Reptiliaanit, dracot ja sammakko-olennot

Reptiliaanihavaintoihin liittyy huomattavan rikas historia, joka ulottuu kaikkein vanhimpiin luomiskertomuksiin, joissa Anunnakit olivat mukana. Anunnakit olivat muinaisia Sumerian, Assyrian, Akkadian ja Babylonian kulttuureille tunnettuja (jumal)olentoja. Voit lukea Anunnakeista ylimalkaisen esittelyn vaikka Wikipediasta, ja sieltä löydät myös lisätietoja ja linkkejä. Meidän lähteemme tässä dokumentissa pyrkivät tarjoamaan linkkejä reptiliaani- ja sammakkohumanoideihin läpi koko ihmiskunnan historian, Dagoneihin sekä ufologisiin linkkeihin samanlaisiin olentoihin. Johtuen suuresta määrästä lähteitä, dokumentti keskittyy nykypäivän kontakti-ilmiöihin, joiden HR-tiimi tulkitsee käynnistyneen 70 vuotta sitten. [1-2]

Ancient Reptilian SculptureOn hyvä pitää mielessä, että kaikki eivät usko Anunnakeilla olleen reptiliaanipiirteitä, tai että reptiliaanit edes mitenkään liittyisivät Anunnakeihin. Fyysikko Michio Kaku ei usko, että Anunnakit tai mitkään muutkaan kehittyneet älyt voitaisiin luokitella Tyypin 1, Tyypin 2 tai Tyypin 3 luokkiin.

Hän sanoo: ”Universumin laajuus, Galaktinen Mieli toimii erilailla ja me puhumme lisää Galaktisesta Mielestä, Universaalista Mielestä ja Supersymmetrisestä Mielestä…. [Nämä luokittelut] eivät sovellu Anunnakeihin eivätkä muihin kehittyneisiin galaktisiin sivilisaatioihin yksinkertaisesti siksi, että ihmismieli ei voi ymmärtää niiden kehittyneitä standardeja ja teknologian tasoa, jotka ovat miljoonia vuosia meitä edellä.” [3]

Toisaalta sama lähde, tunnettu kirjailija Maximillien De Lafayette, syventyy kuvaamaan kokonaista tulevaisuuden agendaa koskien näitä olentoja, ja se on kuumottava. Joissain hän keskittyy puhumaan niiden paluusta. Anunnakien “avaruusalukset ja tähtiportit ilmaantuvat suurkaupunkien ylle” “synnyttää taisteluja ihmisten kesken” ja “Anunnakit jakavat ihmiskunnan kolmeen ryhmään ’kontaminaation’ määrän suhteen.” [4]

 

Reptilian ET - Three Profiles

Reptiliaanit ja Dracot voivat olla kahdentyyppisiä olentoja, tai ne voivat olla samaa lajia, joilla on yhtä paljon vaihtelua kuin olemme nähneet Harmaiden tai jopa ihmisten keskuudessa, eli pituus, ihon väri ja tekstuuri. Niinkuin muidenkin avaruusolentojen tapauksessa, heidän aktiviteettinsa ja fyysiset piirteensä menevät päällekkäin varsin usein ja ne monesti nähdään kytkeytyvän toisiinsa.

Yleisesti ottaen, Dracot ovat pidempiä kuin reptiliaanit ja joskus niillä nähdään siivet, jotka ovat surkastuneet tai joita ei käytetä varsinaisesti lentämiseen. Molemman tyyppisillä olennoilla on joskus hupulliset viitat, joilla he peittävät ulkonäkönsä, ja yleisesti ottaen niitä kuvataan kaikkein omituisimman näköisiksi abduktion kokeneiden raporteissa.

Reptiliaanien pituus vaihtelee arviolta 2-2.5 metrin välillä, ja niiden kaksi kättä koostuvat neljäsormisista kourista, jossa on sormien välissä poimut, ja niillä on usein ulkoinen evä rinnassa tai selässä. Ne seisovat pystyssä ja niillä on liskomaiset suomut ihon tilalla. Niiden ihonväri vaihtelee vihertävästä ruskehtavaan. Dracojen sanotaan olevan pidempiä, 3-3.5 metrisiä, ja niiden iho näyttää harmaalta ja pilkulliselta. Abduktion kokenut Ken Bakerman on nähnyt useita dracoja, joilla on valkoinen iho, joita hän kutsuu albiinodracoiksi. On myös esitetty raportteja reptiliaaneista, joilla on sininen iho, ja näistä kaikkein tunnetuin on Erica Goetschin kertomus, joka raportoi niiden kohtaamisen olleen positiivinen. Vaikka sininen iho saattaa olla harvinainen, HR Team uskoo näiden olentojen ihon olevan kameleonttimainen, ja että ne kykenevät sopeutumaan ympäristöön ja olosuhteisiin. Ne pystyvät ilmaisemaan myös emootioita ihonvärinsä avulla. [5]

Reptilian Eye - Extraterrestrial EyeReptiliaanien kasvoja sanotaan humanoidin ja käärmeen tai liskon risteytykseksi. Niiden päässä on harjanne, joka tulee päälaelta alas kuonomaiseen nenään, mikä antaa niiden päälle kypärämäisen muodon. Niiden silmiä kuvataan kissamaisiksi, iirikset ovat pystysuorat ja kullanväriset ja pupillit mustat, usein silmässä on pieniä punertavia laikkuja samaan tyyliin kuin ihmisillä kuvataan verenpurkaumien aikaan. Tämä punertava laikkuisuus tekee niiden silmistä ulospäin intensiivisemmän näköisiä.

Jotkut sieppauskokemukset kuvaavat reptiliaaneja äärimmäisen rauhallisina, välittävinä ja rakastavina, mutta niitä usein kuvataan myös vastenmielisiksi ja groteskeiksi. Niiden käytöstä kuvataan monesti “kuvottavaksi”. Niiden maneerit ovat tungettelevia ja pakottavia. Naiskokijat ovat raportoineet sekä raiskauksia että nautinnollista seksiä miesreptiliaanien kanssa, mutta on vaikeaa ymmärtää miten tämä olisi fysiologisesti mahdollista. Reptiliaanien urosten sukupuolielin on sisällä kehossa, jonka päällä on ihopoimu, ja niiden lisääntymiselintä kuvattaessa se on liian suuri, jotta sitä voitaisiin “verrata” ihmisnaisten vastaavaan. Toisin sanoen, voisi kuvitella sen olevan fysiologisesti erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta tällä tavoin saada aikaan yhdyntä. [6]

Tässä ei kuitenkaan millään muotoa esitetä, etteivätkö jotkut henkilöt olisi sellaista kokeneet; se on mysteeri, miten tämä olisi fysiologisesti mahdollista ilman, että ihmisnainen kärsisi fyysisesti vauriota ja vaatisi kirurgisia toimenpiteitä. On tärkeää muistaa, niinkuin monien telepaattisten olentojenkin kanssa, että on olemassa telepaattinen kyky, jota todennäköisesti on parannettu neuraali-implantilla, tai optisen hermon kautta tuottamaan siepatulle orgasmi stimuloimalla tiettyjä aivoratoja. Tämä selittäisi heidän raportoimansa kokemukset.

Se miksi jotkut siepatut sieppauksen jälkeen ovat havainneet suuria kynsien raapimia naarmuja kehossaan, mm. sisäreisissään, ja vaginan aristusta, voitaisiin selittää samanlaisilla heille tehdyillä toimilla, mutta eri keinoin. Raiskaukseen ei aina liity biologisia kehon osia. Raiskaus tekona on seksuaalinen, jota kokija pitää erittäin todellisena ja siksi se on erittäin todellista, eikä sitä tulisi vähätellä tai painaa villasella. Reptiliaanien kohtaamisiin liittyy usein suurta traumaa, erityisesti naisilla. [7]

Reptiliaanihybridisaatio

Tutkimuksemme on vakuuttanut HR Teamin siitä, että reptiliaaniolennoilla on todennäköisesti kiinnostus ihmisten DNA:ta kohtaan samalla tavalla kuin muillakin Maapallolle tulevilla olennoilla. Jotkut teoretisoivat, että reptiliaanien perimälinja on aina ollut Maapallolla ja että ne ovat planeetan alkuperäisia asukkaita, tai ainakin ovat olleet täällä paljon kauemmin kuin ihmiset. Jos ne ovat itse asiassa Anunnakeja, ne ovat ilmeisesti asettaneet vaatimuksensa ihmiskunnalle ja Maapallolle useissa muinaisissa teksteissä, kuten Babylonian luomismyytissä. [8]

Oman alansa parhaita

HR Team pitää tärkeänä reptiliaaneista puhuttaessa on niiden asiantuntijuus peitekuvien ja -tekniikoiden käytössä, kuten maastoutuminen ja muodonmuuttaminen. Tutkimuksen perusteella ne vaikuttavat olevan oman alansa parhaita mitä tulee juonitteluun naamiointitekniikoiden avulla. Pohjoismaiset avaruusolennot eivät ole ainoita, jotka voivat muuttaa muotoaan reptiliaaneiksi, vaan reptiliaanien on raportoitu muuttuvan pohjoismaisiksi. Me olemme itse asiassa määrittäneet, että jotkut kuvaukset pohjoismaisista avaruusolennoista ovat reptiliaanien vaikutusta.

Meidän tulee kysyä: Miksi ne tekevät näin ja mikä on niiden todellinen fysiologinen muoto? Ovatko reptiliaanit todella reptiliaaneja ja ovatko vaaleatukkaiset pohjoismaiset avaruusolennot todella niitä miltä he näyttävät? Voisivatko molemmat lajit olla jotain täysin muuta, kuin mitä sieppauskokemuksissa on nähty? Lisäksi on teoretisoitu, että reptiliaanit ovat lisääntyneet muinaisten vaaleahiuksisten avaruusolentojen kanssa, ja että se mitä me näemme nykyään pohjoismaisina avaruusolentoina onkin reptiliaanien ja alkuperäisten blondien hybridejä. David Icken mukaan Anunnakit, jotka ovat Sumerian, Assyrian, Akkadian ja Babylonian kulttuurien jumalia, “lisääntyivät vaaleatukkaisten pohjoismaisten avaruusolentojen kanssa tuottaakseen ihmisorjien hallitsijarodun” [jotkut puhuisivat hirviöistä] “nimeltään arjalaiset.” Icke väittää, että heillä on myös monia reptiliaanien piirteitä, ei niinkään fyysisiä piirteitä vaan ideologisia. [9]

Kiinnostava sivuhuomio David Ickestä: On selvää, jos Wikipedia-sivu hänestä pitää yhtään paikkaansa, että Icke koki tyypillisen mustamaalaamiskampanjan, joka tuhosi hänen uransa ja hänen elämänsä muuttui tämän seurauksena. Tämä on jotain mitä HR Team näkee jatkuvasti. Kun henkilö herää, hänen elämänsä ja uransa ja monta kertaa myös avioliittonsa muuttuu dramaattisesti, eikä aina hyvään suuntaan. Vanhaa sanontaa lainakasemme, “Ei voi koskaan palata enää kotiin.” Tätä tapahtuu niin usein, että sitä voidaan pitää stabiilina komponenttina kontakti-ilmiölle.

Ihmis-DNA — Taas kerran

Kuten aiemmin mainittua, reptiliaanit näyttävät olevan melkein yhtä paljon mukana ihmis-DNA:n luomisessa omalla ihmishybridinsä luomisella kuin Harmaat sekä ne olennot, jotka näiden avustajina toimivat, biologiset droonit, tai mitä ne sitten ovatkaan millä ihmiset niitä kutsuvat.  Näihin kuuluvat tyypin I-IV Harmaat sekä synteettiset olennot; Ruskeat Kääpiöt ja eri vaiheissa olevat hybridit. [10]

Esimerkki reptiliaani-dracojen kiinnostuksesta ihmis-DNA:ta kohtaan kävi selvästi ilmi vuoden 2006 tapauksessa, jossa siepattu näki ihmisnaisen, joka oli juuri synnyttänyt:

“Hän  vaikutti olevan alle kolmekymppinen ja hänen ihonsa ja pitkät hiukset olivat vaaleat. Hänen päällään oli vaaleansininen sairaala-asu ja hänen vyötäröllään oli lakana peitteenä. Hän näytti masentuneelta tai oli transsissa, sillä hän tuijotti eteenpäin ja hänen vasemmalleen, poispäin lääkäreistä ja hoitajista ja vauvastaan.”

Silminnäkijä sanoi lääkärien ja hoitajien olleen tyytyväisiä tämän naisen synnyttämään lapseen, ja että se tarvitsi suolavettä selvitäkseen hengissä. Kiinnostavaa kyllä, vauva oli valkoisen, puoliksi läpinäkyvän, kuplamaisen kalvon sisällä. Se oli arviolta 18 tuumaa läpimitaltaan, ja vauva näkyi olevan tämän “ulkoisen kohdun” sisäpuolella. Se asetettiin naisen vierelle napanuoran tai jonkinlaisen letkun ollessa edelleen siinä kiinni. Kohdun sisällä oli edelleen nestettä vauvan lisäksi.

Yksi lääkäreistä kertoi siepatulle tämän naisen vauvasta telepaattisesti, ja jokseenkin käskevään äänensävyyn, että “Lapsi on poika, ja lapsen isä on Dargon” [11 – Dagon]

Tämä sikiö tai vauva on puoliksi ihminen ja puoliksi jotain muuta. Voisiko tämä vauva olla hybridi ja itse asiassa puoliksi Dagon? Historiallisesti Dagon-nimisiä olentoja on kuvattu varsin erilaisiksi ihmisiin verrattuna, ne ovat olleet “puoliksi humanoideja ja puoliksi kaloja.” Toinen nimi näille olennoille on Nommo, väitetty sammakkomainen laji, jotka ovat tulleet Siriuksen tähtijärjestelmästä ja joiden sanotaan luoneen ihmiset geenimanipuloinnilla. Jos olet lukenut kaikki artikkelit tässä osiossa siten kuin ne on esitetty, saatat jo kysyä: miten monta kertaa meidän tulee kuulla sama tarina avaruusolennoista toisilta planeetoilta, jotka ovat saapuneet manipuloimaan ihmisten geenejä ja luomaan jälkeläisiä, ennen kuin me myönnämme, että nämä päivänselvät asiat ovat kiistämättömästi kytkeytyneet omiin ihmismyytteihimme? Ehkäpä muinaishistoriat, joita “tieteelliset” ja “skeptiset” ihmiset pitävät myytteinä, eivät olekaan niin myyttisiä loppujen lopuksi; jos ne ovat, silloin nykypäivän ihmisten olemassaoloa voitaisiin pitää samanlaisena.

Dracot

Dracos Reptilian ExtraterrestrialHR Team uskoo, että dracot ovat todennäköisimmin reptiliaanien hierarkian huipulla, ja näin myös kaikkien matelijaolentojen huipulla. Toisessa kohtaamisessa, tässä tapauksessa sieppauksen kokenut sai kuulla seuraavan viestin aluksen kyydissä ollessaan [viitaten henkilön DNA:han]:

“Me suosimme sitä, että meillä olisi lupa. Sinun on parempi suostua omasta tahdostasi ja että sinua ei pakoteta, mutta me voimme taivutella sinut pakollakin jos tarpeen.” [12]

Kaikkein kiinnostavinta tässä kertomuksessa on reptiliaanit, jotka olivat myös läsnä, jotka asennuttivat alukseensa vesiputkijärjestelmän, jossa on vettä tai jonkinlaista nestettä, sammakkoeläimiltä näyttäville olennoille.

“[Dracot] kutsuvat itseään nimellä ‘Cacuma — / –“Kakuma — / –‘” [12-a]

Valitettavasti kaksi viimeistä tavua niiden nimessä (merkitään — / –)  unohtuivat sieppauksen kokeneelta, vaikka hän olikin selvästi tietoinen siitä, että jos hän antaisi dracojen koskettaa itseään, se vaikuttaisi häneen tai muuttaisi hänen ihmis-DNA:taan. Siksi uskotaan, että kaikkein tärkeintä siepatulle on pitää turvallinen etäisyys ja olla ainakin metrin päässä näistä olennoista kaikkina aikoina.

Toinen esimerkki reptiliaanien kyvyistä fyysisesti muuttaa, tai ainakin saada ihmiset havaitsemaan muutos on niiden muodon muuttaminen. Muistetaan, että nämä olennot ovat kaikkein parhaita siinä mitä ne tekevät, ja tästä syystä HR Team uskoo, että reptiliaanit sallivat näiden henkilöiden nähdä ja muistaa — me kutsuisimme näitä esityksiksi — niiden kyvyt.

Esimerkkejä

“Oli ilta ja valmistauduin menemään nukkumaan ja suoraan eteeni ilmestyi pitkä, lihaksikas mies, jolla oli vaaleat hiukset. Heti kun tajusin hänen olevan siinä, hän joko antoi itsensä tulla nähdyksi reptiliaanina tai hän muuttui reptiliaaniksi. Kun tajusin hänen oikeasti olevan reptiliaani, ymmärsin miksi hänen kehonsa oli niin massiivinen. Uskoin hänen olevan pohjoismainen avaruusolento, mutta hän ei ollutkaan mitään sellaista ollenkaan.” [13]

Esimerkki

“Menin jonkinlaisen oven tai portaalin läpi ja näin blondin, sinisilmäisen miehen, jonka kasvot olivat ystävälliset. Hän oli arviolta 180-senttinen ja hän oli normaalivartaloinen. Kun kävelin hänen lähelleen, päätin kävellä hänen ympäri ja hänen taakseen. Niin tehdessäni näin, että hänen selkänsä oli varsin erilainen kuin mitä näin hänen edessään. Hänen hartijansa olivat arvolta neljä tai viisi tuumaa tavallisia ihmisten hartioita leveämmät. Hänen koko selkänsä oli luutunut niinkuin liskoilla on rintakehän luut ylempänä selässä ja sitten ne ulottuvat alemmas selälle. Sen iho oli nahkainen. Se ei ollut ihmisen iho. Yllätyin tästä, mutta hyväksyin sen täysin.” [14]

Esimerkki

“Näin tämän tavallaan rakastavan miesolennon, jolla oli erittäin lyhyt valkoinen tukka. Hänellä oli suuret vihreät silmät, ja ne olivat erittäin kauniit. Hän oli lempeä ja kiltti ja hänellä oli mukanaan epätavallinen eläin, jota hän antoi minun koskettaa. Sitten hän istui alas ikäänkuin antaakseen minun nähdä hänen selkänsä, niinkuin olisi näyttämässä sitä minulle. Näin hänen selkärankansa ja siinä oli yläosassa uloke ja siitä lähti luita. Aivan kuin hän olisi halunnut minun näkevän tämän osan hänestä. Se oli niin erilainen kuin mitä olin nähnyt että kun hän ensin antoi minun nähdä hänet, en pelännyt. Mielestäni hän teki tämän hitaasti, jotta en pelkäisi sitä miltä hän oikeasti näytti. Nyt kun mietin, hänen selkänsä näytti aika tavalla liskolta…” [15]

Seuraavassa on yksi  esimerkki  reptiliaanien vaatimista  “pakotteista” ja niiden käskyttävästä olemuksesta.

Esimerkki

“Kävellessäni tunnistin tutut leveät käytävät heidän aluksellaan, ja sisäosat jotka olin niin monesti nähnyt. Jatkaessani kävelemistä, lähestyin kolmea miesreptiliaania. Katsoin olentoa, joka näytti olevan niiden johtaja. Hän oli reptiliaani ja hän oli istuma-asennossa. Ainoa vaate jonka näin oli viitta ja muu osa hänen kehostaan oli ilman vaatteita. Hän istui haarat levällään ja näin hänen sukupuolielimensä. Näin kaksi erittäin isoa, tummanharmaata kivestä, mutta en halunnut nähdä enempää niin katsoin poispäin. Minua kuvottin hänen käytöksensä. Katsoessani hänestä pois, minua pakotettiin telepaattisesti kuuntelemaan mitä hänellä oli sanottavaa. Katsoin vasemmalleni, ja näin kaksi lyhyempää reptiliaania…”

“Kaksi muuta vaikuttivat olevan lyhyempiä kuin mies, joka istui viitta päällä. Ne olivat tummanruskeita, niiden iho oli suomukas ja paksu, se näytti kuin rintapanssarilta. Se ei ollut sileä kuin käärmeellä, vaan karskimpi ja siinä oli pieniä ulokkeita, ja hieman kiilsi. Niiden käytös oli koppavaa ja ne käyttäytyivät ylemmyydentuntoisesti.”

“Näyttö oli holografinen laite, ja se näytti maisemaa Maapallolta. Minun piti kuunnella niitä, koska ne vaativat kunnioitustani. Tämä on niiden luonteessa. Ne ovat erittäin pakottavia olentoja ja käskyttäviä, ne lähinnä vaativat kunnioitusta, erityisesti kun joku ihminen on niitä läsnä.” [16]

Seuraava kertomus tulee Ken Bakemanilta, ja se on otettu mukaan jotta lukija saisi käsityksen näiden olentojen komentavasta läsnäolosta sekä niiden aktiviteeteista.

Esimerkki

“Löysin itseni tilanteesta, jossa olin vanki. Siellä oli kymmenisen tai yli nuorta miestä, näyttivät parikymppisiltä, jotka istuivat pitkällä penkillä. Me olimme kaikki käsiraudoissa ja kytkettynä toisiimme pitkällä kaapelilla seinään. Katsoin näitä kavereita ja näin niiden päät matalana antautumisen merkiksi. Siellä oli vihreä reptiliaani, jonka vatsa oli kellertävä, ja se seisoi lähellä sisäänkäyntiä. Se oli arviolta parimetrinen, sillä oli pyöreä medaljonki sen paksun niskan ympärillä…. Tämä olento piti kutsuntoja, luennoi meille meidän pakollisesta kuuliaisuudesta käsittelle, jota hän telepaattisesti nimitti ‘Taisteluksi.’” [17]

Sammakkoeläinhumanoidit

HybridsRising.com: Reptilian-Dagon-Dogon-Dargon-Wikipedia-free-use.jpgKuten aiemmasta keskustelusta käy jo ilmi, sammakkoeläinhumanoideja on nähty reptiliaanien kanssa, ja seuraavassa kuvataan yksityiskohtaisesti sitä miltä ne näyttävät. Ne eivät ole sama laji kuin reptiliaani-dracot, mutta HR Team hypotetisoi, että ne jollain tavalla liittyvät näihin,  mahdollisesti ehkä symbolisella tavalla, tai sitten ehkäpä näiden välillä on jotain hoivasuhdetta. Ne voivat olla alkuperäisten pohjoismaisten avaruusolentojen vankeja, joita Icke on mm. kuvannut, tai niitä pakotetaan toimimaaan samalla tavalla kuin siepattuja hybridisaatioprosessissa.

Esimerkki

“Lapsella oli laikkuja ihossa, niinkuin joillain reptiliaaneilla… ympärillä oli paljon vettä ja se näytti siltä kuin sisällä olisi ollut askelmia tai pitkiä tasoja, jotka näyttivät askelmilta, joista vesi valui alas…. Pitelin lasta, koska hän halusi minun varmistavan, että hän pysyi turvassa samalla kun meille näytettiin….” [18]

Jos voit kuvitella yhden olennoista hänen mielikuvituksessaan nuoreksi karvattomaksi lapseksi, esimerkki miltä reptiliaanihybridi näyttää on nähtävissä täältä. [19]

Esimerkki

“Minulle näytettiin kaksi sammakkoeläimeltä näyttävää lasta sekä aikuinen sammakkoeläin. Ne olivat reptiliaanien seurana. Toinen lapsi oli erityisessä nesteellä täytetyssä tankissa, joka oli päältä avoin. Sammakkoeläin näytti onnelliselta ja siitä pidettiin huolta. Hän jopa hymyili minulle, mutta en nähnyt hampaita. Kaksi muuta sammakkoeläintä näytti nuoremmilta ja niillä oli ruskeat silmät.” [20]

Siepatun näkemä kanavajärjestelmä sisälsi hänen mukaansa urospuolien sammakkoeläinhumanoidin. Hänen kätensä näyttivät olevan yhtä pitkät kuin ihmisten kädet, jos ne loppuisivat kyynerpäihin, ja siepattu oli aluksi kuumottunut, koska hän uskoi että olennon kädet oltiin katkaistu sen pitämiseksi kurissa. Toisaalta, koska tämä kanava sisälsi vettä tai nestettä, on mahdollista, että kädet olivat oikeasti pidemmät, mutta että kanavan neste peitti näkymän. Tästä syystä emme voi tietää millaisilta kädet oikeasti näyttivät ja kuinka monta sormea olennolla oli.

Amphibian Extraterrestrial BeingKanavajärjestelmä näytti ulottuvan läpi koko aluksen, tai ainakin sen verran mitä siepattu kykeni näkemään. Se näytti modernilta rakennustekniikalta ja vaikutti rakennetun puhtaasti sammakkoeläimiä tai reptiliaaniolentoja varten alukselle, joiden sanotaan olevan poikkeuksellisen suuria ja tilavia. [21] Veden tai nesteen läsnäolo näytti aluksella liittyvän aina sammakkoeläinhumanoideihin, mikä on järkeenkäypää, sillä suurin sammakkoeläinten ryhmä Maapallolla (sammakot) vaativat kosteikkoja elääkseen.

Huolimatta siitä mikä avaruusolentojen tai kehittyneiden älyjen rotu tai laji on tarkastelun kohteena tässä suuressa palapelissä, allaoleva teema tuntuu olevan ihmis-DNA. Ne ovat erittäin kiinnostuneita löytämään sitä, hankkimaan sitä ja käyttämään sitä. Ainoa yhteinen ihmis-DNA:n käytön lopputulema on elämän luominen ja sen ylläpito. HR Team uskoo, että jotain niistä on meissä itsessämme. Potentiaalisesti KAIKISTA näistä olennoista on meissä jotain:

“Kaikki ihmis-DNA sisältää avaruusolentojen DNA:ta, mutta kaikki ihmiset eivät sisällä tietyn tyyppistä avaruusolentojen DNA:ta.”

Avaruusolentojen sieppaustutkija ja taiteilija David Chace on eräs (siviili) henkilö, joka mahdollisesti ymmärtää reptiliaanien fysiologiaa paremmin kuin kukaan muu. Chace on innokkaana reptiliaanilajien ihailijana tutkinut kertomuksia reptiliaaneista yli kahden vuosikymmenen ajan, ja hän on piirtänyt heistä hienoja kuvia. Ken Bakeman on toinen, joka tietää reptiliaaneista paljon, erityisesti dracoista. Rohkaisemme lukemaan molempien miesten näkemyksiä, sillä ne eroavat hieman toisistaan. Katso tekstin lopussa olevat lähteet.

Toinen artisti, joka työskentelee läheisesti siepattujen kanssa, on Kesara Dennett. Kesara on piirtänyt sammakkoeläinavaruusolennon  vedessä, joka on nähtävissä täällä. Tämä on paljon lihaksikkaampi ja sen piirteet ovat vahvemmat kuin ne mitä tässä on ylempänä esitelty, mutta sillä on sekä reptiliaanin että sammakkoeläimen piirteitä. Tässä on toinen sammakkoeläin olento: katso kuva. Huomaa samankaltaisuudet tämän olennon ja reptiliaanien välillä.

Tärkeää pohtia

Me lopetamme tämän artikkelin ja  HR Teamin Hybrid Projectin avaruusolennoista ja kehittyneistä älyistä pohtimalla seuraavaa: Voisivatko useimmat Maapallolle saapuvat olennot työskennellä yksittäisenä voimana uuden hybridiavaruusolentorodun luomiseksi — jotain sellaista jossa ne säilyttävät sekä itsensä että nykyisen ihmisten perimän? Voisimmeko me olla omin silmin havaitsemassa  täysin uudenlaisen lajin luomista, jossa on vieläkin enemmän variaatiota kuin nykyihmisillä?

Päivitystä Reptiliaani-Dracoista

Draco ET Reptilian cacumen ca•cu•men (kə-kyōō'mən

Lue Reptilian Draco ET Contact

Kuva: Global ET Research at www.alienjigsaw.com

Katso sivuston valikko tai jatka lukemista…

Johdanto Hybrid Projectiin: Alien Agenda

Kuvat olennoista heinäsirkkaolennot, Pitkät Mustat, Harmaat, Ruskeat Kääpiöt, Kurttuiset Humanoidit, Hybridit ja Uusi Lapsirotu, Siniset, Pitkät Valkoiset, Vaaleat Pohjoismaalaiset, Reptiliaanit, Dracot ja sammakkoeläimet.

Lähteet

Kuvat: Hybrids Rising Team ja The Hybrids Project Team. Muut linkit kuviin alla.

[1] Lyhyt yleiskatsaus reptiliaaneihin http://en.wikipedia.org/wiki/Anunnaki

Reptiliaanit Wikiassa http://aliens.wikia.com/wiki/Anunnaki

Reptiliaanihymanoidit http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_reptilian_humanoids

[2] A Slice of Time: How Humanity Ended up on the Wrong Side of Reality —  Hybrids Rising

[3] The Anunnaki Final Warning to Earth, and Their Return in 2022. 5th Edition By Maximillien De Lafayette

[4] De Lafayette, Maximillien. Ibid.

[5] Ken Bakeman koskien negatiivisia reptiliaaneja: *

Uusi kirja saatavissa täältä

* https://web.archive.org/web/*/http://www.kenbakeman.com/*

http://www.kenbakeman.com/am_reptilian_tube_ship.html (click on link above *)

http://www.kenbakeman.com/am_gallery_reptilians.html (click on link above *)

Erica Goetsch koskien positiivisia reptiliaaneja:

http://www.examiner.com/article/erica-goetsch-on-her-positive-ufo-reptilian-alien-experiences

Kuva sinisestä reptiliaanista, jonka  Erica Goetsch on tehnyt yhdessä piirtäjä-tutkija David Chacen kanssa.

[6] Carpenter, John. Abduction Notes: Reptilians and Other Unmentionables.

Hopkins, Budd. Abductions as Physical Events

Carpenter, John. The Significance of Multiple Participant Abductions, MUFON UFO Journal, 1996.

Siepatut ovat pyytäneet saada esiintyä nimettöminä tässä.

Wright, Dan. Commonalities and Disparities: Findings of the MUFON Abduction Transcription Project. MUFON International UFO Symposium Proceedings, 1995.

Brittiläisen edustajan Simon Parkesin esityksiä:

Simon Parkes’ Alien Abduction Presentation for AMMACH

https://outofthisworldx.wordpress.com/2013/05/11/mantids-reptiles-and-djinn-simon-parkes/

http://www.youtube.com/watch?v=w6dxXAAAIp4&feature=youtu.be

[7] Turner, Karla K. and Ted Rice. Masquerade of Angels. Roland, Arkansas: Kelt Works, 1995. Eräs hänelle omistettu sivu löytyy täältä.

Turner, Karla K. Into The Fringe. New York: Berkley Books, 1992.

Turner, Karla K. Taken: Inside The Alien-Human Abduction Agenda Roland, Arkansas: Kelt Works, 1994.

Carpenter, John. Ibid.

Lorgen, Eve. http://evelorgen.com/wp/

Johnston, Colleen. Malevolent Alien Abduction Research

Wright, Dan. Ibid.

 

Dagon Relief[8] Babylonian luomismyytit

http://en.wikipedia.org/wiki/Abzu

[9] Luomismyytit. Ibid.

David Icken Wikipedia-sivu: http://en.wikipedia.org/wiki/David_Icke

Icke, David. Children of the Matrix. Bridge of Love Publications, Wildwood, MO., 2001.

[10] Hybrids Risingin paperit nimeltä The Greys, Brown Dwarfs ja Hybrids: A New Race of Children.

[11] Artikkeli Reptiliaani-Dracoista http://alienjigsaw.com/et-essays/Reptilian-Dracos-ET-Visitations.html

[12] Ibid.

[12-a] http://alienjigsaw.com/et-essays/Reptilian-Dracos-ET-Visitations.html

[13] HR Team Research: Siepattu toivoo jäävänsä anonyymiksi.

[14] The Banned ebook, 2009. Siepatun tarina.

[15] HR Team Research: Siepattu toivoo jäävänsä anonyymiksi.

[16] A Reptilian-Dracos artikkeli. Ibid.

[17] Ken Bakemanin reptiliaanisivusto

https://web.archive.org/web/*/http://www.kenbakeman.com/*

Uusi kirja saatavilla täältä

Kesara Dennettin piirros dracoista

http://www.kesara.org/uploads/2/6/7/3/2673733/3383244_orig.jpg

[18] HR Team Research: Siepattu toivoo jäävänsä anonyymiksi.

[19] Kesara Art: Reptiliaani ja kaksi hybridiä

http://www.kesara.org/uploads/2/6/7/3/2673733/519446.jpg

[20] Artikkeli Reptiliaani-Dracoista. Ibid.

[21] Ibid.

Lisälähteitä tälle tekstille

Loistava lähde sammakkohumanoideille ihmiskunnan historiassa:

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_piscine_and_amphibian_humanoids

Loistava lähde reptiliaanihumanoideille ihmiskunnan historiassa:

http://en.wikipedia.org/wiki/Reptilian_humanoid

Dogon-heimo Etelä-Afrikassa http://en.wikipedia.org/wiki/Dogon

Dorey, Shannon. The Master of Speech by Shannon Dorey http://www.themasterofspeech.com

Temple, Robert. The Sirius Mystery. http://www.robert-temple.com

http://en.wikipedia.org/wiki/Dagon

Eroavia mielipiteitä reptiliaaneista

http://humansarefree.com/2012/07/q-about-reptilian-anunnaki.html

Sapient Dinosaurs http://en.wikipedia.org/wiki/Sapient_dinosaurs#Sapient_dinosaurs

The Dinosauroid http://en.wikipedia.org/wiki/Dinosauroid#The_.22Dinosauroid.22

Positive Reptilians and Public Relations in Ufology,
David Chacen haastattelu

http://www.examiner.com/article/alien-artist-david-chace-on-positive-reptilian-public-relations-and-ufology

Reptiliaanikuvia

David Chacen ja muiden reptiliaanikuvia voi katsella Concept Art -sivustolla otsikolla Crits.

Chase, David. W. Concept Art

http://www.conceptart.org/forums/showthread.php?t=136530&page=10

Project UFO SkyWatch (sivusto otettu alas kyberhäirinnän takia)

Kesara Dennettin taidegalleria http://www.kesara.org/extraterrestials.html

Ken Bakemanin reptiliaanisivu

https://web.archive.org/web/*/http://www.kenbakeman.com/*

Sieppauksen kokeneet haluvat pysyä anonyymeina ja HR Teamin jäsenet ovat heitä haastatelleet; raportit ovat Hybrid Risingin tapaustiedoista.

Reptiliaanikuvausten pimeä puoli

James Bartley http://www.whale.to/b/bartley_h.html

Eve Lorgen http://www.whale.to/b/lorgen_h.html

Eve Lorgen’s Website http://evelorgen.com/wp/

Colleen Johnston’s MAAR http://www.maar.us/

Karla K. Turner. Ph.D. (kaikki hänen kolme kirjaansa) http://www.whale.to/b/turner_h.html

Artikkelin julkaissut Hybrids Rising

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.