vastine Maalle kaikilla tasoilla, myös fysiologisesti. Ja niinpä tällainen vastine etsittiin, ja vastinkappale löydettiin. Ja tämä kappale, tämä planetaarinen keho, oli vailla elämää. Ja tämän kappaleen löytämiseksi tehtiin pitkä etsintä. Ja se vei paljon aikaa. Mutta kun tämä kappale oli löydetty ja sen katsottiin sopivan tehtävään, se sitten suunniteltiin tarkoitukseensa sopivaksi ja muotoiltiin tarkoitukseensa sopivaksi ja muutettiin tarkoitukseensa sopivaksi. Ja tämä kappale tuotiin kaukaa ja kiinnitettiin Maapallon ympärille. Ja tämän kappaleen te tunnette nimellä Kuu. Sillä se ei ole peräisin teidän lähistöltänne. Ja tämä kappale tuotiin järjestelmään sen jälkeen, kun luonnollinen kappale oli muokattu, kun luonnollinen kappale oli muutettu, ja se asetettiin kiertoradalle Maan ympärille. Ja ymmärrettiin, että suhteen ja perspektiivin ja värähtelyn on perustuttava kasvun moottoreihin ja laajentumisen moottoreihin ja Äärettömän luonnolliseen matematiikkaan. Ja näin ymmärrettiin, että kappale oli sijoitettava suorassa suhteessa Maahan, joka kuvaa kasvun suhdetta, sitä, minkä te nykyaikana olette oppineet tuntemaan kultaisena leikkauksena, PHI-suhdelukuna 1:1,618. Se on kaikkien elävien olentojen kasvusuhde koko luonnossa sillä planeetalla, jonka tunnette kotinanne, Maapallona.

Niinpä se kiinnitettiin kiertoradalleen sellaiselle etäisyydelle, että se edustaa tätä suhdetta. Ja nähtiin, että sen täytyi myös esimerkillisesti ja täsmällisesti heijastaa valon värähtelyä, sitä jota te kutsutte Auringoksi. Ja niin se kiinnitettiin kiertoradalle siten, että se edustaisi visuaalisesti täsmälleen samaa ulottuvuutta kuin Aurinko. Näin selittyy se, että Kuunne pimennys Auringon yllä on niin tarkka. Se sopii tarkasti ja näyttää teille olevan visuaalisesti samankokoinen taivaalla. Ja se on näin ollen sitten yön aurinko, joka heijastaa Auringon valoa, niin että pimeydessä on nyt valoa. Ja ymmärrettiin, että näiden pyhien geometrioiden mukaan se edustaa itseään myös niissä rakenteissa, jotka liittyvät ajatukseen karmasta, jota edustaa Marsin inkarnaatiomenneisyys, johon myös te sivilisaationne koki itsensä menneinä aikoina. Maanne, Kuunne ja Marsinne välillä on siis matemaattinen suhde geometrisessa muodossa, mikä edustaa myös sitä, että Mars on puolet Maanne koosta, mikä edustaa myös sitä, että Kuu on puolet Marsinne koosta, mikä edustaa myös sitä, että Maan ja Kuun välistä suhdetta PHI-suhde-esityksessä edustaa täsmälleen se muoto planeetallanne, jota kutsutte Gizan suureksi pyramidiksi.

Tämä luotiin sitten Maapallolla. Tämä luotiin sitten Mars-planeetalla. Tämä luotiin sitten Kuussa. Ja jokaisella näistä kolmesta kappaleesta on näitä rakenteita, joita te kutsutte pyramidimaisiksi. Ja jokainen sisältää pyhien geometrioiden ideoita. Ja jokainen liittyy toisiinsa värähtelyllisesti. Ja kukin on yhteydessä toisiinsa värähtelevästi ja synkronisesti, jotta ne yhdistyvät ja vahvistavat ja kiihdyttävät toisiaan tuoden karman tasapainoon ja sallien Kuun olevan ylösnousemuksen moottori, jonka tarkoituksena on säädellä syklejä Maaplaneetalla, jonka sen polariteetti heitti kaaokseen. Ja näin suunniteltiin, että Kuun säännöllisyys ja Kuun syklit olisivat sellaisia, että ne yhdistyisivät tietoisuuden sykleihin Maapallolla. Niin että kaikki osuisi kohdalleen ja että kaikki vahvistuisi syklisesti. Niin että kaikki kehittyisi ylöspäin suunnitelman mukaisesti. Niin että kaikki tulisi synkronisoitumaan ja harmoniaan kultaisen mittasuhteen ja pyhien geometrioiden mukaisesti. Siksi siis täysikuun aikaan havaitsette tietoisuuden horjumista, mihin viitataan hulluutena. Ja tällä tavalla se on tietoisuutenne uudelleenkalibrointia ja persoonallisuuskomponentin uudelleenrakentamisen kykyä, jotta mahdollistetaan uuden kynnyksen ylittäminen ja sallitaan ylösnousemus ja värähtelyjenne tehostaminen ja persoonallisuuskomponentin uudelleenrakentamisen salliminen. Jotta teistä voi tulla uusia ihmisiä jokaisessa kulkevassa vaiheessa.

Ja kaikki tämä otettiin käyttöön. Ja sitä pidettiin hyvänä. Ja se oli hyvä. Ja ymmärrettiin, että ajan myötä se heijastaisi tietoisuuden laajentumista ja tietoisuuden tasapainottumista ja niiden ihmisten kollektiivisen tietoisuuden karmallisen ajatuksen tasapainottamista, jotka nyt kutsuvat itseään ihmisiksi maapallolla. Mutta muistaen nyt, että he ovat henki, ovat aina olleet ja tulevat aina olemaan, kokien itsensä ihmismuotona. Ja nähtiin, että kaikki oli oikein. Ja nähtiin, että kaikki heräisi eloon. Nyt, kun pimeydessä on valoa. Ja nyt, kun on inspiraatiota, ja nyt, kun on syklistä tasapainottamista. Ja nyt on intuitio. Ja nyt, kun pimeydessä on valoa. Ja nyt on näiden syklien huipentuma. Ja tämä on planeettanne transformaation aikakausi, joka on linjassa ja yhdistyy geometrisesti Kuuhun, Marsin menneisyyteenne ja tulevaisuuden potentiaaliinne. Ja tämä tehtiin menneisyydessänne noin 11 tuhatta vuotta sitten. Ja ennen tuota aikaa ei ollut Kuuta.

Ja ennen tuota aikaa ei ole mitään merkintöjä siitä, että pimeydessä asuneet ihmiset eivät olisi valaisseet pimeyttä. Ja ennen tuota aikaa oli sitten kasvua, joka johti kaaokseen, ja tuosta ajasta pimeydestä ja kaaoksesta tulee valoa pimeyteen, joka tuo teidät takaisin heijastukseen sekä Maskuliinin ja Feminiinin liittoon sekä kaikkien polariteettien liittoon itsessänne. Jotta voitte tulla jälleen kerran heijastavaksi Valoksi, ettekä mene kaaokseen tällä kertaa. Ja niin oli. Niin se oli.

Ja tämä on tarina ylösnousemuksen moottorista, jota te kutsutte Kuuksi.

Kiitämme teitä siitä, että annatte meidän tuoda tämän tarinan tänne tänä teidän aikanne päivänä. On ajankohtaista, että ymmärrätte nyt nämä asiat. Yhä enemmän ja enemmän ja enemmän tietoa virtaa nyt siihen, mitä kutsuisitte tieteellisiksi piireiksenne, tähtitieteellisiksi piireiksenne. Ja nyt ymmärretään entistä paremmin, että Kuu on tietty keinotekoinen, ei niin, että se olisi itsessään keinotekoinen kappale, vaan että se on luonnollinen kappale, joka on muunnettu keinotekoisesti tiettyihin tarkoituksiin, jotka ovat vielä tuntemattomia suurimmalle osalle planeetastanne. Mutta monet tiedemiehistänne alkavat ymmärtää, että se ei ole siellä luonnostaan vaan tarkoituksellisesti. Tarkoituksena on tasapainottaa planeettanne kiertokulkuja. Tämä on siis ymmärrys, jota he eivät ole vielä oppineet tuntemaan, mutta kun kammiot avataan pyramideissa ja sfinkseissä planeetallanne tulevina vuosina lähitulevaisuudessanne, tämä tullaan ymmärtämään. Ja kun löydätte myös Kuustanne samat rakenteet ja Marsistanne samat rakenteet, kun siirrytte avaruudessa oleville planeetoille, ymmärrätte historianne ja tunnette nykyhetkenne ja näette tulevaisuutenne.

Kiitämme teitä jälleen kerran tästä mahdollisuudesta jakaa tietoa ja siitä suuresta lahjasta sivilisaatiollemme, että saamme kommunikoida kanssanne. Vastineeksi tästä lahjasta tällä hetkellä kysyn teiltä, millä tavalla minä ja maailmani voimme olla teille avuksi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.