Universaaliset eli Kosmiset Lait

Tämä on lainaus henkinen auttaja Mira Korhosen teoksesta ”Galaktisen Liiton opetuksia maan ihmisille” (23.3.1997) Teos koostuu useista kanavoiduista teksteistä, jotka on suurimmaksi osaksi välitetty 90-luvulla. Kanavointien ajantasaisempaa sisältöä koskevia päivityksiä löytyy vuodelta 2019.


Kosmisten Lakien perusteet
* Jokainen laki vahvistaa toistaan
* Jokainen laki koskee kaikkia ja kaikkea
* Jokaista lakia voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan tarkoitukseen

Näistä laesta ovat myöhemmät lait lähtöisin ja nämä ovat erityisesti kaikille maailmankaikkeuksien asukkaille sovelletut, mutta toimivat myös muillakin maailmankaikkeuden olevaisuuksilla (eläimet, kasvit, kivet, mineraalit). Näitä lakeja on yhteensä kuusi, joista tässä esitellään kolme.

Kosmiset Lait

1. Vastuun laki
* Jokaisella on vastuu omasta maailmankatsomuksestaan, ajatuksistaan, tunteistaan, sanoistaan, tahdostaan ja teoistaan.
* Vastuuta ei voi koskaan siirtää toiselle tai toisille, korkeintaan vain nimellisvastuun jos ensin pyytää asianomaiselta siihen luvan. Silloin on myös toinen/toiset osallisena ensimmäisen asioihin. Myös hän/he houtuvat vastaaaan ehdottajan yllämainituista asioista.
* Hän/he joutuvat myös tasa-arvoisesti yhtä tukalaan tilanteeseen kuin ehdottajakin, jo yllämainitut aiat ovat osoittautuneet vääriksi.
* Vastuu voi olla myös lähimmäisistä (toisista ihmisistä, veljistä).
* Se jolla on vastuu myös toisista ihmisistä, ottaa myös varsin suuren taakan, koska änen on myös toteutettava kahta seuraavaa Lakia täydellisesti sitä ihmistä kohtaan, josta on vastuussa.
* Jokaisella on vastuu omasta omaisuudestaan, olkoon se fyysinen tai henkinen. Luvan avulla voi saada vastuun myös toisen/toisten omaisuudesta.

2. Kunnioituksen laki
* Kunnioita aina kaikkia toisten, kuten myös omia, maailmankatsomuksia, ajatuksia, tunteita, sanoja, tahtoa ja tekoja.
* Älä koskaan tee väärää/pahaa vahingoittaen toisten yllämainittuja asioita.
* Tunne se, mitä maailmankatsomusta/näkemystä ystäväsi edustaa/tunnustaa, ja puhu kunnioittaen hänen näkemyksensä kielellä. Älä tyrkytä omia näkemyksiäsi hänelle, jos hän ei niitä ymmärrä.
* Pyydä aina ihmisiltä lupa ennenkuin kerrot heidän asioitaan eteenpäin.
* Kun kunnioitat toista, et pysty opettamaan hänelle mitään, vaan voit korkeintaan atnaa hänelle opastusta, neuvoja ja vihjeitä (jos hän on kiinnostunut ja tahtoo niitä tai pyytää sinulta lisätietoja).
* Et voi koskaan toimia niin, että johdatat toisen ihmisen ajatuksia hänen tahtonsa vastaiseen suuntaan.
* Et voi auttaa toista, ellei hän sitä pyydä (voi kysyä lupaa avun antamiseen, ellei hän itse pyydä apua).
* Myös hädässä olevia heikompia ja pienempiä tulisi aina kunnioittaa.
* Kunnioita kaikkia niitä lakeja, jotka edistävät rakentavia asioita.

3. Rakkauden laki (tarkoittaa kosmista, henkistä, korkeampaa universaalin rakkauden muotoa)
* Rakasta kaikkia maailmankaikkeuden ihmisiä, eläimiä, kasveja ja elotonta luontoa.
* Ota kaikki huomioon rakkaudessasi. Suojele kaikkia kaikilta.
* Älä tee kenellekään pahaa ja rakasta myös niitä, jotka tahtovat sinulle pahaa.

Universaalinen Laki

Kun katselette avaruutta, näette siellä paljon tutkimattomia alueita. Monet asiat näyttävät teistä oudoilta ja ihmeellisiltä. Avaruus ja monet sen alueet ovat teille vielä mysteerio. Voitte tutkia sitä, jotta oppisitte tuntemaan sitä kautta hieman laajempia kosmisia asioita, kuin tähän mennessä tunnette. Meille nämä teille vielä oudot ja ihmeelliset asiat ovat jo selvitettyjä ja tutkittuja, tavallisia asioita.

Mitä teidän omassa historiassanne ovat olleet monet asiat outoja, tuntemattomia, ihmeellisiä, nyt olette monet niistä jo tutkineet, eivätkä ne enää ole outoja tai ihmeellisiä niinkuin ennen. Aivan samalla tavalla mekin olemme tutkineet niitä asioita, jotka meidän mielestämme ovat vielä outoja ja selittämättömiä. Tässä on kys kehityksestä (evoluutio). Me olemme kehittyneet paljon pidemmälle kuin te ihmiskuntana olette kehittyneet. Siksi tunnemme paljon sellaisia asioita, jotka ovat teille vielä tuntemattomia. Hallitsemme paljon suuremman ja kosmisemman laajuuden kuin te voitte edes aavistaa olevan olemassa.

Teidän teknologianne on meihin verrattuna hyvin alkeellista, mutta ymmärrämme sen, että te vaaditte vielä pitkän kehitysjakson ennenkuin kehitytte edes lähelle sitä tasoa missä olemme nyt. Mekin kehitymme koko ajan eteenpäin. Me seuraamme rauhallisesti teknologianne kehitystä, sillä emme voi puuttua sen kulkuun. Me voimme antaa uudistavia kosmisia energioita ja ideoita, mutta emme voi puuttua kehityksen kulkuun niin, että pakolla muutamme teknologiaanne ja kehitystänne vastoin Suurta Suunnitelmaa sekä vastoin tahtoanne. Eräät negatiiviset olennot voivat pyrkiä pakolla muovaamaan teidän kehitystänne oman tahtonne vastaisesti.

Meilläkin on tekniikkaa tällaiseen muuttamiseen, mutta emme voi tehdä sitä, koska kunnioitamme Korkeinta Universaalista Lakia ja tahdomme ehdottomasti toimia sen mukaisesti rikkomatta sitä koskaan tarkoituksellisesti.

Universaalinen Laki on täydellistä toisen hyväksymistä sellaisena kuin hän on, täydellinen suvaitsevaisuus kaikkia kehittyviä olentoja kohtaan, niin ettei toimi toisten olentojen vapaan tahdon vastaisesti. Vie se häntä mihin tahansa, mutkien kautta kaikki kyll lopulta ymmärtävät ja hallitsevat Kosmisia lainalaisuuksia. Se vie toisilta pidemmän ajan, kun taas toiset pääsevät nopeammin eteenpäin. Myös Kosmine Universaalinen Henkinen Rakkaus kuuluu tämn Lain alaisuuteen.

Vastuu kaikista kuuluu niinikään tämän lain sisältöön. Täydellinen kunnioitus kaikkia kohtaan on myös osa tästä laista. Tässä laissa on kolme positiivista osaa: 1) Vastuu, 2) Kunnioitus ja 3) Rakkaus sekä kolme negatiivista osaa: 1) Valhe, 2) Hajoittaminen ja 3) Välinpitämättömyys.

Molempien äärimmäisyyksien on tarkoituksena tasapainottaa toistensa vaikutukset, joista muodostuu yksi yhtenäinen Universaalinen Laki. Tässä on jäljellä enää puhtaat muodot kaikista, niin että kaikki negatiivisuus on poissa. Pelkästään kohottava vaikutus on tmän Lain kosketus Kaikkeuteen. Tässä on jälleen kysymys neutraalista vaikutuksesta. Neutraali energia Laissa tasapainottaa ja harmonisoi kaiken.

— Galaktisen Liiton jäsen Seurukselta

Korkeamman elämänmuodon vastuu alemmista elämänmuodoista

Aikaspiraali (aikajatkumo)

(kuva 1)

Kehittyneempi planeetta Andromedassa
* Tämä ihmiskunta on kokenut jo sen kehitysvaiheen, jota Maan ihmiskunta vasta alkaa käydä läpi.
* Täältä lähetetään apua Maapallon kasvukipuihin.

A. Kehitys kulkee ylöspäin aikaspiraalissa.
B. Apu kulkee alaspäin aikaspiraalissa.

Maapallolla, kehittymättömällä planeetalla Linnunradassa, on edessään peruskehityksessään samankaltainen kehitysvaihe, jollaisen Andromedan ihmiskunta on jo käynyt läpi, myöhemmin (saassa kehitysvaiheessa kuin Andromedalla ollaan nyt) Maan nykyistä tilannetta vastaavassa tilanteessa olevalle planeetalle.

Apua tuovat varoittavat siis sellaisesta kehitysvaiheesta, jonka he itse ovat perusosiltaan kokeneet. Yksityiskohdat vaihtelevat.

Esimerkki 1: Ihminen, joka on elänyt maan vuosissa laskettuna noin kaksi miljoonaa vuotta sitten Andromedalla, tulee nyt 30.6.1996 kertomaan ”vanhoista muistoistaan”. ”Vanhat muistot” kertovat Maan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta. Andromedan menneisyys on siis Maan tulevaisuutta.

Esimerkki 2, kanavoitu unen kautta ja heti sen jälkeen jatkui päivätietoisuudessa kanavoituna tekstinä vuonna 1996: Tämä on tosikertomus, joka on tapahtunut satoja tuhansia vuosia sitten. Tarina kertoo eräästä Oridin aurinkokunnassa sijaitsevasta Paradisen planeetasta (vrt. Raamatun kertomus Paratiisissa asuvista Aatamista ja Eevasta, sekä ihmiskunnan syntiinlankeemuksesta) sekä sen asukkaista. Kansansa viimeinen elävä jäsen kapteeni Teh’in Kaunin piirsi paikallisiin kiviin kansansa onnettoman tarinan, joka kertoo seuraavaa:

Kaukana Maasta ja sen omasta Aurinkokunnasta sijaitsee kuoleva planeetta, jonka asukkaat ovat sen pilanneet. He eivät voi enää asua siellä. He sairastelevat ja monet heistä ovat jo menneet heikkoon kuntoon. Ainut pelastus sukupuuttoon kuolemiselta on evakuoida planeetan asukkaat ja etsiä uusi, johon voi asettua asumaan.

Heillä on viisi vaihetta:

1) Horrostilaan meno: He eristävät itsensä planeettansa vaikutuksilta ja säästävät elintoiminnoistaan tärkeimmät, että voi perillä herätä turvallisesti. Näin he eivät paljon kuluta vähiä ruoka-aineitaan.

2) ja 3) menivät ohi, ne annettiin liian nopeasti

4) (Tämä on kirjoitettu siinä muodossa kuin he esittivät sen omille kansalaisilleen.) ”Meidän on neljnnessä vaiheessa etsittävä itsellemme maailmankaikkeudesta sopiva planeetta, jolla täyttyy elämälle välttämättömät kriteerit. Sellainen on löydetty, esimerkiksi erään aurinkokunnan kolmas planeetta Maa. Ja tälle planeetalle meidän täytyy vain lisätä sellaista ainetta, joka meidät herättää ja kasvattaa nopeasti isoksi (aikuiseksi, sillä horrostila on kutistanut heidät aivan pieneksi sikiöasteelle), siihen menee noin yksi Maan viikko.”

Esitettyään neljännen vaiheen näytettiin Maa, johon on jo sadellut nestemäistä kasvuainetta. On sotilasalue, joka on eristetty verkolla, jonka edessä on maakaistale jossa on sellaista happoa, joka syövyttää paljaan ihon rikki verille asti. Sotilasalueesta tulee mies pientraktorilla, hän kääntyy oikealle ja menee poispäin. Näkee vastan juoksevan pienen koiranpennun. Mies pysähtyy ja ottaa kiinni koiranpennun ja vie sen kotiinsa. Sen tassut ovat verillä ja mies ajattelee pesevänsä sen. Muutaman päivän hoidon aikana mies huomaa yllätyksekseen, että koira on kasvanut kooltaan kaksinkertaiseksi kolmessa päivässä. Mies vei koiran tutkittavaksi sotilasalueelle, ja huomattiin koiran saaneen haavojen kautta ainetta, joka kasvattaa nopeasti ja epätasaisesti, esim. hampaat paljon nopeammin kuin leukaluut. Sotilaat ottivat maaperänäytteen kyseisestä maakaistaleesta ja tutkivat sen. He huomasivat sen sisältävän joitain kasvutekijöitä, ehkä kasvuhormoneja. He eivät pystyneet selvittämään päästölähdettä.

Näytettiin myös seuraava tapahtuma, jossa lähimetsiin tippui ”sikiöitä”, jotka kasvoivat nopeasti isoiksi. Sotilasalue sijaitsi syrjässä jossain päin Eurooppaa, jossa kasvoi silloin havu- ja koivumetsiä. He eivät vielä tässä vaiheessa huomanneet muukalaisia, ehkä myöhemmin.

Tämä tapahtui monta tuhatta vuotta sitten, ehkä jo satoja tuhansia tai useita miljoonia vuosia sitten. Tarkkaa aikaa tästä tapahtumahetkestä ei annettu, mutta sen käsityksen tästä sain, että tämä tapahtui edellisen ihmiskunnan aikana Maapallolla eli neljännen ihmiskunnan lopussa. Kun se ihmiskunta mikä nyt asustaa Maapallolla on viides, joka on lopussa ja ollaan nyt lähestymässä aikaa jolloin syntyy kuudes ihmiskunta eli Uuden Ajan ihmiskunta.

Tämä neljäs ihmiskunta tuhoutui siis Maan ihmsiten eli näiden sotilaiden aloittamassa kemiallisessa ja ydinsodassa. Sodat ja muukalaisten aine yhdessä sekoittivat Maan ekosysteemin, joka edesauttoi koko silloisen ihmiskunnan tuhoutumista. Jäljelläolevien taannuttua sekä fyysessä että henkisessä kehityksessään tuhoutui samalla osa korkeammista elämänmuodoista. Maan sotilaat tappoivat melkein kaikki muukalaiset, joiden viimeiset eloonjääneet piirsivät tarinansa paikallisiin kiviin.

5) Viimeisessä vaiheessa planeetta voidaan asuttaa.

Paikallisiin kiviin piirretyt kuviot

Nämä kivet on todella löydetty, joissa näkyy piirretyt kuviot, esim. avaruusaluksista, kirurgisista toimenpiteistä yms. Yhdessä Ultra-lehdessä löytyy näistä kivistä monen sivun juttu. Tämän tarinan eri vaiheet, sekä lopussa oleva suoraan kanavoitu teksti valaisevat yhdessä monia huomaamattomia yksityiskohtia noin monta sataa tuhatta vuotta sitten tapahtuneista asioista esimerkkinä tuhoutuneen planeetan kansasta.

Kivien kuvat

Itse kivi, jossa esiintyi kuviot, on punainen ja rosoinen pinnaltaan, jossa näkyy valkoisia raitoja. Kuvat ovat kivessä päällekkäin kolmiulotteisesti, jossa vanhemmat ovat alla ja niiden päälle on aikaansaatu myöhemmät kuvat. Päällekkäisiä kuvia voi yhdessäkin kivessä esiintyä jopa useita, kolme tai neljä kerrosta, kuten kirjoissa on sivuja. Kuitenkin niin, että alimmaiset näkyvät kokonaisina ylempien kuvien läpi.

Siihen on ensin piirretty kuva PAPISTA, joka PITELEE jotain käsissään, VALTIKKAA tai MALJAA. Tämä asetelma kertoo LUOMISESTA. Myöhemmin papin yläpuoelle OIKEALLE on piirretty KOLMIO, jonka päälle on myöhemmin piirretty LINTU. Samassa kivessä esiintyy myös AURINKO/PLANEETTA. Papin ETEEN on ehkä myöhemmin kolmion aikana piirretty PÖYTÄ, jossa PIDETTIIN joitain TARVEKALUJA. Papin jälkeen on heti piirretty uusi kuva, joka muistuttaa eläintä, joka esittää NELIJALKAISTA HEVOSTA. Yksi tuorein, uusin kuva kaikkien muiden päällä VASEMMALLA ALHAALLA on kuva joka esittää AVARUUSALUSTA tai PAIKALLISTA ALUSTA.

Kuvioiden aikajärjestyksellä, sijaintipaikalla kivessä ja kuvioiden aiheilla on oma merkityksensä. Kaikki esiintyvät kuviot kivissä ovat hyvin selkeitä ja selviä, mutta fyysiseltä tasolta katsoen kivien päällä näyttää olevan vain yhdet kuvat. Päällekkäisiä kuvioita ei siis lainkaan näy. Myös kiviä on löydetty monilta eri aikakausilta, joista tietyt on KORISTETTU MAALATUILLA VÖILLÄ.

Kivissä esiintyvien kuvien tulkinta

PAPPIKOKONAISUUS: kuvaa ALKUA, LUOMISTA ja SYNTYÄ. Heitä korkeampi olento synnytti tai loi kansan tälle planeetalle.

VALTIKKA: voima, joka on luomisen väline.

KOLMIO: elämän kolme vaihetta ovat SYNTYMÄ, ELÄMÄ ja KUOLEMA, jatkuvaa kiertoa (vrt. Maassa esiintyvä Pyhä Kolminaisuus: Isä (Jumala), Poika (Jeesus) ja Pyhä Henki).

NELIJALKAINEN ELÄIN, ”HEVONEN”: henkinen ja fyysinen kehitys, sekä planeetan eläinten hallinta, hyötykäyttöönotto esim. ratsuna, vetojuhtana sekä ruokana.

RUOHOTUPPO: kasvien viljely, myöhemmin kasvissyöntiin siirtyminen, jolloin on jätetty lihankäyttö pois.

PLANEETTA JA AURINKO: tiesoiuus avaruudesta lisääntyy, myöhemmin kuvaa ymmärrystä, sitä ettei olla yksin avaruudessa, sekä myöskin sen ymmärryksen avautuminen, jossa ymmärretään oman planeetan paikka aurinkokunnassa.

AVARUUSALUS: kehitettiin lentolaite, josta nopeasti kehittyy paikallinen ilmakehässä liikkuva alus, jota käytettiin kuljetus- ja rahtialuksena. Myöhemmin yhtä nopeasti tästä kehittyi avaruusalus, jolla päästään yhä pidemmälle avaruuteen.

LINTU: tuo VAPAUDEN lentää paikasta toiseen, myös pitkin maailmankaikkeutta avaruusalusta apuna käyttäen tai henkisesti henkenä, esim. astraalimatkat.

LINTU KOLMION PÄÄLLÄ: kuvastaa sen asian tiedostamista, että me kaikki olemme luojia, koska meissä jokaisessa on kyky luoda asioita. Me voimme synnyttää, ylläpitää ja tuhota Luojamme tavoin elämää.

LINTU, AURINKO, PLANEETTA, AVARUUSALUS: yhdessä selittävät viimeiset hetket planeetan kuolemisen aikoihin. ”Monet meistä sairastavat ja kuolevat, planeettamme kärsii. Meidän on tehtävä jotakin itsemme pelastamiseksi sukupuutolta. Meidän on valittava vapaan tahdon mukaisesti, joko tuhoutuminen tai pelastus.

Emme voi kuitenkaan enää auttaa planeettaa, vaan meidän on pelastettava itsemme rakentamalla sellainen avaruusalus, johon koko loppukansa, noin 300 tuhatta, mahtuu kerrrallaan (ennen tuhoutumistaan kolme kertaa suuremmalla planeetalla asui 5 miljardia ihmistä).”

Seuraava osuus on suoraan kanavoitua tekstiä:

Lopuksi lähdimme avaruuteen kohti tiedemiehiemme valitsemaa elävää planeettaa. Jätimme taakse kuolevan planeettamme ja aurinkomme, joka oli ehtinyt elättää meitä noin 5 mrd. vuotta. Vielä olisimme voineet olla saman verran, mutta planeetalla ei.

Lensimme kuin linnut horrostilassa pieniksi sikiöiksi kuivettuneina. Toivottavasti automatiikka toimii ja viljelee perillä herätenesteen, jotta voisimme palata normaaliin kokoomme sitä ilmasta ja maaperästä imemällä.

Aluksemme tullessa Maan ilmakehään se toimi ohjelmoinnin mukaisesti, laski ensin herätteen, jonka jäleen tiputti meidät ja tavaramme, poistui avaruuteen ja räjäytti itsensä.

Me paisuimme Maan viikossa normaalikokoomme, n. 180cm. Keräsimme tavaramme ja etsimme paikan, johon voisimme leiriytyä.

Kahden viikon päästä huomasimme, että tämä planeetta olikin asuttu älyllisillä olennoilla. Tiedemiehemme tutki Maan etukäteen luotaimilla, eivätkä he havainneet mitään jälkeä ihmisasutuksesta. Siitä muodostui meille ongelma. Me taistelimme Maan sotilaita vastaan, kun emme päässeet yhteisymmärrykseen.

Yksi toisensa jälkeen meistä osa kuoli ja osa sekottui (risteytyi) Maan ihmisiin. Viimeiset meistä vielä rodullisesti puhtaat 15 kuukauden oleskelun jälkeen, kuten minä Teht’in Kaunin, piirsimme onnettoman tarinamme oman planeettansa tuhonneesta evakkokansakunnasta. Varoituksena meidän kansamme jälkipolville, jotka löytävät tuhansien vuosien päästä nämä paikalliset kivet, joiden sisältämä tieto on juuri sillä hetkellä ajankohtainen.

Tälle planeetalle joskus tuhansien vuosien päästä voi käydä samoin, ellei suuntaa muuteta heti kun kivet löydetään. Sillä kansakuntamme jälkeläisillä on edelleen perintönä maksamaton velka planeettansa pelastamiseksi. Me teimme sen virheen, että pakenimme vastuusta huolehtia planeetastamme ja heräsimme sen tajuamaan vasta liian myöhään, kun planeettamme oli jo kuollut.

Muistakaa jälkipolvet!!!

Se alkoi siten, että ensin lisääntyivät kaikeenlaiset saasteet, joita emme älynneet kierrättää ja puhdistaa, joten ongelmajätteet kertyivät ongelmaksi asti. Emme tienneet mitä tehdä. Tiedemiehemme huomasivat yhteyden meidän tekemisestämme ja luonnon yhteydestä aivan liian myöhään, jotta olisimme voineet pelastaa tilanteen.

Sitten vihdoin ryhdyimme kierrättämään kaiken, emmekä enää tuottaneet ongelmajätettä siinä määrin että niden määrä olisi vahingollista planeetalle. Aloimme puhdistaa ilmaa, vettä ja maata kovin ottein kovalla teknologialla, mutta planeetta ei neää sitäkään edes kestänyt, vaan alkoi kouristella, jolloin lisääntyivät luonnonmullistukset. Ne aiheuttivat sen, että ilmakehämme alkoi repeillä, jolloin siihen ilmaantui kuplia. Silloin ilmakehämme läpi pääsi kuplien kautta kaikki auringon säteilylajit, myös vaaralliset, jotka tappoivat ensin kaikki luonnontilaiset kasvit ja myöhemmin myös luonnon eläimet.

Planeettamme alkoi kuolla käsiimme ja viimeinen virhetikki oli laittaa päälle keinotekoinen ilmastolaite korjaamaan ilmakehän repeämiä (jotka olivat aiheuttaneet ilmastolle häiriötä). Tämä taas häiritsi magneettikenttäämme, jolloin se meni sekaisin ja ilmakehä alkoi haihtua pois. Siinä vaiheessa rakensimme ison avaruusaluksen ja pakenimme pois, matka kesti vain 13 Maan vuotta noin 2-3 kertaisella valonnopeudella.

Minä Kaunin piirsin nämä tiedot elektrolyyttisellä kristallilaserkynällä, ikuistaakseni tarinamme varoituksena jälkipolville lähitulevaisuudesta!

Kun löydätte nämä kivet, ne kertovat tulevaisuudestanne, jonka me olemme jo kokeneet. Olimme siis teitä paljon edellä sivistyksessä, mutta emme päässeet edemmäksi. Toivottavasti te jälkipolvet pääsette edemmäksi kuin me olimme.

Tätä tekojemme seurauksien maksua ette pääse karkuun muuttamalla toiselle planeetalle, vaan maksamalla ne pois, pitämällä huolta planeetastanne. Valitettavasti te maksatte tuomamme velan pois Maan ihmiskuntana.

— Kunnioittaen, Paradise-planeetan Oridin aurinkokunnasta viimeisenä puhtaana jäsenenä kapteeni TEHT’IN KAUNIN

AIKA: on sidottu vain ilmaisemaan kunkin aurinkokunnan auringon ja sitä kiertävän planeetan sekä planeettaa kiertävän kuun tai kuiden välisen vuorovaikutuksen rytmiä ja tämän perusteella jaettuja pienempiä jaksoja.

SUURI RYTMI: on koko maailmankaikkeuden kehitys. Se jaetaan supergalaksijoukkojen väliseen kehitykseen ja ne taas galaksijoukkojen välisiin kehityskausiin, seuraavat yksittäisten galaksien välisiin vuorovaikutuksiin, sen sisälle sijoittuneisiin aurinkokuntiin. Kukin aurinkokunnista taas vaikuttaaa omalla kehitystasollaan planeettaryhmiensä välisiin kehityseroavaisuuksiin. Yksittäiset planeetat keskusaurinkojensa alaisina ottavat vastaan kehitysinformaatiota, jonka tasosta huolehtivat planeetan asukkaat. Planeetan oma kehitystaso määräytyy siis sen oman auringon lähettämästä informaatiosta.

Koko kokonaisuus lähettää informaatiota eteenpäin suuremman osansa kautta pienempään osaseensa. Informaatio sisältää tietoa, joka kertoo pienemmän osansa paikasta.

Yksittäisellä planeetalla kehitysketjun pitäisi jatkua seuraavasti: planeetan kehittynein elämismuoto jakaa saadun informaation sitä alemmalle elämismuodolle. Esim. Maassa järjestys on seuraava:
* Suuri Valkoinen Veljeskunta eli Planeettaneuvosto
* Muut eri ulottuvuuksien väliset Mestarit eli Elementtien Herrat
* Enkelihierarkia
* Luonnon eri Devat eli luonnonhenkien välittömät mestarit kuten persoonattomat ryhmäsieluiset eli kollektiivitajuiset, Rakkauden Henget ja Valon Henget sekä Rakkauden Valon Henget
* Persoonalliset luonnonhenget eli Devat: tulen elementteihin sitoutuneet Tulen Henget eli Lämmön ja Valon henget eli Salamanterit, Maan elementteihin sitoutuneet kääpiöt, tontut ja maahiset, vesielementissä elävät Undinit, Keijut eli Vedenhaltijat ja Merenneiot sekä ilmassa lentävät varsinaiset Sylfit eli siivelliset kaikenkokoiset, yleensä pienet keijut.
* Ihmiset, kaikenkokoiset, -näköiset, -rotuiset koko planeetalla.
* Eläimet, niin luonnolliset kuin jalostetut, kaikenkokoiset, -näköiset ja -rotuiset.
* Kasvit, niin luonnossa elävät kuin viljellyt, kaikenkokoiset, -näköiset ja -lajiset.
* Mineraalit eli kivet ja maaperä Maan sydämeen asti.
* Maan sydän taas on yhteydessä Kosmoksessa vallitseviin olosuhteisiin ja säätää Maan olosuhteita lähes kaikissa Maan tapahtumissa.

Kosmiset energiat kulkevat Maan napojen kautta sydämeen, ja sydämestä Maan sisäisten linjojen kautta ja pitkin takaisin ylöspäin, kääntyen jälleen virtauksien mukaisesti muodostaen kaareutuneen kentän Maan ympärille, eli magneetikentän (kts. Elävä Maapallo s. 71).

Siten jokainen astetta korkeampi elämisen muoto on kasvavassa vastuussa sitä alemmalla tasolla olevista elämisen muodoista. Siksi pitemmällä kehityksessä olevalla elämisen muodolla on halu, tahto ja vastuu seurata ja tarvittaessa auttaa alemmilla kehityksen tasoilla olevia elämisen muotoja. Kosmisen Lain Vastuu toimii esimerkissämme siten, että Andromedan ihmisasukkaat tuntevat tarvetta auttaa Maan ihmisiä.

Korkeamman tason asukkailla on velvollisuus auttaa, ja tarvittaessa neuvoa heitä alemmalla tasolla asuvia omien tietojensa pohjalta, jotka on saatu kokemuksien kautta, sekä laajemman kokonaisuuksien ymmärtämisen, eli laajemman tietoisuuden välityksellä näkemäll yhdistävät asiat.

Ihminen on siis vastuussa eläinten, kasvien ja kivien sekä maaperän hyvinvoinnista, koska näitä korkeampi elämisen uoto voi vaikuttaa näitten väliseen tasapainoon sekä positiivsella että negatiivsella tavalla. Siksi ihmiset vastaavat myös tasapainon horjuttamisesta ja sen korjaamisesta. Ihmiskunta on tähän mennessä miltei pääosin pelkästän horjuttanut tasapainoa, ja nyt heidän on yhdessä vastattava seurauksistaan. Näin ihmiskunta oppii ensimmäisen Kosmisen Lain, eli Vastuun Lain: olla vastuussa omien sanojensa, ajatustensa, tunteidensa, tahtonsa ja tekojensa seuraamuksista.

Vastuun Lakiin kuuluu opetella:
* nöyryyttä luonnonvoimia ja elämää kohtaan
* kunnioitusta kaikkia ja kaikkea elämää kohtaan
* korkeaa arvostusta (osaa arvostaaa hyviä, kauniita ja luovia asioita) ja korkeaa moraalia (toisten huomioonottaminen auttaa pärjäämään)
* yhteistyötä (yhteiset ongelmat ajavat erilaiset ihmiset ratkaisemaan yhdessä asiat kaikkien osapuolten, kuten ihmisten ja luonnon, hyväksi)
* synnyttää vapaaehtoista auttamista ja lähimmäisenrakkautta Kosmisen eli Henkisen Rakkauden kautta

Kunnioituksen Laki
Astetta vaikeampi on Kunnioituksen Laki, jossa opetellaan keskityen kunnioittamaan kaikkea ja kaikkia, elämää ja ihmisiä sekä kaikkien ulottuvuuksien välisiä asukkaita. Siihen kuuluu opetella:
* kunnioittamaan toisia sellaisena kuin he ovat
* olla tuomitsematta toisia heidän ulkoisten (kehollisten) ja/tai sisäisten (luonteen) eroavaisuuksien takia
* hallita omat ajatukset, tunteet, tahto ja tekemiset

Rakkauden Laki
Viimeisin ja vaikein Kosmisista Laeista on Kosmisen Rakkauden Laki. Ennenkuin saavuttaa tämän täydellisen korkeamman Rakkauden tason, on ensin opittava ja käytävä täydellisesti läpi kaksi ensimmäistä Kosmisen Lain osaa, jotka tulee voida yhdistää yhteen Suureen Rakkauden Kenttään, itse Universaaliseksi Isäksi. Universaali Isä on Kosmisen Rakkauden täydellinen ilmenemismuoto.

Kosmisessa Rakkaudessa on opittava täydellinen sulautuminen alkuperäiseen Rakkauden Kenttään. Valaistumise- ja samadhitilat ovat esimakua universaalista yhdistymisestä Kaikkeuteen, meidän kaikkien alkukotiin, Keskusvalon Lähteeseen.

Rakkauden Kentässä oleva ihminen, joka esiasteessaan on vielä säilyttänyt muotonsa, tuntee ja hallitsee Kosmiset Lait, ja voi toimia mestarina, opettajana tai neuvonantajana toisille. Hän oi kertoa Kaikkeudesta ja Kosmisesta Laista omien kokemustensa kasvattamalla käsityskyvyllä tiettyjä asioita korostaen. Hänellä on lähes puhdas energian tila. Mitä lähemmäs hän pääsee Valon Lähdettä, sitä puhtaampaan energiatilaan hän siirtyy. Mitä pidemmälle hän edistyy sulautumisen suhteen, sitä vähemmässä määrin hän on sidottu muotoon.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.