Tutkimus UFOjen kansanperinteestä USA:ssa

kirjoittanut Diana Walsh Pasulka, julkaistu teoksessa Living Folk Religions

Uskontotieteen, folkloristiikan ja antropologian alojen tutkijat tarkkailevat ja tutkivat jännitteitä, jotka vallitsevat puhdasoppisten tai doktriiniuskontojen ja suosittujen tai hartaiden uskonnollisten muotojen — niin sanotun kansan- tai kansankielisen uskonnon — välillä (Primiano 382). Esimerkki tästä jännitteestä löytyy katolisesta uskonnosta ja oppineisuudesta yksityisen ja julkisen ilmoituksen muodossa. Yksityistä ilmoitusta ilmaisevat harrastajat, jotka ovat väittäneet nähneensä esimerkiksi Neitsyt Marian (eli Marian ilmestykset). Julkisen ilmoituksen taas uskotaan tulleen ilmi kristillisessä Vanhassa ja Uudessa testamentissa (Walsh Pasulka, Heaven Can Wait, 124-128). Ero näiden kahden ilmoitustyypin välillä on se, että toinen on vapaaehtoinen ja toinen pakollinen uskomus. Yksityinen ilmoitus on vapaaehtoinen, kun taas katolilaisten on pakko uskoa julkiseen ilmoitukseen. Tämä kehystys asettaa yksityisen ilmoituksen marginaaliseen suhteeseen julkiseen ilmoitukseen nähden. Vastaavasti kansan- tai populaariuskonnolliset ilmaisut määritellään niiden marginaalisen tai ”ulkopuolisen” aseman perusteella. On ironista, että katolisessa perinteessä yksityinen ilmoitus on hyvin suosittu ja vaikuttaa useimpiin uskonnollisiin käytäntöihin, jopa enemmän kuin julkinen ilmoitus. Esimerkiksi katolilaiset tuntevat harvoin oman kirkkonsa sanktioituja, pakollisia uskomuksia ja dogmeja. Esimerkiksi yksityiset ilmestykset, jotka Neitsyt Marian väitetään tehneen kolmelle lapselle Portugalin Fatimassa vuonna 1917, ovat lähes kaikkien katolilaisten tiedossa, kun taas kiirastuli-dogma, joka on uskomus, jonka kaikkien katolilaisten odotetaan hyväksyvän, on lähes yleisesti tuntematon nykypäivän katolilaisten keskuudessa.

Erityisesti tämä esimerkki valaisee sitä, miten todistushartauden suosittu muoto, katolinen kansanuskonto, tunnistetaan marginaaliseksi ja toissijaiseksi julkiseen ilmoitukseen nähden, vaikka se on paljon suositumpi ja muodostaa tärkeän epistemologian katolisille käytännöille. Vastaavasti UFOihin eli tunnistamattomiin lentäviin esineisiin liittyvä uusi ja nopeasti kehittyvä uskonnollisuus paljastaa mallin, jossa kansanomainen tai ei-sanktionoitu kansanperinne pohjustaa useimpien ihmisten UFOihin liittyviä uskomuksia ja käytäntöjä. Kun otetaan huomioon Yhdysvaltojen armeijan valtavat ponnistelut siviili- ja kansanperinteen marginalisoimiseksi ja sotilaallisesti inspiroituneen narratiivin hyväksymiseksi, voisi olettaa, että virallinen valtiollinen versio olisi hyväksytyin kertomus. Näin ei kuitenkaan ole. Kansanomainen narratiivi, johon sisältyy fiktiivisiä kertomuksia, muodostaa perustan sille, mitä useimmat amerikkalaiset uskovat UFOista.

Usko UFOihin ja perinteisiin uskontoihin on monien tekijöiden myötä sidoksissa toisiinsa. UFO-uskonnot, kuten raelismi, ja Nation of Islam määritellään uusiksi uskonnollisiksi liikkeiksi, ja näissä ja muissa UFO-uskonnoissa UFO-tapahtuma tulkitaan transsendentiksi (Finley 2012). UFO-folklorismiin ja sen hallintaan Yhdysvaltain hallituksen toimesta on kiinnitetty vain vähän tieteellistä huomiota. Tämä on jyrkässä ristiriidassa populististen tai siviilien kertomusten kanssa, jotka osoittavat kiinnostusta aiheeseen sekä fiktiossa että tietokirjallisuudessa. UFOihin kohdistuvan sanktioidun uskon ja UFOja koskevien populaaristen käsitysten väliseen jännitteeseen ei kiinnitetä juuri lainkaan huomiota aihetta koskevissa akateemisissa keskusteluissa, kun taas UFOihin uskovien ihmisten yhteisöt ovat hyvin tietoisia tästä jännitteestä ja jakavat sitä keskenään erilaisissa populaareissa muodoissa, kuten tietokirjallisuudessa ja fiktiossa, videoissa, valokuvissa ja muussa mediassa (Denzler, I). Suosittu 1990-luvun televisiosarja Salaiset Kansiot perustuu tähän jännitteeseen, sillä sen lähtökohtana on, että Yhdysvaltain hallitus hallitsee UFOja koskevaa käsitystä. On merkittävää, että National Geographicin tekemän tutkimuksen mukaan ihmiset ilmoittivat, että jos tapahtuisi avaruusolentojen hyökkäys, se muistuttaisi eniten Salaisten Kansioiden erästä tuotantokautta (Walsh Pasulka, American Cosmic, 127). Tutkijoiden lähes täydellinen vaikeneminen tästä helposti dokumentoidusta suhteesta saattaa selittyä tutkijoiden haluttomuudella puuttua siihen, minkä Yhdysvaltain hallitus ja yliopistot ovat määritelleet stigmatisoiduksi tiedoksi tai salaliittoteoriaksi (Dehaven-Smith, luku 3). Esimerkiksi Harvardin yliopiston tohtori John Mackia tutkittiin hänen yliopistossaan, koska hän oli osallistunut tällaiseen tutkimukseen. Rehellinen ja perusteellinen UFO-folkloristiikan tutkimus ei kuitenkaan ole mahdollista ilman tällaista tutkimusta.

UFO-folkloristiikan tutkimista mutkistaa entisestään se, että Yhdysvaltain hallitus julkaisi kesäkuussa 2021 sotilasosastonsa Pentagonin kautta raportin, jossa se myönsi, että UFOja on olemassa, ja ne nimettiin uudelleen UAP-ilmiöiksi eli tunnistamattomiksi ilmailmiöiksi (unidentified aerial phenomena). Vaikka salaamattomassa raportissa ei todettu lopullisesti, että UAP:t olisivat peräisin Maan ulkopuolelta, uskottavat julkisuuden henkilöt, kuten NASA:n hallintojohtaja Bill Nelson, kertoivat kansallisessa televisiossa arviostaan salaisesta raportista. Hän sanoi, että hän ei usko ihmisen olevan yksin maailmankaikkeudessa (Bruf ke 2021). Tämä on merkittävä muutos UFOihin kohdistuvan kansanuskon perinteessä siinä mielessä, että instituutio, joka oli kumonnut ja kieltänyt niiden olemassaolon, muutti painopistettään, jotta se näyttäisi yhdenmukaistavan virallisen arvionsa kansanuskon kanssa (Walsh Pasulka, Religion Dispatches). Tässä esseessä tarkastellaan UFOja koskevan institutionaalisen paljastuksen ja yksityisen tai kansalaispaljastuksen — jota tässä kutsutaan ”kansan UFOiksi” — välisen jännitteen historiaa ja keskustellaan taktiikoista ja strategioista, joita kumpikin yhteisö on käyttänyt UFO-folklorismin valvomiseksi tai hallitsemiseksi.

UFO-”satujen” tai uskonnollisuuden tapauksessa on olemassa kaksi kilpailevaa ja tunnistettavaa narratiivivirtaa (Levi-Straus). Yksi narratiivivirta on se, että Yhdysvaltain hallitus yrittää keskittää UFO-uskomukset ja -käytännöt, kun taas monet UFO-kokemusten kokijat ja heidän yhteisönsä julkaisevat kuvia, videoita ja kokemuskertomuksia, jotka ovat vastakohta sille, mitä he pitävät ”virallisena” narratiivina. Toinen narratiivivirta on se, että hallitus on vihdoin valmis paljastamaan Maan ulkopuolisen elämän olemassaolon amerikkalaiselle yleisölle, ja tämä tehdään peräti Harvardin yliopiston (Avi Loebin The Galileo Project) ja Pentagonin (Pentagon Report) kulttuuriviranomaisten kautta. Uskovien ryhmittymät ovat ryhmittyneet eri leireihin näiden kahden toisistaan poikkeavan kannan suhteen. Tällä hetkellä internetin hajautettu luonne antaa äänen ja toimijuuden niille, jotka vastustavat hallituksen kantoja, ja se on luonut olosuhteet näkökulmien moniarvoisuudelle, joka voi kuulua kategorioihin kansojen UFO-kertomus — joka koostuu siviilisisällöstä — ja sotilaallinen UFO-versio — joka koostuu sisällöstä, jossa esiintyy sotilashenkilöstöä ja jota New York Timesin kaltaiset suuret medialähteet levittävät. Onko kilpailevien UFO-narratiivien kuvaaminen todella niin yksinkertaista, että hallituksen metanarratiivi asetetaan vastakkain ihmisten kertomuksen kanssa UFO-tapahtumista? Yllättäen todisteet viittaavat siihen, että näin on todellakin ollut asian laita.

UFO-influensserit

UFOihin liittyvien uskomusten ja käytäntöjen lisääntymiseen Yhdysvalloissa liittyy useita historiallisia lähtökohtia. Yhteiskuntatieteilijät ja humanistiset tutkijat sijoittavat UFOihin liittyvien uskomusten ja käytäntöjen alkulähteeksi yleensä 1940-luvun, samaan aikaan Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen kylmän sodan alkamisen kanssa. Toiset tutkijat huomauttavat, että todisteita uskosta Maan ulkopuoliseen elämään ja ilmassa tapahtuviin ilmiöihin löytyy historiallisista asiakirjoista, ja ne ovat olleet olemassa niin kauan kuin ihmisillä on ollut kirjallinen ja suullinen kulttuuri (Mueler ja Consolmagno, Johdanto; Atalay, Lempert, Shorter ja Tallbear 2021). Mitä tulee UFOja koskevaan tarkoitukselliseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, 1940-luku erottuu aikakautena, jolloin vaikuttajat — ne, jotka vaikuttavat UFOja koskevaan yleiseen mielipiteeseen — tulivat selvästi tunnistetuksi. Vaikka UFOt tunnistamattomina ilmailmiöinä ovat olleet läsnä uskonnollisissa ja esoteerisissa teksteissä ja puheissa jo yli tuhat vuotta, tarkoituksellisten vaikuttajien läsnäolo näkyi Yhdysvalloissa kahden hyvin julkisen ja nykyään ikonisen UFO-havainnon myötä.

Kaksi UFOihin liittyvää tapahtumaa sattui muutaman kuukauden sisällä 1940-luvulla, ja ne nostivat termin ”lentävä lautanen” yleiseen tietoisuuteen; pian sen jälkeen kuva lentävästä lautasesta vakiintui osaksi pohjoisamerikkalaista sosiaalista mielikuvitusta. Samanaikaisesti näiden tapahtumien kanssa nousi esiin UFO-influensseri. Ensimmäinen tapahtuma oli lentäjä Kenneth Arnoldin havainto poikkeavasta ilma-aluksesta. Arnold lensi lentokoneellaan Mount Rainerin vuoren yllä Washingtonin osavaltiossa, ja lennon aikana hän näki yhdeksän hopeanväristä kirkasta esinettä, jotka hänen arvionsa mukaan kulkivat noin 2700 kilometrin tuntinopeudella. Aluksi hän luuli törmänneensä uudenlaiseen stealth-alukseen, mutta myöhemmin hän tajusi, että esineiden liikkeet olivat nopeampia kuin mikään tunnettu teknologia. Uutiset hänen havainnoistaan levisivät nopeasti aikakauden uutismedioissa, muun muassa Chicago Sunissa, joka nimitti esineitä lentäviksi lautasiksi (Chicago Sun).

Toinen tapahtuma sattui noin kuukausi Arnoldin havainnon jälkeen. Roswellin kaupungissa New Mexicossa maanviljelijä W. Mac Brazel löysi jonkin esineen, joka näytti rikkinäiseltä metallin ja kalaverkon sekoitukselta. Brazel ilmoitti löydöstään, ja pian Roswellin armeijan lentokentän henkilökunta tuli arvioimaan jäänteitä. He kuvailivat romun olevan peräisin pudonneesta lentävästä kiekosta, ja he antoivat tämän tiedon lehdistötiedotteessa. Uutinen alas syöksyneestä lentävästä lautasesta sai aikaan pelon ja ihmettelyn täyteisen yleisen reaktion. Pian sen jälkeen sama ilmavoimien henkilöstöryhmä perui lausuntonsa ja kutsui romua pudonneeksi sääilmapalloksi (Saler, Ziegler, Moore). Tämä toinen uutisjulkaisu kiinnitti tapaukseen vielä enemmän huomiota. Riippumatta siitä, mitä romut olivat, tämä on yksi ensimmäisistä tunnetuista tapauksista, joissa vaikuttajat — tässä tapauksessa ilmavoimien henkilökunta — hallitsivat yleisön käsitystä UFO-tapahtumasta. Uutisointi ei ainoastaan herättänyt epäluottamusta ”virallisen tarinan” tekijöitä kohtaan, koska viranomaisilta näytti tulevan ristiriitaisia raportteja, vaan se myös motivoi uskonnollisia reaktioita kaikkialla Yhdysvalloissa. Uskonnolliset reaktiot Arnoldin havaintoon sekä Roswellin tapaukseen antoivat lisäpontta UFOihin keskittyneen kristillisen ja ei-kristillisen apokalyptismin orastavalle kehitykselle (Cusack, 340-350).

Roswellin tapaus, joka on avointa UFOja koskevan yleisen käsityksen hallintaa, on esimerkki UFO-vaikuttajien ensimmäisestä sukupolvesta. Roswellin tapahtumaa seurasivat muut viralliset selitykset, jotka sekoittivat tilannetta entisestään ja kaikki romuihin liittyvät selitykset epäilyttivät. Myöhemmässä virallisessa (ilmavoimien) Roswellin tarinan versiossa selitettiin, että ristiriita ensimmäisten julkisuuteen tulleiden tietojen kanssa johtui tarpeesta peittää todellinen salainen tehtävä nimeltä Project Mogul. Väitetään, että Project Mogulin tavoitteena oli luoda teknologiaa, jossa hyödynnettäisiin mikrofoneja ja ilmatekniikkaa, kuten ilmapalloja, Venäjältä tai muilta kuin liittolaisilta tulevien signaalien tunnistamiseksi. 1990-luvulla julkaistiin useita kirjoja ja raportteja hallituksen tutkimuksista, jotka tukevat tätä näkemystä Roswellin tapauksesta (Saler, Ziegler, Moore). Tässä 1990-luvun versiossa tarinasta todettiin, että ensimmäisen ja toisen lehdistötiedotteen 1940-luvulla tarkoituksena oli peittää todellinen salainen ohjelma kansallisen turvallisuuden vuoksi. Ehkä tämä kertomus oli totta, mutta tuohon aikaan mikä tahansa virallinen tarina näytti todennäköisesti muuttuvan ajan myötä, ja virallisen kertomuksen jatkuva muuttuminen vahvisti epäluulon ja epäluottamuksen kulttuuria, jonka mukaan hallitus olisi uskottava lähde UFOja koskeville tiedoille. Miten yleisö saattoi uskoa, että kolmas virallisten tietojen julkaisu ei ollut jälleen yksi yritys hallita käsityksiä? Sitä ei voinut mitenkään tietää. Tässä vaiheessa Yhdysvaltain hallituksen versio Roswellin tapauksesta oli muuttunut ainakin kolme kertaa, mikä teki johtopäätökset tapauksesta mahdottomiksi. Riippumatta siitä, mikä näihin kahteen ikoniseen tapaukseen liittyvien tarinoiden totuus on, on selvää, että yleisön käsityksiä hallittiin aktiivisesti, ja 1940-luvun tapahtumat olivat ensimmäinen kirjattu laajamittainen yhteiskunnallinen UFOja koskeva vaikuttamispyrkimys.

Kun ensimmäisen sukupolven UFO-vaikuttaminen vaikuttaa sattumanvaraiselta ja jopa kömpelöltä, toisen sukupolven UFO-influensserit olivat järjestäytyneitä, joskaan eivät kehittyneitä. Vaikuttajien ja tutkijoiden välillä on ero. Influensserit ovat asialähtöisiä, ja heidän tavoitteenaan on vaikuttaa tapahtuman käsitykseen, kun taas tutkijat etsivät todisteita ymmärtääkseen tapahtuman luonnetta. 1940-luvun UFO-havaintojen jälkeen Yhdysvaltain hallitus pyrki määrätietoisesti organisoimaan yleisön käsitystä UFOista. Tämä pyrkimys muodostaa UFO-vaikuttajien toisen sukupolven. Hallitus käytti disinformaatioagentteja ”kumoamaan” UFO-havaintoja. Tämä tuli ilmi, kun hallitus julkisti vuonna 1969 asiakirjoja, jotka liittyivät Project Bluebook -nimellä tunnettuun ohjelmaan.

Project Bluebook oli Yhdysvaltain ilmavoimien järjestämä tutkimus. Se alkoi vuonna 1952 ja päättyi vuonna 1969. Ohjelman yhtenä tavoitteena oli tutkia UFO-havaintoihin liittyviä tietoja sen selvittämiseksi, aiheuttivatko tunnistamattomat ilmailmiöt kansallisen uhan. Sen muihin tavoitteisiin kuului kampanjan kehittäminen Yhdysvaltain yleisön käsityksen hallitsemiseksi UFOista. Tätä ehdottivat tohtori Howard Percy Robertsonin johtaman Robertson-paneelin jäsenet. Paneelin vuonna 1953 esittämässä kannassa todettiin, että olisi tarpeen omaksua virallinen strategia, jossa UFO-havaintoja koskevat todistajanlausunnot ”debunkattaisiin”, jotta siviilit ja sotilashenkilöstö eivät enää raportoisi UFOista. Paneeli totesi, että havaintoraportteja oli niin paljon, että ne estivät sotilashenkilöstöä tekemästä kansallista turvallisuustyötä. He ehdottivat myös, että ohjelman tiettyjen jäsenten olisi tehtävä yhteistyötä Walt Disneyn kaltaisten mediavaikuttajien ja dokumenttielokuvien tuottajien kanssa. Jälkimmäisessä tapauksessa ehdotettiin, että dokumenttielokuvat voisivat keskittyä suosittuun havaintoon ja antaa sitten vastauksen, jossa UFO-havainto redusoitaisiin luonnollisiin syihin, kuten kuuluisa ja nykyään kliseinen ilmaisu ”suokaasu”, jota professori Allen Hynek, tähtitieteilijä ja Project Bluebookin tieteellinen konsultti, käytti selittääkseen UFO-havaintojen sarjaa Michiganissa vuonna 1966. UFO-aalto määritellään sarjaksi UFO-havaintoja, jotka tapahtuvat lyhyen ajan sisällä pienen tai tietyn maantieteellisen alueen yllä. Hynekin tehtävänä oli toimia virallisena UFO-havaintojen debunkkerina Project Bluebookin aikana.

Tarkasteltaessa yhtä tri Hynekin kiistämistä suosituimmista UFO-havainnoista, Michiganissa vuonna 1966 tapahtunutta UFO-aaltoa, saadaan tietoa siitä, miten UFO-kokemuksen kokeneet — ne, jotka ovat nähneet UFOja — vastustavat sitä, että vaikuttajat, tässä tapauksessa Yhdysvaltain ilmavoimat, omivat heidän kertomuksensa. Tämä varhainen tapaus valaisee sitä, miten suulliset perinteet näkyvät julkisissa mediatiloissa ja antavat äänen vastanarratiiveille, jotka haastavat ja horjuttavat hallituksen kuratoituja vaikuttajien narratiiveja.

Vuonna 1966 Michiganin kaakkoisosassa oli UFO-aalto. Useat ihmiset olivat nähneet ilmassa tapahtuvia ilmiöitä useiden päivien ajan, ja he raportoivat niistä Michiganissa asuvalle Gerald Fordille, josta myöhemmin tuli Yhdysvaltain presidentti. Ilmiö, jota kuvailtiin useilla valoilla varustetuiksi ilma-aluksiksi, joista kuului myös viheltäviä luodin ääniä, oli Michiganin asukkaille pelottava. Paikallisten poliisivoimien jäsenet lähetettiin tutkimaan tapahtumia, ja hekin raportoivat, että ilmiö oli outo ja selittämätön. Tohtori Harry Willnus tutki aikanaan tapahtumia ja hankki poliisiraportteja ja muuta ensisijaista lähdeaineistoa UFO-aallosta.

Muutaman viikon ajan yleisö ja poliisi raportoivat laajalti UFOista Michiganin kaakkoisosassa. Asiat kärjistyivät 20. ja 21. maaliskuuta 1966 Dexterissä ja Hillsdalessa, Michiganissa. Maaliskuun 20. päivän yönä Frank Manor ja hänen poikansa näkivät läheisellä suolla sijaitsevasta maalaistalostaan oudon esineen. Poliisi ja joukko paikallisia kerääntyivät katsomaan jalkapallon muotoista, monivärisillä valoilla varustettua alusta, jolla näytti olevan vaikeuksia nousta ilmaan. Esine nousi ilmassa noin 500 metriin ja ”laskeutui sitten alas pitäen kovaa ääntä”.

Tohtori Willnus kertoi myös, että ilmavoimat lähetti tohtori Hynekin tutkimaan tapahtumapaikkaa. Tuolloin tohtori Hynekin virallisena tehtävänä oli kumota UFOja nähneiden ihmisten väitteet. Juuri näin hän teki Michiganissa. Oli kuitenkin ilmeistä, että tohtori Hynekin debunkkaus ei onnistunut, ja Michiganin tapaus tuli kuuluisaksi ”suokaasutapauksena”, joka paljasti ilmavoimien kömpelöt yritykset tehdä tyhjäksi todistajanlausunnot. Tohtori Willnus oli näiden tapahtumien silminnäkijä.

Tohtori Hynek saapui paikalle useita päiviä myöhemmin tutkimaan asiaa ja sai ohjeet julkaista lausunto havaintojen syystä. Lehdistössä uutisointi lisääntyi. Olin tuohon aikaan opettaja lukiossa, joka ei ollut kaukana joistakin raportoiduista UFO-havainnoista. Muistan, että koulun jälkeen kutsuttiin koolle improvisoitu tiedekunnan kokous, jossa käsiteltiin opetussuunnitelmaan liittyvää asiaa. Eräs opettajista nousi heti ylös ja totesi: ”Teidän on parasta pitää tämä kokous nopeasti, koska pimeä tulee aikaisin. Minulla on pitkä ajomatka kotiin, enkä jää tänne kovin pitkäksi aikaa näiden UFO-juttujen takia.” Monet alueen asukkaat olivat peloissaan.

Haastattelin Washtenaw’n piirikunnan seriffiä Doug Harveytä Dexterin tapahtumasta. Harvey kertoi, kuinka hän oli vienyt Hynekin Mannorin maatilalle, jossa professori könysi suolla ja tutki paikan. Harvey totesi, että he palasivat seriffin toimistoon ja Hynek myönsi, ettei hänellä ollut aavistustakaan siitä, mitä ihmiset olivat nähneet. ”Silloin tuli puhelu”, Harvey sanoi. ”Mikä puhelu?” Kysyin. Harvey sanoi, että päivystäjä astui huoneeseen ja kertoi Hynekille, että hänelle oli tullut puhelu Washingtonista. Minuuttia myöhemmin Hynek palasi ja mutisi: ”Se on suokaasua, se on suokaasua, jonka he näkivät.” Vuosien mittaan on esitetty useita tarinoita siitä, mistä tohtori Hynek oli saanut tietää suokaasuilmiöstä. Sheriffi Harveyn haastattelun jälkeen olen vakuuttunut siitä, että Hynekiä ohjattiin Washingtonista sen suhteen, millaisen selityksen hän voisi tarjota. [1]

On tärkeää huomata, että Project Bluebook -hankkeen pyrkimykset mustamaalata UFO-tapahtumien todistajia onnistuivat, ja että Michiganin tapaus oli poikkeus, joka todisti säännön ja avasi mahdollisuuden hallituksen narratiivin julkiselle hylkäämiselle. Todistajia oli niin paljon, että Michiganin tapauksen narratiivia oli mahdotonta kontrolloida. Willnus jatkaa kuvaamalla tapoja, joilla julkiset informaatiotilat, kuten uutismedia ja suusanainen tiedonvälitys, muodostivat pilkallisen vastakertomuksen, joka horjutti Hynekin väitteitä.

Seuraavana päivänä sanomalehtijutuissa kerrottiin, että todellinen syyllinen oli suo- tai rämekaasu. Juttu sai osakseen naurua, pilkkaa ja ivaa, ja Hynek lähti Michiganista niin nopeasti kuin pystyi. Pian eri puolilla maata ilmestyi lehtiin poliittisia pilakuvia, joissa pilkattiin Hynekiä ja suokaasua syyllisenä Michiganin havaintoihin. (Strickler)

Pilkkavyöryyn liittyi pian kulttuurinen auktoriteetti. Gerald Ford oli Yhdysvaltain edustajainhuoneen jäsen, joka edusti Michiganin asukkaita vuodesta 1949 vuoteen 1973. Michiganin hallituksen edustajana hän vastasi todistajien kysymyksiin ja huolenaiheisiin, ja hän uskoi, että he olivat luotettavia. Hän vaati kongressin kuulemista. Kirjeessä vaalipiirilleen hän kirjoitti,

Viime viikolla Michigan herätti jännitystä Washingtonissa eikä päinvastoin. Täällä oltiin erittäin kiinnostuneita Hillsdalen ja Ann Arborin alueilla havaituista tunnistamattomista lentävistä esineistä (UFOista). Viikon lopulla ilmavoimat selittivät UFOt opiskelijoiden piloilla, suokaasulla, nousevalla kuunsirpillä ja Venus-planeetalla. Ilmavoimat on kuitenkin selitellyt UFOja jo vuosia, enkä usko, että amerikkalaiset ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä sen lausuntoihin. (Gerald Fordin presidentin kirjasto)

Kongressiedustaja Fordin kulttuurinen ja poliittinen auktoriteetti antoi uskottavuutta epäilyksen diskurssille, joka tulvi tiedotusvälineisiin Hynekin Michiganin-vierailun jälkeen. Merkittävää on, että Ford asemoi itsensä kansan edustajaksi. Vuonna 1966 kansan kertomus UFOista, joka jo ennestään epäili hallituksen auktoriteettia, sai valtuutuksen hallituksen auktoriteetilta. Vuonna 1969 Bluebook-projekti lopetettiin virallisesti. Ilmavoimat pesi kätensä UFO-tutkimuksesta ja oletettavasti ohjelmasta, jonka tarkoituksena oli vaikuttaa yleisön käsitykseen UFOista.

Bluebookin jälkeiset UFO-influensserit

Michiganin UFO-kohu oli vain yksi tapaus, jossa Allen Hynekin virallisia lausuntoja koskeva julkinen epäily johti siihen, että hallitus salasi UFO-tapahtumia. Tämä kertomus piti paikkansa — ilmavoimat tiedottivat yleisölle virheellisesti UFO-tapahtumista tohtori Allen Hynekin kaltaisten agenttien välityksellä. Tila, jossa tätä tarua levitettiin, sisälsi tiedotusvälineitä, kuten sanomalehtiä, aikakauslehtiä ja uutisradio-ohjelmia, sekä suullista perinnettä, joka ruokki näitä paikkoja ja jota ne ruokkivat (Denzler).

1980-luvulle tultaessa oli olemassa kukoistavia yhteisöjä, joissa oli UFO-kokemuksen läpikäyneitä ihmisiä, jotka tunsivat olleensa yhteydessä avaruusolentoihin tai kokeneensa elämänsä mullistaneen kokemuksen nähtyään UFOn. UFO-vaikuttajien, joilla oli sotilaskontakteja, tuottamaa kuratoitua ja tarkoituksellisesti manipuloitua mediaa vastaan kokemusasiantuntijat kerääntyivät mediapersoonien ympärille, jotka tukivat heidän tarinoitaan ja esittivät ne laajemmalle yleisölle. Kirjailija Whitley Strieber kirjoitti omista kokemuksistaan bestselleriksi nousseen tietokirjan Communion, ja Harvardin tutkijan John Mackin psykiatrinen työ kokijapotilaiden parissa paljasti, että he olivat täysin normaaleja eikä heillä ollut mitään sairauksia. Jos ilmavoimien vaikuttajat haluaisivat muokata näiden yhteisöjen jäsenten näkökulmia tai sitä, miten suuri osa väestöstä suhtautuisi heihin, he tarvitsisivat erilaisia taktiikoita kuin mitä he olivat aiemmin käyttäneet.

Richard Doty on pahamaineisin ja tunnetuin Bluebook-projektin jälkeisistä vaikuttajista. Hän käytti (oletettavasti) eri taktiikkaa kuin Allen Hynek. Doty, joka on entinen ja mahdollisesti nykyinen tiedustelu-upseeri Yhdysvaltain ilmavoimien erikoistutkimusyksikössä, väittää, että 1980-luvulla hänen tehtävänään oli levittää väärää tietoa UFOista ja jopa sijoittaa väärää ja harhaanjohtavaa tietoa toisen maailmansodan veteraanin Paul Bennewitzin (Bishop) omistamalle tietokoneelle. Dotyn työ merkitsee muutosta siinä, miten hallituksen toimijat muokkaavat UFO-folklorea. Project Bluebook -aikakautta määrittäneelle kehykselle oli ominaista Allen Hynekin työ. Hynek käytti kulttuurista auktoriteettiaan luodakseen sanktioidun version UFO-narratiivista yrittäessään muokata ihmisten versiota UFOista. Doty tarjoaa arvokasta tietoa siitä, miten voimakas instituutio pyrkii muokkaamaan kansanperinnettä ja miten yhteisö reagoi siihen. Kuten myöhemmin paljastuu, ”Doty-kertomukselle” ominainen vaikeaselkoisuus on tarkoituksellista, ja se tarjoaa folkloristiikan tutkijoille sekä mahdollisuuden että haasteen. Folkloristiikan nykytutkimuksen yhtenä tavoitteena on tunnistaa vallan ja sosiaalisen kurin vektorit sekä tavat, joilla marginaaliset yhteisöt vastustavat niitä. Dotyn narratiivi tarjoaa tilaisuuden tunnistaa näiden vektorien välineet, toisin sanoen keinot, joilla UFO-folklorea luodaan ja levitetään vallan instituution kautta, jotta sen merkityksiä voitaisiin hallita.

Amerikka-tutkija Timothy Melley tarjoaa hyödyllisen linssin, jonka kautta voidaan analysoida Dotyn vaikutusta. Hän tunnistaa fiktion ja ei-fiktiivisen median, kuten uutisten pääkirjoitusten, käytön keinoiksi, joiden avulla CIA:n vaikutusvaltainen instituutio hallitsee sosiaalista kenttää. Melley kutsuu tätä kaunokirjallisuuden ja uutismedian (jonka oletetaan olevan tietokirjallisuutta) käyttöä ”salaiseksi sfääriksi”.

Tämä ei tarkoita sitä, etteikö ”tosiasioiden” diskursseilla olisi sijaa salatulla alalla. Mutta sen piirissä ne saavat todennäköisemmin fiktiivisiä piirteitä — ne tukeutuvat nimettömiin lähteisiin, spekulaatioihin, keksintöihin ja sekaannuksiin. Daniel Ellsberg, joka vuonna 1971 vuoti huippusalaiset Pentagon-paperit New York Timesiin, kuvailee, kuinka hänen huippusalainen turvaluokituksensa sai hänet ”todella katsomaan alaspäin New York Timesin lukijoita”. Kun Ellsbergille oli myönnetty pääsy ”kokonaiseen kirjastoon salattua tietoa”, hän alkoi pitää New York Timesia ”pohjimmiltaan fantasiana” ja luki sitä ”vain nähdäkseen, mitä juntit ja moukat ajattelevat”. Turvallisuusvaltion salaisen arkiston sisältä käsin julkisen elämän vakavimmat instituutiot näyttivät toisin sanoen fiktion välineiltä. (Melley, 16)

Doty työskenteli salaisessa ympäristössä. Hän käytti ihmisiä ja yhteisöjä levittääkseen väärää tietoa UFOista. Hänen kohteinaan oli myös yksittäisiä mediapersoonia, kuten toimittaja Linda Moulton Howe, joita hän käytti ”apulaisina” levittämään UFOihin liittyvää disinformaatiota. Kun Greg Bishopin kaltaisten tutkijoiden työ lopulta paljasti nämä taktiikat, hallituksen vastainen narratiivi UFO-salaisuudesta oli täydessä vauhdissa. Paul Bennewitzin tapaus antoi oman panoksensa kansanperinteeseen, jonka mukaan Yhdysvaltain hallitus otti vapauksia omille kansalaisilleen tavoitteenaan edistää UFO-huijausta. Bennewitz, sähköinsinööri, asui lähellä Kirtlandin lentotukikohtaa New Mexicossa ja uskoi UFOihin. Hän oli myös haavoittuva kohde, koska hän näytti kärsivän paranoidista vainoharhaisuudesta. Ilmavoimien tukikohdan läheisyydessä hän pystyi seuraamaan tarkasti sen lentotoimintaa koko päivän ja yön ajan. Hänellä oli ainutlaatuinen yhdistelmä ominaisuuksia: usko UFOihin ja haavoittuva mielentila. Tästä ominaisuuksien yhdistelmästä tuli täydellinen väline Dotyyn viestien levittämiseen. Doty, jolla väitetysti oli käytössään ilmavoimien toimittama Bennewitzin psykologinen profiili, liittoutui muiden agenttien kanssa Bennewitzin haavoittuvaisuuden hyödyntämiseksi ja disinformaation levittämiseksi.

Doty totesi, että hän laittoi salaa Bennewitzin tietokoneelle väärää tietoa, joka osoitti ilmavoimien olevan tietoisia uhkaavasta UFO-invaasiosta. Tämä ei tietenkään pitänyt paikkaansa, ja Bennewitzin usko näihin tietoihin oli tekijä, joka pakotti hänen perheensä laittamaan hänet laitoshoitoon. Miksi Doty teki näin? Oliko hänen tarkoituksenaan mustamaalata kaikki todistajat, jotka ilmoittaisivat UFO-havainnoista tai tarinoista? Käytettiinkö Bennewitziä esikuvana kliseelle, jonka mukaan UFOihin uskovalla on foliohattu päässään? Doty otti kohteekseen myös mediapersoona ja toimittaja Linda Moulton Howen. Howe oli tunnettu henkilö yhteisöissä, jotka olivat kiinnostuneita karjan silpomisista. Doty lähestyi häntä ja tarjoutui viemään hänet suljettuun ilmavoimien tukikohtaan näyttääkseen hänelle UFOihin liittyviä asiakirjoja. Howe suostui tähän ja julkisti kokemuksensa. Otettuaan kohteekseen Bennewitzin kaltaisia haavoittuvia henkilöitä ja Howen kaltaisia mediavaikuttajia, jotka molemmat kertoivat kokemuksistaan julkisesti, Doty sai yleisen mielipiteen UFOista muuttumaan.

Dotyn työsuhde, asialista ja toimet ovat olleet mysteerien ja hämärän peitossa. Ehkäpä nimeämätön ohjelma, jossa hän on julkisesti ilmoittanut olleensa mukana, oli Project Bluebookin tavoin ohjelma, joka luotiin levittämään väärää tietoa UFOista, mutta se erosi Bluebookista siinä, että se luotiin levittämään hämmennystä. On mahdotonta tietää, oliko ilmavoimat hyväksynyt Dotyn toimet. Ilmavoimat ei ole julkaissut mitään tietoja ohjelmasta tai Dotyn osallistumisesta siihen. Se ei kuitenkaan ole estänyt Dotya tunnustamasta julkisesti työtään ilmavoimien disinformaatioagenttina. Selvyyden vuoksi todettakoon, että Dotyn väitteiden totuusarvo ei ole tärkeintä UFO-folkloristiikan tutkimuksessa. Tärkeää on se, että ”Dotyn narratiivi” sai niin tärkeän roolin jatkuvassa narratiivissa UFO-salaisuudesta, Yhdysvaltain hallituksen osuudesta tähän salailuun ja siviilien yrityksistä erottaa fakta fiktiosta. Dotyn narratiivi on niin sekava sekasotku, että tapahtumien historiallinen jäljentäminen on mahdotonta. Jos Dotyn tehtävänä oli kylvää disinformaatiota ja johtaa siviilit pois UFO-totuuden tieltä, hän onnistui siinä enemmän kuin hyvin. Toinen vaikutus oli se, että ihmiset, jotka olisivat saattaneet tutkia aihetta akateemisesti, kokivat vastenmielisyyttä. Eräs merkittävä tutkija, joka oli kiinnostunut UFOjen uskonnollisesta näkökulmasta, päätti olla tutkimatta aihetta, koska ”koko hallituksen salassapitojuttu tekee minulle mahdottomaksi sanoa mitään olennaista aiheesta” (henkilökohtainen kirjeenvaihto, 2015). Jos ei muuta, niin Project Bluebookin jälkeinen UFO-folkloristiikan aikakausi korosti lehdistön eettisiä velvollisuuksia ja valtion läpinäkyvyyden asemaa. Se paljasti myös uuden strategian UFO-kertomuksen hallintaan. Doty, ja oletettavasti muutkin, joita ei tunneta, olivat keskellä läpitunkematonta solua, joka koostui henkilöistä, joista osa oli tietämättään kasvatettu apulaisiksi, kuten Howe ja Bennewitz, ja osa työskenteli tarkoituksella Dotyn kanssa. Osa tästä solusta vuotaneista tarinoista oli totta, kuten Howen meneminen ilmavoimien tukikohtaan tutustumaan asiakirjoihin, ja osa oli valheellisia. Valheisiin sekoittuneet totuuden säikeet muodostivat tämän disinformaation solun, joka oli Dotyn narratiivi.

Digitaalisen vaikuttamisen uusi aikakausi

Yhteiskunnassa 1990-luvulta lähtien vallinnut teknologinen muutos on ratkaiseva siinä mielessä, että kaikki muuttui niissä maissa, jotka olivat riittävän varakkaita omistamaan ja hyödyntämään digitaaliteknologiaa. Siirtyminen digitaalisiin infrastruktuureihin muutti sitä, miten näiden maiden asukkaat työskentelevät, syövät, hankkivat majoitusta, kommunikoivat, ovat yhteydessä perheeseen, äänestävät, saavat koulutusta ja harjoittavat uskontoa. Vuosina 2019 ja 2020 alkanut COVID-19-pandemia tehosti siirtymistä verkkoympäristöihin. Digitaaliset infrastruktuurit loivat uusia UFO-vaikuttamisen muotoja. Ne loivat myös uusia tapoja, joilla UFO-kokemuksen läpikäyneet voivat vastustaa virallisia valtion narratiiveja UFOista.

Kaksi verkkoympäristöjen piirrettä — aikakäsityksen muuttuminen ja suuria väestöryhmiä yhdistävien alustojen luominen — tarjoavat edellytykset potentiaalisesti demokraattiselle ja itsenäiselle kansan UFO-narratiiville ainakin 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa. Digitaaliset aikakehykset, joissa tietoa jaetaan lähes välittömästi monien ihmisten kesken, eivät olleet käytössä valtion UFO-vaikuttajien kolmen ensimmäisen sukupolven aikana. Lineaarinen aikakehys hyödytti ja mahdollisti Hynekin kaltaisten vaikuttajien ylläpitää valtion narratiivia, koska tieto liikkui hitaasti yhteisöjen ja väestöjen läpi. Kun Hynek kävi UFO-havaintopaikoilla, hänen arvionsa pääsivät paikallisuutisiin, eivätkä ne suurimmaksi osaksi koskaan herättäneet kansallista huomiota. Nämä olosuhteet auttoivat Hynekiä hallitsemaan UFO-folklorea. Vasta Michiganin UFO-aaltoon osallistuneiden ihmisten valtava määrä sai tämän mallin kyseenalaistettua, ja Gerald Fordin kiinnostuksen lisääminen auttoi sitä saavuttamaan kansallista huomiota.

Sen lisäksi, että siirrytään digitaaliseen aikakehykseen, joka yhdistää miljoonia ihmisiä välittömästi, digitaalisten alustojen toinen tärkeä piirre on se, että käyttäjät voivat nykyään ladata omia kuviaan UFOista ja antaa omia tulkintojaan näistä tapahtumista. Nämä jaetaan välittömästi muiden käyttäjien ja kokijoiden kanssa. Tämä on luonut UFOille uusia tulkintakehyksiä, jotka kyseenalaistavat tiedotusvälineiden esitykset, joissa avaruusolennot kuvataan pieninä vihreinä ihmisinä tai yleensä antropomorfisina olentoina. Kokijat jakavat kuvien, jotka näyttävät palloilta tai valolta, ohella myös niihin liittyviä tulkintojaan. Twitterin käyttäjät, jotka reagoivat erään käyttäjän valokuviin, julkaisivat linkin YouTube-videoon, joka tarjoaa animoituja visuaalisia kuvia ”raamatullisesti tarkoista enkeleistä” eli enkeleistä sellaisina kuin ne on kuvattu heprealaisessa Raamatussa ja kristillisessä Uudessa testamentissa. Käyttäjät rinnastivat palloja ja UFOja juutalaisessa perinteessä esiintyviin enkeleihin (Walsh Pasulka https://www.youtube.com/watch?v=8sROESLRudM).

 

Toinen tapa, jolla digitaaliset infrastruktuurit mahdollistavat ihmisten version UFOista kukoistaa, on se, että ne avaavat tilan, joka on potentiaalisesti vapaa häiritsevistä markkinarajoitteista ja valtion puuttumisesta. Aikaisemmin mediasisällöt, kuten televisio-ohjelmat, mainokset ja musiikkivideot, määriteltiin mediayhtiöiden toimesta. Tuotantoyhtiöt valitsivat, mikä sisältö oli arvokasta ja näkemisen, kuulemisen ja katsomisen arvoista. Digitaalisissa ympäristöissä on mahdollisuus ohittaa nämä rajoitukset. Esimerkkinä tästä on erään kollegan kokemus, joka on koko elämänsä ajan nähnyt UFOja. Hän teki dokumenttielokuvan UFO-havainnosta Ruwassa, Zimbabwessa (kirjoittajan henkilökohtainen kirjeenvaihto, 2022). Vuonna 1994 UFOn väitettiin laskeutuneen Ruwassa sijaitsevan koulun ulkopuolelle. Monet koulua käyvistä lapsista näkivät UFOn ja sen asukkaat, kun lapset olivat välitunnilla. Tapaus aiheutti kohua; John Mack meni Ruwaan haastattelemaan silminnäkijöitä. Kollegani loi vuosien ajan dokumenttielokuvan tapahtumasta, jossa käytettiin Mackin haastatteluista otettua kuvamateriaalia ja nykypäivän haastatteluja, joissa haastateltiin nyt aikuisia kokijoita. Kun kollegani yritti saada dokumenttielokuvansa julkaistuksi ja tuotantoyhtiöiden allekirjoitettavaksi, hän kohtasi vastustusta. Minulle ja useille muille kollegoille lähettämässään sähköpostiviestissä hän kertoi, että yritykset olivat kiinnostuneita hänen dokumentistaan ja tarjosivat hänelle paljon rahaa sillä ehdolla, että hän ottaisi dokumenttiin mukaan kaksi tiettyä henkilöä asiantuntijoina. Nämä asiantuntijat ovat entinen armeijan urakoitsija ja entinen tiedustelupalvelun johtaja, joka on mukana levittämässä tietoa UFOista. Nämä sijoitukset olisivat kehystäneet Ruwan tarinan Yhdysvaltain armeijan kertomuksen sisään. Ohjaaja vastusti jyrkästi näiden miesten lisäämistä tuotantoonsa, koska heillä ei ollut mitään tekemistä alkuperäisen havainnon kanssa. Lopulta hän pystyi julkaisemaan dokumentin omilla ehdoillaan. Internetin suoratoistopalvelut antoivat hänelle mahdollisuuden julkaista teoksensa ilman ei-toivottuja ja kutsumattomia vaikutteita.

Fiktiolla on keskeinen asema UFO-folkloressa. Kokijat väittävät, että heidän kokemuksensa avaruusolennoista ovat todellisia eivätkä metaforisia tai fiktiivisiä, mutta heidän kertomuksensa ovat kuitenkin todistajalausuntoja, joiden tueksi ei ole olemassa määrällisiä todisteita. Lisäksi mikään yhteisö tai yksilö ei ole vielä tuottanut objektiivista, ruumiillista avaruusolentoa, joten fiktio on ensisijainen tapa kuvitella, miltä sellainen voisi näyttää. Fiktiiviset kertomukset täyttävät siis mielikuvituksen aukon ja tukevat uskoa UFOihin ja avaruusolentoihin. Kaunokirjallisuus tarjoaa mielikuvien sanaston, joka sisältää erilaisia lentäviä lautasia, entiteettejä ja avaruuseläimiä, ja nämä saavat tuntemattomia ilmailmiöitä tarkastelevat yksilöt käyttämään näitä mielikuvakategorioita vertailukohtina. Lisäksi digitaalisessa viihdemediassa, kuten videopeleissä, elokuvissa, videoissa, meemeissä ja dokumenttielokuvissa, hyödynnetään fiktiota tavoilla, jotka hävittävät faktan ja fiktion välisen eron (Walsh Pasulka, The Fairy Tale Is True; Zacks). Tämä tekee fiktiosta, kuten Melley esittää, tärkeän salatun sfäärin ja paikan, jossa UFO-folkloren merkitys esitetään ja kiistetään.

Näitä instituutioita hoitavat tiedusteluviranomaiset tunnustavat selvästi kaunokirjallisuuden keskeisen roolin valtion toiminnassa. Kaunokirjallisuus ”paljastaa” salaisen toiminnan muodossa, jota ei voida pitää fantasiana, melodraamana tai pelkkänä viihteenä. Se tyydyttää yleisön halun saada tietoa valtion toiminnasta samalla kun se teeskentelee, ettei se tiedä, mitä valtio tekee yleisön nimissä. (Melley, s. 27)

UFO-folkloristiikassa fiktio esitetään usein faktana, tai siinä on vahva viittaus siihen, että vaikka kertomus on virallisesti esitetty fiktiona, kirjoittaja vihjaa, että se pitäisi ottaa todellisena. Näin on Alien Interviewin kohdalla, joka on levinnyt laajalti UFOihin liittyvissä digitaalisissa ympäristöissä. Roswellin avaruusolennon haastattelu on Lawrence R. Spencerin toimittama teksti, jonka hän väittää saaneensa armeijan ilmavoimien sairaanhoitajalta, joka haastatteli telepaattisesti avaruusolentoa, jota valtio piti hallussaan Roswellissa, New Mexicossa vuonna 1947 tapahtuneen väitetyn UFO-onnettomuuden jälkeen. Lawrence ei esitä mitään virallista väitettä haastattelun objektiivisesta totuudesta, mutta antaa ymmärtää, että se on totta. Teksti on käännetty kahdelletoista kielelle, ja siitä on tullut arvovaltainen kertomus monille kokemusasiantuntijayhteisöille, jotka siteeraavat sitä keskusteluryhmissä, sosiaalisessa mediassa ja kyselevät siitä asiantuntijoiden podcast-haastatteluissa. Tässä tapauksessa kulttuurinen auktoriteetti liitetään fiktiiviseen sisältöön.

Alien Interview -teoksen kertomuksen mukaan avaruusolento — ekstrabiologinen entiteetti tai EBE (termi, jota kirjoittaja väittää ilmavoimien käyttävän) — on ei-ruumiillinen entiteetti, joka asuu luodussa biologisessa sijaiskehossa, EBE:ssä. Se jättää lopulta ”ruumiinsa”, mutta haluaa ensin välittää tärkeää tietoa sairaanhoitajalle, joka on keksinyt, että hän voi kommunikoida avaruusolennon kanssa telepatian avulla. Avaruusolento kuvailee ihmisten historiaa Maapallolla, sitä, että on olemassa muitakin avaruusolentojen lajeja ja että jotkut ihmiset ja muukalaiset ovat sopineet orjuuttavansa suurimman osan ihmisistä ja että suuri osa ihmisen historiasta perustuu luotuihin muistoihin ja että ihmisillä on muistinmenetys todellisen identiteettinsä suhteen. Ihmiset ovat kuolemattomia olentoja, jotka eivät ole tietoisia näistä tosiasioista. Alien Interviewin hallitseva motiivi on hallituksenvastaisuus. Kun otetaan huomioon ilmavoimien historia, jossa ilmavoimat hallitsivat yleisön käsitystä UFOista vaikuttajien kautta, Alien Interviewin suosio ei ole yllättävää. Vaikka Alien Interviewin omaksuminen uskottavana tietolähteenä UFOista saattaa olla hälyttävää, on hyvin dokumentoitu, että digitaaliset huijaukset ja fiktiot, kuten Star Wars -sarja, vaikuttavat moniin nykyajan uskonnollisiin näkemyksiin ja innoittavat laajalle levinnyttä uskoa UFOihin (Walsh Pasulka; Cusack). Alien Interview, joka liikkuu fiktion ja väitetyn faktan rajalla, on esimerkki siitä, miten salaista tilaa hyödynnetään paikkana, jossa tekijät voivat kyseenalaistaa hallituksen virallisen UFO-narratiivin.

Yhteenveto

UFO-kansanperinteet ovat olleet tiiviisti sidoksissa armeijaan 1940-luvulta lähtien. UFOja ympäröivän salailun vuoksi on ollut vaikeaa ja toisinaan mahdotonta erottaa armeijan harjoittamaa kansanperinteen hallintaa kansan UFO-narratiivista. On kuitenkin mahdollista tunnistaa johdonmukainen jännite näiden kahden narratiivin välillä, erityisesti kun kiinnitetään huomiota aikoinaan stigmatisoituun tietoon sotilaallisesta väliintulosta ja UFOjen disinformaation levittämisestä. Mitä tulevaisuus tuo tullessaan UFO-kansanperinteelle siirryttäessä digitaalisiin ympäristöihin?

On tärkeää muistaa, että esi-internet, ARPANET, syntyi sotilasohjelmasta. Siksi armeijan teknologia-alustojen käytön analysointi auttaa ennustamaan, miten tulevat UFO-influensserit saattavat käyttää sosiaalista vaikuttamista. Entinen merijalkaväen kersantti ja joukkueenjohtaja Jose Herrera työskentelee mielenterveyteen liittyvien interventio-ohjelmien parissa ja sen parissa, mitä hän kuvailee metasotatilanteeksi internet-alustojen osalta, joihin liittyy lähinnä sosiaalinen media. Hän hahmottelee alustojen riippuvuutta aiheuttavia ominaisuuksia sekä tapoja, joilla ne kohdistuvat erityisesti yksilöihin tietyn narratiivin levittämiseksi. Tekoälyalgoritmit osallistuvat tähän prosessiin, joskus tahattomin seurauksin. Sosiaalisen median vaikutusvalta yllyttää ja pakottaa ihmisten käyttäytymistä. Herrera toteaa nykytilanteesta seuraavaa

Tämän päivän vaikuttaja on loissuhteessa keinotekoisiin neuroverkkoihin. Ensi silmäyksellä kerronnallisiin viesteihin, kommentteihin ja jakoihin perustuvat postaukset vetävät käyttäjiä puoleensa dopaminergisin keinoin. Silti tiedonsiirron pysyvyys ja miljardin käyttäjän kehyksen kautta tapahtuva kerrontaprosessi tekevät suhteesta lopulta myrkyllisen. (Herrera)

Herreran tavoitteena on auttaa siviilikäyttäjiä lieventämään disinformaatiota ja poliittisia ja yhteiskunnallisia tavoitteita ajavien käyttäjien tahallisesti luomia haitallisia vaikutuksia. Armeijan palveluksessa olleena Herrera ymmärtää Melleyn tavoin, miten tietämättömät siviilit joutuvat disinformaation verkkoihin ja uskovat tietoja, jotka eivät pidä paikkaansa. UFO-vaikuttajat, kuten Hynek ja Doty, ovat osallistuneet aktiivisesti kansanperinteen muodossa esiintyvän disinformaation kumoamiseen ja levittämiseen. Herreran ja Melleyn työt paljastavat nämä kietoutumiset ja viittaavat siihen, että käyttäjien on hienovaraistettava mediankäyttöään, koska he ovat nyt disinformaation kohteita näissä uusissa ympäristöissä.

Huomautus

[1] Löytyy tältä verkkosivustolta: Lon Sticklerin tekemä tohtori Harry Willnusin haastattelu, 50. vuosipäivä: Swamp Gas & Dr. J. Allen Hynek, 16. maaliskuuta 2016. https://www.phantomsandmonsters.com/2016/03/50th-anniversary-swamp-gas-dr-j-allen.html

Lähdeviitteet

Atalay, Sonya Lempert, William Delgado Shorter David, and TallBear, Kim. “Indigenous Studies Working Group Statement.” American Indian Culture and Research Journal, vol. 45, no. 1, 2021, 9–18.

Biblically Accurate Angels. Anonymous. https://www.youtube.com/watch?v=8sROESLRudM, noudettu marraskuun 2, 2021.

Bishop, Greg. Project Beta: The Story of Paul Bennewitz, National Security, and the Creation of a Modern UFO Myth. Gallery Books, February 8, 2005.

Bruf ke, Juliegrace. “NASA Administrator Bill Nelson Says We Are Not Alone in the Universe.” NY Post. June 28, 2021. https://nypost.com/2021/06/28/nasas-bill-nelson-believes-we-are-not-alone-in-the-universe/, noudettu syyskuun 10, 2022.

Consolmagno, Guy; Mueler, Paul. Would You Baptize an Extraterrestrial?: …. and Other Questions from the Astronomers’ In-box at the Vatican Observatory. Image, 2014.

Cusack, Carol. “Apocalypse in Early UFO and Alien-Based Religions: Christian and Theosophical Themes.” Erik Tonning and Matthew Feldman (eds), Modernism, Christianity and Apocalypse. Brill, 2015, 340–354.

Dehaven-Smith. Conspiracy Theory in America. Austin: University of Texas Press, 2014.

Denzler, Brenda, The Lure of the Edge: Scientific Passions, the Lure of Belief, and the Search for UFOs. University of California Press, 2003.

Finley, Stephen. “The Meaning of Mother in Louis Farrakhan’s ’Mother Wheel’: Race, Gender, and Sexuality in the Cosmology of the Nation of Islam’s UFO.” Journal of the American Academy of Religion. June 2012. Vol. 80, No. 2, pp. 434–465.

Gerald Ford Presidential Library. Box D6, folder “Ford Press Releases – Column for 5th District Weeklies, 1966” of the Ford Congressional Papers: Press Secretary and Speech File. https://www.theblackvault.com/documentarchive/gerald-ford-pushes-congressional-ufo-hearings-1966/, noudettu elokuun 2, 2022.

Herrera, J.A. “The Emergence of the Invisible Vector,” unpublished manuscript, May 10, 2022.

Levi-Strauss, Claude. “The Structural Study of Myth”, Structural Anthropology, 1963: 206–231.

Melley, Timothy. The Covert Sphere. Ithaca: Cornell University Press, Kindle Edition, 2013.

Official United States Air Force Website. “Unidentified Flying Objects and Air Force Project Bluebook.” https://www.af.mil/About-Us/Fact-Sheets/Display/Article/104590/unidentified-flying-objects-and-air-force-project-blue-book/, noudettu syyskuun 10, 2022.

Pagels, Elaine, The Gnostic Gospels. Vintage; September 19, 1989.

Pasulka, D. W. American Cosmic: UFOs, Religion, and Technology. New York: Oxford University Press, 2019.

———. Heaven Can Wait: Purgatory in Catholic Popular and Devotional Culture. New York: Oxford University Press, 2012.

———. “With Release of Pentagon Report, UFO Narrative Belief System Is Suddenly Supported by Military Witness Testimonies.” Religious Dispatches. 2021. https://religiondispatches.org/with-release-of-pentagon-report-ufo-narrative-belief-system-is-suddenly-supported-by-military-witness-testimonies/, noudettu syyskuun 10. 2022.

Pentagon Report, “Preliminary Assessment: Unidentified Aerial Phenomena,”
https://www.dni.gov/files/ODNI/documents/assessments/Prelimary-Assessment-UAP-20210625.pdf, noudettu kesäkuun 25, 2021.

Primiano, Leonard. “Vernacular Religion and the Search for Method in Religious Folklore.” Journal of Western Folklore, vol.54, no.1, 1995, pp.37–56.

Spencer, Lawrence. Alien Interview. November 7, 2021. https://alieninterview.org/, noudettu syyskuun 10, 2022.

Strickler, Lon. “50th Anniversary: Swamp Gas and Dr. J. Allen Hynek,” March 18, 2016. https://www.phantomsandmonsters.com/2016/03/50th-anniversary-swamp-gas-dr-j-allen.html, noudettu syyskuun 10, 2022.

“Supersonic Flying Saucers Sighted by Idaho Pilot.” The Chicago Sun, June 26, 1947.

UFO Crash at Roswell: The Genesis of a Modern Myth, Benson Saler, Charles A. Ziegler, and Charles B. Moore. New York: Smithsonian Institution Press, 1997.

Wineburg, Sam; McGrew, Sarah; Breakstone, Joel; Ortega, Teresa. “Evaluating Information: The Cornerstone of Civic Online Reasoning,” Stanford Study on Assessing Fact from Fiction. https://purl.stanford.edu/fv751yt5934, noudettu lokakuun 29, 2017.

Watson, Nigel. “UFOs and the Cold War”, May 1, 2015. https://www.thehistorypress.co.uk/articles/ufos-and-the-cold-war/, noudettu syyskuun 10, 2022.

Zacks, Jeffrey. Flicker: Your Brain on Movies. New York: Oxford University Press, 2014.

 

Artikkelin julkaissut taylorfrancis.com / researchgate.net

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.